Sunteți pe pagina 1din 20

Raționament

aproximativ

(fuzzy)

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

Sisteme cu logică fuzzy

x Sistem y
x
Sistem
y

xX; yY Orice sistem trebuie să furnizeze la ieşire valori care depind de intrare (și de starea sistemului) după o anumită funcţie (total sau parţial cunoscută):

1) Dacă legătura dintre x şi y este complet cunoscută, y=f(x), f: XY şi f – cunoscută, atunci, pentru orice xX, putem determina y’=f(x’).

pentru orice x ’ ∈ X , putem determina y ’= f ( x ’). Sisteme

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

2) Dacă nu se cunoaşte funcţia f, ci doar valorile lui f(x) pentru anumite valori x:

x

x

x

=

=

=

x

1

x

2

x

n

y =

y =

.

.

.

y =

y

y

y

1

2

n

x 1 x 2 x n ⇒ y = ⇒ y = . . . ⇒

dacă vrem să determinăm y’ pentru x=x’, xx 1 , …., x n , avem nevoie de o interpolare. Interpolarea poate fi realizată:

• liniar;

• cu funcţii spline, polinoame de ordin superior, etc.;

• cu sisteme cu logică fuzzy

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

Indiferent dacă lucrăm cu sisteme tranşante sau cu sisteme fuzzy, deducerea valorii de ieşire y’ pentru o valoare dată x’ se numeşte inferenţă, şi constă în rezolvarea raţionamentului:

Premiză: x=xRegulă: y=f(x)

(cunoscută analitic sau nu)

Concluzie: y’=f(x’)

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

În sistemele cu logică fuzzy (SLF), în loc de interpolarea liniară sau biliniară prin puncte se realizează o interpolare fuzzy, bazată pe:

“fuzzificarea” perechilor (x 1 ,y 1 )… (x n ,y n ) prin definirea unor mulţimi fuzzy centrate pe valorile din fiecare pereche: (X 1 , Y 1) ; …; (X n , Y n );

Se aplica raţionamentul fuzzy aproximativ, de tipul:

Premiză: x=x

Regulă 1: Dacă x este X 1 atunci y este Y 1 Regulă 2: Dacă x este X 2 atunci y este Y 2

.

.

.

Regulă n: Dacă x este X n atunci y este Y n

Concluzie: y=y

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

Baza de reguli (R1,…, Rn)

f(x)

Raționament aproximativ (fuzzy)

Raţionamentul fuzzy (sau raţionamentul aproximativ) este analogul logicii predicatelor pentru raţionamentul cu propoziţii precise Extensie a logicii propoziţiilor clasice. Raţionamentul fuzzy foloseşte propoziţii fuzzy care sunt afirmaţii ce pot fi adevărate în anumite grade cuprinse în intervalul [0; 1].

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

Propoziții fuzzy

Propoziţiile fuzzy sunt exprimate folosind limbajul natural:

x este A

x - variabilă lingvistică A - o valoare lingvistică (multime fuzzy) a variabilei x.

Amplificarea este mare

ă (multime fuzzy) a variabilei x . Amplificarea este mare In func ţ ie de valoarea

In funcţie de valoarea numerică a amplificării, propozitia

Amplificarea este mare

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

poate avea diferite grade de adevăr.

Reguli fuzzy

Regulile fuzzy: propoziţii condiţionale de tipul Daca-atunci care folosesc variabile şi valori lingvistice fuzzy

Daca x este A

atunci y este B

valori lingvistice fuzzy Daca x este A atunci y este B premisa antecedent concluzie consecvent ۩

premisa

antecedent

concluzie

consecvent

۩ Interpretarea unei reguli fuzzy are loc în două etape:

mai întâi se evaluează premisa (gradul de adevar al propoziției) se aplică acest rezultat concluziei.

۩ Dacă premisa este adevărată într-un anumit grad, atunci concluzia este adevărată în acelaşi grad

Daca servirea este buna atunci bacsisul este mediu Daca temperatura este scazuta atunci nivelul de incalzire este mare

Atat premisa cat si consecinta pot fi multiple:

Daca servirea este buna si mancarea este gustoasa atunci bacsisul este mare

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

Problema rationamentului aproximativ

Fapt: x este A

Bază de reguli fuzzy:

R 1 : Dacă x este A 1 atunci y este B 1 R 2 : Dacă x este A 2 atunci y este B 2

.

.

.

R n : Dacă x este A n atunci y este B n

Consecinţă: y este B.

B=?
B=?

Problema raţionamentului aproximativ constă în formularea matematică a inferenţei fuzzy.

Inferență - operație logică de derivare a unui enunț din altul, prin care se admite o judecată în virtutea unei legături a ei cu alte judecăți considerate ca adevărate.

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

Ilustrare Dac ă servirea este bun ă atunci bacsisul este mediu Sisteme cu logica nuantata,
Ilustrare Dac ă servirea este bun ă atunci bacsisul este mediu Sisteme cu logica nuantata,

Ilustrare

Dacă servirea este bună atunci bacsisul este mediu

Dac ă servirea este bun ă atunci bacsisul este mediu Sisteme cu logica nuantata, G .

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

Raţionamentul Modus Ponens clasic (MP)

Modus Ponens - mod care afirmă

Fapt: x este A Regulă: Dacă x este A atunci y este B Consecinţă: y este B.

În limbaj propoziţional, dacă notăm:

p= “x este Aq= “y este B”, atunci MP clasic devine:

Fapt: p

Regulă: Dacă p atunci q Consecinţă: q

(pq)

p implică q

Dacă p este adevărată şi pq este adevărată atunci q este adevărată.

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

Raţionamentul Modus Ponens Generalizat (MPG)

Raţionamentul MPG generalizează (extinde) raţionamentul MP clasic prin “relaxarea” faptului (x este A) la o variantă a sa:

x este A*, unde A*A ≠ ∅, dar A*A în general.

Raţionamentul MPG:

Fapt: x este A * Regulă: Dacă x este A atunci y este B

Consecinţă: y este B * .

Exemplificare:

Fapt:

Servirea este de nota 7

Regulă: Dacă Servirea este buna atunci Bacsisul este mare

Consecinţă:

Bacsisul este mare*.

Capacitatea de generalizare: Se poate determina valoarea iesirii chiar daca valoarea de intrare nu este
Capacitatea de generalizare:
Se poate determina valoarea iesirii chiar daca valoarea de intrare nu
este continuta explicit in baza de reguli

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

Ilustrare

Servirea este de nota 7 Fuzzificare singleton
Servirea este de nota 7
Fuzzificare singleton
Servirea este de nota 3 Fuzzificare singleton
Servirea este de nota 3
Fuzzificare singleton

mare*

Servirea este de nota 3 Fuzzificare singleton mare* ? mare* Sisteme cu logica nuantata, G .

?

Servirea este de nota 3 Fuzzificare singleton mare* ? mare* Sisteme cu logica nuantata, G .

mare*

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

Ilustrare Sisteme cu logica nuantata, G . O l t e a n

Ilustrare

Ilustrare Sisteme cu logica nuantata, G . O l t e a n

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

MPG – determinarea consecinței

Premisa

Regulă

x este A * Daca x este A atunci y este B

x este A * Daca x este A atunci y este B

Concluzie

y este B *

Aflarea concluziei Bse realizează în urma procesului de inferenţă (deducţie) fuzzy, care matematic se poate rezolva folosind regula compoziţională de inferenţă propusă de Zadeh:

B * = A * o (A B)

” simbolizează operaţia de implicaţie (evaluarea regulii fuzzy); “o” simbolizează operaţia de compunere a celor două propoziţii

Trebuie realizată compunerea unei mf (A * ) cu o relație fuzzy (A B)

Folosind funcţiile de apartenenţă:

μ

B

*

(y) =μ

A

*

(x) (

oμ

A

B

(x y))

,

Trebuie stabiliţi operatorii pentru cele două operaţii:

implicaţie şi compunere

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

Operatori

Implicatie:

A B

min (Mamdani):

μ

A

B

(x, y) min( (x), ( y))

=

μ

A

μ

B

produs (Larsen):

μ

A

B

(x, y)

=μ

A

(x)

μ

B

(y)

Compunere:

B* = A* o (A B)

max-min (Mamdani):

μ

B

*

(y)

=

max

x

X

min

{

μ

A

*

(x)

,

μ

A

B

(x

,

y)}

,

∀∈

y

Y

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

Inferența compozitională Mamdani

Inferenta compozitionala max-min sau Mamdani

μ

B

*

(y)

μ

B

*

=

max

x

X

B* = A* o (A B)

min

{

μ

A

*

(x)

, min

( (x) (y))}

μ

A

,

μ

B

,

∀∈

y

(y)

=

max

x

X

min

{

μ

A

*

(x) (x) (y)}

,

μ

A

,

μ

B

,

∀∈

y

Y

Y

In aplicatiile practice A * rezultata in urma fuzzificarii este de tip singleton

()

μ =

A

*

x

Maximul pentru

μ

1,

*

B

x

=

*

x

;

μ

A

*

()

x

=

0, ∀ ≠

x

(y) se poate obtine doar pentru x=x *

*

x

{ μ (x ) * (x ) * μ (y) = min , μ ,
{ μ
(x )
*
(x )
*
μ
(y) = min
,
μ
,
μ
(y)}
, ∀ ∈
y
Y
*
*
A
B
B
A
{
*
μ
* (y)
(x )
= min 1,
μ
,
μ
(y)}
, ∀ ∈
y
Y
A
B
B
(y)
{
(x )
*
μ
= min
μ
,
μ
(y)}
, ∀ ∈
y
Y
*
A
B
B

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

Inferenta compozitionala Mamdani - cont.

Grad de activare al regulii
Grad de
activare
al regulii

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

Inferenta compozitionala Larsen

Inferenta compozitionala max-produs sau Larsen B* = A* o (A B)

μ

B

*

(y)

=

max

x

X

min

{

μ

A

*

(x) (x) (y)}

,

μ

A

μ

B

,

∀∈

y

Y

In aplicatiile practice A * rezultata in urma fuzzificarii este de tip singleton

μ

A

*

()

x

Maximul pentru

μ

B

*

(y)

μ

B

*

=

1,

μ

B *

x

=

*

x

;

μ

A

*

()

x

=

0,

∀ ≠

x

x

(y) se poate obtine doar pentru x=x *

= min

{

μ

A

*

(x )

*

,

μ

A

(x )

*

μ

B

(y)}

,

∀ ∈

y

Y

(y)

{

= min 1,

μ

A

(x )

*

μ

B

(y)}

,

∀ ∈

y

Y

μ

B

*

(y)

=

μ

A

(x )

*

μ

B

(y)

, ∀∈

y

Y

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

*

Inferenta compozitionala Larsen - cont.

Grad de activare al regulii
Grad de
activare
al regulii

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean