Sunteți pe pagina 1din 6

Procedura Civila

Curs 3

Conditiile de exercitiu ale actiunii civile.

Intrunite cumulativ in nr de 4 :

-existenta unui drept


-existenta unui interes
-capacitate procesula
-calitate procesula

I.Afirmarea existentei unui drept subiectiv civil

Pentru a putea fi exercitat trebuie sa indeplineasca anumite conditii :

a) sa fie recunoscut si ocrotit de lege


b) sa fie exercitat in limitele sale externe (de ordin material si de ordin juridic),
precum si in limitele sale interne (potrivit scopului economic si social pentru care
a fost recunoscut de lege) /a se vedea Drept Civil –parte componenta a raportului
juridic –limitele externe si interne
c) sa fie exercitat cu buna credinta
d) dr sa fie actual, nu trebuie sa fie supus unui termen sau unei conditii suspensive
(contract de imprumut – imprumutatorul il cheama pe cel caruia i-a imprumutat
inainte de scadenta).
e) Pe cale de exceptie, exista actiuni preventive in care existand posibilitatea
producerii unui prejudiciu creditorului, situatie in care insa hotararea
judecatoreasca va putea fi pusa insa in executare, numai la expirarea termenului
(actiunea reglementata de art 110 C Proc Civ)
1) Cererea pentru predarea unui bun imobil poate fi facuta si inainte de expirarea
termenului de locatiune. Ex locatorul -obligatia de predare a bunului – in care
situatia in care locatorul care probe ca locatarul are intentia nu predea bunul,
locatorul are posibilitatea sa introduca o actiune inainte de expirarea termenului,
obtine o hotarare jud care se pune insa in aplicare dupa expirarea termenului de
inchiriere/locatiune.
Opereaza si in cazul inchirierii fara contract scris –intelegere consensuala-buna
credinta. In acest caz este problema probatiunii cu altceva decat contractul in sine.

2) Executarea la termen a unei obligatii alimentare sau a altei nevoi periodice, se


poate cere inainte de termen
3) Presedintele intantei poate incuvinta inainte de implinirea termenului, cereri
pentru executarea la termen a unei obligatii ori de cate ori se preintampina o
paguba insemnata care s-ar produce reclamantului daca ar astepta implinirea
termenului.
Sanctiuni care intervin in cazul lipsei dreptului :

1) In respingerea actiunii ca nefondata in cazul in care dr subiectiv nu exista


ssu nu sunt indeplinite conditiile dreptului subiectiv (actiunea in
revendicare- a contesta dreptul de proprietate al lui b –proces pe fond ; se
administreaza probe sa se vada daca a este nu proprietarul bunului. Daca
se dovedeste ca dreptul subiectiv al actiunii nu exista, se respinge
actiunea)
2) In situatia in care dreptul nu este actual, actiunea poate fi respinsa pe cale
de exceptie a prematuritatii.
Dreptul exista si nu poate fi contestat de parat, dar spune ca dreptul nu este
actual (este afectat de conditie suspensiva sau termen suspensiv)
Exceptia prematuritatii –instanta, fara sa mai intre pe fondul actiunii, o
respinge pe cale de exceptie.
A respins actiunea pe fond –in privinta existentei dreptului subiectiv
Pe cale de exceptie se poate introduce o noua actiune la termen.

II.Interesul

Folosul practic pe care o parte il urmareste prin punerea in miscarea procedurii


judiciare, astfel in doctrina se afirma ca nu exista actiune fara interes.

Interes :

-material cand se urmareste obtinerea unui folos patrimonial (suma de bani), predarea
unui bun.
-moral punerea sub interdictie a unei persoane poate sa fie si moral si imoral in acelasi
timp.
Conditia existentei interesului este ceruta nu numai la introducerea actiunii ci pe tot
parcursul procesului civil in legatura cu toate formele procedurale care alcatuiesc
actiunea civila.

Ex. in care este indeplinita aceasta conditie

- o actiune in care beneficiarul obligatiei de intretinere a ajuns la majorat


solicita sistarea pensiei de intretinere.

Cerintele interesului:
-trebuie sa fie legitim, sa nu fie in conflict cu legea
-trebuie sa fie personal, sa-l priveasca pe cel care introduce actiunea si nu adversarul sau
-poate fi invocata de catre procuror sau instanta din oficiu (exceptie absoluta si nu
relativa)
Observatie :
Exista interes si atunci cand actiunea este introdusa de catre alte organe carora legea le
recunoaste capacitate procesuala (procurorul)
-Inascut si actual in sensul ca daca cel interesat nu ar recurge la actiune ar suferi un
prejudiciu (rel dintre dr subiectiv si interes)
(conditia dreptului subiectiv e sa fie inascut si actual si sa existe interes , exista
posibilitatea ca dr sa nu fie actual si totusi interesul de actiona sa fie actual.
Ex. Cazul asigurarii de dovezi art 235 si urmatoarele CProcCiv (procedura prin care
partea interesata va putea inainte de inceperea procesului sau imediat sa constate parerea
unui expert) ; adiministrarea de probe care s-ar pierde inaintede inceperea procesului pe
fond ; plecarea unui martor in strainatate ; parerea unui expert in cazul in care exista
posibilitatea ca pe viitor sa nu se mai poate face acest lucru (contract de antrepriza –
tencuiala cladire daramata) – beneficiarul cere expertiza in contradictoriu cu
constuctorul ; in perspectiva unui proces viitor in care beneficiul il va chema in judecata
pe constructor exista primejdie de intarziere.

Sanctiunea pt lipsa interesului

Exceptia lipsei interesului este o exceptie de fond, deoarece priveste exercitiul dr la


actiune, exceptie peretorie si dilimanta, exceptie care conduce la terminarea procesului.
Poate fi invocata de catre procuror sau instanta din oficiu (exceptie absoluta si nu
relativa.)

III. Capacitatea procesuala

In dreptul procesual civil exista o transpunere in plan procesual a capacitatii civile prin care
ceea ce numim capacitate procesuala :
1.Capacitatea de folosinta
2.Capacitatea de exercitiu

Capacit de folosinta –in aptitudinea unei persoane de a avea drepturi si obligatii pe plan
procesual
Art 41 din CProc Civ, orice persoana care are folosinta drepturilor civile poate fi parte in
judecata.
A se vedea Principiul specialitatii cap de folosinta (Drept civil)

Capacitatea de exercitiu- aptitudinea unei persoane care are folosinta unui drept de a valorifica
singura acest drept in justitie, exercitand personal drepturi procesuale si indeplinind tot astfel
obligatii procesuale.
Capacitatea incepe la varsta de 18 ani si inceteaza la data mortii sau punerii sub interdictie
Art 42 CProc Civ, persoanele care nu au exercitiul dreptului lor nu pot sta in judecata decat
daca sunt reprezentate, asistate, ori autorizate in chipul aratat de legile sau statutele care
randuiesc organizarea sau capacitatea lor.

Reprezentarea –intervine in cazul persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu procesuala


(minorii pana la 18 ani si interzisii)
Acestia pot sta in proces insotiti de parinti, tutore sau curator.
In sitemul de urgenta poate fi desemnat un curator special (exemplu cand exista o contrarietate
de interese intre persoana lipsita de capacitate de exercitiu si reprezentantul sau)-art 44 C Proc
Civ.
Se dezbate o succesiune –sotia supravietuitoare si copiii minori, sotia reprezentant a copiiilor
minori, toti au calitate de mostenitori, minorii nu pot fi reprezentati de tatal sau mama lor.
Instanta face o cerere la primar pentru numirea unui curator.

Asistarea – cea care intervine in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa


(minorul intre 14-18 ani), acestia pot sta personal in proces fiind citati dar vor fi asistati de
ocrotitorul legal parinte sau tutore, acestia semnand alaturi de minori toate cererile adresate
instantei.

Autorizarea – care intervine atunci cand reprezentantul legal face acte de dispozitie (renunta
la judecata, renunta la un drept, incheie o tranzactie, acheseaza la pretentiile celeilalte parti,
renunta la o cale de atac)
Se da de catre organul competent –Autoritate Tutelara.
In cazul persoanei juridice, capacitatea de exercitiu incepe la infintare si afarseste la dizolvare.

Sanctiunile lipsei capacitatii procesurale

Actele de procedura facuta de o persoana fara capacitate de folosinta sunt lovite de nulitate
absoluta.
Exceptia lipsei capacitatii de folosinta este tot o exceptie de fond perectorie si delimanta.
Poate fi ridicata de oricare din parti, procuror sau instanta oricand pe parcursul procesului atat
in fond cat si in caile de atac.

Capacitatea procesuala de exercitiu -exceptia lipsei acesteia este o exceptie relativa, in sensul
ca actele de procedura sunt anulabile.
Nulitatea nu intervine automat, instanta putand acorda un termen pentru implinirea lipsurilor,
actele putand fi ratificate total sau partial de reprezentantii sau ocrotitorul legal.
Poate fi ridicata oricand in orice stare a pricinii, chiar de catre adversar care are interesul sa se
pronunte o hotarare jud valabila.

IV.Calitatea procesuala

Presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si persoana care este titular al
dreptului in raportul juridic dedus judecatii. (calitate procesuala activa), iar pe de alta parte
intre persoana paratului si cel obligat in acel raport juridic (calitate procesuala pasiva).
Ex. Actiunile reale : dreptul de proprietate, actiunea in revendicare.
Reclamantul posesor, aparent titularul dreptului subiectiv civil nu apare in contract, nu are
astfel calitatea procesuala.
In unele situatii, calitatea procesuala poate fi administrata dupa administrarea probelor in
proces, unele instante nu pot rezolva de la inceput exceptia calitatii procesuale. Judecatorul va
uni exceptia cu fondul pana se va pronunta asupra calitatii procesuale.
Paratul –lipsa calitate procesuala pasiva –cand acesta este alta persoana decat posesorul
bunului.
Exista situatia in care legimitatea procesuala nu se raporteaza cu necesitate la raportul juridic
dedus judecatii, astfel prin procesul civil se rezolva si alte situatii care nu presupun in mod
necesar afirmarea unui drept subiectiv civil.
Exista situatia in care calitatea procesuala este conferita de lege in mod expres prin anumite
persoane.
Ex. Actiunea de divort –actiune introdusa numai de catre unul din soti, actiunea in tagada
paternitatii copilului din casatorie, poate fi introdusa numai de sot.

V.Justificarea calitatii procesuale

Deoarece reclamantul este cel care introduce actiunea si deci cel care fixeaza cadrul procesual
(obiectul cererii de chemare in judecata, motivele de fapt si de drept etc), el trebuie sa justifice
si sa dovedeasca atat calitatea procesuala activa, cat si calitatea procesuala pasiva.

Exceptia lipsei calitatii procesuale dovedita de reclamant atat activa, cat si pasiva.

VI Transmisiunea calitatii procesuale

-Legala
-Conventionala

Transmisiunea legala : distinctie intre persoane fizice si juridice.


Persoana fizica : pe calea succesiunii, mostenitorii fiind cei care preiau pozitia procesuala a
autorului.

Situatie de exceptie:
Cand este vorba de drepturi personale sau de situatii expres prevazute de lege.
Ex. Procesul de divort (daca decedeaza una din parti, nu se mai pronunta divortul ci inceteaza
prin deces.)
Exista si situatia in care actiunea trece asupra mostenitorilor numai daca a fost pornita de
titular, actiunea in tagada paternitatii sau stabilirea paternitatii.

Persoane juridice
Transmisiunea legala pe calea reorganizarii persoanei juridice.

Transmisiunea conventionala a calitatii procesuale :


Intervine in baza unei intelegeri intre una din partile din proces si un tert.
Ex. cesiunea de creanta, vanzarea sau donarea bunului litigios.

Din punct de vedere al intinderii transmisiunii calitatii procesuale :


-poate fi universala (patrimoniu)
-cu titlu universal (fractiune de patrimoniu)
-cu titlu particular –bun indivizibil determinat.

Indiferent de modul de transmitere a calitatii procesuale, cel care o dobandeste preia procesul
in starea in care se gaseste in acel moment, toate actele procesuale savarsite de autorul sau
fiindu-i opozabile.

Sanctiunile lipsei calitatii procesuale

Exceptia lipsei calitatii procesuale este o exceptie de fond, perentorie si absoluta.


Poate fi invocata de oricare dintre parti, procuror sau instanta din oficiu, in orice stare a
procesului iar admiterea ei conduce la respingerea calitatii actiunii.