Sunteți pe pagina 1din 4

Fiziopatologie 28.02.

2002
LP 10

Buletin de analiză

Ciroză hepatică complicată cu diabet zaharat care apoi se


decompensează.

TEST VALOARE VARIAŢIE CONCLUZII


PT 4,8 g % Scăzut
Albumine 2,5 g % Scăzut
α1 3% Normal
α2 8% Normală
β 18 % Crescut
γ 45 % Crescut Moderat policlonal
Fibrinogen Scăzut
GPT 10 mU/ml Normal
GOT 15 mU/ml Normal
PSCE Scăzut Formă acută de
insuficienţă hepatică
Gama GPT, Scăzute
LAP, 5’
nucleotidaza
LDH(5) 150 UI/ml
Sideremia prin Crescut
hepatocitoliză
Timp Quick 18 s Crescut
Glicemie 220 mg % Crescut
GDH Scăzut
Alfa proteina Crescută
fetală
Cetonemie 5 mg %
Amoniemie 2000 microg % Suspectăm apariţia
encefalopatiei
pantosistemice
Glicozurie Prezentă
Cetonurie Prezentă
Lipaza serică 1,30 %
Colesterolemie 220 mg %
Colesterol 30 %
esterificat
LDL 45 %
HDL 20 %

1/4
Fiziopatologie 28.02.2002
LP 10
Trombocite 70.000 Scăzut Risc iminent de hemoragie

Concluzii : Ciroză hepatică

Explorarea metabolismului hidroelectrolitic


şi acido-bazic

A. Metabolismul hidroenergetic
Despre H2O :
- sector intracelular – 70-80%
- sector extracelular – 15-20%
 4-5% în vase
 15% în interstiţiu

Schimburi permanente se desfăşoară cel mai rapid între vase şi


interstiţiu (proteinele ies foarte greu din vase)
La un adult normal apa este 50-60% din greutatea corporală, şi
scade fiziologic cu vârsta. La un nou-născut este de 75%, ajungând la
vârsta a treia sub 50 %.
Hidratarea corectă postoperatorie este foarte importantă. La obezi
procentul este mai scăzut deoarece apa este înlocuită cu masa de ţesut
adipos.
Despre electroliţi :
IONOGRAMA SANGVINĂ
- 5-6 ml sânge recoltat a jeun (condiţii bazale)
- nu trebuie stază prelungită la locul recoltării
- Na şi K se măsoară la flanifotometru
- Ca şi Mg prin absorbţie atomică fotometrică
- modificările electroliţilor depind foarte mult de volemie
- se continuă determinarea 3 zile la rând dacă nu este o
urgenţă

Ionul Plasmă (mEq/l) Interstiţiu (mEq/l) Celule (mEq/l)


Na 135-145 145 10
K 4,5-5,5 5 2
Mg 1,5-2 2 25
Ca 4,5-5,5
Cl 95-105 115 3
HCO3 22-27 30 10
Proteine 16 1 65

2/4
Fiziopatologie 28.02.2002
LP 10
Fosfaţi 2 100
Sulfaţi 1,5

Există 3 forme în care circulă calciul în plasmă :


- 40 % din Ca este legat de proteine
- 5 % legat de săruri organice (forma inactivă)
- 55 % Ca ionic (forma activă)
Cel legat de proteine depinde de Ph-ul intern; în alcaloză (unde
Ph-ul creşte) creşte procentul de Ca legat de proteine , şi apar crize de
tetanie.
Alcalinizări rapide ale organismului : în hiperventilaţie (reflexă de
durere) şi la cei cu acidoză prin perfuzia de bicarbonat rezultă alcaloză.
Magneziu poate fi răspunzător de crizele de tetanie unde calcemia
este normală.
Borul din organism de asemenea pate fi răspunzător de asemenea
crize.

B. IONOGRAMA CELULARĂ
Se lucrează pe eritrocite:
Na – 16; 20 mEq/l
K – 85-100 mEq/l
Cl – 52 mEq/l
Ca – 0,5 mEq/l
Mg – 5,5 mEq/l
Presiunea osmotică : se determină cu osmometru şi este în mod
normal de 280-310 miliosmoli pe litru.

Posmotică = (Natremia + 10 miliosmoli) x 2

Cu condiţia ca bolnavul să nu aibă retenţie azotată (datorită faptului


că ureea modifică osmolaritatea)

Perturbările

Există 2 sindroame : de deshidratare şi de hiperhidratare, care se


raportează la osmolaritatea mediului dată de Na.
Deshidratările pot fi :
- hiperosmolare (hipertone) cu Na crescut
- hipoosmolare (hipotone) cu Na scăzut
- izotone

3/4
Fiziopatologie 28.02.2002
LP 10
C. METABOLISMUL ACIDO-BAZIC

Se măsoară prin metoda Astrup.


Se foloseşte numai sânge arterial sau capilar – este sângele recoltat
prin puncţie transcutanată directă din artera radiară sau artera femurală.
Cea pentru sângele capilar se face din pulpa degetului.

Parametrii :
1. Ph-ul – sângelui arterial : Normal este de 7,36-7,44
Valorile la limită ne informează de o alcaloză sau o acidoză
compensată.
Valorile care depăşesc limitele se numesc alcaloze sau acidoze
decompensate.
2. HCO3 actual : Normal este de 22-27 mEq/l
Este un parametru metabolic.
Modificarea lui ne orientează asupra originii metabolice.
De exemplu : o concentraţie de HCO3 scăzută asociată cu o
scădere a Ph-ului semnifică o acidoză metabolică decompensată, iar la un
Ph normal , o acidoză compensată. La fel şi în cazul alcalozei.
3. H2CO3 în sângele arterial
Normal : 38-42 mEq/l
Este un parametru respirator – semnifică o modificare primară şi o
origine respiratorie a dezechilibrului metabolic.
Un exemplu ar fi alcaloza respiratorie dată prin hiperventilaţie
manifestată prin scăderea H2CO3 (presiunii parţiale a CO2) şi Ph-ul
scade. Un mecanism asemănător se întâmplă în cazul acidozei respiratorii
prin hipoventilaţie

Tulburări mixte

Sunt diferite de forma primară sau de cea compensată. Are o cauză


respiratorie şi o cauză metabolică. De exemplu la diabetic, unde se
combină acidoza respiratorie şi cea metabolică (datorită unei complicaţii
cu pneumonie). Aceasta este o tulburare convergentă.
Un exemplu de tulburare divergentă este acidoza combinată cu
alcaloza din cauze diferite. De exemplu : un diabetic are acidoză
metabolică, şi a vărsat , deci pierde HCl, rezultă – alcaloză.

4/4

S-ar putea să vă placă și