Sunteți pe pagina 1din 18

CAPIOTOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE 1.1.

. DFINIIA LASINGULUI Lasingul indica o nou mtod d finanar a ntrprindrilor c dorsc s achiziionz chipamnt si utilaj, dar car nu dispun d posibiliti financiar . Acast thnic d finanar car prsupun un risc ridicat, vin s da satisfaci agnilor conomici car nu pot s obin crdit d la bnci, ori nu vor s-i grvz bunuril mobil i imobil prin instituira d ipotci sau gajuri, sarcini d natur a afcta dinamismul spcific domniului comrcial . Intrsul practic a lasingului asigur finanara intgral prin fonduri mprumutat a uni invstiii fr ca bnficiarul s constitui msuri asiguratorii; prin acasta, lasingul s disting d tradiionala crditar a invstiiilor, und ntrprindra bnficiar suport o part din valoara invstiii. D aca, lasingul ca thnic d finanar vizaz n primul rnd ntrprindril car urmrsc lrgira activitii i ridicara prformanlor, iar p plan mai gnral, asigur progrsul thnic. n limba romn trmnul d lasing nu ar corspondnt, acsta fiind prluat din jargonul conomic i comrcial nglz, und s-a impus d aproximativ un scol, ajungnd apoi i n ril uropn occidntal. Dfiniia lasingului poat fi dat att din punct d vdr conomic, ct i juridic. Din punct d vdr juridic lasingul , rprzint un contract complx car prmit uni prsoan s obin i s utilizz un lucru fr a plti imdiat prul. n uropa prima dfinii lgal a lasingului continntal provin din Frana, rfrindu-s doar la lasingul imobiliar, opraiuna numindu-s crdit-bail. Opraiunil d crdit-bail sunt cl prin car o ntrprindr d n locai bunuri imobiliar in vdra uni utilizri profsional, cumprat d a sau construit prin fortul i financiar, dac acst opraiuni, indifrnt d calificara lor, prmit locatarului s dvin propritarul bunurilor fi printr-o promisiun unilatral d vnzar, fi prin achiziionara dirct ori indirct a drptului d propritat a trnului p car au fost dificat imobill nchiriat, fi prin transfrul d plin drpt a drptului d propritat asupra construciilor dificat pntru acl locator. O dfinii mai rcnt a lasingului n Frana pun n vidn funciil conomic al acstuia:

lasingul rprzint o finanar, n principiu intgral, a uni invstiii productiv garantat d bnficiar. Opraiunil d lasing n lgislaia romn sunt dfinit ca fiind acl opraiuni prin car o part, dnumit locator, s angajaz la indicaia uni alt pri, dnumit utilizator, s cumpr sau s pria d la un tr, dnumit furnizor, un bun mobil sau imobil i s transmit utilizatorului possia sau folosina asupra acstuia contra uni pli numit rdvn, n scopul xploatrii sau, dup caz, a achiziionrii bunului (Ordonana 51/97, compltat i modifcat prin Lga nr. 90/28.04.1998, art. 1, alin. 1). n 1998 a aprut Lga privind rglmntara activitii d lasing car a adus unl compltri ordonani iniial. Totui, ultiml coordonat juridic n car s dsfoar acast activitat au fost stabilit n 1999 prin Lga 99 . Din punct d vdr conomic lasingul rprzint opraiuna d finanar, p baza unui contract d lasing, n car finanatorul asigur fonduril ncsar pntru ntraga invstii. P toat durata contractului, nchiriatorul-propritar prmit utilizatorului-chiria s folosasc un anumit bun n schimbul promisiunii ultimului d a fctua o sri d pli (rat d lasing) p durata contractului. Ctiguril obinut prin Iasing sunt drivat din utilizara bunului, nu din drptul d propritat asupra acstuia. O oprai tipic d lasing dcurg astfl: utilizatorul hotrt asupra chipamntului d car ar nvoi, asupra ntrprindrii productoar, a mrcii i modlului. D asmna, spcific clar oric nsuir spcial dorit a bunului, trmnl d garani, livrar, instalar i srvic-ul. Totodat, utilizatorul ngociaz prul. Dup c chipamntul i aspctl important au fost spcificat, iar contractul d vnzar-cumprar ngociat, utilizatorul nchi un contract d locaiun cu finanatorul-propritar, ngociind cu acsta durata contractului, ratl d lasing, dac taxl d vnzar, livrar, instalar vor fi inclus n prul contractului, prcum i alt considrnt opional. Trmnul d lasing includ o varitat d tranzacii d la cl n car lasingul rprzint folosira propritii nchiriat pntru o scurt prioad d timp, pn la cl n car lasingul st, d fapt, un mijloc d finanar a utilizatorului-chiria pntru a achiziiona bunul nchiriat. Privit din punctul d vdr al socittii d lasing, lasingul constitui o cumprar a unui bun cu scopul nchiririi, urmat d o nchirir n scopul vnzrii. Dci lasingul st o oprai d finanar (crditar) p baza unui contract prin car utilizatorul poat folosi un bun

cu posibilitata d a-1 cumpra la finl locaii, dup c a fost pltit chiria afrnt i ultima tran d plat (prul rzidual). Prin prisma finalitii, opraiuna d lasing poat fi asmnat cu ca d vnzar-cumprar cu plata n rat, n cazul n car bunul trc n propritata bnficiarului. Dosbira st aca c prin opraiuna d vnzar un anumit bun st cdat contra uni sum d bani, n timp c prin lasing s cdaz drptul d folosin a bunului rspctiv. Din punctul d vdr al bnficiarului, lasingul rprzint o form d crditar n cadrul cria suml ncsar achiziionrii bunului s obin din xploatara acstuia, iar rambursara lui s fac alonat, sub forma ratlor d lasing, i, n final a prului rzidual. n acast situai, lasingul apar ca o vnzar n rat, n cadrul cria drptul d propritat s transfr odat cu achitara prului rzidual, rspctiv odat cu achitara bunului. Difrna fa d vnzara n rat s obsrv la durata d rambursar a ratlor, car st d minim 75% din durata d funcionar normal a bunului, n anumit ri. 1.2. CLASIFICARA OPRAIUNILOR D LASING Divrsitata si complxitata opraiunilor d lasing sunt pus n vidn prin clasificara lor n anumit clas, n funci d durata nchiririi, pondra ratlor n prul nt d vnzar, pril participant i alt critrii. Opraiunil d lasing s clasific n funci d durata nchiriri : a) lasing-ul p trmn scurt const n nchirira bunurilor p o durat d ctva or, zil sau luni, mai multor bnficiari, n vdra amortizrii. Opraiunil d rnting sau hir sunt vzut ca opraiuni intrmdiar d lasing, ns l nu ndplinsc condiia snial a unui contract d lasing (d a nu fi rvocat d niciuna dintr pri). Opraiuna d hir prsupun nchirira unor chipamnt, mijloac d transport tc. p o prioad scurt (ctva or, o zi) odat cu srvic-ul afrnt. Prioada st cva mai mar n cazul antrior dct la rnting. b) lasing-ul p trmn mdiu - prsupun amortizara bunului prin nchirira conscutiv a acstuia mai multor bnficiari p trmn scurt d 2-3 ani. c) lasing-ul p trmn lung - durata normal d lasing corspunznd cli d funcionar normal a bunului(acasta s ralizaza p trmn lung) dup prioada d nchirir

bnficiarul poat opta pntru cumprara acstuia la un prt infrior clui iniial. Acsta s practic n mod frcvnt p piata bunurilor imobiliar pntru cldiri complt utilat. n funci d pondra ratlor n prul d vnzar a bunului, avm: a) lasing opraional - ofr att finanara, ct i srvicii d mntnan pntru chipamntul nchiriat, costul asigurrii mntnani fiind inclus n chiria lasingului. S drulaz p o prioad mai mic dct durata conomic d via stimat a chipamntului i prsupun rcuprara n prioada d locai doar a uni pri din bunul nchiriat, di locatorul atapt s rcuprz toat costuril prin rnnoira contractului sau prin nchirira ctr ali locatari. Acst tip d lasing nu st complt amortizat. Principall tipuri d chipamnt implicat n tranzaciil d lasing opraional sunt computrl, copiatoarl d birou, automobill i camioanl. n mod frcvnt, xist o clauz d anular a contractului, car d posibilitata locatarului s rnun la locai i s rstitui chipamntul naint d xpirara contractului d baz, dci chipamntul poat fi napoiat dac s uzaz moral sau dac locatarul nu mai ar nvoi d l. Acast flxibilitat i avantajaz p locatari, diminundu-l riscul, dar locatorii s confrunt cu un risc mai mar. b) lasing financiar (d capital) - Spcificul acsti form d lasing const n faptul c socitata d lasing d rgul nu alg, nu produc i nici nu livraz bunul, doar achiziionaz bunul sau drptul d propritat i folosin d la furnizor. Urmrt rcuprara intgral a valorii bunului n prioada d locai i obinra unui profit. Acsta urmaz a fi livrat bnficiarului dirct d ctr furnizor. Lasingul financiar nu ofr mntnan, nu poat fi rziliat i st complt amortizat. La sfritul prioadi, locatarul poat opta pntru cumprara bunului prin achitara valorii rzidual. Socitata d lasing st dci doar un intrmdiar financiar ntr fumizor i bnficiar. Lsorul transfr toat riscuril incidnt dinrii obictului. c) las-back - n acst caz, bnficiarul vind bunuril aflat n propritata sa finanatorului, car i l nchiriaz n baza unui contract d lasing.Acsta rprzint o form mascat d finanar a uni sociti comrcial fiind similar cu ipotca. La finl locaii, bunuril rvin n propritata bnficiarului n urma achitrii valorii rzidual.

n funci d pril participant la contract, distingm : a) lasing dirct - finanatorul st i furnizorul (productorul); b) lasing indirct - finanara i rvin uni sociti spcializat intrmdiar. n funci d aspctul costurilor ratlor d lasing: a) lasing brut (full srvic lasing) - Acast form d lasing s folost n scopul prmanntizrii rlaiilor dintr firm i s ntlnt n gnral la instalaiil complx sau acolo und s dort cucrira pii. n car ratl includ i chltuilil d ntrinr i rparaii. b) lasing nt - ratl s calculaz doar p baza prului nt d vnzar al obictului contractului. n funci d caractristicil pii -rlaiil stabilit cu clinii, au aprut i unl form spcial d lasing, cum ar fi: a) lasing xprimntal - bunuri inchiriat p prioad scurt,

urmat d vnzara lor, n cazul n car corspund xignlor bnficiarului; b) tim-sharing - nchirira p timpi partajai, adic a mai multor clini simultan. Ratl pltit lunar la asmna contract sunt d aproximativ 3-4 ori mai mici dct cl d lasing. S practic n spcial n turism prin nchirira bazi matrial n cazul thnicii d calcul sau a unor mijloac d transport. Acast form d lasing przint dou form: trm lasing, c prsupun o nchirir p un trmn dat, i trip lasing - nchirira mijloaclor afrnt voiajului. c) lasing d prsonal d rgula lasingul sau nchirira s rfr la o colaborar p o prioad d timp (1 sau ctva zil). n opraiuna d lasing d prsonal partnrii implicai sunt: - n calitat d finanator, compania d lasing (dac facm o comparai cu lasingul funcional), fiind o socitat spcializat n domniul rsurslor uman sau al lasingul d prsonal;

- prsoana angajat, car st d fapt propritarul furnizorului d munc, avnd calitata d cosmnatar al contractului d munc cu compania d lasing, n baza cruia angajatul ct i compania d lasing i asum rsponsabiliti i obligaii spcific; - compania clint st n acst caz utilizatorul (bnficiarul). Folosira fori d munc n condiii lgal, asigurndu-i ncsarul d prsonal conform cu dzvoltara activitii i librndu-s d povara administrativ lgat d opraiunil d prsonal, putndu-s concntra astfl asupra businss-ului n car activaz d fapt. Compania d lasing ar iniiativa afacrii si facilitata acstia,iar prsoana angajat prmit drulara afacri. Compania d lasing st rspunztoar d angajara prsoani, plata salariilor i a taxlor afrnt acstora conform lgislaii n vigoar. ntr-o accpiun mai larg, lasingul d prsonal st aplicabil uni colaborri p trmn lung. 1.4. PARTICIPANII LA OPRAIUNA D LASING Lasingul prsupun transfrul drptului d utilitat al unui bun sau utilaj d la o part (finanator) ctr alta (utilizator), n confruntm cu acti trnni i cu alii, car vor fi xplicai n cl c urmaz. Furnizorul - poat fi o socitat comrcial sau productorul bunului car l-a achiziionat d la productor. Finanatorul - banc d invstiii sau comrcial poat fi o compani financiar, un holding, , socitat d asigurar, o socitat d lasing sau chiar furnizorul. Sunt situaii n car acasta atrag i alt companii la finanara opraiunii, dac valoara bunului st ridicat (n cazul avioanlor sau a instalaiilor complx). Daca finanatorul st o banc, acasta nu ar controlul asupra ntrinrii xploatrii bunului, acasta ncasnd doar contravaloara ratlor rstant din mprumutul acordat (dac la sfritul locaii bunul rintr n possia furnizorului). Prin urmar, bunul va trbui protjat printr-un colatral (garani). n acst caz ratl d lasing vor fi mult mai ridicat ntruct bncil, spr dosbir d socitil d asigurar, nu

urmrsc profituri din manvrara unor bunuri, ci din manvrara banilor car doarc fiind lichizi, au o rotai mai mar. Bnficiarul (locatarul) d rgul st unic. Doar n anumit situaii, stipulat prin contractul d lasing, st posibil xploatara bunului n asocir cu un alt bnficiar adic subnchirira acstuia . Socitata d asigurar ar ajuta la urmtoarl atribuii: a) b) c) nchi contractul d asigurar cu propritarul bunului; mit polia d asigurar; achit contravaloara polii n caz d ncsitat.

CAPITOLUL 2. MANAGMNTUL RISCULUI N OPRAIUNIL D LASING 2.1. GNRALITI PRIVIND MANAGMNTUL RISCULUI Di nc din antichitat rau ntlnit anumit practici asmntoar procdurilor d

asigurar, abia la sfritul vului mdiu au aprut advratl asigurri prin instituira unor form d dspgubir n cazul pirdrii corbiilor sau a ncrcturilor acstora. D atunci asigurril s-au dzvoltat continuu, dvnind principall mijloac d dspgubir a indivizilor i organizaiilor, pntru cl mai mult tipuri d daun adus propritii. procsul d asigurar a ncput s fi considrat dintr-o prspctiv mai larg, aca a managmntului riscului. Procsul d asigurar a ncput s fi considrat dintr-o prspctiv mai larg, aca a managmntului riscului n ca d-a doua jumtat a scolului al XX-la. Acst managmnt s caractrizaz prin gstionara unui mar volum d informaii, o abordar sistmatic a prvnirii daunlor accidntal, a rducrii costurilor acstor daun i a gsirii clor mai ficint ci d acoprir a daunlor. n contxtul managmntului riscului, asigurara rprzint numai una dintr thnicil posibil d tratar a xpunrii la daun (la risc) . xpunra la daun rprzint probabilitata d producr a uni daun. Cu alt cuvint, dac o anumit organizai przint o anumit xpunr la daun, acast daun poat sau nu s s produc. Concptul d xpunr la daun s folost n mod frcvnt n managmntul

riscului, doarc una dintr procupril major al acstui managmnt st aca d a gsi mtod d prvnir sau d stimar a pagublor, naint ca l s s produc. Concptul d risc st folosit pntru dsmnara posibilitati producrii uni daun. D aici i dnumira domniului d managmnt al riscului. Doarc concptul d risc ar mai mult smnificaii, n cl c urmaz n vom rfri mai frcvnt la xpunra la daun sau daun. Coloana vrtbral a disciplini d managmnt al riscului o constitui procsul d managmnt al riscului. Acst procs s caractrizaz prin urmtoarl tap principal: 1. 2. 3. 4. 5. 1. Analiza si idntificara xpunrilor la daun; xaminara fzabilitii thnicilor altrnativ d managmnt al riscului; Algra clor mai adcvat thnici d managmnt al riscului; Implmntara thnicilor d managmnt al riscului; Monitorizara procsului. Idntificara i analiza xpunrilor la daun

Idntificara xpunrilor daunlor st asmanatoar cu ca a cutrii unor obict car au fost rtcit sau ascuns. Am puta idntifica mai uor astfl d xpunri la daun dac am ti xact c cutm. Cl mai important mtod d idntifcar i d analiz a xpunrilor la daun vor fi przntat n cl c urmaz: A. Obict xpus la daun

Propritata poat fi constituit din bunuri mobil i imobil. Bunuril imobil :supraf d trn i structuri construit i ataat d pmnt - d

xmplu( cldiri, ci d accs la cldiri, conduct pntru difrit utiliti amplasat n pmnt). Bunuril mobiliar :toat cllalt tipuri d propriti, avnd drpt principal

caractristic faptul c nu sunt ataat d pmnt n mod prmannt,d xmplu (automobil, mrfuri, mobil, chipamnt, mbrcmint) tc. Din punct d vdr al managmntului riscului, o clasificar util a bunurilor st:

bunuri imobil (trnuri, cldiri, alt structuri),bunuri mobil (chipamnt si masini car

includ: chipamnt d procsar a datlor, vhicul, altl; mobilir pntru cldiri comrcial i administrativ), bunuri circulant: matrial d invntar, matrii prim, titluri d valoar, lichiditi. B. Cauza producrii daunlor n managmntul riscului s fac forturi mari d ctr spcialisti s idntific toat

cauzl important car conduc la producra daunlor. Astfl d cauz dvin important, dac l conduc la o situai n car organizaia rspctiv nu i mai poat raliza obictivl. Oric cauza car produc daun s mai numt i pricol. Ctva dintr cl mai

rspndit pricol sunt: incndiul, inundaia, furtuna, cutrmurul, rzboiul, falsitata, nglijna, xplozia, frauda, dlapidara, coliziuna tc. C. Conscinl daunlor

xpunrilor la risc s rfr la fctl sau conscinl daunlor (acsta fiind c-l d-al trila aspct). Acst conscin pot fi clasificat ca fiind fizic, opraional (funcional) i financiar. Conscinl fzic- modificara bunului propriu-zis n timpul vnimntului.(D xmplu, car sunt conscinl unui incndiu asupra uni cas. Ct d mult a fost distrus, rspctiv ct s mai poat rcupra). Conscinl functional -pirdra capacitii (parial sau total) d produci a organizaii rspctiv. (D xmplu, un incndiu produs ntr-o cntral poat conduc la oprira chipamntlor cu conscin foart grav. Draira unui trn produc oprira traficului d cltori i d marf p linia rspctiv. Conscinl funcional sunt i d acast dat foart mari). Continuara activitii uni organizaii car a sufrit o astfl d pirdr ncsit bani pntru rparara sau nlocuira chipamntului dfct, pntru nlocuira matriilor prim i matriallor distrus tc.; toat acst lucruri constitui conscin financiar. D. Mtod d idntificar a xpunrilor la daun

Abordara optim a acsti problm const ntr-o combinar adcvat a mai multor mtod. D acia managmntul riscului acord o importan dosbit idntificrii tipurilor d daun

car pot afcta activitata uni organizaii. Au fost dzvoltat mai mult mtod car pun n vidn xpunril la daun. Abordara optim a acsti problm const ntr-o combinar adcvat a mai multor mtod. Folosind o singur mtod, xist riscul ca anumit tipuri d xpunri s nu poat fi pus n vidn. Unl dintr cl mai important mtod d idntificar a xpunrilor la daun sunt: intrviul inspctia d risc, chstionarul, analiza documntlor financiar, analiza diagramlor d fluxuri, evaluara portofoliului daunlor Riscul s produc ntr-un anumit contxt, n anumit circumstan. Analiza xpunrilor la daun prsupun dci o nlgr a aclor condiii car favorizaz sau mpidic producra pirdrii. n managmntul riscului cunoatra mrimii pirdrii potnial st foart important. Dar acast valuar ofr mai mult o valuar mdi informativ, doarc rzult doar dintr-o xtrapolar a datlor statistic. D aca, unori st mai intrsant d tiut car st valoara maxim posibil a pirdrii, prcum i valoara maxim probabil a pirdrii. Dauna maxim posibil - rprzint valoara total maxim posibil a dauni car s poat produc ntr-un anumit loc, asupra unui bun. Cu alt cuvint, dauna maxim posibil rprzint dauna maxim car s poat produc. D xmplu, dac obictul d propritat st o cldir, iar vnimntul st un inundaia, atunci dauna maxim posibil const n distrugra complt a cldirii cu tot c s afl n a. Valoara total a acstor pagub poat fi stimat foart bin n absna inundaii i d aca a trbui folosit ca o valoar limit. Dauna maxim probabil- n gnral valoara maxim a uni daun probabil st mai mic dct dauna maxim posibil. n cazuri xtrm, cnd distrugra propritii st total, cl dou valori sunt gal. Considrnd cazul dclanrii unui incndiu ntr-o cldir, n putm imagina c xist o sri d sistm automat d protci mpotriva incndiilor, car vor contribui la stingra focului i la limitara pagublor produs. n gnral, cldiril sunt dotat cu dtctoar d incndiu i cu un sistm d stingr, car intr automat n funciun la smnalul dat d dtctor. n astfl d situaii, pirdra maxim probabil st vidnt mai mic dct pirdra maxim posibil. Concptul d daun total- calculara valori maxim a uni daun potnial, atnia trbui ndrptat spr faptul c o pirdr major poat fi rzultatul combinrii fctlor mai multor

pricol. D xmplu, o inundai poat distrug instalaiil d alimntar cu nrgi lctric i conductl d gaz. S-ar puta ca acst lucru s conduc la dclanara unui incndiu sau a unor xplozii. Uraganl i inundaiil pot aciona mprun, cumulndu-s astfl fctl distructiv. D asmna, un pricol poat gnra att distrugri asupra propritii, ct i ntrrupri al activitii. Dac n urma daunlor, o part din activitat s va dsfura n spaii noi, nchiriat tmporar, atunci apar i chltuili suplimntar. D aca st foart important ca n valuara daunlor total s s ia n considrai oric combinai posibil d fct. Gradul d prcizi al stimrilor. gradul d ncrdr p car cinva l poat ava n datl disponibil, dci n baza d dat folosit pntru valuara daunlor disponibil i probabil. Gradul d prcizi al stimrilor joac un rol foart important n algra mtodlor d managmnt al riscului. 2. xaminara fzabilitii thnicilor d managmnt al riscului xaminara fzabilitii thnicilor altrnativ d managmnt a1 riscului constitui cl d-al doila pas n tratara unor xpunri la daun, n procsul d managmnt al riscului. Pntru a nlg acast tap st ncsar, mai nti, s s cunoasc thnicil c pot fi aplicat n acst sns n domniu. Thnicil d managmnt al riscului s clasifc n dou mari catgorii: a) controlul riscului; b) finanara risscului. Controlul riscului - cunoscut d asmna i sub dnumira d control al daunlor - st dfinit d aciuna contint sau d dcizia d a aciona n vdra rducrii frcvni sau svritii conscinlor daunlor accidntal. Finanara riscului ar ca scop gsira posibilitilor d a acopri daunl produs n pofida msurilor d prvnir i d limitar a acstora. Cu alt cuvint, controlul riscului s focalizaz p daunl propriu-zis i nu p conscinl financiar al acstora. Finanara riscului s focalizaz p msuril financiar ncsar pntru rvnira la stara d dinainta producrii daunlor. 3. Algra clor mai adcvat thnici d managmnt al riscului

Cl d-al trila pas n procsul managmntului riscului const n slctara cli mai bun mtod sau thnici d a trata difritl xpunri la daun. Unori poat fi vorba i d o combinai d mai mult thnici, car s rspund cl mai bin crinlor. Prin,,ca mai bun mtod inlgm c dpind d muli factori, dintr car un rol important l ocup capacitata organizaii d a anticipa pirdril, d a acopri pirdril i d a accpta riscul. Mrimil organizailor au o influn considrabil asupra dciziilor car s iau din punct d vdr al managmntului riscului. D obici, socitil mici nu au capacitata d a-i asuma dct daun mici, cum ar fi unl dtriorri d bunuri sau furturi d valoar mic. O pirdr d proporii mai mari ar scoat compania rspctiv din afacri, doarc nu ar ava sursl financiar suficint pntru acoprira pirdrii. D aca, compania s va vda obligat s cumpr o poli d asigurar pntru xpunril la daun mai mari. vntual, s poat opta pntru o poli d asigurar cu o franiz rdus. Din nfricir, mult firm mici manifst un intrs sczut fa d managmntul riscului i, rspctiv, fa d asigurri. Maril organizaii s af1 la xtrma calalt. l folossc o varitat d mtod d managmnt al riscului. Acst organizaii nrgistraz sufcint d mult daun pntru a puta anticipa cu o bun aproximar pirdril i dispun d capacitata financiar ncsar pntru a rin o catgori larg d daun. Acst organizaiil foart mari dispun d obici d program sofisticat d managmnt al riscului, car prvd invstiii substanial n sistm d protci (antifurt, antifoc tc.), program d instruir a prsonalului i program social pntru cazuri d calamiti natural. 4. Implmntara thnicilor d managmnt al riscului

Odat cu slctara thnicilor cl mai adcvat d managmnt al riscului, acsta trbui implmntat. Dac implmntar nu s fac n mod ficint, atunci xist riscul d a pird ca c s-a anticipat c s-ar fi putut ctiga prin adoptara, acstor thnici. Implmntara nsamn aciun i noi dcizii din parta organizaii. D xmplu, dac o firm a dcis s folosasc controlul riscului pntru o anumit xpunr la daun, a trbui s dcid dac rsponsabilitata xrcitrii controlului propriu-zis rvin prsonalului din cadrul firmi sau uni companii spcializat. Dac s dcid pntru ralizara controlului n intriorul firmi, pntru xrcitara lui fctiv s vor folosi oamni d la dpartamntul d managmnt al riscului sau d la alt dpartamnt? Dac un alt dpartamnt pria sarcina d control al riscului, car st motivaia car-i va stimula p angajaii acstui dpartamnt s lucrz

ficint? Rspunsuril la acst ntrbri constitui d fapt noi dcizii, p car organizaia rspctiv trbui s l ia pntru o implmntar corct a thnicilor d managmnt al riscului slctat. Dac s hotrt nchira unui contract d asigurar, atunci va trbui s s dcid la cin s s aplz pntru pasul urmtor (la un agnt d asigurri, la un brokr sau dirct d la o socitat d asigurri). Dup rzolvara acsti problm urmaz stabilira clauzlor contractual, a valorii prim d asigurar, a sumi dductibil tc. 5. Monitorizara procsului d managmnt al riscului Msuril implmntat d managmntul riscului trbui monitorizat i urmrit pas cu pas pntru a obsrva modul lor d aplicar i pntru a vrifica dac fctul lor bnfic st cl prconizat.Prin procsul xprina dmonstraz c monitorizara poat constata dac thnicil i msuril adoptat i implmntat sunt ntr-advr cl mai bun pntru ralizara obictivlor propus. D asmna, condiiil ral n car au fost implmntat msuril voluaz n timp. Cu alt cuvint, mtodl slctat au fost gndit pntru anumit circumstan, iar dup implmntar asistm la o schimbar a acstor circumstan. Monitorizara unui program- managrul d risc trbui s laborz standard, s implmntz mtod, sau s urmrasc n c msur acst standard sunt rspctat i s dcid dac sunt ncsar corcii. Przntara procsului d managmnt al riscului d mai naint a implicat o anumit simplifcar i sistmatizar, din dorina d a1 fac mai accsibil. Acast sistmatizar s pstraz n sn i n viaa ral, dar s pird dlimitara strict a pailor. Unori actia au zon d intrfrn. Sub prsiuna timpului, unii managri pot lua dcizii naint ca analiza d risc s fi complt trminat. Ali managri, chiar dac au obinut rzultatl final al analizi, s confrunt cu o sri d variabil noi, car nu au fost luat n calcul. 2.2. RISCUL N OPRAIUNIL D LASING Datorit faptului c socitata d lasing acionaz ca un intrmdiar ntr productor i utilizator, iar contractul d lasing s dsfoar p o prioad mar d timp, xist totdauna riscul nralizrii opraiunii conform contractului.

n acst condiii, st vital pntru socitata d lasing s ralizz o valuar prmannt a riscului i s rcurg la o sri d msuri pntru a-l controla. n continuar sunt przntat principall mtod prin car o socitat d lasing , ca propritar al bunurilor, s protjaz mpotriva riscului, p durata contractului d lasing . 1) Analiza bonitii clintului- msura prim prmrgtoar nchirii contractului d lasing prin car s slctaz numai aci clini car prin situaia lor conomico-fnanciar przint capacitat d plat. 2) Asigurara bunurilor contractat. (d tip CASCO) 3) Asigurara d risc d nplat situaiil n car utilizatorul nu-i mai rspct obligaiil fnanciar conforrn contractului. n acst caz, socitata d lasing nchi un contract d asigurar cu o socitat d asigurar. Dac utilizatorul i nctaz plil fa d socitata d lasing, socitata d asigurri s oblig s achit contravaloara plilor nonorat d utilizator i s fctuz toat dmrsuril pntru rcuprara bunului d la acsta. 4) Biltl la ordin modalitata d plat prin car banca pltitorului st instrumntat s pun la dispoziia socitii d lasing fonduri bnti cu o anumit valoar. n cazul n car utilizatorul rfuz plata, socitata d lasing, xtrag din contul acstuia contravaloara plii prin intrmdiul acstor bilt la ordin. 5) Ridicara autovhiculului xista situatii in car forml d asigurar mnionat antrior nu s pot pun n aplicar n toat situaiil. Astfl n situaia n car utilizatorul nu a pltit prima d asigurar, n cazul asigurrii d risc d nplat, socitata d asigurar rfuz dspgubira. Biltl la ordin nu s pot folosi cnd utilizatorul nu ar nimic n cont. n acst caz socitata d lasing poat rcurg la ridicara autovhiculului (n calitat d propritar al acstuia). Acasta s poat raliza fi la sdiul frmi utilizatorului, fi la srvic (utilizatorul ralizaz rparaiil sau inspciil thnic la srvic-uril agrat d socitata d lasing), fi cnd utilizatorul dort s prsasc ara (n acst caz trbui s s przint la socitata d lasing pntru xtindra asigurrii CASCO i n afara granilor). 6) Cala justiii n condiiil n car cllalt msuri nu pot fi aplicat la acast mtod s ajung n instan.

Asigurara bunurilor contractat (n cazul d fa asigurar d tip CASCO), acasta s ralizaz pntru a prvni pirdril cauzat d dgradara, distrugra sau furtul acstora, p prioada n car s af1 n propritata socitii d lasing (prioada d valabilitat a contractului d lasing). Asigurara st dfinit prin polia d asigurar i condiii pntru asigurara autovhicollor d tip CASCO prcum i prin convnii ori contract bilatral nchiat ntr pri. Condiiil pntru asigurara autovhicullor d tip CASCO pntru daun, trbui s cuprind printr altl rfriri la: 1. Obictul asigurrii. n schimbul plii primlor d asigurar, socitata d asigurri st obligat s pltasc asiguratului sau vntualilor bnficiari cuantumul daunlor, n cazul n car sunt ndplinit condiiil d asigurar. 2. Riscul asigurat rprzint un vnimnt viitor, posibil dar incrt car poat dtrmina pirdri sau daun matrial bunurilor uni prsoan. Riscul asigurat ntr-un contract d asigurar rprzint fnomnul (vnimntul) sau un grup d fnomn car, odat produs, l oblig p asigurator s pltasc asiguratului (sau bnfciarului asigurrii) dspgubira. Riscuril acoprit n cadrul contractului d asigurar anxat sunt: xplozi sau incndiu, coliziuni, furt, calamitat natural, vandalism. 3. Prima d asigurar - st lmntul important al unui contract d asigurar i rprzint suma d bani p car o primt asiguratorul d la asigurat, n schimbul prlurii n asigurar a riscului la car acsta st xpus. Rlaia dirct ntr riscul prluat n asigurar i mrima primi d asigurar xprim d fapt, valoara riscului car st dtrminat p baz d dat statistic i p baza inspcii d risc. Prima d asigurar s stabilt aplicndu-s cota d prim la suma asigurat i s pltt anticipat intgral sau n rat. Cota d prim st difrniat n funci d flul bunului asigurat, d frcvna i d intnsitata riscului asigurat. 4. Prioada asigurat - prioada pntru car asiguratorul st obligat s acopr daunl n baza polii. Asigurara d bunuri s nchi p o prioad d un an (cum st i cazul d fa), dar la crra asiguratului, s poat nchia i p prioad mai scurt.

5. Suma asigurat rprzinta parta valorii xpus la risc pntru car asiguratorul i asum rspundra n cazul producrii riscului asigurat. Suma asigurat rprzint limita maxim a rspundrii asiguratorului i constitui unul dintr lmntl car stau la baza calculului primi d asigurar. Asigurara d bunuri rprzinta suma asigurat car poat fi gal sau mai mic dct valoara bunurilor rspctiv. Suma asigurat nu poat s dpasc valoara d asigurar (adic valoara ral a bunului n momntul nchirii contractului d asigurar) doarc asigurara st astfl concput nct s nu prmit, sub nici o form, acordara uni dspgubiri mai mari dct pirdril fctiv suportat d asigurai. Pntru stabilira sumi asigurat, n cazul asigurrilor d bunuri, s procdaz la valuara d asigurar. valuara asigurari rprzint opraiuna prin car s stabilt valoara bunurilor n vdra cuprindrii lor n asigurar. Pntru ca un anumit bun s fi cuprins n asigurar, st ncsar s s cunoasc ct mai prcis valoara acstuia, doarc indmnizaia d dspgubir pltit d asigurator n caz d producr a vnimntului asigurat s stabilt n funci d valoara bunurilor asigurat. 6. Cuantumul datorii -suma d bani p car socitata d asigurri o datoraz asiguratului ca o compnsar a pagubi sufrit n urma producrii riscului asigurat. n asigurara d bunuri, asiguratorul s oblig ca la producra riscului asigurat s pltasc, asiguratului sau bnficiarului dsmnat, o dspgubir. Principiul dspgubirii, n contractl d asigurar, prsupun compnsara financiar xact a pirdrii sufrit d asigurat, compnsar car l raduc p asigurat la situaia fnanciar p car acsta o ava nainta producrii vnimntului asigurat. 7. Franciza - valoara ficri daun car st suportat d prsoana asigurat. n gnral franciza ar urmtoarl funcii: ncurajaz msuril d control al riscului: unl prsoan asigurat nu sunt dispui s-

i chltuiasc timpul, fortul sau bani pntru a prvni pagubl car, dac s vor produc, vor fi pltit d socitata d asigurri. n cazul n car, n polia d asigurar s prvd o franiz, asiguratul va fi ncurajat s fac tot posibilul pntru prvnira riscului, doarc st contint c n cazul producrii vnimntului asigurat, va trbui s suport o part din daun.

Rduc chltuilil fctuat d asigurator n lgtur cu dspgubira: n cazul

dspgubirilor d mic valoar si chltuilil administrativ al asiguratului fctuat n vdra soluionrii cazului d dspgubir pot fi mai mari dct suma pltit fctiv asiguratului ca dspgubir; xistna uni franiz, implic rducra numrului d crri d dspgubir, cu car s confrunt socitata d asigurri doarc sunt liminat crril d dspgubir pntru pagubl d mic valoar. Rduc nivlul primi d asigurar p car asiguratul trbui s o pltasc: franciza

rduc chltuilil fctuat d asigurator n lgtur cu dspgubira, acasta d asmna, rducra valorii primlor pltit d asigurat. Franciza poat fi dductibil i atins. n cazul franizi atins, asiguratorul acopr n ntrgim paguba - pn la nivlul sumi asigurat - dac acasta st mai mar dct franciza. Franciza dductibil s scad n toat cauzl din valoara dauni, indifrnt d volumul acstia din urm. 8. Ob1igatii al asiguratului n caz d daun n contractul d asigurar, asiguratul st obligat s ndplinasc o sri d obligaii spcificat n condiiil d asigurar, a cror nndplinir poat duc la rzilira contractului sau la rfuzul asiguratorului d a plti dspgubiril. xist obligaii corspunztoar prioadi antrioar producrii uni daun i obligaii rfritoar la procdura c trbui urmat d asigurat la producra uni daun. 9. xcludri. n unl situai asiguratorul nu acord dspgubiri pntru pagubl produs bunurilor asigurat. Acst situaii sunt prvzut n contractul d asigurar ca xcludri. D mult ori trmnul d ,,xcludr st rzrvat clauzlor polii idntifcat n mod clar drpt xcludri, trmnul poat dsmna oric clauz a polii a cri funci st d a limina acoprira pntru anumit xpunri la daun. Prima funci a uni xcludri st aca d a clarifica acoprira acordat d asigurator i nu d a rtrag acoprira pntru asigurat. D asmna, xcludril limin posibilitata acopririi unor riscuri considrat nasigurabil d ctr asigurator. 10. Subrogara. Dup c acstia au pltit asiguratului sau bnficiarului dspgubira cuvnit, asiguratorul poat rcupra, unori, acast dspgubir, total sau parial. Acasta st d o importan dosbit, doarc xist situaii n car asiguratorul st obligat s

dspgubasc asiguratul pntru o pagub pntru car o tr part poart ntr-o mar msur rsponsabilitata. Cnd un bun al asiguratului suport o pagub, asiguratul poat ava sau nu drptul la dspgubir din parta uni tr pri. Dac xist drptul la dspgubir, acsta s bazaz, d obici, p nglijna clilalt pri. Prin urmar, aciuna subrogrii c dcurg dintr-o crr d dspgubir n asigurara d bunuri st d obici bazat p nglijn. 11. Suspndara Acasta i ofr asiguratului posibilitata rmdirii situaii riscant

aprut. Anumit clauz din contractul d asigurar stipulaz faptul c, n anumit circumstan, acoprira poat fi suspndat sau chiar anulat. n gnral, st vorba dspr situaiil n car asiguratorul constat apariia unor schimbri n raport cu condiiil iniial d asigurar. Dac p prioada suspndrii s produc un vnimnt asigurat, asiguratorul nu st obligat s acord dspgubiri. n schimb, xist obligaia asiguratului d a-i achita ratl la datl scadnt, p prioada suspndrii. Prioada asigurat s poat prlungi cu durata suspndrii, dac asiguratorul prvd astfl n condiiil d asigurar. 12. nctara contractului d asigurar. contractul d asigurar poat s nctz s mai produc fct juridic prin mai mult mtod. Acst mtod pot fi: s xpir (la nchira prioadi d asigurar); s nu mai f rnnoit (socitata d asigurar nu mai accpt prluara n asigurar a

riscului pntru o nou prioad asigurat); s fi rziliat (ntrrupra acopririi prin asigurar la crra uni pri).

Dci, asigurara joac un rol important n protjara bunurilor d car dispun.