Sunteți pe pagina 1din 18

ELEMENTE DE

NEUROBIOFIZICA

 excitabilitatea membranei celulare


Potential de repaus si de actiune
Propagarea potentialului de actiune
celular
Introducere

Distributia ionilor raportata la


interiorul/exteriorul celulei:
-Concentratia Na+ la exteriorul celulei
este de 10 ori mai mare decat la
interior.
-Concentratia K+ la interior este de 30
de ori mai mare decat la exterior.
-Concentratiile Ca2+ si Cl- au valori
ridicate la exterior.
Potentialul de repaus

- Se poate pune in
evidenta astfel
(microelectrozii utilizati
sunt de tip Ag/AgCl

- Valorile potentialului de
repaus ale membranei
celulare sunt diferite in
functie de tipul de celula
si starea ei functionala,
fata interna fiind
totdeauna negativa fata
de cea externa.
Relatia Goldman-Hodgkin-
Katz
RT PNa [ Na ] o + PK [ K ] o + PCl [ Cl ] i
EM = ln
F PNa [ Na ] i + PK [ K ] i + PCl [ Cl ] o
Em = potentialul de membrana
Pion = permeabilitate ionului
[ion]out = concentration extracelulara a ionului
[ion]in = concentration intracelulara a ionului
R = constant gazului ideal
T = temperatura in kelvin
F = constanta Faraday'
In repaos PK estede 50 ori mai mare decat PNa.
Potential de repaus
Pk >> PNa E
m≈ ±
RT
ln
PKCK int ≈ E
K
F
PKCKext
• In repaos , membrana
este polarizata la un
potential de repaos
apropiat de cel dictat de
relatia lui Nernst pentru
potasiu (ceilalti termeni se
neglijeaza).
• Pentru celulele nervoase
si musculare, acesta
valoare este cuprinsa intre
-50 mV si – 91 mV.
Potentialul de actiune

 DEPOLARIZAREA MEMBRANELOR
EXCITABILE
 - producerea impulsului de depolarizare
(potentialul de actiune)
 - forma de unda a impulsului de depolarizare
 - principiile de producere a depolarizarii
 - legea excitabilitatii (relatia stimul - raspuns)
 - transportul activ prin membrane
Depolarizarea membranei se produce prin deschiderea canalelor
ionice active, comandate (in tensiune si/sau chimic) sub influenta unui
factor stimulator (curent electric injectat local pe o fata a membranei,
variatia fortata a tensiunii de membrana, un semnal electric receptionat de
la o alta celula excitabila, prezenta locala - in vecinatatea membranei - a
unei substante chimice adecvate, etc.). Starea electrica a membranei
polarizate este ilustrata sintetic in figura urmatoare.
Repartitia concentratiilor de ioni de o parte si
de cealalta a membranei in stare de repaus
(echilibru electrodinamic) face ca pe fata
interioara sa existe un exces de sarcina
negativa, iar pe fata exterioara un exces de
sarcina pozitiva. Ca urmare, potentialul
electric interior Vi < 0, iar cel exterior Ve > 0.
Tensiunea de membrana de repaus Um0 este
negativa, avand valori uzuale (-90,…-40) mV.
Depolarizarea membranei este initiata de
actiunea unui stimul, care creaza conditiile
favorabile pentru deschiderea canalelor ionice
de Na, comandate in tensiune sau chimic.
Depolarizare membranei
IMPULSUL DE DEPOLARIZARE: POTENTIALUL DE
ACTIUNE

Impulsul de depolarizare este un


semnal electric si reprezinta
variatia tensiunii de membrana, in
sensul cresterii ei de la valoarea
de repaus, (-90 … -50) mV pana la
o valoare de varf, (10…50) mV,
respectiv pe un interval de cca.
100 mV, urmata de revenirea la
valoarea de repaus, prin
modificarea controlata a
permeabilitatii membranei la Na+
si K+. In lucrarile de biofizica (care
au introdus acest fenomen), el
este cunoscut sub denumirea de
potential de actiune.
Propagarea potentialului de actiune

 Potentialul de actiune transmite


informatia prin fibra nervoasa fiind
propagabil pe distante mari, fara
atenuare.
 Depolarizarea locala a membranei
genereaza curenti ionici care actioneaza
in zonele invecinate actionand ca noi
stimuli pentru aceste zone.
 Viteza de propagare este constanta si
propoetionala cu diametrul fibrei (v=l/t)
Propagarea potentialului de actiune

Curenti ionici
locali numiti
HERMANN
v<3 m/s
Cronaxie, reobaza
Un stimul suficient de puternic (cazul b) produce depolarizarea daca este
mentinut un timp suficient de lung. Dupa initierea impulsului de depolarizare,
stimulul poate fi intrerupt; el nu mai influenteaza forma de unda a tensiunii de
membrana (principiul tot-sau-nimic). Amplitudinea unui stimul care se afla la
limita dintre valorile care asigura depolarizarea si ele care nu pot produce
depolarizare (cazul a), se numeste reobaza. Cu alte cuvinte, reobaza este
amplitudinea minima a stimulului de forma treapta, care mentinut timp
nedefinit de lung, produce depolarizarea. Un stimul cu amplitudine mai mica
decat a reobazei (cazul c) nu va produce depolarizare.

Perechile de valori amplitudine stimul – timp de raspuns se reprezinta grafic.


Graficul are o asimptota orizontala, la valoarea reobazei (Ir). In procedurile bio-
medicale de stimulare electrica se obisnuieste sa se lucreze cu un stimul de
amplitudine dubla fata de reobaza (2Ir). Timpul de raspuns in acest caz poarta
denumirea de cronaxie (tc).
Legea ‘’totul sau nimic’’

 Aplicand stimuli de diverse intensitati si


polaritati s-a observat ca potentialul de
actiune nu se produce decat daca
potentialul de membrana este adus la o
anumita valoare de prag. Nici un stimul
care nu depolarizeaza membrana pana
la prag , nu poate produce excitatia, toti
acesti stimuli fiind subliminali.
Moduri de propagare:

 In fibre nervoase
 In fibre musculare:
transmiterea se face mielinizate: transmiterea se
din aproape in face rapid deoarece teaca
aproape, in ambele de mielina, find groasa,
sensuri, datorita confera membranei o
curentilor Hermann. capacitate electrica mica.
Datorita nodurilor Ranvier
propagarea se face saltator,
de la un nod la altul.