Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Ecologica din Bucuresti Facultatea de Drept si Stiinte Administrative Masterat: Dreptul Afacerilor Anul I Filiala Focsani

REFERAT

!"STITUIREA S! IETATI#!R !MER IA#E

Dima Irina #iana

Cuprins : Introducere Actele constitutive ale societatii comerciale Formalitati necesare constituirii societatii comerciale Consecintele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii comerciale

INTRODUCERE Legea nr. 31/1990, modificata si completata prin rdonanta de urgenta a !uvernului nr.

3"/199#, cuprinde in titlul II, reguli generale privind constituirea societatilor comerciale. $ocietatea comerciala este, in esenta, un contract si, de asemenea, o persoana %uridica. La &a'a constituirii oricarei societati comerciale se afla vointa asociatilor, manifestata in conditiile legii. Asociatii se inteleg sa puna in comun anumite &unuri, sa desfasoare o activitate comerciala si sa imparta &eneficiile. Fundamentul societatii comerciale il repre'inta actul constitutiv. $ocietatea comerciala do&andeste personalitate %uridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege. ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII COMERCIALE Conform art. ( din Legea nr. 31/1990, societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. In ca'ul societatii pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata, legea permite ca cele doua acte )contractul de societate si statutul* sa se inc+eie su& forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. $ocietatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane )societatea cu raspundere limitata cu asociat unic*. In acest ca' se va intocmi numai statutul. Cand se inc+eie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite act constitutiv. Contractul de societate

,entru a fi inc+eiat vala&il, contractul de societate tre&uie sa indeplineasca anumite conditii. -re&uie sa contina elemente care il particulari'ea'a fata de celelalte contracte. Ca toate contractele tre&uie sa indeplineasca anumite conditii esentiale pentru validitatea unei conventii. Conditiile pentru vala&ilitatea contractului de societate sunt : consimtamantul vala&il al partilor care se o&liga, capacitatea de a contracta, un o&iect determinat si o cau'a licita. a* Consimtamantul partilor. Constituirea societatilor comerciale, in &a'a Legii nr. 31/1990, este dominata de principiul li&ertatii de asociere a personelor fi'ice si %uridice. Conform legii, societatea comerciala va avea cel putin doi asociati, in afara de ca'ul cand legea prevede altfel. In ca'ul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni, societatea se constituie prin consimtamantul a cel putin cinci asociati. $ocietatea se constituie prin vointa unei singure persoane in ca'ul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic. In contractul de societate, spre deose&ire de alte contracte, consimtamantul partilor tre&uie sa ai&a o natura specifica: partile tre&uie sa ai&a intentia de a desfasura in comun o activitate comerciala. Conform art. . din Legea nr. 31/1990, persoanele care inc+eie contractul de societate si il semnea'a au calitatea de fondatori. societate comerciala poate fi constituita de persoane fi'ice, de persoane %uridice si de persoane fi'ice impreuna cu persoane %uridice. Acestea pot fi necomercianti sau comercianti. /u pot inc+eia contractul de societate, persoanele care, potrivit legii, sunt incapa&ile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, a&u' de incredere, fals, u' de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni preva'ute de lege. Conform legii, sotii pot constitui singuri o societate comerciala ori impreuna cu alte persoane. Calitatea de sot implica respectarea prevederilor Codului familiei privind regimul &unurilor sotilor. Cu privire la &unurile comune ale sotilor, acestea nu pot forma o&iect de aport la capitalul social, nici c+iar daca am&ii soti ar participa la aceeasi societate comerciala. Contri&utia fiecarui asociat tre&uie sa fie individuali'ata, insa datorita devalmasiei in care se afla &unurile comune , individuali'area nu se poate reali'a. Acordul unui sot dat celuilalt de a aduce ca aport in societate un &un comun este o conventie ilicita si prin urmare nula.

Conform art. 3( Codul familiei, unul dintre soti poate aduce ca aport in societate un &un comun, fara a avea nevoie de consimtamantul celuilalt sot. 0n astfel de consimtamant este necesar numai in ca'ul unui teren sau al unei constructii, daca se aduce in societate un titlu de proprietate. 1ividendele primite din partea societatii vor fi tot &unuri comune. ,entru vala&ilitate, consimtamantul dat la inc+eierea contractului de societate tre&uie sa nu fie alterat de eroare, dol sau violenta. Eroarea nu produce nulitatea cand cade asupra persoanei cu care s2a contractat. /ulitatea contractului de societate pentru eroare asupra persoanei asociatului ar putea interveni in ca'ul unei societati de persoane, in care la constituirea societatii se au in vedere calitatile personale ale asociatilor. 3roarea asupra o&iectului contractului produce nulitatea numai daca poarta asupra su&stantei o&iectului contractului. Dolul duce la anularea contractului atunci cand manoperele dolosive emana de la cealalta parte contractanta. 1olul vicia'a consimtamantul unui asociat numai daca emana de la toti ceilalti asociati. 1aca dolul provine numai din partea unuia dintre asociati, contractul de societate isi mentine vala&ilitatea. Astfel, asociatul al carui consimtamant a fost viciat are o actiune in daune impotriva autorului dolului, dar el ramane in raporturi %uridice cu ceilalti asociati. Violenta este un viciu de consimtamant care nu se intalneste in practica. In ca'ul ivirii acesteia se aplica principiile dreptului comun )respectiv art. 9((49(9 C. civ.*. &*Capacitatea partilor. persoana fi'ica poate fi parte in contractul de societate daca are capacitatea pentru a inc+eia acest act %uridic. ,entru inc+eierea contractului de societate conditiile de capacitate sunt aceleasi ca si cele cerute pentru a fi comerciant. Conform Legii nr. 31/1990 pentru inc+eierea contractului de societate persoana fi'ica tre&uie sa ai&a capacitatea ceruta de lege pentru inc+eierea actelor %uridice, in conditiile dreptului comun. Astfel, pentru inc+eierea contractului de societate , persoana fi'ica tre&uie sa ai&a capacitate deplina de e5ercitiu. Art. . alin. " din Legea nr. 31/1990 perevede ca nu pot fi fondatori persoanele care, conform legii, sunt incapa&ile. La constituirea unei societati nu este e5clusa posi&ilitatea participarii unui minor, prin ocrotitorul sau legal, la inc+eierea unui contract de societate, in conditiile art. 10( si 1"9 C. fam.

6a fi necesara autori'atia autoritatii tutelare, care se va acorda daca pre'inta un folos pentru minor. ,ersoanele puse su& curatela au capacitatea de a inc+eia un contract de societate.

c* &iectul contractului. In sensul dreptului comun, o&iectul conventiilor este acela la care partile se o&liga. Astfel, o&iectul contractului de societate il constituie prestatiile la care se o&liga asociatii. Acestea se materiali'ea'a in aporturile asociatiilor, care pot fi in numerar, in natura sau in industrie )munca sau prestari servicii*. moral. In sensul lim&a%ului curent al societatilor comerciale, notiunea de o&iect al contractului de societate desemnea'a activitatea societatii sau faptele de comert pe care le va savarsi societatea comerciala. civila. Activitatile comerciale care formea'a o&iectul societatii pot consta in producerea si comerciali'area marfurilor, e5ecutarea de lucrari ori prestarea de servicii. $ocietatea nu poate avea ca o&iect activitati care fac parte din categoria celor inter'ise societatilor comerciale. d*Cau'a contractului. Cau'a contractului este scopul concret in vederea caruia se inc+eie actul %uridic. Aceasta constituie elementul psi+ologic care determina consimtamantul si e5plica motivul inc+eierii actului %uridic. $copul societatii tre&uie sa fie licit si moral. $tatutul societatii comerciale $tatutul societatii tre&uie sa curpinda aceleasi elemente ca si contractul de societate. $tatutul este ca o ane5a care completea'a contractul de societate. 3l tre&uie anali'at ca fiind actul %uridic in cuprinsul caruia se reiau clau'ele esentiale ale contractului. Intre contractul de societate si statut se impune a fi facuta o delimitare, determinata de faptul ca cel din urma act constitutiv al societatii nu repre'inta numai 7o de'voltare8 a primului, deci actele constitutive sunt necesare, deoarece ele au rol si continut diferite. Contractul este actul care confinteste acordul de vointa pe &a'a caruia se naste societatea, prin el sta&ilindu4se &iectul societatii tre&uie sa fie comercial, in ca' contrar societatea este &iectul contractului tre&uie sa fie determinat, licit si

raporturile %uridice dintre asociati pe perioada cuprinsa intre momentul initierii infiintarii societatii si pana la desavarsirea constituirii acesteia. 1e cealalta parte, statutul repre'inta un alt act de vointa, prin care partile isi reglementea'a modul de functionare al societatii odata infiintate. $tatutul societatii cuprinde preci'arile necesare referitoare la modul de functionare in timp a entitatii colective constitutive. $tatutul societatii comerciale are o natura %uridica contractuala, intrucat el este intocmit de catre viitorii asociati, in urma consultarilor ce au loc intre ei. Caracterul conventional al statutului re'ulta din faptul ca prin lege nu se aduc nici un fel de preci'ari cu privire la natura acestuia. $tatutul societatii, avand caracter contractual, tre&uie sa indeplineasca toate conditiile de fond si de forma cerute de lege si pentru contractul de asociere. Forma inscrisurilor constitutive Actele constitutive ale tuturor societatilor comerciale constitutive in 9omania tre&uie sa im&race forma autentica. Forma scrisa si autentica a contractului de societate si a statutului societatilor comerciale sunt cerute ad validitatem in ca'ul tuturor formelor de asociere: prin urmare cerinta e5presa a legii imprima inscrisurilor constitutive caracterul unor acte %uridice solemne. Lipsa formei autentice a actelor constitutive conduce la imposi&ilitatea constutirii societatii comerciale, intrucat instanta %udecatoreasca a&ilitata sa autori'e'e functionarea societatii, tinand seama de prevederile legale care impun aceasta forma respectivelor acte, nu va admite cererea de autori'are si datorita acestui fapt nu vor putea fi indeplinite conditiile legale su&secvente, ceea ce inseamna ca entitatea %uridica nu se va putea constitui vala&il. In dreptul france', actele constitutive ale societatii comerciale se pot pre'enta fie su& forma inscrisurilor autentice, fie su& forma celor su& semnatura privata, ceea ce inseamna ca legislatia france'a pretinde forma scrisa a actelor constitutive doar ad pro&ationaem. FORMALITATI NECESARE CONSTITUIRII SOCIETATII COMERCIALE Inainte de redactarea actului constitutiv este necesara deplasarea la 9egistrul Comertului pentru a se verifica daca se accepta numele si em&lema alese, datorita faptului ca s4ar putea ca

acestea sa fie de%a inregistrate de la alte societatii si pentru a nu se crea confu'ii intre doua societati cu aceleasi nume si em&lema, se impune aceasta verificare. In situatia in care numele si em&lema sunt de%a inregistrate, va tre&ui ales un alt nume si o alta em&lema, putandu4se face c+iar o re'ervare de nume si o preinregistrare de marca de comert. 1upa sta&ilirea numelui si em&lemei se va trece la redactarea actului constitutiv al societatii. $ocietatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. In ca'ul in care societatea cu raspundere limitata se constituie prin actul de vointa al unei singure persoane, se va inc+eia numai statutul societatii. ,entru societatile in nume colectiv, in comandita simpla si societatile cu raspundere limitata dispo'itiile .0.!. nr. 3"/199# sunt apropiate celor cuprinse in art. 3 din Legea nr. 31/1990, e5istand o su&liniere mai pregnanta a clau'elor cu privire la situatia sucursalelor, agentiiilor, repre'entantelor sau a oricaror alte unitati fara personalitate %uridica. ,otrivit art. # din .0.!. nr. 3"/199# actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde : 4 numele de familie, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, in ca'ul in care sunt persoane fi'ice, iar daca asociatii sunt persoane %uridice, in actul constitutiv se vor trece elementele de identificare ale persoanei, respectiv denumirea, sediul si nationalitatea persoanei %uridice. In ca'ul societatilor in comandita simpla se vor face referiri distincte cu privire la elementele de identificare, separat pentru asociatii comanditari si asociatii comanditati: 4 forma, denumirea, sediul, si daca este ca'ul, em&lema societatii: 4 o&iectul de activitate al societatii. In actul constitutiv se va preci'a clar domeniul si o&iectul de activitate principal. 4 capitalul social su&scris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social su&scris. In ca'ul in care societatea este cu raspundere limitata in cuprinsul actului constitutiv se vor arata numarul si valoarea nominala a partilor sociale atri&uite fiecarui asociat pentru aportul sau :

4 asociatii care repre'inta si administrea'a societatea, sau administratorii neasociati, persoane fi'ice sau %uridice, puterile ce li s4au conferit si daca ei urmea'a sa le e5ercite impreuna sau separat : 4 partea fiecarui asociat la &eneficii si pierderi : 4 sucursalele, agentiile, repre'entantele sau alte asemenea unitati fara personalitate %uridica, atunci cand acestea se infiintea'a o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o alta infiintare : 4 durata pentru care se constituie societatea : 4 modul de di'olvare si de lic+idare a societatii. Actul de constituire, redactat in . e5emplare, se va pre'enta notarului pu&lic in vederea autentificarii. Asociatii sunt o&ligati sa semne'e in fata notarului, dupa ce s4au legitimat cu &uletinul/cartea de identitate. Indiferent de forma societatii comerciale, la momentul autentificarii actului constitutiv in fata notarului pu&lic se va pre'enta o dovada eli&erata de ficiul 9egistrului Comertului din care sa re'ulte ca nu a mai fost inregistrata o alta societate cu aceeasi firma sau em&lema. In termen de 1( 'ile de la autentificare actului constitutiv, persoanele imputernicite vor solicita inmatricularea societatii la central al societatii. Controlul legalitatii societatii ce urmea'a a deveni persoana %uridica este e5ercitat de catre %udecatorul delegat la 9egistrul Comertului. In reali'area controlului legalitatii %udecatorul delegat are posi&ilitatea de a dispune orice anali'e pe care le considera necesare, precum si administrarea tuturor dove'ilor necesare care sa pro&e'e legalitatea infiintarii societatii respective. 1aca %udecatorul delegat constata din actul constitutiv, precum si din celelalte dove'i depuse la dosar ca societatea comerciala indeplineste toate conditiile necesare pentru a fi autori'ata dispune printr4o inc+eiere inmatricularea societatii in 9egistrul Comertului. -ermenul in care %udecatorul urmea'a a se pronunta este de ( 'ile din momentul in care solicitantul a depus toate actele necesare in vederea autori'arii. 1in momentul inmatricularii societatea do&andeste personalitate %uridica. Conform art. 3; din Legea nr. 31/1990 transmiterea spre pu&licare in <onitorul se reali'ea'a ulterior inmatricularii , si din oficiu, de catre ficial ficiul 9egistrului Comertului. ficiul 9egistrului Comertului din ra'a teritoriala a sediului

,u&licarea inc+eierii de autentificare si a actului constitutiv, desi se face din oficiu, se suporta pe

c+eltuiala societatii. Art. 3; din lege sta&ileste in sarcina societatii o&ligatia de a verifica identitatea te5tului depus la sau in <onitorul ficial. 1e asemenea, desc+iderea contului de virament se va face la &anca pentru care optea'a solicitantul. $ocietatea are de intocmit si stampilele, parafele si sigiliile. CONSECINTELE INCALCARII CERINTELOR LEGALE DE CONSTITUIRE A SOCIETATII COMERCIALE Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile preva'ute de lege ori cuprinde clau'e prin care se incalca o dispo'itie imperativa a legii sau cand nu s4a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii, %udecatorul delegat, din oficiu sau la cererea oricaror persoane care formulea'a o cerere de interventie, va respinge, prin inc+eiere, motivat, cererea de inmatriculare, in afara de ca'ul in care asociatii inlatura asemenea neregularitati. =udecatorul delegat va lua act in inc+eiere de regulari'arile efectuate. In ca'ul in care fondatorii sau repre'entantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare recomandata, i4a pus in intar'iere, iar ei nu s4au conformat in cel mult > 'ile de la primire. 1aca, totusi, inmatricularea nu s4a efectuat in termenele preva'ute de alineatul precedent, asociatii sunt eli&erati de o&ligatiile ce decurg din su&scriptiile lor, dupa trecerea a 3 luni de la data autentificarii actului constitutiv, in afara de ca'ul in care acesta prevede altfel. 1aca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare, nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre ei eli&erarea de o&ligatiile ce decurg din su&scriptie. Fondatorii, repre'entantii si alte persoane, care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire, raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele %uridice inc+eiate cu acestia in contul societatii, in afara de ca'ul in care societatea, dupa ce a do&andit personalitate %uridica, le4a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societatii inca de la data inc+eierii lor. /ulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tri&unal numai atunci cand: ficiul 9egistrului Comertului si te5tul dat spre pu&licare in presa

a* lipseste actul constitutiv sau nu a fost inc+eiat in forma autentica, in situatiile preva'ute la art. (, alin. ).* &* toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapa&ili, la data constituirii societatii: c* o&iectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii pu&lice: d* e* f* g* lipseste lipseste inc+eierea autori'area asociatilor %udecatorului legala si delegat de de inmatriculare constituire su&scris a a si societatii: societatii: varsat: administrativa capitalul social

actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul societatii, o&iectul sau de activitate, s4au incalcat dispo'itiile legale privind capitalul social minim, su&scris si varsat: 1eclararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor inc+eiate in numele sau.

aporturile

+* nu s4a respectat numarul minim de asociati, preva'ut de lege. /ici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de &una4credinta nulitatea societatii.

?I?LI !9AFI3 : 1* Capenaru $tanciu 1. 4 71rept comercial roman8, 3ditura 0niversul =uridic, ?ucuresti, "011 "* <inea <ircea $tefan 2 7Constituirea societatilor comerciale8, ?ucuresti, 199.