Sunteți pe pagina 1din 193

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Cuprins

1. Introducere

6

1.1 Obiective

6

1.2 Grupul ţintă de cititori

6

1.3 Ce trebuie să cunoaşteţi înainte de a citi publicaţia? 6

1.4 Care vor fi avantajele lecturii capitolelor următoare?

6

2. Ce aduce Microsoft Office Word 2007?

6

3. Setările de bază ale editorului de text 8

3.1

Setarea elementelor populare

9

3.1.1

Show Mini Toolbar on selection - Afişarea minibarei de instrumente în selecţie

9

3.1.2

Enable Live Preview - Activarea Examinării în direct 9

3.1.3

Show Developer tab in the Ribbon - Dezvoltatorul 9

3.1.4

Always use ClearType

9

3.1.5

Open e-mail attachments in Full Screen Reading view - Deschiderea ataşărilor de poştă

electronică în examinarea Citire ecran complet

9

3.1.6 Color Scheme - Schema de culori

9

3.1.7 ScreenTop Style - Stilul SfatEcran

9

3.1.8 Choose the languages you want to use with Microsoft Office - Setările de limbă

10

3.1.9 Alte secţiuni

10

3.2 Exemplu – Setările de bază

10

3.3 Prezentarea noilor caracteristici din versiunea 2007

11

4. HELP

11

5. Personalizare sesiune de lucru

12

5.1 Zoom rapid

12

5.2 Selectarea setării unui zoom particular

12

6. Setare unitate de măsură

12

7. Formate de vizualizare document

12

8. Afişarea/ascunderea riglelor orizontală şi verticală

13

9. Formatare fonturi

13

10. Conversie rapidă de litere

14

11. Drop Cap (literă încorporată)

14

12. Paragrafe

14

12.1

Formatare paragrafe

14

2

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

12.2 Prevenirea ruperii unui paragraf pe două pagini

15

12.3 Păstrarea unui paragraf pe aceeaşi pagină

15

12.4 Specificarea unei noi pagini înaintea unui paragraf

15

12.5 Plasarea a cel puţin a două linii din paragraf la început sau sfârşit de pagină

16

12.6 Transfer formatări paragraf

16

13.

Bullets and numbering

16

13.1 Creare

16

13.2 Schimbarea nivelului în listă, Definirea formatului de numerotare, Setarea valorii de

 

numerotare

16

13.3

Alte metode de schimbare numerotare

17

14. Formatare pagină

17

15. Paginare document

18

16. Antetul şi subsolul (Header & Footer)

18

16.1 Creare Antet/Subsol (Header/Footer)

18

16.2 Crearea unui antet propriu

19

16.3 Setarea Header&Footer diferite

19

17. Note de subsol (Footnote/Endnote)

20

18. RUPTORI PAGINĂ/SECŢIUNI. INSERARE COPERTĂ. INSERARE PAGINĂ ALBĂ

20

18.1 Ruptor de pagină

20

18.2 Ruptor de secţiune

21

18.3 Inserarea unui ruptor de secţiune

21

18.4 Eliminarea ruptorului de secţiune

22

19. Împărţirea textului în coloane

22

 

20. Tabele

23

20.1 Utilizarea Quik Tables (Tabele rapide)

23

20.2 Crearea ubui tabel folosind comanda Insert Table

24

20.3 Crearea unui tabel folosind comanda Insert Table

24

20.4 Conversia unui text în tabel

26

20.5 Conversia unui tabel în text

26

20.6 Plasarea unui tabel în interiorul altui tabel

26

20.7 Despre tabelul de Instrumente contextuale

26

20.8 Distribuirea uniformă a liniilor şi coloanelor

26

20.9 Selectare stiluri de tabele

27

20.10 Adăugarea unei celule, linii sau coloane

27

 

20.10.1

Adăugarea unei celule

27

3

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

20.10.2 Adaugarea unei linii deasupra sau sub o linie

27

20.10.3 Adăugarea unei coloane la stânga sau la dreapta

27

20.11 Ştergerea unei celule, linii sau coloane

27

20.12 Lipirea celulelor din tabel

28

20.13 Divizarea celulelor din tabel

28

20.14 Redimensionare tabel

28

20.15 Formatare tabel

28

20.16 Preveniţi ruperea unui rând de tabel

28

20.17 Sortarea conţinutului unui tabel

28

20.17.1 Sortarea conţinutului unui tabel

28

20.17.2 Sortaţi o singură coloană în tabel

29

20.17.3 Sortare după mai mult decât un cuvânt sau câmp din coloana unui tabel

29

21.

Crearea unui document complex

29

21.1

Coperta

29

21.1.1 Inserare a copertei

30

21.1.2 Crearea unei coperte proprii

30

21.2

Exemplu – Crearea documentelor complexe

30

22.

Stilurile şi utilizarea lor

31

22.1

Aplicarea unui stil la un paragraf selectat

31

22.1.1

Instrucţiuni de aplicare a unui stil

32

22.2 Fereastră cu stiluri dinamică

32

22.3 Modificarea parametrilor unui stil existent

32

22.4 Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja

33

22.5 Exemplu – Utilizare stiluri

34

23.

Verificarea

34

23.1 Caracteristica AutoCorecţie

35

23.2 Dicţionarele proprii

36

23.3 Setare limba română

36

23.4 Verificarea multilingvistică

37

23.4.1 Traducerea unui text

37

23.4.2 Adăugarea de limbi suplimentare în ScreenTip

38

23.5

Exemplu – Ortografia şi gramatica

39

24.

Metadatele dintr-un document şi inspectarea lor

40

24.1 Căutarea şi eliminarea datelor ascunse sau personale

40

24.2 Exemplu – Metadatele

41

4

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

25.

Noile efecte grafice şi posibilităţile lor

42

25.1 Inserarea unei imagini în text

42

25.2 Modificarea formatului unei imagini

43

25.3 Efectele imaginilor

43

25.4 Poziţionarea permanentă a unei imagini

44

25.5 Miniaturile

45

 

25.5.1

Cum se inserează o miniatură

45

25.6

Exemplu – Utilizarea noilor funcţii în editorul de text atunci când lucraţi cu imaginile

46

26.

Şabloanele

47

26.1 Şabloanele Office Online

47

26.2 Selectarea şabloanelor utilizând Microsoft Office Online

47

26.3 Crearea şablonului din fişierul existent

49

26.4 Pentru a împiedica efectuarea de modificări într-un șablon (disponibil doar în citire)

49

26.5 Pentru a afișa șabloanele în panoul Document nou Word 2007, sub Șabloanele mele

50

26.6 Crearea unui CV

50

26.7 Exemplu - Şabloanele

52

27.

Editorul de ecuaţii şi simbolurile

53

27.2

Ecuaţiile

53

27.3

Simbolurile

54

27.6

Exerciţiu – Editorul de ecuaţii

55

28. Imprimare, partajare (share) şi protecţia fişierelor în fişiere în formate PDF şi XPS

56

29. Urmărire modificări în timp ce editaţi

57

30. Crearea tablei de materii (cuprinsul)

58

31. Modificarea conţinutului unui text de intrare în lista de AutoCorect

59

32. Mailings (Corespondenţă). Îmbinarea mesajelor poştale

59

32.1 Crearea scrisorilor-formular folosind îmbinarea mesajelor poştale

60

32.2 Tipărirea adreselor pe plicuri sau etichete

63

33.

Aplicaţii Word recapitulative

66

5

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

1. Introducere

Obiective

Obiectivul principal ala acestei publicaţii este să descrie cititorilor mediul, funcţiile şi posibilităţile noi ale editorului profesional Microsoft Office Word 2007, prin comparaţie cu versiunea anterioară a acestei aplicaţii (Microsoft Office Word 2003). Cu ajutorul unei structuri simple şi clare, acest suport de curs încearcă să prezinte posibilităţile funcţiilor noi prin exemple şi exerciţi practice.

Grupul ţintă de cititori

Publicaţia „Microsoft Office Word 2007 Manual pentru uz educaţional” se adresează tuturor persoanelor care doresc să descopere noile facilităţi ale aplicaţiei Microsoft Office Word 2007 şi să afle care sunt modificările fundamentale pe care această aplicaţie le aduce utilizatorilor. Acest ghid conţine exemple şi exerciţii care oferă cititorilor ocazia de a testa aceste funcţii. Pentru că grupul ţintă principal îl reprezintă studenţii, exemplele şi exerciţiile sunt plasate în mediul şcolar.

Ce trebuie să cunoaşteţi înainte de a citi publicaţia

Acest ghid este destinat tuturor profesorilor care au început de curând să cunoască noua versiune de Microsoft Office Word 2007 şi sunt interesaţi să afle diferenţele procesorului de text din această versiune comparativ cu cel din versiunea anterioară, Word 2003. Capacitatea de a înţelege informaţiile şi abilităţile practice sunt elementele de bază pentru lucrul cu acest procesor de text.

Care vor fi avantajele lecturii capitolelor următoare?

Această publicaţie vă va ajuta să vă familiarizaţi cu noul mediu Microsoft Office Word 2007 şi vă va învăţa cum să utilizaţi principalele noi funcţii ale acestei aplicaţii prin numeroase exemple practice, pentru ca dvs. să cunoaşteţi noile caracteristici ce vă vor ajuta în procesele de lucru.

2. Ce aduce Microsoft Office Word 2007?

Microsoft Office Word 2007 este o versiune nouă de procesor de text, care oferă o gamă largă de instrumente şi funcţii pentru crearea, modificarea şi controlul informaţiilor, pentru a vă permite să creaţi simplu şi rapid documente cu aspect profesionist. Noile funcţii puternice de verificare, comentare şi comparare vă vor ajuta să obţineţi feedback de la colegi şi să îl încorporaţi în document.

6

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Pachetul Office pune la dispoziţie un set de instrumente integrate, care cuprinde: un procesor de texte, o aplicaţie de calcul tabelar, un program de prezentare, o aplicaţie pentru luarea notiţelor, un sistem de gestionare a adreselor de contact şi altele. Conexiunea cu alte aplicaţii 2007 Microsoft Office System are un aspect nou. Aceste funcţii vă permit să trimiteţi date şi părţi de documente între aplicaţii individuale fără a pierde formatări şi stiluri. Una dintre inovaţiile principale este posibilitatea de a conecta documente cu soluţia portal Microsoft SharePoint. Aici se poate să salvaţi fişiere şi să aflaţi în acelaşi timp informaţii despre noile versiuni de documente individuale. Compania Microsoft a reproiectat complet interfaţa pachetului Office 2007, aducând modificări esenţiale. Cele mai semnificative modificări sunt următoarele:

Banda (Panglică) (Fig.1),

Facilitatea Live Preview (vizualizare preliminară în direct)

Live Preview (vizualizare preliminar ă în direct) Banda (Panglica) are trei componente de baz ă :

Banda (Panglica) are trei componente de bază:

Figura 1

Banda

1. File. Un file reprezintă o zonă de activitate.

2. Grupuri. Fiecare filă are câteva grupuri care arată la un loc elementele asociate.

3. Comenzi. O comandă este un buton, o casetă de introducere a informaţiilor sau un

meniu.

Banda apare ca o bară de instrumente lată, cu butoane şi afişează instrumentele care vă sunt necesare în momentul respectiv. În programele Outlook 2007 şi OneNote 2007 nu se foloseşte banda. Banda înlocuieşte meniurile, barele de instrumente şi cele mai multe panouri de activităţi din Word 2003. File oferă trei tipuri de file:

- file standard (Exemple:Home, Insert, Review)

- file contextuale (Picture Tools, Drawing, Table) – vizibile numai când vă sunt necesare, în funcţie de tipul de activitate pe care îl aveţi de efectuat. Word recunoaşte automat ceea ce faceţi şi vă oferă setul de categorii şi instrumente adecvate atunci când aveţi nevoie de ele.

- file de program (Print Preview) atunci când comutaţi la diverse vizualizări.

Live Preview este o caracteristică a pachetului Office 2007 care facilitează vizualizarea modificărilor substanţiale ale formatărilor înainte de a le aplica în cadrul documentului.

7

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Pachetul Office 2007 pune la dispoziţie meniul Office şi bara de instrumente Customize Quick Access (acces rapid), la care aveţi acces în programele Word, Excel, PowerPoint (Fig. 2).

Butonul Office

Meniul Office

Bara de instrumente Customize Quick Access

Meniul Office Bara de instrumente Customize Quick Access Figura 2 Activarea meniului Office se face cu
Meniul Office Bara de instrumente Customize Quick Access Figura 2 Activarea meniului Office se face cu

Figura 2

Activarea meniului Office se face cu clic pe butonul Office, dar deoarece majoritatea comenzilor din acest meniu se aflau în meniul File din versiunea 2003, activarea se mai poate face şi Alt+F. Banda conţine file. Fila conţine grup de comenzi. Grupul de comenzi conţine butoane pentru activarea unei comenzi. De asemenea, grupa are în colţul dreapta-jos un buton cu o săgeată înclinată, numit Lansatorul boxei de dialog. Observaţie: Compania Microsoft pune la dispoziţia utilizatorilor site-ul http://office.microsoft.com pentru sfaturi, sugestii, actualizări frecvente, caracteristici add-in.

3. Setările de bază ale editorului de text

Editarea de bază a funcţiilor editorului de text se poate găsi după activarea Butonului Office – Word Options (Fig. 3). În Word 2003, aceste setări se făceau în meniul Tools, comanda Options. După activarea dialogului Word Options, apare o fereastră. În partea din stânga puteţi să selectaţi din grupuri individuale de setări, iar în partea dreaptă a fiecărui grup puteţi să selectaţi clase şi funcţii individuale. Cele mai utilizate funcţii ale editorului de text Microsoft Office Word 2007 se află în secţiunea „Popular”.

func ţ ii ale editorului de text Microsoft Office Word 2007 se afl ă în sec

8

Figura 3

Setarea elementelor populare

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Show Mini Toolbar on selection - Afişarea minibarei de instrumente în selecţie

Acest comutator activează minibara de instrumente care apare atunci când s-a selectat un text. Această bară de instrumente se poate utiliza la formatarea textului sau paragrafelor.

Enable Live Preview - Activarea Examinării în direct

Dacă această casetă de selectare este activă, modificările dinamice vor apărea direct în text sau în părţile paginilor. În practică, aceasta înseamnă că dacă trebuie să modificaţi, de exemplu, stilul de paragraf, acesta va apărea pe ecran în momentul în care utilizaţi cursorul pentru a indica spre numele stilului. Dacă aveţi un computer cu o performanţă mai scăzută (de obicei o placă grafică), se recomandă să dezactivaţi această funcţie, deoarece încetineşte performanţa aplicaţiei.

Show Developer tab in the Ribbon - Dezvoltatorul

Cartela „Dezvoltator” din Panglică oferă funcţii pentru editarea macrocomenzilor şi şabloanelor. Este destinat utilizatorilor cu experienţă în editorul de text.

Always use ClearType

Permite întotdeauna ClearType

Open e-mail attachments in Full Screen Reading view - Deschiderea ataşărilor de poştă electronică în examinarea Citire ecran complet

În timpul cooperării dintre aplicaţiile Microsoft Office Outlook şi Microsoft Office Word, se stabileşte pe moment o conexiune atunci când lucraţi cu o ataşare de poştă electronică scrisă într-un editor de text. Această ataşare se poate deschide în vizualizarea Citire. Această vizualizare nu este proiectată pentru editare, însă face textul mai lizibil. Dacă doriţi să deschideţi acest text în vizualizarea standard, dezactivaţi acest dialog.

Color Scheme - Schema de culori

Schema oferă trei opţiuni pentru mediul color al aplicaţiilor Microsoft Office. Aveţi posibilitatea să selectaţi culoarea negru, albastru sau argintiu. Aceste variaţii de culoare modifică aspectul aplicaţiilor. Culorile schimbă întreaga afişare a sistemului Microsoft Office.

ScreenTop Style - Stilul SfatEcran

Deschide un ajutor cu bule pentru butoane individuale din Panglică. Cu ajutorul acestei opţiuni se poate să dezactivaţi complet comentariile de ajutor.

9

Choose the languages you want to use with Microsoft Office - Setările de limbă

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Aici aveţi posibilitatea să selectaţi o limbă principală, pe care să o utilizaţi la editarea documentului. Când creaţi documente în mai multe limbi, trebuie să adăugaţi toate limbile utilizate. Setările de limbă afectează verificarea ortografiei şi a gramaticii şi alte funcţii de formatare.

Alte secţiuni

Acestea se referă la alte setări, cum ar fi afişarea documentului, alte opţiuni pentru verificarea ortografiei şi gramaticii, formatarea documentului, taste importante sau actualizări de aplicaţie etc.

Exemplu – Setările de bază

Temă

Trebuie să setaţi mediul editorului de text astfel încât să fie negru, nu albastru. Doriţi să dezactivaţi efectele dinamice, deoarece pot încetini performanţa computerului. Apoi doriţi să setaţi mediul editorului de text astfel încât să scrieţi fără probleme texte în limba engleză şi cehă atunci când introduceţi simboluri, expresii sau semne englezeşti.

Instrucţiuni

Setaţi comutatorii în „Opţiuni Word” astfel încât să corespundă cerinţelor dvs. Efectul se vede în Fig.4

1. Faceţi clic pe „Butonul Officeşi pe butonul „Opţiuni Word”.

2. În secţiunea „Popular”, setaţi schema de culori la „Negru”.

3. În secţiunea „Popular”, dezactivaţi pictograma „Activare Examinare în direct”.

4. În secţiunea „Popular”, faceţi clic pe pictograma „Setări limbă”.

5. În fereastra de dialog, alegeţi cartela „Editare limbi”.

6. În partea de jos a acestei ferestre, alegeţi „Engleză” ca limbă principală. După redeschiderea editorului de text, se va activa suportul pentru simbolurile, semnele şi expresiile englezeşti.

7. Confirmaţi modificările apăsând pe butonul OK.

semnele ş i expresiile engleze ş ti. 7. Confirma ţ i modific ă rile ap ă

10

Figura 4

Prezentarea noilor caracteristici din versiunea 2007

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Nou format XML Oferă formatul document comprimat. Dimensiunile de fişier sunt acum mult mai reduse, deci permit o conexiune mai simplă şi mai rapidă a aplicaţiilor individuale.

Formatare confortabilă Un efect de tranziţie dinamic, galerii de stiluri predefinite, formate de tabele etc. Toate acestea permit o utilizare mai eficientă a funcţiilor Microsoft Office Word 2007. Principala caracteristică a funcţiilor de formatare o reprezintă procesarea rapidă a documentelor şi procesarea mai rapidă a modificărilor.

Creare de documente complexe Când pregătiţi documente complexe, aveţi posibilitatea să alegeţi dintr-o galerie predefinită de coperte, să inseraţi ghilimele, anteturi şi subsoluri, pentru a crea astfel documente cu aspect profesionist. Se poate chiar să creaţi blocuri proprii de documente parţiale.

Ilustraţii mai atractive şi mai profesioniste Noi funcţii de ilustraţii şi diagrame, inclusiv diagrame 3D, componente transparente, umbre şi alte efecte. Aceste funcţii noi vă permit să creaţi obiecte grafice cu aspect profesionist, care sporesc efectul creat de document.

Ajustare rapidă a aspectului profesionist al documentelor Cu ajutorul Stilurilor rapide şi a Motivelor din document, aveţi posibilitatea să modificaţi aspectul textului, tabelelor şi imaginilor din întregul document astfel încât să corespundă stilului dorit sau schemei de culori dorite.

Inspectare metadate Inspectarea metadatelor vă va ajuta, de exemplu, dacă doriţi să eliminaţi comentarii sau date personale din document pentru a le publica.

Protecţie mai mare a documentelor În editorul de text, aveţi posibilitatea să semnaţi digital documentele, pentru ca cititorii să verifice că aceste documente nu au fost modificate după ce le-aţi trimis.

4.

HELP

Se poate apela asistenţa apăsând tasta F1 sau clic pe butonul

apela asisten ţ a ap ă sând tasta F1 sau clic pe butonul , situat în

, situat în dreapta

sus.

asisten ţ a ap ă sând tasta F1 sau clic pe butonul , situat în dreapta
asisten ţ a ap ă sând tasta F1 sau clic pe butonul , situat în dreapta

Figura 5

Microsoft Office Word Hel p

11

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

5. Personalizare sesiune de lucru

Zoom rapid

În status bar (dr.-jos), setaţi procentul dorit pe Zoom slider

bar (dr.-jos), seta ţ i procentul dorit pe Zoom slider Sau folosi ţ i combina ţ

Sau folosiţi combinaţia CTRL simultan cu rotiţa mouse-ului.

Selectarea setării unui zoom particular

Fila View, grup Zoom (Fig. 6):

setaţi procentul dorit în Zoom 100%.

Selectaţi pentru a avea o pagină (One Page), 2 pagini (Two Pages) sau dimensiunea maximă.

Page ), 2 pagini ( Two Pages ) sau dimensiunea maxim ă . Figura 6 Salvarea

Figura 6

Salvarea setării unui zoom particular:

Deschideţi documentul pe care doriţi să-l salvaţi un zoom particular

În fila View, în grupul Zoom selectaţi zoom-ul dorit

Adăugaţi şi ştergeţi un singur spaţiu în document

Clic pe butonul Microsoft Office

ţ iu în document • Clic pe butonul Microsoft Office ş i apoi clic pe Save

şi apoi clic pe Save.

6. Setare unitate de măsură

ş i apoi clic pe Save . 6. Setare unitate de m ă sur ă •

Clic pe butonul Microsoft Office

Word Options, Advanced, opţiunea Show measurements in units o.

7. Formate de vizualizare document

Fila View, grupul Document Views oferă următoarele opţiuni (Fig. 7):

Document Views ofer ă urm ă toarele op ţ iuni (Fig. 7): • Print Layout •

Print Layout

Full Screen Reading

Web Layout

Outline

Draft

Figura 7

12

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Observaţie: Grupul acestor opţiuni se află în Bara de stare, dreapta jos, lângă Zoom slider.

8. Afişarea/ascunderea riglelor orizontală şi verticală

Cele două rigle folosesc pentru alinierea textului, graficelor, tabelelor sau a altor elemente în document. Pentru a vedea aceste rigle trebuie să fie setat în format Print Layout view.

Pentru a vedea cele două rigle, în fila View, apoi grupul Show/Hide, faceţi clic pe opţiunea Ruler.

grupul Show/Hide , face ţ i clic pe op ţ iunea Ruler . Figura 8 Se

Figura 8

Se poate face clic direct pe butonul arătat de săgeata roşie din Figura 8. Observaţie: Rigla verticală nu va apărea dacă este setată off. Pentru setarea on se procedează astfel:

1. Clic pe butonul Microsoft Office Button

ă astfel: 1. Clic pe butonul Microsoft Office Button , ş i apoi pe clic pe

, şi apoi pe clic pe Word Options.

2. Clic Advanced.

3. În zona Display, activaţi Show vertical ruler in Print Layout view.

9. Formatare fonturi

Fila Home, grup Font. Cele mai uzuale formatări sunt implici afişate în grupul Font. Apăsând pe Lansatorul boxei de dialog (butonul cu săgeata descendentă din colţul dreapta- jos), veţi obţine fereastra de dialog cunoscută din Word 2003. Aceasta oferă paginile Font şi Character Spacing, cunoscute din Word 2003. (Fig.9).

13
13

Figura 9

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

10. Conversie rapidă de litere

Selectare text,

Fila Home, grup Font, buton Change case

text, • Fila Home , grup Font , buton Change case 11. Drop Cap (liter ă

11. Drop Cap (literă încorporată)

buton Change case 11. Drop Cap (liter ă încorporat ă ) (Fig. 10). Change Case Figura

(Fig. 10).

Change Case

Figura 10

Selectare,

Fila Insert, grup Text, Drop Cap (Fig. 11).

10 • Selectare, • Fila Insert , grup Text , Drop Cap (Fig. 11) . 12.

12. Paragrafe

Figura 11

Formatare paragrafe

14

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Fila Home, grup Paragraph. Apăsând pe Lansatorul boxei de dialog, veţi obţine fereastra de dialog cunoscută din Word 2003. În pagina Indents and Spacing (Fig.12) se pot seta opţiuni referitoare la :

Aliniere (left, centered, right, justified),

Indentare prima linie (First line), corp paragraf (Hanging), întreg paragraf stânga şi/sau dreapta,

Spaţiere în afara paragrafului (Before, After) sau in interiorul paragrafului (Line sapcing).

After) sau in interi orul paragrafului (Line sapcing). Figura 12 Prevenirea ruperii unui paragraf pe dou

Figura 12

Prevenirea ruperii unui paragraf pe două pagini

Selectaţi paragraful

Fila Page Layout, grup Paragraph, clic pe Lansatorul boxei de dialog. Din fereastra care apare, selectaţi pagina Line and Page Breaks şi apoi opţiunea Keep lines together.

Păstrarea unui paragraf pe aceeaşi pagină

Selectaţi paragraful

Fila Page Layout, grup Paragraph, clic pe Lansatorul boxei de dialog. Din fereastra care apare, selectaţi pagina Line and Page Breaks şi apoi opţiunea Keep with next.

Specificarea unei noi pagini înaintea unui paragraf

Clic înaintea paragrafului care doriţi să urmeze pe pagina următoare

Fila Page Layout, grup Paragraph, clic pe Lansatorul boxei de dialog şi din fereastra care apare, selectaţi pagina Line and Page Breaks şi apoi opţiunea Page break before.

15

Plasarea a cel puţin a două linii din paragraf la început sau sfârşit de pagină

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Într-un document editat profesional, o pagină nu se termină cu o linie a unui nou paragraf sau o pagină nu începe cu ultima linie a paragrafului din pagina anterioară. Această linie “rămasă” are denumirea de “orphan”. Pentru a preîntâmpina acest lucru parcurgeţi următorii paşi:

Selectaţi paragraful în care nu doriţi să apară o linie de tip “orphan”. Fila Page Layout, grup Paragraph, clic pe Lansatorul boxei de dialog şi din fereastra care apare, selectaţi pagina Line and Page Breaks şi apoi opţiunea Widow/Orphan. Această opţiune este implicită.

Transfer formatări paragraf

Selectare text sursă

Fila Home, grup Clipboard, clic pe Format Painter

Selectare text destinaţie şi eliberare buton mouse.

13. Bullets and numbering

Creare

Fila Home, grup Paragraph, butonul Bullets sau butonul Numbering sau butonul Multinivel list (Fig. 13).

Numbering sau butonul Multinivel list (Fig. 13) . Figura 13 Schimbarea nivelului în list ă ,

Figura 13

Schimbarea nivelului în listă, Definirea formatului de numerotare, Setarea valorii de numerotare

Fila Home, grup Paragraph, butonul Numbering (Fig. 14).

de num erotare, Setarea valorii de numerotare Fila Home, grup Paragraph, butonul Numbering (Fig. 14). 16

16

Figura 14

Alte metode de schimbare numerotare

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Clic dreapta pe simbolul dorit şi din fereastra care apare se selectează opţiunea dorită:

restartare, setare numerotare, continuare numerotare (Fig. 15).

setare numerotare, co ntinuare numerotare (Fig. 15). 14. Formatare pagin ă Figura 15 grup Page Setup

14. Formatare pagină

co ntinuare numerotare (Fig. 15). 14. Formatare pagin ă Figura 15 grup Page Setup . Cu

Figura 15

grup Page Setup. Cu clic pe Lansatorul boxei de dialog, veţi

obţine fereastra de dialog cu cele trei pagini Margins, Paper, Layout, cunoscută din Word

2003 (Fig. 16).

Fila Page Layout,

cu cele trei pagini Margins , Paper, Layout , cunoscut ă din Word 2003 (Fig. 16).

Figura 16

17

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

15. Paginare document

Fila Insert, grup Header and Footer, opţiunea Page Number (Fig. 17).

Header and Foote r, op ţ iunea Page Number (Fig. 17). Figura 17 16. Antetul ş

Figura 17

16. Antetul şi subsolul (Header & Footer)

Antetul şi subsolul sunt zone aflate deasupra, respectiv dedesubtul textului principal al documentului. Se referă la acea parte a documentului în care lucraţi altfel decât în textul principal. În antet şi subsol aveţi posibilitatea să inseraţi text, imagini, data curentă, numere de pagină etc.

Creare Antet/Subsol (Header/Footer)

Fila Insert, grupul Header&Footer,

opţiunea Edit Header (Fig. 18).

Header&Footer, • op ţ iunea Edit Header (Fig. 18). Figura 18 Prin apelarea op ţ iunii

Figura 18

Prin apelarea opţiunii Edit Header va apărea fereastra din Figura 19.

18

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Microsoft Office Word 2007 Modul 1 Figura 19 Analog se poate apela separat op ţ iunea

Figura 19

Analog se poate apela separat opţiunea Edit Footer. În aceste ferestre se pot face diverse setări, se poate naviga între Header şi Footer, se pot insera diverse obiecte, poziţionare etc. Observaţie: poziţionarea în zona Header sau Footer se mai poate face prin dublu-clic în acea zonă, după care se poate face orice modificare sau ştergere.

Crearea unui antet propriu

Dacă doriţi să selectaţi din şabloane predefinite de anteturi, aveţi posibilitatea să vă creaţi un antet propriu. În partea de jos a ferestrei galeriei de şabloane, găsiţi comanda Edit Header. După ce o activaţi, apare cartela context Header&Footer (Instrumente antet şi subsol). Aici găsiţi un număr de instrumente pentru modificarea antetului şi opţiuni asemănătoare pentru subsol. Cele mai utilizate opţiuni sunt:

Număr de pagină

Data şi ora

Inserare imagini

Pagini pare şi impare diferite

„Părţi rapide” – alte elemente care pot fi inserate în antet şi subsol sunt pregătite aici.

Setarea Header&Footer diferite

Caz 1. Acelaşi Header&Footer pe toate paginile

Insert, grup Header&Footer, Edit Header sau Edit Footer.

Se editează conţinutul de tip Header sau Footer

Se închide editarea Header&Footer

Caz 2. Header&Footer diferit pe prima pagină faţă de restul paginilor

Insert, grup Header&Footer, Edit Header sau Edit Footer.

Se editează conţinutul de tip Header sau Footer

Se activează opţiunea Different First Page

Caz 3. Header&Footer diferite pe pagini pare şi respectiv impare

Insert, grup Header&Footer, Edit Header sau Edit Footer.

Se editează conţinutul de tip Header sau Footer

Se activează opţiunea Different Odd&Even Pages Different Odd&Even Pages.

19

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Caz 4. Header&Footer diferit pe prima pagină, pagini pare, pagini impare

Insert, grup Header&Footer, Edit Header sau Edit Footer.

Se editează conţinutul de tip Header sau Footer

Se activează opţiunea Different First Page şi Different Odd&Even Pages.

Observaţie: Dacă se doreşte ca pe prima pagină să lipsească Header şi/sau Footer, se foloseşte Cazul 4 şi când sunteţi poziţionaţi pa prima pagină nu completaţi nimic.

17. Note de subsol (Footnote/Endnote)

Fila References, grup Footnotes, opţiunea Insert Footnote sau Insert Endnote (Figura 20). Apăsând pe Lansatorul boxei de comenzi, veţi obţine fereastra de dialog cunoscută din Word 2003 (Figura 21):

fereastra de dialog cunoscut ă din Word 2003 (Figura 21): Figura 20 Figura 21 Ş tergerea

Figura 20

de dialog cunoscut ă din Word 2003 (Figura 21): Figura 20 Figura 21 Ş tergerea unei

Figura 21

Ştergerea unei note de subsol/notă de sfârşit de document sa face prin ştergerea simbolului din document. Renumerotarea notelor de subsol se face automat.

18. RUPTORI PAGINĂ/SECŢIUNI. INSERARE COPERTĂ. INSERARE PAGINĂ

ALBĂ

Ruptor de pagină

COPERT Ă . INSERARE PAGIN Ă ALB Ă Ruptor de pagin ă Figura 22 Pute ţ

Figura 22

Puteţi insera o pagină oriunde în document.

Clic unde doriţi să plasaţi ruptorul de pagină (de unde doriţi să startaţi o nouă pagină),

Fila Insert, grupul Pages, clic pe Page Break (Fig. 22).

20

Ruptor de secţiune

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Puteţi folosi ruptorul de secţiune pentru a schimba aspectul sau formatare a unei pagini sau grup de pagini în document. De exemplu, puteţi seta o pagina ca parte dintr-o singură coloană sau ca două coloane. Puteţi separa capitolele în documentul dvs., astfel încât pagina de numerotare pentru fiecare capitol să înceapă cu 1. De asemenea, puteţi crea un alt antet sau subsol pentru o secţiune din document. Ruptorul de secţiune este reprezentată printr-o linie dublă punctată, care este neprintabilă şi se poate afişa/ascunde cu butonul , din Fila Insert.

Inserarea unui ruptor de secţiune

Fila Page Layout, grup Page Setup, opţiunea Breaks şi în final clic pe tipul de ruptor pe care doriţi sa-l utilizaţi

clic pe tipul de ruptor pe care dori ţ i sa-l utiliza ţ i Figura 23

Figura 23

Exemple de ruptori de secţiune

Exemplul 1. Comanda Next Page inserează un ruptor de secţiune şi startează o nouă secţiune pe următoarea pagină. Acest tip de ruptor de secţiune se foloseşte uzual la startarea unui nou capitol în document (Fig. 24).

uzual la startarea unui nou capitol în document (Fig. 24). Figura 24 Exemplul 2. Comanda Continuous

Figura 24

Exemplul 2. Comanda Continuous inserează un ruptor de secţiune şi startează o nouă secţiune pe aceeaşi pagină. O astfel de secţiune poate fi utilă pentru a crea o schimbare de formatare, cum ar fi un număr diferit de coloane, pe aceeaşi pagină (Fig. 25).

ă r diferit de coloane, pe aceea ş i pagin ă (Fig. 25). Figura 25 Sec

Figura 25

Secţ iune formatat ă cu o coloan ă ţiune formatată cu o coloană

Secţ iune formatat ă cu dou ă coloane ţiune formatată cu două coloane

Exemplul 3. Comanzile Even Page sau Odd Page inserează un ruptor de secţiune şi startează o nouă secţiune pe următoarea pagină pară sau impară (Fig. 26).

ţ iune ş i starteaz ă o nou ă sec ţ iune pe urm ă toarea

Figura 26

21

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Exemplul 4. Schimbarea aspectului documentului (Portrait/Landscape)

Faceţi clic unde doriţi să faceţi o schimbare de formatare. Este posibil să doriţi să selectaţi o porţiune a documentului, care trebuie încadrată de o pereche de ruptori de secţiune.

Pe fila Page Layout (Aspect pagină), în grupul Page Setup (pagini de instalare), faceţi clic pe Breaks (Pauze).

În zona Section Breaks (secţiunea Pauze), din fereastra care apare, faceţi clic pe tipul de ruptor de secţiune care se încadrează în tipul de modificare de formatare pe care doriţi să o faceţi.

De exemplu, doriţi să separaţi un document în capitole şi fiecare capitol să înceapă pe o pagină impară. Faceţi clic pe Odd Page în grupul Section Breaks.

Eliminarea ruptorului de secţiune

Un ruptor se secţiune controlează formatarea textului din acea secţiune. Când ştergeţi un ruptor de secţiune, se va şterge, de asemenea, în secţiunea respectivă formatarea textului. Acest text va face parte din secţiunea următoare şi va prelua formatarea acesteia.

Selectaţi ruptorul de secţiune pe care doriţi să îl ştergeţi.

Apăsaţi DELETE.

Se mai poate proceda ca în Word 2003: în file Home, grupul Paragraph, apăsaţi pe butonul pentru vizualizarea simbolului de ruptor de secţiune, după care selectaţi acest simbol şi apoi îl ştergeţi cu tasta Delete.

19. Împărţirea textului în coloane

Fila Page Layout, grupul Page Setup, clic pe butonul Columns (Fig. 27). În lista care apare, se pot selecta opţiunile: One, Two, Three, Left, Right, More Columns. Ultima opţiune, prin lansare, oferă fereastra cunoscută din Word 2003. Se poate seta lăţimea coloanelor, afişarea/ascunderea liniei despărţitoare dintre coloane (Fig. 28).

ăţ imea coloanelor, afi ş area/ascunderea liniei desp ă r ţ itoare dintre coloane (Fig. 28).

Figura 27

ăţ imea coloanelor, afi ş area/ascunderea liniei desp ă r ţ itoare dintre coloane (Fig. 28).

Figura 27

22

20. Tabele

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Utilizarea Quik Tables (Tabele rapide)

a. Creare tabel

Clic unde doriţi inserarea tabelului în document

Fila Insert, grup Tables, buton Table (Fig. 29).

selectaţi opţiunea Insert Table sau Draw Table.

selecta ţ i op ţ iunea Insert Table sau Draw Table . Figura 28 Op ţ

Figura 28

Opţiunea Quick Tables oferă următoarea fereastră, din care puteţi să selectaţi un tabel preformat (Fig. 30):

ofer ă urm ă toarea fereastr ă , din care pute ţ i s ă selecta

23

Figura 30

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

b. Adăugarea unui tabel în Quick Tables Gallery

1. Clic în tabelul pe care doriţi să-l adăgaţi în Quick Tables Gallery

2. Sub Table Tools, clic pe Layout.

3. In grupulTable, clic pe Select, apoi clic pe Select Table.

4. În INSERT, în grupul Tables, clic pe Table.

5. În Quick Tables, clic pe Save Selection to Quick Tables Gallery.

6. Clic pe Create New Building Block din fereastră:

Name Tipăreşte un nume de identificare al tabelulu creat de dvs.

În Gallery selectaţi Tables din listă.

În Category selectaţi o categorie: General sau Built-In sau creaţi o nouă

categorie. În Description editaţi o descriere a tabelului

În Save, clic pe Building Blocks din listă.

În Options alegeţi una din opţiunile:

Selectaţi Insert in own paragraph pentru a edita în propriul alineat

Selectaţi Insert content in its own page (Inserare conţinut în propria pagina) pentru a plasa tabelul pe o pagină separată cu ruptori de pagină, înainte şi după tabel.

Observaţie: dacă nu puteţi vedea tabele în Quick Tables gallery (galeria Tabele rapide), procedaţi astfel:

gallery ( galeria Tabele rapide), proceda ţ i astfel: ‐ Clic pe butonul Microsoft Office Button

Clic pe butonul Microsoft Office Button

Clic pe Add-Ins.

În lista Manage, selectaţi Disabled Items, apoi clic pe Go.

Clic pe Building Blocks.dotx, apoi clic pe Enable.

Restart Word.

, apoi clic pe Word Options.

Crearea unui tabel folosind comanda Insert Table

Aveţi posibilitatea să utilizaţi comanda Insert Table (Inserare tabel) pentru a alege tabelul cu dimensiuni şi format, înainte de a vă introduce tabelul în document.

Clic unde doriţi să inseraţi tabelul

În fila Insert, în grupul Tables, clic peTable, apoi clic pe Insert Table (Fig. 31).

tabelul • În fila Insert , în grupul Tables , clic pe Table , apoi clic

Figura 31

24

tabelul • În fila Insert , în grupul Tables , clic pe Table , apoi clic

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

În zona Table size, precizaţi numărul de linii şi coloane

În zona AutoFit behavior, alegeţi opţiunile care ajustează dimensiunea tabelului: prin setarea unei valori fixe pentru coloane (Fixed column width), ajustarea la dimensiunea conţinutului coloanelor (AutoFit to contents), ajustarea la dimensiunea ferestrei de editare în document (AutoFit to window).

Crearea unui tabel folosind comanda Draw Table

Clic unde doriţi să inseraţi tabelul

În fila Insert, în grupul Tables, clic peTable, apoi clic pe Draw Table (Figura 32, Figura 33).

Table , apoi clic pe Draw Table (Figura 32, Figura 33). Figura 32 Figura 33 Figura

Figura 32

apoi clic pe Draw Table (Figura 32, Figura 33). Figura 32 Figura 33 Figura 32 Se

Figura 33

Draw Table (Figura 32, Figura 33). Figura 32 Figura 33 Figura 32 Se folose ş te

Figura 32

Se foloseşte creionul pentru desenarea tabelului.

Pentru a defini graniţele tabelului, se trage-un dreptunghi. Apoi, se trag coloane şi linii în interiorul dreptunghiului (Fig. 34).

ş i linii în interiorul dreptunghiului (Fig. 34). Figura 34 • Pentru a ş terge o

Figura 34 34

Pentru a şterge o linie sau bloc de linii, în Table Tools (tabelul Instrumente), pe fila

Design (Proiectare), în grupul Draw Borders, faceţi clic pe butonul Eraser

Faceţi clic pe linia/coloana pe care doriţi să le ştergeţi. Pentru a şterge întregul tabel, cea mai uşoară cale este următoarea: selectaţi tabelul, clic buton Cut.

a ş terge întregul tabel, cea mai u ş oar ă cale este urm ă toarea:

.

25

Conversia unui text în tabel

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Inserare separator caractere - cum ar fi virgule sau taburi - pentru a indica în cazul în care doriţi să-l împartă textul în coloane. Folosiţi semnul punct pentru a indica locul unde doriţi începerea unui rând nou. De exemplu, într-o listă cu două cuvinte pe o linie, inseraţi o virgulă sau un tab, după primul cuvânt pentru a crea un tabel cu două coloane.

Selectaţi textul pe care doriţi să-l convertiţi.

Pe fila Insert, în grupul Tables, faceţi clic pe Tabel, apoi faceţi clic pe Convert Text to Table (Conversie Text de tabel).

În caseta de dialog Convert Text to Table, în zona Separate text at, faceţi clic pe opţiunea pentru caracterul separator care l-aţi folosit în text.

Conversia unui tabel în text

Selectaţi liniile sau tabelul pe care doriţi sa-l convertiţi în paragraf,

Sub Table Tools, fila Layout, grup Data, click pe Convert to Text,

Sub Separate text at, clic pe opţiunea pentru caracterul folosit ca separator, plasat în locul marginilor de coloane.

Observaţie: Liniile sunt separate cu marcatori de paragraf.

Plasarea unui tabel în interiorul altui tabel

Tabele care sunt în interiorul altor tabele sunt denumite tabele imbricate şi sunt adesea folosite pentru a crea pagini Web. Puteţi insera un tabel imbricat printr-un clic într-o celulă şi apoi, folosind una din metodele de a insera un tabel, sau de a desena un tabel. Puteţi, de asemenea, să copiaţi şi să inseraţi un tabel existent în alt tabel.

Despre tabelul de Instrumente contextuale

în alt tabel. Despre tabelul de Instrumente contextuale Figura 35 Afi ş area lui Table Tools

Figura 35

Afişarea lui Table Tools (Tabelul Instrumente contextuale) este necesară când se lucrează cu tabele. Fila Design (Proiectarea) şi fila Layout sunt vizibile doar după ce aţi făcut clic în interiorul unui tabel, şi apar în partea de sus a ecranului de pe bandă (Fig. 35).

Distribuirea uniformă a liniilor şi coloanelor

Faceţi clic în tabel.

În Table Tools (tabelul Instrumente), pe fila Layout, în grupul Cell Size (Dimensiune celulă), faceţi clic pe Distribute Rows (Rânduri distribuite) sau Distribute Columns.

26

Selectare stiluri de tabele

Microsoft Office Word 2007

Modul 1

Faceţi clic în tabel.

În Table Tools (tabelul Instrumente), pe fila Design, în grupul Table Styles, faceţi clic pe modelul dorit. A se avea în vedere şi caracteristicile din grupul table Styles Options.

Adăugarea unei celule, linii sau coloane

Adăugarea unei celule

Clic in celule, în dreapta sau sub care doriţi să inseraţi o celulă,

Sub Table Tools, fila

Layout, grupul Rows & Columns, clic pe Lansatorul boxei

de dialog,

Clic pe opţiunea dorită din fereastra care va apărea.

Shift cells

Inserează o celulă şi mută toate celelalte celule pe linie, la dreapta.

right

 

Observaţie: Word nu introduce o nouă coloană. Acest lucru poate duce la o linie care are mai multe celule decât în alte rânduri.

Shift cells

Inserează o celulă şi mutaţi celulele existente cu un rând mai jos. Un nou rând se adaugă în partea de jos a tabelului.

down

Insert entire

Inserează o coloană la stânga celulei în care aţi făcut clic.

column

Adăugarea unei linii deasupra sau sub o linie

1. Clic în celula sub care sau deasupra căreia doriţi adăugarea unei noi linii,

2. Sub Table Tools, fila Layout, grupul Rows and Columns selectaţi:

Insert Above pentru adăugarea unei linii deasupra liniei curente, Insert Below