Sunteți pe pagina 1din 4

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

29
Aprobat, DIRECTOR

TEMATICA INSTRUIRII INTRODUCTIV GENERALE 2014 Problemele ce se expun in cadrul Instruirii Introductiv - generale sunt : 1)Legislatia de secu itate si sa!atate i! "u!ca a!"egea securitatii si sanatatii in munca nr #$%&'((): -Dispo*itii generale + -Domeniul de aplicare + -Obligatiile anga,atorului+ -Obligatiile lucratorilor + -Accidente de munca si boli pro-esionale+ -Raspundere ,uridica b!./ $0'1&'(() 2 3ormele metodologice pentru aplicarea "egii nr #$%&'((): -Organi*area activitatii de prevenire si protectie+ -Planul de prevenire si protectie+ -Repre*entantii lucratorilor cu raspunderi speci-ice in domeniul securitatii si sanatatii in munca 2) C#!seci!tele !ecu!#aste ii si !e es$ecta ii legislatiei de secu itate si sa!atate i! "u!ca - Accidente de munca si imbolnaviri pro-esionale+ - Avari4 te5nice + - 6anctiuni contraventionale sau penale %) Riscu i de accide!ta e si i"&#l!a'i e $ #(esi#!ala s$eci(ice u!itatii) Masu i de $ e'e!i e si $ #tectie 4) Masu i $ i'i!d ac# da ea $ i"ului a*ut# + sti!ge ea i!ce!diil# si e'acua ea luc at# il# ) ,) Regula"e!tul i!te !) -) ORDONANTA DE URGENTA ! ) .- di! 14 #ct#"& ie 200% $ i'i!d $ #tec/ia "ate !itatii la l#cu ile de "u!ca) 3ota : 0 e1e!ta i!st ui e se des(as#a a $e $a cu sul a 2 # e 70 ore cu pau*a dupa -iecare ora , urmat de # ore studiu individual de apro-undare a cunostintelor si $ ora testarea cunostintelor acumulate!
INTOCMIT+ SERVICIUL E3TERN DE 0REVENIRE SI 0ROTECTIE+ SIMION M) VALENTIN GA4RIEL I)I

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.29

Aprobat, DIRECTOR

TEMATICA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCA 2014 Problemele ce se expun in cadrul Instruirii la locul de munca sunt : 1) Riscu i de accide!ta e si i"&#l!a'i e $ #(esi#!ala s$eci(ice l#cului de "u!ca Masu i de $ e'e!i e si de $ #tectie) 2) I!st uctiu!i $ #$ ii de secu itate si sa!atate i! "u!ca s$eci(ice l#cului de "u!ca) %) 0 e'ede i ale egle"e!ta il# de secu itate si sa!atate i! "u!ca $ i'i!d acti'itatea s$eci(ica l#cului de "u!ca5 6 7OT8R9RE ! ) .:1 di! 2- iulie 200- privind cerin8ele minime pentru semnali*area de securitate 9i&sau de s:n:tate la locul de munca 6 7OT8R9RE ! ) 1022 di! . august 200- privind cerin8ele minime de securitate 9i s:n:tate ;n munca re-eritoare la utili*area ec5ipamentelor cu ecran de vi*uali*are 6 7OT8R9RE ! ) 1042 di! . august 200- privind cerin8ele minime de securitate 9i s:n:tate pentru utili*area de c:tre lucr:tori a ec5ipamentelor individuale de protec8ie la locul de munca 6 7OT8R9RE ! ) 10,1 di! . august 200- privind cerin8ele minime de securitate 9i s:n:tate pentru manipularea manual: a maselor care pre*int: riscuri pentru lucr:tori, ;n special de a-ec8iuni dorsolombare 6 7OT8R9RE ! ) 10.1 di! 1- august 200- privind cerin8ele minime de securitate 9i s:n:tate pentru locul de munca 6 7OT8R9RE ! ) 114- di! %0 august 200- privind cerin8ele minime de securitate 9i s:n:tate pentru utili*area in munca de catre lucratori a ec5ipamentelor de munca 4) Masu i la !i'elul l#cului de "u!ca $ i'i!d ac# da ea $ i"ului a*ut# + sti!ge ea i!ce!diil# si e'acua ea luc at# il# ) ,) De"#!st atii $ actice $ i'i!d acti'itatea des(asu ata si e;e citii $ actice $ i'i!d utili1a ea ec<i$a"e!tel# i!di'iduale de $ #tectie+ a "i*l#acel# de ala "a e+ i!te 'e!tie+ e'acua e si $ i" a*ut# ) -) 0LANUL DE 0REVENIRE SI 0ROTECTIE 3ota : 0 e1e!ta i!st ui e se des(as#a a $e $a cu sul a 2 # e 70 ore cu pau*a dupa -iecare ora , urmat de # ore studiu individual de apro-undare a cunostintelor si $ ora testarea cunostintelor acumulate!
INTOCMIT+ SERVICIUL E3TERN DE 0REVENIRE SI 0ROTECTIE+ SIMION M) VALENTIN GA4RIEL I)I

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.29


Aprobat, DIRECTOR TEMATICA INSTRUIRII 0ERIODICE A LUCRATORILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2014
ITEMA TRIMESTRIAL0ERIOADA

CONTINUTUL DOCUMENTELOR DE INSTRUIRE SSM

$! "egea #$%&'(() 2 art '', '# 7obligatiile lucratorilor in domeniul 66<+ ./ $0'1&'(() 2 art =0 2 $((+ '! Riscuri de accidentare si imbolnavire pro-esionala speci-ice locului de munca <asuri de prevenire si de protectie # ! I0SSM NR 1)6) 0 #tectia "u!cii i! sc#li sau g adi!ite= I0SSM NR , > actu i 0! Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea speci-ica locului de munca: 7G .:1?200-- privind cerin8ele minime pentru semnali*area de securitate 9i&sau de s:n:tate la locul de munca 1! <asuri la nivelul locului de munca privind acordarea primului a,utor , stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor .emoragiile, clasi-icare, prim a,utor $! "egea #$%&'(() 2 art '', '# 7obligatiile lucratorilor in domeniul 66<+ ./ $0'1&'(() 2 art $0 2 $%+ 0) 2 =#+ '! Riscuri de accidentare si imbolnavire pro-esionala speci-ice locului de munca <asuri de prevenire si de protectie #! I0SSM NR 2 6SSM si SU i! sc#li+ I0SSM NR 46 0la! de i!st ui e 0! Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea speci-ica locului de munca: 7G 114-?200-6 cerin8ele minime de securitate 9i s:n:tate pentru utili*area in munca de catre lucratori a ec5ipamentelor de munca+ 1! <asuri la nivelul locului de munca privind acordarea primului a,utor , stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor RCR 7Resuscitare cardio respiratorie, etapele RCR! $! "egea #$%&'(() 2 art '', '# 7obligatiile lucratorilor in domeniul 66<!, ') 2 #)+ ./ $0'1&'(() 2 art $($ 2 $(=+ '! Riscuri de accidentare si imbolnavire pro-esionala speci-ice locului de munca <asuri de prevenire si de protectie #! I0SSM NR %6 Acti'itati de &i #u= I0SSM NR : 6T aseu de de$lasa e 0! Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea speci-ica locului de munca: 7G 1042?200-6 cerin8ele minime de securitate 9i s:n:tate pentru utili*area de c:tre lucr:tori a ec5ipamentelor individuale de protec8ie la locul de munca, 1! <asuri la nivelul locului de munca privind acordarea primului a,utor , stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor Tratarea plagilor si -racturilor $! "egea #$%&'(() 2 art '', '# 7obligatiile lucratorilor in domeniul 66<+ ./ $0'1&'(() 2 art $(> 2 $0'+ '! Riscuri de accidentare si imbolnavire pro-esionala speci-ice locului de munca <asuri de prevenire si de protectie #! I0SSM NR 11 6I!te 'e!tie i!stalatii elect ice= @ I0SSM NR 106 Ca!ti!a= I0SSM NR - 60 i" a*ut# 0! Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea speci-ica locului de munca: 7G .:1?200-- privind cerin8ele minime pentru semnali*area de securitate 9i&sau de s:n:tate la locul de munca 1! <asuri la nivelul locului de munca privind acordarea primului a,utor , stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor 0la!ul de 0 e'e!i e si 0 #tectie A discutii+ "asu i+ actuali1a i) Test de veri-icare a cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

IVTEMA

IIITEMA

IITEMA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.29

LISTA I)0)S)S)M)6u i ALa (ieca e i!st ui e $e i#dica se '# $ eluc a I0SSM6u ile g adi!itei)

I0SSM NR 16 0 #tectia "u!cii i! sc#li sau g adi!ite I0SSM NR 2 6SSM si SU i! sc#li I0SSM NR %6 Acti'itati de &i #u I0SSM NR 46 0la! de i!st ui e I0SSM NR , 6> actu i I0SSM NR - 60 i" a*ut# I0SSM NR : 6T aseu de de$lasa e I0SSM NR 2 6Ec<i$a"e!te elect ice I0SSM NR .6 Ma!i$ula e+ de$#1ita e I0SSM NR 106 Ca!ti!a I0SSM NR 11 6I!te 'e!tie i!stalatii elect ice I0SSM NR) 126 Ec a!e de 'i1uali1a e

0 e'ede i ale egle"e!ta il# de secu itate si sa!atate i! "u!ca $ i'i!d acti'itatea s$eci(ica l#cului de "u!ca5 7G .:1?200-- privind cerin8ele minime pentru semnali*area de securitate 9i&sau de s:n:tate la locul de munca, 7G 1022?200-6 privind cerin8ele minime de securitate 9i s:n:tate ;n munca re-eritoare la utili*area ec5ipamentelor cu ecran de vi*uali*are+ 7G 1042?200-6 cerin8ele minime de securitate 9i s:n:tate pentru utili*area de c:tre lucr:tori a ec5ipamentelor individuale de protec8ie la locul de munca, 7G 10,1?200-6 cerin8ele minime de securitate 9i s:n:tate pentru manipularea manual: a maselor care pre*int: riscuri pentru lucr:tori, ;n special de a-ec8iuni dorsolombare+ 7G 10.1?200-6 cerin8ele minime de securitate 9i s:n:tate pentru locul de munca+ 7G 114-?200-6 cerin8ele minime de securitate 9i s:n:tate pentru utili*area in munca de catre lucratori a ec5ipamentelor de munca+

INTOCMIT+ SERVICIUL E3TERN DE 0REVENIRE SI 0ROTECTIE+ SIMION M) VALENTIN GA4RIEL I)I