Sunteți pe pagina 1din 41

CUM SE REDACTEAZĂ

O TEZĂ DE DOCTORAT
Mihai Cruce

“Scrisul îl deprinde pe
om cu exactitatea”
Francis Bacon
Ghid practic în 3 etape:

 Cum începem redactarea unei teze?


 Ce este o teză? Pentru cine o scriem? Cum trebuie să
fie scrisă?
 Care este modelul de structură a unei teze?
CUM ÎNCEPEM REDACTAREA UNEI TEZE?
Planul tezei
Trebuie să aveţi un plan care să cuprindă:
 titlurile capitolelor/subcapitolelor
 lista de figuri, tabele (pentru a indica rezultatele ce
vor fi analizate/inserate)
 note/comentarii
Acum aşezaţi-vă la calculator nu ca să redactaţi o teză ci
să scrieţi un paragraf sau un subcapitol. Totul pare
mai simplu!
Puteţi începe cu "material şi metode" notând în ordine
logică tot ce aţi făcut!
Cum se face planul unui capitol?

 adunaţi toate tabelele şi figurile pe care le veţi folosi într-un


capitol şi puneţi-le în ordinea pe care o veţi utiliza

 prezentaţi în clinică/catedră mai multe expuneri a


rezultatelor obţinute

 după ce aţi găsit ordinea cea mai logică a ideilor, notaţi


cuvintele cheie pe baza cărora veţi schiţa viitorul plan al
capitolului
Discutaţi planul stabilit cu conducătorul tezei şi:
• veţi căpăta sugestii utile
• conducătorul va şti care dintre capitole îl vor solicita mai
mult
Daţi conducătorului un exemplar din acest plan, pentru a-l ajuta
să citească capitole diferite prezentate în dezordine
Organizarea

deschideţi în computer un fişier pentru fiecare capitol şi unul


pentru referinţe

 adăugaţi note/comentarii în aceste fişiere=capitolul formal

 faceţi o copie pentru salvarea acestor fişiere

 faceţi un dosar pentru fiecare capitol: rezultate, pagini de calcul,


figuri-tabele, referinţe, comentarii

 „dacă clasorul/clasoarele capătă volum,


teza capătă formă!”

 păstraţi o copie a jurnalului din clinică/laborator unde aţi notat


datele originale (10 ani)
Orarul

 stabiliţi cu conducătorul dumneavoastră un plan cu intervale


de timp la care veţi da prima/a doua formă a fiecărui capitol

 promiteţi că miercuri daţi prima formă, de ex. a capitolului 3,


şi atunci vă concentraţi să îndepliniţi această sarcină!

 vă ajută să aveţi obiective intermediare

 vă împiedică să fiţi stresaţi în perioada de finalizare a tezei!


Soluţia iterativă

 dacă vă aşezaţi să scrieţi, scrieţi ceva ....


 este mai uşor să ameliorezi un text existent decât să
produci unul ab initio
 faceţi o primă variantă (pentru dumneavoastră) şi apoi
şlefuiţi-o înainte de a o da conducătorului tezei
 puteţi lăsa spaţii în textul redactat, pentru mici însemnări
pe care le dezvoltaţi ulterior
 coducătorul tezei vă va da înapoi
textul cu sugestii şi comentarii
 nu vă speriaţi dacă un capitol (mai
ales primul) pe care i-l daţi va fi
acoperit de însemnări cu cerneală
roşie
 vă trebuie timp să învăţaţi redactarea unui text ştiinţific

 adoptaţi o atitudine pozitivă la toate adnotările făcute de


conducătorul tezei

 chiar dacă scrieţi bine în alt stil vă puteţi ameliora rigoarea


ştiinţifică între prima şi ultima variantă a unui capitol

 redactarea unei teze este ca un curs, fiecare capitol este o


temă pe care o învăţaţi fără să primiţi o notă

 cu cât sunt mai numeroase comentariile conducătorului de


teză, cu atât mai bine

 Deci nu-i daţi niciodată prima formă!


CE ESTE O TEZĂ? PENTRU CINE O SCRIEM? CUM
TREBUIE SCRISĂ?

 teza dumneavoastră este un raport de cercetare ştiinţifică


despre o problemă sau o serie de probleme
 ea trebuie să descrie:
• ceea ce se cunoştea anterior
• ceea ce dumneavoastră aţi făcut în domeniul
de interes
• noile probleme ridicate de cercetările pe care
le-aţi efectuat
• cum vor fi rezolvate aceste noi probleme
 trebuie să conţină elemente de originalitate pentru
soluţionarea temei
 teza dumneavostră se adresează experţilor (membrii
comisiei de evaluare a tezei), fiţi cât mai clari!
 Nu uitaţi că expertul cel mai competent al tezei sunteţi
dumneavoastră!
 
 Teza dumneavoastră va fi consultată de:
• viitorii cercetători, în laboratorul dumneavoastră sau aiurea
• cititorii din alte instituţii/bibliotecă

 Teza va fi scrisă în format


electronic pentru a putea fi
consultată de cercetătorii din
lumea întreagă

Redactaţi teza în această optică!


Cereţi să vă citească teza (mai ales introducerea şi
concluziile) altcineva decât conducătorul tezei
Cereţi unor profesori/cercetători specialişti în
domeniu să vă citească anumite capitole (revizuite) şi
veţi primi sugestii preţioase
Cât de detaliată trebuie să fie teza?
mai mult decât un articol original!
gândiţi-vă că prietenii nu vor citi mai mult de 3 pagini din teza
dumneavoastră
cei care vor citi teza sunt cei care efectuează cercetări asupra
acestui subiect
De ex: un student viitor cercetător ar dori să afle noi informaţii legate
de biologia moleculară a cancerului de colon. El vrea să-şi explice
“în ce măsură testarea genetică pentru identificarea indivizilor cu
susceptibilitate moştenită la cancer poate să permită detectarea cea
mai timpurie şi tratamentul cel mai corespunzător al pacienţilor cu
risc crescut”. El va găsi în teza ta: 1. tehnicile cele mai adecvate
pentru detectarea mutaţiilor oncogenelor şi genelor tumor-
supresoare; 2. şi va înţelege importanţa acestora în stabilirea
diagnosticului molecular şi monitorizarea răspunsului la tratamentul
cancerului de colon
Indicaţi clar ce vă aparţine
 dacă aveţi în text observaţii care nu vă aparţin indicaţi sursa
bibliografică
 fac excepţie observaţiile deja foarte bine cunoscute în
domeniul de cercetare (Rb, Knudson 1971)
 referinţele exhaustive şi precise ne permit să verificăm aportul
cercetătorilor dintr-un anumit domeniu
 referinţele sugerează cititorului care părţi sunt descrieri ale
stadiului cunoaşterii actuale şi care părţi sunt contribuţii
originale ale autorului
 nu omiteţi nici o referinţă, pentru că cititorul poate intra pe
web, poate merge la bibliotecă/dă un telefon şi află adevărul
 în redactare folosiţi forma activă (eu am preparat proba...)
 folosiţi şi forma pasivă, dar indicaţi cine a făcut-o (proba a fost
preparată de ...)
Stilul
 textul trebuie să fie clar şi uşor de citit

 utilizaţi cuvinte scurte şi fraze simple

 dacă textul necesită prezentarea mai multor aspecte într-o


frază care prezintă o idee complicată, folosiţi:
• “când” pentru calificare
• “unde” pentru localizare
• “dacă” pentru condiţionare
• “atunci” pentru sublinierea declaraţiei
nu sacrificaţi adevărul pentru a avea fraze scurte (de ex: gena
mdr permite celulelor canceroase să reziste la diferite 1............
medicamente folosite în chimioterapie... explicaţi de ce?) 2............
3............
4............
uneori puteţi prezenta informaţia şi discuţiile printr-o serie de
puncte numerotate în loc de mai multe paragrafe lungi şi
plictisitoare

nu exageraţi, teza nu trebuie să fie o listă de fapte şi observaţii

folosiţi timpul prezent/forma activă “eu am evaluat frecvenţa”


şi nu “frecvenţa a fost evaluată...”

doctoranzii sunt mai politicoşi şi evită folosirea cuvântului


“eu” alegând forma pasivă!
Prezentarea

 nu este necesar ca teza dumneavoastră să fie o capodoperă de


editare

 încercaţi să îmbunătăţiţi conţinutul mai mult decât forma

 întocmiţi grafice, curbe, histograme, tabele cât mai inteligibile,


dar nu pierdeţi prea mult timp pentru realizarea lor

 nu neglijaţi însă clarificarea explicaţiilor,


analiza critică a discuţiilor, eliminarea
erorilor

 a desena e mai uşor decât a gândi!


Fixaţi o dată limită pentru că:

 trebuie să predaţi teza chiar dacă veţi reface un


capitol
 vor fi inevitabil unele greşeli
 veţi descoperi o greşeală exact când aţi primit
copia tezei de la un referent
 teza este o lucrare complexă pe care nu o puteţi
face perfectă într-un timp limitat
 nu contează cât de mult gândiţi la analiza unui rezultat,
întotdeauna vor fi câteva lucruri care ar putea fi îmbunătăţite
 este inutil să speraţi că referenţii nu vor remarca erorile
existente, pentru că:
• se simt obligaţi să le caute
• vă vor propune obligatoriu îmbunătăţiri ale textului
Stabiliţi o dată limită pentru predarea tezei şi respectaţi-o!
Faceţi o teză cât puteţi de bună în intervalul de timp stabilit!
CÂTE EXEMPLARE?

un exemplar al tezei de doctorat pentru conducător, trei pentru


UMF şi unul pentru dumneavoastră
vă recomand să daţi un exemplar părinţilor dumneavoastră!
faceţi rezumate pentru alţi cercetători care lucrează în domeniu
deoarece ei pot:
 să descopere ce lucrare valoroasă aţi făcut
 să obţină o formă prescurtată a metodelor şi rezultatelor
 să-şi dea seama că sunteţi un excelent cercetător! Ei vor ţine
minte acest lucru când apare un post în laboratorul/clinica lor
sau când apare un contract de cercetare postdoctoral
Atenţie! Rezumatele se vor redacta în: limba engleză -3 exemplare
şi în limba română -30 de exemplare
“Nevroza de teză” este indusă datorită:

• activităţii experimentale slab conduse

• repetatelor întreruperi în redactarea tezei

• nesiguranţei rezultatului final

• candidatului care:
- este deprimat, nervos, iritabil/iritat
- îşi pierde obiectivitatea aprecierii rezultatelor
Profilaxia "nevrozei de teză“

 doctorandul trebuie să aibă un plan amănunţit al tezei

 candidatul trebuie să se deprindă să facă el însuşi orice este


necesar pentru cercetare, trebuie să fie inventiv

 să termine orice experiment început şi să-l descrie imediat


după ce l-a terminat

să fie scutit de alte îndatoriri


Cum să mai evităm "nevroza de teză"?
Dactilografierea textului:

• alegeţi o poziţie corectă a scaunului şi a calculatorului

• întrerupeţi scrisul când aveţi dureri de spate/gât

• relaxaţi-vă rezolvând alte sarcini la anumite intervale de


timp

• faceţi exerciţii de scris pe calculator (există un program


special de 30 minutex2 săptămâni) şi învăţaţi să scrieţi mai
repede;
 Exerciţiile fizice
• cel puţin 30-60 minute pe zi: mersul pe jos, plimbările vă
limpezesc gândurile
• cresc productivitatea,
creează o bună dispoziţie!

 Hrana
• folosiţi hrană sănătoasă şi nu riscaţi să vă îmbolnăviţi
• exerciţiul fizic induce apetitul
• un sandwich, o salată sunt mai bune decât un drum la fast-
food-ul din colţ
• faceţi-vă rezerve de fructe şi legume
 Produse psihoactive
• cafeaua ca stimulent, alcoolul ca relaxant
• utilizaţi-le cu moderaţie, excesele reduc
performanţele

 Nu-i uitaţi pe ceilalţi


• soţul/soţia, amanţii, familia şi prietenii nu trebuie
neglijaţi
• petreceţi o parte din timp cu ei şi amuzaţi-vă!
• găsiţi un alt doctorand care lucrează la o teză, chiar
din alt domeniu şi plângeţi-vă de... conducătorii de
teză şi de ...dificultăţi
MODEL DE STRUCTURĂ A UNEI TEZE

 Gândiţi-vă la planul capitolelor şi alegeţi ce este mai bun


pentru materialul pe care vreţi să-l includeţi

 Faceţi o listă cu rubricile/subcapitolele care vor indica ce veţi


introduce în fiecare capitol

 Faceţi această listă în detaliu şi încheiaţi cu o listă de puncte


care corespund chiar paragrafelor tezei

 Gândiţi-vă cu grijă la o prezentare logică

 Dacă aveţi un astfel de plan fiecare capitol va fi mai uşor de


redactat şi de citit
Iată modelul de redactare

Introducere
Stadiul cunoaşterii
Contribuţii proprii (de regulă cu mai multe
capitole: introducere, metode, rezultate, discuţii
şi concluzii)
Concluzii finale
Bibliografie (anexe dacă este cazul)
Rezumatul (separat)
Paginile introductive:

• Pagina cu titlu cuprinde:

numele instituţiei
numele doctorandului
titlul tezei
numele conducătorului tezei
data susţinerii
• Urmează:

o pagină facultativă cu mulţumiri

cuprinsul care specifică paginile pentru


introducere, stadiul cunoaşterii, contribuţii
proprii, concluzii finale, bibliografie (anexe
dacă este cazul)
Mulţumirile se adresează:

• celor care v-au ajutat direct d.p.d.v. ştiinţific

• celor care v-au ajutat indirect pentru că v-au asigurat


educaţie, patrimoniu genetic, suport financiar, sfaturi,
prietenie

 Precizaţi cu cine aţi colaborat şi care este partea experimentală


la care au contribuit
 Cuprinsul

• pagina 1 începe cu introducerea

• indicaţi paginile pentru capitole şi subcapitole

• înlesniţi cititorului găsirea rapidă a ceea ce caută!


 Introducerea

 explicaţi cât de simplu puteţi:

• care este subiectul tezei şi pentru ce este el important


• care este raportul tezei dumneavoastră cu marile probleme
ale domeniului de cercetare

 nu supraestimaţi familiaritatea cititorului cu subiectul lucrării

 faceţi ca introducerea să fie interesantă


şi atrăgătoare

 dacă cititorul o găseşte obositoare va fi greu să-i treziţi


interesul la capitolul "Material şi metode"
 primele 2 paragrafe nu trebuie scrise într-o limbă
seacă, evitaţi abundenţa de termeni ştiinţifici
 să fiţi inspiraţi ca să-l atrageţi pe cititor să citească
kilogramul de hârtie A4 care a poposit pe biroul său
 mergeţi la bibliotecă şi citiţi introducerea mai multor
teze de doctorat
 încercaţi mai multe variante pentru ca introducerea să
fie simplă, logică, scurtă şi interesată
 cereţi altcuiva să citească introducerea şi să vă aducă
criticile cuvenite
 cand scrieti introducerea ar trebui sa fiţi experţi în
redactare
Stadiul cunoaşterii

• trebuie să aveţi material bibliografic suficient


pentru a permite cititorului să înţeleagă bazele temei abordate

• nu introduceţi informaţii care nu au legătură cu tema sau pe care


cititorul ar putea să le găsească în referinţa citată

• când redactaţi acest capitol gândiţi-vă la conceptul clinic (etiologie,


fiziopatologie, caracteristici clinice) şi la cauzele bolilor

• când prezentaţi analiza dumneavoastră teoretică indicaţi acest lucru

• alegeţi ordinea cea mai potrivită şi cea mai logică a paragrafelor

• suspansul nu este necesar, dumneavoastră trebuie să-i spuneţi


cititorului unde-l conduceţi înainte de a începe!
Câte articole cităm în text?

• dacă dumneavoastră aţi rezumat lucrările cele mai


importante veţi reuşi o bună trecere în revistă a literaturii în
legătură cu subiectul ales

• cred că 200 de articole pot fi citate în text

• dumneavoastră sunteţi expertul mondial asupra subiectului


tezei şi demonstraţi asta în "revue-ul" pe care-l faceţi

• nu uitaţi să citaţi articolele pertinente publicate de referenţii


tezei sau de şeful laboratorului în care lucraţi!
 Capitolele din mijlocul tezei

• ar trebui să se bazeze pe articole ale doctorandului


publicate ca prim autor în diferite reviste

• pot include mai multe tabele, grafice şi detalii explicative


decât cele prezente în articolele originale

• cuprind: materialul şi metode, rezultate, discuţii şi


concluzii

• pot să fie variabile ca număr dacă tema abordată solicită


împărţirea pe mai multe subcapitole
 Material şi metode

• metodele pot fi selective, de intervenţie şi


de evaluare

• într-o teză pluridisciplinară sau de cercetare


aplicată pot exista mai multe subcapitole de
acest fel

• redactaţi acest capitol astfel încât un alt cercetător să poată


reproduce experimentul în acelaşi laborator cu aparatura
folosită de dumneavoastră!
 Rezultate
trebuie să aveţi un plan simplu
trebuie să daţi prioritate alegerii tabelelor-graficelor
prezentaţi rezultatele în mai multe capitole din teză (dacă
discuţiile sunt prezentate după mai multe capitole de rezultate,
cititorul ar putea uita subiectul despre care este vorba)

• trebuie să descrieţi condiţiile în care aţi obţinut fiecare serie de


rezultate:
 ce parametri au rămas constanţi
 care au fost valorile altor parametri pertinenţi
 arătaţi erorile de evaluare
 folosiţi calculul statistic pentru comparaţii/sinteze

atenţie la tabelele şi graficele imaginate!


Discuţiile trebuie să explice:

semnificaţia lor
contribuţia lor la înţelegerea aspectelor morfologice şi
funcţionale, normale/patologice
dacă sunt de acord cu teoriile actuale?
dacă se profilează noi perspective?
dacă sugerează noi teorii sau mecanisme?
În redactarea discuţiilor:
nu exageraţi cu trecerea in revista a altor articole
nu introduceţi prea multe tabele
nu folosiţi cuvinte goale sau expresii emoţionale
 Capitolul final: Concluziile

• trebuie să apară în formă prescurtată în


rezumat
• puteţi să le prezentaţi ca o listă pe puncte
• uneori ancheta ştiinţifică poate să conducă la mai multe
întrebări decât răspunsuri:
în ce mod se poate ameliora în viitor un studiu
asemănător celui pe care l-aţi efectuat?
care sunt implicaţiile practice ale lucrării
dumneavoastră
• capitolul trebuie scurtat la 2-3 pagini. Să aibă concluzii
rezumative, altfel prezentate decât în finalul fiecărui
capitol!
Referinţe bibliografice
vezi redactarea unui articol original şi subcapitolul "Câte articole
cităm într-un text?“
bibliografia sa fie aranjata in ordine alfabetică
cititi referintele pe care le menţionaţi
nu citaţi rezumate

 Anexe
• materialul excesiv care ar putea întrerupe firul prezentării,
puneţi-l într-o anexă
• anexele conţin:
 calcule importante şi originale
 tehnici abordate şi experimente
 grafice sau tabele ale rezultatelor care nu au fost păstrate în
textul principal
Rezumatul:
este partea cea mai citită a tezei
se scrie la sfârşitul redactării tezei (nu în ultimul minut)!
trebuie să fie esenţa tezei şi include: cuprinsul, cuvinte
cheie, sinteze ale părţilor principale ale tezei de doctorat
de regulă trebuie să fie independent şi fără referinţe
în final are un CV al doctorandului
există 2 versiuni ale rezumatului (în limba engleză şi în
limba română)
versiunea în limba engleză trebuie să aibă 7-9 pagini şi ar
trebui verificată de un specialist!Versiunea în limba
română poate să fie mai cuprinzătoare şi să includă
referinţe.
DIN PARTEA CELOR CARE AU FĂCUT O
TEZĂ DE DOCTORAT VĂ UREZ ”BAFTĂ”!