Sunteți pe pagina 1din 37

Test Grile Access

Test simplu (10 intrebari aleatoare) 1.Specific sistemelor informatice pentru conducerea activitatilor economice este faptul ca: a)datele de intrare si datele de iesire sunt furnizate sub forma de coduri b)datele de intrare si datele de iesire sunt asigurate/furnizate prin dispozitive automate sub forma de impulsuri c)datele de intrare sunt preluate din documente si datele de iesire sunt de regula furnizate sub forma de liste, rapoarte, grafice d)fisierele de date au organizare relative Raspuns: c) 2.Documentatia corespunzatoare fiecarei etape de realizare a sistemului este necesara pentru: a)Asigurarea comunicarii intre proiectant si beneficiar b)Descrierea actualului sistem, proiectarea noului sistem si implementarea acestuia c)Asigurarea interfetei intre diferitele categorii de personal implicate in realizarea si utilizarea sistemului proiectat d)Decontarea lucrarilor realizate Raspuns: c) 3.Activitatea de proiectare a interfetei utilizator trebuie sa aiba in centrul ei: a)calculatorul b)utilizatorul c)SGBD-ul folosit d)echipa de programare Raspuns: b) 4.Asocierea reflexiva este o asociere care: a)leaga realizari diferite ale aceleiasi entitati b)leaga realizari apartinand la doua tipuri de entitati diferite c)leaga realizari apartinand la mai multe entitati d)nu exista asociere reflexive Raspuns: a) 5. Diagnosticarea sistemului informational-decizional existent consta in evidentierea urmatoarelor aspecte. Care dintre cele mentionate mai jos nu corespunde etapei? a)paralelisme in prelucrari b)sarcini neconcretizate in proceduri c)informatii neutilizate in procedurii d)solutii de stucturare a datelor Raspuns: d) 6. In metodologia SSADM catalogul cerintelor pentru noul sistem se realizeaza pe baza analizei modelului logic al sistemului existent si cuprinde cele de mai jos. Care dintre aceste afirmatii nu este corecta? a)cerinta b)sursa c)solutia d)destinatia

Raspuns: d) 7. Normalizarea progresiva a tabelelor unei baze de date duce la eliminarea unor anomalii cum sunt cele specificate mai jos. Care afirmatie nu este corecta? a)anomalia de stergere b)anomalia de adaugare c)anomalia de definire a structurii d)anomalia de modificare Raspuns: c) 8. In momentul elaborarii unui nomenclator de coduri se determina, pentru fiecare cod, o cifra de control corespunzatoare. Acest lucru se realizeaza pe baza unui algoritm dintre cei mentionati mai jos. Care afirmatie nu este corecta? a)media aritmetica ponderata b)media geometrica ponderata c)Nu exista nici un algoritm pentru calculul cifrei de control d)conversia restului impartirii intr-un caracter alphabetic Raspuns: c) 9. Metoda top-down are ca obiectiv principal: a)descompunerea sistemului de jos in sus b)eliminearea redundantelor din sistemul informatic c)realizarea modularizarii sistemului de sus in jos d)obtinerea arborelui sistemului Raspuns: c) 10. Care dintre tehnicile de mai jos nu fac parte din grupa tehnicilor elementare de analiza: a)observarea directa b)interviul c)analiza concordantei dintre intrari si iesiri d)studiul documentelor din system Raspuns: c)

Test Grile Access

Test mediu (25 intrebari aleatoare) 1.Sistemul informatic are ca obiectiv principal : a)reducerea costului informatiei b)cresterea exactitatii si preciziei informatiei c)cresterea gradului de incarcare a capacitatilor de productie d)asigurarea conducerii cu informatii reali si in timp util, necesare fundamentarii si elaborarii operative a deciziilor Raspunsul d) 2.Flexibilitatea codurilor proiectate inseamna: a)posibilitatea adaugarii sau excluderii de coduri fara a afecta structura codurilor b)stabilitatea in timp a codurilor c)tendinta de crestere a volumului de informatii d)utilizarea informatiilor un timp mai indelugat Raspunsul a) 3.Activitatile specifice etapei de studiu si analiza sitemului existent esunt : a)Studiul sistemului de conducere, analiza critica a sistemului de conducere, definirea obiectivului sistemului informatic b)Studiul sistemului existent, analiza si evaluarea sistemului existent, definirea directiilor de perfectionare a actualului sistem c)Studiul sistemului de conducere, analiza critica a sistemului operational, definirea directiilor de imbunatatire a productiei d)Studiul sistemului de conducere, analiza si evaluarea sistemului, definirea directiilor de perfectionare. Raspunsul b) 4.In momentul elaborarii unui nomenclator de coduri se determina, pentru fiecare cod, o cifra de control corespunzatoare. Acest lucru se realizeaza pe baza unui algoritm dintre cei mentionati mai jos. Care afirmatie nu este corecta? a)media aritmetica ponderata b)media geometrica ponderata c)Nu exista nici un algoritm pentru calculul cifrei de control d)conversia restului impartirii intr-un caracter alfabetic Raspunsul c) 5.Documentatia corespunzatoare fiecarei etape de realizare a sistemului este necesara pentru: a)Asigurarea comunicarii intre proiectant si beneficiar b)Descrierea actualului sistem, proiectarea noului sistem si implementarea acestuia c)Asigurarea interfetei intre diferitele categorii de personal implicate in realizarea si utilizarea sistemului proiectat d)Decontarea lucrarilor realizate Raspunsul c) 6.Activitatea de proiectare a interfetei utilizator trebuie sa aiba in centrul ei: a)calculatorul b)utilizatorul c)SGBD-ul folosit d)echipa de programare Raspunsul b) 7.Un sistem cibernetic: a)este un sistem care contine calculatoare b)transmite decizii de la sistemul de conducere la sistemul condus

c)este un sistem cu autoreglare d)este un sistem de relatii comerciale Raspunsul c) 8.Implementarea unor modele matematice in cadrul sistemelor informatice: a)este o cale de respectare a cadrului legislativ b)este un principiu al selectiei si informarii prin exceptie c)asigura unicitatea datelor de intrare si prelucrarea corecta a acestora d)este un principiu de realizare a sistemelor informatice. Raspunsul d) 9.Care din urmatoarele afirmatii nu este corecta? a)diagrama contextuala este primul nivel al DFD b)diagrama contextuala defineste aria de intindere a sistemului analizat c)diagrama contextuala stabileste granitele sistemului analizat d)diagrama contextuala este ultimul nivel de rafinare a DFD Raspunsul b) 10.Completitudinea si corectitudinea informatiilor culese in cadrul interviului nu depind de: a)indemanarea si inteligenta analistului b)capacitatea analistului de a pune intrebari c)experienta analistului d)creativitatea analistului Raspunsul d) 11.Un model entitate asociere poate fi dezvoltat ulterior, functie de conditiile concrete ale problemei date, printr-o serie de activitati. Care dintre aceste activitati, prezentate mai jos, nu este corecta? a)generalizare sau definire de supertipuri b)incapsulare c)specializare sau definire subtipuri d)introducerea timpului si crearea unui model temporal Raspunsul b) 12.In etapa de evaluare a sistemului informational-decizional, diagnosticarea sistemului existent consta in evidentierea disfunctionalitatilor de mai jos. Care afirmatie nu este corecta? a)paralelisme in prelucrari b)sarcini neconcretizate in proceduri c)informatii neutilizate de proceduri d)structura organizatorica a firmei Raspunsul d) 13.Obiectivul principal al unui sistem informatic pentru management este : a)Optimizarea activitatilor economice ale organizatiei b)Cresterea vitezei de raspuns a sistemului informational c)Asigurarea selectiva si in timp util a tuturor nivelelor de conducere cu informatii necesare si reale pentru fundamentarea si elaborarea deciziilor d)Cresterea calitatii informatiilor Raspunsul c) 14.Instrumentele CASE sunt specifice diverselor domenii ale activitatii de proiectare si realizare a sistemelor informatice, cum sunt cele specificate mai jos.Care afirmatie nu este corecta? a)proiectarea si modelarea functionala si procedurala

b)modelarea datelor si proiectarea bazei de date c)generarea codurilor d)stabilirea algoritmilor de prelucrare a datelor Raspunsul d) 15.Programarea modulara reprezinta un concept care permite efectuarea programarii pe module sau subprograme cu caracteristicile de mai jos. Care afirmatie nu este corecta ? a)un singur punct de intrare b)un singur punct de iesire c)indeplinesc o functie predefinita d)nu pot fi testate independent Raspunsul d) 16.Grila informationala sau de decizie reflecta o problema si nu contine: a)informatiile de intrare b)informatiile de iesire c)modul de obtinere a informatiilor de iesire din cele de intrare d)regulile de validare a datelor Raspunsul d) 17.Care din urmatoarele grupe de activitati nu se realizeaza in cadrul etapei de 'Studiu si analiza sistemului existent' ? a)proiectarea machetelor situatiilor de informare/raportare b)studiul sistemului condus c)studiul sistemului de conducere d)definirea caracteristicilor generale ale societatii comerciale analizate Raspunsul a) 18.Principiul unicitatii datelor de intrare creaza premize pentru a asigura cele de mai jos. Care afirmatie nu este corecta? a)controlul riguros al datelor b)eliminarea erorilor de introducere a datelor c)raspunderea celui care le furnizeaza, le introduce si le prelucreaza d)asigurarea exactitatii lor Raspunsul b) 19.In metodologia SSADM catalogul cerintelor pentru noul sistem se realizeaza pe baza analizei modelului logic al sistemului existent si cuprinde cele de mai jos. Care dintre aceste afirmatii nu este corecta? a)cerinta b)sursa c)solutia d)destinatia Raspunsul d) 20.Evaluarea performantelor si limitelor sistemului existent se face pe baza urmatoarelor criterii: 1. gradul de asigurare cu informatii necesare si suficiente a conducerii la diferite niveluri; 2. gradul de ocupare a suportului de memorie externa necesar bazei de date; 3. masura in care sistemul informational asigura realizarea obiectivelor, indeplinirii functiilor si sarcinilor de baza ale unitatii economice; 4. calitatea informatiilor de intrare si iesire ale sistemului; 5. frecventa intrarilor si iesirilor sistemului; 6. gradul de ocupare a capacitatilor de productie. a)1,3,4,6 b)1,2,3,5,6 c)3,4,5,6 d)1,3,4,5 Raspunsul a)

21.Normalizarea progresiva a tabelelor unei baze de date duce la eliminarea unor anomalii cum sunt cele specificate mai jos. Care afirmatie nu este corecta? a)anomalia de stergere b)anomalia de adaugare c)anomalia de definire a structurii d)anomalia de modificare Raspunsul c) 22.Ce este un sistem informatic de conducere? a)un sistem de aplicatii informatice care permit culegerea, stocarea, prelucrarea zilnica a datelor rezultate din desfasurarea tranzactiilor, asigurand actualizarea bazei de date; b)Un sistem de aplicatii informatice care se ocupa cu elaborarea de rapoarte sub un format standard necesar organizarii si conducerii operative a unitatii economico-sociale c)Un sistem de aplicatii informatice care asigura pe utilizatori cu informatii necesareluarii deciziilor d)Un sistem de aplicatii informatice special proiectate pentru decidentii de nivel inalt Raspunsul b) 23.??? Proiectarea bazei de date inseamna proiectarea acesteia sub cele 3 forme. Care afirmatie nu este corecta ? a)proiectarea schemei conceptuale a bazei de date b)proiectarea schemei externe c)proiectarea schemei fizice a bazei de date d)proiectarea structurii bazei de date Raspunsul b) 24.Restrictiile de integritate privind rolurile jucate de entitati in cadrul asocierilor stabilesc conditiile ce trebuie indeplinite de rolurile jucate de un tip de entitate in diverse asocieri, cum ar fi cele de mai jos. Care afirmatie nu este corecta? a)incluziunea de roluri b)egalitatea de roluri c)excluziunea de roluri d)asocierea de roluri Raspunsul d) 25.Ce criterii se au in vedere in etapizarea activitatilor de realizare a sistemelor informatice: a)diferitele categorii de personal antrenate in activitatea de realizare a sistemelor informatice precum si omogenitatea activitatilor de realizat ; b)diferitele categorii de personal antrenate in activitatea de realizare a sistemelor informatice c)omogenitatea activitatilor de realizat d)omogenitatea activitatilor si fluxul tehnilogic de prelucrare a datelor Raspunsul a)

Test Grile Arhitectura Test simplu (10 intrebari aleatoare)

Gestionarea timpului de procesare alocat fiecarei aplicatii revine in sarcina: a)procesorului b)placii de baza c)programatorului aplicatiei d)sistemului de operare Raspunsul: d) Care dintre urmatoarele componente este dispozitiv periferic de intrare ? a)monitor b)plotter c)boxe d)joystick Raspunsul: d) Un driver este: a)un program ce imbunatateste performantele editoarelor de text b)o interfata intre o componenta hardware si sistemul de operare c)un program din sistemul de operare care mareste siguranta unei anumite componente hardware d)componenta software din cadrul sistemului de operare care corecteaza erorile de interpretare din programele rulate de utilizator Raspunsul b) Care din urmatoarele afirmatii despre adresa MAC este adevarata? a)este identificatorul unic al placii de retea b)este formata dintr-un sir de 16 biti c)este atribuita unui calculator de catre furnizorul de internet d)primele 2 cifre identifica tara de provenienta a placii de retea Raspunsul a) Care din urmatoarele afirmatii este adevarata: a)fiecare proces are alocat acelasi spatiu in memorie de fiecare data cand este rulat b)cand o aplicatie ruleaza preia controlul total al tuturor resturselor din sistem c)un driver este folosit doar atunci cand apare o eroare in executia unui proces d)spatiul de memorie alocat unui proces nu poate fi folosit de alt proces Raspunsul: d)

Carei clase ii apartine adresa 225.21.89.75 pentru adresarea cu clase in cadrul protocolului IP v4 ? a)clasa A b)clasa B c)clasa C d)clasa D Raspunsul: d) O retea magistrala (bus) foloseste ca dispozitiv centra: a)router b)switch c)hub d)nu foloseste dispozitiv central, toate calculatoarele sunt legate la acelasi cablu de retea Raspunsul: d)

Ce mediu de transmisie foloseste o placa de retea wireless: a)cablu coaxial b)cablu UTP c)fibra optica d)aer Raspunsul: d)

Un hub face filtrarea cadrelor de date dupa: a)adresa MAC al destinatarului b)adresa MAC a expeditorului c)atat adresa MAC a destinatarului cat si cea a expeditorului d)un hub nu face filtrarea pachetelor de date Raspunsul d) Adresa IP este adaugata la nivelul (modelul OSI): a)fizic b)legaturi de date c)de retea d)de transport Raspunsul: c)

Test Grile Arhitectura Test mediu (25 intrebari aleatoare)

O retea magistrala (bus) foloseste ca dispozitiv centra: a)router b)switch c)hub d)nu foloseste dispozitiv central, toate calculatoarele sunt legate la acelasi cablu de retea Raspunsul: d) Care dintre urmatoarele componente este dispozitiv periferic de intrare ? a)monitor b)plotter c)boxe d)joystick Raspunsul: d) Care din urmatoarele nu reprezinta o magistrala: a)RAID b)PCI c)PCI-X d)USB Raspunsul: a) O societate are nevoie sa imparta reteaua cu adresa 193.168.121.0 in 16 subretele. Cate gazde disponibile va avea fiecare subretea? a)12 gazde b)18 gazde c)16 gazde d)14 gazde Raspunsul c) Gresit ! , raspunsul corect : d) In ce baza de numeratie este reprezentata o adresa MAC: a)2 b)8 c)10 d)16 Raspunsul: d)

In concordanta cu RCF 1918, care este o adresa Internet privata pentru IP v.4? a)8.215.34.124 b)192.168.146.23 c)171.34.221.18 d)119.12.73.215 Raspunsul b Identificatorul numeric numit port asociat serviciilor oferite unui server este adaugat la nivelul (modelul OSI) : a)fizic b)legaturi de date c)de retea d)de transport Raspunsul: d)

Care din urmatoarele protocoale este aferent nivelului de aplicatii din modelul OSI: a)RIP b)FTP c)IP d)CSMA/CD Raspunsul b) Care din urmatoarele afirmatii despre adresa MAC este adevarata? a)este identificatorul unic al placii de retea b)este formata dintr-un sir de 16 biti c)este atribuita unui calculator de catre furnizorul de internet d)primele 2 cifre identifica tara de provenienta a placii de retea Raspunsul a)

Care din urmatoarele tipuri de magistrale sunt utilizate pentru conectarea placii video la placa de baza? a)AMR b)USB c)RAID d)PCI-X Raspunsul: d) Care din urmatoarele dispozitive de retea filtreaza pachetele de date dupa adresa IP a destinatarului: a)hubul b)switchul c)modemul d)routerul Raspunsul: d) Ce mediu de transmisie foloseste o placa de retea wireless: a)cablu coaxial b)cablu UTP c)fibra optica d)aer Raspunsul: d) Care dintre urmatoarele afirmatii privind modelul OSI este adevarata? a)modelul OSI nu este implementat in intregime de producatori, nivelele fizic si retea putand sa lipseasca b)modelul OSI nu este implementat in intregime de producatori, nivelele fizic,retea,aplicatie si prezentare putand sa lipseasca c)modelul OSI nu este implementat in intregime de producatori, nivelele fizic si aplicatie putand sa lipseasca d)modelul OSI nu este implementat in intregime de producatori, nivelele sesiune si prezentare putand sa lipseasca Raspunsul: d)

Care este ordinea de impachetare a informatiei inainte de a fi transmisa intr-un mediu care respecta modelul OSI ? a)date, pachete,segmente , cadre, biti b)biti,cadre,segmente,pachete,date c)date,segmente,pachete,cadre,biti d)biti,cadre,pachete,segmente,date Raspunsul: c)

Rutarea este procesul prin care?

a)un echipament cu maxim doua interfete de retea, decide unde sa trimita pachetele IP pe care le primeste b)un echipament cu doua interfete de retea, face impartirea in subretele c)un echipament cu multiple interfete de retea, decide sa trimita pachetele IP inapoi catre destinatie d)un echipament cu multiple interfete de retea, decide unde sa trimita datagramele IP pe care le primeste Raspunsul: d) Care din urmatoarele afirmatii este adevarata: a)fiecare proces are alocat acelasi spatiu in memorie de fiecare data cand este rulat b)cand o aplicatie ruleaza preia controlul total al tuturor resturselor din sistem c)un driver este folosit doar atunci cand apare o eroare in executia unui proces d)spatiul de memorie alocat unui proces nu poate fi folosit de alt proces Raspunsul d) Memoria virtuala este: a)o tehnica prin care sistemul de operare simuleaza existenta unei cantitati mai mari de memorie RAM decat este fizic disponibil in sistem b)memoria pusa la dispozitie procesorului de catre sistemul de operare c)toata memoria ocupata cu date la un moment dat d)spatiu din memoria RAM alocat unui anumit proces Raspunsul: a)

Care dintre urmatoarele afirmatii privind modelul TCP/IP este adevarata? a)TCP/IP combina problemele nivelelor de sesiune si legaturi de date ale modelului OSI in propriul sau nivel de aplicatie b)TCP/IP combina nivelul de retea si de aplicatie din modelul OSI intr-un singur nivel de retea c)TCP/IP combina cele patru nivele din partea de jos a modelului OSI intr-un singur nivel INTERNET d)TCP/IP combina nivelul de legaturi de date si nivelul fizic al modelului OSI intr-un singur nivel Raspunsul: d) Un driver este: a)un program ce imbunatateste performantele editoarelor de text b)o interfata intre o componenta hardware si sistemul de operare c)un program din sistemul de operare care mareste siguranta unei anumite componente hardware d)componenta software din cadrul sistemului de operare care corecteaza erorile de interpretare din programele rulate de utilizator Raspunsul: b) In ce baza de numeratie este reprezentata o adresa IP v.6? a)2 b)8 c)10 d)16 Raspunsul d)

Un pixel (PictureElement) reprezinta: a)cel mai mic element al unei imagini digitale b)diagonala monitorului c)frecventa verticala de improspatare a imaginii pe monitor d)rezolutia unui LCD Raspunsul a) Sloturile de extensie PCI sunt conectate direct la: a)Southbridge b)Northbridge

c)procesor d)BIOS Raspunsul a) Care adresa MAC este valida? a)00-63-H2-4A-E4-03 b)00.63.86 c)00-D0-56-F2-B4-34 d)00:D0:5G:F2 Raspunsul: c) Care va fi notatia CIDR pentru masca de subretea 255.255.252.0 a)/22 b)/23 c)/24 d)/21 Raspunsul c) Gresit ! , raspunsul corect : a)

Care din urmatoarele metode de acces la mediu este asociata retelei Ethernet : a)CSMA/CA b)CSMA/CD c)Token Passing d)CRC Raspunsul: b)

Test Grile C++ Test simplu (10 intrebari aleatoare)

Aplicatia: #include using namespace std; #define SWAP(x,y) { int temp=x; x=y, y=temp; } int main(){ double dl=3.5, d2=5.5; SWAP (dl,d2); cout<<d1<<' '<<d2<<="" br="">a)va afisa 3.5 5.5 b)va afisa 5.5 3.5 c)va afisa 5.5 3 d)va genera eroare Raspunsul c)

Fie functiile: int m(int a,int b) { return ab?a:b; } Apelul m(2,3.)este: a)eronat, nu pot fi definite mai multe functii cu acelasi nume b)eronat, apelul conduce la ambiguitate, nestiind ce varianta sa se utilizez c)corect si returneaza valoarea 2 d)corect si returneaza valoarea 3 Raspunsul b) Sa se precizeze care afirmatii sunt adevarate: I. metodele nestatice ale unei clase primesc pointerul this; II. metodele nestatice ale unei clase nu primesc pointerul this; III. metodele statice ale unei clase primesc pointerul this; IV. metodele statice ale unei clase nu primesc pointerul this; a)I,III b)I,IV c)II,III d)II,IV Raspunsul: b) Fie declaratiile: char c='a',x; Care din urmatoarele atribuiri are acelasi efect cu expresia x='A' ? a)x=c|32 b)x=c^32 c)x=c&32 d)x=c+32 Raspunsul: b)

Fie secventa: int i=2,*p=&i; coutp[0]; Aceasta este: a)corecta si afiseaza valoarea 0 b)corecta si afiseaza valoarea 2 c)corecta si afiseaza adresa variabilei i d)eronata, adresarea indexata nu este permisa pentru pointerul p Raspunsul b)

Fie clasa: class C { int x; public: C(int _x=0): x(_x) {} //constructor clasa int operator.() //supraincarcare punct (.) {retum c.x;} }; Functia operator.: a)permite accesul la data privata x b)este eronata, operatorul . este binar c)este eronata, operatorul . se supraincarca numai prin functie prietena d)este eronata, operatorul. nu poate fi supraincarcat Raspunsul d) Secventa: int i=-2; if (i) { if (i%2) cout i impar"; } else cout"i negativ"; a)nu afiseaza nimic; b)afiseaza i impar;

c)afiseaza i negativ; d)afiseaza i impar negativ Raspunsul: a)

Fie clasa: class C { public: int x; C(int _x=0): x(_x) {} //constructor clasa operator int(){ return x;} }; Functia operator int(): a)este eronata, tipul returnat trebuie specificat inainte numelui b)este eronata; int trebuia inclus intre paranteze c)este eronata; functia returneaza un inreg nespecificat in declaratie d)este corecta, reprezinta supraincarcarea operatorului cast Raspunsul: d) Secventa: for(i=0, s=0;i++){ if(!(i%2)) continue; if(i>100) break; s+=i; } cout<<s;< br="">a)este eronata, sintaxa instructiunii for este gresita b)calculeaza suma numrelor consecutive mai muci ca 100 c)calculeaza suma numerelor pare mai mici ca 100 d)calculeaza suma numerelor impare mai mici ca 100 Raspunsul: d) Daca t este o variabila double, atunci expresia: t=3,5; a)este eronata (consta reala eronata); b)initializeaza pe t cu 3; c)initializeaza pe t cu 3.5 d)initializeaza pe t cu 5, fiind vorba despre o expresie virgula. Raspunsul: b)

Test Grile C++ Test mediu (25 intrebari aleatoare)

Structurarea subsistemelor este: a)o metoda de analiza si proiectare a sistemelor informatice b)un principiu de realizare a sistemelor informatice necesar datorita complexitatii acestora si caracterului limitat al resurselor; c)un model matematic de optimizare a deciziilor d)o metodologie de proiectare Raspunsul b)

Ciclul de viata al sistemului informatic: a)Incepe cu decizia de realizare a sistemului informatic si se incheie cu decizia de abandonare a acestuia in forma existenta si inlocuirea lui cu un sistem nou b)Incepe cu etapa de elaborare a propunerilor de realizare si se incheie cu etapa de implementare c)Incepe cu decizia de realizare a sistemului informatic si se incheie cu etapa de implementare a acestuia d)Incepe cu etapa de studiu si analiza a sistemului existent si se incheie cu etapa de exploatare a noului sistem informatics Raspunsul d)

Ciclul informatie-decizie-actiune: a)este specific oricarui sistem b)Este specific unui sistem informational; c)este desfasurat doar intre elementele sistemului de conducere d)depinde de structura organizatorica a societatii comericale Raspunsul b)

Prezentarea sistemului informational-decizional descrie urmatoarele aspecte ale acestuia. Care dintre afirmatii nu este corecta? a)componentele sistemului si structura sa b)procesul de decizie si principalele decizii, pe nivele c)procedurile de prelucrare a datelor d)modificari organizatorice impuse de introducerea noului system Raspunsul: d) Specific sistemelor informatice pentru conducerea activitatilor economice este faptul ca: a)datele de intrare si datele de iesire sunt furnizate sub forma de coduri b)datele de intrare si datele de iesire sunt asigurate/furnizate prin dispozitive automate sub forma de impulsuri c)datele de intrare sunt preluate din documente si datele de iesire sunt de regula furnizate sub forma de liste, rapoarte, grafice d)fisierele de date au organizare relativa Raspunsul: c) Precizati care dintre urmatoarele activitati sunt parcurse pentru realizarea unui nomenclator de coduri: 1. Identificarea multimii elementelor ce urmeaza a fi codificate. 2. Identificarea cerintelor utilizatorilor. 3. Uniformizarea terminologiei. 4. Specificarea intrarilor sistemului 5. Identificarea corelatiilor logice sau relatiilor de ierarhizare / subordonare dintre caracteristicile elementelor ce urmeaza a fi codificate. 6. Specificarea iesirilor sistemului 7. Alegerea tipului de cod 8. Alegerea limbajului de codificare a datelor. 9. Estimarea capacitatii codurilor 10. Determinarea cifrei de control a codurilor 11. Atribuirea codurilor elementelor multimii de codificat. 12. Intretinerea nomenclatorului de coduri a)1,2,3,5,7,11 b)1,3,4,7,10,11 c)1,3,5,7,10,11 d)1,3,5,8,10,12 Raspunsul: c) Activitatea de proiectare a interfetei utilizator trebuie sa aiba in centrul ei: a)calculatorul b)utilizatorul

c)SGBD-ul folosit d)echipa de programare Raspunsul: b) In etapa de evaluare a sistemului informational-decizional, diagnosticarea sistemului existent consta in evidentierea disfunctionalitatilor de mai jos. Care afirmatie nu este corecta? a)paralelisme in prelucrari b)sarcini neconcretizate in proceduri c)informatii neutilizate de proceduri d)structura organizatorica a firmei Raspunsul: d)

Ce criterii se au in vedere in etapizarea activitatilor de realizare a sistemelor informatice: a)diferitele categorii de personal antrenate in activitatea de realizare a sistemelor informatice precum si omogenitatea activitatilor de realizat ; b)diferitele categorii de personal antrenate in activitatea de realizare a sistemelor informatice c)omogenitatea activitatilor de realizat d)omogenitatea activitatilor si fluxul tehnilogic de prelucrare a datelor Raspunsul: a)

In cazul metodologiei SSADM, in etapa de proiectare a noului sistem, intrarile si iesirile pentru noul sistem se vor identifica din: a)diagrama contextuala (nivelul 0) a modelului logic al sistemului proiectat b)diagrama contextuala (nivelul 0) a modelului logic al sistemului existent c)diagrama de flux a datelor, nivelul frunza, a modelului logic al sistemului existent d)diagrama de flux a datelor, nivelul frunza, a modelului logic al sistemului proiectat Raspunsul a)

Dupa natura caracterelor ce intra in componenta codurilor, acestea pot fi de mai multe feluri. Care dintre aceste afirmatii nu este corecta? a)coduri numerice - formate din secvente de numere naturale b)coduri alfabetice - formate din caractere alfabetice c)coduri binare - formate din cifre binare d)coduri alfanumerice - formate din caractere alfabetice si numerice Raspunsul c) In metodologia SSADM catalogul cerintelor pentru noul sistem se realizeaza pe baza analizei modelului logic al sistemului existent si cuprinde cele de mai jos. Care dintre aceste afirmatii nu este corecta? a)cerinta b)sursa c)solutia d)destinatia Raspunsul: d) Ce este un sistem informatic de conducere? a)un sistem de aplicatii informatice care permit culegerea, stocarea, prelucrarea zilnica a datelor rezultate din desfasurarea tranzactiilor, asigurand actualizarea bazei de date; b)Un sistem de aplicatii informatice care se ocupa cu elaborarea de rapoarte sub un format standard necesar organizarii si conducerii operative a unitatii economico-sociale c)Un sistem de aplicatii informatice care asigura pe utilizatori cu informatii necesareluarii deciziilor d)Un sistem de aplicatii informatice special proiectate pentru decidentii de nivel inalt

Raspunsul: b)

Evaluarea performantelor si limitelor sistemului existent se face pe baza urmatoarelor criterii: 1. gradul de asigurare cu informatii necesare si suficiente a conducerii la diferite niveluri; 2. gradul de ocupare a suportului de memorie externa necesar bazei de date; 3. masura in care sistemul informational asigura realizarea obiectivelor, indeplinirii functiilor si sarcinilor de baza ale unitatii economice; 4. calitatea informatiilor de intrare si iesire ale sistemului; 5. frecventa intrarilor si iesirilor sistemului; 6. gradul de ocupare a capacitatilor de productie. a)1,3,4,6 b)1,2,3,5,6 c)3,4,5,6 d)1,3,4,5 Raspunsul a) In momentul elaborarii unui nomenclator de coduri se determina, pentru fiecare cod, o cifra de control corespunzatoare. Acest lucru se realizeaza pe baza unui algoritm dintre cei mentionati mai jos. Care afirmatie nu este corecta? a)media aritmetica ponderata b)media geometrica ponderata c)Nu exista nici un algoritm pentru calculul cifrei de control d)conversia restului impartirii intr-un caracter alfabetic Raspunsul: c)

Pentru construirea modelului fizic al datelor se parcurg urmatorii pasi. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este corecta? a)identificarea entitatilor b)specificarea cerintelor pentru sistemul cerut c)identificarea relatiilor dintre entitati d)intocmirea modelului entitate-asociere Raspunsul: b) Care dintre criteriile enuntate nu este corect, atunci cand se stabileste ordinea de prioritate in abordarea componentelor sistemului informatic: a)prioritatea obiectivelor componente b)asigurarea legaturilor dintre componente c)SGBDul utilizat d)disponibilitatea resurselor Raspunsul c)

Un sistem informatic dat in exploatare curenta trebuie sa fie permanent supus unor operatii dintre cele mentionate mai jos. Care dintre acestea nu este corecta a)imbunatatit b)intretinut c)testat d)dezvoltat Raspunsul: c) Flexibilitatea codurilor proiectate inseamna: a)posibilitatea adaugarii sau excluderii de coduri fara a afecta structura codurilor b)stabilitatea in timp a codurilor c)tendinta de crestere a volumului de informatii d)utilizarea informatiilor un timp mai indelugat Raspunsul: a)

Diagnosticarea sistemului informational-decizional existent consta in evidentierea urmatoarelor aspecte. Care dintre cele mentionate mai jos nu corespunde etapei? a)paralelisme in prelucrari b)sarcini neconcretizate in proceduri c)informatii neutilizate in procedurii d)solutii de stucturare a datelor Raspunsul: d)

Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la integritatea datelor este incorecta? a)Restrictiile de integritate asigura apartenenta la o lista de valori sau la un interval b)Restrictiile de integritate asigura apartenenta la un anumit format c)Restrictiile de integritate definesc reguli de coerenta cu alte date d)Asigura memorarea datelor pe suportul extern de date Raspunsul: d)

Asocierea reflexiva este o asociere care: a)leaga realizari diferite ale aceleiasi entitati b)leaga realizari apartinand la doua tipuri de entitati diferite c)leaga realizari apartinand la mai multe entitati d)nu exista asociere reflexiva Raspunsul: a)

Colectia unei asocieri reprezinta: a)Atributele asocierii b)numarul de entitati participante c)Entitatile care participa la asociere d)Numarul de realizari de entitati participante Raspunsul: c) Prin proiectarea structurii unei baze de date relationale se urmareste sa se asigure: 1. flexibilitatea tabelelor 2. stabilitatea tabelelor 3. simplitatea tabelelor 4. inlaturarea anomaliilor de ordin logic 5. facilitati de interfata cu utilizatorii 6. utilizarea unor instrumente de tip CASE , 7. rationalizarea si simplificarea fluxurilor informationale 8. implementarea unor modele matematice in cadrul sistemului informatic 9. insusirea facila a exploatarii bazei de date de catre utilizatorii finali 10. incarcarea masiva a bazei de date. Care dintre urmatoarele variante este corecta: a)1,2,3,4 b)1,5,7,8 c)2,3,4,6 d)4,7,8,9 Raspunsul: a)

Care din afirmatiile urmatoare, referitoare la modelul entitate asociere nu este adevarata? a)Entitatea este reprezentarea unui obiect relevant pentru problema de rezolvat b)O entitate se reprezinta printr-un asamblu de atribute c)O asociere poate avea atribute proprii d)Un atribut poate aparea in una sau mai multe entitati. Raspunsul: d)

Test Grile FoxPro Test simplu (10 intrebari aleatoare) 1.Cand o tabela este creata, cine este proprietarul ei ? a)cel care o creeaza b)utilizatorul SYSTEM c)toti utilizatorii care au drept de SELECT pe aceasta tabla d)administratorul bazei de date Raspunsul a) 2.Comanda Fox Pro standard "dele for userid=561" realizeaza : a)Copierea utilizatorului cu userid = 561 intr-o zona de memorie b)Comanda este sintactic gresita c)Stergerea fizica a utilizatorului cu userid=561 d)Stergerea logica a utilizatorului cu userid=561 Raspunsul d) 3.Pentru ca un sistem software sa fie un SGBD, el trebuie sa gestioneze baza de date prin funtiile: a)de definire a datelor, de manipulare a datelor, de impachetare a datelor, de administrare a datelor b)de definire a datelor, de manipulare a datelor de despachetare a datelor, de utilizare a datelor c)de definire a datelor, de manipulare a datelor, de criptare a datelor, de administrare a datelor d)de definire a datelor, de manipulare a datelor, de interogare a datelor, de administrare a datelor Raspunsul d) 4.Care dintre urmatoarele secvente de comenzi FOXPRO executa structuri alternative? a)SCAN...ENDSCAN b)DO WHILE...ENDDO c)DO CASE...ENDCASE d)LOCATE Raspunsul c) 5.In timpul exploatarii unei baze de date pot sa apara urmatoarele tipuri de anomalii: a)Anomalii de inserare, anomalii de cautare, anomalii de listare b)Anomalii de listare, anomalii de cautare, anomalii de actualizare c)Anomalii de inserare, anomalii de actualizare, anomalii de stergere d)Anomalii de inserare, anomalii de actualizare, anomalii de cautare Raspunsul c) 6.Care din urmatoarele afirmatii referitoare la baze relationale BDR nu este adevarata ? a)BDR se caracterizeaza prin simplicitate, stabilitate in timp si flexibilitate b)Structura BDR ofera posibilitatea reducerii complexitatii programelor de aplicatii c)BDR este formata din una sau mai multe relatii d)Intre BDR si baze de date orientate obiect nu exista nici o asemanare. Raspunsul d) 7.Care din urmatoarele secvente de comenzi FOXPRO efectueaza o prelucrare (structura) repetitiva ? a)REPLACE b)SCAN...ENDSCAN c)DO CASE...ENDCASE d)IF...ENDIF Raspunsul b) 8.Comanda fox Pro SET RELATION TO a)deschide o alta tabela b)leaga tabela activa cu o tabela deschisa intr-o alta zona de lucru

c)afiseaza structura relationala a bazei de date curente d)nu exista in fox pro aceasta comanda Raspunsul b) 9.Ce efect are urmatoarea secventa de program: USE STUDENT LOCATE FOR UPPER(NUME)='IONESCU' IF NOT EOF() EDIT ELSE ?'Inregistrarea cu studentul dorit nu exista' ENDIF a)Localizeaza studentul cu numele IONESCU, daca este scris cu litere mari, si il afiseaza b)Localizeaza studentul cu numele IONESCU, daca este scris cu litere mari, si il afiseaza pentru a permite modificarea datelor lui c)Localizeaza studentul cu numele IONESCU, indiferent cu ce litere a fost scris, daca exista, si il afiseaza pentru a permite modificarea datelor lui d)Localizeaza studentul cu numele IONESCU, indiferent cu ce litere a fost scris, daca exista, si il afiseaza pentru a permite modificarea datelor lui sau afiseaza mesajul ca nu a fost gasit Raspunsul d) 10.Pentru afisaarea unui mesaj de eroare la introducerea unor valori incorecte intr-un camp de date cu comanda CHANGE se utilizeaza urmatoarea optiune: a)MESSAGE; b)VALID; c)ERROR; d)WHEN; Raspunsul c)

Test Grile FoxPro Test mediu (25 intrebari aleatoare)

1.Se da secventa de program: SELE 2 USEBENI INDEX ON CODB TO B1 UNIQUE COPY TO CB FIELDS CODB, DENB Care afirmatie este adevarata? a)se realizeaza afisarea campurilor 'codb' si 'denb' din tabela 'beni' b)se realizeaza o selectie din tabela 'beni' c)se realizeaza o diferenta din tabela 'beni' d)se realizeaza o proiectie din tabela 'beni' Raspunsul d) 2.Care din urmatoarele secvente de comenzi FOXPRO efectueaza o prelucrare (structura) repetitiva ? a)REPLACE b)SCAN...ENDSCAN c)DO CASE...ENDCASE d)IF...ENDIF Raspunsul b) 3.Cu privire la bazele de date relationale se fac urmatoare precizari: 1. O tabela (relatie) poate contine mai multe coloane si mai multe tupluri. 2. Descrierea structurii logice a unei tabele trebuie sa inceapa cu specificarea cheii relatiei apoi celelalte coloane ( atribute), indiferent de ordinea lor. 3. Intr-o tabela toate datele trebuie sa se regaseasca la nivel elementar. 4. Intr-o tabela nu se admit chei concatenate. 5. Intr-o tabela nu se admit dubluri de tupluri. 6. Cu ocazia proiectarii structurii bazei de date relationale, relatiile (tabelele) obligatoriu trebuie sa fie trecute prin cele cinci forme normale. 7. Intr-o tabela coloanele trebuie sa aiba denumiri diferite. 8. Gradul relatiei trebuie sa coincida cu cardinalitatea relatiei Precizati care combinatie de afirmatii este corecta: a)1,2,3,5,7 b)nici una din variante c)3,5,6,7,8 d)1,3,5,6,7 Raspunsul b) 4.Ce efect are urmatoarea secventa de comenzi? SELECT A USE RULAJE SELECT B USE STOC SKIP 40 IN RULAJE SELECT A ?RECNO() SELE B DISPLAY a)Pozitioneaza pointerul pe inregistrarea cu numarul 41 din tabela RULAJE si o afiseaza b)Pozitioneaza pointerul pe inregistrarea cu numarul 41 din tabela RULAJE si afiseaza acest numar, apoi afiseaza prima inregistrare din STOC c)Afiseaza inregistrarile ccu numarul 41 din RULAJE si din STOC d)Pozitioneaza pointerul pe inregistrarea cu numarul 40 din tabela RULAJE si afiseaza acest numar, apoi afiseaza prima inregistrare din STOC. Raspunsul b) 5.Pentru afisaarea unui mesaj de eroare la introducerea unor valori incorecte intr-un camp de date cu comanda CHANGE se utilizeaza urmatoarea optiune: a)MESSAGE; b)VALID; c)ERROR; d)WHEN; Raspunsul c) 6.Comanda INPUT pentru introducerea datelor de la tastatura permite: a)Introducerea numai a datelor de tip numeric b)Introducerea numai a datelor de tip sir de caractere

c)Introducerea numai a datelor de tip data calendaristica d)Introducerea oricarei expresii Raspunsul d) 7.Ce efect are urmatoarea secventa de program: USE STUDENT LOCATE FOR UPPER(NUME)='IONESCU' IF NOT EOF() EDIT ELSE ?'Inregistrarea cu studentul dorit nu exista' ENDIF a)Localizeaza studentul cu numele IONESCU, daca este scris cu litere mari, si il afiseaza b)Localizeaza studentul cu numele IONESCU, daca este scris cu litere mari, si il afiseaza pentru a permite modificarea datelor lui c)Localizeaza studentul cu numele IONESCU, indiferent cu ce litere a fost scris, daca exista, si il afiseaza pentru a permite modificarea datelor lui d)Localizeaza studentul cu numele IONESCU, indiferent cu ce litere a fost scris, daca exista, si il afiseaza pentru a permite modificarea datelor lui sau afiseaza mesajul ca nu a fost gasit Raspunsul d) 8.Care dintre urmatoarele functii FoxPro returneaza numarul de aparitii ale unui sir intr-un alt sir dat ? a)SUBSTR(,[,]) b)OCCURS(,) c)LEN( d)ATC(,[,]) Raspunsul b) 9.Comanda Fox Pro "modify command adauga" : a)Creeaza un fisier cu numele adauga.prg, daca acesta nu exista b)Creeaza o tabela cu numele de adauga.dbf c)Creeaza o noua baza de date d)Creeaza un nou proiect FoxPro Raspunsul a) 10.Care din urmatoarele secvente de comenzi returneaza valoarea logica adevarat (.T.) daca pointerul tabelei este pozitionat la sfarsit de tabela? a)USE STOC ?DBF() b)USE Produse Go BOTTOM ?RECNO() c)USE PERS ?RECNO() d)USE PONTAJ GO BOTTOM SKIP ?EOF() Raspunsul d)

11.Referitor la modelul relational pentru baza de date, care dintre urmatoarele afirmatii este corecta? a)definirea obiectelor se face prin tip inregistrare b)tuplul este coloana dintr-o tabela si are un nume c)domeniul este un subansamblu al produsului cartezian al mai multor tabele d)cuantificatorii sunt operatori orientati pe domeniu, din calculul relational Raspunsul d) 12.Comanda Fox Pro standard "dele for userid=561" realizeaza : a)Copierea utilizatorului cu userid = 561 intr-o zona de memorie b)Comanda este sintactic gresita c)Stergerea fizica a utilizatorului cu userid=561 d)Stergerea logica a utilizatorului cu userid=561 Raspunsul d)

13.In FoxPro, comanda utilizata pentru accesul direct dupa cheie este: a)SKIP b)GO TO c)LOCATE d)SEEK Raspunsul d) 14.Se considera tabela FIRME (Codf(N4), Denf(C15), Loc(C30)). Se da urmatoarea comanda: SELECT count(codf), loc FROM firme WHERE upper(loc)<> BUCURESTI GROUP BY loc HAVING COUNT (codf) >3 ORDER BY loc; Aceasta comanda afiseaza: a)numarul de firme din fiecare localitate b)numarul de firme din BUCURESTI c)numarul de firme din fiecare localitate, cu exceptia orasului BUCURESTI si numai pentru localitatile care au un numar de firme mai mare de 3 d)numarul de firme din fiecare localitate dar numai pentru localitatile care au un numar de firme mai mare de 3. Raspunsul c) 15.O baza de date este un ansamplu de date ce poate fi manipulat de : a)Un numar mare de utilizatori intr-o viziune unica asupra datelor b)Un numar mare de utilizatori in viziuni predefinite asupra datelor c)Un numar mare de utilizatori in viziuni diferite asupra datelor d)Numai de programatorul de aplicatii informatice cu baze de date Raspunsul c) 16.Care dintre urmatoarele variante ar putea fi considerata ca obiectiv al unui SGBD: a)asigurarea integritatii datelor b)maximizarea timpului de acces c)independenta conceptuala d)optimizarea structurii bazei de date Raspunsul a) 17.In timpul exploatarii unei baze de date pot sa apara urmatoarele tipuri de anomalii: a)Anomalii de inserare, anomalii de cautare, anomalii de listare b)Anomalii de listare, anomalii de cautare, anomalii de actualizare c)Anomalii de inserare, anomalii de actualizare, anomalii de stergere d)Anomalii de inserare, anomalii de actualizare, anomalii de cautare Raspunsul c) 18.Comanda fox Pro SET RELATION TO a)deschide o alta tabela b)leaga tabela activa cu o tabela deschisa intr-o alta zona de lucru c)afiseaza structura relationala a bazei de date curente d)nu exista in fox pro aceasta comanda Raspunsul b) 19.Care din functie FOXPRO elimina spatiile de la inceputul si sfarsitul sirului de caractere ? a)ALLTRIM(); b)TRIM(); c)LTRIM(); d)SPACE(); Raspunsul a)

20.Comanda Fox Pro UPPER(LEFT(SUBSTR(`licenta 2013`,5,3),2)) afiseaza: a)2013 b)20 c)TA d)NT Raspunsul d) 21.Se da secventa de comenzi: USE beni MODI STRU Care afirmatie este adevarata ? a)Modifica date din tabela BENI b)Este gresita comanda MODI STRU c)Creeaza tabela BENI d)Permite actualizarea structurii tabelei BENI Raspunsul d) 22.Se considera tabela: COMENZI (nrcom n(5), codfn(4), datai date,valc n(1 0)) Se da secventa de comenzi: USE comenzi DISPLAY ALL nrcom OFF FOR datai=dateQ Accesul la inregistrari in vederea afisarii se realizeaza: a)dupa mai multe chei b)direct dupa cheie c)direct pe baza numarului de ordine al inregistrii d)secvential Raspunsul d) 23.Ce afiseaza urmatorul exemplu: CLEAR FOR x=1 TO 30 ? x ENDFOR a)un sir de numere de la 1 la 30 b)sirul de caractere x de 30 de ori c)numarul 30 d)numarul 1 de 30 de ori Raspunsul a) 24.Fiind date doua relatii R1 si R2, indicati care este operatia ce permite realizarea unei noi relatii R3 ce contine tuplurile comune lui R1 si R2, tinand seama de faptul ca cele doua relatii sunt compatibile: a)Jonctiunea b)Proiectia c)Reuniunea d)Intersectia Raspunsul d) 25.Fiind date doua relatii R1 si R2,indicati care este operatia ce permite realizarea unei noi relatii R3 ce contine tuplurile din R1 si care nu se regasesc in R2, a)Jonctiunea b)Proiectia c)Reuniunea d)Diferenta Raspunsul d)

Test Grile Oracle SQL*PLUS Test simplu (10 intrebari aleatoare) In Oracle SQL * PLUS, functia LOWER (col/value) permite: a)fortarea caracterelor scrise cu litere mari sau mixte, in caractere scrise cu litere mici b)fortarea caracterelor scrise cu litere mici in caractere scrise cu litere mari c)returnarea numarului de caractere din coloana sau valoarea literala d)translatarea lungimii caracterelor dintr-o coloana/valoare la o lungime specificata Raspunsul a) In Oracle SQL * PLUS, functia INITCAP permite: a)transformarea oricarei litere a unui cuvant, in litera mare b)transformarea primei litere a fiecarui cuvant/coloana in litera mare c)transformarea unei litere specificate a unui cuvant , intr-o litera mare specificata d)este o similitudine cu alte SGBD si nu exista specificata in SQL*PLYS Raspunsul b) In Oracle SQL * PLUS, optiunea CURRVAL, utilizata pentru definirea caracteristicilor unei secvente, stabileste: a)valoarea urmatoare a secventei b)valoarea curenta a secventei c)valoarea de inceput a secventei d)valoarea de final a secventei Raspunsul b) In SQL *PLUS, pentru generarea de valori unice pentru o cheie primara, nu se foloseste in comanda CREATE SEQUENCE optiunea: a)CYCLE b)INCREMENT BY n c)MAXVALUE n d)START WITH n Raspunsul a) Urmatoarea sintaxa : ACCEPT nume_variabila PROMPT text- produce ca efect: a)crearea automata de catre sistem a unei variabile initializate cu 1 b)crearea unei variabile prin citirea unei valori introduse de la tastatura c)afisarea unui text de comentariu d)este gresit definita, clauza PROMPT trebuind sa fie definita distinct Raspunsul b) Oracle este un sistem de gestiune a bazelor de date: a)relational b)retea si relational c)complet relational, extins cu facilitati orientate obiect d)orientat-obiect Raspunsul c) In Oracle SQL * PLUS, comanda CREATE TABLE permite : a)crearea unei tabele b)crearea unei secvente c)crearea unui index d)crearea unui tip de data Raspunsul a)

In Oracle SQL * PLUS, delimitarea camprilor unei tabele dintr-o comanda CREATE TABLE, se realizeaza prin : a)punct si virgula b)punct c)virgula d)doua puncte Raspunsul c) In SQL *PLUS, cu comanda CREATE TABLE: a)nu se poate defini restrictia referentiala b)nu se poate defini restrictia entitatii c)se poate defini restrictia referentiala d)nu se pot defini nici un tip de restrictii de integritate Raspunsul a) In Oracle SQL * PLUS, comanda CREATE SEQUENCE permite: a)crearea unei tabele b)crearea unei secvente c)crearea unui index d)crearea unui tip de data. Raspunsul b)

Test Grile Oracle SQL*PLUS Test mediu (25 intrebari aleatoare)

In cadrul arhitecturii ORACLE, componnta SQL*PLUS apartine: a)nucleului ORACLE b)interfetelor de dezvoltare ORACLE c)instrumentelor de intretinere ORACLE d)este o componenta distincta fata de arhitectura ORACLE Raspunsul a) In Oracle SQL * PLUS, comanda : "INSERT INTO PRODUSE (codp,denp) VALUES (secventa.NEXTVAL,'p1')" este: a)corecta, introduce o valoare consecutiva pentru atributul codp b)gresita, deoarece nu exista optiunea NEXTVAL c)gresita, deoarece nu se poate introduce optiunea unei secvente in clauza INSERT d)corecta, introduce o valoare aleatoare pentru oricare dintre atributele tabelei 'Produse' Raspunsul a) Modificarea structurii unei tabele, in SQL*PLUS, se realizeaza prin comanda: a)DESCRIBE TABLE b)MODIFY TABLE c)UPDATE TABLE d)ALTER TABLE Raspunsul d) Sintaxa corecta pentru o restrictie UNIQUE este: a)[CONSTRAINT nume_restrictie] UNIQUE [nume_coloana] b)[CONSTRAINT nume_restrictie] UNIQUE (nume_tabela) c)nume_coloane REFERENCES nume_tabela; d)[DEFAULT] UNIQUE Raspunsul a) Optiunea NOCACHE dintr-o secventa SQL*PLUS impune: a)returnarea ultimei valori generate de secventa b)alocarea implicita in memorie a primelor 10 valori ale secventei c)nealocarea in memorie a unor valori ale secventei d)nu este definita in SQL*PLUS; corect este NOCYLE Raspunsul c) In Oracle SQL * PLUS, in cadrul comenzii CReATE TABLE, definitia unei coloane nu poate include: a)o clauza DEFAULT b)o clauza NULL c)numele tabelei d)numele coloanei Raspunsul c) In SQL *PLUS, urmatoarea comanda are ca efect: UPDATE PRODUSE WHERE PRET=1000 ; a)modificarea tuturor tuplurilor din tabela b)modificarea doar a tuplului curent din tabela c)actualizarea bazei de date cu o noua tabela d)actualizarea structurii tabeleli

Raspunsul a) Optiunea CASCADE CONSTRAINTS asociata comenzii DROP TABLE din SQL *PLUS permite: a)eliminarea unei coloane care refera o alta coloana b)eliminarea tuturor inregistrarilor dintr-o tabela referita c)eliminarea oricarei constrangeri dependeta de tabela care se doreste a se sterge d)actualizarea constrangerilor la nivelul unei tabele Raspunsul c) In SQL *PLUS, este corect urmatorul exemplu ? UPDATE FACULTATI SET DenFacultate='Informatica' WHERE CodFacultate='Info' ; a)da b)nu, deoarece comanda UPDATE nu se foloseste cu clauza SET c)nu, deoarece comanda UPDATE nu se foloseste cu clauza WHILE d)nu, deoarece denumirea 'Informatica' este diferita de 'Info' Raspunsul a) In SQL *PLUS, pentru generarea de valori unice pentru o cheie primara, nu se foloseste in comanda CREATE SEQUENCE optiunea: a)CYCLE b)INCREMENT BY n c)MAXVALUE n d)START WITH n Raspunsul a) In Oracle SQL * PLUS, optiunea Start With din cadrul comenzii CREATE SEQUENCE identifica : a)pasul de incrmentare b)primul numar din secventa c)valoarea maxima a secventei d)nu exista aceasta optiune in cadrul unei secvente ORACLE Raspunsul b) In Oracle SQL * PLUS, operatorul 'Between .. and ..' permite: a)specificarea domeniului limitat de doua valori intre care trebuie sa se afe valoarea introdusa b)inserarea de valori intr-o tabela c)specificarea unei liste de valori ca urmare a implementarii unei secvente d)stabilirea numarului de campuri dintr-o tabela, in functie de o valoare minima si maxima Raspunsul a) Utilizarea clauzei PROMPT sin sintaxa comenzii ACCEPT semnifica: a)afisarea unui text, daca acesta este specificat b)evitarea unor comentarii c)stabilirea tipului de date al variabilei de intrare d)clauza PROMPT se foloseste exclusiv singura, fara comanda ACCEPT Raspunsul a) In Oracle SQL * PLUS, functia INITCAP permite: a)transformarea oricarei litere a unui cuvant, in litera mare b)transformarea primei litere a fiecarui cuvant/coloana in litera mare c)transformarea unei litere specificate a unui cuvant , intr-o litera mare specificata d)este o similitudine cu alte SGBD si nu exista specificata in SQL*PLYS Raspunsul b)

Este corecta urmatoarea instructiune SQL*PLUS ? DELETE * FROM tabela; a)da, sintaxa e corecta si permite strict doar stergerea tabelei b)nu, sintaxa e gresita nu se pune ; la sfarsitul comenzii c)da, sintaxa e corecta si permite stergerea tabeleli si a tuturor indecsilor d)nu, sintaxa e gresita, nu se pune semnul * Raspunsul d) In Oracle SQL * PLUS, explorarea structurilor arborescente, din cadrul unei tabele, se realizeaza cu ajutorul clauzelor: a)COUNT ([DISTINC/ALL]) b)GROUP BY si HAVING c)START WITH si CONNECT BY din clauza SELECT d)nu se pot defini structuri arborescente in SQL*Plus Raspunsul c) In SQL *PLUS, cu comanda CREATE TABLE: a)se poate crea o baza de date b)se poate crea si modifica structura unei tabele c)se poate crea si structura unei tabele d)se poate crea si modifica o baza de date Raspunsul c) In Oracle SQL * PLUS, comanda COMMIT permite : a)memorarea actualizarilor tranzactiei b)revocarea actualizarilor tranzactiei c)modificarea valorilor unei coloane d)selectia valorilor unei coloane Raspunsul a) In SQL *PLUS, un sinonim Oracle este : a)un alias pentru o tabela, viziune sau secventa b)o variabila definita explicit de utilizator c)un atribut definit de utilizator pentru a inlocui o variabila anterior definita d)nu exista definite sinonime, intrucat in Oracle exista clauza implicita DISTINCT Raspunsul a) In Oracle SQL * PLUS, clauza ORDER BY se defineste in comanda SELECT: a)la inceputul comenzii SELECT b)imediat dupa clauza FROM din comanda SELECT c)la sfarsitul comenzii SELECT d)nu exista definita in SQL*Plus; corect este SORT ON Raspunsul c) In Oracle SQL * PLUS, functia LOWER (col/value) permite: a)fortarea caracterelor scrise cu litere mari sau mixte, in caractere scrise cu litere mici b)fortarea caracterelor scrise cu litere mici in caractere scrise cu litere mari c)returnarea numarului de caractere din coloana sau valoarea literala d)translatarea lungimii caracterelor dintr-o coloana/valoare la o lungime specificata Raspunsul a) In Oracle SQL * PLUS, nu exista definit urmatorul tip de data: a)number b)varchar2

c)char d)autoincrement Raspunsul d) In SQL *PLUS, specificati care dintre optiunile urmatoare ale comenzii CREATE SEQUENCE nu se poate modifica/actualiza : a)valoarea de inceput (prima valoare a secventei) b)incrementul c)valoarea maxima d)optiunea CYCLE Raspunsul a) Un 'literal' este: a)orice caracter, expresie sau numar inclus in lista clauzei SELECT, care nu este un numar de coloana sau un alias de coloana b)orice functie care forteaza caracterele numerice in litere c)orice functie care forteaza caracterele alfanumerice in litere d)orice functie care forteaza caracterele alfanumerice,care sunt scrise cu liere mici, in litere mari. Raspunsul a) In SQL *PLUS, clauza GROUP BY permite: a)inserarea de valori grupate intr-o coloana b)divizizarea liniilor unei tabel in grupuri c)stergerea grupata a valorilor unei coloane d)inlocuirea clauzei HAVING Raspunsul b)

Test Grile PSI Test simplu (10 intrebari aleatoare) Care din urmatoarele grupe de activitati nu se realizeaza in cadrul etapei de 'Studiu si analiza sistemului existent' ? a)proiectarea machetelor situatiilor de informare/raportare b)studiul sistemului condus c)studiul sistemului de conducere d)definirea caracteristicilor generale ale societatii comerciale analizate Raspunsul a) Un atribut poate fi analizat din punctul de vedere al realizarilor pe care le reprezinta si poate fi de mai multe feluri. Care dintre urmatoarele afirmatii nu este corecta? a)obligatoriu, ceea ce inseamna ca trebuie sa printeze cel putin o realizare, deci sa aiba o valoare NOT NULL b)reflexiv, daca leaga 2 realizari ale aceleiasi entitati; c)monovaloare, atunci cand pentru o entitate sau o asociere poate lua singura valoare d)optional, daca nu este obligatoriu sa prezinte valoare Raspunsul b) Prin structurarea sistemului informatic nu se vor evidentia : a)subsistemele componente b)legaturile dintre acestea c)programele corespunzatoare d)conexiunile exterioare ale sistemului cu alte sisteme, pe verticala si pe orizontala Raspunsul c) Ciclul informatie-decizie-actiune: a)este specific oricarui sistem b)Este specific unui sistem informational; c)este desfasurat doar intre elementele sistemului de conducere d)depinde de structura organizatorica a societatii comericale Raspunsul b) Programarea modulara reprezinta un concept care permite efectuarea programarii pe module sau subprograme cu caracteristicile de mai jos. Care afirmatie nu este corecta ? a)un singur punct de intrare b)un singur punct de iesire c)indeplinesc o functie predefinita d)nu pot fi testate independent Raspunsul d) Care din afirmatiile urmatoare, referitoare la modelul entitate asociere nu este adevarata? a)Entitatea este reprezentarea unui obiect relevant pentru problema de rezolvat b)O entitate se reprezinta printr-un asamblu de atribute c)O asociere poate avea atribute proprii d)Un atribut poate aparea in una sau mai multe entitati. Raspunsul d) Ciclul de viata al sistemului informatic: a)Incepe cu decizia de realizare a sistemului informatic si se incheie cu decizia de abandonare a acestuia in forma existenta si inlocuirea lui cu un sistem nou b)Incepe cu etapa de elaborare a propunerilor de realizare si se incheie cu etapa de implementare

c)Incepe cu decizia de realizare a sistemului informatic si se incheie cu etapa de implementare a acestuia d)Incepe cu etapa de studiu si analiza a sistemului existent si se incheie cu etapa de exploatare a noului sistem informatic Raspunsul d) Prezentarea sistemului informational-decizional descrie urmatoarele aspecte ale acestuia. Care dintre afirmatii nu este corecta? a)componentele sistemului si structura sa b)procesul de decizie si principalele decizii, pe nivele c)procedurile de prelucrare a datelor d)modificari organizatorice impuse de introducerea noului sistem Raspunsul d) Un model entitate asociere poate fi dezvoltat ulterior, functie de conditiile concrete ale problemei date, printr-o serie de activitati. Care dintre aceste activitati, prezentate mai jos, nu este corecta? a)generalizare sau definire de supertipuri b)incapsulare c)specializare sau definire subtipuri d)introducerea timpului si crearea unui model temporal Raspunsul b) In etapa de evaluare a sistemului informational-decizional, diagnosticarea sistemului existent consta in evidentierea disfunctionalitatilor de mai jos. Care afirmatie nu este corecta? a)paralelisme in prelucrari b)sarcini neconcretizate in proceduri c)informatii neutilizate de proceduri d)structura organizatorica a firmei Raspunsul d)

Test Grile PSI Test mediu (25 intrebari aleatoare)

Descompunerea sistemelor se face, in principal, dupa: a)datele de intrare si datele de iesire b)modul de organizare a datelor c)functiunile sistemului d)hardware-ul utilizat Raspunsul c)

Care dintre tehnicile de mai jos nu fac parte din grupa tehnicilor elementare de analiza: a)observarea directa b)interviul c)analiza concordantei dintre intrari si iesiri d)studiul documentelor din sistem Raspunsul c) Obiectivul principal al unui sistem informatic pentru management este : a)Optimizarea activitatilor economice ale organizatiei b)Cresterea vitezei de raspuns a sistemului informational c)Asigurarea selectiva si in timp util a tuturor nivelelor de conducere cu informatii necesare si reale pentru fundamentarea si elaborarea deciziilor d)Cresterea calitatii informatiilor Raspunsul: c)

Care din afirmatiile urmatoare, referitoare la modelul entitate asociere nu este adevarata? a)Entitatea este reprezentarea unui obiect relevant pentru problema de rezolvat b)O entitate se reprezinta printr-un asamblu de atribute c)O asociere poate avea atribute proprii d)Un atribut poate aparea in una sau mai multe entitati. Raspunsul: d)

Elementele unui model de date pentru baze de date sunt: a)expresiile, restrictiil, legaturile b)operatirii, opreanzii, expresiile c)operanzii,structura, metodologia d)structura, operatorii, restrictiile Raspunsul: d)

Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la integritatea datelor este incorecta? a)Restrictiile de integritate asigura apartenenta la o lista de valori sau la un interval b)Restrictiile de integritate asigura apartenenta la un anumit format

c)Restrictiile de integritate definesc reguli de coerenta cu alte date d)Asigura memorarea datelor pe suportul extern de date Raspunsul: d)

Dintre activitatile ce trebuie realizate in etapa de implementare , receptionarea sistemului informatic : a)este prima b)este ultima c)este a doua d)nu face parte din implementare Raspunsul: b)

Pentru validarea unui model conceptual al datelor din punctul de vedere al constructiei se impune respectarea unui set de reguli, dintre care mai importante sunt cele de mai jos. Care dintre aceste afirmatii nu este corecta? a)unicitatea numelor b)atribute derivabile c)Atribute numerice d)valoarea NULL Raspunsul: c) Ciclul de viata al sistemului informatic: a)Incepe cu decizia de realizare a sistemului informatic si se incheie cu decizia de abandonare a acestuia in forma existenta si inlocuirea lui cu un sistem nou b)Incepe cu etapa de elaborare a propunerilor de realizare si se incheie cu etapa de implementare c)Incepe cu decizia de realizare a sistemului informatic si se incheie cu etapa de implementare a acestuia d)Incepe cu etapa de studiu si analiza a sistemului existent si se incheie cu etapa de exploatare a noului sistem informatic Raspunsul: d) Evaluarea performantelor si limitelor sistemului existent se face pe baza urmatoarelor criterii: 1. gradul de asigurare cu informatii necesare si suficiente a conducerii la diferite niveluri; 2. gradul de ocupare a suportului de memorie externa necesar bazei de date; 3. masura in care sistemul informational asigura realizarea obiectivelor, indeplinirii functiilor si sarcinilor de baza ale unitatii economice; 4. calitatea informatiilor de intrare si iesire ale sistemului; 5. frecventa intrarilor si iesirilor sistemului; 6. gradul de ocupare a capacitatilor de productie. a)1,3,4,6 b)1,2,3,5,6 c)3,4,5,6 d)1,3,4,5 Raspunsul: a) Tehnica concordantei intrari-iesiri privind analiza si proiectarea sistemelor informatice nu ofera posibilitatea pentru: a)definirea obiectivelor sistemului informatic b)proiectarea iesirilor sistemului informatic c)proiectarea intrarilor sistemului informatic d)definirea colectiilor de date Raspunsul: a)

Fiind date doua relatii R1 si R2 , indicati care este operatia ce permite realizarea unei noi relatii R3 ce contine tuplurile comune lui R1 si R2, tinand seama de faptul ca cele doua relatii sunt compatibile: a)jonctiunea b)proiectia c)reuniunea d)intrsectia Raspunsul: d)

??? Care dintre urmatoarele caracteristici nu se studiaza in cadrul etapei 'Studiul sistemului existent privind caracteristicile generale ale unitatii economice' ? a)profilul unitatii economice b)specificul activitatii c)nomenclatorul de produse/servicii prestate d)aplicatii informatice in exploatare curenta Raspunsul: c)

Codurile compuse nu pot fi : a)ierarhizate b)juxtapuse c)matriceale d)descriptive Raspunsul d) Specific sistemelor informatice pentru conducerea activitatilor economice este faptul ca: a)datele de intrare si datele de iesire sunt furnizate sub forma de coduri b)datele de intrare si datele de iesire sunt asigurate/furnizate prin dispozitive automate sub forma de impulsuri c)datele de intrare sunt preluate din documente si datele de iesire sunt de regula furnizate sub forma de liste, rapoarte, grafice d)fisierele de date au organizare relativa Raspunsul c) Prezentarea sistemului informational-decizional descrie urmatoarele aspecte ale acestuia. Care dintre afirmatii nu este corecta? a)componentele sistemului si structura sa b)procesul de decizie si principalele decizii, pe nivele c)procedurile de prelucrare a datelor d)modificari organizatorice impuse de introducerea noului system Raspunsul d)

Investigarea sistemului existent, o activitate deosebit de laborioasa, care inseamna practic cunosterea si studiul sistemului obiect, cuprinde o serie de actiuni dintre care: a)culegerea de informatii, documentarea b)codificarea datelor

c)structurarea datelor d)proiectarea interfetei Raspunsul: a) Un sistem informatic dat in exploatare curenta trebuie sa fie permanent supus unor operatii dintre cele mentionate mai jos. Care dintre acestea nu este corecta a)imbunatatit b)intretinut c)testat d)dezvoltat Raspunsul c) Metoda top-down are ca obiectiv principal: a)descompunerea sistemului de jos in sus b)eliminearea redundantelor din sistemul informatic c)realizarea modularizarii sistemului de sus in jos d)obtinerea arborelui sistemului Raspunsul: c) Care din urmatoarele afirmatii nu este corecta? a)Cardinalitatea relatiei defineste numarul de tupluri care apartin unei relatii(randuri) b)Gradul (aritatea) relatiei este dat de numarul de coloane, deci atribute ale relatiei c)Cheia primara reprezinta un atribut sau grup de atribute ale carui valori permit identificarea unica a unui tuplu dintr-o alta tabela. d)Cheie externa reprezinta un atribu sau grup de atribute care joaca rol de cheie primara intr-o alta tabela. O cheie externa trebuie sa respecte cerintele de integritate referentiala. Raspunsul: c) Grila informationala sau de decizie reflecta o problema si nu contine: a)informatiile de intrare b)informatiile de iesire c)modul de obtinere a informatiilor de iesire din cele de intrare d)regulile de validare a datelor Raspunsul: d) Diagnosticarea sistemului informational-decizional existent consta in evidentierea urmatoarelor aspecte. Care dintre cele mentionate mai jos nu corespunde etapei? a)paralelisme in prelucrari b)sarcini neconcretizate in proceduri c)informatii neutilizate in procedurii d)solutii de stucturare a datelor Raspunsul d) Sistemul informatic are ca obiectiv principal : a)reducerea costului informatiei b)cresterea exactitatii si preciziei informatiei c)cresterea gradului de incarcare a capacitatilor de productie d)asigurarea conducerii cu informatii reali si in timp util, necesare fundamentarii si elaborarii operative a deciziilor

Raspunsul: d)

Considerand doua tabele A si B, relatiile dintre ele pot fi de mai multe feluri. Care afirmatie nu este corecta ? a)una la unu b)unu la multi c)multi la multi d)unu la infinit Raspunsul d)

Ce este un sistem informatic? a)O parte a sistemului informational in care procesul de culegere, stocare, prelucrare a datelor se realizeaza utilizand componente ale tehnologiei informatiei. b)O parte a sistemului informational in care procesul de prelucrare a datelor se realizeaza utilizand componente ale tehnologiei informatiei c)Sistemul care asigura introducerea unica a datelor si prelucrarea multipla a acestora in functie de cele mai diverse cerinte ale utilizatorilor d)Sistemul care utilizeaza numai echipamente de calcul, software si retele de transmitere a datelor Raspunsul: a)