Sunteți pe pagina 1din 5

Spaiul romnesc ntre diplomaie i conflict n ultimul deceniu al sec.

XIV, n timpul sultanului Baiazid I ( 1354 1403), turcii au a uns la !un"re #i inten$i%nau s" nainteze spre n%rd #i &est, amenin$'nd ("rile )%m'ne, *n+aria #i ,%l%nia. )ezisten$a ("ril%r )%m'ne mp%tri&a e-pansiunii %t%mane a .%st ilustrat" de c'te&a pers%nalit"$i ale /&ului 0ediu r%m'nesc1 0ircea cel B"tr'n 2 timp de c'$i&a ani de la nsc"unarea sa, a c%ntinuat c%n.runtarea cu (1334 1413) )e+atul *n+ar, - n 1389 a nc5eiat % alian$" cu re+ele ,%l%niei, Vladisla& Ia+ell% mp%tri&a *n+ariei, 2 prelu'nd !%6r%+ea n 1388-1389 #i inter&enind n .a&%area lui 7tra$imir, $arul de la Vidin, 0ircea a declan#at c%n.lictul cu %t%manii. Btlii 1. Btlia de la Rovine 10 oct. 1394 8a Bra#%& d%mnit%rul nc5eie la 7 martie 1395 un tratat de alian$" cu re+ele 7i+ismund de 8u-em6ur+ al *n+ariei 9. Btlia de la Nicopole 28 sept. 1396 %astea cre#tin" a .%st n.r'nt". !up" &ict%ria m%n+%l" de la :n;ara , din 1402, c'nd <imur 8en; l ia priz%nier pe Baiazid I, 0ircea se amestec" n p%litica intern" a Imperiului =t%man spri inind di&er#i pretenden$i la tr%n. n cele din urm" tr%nul este cucerit de Mehmed I care reia p%litica a+resi&" ndreptat" mp%tri&a ("rii )%m'ne#ti. n 1417 !%6r%+ea este cucerit", iar n 1420 dup" m%artea lui 0ircea (ara )%m'neasc" accept" plata tri6utului, care n acest m%ment are semni.ica$ia unei r"scump"r"ri a p"cii #i nu de recun%a#tere a dependen$ei p%litice .a$" de %t%mani.

2 2 2 2 2 2 2 2

ancu de !unedoara " 1441 # 145$) a .%st &%ie&%d al <ransil&aniei #i re+ent al *n+ariei a ac$i%nat n c%nte-tul n care Imperiul =t%man des."#ura asaltul .inal asupra >%nstantin%p%lului , iar ap%i, dup" c"derea acestuia, #i pr%punea cucerirea Bel+radului pentru a2#i desc5ide calea spre inima /ur%pei. n 1442 n.r'n+e % %aste intrat" n <ransil&ania #i ap%i inter&ine n (ara )%m'neasc". aici %6$ine % &ict%rie pe r'ul Ial%mi$a #i l impune ap%i ca d%mn pe Vlad !racul. n 1443 %r+anizeaz" >ampania cea 8un+", n Balcani n 1444 se %r+anizeaz" , su6 c%nducerea re+elui *n+ariei #i ,%l%niei, Vladisla& I, >ruciada de la Varna care se nc5eie cu un e#ec pentru %astea cre#tin". n 145$ Iancu reu#e#te s"2l %preasc" pe 0e5med al II lea n .a$a Bel+radului. m%are n 145? r"pus de cium" n ta6"ra de la @emun. %tefan cel &are " 1457 # 1504'

Ate.an, .iul lui B%+dan al II lea ( 1444 1451), l2a n&ins pe ,etru :r%n, la !%l5e#ti , ( !%l e#ti),pe 7iret, la 19 aprilie 145B. =cup" tr%nul cu spri inul lui Vlad (epe#. Pe plan extern s2a %rientat spre % alian$" cu ,%l%nia. 2 n 1448 2 *n+aria cucere#te >5ilia 2 n aprilie 1459 2 Ate.an nc5eie % c%n&en$ie cu Cazimir al IV lea al Poloniei, pe care 2 l recun%a#te drept suzeran unic, anul'nd ast.el an+a amentele anteri%are .a$" de *n+aria. 2 n 14$2 Ate.an ncearc" ."r" succes s" cucereasc" >5ilia. 2 n 14$5 d%mnul 0%ld%&ei reu#e#te s" aduc" su6 st"p'nire >5ilia, su6min'nd +ra& interesele c%merciale ale *n+ariei #i ("rii )%m'ne#ti. ,entru a resta6ili situa$ia Matei Corvin, regele Ungariei( 1458 1490) a %r+anizat % e-pedi$ie n 0%ld%&a, n 14$7( =.ensi&a re+al" a .%st n.r'nt" la Baia. tefan cel are !ncepe ac"i#nea antioto$an !n %rile Ro$&ne. !up" n.r'n+erea lui )adu cel Crum%s la 7%ci (1471), Ate.an impune un d%mnit%r credinci%s p%liticii sale pe 8ai%t" Basara6. )upe le+"turile cu ,%arta #i nceteaz" plata tri6utului. Btlii'

,entru a sc%ate 0%ld%&a din lupt", Mahomed al II lea( 1451 1481) a %r+anizat % mare e-pedi$ie la nceputul anului 14B5 su6 c%manda lui oliman, !egler!eg"l #"meliei. :rmata %t%man" a .%st atras" ntr2% curs" la sud de Vaslui #i n.r'nt" de m%ld%&eni la 10 ian ( 1457, la ,%dul nalt. 2 12 iulie 1475 2 Ate.an a nc5eiat un tratat de alian$" cu 0atei >%r&in mp%tri&a turcil%r. - 25 iulie 147$ 2 armata %t%man" a %6$inut &ict%ria de la )"z6%ieni, dar rezisten$a nd'r it" a m%ld%&enil%r l2a mpiedicat pe sultan s" tra+" 6ene.icii p%litice din &ict%ria sa. 2 n au)ust 147$, sultanul a dat semnul retra+erii #i a d%ua campanie mp%tri&a 0%ld%&ei s2a nc5eiat printr2un e#ec. Ciindc" 8ai%t" Basara6 trecuse de partea turcil%r %#tile lui Ate.an #i 0atei >%r&in n t%amna anului 14B? trec n (ara )%m'neasc" #i l instaleaz" ca d%mn pe Vlad (epe#. 2 n 1483 - $"ltan"l %aiazid al II lea ( 1481 151&), %r+anizeaz" % mare e-pedi$ie mp%tri&a lui Ate.an cucerind >5ilia #i >etatea :l6" ( 1434 )#i nc5eie pace cu *n+aria . ,%l%nia duce % p%litic" de neutralitate. - n 15 sept(1485 la >%l%meea, Ate.an depune ur"m'ntul de %ma+iu re+elui Cazimir al IV lea ( 144' 149&). dar n l%c de a2i da a ut%r, acesta a nc5eiat n 143B pace cu sultanul. 2 n 1489 ,%l%nia nt"re#te alian$a cu *n+aria .apt ce anula an+a amentele de la >%l%meea. Ate.an pl"te#te tri6ut ,%r$ii 5000 de duca$i. Ate.an lupt" mp%tri&a e-pansi%nismului p%l%n, cu regele Ioan (l!ert ( 149& )1501) care ncearc" % in&azie n 0%ld%&a , n 1497( n.r'n+erea acest%ra la >%drii >%sminului "2$ oct(1497) nseamn" emanciparea 0%ld%&ei de su6 suzeranitate p%l%nez". - n iulie 1499, independen$a 0%ld%&ei era recun%scut" de re+ele *n+arie #i ,%l%niei. 8a m%arte sa, n 2 iulie 1504, d%mnul a l"sat urma#il%r % $ar" puternic" #i respectat", care #i2a p"strat pr%pria %r+anizare #i a .%st sta&il" n calea e-pansiunii %t%mane.

&i*ai +itea,ul "1593 # 1$01' arile p#teri ale sec. al ()** lea1 2 Imperiul =t%man 2 ,%l%nia 2 Imperiul Da6s6ur+ic 2 )usia E"scut n .amilia Basara6il%r, .iul lui ,"tra#cu cel Bun #i .rate cu ,etru >ercel, 0i5ai Viteazul &a urca din ianuarie 1533 p'n" n %ct. 1543, c%nstant n dre+"t%rii. n %ct. 1543 de&ine d%mnul ("rii )%m'ne#ti. !%mnia sa a c%incis cu lansarea de c"tre ,apa >lement al VIII lea a 8i+ii 7.inte, alian$" la care au aderat1 2 7i+ismund Bat5%rF ,rincipele <ransil&aniei 2 :r%n V%d" !%mnul 0%ld%&ei 2 0i5ai Viteazul !%mnul <"rii )%m'ne#ti Inte+rarea ("ril%r )%m'ne n alian$a cre#tin" a dus la r"sc%ala anti%t%man" care a iz6ucnit la 13 noie$+rie 1,94, la Bucure#ti prin suprimarea credit%ril%r le&antini #i a +arniz%anei %t%mane. Vict%ria %6$inut" la Bucure#ti tre6uia c%ns%lidat" prin atacuri mp%tri&a cet"$il%r de +rani$" (dec.1544 Giur+iu, 10 dec. 1544 Gura Ial%mi$ei, 1 ian. 1545 D'r#%&a, 3 ian. 1545 7ilistra). 8a 14 -i 1, ian. 1,9, % %aste t"tar" #i %t%man" a .%st n.r'nt" la ,utineiu, 7t"ne#ti #i Aerp"te#ti. :tacarea cet"$il%r de pe linia !un"rii a declan#at %stilit"$ile cu turcii. n aceste c%ndi$ii, 0i5ai a nc5eiat la :l6a Iulia, prin dele+a$ia maril%r 6%ieri c%ndus" de 0itr%pl%itul /.timie la 20 $ai 1,9,, un tratat cu 7i+ismund Bat5%rF, prin care ace#tia su6%rd%neaz" $ara principelui :rdealului, iar pe d%mnit%r 6%ieril%r. ,%tri&it tratatului, d%mnul este de+radat la calitatea de l%c$iit%r al lui 7i+ismund, iar (ara )%m'neasc" urma s" .ie +u&ernat" de un s.at restr'ns alc"tuit din 19 6%ieri. igi$m"nd intervine *n Moldova, *l *nlo+"ie,te -e (ron Vod. +" /te0an #.zvan1 8a 3 i#nie 1,9, , la :l6a Iulia, el a nc5eiat #i cu aceasta un tratat asem"n"t%r celui din 20 mai- ast.el principele <ransil&aniei a de&enit su&eranul ("ril%r )%m'ne e-tracarpatice. .a$pania antioto$an din 1,9, ntre 14 / 10 a#1#st 1,9, %astea %t%man" c%ndus" de 7inan pa#a a trecut !un"rea la Giur+iu. >%n.runtarea decisi&" pre+"tit" de turci a a&ut l%c la .l#1reni la 132 23 a#1#st 1,9,, nc5eindu2se cu % &ict%rie r%m'neasc" de presti+iu. >ampania %t%man" urm"rea trans.%rmarea ,rincipatel%r n pa#al'curi, aceasta a pr%&%cat % cate+%ric" %p%zi$ie a tutur%r p"turil%r s%ciale. 8a nceputul lunii %ct%m6rie a .%st cucerit" <'r+%&i#tea #i ap%i turcii au .%st ataca$i la Giur+iu #i alun+a$i peste !un"re.

=t%manii au reluat %.ensi&a n *n+aria, unde 5a6s6ur+ii au .%st n&in#i. n aceste c%ndi$ii, 0i5ai a nc5eiat pace cu sultanul n ( 1,9034 iar pentru c%ns%lidarea p%zi$iei $"rii a nc5eiat un tratat de alian$" cu Imperiul Da6s6ur+ic 5 1,98). ,rin aceast" du6l" suzeranitate %t%man" #i 5a6s6ur+ic", 0i5ai se emancipeaz" de c%nsecin$ele tratatului cu 7i+ismund Bat5%rF. 6nirea %rilor Ro$&ne s#+ cond#cerea l#i i7ai )itea8#l 0i5ai ca #i mp"ratul )ud%l. d%rea nl"turarea lui :ndrei Bat5%rF #i sc%aterea <ransil&aniei din sistemul p%litic p%l%n%2 turc. 0i5ai are meritul ist%ric de a .i luat sin+ur 5%t"r'rea nl"tur"rii lui :ndrei Bat5%rF. n .runtea unei armate 0i5ai trece prin ,asul Buz"ului 5 14 oct. 1,993 p"trunz'nd n Bra#%&. : d%ua c%l%an" adus" din =ltenia de 6%ierii Buze#ti a p"truns n <ransil&ania prin pasul <urnu )%#u. >ele d%u" armate au ."cut %nc$iunea la <"lmaciu, l'n+" 7i6iu. B"t"lia cu (ndrei %athor2 s2a dat la eli$+r4 5 28 oct. 1,99). 8upta s2a s.'r#it cu % str"lucit" &ict%rie a lui 0i5ai. 8a 1 noie$+rie d%mnul este primit cu mare alai n :l6a Iulia, capitala <ransil&aniei. !up" ce !ieta l2a recun%scut ca principe, 0i5ai a luat m"suri menite s" c%ns%lideze unirea cel%r d%u" $"ri. ,entru crearea .r%ntului c%mun anti%t%man al cel%r trei $"ri r%m'ne tre6uia nl"turat eremia &o.il/, supus p%l%nil%r, tri6utar turcil%r #i du#man al lui 0i5ai. n pri$vara an#l#i 1600, % armat" c%ndus" de 0i5ai a trecut prin pasul =ituz naint'nd pe <r%tu#, iar alta prin pasul )%dna, su6 c%nducerea lui Ba6a E%&ac. !in sud, din (ara )%m'neasc", nainta %astea c%ndus" de Eic%lae ,"tra#cu, .iul lui 0i5ai. =#tile m%ld%&ene au trecut de partea +l%ri%sului d%mn. >ele trei $"ri r%m'ne se a.lau su6 c%nducerea aceluia#i c%nduc"t%r. Vi+toria l"i Mihai a $t3rnit nem"l4"mirea d",manilor interni ,i e5terni. n lipsa lui 0i5ai din <ransil&ania, n%6ilimea s2a r"z&r"tit #i a trecut de partea +eneralului imperial G5e%r+5e Basta. n .a$a acestei situa$ii, 0i5ai n.runt" %astea n%6ilimii #i a lui Basta la 0ir"sl"u, l'n+" :iud ( 18 sept.16003. n.r'nt se retra+e spre C"+"ra#. n 0%ld%&a, p%l%nezii l readuser" pe Ieremia 0%&il", c%ntinu'ndu2#i ap%i naintarea n (ara )%m'neasc" pentru instalarea lui 7imi%n 0%&il". 0i5ai a trecut mun$ii, dar a .%st n.r'nt. n aceste c%ndi$ii, d%mnul d%mnul se ndreapt" spre >urtea Imperial". 0i5ai a un+e .%arte cur'nd la n$ele+ere cu mp"ratul, de%arece n%6ilimea se r"sculase pr%clam'ndu2l principe pe 7i+ismund Bat5%rF. :st.el, %aste lui 0i5ai #i %astea lui Basta p%rnesc la nl"turarea lui 7i+ismund. 8upta cu 7i+ismund s2a dat la 9#rsl# 5 3 a#1#st 1601), l'n+" @al"u. 0i5ai era din n%u d%mn , dar Basta d%minat de am6i$ii pr%prii , .iind c%n&ins #i de adeziunea cur$ii imperiale care d%rea <ransil&ania a pus la cale asasinarea lui 0i5ai, s"&'r#it" la 19 a#1#st 16014 l'n+" <urda. 0i5ai Viteazul a .%st una din marile pers%nlit"$i ale ist%riei n%astre din t%ate timpurile.