Sunteți pe pagina 1din 2

2. STRUCTURA PIETEI DE CAPITAL.

PIATA PRIMARA SI SECUNDARA

A. Prin prisma producerii si comercializarii valorilor mobiliare, piata de capital cuprinde:


• Piata primara ( Primary market ) – piata pe care emisiunile noi de valori mobiliare
sunt negociate pentru prima oara, asigurind intilnirea cererii cu oferta de titluri,
permitind finantarea agentilor economici si a colectivitatilor publice. Este mijloc de
distribuire si plasament de titluri.
• Piata secundara ( Secondary market ) – piata pe care sunt tranzactionate valori
mobiliare aflate deja in circulatie, avind rolul de concentrare a cererii si ofertei
derivate, asigurind lichiditatea si mobilitatea economiilor investite, pentru investitorii
care doresc sa-si recupereze fondurilor investite in valori mobiliare sau sa-si schimbe
portofoliile inainte de data scadentei, fiind o piata deschisa si publica.

B. Dupa obiectul tranzactiei avem:


• Piata actiunilor – piata pentru actiuni comune si preferentiale
• Piata obligatiunilor – piata titlurilor ce reprezinta dreptul de creanta al proprietarului
asupra emitentului
• Piata contractelor la termen ( Futures ) – piata unde instrumentul tranzactionat este
contractul la termen – contract standardizat care creeaza pentru parti obligatia de a
vinde sau de a cumpara un activ suport la data scadentei si la un pret convenit la
momentul incheierii tranzactiei.
• Piata optiunilor ( Options ) – piata pe care instrumentul tranzactionat este contractul
de optiuni – contract standardizat care, in schimbul platii unei prime, creeaza pentru
cumparatorul optiunii dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara sau vinde un anumit
activ suport la un pret prestabilit, numit pret de exercitare, pina la sau la data exepirarii

C. Dupa modul de formare al pretului valorilor mobiliare, putem avea:


• Piata de licitatie – unde tranzactionarea este condusa de o parte terta – agentul de
piata, mentionindu-se atit pentru cerere cit si pentru oferta pretul si cantitatea. Aceasta
piata este impersonala si este organizata avind reguli fixe de tranzactionare,
functionind intr-un sediu – localizare fizica centrala unde tranzactionarea se
realizeaza, de regula , prin licitatie
• Piata de negocieri – unde cumparatorii si vinzatorii negociaza intre ei pretul si
volumul valorilor mobiliare fie direct fie prin intermediul unui broker sau dealer – piata
la ghiseu OTC – Over-the-Counter

D. Functie de momentul finalizarii tranzactiilor, avem:


• Piata la vedere – unde valorile mobiliare sunt tranzactionate pentru livrare si plata
imediata – de la o zi la o saptamina conform reglementarilor, asa numita piata cu
plata cash
• Piata la termen – livrarea titlurilor si efectuarea platii se realizeaza la o data ulterioara
la termen ferm sau termen conditionat

PIATA PRIMARA - constituie piata pe care se emit si se vind sau se distribuie valori
mobiliare ce confera drepturi posesorilor ( acestia fiind primii detinatori ) si care sunt cei
ce furnizeaza fonduri solicitantilor emitenti, finantind astfel agentii economici. Aceasta
piata are rolul de a transforma activele financiare pe termen scurt in capitaluri pe termen
lung. Ofera deci solicitantilor posibilitati de majorare a capitaluilui social, de a se
imprumuta ( imprumuturi obligatare ) sau de transformare a societatilor inchise in societati
deschise, publice.
Participantii sunt pe aceasta piata sunt :
 Solicitantii de capital – intreprinderile, publice sau private, statul sau colectivitatile
locale – adica cei ce au nevoie de capital pentu a-si acoperi diverse cheltuieli sau
pentru a-si finanta diverse investitii
 Ofertantii de capital – persoane fizice, agenti economici, societati de investitii
financiare ( SIF ), fonduri de investitii – acestia fiind posesorii capitalurilor care sunt
dispusi sa-l acorde solicitantilor, sa-l investeasca, in schimbul unor avantaje dar
totodata asumind-si unele riscuri
 Intermediarii – societatile de servicii de investitii financiare ( SSIF ) – asigura
distribuirea titlurilor, intermedierea si comertul cu acestea, dind siguranta
participantilor ( alaturi de celelalte institutii – societtai de decontare, depozitare, etc.) in
realizarea tranzactiilor, oferindu-le totodata si numeroase informatii

PIATA SECUNDARA – asigura buna functionare a pietei primare, lichiditatea si


mobilitatea economilor, dind posibilitatea investitorilor de a vinde sau cumpara noi valori
mobiliare si de a negocia prin intermediul burselor de valori mobiliare cantitatea si pretul
acestora.
Piata secundara asigura :
• Lichiditatea pietei – prin concentrarea cererii si ofertei derivate dupa ce piata
valorilor mobiliare s-a constituit
• Stabilitatea cursului – pe pietele de capital mature pretul este corelat cu
rentabilitatea societatii cotate
• Asigurarea protectiei investitorilor – prin reglementarea, supravegerea si
transparenta:
 oferirea de informatii referitoare la produsele ce se tranzactioneaza
 oferirea de informatii referitoare la emitent
 oferirea de informatii referitoare la cantitatea, nivelul si miscarile pretului
produselor

La fluxurile nete de capital dintr-o economie ( solduri dintre intrari si iesiri ) participa
si piata de capital cu cele doua componente – piata primara si piata secundara.
Cele doua piete se influenteaza reciproc, piata secundara neputind exista fara piata
primara iar piata primara influenteaza capacitatea pietei secundare de a transfera valori
mobiliare si de a le transforma in lichiditati.