Sunteți pe pagina 1din 8

ISBN 606-520-593-1

9 786065 205932

GRAIELA HNCU

GEOMETRIE

DESCRIPTIV

CURS I APLICAII

EDITURA PIM
IAI - 2009

REFERENI TIINIFICI
conf. dr. ing. Liviu PRUN
conf. dr. arh. Mariana FRTESCU

EDITURA PIM
Soseaua Stefan cel Mare nr. 11 Iasi -700498
Tel. / fax: 0332-440728
e-mail:editurapim@pimcopy.ro
www.pimcopy.ro
EDITUR ACREDITAT CNCSIS BUCURETI
66/01.05.2006

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


HNCU, GRAIELA
Geometrie descriptiv : curs i aplicaii / Graiela Hncu. - Iai : PIM,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-593-2
514.18

ISBN 978-606-520-593-2

CUPRINS
Prefa
Capitolul 1 Sisteme de proiecie ......................................................................1
1. Sisteme de proiecie...................................................................3
1.1. Proiecia central...............................................................4
1.2. Proiecia paralel...............................................................6
1.2.1.Proiecia paralel oblic ...........................................6
1.2.2.Proiecia paralel ortogonal ...................................8
2. Omologie ..............................................................................10
2.1. Teorema lui Desargues....................................................10
2.2. Configuraia Desargues...................................................11
3. Elemente de afinitate ...............................................................12
3.1. Transformarea afin a unei drepte...................................13
3.2. Transformarea afin a unui plan......................................14
3.3. Elipsa ca imagine a perspectivei afine a cercului............16
Capitolul 2 Punctul........................................................................................18
1. Metoda dublei proiecii ortogonale .........................................18
1.1. Reprezentarea punctului n dubla proiecie
ortogonal........................................................................20
2. Metoda triplei proiecii ortogonale..........................................24
Probleme rezolvate......................................................................29
Probleme propuse........................................................................32
Capitolul 3 Dreapta........................................................................................33
1. Dubla proiecie ortogonal a dreptei .......................................33
2. Urmele dreptei.........................................................................34
3. Regiunile dreptei .....................................................................35
4. Tripla proiecie ortogonal a dreptei .......................................37
5. Poziii particulare ale dreptei...................................................39
5.1. Paralel cu unul din planele de proiecie.........................39
5.2. Perpendicular pe planele de proiecie ...........................41
5.3. Coninut n planele de proiecie.....................................43
5.4. Coninut n planele bisectoare ......................................44
5.5. Concurent cu axa (Ox) ..................................................45
6. Poziiile relative a dou drepte ...............................................45
6.1. Drepte paralele ................................................................45
6.2. Drepte concurente ...........................................................46

6.3. Drepte disjuncte ..............................................................47


6.4. Drepte perpendiculare .....................................................47
Probleme rezolvate.................................................................48
Probleme propuse...................................................................49
Capitolul 4 Planul..........................................................................................52
1. Reprezentare............................................................................52
2. Urmele planului.......................................................................52
2.1. Determinarea urmelor planului .......................................54
2.2. Urma lateral a planului ..................................................54
3. Dreapt i punct coninute n plan...........................................55
4. Drepte particulare ale planului ................................................56
4.1. Orizontala........................................................................56
4.2. Frontala ...........................................................................56
4.3. Dreapta de profil .............................................................57
4.4. Dreptele de cea mai mare pant ......................................57
4.4.1. Dreapta de cea mai mare pant fa de [H] ...........57
4.4.2. Dreapta de cea mai mare pant fa de [V] ...........58
4.4.3. Dreapta de cea mai mare pant fa de [L]............58
5. Poziiile particulare ale planului..............................................59
5.1. Paralel cu unul din planele [H], [V], [L] ........................59
5.1.1. Plan de nivel..........................................................59
5.1.2. Plan de front ..........................................................60
5.1.3. Plan de profil .........................................................61
5.2. Perpendicular pe unul din planele de proiecie................61
5.2.1. Plan vertical...........................................................61
5.2.2. Plan de capt .........................................................62
5.2.3. Plan paralel cu axa (Ox) ........................................63
5.2.4. Plan care trece prin axa (Ox).................................63
6. Poziiile relative a dou plane .................................................64
6.1. Plane paralele ..................................................................64
6.2. Plane concurente .............................................................65
6.2.1. Plane perpendiculare ............................................69
7. Dreapta i planul......................................................................69
7.1. Dreapt paralel cu planul...............................................70
7.2. Dreapt concurent cu planul..........................................70
7.2.1. Dreapt perpendicular pe plan ............................74
7.2.2. Plan perpendicular pe o dreapt dat....................75
8. Consideraii asupra vizibilitii ...............................................75
Probleme rezolvate.................................................................76
Probleme propuse...................................................................85
Capitolul 5 Metodele geometriei descriptive .................................................89
1. Metoda schimbrii planelor de proiecie .................................89
1.1. Schimbarea planului vertical de proiecie .......................90
1.1.1. Schimbarea planului [V] pentru un punct.............90
1.1.2. Schimbarea planului [V] pentru o dreapt............91

1.1.3. Schimbarea planului [V] pentru un plan...............91


1.2. Schimbarea planului orizontal de proiecie.....................92
1.2.1. Schimbarea planului [H] pentru un punct.............92
1.2.2. Schimbarea planului [H] pentru o dreapt............93
1.2.3. Schimbarea planului [H] pentru un plan...............93
2. Metoda rotaiei ........................................................................94
2.1. Rotaia de nivel ...............................................................95
2.1.1. Rotaia de nivel a punctului..................................95
2.1.2. Rotaia de nivel a dreptei ......................................96
2.1.3. Rotaia de nivel a planului ....................................98
2.2. Rotaia de front................................................................99
2.2.1. Rotaia de front a punctului ..................................99
2.2.2. Rotaia de front a dreptei ....................................100
2.2.3. Rotaia de front a planului ..................................101
3. Metoda rabaterii ....................................................................103
3.1. Rabaterea planelor proiectante......................................104
3.2. Rabaterea unui plan oarecare pe planele de proiecie ...106
3.2.1. Rabaterea unui plan oarecare pe planul [H] .......106
3.2.2. Rabaterea unui plan oarecare pe un plan
paralel cu planul [H]...........................................107
3.2.3. Rabaterea unui plan oarecare pe planul [V] .......108
3.2.4. Rabaterea unui plan oarecare pe un plan
paralel cu planul [V]...........................................109
4. Metoda ridicrii din rabatere .................................................110
Probleme rezolvate...............................................................112
Probleme propuse.................................................................124
Capitolul 6 Poliedre .....................................................................................127
1. Reprezentarea poliedrelor......................................................129
1.1. Reguli de vizibilitate pentru poliedre ............................130
2. Poliedre neregulate................................................................131
2.1. Reprezentare. Vizibilitate..............................................131
2.2. Punct pe suprafaa unui poliedru...................................134
3. Seciuni plane n poliedre ......................................................134
3.1. Metoda planelor proiectante..........................................134
3.2. Metoda prin vrfuri .......................................................136
3.3. Metoda cu ajutorul laturilor...........................................139
3.4. Metoda transformrii planului secant n plan
proiectant.......................................................................140
3.5. Metoda planelor auxiliare..............................................142
3.6. Metoda proieciei paralele.............................................143
4. Desfurarea poliedrelor........................................................144
4.1. Desfurarea prismei .....................................................145
4.2. Desfurarea piramidei..................................................149
Probleme rezolvate...............................................................151
Probleme propuse.................................................................172

Capitolul 7 Intersecii de corpuri geometrice..............................................175


1. Intersecia dreptei cu un poliedru ..........................................175
1.1. Metoda planelor proiectante..........................................175
1.1.1. Intersecia unei drepte cu o piramid..................176
1.1.2. Intersecia unei drepte cu o prism .....................177
1.2. Metoda planului de seciune longitudinal....................177
1.2.1. Intersecia unei drepte cu o piramid..................178
1.2.2. Intersecia unei drepte cu o prism .....................180
2. Intersecii de poliedre ............................................................181
2.1. Metode de determinare a poligonului de intersecie .....183
2.1.1. Metoda mobilului ...............................................183
2.1.2. Metoda desfuratelor schematice......................186
2.2. Intersecia piramid - piramid .....................................186
2.3. Intersecia piramid - prism.........................................188
2.4. Intersecia prism - prism ............................................191
2.5. Intersecia a dou poliedre cu bazele situate n plane
de poziie general.........................................................193
Probleme rezolvate...............................................................196
Probleme propuse.................................................................230
Capitolul 8 Axonometria..............................................................................232
1. Proiecia axonometric oblic ...............................................232
1.1. Axonometria oblic. Teorema lui Pohlke .....................233
1.2. Cazuri speciale de axonometrie oblic..........................234
1.2.1. Proiecia dimetric..............................................234
1.2.2. Perspectiva cavalier ..........................................235
1.2.3. Perspectiva militar ............................................235
2. Axonometria ortogonal........................................................235
2.1. Relaia fundamental a axonometriei ortogonale.........236
2.2. Scri axonometrice.......................................................237
2.3. Sisteme de axe axonometrice .......................................238
2.3.1. Proiecia izometric ............................................238
2.3.2. Proiecia dimetric..............................................239
2.3.3. Proiecia trimetric .............................................241
Probleme rezolvate...............................................................242
Probleme propuse.................................................................244
Capitolul 9 Proiecia cotat .........................................................................247
1. Reprezentarea punctului ........................................................247
2. Reprezentarea dreptei ............................................................248
2.1. Poziii particulare ale dreptei.........................................250
2.2. Poziii relative a dou drepte.........................................250
3. Reprezentarea planului ..........................................................251
3.1. Poziiile unui punct fa de un plan [P] .........................251
3.2. Poziii particulare ale planului.......................................252
3.3. Poziii relative a dou plane ..........................................252
3.4. Poziii particulare ale dreptei fa de un plan................253

3.4.1. Dreapt coninut n plan....................................253


3.4.2. Dreapt paralel cu planul ..................................254
3.4.3. Dreapt concurent cu planul .............................254
3.4.4. Dreapt perpendicular pe plan ..........................255
Probleme rezolvate...............................................................257
Probleme propuse.................................................................258
Bibliografie..........................................................................................260