Sunteți pe pagina 1din 177

aprarea credinei

Coperta si viziunea grylic Doirui nrMM K F.SC U

Editura Anastasia mulumete domnului Aun>! Savin ]xmtrn huna colaborare care aJdcutfxtsibtl apar.fta acvilei crfi

Anastasia 1996 ISBN 9~3-9239-<)9-9

IOAN GH. SAVIN

A p a ra rea cred in ei *
Tratat de apologetic

EdUic ngrijir de Dora ME2DKKA Postfa de Aurel SAVIN

coXFjntoJ /> . rr. SvSS

Nr. NV. M itropi a |Co!l l jxal T J ^aatfl.d HC >

APKAHLA CKKOINTEI

NOT ASUPRA EDIT1HI

Ediia de fa f este reluarea lucrrii cu titlu lA p o lo g eti c a . Elemente de flqsofia reiigiunii cretine1 ', m a n u a l n tocmit conform program ei analitice din 1929 pentru u zu l colilor secundare si a l sem inariilor, publicat n 1929 la Editura ..Cartea R om neasc ", colecia Adevr$i Virtute Dat f ii n d c autorttl se sprijin n demersul su p i1 cele m ai recente (la acea d a t ) achiziii ale antropologiei, so ciologiei, statisticii, paleontologiei, etnologiei, fiz ic ii a., este fa ta l ca multe din aceste date s nu m ai prezinte astzi dect un interes istoric (cea m ai rsuntoare infirmare este, de departe, ceea ce autorul numete ..ficiunea a tom ului ). Cum ns cunoaterea lui D um nezeu n u se perim eaz, ne-am gndit s-i oferim cititorului de astzi posibilitatea de a descoperi singur ce este i ce rm ne valabil din lucra rea de fa t . n acest scop. efort urik' noastre s-au concentrat n p ri m u l r n d asupra structurii generale a lucrrii, care pre ze n ta itnele neajunsuri cum a r f i pierderea m pririi n capitole p e parcursul expunerii; leciile a u fo st structurate n riguroasa legtur cu subtitlurile acestora care. la rn d u l lor, a u fo st reformulate acolo un d e a fo st ca zu l A u fost aplicate norm ele ortografice n vigoare. Greelile ediiei 1929 a u fo s t ndreptate n m od tacit. A fo s t n d rep ta t terminologia tiinific , cea teologica (n acord cu term i nologia ortodox curent), a fo st e m en d a t (n m sura posibilului) scrierea num elor proprii, a u fost identificate si ndreptate (unde a fost cazul) citatele din Sfnta Scriptur. Notele autorului, dispuse la sfritul materialului, a u fost completate cu alte cteva ale editorului. care sunt sem nate; intenvnfiile strict necesare ale editorului n text a u fo st ae zate intre paranteze drepte. Pentru o exact plasare a autorului n contextul epocii sale i a lucrrii de f a n contextul operelor acestuia, am ntocmit o C ro n o lo g ie Titlul prezentei ediii aparine editurii.

CRONOLOGIE

1885, 18 decembrie. Se nate n com una Jorti, jud. Covurlui, Ioan. cel de-al unsprezecelea fiu al preotu lui Gheorghe Savin. 1891 ncepe coala primar n comuna natal. 1982 Elev al Seminarului din Roman. 1895 Bursier al Seminarului Veniamin Co&che" din Iai. 1905 Student Ia facultatea d e Teologie din Bucureti. 1910, vara. i ia licena n teologie. toamna. Pleac cu o burs la Heidelberg n vederea studiilor de doctorat. 1910-1914 Urmeaz la Berlin cursurile d e istorie a filoso fici i logic ale lui Alois Bruhl, cele de psihologie ale lui K. Stumph, cele d e istoria valorilor ale lui K. Munsterberg i cele de pedagogie ale lui Spranger. La Heidelberg urmeaz, printre altele, cursurile de filosofie i logic ale lui W ilhelm W indelband i cele de teologie i logic ale lui Kmst Troeltsch. 1914 Izbucnete rzboiul. O bine o am nare a ncorpo rrii pentru susinerea tezei de doctorat. Susiine teza de doctorat la profesorul Ernsl Troeltsch cu ti tlul Die Religions inhalte eines Systems der Werte". 1915 Se ntoarce n ara i este ncorporat. 1918 Profesor de german i limba romn la liceul din Bolgrad. 1920 Inspector general n Ministerul Cultelor. 1923 Apare lucrarea nvmntul religios n colile secundare4 1 . 1925 Apare Biserica romn i noua ei organizare*. 1927 Profesor de Apologetic la Chiinu. i apar lucrrile: Filosofia i istoria ei", Cultur i re ligie", Reorganizarea nvmntului n seminarii". 6

1929 Apare lucrarea ^Apologetica Elemente de filo.sofia religiunii cretine", m anual pentru uzul colilor secundare i seminariilor. 1936 Apar lucrrile: Iconoclati i apostai contem porani (ediia a doua, 1995), Cretinismul i viaa i Curs de apologetic", voi. I, Partea introductiv. 1937 Secretar de Stat 111 Ministerul Educaiei Naionale. Apare lucrarea Problema cultelor. 1938 Apare lucrarea Cretinism i comunism". 1939 Apare cea de-a treia ediie a lucrrii .Dovezile raio nale pentru existena lui Dumnezeu". 1940 Profesor i decan pana n 1941 la Facultatea de Teo logie din Iai. Apare lucrarea Curs de apologetic . voi. II, Partea 1, Argumentul ontologic*. Apare lucrarea Creti nismul i gndirea contemporan". 1941 Profesor la Catedra de Apologetic i Dogmatic a Facultii de Teologie din Bucureti. Apare lucrarea Religia cretin form fundamen tal a culturii romne". 1942 Publica conferina Ce este Ortodoxia?". 1 9 4 3 Public cel de-al doilea volum al Cursului de apo logetic*. Argumentul cosmologic". Apare Teologie i Istorie", care se vrea o continua re a cursului de apologetic. 1948 liste pensionat. 1950, 5 mai. liste arestat i ntemniat la Sighetu-Marmaiei p entru activitate intens m potriva micrii muncitoreti". 1956 Este eliberat din nchisoare. n anii care urmeaz, serie o seam de lucrii aflate n m anuscris i public n reviste de specialitate, cum ar fi Revista de Studii Teologice*. 1973, 22 februarie. nceteaz din via la Bucureti. Este nmormntat la cimitirul Cernica.

INTKOnUCEKK

ii

vj\

LECIA l 1. O b iectu l A p o lo g e ticii. 2. N ecesita tea c u n o a te rii a d e v ru rilo r g e n e ra le ale relig iei c r e tin e . 3- V rjm a ii re lig ie i c re tin e .

1. O b ie c tu l A p o lo g e tic ii. Apologetica este disciplina teologic care are ca obiect aprarea i justificarea religiei cretine prin mijloace oferite de raiune. Cuvntul vine de la grecescul apologetikos sau apologia , care nseam n aprarea, justificarea unei credine sau a unei persoane. n acest sens avem la greci cunoscuta Apologie a lui Socrate"2. n biserica cretin au fost ntrebuinate am bele denumiri, ns cu nelesuri deosebite: apologia, folosit nc de la n ceputul cretinismului, nseamn aprarea unor puncte par iale de credin, [prelcum i respingerea atacurilor aduse, pe cnd apologetica nseamn justificarea i aprarea doctri nei cretine considerat n ntregimea ei. n sensul apologiei au scris primii aprtori ai credinei cretine, numii de aceea i apologei, cum au fost: Juslin Martirul, Taian, Aienagora, Tertulian etc. Apologetica, n nelesul de astzi, s-a dezvoltat mai tr ziu, ncepnd cu Evul Mediu, dei nceputuri avem i la scri itori mult mai vechi ca: Augustin, Grigorie de Nyssa i Ioan D am asch in u l. A cu lm in ai i s-a d e sv rit n v eacu l al XVIII-lea, determinat n special de atacurile ateiste ale filosofiei materialiste. n acest neles. Apologetica este tiina apologiei, adic tiina care se ocup cu justificarea i aprarea sistematic a adevrurilor fundam entale ale religiei cretine cu ajutorul raiunii. De aceea, Apologetica se mai num ete i Teologie fu n d a m e n ta l , denum ire uzitat mai ales n Biserica Catoli c, pe cnd protestanii folosesc cu predilecie termenul de apologetic. n Biserica Ortodox sunt folosite ambele d e numiri, una indicnd coninutul ci, alta metoda ei. Terme nul de apologetic c mai indicat i mai acceptat, ntruct el 11

1 0 AN G II SAVIN

implica nsui scopul principal urmrii de disciplina noastr; Acest scop este aprarea i justificarea religiei cu luminile ra iunii omeneti i pe b a/a datelor revelaiei naturale. Legile lumii si cele ale raiunii sunt acelea care duc i la adevrurile fundam entale ale religiei n genere, a crei realizare absolu l o exprim religia cretin. Prin aceasta. Apologetica se deosebete att de dogm ati c. de care se apropie prin coninutul su. cal .i de fihsofie. cu care se nrudete prin m etoda sa Dogmatica este expozi tiv si imperativ , Apologetica este dem onstrativ si con strngtoare. Raiunea, folosit n chip subsidiar n dogmati c, trece p e primul plan n Apologetic. Adevrurile de cre din devin adevruri i pentru raiune, mai mult, adevru rile eterne ale raiunii divine se arat constrngtoare i pen tru raiunea uman Prin aceasta st; marcheaz i deosebirea Apologeticii fa d e filosofia religiei. A devrurile religiei naturale, care formeaz obiectul filosofiei religiei, sunt con diionate n Apologetic de adevrul absolut realizai n reli gia creti na*. Din toate acestea, rezult c obiectul Apologeticii este expunerea, aprarea i justificarea cu mijloace raionale a adevrurilor generale ale religiei; transpunerea lor n cadrul religiei cretine. n care i au realizarea absolut, si aprarea lor n luminile Ortodoxiei. Aa i este conceput Apologetica n ntreaga teologie cretin, cu deosebirea c protestanii accentueaz mai mult partea general, iar catolicii pe cea confesional. La unii pre cum pnete preocuparea filosofic, la alii cea con Iesto nal-polemica. O apologetic obiectiv trebuie s fie liber ns de .su biectivismul confesional, cum va trebui s i fie o Apologe tic ortodox, care nu va fi cluzit dect de dou principii: puterea adevrului si puritatea credinei. 2. N ecesitatea c u n o a te rii a d e v ru rilo r g e n e ra le ale r e lig ie i c r e tin e . Expunerea i cunoaterea adevrurilor generale ale religiei cretine, cerute d e Apologetic ca ches tiune de m etod, sunt im perioase pentru religia cretin din[tr]-o ntreag serie de considerente. 12

APRAREA C R ED IN EI

a. n primul rnd, aceste adevruri nu se cunosc. Nu se cunosc n reailalea lor, i nici n puritatea lor. Si nu e vorba de adversarii fireti ai religiei cretine - adepii altor religii. Nu se cunosc adesea de cei ce le mrturisesc i le apr, cum nu se cunosc de cei ce le neaga sau le atac. Cretini prin b o te/ i tradiie, ne dispensm de a cunoa te temeiurile credinei cretine, uitnd c dup cum nu se poate practica tiina fr a cunoate legile ei, lot aa nu se poate practica religia fr a-i cunoate dogmele. Pe acestea le declarm ns contrare raiunii, fr a le confrunta mcar cu aceast raiune. b. (>nd adevrurile religiei nu se ignor, ele se mistific. Cte atacuri gratuite nu s-au adus religiei cretine prin falsa atribuire a absurdului" drept criteriu n materie de credin ? Acel Credo q u ia absnrdum atribuit Iui Tertulian4, greit in terpretat, a fost ns de mult rsturnat de Credo ut cognos cei m al lui Augustin5, exprimai cu mult naintea lui Credo ut intelligatn al lui Anselm de Canterbury6 >i prezent n toat activitatea scriitorilor cretini. c. Mistificrilor (li) s-a adugat apoi tor balastul certurilor i exagerrilor confesionale, uitndu-se c religia cretin e deasupra confesiunilor i c Ortodoxia a fost scutit d e aces te erori. Din oprim area intelectual a scolasticii7, ca i din cea politic a Inchiziiei, S-au fcut capete d e acuzare religiei cretine n genere. Acel licrasez l'infam e! al lui Voliaire, care viza puterea politica a papalitii i a bisericii catolice, a devenii lozinca contra ntregii biserici cretine, dei catolicis mul nu e totuna cu cretinismul. De scolastic, ca si de veleitile politice ale catolicismu lui. a suferit n primul rnd religia cretin i eliberarea ele ele a fost un triumf al acesteia. Resentimentele nscute din lupta raiunii conrra scolasticii au rmas ns. i nc dinuiesc, crend n chip artificial un antagonism ntre cretinism i raiune. Acest antagonism ns n u exista. Luc rul reiese cu eviden din cunoaterea adevrurilor reale care stau la baza religiei cretine: existena u n u i D um nezeu , ca putere crea toare si guvernatoare a lumii, existenta u n u i suflet, indepen dent de materie si nzestrai cu libertate, necesitatea i posibi litatea supra-naturalului pentru explicarea si completarea
13

IO A N O H . SA VIN

naturalului, puncte centralc ale religiei cretine, ca i ale ori crei alte religii, sunt astzi adevruri i pentru tiin. Fire te c adevrurile speciale ale religiei cretine, cum ar fi spre exemplu actul central al rscumprrii, stau deasupra oric rei argumentri raionale. Totui, i ele, raportate la adevru rile generale ale religiei, i gsesc i posibilitatea, i necesi tatea, fr a contraria raiunea. Lucrul acesta se uit. dei e vorba de misterele* inerente religiei. Fr m ister ns nu exist religie, i cine-1 neag neag orice religie. 3- A d v e rsa rii religiei cretin e . Adversari ai religiei cre tine sunt n primul rnd adversarii oricrei religii: ateii, fie c .se intituleaz pozitiviti, fie m aterialist?. Cei dinti neag orice existent dincolo de lumea contingen a fenomenelor9, cei din urm neag orice realitate n afar de materie. Materialismul ns a fost de mult nlturat din domeniul tiin ei ca i din [celj al filosofiei, iar pozitivismul transformat n ag nosticism1 " nu e dect o nou variant a vechiului sccpticism.1 1 Alii sunt adversari ai cretinismului din motive estetice sau etice, cum au fost interconfesionalism ul lui Lessing12, p g n ism u l lui N ie tz sc h e 1 3 sau budism ul lui *Schopenhauer14. Din motive politice se declar adversar al cretinis mului socialismul, dei revendicrile lui sunt posibile i n lumina cretinismului, i com unism ul, al crui anarhism e fatal opus cretinismului. Alii. n fine. i sunt adversari din motive felurite: din indi feren ori ignoran, sau din tendina de originalitate. E toa t acea masa de liber-cugettori i aconfesionali, d e adepi ai cultelor bizare i ai asociaiilor suspecte, de teosofi, franc masoni, spirititi i ocultiti care, din ignoran, lene, mod sau interes, ngroa numrul vrjmailor cretinismului15. (Sunt), n sfrit, adversarii naturali ai cretinism ului: adepii altor religii. Acetia sunt i cei mai num eroi. Din toat populaia lumii, socotit aproximativ la 1 .6 1 0 milioane, abia 570 milioane sunt cretini! Restul de peste un miliard [sunt] necretini, din care 157 milioane aparin nc politeismului. iar 200 milioane cultului strmoilor! Dei cretinis mul e religia cea mai rspndit din lume i n nceat, dar continu ascensiune, totui e dureros pentru el, depozitarul 14

APAKAKEA CR ED IN EI

singurei religii adevrate, sa fie strin pentru a iroape dou pri din populaia lum ii! Apologetica nu se ndreapt ns ctre a c t .. adversari care n-au primit nc lumina Evangheliei. YVnirea lor spre cretinism st n voia Domnului, care le va at rda grari i s.i i Evanghelia va stpni peste tot pmntul* Apologeii . cretin se ndreapt n primul rnd ctre aceia dintre nad versari care, dei au primit sau au cunoscut adevrurile Evangheliei, le resping n num ele raiunii. Fa de acetia scopul Apologeticii este s fac din raiunea lor un sprijin te meinic pentru credin.

'

PARTEA I

RELIGIA

NATURALA

Religia ca raport ntre Dumnezeu i om

LECIA a B-a 1. N oiunea d e religie. 2. Necesitatea religiei. 3- Scopul religiei. 4. Originea religiei. 5- Universalitatea religiei.

1. N o iu n e a d e relig ie. Coninutul cuvntului religie" a variat n decursul timpurilor. De la formele grosolane ale re ligiilor primitive i pn la puritatea spiritual a religiei cre tine, e o infinit variaie de neles i coninut. Cu toate aceste variaii, toate religiile au anumite puncte com une care alctuiesc, prin generalitatea lor, esena religiei. n forma sa cea mai general, religia reprezint raportul dintre om i divinitate. Acest rapon trebuie sa fie liber, spre a nu exclude posibilitatea sanciunii, esenial oricrei reli gii1 , i s fie exprimat sub forma unui cult. care este dovada sensibil a efecturii acestui raport2. Urmeaz de aici c n religie distingem dou pri: o par te intern, reprezentnd actul sufletesc prin care se manifes t acest raport, i care este Ceea ce numim sentim ent reli gios, i o parte extern, care reprezint manifestarea n ex terior a acestui rapon, adic cultul. Religia intern se mai num ete i religie subiectiv , cea extern religie obiectiv. Indisolubil legate ntre ele, le vom gsi m preun n orice form d e religie i numai din considerarea amndurora vom putea scoate nelesul ntreg al fiinei i noiunii d e religie. A considera num ai partea subiectiv ar nsemna s lum drept religie orice atitudine a om ului fa de divinitate, fr ca aceasta s aib ceva religios n ea. Astfel, se vorbete n chip curent, dar greit, de religia adevrului, a frumosului i chiar de religia ateilor", cum face, ntre alii, i cunoscutul cerce ttor al originii religiilor, Max Miiller3. Simpla atitudine su biectiv nu hotrte ns specificul religios al acestui raport, dup cum nu-1 hotrte nici simpla prezen a prii exter ne a actelor de cult. In cazul acesta, ar urma s fie luate d rep t religie practicile magiei i ale vrjitoriei, lipsite de partea intern a unui sentiment religios4. O dezlegare a nelesului noiunii de religie ne-o ofer chiar originea etimologic a cuvntului. Originalul latin 19

lO A N G H SAVtN

religie) - provine, dup Cicero, din relegere, si nseam n ;i reciti ', a observa ceva cu atenie*4; iar figurat, a venera-. Dup [unii] seriirori cretini, ca Lactaniu i Augustin, ea vine ns d e la religari, care nseam n ,.a lega", ..a uni'*, deci a u n i pa om cu DumnezetC Ambele derivaii au ns acelai neles de ..legtura ntre om i divinitate". Acelai neles l are religia i n Vechiul Testament unde Cuvntul berii nseam n tocmai legtur*, legmnt*'. ..i voi mplini legmntul cu care M-arn jurat lui Avraam. tatl tu" (Fac. 26, 3). Acelai neles i l ddeau i vechii elini, la care cuvintele trischia ca i ersevia nsemnau starea d e pie tate4 ! in legtur cu divinitatea. Rezulta din toate acestea c. p rin religie, se nelege ra portul liber dintre om si divinitate, exprimat printr-un sen tim ent sufletesc propriu si m anifestat sub fo rm a externa a u n u i cult. Din aceast definiie rezult i elem entele eseniale ale religiei: a. un D um nezeu spiritual, personal i mai presus de lu me, dar n raport cu ea, ca obiect al religiei; b. un subiect al religiei - omul, nzestrat cu suflet spiritual i nemuritor, pentru a putea intra n ni port cu Dumnezeu,* c. un sentim ent religios care s exprime acest raport, $i d. un cult care. s manifeste n exterior acest raport. Aceste elem ente sunt prezente i perm anente n oricare religie. Forma ns n care ele au fost concepute a variat, de aici i diversitatea religiilor. Alta a fost ideea de Dumnezeu n religiile naturale1 i alta n cele revelate: alta la popoarele napoiate i alta la cele civilizate. Aceasta explic i forma variat sub care s-a manifestat sentimentul religios, de la fri ca religioas a celor vechi i pn la sentimentul de depen den filial din cretinism. De natura acestui sentim ent a depins i cultul, variind de la sacrificiile d e snge ale antici lor i pn Ia nchinarea n duh i adevr1 ' a cretinismului. 2. N ecesitatea relig iei. Din fiina religiei rezult i nece sitatea ei. Religia fiind raportul dintre Dumnezeu i om ur meaz c acest raport nu este numai posibil, chir i necesar. 20

APRAREA CREDINEI

N ecesar din partea divinitii creatoare, care nu e poate dezinteresa de soarta creaturii, necesai din partea om ului, crc nu se poate sustrage voinei Creatorului sau. Prezena n sufletul omenesc a sentimentului religios, ca parte constitutiv a lui, indic necesitatea psihologic a reli giei, dup cum aspiraiile ctre absolut i divin ale acestui suflet implic necesitatea metafizic a religiei. Ne-ai creat d u p chipul Tu. Doamne, i nelinitit este sufleml nostru pn se va ntoarce iari la Tine*, zicea Fericitul Augustin, exprim nd toat tria i necesitatea religiei. Fr religie nici n-ar exista societatea, cci omul, nainte de a fi un animai social, cum l definea Aristotel. e unul reli gios, cum l definete antropologia modern, care face din sentimentul religios punctul de separaie dintre umanitate si animalitate. Necesitatea religiei o evideniaz nii adversarii ei. i n primul rnd ateii declarai, care, dei neag existena lui Dumnezeu, reclam totui prezena religiei pentru utilitatea ei social. Astfel procedeaz Auguste Comte. ntemeietoml pozitivismuluif care. dei tgduiete religia, creeaz el n sui o nou religie'. Neneleas e poziia deismului. care, dei admite necesitatea unui Dumnezeu creator, neag ns necesitatea unei religii, d eo arece D um nezeu, dup ce a creat lumea i omul, s-ar fi dezinteresat de ele. Care ar fi fost atunci scopul creaiei pentru un Dum nezeu rmas inactiv dup (desvrireal ei i impasibil fa de ea, ar fi greu de dat un rspuns din punctul de vedere al deismului. Rspunsul nu ni-1 poate da dect religia nsi prin sco pul urmrit de ea. 3- S c o p u l religiei. Dumnezeu a creat p e om i l-a nzes trat cu duh din Duhul lui, pentru a pstra prin el legtura cu creatura sa i pentru a realiza prin el scopul insusi al creaiei: cunoaterea lui Dumnezeu i facerea voii Lui. A cunoate pe Dumnezeu, a-l. mrturisi i a-l. adora, fpre]cum i a face voia lui, care e realizarea binelui n lume, sunt scopurile princi pale ale religiei. Din ndeplinirea acestor cerine se nate i adevrata fericire a omului, att n lumea fpturilor, ct i in cea venic a vieii viitoare, n mpria Ini Dumnezeu. 21

TOAN

g h . sa vin

T en d in a realizrii acesto r sco p u ri sc afl n o ricare religie. Putina realizrii lor a fost ncredinat ns n special cretinismului, cruia Dum nezeu i-a ncredinat marea taina a rscumprrii. 4. O rig in e a re lig ie i. Sentimentul religios este inerent sufletului omenesc. El a existat de cnd exist om enirea i distinge esenial pe om d e toate celelalte vieuitoare. El nu este produsul psihologic al altor sentimente, i nici produsul logic al raiunii. Religia nu a n cep u t cndva ca o form mintal pentru nevoile de a explica lumea, deci ca un fel de metafizic popular, cum afirm intelectualitii8; nici nu a aprut ca un fenom en social al colectivitii, cum afirm so ciologii9. Ea nu a evoluat din forme rudimentare, cum afirm evoluionitii1 0 , i nici din interese politice i contingene is torice, cum afirm raionalitii11. Diferitele forme de religii primitive, ca animismul, fetiismul sau totemismul, nu expli c originea religiei, fiindc aceste forme implic i presupun att ideea de spirit, ct i ideea de D um nezeu1-. Dar de unde a luat om enirea ideea de spirit i de supranatural ? ntrebarea rmne aceeai i pentru teoriile raionaliste, conform crora religia a fost inventat sau de regi pentru a dom ina mulimile, sau d e preoi pentru a le specula. Dac tiranii i preoii au inventat religia i pe Dumnezeu, de unde au luat ei ideea de D um nezeu? Aceasta a trebuit s existe pentru ca s poat fi utilizat. Deci, de o origine naruralisto-evoluionist a religiei nu se poate vorbi. Religia a existat odat cu om ul i i-a fo st dintru nceput revelat de D um nezeu n fo rm a ei curat i superioar. Prin decderea um anitii, a degenerat i ea, pstrndu-se neatins la un singur popor - cel evreu - sin gurul popor monoteist din vechime. n sprijinul acestei teze stau constatrile fcute de istoria religiilor, fcare arat) c i popoarele cele mai deczute i cu formele religioase cele m ai degradate pstreaz am intirea unei viei socialo mai b u n e i a unei religii superioare1 3 . Acestei stri de degradare i-a urmat cu timpul o stare de ridicare ctre religii din ce n ce mai rafinate, trecnd de la religiile naturale la cele antropo morfe, pentru a ajunge apoi la religia revelat i absolut a cretinismului, care a aprut cnd a fost plinirea vremii"14. 22

APRAREA CREDINEI

Deci o revelaie primordial, creia i-a urmat o degradare >i apoi o treptat ridicare cu ajutorul revelaiei naturale i su pranaturale pn la revelaia deplin din religia cretin, este calea unnat de religie de la originea ei pn la cretinism. 5- U niversalitatea religiei. Religia, indiferent de forme le ei, exist la toate popoarele i a existai n toate timpurile. Acesta e un adevr definitiv achiziionat de tiin. Afirmai ile contrare, fcute cu bun credin uneori, s-au dovedit ne ntem eiate. S^a zis astfel d e ctre unii paleontologi c la omul preistoric nu se poate constata existena religiei. n afar ele considerentul c afirmaiile (pentru epoci atat de de prtate) sunt cu totul problem atice, cercetrile mai noi n acest domeniu au dovedit c n diferitele staii paleolitice s-au gsit, alturi de resturi umane, numeroase obiecte de cult talismane, fetiuri, amulete care atest existena unei religii. De asem enea, atestrile unor etnologi i cercettori ai p o poarelor primitive, ntre care ale cunoscutului naturalist e n glez l.ubbock, c s-ar gsi triburi slbatice lipsite de orice idee de religie i de ideea de divinitate, s-au dovedit nente meiate n urina noilor cercetri. Cunoscutul istoric al religi ilor, olandezul Thiele, afirm n aceast chestiune: Aseriu nea c ar exista popoare sau triburi fr religie rezid fie din observaii inexacte, fie dinftr-]o confuzie de idei. Religia se poate numi, n sensul su cel mai larg, un fen o m en propriu ntregii um aniti'. De la vechea constatare a lui Plutarh c s-au vzut popoare fr ceti, fr legi i fr locuin, dar nu s-a vzut nici unul fr religie*, i pn la constatrile specialitilor de astzi, aceeai unanim afirmare n sprijinul universalitii religiei. Ateismul e doar o infirmitate care poate atinge cel mult unele persoane, dar nu masele com pacte ale popoarelor.

LECIA a Ill-a

/. Religia i tiin a . 2. R a jx frtu l a r m o n ie d in tr e ele.

1. R eligia i tii sia. -a definit religia ca raportul dintre om i divinitate. Din acest raport rezult n chip firesc i o concepie religioas despre lume i viat, ale crei adevruri religia le deine din sursa revelaiei supranaturale i n tem e iul credinei. Alturi de ea, om ul i-a furit i o concepie tiin ific avnd ca surs legile naturii i puterea raiunii. Plecnd din surse diferite, ele au si scopuri deosebite: tiina urmrete cun o aterea lumii i a vieii, religia, destinul i fericirea (lumii). Deosebite prin origine i scop, ele nu pot fi identice, fr a fi prin aceasta contrare. Cum se explic atunci conflictul dintre ele? Rspunsul e unul si singurul: prin nclcarea dom eniilor i depirea atribuiilor care revin fiecreia dintre ele. Aceast depire e posibil i nlesnit de felul cum e conceput realitatea, care e obiectul comun i punctul de contact al am ndurora. Cci orict s ar deosebi ntre ele religia i tiina, realitatea pe care o au n fa e una i aceeai. i aceast realitate e att de natur spiritual, ct i de natur material, i nu numai de ordine natural, ci i de ordine supranatural. Deosebirea este c, pe cnd realitatea material ne e dat n forme de timp i spaiu, realitatea spiritual e liber de aceste forme. Avem astfel o realitate fizic , a coexistenei n spaiu, una istoric , a succesiunii n timp, o realitate spiritual , dezle gat de timp i spaiu, cum sunt valorile ideale de adevr, bine si faimos, i realitatea supranatural a divinitii, sesi zat de sentimentul religios. Aceast realitate, una n totalitatea ci, c conceput n chip deosebii de spiritul omenesc: sesizat prin credin e religie, sesizat prin raiune c tiin. n religie, accentul cade pe realitatea suprasensibil, p e supranatural"; n tiin, accen tul cade pe realitatea sensibil, pe natural1 1 . Realitatea ns rmne aceeai n toralitatea ei, fie obiect al tiinei, fie al religiei. Sub aceast form ns, tiina este 24

APAftAKEA CR ED IN EI

egal cu filosofia care, singura, privete realitatea ntreag sub prisma raiunii, dup cum religia o privete sub cea a credinei, filosofia a i fost forma sub care s-a prezentai, la nceput, tiina-. Aa a fost la greci, creatorii tiinei, si pn trziu, n lumea modern. Sub aceast form nici n-au exis tat conflicte reale ntre tiin si credin. Filosofii erau ade sea si teologi, oameni d e tiina s d e credina, cum au fost Plalon i Aristotel, Augustin i Toma d Aquino. Descartes i Leibhiz. Conflicte ntmpltoare au putut fi i n faza aceasta. Ele au devenit inevitabile ns, cnd tiina i-a modificat fie coninutul, fie conceptul asupra realitii. In timpurile moderne, s-a substituit conceptului de tiin n genere acela de ..tiine exacte" sau pozitive*, iar realita tea a fost redus numai la latura ei fizic, la lumea fen o m e nal. Realitatea noum enal \ cum o num ete filosofia, sau cea supranatural, cum o concepe religia, a rmas n afara de aceste granie, dei ea este cauza i suportul oricrei m a nifestri fenom enale. De aici nu urmeaz ns c aceast realitate nu exist... tiinele exacte tgduiesc ns existena acestei realiti. n cazul acesta, ele depesc propriile lor granie i de aici un prim motiv de conflict, pricinuit de tiin . Conflictul poate proveni i din partea religiei, cnd aceasta : din m otive d e dogm, caut s infirme adevruri bine stabilite n lumea fizic. Astfel au fost cunoscutele cazuri din perioada scolastic, [viznd! sfericitatea pmntului, heliocentrismul, geocentrismul etc. lAtitudinilel trectoare i recunoscute ca eroare din partea religiei tind s devin perm anente din partea tiinei pozi tive, care nu num ai c ignor, dar i tgduiete o realitate supra-fenom enal. ns tiina pozitiv sau exact nu este tiina nsi, ci numai un fragment din ea i o metod a ei. I na reduce realitatea la fenom en, cealalt la cantitate4. Dar fiecare reprezint num ai fragmente din ea, de aceea se i numesc stiinte^ i nu tiin". Iile nici nu pot concepe reali tatea n ntregime, nici mcar pe cea din lumea fenomenal*. De altfel, nici nu urmresc acest lucru, fiindc fragmentarea i simplificarea realitii sunt principiile lor d e m etod. A fragmenta i a simplifica natura e a o cunoate i la ol domi na. Acesta este principiul cluzitor al tiinelor exacte, prin25

IO A K G H SA V IN

cipiu util. prin triumfurile tehnice p e care le-a realizat. A re constitui ns din aceste fragmente toat realitatea .i a da o concepie general i complet despre ea este a depi i marginile i puterile tiinelor exacte. Cnd lucrul s-a ncer cat, conflictul a fost inevitabil i cu religia, i cu filosofia''. tiina pozitiv e redus la constatrile de fapt, la date contingente i relative la ipoteze. Fr ele nu se poate avea o cunotin despre lume. dup cum nu se poate avea una num ai prin ele. Cci dac conceptele generale fr fapte sunt goale, faptele singure sunt oarbe' (Kant, Critica raiu n ii pure). 2. R a p o rtu l a r m o n ic d in tr e ele. Lumea n totalitatea ei rm ne obiectul tiintei ca filosofic, obiectul acesteia fiind universalul i absolutul. Filosofia ns postuleaz acest abso lut, dar nu-i poate da un coninut. Acest coninut i-1 d nu mai religia, i unde nceteaz raiunea ncepe credina. Toate sistem ele tiinifice sau filosofice simt nevoia, n ultim instan, d e a ancora la rmul metafizicii i al religiei. Reli gia se im pune ca o necesara com pletare a tiinei. Raportul dintre ele se arat deci a fi acela al unei armonice colaborri i completri. D e unde atunci conflictul? Din lipsa de siguran i control care caracterizeaz date le credinei, zic adversarii religiei. Raiunea nu le poate ac cepta. fiindc nu le poate verifica. Chiar i atunci cnd ele se impun, tiina pozitiv are datoria de a le ignora. De aceea ea este i trebuie s rmn agnostic7. Sunt ns, n adevr, datele religiei mai puin sigure ca cele ale tiinei? Religia, se spune, se bazeaz pe dogm e i autoritate. Da tele ei nu se pot verifica, nici controla. tiina se bazeaz pe intuiia faptelor i legile raiunii. Datele i rezultatele ei se pot verifica i controla. Nimic mai neltor ca intuiia faptelor, nimic mai relativ ca legile raiunii. Sensurile ne nal prin subiectivismul lor, legile raiunii prin relativismul lor. Deci ele nu pot fi nici izvor, i nici criteriu al siguranei. ..Experiena'1 . mereu invo cat de tiin, e constituita mai mult din conjecturile raiu nii, dect din realitatea nuda a faptelor*.
26

APRAREA C R E D IN E I

Dar dc aceste izvoare se folosete i religia. i d e intuiia intern1 ' a sentimentului religios i de ..experiena extern'1a religiei obiective. Psihologia religiei i istoria religiilor ofer un vast cm p de experien pentru certitudinea religioasa. Iar principiile raiunii converg toate ctre absolutul religios*. Dac erori sunr posibile aici, ele sunt posibile n aceeai jnsur ca i n cmpul experienei tiinifice. Dar se zice: tiina i are criteriul siguranei n sine, reli gia l deine prin autoritate i prin credin. De autoritate i credin uzeaz i abuzeaz i tiina. Ci au msurat distan tele dintre astre, i totui le cred. ci au vzut atomii, i totui i accept. Ci am verificat prin noi attea din ipoteze le p e care tiina ni le ofer ca s le credem ? Credina are dogme, tiina, nu. Eroare. De la ficiunea punctului i a atomului, prin care se creeaz din nimic sp a iul i materia, i pn la legea constanei energiei, un nen trerupt ir de dogme, fr de care tiina n-ar exista. tiina ofer sigurana pe care religia nu o d. Caracterul tiinei este ns relativitatea. Aa afirma cei mai strlucii reprezentani ai ei, de la Auguste Comte ntemeietorul pozi tivismului , pn la Poincare i Einstein. tiina e un ir dc ipoteze, controlabile sau necontrolabile, dar mereu supuse schimbrilor. Asupra aceluiai com plex de fenom ene pot fi posibile tiinific mai multe ipoteze. Ceea ce d uneia din ele aparen de adevr sunt simplicitatea i practicitatea ei. Chiar acolo unde tiina crede a oferi adevruri sigure, ct de puine sunt acestea fa de imensul ocean al Universului ::din care cum spunea m arele New ton el ne arunc cteva legi pe care le culegem ca si copiii scoicile aruncate de adncul oceanului la- rmu. Trim nconjurai de mister, pe care nu-1 cunoatem i poate nu-1 vom cunoate cu raiunea niciodat. Ignoram us, ignorabim u sunt cuvintele spate p e frontispiciul tiinei de unul din fanaticii ei. fiziologul du Bois Reymond10. Falimentul tiinei? Cine ar cuteza s-o spun? Religia nici ntr-un caz nu, cci ar fi n dezavantajul ei i contrar scopu lui ei. Cunoaterea lumii prin puterea raiunii e unul din dic tatele religiei, cci din aceast cunoatere reiese i mai evi dent puterea divinitii. 27

I O A N C,H >AV1N

Conflict ntre religie i tiin nu poate li, dac fiecare i pstreaz domeniul i scopurile sale. Cel puin aa au crezut marii creatori ai tiinei, pentru care tiina nu a fost O piedi ca pentru credina Iqr, ci. din contra, un motiv n plus pentru afirmarea divinitii. Aa au crezut Pascal, creatorul m atem aticii m oderne, Newton, al mecanicii cereti. Lavoisier. :il chimiei anorgani ce. Liebig, ai celei organice, Volta. Bunsen i Ampere. [crcaloriil electricitii statice i dinamice, Pasteur, Icreatorull mi crobiologici. Robeit Maver. al termodinamicii, Kepler i I Ier schcl, [creatorii! astronom iei m oderne, Cuvicr. IcreatorulJ paleontologiei. Ilum boldt i Ratzcl, [creatorii] etnografiei i an tro p o lo g iei, Ranke i M om m sen, ai istoriei, Virchow, Icreatonill fiziologiei, Descartes, Leibniz i Kant. [creatorul filosofiei Imodernel, Riemann, Gauss i Cauchy, marii mate maticieni, Parada v, Becjuerel i Claude Bemard, fizicieni i naturaliti, Faye i Wolf, marii astronomi. 1leinrich Herz, des coperitorul undelor herziene, i atia alii din marea ceat a creatorilor de tiin, care au fost toi i oameni de credin. i dac pentru acetia a fost posibil arm onia ntre tiin i credin, s nu fie ea posibil i pentru noi, care ne adapm de la izvoarele tiinei si trim n realitatea credinei? Raportul armonic dintre tiin i credin trebuie s fie o dogm pentru fiecare din ele, .fiindc daca puina tiin n deprteaz de Dumnezeu, multa tiin apropie de el, spu nea nc d e m ult c re a to ru l noii m eto d o lo g ii n tiin, Francis Bacon.

LECIA a IV a 1. O riginea o m u lu i. 2. M o n o g cn ez i p o lig e n e z 1.

1. O rig in ea o m u lu i. Chestiunea originii omului este o problem de namr tiinific. Toiusi de ea sunt legate pro funde interese religioase, aa c religia este direct interesat dc felul cum se rezolv aceast chestiune. Conform concepiei religioase, omul a fost creat de Dum nezeu. care l-a nzestrat cu suflet nem uritor. Aceasta esle clar i precis afirmat n Sfnta Scriptur; ..i a fcut Dum ne zeu pe om dup chipul Su; dup chipul lui Dumnezeu l-a fcut; a fcut brbat i femeie. i Dumnezeu i-a binecuvn tat, zicnd: Cretei i v nmulii i umplei pmntul i-l supunei1 ' (Fac: 1, 27-28). Deci omul s-a bucurat d e un act special de creaie din pariea divinitii, care i-a creat trupul i l-a nzestrai cu spiril; iar din prima pereche s-a dezvoltat tot neamul om enesc. Situaia special pe care o are omul In Univers, fiind mai presus de toate vieuitoarele, dom innd Universul i simindu se deosebii de el, confirm aceast provenien special i singular a omului. Totui, m etoda evoluionist, adoptat [i} d e tiinele exacte, contest proveniena special a omului, integrndu-1 n lanul evoluiei generale. Omul nu este dect un animal evoluat, orict de sus ar sta fa de celelalte animale. n ie rarhia fiinelor zice fiziologii! Charles Kickel omul este n primul rnd, ns nu n afar de rnd. Aceleai organe, ace leai funcii, aceeai natere, aceeai via, aceeai moarte". Daca teza evoluionist ar fi adevrat, atunci religia s-ar gsi ntr-un greu impas. S fie ns aceasta un adevr necon testat al tiinei? Vom arta c nu. i nu din motive religi oase, ci din motive strict tiinifice. Teza evoluionist susine: a. Legea evoluiei este valabil att n lumea fizic ipo teza Laplace2, ct i n lumea vegetal i animal teoria darvinist5. De ce s-ar face excepie pentru om? 29

IO A N G H SA VIN

b. Asemnrile anatomice si fiziologice duc la nrudirea dintre om i animal i la originea lor comun. Cu ct mai mult naintm pe scara animal, cu att mai mult aceste ase mnri sunt mai vizibile, iar ntre om i primatele antropoide deosebirea este de grad, i nu de esen. c. Paleontologia ofer tipuri intermediare de tranziie de la animal la om. Resturi de fosile umane duc la reconstitui rea speciilor intermediare ntre om .i antropoide: rasa creia a aparinut tipul om ului de Iawa - vestitul Pitbecantropus e re c tu l i rasa creia a aparinut tipul omului de Neanderthal5 sunt tipurile intermediare ntre maimu i om. d. Preistoria prezint starea de via i organizare a aces tor rase ca fiind mult mai apropiat de viaa animal dect de cea a omului cunoscut n istorie. e. i: n sfrit, om ul slbatic d e azi se situeaz, fie ca structur fizic, fie ca viaa psihic, cu mult mai aproape de animalele superioare dect de popoarele civilizate. R spundem : aceste afirmaii sau nu sunt susinute de fapte, sau sunt de-a dreptul contrazise de ele: a. Legea evoluiei, aplicabil n lumea fizic, nu e valabil n cea vegetal i animal. n timpurile actuale, ca i n tim purile preistorice, orict de departe ne-am duce, nu vedem nici o urm de evoluie, nu gsim nici o specie si nici un gen sau ordin pe calc de formaie. 'Poat perioada cuatem ar, ai crei reprezentani triesc nc printre noi, nu ofer nici o urm n sprijinul rransformismului i dac evoluia este legea general care dom in lum ea, ea ar trebui s fie valabil pentru toate timpurile, deci i pentru cele de fa. Ar trebui s gsim ntre speciile actuale tipuri intermediare sau cel pu in tipul interm ediar dintre maimu i om, daca maimua este tipul din care a evoluat omul. b. Asemnrile dintre om i animal sunt contrabalansate de deosebirile eseniale dintre ele. ntre om i maimu, spe cia cea mai apropiat dc rasa uman, aceste deosebiri sunt profunde: poziia vertical a omului, conformaia minilor i a p ic io a re lo r , c o n s titu ia i c o n fig u ra ia c ra n ia n , dimensiunile unghiului facial6 i mai ales existena sufletu lui, a contiinei morale si religioase, Iprekum i a lim baju lui, sunt deosebiri care despait esenial p e om de maimu, ca i de orice alt animal7. 30

APRAREA CR ED IN EI

Chiar prile asem ntoare nu indic o stare de evoluie la om, acesta fiind adesea mai slab nzestrat dect animalele, att ca sim uri (d e exem plu, vzul ia psri, m irosul la cini), ct i ca mijloace fizice de aprare i conservare* c. Formele de tranziie oferite de paleontologie sunt dis cutabile i cu lotul nesigure. Omul d e Neanderthal nu repre zint un tip interm ediar ntre om i m aim u, dup cum recu n o ate nsui naturalistul englez Huxley, un nfocat adept al transformismului, ci avem de-a face cu un tip aulentic ai rasei umane. n ce privete resturile de fosile din l'awa - fragmente de craniu, un femur i civa dini din care s-a reconstituit Pitbecantropus -ul nu este sigur daca ele au aparinut aceluiai individ i aceleiai specii, iar concluzia este c avem de-a face cu o reconstituire pur arbitrar. n ceea ce privete celelalte fosile um ane din epoca cuatemara, toate indic un tip om enesc autentic, superior chiar raselor degenerate de astzi. ncercarea d e a stabili existena tipurilor interm ediare, refuzate de istorie i preistorie, pe calea biologic a ontoge nie^, s-a dovedit de asem enea netemeinic. Conform acestei teorii, copilul, n epoca lui de dezvoltare fetal, ar parcurge aceleai stadii p e care le-ar fi parcurs anim alitatea d e la srarea unicelular pn la starea uman. Teoria s-a dovedit ns complet nefondat i ntemeiat doar pe corecturile de plane" fcute de Haeckel - fanaticul adept al transformis mului i autor al teoriei ontogenezei. d. n ce privete slbaticul de astzi, el nu ofer nici o deosebire esenial fa de tipul omului civilizat. Nimic din ceea c.e este specific om enesc nu-i lipsete, iar deosebirile de via i organizare se datoreaz influenei de climat i sol, precum i felului lui de via. Dac sunt triburi care nu cu nosc focul e c nu au nevoie de el, acolo unde soarele l n locuiete cu prisosin. Iar locuina lui. fie n copac, fie la custr, e u n mijloc om enesc de trai i aprare; colib sau palat, locuin are i slbaticul, i omul civilizat, spre deose bire d e maimu, animalul cel mai naintat, care nu o are. Slbaticul, orict de napoiat, e om ntreg, dotat cu grai, raiune, religie i apt de progres, nsuiri p e care nu Ie po seda nici un animal care. chiar trind n apropierea omului, nu va articula nici un cuvnt i nu va marca nici un progres. 31

lOAN OH. S A V T N Teoria evoluionist nu e confirm ar deci d e fapte i originea omului nu se poate explica prin(tr-]o slare de iranzitie d e la animal la om. E necesar deci a atribui om ului o alr origine i o alt formaie, n afar de procesul evoluiei, ceea ce ne duce fatal la admiterea actului de creaie. 2. M o n o g en ez i p n lig c n c z . Ctre aceeai concluzie n e duce si chestiunea m onogenezei i a poligenezei, adic dac om enirea, n toata diversitatea ei, provine din[tr-)un singur om , sau dac la origine au fost tipuri deosebite de oa meni. Monogcnez este cerut de teza creaiei, poligeneza, de cea a evoluiei. Creaia nu putea fi dect unic , evoluia, ori de cte ori mprejurrile ar fi fost prielnice. M onogeneza este cerut n religia cretin att de dogm a pcatului origi nar, ct i d e dogma rscumprrii neamului omenesc. Este tiina contra m onogenezei ? S analizm nti argum entele aduse n sprijinul polige nezei. Acestea sunt: a. Diversitatea raselor um ane. Cele trei ruse umane: alb, galben i neagr prezint ntre ele deosebiri att d e mari. nct nu se pot ataa aceluiai trunchi comun. Rasa alb se caracterizeaz prin culoarea alb a pielii, prin structura p rului, craniul dezvoltat, fruntea larg, ochii orizontali, nasul drept, brbia pronunat i unghiul facial de 90 d e grade. Rasa galben arc pielea galben, prul aspru, craniul brahicefal1 0 , pomeii teii, ochii oblici, unghiul facial sczut fa de rasa alb. Rasa neagr are pielea variind ntre brun i ne gru lucios, prul negru i lnos, craniul dolihocefal1. fruntea ngust i teit, nasul turtit, maxilarul prognat' i unghiul facial cobort la 70 de grade, b. Gruparea compact a acestor rase p e poriuni anumite ale g lo b u lu i indic att o rig in ea, ct i d e zv o ltare a lor deosebit. c. Deosebirea de limbaj. La acestea, m onogeneza rspunde: a. Particularitile d e ras nu suni eseniale, ci accidentale i relative. Culoarea pielii depinde de clim si regim. Ea e o variaie a pigmentului epidermic. Variaia prului nu schim b caracterul genului i e i ea n funcie de climat. Aceste 32

APRAREA CKE13I.NTEI

variaii sunt mult mai mari la anumite animale, tar ca s se trag d c aici concluzii asupra deosebirii de specie i origine b. Diferentele anatomice nu sunt concludente. Capacita tea cranian variaz dc la individ la individ n mijlocul acelei|i rase i dac, in mediu, rasa alb are capacitatea cranian ' ci.* 1400 gram e fa de 1250 a negrilor, un Gambetta a c o b o ; 'rit sub aceast medie, fr ca prin aceasta s-i dezmint ..rdsa. n ce privete craniul brahicefal scurt i larg al rasei c-ajbe, fa d e cel dolihocefal, lunguie, al negrilor, nu se poate stabili o diferen absolut, fiindc am bele tipuri ,coexist1 3 n mijlocul aceleiai rase, cu precumpnirea doar a unuia din ele. La fel i prognatismul care nu este strict cir-climscris la rasa neagr. De aceea nici nu se poate vorbi de o puritate de ras1 1 . In ce privete unghiul facial, el are o va riaie doar de 20 de grade ntre diferitele ase, fal d e di-f^rena de -10 de grade- a tipului uman n genere fa de tipul simian15. c. Gruparea com pact a raselor este dezminit fattl de coexistena lor pe aceleai teritorii, ct i de rasele mixte.1 6 d. Diferenele d e limbaj sunt posterioare i duc toate c tre un limbaj primitiv comun dup cum o dovedete studiul filologiei com parate. Diferenele d e limbaj constituie mai mult o prob n favoarea m onogenezei dect a poligenezei. Ca dovezi pozitive, m onogeneza invoc: a. Asem narea anatom ic i fiziologic t ntre toate rasele istorice sau preistorice. Fiecare os al scheletului uman, de la cel mai voluminos i pn la cel mai minuscul, poart n forma sa i n proporiile sale certificatul unei origini com u ne care nu se poate nltura1 * , zice cunoscutul cercettor al speciei umane, Quatrefages. De altfel, nsi interfecunditatea dintre aceste rase, ca i existena raselor mixte, sunt o mrturie n favoarea com uni tii dc origine a raselor1 7 . b. Tradiiile popoarelor pstreaz toate am intirea unei obrii com une tradiii aflate i la cele mai primitive p o poare din Australia i Africa. Aceste tradiii duc ctre un lea gn com un din care au emigrat popoarele n dispersiunea lor. leagn pe care cele mai multe l pun n centrul Asiei, fie in podiul Iranului, dup istoria profan, fie n cmpia Ede nului, dup istoria sfnt. 33

IO A N G H SA VIN

c. Ctre aceeai origine com un ne duce graiul com un cerut de filologia comparata, bazat pe nrudirile rdcinilor cuvintelor fundam entale din limbile cele mai deosebite n timpurile de fa. d. C om unitatea credinelor religioase la toate popoarele de pe glob presupune i ea originea com un a neamului om enesc1 *. e. Posibilitile geografice aie continentelor disprute Atlantida, care lega odinioara lumea veche de lumea nou faciliteaz i ele teza monogenezei. Deci teza monogenezei. pe care o afirm religia, o con firm i tiina. n orice caz. nu o contest. Cci, du pa cum observ foarte just Quatrefages: A fost la nceput pentru fie care specie animal o singur pereche din care s-a dezvoltat specia, sau au fost mai m ulte perechi care s-au dezvoltat succesiv? Nici experiena, nici observaia nu ne ofer date suficiente pentni a rspunde. Dar tot ceea ce tiina poate afirma este c lucrurile se prezint ca i cum fiecare specie, deci i omul, ar fi avut o pereche primitiva unica drept punct de plecare1 '. Acolo unde tiina nu se opune, ci se nclin, iar religia afirma, adevrul nu poate fi dect de partea acesteia din urm i att creaia omului, ct i originea com una a nea mului om enesc sunt adevruri att pentru credin, ct i pentru tiin.

LECIA a V a /. Religia i m o ra la . 2. Religia i arta. 3- Religia ca fa c to r social.

1. Religia i m o ra la . ntre religie i moral exist un raport d e strns legtur, morala fcnd parte din nsi fiina religiei. Ideea de libertate, care sta la baza aciunilor morale, st i la baza religiei, iar scopul acesteia este nu nu mai cunoaterea lui Dumnezeu, ci i facerea voii Lui, adic realizarea binelui, care este i scopul moralei. Dacii morala urm rete fericirea om ului, religia este suprem a form si garania acestei fericiri, att aici, ct i ntr-o via viitoare. Din acest punct de vedere, morala este att de strns legat cu religia. nct n cretinism face parte integrant din ea. Religia cretin nici nu se poate concepe separat de moral, cci dreptul din credin va tri** (Rom. 1, 17.).. iar .credina Iar fapte este moart" (Iac. 2, 26). De aceea sunt greite teoriile protestante ale mntuirii numai prin credin, cci Mntuitorul a spus lmurit: Nu cel ce va zice Doamne, D oam ne, va intra n m pria cerurilor, ci cel ce va face voia Tatlui care este n cer (Mc. 7, 21). Dar orict d e strns [ar fi) legate ntre ele, religia i morala nu se confunda. Sfera moralei este mai restrns ca aceea a religiei, i morala poate exista i independent de religie. Religiile naturale ignorau problem ele morale, iar unele din ele erau direct imorale1 . Linele personaliti din lumea veche s-au ridicat pn la concepii morale superioare, cum au fost unii dintre stoici i neoplatonici. Concepiile lor morale erau legate n s dc im perfeciuni fatale. nct chiar cele mai rafinate dintre ele i puneau ca suprem ideal ignorarea vieii ataraxic?, sau chiar desfacerea voluntar de ea sinucide rea. Acestea decurgeau tocmai din imperfeciunea concep iei lor religioase. De aceea, de perfeciune moral nu se poate vorbi dect n snul cretinismului. Se zice ns c aceast dependen a moralei d c religie nu este nici necesar, nici util, ba. din contra, duntoare. 35

lO A N C.H SA VIN

Religia avnd ca scop fericirea omului leag ideea de bine d e aceea de rsplat, deci morala cretin ar fi utilitarism. Ea ar reprezenta o form inferioar fa de morala autonom a, care nu se conduce dect d e contiina moral. .Binele tre buie fcut pentru bine i nu pentru rsplata*, zic partizanii autonomismului sau fail moralismului. Ins o moral autonom, bazat numai pe contiina m o ral, ne apare ca ceva fr obiect. Cci. pentru ca s existe o contiin moral, trebuie s existe n primul rnd valoarea obiectiv a binelui, care s impun sufletului nostru conti ina despre el. Altfel, loate prescripiile moralei ar fi subiec tive i lipsite de acel imperativ categoric**5 cerut de aciunile morale. Un bine obiectiv", n afar de contiina noastr, ne duce ns fatal la o fiin personal care s-l ntrupeze; i aceast fiin este Dumnezeu. La aceeai concluzie ne duce i principiul sanciunii, care este inseparabil aciunilor morale. Realizarea binelui [n absena ideii de] sanciune este o imposibilitate, fiindc altfel binele nu s-ar realiza niciodat, ntre contiina natural psihologic i cea moral, este o antinom ie', caci legea conservrii individului, ca i a speciei, care activeaz n noi este egoism ul. Acesta nu poate nici nate, nici realiza altruismul, baza contiinei morale. Reali zarea binelui nu este posibil dect n virtutea unei sanciuni din afara noastr, care s nfrng egoismul i s fac s tri umfe, contrar tendinelor naturale, principiile unei voine superioare. De aceea, nici evoluionism ul5, care este fatal utilitarist i egoist, i nici formalismul autonom ist0 , care este subiectivist i individualist, nu por explica realizarea binelui. Fiindc tiu c-n mine, adic n trupul meu, nu locuiete ce e bun, zicea Apostolul Pa vel cci nu fac binele pe care-1 vreau, ci rul p e care nu-1 vreau" (Rom. 7, 19). iar stoicul Seneca zicea: Vd cele bune i le aprob, dar urmez pe cele rele", exprimnd prin aceasta imperfeciunea Urii omeneti i imposibilitatea de a-i da o contiin moral autonom. Legea moral este fatalfmente] eteronom \ Pentru ndeplinirea binelui, ca i pentru reprimarea ru lui. set impune ideea unei sanciuni absolute, [aflarlj deci n 36

APRAREA CRfc'DlN'JTJ

afar de noi i mai presus de noi. Altfel binele nu s-ar mai realisa. A nu rsplti binele nseam n a-l pune n inferio ritate fat de ru, care-i are cel puin rsplata aparent, dar imediat, a plcerii satisfcute. Moralismul8 nu poate garanta binele, dup cum nu poate nfrnge rul. Subiectivismul lui nu ofer un principiu suficient de moral. De aceea, nsui Kant, iniiatorul moralei autonome, pos tuleaz pentru realizarea binelui alt ideea unui Dumnezeu rsplilor, ct i a unei viei viitoarei Cretinismul, cu ideea unui Dum nezeu autor al legilor morale i rsplilor al faplelor. reprezint singura form real de moral. 2. R eligia i arta. Acelai raport de strns legtur exis t i ntre religie i art. Ambele duc dincolo de lumea con tingena a fenom enelor fiindc i scopul artei este s reali zeze i s salveze ceea ce este etern n aspectul ntmpltor i schimbtor al fenom enelor10. Ceea ce caracterizeaz fru mosul, n sens estetic, este o valoare obiectiv, care nu apar ine lucnirilor, ci se adaug lor. Valoarea estetic nu este subiectiv, ci ea se impune artistului n momentul creaiei. Natura se reveleaz n raporturile estetice altfel dect cum o cunoatem n raporturile stabilite dc inteligena11. Arta arc la baz inspiraia, ceea ce o apropie de religie. De aceea a i concrescut cu ea i la origine a avut ca iz vor inspiraia religioas. Cntec, joc, dram , pictur sau sculptur s-au nscut ca forme de exprimare sensibil a sen tim entului religios, ca fo r m e d e cult. Cntecul si dansul sacru, drama religioas, chipul zgriat n piatr sau cioplit n lemn al zeului au fost primele manifestri ale artei. Ea a ap rut ca o manifestare religioas i s-a dezvoltat sub imperiul i cerinele religiei. Adevrata art caut sa realizeze perfeciu nea, care este unul din atributele divinitii. Iar perfeciunea fizic, unit cu perfeciunea moral, e cea mai desvrit expresie a frumosului. Aa l-au conceput n vechim e grecii, aa l-a desvrit arta cretin. Arta cretin nu este contra frumosului, ci contra denaturrii lui. Arta independent de religie se denatureaz. Arta nu e o copie a lucrurilor, i nici o reproducere brutal a lor, ci un simbol, o idealizare, o pre37

K M N G H SA VIN

lucrare, o nou creaie a lumii sensibile, prin ceea ce are aceasta etern i perfect n ea. De aceea, nici imoralul, si nici urtul nu pot fi ridicate la rangul de frumos estetic. Realiz rile n aceast direcie, chiar cnd suni izbutite, sunt n d e mnri tehnice, meteug, dar nu creaie estetic. Dezinte resul ,J specific sentimentului estetic nu nseamn indiferen tism etic. Arta i are ns dom eniul ei propriu. Cu toat strnsa le gtur ce o arc cu religia, ea nu se poare confunda cu aceas ta. l ia nu vizeaz nici mntuirea omului, nici fericirea lui. l-a reprezint numai aspiraia ctre perfeciunea suprasensibil. ctre frum useea ideal, absolut. Plcerea neinteresat, pricinuit de sentimentul estetic, e una din formele superi oare ale sufletului omenesc, care ne ridic deasupra animali tii, spre aceleai bucurii p ure pe care le dau morala i religia. Marii artiti, care au intuit frumosul n puritatea lui si l-au realizat n desvrirea lui. au avut intuiia divinitii i arta lor i-a gsit cea mai nalt realizare n exprimarea Senti m entelor religioase. i dac nu se poate vorbi de o religie a fru m o su lu i , se poate vorbi ns de o intim legtur ntre ele, provenit att din originea, ct i din scopul comun al am ndurora. Cine are art are i religie1 1 , zicea Schiller, i exprima un adevr; ns era contra adevrului cnd aduga: Cine n-are art, acela s aib religie". Aita nu poate nlocui religia, ea se poate numai inspira din ea. Ideea d e divin e aceea care poate pstra artei toat puritatea i toat obiecti vitatea e*. Desfcut de religie, ea se degradeaz adesea. In spirat d e ea, rmne ntotdeauna aintita spre acelai ideal: perfeciunea estetic i cea etic. 3. R eligia ca fa c to r social. Religia este baza societii. Fr ea. societatea n-ar exista. Dac omul este o fiin so cial, cum l definea Aristotel, el este n primul rnd una reli gioas, cum l definete antropologia modern. Instinctele singure n :au putut crea societatea, cum n-a creat-o la animale. Simul de conservare singur nu a putut fonda societatea, i nici familia. Acestea exist i la animale i nu au dus dect la grmezi sau turme, pentru a se apra i conserva. Societatea a fost posibil numai arunci cnd doi 38

APRAREA CR ED IN EI

sau mai muli oam eni au fost legali ntre ei printr-un zeu co mun i [prinlr-un] eull comun. Familia, ca forma moral .i social* deci statornica, s-a constituit prin instituirea cultului comun, iar vatra si casa au fost n primul rnd altar i foc sacru, si fabiaj apoi adpost i paz. De aceea, vechii zei au f osl zeii casei i ai vetrei, la vechii inzi, la greco-romani, ca i ia popoarele gotice sau triburile mexicane. Tribul e nainte de toate o asociaie de cult. cu acelai strmo, [cui acelai totem", [cu] acelai feti*4 , i nu exist aezare omeneasc care s nu aib o form religioas-a Scara d e civilizaie i de dezvoltare a popoarelor este condiionat de starea lor religioas, i chiar acolo unde s-a realizat o puternic organizaie politic, ca decade atunci cnd decade religia. Decderea religiei romane a adus dec derea vastului imperiu, iar cretinismul a nruit lumea veche i a nscut (oj lume i (nite] popoare noi. Societatea m oder n e toat opera cretinismului. Principiile revoluiei france ze nu sunt dect principiile cretinismului, chiar dac s-au realizat n afar de egida lui. Fr cretinism n-ar fi fost posi bile nici fraternitatea, nici libertatea, cci el a decretat adev rul, care a sfrmat o lume, cea veche", i a nscut o alta. ..cea nou": toi oamenii sunt fii egali i liberi ai aceluiai p rinte ceresc1 4 . Luai popoarelor religiile i se vor rentoarce n haos i n animalitate. Teoriile socialiste, ateiste i mate rialiste care viseaz o societate fr religie sunt posibile nu mai fiindc exist religia. Chiar cei care tgduiesc veridici tatea religiei i recunosc necesitatea social. Dar dac religia n-ar fi o realitate, ea n-ar fi pulul realiza progresul lumii'5, cci acesta nu se poate dalora nici unei iluzii, nici unei erori. Religia a creat cultura, ea a sfinit i a impus morala, ea a ns cu l i a nlat arta. Fa a creat i susine societatea.

Existena lui Dumnezeu

LECIA a Vi a

1. D o ved irea e x is te n e i lu i D u m n e z e u . 2. P o sib ilita tea c u n o a te rii lu i D u m n e z e u cu a rg u m e n te raionale. 3 A lte a r g u m e n te ale c u n o a te rii lu i D u m n e ze u .

1. D o ved irea e x is te n e i lu i D u m n e ze u . Religia ca fapt sufletesc este sentimentul de dependena al omului fa de divinitate. Caracteristica acestui sentiment const n faptul c n el se contopesc toate funciile noastre sufleteti. Senti mentul religios nu este numai de natur sentimental, numai de natur intelectual sau voliional, ci este o sintez a tuturor. Toate facultile sufletului particip n actul religios, dar nici unul n parte nu-I explic deplin. Religia cretin este singura care garanteaz aceast deplin manifestare a sentim entului religios, cci ea cere om ului s iubeti pe Domnul Dumnezeul tu din toat inima ta, din tot sufletul tu i din tot cugetul tu (Mt. 22, 37). n acest raport al omului fa de Dumnezeu sunt angajate deci toate funciile lui sufleteti: intelect, sentiment i voin. D um nezeu trebuie cunoscut, sentim entul d e dep en d en filial fa de El trebuie simit si voia lui ndeplinit. Punctul de plecare al oricrei religii este ns cunoaterea lui D um nezeu, a raportului lui cu lumea i a ndeplinirii acestui rapon de ctre om. Deci, n primul rnd. ceea ce se cere n religie este cunoaterea lui Dum nezeu, de care d e pinde existena obiectiv i subiectiv a religiei. Simpla pos tulare a fiinei divine nu este suficient pentru o religie pozi tiv. Infinitul1 1 , nemrginitul- , absolutul", ordinea moral* sau ordinea ideal" cu care filosofia sau anumite sisteme teologice caut s identifice ideea de Dumnezeu nu au ni mic com un cu religia1. Acestea nu fac dect s utilizeze n chip impropriu noiunea de Dumnezeu, care implic o reali tate pozitiv, pentru abstraciuni goale de coninut i ca ata re lipsite de neles. Cci ori exist un Dumnezeu personal, creator al lumii i proniator al ei. i atunci se poate vorbi dc religie, sau nu exist, i arunci avem de-a face cu ateismul 41

1GAN O H . SAVIN

fi** remarc p e drept cuvnt, cunoscutul istoric al filosofici, Max Heinze. De aceea, nici deism ul. nici panteism ul-, ii nici o alt construcie n afar de cea strict teist nu pot fi considerate drept religii. Pentru religie Dumnezeu este o realitate poziti v. cci religia nu a zis niciodat .este un Dumnezeu*', ci n totdeauna acesta este D u m n e z e u e x p rim n d prin aceasta att realitatea pozitiv a fiinei.divine, ct i raportul de leg tur personal fat de ea. Pentru filosofic:, Dumnezeu poate fi un simplu concepi limitativ, cu care se ncheie realitatea lumii; pentru religie, M l este elem entul originar si activ cu care ncepe adevrata realitate, mpria Iui Dumnezeu. i aceasta nu mai este acel X probabil al cugetrii filosofice, ci Calea. Adevrul si Viaa", suprem a realitate, prin care totul ine si viaz". Dac cunoaterea lui Dum nezeu este o necesitate pentru orice religie, ea este cu att mai evidenta pentru cea cretin, pentru care dum nezeiescul ei ntem e ietor a spus: Eu pentru aceasta am venit pe lume. ca lumea s te cunoasc pe Tine adevratul Dum nezeu i pe acela ce Tu l-ai trimis Fiul Tu4 '. Cunoaterea lu i D um nezeu este deci p rim a condiie a u n ei religii, $i n special a celei cretine. Ea presupune n primul rnd existena Lui, cci a cunoate ceea ce nu exist ar fi un non-sens. Existena lui Dum nezeu ne este atestat in chip subiectiv prin actul sufletesc care afirm aceast exis ten. iar n chip obiectiv, fie pe calea supranatural, a reve laiei divine, fie pe cea natural, a luminilor raiunii. D um ne zeu este ceait de raiunea noastr ca principiu creator si gu vernator al lumii, drept cauza absoluta i necesar a feno m enelor contingente\ care nici n parte i nici n totalitatea lor nu pot da o explicaie suficient a lumii i a vieii. 2. P osibilii:ttca c u n o a te rii lu i D u m n e z e u c u arg u m e n te ra io n a 'e . Totui sunt muli care tgduiesc fie exis tena lui Dumn *zeu, fie posibilitatea cunoaterii lui, dup cum alii tgduiesc necesitatea i utilitatea acestei cunoa teri Din prima categorie fac parte materialist i pozitivitii agnostici, din a doua, fkleirii. tradiionalitii, intuirionitii ^i pragmatitii. 42

APRAREA CREDINE!

M aterialismul monist neag existenta oricrei alte reali ti n afar de materie. Materia este unicul principiu al lumii i singura form a existenei. Chiar ceea ce numim noi suflet nu este dect o form derivat i evoluat a materiei. Firete c, potrivit tezei materialiste, nu poate fi vorba de existenta unui Dumnezeu. Materialismul este o form de mult perimar. Cugetarea tiinific m odern a trecut peste eroarea materialist. Mate ria nu s-a putut organiza d e la sine, iar spiritul este o realita te de sine stttoare, pe care materia, dac nu o poate expli ca, nici nu o poate expulza. Agnosticismul (dc la grecescul gnosis i a privativ), pro fesat d e pozitivism, se deosebete de materialism prin aceea c el nu neag direct existena divinitii, ci o declar inacce sibil cugetrii omeneti i deci necognoscibil. Agnosticis m ul a ap ru t nti ca o sim pl form m etodologic* la H am ilron (filosof kantian englez, 1788-1856.) i llu x ley (cunoscut naturalist englez, 1825-1895), care preconizau numai ignorarea absolutului, i a evoluat pn la eliminarea oricrei idei de absolut din sfera existenei, la ntemeietorul pozitivism ului, A uguste C om tc. O poziie interm ediar re p r e z in t H e rb e rt S p e n c e r (1 8 2 0 -1 9 0 3 ), c a re e s te reprezentantul tipic ai agnosticismului metodologic. Pentru el, absolutul nu se poate cuno ate i nu se va cunoate niciodat. Filosofia i religia, zice Spencer, n primul capitol al lucrrii Sistem de filosqfie sintetic, au cutat n zadar s determine prin noiuni ceea ce este indeterminabil. Rolul i lim ita c u n o a te rii su n t re d u s e num ai la in te rp re ta re a fenomenelor. Filosofici i revine sarcina d e a sintetiza aceste interpretri, ren u n n d la tot ce poate fi dincolo d e ele; re lig ie i, s a rc in a d e a n tr e in e c o n tiin a a c e s tu i incognoscibil, care nu e cunoscut i nici nu poate fi cunos cut vreodat.* Auguste Comte transform ns agnosticismul metodologic n unul metafizic5. Dup el, nu exist un necu noscut, fiindc ndrtul fenom enelor nu mai exist nimic care s constituie acest necunoscut Teologia i filosofia sunt forrne perim ate ale cugetrii, care a trecut de mult peste aceste stadii primitive spre a ajunge la stadiul tiinei pozitive.
43

IO A N r .H SAVIN

Toat metafizica pozitivist conine n sine o stranie si or ganicii contradicie. Cci a vorbi d e fenom en adic dc ceva care ne apare, phainom enon i a tgdui existenta a ceea ce ne apare n fenomen" noum enort. este cel puin un non-sens. De aceea nii adepii imediai ai pozitivismu lui com tian au trebuit s renune la aceasta tez radical, ad o p tn d 0 metafizic idealist care, inclus n dom eniul cercetrilor pozitive speciale, s fie postulat ca integrare a datelor pozitive pentru cunoaterea realitii integrale. De altfel, Comte nsui a fast inconsecvent fa de doctrina sa, ntruct, dei nega religiei orice obiect i orice realitate, a terminat prin a institui el nsui o religie, aceea a umanitii zeificate" le G rand Etre. Baza agnosticismului o formeaz ns idealismul critic ist al kantianismului, care tgduiete posibilitatea cunoaterii prin raiune a existenei lui Dum nezeu. Cugetarea noastr, zice Kant, e legat de formele sensibile ale intuiiei, tim p i spaiu, i d e formele categoriale ale inteligenei7 Acestea, valabiie n cercul fenom enelor, nul-ij pot depi limitele. De aceea nu se pol cunoate lucrurile n sine, ci numai ceea ce ne apare nou din ele fenom enele lor. Absolutul este intangibil i incognoscibil pentru inteli gena noastr i chiar dac, din punct dc vedere m etodo logic, raiunea noastr postuleaz o fiin suprem , aceasta nu este dect o simpl idee, un ideal pentru nchegarea, ntr-un tot sintetic, a fenomenelor, i nu o realitate. F.xistena e posibil num ai n lumea fenom enelor date n tim p i n spaiu i n-are nici un neles n lumea absolutului. Teoretic deci, Dumnezeu nu se poate cunoate, nici nu se poate vorbi despre existena lui. ntruct ns din punct de vedere moral, existena lui Dumnezeu este absolut nece sar. i nu ca un ideal, ci ca o realitate, aceast existent se im pune ca o necesitate a raiunii practice cu atta trie, nct lumea raiunii trebuie suspendat, pentru a face loc credin ei", zicea Kant**. Deci dup kantianism, se neag putinia cunoaterii exis tenei fiinei divine prin raiunea teoretic, dar nu i realita tea ei, care este afirmat de raiunea practic. Aceast exclu dere ntre tiin i credin, aceast antinomie ntre raiunea 44

APRAREA C R ED IN EI

teoretic cea practic, pornete din dualismul n care se zbate ntreaga filosofic kantiana'-*. Cauza accstui dualism st n reducerea existenei numai la lumea fizic Aceast redu cere ns nu se poate susine nici mcar din punctul d e ve dere al kantianismului Singur Kant spune: a vorbi despre ceva care ne apare fe n o m e n u l , fr a exista ceca ce apare - lucrul n sine. noum enon- ul . ar fi absurd ( Ibidon). ns tot att de absurd este a afirma c acest ceva care exist nu se p o a te cu n o ate fiindc c u n o ate re a este condiia neaprat a existenei. Pe realitatea acestei lumi invizibile a lucrurilor n sine se sprijin tot sistemul kantian i a reduce aceast realitate la simple ficiuni, care par s fie o realitate, fr a fi acel als ob al kantianismului \ nseamn a rezema sistemul nsui pe astfel de ficiuni. Aceast lacun a cutat Kant nsui s o corecteze, cldind cu credina acolo unde a crezu t c treb u ie s distrug cu raiunea. Deci, nici din punctul de vedere al idealismului crilicist nu se poate nega posibilitatea cunoaterii existenei fiinei divine. J . A lte a r g u m e n te a le c u n o a te r ii lu i D u m n e z e u . Tot ca o repercusiune a kantianismului se prezint si fideismul. care nu admite alt cale de cunoatere a lui Dumnezeu dect pe cea a credinei. Reprezentantul tipic al acestei di recii este filosoful german Jacobi (1763-1819), i n genere umaniti ca: Hamann. H erder etc. tiinta, zice Jacobi. este supus determinismului mecanic i este n interesul ei s nu existe Dum nezeu. tiinta, de altfel, nu ofer dect o cunoa tere mijlocit i relativ si nu poate demonstra ceva despre fiina divin. Fiindc a dem onstra nseam n a deduce un adevr inferior din altul superior, ceea ce este imposibil n cazul lui D u m n ezeu / Eroarea lui Jacobi este evident. Fiind c a dem onstra nu nseamn numai a deduce ceva inferior din ceva superior, ci i a induce de la inferior ctre superior. Obiecia lui Jacobi ar viza cel mult demonstraia ontologic a existenei lui Dumnezeu, care e deductiv, i nu i pe cea inductiv, de la efect la cauz, a celorlalte argumente. nrudite cu fideismul sunt revelaiortismul i tradiiona lismul, care afirm c raiunea e d e prisos pentru cunoate rea existenei lui Dumnezeu. Aceast cunoatere o avem fie 45

lOAN G tl SA VIN

prin revelaia (Jivin din Sfnta Scriptur, superioar oricrei alte demonstraii, fie prin tradiia unei revelaii primordiale, care lucreaz de la sine n noi. pentru ajungerea la aceast cunotin11. Ca forme ale agnosticismului se prezint i curentele m o derne: intuiionism ul $i pragmatismul. Intuiionismul, intro dus n filosofie de Bergson si Le Roy si acceptat n teologie de protestantismul liberal si modernismul catolic, afirm c existena lui Dumnezeu ne este dal ca fapt intuit de conti in i nu mai este nevoie de o demonstrare a lui prin raiu ne. Cunoaterea prin raiune constituie o form inferioar de cunoatere i e restrns num ai la realiratea sensibil, nu i la cea suprasensibil sau spiritual. P ragm atism ul iniiat de cunoscutul psiholog american William Jam es afirm c existena lui Dumnezeu este con firmat de trirea psihic a suprasensibilului religios, creia raiunea nu are nimic a-i aduga: Kxperiena religioas, zice James, afirm contactul cu realitatea divin. Acest contact ni-1 d intuiia direct a invizibilului cruia raiunea a b stract nu are i nu-i poate aduga ceva*1 2 . Att intuiionis mului, ct i pragmatismului le rspundem c intuiia direct o avem si despre lumea fizica, ceea ce nu ne mpiedic a o p u n e n raport cu m ijloacele raionale d e cunoatere. Iar dac mijloacele raionale nu sunt adecvate cunoaterii fiinei divine, nici nu li se cere aceast cunoatere, ci numai recu noaterea existenei obiective a fiinei divine53. Apropiat in tuiionismului este $i misticismul, care tgduiete raiunii amestecul n cunoaterea divinitii. Aceast cunoatere este un dar special al intuiiei directe prin actul creaiei. De aceea, chiar dac cunoaterea prin raiune e posibil, ea nu e necesar, mai mult nc, ea este i inutil i duntoare. Inutil pentai credincios, cruia i ajunge credina sa, inutil pentru necredincios, a crui necredina nu o poate nfrnge. !> i vtmtoare, pentru c, sau raionalizeaz credina, dezb rcn d -o d e m ister, sau sem eete raiunea, ridicnd-o pn la Dumnezeu. Atitudinea misticismului esie n vdit eroare1 *. Cunoaterea raionala a lui Dumnezeu e si necesar, i posibil; De aceast cunoatere s-a folosit ntotdeauna bise 46

APRAREA CREDINEI

rica i tiina teologic. Uneori s-a abuzat. n special n sco lastica. De aici, reacia misticismului n Fvul Mediu, numai pentru dovedirea existenei lui Dumnezeu se utilizau 5661 de argum ente raionale. Firete, un abuz. Biserica n-a admis dect o p an e din ele, din care cele mai cunoscute, denumite de aceea si argum ente clasice, sunt: argumentul cosmologic, teleologic, ontologic, istoric, moral i psihologic.

LECIA a Vll-a l. A r g u m e n tu l co sm o lo g ic. 2. A r g u m e n tu l teleologic. 3 . A r g u m e n tu l o n to lo g ic . 4. A r g u m e n tu l isto ric. 5. A r g u m e n tu l m o r a l. 6. A r g u m e n tu l p sih o lo g ic .

1. A r g u m e n tu l c o s m o lo g ic . Argumentul cosmologic (de la grecescul kosmos - Ju m c ) deduce existena lui Dum nezeu din existena lumii, prin aplicarea legii cauzalitii i a principiului raiunii suficiente. Lumea este o totalitate de lucruri i fiine care nu-i au cauza n ele nsele, i nici una din ele nu poate fi cauza tutu ror. ntruct toate sunt contingente. Deci lumea, n totalita tea ei, trebuie s aib o cauz n afara de ea i mai presus de ea. Aceasta n virtutea legii cauzalitii. Aceast cauz, la rndul ei, nu poate fi contingent. fiindc n cazul acesta n-ar mai oferi o explicaie suficient, cernd ea nsi o alt cauz. Ea trebuie s fie o c a u z absolut. Aceasta, n vir tutea principiului raiunii suficiente. Aceast cauz absolut, n afar d e lume i mai presus de ea este ceea ce numim Dumnezeu. Acest argum ent; fiind cel mai vechi, a fost i cel mai des ntrebuinat, air n teologie, ct i n filosofie. l gsim i n Sfnta Scriptur: Cerurile spun slava lui Dumnezeu i face rea minilor lui o vestete tria" (Ps. 18. 1), ca i la scriitorii bisericeti printre care Sfntul Atanasie, Sfntul Vasile cel Mare, Sfntul Grigorie de Nazianz, Fericitul Augustin etc. n filosofie el a fost nfiat n felurite forme, din care cele mai cunoscute sunt cea a lui Aristotel. plecnd de la ori ginile micrii, i cea a lui Leibniz, de la contingena lumii. Aristotel postuleaz alturi de materia nemicat un prim impuls, el nsui nemicat, drept cauz a micrii din lume. .Acest prim impuls sau prim m otor nu este dect starea de perm anent actualitate a formei pure1 Dumnezeu. Leibniz, plecnd de la contingena condiionat a lumii i a lucrurilor din ea contingentia m u n d i care nu-i au cauza absoluta a existenei lor, postuleaz o cauz necondi ionat n fiina absolut a lui Dumnezeu. 18

APRAREA C R E D IN -Jia

Obieciile ridicate contra argum entului cosmologic pri vesc am bele lui formulri. Unele sunt d e natur metafizici, altele de natur logic sau metodologic. Adversari i sunt materialism, care nu admit alt principiu afar de materie, i pozitivitii, care nu admit valoarea legii cauzalitii dect n lumea fenomenal. Prima form ii argumentului cosmologic, scoas din problema micrii, este respins (ie materialiti. care afirm c micarea e etern, ca i materia, i deci nu este nevoie de un nceput al ei. Eternitatea micrii ns nu este admisibil, fiind contrazis de legea entropiei ', potrivit creia m icarea, nefiind dect transform area energiei, iar aceasta degradndu-se, va avea un sfrit. Ceea ce arc ns un sfrit a trebuit s aib i un ncepur. Deci micarea nu este etern. Contra formei contingenei se obiecteaz c, dei feno m enele singulare i au cauza n alt fenomen, n totalitatea lor ns, condiionndu-se reciproc, nu mai cer o alt cauz n afar d e ele. H cunoscutul postulat kantian al circuitului c a u z e lo r4. La aceasta rspundem c ceea ce conine partea nu poate conine i totul, iar totalitatea fenomenelor nu poa te schimba calitatea lor. Oricte fenom ene contingente s-ar aduna, ele nu pot da o cauz absolut, dup cum oricte pietre s-ar aduna, ele nu por da o scnteie de via. Alte obiecii privesc valoarea obiectiv a legii cauzalitii sau putina aplicrii ei Dup prima obiecie, legea cauzalit ii, fiind de natur subiectiv, nu aparine lucrurilor, ci doar noi o atribuim acestora. Lucrurile nu se prezint n raporturi de cauzalitate, ci numai de coexisten i consecuie, pe care noi din obinuin le transformam n unul de cauzalitate i dependen. E formula lui Hum e4 i a scepticismului. La aceasta rspundem: legea cauzalitii e legea constitu tiv a lumii. Fr ea, lumea n-ar putea fi cugetar, si nici n-ar fi posibil o tiin exact * . Legea constanei energiei, care st la baza acesteia, nu e dect o alt forma a legii cauzalit ii, bazndu-se p e identitatea cauzei i a efectului. A subiectiviza legea cauzalitii nseamn a ridica obiectivitatea ma teriei, ceea ce n-ar admire-o, n primul rnd, materialismul, i nici pozitivismul. O a doua obiecie e aceea c legea cauzalitii e valabil num ai n lumea fenom enelor, pe care nu o poate depi. 49

I O AN G H SA VIN

Obiecia aceasta, formular dc Kam i adoptat de poziti vism, este just n sensul c legea cauzalitii nu trece de lumea fenomenal, clar postuleaz pe cea suprafenomenal, cci un fenomen" fr un noumen" ar fi un non-sen. n lumea supra-fenomenal, aplicarea legii cauzalitii ncetea z ns cci nu se mai poare nrreba despre o cauz a abso lutului". Cu aceasta cade i obiccia ridicat de Stuart Mill asupra aplicabilitii integrale a legii cauzalitii'. Cei ce neag totui legea cauzalitii pentru consecinele ei abdic de la legile si obligaiile raiunii. Poziia lor nu mai este dictat de raiune, ci de pasiune. A dversarii a rg u m e n tu lu i co sm o lo g ic ridic o ultim obiecie: el duce la o cauz absolut, dar nu la o fiin per sonal, aa cum religia concepe pe Dumnezeu. Aceast sar cin revine ns argumentului teleologic, care com pleteaz pe cel cosmologic. 2. A r g u m e n t u l te le o lo g ic (d e la grecescul leleos scop") infereaz ideea de Dumnezeu din armonia,ordinea i finalitatea din lume. C n lume exist ordine i armonie, cine ar putea con testa? Ka dom nete n lumea astrelor ca i a infuzorilor, n lumea organic ca i cea anorganica, n ordinea static a na turii ca i n cea dinamic a istoriei, 'lotul n Univers e d o minat d e legi i dirijat ctre anumite scopuri. Cine a ornduit aceste legi i cine a pus aceste scopuri i, mai ales, cine a aezat aceast admirabil adaptare a mijloacelor ctre sco puri finalitatea? lat attea ntrebri care se nasc din con tem plarea lumii i duc la postularea unei fiine care s fi voit aceasta ordine, s o fi creat i s o i prezideze. Dac argumentul cosmologic ne im pune existena unui Dum nezeu creator, argumentul teleologic ne-o im pune pe aceea a unui Dumnezeu organizator i guvernator. Sau or dinea din lume a putut lua natere i fr aceast inteligena superioar, care s fi voit scopurile i s fi creat mijloacele pentru ajungerea lor? Cui s-ar datora atunci aceast ordine? I lazardului, rspund materialitii. sau impulsului ordo nator, cu care a fost dotar d e la ncepui materia, rspund evoluionitii. 50

APRAREA C R E D 1NTF.1

Mazardul nu poate ns crea ordinea, fiindc caracteris tica acesteia este continuitatea i permanena, pe cnd a ha zardului este necontinuitatea i inconstanta. I lazardul nu poate nate tocmai contrariul su ordinea, dup cum n tmplarea nu poate crea legea. Nu se poate de 20 d e ori n ir acelai zar, zice Legouve. Ori natura face s cad acelai zar dc inii de secole." Teoria hazardului sau a ntmplrii, pus la baza alomismului, revolt nu num ai logica, dar si bunul sim, nct Lamartine spunea c ea nu trebuie spus nici cinelui, spre a nu revolta instinctul dinlr-insul". Cicero concepea mai puin absurd ideea c lliacla si F.neida ar fi putur lua natere dintr-o mas de litere aruncate la ntmpla re dect [ideea c] lum ea far fi putut lua natere] din hazar dul ntmplrii; iar Voltaire ddea aceast plastic replic: Luai un sac plin cu nisip, turnai-l ntr-un vas. mestecai-1 bine i struitor i vei vedea c vor iei din el plante, ani male i opere d c art*. De aceea teoria hazardului a fost nlocuit cu aceea a n e cesitii mecanice, dup care materia a fost dotat de la nce put cu un impuls spre organizare. De la cderea pietrei i pn la cugetarea omului, totul se reduce la micarea mate riei", /.icea Hacckel6. Micarea singur ns, chiar dotat cu impulsul ctre organizare, nu poate explica nici ordinea, cum nu poale explica nici viaa, nici formele ei. Micarea mecanic poate da natere la aglomerri de mase dune de nisip, sedim ente de straturi, blocuri d e stnci sau conglo merate de metale , ns nicicnd unui organism viabil. Nu s-a cldit niciodat o cas din brnele i pietrele adunate de furtun: cum s-ar fi putut alctui Universul din simpla aglo merare d e atomi? De aceea teoria mecanic i adaug coro larul unei finaliti incontiente a micrii. O finalitate incon tient este ns un non-sens. Finalitatea presupune un scop ctre care se tinde i se realizeaz. Cine i-a dat aceste sco puri? Matura? Ea nu cunoate scopuri; cu att mai puin mi carea. De unde atunci finalitatea? Nu exist scopuri n natur i nici nu trebuie apelat la ele r rspunde evoluionism ul. O rdinea din natur s-a creai printr-un n d elu n g at proces d e evoluie a m ateriei. Prin influena m ediului s-au creat funciuni ale materiei, care la 51

IO AN O II SA VIN

rndul lor au crear organele. Ochiul a fost crear prin influen a mediului lumina, dup cum aripa s-a nscur sub influ ena aerului. O rganele nu trebuie privite n starea lor de acum, ci n formele lor prime de apariie i atunci nu vor mai aprea ca enigm e nedezlegabile, ci ca procese fireti ale m a teriei n curs de dezvoltare (11. Bergson, L Euotution creatrice). Finalitatea din natur e aparent, zic evoluionitii, fiindc nu organul e creat n vederea scopului - funciune, ci acesta a creat organul. Finalitatea din natur nu e dect o proiecie a finalitii noastre subiective (Kant). Ordinea nu e dect necesitatea mecanic, iar armonia o iluzie. n natur, disteleologia alterneaz cu teleologia i arm onia cu dizarrnonia. Cataclismele, montrii sau infuzorii nu cadreaz cu aceast presupus armonie. Evoluionismul, admis astzi ca o ipotez fecund pentru cunoaterea i utilizarea tehnic a naturii, nu d ns o expli caie suficient a Universului. n primul rnd, evoluionismul nu poate explica cum i de unde a aprut viaa, F. uor a desfura procesul vieii cnd operezi cu viaa nsi, dar' n trebarea rmne nedezlegat: de unde a aprut viata? Trecnd peste aceast enigm nedezlegabil prin evoluionism, ntrebm : Constituie evoluionism ul un principiu real i suficient pentru explicarea ordinii i finalitii din lume? Mai nti, evoluionismul nu este dect istoria proce sului de dezvoltare a ordinii i creaiei din lume, dar nu i explicarea ei. Evoluia n-a creat ordinea din lume, dup cum istoria unei ri n-a creat ara nsi8. Evoluia descrie fazele prin care a trecut Universul cu ordinea din el, dar nu le creeaz. Materia i viaa, o dat create i nzestrate cu legi de conservare i adaptare, s-ar fi putut desfura i n conformi tate cu ipoteza evoluionist, dar, n cazul acesta, evolu ionismul nu poate explica viaa, nici n originea ei, nici n desfurarea ei. nlocuirea aciunii scopului prin influena m ediului nu explic suficient existena organelor, cci nu vedem cum lumina a crear organul dublu al ochilor, aerul, aripa psrii, i nici palmierul deertului, gtul lung al girafei9. Dac arm onia i finalitatea din lume sunt contrazise de prezena infuzorilor i a montrilor, existena acestora este i 52

APRAKLA CKEDNE1

mai inexplicabil din punct d e vedere ai evoluiei, aceste exem plare fiind de mult sortite dispariiei, fie n lupta pentru existent, fie prin slaba lor adaptare la condiiile vieii. Evoluionismul nici nu-i poate dovedi experimental len tul, dar nentreruptul proces de desfurare, fie din cauza lipsei form elor interm ediare dintre specii10, fie din cauza brutei lui opriri n faa fenom enelor sufleteti1 1 .U I nu poate elimina finalitatea din natur, dup cum n-o poate elimina din istorie, care nu este altceva dect realizarea de scopuri sau valori1 2 . Rm ne (aaldar, ca singur posibil, explicaia unui Dumnezeu creator i organizator al lumii, pronia tor i diriguiror al ei. Din cauza marii sale eficaciti, argumentul teleologic a fost i cel mai des ntrebuinat. Sfnta Scriptur l ntrebuin eaz foarte des. De aceea i poart denum irea de argu m ent biblic". Plaron face din el cheia d e bolt a filosofici sale. Sfinii Prini i dau preferin. Cugetarea modern se pleac n faa lui, uitnd ndoielile i ipotezele. Voltaire i reneag scepticismul n faa lui, iar Kant, distrugtorul oric ror arg u m ente raionale pentru d o v ed irea existenei lui Dumnezeu, se pleac n faa lui, considerndu-1 ca pe cel mai vechi, cei mai puternic i mai corespunztor minii om e neti i care merit respectul pentru toate timpurile1 '19. 3. A r g u m e n tu l o n to lo g ic deduce existena lui Dumne zeu din nsi ideea ce o avem despre El. Prima formulare i-a dat-o Arhiepiscopul de CanterburyAnselm (1033-1109). Anselm argumenteaz n felul urmtor: fiecare dintre noi are n minte ideea despre Dumnezeu, ca fiina dect care alt ceva mai mare nu se poate cugeta". Deoarece ceea ce exista n minte, dar i n realitate e mai mare dect ceea ce exist numai n minte. Dumnezeu pe care l am n minte trebuie s existe i n realitate, fiindc, lin situaia] contrar, u-ar mai fi fiina dect care s nu se poal cugeta alta mai mare". O a doua formulare este aceea a lui Descartes. Descartes pleac tot de la existena ideii de Dum nezeu n sufletul nos tru ca o fiin atotperfect i a crei esena implic existena. Cugetnd cu atenie, zice Descartes. gsesc c existena nu 53

IO N G H SA VIN

poate fi separat de esena lui Dumnezeu, aa du p cum nu se poale separa de esena unui triunghi dreptunghi egalita tea cu doua unghiuri drepte4 4 i ,ncpurnd cugeta pe Dum nezeu dect existnd, urmeaz c existena este inseparabil de el si exist n a d e v r (M editaii m etafizice , III. V). La fel argum enteaz i Spinoza care deduce existena din esena iui Dumnezeu Cujus essentia nvluit existentia ca i Leibniz, care deduce existena lui Dumnezeu din posi bilitatea, prin nimic mrginit, de a exista a monadei prime care esle D um nezeu5 *. Contra argum entrii ontologice s-au ridicat mai m ulte obiecii, dintre care dou principale. Prima vizeaz formula lui Anselm i pornete d e la contem poranul acestuia, clu grul Gaunilo, iar mai trziu de la Toma d'Aquino. Dup ei. p rezen a n m inte a unei idei nu implic i realitatea ei obiectiv. Cci pol s am ideea de Dumnezeu, fr ca Dum nezeu s existe15. A doua obiecie e ridicat de Kant i pri vete formula lui Descartes. Kant zice c existena nu e o ca litate care rezult din perfeciune, ci ca este condiia esen ial a oricrei alte caliti. Dum nezeu trebuie s existe nti p en tru ca s i se poat atribui totperfeciunea i nu din aceasta s i se deduc existena. Argumentarea ontologic are deci o valoare ipotetic, i nu una apodictic. Prima obiecie nu e temeinic, fiindc aici nu e vorba de orice idee, ci de cea a lui Dumnezeu, care se im pune cu n e cesitate i care conine n conceptul ei necesitatea existenei ei; a doua obiecie e just din punct de vedere formal-logic; ea nu infirm ns. argum entul, ci num ai i schim b forma din apodictic n ipotetic: dac Dumnezeu trebuie cugetai, El nu poate fi cugetat dect ca existnd. Ori pe Dumnezeu l cugetm cu necesitate, dup cum arat nsui Kant. deci El trebuie s i existe cu necesitate. Valoarea intrinsec a argu mentului nu dispare deci nici sub aceast form. 4. A r g u m e n tu l is to r ic infereaz existena lui D um ne zeu din faptul existenei acestei idei la toate popoarele i n toate tim purile. De aceea, el se m ai num ete cohsensus gentium . Nu exist ]>opor care s nu aib ideea existenei lui Dumnezeu. Nici istoria i nici preistoria nu cunosc popoare atee. Oriunde s-au gsit urme de om. s-au gsit i urme de 54

A l \R A KF-A CREDINEI

culr, iar istoria nu-1 gsete p e orn dect strns legat dc exisrena lui Dumnezeu. Presupusele popoare atee s-u dovedir a avea o religie, fie negrii din Malaca i Australia, fie pigmeii si hote iu ot ii sau boimanii din Africa (Le Roi, Max Muller). Antropologia modern face din existena religiei specifi cul om enesc si semnul despritor ntre ora i animalitate. Ceea ce exist la toat umanitatea are putere de adevr, zi cea deja Aristotel. iar ceea ce e afirmat de toi nu poate fi n ntregime fals. aduga Toma d'Aquino. Obiectiuni. Se obiecteaz ns: Credina mulimii nu con stituie un criteriu sigur al adevrului. Au mai fost credine universale care s-au dovedit erori universale, de exemplu: imobilitatea pmntului, geocentrismul Universului... Rspundem: Ce a fost eroare s-a dovedit ca atare i a c zut. Religia ns, cu roate atacurile aduse la adresa ei, di nuie mereu i e mai vie astzi ca odinioar. Au czut erorile strine esenei ei, dar au rmas adevrurile proprii fiinei ei. O alt obiecie este c existena ideii de divinitate nu do vedete neaprat si existenta acestei diviniti, fiindc religia s-a putut datora unor cauze naturale, nesiguranei sau fricii, intereselor de stat sau de cast i s-a perpetuat prin puterea obinuinei sau a educaiei. Dac religia s-ar datora ignoranei sau fricii fa de necu noscutul fenom enelor naturii, acum . cnd p e acestea le tim, de ce-arn mai crede? Un Newoin sau Galilei. un Liebig sau Pastcur, n-au fost nici animai de fric, i nici stpnii de ignorana. De ce au crezut i de ce cred azi atia? Prin obinuin sau [prin] influena educaiei? Dar sunt oam eni care creeaz ei nii mediul i stpnesc pe contemporani, deci au putina de a se sustrage i mediului, i d e a anula efectele educaiei i totui cred Un Goethe, un Carlylc, un Kant, un Rousseau au crezut. S fie religia invenia oam eni lor de stat sau a preoilor interesai? Oamenii de stat au {ju rul folosi ideea de Dum nezeu, dar nu au putut-o inventa, iar n ce-i privete pe preoi, a trebuit s existe nti religia, pen tru ca s poat exista (apoil ei. Dac ideea de Dumnezeu s-ar fi datorat uneia din aceste erori, ca ar fi trebuit s dispar odat cu descoperirea i semnalarea erorilor. Faptul c ea exist i azi dovedete c nu eroarea, ci adevrul st la baza ci.
55

IO A .N GH.SAY1N 5. A r g u m e n tu l m o ra l. Fr existena unui Dumnezeu rsplilor al binelui, acesta n-ar exisia, cum n-ar exista nici contiina moral. Natura nu cunoate nici bine. nici ru. Condus de necesitai, ea nu cunoate nici libertatea, nici fapta moral. Contiina binelui, care nfrnge egoismul ma teriei, ar fi cea mai nefireasca nelare, clac n-ar fi un bine suprem", care s-I justifice i s-l impun. De aceea, chiar cei care au cerut o moral autonom au trebuit s recurg la ideea unui Dumnezeu i a unei viei viitoare, spre a explica binele i a-i facilita realizarea, cum a fcut Kant. bunoar. Luai lumii ideea d e Dumnezeii i primul lucru care va disprea va fi noiunea de bine, ca si putina realizrii lui. Toate formele d e moral autonom sunt posibile atta vre me ct exist alturi de ele o religie care le susine. Luai-o p e aceasta i va nceta orice moralitate, cci, fr D um ne zeu, omul rm ne stpnit de instinct, care nu-i poale avea alt lege dect cea a propriei lui existene: egoismul. 6. A r g u m e n tu l p s ih o lo g ic deduce din existena n su fletul omului a aspiraiilor ctre adevr, bine i frumos, exis tena unei fiine atotperfecte, care le cuprinde pe acestea n chip absolut. Cci cum s-ar explica n noi. fiine mrginite i imperfecte, aspiraia ctre perfeciune? Setea aceasta dc ab solut i fdej perfeciune este pus de altcineva n noi. i-i are existena real n afar de noi, ntr-o fiin atotperfect, care le face posibile de realizare i acesta este D um nezeii. n caz contrar, om ul ar fi singura creatur supus iluziilor i amgirilor, iar raiunea uman ar fi mai de plns ca instinc tul. care cel puin nu nal niciodat.

56

LECIA a Ml l-a 2. T e is m u l i fo r m e le lu i. 2. D c is m u l i p a n te ism u l. A te is m u l i m a teria lism u l.

1. T e is m u l i fo r m e le lu i. Religia este un fapt univer sal. Felul cum a fost conceput ideea de Dumnezeu, ca i ra portul Lui cu lumea i cu omul au variat, i de aici diferitele forme ale religiei obiective. Aceste raporturi, orict de va riate, pot fi reduse la patru tipuri distincte: a. Teismul, care concepe pe Dum nezeu ca o fiin perso nal, mai presus de lume i totui activnd n ea, creatoare i guvernatoare a lumii; b. Dcismul, care concepe pe Dumnezeu ca o fiin perso nala, transcendent i creatoare a lumii. ns nu i guverna toare a ei; c. Panteismul, care identific pe Dumnezeu cu lumea; d. Ateismul, care neag existena oricrei diviniti. Teismul, spre deosebire de deism i panteism, reprezint forma cea mai proprie pentru religie, de aceea numai n el poate fi vorba n chip real de un raport religios cu fiina di vin. Un Dum nezeu creator, dar care se dezintereseaz de soarta creaturilor sale. ca n deism, nu poale fi obiect al reli giei, fiindc suprim posibilitatea de realizare a acestui ra port; iar un Dum nezeu ncpersonal i contopit cu lumea, ca n panteism , suprim a om ului i raportul personal, i liber tatea caracteristic a unui act religios. Numai n teism acest raport poate fi i posibil, i deplin, i real. Dup felul cum este conceput fie Dumnezeu, fie raportul su cu omul. teismul prezint i el cele mai variate forme, de la adorarea lucrurilor nensufleite n fetiism, pn la puri tatea spiritual a unui Dumnezeu unic n cretinism. Toate aceste forme se pot reduce la trei grupe distincte, i anume: a. Religii politeiste. care ador divinitatea mprit n mai multe zeiti. Politeismul se prezint la rndu-i sub forme foarte variate; fetiismul', numit aslfel dup fetiurile (dc la 57

IO A N G H .S A V iN

latinescul faclitius) n care e adorat puterea divin. n acest feti obiecie naturale sau artificiale slluiesc spiritele bune sau rele. aparinnd unui spirit superior, care este sau de sine stttor, sau inerent fetiului; totem ism ul2, d e la animalul sacru totem, in care e adorat spiritul strmoilor, naturismul, n care divinitatea e adorar n fenom enele na turii (sabeism), in animale (zoomorfism) i n oam eni (antro pomorfism sau/si teriantropism divinitile jumtate om, jumtate animale: sfineii egipteni, taurii babilonieni). Aces tor forme de religii au aparinut aproape toate popoarele cu noscute n istorie: indieni, egipteni, asiro-babilonieni, greci, romani etc. b. Religii dualiste, n care divinitatea e adorat sub dou principii, cum a fost parsismul, n care era adorat principiul binelui. Ohrmazd, i principiul rului, Abrim an. c. Religii monoteiste. n care e adorat un singur Dumne zeu; aa a fost religia mozaic, aa sunt religia m ahom edan i cretinismul. O alt grupare a religiilor este aceea a religiilor naturale i supranaturale sau revelate. Primului grup i aparin toate religiile, afar de mozaism i cretinism, ambele religii reve late i supranaturale. Din to ate aceste forme, cretinism ul reprezint forma com plet i singura adevrat, att n ceea ce privete con cepia d esp re divinitate, ct si raportul dintre divinitate, lume i om. Spirit absolut, personal i transcendent, creator i guvernator al lumii. Dumnezeu este i rscumprtor al ei prin lisus Hrislos, care a restabilit raportul dc filial depen den a omului fat de Dumnezeu, ct i adorarea acestuia n duh i a d ev r. Dei drumul de la totemism i fetiism i pn la creti nism se prezint nftr-1 o continu ascensiune, totui creti nismul nu este o form evoluat a acestora, ci e forma ab solut a religiei5- Bl a venit cnd a fost plinirea vremii", deci cnd om enirea, pregtit prin religiile naturale, i mai ales prin cea mozaic, a pumr primi actul mre al rscumprrii. Evoluionismul preconizat d e unii este inacceptabil l-l contrazice nu numai caracterul absolut aJ revelaiei cretine, dar i procesul de evoluie al celorlalte religii. nlr-adevr, n 58

APRAREA C R E D IN E I

desfurarea religiilor naturale nu avem de-a face Cu un pro ces dc lent i progresiv evoluie de la politeism prin dua lism ctre monoteism, ci faptele indic un monoteism ante rior politeism ului. M onoteismul exist chiar la popoarele cele mai primitive, iar dualismul a preexistat cultului natu ralist. Monoteismul poporului evreu a existat dintru nceput, fr a fi o evoluie a formelor politeiste. Deci nu se poate vorbi de u n evoluionism spre monoteismul cretin, ci cel mult dc o spiritualizare a religiilor naturale si o pregtire a umanitii pentru primirea cretinismului. 2. D c is m u l i p a n te is m u l. Dcismul concepe pe Dum nezeu drept creator al lumii, ns nu i guvernator al ci. Dum nezeu, crend lumea, zic deitii, a nzestrat-o cu legi proprii de guvernare, iar pe om cu suficiente mijloace natu rale^ capabil s-i ajung, prin ele, .scopul su n lume. Dcis mul preconizat n vechim e de epicureism i rennoit n timpurile noi de englezul Herbert de Gherbury, continuat de utilitaritii! Thomas l lobbes i acceptat de scepticismul unor Hume i Voltaire, se nfieaz mai mult ca o doctrin filo sofic dect ca o form religioas. De drept nici nu poate fi o religie, fiindc intre un dum nezeu care se dezintereseaz d e creaie i om, care nu are nici putina, i nici cerina d c a intra n contact cu creatorul su, nu poate exista nici un ra port religios. P a n teism u l concepe pe D um nezeu identic cu lumea. Aceast doctrin duce sau la suprim area lumii, care e un simplu reflex al divinitii acosmismul panteismului idea list5, sau la denaturarea divinitii, care devine prtaa im perfeciunii naturii pancosmismul panteismului m ateria list6. Prima form suprim individualitatea uman necesar oricrei religii, a doua. spiritualitatea divin, eseniala oric rei religii. Dumnezeu fiind una cu lumea, lot ce este n lume este egal de necesar. Deci el suprima libertatea, alt condiie esenial a raportului religios. Deci panteismul nu poate fi o form dc religie, ci mai degrab un compromis filosofic, fie pentru monismul materialist" al stoicismului (antici ?i lall m a terialismului modern, fie pentru cel spiritualist al neoplato nismului sau la 1 1 hegelianismului*. 59

IO A N

oh

. s a v in

3. A te is m u l i m a te r ia lis m u l. Ateism ul e doctrina care neag de plano existena unei fiine divine. El poate fi de ordine practic i de ordine teoretic. El reprezint o atitu dine pur personal d e scepticism teoretic i de indiferentism etic. Ateismul nu c o doctrin izvort din motive logice, ci o insuficien, o infirmitate de structur sufleteasc. Aceasta o mrturisete brutal si sincer unul dintre reprezentanii lui autorizai. Felix le D antec, n cunoscuta sa scriere L'Atheisrne. Sunt ateu. zice le Dantec, cum sunt breton, cum cine va este blond sau brun, fr s-o fi voit. Aceasta este o infir mitate, o m onstruozitate chiar. Astfel de infirmiti cu care sunt nzestrai unii oam eni constituie erori fundam entale, care aparin ns fiinei lor cum le aparine gura, nasul sau urechea. Astfel de fiine lucreaz instinctiv i se supun c o n stituiei lor, fr a se mai ntreba dac aceasta se acord cu logica". Fi, el nici nu aparine mcar vreunui sistem filo sofic (O. Kulpe, 1-inieitung in die Philosopbie), .afar doar de materialism, care nici e nu mai are pretenia d e a fi un sistem de cugetare. Drept ateism ar putea fi taxat i agnosticismul pozitivis m ului, dei el nu neag existena fiinei divine, ci num ai posibilitatea cunoaterii ei. M aterialism ul. Forma clasic a ateismului teoretic este materialismul, care susine c totul n lume se reduce la m a terie i form ele ei i c n afar de ea nu exist nimic n lume, nici n afar de lume. Sub prima form e negar exis tena sufletului materialismul antropologic, sub a doua, existena divinitii materialismul cosmologic. Reducnd totul la o singur substan i Hai un singur principiu materia materialismul satisface unul dintre pos tulatele scum pe cugetrii moderne: monismul. Aceasta i ex plic trecerea de care s-a bucurat ntr-un timp materialismul. Ofer ns materia acel principiu unic care s explice lumea n toat deplintatea ei? Rspunsul este un categoric nu i [aceasta] din unntoarele motive: materia singur nu poate fi un principiu explicativ, ci ea trebuie s fie dotat cu micare pentru ca s explice starea ei d e aciune. Chiar dac mica rea este considerat inerent materiei, ea reprezint un prin cipiu coordonat ei i n cazul acesta avem de-a face cu un 60

APRAREA CRED INEI

sistem dualist si nu monist. Dar dac micarea e coordonat materiei, de unde provine ea? Materialismul nu o poale ex plica. cum nu poate explica nici ce este materia nsi. Se zice obinuit: Materia esie un com pus de atomi". Dar ce suni atomii? Simple ficiuni teoretice. Centre de energie m e canic, rspunde concepia energetic m oderna9 n cazul acesta, energia precede m ateria i energetism ul anuleaz materialismul. Cci. chiar dup concepia energetic, m ate ria rmne neexplicata, fiindc nu vedem cum energia ncspaial poate nate materia extins n spaiu. Se zice: Ma teria a evoluat sub imperiul legilor. Dar de unde aceste legi care au prezidat la evoluia materiei? Materia s-a organizat singur. Cum? Prin hazard. Dar hazardul nu cunoate nici continuitate, nici regularitate. Iar infinitele posibiliti de com binare ale atom ilor fcea imposibil orice com binaie stabil i durabil, cum remarc Leibniz. Dar s adm item posibilitatea u nor com binaii atomice. Aceasta ar putea explica formarea lumii anorganice, dar nu si a celei organice. i atunci marea ntrebare: de unde a ap rut viaa n lume? Mecanic ea nu se poate explica i anorga nicul nu poate explica organicul. Generaia spontanee e un capitol grotesc din istoria tiinei10. La capitolul vieii cel puin, materialismul trebuie s se resemneze, invocnd acel iguoramus, ignorabim us al lui du Bois Reymond. sau s tra g consecinele dilemei puse de marele naturalist Wirchow: Matere natural sau creaie, generaie spontanee sau Dum nezeu. Ten iuni nan dai tu*. Generaia spontanee nu e posi bil. Rmne deci singur posibil creaia. Viata e un ele ment strin materiei si totui materialismul opereaz cu ea, explicnd prin transform ism i evoluie form ele vieii o r ganice. Sistemul e comod, dar nu e tiinific. E uor a explica viaa din via, dar procedeul amintete prea de aproape de abilitatea ieftina a scamatorilor, care scot din fundul unei plrii felurile obiecte, dup ce au avut grij sa-i cptueasc fundul cu aceste obiecte. Formele vieii organice nu se pot explica prin simpla evoluie de la celul la specie, iar prin transformarea speciilor la om. Natura nu cunoate acest lan nentrerupt al evoluiei, care nu se poate reconstitui nici prin formele mult rrmbitate ale unei ontogenii biologice. 61

IO AN G I1 .S A V IN

Omul nsui refuz a $e integra speciei animale, ca trup, si se deosebete complet i esenial de ea, ca suflet. Acesta nu se poate explica prin materie. Fenom enele sufleteti sunt de alt ordine i d e alt origine dect cele materiale, i n fata prim ului act de contiin cade tot eafodajul materialist. Nimeni astzi dintre oamenii d e tiin nu mai vorbete de m aterialitatea sufletului, iar paralelism ul psih o-fi zic este ultima ncercare de a salva, dac nu materialismul, cel puin metoda explicativ a evoiuionismului n lumea fenom ene lor biologice1 1 . Ca metod, evoluionismul poate fi fecund fr s-i ata eze ns balastul perimat i inutil al unei metafizici materia liste. Materialismul n-a conrar n chip serios niciodat, nici pentru tiin, nici pentru filosofie, cu tot zgomotul ce s-a f cut cndva n juru-i. Diletani pentru tiin, irelevani pentru filosofie, materialitii au vulgarizat doar, n sens propriu i peiorativ, datele uneia i principiile alteia n detrim entul am ndurora i cu o singur int: discreditarea religiei.

LECIA a IX-a 1. Natura om ului. 2. Trup i suflet. 3. Raportul d in tre ele.

1. N atura o m u lu i. Omul, aa cum l privete concepia religioas, este com pus din trup i suflet. Aa ni-i prezint viaa nsi, pentru care trup i suflet sunt dou realilti imediate, ns esenial deosebite. Fr aceast dualitate, re ligia nu i-ar avea vin sens, dup cum nu si-ar avea nici omul nsui. Ki s-ar integra in scara animal, stnd n vrful ei, dar nu n afar de ea. Ori omul se distaneaz profund de restul vieuitoarelor prin organism ul su fizic i se d eo seb ete esenial de ele prin viaa sa sufleteasc. Supus acelorai condiii de existena Fizic, ca toate [cele lalte! vieuitoare, el prezint n chip firesc multiple asem nri cu acestea, dar se deosebete de cele mai naintate din tre ele prin pri proprii i caracteristice vieii sale organice specifice. Chiar faa de m aim uele an tro p o id e, cele mai apropiate de om pe scara animal i din care, dup materia lismul antropologic, ar fi descins omul, aceste deosebiri sunt profunde: poziia i conformaia trupului, conformaia cra niului i a feei, a minilor i a picioarelor, prezena i distri buia prului, sunt lot allea elem ente difereniatoare ntre om i ele. La acestea se adaug elementul esenial uman graiul, pe care animalele nu-1 au i care este un corolar ne cesar al celuilalt elem ent difereniator esenial: sufletul. Animalul replic la sensibilitate, instinct i acie reflexe i cel mult la asociaii de prezentri1 i reproducerea acestora prin obinuin, ns nici ntr-un caz la noiuni i judeci. Omul are o contiin moral i una religioas, ceea ce animalele nu au; omul e capabil de progres, pe cnd animalele sunt imobilizate prin instincte i fixiti ale speciei2. Grai, judecat, morala i religie sunt toate datorate vieii sufleteti, care separ profund pe om de animal i-i asigura o poziie i o menire speciale n Univers. Persoana uman, n care sunt unite trup i suflet, spirit i materie, indic att necesitatea unei creaii speciale, ct i o m enire special
63

lO A N G H SA VIN

ncredinat omului n Univers. Aceast menire e contiina i recunotina fa de Creator, pe care omul o exprim prin sentimentul su religios. 2. T ru p i s u fle t. Prezena sufletului n om e realitatea de care se lovesc si n faa creia eueaz toate teoriile mate rialiste i evoluioniste. Sufletul nu se poare explica prin le gile materiei, i nici prin natura ei. Sufletul e o realitate apar te, generic deosebit de materie, pe care o depete, din care nu se poate deduce i la care nu se poate reduce. To- j tui s-au fcut repetate ncercri de a se reduce actele sufle teti la simple manifestri ale materiei, fcnd din sistemul nervos, i n special din creier, organul generator al cuget rii. Percepii, noiuni, contiin nu ar fi dect rezultatul activitii cerebrale, deci un suflet nu exist, chiar dac exist acte sufleteti". Cugetarea nu este dect o secreie a materiei nervoase a creierului, dup cum bila e o secreie a pancreasului, a i s nu citm alte analogii mai riscante*. Se poate vorbi ns n chip tiinific de o identitate ntre creier si cugetare ? S analizm motivele aduse n sprijinul acestei teze. a. n primul rnd. s-a invocat dependena dintre gradul d e inteligen i greutatea creierului la om i la anim ale. Raportat ns la scara animal, inclusiv omul. aceast teorie se dovedete nefondat, att n ce privete greutatea abso lu t , ct i cea re la tiv a c re ie ru lu i. D u p g r e u ta te a absolut4, ar urma ca balena sau elefantul al cror creier este de 7 ori i respectiv' de 9 ori mai greu dect al omului s fie m ai inteligente ca acesta, ceea ce evident nu e cazul. S-a zis ns: nu e vorba de greutatea absolut, ei d e cea relativ a creierului, n raport cu greutatea trupului. n cazul acesta, avantajul ar fi de partea animalelor mici, ca psrile i oarecii. Corpul oarecilor, spre exem plu, este numai de 25 de ori mai greu dect creierul lor, pe cnd la om acest raport e cifrat la 46. Ar urmii ca oarecii sau psrile s fie mai inteli gente ca omul! Deci teoria eueaz, fiind contrazis de fapte. Teoria nu e mai fericit nici dac e aplicat num ai n limitele speciei um ane. Cifrele dare de antropologi indic urm toarele medii dc greutate ale creierului: [ia] chinezi 64

APRAREA CKLD1NTFI

1428 gr, fia] pieile-roii din America 1375, Hai eschimoi 1359, flal negri 1232, iar fia] englezi abia 1222 gr. Dac teo ria gradului de inteligen n raport cu greutatea creierului ar fi adevrata, ar nsemna ca englezii s fie naia cea mai puin inteligent, inferioar chiar negrilor! La aceleai rezultate se ajunge dac aplicm teoria la indi vizi. Dac creierul lui Byron sau al lui Cromwell a trecut peste 2000 dc gr, iar al lui Cuvier, Goethe sau Kant. a trecut media de 1400 gr. ccea ce ar confirma teoria, ea este contra zis d e greutatea creierului unui Haussman. marele mineralogist francez, care abia atingea 1225 gr; iar al lui Gambetta cobora la 1160 gr, deci la nivelul celui al negrilor i idioilor. Corectura ncercat cu invocarea fineii esuturilor celule lor nervoase, sau cea cu mulimea i adncimea circumvoluiunilor creierului, nu a fost nici ea mai concludent. Cre ierul porcului e mai bogat n circumvolutiuni ca al cinelui, i nu e mai inteligent, iar circumvoluiunile mgarului sunt mai num eroase i mai pronunate ca ale omului i totui se va conveni c mgarul nu c mai inteligent ca acesta. Compoziia pturii cenuii d e pe suprafaa creierului, in vocat n sprijinul acestei teorii, nu este nici ea mai norocoa s. Compoziia acesteia este aproximativ aceeai la toi oa menii i ca atare ea nu ar putea explica nici m car diferena gradelor dc inteligen notorii ntre indivizi. Deci faptele nu ngduie stabilirea unei legi n sensul voit de material iti. Diversitatea lor ne indic mai degrab c in teligena depinde de altceva dect de greutatea sau com po ziia creiemlui. b. Localizrile cerebrale. Din constatarea c an u m ite zone din creier corespund unor anumite grupe de acte su fleteti s-au tras iari concluzii asupra dependenei cauzale dintre creier i cugetare. Ceea ce numim noi suflet unitar i indivizibil apare ca ceva material, divizibil i localizat n anu mite pri ale creierului, d e prezena sau absena crora, ca si d c starea lor norm al sau m aladiv, dep in d actele su fleteti corespunztoare. S-au localizat, zic adepii acestei teorii, zonele vederii, ale auzului, ale asociaiilor; s-a locali zat nsi memoria, funcie esenial a sufletului; se tie deci sediul acestora. Unde mai rm ne loc pentru o cugetare, care s nu fie o funcie a creierului? 65

I O A N G H . SA VIN

Teoria localizrilor conine unele constatri juste din care se trag ns concluzii exagerate. Mai nti, e exagerat afir-j maia c s-au putut localiza funcii superioare ale inteligen- j ei, cum ar fi formarea noiunilor. Prerea aceasta e o simpla ipotez a fiziologului germ an Flechsig, care zice c anumii centri cerebrali ar ndeplini funcii de veritabile acte de cu getare"5. Aceast ipotez e ns respins de autoriti n m a terie, ca M. Glley de la College de France1 ' i Munck, care stabilesc c omul cuget cu tor. creierul, iar de localizri nu se poate vorbi dect pentru procesele psiho-motrice i psiho-senzoriale. Aceasta e confirmat dc altfel i dc fapte, care dovedesc c lipsa centrului n care e localizat o funcie nu nseamn neaprat i ncetarea acelei funcii. Rniri grave n regiunile frontale n-au tulburat funciile d e asociaie, iar chi rurgia [experimentat n] ultimul rzboi a evideniat cu pri sosin faptul c extirpri cvasi-totale ale diferitelor regiuni Cerebrale n-au suprim at funciile sufleteti socotite cores punztoare'. Supoziia nlocuirii funciilor centrului disprut dintr-o emisfer cu funciile centrului respectiv din emisfera cealalt, la care s-au referit partizanii localizrilor, chiar dac este adevrat, pledeaz contra acestor localizri i pentru o finalitate biologica a creierului. Aceste fapre dovedesc c sufletul nu se poate identifica cu creierul i funciile lui nu se pot localiza. [Creierul] este instrumentul prin care se manifest sufletul, instrument ne cesar. dar nu indispensabil; dovad, continuarea funcionrii actelor sufleteti chiar acoto unde corespondentul lor cere bral lipsete (H. Bergson, LEnergie spirituelle). Ca o dovad zdrobitoare n sprijinul localizrilor cerebra le s-a invocat localizarea actelor de m emorie a cuvintelor, m anifestat n cazurile de am nezie patologic, cum ar fi agrafiile i afaziile, ca si paralizia progresiv. Memoria cu vintelor se pierde, fie ca scris (agrafie), fie ca grai (afazie), pe msur ce dispar sau se defecteaz centrele n care ele sunt localizate. In cazuri de paralizie progresiv, deci d e dis trugere treptat a esutului nervos cerebral, se constat i o dispariie treptat a cuvintelor i ntr-o anumit ordine: nti substantivele proprii, apoi cele com une, n sfrit adjectivele i apoi verbele. Iat confirmat deci teoria localizrilor!
66

APRAREA C R ED IN EI

Concluziile care decurg din aceste fapte nu duc ns la identitatea dintre cugetare i creier, i nici mcar la materiali zarea actelor de memorie. Faptul c cuvintele dispar ntot deauna n una i aceeai ordine, indiferent de felul maladiei i de locul de unde ea ncepe, Iprek'um i revenirea n m e morie a suvenirurilor odat uitate, dovedesc c nici n acest caz nu e vorba de localizri materiale, ci de defectarea apa ratului funcional al creierului n genere: ^ crui menire, n cazul m em oriei, nu e de a pstra n stratul celulelor ner voase suvenirurile, ci numai de a le readuce n contiin, de a le reaminti. C nu poate fi vorba de o pstrare material a amintirilor n celulele nervoase rezult din faptul c celulele sunt ntr-o perpetu schimbare i transformare pn la totala lor nlocuire. (Demonstraiile fiziologului Flourence n acest sens au fost hotrtoare).7 n acest caz, amintirile n genere, ca i cele ale cuvintelor, n-au cum i nici unde se pstra, iar revenirea unor amintiri disprute temporar, o dat cu o le ziune sau dispariia unui centru nervos, dovedete c aces tea existau indiferent de prezena sau absena acelui centru nervos. IJnde? Problema nici nu se poate pune pentru actele sufleteti, care n-au nevoie de un substrat material pentm a exista i a se pstra (H. Bergson, Jbidet?i). Funcia creierului n actele de m emorie e numai una de rechemare i de facilitare a revenirii acestor amintiri n con tiin, i nu de pstrare sau de localizare a lor. Aa-zisele lo calizri ale memoriei sunt mai mult o dovad a independen ei actelor sufleteti fa de creier i nu a dependenei lor. Creierul se dovedete a fi un instrument folosit de suflet n manifestarea actelor sale, un instrument util, dar nu indis pensabil pentru acesta. c. Maladiile mintale. Acelai lucru rezult i din analiza cazurilor oferite de maladiile mintale invocate n sprijinul lo calizrilor cerebrale. Bolile m intale se datoreaz, normal, deranjam entelor organice ale creierului. Dar nu totdeauna. Sunt lx>li mintale melancoliile, maniile care nu prezint deranjam ente cerebrale. Dac anumite stri de nebunie pro vin num ai din cauza leziunilor cerebrale, cum se explica atunci momentele de luciditate, revenite la atia dintre Icei
67

IO A N G H SAVIN

afectai]? i cum se explic perfecii logic o logic bizar, e drept pe care o au adesea aceste creiere bolnave? i ia ri. ceea ce este foarte semnificativ, cum se explic caracte rul strict individual p e care l prezint aceste maladii la fieca re dintre cei atini de ele? Creierul e acelai la toi i mani festrile n bolile mintale ar trebui s fie aceleai i tratate la fel, cum e cazul cu toate celelalte boli ale organismului. Nu cumva individualitatea i particularitatea lor se datoreaz su netului, care singur beneficiaz de acest atribut al individua litii? Deranjamente i maladii ale creierului au i animalele, de ce nu au i ele cazuri d e alienare mintal? S-au mai invocat de asem enea cazurile de dubl contiin , care ar suprima identitatea eului i deci exisrenta suflerului. Doar c n cazurile de dubl contiin, eul original al omului nu dispare, ci avem de-a face numai cu o eronat in terpretare a faptelor, care creeaz iluzia fal a unei alte per sonaliti (Rdulescu-Motru, Curs tic psihologie). 3. R a p o r tu l d u itr e s u fle t i tru p . Trup i suflet se pre zint deci ca doua realiti distincte, fr ca sufletul s poat fi redus la simpla manifestare a materiei nervoase a creie rului. Psihologia experim ental exprim aceast dualitate sub forma unui perfect paralelism ntre suflet i trup, fiecare avndti-i propria lui via, actele sufleteti fiind doar nsoi te de actele corespunztoare ale organismului trupesc. Para lelismul acesta nu e o soluie, ci o chestiune de metod. n locul metodei ns vorbesc faptele. i acestea ne fac dovada c ntre trup i suflet exist un raport de solidaritate, cum l definete Bergson, raport n care trupul, prin sistemul su nervos, nu este dect instrumentul prin care se manifest su fletul. Ca instrument de manifestare, tm pui este necesar su fletului pentru manifestarea acrelor sale aa cum este nece sar pana pentru transcrierea gndului, fr ca pentru aceas ta penia d e scris s fie identic cu gndul nsui, sau cauz a acestuia. Trupul este necesar sufletului, dar nu indispen sabil. Sufletul triete i se manifest i fr acest instrument, prin care el doar se sensibilizeaz i se exteriorizeaz. Cazul surdo-muilor orbi din natere este o dovad pentru aceas ta8. Sufletul este deosebit de trup i num ai n legtur cu acesta, ulilizndu-1 pentru actele i manifestrile sale.
68

LECIA a X-a

1. S u fle tu l o m e n e s c . 2. N ecesitatea su b sta n ei su fle tu lu i. 3* F u n ciilc su fletu lu i.

1. S u fle tu l o m e n e s c . Kxistcna sufletului omenesc ca o substan1 dc sine stttoare i independent de trup, avnd propriul lui destin, este o dogm fundam entala pentru reli gie. Dar aceasta este i un adevr fundamental pentru tiin . Aceasta recunoate sufletul om enesc ca o realitate pro prie i dc sine stttoare. El nu este o form a materiei, l nici nu se poate explica prin ea, ci i arc n sine existena i raiunea suficient a existenei, deci este o substan. Monismul materialist, care tinde s reduc totul la o sin gur substan materia a trebuit s cedeze, n tiin, locul dualismului psiho-fizic, care recunoate existena a do u realiti distincte i independente una de alta: realitatea sufletului i cea a materiei. Aa se i explic paralelismul psiho-fizic care st la baza psihologiei experimentale m o dem e. Conform acestuia, fenom enele sufleteti i yu cores pondentul n procesele fizice ale organism ului om enesc, care nsoesc actele sufleteti, dar nu le cauzeaz, lc expri m, dar nu le produc. Psihologia experimental, vrnd s rmn o tiin exac t. nu vrea s trag consecina fireasc a acestei dualiti, adic existena unei substane sufleteti. Ea se crede obligat a rmne num ai la fenom ene, far a se ocupa de substane, acestea fiind de resortul metafizicii i nu al tiinei pozitive, cum ine s fie i s rmn psihologia tiinific. n acest sens i numai n acest sens ea se i intituleaz o psihologie fr suflet" (vezi Rdulescu-Motru, Ibidetn). Formula paralelismului ns nu e o soluie, dup cum re cunoate nsui W. W undt, unul din reprezentanii cei mai autorizai ai psihologiei m odem e. Fiindc, dac procesele fizice care nsoesc actele sufleteti au ca substrat materia, care este substratul aflat la baza actelor sufleteti i de la care acestea eman? Deci nsui paralelismul cere un sub69

IO AN G H . SA VIN

.strat i pentru procesele psihice, cum exist unul pcnlru cele fizice. Acesta este sufletul-substan. 2. N ecesitatea su b s ta n e i su fle tu lu i. Necesitatea sub stanei sufletului este cerut de o serie d e fapte sufleteti care, dup cum remarc psihologi de marc precum 'llieodor Lipps, O sw ald KOlpe, Hugo M iinsterberg, nu se por explica fr ea. Aceste fapte sunt: a. n primul rnd contiina. Ea dom in toate actele vieii sufleteti. Ka raporteaz ctre eul nostru procesele fizice ale excitaiei nervoase i le transform n acte psihice, transfor mnd actul mecanic al excitaiei n cel reflectat si contient al senzaiei. Cum poate ajunge materia singur n stare de contiin, cum se poate ea reflecta pe sine, iat marea pro blem deschis de actul contiinei. Este i rmne cu des vrire i pentru totdeauna de neneles zice marele flziolog du Bois Reymond ca unui numr de atomi de carlx>n, hidrogen, oxigen etc. s nu-i fie indiferent faptul cum au fost aezai i cum s-au micat, sau cum se vor aeza i cum se vor mica". n nici un chip nu este de priceput cum din combinarea lor a putui s se nasc contiina. Micarea nu poate produce dect micare. Ha nu este dect prefacere de energie, fr a lsa vreun rest care s explice producerea contiinei. Asupra genezei acestui mister contiina , vom avea un perpetuu ignorabimus, cci, dup firea lucru rilor, contiina nu va fi niciodat explicat prin condiii materiale" (E. du Bois Reymond. Grenzen der- menscbHcben Erkenntnis). b. Actele sufleteti. Acestea nu se pot explica nici prin materie, nici ca atribute ale ei. Caracteristica materiei este complexitatea i diversitatea, ca i spaialilatea. Materia este extins, deci divizibil. Actele sufleteti prin care percepem m ateria sunt neex tin se. unice i sim ple. Noi p erc e p em obiectele, care se prezint ntotdeauna sub o com plex di versitate de impresii i imagini, sub forma unei percepii simple, unice i totale: o cas, un om, un pom. Cnd intro ducem mna n ap fierbinte, excitaiile calorice sunt foarte felurite. Cnd vedem un om, cele vizuale sunt foarte diver se; la fel cele acustice, la auzul unui cntec. i totui, noi 70

APRAREA CRED INEI

avem despre ele o percepie unic, o reprezentare, o noiu ne. Ca s fie posibil acest lucru, trebuie ca agentul perceptiv s fie el nsui unic i imaterial, ca prin el materia s se d e materializeze, complexul s se simplifice, variatul si discon tinuul s se totalizeze n actul unic al percepiei sau noiunii. Acest agent perceptiv nu este altceva dect substana sim pl, activ i imaterial a sufletului. c. Eul sufletesc i identitatea actelor sufleteti nu se pot explica dect adm ind existena unui principiu simplu si neschimbtor, ctre care totul se raporteaz, i care rmne perpetuu acelai i identic cu sine. n corpul nostru i n jurul nostru lotul se schimb. Condiia materiei organice este continua ei schimbare. n organismul nostru totul se schim b cu vrsta, totul, pn la ultima celul. Dac sufletul ar fi o em anaie a m ateriei, i el ar trebui s fie cuprins n acest proces al schimbrilor. Cu toate acestea, eul nostru rmne acelai n toate vrstele >i n toate mprejurrile. Din aceast perm anen a eului rezult i contiina iden titii lui, fr d e care n-ar fi posibil nici cel mai elementar act de judecat. Cci posibilitatea judecii presupune, n primul rnd, identitatea subiectului, acelai cel de azi cu cel de ieri i cu cel din viitor. Aceast perm anen i identitate nu se pot explica dect prin perm anena subiectului, rmas acelai n cursul actelor sufleteti n perm anent schimbare. Contiina identitii eului nu se poate explica prin simpla asociaie a strilor de contiin, cum vrea asociationismul psihologic, i nici ca [fiind] un produs al actualitii sufleteti, cum propune Wundt. Cci identitatea i perm anena sufle tului suiijt cele care lac posibil asociaia strilor din trecut cu cele din prezent, iar strile actuale ale unui moment dife r de cele ale momentului ulterior i deci nu se poate expli ca perm anentul prin schimbtor, cum vrea acaialismul. d. Contiina logic . contiina moral , cea estetic i cea rehgtoas nu se pot explica fr existena sunetului, cum nu se poate explica nici problema libertii. Aceasta nu poale fi nscut dect de o substan strin de legea necesitii care caracterizeaz materia. Toate aceste fapte ne duc la singura concluzie care se im pune: existena unei substane a sufletului, substan liber.
71

IO A N G H . SAY1N

activa i spiritual, care produce acrele sufleteti si condiio neaz p e cele fizice. Deci dualismul absolut al paralelismu lui trebuie schimbat n unul relativ, n sensul unei prioriti i preponderene care revine sufletului 3. F u n e iilc su fle tu lu i. Suflerul, fiind o substan spiri tual, e prin aceasta ntr-o continua activitate. Aceast activi tate se m anifest sub cele trei forme caracteristice: inteli gen, sentiment i voin, care alctuiesc cele trei faculti distincte ale sufletului. F rin inteligen, sufletul preface n reprezentri i noiuni impresiile si excitaiile venite din afar de el, le coordoneaz i prelucreaz dup legi proprii. Aceste reprezentri nu sunt sim ple copii ale realitii, ci transform ri i prelucrri ale acesteia care, din sensibil, spaial i n continu schimba re. devine abstract i imaterial idee sau noiune. E ceea ce constituie actul de cunoatere al materiei. Prin sentiment, sufleml i manifest starea de plcere sau de neplcere provocat d e procesul cunoaterii prin inteli gen. i: felul cum spiritul reacioneaz fa de realitatea din afar de el. De aceea sentimentele exprim mai adnc i mai personal activitatea intim a sufletului. Pe cnd funcia inte ligenei poate fi numai receptiv, aceea a sentim entului e personal, organic i mai intim. De aceea sentimentele ex prim ntreaga fiin a spiritului fa d e realitatea cu care vine n contact. Aa este n sentimentul religios, n cel estetic sau n cel moral, n care sufletul particip din toat profun zimea sa. Tendina de a realiza reprezentrile nsoite de sentimen te plcute sau d e a respinge p e cele neplcute e ceea ce nu mim voin. Ba este rezultanta celorlalte dou forme de ma nifestare ale sufletului. Inteligen, sentiment i voin sunt deci cele trei funcii prin care se manifest activitatea sufletului om enesc. Totui, ele im constituie aciuni com plet separate ntre ele, cci aceasta ar fl contra unitii sufletului i implicit contra spirinialitii lui. Am vzut c aceste trei funciuni se presupun i se ccr una pe alta, cci sentim ent fr reprezentare nu se poate, dup cum nu exist nici act de voin ca ceva de sine 72

APKAKEA C R E 0 1 M U

stttor. Cci voina nu apare dect ca rezultanta raportului dintre sentim ent i voin. Sunetul nu are mrginiri. M l se prezint ca un tot n oricare din actele sale. i cel mai pur act d e inteligen cuprinde n sine elem entele em oionale si voliionalc, dup cum sentimentele nu sunt dect stri afec tive care nsoesc reprezentrile. Voina singur, nensoit de reprezentri, e instinct, deci o reacie brusc si reflex, i nu un act de contiin. Animalele pot avea instincte, nu .i acte de voin; necesiti, nu si sentimente; asociaii de pre zentri, nu i inteligen2. Facultile sufleteti nu mpart su fletul n seciuni distincte, ci doar indic preponderena unuia din cele trei feluri posibile ale sufletului de a aciona i reaciona fa de realitate, dar el este prezent i ntreg n orice manifestare a sa. Cci unitatea sufletului este o condi ie neaprat a spiritualitii lui. Simplu i necompus, el nu poate avea pri, nici n natura, nici n m anifestarea lui. Aceast spiritualitate a sufletului am vzut-o rezultnd att din actul contiinei, ct i din acela al perm anenei i iden titii lui. Prin spiritualitatea sufletului nu trebuie s se neleag ns ca el este lipsit de orice coninut. Dc o substan deose bit de materie, substana sufletului trebuie s-i aib totui o consisten3. Altfel nici nu s-ar putea concepe cum sufletul ar lua contact cu materia, cu care, sub o forma oarecare, tre buie s aib un punct de atingere. Chiar legtura sa cu tru pul, n unitatea fiinei omeneti, reclam aceasta legmr, fie c substana sufletului este rspndit n lot trupul i intim legat cu el, cum admite i nva Biserica, fie c acest con tact s-ar face ntr-un singur punct, acea gland pineal, din mijlocul creierului, cum credea Descartes1. O form oare cum sensibil, ns de o alt sensibilitate dect cea a mate riei, o consisten a substanei trebuie s i se atribuie spiritu lui omenesc. Acest punct de vedere este susinut nu numai d e metafizica spiritualist, ci i de teologia i biserica cre tin. Astfel. Tertulian vorbete d e o materie spiritual - vapor spiritus, la fel I.actaniu. Augustin i Grigorie de Nazianz. Aceasta concepie a unei consistene substaniale a sufletu lui e singura compatibil att cu forma personal si individu al a spiritului, ct i cu posibilitatea existenei lui indepen dente de legtura tem porar cu corpul om enesc.

LECIA a Xl-a / . N e m u rire a s u fle tu lu i. 2. A r g u m e n te p e n tr u n e m u rire a su fle tu lu i. 3- A d v e rsa rii n e m u r ir ii su ile tu lu i.

1. N e m u rire a su fle tu lu i. Problema nemuririi sufletului c o chestiune fundam ental pentru orice religie i n special pentru cretinism. De ea e legat i pe ea se ntemeiaz dog ma nvierii din mori si putina unei viei viitoare, posibilita tea unei sancionri definitive i reale a binelui i a rului, posibilitatea unei fericiri viitoare; deci nsui scopul i posi bilitatea unei viei religios-morale. Viaa de aici, pentai reli gia cretin, nu e dect o pregtire pentnt o via viitoare, care nu e posibil dect prin nemurirea sufletului. E un ade vr fundamental pentru religie; dar pentru tiin? 2. A r g u m e n te p e n tr u n e m u r ir e a s u fle tu lu i. tiina, ocupndu-se de fenom enele contingente i trectoare, nu are cum i unde pune i afirma problem a nemuririi sufle tului. Totui nici ea, nici raiunea uman, nu i se opune. i [aceastal din urmtoarele considerente: a. Nem urirea sufletului decurge din nsi natura lui. Sufletul fiind o substan spiritual, deci nematerial, nu este supus legilor de distrugere ale materiei. Distrugerea nu poa te fi aplicabil substanei sufletului, cci distrugere nseamn sau descom punere, sau nimicire. Ori sufletul este simplu, deci nu poate fi descom pus, i nici distrus; iar de o nimicire nu se poate vorbi, cci aceasta presupune ea nsi o des com punere. t'ina nu aplic nimicirea nici m car materiei. Conform tezei conservrii energiei, nimic nu se creeaz n natur, nici nu se distruge ceva, ci totul se transform. .Su fletul nu se poa e transforma, dar nici nu se poate nimici. b. Moartea n upului nu implic neaprat i moartea sufle tului, fiindc, chiar legat de trup, sufletul are o via proprie, independent de trup, condiionat de el, dar nu identic cu dnsul. Corpul nu este dect un instrument pentru spirit, in strum ent necesar, dar nu indispensabil. Sufletul covrete 74

APRAREA C R E D IN I!

trupul n roate privinele .i menirea trupului fa de el nu este dect aceea de a-l limita n mrginirea sa i dc a-l adapta pentru nevoile vieii individului Solidaritatea dintre trup i su flet nu aduce dispariia sufletului odat cu dispariia trupului, dup cum putrezirea cuiului de care este atrnat o hain nu aduce i dispariia acesteia, remarc Bergson (v. Ibidem). Maladiile trupeti, chiar cele care atac pri eseniale ale materiei cerebrale, las intacte funciile sufleteti, iar degra darea i decom punerea treptat prin boal sau senilitate a organismului nu atac i nu degradeaz i sufletul. Dac tru pul se macin treptat, sufletul se menine ntreg n toat cla ritatea contiinei lui pn n clipa epuizrii i a expirrii tru peti. Acest suflet pstrat ntreg, pn la ultima suflare de via, cnd aproape toate legturile trupeti sunt uzate sau degradate, cum e cazul morii prin btrnee, are toate sem nele i toate ansele de a dinui i dup ce aceste putrede legturi au disprut, prin ultima suflare a vieii. c. Argumentul psihologic. Nemurirea sufletului este un fapt psihologic simit de ntreaga contiin uman. Conti ina nemuririi i a unei viei viitoare sunt trite de umanitate aproape cu putere de instinct. i dac, n virtutea legilor fi nalitii biologice, toate tendinele funcionale i gsesc un corelat n lumea reala, de ce s-ar face o excepie cu aceast tendin spre nemurire, esenial legat de genul om enesc? Dac pasrea purtat de instinct i deschide aripile i por nete, la apropierea iernii, spre alt climat de primvara i l i gsete, de ce aspiraia omului ctre o alt via, cel puin tot aa dc real i tot aa de puternic ca i instinctul la animale, s fie singur sortit nendcplinirii i nelrii? (v. Paul Buysse, Vers la cruyance). d. Argumentul istoric. Credina n nemurirea sufletului au avut-o i o au roate popoarele i toate religiile. n rai sau n iad, n infern sau n Cmpiile Elisce, n snul lui Brahma sau n neant. n Valhala zeilor sau n snul lui Mahomed, toate religiile i cu ele toate popoarele au crezut n nemurirea su fletului i nrr-o via viitoare. De aceast credin n-a fost lipsit nici omul preistoriei, cum nu e lipsit nici slbaticul cel mai primitiv. Instrum entele dc cult descoperite n staiile preistorice, cultul strmoilor ca i al morilor, n funcie la 75

OAN GH..SAVJN

toate popoarele, chiar !a cele mai primitive, duc spre aceeai concluzie. Oricare ar fi starea de degradare a unor popoare slbatice, zice cunoscutul explorator Livingstone, sunt dou lucruri despre care nu mai avi nevoie s fie instruite: exis tena lui Dum nezeu si nemurirea sufletului". e. Argumenrul moral. Nemurirea sufletului este o condiie neaprat a sanciunii morale. Realizarea binelui i perfec ionarea moral, reprimarea rului si pedepsirea lui suni po sibile numai din perspectiva nemuririi sufletului si a unei viei viitoare, zicea Flaton. care fcea din existena sufletului si post-existena lui axa filosofici sale-, iar Kant, rsturntorul tuturor him erelor si ficiunilor m etafizice i creatorul unei m orale autonom e, postuleaz pentru realizarea binelui att nemurirea sufletului, ct i o via viitoare. Cnd tiina nu Ii] se opune, cnd raiunea o postuleaz, cnd credina o reclam, cnd toat umanitatea o atesta si o triete, care ar fi motivele raionale care s-ar opune posibili tii nemuririi sufletului? 3- A d v e rsa rii n e m u r ir ii s u fle tu lu i sunt firete, n pri mul rnd. adversarii existenei sufletului: materialitii i pozi tivitii evoluioniti. primii negnd orice spirit n afar de materie, chiar dac admit eternitatea acesteia; iar ceilali, f cnd din ideea de nemurire o simpl ficiune, nscut din perpetuarea speciei fa tic cea a individului. Pentru materialitii vechi i noi, viaa se sfrete aici. La ce bun himera unei viei viitoare, cnd nici pe aceast lume sufletul nu are ce cuta? Edite , bibite, post m onom india vo lu p ta sul, sp u n eau adepii btrnului Epicur, p e care-1 completeaz corespondentul lor m odem , materialistul Feuerbach, cu brutala afirmaie: Omul este ceea ce mnnc" (D er MenSch ist was er isst) utiliznd jocul de cuvinte din limba german dintre a mnca'" i a tri. Aceast formul grosolan poate indigna. Ea este ns urm area fireasc a unei lumi fr spirit*' i a unei psihologii ..fr suflet". Am vzut ns c att tiina n obiectivitatea ei, ct i umanitatea n aspiraiile ei protesteaz contra unei astfel de eventualiti. Existena sufletului esre astzi un adevr verifi cat pentru tiin. A admite ns existena unui suflet (ar a-i 76

AlRAREA C R ED IN EI

acorda o existen personal viitoare, cum fac filosofii spiri tualiti, sau cum fac i deitii care. ncheind socotelile lumii cu Dumnezeu n momentul creaiei, nu mai au ce face cu sufletul, e a te opri la jumtatea drumului. Existenta sufletu lui aduce dup sine nemurirea lui ca i dinuirea lui perso nal ntr-o via viitoare; altminteri ar nsemna s se repete povestea cu ucenicul vrjitor al lui l'aus care. prinznd for mula de chem are a spiritelor, se gsea n ncurctura de a nu ti ce s fac cu ele. Cei ce admit existena sufletului trebuie s fie consecveni i s admit si o via proprie pentru el, alta dect cea a trupului i dinuind i dup dispariia aces tuia. Aceast via viitoare nu poate fi conceputa ca o cufun dare n masa universal a spiritului, cum o concep panpsihitii i panteitii idealiti, fiindc sufletul nu se poate des pri de ceea ce a fost calitatea lui esenial n via: conti ina eului. n caz contrar, ar nsem na s admitem o descom punere a sufletului; ceea ce ar fi contra simplitii i identi tii lui. Sufletele lipsite de contiina personalii ar deveni un fel d e nluci rtcitoare i nici n-ar m ai corespunde postula tului moral al realizrii perfeciunii i rspltirii binelui. Toa t ideea de sanciune, inseparabil moralei i religiei, s-ar pierde prin aceast depersonalizare a sufletului dup moar te. Din aceast cauz, sunt incom patibile cu substana i esena sufletului toate teoriile despre rencarnare ale spiritis mului i ale teosofiei.

'

PARTEA A II-A

RELIGIA SUPRANATURALA

Revelaia dum nezeiasc

LECIA a Xl-a 1. N o iu n e a d e re ve la ie d iv in . 2. P osibilitatea i n e c e sita te a revela iei.

1. N o iu n e a d e re ve la ie d iv in . Revelaie ele la reve lare, ..ci ridica vlul d c pe ceva", deci a descoperi ceva as cuns nseamn descoperirea unor adevruri ascunse sau necunoscute. n religie, revelaie nseamn descoperirea de ctre Dum nezeu a fiinei i a voii sale. Fiine mrginite, cu putina ne legerii redusa la lumea sensibil, noi n-am fi putut cunoate niciodat fiina lui Dumnezeu i nici voia lui, dac el nu ni le-ar fi descoperit. Revelaia este baza oricrei religii. Ideea lui Dum nezeu fiind cunoscut ntregii omeniri, arat n reli giile naturale, ct i n cele supranaturale, urmeaz c trebu ie s existe o revelaie primordial comun tuturor oam eni lor, prin care Dumnezeu s-a descoperit omului. Aceast re velaie este cea din momentul creaiei. De aceast revelaie beneficiaz toate religiile. Ideea d e Dum nezeu s-a ntunecai ns prin pcatul originar al primului om , Adam, .i s-a de format n decursul vremurilor, prin imperfeciunea uman. De aceea a i fost nevoie de o nou revelaie, care s resiatorniceasc puritatea cunoaterii fiinei divine i s restabi leasc voia sa. Aceasta revelaie supranatural e cea special dat prin legea m ozaic poporului evreu i cea general dat ntregii om eniri prin cretinism , depozitarul religiei adevrate. Deci avem o revelaie supranatural fa de cea natural, i una special a religiei m ozaice i cretine, fa de revelaia primordial a religiei n genere. Darul revelaiei primordiale nu s-a pierdut ns cu totul. Dumnezeu, crend lumea n care a pus planurile sale, si pe om. n care a pus duh din Duhul su. a pus prin aceasta i posibilitatea cunoaterii lui. De aceea om enirea a beneficiat n tot decursul timpurilor i de acest dar al revelaiei natura le, care este perm anent n lume i datorit creia ideea de Dumnezeu nu a ncetai niciodat [s existe}. Aa se explic SI

IO A N G H . SA VIN

religiile naturale, precum i formele relativ superioare, alt n privina cunoaterii divinitii, ct i a ideilor morale, la care s-au ridicat unele religii, cura a fost n brahm anism . parsism sau n religia grecilor i romanilor. Aceasta o arat i Apostolul Pavel cnd zice n Epistola ctre Romani: Cele nevzute ale lui Dumnezeu, puterea Lui cea venic i dum nezeirea Lui de la facerea lumii se vd, cnd cugei la cele fcute de El" (1, 20). i lot el: Pgnii, cei ce nu au lege, din fire fac ale legii*1(Rom. 2.14). La o cunoatere deplin ns nu s-a putut ajunge far o intervenire direct a lui Dum nezeu, care a linul s se desco pere unuia dintre popoare, ales anume, pentru ca s pstre ze intacte att darurile revelaiei primordiale, ct i contiina i ndejdea unei revelaii definitive i depline prin Mesia. De aceea revelaia natural a fost susinut printr-o revelaie supranatural, special, ncredinat poporului ales i com pletat prin revelaia cretin. Revelaia supranatural a fost fcut fie direct i nemijlo cit prin Dumnezeu, n care caz revelaia se num ete imedia t sau direct, sau prin mijlocirea unor anumite persoane, nzestrate cu darul de a ntretine i transmite aceast revela ie, cum au fost n cretinism apostolii i ierarhia. n acest caz avem de-a face cu o revelaie m ediat sau mijlocit. Aceast revelaie Dumnezeu a fcut-o fie prin creterea pu terilor naturale ale oamenilor, dndu-le putina de a cunoa te lucruri mai presus de puterile lor obinuite, i n cazul acesta avem de-a face cu o revelaie intern inspiraia divin , cum sunt profeiile i scrierile inspirate ale Ve chiului i Noului Testament, fie manifeslndu-se prin semne externe, perceptibile simurilor. n care caz avem de-a face cu revelaia extern minunile. 2. P osibilitatea i n e ce sita tea revela iei. Revelaia, fie sub forma ei natural, fie sub cea supranatural este ineren t fiinei religiei. De aceea oale religiile i au originea ntr-o descoperire divin, dc la care i dein adevrurile. Zendavesta" n parsism , ..Vedele" n brahm anism , Legea lui Numa" la romani. Coranul" la mahomedani, toate se soco tesc inspirate i de origine dumnezeiasc. Chiar la cele mai 82

APRAREA CREDINEI

napoiate popoare ce locuiesc n centrul Africii, exist cre dina consemnat de antropologi (v. Th. Veiz) c odinioar cerul a fost mai apropiat de om i creatorul le-a dat sfaturi nelepte, si num ai mai trziu s-a retras lsnd pe om n mna zeilor inferiori*'. Credina universal n realitatea revelaiei denot c ea nu este contrar contiinei umane .i nici raiunii, ci c ea corespunde unei necesiti inerente sufletului omenesc. Re velaia nu cuprinde n sine nimic care ar face-o imposibil nici n ce-1 privete pe Dumnezeu, care o d, nici [n ce-1 pri vete pel om, care o primete, nici [n ce privete] adevru rile p e care ea le cuprinde. Dum nezeu, fiind creatorul om ului, a fosl firesc s i se arate n momentul creaiei i s stea n rapon cu el, dup creaie. Scopul omului este cunoaterea i mrturisirea divi nitii n mijlocul fpturilor. Aceast cunoatere trebuia s-i fi fost nlesnit de nsui creatorul. Omul, avnd cunotina limitat num ai la lumea sensibil, el singur, i num ai prin propriile sale puteri, n-ar fi ajuns la aceast cunoatere. Pu terile lui proprii l-ar fi dus la ideea de Dumnezeu, dar nu i la cunoaterea coninutului acestei idei, care este mai presus de mijloacele raiunii. De aceea descoperirea supranaturalu lui se face prin mijlocul credinei, i nu al raiunii, iar cre dina nu este num ai o putere om eneasc, ci i un dar al lui Dumnezeu. Din partea lui Dumnezeu nimic nu se opune posibilitii revelaiei. Prin ea nu se contrazice nici fiina sa, nici vreuna din nsuirile sale. Prin actul revelaiei, Dumnezeu nu pierde nimic nici din maiestatea sa, nici din atottiina. i nici din spiritualitatea sa. Omul este duh din Duhul lui Dumnezeu", i Dumnezeu, intrnd n contact cu cl n am il revelaiei, nu pierde nimic din spiritualitatea, nici din maiestatea sa. Dac formele sensibile prin care se manifest revelaia extern m brac forme antropomorfe, aceasta se datoreaz faptului c om ul, prim itorul revelaiei, avnd o organizare spirituaiocorporal, nu poate concepe dect n forme adecvate lui ceea ce Duhul divin a ncredinat spiritual duhului su. Dumnezeu fiind inteligena absolut*' nu are nevoie de cuvnt spre a-i exprima gndul, i nici de organ spre a-l exterioriza. Omul ns nu le poate exprima dect umanizndu-le. H3

lOAN GH.

SA V IN

Revelaia nu contrazice nici atottiina lui D um nezeu, fiindc revelaia supranatural speciala nu [o] contrazice pe cea primordiala. Revelaia supranatural nu nseam n o co rectare pe care Dumnezeu i-o face siei, ca autor al primei revelaii, ci ea corecteaz deforrnaiilc i falsele interpretri dare acesteia din partea oam enilor; iar cea cretin nu nseamn o adugare la revelaia primordial si general, ci numai o realizare n timp a ceea ce este etern prezent i ac tual n planul ieonomiei divine. De altfel, revelaia cretin a fost prezis de la nceput odat cu revelaia primordial, din chiar clipa cderii omului n pcatul originar, cnd Dum ne zeu a vestit-o spunnd c din smna femeii, prin care a intrat pcatul n lume, va iei cel ce va zdrobi capul arpelui. Aceasta nu era dect prevestirea actului de rscumpra re prin noul Adam, Dumnezeu-Omul ntrupat, lisus Ilristos. Ceea ce ns la Dumnezeu este n afar de timp i n conti nuu prezent, nou, oamenilor, ne apare treptat i n timp. Revelaia supranatural nu contrazice pe cea natural ci, crescnd puterile de nelegere dare omului. i adaug, prin mijloace strine ei. adevrurile pe care odat le-a avut i, pierzndu-le, nu le mai poate rectiga singur. De asemenea. ncredinarea revelaiei supranaturale unui singur popor nu nseamn o ngrdire a atotputerniciei lui Dumnezeu si nici o jignire a majesttii lui, fiindc poporul evreu n-a fost dect instrumentul prin care Dumnezeu a vor bit ctre toat umanitatea i prin care s-a pstrai cunoaterea unui singur Dumnezeu. Exclusivismul ca si particularismul poporului evreu, care era mai mult de natur religioas de ct naional, i care a pstrat frevelaial intact n mijlocul tuturor popoarelor, [prelcum si dispersiunea ei mai trziu n tre seminiile lumii, arat scopul urmrit prin el de divinitate: pstrarea adevrurilor revelate, spre a nu fi corupte prin con tactul cu celelalre popoare i propagarea ideii mesianice n mijlocul celorlalte popoare, cnd s-a fcut plinirea vremii '. Revelaia esre posibil i necesara i pentru om . Fiin spiritual, el poate sta n contact cu spiritul absolut care l-a crear. Fiin mrginit ns. prin contingena limitelor sale raionale i prin pcat, are nevoie de ajutorul i descoperirea lui Dumnezeu pentai a-l putea cunoate deplin. Un Dum
84

APKAREA C R ED IN EI

nezeu necunoscut n-ar fi obiect al religiei, iar omul nu l-ar fi puiul cunoate niciodat prin propriile sale mijloace. Dar n cazul acesta nici n-ar mai exista religie. Din partea adevrurilor revelale iari nu exist nici o im posibilitate. Ele nu contrazic raiunea, ci o completeaz, iar fr ele omenirea ar fi continuai s triasc n forme inferi oare d c religie nedem ne i de el, i de divinitate. Deci revelaia c posibil i necesar. Cei ce tgduiesc re velaia sunt n primul rnd ateii m aterial iti care: negnd existena unui Dumnezeu, exclud orice contact posibil ntre el i om. Dar o tgduiesc i unii din cei cc adm it ideea unui Dum nezeu: deitii i panteitii. Deismul care desparte complet lumea de Dumnezeu, i panteismul care l con fund cu ea. Dup deism. Dumnezeu creatorul nu este gu vernator al lumii, cci, dezinteresa ndu-se de ea. nu ofer nici posibilitatea i nici necesitatea unei revelaii. Dac dup panteism am avea o perpetu revelaie, dup deism nu SC poate explica nici revelaia, pe care o au toate religiile, nici revelaia cretin, i nici felul deformat n care se prezint Dumnezeu n diferitele religii. Dac deismul esie incompatibil cu Dumnezeu creatorul pe care-l adm ite, pan teismul este nedem n dc el. Deismul si panteismul, neavnd putina revelaiei, nu sunt religii, ci simple sisteme filosofice. Revelaia fiind posibil i necesar, ea trebuie s fie i cognoscibil. Aceast cunoatere e posibil prin criteriile care o garanteaz i prin care ea se manifest, ati ca form intern, ci i ca form externa. i acestea sunt minunile i profeiile. Prin aceste criterii cunoatem nu numai revelaia, ci i revelaia adevrat, ele oferind posibilitatea de a deo sebi revelaiile adevrate de cele false.

LECIA a XlI-a

1. C r ite r iile r e v e la ie i. 2 . M o iu n e a d e m i n u n e . 3. P osibilitatea, p u tin a c u n o a te rii m in u n ilo r . 4. D e o se b ire a n tr e m in u n ile a d ev ra te i cele f:dse.

1. C rite riile re ve la iei. Revelaia este esenial i ine rent religiei. Sub forma ei primordiala i natural, a benefi ciat de ca ntreaga om enire prin Adam. Prin pcat ea s-a n tunecat i cu timpul a degenerat pn la formele nedem ne ale zoolatriei, fiind adorat creatura n loc de creator*1 . De aceea a fost nevoie de o revelaie supranatural, care s restatorniceasc adevrata idee de Dum nezeu. Ea a fost dat parial poporului iudeu, iar ntregului neam om enesc i-a fost dat complet si deplin prin cretinism. Singurele religii care se bucur d e o revelaie supranatural sunt mozaismul i cretinismul. 'lo tu i toate religiile i acord o astfel d e revelaie: i diteism ul1 parsist, i benoteism ul indic2, i politeism ul asirobabilonian, egiptean sau greco-rom an i monoteismul ma hom edan. Toate aceste religii i socotesc principiile religi oase i crile sfinte ca fiind revelate de zei. Chiar n timpul cretinismului, un Simon Magul sau un Apoloniu d e 'Liana se ddeau drept trimii ai divinitii, iar nvturile lor, drept fruct al unei revelaii supranaturale. Religia adevrat nu poate fi ns dect una singur, deci trebuie s existe i o singur revelaie adevrat, cea crctin, precedat de cea mozaic. Celelalte nu pot fi dect revelaii false. Sem nele dup care se deosebete revelaia adevrat de falsele revelaii se num esc criterii i sunt de dou feluri: interne sau externe. Criteriile interne rezult din natura revelaiei i cuprind n ele motivele veridicitii sau falsitii, cele externe se refer la felul cum se manifest sau la actele care au nsoii i nso esc manifestarea revelaiei. Criteriile interne pot fi negative sau pozitive. Prin criteriile negative se elimin din domeniul adevratei revelaii toate religiile care au despre Dumnezeu
86

APkAKEA CRED INEI

concepii nedem ne dc El. Politeismul contrazice noiunea de Dumnezeu care nu poale fi dect unul singur. Deci revelaia invocat de toate religiile politeiste este o revelaie fals. La fel e cazul cnd, sub scutul religiei, se neag existena sufletului sau libertatea Iui, sau o via viitoare. Criterii interne pozitive sunt acelea care se deduc din nsi natura adevrurilor unei religii, care denot c ele nu pot veni dect dintr-o surs intr-adevr supranatural i divi n, spre exem plu: nlimea moral din religia cretin, m o noteismul din religia mozaic. Acestea depsesc limitele ra iunii, fr a le contrazice. La aceste concepii n-a putut ajun ge nici raiunea, prin filosofie, i nici credina, prin vreuna din religiile naturale. Prezena lor n religia mozaic i cea cretin nu se explic dect prin revelarea lor supranatural. Criteriile externe sunt minunile i profeiile, semne vizibi le i sensibile prin care se manifest sau care nsoesc reve laia. i aceste criterii pot fi negative sau pozitive. Negative sunt atunci cnd presupusele minuni sau profe ii se elimin prin nsi natura nedem n sau interesat a celui ce le produce, sau prin coninutul i scopul lor; astfel nu pot fi socotite minuni actele fcute de fachiri i scama tori, negustori ambulani d e miracole, i nici scenele erolice i imorale ale religiilor antropomorfe, date drept minuni. Pozitive sunt atunci cnd prin autorul, natura i scopul lor nu contrazic divinitatea, i nici nu se pot explica fr in tervenia ei. 2. N o iu n e a d e m in u n e . S analizm n lumina acestor principii cele dou criterii externe ale revelaiei supranatu rale: minunile i profeiile. Minunile sau miracolele (de la mirare, a se minuna", a fi surprins de c ev a 1 ) sunt fenom enele extraordinare, neobi nuite. mai presus d e puterea i ordinea naturii, fcute cu un scop religios i moral i care nu-i pot avea alt explicaie dect la Dumnezeu. Nu toi ce este extraordinar sau/i inexplicabil constituie ns o m inune. Ceea ce nu este explicabil azi poate fi mine, iar ceea ce ne p a re ex trao rd in ar azi se poate angrena mai trziu n 87

IO A N G i l SA VIN

cursul natural al lucrurilor, spre exem plu: nsntoirea brusc i neateptat a unui bolnav, inexplicabil dup cu notinele actuale alo m edianei, fenom enele dc telepatie, o brusc schimbare d e climat etc. Acestea i pol gsi cndva o explicaie i n ordinea naturii. Iar s reclame drept cauz neaprata pe Dumnezeu. Dar chiar de nu i-ar gsi-o, ele tot n-ar putea fi minuni dac, prin ele, nu s-ar urmri un scop religios sau moral. Fiindc numai n vederea unui astfel de scop este dat minunea. Minunea trebuie s fie distinct, precisa i sensibil, nct s nu poat fi nici tgduit, si nici produs pe cale natural, ci s cear neaprata intervenie a lui Dumnezeu. 3. P o sib ilita tea , p u tin a c u n o a te rii m in u n ilo r . Mi nunile sunt posibile mai nti din nsui faptul c existenta lor a fost cerut i crezut de toate popoarele si la toate reli giile. Daca exist un Dum nezeu, ca putere supranatural, el trebuie s aib i posibilitatea unei aciuni directe i supra naturale n lume, adic a minunilor. Nimic nu se opune la existena i efectuarea minunilor nici din partea lui Dumnezeu, nici din partea ordinii natu rale din lume. Posibilitatea minunilor este tolui tgduit n special din cauz ca prin ele s-ar infirma ordinea natural din lume. Adversarii fireti ai minunilor sunt determinist i raionalitii. Din partea determinitilor se obiecteaz: univer sul are legi inflexibile; orice se ntm pl n ei, sau este subordonat legilor i atunci nu mai este minune, sau este conua lor i prin aceasta se distruge aceast ordine. l.a aces te obiecii rspundem: Minunea nu trebuie s fie neaprat contra legilor din Uni vers, ci este un act mai presus de ele. Dac Mntuitorul a nviat p e Lazr, prin aceasta n-a desfiinat legile distrugerii organismului, ci a impus, ntr-un anumit caz, o derogare de la ele. Aceste derogri se ntmpl i n ordinea natural a lucrurilor, fr ca prin aceasta s se suspende ntreaga lor ordine. O piatr n cderea ei urmeaz legea gravitaiei. Ha poare fi oprit de o cauz oarecare, spre exemplu: interven ia minii noastre, fr ca prin aceasta s sc fi desfiinat n si legea gravitaiei. Oprirea poate proveni din cauze natu
88

Al'AKARF.A C.RED!.V|E1

rale, dar ea p o ate proveni i din cauze supranaturale i alunei avem o minune, fr ca ea s contrazic legea gravita iei. Deci o derogare d e la o lege prinltr-lo cauza suprana tural nu implic desfiinarea legilor, iar m inunea efectuat pe aceast cale nu distruge ordinea legal din lume. De asem enea, creterea efectelor unei legi nu anuleaz acea lege. Aceasta o folosim n mod natural n cazul creteri lor forate d c plante, n accelerarea mijloacelor de germi nare, n ncrucirile de rase dintre anim ale. Prin aceasta derogm de la cursul natural al legii i cretem sau chiar schimbm efectele procesului. Aceast cretere se poate o b ine n proporii i mai mari datorit unei cauze suprana turale fr ca prin aceasta s se nfrng legile stabilite, cum a fost cazul hrnirii m inunate a mulimilor n pustie de ctre Mntuitorul, al pescuirii minunate etc. Prin aceste analogii nu cutam s raionalizm minunea, care rmne n afar de ordinea natural, ci cutm numai s artm c obieciile referitoare la desfiinarea legilor natu rii nu este valabil. Cei ce tgduiesc minunea, care nfrnge legea, uit c la baza acestor legi sunt inevitabile minuni i c, de la legea circulaiei sngelui i pn la cea a gravitaiei universale, cauzele sunt necunoscute. Lumea nsi este o mi nune perpetu care, numai fiindc o avem permanent n fa, nu mai beneficiaz de caracterul extraordinar al minunilor. Se vorbete de asem enea de fixitatea1 1legilor naturii, legi contrazise d e ,,minuni". Fixitatea legilor naturii e contrazis n primul rnd de relativismul i contingena acestor legi. Ele se schimb ori de cte ori un fapt nou nu Ii se subordonea z. Corecturile aduse legilor fixe" ale Universului, aa cum le crezuse Laplacc, de astronomii Faye i WolfF, pentru a ex plica micarea retrograd a lui Saturn, [prelcum i corecturile aduse teoriei atomilor pentru a o pune d e acord cu noi for me de energie, cum ar fi cea a corpurilor radioactive, sunt dovezi pentru aceasta. Din aceast contingen si schimbare a legilor naturii s-a fcut chiar o obiecie contra posibilitii minunilor de ctre adepii indeterm inism ului1 1 i ai ,.conringenei legilor naturii, cum sunt cunoscuii filosofi i oa meni de tiin: Em. Boutroux, H. Bergson, Ed. Le Roy i H. Poincare. 89

IO A N G H . SA VIN

Departe de a li supus fixitii determinismului, zic ace tia. Universul este o realitate n continu evoluie. El se schimb nencetat si nu se repet exact niciodat. De aici i imposibilitatea de a stabili legi imuabile. ns, n lumea n care torul e.sre neprevzut i continuu, nu pot fi nici legi fixe. i nici excepii sau derogri de la ele. Deci cum poate fi po sibil m inunea? Iat o tez tiinific care distruge faimosul determ inism al legilor naturii i din care se face chiar un obstacol contra acceptrii minunilor. In ce privete obiecia c prin minuni s-ar ntrerupe or dinea natural a lucrurilor i s-ar face deci imposibil tiina, rspundem ca minunile, avnd un scop religios i moral, nu intervin n ordinea naturala a lucrurilor. Nici o m inune din religia cretin n-a fost fcut cu sco pul de a stabili o tez tiinific, ci numai pentru a stabili un adevr moral sau religios. Alturi d e determini.ri stau raionalitii care afirm c minunile nu pot fi admise, fiindc ele nu pol fi constatate. Nici cele ce au fost. nici cele care sunt. Istoria n-a consem nat niciodat vreo minune; de aceea zice Renan noi nu spunem c miracolul e imposibil, ci numai c el n-a fost ni ciodat constatat"; iar pentru posibilitatea minunilor prezen te, Voltaire adaug; ..Dac n piaa Tuileries, n faa mea i nc a 10.000 oameni, s-ar svri o m inune n care toi ar crede, mai degrab a crede c aceti 10.000 oameni au orbit sau au nnebunit, dect s cred n minune". A privi astfel lu crurile nseam n a te declara din capul locului contra fapte lor. n acest caz nu mai avem de-a face cu raiunea, ci cu pa siunea. si nici cu tiina, ci cu capricii personale. Dar a tgdui realitatea istoric a minunilor svrite de Mntuitorul nseam n a tgdui nsi istoria; iar a declara nebuni pe oamenii care vd m inunea nseam n a suprima nu minunea, ci nsi raiunea. Deci nimic nu se opune posibilitii minunilor, nici din partea Iui Dumnezeu, nici din partea oamenilor, [ij nici din partea lumii, care c cadrul lor de realizare. i dac eie sunt posibile si necesare, atunci ele sunt i reale. 90

APRAREA CR ED IN EI

Dar tocmai din aceast necesitate a minunilor, reclamate de fiecare religie, tinde s se scoat o ultim obiecie contra minunilor i mai ales contra varietii lor. Fiecare religie are minunile sale; chiar i religiile nerelevate. Minunile lor sunt fatalmente false. 4. D eo seb irea n tr e m in u n ile adevrate i c ele false. Cum se poate deosebi atunci m inunea adevrat de cea fals? Aceast deosebire este posibil dac ne conducem dup criteriile p e care le-am stabilit i care trebuie s caracterizeze adevrata minune. Aceasta trebuie s aib o cauz demn, o cauz suprana tural i s serveasc un scop religios-moral. Drept aceea nu pot fi socotite minuni actele extraordi nare raportate d e religiile naturale i socotite drept minuni, cci, dintre ele. unele i au cauzele lor naturale; (exemplul: puterea lui Hereule i faptele lui extraordinare; altele. n mijloacele oculte pe care le posedau preoii i taumaturgii profesioniti, cum era cazul cu preoii asiro-babilonieni i egipteni; cu augurii i haruspicii greci i romani; sau cu yoghinii sau fachirii indieni; altele sunt pur i simplu fenom ene naturale socotite numai drept minuni, cum a fost cazul n roate religiile naturaliste. Altele sunt cu totul lipsite de un scop religios i moral, cum sunt roate mitologiile, fie ele indiene, greco-romane, germ ane, scandinave etc. Minunile din Vechiul i Noul T estam ent sunt acte su p ran atu rale, sensibile, precise i clar exprimate, spre exemplu: minunile profetului Ilie. n comparaie cu cele ale preoilor lui Baal n Vechiul Testament i minunile Mntuitorului n Noul Testa ment. $i toate sunt fcute n vederea unor scopuri morale i religioase precise. De aceea Mntuitorul refuz s fac mi nuni, ca simple demonstraii, la cererea fariseilor doritori de spectacole; dar le face ori de cte ori slujesc la mntuirea unui suflet, fie i a celui mai umil, care avea nevoie de ele. Ele au fost fcute cu scopul de a ndrepta omenirea ctre Dum nezeu, dup cum zice Mntuitorul: De nu a fi fcut ntre ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a fcui, pcat n-ar avea" (In. 15, 24).

LECIA a XlII-a 1. N o iu n e a d e p ro fe ie . 2 . P o sib ilita tea , p u tin a c u n o a te r ii p ro fe iilo r . 3- D e o se b irea n tr e p ro fe ia a d e vrat i cea fals.

1. N o iu n ea d c p r o fe ie . Profeia (de la grecescul prophem i a prezice") nseamn prezicerea sau anunarea clar i precisa a unor evenimente viitoare, care nu pol fi cunoscute pe cale natural, ci numai prin descoperire dumnezeiasc. Deci o p ro feie trebuie s fie n prim ul rnd clar i precis. S n-aib acel caracter d e ambiguitate i neclaritate care s lase ntmplrii posibilitatea ndeplinirii ei sau s tr deze de-a dreplul intenia de nelciune. Aa au fost profe iile din lumea veche i n special oracolele de care se fo loseau religiile naturale. Astfel este cunoscuta profeie: O armat va trece rul Hales si un imperiu va pieri", care se putea realiza i ntr-un c a / i n altul. Sau: Te vei duce, te vei ntoarce, nu vei muri n rzboi", a crei putere sttea doar n mutarea virgulei naintea sau napoia lui nuu. Astfel de profeii nu erau departe de arlatanii i se ntemeiau doar p e necesitatea i setea natural de cunoatere a viitorului din partea oamenilor. Despre astfel de profeii Cicero spunea c erau alt d e m eteugit c o m p u se , nct to t ceea ce se ntmpla prea s fi fost prezis; i erau aa de obscure, nct aceeai formul se putea aplica [att] unui fapt car i contra riului su. Acestea sunt ns false profeii. De ele se deose besc complet profeiile revelaiei supranaturale din Vechiul i Noul Testament, care conin lucruri precise, din care unele s-au i r.ealizat cnd a sosit timpul mplinirii lor. Aa sunt cunoscutele profeii ale lui Daniil referitoare la soarta celor patru imperii care au czut, profeia referitoare la venirea Mntuitorului, ca i toate profeiile mesianice crc s-au reali zat n litera i spiritul lor n persoana Mntuitorului. Aa suni profeiile Mntuitorului referitoare la Patimile i nvierea sa, sau la drmarea Ierusalimului, care s-au realizat ntru totul. Se obiecteaz ns c unele din profeiile Vechiului Testa m ent sunt neclare i greoaie. Aceast neclaritate provine
92

APRAREA CK EDNTEI

ins din felul figurat i simbolic cu caic profeii i mbrcau gndirea i care nou. celor d c acum . ne pare neneles. Aceast prut neclaritate poate proveni i din greutatea de nelegere a lucrului ascuns la care se efer profeia. Cnd ins ele se vor realiza, arunci i neclaritatea se va risipi. Aa a fost cu profeiile care vizau persoana Mntuitorului care. dei neclare pentru contem porani, i-au dovedii autenti citatea i limpezimea n momentul realizrii. O alt condiie a profeiei este ca ea s nu se ntemeieze pe mijloace naturale, crora s fii] se poat arribui prezicerea lucrurilor viitoare. Cci n cazul acesta avem de-a face nu cu [oj profeie, ci cu calcule, cu previziune tiinific, si nu cu o aciune supranatural. Prezicerea apariiei unei com ete nu este o profeie, cum nu este nici cazul cnd se prevede moartea sau nsntoirea cuiva dup cunoaterea cauzelor i a mersului bolii. Profeia trebuie s se sprijine numai pe puterea supranatural a lui Dumnezeu. De aceea nu pot fi profei nici astrologii, nici augurii, nici cei ce prin diferite mijloace sensibile cri- zaruri, tnsairi ale minii cred c pot prezice viitorul. Dup cum nu pol fi socotite profeii spusele celor czui n transe eataleptice, cci condiia pro feiei este perfecta stare de contiin a celui ce o face. O alr condiie indispensabil este ca purttorul sau n fptuitorul profeiei s fie dem n de aceast sarcin, adic sa fie organ al puterii supranaturale. S nu fie nici imoral, nici interesat, nici lipsit de deplintatea facultilor mintale. A li cineva simplu nu nseamn a fi prost sau dement. De aceea umilina i curia inimii pe care o aveau unii din profei nu excludea perfecta lor curie moral i deplintatea facult ilor mintale. Nu pot fi socotite ns drept profeii aiurelile Pythiei sau crm peiele fr ir ale m edium -urilor aflai n stri eataleptice, i nici exaltrile sau delirurile sistem elor nervoase zdruncinate. Cei ce vor s reduc strile de profetizare i inspiraie ale apostolilor sau ale profeilor la astfel de situaii psihopatice, tcnd, de exemplu, din apostolul Pavel un isteric i |un] nevropat, suni profanatori si nu cercettori obiectivi. !>i. n sfrit, profeia trebuie s urmreasc neaprat sco puri religioase i morale. Fr aceast condiie nu exist pro 93

IO AN GH.SAM N

feie. De aceea tot soiul de preziceri fcute oam enilor de prezictori de profesie, din lumea veche i nou. nu pot fi socorite drept profeii. 2. P o sibilitatea, p u tin a c u n o a te rii p r o fe iilo r . n ce privete posibilitatea profeiilor, ea este dem onstrat nti prin existena lor la toate popoarele. Toate religiile au avut profei i oracole. Indiferent de faptul ca erau false, ceea ce ne intereseaz este c ele au existat ntotdeauna. Aceasta dovedete c profeia este nu numai posibil i compatibil cu raiunea omului, dar este tot aa de necesar ca i religia. Posibilitatea rezult i din faptul c ea nu contrazice nici ideea de Dum nezeu, nici raiunea om eneasc. Dumnezeu, fiind atoatetiutor, are i posibilitatea de a revela atottiina sa. Profeia este necesar i din partea religiei, ea fiind cel mai eficace mijloc pentru a[-l] feri pe om de rtciri viitoare sau a-l face s pstreze ndejdea unor realizri posibile n viitor. Obiecii aduse contra profeiilor. Se obiecteaz n primul rnd c Dum nezeu nu poate vorbi cu profetul n grai om e nesc, deci profeiile prin cuvnt nu sunt posibile. Aceast obiecie nu e valabil cci, n cazurile de profeie, nu e vorba d e transm iterea adevrurilor revelate prin cuvinte direct articulate de ctre divinitate, ci de o voce intern care lumineaz spiritul profetului. Acesta le transpune n haina sensibil a cuvintelor. Cci dac ar fi fost vorba de cuvinte rostite d e Dum nezeu n m omente de revelaie, Dumnezeu s-ar fi artat ca om i nu ca rug arznd" sau coloan de foc, cum l vedem n Vechiul Testament. De altfel, chiar n stri obinuite omul are stri de meditaie sau dc inspiraie, cum sunt inspiraiile poetice, care au numai un coninut in terior ideal i abia mai trziu se realizeaz n cuvinte sau for me sensibile, adesea imperfecte i mai prejos dect concep ia mintal interioar. Ia fel se prezint lucrurile n viziunile profetice, viziunea fiind forma cea mai frecvent sub care se redau profeiile, fie n stare d e veghe, fie n stare de vis. Aceste viziuni profetice nu trebuie s fie confundate cu strile hipnotice, fiindc ele pstreaz deplintatea contiinei la cel ce are viziunea. n strile hipnotice avem de-a face cu simple stri incontiente. 94

APRAREA CRED LV iLi

3 . D eo seb irea n tr e p r o fe ia adevrat i cea fals. Rezult din roate acestea c profeiile sunt inerente religiei adevrate; c ele sunt posibile din partea lui Dumnezeu i accesibile din partea omului. Dac sunt profeii false, ele se pot deosebi uor de cele adevrate prin coninutul lor. (Sfritul leciei lipsete n.ecl.)

LRCriA a XIV-3 R evela ia i ra iu n ea

Ideea de revelaie st U i baza oricrei religii. JFr ca re ligia nu e posibilii: nici cea natural, i cu att mai puin cea supranatural, care este un dar al divinitii. Toate formele de religie care nu-i au izvorul ntr-un act de revelaie nu sunt religii, ci sisteme filosofice. Chiar acolo unde am avut de-a face cu religii nerelevate, cum a fost budismul, ele n-au putut tri dect legii imndu-i originea lot printr-un act de revelaie, luat ns din vechile religii. Revelaia apare [aaldar ca ceva inerent religiei si cine admite necesitatea i posibi litatea religiei trebuie s admit i necesitatea i posibilitatea revelaiei. Totui, contra revelaiei se ridic cele mai multe obiecii care privesc fie necesitatea ei; fie posibilitatea ei. Iat unele din aceste obiecii: 1. Teza scepticismului. Dac revelaia e necesar i st la baza oricrei religii, atunci sau revelaia religiilor naturale este fals i de origine strict om eneasc, i deci nu poate fi vorba de o revelaie divin, sau e de origine divin i atunci toate religiile sunt adevrate i nu mai era nevoie de reve laia supranatural a cretinismului. Rspundem: Revelaia a fost dat pentru ntreaga om e nire prin actul creaiei. Libertatea om ului a corupt aceast descoperire primordial. A adm ite incoruptibilitatea reve laiei p rim o rd iale ar n sem n a s elim inm po sib ilitatea erorii din lume. Din pcatul originar a rezultat ns i po sibilitatea spre eroarea m oral, ca i spre cea raional a om ului. Dar orict s-a n tu n ecat prim a revelaie, ideile ei fundam entale au rmas i s-au pstrat, cu toate erorile care le-a nvluit. Ideea de Dum nezeu, de suflet, de bine si de ru. d e via viitoare i chiar a unui Rscum prtor s-au pstrat n toate religiile naturale. Deci im perfeciunea re zultat din co ru p erea revelaiei prim ordiale nu exclude ideea unei revelaii supranaturale, ci implic necesitatea 96

Ai'RARF.A C RED IN EI

restanrnidrii ei. [n caz] contrar ar trebui sa adm item per petuarea erorii n lume. ceea ce ar contraveni ideii de Dum nezeu .i celei de creaie. 2. Teza deismului. Revelaia natural era suficienta pen tru ca omul, prin propriile sale puteri, s revin la ideea ade vrat de Dumnezeu, fiindc la captul erorii st adevrul, iar Dumnezeu, prin nsui actul creaiei, a dat omului si mij loacele suficiente de mntuire. Rspundem: Revelaia primordial a fost o graie specia l. Acest dar a fost ntreg ct tim p omul a avut deplintatea moral i intelectual. Prin pcat, acestea s-au ntunecat. Numai prin eliminarea pcatului, deci .i a erorii, era posibil O cunoatere deplin a divinitii. Pcatul originar nu putea fi ns anulat dect tot prin voina divin.* Aceasta reclam ns o nou intervenie supranatural, care s-a si petrecut prin cretinism. 3. Dac revelaia supranatural din cretinism era necesa r. nu mai era necesar cea mozaic. Prin aceasta din urm se contrazice att ideea divinitii, cat i cea a umanitii. In primul caz. prin favorizarea unui singur popor, n al doilea, prin excluderea restului omenirii de la mntuire i condam narea ei la eroare. Rspundem: Alegerea unui singur popor nu a constituit o favoare numai pentru el. ci pentru ntreaga om enire, cci prin poporul ales era salvat, pentru ntreaga omenire, ideea adevrat de Dumnezeu. Poporul ales a fost doar un instru ment prin care s-a pstrat curat revelaia primordial si s-a nlesnii revelaia final prin naterea din snul su. dup trup, a Rscumprtorului. Aceast misiune [fiind] ndepli nit. darurile ei au devenit bun comun pentru toat om eni rea. Prin aceast alegere, restul omenirii n-a fost condamnat la eroare, cci nu a fost mpiedicat s se adape la adevrurile din religia mozaic, (Odatl admis necesitatea revelaiei din punct de vedere teologic, se ridic alte obiecii din punct de vedere tiinific. 4. Intervenia supranatural, necesitat de revelaie, con trazice ordinea natural. Minunile, inerente revelaiei, supri ma legile. 97

lO A N r .H . SA v i n

Rspundem: Intervenia supranaturala nu privete ordi-1 nea material a Universului, ci p e cea moral. Ea are n ve dere pe <>m n raporturile lui de contiin fa de D um ne zeu, i nu de cunotin fa de lucruri. Mntuirea omului i! raportul lui fa de Dumnezeu nu st in felul cum se micai atrii sau cum se com bin atomii, ci n felul cum omul se'l raporteaz i le raporteaz pe acestea fa de Dumnezeu. C | pmntul se nvrte n jurul soarelui, i nu acesta n jurul p mntului, este ireevant pentru mntuirea omului; dar e ne cesar contiina c totul e creat i guvernat d e Dumnezeu.] Ca aceast guvernare se face du p legi fixe. aceasta nu contrazice nici ideea creaiei, i nici pe aceea a proniei. Cint admite ideea creaiei trebuie s o admit i pe cea a inter veniei. Dum nezeu, creatorul lumii i al ordinii din ea, p o a te1 i interveni n ea, fie crend o alt ordine ntr-un caz spe cial, fr a lol suprima pe cea obinuit , fie derognd de l ea, ntr-un anumit caz, fr a suprima prin aceasta valabili tatea ei pentru celelalte cazuri; fie, n sfrit, crescnd i ac celernd factorii naturali, fr a suprima prin aceasta cursul natural al lor. (DacJ acestea sunt posibile n ordinea natu ral a lucrurilor, de ce ar fi imposibile ntr-o ordine suprana tural? Dac ntr-un proces natural intervine o cauz natura l, strin, i-i schimb cursul, fr ca prin aceasta s anu leze legea, d e ce nu ar fi posibil aceasta i prin interveniiaj unei cauze supranaturale? O cauz supranatural nseamn o m inune si p e acea; n-o putem accepta n ordinea natural a lumii. Rspundem: Nu acceptm minunea si totui trim n ea. Lumea e plin de mister i de minuni. Gravitaie, energie, radioactivitate, mag netism. electricitate, sunt tot attea minuni cu care trim, pe] care nu le cunoatem , din care cptm doar cteva frag m ente si cteva posibiliti si trim cu iluzia c le cunoatem ] i le tim. Legea gravitaiei a rmas un mister pentru d e sa peritorul ei, m arele N ew ton, care fcea din ea un act de nchinare n faa divinitii. Lumea nsi, n imensitatea ei, o continu minune, de care nu ne mai mirm, fiindc trim mereu n ca. Organismul nostru fizic i psihic e un perpetuu Si nedezlegat mister. Zicem digestie" i .circulaie a sange98

A P R A K i:A CKL'DlM KI lui-, i nu tim ce ascund [aceste] cuvinte. Zicem contiin1 * si idee, si nu rim ce sunt ele. Istoria e un esut dc minuni: pstrarea poporului iudeu, minune: triumful cretinismului n snul si contra Imperiului roman, minune; triumful justiiei n rzboiul mondial actual, minune. Cine ar putea explica toate acestea prin cursul na tural al evenim entelor? Vorbim de factori naturali, de cauze fireti i cunoscute, cnd ne asalteaz supranaturalul si ne nconjoar necunoscutul. i nu e posibil minunea ? O putem expulza dtn laborator cnd com binm cteva molecule a cror provenien i com poziie nu o tim, dar nu o p u tem e x p u lz a din lum e si m ai ales din sufletul nostru. Cci mai absurd ar li s nu acceptm m inunea de ct s o respingem , i mai neraional s tgdui in inter venia creatorului n opera sa dect s adm item creaia i s refuzm m inunile. C nu o putem p ric e p e cu raiu n ea o m eneasc e altceva. Dar cte lucruri banale i fireti i sunt nc necunoscute raiunii um ane? i cum am putea s-i cerem atunci s priceap adevruri descoperite numai p rin voina d u m n ezcieasc? D e le-am fi pu tu t pricepe, le-am fi descoperit noi i n-ar mai fi fost nevoie d e o reve laie. M inunea nu se poare raionaliza, cci n cazul acesta nici n-ar mai 1 1 m inune. De aceea ea nu este de dom eniul raiunii, ci Ide] al credinei. Cci cum am putea raionaliza misterul Treimii sau al ntruprii? Le credem i le accep tm, cel puin tot aa cum acceptm attea din misterele cu care ne m bie tiina. Se zice ins: Minunile sunt rare. Ele sunt acte singulare i extraordinare care intervin rar n cursul proceselor naturale. Deci ele pot fi acceptabile. Altfel st situaia cu inspiraia di vin. D e aceast inspiraie beneficiaz crile sfinte. Dar dac scrierile Vechiului Testam ent sunt inspirate, ele cu prind date cosmogonice i Istorice care contrazic date pre cise ale tiinei exacte. E vechiul i cunoscutul conflict dintre Biblie i tiin. Cum se dezleag el? Rspundem: Biblia nu este un tratat de astronomie, i nici jn u l de istorie. Revelaia fcut poporului iudeu n-a avut alt 99

1G&N G I I . SA VIN

scop dect de a descoperi omenirii ideea unui Dumnezeu creator al lumii i proniator al ei, i a restabili adevratul ra port religios i moral ntre Dum nezeu i LdeJ om. Acestea nu contrazic ntru nimic datele tiinei. Ordinea creaiei e ace eai, ori n expunerea lui Moise, dat n aa fel lumii d e atunci nct s poat fi neleas de ea, ori n expunerile de astzi ale lui Kant sau I.aplace, date conform nelegerii noastre de acum . Cci nici aceast expunere nu este definiti v i scutit d e eroare. Spiritul universal' pe care l conce pea Laplace ar putea privi lumea i n alt desfurare dect aceea pe care el i-a nchipuit-o. Astzi sunt nu mai puin de zece teorii cosmogonice i fiecare i disput dreptul de a fi cea adevrata. Astfel, alturi de teoria Kant-Laplace, ie avem pe cele ale lui Wolff, Fay. Ligondes, Darwin, Norman l.okeyer, Schuster. See, Belot. Abatelui Moreaux. Svante Arrhenius i vor mai fi. .i cu toate cunotinele noastre, vorbim i astzi de soa rele care apune i rsare ca pe timpul lui Moise, dei tim c realitatea e alta. La fel i Moise, cnd a ncredinat cele des coperite lui oamenilor, s-a folosit de limbajul acestora i de starea tiinelor dc atunci. Ideea religioas nu a fost cu nimic tirbit prin aceasta i ea reiese ntreag din liniile simple ale creaiei i ordinii din ea. Cu toat zbaterea raiunii noastre, ea n-a schimbat nimic din aceast ordine. A prefcut doar zilele creaiei n epoci i a mrit vrsta vieuirii pmntului i a oamenilor la mii i mii de ani. Prin aceasta ns nu s-a schim bat cu nimic lumea creaiei, i nici adevrul ei. C dup datele din Biblic anii scuri de la creaie pn la revelaia lui Moise sunt mai pu ini, iar du p datele d ocum entare ale istoriei mai muli, aceasta nu constituie neaprat o conrracficie, cu att mai p u in o eroare. Popoarele vechi erau anistorice. Toate. Distan area n tim p este opera noastr, a modernilor. 1.umea antic nu avea noiunea timpului istoric. Ea tria n legend. La captul ctorva regi, ncepeau zeii. La ei isto ria era simbol. Filiaia stabilit de Moise avea i ea o semni ficaie simbolic i urmrea s arate pstrarea prin generaii a ideii de Dumnezeu, i nu vrsta lumii. K X >

APRAREA CR ED IN E!

Dar ntruct ar putea sa mpiedice cronologia biblic cu noaterea adevrat a lui Dum nezeu, valoarea morala a ce lor 10 porunci sau ideea unui Dum nezeu care a cluzii po porul iudeu pentru a-l face instrumenr al iconomiei sale i a) rscumprrii noastre prin ntruparea Durrinezeului-Om, cel ce a ridicat pcatele lumii?

b. Revelaia Vechiului Testament

LECIA a X V -a

R evela iu f cu t lu i A d a m , p a tria rh ilo r, lu i M oise i p r o fe ilo r

Pe calc revelaiei naturale, Dum nezeu este mereu prezent oamenilor, cci, cum spune Psalmistul: Cerurile .spun slava lui Dumnezeu si facerea minilor iui o vestete tria" (Ps. 18, 1). Dar Dum nezeu s-a revelat i n chip special si suprana tural, prin descoperirea supranatural. Aceast d esco p e rire, dei unic i total in planul iconom iei divine, s-a realizat n lume n trei etape: 1. o revelaie primordial sau primitiv, dat om ului la creaie i pstrat prin urmaii prim ului om , protoprinti ai generaiilor ieite din el patriarhii; 2. o revelaie special fcut poporului iudeu prin Avraam, Moise i profeii Vechiului Testament; 3. re velaia deplin i universal fcut prin nsui Dumnezeu, n cretinism. ' V Revelaia primordial a fost fcut pentru ntreaga om e nire. Ea s-a dat, n chiar actul creaiei, lui Adam, iar dup c derea acestuia n pcat, s-a perpetuat prin urmaii acestuia: patriarhii Aceast revelaie primordial cuprinde toate ele mentele fundam entale ale religiei adevrate: 1. Unitatea lui Dumtfezeu, creatorul cerului i al pmn tului, ca i al omului; 2. Existena sufletului omenesc, spiritual i liber; 3. Intrarea pcatului n lume prin voia liber a omului, prin svrirea pcatului originar, (prejeum i prezena aces tuia n toate generaiile nscute din Adam; 4. Necesitatea unui Rscum prtor pentru nfrngerea pcatului, tergerea efectelor lui i reintrarea omului n sta rea de curie moral i sufleteasc din momentul creaiei; 5. Necesitatea unui cult ca sem n de cunoatere i adorare a lui Dumnezeu. 103

I O A N GM SA VIN

Aceste adevruri prim ordiale sunt i dogm e fundam en tale a le religiei adevrate. Prim ul ad ev r unitaiea lui D um nezeu exclude politeismul i instituie monoteismul ca singura form d e cu n o atere a divinitii D um nezeu este o fiin personal, care cuget, voiete i lucreaz. Al doilea adevr exclude panteism ul i determ inism ul, ar tnd pe om deosebit de D um nezeu i nzestrai cu liber tatea actelor sale. deci cu posibilitatea de a face binele si rul. Al treilea adevr exclude dualismul religios i moral, elim innd coexistena a dou principii i statund c rul nu exist prin sine ca principiu contrar i coetern cu Dum nezeu. ci a intrat n lum e dup creaie, prin om i nu prin D um nezeu. Al patrulea adevr instituie m esianismul i e. clude naturalismul, artnd c om enirea nu poate suprim singura efectele pcatului originar, ci aceasta se poate fac numai printr-un act d e graie din partea creatorului, care s restabileasc starea om ului anterioar pcatului. Deci om nirea nu se poate mntui prin religiile naturale, ci are ne voie d e revelaia supranatural a rscumprrii. Al cincilea adevr: adorarea lui D um nezeu trebuie s se fac printr-un cult vzut, dem n de majestatea fiinei divine. Aceste adevruri au fost ns treptat deform ate de efec tele ntunecrii cunoaterii i voii om ului prin pcat. Inmu* irea oam enilor i ndeprtarea lor, n timp, d e la creaie au adus cu ele creterea efectelor pcatului originar i o tre tat decdere a adevrurilor date prin prima revelaie. Avcr tism entele speciale sau generale, cum a fost sem nul poto pului. nu au rem ediat aceste urm ri, fatal legate d e firea corupt a om ului. De aceea D um nezeu a ales un singur p o p o r pe care l-a fcut instrum entul voii sale d e a salva om enirea i l-a separat de restul omenirii, printr-o legtur special extern circumciziunea impus lui Avraam i printr-o legtura special internii legea lui Moise. Aceasta este revelaia special supranatural sau revelaia mozaic. Aceast revelaie cu p rin d e att adevrurile generale ale revelaiei prim ordiale .ct i altele particulare, d ate anum e pentru pstrarea poporului iudeu n snul celorlalte p

APRAKl A CKKDJNTE1

poare i ferirea lui de influene duntoare, care ar fi co rupi nsi puritatea revelaiei primordiale. Chintesena acestei revelaii este cuprins n Decalog, care conine att cunoaterea religios-moral general, ct i instituii speciale pentm viaa naional a poporului iudeu, spre exem plu Sabatul. Legea mozaic nu este dect o desf urare i lo] aplicare a acestor poninci. adaptate la cerinele i posibilitile politice i naionale ale poporului evreu. De aici tot cultul, ceremoniile, instituiile sociale, care privesc n special pe acest popor. Ideea central urmrit prin legmntul fcut cu poporul ales era pregtirea omenirii pentru venirea Rscumprto rului prom is chiar de la cderea n pcat: Dumnie voi pune ntre tine i ntre femeie. ntre smna ta i smna ei; aceasta i va zdrobi capul4 (Fac. 3, 15). Pentru realizarea acestei idei a fost ales poporul iudeu ca, pstrnd legtura natural cu primul om. Adam, s pstreze i contiina rs cumprrii pn la naterea noului Adam Mesia, Hristos. Posibilitatea acestei realizri s-a fcut n legea mozaic prin pstrarea ideii de m onoteism , continuat de profei prin ideea de mesianism. n aceasta se cuprinde toat legea i profeii", cum a zis Mntuitorul. (OdatJ o peni mozaic terminat si prin aceast oper se nelege att aezarea si consolidarea poporului ales n pmntul promis, Canaan. ct i ngrdirea lui fa d e in fluenele contam inatoare ale celorlalte popoare , ncepe opera d e vestire a lui Mesia. Epoca i opera profeilor. Ideea venirii lui Mesia nu aparine ns exclusiv epocii profeilor. Ea este prezent n tot cursul Vechiului Testament. Promisiunea fcut lui Adam este mereu rennoit att patriarhilor, ct i lui Avraam. Toate seminiile pmntului vor fi binecuvntate prin seminia voastr", zice Domnul lui Avraam, fiindc voi ai ascultat cuvintele m eleli (Fac. 22. 18). .Sceptrul nu va iei din Iuda pn nu va veni Impciuitorul de care vor asculta toate popoarele" (Fac. 49, 10). O *tea rsare din Iacov (Nm. 24, 17.). Domnul din nlimea cerului va tuna peste vrjmaii Si, El va judeca marginile
A

105

tOAN

r.H

SA VIN

pm ntului, drept fiind. El va da trie regilor notri i fruntea Unsului Su o va nla; (I Kg. 2. 10). C eea ce era v iz iu n e n d e p r ta t n a c e s te tim p u ri d ev in e p reo c u p a re d e c p e ten ie n p erio ad a profetic. V estea v e n irii lui M esia c a p t clariti i p recizii ui mitoare. X ) mldi va iei din tulpina Jui lesei i un lstar din rdcinile iui va da. $i se va odihni peste el Duhul lui D u m n ezeu , d u h u l n e le p c iu n ii i al n e leg e rii, d u h u l sfatului i al triei1 (s. 11. 1-2). n ziua aceea se va arta m ldita Domnului n podoab si n slav1 * Os. 4, 2). Cci Prunc s-a nscut noua. un Fiu s-a dat nou, a crui st pnire e p e umrul lui i se cheam num ele l.tii: n g er de m are sfat, Sfetnic m inunat, D um nezeu rare, biruitor, D om n al pcii. Printe al veacului ce va s fie (s. 9, 5). Dac unii din profei co n cep p e Mesia ca un rege naional i pm ntesc, aceasta se explic prin asprim ea vicisitudinilor naionale prin care trecea poporul iudeu. Totui profeii lrgesc sfera naional a m onoteism ului iudaic i n cep rspndirea lui la celelalte neam uri, n vederea pregtirii lo r p e n tr u v e n ire a lu i M esia. O p e ra d e e x c lu s iv is m naional a iudaism ului ncetase. A cum n cep ea opera de pregtire universala p e n tru venirea R scum prtorului. Isaia prezice c Ierusalimul va deveni ntr-o zi centrul ade vratei religii ctre care toate neam urile se vor ndrepta*' (Is. 2, 2), iar Ierem ia sp u n e iu d eilo r c religia nu este num ai un legm nt special ntre lehova i Israel, ci i o uniune care revine tuturor popoarelor, nu num ai lui Israel, lezcchiel vede n captivitatea babilonic pedeapsa pentru uitarea acestei idei. dar i garania realizrii ei; iar Zaharia, Agheu. Miheia Maleahi prezic o stare de lucruri nou i un nou sacrifici .i. Cu venirea ! .i Mesia si instituirea noului sacrificiu. Legea veche, care era umbra l.egii noi i ..un pedagog ctre I Iri.stos, cum o num ete Apostolul Pavel, nceteaz. Rolul ei se terminase. Pstra-ea ideii curate despre Dum nezeu i vesti rea venirii Mnruiiorului fusese misiunea ei.
106

APKAKEA CREDINEI

n toat aceast desfurare a Vechiului T e sta m e n t .se vede unitatea i continuitatea unui plan ai ioonomiei d iv in e , n cep u t d e la Adam i ncheiat prin venirea n lu m e a Mntuitorului Iisus. Aceast venire este desvrita rea lj2 are a planului prin cretinism.

Revelaia Noului Teslament

LECHA a XVI-a

1. P ersonalitatea i d u m n e z e ir e a lu i lis u s llr is to s . 2. m p lin ir e a p r o fe iilo r m e sia n ic e n p e rso a n a lu i .

1. P erso n a lita tea i d u m n e z e ir e a Iu i lis u s H risto s. Revelaia Vechiului Testam ent n-a fost dect o pregtire pentru Noul Testament, pentru venirea Mntuitorului, Fiul iui Dumnezeu. Care s-a smerit pe sine, chip de rob lund, pentru m ntuirea noastr'*. Aceast tain ascuns pe care Dumnezeu a rnduit-o mai nainte de veci spre mntuirea noastr" (1 Cor. 2. 7) a fost necesar pentru c altfel opera de mpcare ntre creator si creai ur nu se putea ndeplini. Pentai acest lucru trebuia sau ca omul s se ridice la Dumnezeu, sau Dumnezeu s se coboare la om , cum zice Fericitul Augustin. Dac prima posibilitate era exclus, din cauza pcatului originar care prisosise n om. a doua era cu putin prin prisosirea buntii lui Dumnezeu. Desigur c pentm Dumnezeu, n puterea cruia sunt toate, erau i alte ci posibile pentni mntuirea noastr, cum remarc tot Feri citul Augustin, dar nu era si nu putea fi alta mai potrivit pentru vindecarea neputinei noastre". Venirea Mntuitorului, prezis cu atta claritate de profe ii Vechiului Testament, era ateptat de toat lumea. Cci ideea unui Rscumprtor nu se pstrase numai la iudei, ci si la celelalte neamuri. La indieni, prin ncarnarea lui Krishna. care va zdrobi capul arpelui Kalma; la egipteni, pnn trium ful zeului bun. Hortis, asupra celui ru, Typhon, zeul-arpe; la peri, n Saosyanl. ultima ntrupare a lui Ahura Mazda, care se va nate dintr-o fecioar i va zdrobi pe zeul rului, Ahriman; la greci, n legenda lui Prometeu care nu va scpa dc chinuri, pn nu va veni un zeu care s ia asupra chinu rile sale. ca si n ideea dc l.ogos, putere sau fiu al lui Dum nezeu, care va mntui lumea, dup stoici i neoplatonici; la romani, n profeiile sibiline, care vorbesc de venirea unui mprat m ntuitor din cer i care va readuce pmntul n epoca de aur, fprejeum i n crcdina curent consem nat de
109

IOA N G H . SA VIN

un Tacit i Sueroniu c, din Orient, sau. dup cum preci zeaz Tacit, din Iudeca, va veni cel care va stpni lumea; i n sfrit, n venirea m agilor la naterea Mntuitorului. In toate acestea se vdete credina n venirea unui Dumnezeu Mntuitor p e care o avea ntreaga omenire. Lumea se gsea ntr-o complet stare de decdere religioas, 'i'oaie popoare le ateptau un Dum nezeu nou, p e acel Dumnezeu necu n o s c u td a r ateptat, cruia atenienii i ridicaser statuie i de care Pavel vorbete atenienilor [pe Areopag). Sosise pli nirea vremii" i Mntuitorul a venit. Viaa Iui pe pmnt, predicile, patimile, moartea i nvie rea ni le arat Sfintele Evanghelii A fost Dumnezeu ntr-;idevr si Om intr-adevr. O unic i inexplicabila personalitate n istoric. Blnd, bun, de o buntate plin de grandoare, care- i atunci cnd ierta aducea lacrimi de cin; mngind: copiii, m ustrnd laitile, nfruntnd falsiti le; de o egal stpnire de sine. structura sa sufleteasc pstreaz aureola unei mreii senine, care nu se dezice niciodat; ceva ca o for inepuizabila, care se druiete fr efort i se stp nete fr sforare. ..Nimeni nu l-a vzut zmbind, dar adesea a fost vzut plngnd*1 , zice un portretist al su (Publius I.entulus). De la binecuvntarea copiilor i pn la ruga de pe Ghetsimani i iertarea tlharului de pe cruce, aceeai fora sufleteasc, omeneasc n manifestrile ei, supraomeneasc n adncurile ei. Ct de departe suntem de acea figur pe care o imaginea z Renan despre lisus n vestita sa cartel Acea figur de ran galilean, naiv i vistor, care se sugestioneaz i se au tosugestioneaz, crendu-i o a doua contiin din menirea mesianic, contrasteaz {att del profund cu scena de dras tic corecie aplicat vnztorilor din templu sau cu senin tatea i stpnirea morii de pe cruce. nct nu poate s fie adev rat. Pentru a explica scena coreciei din tem plu, Renan e silit a sugera starea de nevropat a lui lisus, care contrasteaz cu echilibrul sntos al ranului venit din Gaiileea i nu poate explica actul de suprem stpnire de pe cruce dect cu acel pueril expedient ;il aciunii calm ante datorate oetului din burete! Cci toate ncercrile de a pre
110

AP ARAREA CKEDIVTE!

zenta pe Iisus-omul num ai ca om sunt supuse unei lamen tabile euri! Iisus-omul depete cadrul umanitii. El are ceva unic i universal care depete si cadrul epocii, i al rasei sale. .Cercetai opiniile sale. felul su de a fi, d e a cugeta, de a simi; Iii nu arc nimic specific evreiesc. Socrate, dup roate descrierile lsate de discipolii si. este grec pn n mduv a oaselor. Cicero este roman i nc roman al epocii sale. I n evreu din epoca lui Hristos trebuia s aib cugetarea i mai restrns nc, din cauza naionalismului strmt i fanatic n care triau iudeii din epoca lui lisus. Din contra. n lisus totul este universal um an, situat n ntregim e dincolo de timp i de spaiu. Totul n El este accesibil fiecrei epoci i fiecrei naiuni... Este cineva care la lectura Evangheliilor s aib impresia c lisus din Na Za ret este un strin pentru el? (P. Morawski. Soirees au lac de Geneve). Sa fi fost lisus un simplu om? Cci om a fost, intr-adevr, i nim ic din ceea ce este om enesc nu i-a lipsit, afar de pcat. I tim la natere. l tim prunc, la 12 ani i la 30; tim unde locuia; i tim rudele. l vedem obosii, flmnd, rugndu-se. plngnd, binecuvntnd sau mustrnd. l tim pti mind i murind. i totui n-a fost numai om. cci numai prin puteri om eneti nu se pol explica nici viaa, nici faptele, nici patimile, nici nvierea sa. Faptele lui, predicile i minunile, m oartea i nvierea l ridic d in co lo d e om enire! A fost Dum nezeu adevrat, aa cum l-au vesiir profeii i cum l mrturisesc apostolii, care au trit cu El i l-au vzut nviat, i aa cum El nsui se mrturisete fa dc Petru, cruia, ade verind ,.c Tu eti H ristos, Fiul lui D um nezeu cel viu". Mntuitorul i rspunde: Fericit eti. Simone. fiul lui Iona, c nu trup i snge i-au descoperit ie acestea, ci Tatl meu care este n ceruri" (Mt. 16, 17). Acelai lucru l mrturisete lui Caiafa i lui Pilat, n ziua judecii, ca i n clipa morii de pe cruce, zicnd: Printe, n minile Tale ncredinez duhul m eu1 * (Lc. 23, 46). A fost om prin viaa i patimile sale i a fost Dumnezeu prin naterea, nvtura, sfinenia i morali tatea sa, prin minunile i nvierea s a ! Dumnezeu i om ntru pat. aa cum ni-1 vestete evanghelistul Ioan la nceputul
111

fO A N G l l . SA VIN

Evangheliei sale: i Cuvniul trup s-a fcui i s-a slluit Intre noi ( In 1. 14 ). 2. m p lin ir e a p r o fe iilo r m e sia n ic c n p e rso a n a lui. lisus Hristos a fost D um nezeu i om . aa cum L-au vestit profeiile m esianice, care roate s-au realizar n p ersoana Mntuitorului. El s-a nscut din Smna lui Avraam i din casa lui David (Fc. 12, Ps. 88), n Bethleemul profetizat: .i tu, Bethlceme, pmntul lui luda, mic eti ntre miile Iudeei, ns din tine va iei povtuitor n lsrael (Mi. 5, 1). Dintr-o fecioar, cum a profetizat Isaia (7, 14.): lat Fecioara va lua n p ntece i va nate fiu" i la dara anunat d e proferi. Aceast dat o gsim cu precizie indicat n mai multe pro feii, dar mai ales n cea din Facere 49, 10, cnd zice c ^sceptrul nu va iei din Iuda pn va veni Mesia * ; i, n ade vr. sceptrul czuse din minile lui luda. fiindc Irod, stp nilor prin graia roman, era idumeu. .i a doua, n prooroci rea lui Daniil 9, 25-26. Iat aceasta profeie: rS tii dar i s cunoti c de la ieirea cuvntului, ca iari s se zideasc Ierusalimul i pn la Hristos, povuitorul, sptm ni 7 i 62 vor fi. i se va ntoarce poporul i va zidi ulia i zidul n vrem e d e asuprire, i dup 6 2 d e sptm ni se va ucide I Iristos i judecat nu va fi ntru El. Iar cetatea i Templul le va risipi popoail povruirorului i, dup sfritul rzboiului hotrt, va fi pustiirea". Prin cele 69 de sptmni se neleg sptmni dc* ani dup numrtoarea iudeilor, adic grupe de cte 7 ani. Edictul despre care e vorba aici, de cnd se ncepi' num rtoarea celor 69 d e sptmni, este cel dat de Arraxexe I.ongimanul pentru rezidirea Ierusalimului. Aceasta s-a ntmplar la anul 453 nainte de Hristos; adu gnd Ia aceasta i cei 30 dc ani trecuti de Ia naterea Mntuitomlui i pn la nceperea activitii sale publice ar fi toc mai 483 de ani sau 69 d e sptm ni de ani. (Vezi: Mihlcescu. M anual do teologie dogm atic i Boulanger, M a n u d d Apologet ique) Dup profeiile mesianice. Mesia trebuia s ndeplineasc trei misiuni: de mprat .i m are va fi stpnirea Iui i pacea lui nu va avea hotar" Os. 9, 6), d c preot, .preot n veac. dup rnduiala lui Melchlsedec1 * (Ps. 109. 4) i d e prooroc" (Dt.
112

APRAREA CREDINEI

18, 5). M ntuitorul a fost Rege, cum o afirm naintea lui Pilat. cum l aclam poporul .i cum s-a scris pe inscripia de deasupra crucii do rstignire; Preot, cci a svrit supremul sacrificiu de pe cruce, aducndu-se pe sine jertfa, si Profet, cci a prezis moartea, patimile si nvierea sa pe care le-a i realizat. Prin moartea i nvierea sa, El a realizat i toate pro feiile Vechiului T estam ent privitoare la Mesia: vinderea pentru 50 de argini, lovirea peste obraz, scuipa rea in faa, strpungerea cu cuie, m pungerea cu sulia, adparea cu oet. mprirea hainei prin tragere la sorti, moartea si nvie rea dup trei zile. aa cum le prezisese n special Isaia.

LECIA a XVII a

1. M in u n ile i p ro fe iile lu i lisu s H ristos. 2. C om bate rea o b iec iu n iio r ridicate m p o triv a p ro fe iilo r. 3- C o m baterea o b ie c fiu n ilo r ridicate m p o triv a m in u n ilo r.

1. M in u n ile i p r o fe iile l u i l is u s H r is to s . Religia cretin este religia revelaiei absolute. Aceast revelaie a fost nsoit de semnele ei vizibile i caracteristice: minunile i profeiile cu care lisus H ristos i-a nsoii opera. Prin aceste minuni i profeii se poale statornici att adevrul re ligiei cretine, ct i caracterul ei supranatural. Minunile i profeiile Mntuitorului confirma ntru toiul garaniile cerute d e aceste criterii: prin persoana absolut sfnt i moral a autorului, prin caracterul supranatural al minunilor i profeiilor i prin scopul lor religios i moral. n ce privete persoana Mntuitorului, nimeni nu a cutezat s tirbeasc cu ceva sfinenia i perfeciunea sa moral. Pam fletele talmudice suni insaniti dc care chiar iudeii roesc (Grandmaison, Jesus Christ, voi. 2). Calomniile unui Celsus sau Lucian [din Samosala] la cei vechi au avut aceeai surs n calomniile iudaice. Iar dintre moderni, chiar cei care i-au tgduit divinitatea, un Renan sau Strauss, au trebuit sa se plece n faa acestei perfeciuni, fcnd din el un supraom. Scopul moral i religios al minunilor i profeiilor Mntui torului rsare din fiecare pagin de Evanghelie. De nu a fi lacul attea sem ne si minuni, pcat nu ar avea" ( In. 15. 24), zice Mntuitorul despre poporul iudeu; iar Ia vindecarea sl bnogului: Iat, te-ai fcut sntos, de-acum s nu mai gre eti ca s nu-i fie ie mai ru (In. 5, 14). Caracterul supranatural al profeiilor i al minunilor rezul ta din nsi riatura lor. 2. C o m b a terea o b ie c iu n iio r rid ica te m p o triv a p r o fe iilo r . M ntuitorul a fcut profeii referitoare la sine, la apostoli, la soarta poporului iudeu i a templului, a soarta bisericii cretine i la sfritul lumii. Aceste profeii sunt d a re
114

APRAREA CRFDINTUI

si precise; ele nu se puteau prevedea prin mijloacele natu rale i s-au realizat ntocmai. Referitor la sine. a prezis patimile, moartea i nvierea sa. n Evanghelia lui Marcu, 10, 33. citim: ..Iat ne suim spre Ierusalim i Fiul Omului se va da arhiereilor i crturarilor i-l. vor judeca spre moarte, i-L vor batjocori, i-L vor bate, i-l. vor omor, i a treia zi va nvia*. Aceast profeie s-a realizat ntocmai. Referitor la apostoli, a prezis trdarea lui Iuda, fuga apos tolilor i ntreita lepdare a lui Petru.(Mt. 26. 21, 31; 34), lisus ara la perseculiilc pe care le vor suferi apostolii (Mt. 10. 16-18) i martiriul lui Petru (In. 21. 18-19)- Realizarea acestor profeii a l'osr adeveril prin t rd rea Iui Iuda, prin ntreita lepdare a lui Petru n ziua judecii, prin persecuia aposto lilor i prin martiriul suferit de apostolii Petru, Iacob i Pavel. Referitor la soarta poporului iudeu, a profetizai distruge rea regatului i drmarea templului (Mt.. 24, 2), excluderea evreilor din mpria lui Dum nezeu i nlocuirea lor prin celelalte neamuri (Mt. 21, 33-4.3). Distrugerea templului, din care n-a mai rm as piatr pe piatr, cum spunea Mntui torul. s-a fcut la anul 70, sub mpratul Titus; iar excluderea iudeilor din snul cretinism ului e un fapt notoriu. Referitor la soarta cretinismului, Mntuitorul i-a profe tizat piedicile, dar i triumful pn la marginile lumii (l-apte l'T8; Mt. 13, 32) Iar soarta i sfritul lumii (Ml. 24, Mc. 13, Lc. 21) stau a sc u n se nc n p la n u l ico n o m iei d iv in e. Referitor Ia veridicitatea acestor profeii, critica naionalist ridic dou obiecii: sau c pasajul referitor la drm area Ierusalimului este o interpolare, sau c Evanghelia a fost scris dup drmarea templului. Ultima afirmaie e nefon dat. fiindc critica a stabilit data compunerii Evangheliilor sinoptice care este anterioar anului 70; iar de o interpolare nu poare fi vorba, fiindc ea s-ar fi observai i ar fi prejudi ciat Evangheliilor. Dac textul ar fi fost redactat dup d rmarea templului, ar fi trebuii sa descrie si alte evenimente legate de ei, cum au fost asediul Ierusalimului i masacrele ntmplate la cucerirea lui. O a doua obiecie este c profeia asupra sfritului lumii ar cuprinde n sine o eroare. Fiindc Evanghelia pune acest 115

1 0 A X G H SA VIN

sfrii pun cnd aceast generaie nu va trece". Aceast expresie trebuie ns neleas prin context i anum e generafia lu m ii m l regi, fiindc M ntuitorul singur adaug c sfritul lumii nu va fi nainte ca Evanghelia sa s fie p ro p o vduit n lumea ntreag" (Mt. 24, 14). Iar de sfritul lumii, tot El zice ca nimeni nu-1 tie. fr numai Tatl". 3. C o m b a terea o b ie c iu n iio r rid ic a te m p o tr iv a m i n u n ilo r . Minunile Mntuitorului sunt acte extraordinare si supranaturale a cror atestare istoric este cert i care nu au putut fi ndeplinite dect num ai prin puterea dum nezeiasc. Aceste minuni pot fi desprite In trei categorii: a. Minuni s vrite asupra naturii: potolirea vntului, pescuirea m inu nat. prefacerea apei n vin. etc. b. Minuni svrite asupra omului: vindecarea dem onizailor si a bolnavilor, nvierea Iui Lazr. a fiicei lut lair etc., i. n sfrit, c. Minuni svrite asupra sa: Schimbarea la fa: nvierea. Contra primei cate gorii de minuni, critica rationalist obiecteaz c ele se re duc sau la sim ple ntm plri naturale: potolirea furtunii, abundena petelui etc., sau sunt simple iluzii ale mulimii. U fapte naturale s-ar putea reduce ns foarte puine dintre minunile evanghelice Ar rmne atunci iluzia. Iluzia ns e cu putin acolo unde avem de-a face cu evenim ente n cadru restrns i cu mprejurri prielnice: obscuritatea unei ca mere. ca n cazurile de spiritism, marea deprtare a obiec telor etc Dar aici avem cle-a face cu fapte si fenom ene in contestabile, pipibile i sensibile i care nu pot fi reduse la astfel de proporii i cauze Aceste minuni au fost vzute de mulimi de oam eni i, dac iluzia era posibil la civa, nu era posibil la toat lumea. Iluzia nici nu e posibil cnd ne gndim la minuni ca prefacerea apei n vin sau nmulirea pinilor i a petilor. n faa foamei i a setei, cerine fiziolo gice de prim rang, iluzia nu i-ar avea loc, i nici abilitatea nimnui. n ce privete minunile fcute asupra omului, critica raionalist caut s le reduc de asem enea la cauze naturale. Posesiunile dem onice nu erau dect cazuri de patologie ner voas. Vindecarea lor s-ar putea explica, chiar dac am eli mina ignorana mulimii, pe cai naturale de sugestie, h ip
116

APRAREA C R ED IN EI

notism, incantaie erc. i alre felurite procedee, pe care lisus le cunotea si le utiliza. n ceea ce privete aceste vindecri, e d e remarcat n primul rnd c iudeii contem porani, adver sari ai lui lisus, nu le tgduiau, ci numai spuneau c .scoate demonii cu ajutorul demonilor4 1 . De vindecri prin sugestie, datorate influenei morale a lui lisus sau a puterii credinei pe care El o cerea n cazuri dc vindecare, nu poale fi ns vorba, fiindc aici avem de-a face cu vindecri totale i dura bile, efectuate ns imediat. Exemplu: cazul paraliticului de 30 de ani: Ia-i patul tu i u m b l P u t in a vindecrii prin sugestie e foarte limitat; ea cere timp ndelungat, ca i cre dina care mntuie i care e folosit astzi n tratarea bolilor n genere, cum se face n coueisml. Vindecrile evanghelice se fceau ns imediat, iar invocarea credinei avea un sim plu scop religios i moral. De altfel, nici nu se poate vorbi de rezultate ale sugestiei cnd e vorba d e vindecarea unui orb din natere, a unui lepros sau de nvierea unui mort. De asemenea, aceste vindecri nu se pol atribui unor mijloace naturale vindectoare, pe care le-ar fi utilizat lisus, cum ar fi fost ungerea cu tin a ochilor orbului sau atingerea cu mna. Efectul vindecrii era incomensurabil mai mare ca mijlocul ntrebuinat, iar attea vindecri s-au fcut de la distan: vindecarea fiicei cananeencei, a slugii sutaului etc. Minu nile din Evanghelii trebuie socotite ceea ce sunt, fadic) mi nuni, cci orice explicare natural apare insuficient. Adversarilor cu orice pre ai minunilor nu le rmne d e ct o singur cale: tgduirea realitii lor istorice. Dar, n cazul acesta, ar trebui s se tgduiasc nsi Evanghelia, creia minunile i aparin inlegral. Mnluilorui nsui, pentru a-i dovedi dum nezeirea, se refer la minunile svrsile de El, Lucrurile pe care Eu le fac, n num ele Tatlui Meu, acelea mrturisesc pentru Mine" (In. 10, 25). Apostolii i cei din apropierea Mntuitorului sunt toi convini de realitatea acestor minuni. Apostolul Petru zice: Pe lisus din Nazaret, om adeverit dc Dumnezeu. naintea voaslra prin minunile, semnele i lucrrile pline de putere pe care le-a fcut Dum nezeu prin El, n mijlocul vostru, dup cum prea bine tii1 * (Fapte 2, 22). Minunile au fost svrire n tor cuprinsul ludcei si n faa tuturor oamenilor. i mrturisitori ai lor nu sunt numai adep 117

IOAN G H SA VIN

ii ignorani" ai lui lisus Hristos, cum crede critica raiona* list, ci si oamenii culi din Iudeea, ca fariseul Nicodim. care spune Mntuitorului: nvtorule. tim ca eli venit de la Dumnezeu, c nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dac Dumnezeu nu este cu el" (In. 3, 2). Fariseii ni? adversarii lui lisus, nu tgduiau m inunile, ci puterea cu care le fcea, i-I im putau faptul c nu respecta l.egea si sm bta. Cunoscutul istoric al iudaism ului, losif l-'lavius, scrie despre lisus n Antichitile iudaice , numindu-1 om nelept i autorul mullor fapte minunate". Adversarii m inunilor evanghelice ridica o ultim obieci n faptul c astfel d e minuni se atribuie nu numai lui lisus, ci tuturor ntemeietorilor d e religii. Astfel, un Zarathustra, un Mahomcd, un Apollonius din Tyane au fcut i ei minuni. La acestea rspundem : aceste pretinse m inuni n-au nici un m artor ocular: ele suni posterioare fptuitorului. Nici unul din cei care le-au raportat n-a putut s scrie ca Sfntul loan. Ce era de la nceput, cc am auzit, ce am vzut cu ochii notri, ce am privit i am pipit cu minile noastre, cu privire la Cuvntul Vieii, aceea v vestim i vou" (1 In. 1,1). Cea mai m are parte din m inunile acestora suni n edem ne de Dum nezeu si nu servesc dect orgoliului svrirorului. Nici unul dintre acetia n-a putut da discipolilor puterea d e a face i ei minuni, Nici unul dintre ei n-a svrit m inunea pe care a svrit-o M ntuitorul: nvierea altora din mori i propria sa nviere.

L t.C T I A a X V II l-a

1. n v ie r e a lu i lis u s . 2. C o m b a te re a o b ie c iu n iio r rid ic a te m p o tr iv a n v ie r ii. 3. R sp n d ire a c r e tin is m u lu i ca a r g u m e n t al d u m n e z e ir ii lu i.

1. n v ie re a lu i lisu s. Dintre minunile pe care le-a fcut Mntuitorul, cea mai marc i mai covritoare este minunea nvierii sale, Ka constituie dovada definitiv i irevocabil a dum nezeirii sale i piatra de tem elie a cretinismului. De aceea ea :: i fost actul cel mai combtut, dintre roate actele Mntuitorului i minunea cea mai tgduita. nvierea Mn tuitorului este punctul central i culminant al ntregii sale o p e re m ntuitoare i piatra unghiular a cretinism ului. Aceasta o arat Apostolul neam urilor cnd Zice: Iar dac I Iristos n-a nviat, zadarnic este credina voastr. Sunteti i acum n pcatele voastre, i atunci pierdui Sunt i cei ce au adormit ntru 1Iristos. Iar dac ndejdea noastr n Hristos este numai pentru viaa aceasta, atunci suntem mai de plns dect toi oamenii. Acum ns Hristos a nviat din mori, fiind ;>rga nvierii celor adormii* (1 Cor. 15, 17-20). 2 . C o m b a te r e a o b i e c iu n i io r r id ic a te m p o tr iv a n vie rii. Obieciunile aduse de necredincioi contra minu nii nvierii se sprijin pe trei ipoteze mai nsemnate: ipoteza morii aparente, ipoteza nelciunii, ipoteza viziunii. a. n ce privete ipoteza morii aparente, se susine c Mntuitorul n-a murit n realitate, ci num ai a czut n lein, nvierea n acest caz n-ar fi dect trezirea din lein. m puns tura cu sulia n coaste i rceala m orm ntului n-au avut dect un efect prielnic acestei treziri din lein. Cazuri de fe lul acesta se mai ntlnesc, aa c nu-i exclus ca lucrul s se fi petrecut la fel i cu lisus I Iristos. Contra acestei afirmaii, care nu face dect s se slujeasc de excepii destul de rare pentru a tgdui realitatea minu nii. se ridic ns realitatea faptelor. Moartea real a lui 1Iristos se dovedete prin faptele in discutabile relatate d e Sfintele Evanghelii. Acestea mnuri119

iOAN GH SAMX

sesc unanim c lisus, fiind rstignit, i-a dat duhul pe cruce; c soldaii nu i-au sfrmai fluierele picioarelor ca celorlali dpi crucificai, din cauza c M ntuitorul murise; c li s-a ngduit nobililor losif din Arimateea si Nicodim s ia trupul de p e cruce si s-l ngroape, lucru ce nu li s-ar fi ngduit dac lisus nu ar fi murit. Ungerea cu aromate, care lipea aa de strns giulgiul de trup c nu se mai putea dezlipi, pune rea ntr-un mormnt d e piatr, lipsa de aer, istovirea provo cat d e rnile nelegate i-ar fi adus num aidect m oartea chiar dac lisus n-ar fi murit p e cruce. Fariseii nu aveau niq cea mai mica ndoial asupra unei mori reale a Iui lisus; de aceasta erau p e deplin convini. Fi cutau numai sa se ngri jeasc s nu i se fure trupul din mormnt, ca nu cumva s se zic apoi c a nvial. Chiar dup nviere, nimnui nu-i trece prin minte s pun la ndoial realitatea morii Domnului i s bnuiasc c FI s-ar fi putut detepta din prut sa moar te, ci cu toii socotesc c singurul mijloc de a nbui adev rul era de a da bani soldailor nsrcinai cu paza mormntu lui, ca s declare c, pe cnd ei dormeau, ucenicii au furat trupul celui rstignit. Ipoteza morii aparente e cu att mai neverosimil cnd ne gndim la efectul ce l-ar fi putut avea asupra apostolilor Ar mai fi avut acetia curajul s propovduiasc p e care tim c l-au avut? n aceast privin, iat ce spune nsui D.F. Strauss, unul din fanaticii tgduitori ai cretinismului: E im posibil ca un om care a ieit din mormnt pe jumtate morr care a trebuit s se trasc slab, bolnav i lipsit de ngriji medicale, care avea nevoie de bandaje, de ntrire i de n grijire, e imposibil ca un astfel de om s fi putut face aposto lilor impresia c El era cuceritorul morlii si al mormntului, prinul vieii, impresie care st la temelia viitoarei lor predicri. O asem enea sculare n-ar fi pu tu t dect s slbeasc impresia pe care El o fcuse asupra lor n timpul vieii i al morii; cel mult le-ar fi putut da o senzaie de mil i com p timire, niciodat ins nu le-ar fi schimbat ntristarea n entu ziasm sau nu le-ar fi nlat ntristarea pn la adoraie-1 . b. Ipoteza nelrii susine c apostolii au furat trupul Mntuitorului Hristos. Aceasta c i mai neverosimil dect cea dinti. Mai nti, ea implic o imposibilitate real i una
120

A P R A R EA CRED IN EI psihologic! Era o imposibilitate real, cci mormntul Mnumorului era sigilat i pzit. n cazul acesta ar fi trebuit ca soldaii s doarm att de profund, nct s nu fi simit cnd apostolii au prvlit piatra de pe mormnt i au furat trupul. Pentru nite soldai romani, aceasta era exclus. Dar era si o imposibilitate psihologic, cci tim destul de bine starea su fleteasc n care se gseau apostolii n timpul judecaii Dom nului Hristos: toi fugiser, se ascunseser. stnd cu uile ncuiate! Iar cel mai vajnic dintre ci. Petru, nu se d napoi, vzndu-se acuzat d e prietenie cu cel ce se judec de o bia t slujnic, s se lepede de trei ori de El; ori, n aceste condi ii sufleteti, de unde curajul la aceti oameni s vin noap tea la mormnt, unde prea bine iau c nu gsesc o biata servitoare, ca la scena judecii, ci soldai disciplinai ai ar matei romane, care fceau straja mormntului? Afar de aceasta, dac s-ar fi tiut d e ctre autoritile ro m ane c s-a furat trupul lui lisus, deci c strjerii nu-i fcu ser datoria, ar fi urmat ca acetia s fi fost pedepsii, ori tim c nici urm de aa cev a! Dar chiar dac am admite c soldaii au adormit, ce pre am putea pune. n acest caz: pe mrturia unor oameni care fac depoziii pentru un fapt petrecut n timpul cnd ei dor meau? Mrturia pentru furarea trupului nu poate avea nici o valoare cci, sau ei n-au dormit si i-au tcut datoria, nclasnd s se fure trupul, sau au dormit i atunci n-au avut dc unde ti c trupul s-a furat. c. Rmne n sfrit ipoteza viziunii. Dup aceast ipo tez. apostolii au fost sinceri n convingerea lor c Hristos a nviat. Aceast nviere ns n-a fost real, ci numai rezultatul unei viziuni. Iar pentru a susine aceast tez. se fac fie apropieri cu diferite cazuri de patologie religioas, fie punndu-se n seam a discipolilor i femeilor cu care s-a ntlnit lisus dup nviere toate bolile i m etehnele posibile i impo sibile ale nervilor. n cazul acesta, ar trebui ca aceast stare maladiv s se fi extins asupra tuturor celor care declar c l-au vzut pe lisus nviat. A declara ns pe toi cei ce l-au vzut pe lisus dup nviere, pn Ia Pavel. robi ai iluziilor i ai unor boii nervoase e a nimici cu totul ordinea lucrurilor i a preface ntreaga lume ntr-un conglomerat de nevropai.
121

I O AN' C.H SA VIN

Contra tuturor acestor obiecii se ridic ns lapte precise pentru dovedirea nvierii reale a lui Hristos: a. lisus sc arat dup nviere mai multor persoane, n mai multe rnduri i n diferite locuri: femeilor mironosie (Le. 24. 1-8), lui Luca i lui Cleopa (Le. 24. 15-35), celor unspre zece (apostoli] si celorlali [nsoitori] (Lc. 24, 33-53), lui Toma, cruia i arat, din cauza ndoielii, urmele cuielor i ale suliei (In. 20. 24-29). la Marca Tberiadei (In. 21. 3-i4). b. Soldaii care pziser mormntul vin n ora i spun mai-mari lor preoi c lisus pe care-l pzeau n m orm nt a nviat. c. Dum anii M ntuitorului Hristos se poart n aa fel dup nviere nct ei nii dovedesc c Hristos a nviat: pl tesc soldailor s nu spun c lisus a nviat, ci c a fost furat-, cnd apostolii propovduiesc nvierea Domnului. n ziua de Rusalii i dup aceasta, iudeii nu se gndesc s rstoarne afirmaia lor n privina nvierii ci caut s le interzic ves tirea nvierii celui rstignii i propovduirea nvturii lui. d. Dar argumentul hotrtor pentru nvierea Domnului sunr apostolii i rspndirea grabnic i triumfal a cretinismului. n tim pul juidccii si morii M ntuitorului, i vedem ti mizi, retrai, ascuni de teama iudeilor. Fetru se leapd de El la simpla bnuial a unei servitoare n timpul judecii, la care nici nu apruse ca martor, ci ca spectator strecurat prin mulime, stnd afar n curte. La rstignire nu-1 vedem dect pe loan, adus mai mult de durerea Maicii Domnului dect de credina c cel rstignit va Svri m inunea nvierii. La luarea de pe cruce ei nici nu parricip, ci aceast ultim n grijire dat om ului pe nedrept crucificat o fac cei doi nobili: Iosif i N'icodim. Ei nici mcar nu sunt cei dinti care vin s cerceteze mormntul, iar cnd Petru i loan. dup vestirea Mriei Magdalcna, vin la mormnt, vin cu duhul ndoielii. Dar. dup ce au vzut piatra rsturnat i giulgiurile goale zcnd" i dup ce Mntuitorul li s-a artat, cnd ei nc st teau ascuni si cu uile ncuiate de teama iudeilor, o subit i complet transformare s-a petrecut n sufletele lor. Au vzut i au crezu t! Din timizi i retrai, devin curajoi i hotri! ndoielnici, chiar n timpul convieuirii lor cu lisus, devin rspnditorii i vestitorii hotri ai nvierii si nvturii ltu
122

APRAREA CKfeDINTEI

lisus. Chemai n tara judectorului, ei rspund: Judecai de este drept n fata lui Dumnezeu s ascultm mai mull de oa meni dect de Dum nezeu" (Fapte 4, 19). Sufer persecuia, ura s martiriul, ca apostolul lacob, i, prsind udeea, duc vestea nvierii n largul pm ntului. Crui fapt s-a putui datora aceast schimbare, dac nu convingerii absolute a lu crului vzut al nvierii Domnului, care pecetluise definitiv misiunea sa om eneasc si pe cea dumnezeiasc ? S fi putut face acest lucru iluzia, nelarea, m inciuna? Ar nsemna s rsturnm istoria i raiunea, dac am admite acest lucru. Pentru m inciun nu sufer cineva martiriul i prin simpl iluzie nu se transform un umil pescar n nvtor al lumii 3. R sp n d irea c re tin ism u lu i ca a rg u m e n t a l d u m n e z e ir ii c r e tin is m u lu i. Activitatea, faptele i viaa aposto lilor de dup nvierea Domnului suni cea mai strlucita d o vad a nvierii lui. dup cum aceeai dovad ne-o ofer rs pndirea rapid i minunat a cretinismului. Dac la baza cretinismului ar fi fost iluzia i nelciunea nvierii, cum s-ar putea explica aceast cucerire a lumii de cretinism? E un exem plu unic n istorie. Religii s-au mai rspndit, dar prin puterea expansiunii politice sau a sbiei, cum a fost m ahom edanismul. ns cretinismul a luptat contra puterii formidabile a statului roman, care a marcat cu sngele miilor de martiri rspndirea religiei cretine. Aceast rspndire a religiei cretine e minunea istoriei i e dovada dumnezeirii lui. Cci de-ar fi fost de la oam eni, el s-ar fi risipit", cum spune Gmliei, fariseul iudeilor, n sinedriu, dar, fiind de la Dumnezeu, a biruit ium ca. Dac cretinismul ar fi fost o simpl secta iudaic", cum afirm raionalitii, s-ar fi consu mat i pierdut n snul iudaismului i nici n-ar fi trecut grani ele Iudeei. ns ca o religie cu totul strin celorlalte religii i cu totul contrar religei de star a romanilor s biruie, cu toat opoziia pus n calea lui, iat Iceva) ce nu se poate ex plica Iar a admite singura explicaie valabil i posibil: ori ginea i puterea dumnezeiasca a cretinismului. Se caut totui a se gsi explicaii naturale n mprejurri le politice ale mpriei rom ane i n starea de decdere religioas a popoarelor. fpre]cum i n setea dup o religie 123

IOA N C,H SA VIN

nou care, toate, ar explica aceast rspndire. Se zice: uni tatea politic a poporului roman, posibilitatea de rapida cir culaie. rspndirea limbii eline au nlesnit aceast rspn dire. Prezenii comunitilor evreieti n mai toate oraele si centrele mai de seam a pregtit ideea mesianic si a nlesnit primirea cretinismului. Setea religioas i invazia cultelor orientale au contribuit d e asem enea la aceast repede ac ceptare, ca i starea de mizerie a populaiei de jos i cea de decaden moral a celei de sus. Condiiile prielnice oferite d e unitatea politic i lingvis tic, ca i de decdere a religiei d e stat din Imperiul roman, favorizau rspndirea oricrei alte religii, nu numai a creti nismului. Attea religii venire din Orient i disputau locul i dreptul d e a cuceri popoiul roman. De ce a izbutit tocmai cretinismul ? Comunitile iudaice nu ofereau, prin ele nsele, un mij loc prielnic pentru acceptarea cretinismului, ci mai degrab constituiau o piedic. Iudeii erau i atunci uri d e celelalte neamuri, n special de romani, i multe din acuzaiile aduse cretinilor izvorau tocmai din confundarea lor cu iudeii. Iu deii au fost i au continuat s fie cei mai nverunai adver sari, calom niatori i denuntori ai cretinilor n Imperiul roman. 1 * drept, sinagogile evreieti au fost centrele de unde apostolii i-au nceput piedica i dintre ei s-au recrutat pri mii cretini. Dar numai dup ce a biruit Hristos n inimile lor, au devenit ei rspnditori ai cretinismului, dei adesea au fost cel mai greu d e convertit. Starea d e nem ulum ire a m aselor populare putea s fie mai uor folosit de celelalte religii, care cutau s specu leze aceste nemulumiri. Cum d e a biruit tocmai cretinis mul, care venea cu asprimea sa moral, cu cultul muncii i cu ideea de sacrificiu, Iprejcum i cu iubirea dintre oam eni ? Aceasta iubire dc oameni nu cadra cu spiritul revoluionar i ura social p e care le nasc mizeria i nedreptile sociale. Dar cretinismul n-a fost mbriat numai de clasele d e jos. ci i de foarte muli dintre nobili, care au dat i primii martiri ai cretinismului. Crei puteri se datoreaz faptul c un Petru sau un Pavcl au purul birui n cetatea strlucit a Romei, unde trona nc 124

APRAREA CRLIHNTLI

farmecul dialecticii oratorice i filosofice i preceptele mo rale ale unui Seneca? Rspndirea i triumful cretinismului se datoreaz dum nezei lui si sunt opera divinului ntemeietor. lisus Hristos, cel care, nviind din mori, a biruit moartea i a rectigat, pentru Dum nezeu, lumea.

L E C IA o X I X - a

1. S f n ta S c r ip tu r . 2. I n s p ir a ia d u m n e z e ia s c a . 3. A u ten ticita te a S fin te i S c rip tu ri.

I. S f n ta S crip tu ra . Revelaia dumnezeiasc pe care se ntemeiaz religia cretin este cuprins n Sfnta Scriptur a Vechiului .i Noului Testament i n Sfnta Tradiie. Vechiul Testam ent cu p rin d e crile lui Moise i ale profeilor, iar Noul Testament, cele patru Evanghelii, Faptele apostolilor. Epistolele apostolice si Apocaiipsa. Ele alctuiesc un lot or ganic Sfnia Scriptur .i sunt baza religiei cretine. Cu prinznd descoperirea lui Dumnezeu, ele sunt fructul inspi raiei divine, dup cum atest Sfntul apostol Pavel: Evan ghelia propovduit de mine nu este de la oameni, cci nici eu de la om n-am primit-o, ci prin descoperire de la lisus IIrislos (Gal. I, 11-12). Deci toat Sfnta Scriptur este in spirat i are aceeai valoare pentru credina cretin, amn dou testamentele" cuprinznd cuvntul lui Dum nezeu. Vechiul Testament este o pregtire pentru cel n o u . o cluz spre Hristos* (Gal. 3. 24), iar Noul Testament este mplinirea celui Vechi, cum spune nsui Mntuitorul: N-am venit s stric Legea ori proorocii. N-am venit s stric, ci s plinesc* (Mt. 5, 17). Deci e greit prerea acelora care cred c pot elimina Vechiul Testament din unitatea i plintatea revelaiei cretine. Chiar dac Vechiul Testament nu cuprin de revelaia deplin, ci este numai ,o umbr a l.egii, cum l num ete apostolul Pavel. totui el cuprinde cuvntul Dom nului i este baza Noului Testament. Inspiraia divin esie aceeai n Vechiul ca i n Noul Testament i, dup zisa acelu iai sfnt apostol, toat Scriptura este inspirat" (Tini. 3, 16). Contra inspiraiei crilor sfinte s-au adus multiple i n verunate atacuri din partea raionalitilor. Obieciile sunt: a. Sfnta Scriptur conine erori si contraziceri fa de datele istorice si tiinifice precise, ceea ce exclude inspiraia sau, adm ind-o, ar nsem na s investim cu putere divin eroarea, ceea ce ar fi absurd.
126

APRAREA CREDINE!

b. Crile sfinte nu aparin nici autorilor, nici epocilor ce li se atribuie. n ce privete presupusele erori, trebuie s lmurim ce se nelege prin actul inspiraiei. 2. In sp ira ia d u m n e ze ia sc a S fin te i S crip tu ri. Prin inspiraia crilor Sfintei Scripturi nu se nelege o inspiraie n sensul ca Dumnezeu ar fi insuflat nsei cuvintele ri care scriitorii i-au tradus gndirea lor inspirar. Aceasta ar fi un antropomorfism incompatibil cu spiritualitatea fiinei divine. Ci prin inspiraie se nelege o nrurire luntric, o luminare a gndului i o cretere special a puterilor sufleteti a sfinilor scriitori, pentru primirea i priceperea lucrurilor descoperite. Aceast descoperire luntric ncredinat de Dumnezeu omului n actul inspiraiei a fost transpus de el n vemntul cuvintelor, legare [inevitabil] de toate contingenele i insufi cienele verbale i locale. Forma de exprimare a adevrurilor descoperire aparine deci omului inspirat'^ profetului , i nu Dumnezeului inspirator; iar omul era legat de graiul con tem poranilor. de felul lor de a se exprima, Iprecum i de putinta lor de nelegere. Acestea puteau conine erori* n exprimarea ordinii naturale a lucrurilor, dar nu n cea inter n din actul inspiraiei. inta acesteia era doar descoperirea adevrurilor religioase i morale, nu i tiinifice. De aceea, n actele de inspiraie, nici nu poate fi vorba de erori tiin ifice''. inta revelaiei nu era de a descoperi lumii o nou tiin, ci de a-i descoperi i menine o dreapt i curat con tiin despre D um nezeu. Si aceste adevruri religioase au fost deasupra erorilor. Felului de exprimare al epocii se da toreaz i tonul, adesea prea plastic sau prea violent, al unora dintre viziunile inspirate sau din anunarea unor aver tismente morale! Indecena atribuit unora dintre expresiile Vechiului Testament aparine ns mai mult sensibilitii m o derne artificializate, dect unei imoraliti a textelor sacre. Veridicitatea i puritatea inspiraiei nu pol fi influenate dc contingenele felului de exprimare sau nelegere al epocii n care au fost scrise. Raionalismul ridic obieciuni i privitor la autenticitatea crilor inspirate. Kl afirm c diferitele cri ile Sfintei
127

IO A \ C,H . SA M N

Scripcuri nu provin de la autorii crora ii s-au atribuit, si nici n-au fost sori.se n epocile n care au fost plasate. Aceste cri tici sunt aduse att Vechiului Testament. n specia! Pentateu hului. ct i Noului Testament, n special Evangheliilor. 3. A u te n tic ita te a S fin te i S c r ip tu r i. Obieciile aduse contra autenticitii Pentateuhului sunt: a. c el n-ar proveni de la Moise; b. c n-ar proveni de la un singur autor si c nici nu aparine epocii lui Moise, ci uneia posterioare. Prima obiecie se sprijin pe faptul c, n afar de Biblie, Moise n u e atestat nicieri ca un personaj istoric. A doua, pe d iferen ele d c stil i d u b la n treb u in are a denum irii lui D um nezeu: Klobirn i labwoh, (iar a treial p e faptul c n Pentateuh sunt cuprinse fapte posterioare vieii lui Moise, cum este nsi moartea lui. Fa d e aceste obiecii, critica textelor a stabilit: a. Persoana lui Moise este atestat de toat contiina iu daica. Iosua, urmaul lui Moise, l indic drept autor al legii. Multiplele expresii egiptene din Pentateuh indic drept au tor p e cineva venit din Egipt, cum era cazul lui Moise. b. Diferenele de stil se explic prin colaboratorii care au ajutat la redactarea textului sau prin diversitatea docum en telor folosite. Dubla denum ire a lui Dumnezeu corespunde unei deosebiri d e coninut: Elohim nseam n Dum nezeu creatorul i proniatorul lumii'1 si e folosit la nceput unde e vorba d e creaie, iar k ih u v b nseam n Dumnezeu n leg tur special cu poporul evreu" i e folosit n partea care se ocup special de destinele popom lui iudeu. c. Pasajele cuprinznd evenim ente posterioare [vieii] lui Moise au fost adugate mai trziu, la transcriere. Moartea lui Moise, care nu a putut fi scris de Moise nsui, a fost adu gar Pentateuhului ca o ncheiere natural a lui. I.uat n n tregime Ins, Pentateuhul prezint o unitate organica i un plan unitar d e organizare si realizare, ceea ce duce la un sin gur autor. In ce privete coninutul Pentateuhului, ideile religioase i morale din ei exclud ideea unei compilri dup cosmogoniile egiptene sau babiloniene. Monoteismul i morala su perioara din Vechiul Testament sunt unice n lumea veche. 128

A P R A K FA C R E D IN lil

deci nu avea dc unde le mprumuta. Ele nu se pol concepe dect printr-o inspiraie supranatural. Asemnrile cu cos mogonia babilonian privitoare la creaie si potop suni ex plicabile prin izvorul com un al revelaiei primordiale, des coperita tuturor neamurilor. Ideea unui Dumnezeu unic i a unui rscum prtor e special ns iudeilor i este fructul unei revelaii speciale. Critica raionalist a tgduit att caracterul Istoric al fap telor relatate de Evanghelii, ct i autenticitatea Evangheli ilor. Ele nu ar proveni de la autorii indicai discipoli direci ai Mntuitorului, ca Sfinii apostoli Matei i loan, sau ucenicii acestora, Luca i Marcu . ci ar fi opera unor personaje de mai trziu. Evangheliile n-ar fi fost scrise imediat dup nl area Mntuitorului, ci abia prin veacul al lU-lea si chiar al IV-lea, fiind doar rezultatul credinelor populare esute n jurul ideii mesianice Aceste critici au mers att de departe, nct au culminat n strania idee c Evangheliile nu expun viaa unui lisus istoric, care nici n-a existat, ci a unui Mesia simbolic, a unui lisus mitic. Aceast teorie formulat de criti cii raionaliti D. h Strauss i F. Bauer a fost reluat n timpul de fa d e filosoful materialist germ an Drews i reeditat recent de publicistul francez P. L. Couchoud n cartea sa Le Mistere clejesus. Aceste critici, fireii din partea materialismului ateist, au fost facilitate d e critica raionalist a textului sacru, inaugu rat de liberalismul protestant. Liberul exam en decretat de acetia n cercetarea Sfintei Scripturi a dus la negarea tuturor textelor. n acest exam en, prezena iui Hristos era incom o d, nu numai ca Dumnezeu, dar i ca om. El trebuia s dis par .i ca om, spre a putea disprea ca Dum nezeu. Dar, pentru aceasta, trebuia s dispar n primul rnd puterea d o cumentar a izvoarelor, care atestau existenta lui: Evanghe liile. Ele nu trebuiau s fie nici inspirate, nici opere ale unor martori oculari, care l-au vzut pe lisus. Astfel de teorii au fost d e mult nlturate din snul criticii tiinifice, care a restatomicit ceea ce ofensiva ateist i raio nalist crezuse c distruge. E de ajuns s citm dou autori ti n materie, care nu pot fi acuzate de teoiogism . Dintre cei mai vechi citm pe Renan, autorul cunoscutei Viei a lui
129

IO A N G H . SA VIN

lisus, care, dei um anizeaz pe lisus. nu contest istoricitatea lui. nici autenticitatea Evangheliilor. Dup ei. Evanghe liile provin de la autorii consacrai i au fost scrise, roate, n secolul I. i anume: a lui Marcu n lanul] 74, a lui Matei n 84, a lui Luca n 94. iar a lui loan la finele secolului I sau ncepu tul secolului al II-Jea Dintre cei noi citm pe Adolf Harnack. reprezentant strlucit al protestantismului liberal si specialist n critica textelor evanghelice i care, dup cercetri mai noi, fixeaz com punerea Evangheliei lui Marcu ntre faniil 65 i 70, a lui Luca ntre 60 i 67, iar a lui Matei ntre 70 i 75. O puternic dovad n sprijinul autenticitii Sfintei Evan ghelii ne-o ofer ns faptul c scriitorii cretini din veacul al 11-lea cunosc i citeaz toate cele patru Evanghelii. Astfel, printele apostolic Papias, ntre anii 125 i 140, indic pe Matei ca [fiind] cel ce a scris n limba ebraic C uvintele Domnului, iar pe Marcu, discipol al apostolului Petru, drept cel ce a scris Evanghelia dup povestirea acestuia, Marcu nea vnd alt grij dect de a reproduce cele predate lui Pe* tru, accentueaz Pa pi as. Un alt printe apostolic, Bamaba, ntre anii 100-103, vorlxite de Evangheliile scrise, iar Sfinii Ignatie i Clement Romanul, de cele trei Evanghelii. Scri itorul Taian cunoscutul apologet d e la nceputul veacului al doilea , ncearc chiar o concordan a Evangheliilor. Colecia Moratori, datnd din secolul al 11-lea, vorbete d e Evanghelia a treia, a lui l.uca i de a patra, a lui loan. n ce privete existena istoric a Mntuitorului, aa cum ne-o atesta Sfintele Evanghelii, ea este atestat i d e izvoare profane contem porane. Talm udul , ct i A ntichitile iu daice ale lui losif Flavius, cunoscutul istoric evreu, din sec. I, pom enesc de Iisus-Mesia, iar izvoarele romane, prin isto rici de autoritatea unui Pliniu, Suetoniu sau Tacit vorbesc de existenta istoric a lui lisus. i dac n-am avea dect textul precis i categoric din Analele lui Tacit care consem neaz rstignirea lui lisus sub Poniu Pilat i ar fi suficient, pentru a nu mai fi posibil vreo urm de ndoial. Inexistena lui lisus apare drept cea mai bizar problem din cate s-au pus vreodat n istorie. Un cretinism fr lisus Hristos ar fi fost cea mai m are i mai inexplicabil m inune a
130

Ap r a r e a

c r e d in e i

lumii, iar evangholitii care l-ar fi inventat, cei mai mari falsi ficatori sau coi mai geniali scriitori, sau cum zice RousSeau ^aceti evartgheliti ar fi lut att do mari, daca nu mai mari dect nsui dumnezeiescul lisus". Cine citete o pagin din Evanghelii i d seama d e caracterul unic at acestor scrieri care, com puse de oameni simpli cum erau. dup trup, auto rii lur, conin adevruri eterne. Cci, dei scrise acum 2000 de ani, ele sunt si astzi tot aa de actuale i tot aa de vii nct Vorbesc fiecruia dintre noi, aa cum vorbeau cretini lor crora le-au fost adresate pentru prima dat. Aceast p u tere nu ie poare veni dect din harul inspiraiei dumnezeieti care este n ele.

PAKI HA A IU-A

CRETINISMUL

LECIA a XX-.i i . Ce e s te Biserica c r e tin ? 2. n s u ir ile Hisericii.

!. Ce e s te H iserica c r e tin ? Prin biseric nelegem adunarea cetor ce cred i mrturisesc nvtura Domnului lisus. depozitat n Sfnta Scriptur i Sfnta Tradiie. Mn tuitorul a afirmat aceasta n multe locuri, dar mai ales n cele adresate prin Petru tuturor celorlali apostoli: Tu eti Petru i pe aceasta piatr voi zidi Biserica Mea i porile iadului nu o vor birui" (Ml. 16, 18). Scopul bisericii este s cuprind toat lumea pentru c Cel ce va crede i se va boteza se va mntui" (Mc. 1.6, 16). Necesitatea bisericii, nu num ai ca parte intern, de cre din, ci i ca manifestare extern, d e adunare vzut i con stituit. este reclamat de alctuirea psiho-fizic a omului. De aceea organizarea Bisericii cretine coincide cu nsi ivirea cretinism ului. Astfel de adunri, mai mari sau mai mici, dar toate intind ctre edificiul cel mare i universal al bisericii, le gsim in funcie chiar din epoca apostolic (de pild,, biserica din Ierusalim, din Antiohia, din Galateea, sau biserica din casa lui Filimon, a lui Aquila i Priscila etc.). Iile dovedesc ca realizarea Bisericii nu se poate concepe n afar de aceast constituire a sa n adunare vzut, unde se vd roadele credinei i avnd rol nu numai individual, dar i so cial Capul nevzut al acestei Biserici este Mntuitorul Hris tos (Col. 1, 18; Ef. 5. 23), care o co n d u ce prin asistena Duhului Sfnt; iar capul vzut e ierarhia ntemeiat de Mn tuitorul. Aceast ierarhie episcopi, preoi si diaconi nte meiat pe tradiia constant a Bisericii si pe Sfnta Scriptur, are cu ea i autoritatea, i istoricitatea. Sfnta Scriptur o adeverete, prinii apostolici, ca Ignatie Teoforul. o atest si o definesc, cele dou mari Biserici de rsrit i de apus o au nc din veacurile primare ca pe cel mai firesc atribut al unui corp constituit. Dou direcii extremiste au com btut biserica vzut: [mai ntii protestanii raionaliti, (I larnak. Sabatier) care susin c 135

IOA X GJI. SA Y iN Hristos nu s-a gndit s ntemeieze o biseric n nelesul de corp vzui, ei numai o mprie a lui Dumnezeu** luntric .i spiritualii, fr instituirea special de dogm , cult i ierarhie. Din aceast biseric spiritual nu fac parte dect sfinii ", cei anum e alei" i predestinai* mntuirii Aceast prere a protestanilor este fundam ental opus nvturii Mntuitorului. Mntuitorul privete Biserica nte meiat de El ca un corp vzut. n care stau i drepii, si pc toii, care vin spre mntuire. Astfel, la Matei 13, ..mpria cerurilor" este nfiat ca un pom n care slluiesc toate psrile 0 2 ); ca o mprie n care stau i buni, i ri; ca o arin, n care este i gru, i neghin (36-41); ca o mreaj. n care se prind peti de tot felul (47-48): ca u n osp de nunta, la care iau parte i buni. i ri. Apostolul Pavel spune lmurit c Biserica lui Dumnezeu se aseam n cu o cas mare, n care nu sunt num ai vase de aur i de argint, ci i de lemn i de lut; i unele sunt spre cinste, i altele spre necinste" (2 Tim. 2. 20). Daca cei pctoi n-ar putea face parte din biserica lui Hristos, atunci cum li s-ar da acestora mntuirea? Nu p en tru m ntuirea acestora a venit M ntuitorul i nu pentru acetia a prisosit harul"? [n al doilea rnd, com bat biserica vzut cei ce mprt esc! p rerea ca prin Biserica cretin se nelege num ai Biserica escatologic, mpria finala i triumftoare. Alturi de aceast Biseric triumftoare, a m priei finale, avem Biserica lu p t to a re care e co m u n itatea tu tu ro r c e lo r ce locuiesc pe pmnt, cred n nvaturile Mntuitorului i .se pregtesc pentru intrarea n Biserica triumfal. Planul rs cumprrii neamului om enesc i al mntuirii are trei etape bine distincte: una pregtitoare, cu m a fost cea a Vechiului Testament, una lupttoare i r scump rar oare, a Noului Tes tament, si una final, a mpriei cereti, cea triumftoare. 2. n s u ir ile B isericii. Articolul al noulea din ..Simbo lul de credin" ne arat c nsuirile eseniale ale Bisericii cretine Mint: .una. sfnt, soborniceasc i apostoleasc. Unitatea bisericii se vede din cuvintele apostolului Pavel: Precum Hristos este unul, tot aa i Biserica lui este una: sau din cuvintele ctre fcTeseni ale aceluiai apostol: ,u n
136

AlRVKliA CKEDIXTEr

domn, o credin, un botez un Dum nezeu si Tatl tu tu ro r (Mrturisin?a ortodox, rspuns la ntrebarea 83). K firesc' ea biserica, avnd un singur cap, pe Mntuitorul I Iristos, sa formeze un singur trup. Sfntul apostol Pavel zice drept aceea despre credincioi: Iar voi suntei trupul lui I Iristos si m dulare n parte" (1 Cor. 12. 27). Unitatea Bisericii este pstrat prin unitatea de conducere (ierarhia) i prin unitatea de credin (un botez), adic [prinl tainele i asistena Duhului Sfnt, care alctuiesc si principiul infailibil (care nu poate grei) al nealteratului izvor cretin. Aceast infailibilitate este atributul firesc al Bisericii cre tine n totalitate, deci i prin expresia sa canonic, care este Sinodul n consensul unanim al acestuia. (De aceea i for mula consacrat de primul Sinod ecumenic: aa ni s-a prut nou si Duhului Sfnt"). Infailibilitatea nu poate fi atributul unei persoane fizice, fie acela patriarh, pap etc. Episcopii Romei, declarndu-se infailibili i arogndu-i dreptul de a defini ex catbedra nvtura Bisericii, au inovai n materie d e credin nfruntnd singura si legiuita autori tate, Ci re este Sinodul ecum enic (pstrtorul depozitului sa cru al Bisericii). Prin aceast inovaie, ei au devenit schisma tici i s-au deprtat de Biserica adevrat, care este una. cea Ortodoxii, n care adevrata nvtur nu a fost alterata. Sfnt Aceast nsuire a Bisericii se deduce din sfine nia ntemeietorului ei i din scopul urmrit de ea, care este sfinirea i mntuirea credincioilor. Soborniceasc. Biserica se num ete soborniceasc sau ca tolic [i.e. universal!, fiindc ea. dup cum lmurete .Mr turisirea ortodox** (Rspuns la ntrebarea 84). nu primete num e d e la vreun loc. chiar de ar fi acesta cel mai ales Biserica este una i aceeai, indiferent daca e n Antiohia sau Efes, n Roma sau Constanrinopol. daca a fost ntemeiata la nceput de Sfinii apostoli, sau de urmaii mai ndeprtai ai acestora. A cestea to ate sunt biserici p articu lare fa de Biserica cretin n genere, una i soborniceasc. Dintre ele, singur Biseric din Ierusalim se num ete maic a tuturor, cci ea, cea dinti, s-a nvrednicit de venirea Mntuitorului i din ea a pornit vestirea Evangheliei n toat lumea.

!O A \* G H . SA V IN

rit&ietarea i catoliciratea pe care vrea sa si lc atribuie Biserica Hotriefi sunt lipsite de ternei. -Primatul Romei'4 i .Primatul papal" sunt strine si contrare nvturii Bisericii cretine, care nu are ah cap dect pe Hristos. Prezena i predica apostolului Petru la Roma nu poate crea vreun drept sau Sprijin pentru aceast pretenie. Mai nti, fiindc n-a existai un primat al lui Petru asupra celorlali apostoli. Mn tuitorul a nfruntat chiar astfel d e veleiti de mrire ntre apostoli, cum a fost cazul cu cererea lcut de fiii lui Zevedei (Mc. 10, 35-41 % Petru a avui ntre apostoli o ntietate onorific, o cinstire pentru vrsta sa mai naintat, i nu un prim at sau efie. Ucenicul pe care l iubea ndeosebi Mntuitorul era loan, i nu Petru; iar cnd Domnul a intit s arate acte de favoare unora dintre apostoli. m preun cu Petru a luat i pe Iacob, i pe loan (v. Schimbarea la fal) Romano-catolicii invoc, n sprijinul unei ntieti pe care Mntuitorii! ar fi acordat-o lui Petru, fcnd din el cap i temelie a Bisericii, pasajul din Matei 16, 18: Tu eti Petru i pe aceast piatr voi zidi Biserica Mea i porile iadului nu o vor birui". Pentru ca acest citat .s aib nelesul pe care vor s i-l dea romano-catolicii, Mnniitonil ar fi trebuit s spun ns: ..Tu eti Petru i pe tine voi zidi Biserica Mea". Prin piatr1 1 ns aici se nelege mrturisirea fcut de Petru d e spre dum nezeirea lui Hristos, cci pe aceasta s-a i zidit Bi serica. De altfel, prin cuvntul piatr" este deseori desem nat. n Evanghelie. (nsuii Mntuitorul: piatra cea din capul unghiului1 , _pial.ru re a din veac ascuns", piatra cea dc muII pre1 *etc. De asem enea se invoc cuvintele Mntuitorului spuse lui Petru: i-i voi Ja cheile mpriei cerurilor i orice vei lega pe pm nt va 1 legat i n ceruri, i orice vei dezlega pe pm nt va fi di zlegat i n ceruri'4 (Mt. 16, 19). Mntuitorul ncredineaz u rviror apostolilor aceast putere cnd i tnm ite la propovvduire, si nu num ai apostolului Petru. n cazul de fa. Mi ruitorul se adreseaz lui Pctm, n numele tuturor apostolilor, fiindc si Petru, la ntrebarea pus de lisus tuturor apostolilor, rspunsese el n num ele mturor. Aceast prioritate a r vrea s o scoat catolicii i din rugciu
138

APRAREA C R E D I N itl

nea special fcur de Mntuitorul pentru ntrirea credinei lui Petru (Le. 22, 32). De drept, aceast rugciune nu era d e ct anunarea ntreitei lepdri pe care avea s o fptuiasc Petru fa d e lisus, pentru care apoi Mntuitorul l iart si-1 reprim ete n apostolat, prin ntreita chem are: Pate oile melc (In. 21, 15-17). Deci nu se poare vorbi mei de o ntie tate a lui Petru n timpul vieuirii eu Mntuitorul, i nici de un primat al acestuia dup nlarea Mntuitorului. ..Nu este ait cap al Bisericii dect Hristos", zice apostolul Pavel si ..nu este alt nvtor dect nvtorul Hristos*. zice Mntuitorul (Mt. 23. 10). Dc asem enea, din faptul c aposrolul Petru a propov duit la Roma. nu se poate scoate un temei pentru ntietatea scaunului roman fa de celelalte scaune. Apostolul Petru a propovduit nti la Ierusalim, nainte de a fi propovduit la Roma, i ntietatea s-ar cuveni Ierusalimului, i nu Romei. Trebuie recunoscut ns c nu motive dogmatice sau ca nonice au dus pe episcopii Romei la aceste pretenii, susi nute adesea prin falsuri, cum sunt cunoscutele decrete isidorie.ne, ci numai motive lumeti i politice. Biserica n-a recunoscut niciodara preteniile papilor, cu toate presiunile ncercate de ei. Aceasta a si fost cauza care a dus la marea schism din 1054, caro a mprit cretintatea n dou: Occidentul papal i schismatic, de o parte, i Ori entul ecum enic sinodal i ortodox, pe de alt parte. Pornind d e la aceast dat. deosebirile s-au accentuat. Pe cnd, n Orient, patriarhatul ecum enic de (x>nsiantinopol s-a manifestat ca un drept de protie, dc prirnus interpares, p en tru asigurarea unitii de conducere canonic i dogmatic nuntrul Bisericii ecumenice, papa s-a erijat n suprem for dogmatic i monarhic cesaropapism ul romano-catolic ntronnd n Evul Mediu inchiziia, indexul i nvestitura, iar azi concepia statului religios internaional i coneordatar. Biserica apusean acuz ns Ortodoxia c a czut sub nclcarea politicii laice, fr s vad c, de fapt, ea a trecut la exercitarea efectiv a puterii tem porale, care nu este p o trivit cu principiile de spiritualitate ale Bisericii universale. Ea a rupt n dou cmaa nvturii cretine, iar n veacul al XVI-lea a prilejuit o nou rupere prin reforma lui Luther. 139

IOAX c ;n . SAVIN

Ajxishtlvasc Apostoiicnatea Bisericii nseamn dinuire i a e /a re a ci pc nvlatura Sfinilor apostoli. Apostolii se numesc i ei ntemeietori. fiindc prin ei ni s-a pstrat ceea ce Mntuitorul ,\ cuvntat i statornicit despre Biserica sa. Aceast sarcin le-a dat-o cnd le-a zis apostolilor: Mergei n toat lumea i propovduii Evanghelia la toat fptur. Cel ce va crede i se va boteza se va mntui** (Mc 16.15-16). De aceea Sfntul loan a zis: Iar zidul cetii avea douspre zece pietre de temelie i n ele dousprezece num e, ale ce lor doisprezece apostoli ai Mielului" (Ap. 21, 14X Iar Sfntul Pavel zice c su n tem zidii p e tem elia ap o sto lilo r i a prooroc ilor (Ef. 2. 20). Din aceasta nu trebuie s nelege.-ni c apostolii suni ei nii i n primul rnd temelii, cci tot Sfntul Pavel spune: aiul tem elie nim eni nu poate p u n e afara dect cea pus. care este lisus Hristos". Biserica noastr cretin de rsrit, pstrnd cele patru n suiri: unitatea, sfinenia, sobornicitatea i apostolicitatea, aie i caracterul adevratei religii cretine. De aceea ea i zice i este n adevr: Biserica Cretin O rtodox (d rep t nvtoare).

LECIA a XXI n 1. C re tin ism u l i celelalte religii. 2. B ra h m a n ism u l. 3 . B iu lism u l. 4. Iudaism ul. 5- M a h o m e d a n ism u l.

1. C re tin ism u l i celelalte religii. Dei dc la venirea Mntuitorului au trecut aproape dou mii d e ani ii dei reli gia cretin cuprinde singura religie adevrat pentru cu noaterea lui Dum nezeu i [pentru] mntuirea omului, totui i astzi n lume dinuiesc falsele religii. Din ntreaga p o p u laie a lumii socotit la 1.640.000.000, abia 570 de milioane aparin cretinismului. i aceasta dup cele mai favorabile statistici! (Vezi interesantele statistici din cartea d-lui V Gh. Ispir, Intorjducere n studiul religiunii cumpnite.) Restul de peste un miliard aparine nc pgnismului, dintre care sute de milioane politeismului i cultului strmoilor! tJncle din tre aceste religii necretine au o contiin superioar despre Dumnezeu, fiind monoteiste, cum sunt iudaismul i maho medanismul. Totui, i ele sunt excluse de la opera de mn tuire. care nu exist dect prin 1Iristos i Biserica sa. Cretinismul nu a ncetai i nu nceteaz s rspndeasc Evanghelia ctre roate aceste popoare i muli dintre adepii diferitelor religii se ndreapt treptat ctre cretinism. Bise rica romano-catolic i cea protestant; ca i cea rus, i-au asigurat n acest dom eniu frumoase merite. n aceast oper dc vestire a Evangheliei Li tot pmntul", o mai vie rezisten t opun vechile religii ale inzilor brahmanismul >i budis mul . care stpnesc cea mai mare pane din Asia, ca i ma homedanismul care, datorit unui curent de expansiune po litic. a ajuns s stpneasc n Africa i bun parte din Asia. De asem enea, rezist. nchis n mirajul neltor al venirii unui Mesia naional, mozaismul iudeilor. Acestea i sunt de altfel cele mai nsem nate si mai bine reprezentate religii dupa cretinism. 2. B ra h m a n ism u l. Este vechea religie care stpnete si azi n India. Este un am estec ntre politeismul naturalist al 141

IO A N G H .S A V JN

Vedelor. um se num esc cnile sacre ale brahmanismului, i monismul panteist, ieit din meditaiile religioase ale preoi lor brahm ani. Religia Vedelor, anterioar brahmanismului, era prea naturalist i prea senzualista. Pzitorii i cititorii Vedelor preoii brahmani au cutat s spiritualizeze acest naturalism i au inventat ca zeu unic, pe Brahma, care nu este altceva dect rugciunea zeificat. n fond. acest Brah ma nu este dect o abstracie, un neant. Din acest neant, brahmanismul face s se nasc tot i, n el, prin purificare i spiritualizare, s se rentoarc tot. De aici principiul metem psihozei reclamat de brahm anism pentru ca, prin rencar narea sufletelor dup moarte n alte trupuri, s se poat face purificarea i rentoarcerea lor n Brahma, adic n neant. n forma aceasta abstract, brahmanismul nu era accesibil m aselor populare. Ele rm neau tot la naturalismul vedic, adornd fenom enele naturii, la care adugau i cultul ani malelor cerut de doctrina incarnatiei. care oprea tierea sau m ncarea u nor anim ale n care poate sllui un spirit n drum spre snul lui Brahma. n schimb, brahm an ii-preoi au fcut din religie mai mult un motiv d e meditaii filosofice. Sensul i rostul vieii fiind neantul" nimicul , suprem a fericire este sa iei din aceast viat. Dc aici caracterul dc austeritate i asprime as cetic al brahmanismului. Dei unele dintre principiile de conduit clin brahmanism sunt superioare i frumoase, totui ele sunt lipsite de sensul moral, ca si de cel religios, ntruct ele tind la distrugerea vieii, i nu la fericire. n sensul n care l voiau si [1J nele geau brahmanii, brahm anism ul nici nu era o religie, ci un sistem filosofic. Poporul nici nu-1 nelegea, mulumindu-se cu vechiul naturalism vedic. Aa s-a i explicat succesul rapid pe care l-a avut budis mul, care a reformat i nlocuit brahmanismul. 3- B u d is m u l a venit ca o religie nou, cerut de sufletul popular, care nu putea concepe religia auster i rece, fr tem ple i zei, i pura contem plare filosofic, cum era brah manismul. ntem eietorul acestei religii, care numr peste 150 de milioane de credincioi, este neleptul1 1 (Buddha),
142

A IA R A K liA C R E 1M .V T F .I Siddharta. djn familia princiar Sakya. Ducnd o viat plina do plceri n snul familiei, a ajuns prin meditaie un ne lept, B uddha, d u p ce. prsind fam ilia, deveni clugr xnuni, de aici denumirea de Sakyamuni, sub care mai e cu noscut. nelepciunea descoperit tle el era c. pentru a do mina viaa, trebuie s .tii s te eliberezi de ea tinznd ctre nirvana. Deci. n fond, acelai principiu ca i brahmanismul. Deosebirea, care a i asigurat succesul budismului, e c, dei nici el nu nva ceva despre zei, adepii lui [BuddhaJ l-au fcut pe el zeu i i-au instituit un cult. Aceasta i-a asigurat succesul fa de rigiditatea abstract a brahmanismului. dei Buddha nsui nva aceleai lucruri; agnosticismul religios, eliberarea de via, metempsihoz dup m oarte si trecerea n nirvana. Prin organizarea [pe care] i-a dat-o i mai ales prin admirabilele ordine clugreti [pej care i le-a organi zat. budismul a izbutit s se rspndeasc foarte iute. mai ales in afar d e graniele Indiei: n China. Tibet, Japonia, n locuind aici brahmanismul. n India propriu-zis, budismul, dei a prins, s-a amestecat n curnd cu alte religii populare i a dat natere unei noi religii, denum ite h in d u ism sau neo-brahm anism , n care .s-a contopit i brahmanismul, i care e azi religia cea mai rspndit n India, numrnd pes te. dou sute de milioane de adepi. Caracteristic t faptul c acest neobrahm anism a mprumutat foarte multe elem ente din cretinism i o direcie a lui. visbm tism ul a adoptat att ideea de treime, ct i [pej cea de ntrupare i rscumprare. Cu roate acestea, datorit cu ren telo r i riturilor p opulare care au fost adoptate de hinduism, ca i d e vishnuism, prac ticile i ceremoniile lor suni aa de crude i bizare se mer ge chiar pn la sacrificii umane oferite zeiei kali nct neo-brahmanismul reprezint un regres chiar fa de vechiul brahmanism; iar autoritile engleze au trebuit s-i mpiedice practicarea. 4. Iu d a ism u l. Despre iudaismul actual este puin de zis. Religia iudaic, prin fiina i scopul ei, fusese menit s fie num ai o pregtire, ,o cluz spre Hristos* cum spunea apostolul Pavel (Gal. 3- 24). De aceea, cu venirea cretinis mului, valabilitatea sa a i ncetat. Tem a mozaismului era
143

IOAN C.H. 5AV1N

ideea mesianic ce unna s ntroneze Universalitatea religiei adevrate, in locul iudaismului particularii si exclusivist. De \rem e ce mpria mesianic s-a realizat prin venirea Mn tuitorului i instituirea cretinismului, mozaismul i-a nche iat menirea. Perpetuarea lui este o eroare. Ateptarea unui alt Mesia cerul de interesele naionale ale iudaismului face din mozaismul de azi mai m ult o doctrin naionala dect una religioas. Aceasta rezult i din faptul c iudaismul tr iete i azi redus aproape exclusiv numai la poporul iudeu, fr s poat fi mbriat de alte popoare. 5. M a h o m e d a n ism u l. Mahomedanismul este religia ec prezint cea mai stranie amestectur ntre adevr i eroare, f ondatorul su, M ahomed, arab d e origine, s-a nscut la Meca la anul 570 dup Hristos. Se ocupa la nceput cu co merul. ajurat de bogata vduv Khadija, cu care mai trziu se i cstorete. Prin natura comerului intr n contact cu cretini i iudei, fcnd cunotin cu ambele religii, ctre care se simte atras. Convorbirile avute cu un clugr cretin din pustiurile Arabiei par s fi avut o deosebit influen asupra firii dispuse spre meditaii a lui Mahomed. De aceea, n religia fondat de el. influena cretinismului este covritoare. Ajungnd la ideea unei reform e religioase pentru cona ionalii si. beduini rtcitori ai desenului arab, Mahomed se ded meditaiilor religioase vrem e ndelungat, dup care i ncepe activitatea public n Meca. locul su d e origine, ves tind pe Allah, singurul Dum nezeu, i pe el. Mahomed, pro fetul su. n Meca nu este luat n serios, nici crezut. Fuge la Mcdina. unde predica sa e ncoronat de succes. Aceast fug, intitulat begira, este socotita drept nceputul erei m usul mane: anul 622. De aici profetul decreteaz .rzboiul sfnt" pentru rspndirea credinei n Allah i n profetul su. Ara bii. entuziasmai de spiritul rzboinic al noii religii, o rspn desc cu sabia n Siria, Persia, Egipt, nordul Africii, Spania i chiar Frana, de n-ar fi fost victoria lui Carol cel Mare, care s nfrng avntul acestor noi nvlitori. n rsrit, ajutat i de prielnice mprejurri politice, mahom edanismul se ntinde n mai toat Asia numai n India sunt peste 60.000.000 de ma

APRAREA C R ID IV T E I

homedani si n Europa oriental, distrugnd Imperiul hi zantin si nfloritoarei viaii Cretin din aceste pri. Doctrina mahomedanismului este cuprinii n Coran, cartea lor sacr, care c un amestec deformat de puncte de cre din luate din Vechiul Testament i Ide) principii de moral luate din Noul Testament. Din mozaism, ia ideea monoteist a unui singur D um nezeu, concretizat n Allah. Acestuia i adaug pe profeii Vechiului Testam ent: Avraam, Moise. loan Boteztorul i pe nsui lisus. cruia i d Iun] loc de frunte ntre acetia. Ins cel mai mare dintre profei este el nsui, M ahomed, care este trimisul special si ultim al lui Allah: Paracletul, cel prezis d e I'vanghelie. nvturile morale unele din ele, i anume cele luate din cretinism, curate si frumoase sunt nsoite de un ntreg ceremonial de rugciuni, genuflexiuni, splri rituale, posturi, care sunt zilnice, afar d e cel mare, al Ramadanului etc. Aceste prescripii morale sunt ns incompatibile cu la tura senzual n care e conceput n islamism atl viaa de aici, ct i cea viitoare din snul lui Allah. Dc asemenea ele sunt anihilate de principiul fatalismului, predicat de Maho med. Acest fatalism a fost cel care a dat avntul rzboinic si puterea d e expansiune pe care a avut-o mahomedanismul. Astzi el se gsete ntr-o vdit decdere si locul su ncepe s-l recucereasc cretinismul.

LECIA a XX1 1 -a 1. B iserica r o m ano-ca to ii c. 2. B iserica p r o te s ta n t .

1. B iserica ro m a n o -c a to lic , ca i cea protestanta, face pa ne clin trunchiul comun al cretinismului. Totui, d c s-au rupt de com uniunea cu dreapta credin, dei biserica roma no-catolic revendic pentru sine catolicitatea, adic univer salitatea i unitatea credinei. Vom afirma ns de la ncepui c nici una, nici alta (si de sigur, cea protestant mai ales) nu-i pol rcvcndica pretenia dc adevrat religie cretin, aa cum ne-a lsal-o Mntuito rul Hristos, fiindc s-au .ndeprtat de la predania Bisericii apostolice. Biserica romano-catolic s-a rupt de la ecumenicitate: a. Fiindc i-a decretat, peste consensul celorlalte bise rici, un primar papal d e drept divin, care nu rezult dect din dorina de mriri dearte a episcopului Romei, pe ct vreme ntierile n biseric sunt numai onorifice i stau n legtur cu m eninerea unitlii canonice i dogm atice din snul bisericii, iar singurul cap al bisericii este Mntuitorul; b. Pentru c a nscocit, ca un corolar al acestei trufii, infai libilitatea papei n materie de definire a nvturii, ceea ce este, dup cum s-a artat n capitolul despre biseric, o ino vaie cuteztoare i absurd, pentru c se nvestete cu un astfel d e atribut un om ce nu poate fi n afar de greeal, n locul Bisericii soborniceti singura infailibil"; c. Fiindc i-a decretat o autoritate lumeasc si regeasc, amestecnd atribuiile puterii spirituale cu cele temporare, care fac nc din papalitate un stat cu coloramr politic i cu o ntreag poliie diplomatic n loc de aezmnt pur bi sericesc, arogndu-i titulatura de biseric monarhic; d. Fiindc a nscris n istorie pagina inchiziiei i a inde xului. care au nsemnat silnicie sngeroas i intoleran; e. Fiindc, n lupta pentru prozelitism, a ncurajat infil traia catolic pentru a favoriza etnic o naiune contra alteia; f. Fiindc a justificat toate incoerentele de doctrin i atitudini dubioase prin cazuistica iezuit;
146

APARA UF.A U U D tN t'I

g. Fiindc a inovat. n doctrin, pe ling punctele artate mai sus, i urmtoarele: ntrebuinarea a/m ei la Sfnta Fuharistie, nsoit fiind aceast tain si de alte abateri; ideea de purgatoriu (curirea sufletelor ntr-un foc naine de a se preaslvi in rai; celibatul preoilor; adaosul Filiocue la Sim bolul d e credin". Aceste puncte, mpreun cu primarul {pa pali, au povocat schisma de la 1054, de care singur Biserica roman este d e vin. Mai trziu s-au adugat alte inovaii, cum ar fi: indulgen tele papale, teorie eronat care acord papei puterea de a ierta pcatele pe bani i de a acoperi lipsa faptelor bune prin aa-zisele merite prisositoare ale Domnului lsus Hristos, ale Maicii Domnului i ale sfinilor**, de care singur papa poate s dispun. Indulgenele au provocat, pe lng alte. cauze, reforma lui Luther din veacul al XVl-lea. Apoi dogma infailibilitii (Conciliul Vatican 1, 1870) i dogm a concepiei imaculate, etc. Fr ndoial, n ciuda acestor grave abateri (care nu ndreptesc Biserica roman s numeasc pe cea orientala schismatic), Biserica romano-catolic este foarte puternic organizat. Dispunnd de puternicele ordine ale congregai ilor i de un puternic aparat misonar, i-a asigurat merite mari prin rspndirea ideii cretine la popoarele pgne ale Africii, Asiei i Americii. Plin de prestigiul caritii francisca ne, al carturriei dominicane, cu un trecut de emulaii tiini fice continuat i sporit i n prezent, la care se adaug puter nica sa organizaie politic, Biserica catolic stpnete mili oane d e suflete. Dac se desface ns de trufia sa secular i tem poral i de novatisme, ea este menir s se integreze i cu mai mult strlucire n vadul bimilenar al Bisericii cre tine adevrate. 2. B iserica p r o te s ta n t . Protestantismul (reforma) s-a nscut din mai multe cauze, dinftre] care sunt de notat: a. Cauze intelectuale. Se tie c spre sfritul veacului al XVl-lea, cnd izbucnete luteranismul, Renaterea (in tiine, arte, literatur) era n floare. Umanitii fceau un fel de n toarcere spre antichitatea pgn, nu numai ca o reaciune mpotriva filosofici scolastice a Evului Mediu, dar i contra
147

OAN r,H SAVIN

Bibliei nsi. Aceast m icare facilita i n biseric ideea unei primeniri, a unei nnoiri, a unei rentoarceri spre rrecut, spre cretinismul primitiv; b. Cauzele religioase. Paralel cu aceast micare intelec tuala creteau nemulumirile fat dc libertinajul ntronat n bi serica roman, n care disciplina slbise, iar clerul se laicizase; c. Cauze politice. Cezarismul i autoritarismul papal ns cuser tendina de dezrobire politic a statelor. n special a celor din Germania, care suferiser mult ndeosebi din cau za luptelor ntre papi i mprai. De aceea acetia au fost cei care au i ajutat ca insurecia personala a lui l.ulher, izbucni t cu cearta pentru indulgene, s devin o micare general si naional germana, rupnd n dou Biserica apusean. Luteranism iil. Doctrina luteran a plecat d e la com ba terea abuzului cu indulgenele, ca s ajung la extrema cea lalt a ignorrii oricrui pre al faptei n actul mntuirii. Lutlier1 opune faptelor si aciunii harice a Bisericii m ntu irea num ai prin credin. T gduind valoarea faptei, era natural s tgduiasc i influenta Bisericii vzute, prin care se manifestau i se valorificau faptele. Credina singur n dreptind m ntuirea, nu mai era nevoie d e o ierarhie n vtoare d e drept divin, nici d e tainele-sfinitoare. mpria lui D um nezeu devine o lucrare pur interioar, iar singura autoritate i regul de credin este Sfnta Scriptur, pe care fiecare are dreptul i puterea s o interpreteze dup liberul su exam en. n afar d e Sfnta Scriptur nu exista alt izvor al revelaiei, deci se elimina i valoarea Tradiiei. n practic, luteranismul a trebuit s cedeze din rigiditatea teoretic i s organizeze alte forme alt: Bisericii vzute, rnduind un ofi ciu de predicaie i mprire a tainelor, ns nu prin consa crare sfinire , ci prin delegaie din partea comunitii. Din taine sunt pstrate numai dou: Botezul i Euharistia. Putere sfinitoare are numai Botezul. Euharistia are numai importan simbolic, fiind un act de comemorare, cum este dc altfel admis si penitena, ca un act public [alctuit] din meditaii pioase i exam en de contiin Din aceste principii care stau la baza protestantismului, se vede c el nu are un criteriu statornic spre a se putea nchega i fixa. De aceea feluritele curente i direcii ivite n snul sau, plecnd de la
148

M KAKEA C R E D IN E I

anglicanismul care admire ierarhia, i pn la zwinglianism i calvinism, care exclud orice eficacitate a ei. liberul exa men si lipsa unei ierarhii conductoare au pulverizat protes tantismul i l-au deformat pn la excluderea Iui din snul cretinismului. Fr unitate, fr conducere, fr sfinenie. Iar ecumenicitate, ce elem ent mai poate aduce pFOtestanrisinul n com uniunea religiei cretine adevrate? Liberalismul protestant s-a transformat n individualism i raionalism. In mare msura el a ncetai s mai fie lo] religie, dizolvndu-se n filozofie. De aceea i lupta intern n care se zbare protes tantismul ntre ortodoxism i liberalism. Cei dinti vor s p s treze cel puin resturile dogm atice i de cult ce le-au mai rmas din cretinism, ceilali vor s trag ultimele concluzii ale liberului exam en. De aceea i tendinele ortodocilor" protestani d e a se uni cu Biserica ortodox, cutnd doar o baz comun pentru reintrarea n masa Ortodoxiei. De aceea i nencetatele congrese pan-cretine iniiate de protestani.

L E C IA a X X III-:

1. T e m e iu r ile d o g m a tic e i m o r a le a le B is e r ic ii O rto d o xe. 2. B iserica O rto d o x este ailevrata B iseric cretin .

1. T e m e iu rile d o g m a tic e i m o r a le a le B ise ric ii O r to d o x e . Prin Biseric cretin se nelege totalitatea celor care cred n lisus Hristos, miturisindii-1 ca Fiu al lui Dumnezeu. In accst neles, Biserica cretin este una, dup cum i Sim bolul d e credin* ne arat in articolul 9: Cred ntr-una sfnt, soborniceasc i apostoleasc Biseric". To tui, n chip obinuit, se zice Biserica Ortodox, Biserica ro mano-catolic, Biserica protestant, Biserica arm ean etc., dup caracterul nvturii fiecreia. Toate au ns un fun dam ent cretin, mai apropiat sau mai deprtat dc nvtura Bisericii primitive. Din accst punct de vedere, Biserica Ortodox este adevra ta Biseric cretin, ntruct este singura care a pstrat ne schimbat nvtura dat de Mntuitorul i de Sfinii apostoli. E d rep t c fiecare biseric p retin d e c num ai ea ar fi adevrata biseric a lui Hristos; dar aceste pretenii nu pol fi susinute n faa temeiurilor dogmatice pe care le prezint Bi serica Ortodox. nsi istoria neprtinitoare a cretinismului ne arat cum. n decursul timpurilor, fie din cauza ereziilor, fie din cauza diferitelor mprejurri i interese politice, s-au desprit de trunchiul cel drept al adevratei credine diferite ramuri de credincioi, cum au fost nestoricnii n veacul al V-lea. bisericile monofizite (arm ean i copt) prin veacul al VI-loa, Biserica romano-catolic n veacul al Xl-lea iar, din aceasta, n veacul al XVl-lea, Biserica protestant cu diferitele ei ramificaii: luteran, anglican ele., i cu nesfritul numr de secte ce rsar mereu din snul protestantismului. Fa de toate acestea, singur Biserica Ortodoxa a pstrat cu sfinenie credina de la nceput, dei a avut de luptat cu greuti interne i externe nespus de mari. Lsnd la o parte bisericile monofizite i p e cea nestorian. care sunt dc mult ieite din snul comunitii cretine, i
A

150

APRARFA C R E D N T El

caro au fost condam nate la Sinoadele UI. IV V ecumenice, rm ne a dovedi adevrul nvturii Bisericii O rtodoxe nu mai fa de Biserica romano-catolic i' protestant- Aceasta rezult din chiar temeiurile dogmatice i morale care stau la baza Bisericii Ortodoxe. a. Fa de Biserica romano-catolic, vom arta c puncte le n care aceasta se deosebete de Biserica Ortodox consti tuie erezii si inovaii ce se abat de la dreapta credin i de la dogmele formulate prin Sinoadele ecumenice. Astfel, adaosul Filioque (i de la Fiul' ) introdus n ^Sim bolul d e credin' de Biserica romano-catolic nc nainte tic a se despri de Biserica de Rsrit, este o erezie, cci d e natureaz dogma despre Sfnta Treime n privina celei tle-a treia persoane, adic a Sfntului Duh despre care, n Simbo lul niceo-conscantinopoiitan, articolul 10 , se spune c pur cede num ai d e la Tatl, potrivit cuvintelor Mntuitorului; J a r cnd va veni Mngietorul p e care M u l voi trimite vou dc la Tatl, Duhul A devrului, care d e la Tatl purcede. Acela va mrturisi despre Mine" (In. 15, 26). Dreapta nvtur, ce a existat de la ncepui n Biserica cretin, c Hristos este capul si conductorul Bisericii, dup cum nsui M l ne spune: Nici nvtori s nu v numii, c nvtonil vostru este unul: Hristos1 1 (Mt. 23, 10), i dup cum ntrete Sfntul apostol Pavel n Epistola ctre Efeseni: Brbatul este cap femeii; precum Hristos este cap Bisericii" (5, 23). este desfiinat i schimbat de Biserica romano-ca tolic prin nvtura introdus de ea, cu mult nainte de a se d esp ri d e Biserica O rtodox, c papa. adic episcopul Romei, este capul Bisericii cretine. Iar la aceasta au adugat n urm i dogma nou despre infailibilitatea papei, adic nsuirea pe care ar avea-o papa tle a nu putea grei. Fa de aceste rtciri, Biserica O rtodox nva, potrivit Sfintei Scripturi i Sfintei Tradiii, c autoritatea bisericeasc cea mai nalt, care nu poate grei, este Sinodul tuturor episcopilor Bisericii, avarul drept conductor sau cap al ei pe Hristos, care o conduce n chip nevzut, dup cum El nsui spune: Iat, Eu cu voi sunt n toate zilele, pn Ia sfritul veacu rilo r (Mt 28. 20). De asem enea Biserica romano-catolic se deprteaz de nvtura i Tradiia adevrat a Bisericii prin introducerea
IM

IOA.N C.H SA VIN

n decursul Timpurilor a mai m ultor inovaii precum : s vrirea Tainei Euharistiei cu azima sau pine ucdospit, pe cnd Biserica Ortodoxa svrete Sfnta Euharistie cu pine dospita, conform nvaturilor evanghelice, pentru c lisus, la Cina cea de Tain, cnd a ntemeiat Sfnta Euharistie, a n trebuinat pine dosoir, cum arat Sfinii Evangheliti: Matei (26, 26 ), Marcu (14, 22) si Luca (22. 19); admiterea unui foc curailor, numit purgatoriu, unde se expiaz pcatele uoare ale rposailor care i-au dobndii iertarea n via; celibatul preoilor, adic constrngerea acestora de a tri necstorii i alte inovaii ca: indulgenele, imaculata concepie etc., prin care aceast biseric s-a deprtat de la adevrata nvtur cretin. Biserica O rtodox a com b tu t n to td eau n a i a condam nat [aceste inovaii], fie prin Sinoade ecumenice, fie particulare, recunoscute apoi de ntreaga biseric de Rsrit. b. Fa de Biserica protestant, cart: s-a deprtat i mai mult dect cea romano-catolic d e adevrurile cretine, Bi serica O rtodox a avut aceeai atitudine d e a respinge i com bate nvturile ei greite. Astfel, afar de ereziile pe care protestanii le-au motenit d e la romano-catolici. Biseri ca Ortodox combate si condam na nvtura greit a Bise ricii protestante, care nu recunoate Sfnta Tradiie ca al doi lea izvor al revelaiei divine pe lng Sfnta Scriptur. Mn tuitorul n-a scris nimic din nvtura sa, ci a predicat-o nu mai prin viu grai i tot aa au fcut i unii din apostolii si. Prea putini din acetia au scris i Iniei mcar toate) cele ce a fcut i a nvat lisus, cci Sfntul Evanghelist loan ne spune n Evanghelia sa: JVlte mujte minuni a fcut lisus naintea uce nicilor si. care nu sunt scrise n cartea aceasta (20. 30). Iar n privina importanei Sfintei Tradiii, putem s ne lmurim din cuvintele Sfntului apostol Pavel ctre tesaloniceni: Deci. dar, frailor, stai neclintii i inei predaniile pe care le-ai nvat, fie prin cuvnt, fie prin epistola noastr1 ' (2 Tes. 2, 15). De asem enea, Biserica Ortodox com bate erezia protes tanilor referitoare la mntuirea om ului numai prin credin (sola f i do), ntemeindu-se i pe cuvintele Mntuitorului care zice: Nu oricine mi zice: Doamne, Doam ne! va intra ntru mpria cerurilor, ci cel ce face voia Tatlui Meu. Celui din ceruri* (Mt. 7, 21); adic nu e suficient numai credina, ci trebuie i fapte bune pentru mntuirea omului. 152

APRAREA C K E D I M I I

Biserica O rtodox com bate si nvtura protestanilor referitoare la Sfintele Taine, din care ei nu primesc dect Bo tezul i Sfnta Euharistie. i pe acestea n chip greit, adic Botezul prin stropire, iar Sfnta Euharistie ca un act de co memorare. iar nu de real rranssuhstaniere. n sfrsit, Biserica Ortodox deine adevrata nvtura cretin cnd combate i celelalte rtciri ale protestanilor, precum: desfiinarea ierarhiei, conducerea bisericii de ctre comunitate, nlturarea cultului Sfintei Fecioare, a sfinilor, a icoanelor etc., care sunt tot attea abateri de la dreapta cre dina, abateri care au fost com btute n Mrturisirea orto dox'* a lui Petru Movil i condam nate de Sinoadele de la lai (16-12) i Ierusalim (1672). T em eiurile m orale ale Bisericii O rtodoxe izvorsc din cele dogmatice, dup cum nsi m orala cretin fsel nate din nvtura lui lisus Hristos i a apostolilor si. Dovedit fiind c tem eiurile dogm atice profesate de Biserica O rto dox sunt cele adevrate, rezult de la sine c si temeiurile morale izvorte din acestea vor fi conforme cu adevrata n vtur cretin. Li romano-catolici, i mai ales la protestani, mare parte din adevrurile dogmatice ale bisericii cretine fiind alterate, vor fi alterate i nvturile morale izvorte din ele. nv tura iertrii pcatelor prin indulgente n Biserica romanocatolic, cazuistica acesteia n calificarea faptelor, deviaz de la adevrata moral i a fost una din cauzele care au dus la schisma protestant, alturi de reaua faim de care se b u cura Biserica catolic, unde catolicism nsemna iezuitism (i acesta fariseism), iar vechea inchiziie n-a dispnn cu totul. De asem enea, la protestani, anularea valorii faptelor n ac tul mntuirii duce la formalism sau quietism, dac nu de-a dreptul la imoralism, cum este cazul n attea din diferitele secte n care e pulverizat protestantismul. 2. Bisericii O rto d o x este adevrata Biseric crcftin . Numai Biserica cretin Ortodox a rm as credincioas n vturii si m oralei Bisericii apostolice i ecum enice, p zind-o netirbit n decursul veacurilor, l a singur se poate numi cu adevrat Biserica Cretin Ortodox.

NOTE

Lecia I 1 n prima ediie: .Necesitatea cunotinelor generale ale religiei cretine"; ndreptarea am fcut o n funcie de contextul corect (vezi S 2), n.ed. 2. Este vorba de cunoscut .Aprare- pe tare Socrate o va fi ros tit n faa tribunalului atenian. Heliaia, n anul 399 .Hr., dup care Platon a scris nu mai puin cunoscuta Apologia Sokratous*, tra dus n limba romn, de regul, prin .Aprarea lui Socrate". n.ed. 3. Apologetica nu poate fi nlocuit de dogmatic, cum cred adversarii ei din lumea teologic, n special protestanii, care cred c o bun dogmatic e cea mai bun apologetic (Vezi: Paul Wernle, Einf'hrung in das theologische Studium"), i nici confun dat cu Filosofia religiei, cum ar vrea-partizanii ei din lumea filoso fic, adepii kanlieni ai unei Religii n limitele raiunii", Fericitul Tertulian (t 220), scriitor apologet, e autorul vestitei Apologeticum, scriere de aprare a credinei cretine contra atacu rilor filosofici greco-romane. Tertulian folosete n aprarea sa ar mele raiunii, deci nu putea, tot el, s declare absurdul drept dog m a cretinismului. Acel credo quia absurdum al su se referea la refuzul filosofie! pgne de a accepta dogma rscumprrii, pe care o declara absurd. 5. Fericitul Augustin (t 430), marele scriitor i filosof cretin care, prin formula credimus ui cognoscimus, stabilete justul raport dintre raiune i credin, acordnd un drept de prioritate credinei. 6. Anselm Arhiepiscop de Canterbury (t 119) . premerg torul i printele scolasticii catolice, reediteaz fonnula augustinian n al su credo ut inteUigam. devenit lozinc a F.vului Mediu Anselm este autorul mult discutatului argument ontologic*, de natur strict raional, pentm dovedirea existenei lui Dumnezeu. 7. Scolastica este direcia teologico-filosoftc ntronat n Bise rica de apus ntre veacul al Xll-lea i al XV-lea. Pornind de la credo ut inteUigam al lui Anselm, a ajuns la intelligo ut credam al lui Pierre Abelard (f 1142), inversnd deci rolurile i ntronnd n locul primatului credinei pe acela al raiunii. Dogmele religiei, pentm a fi crezute, trebuiau s fie mai nti trecute prin filiera ra iunii, ceea ce pentru scolastic era echivalent cu principiile logicii aristotelice. Tiraniei aristotelice lil era supus att credina, ct i
155

IOAN GH. S A V T N raiunea, i eliberarea de ea a fost tendina fireasc i comun a amndurora. Renaterea a realizat aceasta pentru raiune, mistica i apoi relbrma pentru credin.in afar de abuzuri, scolastica i are merite reale pentru promovarea tiinei teologice fprelcum i a cugetrii filosofice Opera Iui Toma d'Aquino (f 1274), care re prezint i epoca culminant a scolasticii i n care e pstrat justul raport dintre raiune i ciedin, e demn dc toat admiraia. < S . Pozitivism i materialism sunt dou curente nrudite de cu getare. Pozitivismul afirm c existenta este redus numai la datele perceptibile prin simuri i verificabile prin experimente ale expe rienei noastre Chiar dac cugetarea ne duce ctre cauze care d e pesc aceste date pozitive, ele nu intereseaz. Pentm tiina sunt suficiente numai efectele cauzelor, adic fenomenele. Materialismul reduce toat existenta, indiferent de varietatea si diversitatea manifestrilor ei, la o singur cauz i la un singur ele ment: materia. 9. Se numesc fenomene aspectele variate sub care se prezint lucmrile. Form, poziie, volum, culoare, consisten toate sunt n continu schimbare i prefacere. Ele apar i dispar. ns lucrul crora ele apaiin rmne. Deci nu ac este aspecte ntmpltoare fenomenele alctuiesc ceea ce este esenial i permanent n lucru. ndrtul lor raiunea postuleaz un ce permanent i ne schimbabil, care este cauza si raiunea lor, i care formeaz esena lucrului, .lucrul In sine. Fenomenele sunt contingente, ele pol fi, dar pot i s nu fie, deosebindu-sc de esena lucrului, care coasti-tuie nsi raiunea lui de a fi; de aici i denumirea de nou met)on (de la grecescul nous, raiune"). 10. Agnosticism de la grecescul gnosis si a privativ se nu mete direcia filosofica care, fr a tgdui existena unor cauze sau a unei substane dincolo de lumea vzut a fenomenelor, afirm numai c ele nu se pot cunoate. 11. Scepticismul e direcia filosofic care afirm c. ntruct noi nu putem cunoate nimic precis asupra lucrurilor i asupra vieii, nici nu putem afirma ceva asupra lor. La antici, scepticismul a fost preconizat i practicat de sofiti. La moderni, reprezentani mai dc seam sunt: francezul Pierre Bayle (f 1706) i filosoful englez David Hume (f 1776) i> n parte, de Voitai re. 12. 1nterconfesionaltemu 1 lui Lessing l gsim exprimai n cu noscuta sa lucrare dramatic Naiban der Weise sub forma legen dei celor trei inele deinute de un cretin, un mozaic i un maho medan, far a se ti care e cel veritabil. 13. Filosoful german Nietzsche era adversar al cretinismului din admiraie pentru cultul forei din lumea greco-roman. Dra
156

APRAREA CRHLNTF.l

gostea eres tino este fundamentai opus supraomului preconizat de NUetzche. 14. Schopenhauer concepea viaa ca o realizare incontient a instinctului orb al .voinei de a trai", fiind deci fatal nclinai ctre nirvana budismului indic. 15. Francmasoneria si, in timpul din urm, tcosofia numr adepi i n snul societii noastre. Iii sunt recrutai dintre acele .suflete nelinitile" care, mpletind raionalismul ateu cu principii ale religiei cretine, cred ca pol tace din religie un articol de sport sau de mod. E cazul teosofismulut care a nlocuit n pane spiri tismul. Tragica ntmplare a scriitoarei Bucura Dumbrav, care i-a gsit moartea n drumul spre Indii, unde fusese s vad pe noul spirit nirupat, Krislmamurti. e pilduitor. Francmasoneria ascunde n schimb o ocult aciune a internaionalismului dizolvant i anticretin. Lecia a ll-u 1. Raportul dc: pura contemplaie" inieleoual sau estetic fat de o fiin absolut nu e religie. De fiina divin trebuie s de pind destinele si fericirea noastr, prin sanciunea rpltitoare a faptelor noastre morale. 2. Aa-numita adorare interioar" nu e suficient pentru a marca un act religios. Omul religios trebuie s fie si practicant al cultului inerent religiei. ,1 Urmtorul pasaj clin Max Miiller este caracteristic pentru a evidenia ct de departe pot li extinse sfera i noiunea de religie, dac 1111 se iau n considerare toate notele specifice care determin un act religios: -Se poate ca slbaticul s nu aib n limbajul su un cm nt care s-i exprime sentimentul religios. Poate s nu aib nici un fel de rugciune. Dar cnd papuaul st n laa fetidului su a i minile ncruciate ntrebnd dac se poate sau nu ceea ce el do rete. aceasta este religie Dac Thales crede c toate lucrurile sunt influenate de zei, i Buddha din contr aceasta e religie. Dac tnrul brahman pune dimineaa, la rsritul soarelui, un bra de vreascuri peste focul sacru, pronunnd cuvintele rugciunii pre scrise, aceasta e religie. Dac un filosof ateu se pleac naintea unei amintiri si dac isi consacr activitatea binelui public i aceasta e religie." 4. Magia i vrjitoria nu pot fi socotite drept forme ale religiei, dei ele implic un raport cu spiritele superioare, bune sau rele. Acest rapon este de alt natura dect cel religios. Spiritul n magic este .constrns" a intra n legaira cu omul. datorit unor anumite
157

lOAN GH. S A V T K formule si practici. Magia si religia au existat alturi uua de alta, dar s-au deosebit ntotdeauna ntre ele, chiar la popoarele cele mai primitive. De aceea e greit prerea c religia s-ar fi de/voltat din magie, care ar fi precedat-o. 5. Suntem legai de Dumnezeu cu unirea adevratei cinstiri*1 dea religati imits, zice Lactaniu, de unde isi i primete numele religia religia iar nu de la cuvntul relegare, cum explic Cicero Definiia i deducia lui Lactaniu sunt mai proprii caracte rului spiritual al religiei cretine, cea a lut Cicero mai apropiat de caractenil cultual al religiei romane. 6. Se numesc religii naturale toate religiile care i au originea n smburele rmas nealtei at al revelaiei primordiale dat ome nirii la creaie prin Adam, si care s-au dezvoltat sub impulsul reve laiei naturale i permanente a lui Dumnezeu n lume, care este Universul. Keligii naturale au fost toate religiile popoarelor vechi: ale inzilor, egiptenilor, grecilor, romanilor etc. i sunt religiile po poarelor pgne de azi. Spre deosebire de ele, se numesc religii supranaturale sau revelate mozaismul si cretinismul, care s-au bu curat de revelaii speciale din partea divinitii. 7. Auguste Comte ntcmeietonil pozitivismului a ncercat s nfiineze si el o nou religie, opus celei cretine. Divinitatea ado rat n aceast religie pozitiv era umanitatea" nsi, considerat ca o fiin vie i etern Le Grand Ktre care i avea templele i sfinii si spiritele marilor oameni de tiin decedai. Aceasta nu era o slbiciune de btrnee a lui Augu.su: Comte, cum cred po zitivitii, ci dovada evident c religia nu se poare elimina nici din lume, nici din sufletul nostni. 8. Se numete intelectualism direcia care afirm c religia s-a nscut din necesitatea intelectual pe care a avut-o omul de a-i explica lumea i fenomenele ci. De aceea omul i-a furii noiunea de spirit atotputernic cu care sa explice fenomenele nenelese. Acesta este si primul stadiu de dezvoltare al inteligenei umane. Lui i-a unnat cel de-al doilea, stadiul filosofic sau metafizic, dup care a urmat stadiul pozitivist, n care fenomenele, pentru a fi ex plicate, nu mai au nevoie nici de spiritele" religiei, nici de abso lutul' filosofici, t' cunoscuta teorie a celor trei stadii a lui Auguste Comte. Aceast teorie nu poate explica ns nici supravieuirea re ligiei peste stadiul metafizic, i nici coexistena ei cu cel pozitivist. 9- Sociologii afirm c religia s-ar li dezvoltat ca un proces ti ru-sc i natural al masei. Odat cu familia i uibuL s-a nscut i amintirea ..strmosului" comun, care a dat natere unui cult i din care s-a dezvoltat apoi religia. De unde s-a luat ns elementul dc supranatural i ..spiritual" care s a adugat strmoului comun e o ntrebare Ia care sociologia nu poate rspunde.
158

APRAREA C RED IN EI

10. Evoluionismul ncearc s den o explicaie nai ura Iii religiei plecnd de la ideea de spirit" deosebit dc _eorp, pe care si-a fcut o omul primitiv, din revenirea n vise a sufletelor celor mori. Din aceste spirite, nzestrate cu puteri supranaturale, au rezultat zeii. Acest animism ar fi deci forma primitiv din care s-a dezvoltat religia, trecnd de la cultul strmoilor prin lotemism si fetiism la naturism, adic nzestrarea cu astfel dc spirite a fenomenelor naturii. Evoluionismul nu explica ns suficient apariia noiunilor de spirit4 1 i divinitate1 1 cu t are opereaz, iar faptele contrazic procesul evolutiv propus de el. 11 Raionalitii explic religia ca o invenie a oamenilor de stat pentm a-i ntri autoritatea lat de mase. Ei nu pot explica ns de unde au luat acetia ideea de .divin de care voiau sa se foloseasc. 12. Totemul, adic animalul n care s-a ntrupat spiritul unui strmo i devenit prin aceasta tabu, adic prohibit . .sacru", nu c posibil dect prin existena ideii dc spirit nemuritor, iar fetiul i are puterea tot numai prin acest spirit, ru sau bun, care e ntnipat n obiectul adorat. De asemenea, un fenomen al naturii nu a putut cpta semnificaii religioase dect dup ce omul a avut deja ideea despre o astfel de idee supranatural 13. Cunoscutul explorator i cercettor al popoarelor, englezul Tyior, ne relateaz c i la popoarele cele mai primitive, la care e n funcie politeismul cel mai degradant, cum sunt zuluii din Africa, exist amintirea unei diviniti unice, pe care au adorai-o la nceput: Unculu-unculu, adic T ,Marele Tat:; pe care l-au uitat n.s. adornd n locul lui alte spirite inferioare. De asemenea, la triburile Bantu exist credina n marele zeu Mu-Lungit, adic Printele tuturor zeilor** etc.
14. Cretinismul nu este religie evoluat din religiile anterioare. El e forma absolut a religiei i exclude i posibilitatea unei noi religii ctre care ar putea evolua

Lee(ia a III-a 1. Prin realitate, n cea mai larga accepie a cuvntului, se n elege tot ceca ce este sesizat de contiina noastr. Prin diferite procedee logice, cercul ei poate fi extins sau restrns dup scopu rile pe care le urmrim. Avem astfel o realitate fizic alturi de una psihic, o realitate spirituala fa de una material. Psihologic n.s ea formeaz un tot, de aceeai calitate i aceeai egal ndreptire. 2. Filosofia nsemna la greci,tiina pur", setea de a ti. Era .ti in ta pentru tiin", cum o definea Socratc, spre deosebire de .ana dc a folosi*- a sofitilor vechi, de care sc apropie pozitivismul mcxlern. 159

IOAN G l l. SA VIN

lrin realitatea nontwna/ sau inteligibil se nelege ele mentul pemranent pe care raiunea l atribuie lucrurilor ndrtul variatelor i schimbtoarelor fenomene prin care acestea apar .sim urilor noastre. 4. tiinele exacte reduc realitatea la ceea ce .se poate msura i cntri, deci la materie, in loc de culori un numr de vibraii, in lor de acte de voina un anumit grad de tensiune muscular cu:. 5. Fenomenele sufleteti, dei sunt realitatea imediat a con tiinei. scap metodei tiinelor exacte. ntre un act dc cugetare i echivalentul energiei cerebrale folosite, care ideal s-ar putea eva lua, raportul este si rmne incomensurabil. Pe lng aceasta, Iu mea fenomenal este imens, fie n diversitatea, fie n profunzi mea ei. i nu poate fi redat nici mcar printr-un rapon logic, cu att mai puin printr-unul cantitativ, mecanic. (A se vedea n aceast privin interesantele constatri ale lui H. BcTjgson n tes donties imnwdiates du la conscience i Rickert n Grerizen dor rustturuHssenschaftlichen Uegriffsbildung.) 6. Orice ncercare de furi o concepie general despre lume din partea .tiinelor exacte- e fatal unilateral i incomplet. Numai filosofia singur, care este tiina prin excelen theoria poate da un principiu unic i universal, sub care s fie cuprins n treaga realitate. (A se vedea mai pe larg n lucrarea mea Filosofia i istoria ei.) 7. Adic s se dezintereseze de cauzele primare ale lucrurilor. tiina pozitiv se mrginete, n chip intenionat, numai la feno mene i legtura dintre ele, fr a se ocupa i de cauzele lor. 8. Experiena, care este cmpul de observaie al tiinelor exac te, nu cuprinde numai datele brute ale sensurilor, d e un complex ntre acestea si principiile raiunii, t.'n fenomen nu este perceptibil dect transpus n timp si n spaiu, ntr-un raport de cauze i efec te, de asemnare i deosebire etc., care sunt forme de cugetare fundamental, deci categorii. De aceea nici nu se poate vorbi de o obiectivitate absolut a experienei. 9Tendina de sintetizare i unificare a realitii de care este animat raiunea uman ne duce fatal ctre un principiu unic, ctre o realitate absolut, cuprinztoare a totului, ctre acea .anco rare la tunul unei metafizic religioase1 ' dc care nu se poate eschiva nic:* un sistem de filosofie care-si cuget complet i onest obiectul. 10. Cuvintele au fost rostite n faimoasa cuvntare inut de fiy.iologul K . du Bois Reymond (1818-1896) la Congresul naturaliti lor din Berlin si publicat sub titlul: Grenzen der menschlichen Frkenntniss'1 , tradus si n romnete de Titu Maiorescu n Con vorbiri Literare*. (Nu tim, nu vom ti niciodat lat. n.ed. ).
1 60

APKAKLA CREDINlit

Lecia a tV-a 1 n prima ediie. Monogenism i poligemsnr; ntreaga termi nologic tiinific a fost adus la zi, n.ed. 2. Universul fizic s-a dezvoltat treptat, dinti-o mas de nebu loas prii uri, n virtutea micrii de rotaie si translaie cu care a l'ost dotat, dintru nccput. materia. 3- Conform teoriei darvinite, speciile vegetale i animale s-au dezvoltat treptat unele din altele, de In formele simple la cele mai complicate, n virtutea .seleciei naturale*' i a luptei pentm exis ten^. Darwin a restrns procesul numai la lumea organic si din aceasta, numai la om. Extinderea de la anorganic la om e opera adepilor Ini si n special a naturalistului german llaeckel, fanaticul propagandist al -generaiei spontanee" i al descendentei omului din maimu. 4. Doctorul Olandez Dubois a descoperit n 1894 n insula Iawa resturile unui schelet craniul, civa dini i un femur pe care llaeckel le-a declarat ca resturi ale unui tip intermediar ntre om si maimu i pe care l-a botezat: Pitbecantropus erectus, adic mai muaorn cu poziia vertical. Reconstituirea s-a dovedit ns a fi cu tonii arbitrar. 5. n 1857 s-au descoperit la Neanderthal Germania, resturile unui schelet [despre] care s-a crezut c reprezint un tip interme diar ntre om i maimu. Ulterior s-a constatat ns c avem de-a face cu un schelet al rasei umane obinuite, dup cum a recunos cui aceasta nui dnrvinianul Huxley. 6. Prin unghi facial" se nelege unghiul format din linia care pleac din mijlocul frunii i merge pn la nas i o alta care merge de la nas la baza urechii. 7. Maimuele antropoide cimpanzei, urangutani au, din punct de vedere anatomic, aceeai stai cm r a organelor vocale i bucale, deci ele ar trebui sa poat vorbi dac graiul n-ar constitui o deosebire esenial ntre om i animal i n-ar presupune existena unui suflet. 8. Dac omul ar fi produsul biruinei .cclui mai puternic* n lupta pentru existent, el ar trebui s fie i cel mai bine nzestrat faa de speciile din care ar fi evoluat. Ceea ce nu e cazul. Inteli genii care i-ai fi asigurat prioritatea a trebuit s apar, conform teoriei evoluioniste, cu mult mai trziu i deci nici ea nu poate explica biruina rasei umane. 9. Conform teoriei omogeneiicc, preconizat de Haeckel. omul, n faza embrionar, ar trece prin toate fazele prin care a tre cut specia animal filogencza . i Haeckel stabilcste vreo 30 de
161

IOAN GH SAVIN

astfel de faze, ncepnd de la cea unicelular a monerelor i pn la organismul uman. PentRi a-si documenta teoria, Haeckel a recurs la falsificarea planelor comparative ntre embrionul fe tusului uman si cel al vertebratelor (al cocoului si cinelui), vrnd s demonstreze identitatea dintre ele, cerut de teoria sa. l.a demascarea faptului, Haeckel 3 rspuns ca, ntnict faptele nu se supun .deocamdat" teoriei sale. ele trebuie corectate; si pentm a elimina eroarea" crealonismului, e permis chiar l falsul tiinific. 10-11. Brahicefal se numete craniul scurt i larg la baz; iar dolihocefal, craniul lunguie i teit. 12 .Prognatism se numete proeminena maxilarului superior.
13- T ip u l b r a h ic e f a l s e n c m c i e a z c u c e l d o lih o c e f a l n s n u l a c e le ia i ra s e . b a c h ia r al a c e lu ia i p o p o r . I a e u r o p e n i i, n s p e a , la ro m n i, a m b e l e tip u r i a lte r n e a z . C e l m u lt s e p o a t e sta b ili o p r e p o n d e r e n a a b ra h ic e fa lic u lu i.

14. n locul clasicei mpriri intre rasa alb, neagr etc., se cau t acum o alt mprire.- rasa mediteranean, rasa iranic etc., in care vechile rase apar amestecate si grupate dup alte criterii dect cele fizice.
15. U n g h iu l fa c ia l al c im p a n z e u lu i, a n tr o p o id u l c e l m ai a p ro p ia t d e o m , n u tr e c e d e 3 5 g ra d e , p e c n d a lte m a m ife re l a u n tr e 4 2 -4 5 g ra d e . La o m , e l n c e p e c u 90 g r a d e i c o b o a r p n la 70 g ra d e .

16. Tipul mongolic si arie din podiul Iranului, amestecul din sudul Mediteranei, rasa maiaezian, rasa mixt a pieilor roii din America etc. 17. Mulatrii, amestec de ras alb s neagr; mexicanii, amestec din vechii btinai i spaniolii cuceritori etc. 18. La mai toate popoarele, chiar la cele mai primitive din cen trul Africii i Australia, fprelcuin i la vechii locuitori ai Americilor, indiferent de diversitatea actualelor forme de religie, se gsesc cre dina religioase comune: credina ntr-un singur Dumnezeu, n po top, n cderea n pcat. n arpe ea principiu al rului, i chiar ideea rscumprrii. Lee fia a V-a 1. Senzualismul erotic al religiilor indice, cultul zeiei Isi?> la egipteni, al zeiei Cybela la asiro-babilonieni, adoptate si la ro mani. n genere, religia grecilor i romanilor era amoral, dac nu direct imoral. Mitologiile sunt dovada. 2. Ataraxia linitea indiferent fa de via era principiul moral, suprema nelepciune a stoicilor. 162

APRAREA CREDINEI

3- Imperativul tu trebuie ' du solist -era principiul decretai de morala autonom i raionalist a kantianismului i de care trebuie s se conduc contiina noastr n faa oricrei aciuni morale. 4. Antinomiile suni principii egal ndreptite de raiunea noas tr i care totui se exclud 5. Evoluionismul etic deduce ideea de bine din instinctul de conservare a Individului transformat n altruism pentm conserva rea speciei. 6. Dup autonomismul moral, omul i are n propria sa conti in principiile de conducere n aciunile morale. 7. Morala eleronom e aceea ale crei legi sunt impuse de o alt putere. n afara i mai presus de contiina noastr. Morala cretin este eteronom, ntruct principiile ei sunt date de Dumnezeu. 8. Moralism1 1 e numit direcia care face din principiile de moral principiul suprem al existenei. 9- n Critica raliuri ii practice, Kant postuleaz ca necesare pentm realizarea binelui integral existena unui Dumnezeu rs plilor si a unei viei viitoare, n care s se poat realiza complet binele. 10. Frumosul estetic" nu este echivalent cu frumosul natural", care n sine este a estetic. Spre exemplu: un col pitoresc al naturii poate fi plcui, dar nu frumos n sens estetic. E un aspect ntm pltor $i schimbtor al namrii, dar nu art, deoarece el nu benefi ciaz de caracteruleternitii1 *. Numai transpus n culori sau prins n noiuni-cuvinle, deci smuls din cadml schimbtor i relativ al fe nomenului, este nlat ctre regiunea artei. 11. Raporturile stabilite de inteligen ntre fenomene .sunt cele de generalizare i abstractizare, cete stabilite de sentimentul estetic suni de individualizare i plasticiza re. 12. Dezinteresul estetic nseamn o depersonalizare" a subiec tului in clipa emoiei sau creaiei artistice. Dar aceasta nu elimin elementul etic din creaia artistic, ci l reclam n chip necesar. Imoralul" ar tulbura starea de pur contemplaie" necesar aitei. 13- Totem** este denumirea dat animalului sau plantei in care se crede c e ntrupat .spiritul strmoului" i devenite prin aceasta obiecte sacre tabu , adic prohibite oricrei atingeri. Feti" e obiectul artificial, ..idolul", n care se crede c e ntrupat un spirit protector sau duntor. Asupra rolului religiei n alctuirea familiei i a tribului, a se vedea admirabila lucrare a lui Fustei de Coulange, La Cite Antujue. 14. Despre principiile revoluiei franceze ca rsturnare a creti nismului i ndeosebi despre maxima lor caricaturizare n comu nism. s-au pronunai muli gnditori contemporani. V. fie exem163

IO A N G H . SAVTN

piu, n legtur cu succesul comunismului ca eshatologie cretin invers, M. Klinde. .Miturile lumii moderne1 ', n.ed. 15 Teoria religiei cauzatoare de progres (iar nu de mntuire) este vehiculat astzi de cei mai aplicai gnditori postmoderni, care sunt de prere c modernitatea este urmarea moralei platonico-cretine A fi modern se identific cu credina n valoarea noului, ceea ce duce la o perpetu secularizare, abandonare a sa crului l ncredere n progres; progresul ca valoare n sine se n dreapt doar ctre un ulterior progres, rutinizndu-.se" (Arnold Gehlen, Die Skularisiening) producnd trecerea de la istoria sal vrii la ideologia profan a progresului. Cretinismul ar purta deci n sine germenul desacralizrii; s mai adugm c aceti cerce ttori se refer n mod expres la cretinismul catolic, n.ed. Leciai a VI-a 1. Dup cunoscutul filosof i teolog protestant Fr. Schleiermacher, ideea de divinitate este identic cu aceea de infinit1 1 . Dup Max Mililer, cu nemrginitul'*! Dup Ilegel si Schelling, cu absolutul". Dup Fichte, cu ordinea moral universal"; dup Kant, cu idealul regulativ", postulat de raiune pentru nchegarea ntr-un tot sintetic al realitii. Dup Spnoza, cu substana"; dup Leibniz, cu monada prim' 2. Dcismul desparte pe Dumnezeu de lume, panteismul il con fund si-1 contopete cu ea. 3. Contingente" se numesc fenomenele, fiindc nu-i au ra iunea existenei lor n ele nsele i cer pentm aceasta o alt cauz. 4. Acest fel de agnosticism se numete .metodologic", fiindc ig norarea existenei absolutului e admisa din motive de metod, i anu me pentru simplificarea cmpului de cercetare, far a fi negat ns 5 Agnosticismul devine metafizic cnd tgduiete existenta unui absolut. Aici nu mai avem de a face cu o chestie de metod, ci cu o afirmare pozitiva 6. Noumenon, elementul permanent al lucrurilor, cerut de ra iune, spre deosebire de fenomen , elementul schimbtor al lucru rilor, perceput de simuri. 7. Forme categoriale" se numesc acele principii fundamentale prin care inteligena percepe realitatea. Aceste forme sunt: de can titate. de calitate, de relaie si de modalitate. 8. A trebuit s suprim tiina pentm a face loc credinei", zice Kant n introducerea la a doua ediie a Criticii raiunii pure 9. Dualismul kantian const n necesitatea afirmrii de ctre raiunea practic a noiunilor de Dumnezeu, suflet i via viitoare, pe care le neag sau nu le poate dovedi raiunea teoretic.
164

A P R A R EA CRFDINFl 10. Ideea de Dumnezeu e admis teoretic de Kant numai ca o ficiune, deci ca i cum ar li o realitate**, acel als ob din Dialectica transcendenial. 11. Respingerea tradiionalismului" pare a fi o apreciere gr bit a autorului; Ortodoxia nsi e o religie tradiionalist* care are la baz dou tradiii: cea revelat, a Sfintei Scripturi, i Sfnta Tradiie (Paradosis) transmitere a mesajului apostolic. De altfel, n Lecia a XlX-a, autorul revine asupra acestor aprecieri, n.ed. 12. Psihologul american William James. ntemeietor al curen tului pragmatist din filosofia modern si autor al vestitei scrieri Experiena religioasa. 13- Realitatea iui Dumnezeu, admis ca un fapt de contiin de pragmatism1 1 i intuiionism, nu este suficient pentru religie care cere ca aceast realitate s fie o existen extra-mental, obiectiv i pozitiv; 14. H cel puin bi/ar respingerea in corporv a misticii de ctre un profesor de apologetica, cu ati mai mult cu ct argumentele utilizate sunt identice cu ale confrailor materialiti... Ortodoxia n-a respins niciodat cunoaterea raional, dar a atribuit un lcx: deopotriv de nsemnat unei alte ci de cunoatere a lui Dumne zeu. care nu este nici strict raional, nici strict intuitiv e vorba de supra-cunoaterea mistic pe care au teoretizat-o sau au ilus trat-o Sfinii Prini, teologi i gnditori ai Ortodoxiei ncepnd cu Dionisie Areopagitul i ncheind cu marii mistici i tritori ai Or todoxiei veacului nostru (i s nu uitm marea sintez din secolul XIV 3 lui Grigorie Palama, care vine s traneze definitiv disputa legat de posibilitatea cunoaterii lui Dumnezeu, deosebind cu maxim rigoare energiile divine-, a cror lucrare poate fi cunos cut raional, de esena1 1 lui Dumnezeu, inaccesibil raiunii, dar accesibil misticii), n.ed. Lecia a Vil a 1. ::Fonna: la Aristotel este principiul activ i organizator al ma teriei, materia*1e principiul pasiv. Micarea1 1este procesul de or ganizare al materiei rezultat din tendina materiei ctre forme su perioare. Forma pura" este Dumnezeu care, fiind lipsit de ma terie, este scutit i de orice micare 2 Legea entropiei sau a degradrii energiei. Micarea este pro cesul de transformare a unei forme de energie n alta. La orice transformare de energie se produce un coeficient de energie calo lic care nu st? transform n noua energie si nici nu se poate reiransfonna 111 vechea energie. Deci. n Univers se degaj treptat un
165

IO AN GH SAVIN

singur tel d e energie, aceea a cldurii, care cu tim pul va ajunge singura form de energie din Univers, caz n care nu va mai fi p a sibila nici m icarea, fiindc nu va mai fi posibila transform area acestei singure energii n alta.

3. Circuitul cauzelor'. Fenomenele se condiioneaz unele pe altele si toate ntre ele, fr a mai fi nevoie de o cauz prim n afar de ele; aa dup cum, ntr-un grup de indivizi, stnd unul pe genunchii altuia, aezai n cerc. primul din sir se reazem pe ge nunchii celui din unn. 4. Filosoful englez David Hume (1711-1776) este socotii drept precursorul criticismului kantian prin critica ntreprins de el asu pra marginilor i putinelor cunoaterii noastre, n vestita sa scriere Cercetare asujmi intelectului uman.
5. John Sluait MilI (1803-1873) cunoscutul logician englez obiecteaz ca, dac se face uz d e legea cauzalitii pentru posm larea existenei lui D um nezeu, aam ci aceast lege trebuie aplicat i asupra lui D um nezeu, ntrebnd care e cauza lui. Obiecia lui Mill e ciudat, fiindc dac D um nezeu e .ultima" cauz, cutarea unei alte cauze e un non-sens.

6. Ernst llaeckel (1834-1919), biolog german care a formulat legea biogenetic fundamental (ontologia repet filogenia) i teoria apariiei metazoarelor din monocelulare coloniale, n.ed. 7. Disteleologie e opusul termenului teleologie, dup cum dizarmonie este opus termenului armonie. 8. Nu istoria rii romneti a creat Romnia, ci Romnia a trebuit s existe nti, pentru ca s poat exista o istorie a ei. 9. Confomi principiilor evoluionismului, gtul lung al girafei s-ar datora faptului c aceasta, trind n deerturi i hrnindu-se mai ales cu frunze de palmieri, a tot trebuit s-i ntind gtul n sus i de aceea i s-a lungit. Deci funcia a creat organul! i sunt oa meni serioi care iau de bune astfel de explicaii! Dar pn s-i creasc girafei gtul ca s poat ajunge frunzele palmierului, au trebuit s treac mii de generaii i, n acest caz, specia girafei ar fi trebuit de mult s piar de foame! 10. Aceste forme intermediare de la o specie la alta, lr a mai vorbi de la un regn la altul, nu ni le ofer nici perioadele preisto rice, i nici cea de acum. Reconstituirile ncercate sunt pure fan tezii. Speciile din perioada cuaternar sunt aceleai de cnd le tim i le tim de peste zece mii de ani i le bnuim de pete zeci de mii fr a marca mcar o ct de uoar tendin spre transformare. 11. Dac toaii ar fi admisibil teoretic vorbind o evoluie a speciei animale pn la om, aici orice trecere e inadmisibil, fiindc primul fapt .sufletesc deosebete esenial pe om de restul animalelor.

166

APKARFA C RED IN EI

12. Istoria este lumea considerat sub raportul unor valori reali zate. a unor scopuri de ndeplinit. Prin aceasta, ea se deusel>ete de natura, care nu este altceva dect repetarea invariabil a unor legi. Istoria este n funcie de finalitate, natura de legalitate sau. cum zicea cunoscutul filosof german W Windelband. istoria este ideagrafic, natura nomotetic. Cei ce admit istoria nu pot ex clude ideea de finalitate din Univers. 13- Im. Kant, n: Die einzigmogliche Beweisgriinde fur Daseinsgottes-. 14. Monadele lui Leibniz sunt substane care nchid n ele, fie care, Universul ntreg. Dup starea de contiina sau spiritualitate pe care o au, depinde si starea de ierarhie dintre ele. Cea mai nalt dinue ele este monada-Dumnezeu care e numai spirit si a crei posibilitate de a se manifesta, deci de a exista, nu o mpie dic nici o alt monad. 15. Gaunilo exemplifica aceast obiecie cu acea insul necu noscut, pierdut undeva n ocean, de care omenirea si-a furit o idee insula Atlantida i care, conform tezei Iui Anselm, ar trebui s i existe.
Lecia a MU-a

1-2. Acestor forme degradate ale noiunii de divinitate aparin azi popoarele slbatice din partea central a Africii i insulele Australiei. Sociologii vd n aceste religii formele primitive din care s-ar fi dezvoltat ulterior religiile naturaliste i apoi cele mono teiste. Acest punct de vedere l reprezint n special coala socio logic francez i-l gsim afirmat n scrierile: ,Les formes el6mentaires de la vie rcligieuse a lui Emile Durkheim i Les fonctioas mentales dans Ies societes inferieures de Levy-Bruhl. Faptul c i la aceste popoare se gsesc urme ale unui vechi monoteism, fa de care actualele credine apar ca forme deczute, rpete ele mentul de baz al acestor teorii. 3- Cretinismul e religie absolut fiindc nici nu a evoluat din forme inferioare, i nici nu va evolua spre forme superioare. 4. Astfel. Ia triburile Bantu, cum se numesc populaiile bti nae din Africa ecuatorial, cuvntul fr plural, \lu-Lungu, de semneaz un Dumnezeu unic, mai presus de celelalte spirite, nu mite Pepo, ca i de .sufletele strmoilor", numite Mi-ZimtL Hotentoii i adreseaz rugciunile lui Tsui-Goua printele prin ilor^, iar la triburile australiene Dayaks, denumirile de Bafara. Mabatara sau Munlu-Untu desemneaz pe Marele Dumnezeu ", pe -Printele tuturor" (vezi Joseph Huby, CbrisTus).
167

IO AX G H SAVIN

5-T Acosmism, adic negarea Universului fizic, cum credeau n vechime unii neoplatonici, iar n filosofia nou, idealiti ca flerkeley. Pancosmism, adic identificarea divinitii cu universul, cum credeau n vechime stoicii, iar dintre moderni, monist materialiti. 8. Dup filosoful idealist Hegel. materia tinde ctre spirituali zare si va ajunge cu timpul n stare de contiin deplin, confundnduse cu divinitatea, care e contiina absolut. 9. Chimistul german Wilhelm Ostwald concepe atomii ca cen tre de energie i ncearc i o nou concepie energetic despre Univers n lucrarea sa Die Energie und ihre Wandhtngen. 10. Prin generaia spontanee", imaginat dc Haeckel, se ne lege naterea spontan a vieii organice din materia anorganic. Acest proces s-ar fi petrecut acum sure de mii de ani n fundul mrilor, unde. din combinaia carbonului cu alte substane, s-ar fi nscut prima fiin unicelular: monera. Haeckel a crez.ut c-i g sete atestat afirmaia n ..monera" gsit n fundul Oceanului Atlantic de ctre naturalistul englez Iluxley, care a i fost botezat ^BathibiuS IIaeckcli. n curnd ns, nsui Huxley a recunoscut r aceast moner nu era dect o secreie vscoas a unor spongii. Aa c monerele lui llaeckel n-au existat dect n imaginaia lui. 11. Paralelismul psiho-fizic este acea doctrin care consider spiritul i materia ca dou substane deosebite, care se nsoesc paralel fr ca una s fie cauza celeilalte.
Lecia a JX-a

1. Prezentri avem atunci cnd obiectul perceput este de fa; avem reprezentri cnd acesta e absent. 2. Deprinderi motenite de indivizii aceleiai specii i devenite bun comun al ei. Din cauza acestui caracter general, ele sunt con fundate, n chip greit, a i noiunile'', care sunt specific umane. 3- Materialistul Karl Vogi zicea: ..Creierul secret cugetarea, cum ficatul secret fierea i rinichii urina". Iar Buchner: ntre creier i cugetare e acelai rapon ca ntre piele i sudoare, sau ntre rinichi i urin4 * . 4. Prin greutatea absolut a creierului se nelege greutatea acesiuia fr a fi raportat la greutatea trupului. n ultimul caz avem de-a face cu greutatea relativ. 5. Dr. Flechsig (Jebirn uud Seele. 6. Dr. Surbeld Ie cerveau.
7. Fizioiogul francez Flourence a fcut urmtoarea experien: a introdus un inel n piciorul unui porum bel i, dup un timp, ine lul, care fusese la suprafa, a fost gsit ntre os i piele, iar mai tr
168

APRAREA CREDINEI

ziu n interiorul osului, ceea ce dovedete c toate celulele esutu lui, fie muscular, fie osos. se schimbaser i se miocuiser. 8. Sunt cunoscute cazurile surdo-muilor orbi din natere, cum suni cunoscuta scriitoare american, ajuns celebr, Hellen Keller, sau franuzoaicele Mrie lleurtin i Marthe Obrecht. care. dei lipsite n cea mai mare parte de contactul cu lumea extern, i-au furit totui o bogat via sufleteasc, moral, religioas i este tic, ceea ce dovedete c n ele este o putere interioar, sursa a acestei viei: sufletul. Lecia a X-a 1. Se numete substan in filosofic ceea ce i are n sine raiu nea suficient a existenei sau, dup cum sun clasica definiie a lui Spinoza, .substantia est id quod per se est et per se condpitur. 2. Interesante experiene asupra inteligentei maimuelor antro poide au fost fcute de cercettonil german dr. KOhler asupra unui grup de 8 cimpanzei inui n stare de cvasi-libertate n staia de experien din Tencnerifa. Concluziile acestor experiene ajung la negarea judecii la aceste animale, socotire totui ca cele mai inteligente. 3. O substan imaterial i totui avnd o anumit consistena. O analogie ar oferi ectoplasma" mediilor din experienele spiritiste. Vezi Charles Ricket, Trite de Metapsychique, pp. 593 i urm. 4. Descartes credea c legtura ntre res cogitans, adic sub stana sufletului, i res externa, adic materia, se face printr-o glan d aezat intre creierul mare i creierul mijlociu, numit glanda pineal".
Lecia a X-a

1. Mncai, bei, dup moarte nu exist nici o plcere' (lat.), n.ed. Lecia a XIL a 1. Dualismul se mai numete i diteism". 2. llenoteism e denumirea dat brahmanismului care, dei nu e monoteist n nelesul strict al cuvntului, are totui o concepie monist a totului: din Brahma totul (sel nate i n el totul se rentoarce.
169

IO AN CIH MAV'IN

Lecia a XVU-a I. Prin coueism se nelege metoda inaugural de medicul fran cez Coue de a vindeca numai prin credinn i voina bolnavului de a se vindeca. Succesele avute au dai natere metodei cu acest nume. I.cc lin a XXII-a I. Martin I.uthcr (1483-1546), clugr augustinian, profesor dc teologie la Wittenherg. n 1517 intr n conflict cu papa l.eon al X-lea, pe chestiunea indulgentelor. Papa l excomunic n 1520. Luther arde Bula dc excomunicare Dei este condamnat de Dieta de la Vonns n 1521, nvtura sa este consfinit dc Dieta de la Augsburg n 1530. ea constituind nvtura oficial a luteranismului.

POSTFAT

Publicnd, d u p 5 0 d e a n i d e loial ignorare, lucrarea Ic o n o c la ti i a jx ista i c o n te m p o r a n i editura A nasta s ia " a repus in c irc u la ie n u m e le lu i loan Gh. Savin, profesor de apologetic la Facultile de teologie din lai, Cbiinu si, respectiv, Bucureti. Grafie acestui gest ed i torial a fo st readus n actualitate unul dintre m a n i notri apologei ' cum, cu binecuvntat inspiraie, l num ea pe loan Gh. Savin I.P.S. Nicolae al B anatului in 1Precuvn tarea cu care a onorat vo lu m u l am intit, n a ltu l ierarh deplngea abandonarea apologeticii p e vremea dictaturii bolevice. d a r i indiferena cu care a u privit-o, dup 1989, cei care a r J i trebuit s intre n vltoarea luptei sociale spre a birui co m u n ism u l i a t e i s m u l P o tr i v it Mitropoli tului Nicolae, reeditarea lui loan Gh. Savin constituie un prilej de meditaie p en tru noi, cei de azi, care avem datoria s ne luptm p e n tru aprarea credinei i nstpnirea principiilor evanghelice n societatea n care trim". ntruct Editura Anastasia i continu efortul de recu perare a valorilor interbelice , publicnd acum Tratatul d e A p o lo g e tic al lui loan Gh. Savin, m i se pare necesar s prezint aici cariera academ ic a Profesorului, cu scopul de a restitui adevrul istoric, m ai presus de alegaiile fa n te ziste p e care u n ii co n tin u s le fa c n legtur cu acest m are aprtor al dreptei credine. n toam na lui 1926, o delegaie de parlam entari basai-abeni s-a p rezen ta t n fa a Profesorului Ion Petrovici - pe a tu n ci M inistru a l Instruciunii Publice - p led n d p entru n fiin a rea unei F aculti de Teologie la Chiinu*. Pro fesorul Ion Petrovici a ntm pinat cu cldur acest demers, socotind c proiectul trebuie s m bine studiul Teologiei cu 1 1P.S. Nicolae CORNEANU, .Actualitatea A po lo g eticiin revista nvierea din 15 mai 1995 (Timioara).2. Ion PETROVICI, Prin meridianele trecutului. Bucureti. Cartea Romneasc. 1979\ pp. 242-243.
17]

IO A N O H SA M N

acela al Literelor. Pentru ct m ai buna pregtire a studen ilor teologi clin Basarabia, el a dispus nfiinarea un o r noi catedre: u n a d e d ic a t L iteraturii religioase m o d e rn e (atribuit lui N icbifor Crainic). o alta de istorie (slujit de tefan C iobnit, m em bru al A ca d em iei R om ne) si o a treia, de Filosofie. a l crei titu la r avea s f i e loan Gh. Savin P entru a evita orice neclaritate sau opoziie, m i nistrul Petrovici a n a in ta t P a rla m en tu lu i u n proiect de lege care prevedea fo rm a rea un o r comisii de titularizare: u n a teo logic, p r e z id a t d e e p isc o p u l V artolom eu al Olteniei si o alta laic . fo r m a t d in G Ibrileanu. loan Botez. Petre Andrei si M ihail Halea - ..profesori cu o atitudi ne prea cunoscut n problema religioas "i . D up exa m i nare. num irile au fost consfinite printr-un Decret regal. Profesnd Savin si-a intitulat prelegerea inaugural Ce este filosofia?". in n d n continuarea a n u lu i un curs m a gistral d in care avea s rezulte volum ul F ilosofia i isto ria e i (1927). Volumul de apologetic publicat acum de A nastasia a fo st determ inat de o necesitate p e care mitropolitul Irineu Mihlcescu (el nsui autor al u n u i m a n u a l similar, desti nat elevilor din liceele teoretice) o sublim ase cu for: ches tiunile de apologetic - scria eruditul ierarh - m -au dus Ia convingerea c m erit s fie cunoscute n cercuri m ai largi dect cel colar i de ctre m ini m at coapte dect cele ale elevilor... ndeosebi de ctre preoi i studenii teologii si nu m ai p u in de ctre orice om cu o oarecare cu ltu r i cu r vn p en tru cunoaterea tem eiurilor credinei i ale n vturii liisericii noastre strmoeti * la t de ce, n loc de u n nou .m a n u a l", loan Gh. Savin a elalxirat u n veritabil tratat, despre care Emilian Vasilescu. asistent al mitropolitului Irineu, afirm a urmtoarele: ..aa cum este alctuit (tratatul) si depete scopul propus att prin bogia materialului, ct si prin Jelui de nfiare, p u t n d f i fo lo sit de studeni, preoi i iubitorii de religie". Aprecierea este cu att m ai actual acum , c n d tuturor J. Nicbifor CRAINIC Zile idbe, zile negre {> 200. f. Irineu. Mitropolitul \ioldovei. Teologia lupttoare, pp. 5 6.
172

Al'RARF.A CKEDJNTE]

acestor categorii de cititori le lipsesc instrumentele de lucru Si . cheile " pentru a ptrunde in misterul credinei ortodoxe Nu as vrea s nchei aceste ronduri nainte de a nud fu m i Editurii A nastasia p en tru .sacrificiul f c u t si d e a m en io n a elogios co n tribuita u n o r n a li ierarhi la m at buna cunoatere a lu i loan G.b Satin. I.P.S. Nicolae Cornea nu. pentru articolul deja amintit. I.P.S. Antonie al A r dealului. pentru iniiativa de a f i ivedital cursul de Mistica al lui loan Gh Savin si P.S. Casian al D unrii de Jos. care /a pom enit p e Profesor n Pastorala pascal de a nul acesta

AUKEi S A V I N

CUPRINS

Not asupra ediiei Cronologie


Introducere

5 6

Lecia I
Partea I. Religia natural

11

a. Religia ca raport ntre Dumnezeu ,v; om Lecia a 1 1a Lecia a III-a Lecia a IV-a Lecia a V-a h Existena lui Dumnezeu Lecia a Vl-a Lecia a VII-a Lecia a Vlll-a 1cctin a IX-a Lecia a X-a
Partea a U-a. Religia supranatural

18 19 24 29 35 40 41 i8 57 63 69

a. Revelaia dumnezeiasc Lecia a XI-;i

80
81

Lecia a XII-a Lecia a XII l-a l e c ia .j XIV a

b Revelaia Vechiului Testament


Lecia a XVI-a

c. Revelaia Noului Testament Lecia a XVl-a Lecia a XVIl-a Lecia a XV'lil-a Lecia a XlX-a
Partea a llln . C retinism ul

Lecia a XX-a Lecia a XXI-a Lecia a XXII-a Lecia a XXIII-a Note Postfaa

Viitoarele apariii la Edi t ura A nastasia

1. G. Marcel. Dialoguri cu Fierte lioutang 2. SI. lgnatie Branceaninov, Vederea pcatului 3. Luminia Niculcscu, Palmele ngerilor Chr. Yannaras, Ifeideggerai Areopagitul 5. Pr. Mitrofan. Viata repausailor notri (voi. II) 6. Rnduielile vieii monahale 7. M. Vulcnescu. Cretinismul i lum ea modernei 8. V. Bncila, Duhul srbtorii 9. Mariu.s Lazurca, Invenia trupului 10. Paul Ricoeur, Istorie i adevr

Tiprit la Atelierele Tipografice METROPOL

P ro feso ru l /. Gh. Savin ne o fe r a ici e x e m p lu l u n u i nvat care , irita t ele sm in teala necredinei contem po rane, nelege s ap ere O rto d o x ia cu argum ente p eren e ca f o n d i actuale ca fo r m . APRAREA CREDINEI este Wt tratat sistem atic de apolo getica, o sin tez ca rtezia n care o fer citito n t/u i actual un set d e argum ente filo s o fic e referitoare la articula iile raionale ale sentimentutui religios. T extul com bate d e o p o ttiv dulcegria p ie tist i p reju d eca ta p o trivit creia intelectualul rm ne obligatoriu d eza rm a t n fa a m isterului divin.

editura V X

c o le c ia i|t E lita I n t e r b e l i c i

anastasia