Sunteți pe pagina 1din 30

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE DREPT
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

METODOLOGIA INVESTIG#RII INFRAC&IUNILOR DE
PRIMIRE DE FOLOASE NECUVENITE I TRAFIC DE
INFLUEN&#

Coordonator 'tiin)ific: Doctorand:
Prof.Univ.Dr.EMILIAN STANCU MIHAI MERIESCUBUCURETI
2011
2

CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT :

Considera)ii introductive.
Capitolul I . Aspecte juridice privind infrac)iunile de primire de foloase necuvenite 'i
trafic de influen)*.
Seciunea 1. Reglement*ri interne.
1.1.Infraciunea de primire de foloase necuvenite.
1.1.1. Condiii preexistente.
& Obiectul infraciunii.
& Subiecii infraciunii.
1.1.2. Coninutul constitutiv.
& Latura obiectiv!.
& Latura subiectiv!.
1.1.3. Forme. Modalit!i. Sanciuni .
& Formele infraciunii
& Modalit!i.
& Sanciuni.
1.2. Infraciunea de trafic de influen!.
1.2.1. Condiii preexistente.
&. Obiectul infraciunii
& Subiecii infraciunii.
1.2.2. Coninutul constitutiv.
& Latura obiectiv!.
& Latura subiectiv!.
1.2.3. Forme. Modalit!i. Sanciuni.
& Forme.
& Modalit!i.
& Sanciuni3
C a p i t o l u l I I . Institu)ii abilitate n prevenirea, descoperirea 'i investigarea
infrac)iunilor de corup)ie.
Sectiunea1. Autorit*)i judiciare
1.1.Moduri de sesizare ale organelor judiciare privind infraciunile de primirea de foloase
necuvenite $i trafic de influen!.
Sectiunea 2.Autorit*)i administrative.
C a p i t o l u l I I I . Probleme, obiect al proba)iunii ce trebuie clarificate cu privire
la investigarea infrac)iunilor de primire de foloase necuvenite 'i trafic de influen)a.
Seciunea 1. Cazul infrac)iunii de primire de foloase necuvenite
1.1.Calitatea subiectului activ.
1.2. Activitatea ilicit! a f!ptuitorului. Scopul activit!ii infracionale .
1.3. Consumarea infraciunii. Situaia banilor $i foloaselor ce au constituit obiectul
activit!ii ilicite.
Seciunea2. Cazul infrac)iunii de trafic de influen)*.
2.1. Calitatea subiectivului activ.
2.2. Activitatea ilicit! a f!ptuitorului. Scopul activit!ii infracionale .
2.3. Consumarea infraciunii. Situaia banilor, bunurilor ce au constituit obiectul
activit!ii infracionale.
C a p i t o l u l I V. Constatarea infrac)iunilor flagrante
Seciunea 1. Infrac)iunea flagrant*. No)iuni.
Seciunea 2. Etapele realiz*rii flagrantului n cazul infrac)iunii de primire de
foloase necuvenite 'i trafic de influen)*.
2.1. Preg!tiri n vederea constat!rii infraciunii flagrante.
2.2. Elemente de referin! n preg!tirea flagrantului.
& Cazul sesiz!rii din oficiu.
&Cazul sesiz!rii prin denun.
2.3. Alc!tuirea echipei de prindere n flagrant.
2.4. Preg!tirea de capcane criminalistice $i folosirea altor mijloace tehnice
criminalistice.
& Capcane criminalistice.
& Mijloace tehnice de nregistrare sau supraveghere.
Seciunea 3. Realizarea propriu-zis* a ac)iunii de constatare a flagrantului
4
n cazul infrac)iunilor de primire de foloase necuvenite 'i trafic de influen)*.
3.1. Supravegherea locului n care va fi surprins f!ptuitorul.
3.2. Surprinderea efectiv! n flagrant.
C a p i t o l u l V. Efectuarea principalelor acte de urm*rire penal*.
Seciunea 1. Ascultarea nvinuitului (inculpatului).
1.1. Particularit!i. Preg!tirea ascult!rii.
1.2. Ascultarea propriu-zis!.
1.3. Particularit!i ale ascult!rii nvinuitului sau inculpatului n cazul infraciunii de
primire de foloase necuvenite $i trafic de influen!.
1.4.Mijloace tehnico-tactice de depistare a comportamentului simulat.
Seciunea 2. Ascultarea denun)*torului sau martorului.
2.1. Preg!tirea ascult!rii denun!torului sau martorului.
2.2. Ascultarea propriu-zis! a denun!torului sau a martorului.
Seciunea 3. Efectuarea confrunt*rii.
3.1. Preg!tirea n vederea confrunt!rii.
3.2. Confruntarea propriu-zis!.
Seciunea 4. Efectuarea de perchezi)ii 'i ridicarea de nscrisuri 'i obiecte.
4.1. Percheziia. Noiune $i importan!.
4.2. Reglement!ri procesuale . Clasificarea percheziiilor.
4.3. Preg!tirea percheziiei.
4.3.1. Obiectivele percheziiei.
4.3.2. Locul percheziiei.
4.3.3. Cunoa$terea persoanei.
4.3.4. Alc!tuirea echipei $i stabilirea mijloacelor tehnice necesare.
4.3.5. Stabilirea momentului efectu!rii percheziiei.
4.4. Efectuarea percheziiei propriu-zise.
4.4.1. Percheziia nc!perilor.
4.4.2. Percheziia locurilor deschise.
4.4.3. Percheziia autoturismelor.
4.4.4. Percheziia corporal!.
4.4.5. Percheziia computerelor.
4.4.6. Fixarea rezultatelor percheziiei.
5
Seciunea 5. Ridicarea de nscrisuri 'i obiecte.
Seciunea 6.Cercetarea criminalistic* a locului faptei.
6.1. Noiune $i importan!.
6.2. Reglement!ri procesuale.
6.3. Obiectivele cercet!rii la faa locului.
6.4. Preg!tirea cercet!rii la faa locului.
6.4.1. Preg!tirea echipei de cercetare.
6.4.2. Dispunerea unor m!suri preliminare.
6.4.3. Preg!tirea resurselor materiale.
6.5. Cercetarea propriu-zis!.
6.6. Fixarea rezultatelor cercet!rii la faa locului.
C a p i t o l u l VI . Metode specifice de investigare a infrac)iunilor de primire de
foloase necuvenite 'i trafic de influen)*.
Seciunea 1. Folosirea investigatorilor sub acoperire.
Seciunea 2.nregistr*rile audio sau video.
2.1. Intercept!rile $i nregistr!rile audio sau video. Definiie. Concept
2.2. Natura juridic!.
2.3. Condiii. Dispunere.
2.4. Valoare probatorie
Seciunea 3.Expertiza vocii 'i a vorbirii, a fotografiilor 'i a nregistr*rilor
Video.
3.1. Expertiza vocii $i a vorbirii.
3.2. Expertiza fotografiilor $i a nregistr!rilor video.
Seciunea 4. Efectuarea actelor premerg*toare.
4.1. Faza informativ!.
4.2. Faza investigativ!.
4.3. Materializarea activit!ilor investigative n mijloace de probaiune.
C a p i t o l u l VI I . Aspecte criminologice ale infrac)iunilor de primire de foloase
necuvenite 'i trafic de influen)* ca infrac)iuni de corup)ie.
Seciunea 1. Defini)ie 'i concept.
1.1. Definiie.
1.2.Concept.
6
Seciunea 2.Cauze care genereaz* 'i favorizeaz* fenomenul de corup)ie.
2.1. Cauze de ordin obiectiv.
2.2. Cauze de ordin juridic.
2.3. Cauze de ordin administrativ.
2.4. Cauze socio-culturale.
2.5. Cauze de ordin subiectiv.
C a p i t o l u l VI I I .Aspecte de drept comparat reglement*ri ale infrac)iunilor de
primire de foloase necuvenite 'i trafic de influen)* n noul cod penal.
Seciunea 1. Reglement*ri ale infrac)iunilor de primire de foloase necuvenite 'i
trafic de influen)* legisla)iile n altor state.
1.1. Reglement!ri internaionale.
1.2. Reglement!ri n legislaia altor state ale infraciunii de primire de foloase
necuvenite.
1.3.Reglement!ri n legislaia altor state ale infraciunii de trafic de influen!.
Seciunea 2.Reglement*ri ale infrac)iunilor de primire de foloase necuvenite 'i
trafic de influen)* n noul Cod penal.
2.1. Reglement!ri ale infraciunii de primire de foloase necuvenite n noul Cod penal.
2.1.1.Coninutul legal.
2.1.2. Condiii preexistente.
& Obiectul infraciunii.
& Subiecii infraciunii.
2.1.3. Coninutul constitutiv.
& Latura obiectiv!.
& Latura subiectiv!.
2.1.4. Forme. Modalit!i. Sanciuni.
& Formele infraciunii.
& Modalit!i.
& Sanciuni.
2.2. Reglement!ri ale infraciunii de trafic de influen! n noul Cod penal.
2.2.1.Coninutul legal.
2.2.2. Condiii preexistente.
& Obiectul infraciunii.
7
& Subiecii infraciunii.
2.2.3. Coninutul constitutiv.
& Latura obiectiv!.
& Latura subiectiv!.
2.2.4. Forme. Modalit!i. Sanciuni.
& Formele infraciunii.
& Modalit!i.
& Sanciuni.
Concluzii.
Bibliografie.


De$i structurat! pe opt capitole, practic teza de doctorat analizeaz!
infraciunile de primire de foloase necuvenite $i trafic de influen!, pe patru planuri, n
sensul trat!rii problematicii, prin prisma dreptului pozitiv, dar $i comparativ cu normele
ce urmeaz! a intra n vigoare, ori cu normele din alte sisteme de drept penal, al dreptului
procesual penal, sub aspect criminologic $i sub aspect metodologic, de tactic!
criminalistic!.
n capitolul I, intitulat Aspecte juridice privind infraciunile de primire de
foloase necuvenite $i trafic de influen!, cele dou! subseciuni sunt afectate trat!rii celor
dou! infraciuni, prin prisma dreptului penal material.
Cu referire la infraciunea de primire de foloase necuvenite, dup! o scurt!
privire privind evoluia incrimin!rii n dreptul intern, s-a urm!rit a se l!muri problemele
legate de coninutul constitutiv al acesteia, fie c! este vorba de incriminarea prev!zut! de
articolul 256 din Codul penal, sau de agravanta reglementat! n prevederile articolului 8
1

din Legea nr.78/08 Mai 2000.
Ca $i condiii preexistente au fost analizate obiectul infraciunii, discuiile
purtnd asupra obiectului juridic special $i asupra obiectului material.
Dac! literatura $i doctrina de specialitate este unanim! n ceea ce prive$te
obiectul juridic special al infraciunii de primire de foloase necuvenite, care se constituie
n relaiile sociale a c!ror existen! $i dezvoltare sunt esenial dependente de asigurarea
corespunz!toare a activit!ilor instituiilor publice ori a altor unit!i ce desf!$oar!
8
activit!i de interes public, nu acela$i lucru se poate susine despre obiectul material al
acestei infraciuni.
Astfel, exist! $i susineri c! infraciunea de primire de foloase necuvenite $i,
n general, infraciunile de corupie n mod generic, pot avea un obiect material constituit
n banii sau bunurile primite de funcionar, opinie la care nu ne raliem, apreciind c!
aceast! fapt! este f!r! nicio excepie, lipsit! de obiect material, infraciunea consumndu-
se n momentul n care este realizat! aciunea incriminat! $i c! nu mai este necesar!
verificarea obinerii sau nu a unui rezultat, ba chiar, mai mult, infraciunea de primire de
foloase necuvenite fiind o infraciune de pericol, iar aciunile incriminate de dispoziiile
articolului 256 Cod penal, nendreptndu-se mpotriva sumelor de bani sau foloaselor
remise funcionarului, neopernd fizic asupra lor, nepericlitndu-le $i nev!t!mndu-le
nici existena $i nici integritatea n structura lor.
'i n ceea ce prive$te stabilirea subiecilor activi, f!r! niciun dubiu, concluzia
categoric! este c! ace$tia sunt calificai, circumstaniai, n persoana cu calitatea de
funcionar public, sau funcionar, cu meniunea c! n cazul agravantei reglementate de
articolul 8
1
din Legea nr.78/08 Mai 2000 sunt indicate $i alte persoane ce pot dobndi
aceast! calitate n situaia existenei unui comportament ilicit, provenit din partea
acestora.
Ca element material al laturii obiective, acesta const! n aciunea subiectului
activ adic! a funcionarului, care prime$te direct sau indirect banii sau foloasele, dup!
ndeplinirea actului atribuie de serviciu.
Au fost indicate condiiile eseniale ce trebuie ndeplinite pentru a se putea
discuta de existena infraciunii, constnd n situarea n timp a actului ilicit, adic!,
primirea banilor sau foloaselor necuvenite ce trebuie s! aib! loc ntotdeauna dup!
ndeplinirea de c!tre funcionar a actului la care era obligat n virtutea funciei sale $i f!r!
existena vreunei nelegeri prealabile, n caracterul licit al actului ndeplinit de c!tre
funcionar, al faptului c! primirea banilor sau foloaselor trebuie s! fie determinate de
ndeplinirea actului $i s! se constituie ca o r!splat! nedatorat! ori necuvenit!.
Ca latur! subiectiv! s-a concluzionat, avndu-se n vedere controversele n
literatura de specialitate, ce au purtat asupra posibilit!ii s!vr$irii infraciunii cu intenie
indirect!, c! primirea de foloase necuvenite se poate s!vr$ii doar cu intenie direct!,
subiectul activ acionnd cu voina de a primi banii sau foloasele oferite dup!
9
ndeplinirea actului, cunoscnd c! nu i se cuvin legal, el fiind retribuit tocmai n ideea
realiz!rii n condiii de deplin! legalitate a unor atare acte $i con$tientiznd c! aciunea sa
pericliteaz! buna desf!$urare a activit!ilor de serviciu.
S-a mai apreciat c! tentativa, de$i, nepedepsit! de lege, ar putea fi posibil!,
doar n situaia n care funcionarul ar pretinde sau ar accepta promisiunea banilor sau
foloaselor dup! ndeplinirea actului.
Cu privire la confiscarea bunurilor sau banilor, ce au fost primite cu titlu de
folos necuvenit, consider!m c! n varianta tip, alineatul 2 al articolului 256 Cod penal, nu
las! loc de interpretare, n mod categoric, acestea fiind supuse confisc!rii $i, n acest
sens, pronunndu-se $i instana suprem!, n varianta prev!zut! de legea privind
prevenirea, descoperirea $i sancionarea faptelor de corupie, n situaia denunului
provenit din partea cump!r!torului de influen!, banii sau bunurile fiind restituite.
n cazul infraciunii de trafic de influen!, form! a corupiei active, spre
deosebire de infraciunea de primire de foloase necuvenite, s-a achiesat la acela$i punct
de vedere, n ceea ce prive$te existena doar a obiectului juridic special, constnd n
relaiile sociale privitoare la desf!$urarea activit!ilor unit!ilor publice sau private, de
interes public, n condiiile n care trebuie asigurat! ncrederea $i prestigiul personalului
lor, fapta fiind lipsit! de obiect material, practic, banii sau foloasele pretinse sau primite
de subiectul activ, constituindu-se doar n lucruri date pentru s!vr$irea infraciunii.
Dac! n ceea ce prive$te infraciunea de primire de foloase necuvenite,
subiectul pasiv a fost determinat n persoana instituiei statului sau unit!ilor prev!zute la
articolul 145 Cod penal, n cazul infraciunii de trafic de influen! s-a considerat c! exist!
$i un subiect pasiv secundar, n persoana funcionarului a c!rui autoritate este traficat! $i
al c!rui prestigiu, onestitate ori corectitudine a fost v!t!mat! prin aciunea f!ptuitorului,
n condiiile n care funcionarul $i-a ndeplinit activit!ile de serviciu, neavnd leg!tur!
cu activitatea ilicit!.
'i pentru complinirea laturii obiective a infraciunii de trafic de influen! s-a
apreciat c! se impune ndeplinirea unor condiii eseniale, constnd n existena unei
influene reale asupra funcionarului, a subiectului activ ori n lipsa acesteia completat!,
ns!, de un comportament specific, n sensul l!s!rii a se crede c! aceast! influen! exist!
sau condiii privind situarea n timp a aciunii ilicite fa! de actul pentru care s-a traficat
10
influena, n sensul c! aciunea ilicit! n concret trebuie desf!$urat! nainte de
ndeplinirea de c!tre funcionar a actului de serviciu.
Peste discuiile doctrinare legate de forma inteniei direct! $i indirect! s-a
apreciat c! fapta nu poate fi s!vr$it! dect cu intenie direct!, subiectul activ realiznd
pericolul creat pentru activitatea unit!ii, indiferent de denumirea ei, dar $i faptul c!
printr-un astfel de comportament creeaz! suspiciuni cu privire la onestitatea
funcionarului, intenia fiind calificat! ca scop.
Un alt argument a derivat chiar din comportamentul subiectului activ, voina
acestuia fiind concretizat! n s!vr$irea aciunilor specifice elementului material,
con$tientiznd c! avantajele sunt preul influenei sale reale ori inexistente asupra
funcionarului, el con$tientiznd n plan subiectiv ilicitatea faptei sale $i a pericolului
creat pentru activitatea unit!ii sau chiar pentru prestigiul funcionarului.
Capitolul II, intitulat Instituii abilitate n prevenirea, descoperirea $i
investigarea infraciunilor de corupie s-a limitat doar la a determina, n conformitate
cu legislaia intern!, autorit!ile naionale cu atribuii n domeniu, structurate n funcie
de diferitele competene n cele dou! seciuni, ca autorit!i judiciare ori autorit!i
administrative.
Au fost analizate organele judiciare competente n a efectua urm!rirea penal!,
generic, n cazul infraciunilor de corupie, n raport de dispoziiile Ordonanei de
Urgen! nr.43/04 Aprilie 2002, de dispoziiile din Codul de procedur! penal!, dar $i
organele ce pot efectua anumite acte de cercetare, ori constatare ale unor astfel de
infraciuni, n situaii bine determinate ori n cazuri urgente.
Ca autorit!i administrative au fost determinate de asemenea toate instituiile
cu atribuii n prevenirea unor astfel de fapte, ori structuri ce trebuie s! asigure aplicarea
legislaiei anticorupie a politicilor naionale $i a programelor $i care s! promoveze
proceduri $i metode care s! asigure eficientizarea luptei mpotriva corupiei.
Mai amintim, c! toate aceste autorit!i administrative nu au competene de a
efectua acte de urm!rire penal!, ns!, f!r! nicio excepie, n cazul sesiz!rii anumitor
indici criminogeni, sunt obligate s! aduc! la cuno$tina organelor de urm!rire penal! cele
sesizate.
n mod cert, n leg!tur! cu politica penal!, axat! n principal, n ultima
perioad!, pe contracararea fenomenului corupiei, legislativul a dat dovad! de o
11
efervescen! legislativ!, ultimul act important adoptat n aceast! direcie fiind Legea
nr.144/2007, prin care a fost nfiinat! Agenia Naional! de Integritate, prev!zut! ca $i
autoritate administrativ! autonom!, avnd personalitate juridic!, care funcioneaz! la
nivel naional ca structur! unic! $i avnd ca atribuii, n principal, verificarea averilor
dobndite n perioada exercitaii mandatelor ori ndeplinirii funciilor sau demnit!ilor
publice, n a identifica situaii privind conflictele de interese ori a incompatibilit!ilor,
iar n cazul n care se constat! existena unor indicii temeinice ce relev! s!vr$irea
vreunei fapte penale de genul celor tratate, trebuie s ! sesizeze organele competente.
Urm!torul capitol consacrat problemelor obiect al probaiunii ce trebuie
clarificate n mprejur!rile investig!rii infraciunilor de primire de foloase necuvenite $i
trafic de influen! trateaz! aspecte legate de problematica existenei lor din punct de
vedere juridic.
Deosebit de important n situaia primei infraciuni este stabilirea calit!ii
subiectului activ adic! aceea de funcionar, a persoanei ce a primit foloasele necuvenite
$i corelativ atribuiile concrete de serviciu pentru a se observa dac! actul ndeplinit $i
gratificat ulterior, intr! sau nu, n obligaiile de serviciu, verific!rile trebuind a fi mult
mai complexe, n situaia recompens!rii unui act ndeplinit de un colectiv, o echip! de
funcionari, foloasele fiind remise tuturor membrilor ale acestora ce le-au primit
nemijlocit $i devin astfel coautori.
Ca scop al activit!ii infracionale $i pentru a se considera ntrunite $i sub acest
aspect elementele constitutive verific!rile trebuie s! vizeze actul de serviciu gratificat ce
trebuie s! fie o ndatorire, o obligaie corespunz!toare fi$ei postului a funcionarului, $i n
plus, legalitatea actului ndeplinit.
n leg!tur! cu actul deosebit de important este $i momentul n care au fost
primii banii sau foloasele necuvenite, pentru subzistena infraciunii, condiia fiind aceea
ca primirea s! fie ulterioar! ndeplinirii $i s! exclud! orice nelegere anterioar!, n caz
contrar, configurndu-se elementele constitutive ale infraciunii de luare de mit!,
prev!zut! de articolul 254 Cod penal, mprejurare n care $i cel care a oferit banii sau
foloasele devine subiect activ al infraciunii corelative de dare de mit!, prev!zut! de
articolul 255 Cod penal.
Cercet!rile trebuie s! vizeze $i inexistena vreunei obligaii a celui ce
gratific!, fa! de funcionar, caracterul banilor sau foloaselor trebuind a fi unul ilicit ce
12
produce o mbog!ire f!r! just temei, n situaia banilor trebuindu-se a se exclude
caracterul de sum! mprumutat! anterior ori datoria legal! impus! de serviciul
funcionarului.
De asemenea, deloc lipsit de importan!, este necesitatea de a se determina
momentul consum!rii infraciunii, care este una de aciune instantanee, n sensul
producerii ei n momentul primirii banilor sau foloaselor, simpla pretindere sau acceptare
a acestora spre deosebire de infraciunea de luare de mit!, neputnd fi legat! de
momentul consum!rii.
Tot n leg!tur! cu momentul consum!rii n situaia remiterii banilor sau
bunurilor n mod indirect, prin intermediar, sau l!sarea lor ntr-un anume loc,
consumarea trebuie raportat! la momentul n care funcionarul intr! efectiv n posesia
folosului necuvenit.
Cea de-a doua seciune ce trateaz! acelea$i probleme, obiect al probaiunii n
investigarea infraciunii de trafic de influen!, analizeaz! de asemenea, calitatea
subiectului activ unde problematica este lipsit! de complexitate, ntruct chiar legiuitorul
nu prevede vreo calitate special ! a subiectului activ.
Sub aspectul scopului activit!ii infracionale, urm!rirea penal! trebuie s!
stabileasc! n mod clar modalit!ile concrete ale activit!ii ilicite desf!$urate de f!ptuitor,
dar $i existena ori inexistena influenei de care se prevaleaz! traficantul de influen!,
urmnd a se clarifica natura relaiilor existente ntre funcionar $i subiectul activ.
Importana stabilirii existenei influenei pe lng! funcionar este dat! $i de
necesitatea l!muririi ntregii st!ri de fapt, n situaiile n care, influena este real!,
anchetatorul trebuind a face verific!ri suplimentare $i a nu exclude posibilitatea
existenei unei nelegeri ntre persoana care trafic! influena $i funcionar, ntre acesta $i
cump!r!torul de influen!, cazuri n care activitatea ilicit! ar deveni mult mai complex!
$i ar putea mbr!ca elementele constitutive ale mai multor infraciuni.
Ancheta penal! trebuie s! mai stabileasc!, s! mai aib! drept problematic!,
momentul consum!rii infraciunii, adic!, acela n care f!ptuitorul care are sau las! s! se
cread! c! are influen! asupra funcionarului, prime$te sau pretinde banii sau foloasele
ori accept! promisiuni sau daruri n scopul de a determina funcionarul s! fac! sau s! nu
fac! actul ce-i revine ca atribuie de serviciu.
13
Strict raportat la momentul consum!rii acestei infraciuni nu intereseaz! dac!
subiectul activ a f!cut sau nu intervenia promis! $i nici dac! funcionarul pe lng! care
s-a promis aceasta a ndeplinit sau nu actul ori dac! prin aceasta s-a satisf!cut sau nu
pretenia cump!r!torului de influen! $i corelativ dac! promisiunea subiectului activ a
fost respectat!.
Capitolul IV denumit Constatarea infraciunilor flagrante, compus din trei
seciuni, dezbate problematica legat! de modalitatea realiz!rii flagrantului n situaia
infraciunilor de primire de foloase necuvenite $i trafic de influen!, plecnd de la
definirea infraciunii flagrante, potrivit dispoziiile articolului 465 Cod de procedur!
penal!.
Raiunea aloc!rii unui capitol separat, din punct de vedere tactic $i
metodologic-criminalistic, procedurii flagrantului, a fost aceea c!, dat fiind specificul
celor dou! infraciuni, aceasta este cea mai sigur! modalitate de probaiune.
n strict! leg!tur! cu infraciunile tratate, de$i flagrantul astfel cum a fost
definit de legiuitor n textul de lege indicat anterior $i constnd n descoperirea
infraciunii n momentul s!vr$irii sau imediat dup! s!vr$ire ori n condiiile n care
f!ptuitorul imediat dup! s!vr$ire este urm!rit de persoana v!t!mat!, de martorii oculari,
strig!tul public sau este surprins aproape de locul s!vr$irii infraciunii, cu orice obiect
de natur! a-l presupune autor, s-a ar!tata c! cvasiflagrana presupune un rol foarte mic
ori inexistent al criminalistului, pe care practic l intereseaz! n mod deosebit flagrantul
descris n alineatul 1 al aceluia$i text de lege.
Nu n ultimul rnd $i n raport tot de specificul obscur al infraciunilor,
situaia cvasiflagranei este exclus!.
Pentru atingerea scopului, acela de a proba existena faptelor, pe lng!
conformarea fa! de dispoziiile procedurale a organului judiciar competent, acesta
trebuie s! parcurg! n mod obligatoriu anumite etape ce se situeaz! sub aspectul
importanei pe acela$i plan.
Odat! apreciat asupra oportunit!ii $i necesit!i constat!rii n flagrant a
infraciunii, n raport de activitatea ilicit! ce se presupune c! se va desf!$ura, n mod
particular, organul judiciar trebuie s! analizeze fiecare caz n parte $i n funcie $i de
modalitatea de sesizare, din oficiu, ori prin denun.
14
n ultima situaie, verific!rile trebuie s! priveasc! n mod suplimentar $i
denunul propriu-zis, persoana denun!torului, pentru a se exclude orice posibilitate de
discreditare a persoanei ce poate dobndi calitatea de subiect activ.
S-a dezb!tut separat modalitatea organiz!rii flagrantului $i, mai ales, indiciile
care trebuie s! determine un astfel de procedeu de probaiune $i care trebuie s! exclud!
orice provocare din partea organelor competente, indicndu-se n acest sens chiar
practica naltei Curi de Casaie $i Justiie, conform c!reia organizarea unui flagrant n
condiiile inexistenei vreunui indiciu cu privire la s!vr$irea vreunei infraciuni, doar
prin utilizarea unui martor denun!tor, echivaleaz! cu provocarea infraciunii venit! din
partea organului judiciar.
Dup! verificarea n am!nunt a elementelor faptice indicate n denun $i a
persoanei denun!torului, situaiile prezentate trebuind s! fie logice, credibile $i
susceptibile de producere, alc!tuirea echipei de prindere n flagrant este o etap!
urm!toare, n componena ei, procurorul avnd rolul principal, n funcie de complexitate
echipa trebuie a fi compus! din ofier de poliie judiciar!, criminali$ti speciali$ti pe
diferite domenii, neexcluzndu-se prezena unei echipe tehnice.
Pe lng! competenele presupuse ale tuturor membrilor echipei de prindere n
flagrant s-a reiterat necesitatea ca $eful echipei s! posede pe lng! cuno$tine aprofundate
de metodologie criminalistic! $i ca astfel, s! poat! asigura coeren! decizional!,
bineneles, n prealabil, trebuind a se documenta n am!nunt asupra modalit!ii de
desf!$urare a activit!ii infracionale, ce presupune inclusiv strngerea $i verificarea
datelor referitoare la participani.
Ca procedee auxiliare folosite n mprejur!rile constat!rii flagrantului $i strict
innd de tehnica criminalistic!, mai puin de tactic!, au fost dezb!tute mijloacele tehnice
de nregistrare sau supraveghere, ori mijloacele de capcanare criminalistic! ale banilor
sau obiectelor ce urmeaz! a fi remise ori ca folos necuvenit, ori ca r!splat! pentru
traficarea influenei pe lng! un funcionar.
n ultima seciune, referitoare la efectuarea propriu-zis! a aciunii de
constatare n flagrant, presupunnd iniial, supravegherea locului unde urmeaz! a se
opera $i pn! la surprinderea n flagrant a f!ptuitorului, s-au discutat regulile tactice
criminalistice obligatorii att pentru procuror ca $ef al echipei, dar $i pentru ceilali
membri, ncepnd cu p!trunderea n locul infracional, declinarea identit!ii $i
15
identificarea f!ptuitorului, precum $i a altor persoane prezente la faa locului, insistndu-
se asupra recomand!rilor exprese ntlnite n toat! literatura de specialitate de a se folosi
martori asisteni, str!ini de activitatea infracional!, care s! nu poat! fi contestai n ceea
ce prive$te obiectivitatea, ori care s! aib! o poziie de natur! a afecta actele de procedur!
ncheiate ori s! creeze ulterioare suspiciuni asupra legalit!ii desf!$ur!rii $i ntocmirii
acestora.
Capitolul V al lucr!rii pune n discuie principalele acte de urm!rire penal!
desf!$urate n leg!tur! cu investigaia criminalistic! a infraciunilor ce nu sunt n mod
neap!rat specifice prob!rii unor acte de corupie, ns!, avnd anumite particularit!i
pentru fiecare infraciune distinct! tratat! n tez!.
Pe seciuni au fost dezb!tute ca acte de urm!rire penal! ascultarea nvinuitului
sau inculpatului, a denun!torului, implicnd $i procedura confrunt!rii, efectuarea de
percheziii, ridicarea de nscrisuri $i obiecte, dar $i cercetarea criminalistic! a locului
faptei, mai exact a locului unde s-a consumat o infraciune specific!.
Ca probleme generale ale ascult!rii nvinuitului sau inculpatului $i a
martorilor s-a reliefat necesitatea unei preg!tiri riguroase ale actului propriu-zis, constnd
n primul rnd n cunoa$terea temeinic! a st!rii de fapt, dar $i a lucr!rilor dosarului,
precum $i cunoa$terea persoanelor ce urmeaz! a fi ascultate, indiferent de calitatea lor,
lucru ce presupune strngerea prin metode specifice de informaii n acest sens $i care
ulterior determin! caracteristica sau modalitatea ascult!rii, lucru ce implic! $i o abordare
psihologic! a problematicii.
Ca act de urm!rire penal! ascultarea persoanelor n diferitele lor calit!i este
foarte important, a$a cum s-a mai ar!tat acest gen de infraciuni, s!vr$indu-se n
principal n obscuritate, iar probatoriile devenind extrem de limitate, astfel, c! orice
element de importan! trebuie valorificat la maximum de c!tre anchetator.
Ca particularit!i ale ascult!rii nvinuitului sau inculpatului n afara regulilor
procedurale $i tactice de ascultare, procedura este una tipic! $i prive$te l!murirea tuturor
aspectelor ale infraciunii.
O concluzie, de o nsemn!tate deosebit! a acestei subseciuni $i cu privire la
ascultarea persoanei ce a s!vr$it fapta penal!, este c! $i n situaia n care aceasta $i-a
recunoscut fapta, organul judiciar trebuie s! caute, s! descopere $i s! evidenieze $i alte
probe care s! se coroboreze, bineneles, cu starea de fapt recunoscut!, ntruct f!r!
16
existena altor probe $i n condiiile revenirii asupra recunoa$terii sub diferite pretexte,
infraciunea nu ar mai putea fi dovedit!.
n funcie de poziia persoanei b!nuite de s!vr$irea unei fapte penale $i n
special discutndu-se de situaia n care aceasta nu recunoa$te, au fost relevate mai multe
modalit!i tactice de derulare a procedeului ascult !rii, ce implic! de asemenea, cuno$tine
psihologice $i care presupun modalit!i distincte, de la prezentarea unor probe
incriminatoare, n vederea n!ruirii construciei logice ns! nesincere, prezentat! de
participantul la o infraciune, pn! la organizarea ntlnirilor surpriz! n situaia n care la
actul infracional au participat mai multe persoane $i care, are acela$i rol de cre$tere a
presiunii psihice, n plan intern subiectiv a nvinuitului sau inculpatului $i determinarea
acestuia n a recunoa$te.
n finalul capitolului, chiar dac! mijloacele tehnico-tactice de depistare a
comportamentului simulat nu constituie probe, au fost dezb!tute, argumentul fiind
importana indiciilor oferite $i care pot determina o anumit! direcie a anchetei penale.
Bineneles, folosirea unor astfel de mijloace trebuie s! fie f!cut! f!r!
nc!lcarea vreunui drept al persoanei supuse unei atare modalit!i de investigaie, cu
acordul liber consimit $i n anumite condiii.
Rezultatul procedeelor n afar! de reliefarea unor indicii, mai ales, n
condiiile constat!rii nesincerit!ii pot s! confere anchetatorului $i o ncredinare
subiectiv! legat! de neimplicarea subiectului ntr-o fapt! penal!, care, n condiiile
corobor!rii cu alte indicii ori chiar probe determin! o alt! abordare a anchetei.
Au fost abordate $i probleme tehnice, n leg!tur! cu diferitele tipuri de tehnici
de constatare a tensiunii psihice, cu anumite condiii pe care trebuie s! le ndeplineasc!
viitorii subieci $i a modalit!ii de interogare, ns!, n majoritate activitatea este atributul
specialistului psiholog, mai puin a organului judiciar ce o dispune, acesta trebuind a se
limita doar asupra problematicii ce urmeaz! a fi l!murit!.
Necunoscute n practica intern! $i, cu att mai puin, de normele procedurale,
sunt $i alte procedee de detectare a comportamentului simulat, ori de obinere a unor date
referitoare la infraciuni ce au fost amintite doar informativ, folosirea unora chiar
presupunnd o nc!lcare grav! a drepturilor $i libert!ilor persoanei, ns! prezint!
importan! doar sub aspect $tiinific, $i putem aminti, pe lng! termografia infraro$ie, n
17
fapt o modalitate similar! de detectare a stresului emoional cu acea presupus! de
folosirea poligrafului, obinerea declaraiilor prin hipnoz!, ori prin narcoanaliz!.
Urm!toarea seciune abordeaz! modalit!ile de ascultare a denun!torului sau
martorului, impunndu-se ns! precizarea c! n fapt $i denun!torul are aceea$i calitate,
ns!, n majoritatea cazurilor diferena fiind f!cut! de aceea c! se presupune c! ar
cunoa$te mult mai multe chestiuni legate de infraciune spre deosebire de un martor
obi$nuit ce a asistat ntmpl!tor, fie la s!vr$irea vreunui act de corupie, fie a lua la
cuno$tin! indirect de aceasta ori de anumite elemente legate de actul infracional sau pur
$i simplu a asistat la efectuarea vreunui act de urm!rire penal!.
Pe lng! dispoziiile procedurale legate de modalitatea lu!rii declaraiilor,
anchetatorul trebuie s! urmeze anumite reguli tactice specifice $i care, presupun, de
asemenea, o bun! cunoa$tere a persoanei ce va fi ascultat! n calitatea de martor, a
eventualelor resorturi subiective ce eventual au determinat-o s! formuleze denun, o bun!
cunoa$tere a dosarului $i a probelor ce impun, de altfel, $i ntocmirea planului de
ascultare.
Ultima seciune analizeaz! ca procedeu probatoriu confruntarea, care ca
mijloc probator complementar nu este specific neap!rat urm!ririi penale, ns!, rolul s!u
este acela$i de a elimina contrazicerile dintre declaraiile mai multor persoane, indiferent
c! sunt martori ori nvinuii sau inculpai.
Regula, n situaia infraciunilor de primire de foloase necuvenite $i trafic de
influen!, este ca acest procedeu s! fie utilizat cnd contradiciile ce trebuie l!murite
privesc aspecte legate de realitatea oferirii, pretinderii sau primirii banilor sau foloaselor,
de cuantumul sumelor, ori natura bunurilor, de titlul primirii, accept!rii sau pretinderii
sau de conduita funcionarului ce a acceptat foloasele necuvenite.
Regulile tactice ce privesc nti preg!tirea confrunt!rii stabilesc obligativitatea
parcurgerii mai multor faze de c!tre organul judiciar ce implic! faza de studiere a
materialului $i faza de ntocmire a planului de confruntare, toate acestea avnd rolul n a
asigura ulterior eliminarea contrazicerilor.
Dup! parcurgerea etapei amintite $i conform planului de confruntare,
anchetatorul va efectua confruntarea propriu-zis!, circumscris!, de asemenea, unor reguli
tactice, cea mai important! fiind a chestion!rii iniiale a persoanei considerat! sincer!,
18
fixarea procedeului urmnd a fi f!cut! prin ntocmirea procesului-verbal, n conformitate
cu dispoziiile articolului 91 Cod de procedur! pe4nal!.
Efectuarea de percheziii este tratat! n continuare ca un alt act principal de
urm!rire penal!, indicndu-se rolul lor $i anume acela de a releva probe necesare
scopului procesului penal, activitatea devenind chiar obligaie a organelor de urm!rire
penal! n cazul infraciunilor de corupie.
Desigur, scopurile perchiziiilor sunt multiple, implicnd descoperirea de
obiecte, nscrisuri sau valori destinate s! serveasc! la s!vr$irea infraciunii investigate,
ori au fost folosite n acest scop, descoperirea de obiect care conin sau poart! urmele
infraciunii, sunt rezultatul infraciunii ori au fost primite n vederea unor infraciuni n
leg!tur! cu serviciul, identificarea bunurilor $i valorilor procurate, n schimbul sumelor
de bani rezultat al infraciunii,etc.
Enumerarea scopurilor acestei modalit!i de obinere a probelor este ns! una
succint! $i prive$te n special pe cele urm!rite n strict! leg!tur! cu evidenierea
infraciunilor de corupie, ele fiind mult mai multe.
Au fost analizate modalit!ile de efectuare a percheziiilor a$a cum sunt ele
prev!zute n cuprinsul articolelor 100-111 Cod de procedur ! penal!, att normele
procedurale, ct $i tactica criminalistic! distingnd trei categorii de percheziii, cea
domiciliar!, cea corporal! $i percheziia vehiculelor, n plus $i percheziia sistemelor
informatice, reglementat! de articolul 56 din Legea 161/19 Aprilie 2003, completat ! cu
acelea$i dispoziii ale Codului de procedur! penal!.
'i efectuarea percheziiei, indiferent de natura sa, implic! o preg!tire
riguroas!, ce presupune etape obligatorii a lu!rii m!surilor preliminare de efectuare
propriu-zis! $i de examinare detaliat! $i fixare a rezultatelor.
O mare nsemn!tate pentru procedeu o are $i strngerea datelor privind locul
ce urmeaz! a fi percheziionat, a persoanei, subiect activ al infraciunii de corupie, a
alc!tuirii echipei $i a stabilirii mijloacelor tehnice necesare dar $i a stabilirii momentului
efectu!rii percheziiei, distingnd ntre data $i ora propriu-zis!, corespunz!toare
dispoziiilor din autorizaia de percheziie $i ntre momentul propice efectu!rii actului, n
raport de natura infraciunii, de datele culese sau de probele existente n dosar.
19
Fiecare modalitate de percheziionare, adic! percheziia nc!perilor, a locurilor
deschise, a autoturismelor, corporal! sau a calculatoarelor, necesit! respectarea unor
reguli tactice generale, ns! $i a unora particulare.
Cu referire la percheziia computerelor, pe lng! regulile generale, regulile
speciale sunt mult mai multe, rolul organului judiciar, fiind diminuat, el trebuind a apela
la un specialist IT, stabilind doar problematica general! sau mai exact a scopului exact
urm!rit.
Chiar dac! exist! o secondare de c!tre specialistul n sisteme informatice $i
organul judiciar trebuie s! dein! un minim de cuno$tine n domeniu, dar $i experien!,
pentru o comunicare mult mai bun!.
Indiferent de natura percheziiei, rezultatele acesteia vor fi consemnate n mod
obligatoriu n procesul-verbal.
Seciunea 5, Ridicarea de nscrisuri $i obiecte, analizeaz! condiiile actului
de urm!rire penal! ca act distinct de percheziie, ce se efectueaz! atunci cnd exist!
certitudinea g!sirii unor obiecte sau nscrisuri ce pot servi ca mijloace de prob! n
procesul penal, ori acestea chiar sunt identificate $i sunt apte a se constitui n mijloace
materiale de prob!.
n aceste condiii, practic ridicarea de nscrisuri $i obiecte devine o alt!
obligaie legal! ale organului judiciar care trebuie s! le ridice de la persoanele ce le dein,
asem!n!tor percheziiei rezultatul procedeului urmnd a fi fixat prin intermediul
procesului-verbal.
Ultima seciune prive$te cercetarea criminalistic! a locului faptei, act de
urm!rire penal!, important pentru organele judiciare, ntruct ofer! oportunitatea
clarific!rii unor aspecte ce in de l!murirea cauzei $i pot constitui prilejul ridic!rii de
obiecte sau nscrisuri.
Cu respectarea dispoziiilor articolului 129 Cod de procedur! penal!,
cercetarea la faa locului vizeaz! cunoa$terea $i investigarea direct! a locului unde a fost
s!vr$it! o infraciune, c!utarea, descoperirea, fixarea, ridicarea $i interpretarea urmelor
infraciunii ori a mijloacelor materiale de prob!, identificarea persoanelor ce au leg!tur!
cu actul ilicit ori pot furniza date despre aceasta, f!ptuitori sau martori, obinerea de date
privind modul de operare, determin!rii banilor sau bunurilor nsu$ite ilicit sau traficate $i
elaborarea unor versiuni generale privind fapta.
20
Ca $i n cazul percheziiei procedeul presupune preg!tirea prealabil! a echipei
de cercetare, dispunerea unor m!suri preliminare, de strngere a informaiilor, prin
activit!i specifice investigative $i preg!tirea resurselor materiale.
Continund $i cercetarea propriu-zis! presupune un ansamblu complex de
reguli generale dar $i speciale, specifice naturii faptelor cercetate, reguli ce au fost
cristalizate de-a lungul timpului $i unanim indicate de literatura de specialitate, ori de
practic! $i care, de altfel, au fost sintetizate, dobndind caracter de norm! prin ordinul
privind cercetarea la faa locului nr.182/14 August 2009 al Ministerului Administraiei $i
Internelor $i nr.1754/C/05 August 2008 al Parchetului de pe lng! nalta Curte de Casaie
$i Justiie, denumit Ordinul comun.
Capitolul VI, Metode specifice de investigare a infraciunilor de primire de
foloase necuvenite $i trafic de influen!, ca infraciuni de corupie, cuprinde n primele
dou! seciuni, utilizarea n probaiune a unor tehnici speciale, ns! doar n situaii
excepionale $i care implic! folosirea investigatorilor sub acoperire $i intercept!rile $i
nregistr!rile audio sau video.
Folosirea investigatorilor sub acoperire poate fi dispus! nainte de nceperea
urm!ririi penale, ns! investigaia se poate efectua doar dup! sesizarea organului de
urm!rire penal!, referitoare la existena unei infraciuni, condiii n care, actele acestora
sunt doar acte premerg!toare.
Un aspect important, de asemenea, dezb!tut, a fost modalitatea n care
investigatorul sub acoperire $i desf!$oar! activitatea, acesta netrebuind s! acioneze ca
un agent provocator, adic! s! determine s!vr$irea vreunei fapte penale, care n absena
metodelor folosite de el, f!ptuitorul nu ar s!vr$i-o, condiie imperativ! $i care,
nerespectat!, ar nc!lca un drept fundamental al persoanei.
n acest sens s-a indicat condamnarea statului romn prin hot!rrea din 29
Septembrie 2009 a Curii Europene a Drepturilor Omului, n cauza Constantin $i Stoian,
mpotriva Romniei, Curtea constatnd o inechitate a procedurii judiciare folosite.
nregistr!rile audio sau video ce presupun n cazul comunicaiilor prin diferite
mijloace $i interceptarea ofer! posibilitatea obinerii unor probe suplimentare.
Dispunerea ns! a intercept!rii comunicaiilor $i a nregistr!rilor audio-video,
poate avea loc n cazul $i condiiile prev!zute de lege $i naintea nceperii urm!ririi
21
penale, apelarea la aceste probatorii, fiind o ingerin! n viaa privat! a persoanelor ce
trebuie pe deplin justificat!.
Ca discuie dispoziiile articolului 91
1
alineat 2 Cod de procedur! penal!, au
fost apreciate poate dintr-un punct de vedere propriu cam evazive, n raport de condiiile
n care astfel de procedee pot fi utilizate, legiuitorul dup! enumerarea infraciunilor n
cazul n care ele se pot dispune, prev!znd c! interceptarea $i nregistrarea convorbirilor
sau comunic!rilor efectuate prin telefon ori prin orice mijloc electronic de comunicare,
pot fi autorizate $i n cazul unor alte infraciuni grave, nel!murind sintagma mai exact
l!snd la latitudinea organului judiciar oportunitatea folosirii sau nu a unor astfel de
mijloace, putnd ad!uga din constat!rile personale c! sunt frecvent folosite $i n cazul
infraciunilor de furt.
Rezultatul operaiunilor de nregistrare trebuie consemnat n procesele-verbale
de redare, care, de asemenea, trebuie a fi certificate pentru autenticitate de procurorul ce
efectueaz! sau supravegheaz! urm!rirea penal!, nregistr!rile audio-video sau de
imagini, putnd fi supuse expertizei tehnice la cererea persoanei interesate, expertiza
trebuind a certifica faptul c! nregistr!rile nu au fost alterate n forma $i coninutul lor.
Expertizele, $i facem referire, att la expertiza vocii $i vorbirii, a fotografiilor
$i nregistr!rilor video, se constituie n mijloace de prob!, ca procedeu urm!rind a
asigura asupra autenticit!ii probelor astfel obinute, fiind practic o metod! tehnico-
$tiinific! modern! pus! n slujba afl!rii adev!rului, modalitatea $i procedura dispunerii
expertizelor f!cnd obiectul celei de-a treia seciuni a capitolului.
n seciunea 4, obiectul analizei l constituie actele premerg!toare desf!$urate
de organele judiciare, ce presupun dou! faze, cea informativ! $i cea investigativ! $i, care,
practic constau n folosirea unor metode proprii specifice poli iene$ti.
Capitolul VII, Aspecte criminologice ale infraciunilor de primire de foloase
necuvenite $i trafic de influen!, ca infraciuni de corupie, l!mure$te definirea
fenomenului de corupie ca o abatere de la moralitate, de la datorie $i care presupune
folosirea abuziv! a puterii n avantaj personal $i include toate faptele $i actele ale unor
subieci de drept care profit! de funcia sau poziia social! pe care le ocup! pentru a
obine, prin mijloace ilicite, de avantaje personale.
Ca $i cauze ce genereaz! $i favorizeaz! fenomenul de corupie au fost
sistematizate cele de ordin obiectiv, incluznd lipsa unor politici $i strategii performante
22
ale statului, fa! de sectorul privat, inexistena reglement!rilor legale adecvate realit!ilor
sociale, lipsa autorit!ii puterii politice $i politizarea aparatului administrativ, iar drept
cauze de ordin juridic ineficiena legilor, conjugat! cu lipsa de autoritate $i fermitate n
aplicarea celor deja existente $i neconcordana lor cu realitatea social!.
Printre cauzele de ordin administrativ s-au enumerat birocraia excesiv!, ce
complic! relaionarea interesului cet!eanului cu instituiile de stat, descentralizarea
instituional! limitat! care implic! centralizarea decizional! $i favorizeaz! corupia, dar $i
precaritatea salariz!rii funcionarilor.
S!r!cia, $omajul, o mentalitate gre$it! $i acceptarea cu u$urin! a
implacabilit!ii micii corupii, pot fi de asemenea, enumerate ca $i cauze socio-culturale.
Ultimul capitol Aspecte de drept comparat. Reglement!ri ale infraciunilor de
primire de foloase necuvenite $i trafic de influen! n noul Cod penal, afecteaz! prima
seciune unui studiu comparativ al reglement!rilor naionale cu reglement!rile
internaionale, plecnd chiar de la definirea corupiei n legislaiile str!ine, n majoritatea
acestora infraciunile de primire de foloase necuvenite, neexistnd distinct $i fiind o
form! a infraciunii de luare de mit!, ca act de corupie pasiv!.
Poate din aceste considerente $i n vederea armoniz!rii legislaiei interne cu
legislaia celorlalte state din Uniunea European!, legiuitorul, n noul Cod penal, nu a mai
prev!zut infraciunea de primire de foloase necuvenite ntr-un text distinct, conduita
incriminat! n dispoziiile art.256 Cod penal, fiind translatat! n cuprinsul articolului 289
din noul Cod penal luarea de mit!, astfel c! infraciunea de primirea de foloase
necuvenite a fost tratat! prin prisma noii norme de incriminare.
Ca $i coninut constitutiv nu exist! diferene majore, cu precizarea c!,
elementul material al laturii obiective se realizeaz! $i prin acceptarea promisiunii unor
foloase, provenit! din partea funcionarului $i n leg!tur! cu un act licit ndeplinit chiar n
condiiile inexistenei unei nelegeri anterioare.
Ca element de noutate, de$i, n Legea nr.78/08 Mai 2000, era sancionat! prin
dispoziiile articolului 6
1
$i cump!rarea de influen! n noul Cod penal, aciunea ilicit!
este sancionat! distinct n dispoziiile articolului 292 cump!rarea de influen!,
practic fiind vorba de o preluare a textului.
Concluzia final! desprins! la sfr$itul lucr!rii a purtat nu asupra importanei
vreunei metode ori procedeu de probaiune anume, fiecare avnd scopul $i rolul lor, ci
23
asupra condiiilor n care trebuie alese $i folosite, n raport de natura $i gravitatea
infraciunii cercetate, sarcin! ce i revine organului judiciar.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA


Aionioaie C., I.E.Sandu - Tratat de tactic! criminalistic!, Ediia a II-a, Editura
Carpai, Oradea,1992.
Alecu Gh., Barb!neag! A. Reglementarea penal! $i investigarea criminalist! a
infraciunilor din domeniul informatic, Pinguin Book,
Bucure$ti,2006.
Anghelescu I. Expertiza criminalistic! a vocii $i vorbirii, Editura 'tiinific! $i
Enciclopedic!, Bucure$ti, 1978.
Antoniu G., Bulai C. Practic! judiciar! penal!, Partea special!, vol.III, Editura
Academiei Romne, Bucure$ti, 1992.
Antoniu G., Dane$ 't., Popa M. Codul penal pe nelesul tuturor, Bucure$ti,
1995.
Antoniu G., V.Pa$ca, - Noul cod penal, vol.II, Editura C.H.Beck, Bucure$ti,
2008.
Antolisei V., - Manuale de diritto penale, Milano, 1987.
Basarab M., Pa$ca P. Codul penal comentat, Partea special!, Editura
Hamangiu, 2008.
Berche$an V. Declaraiile martorilor n Probele $i mijloacele de prob!,
Mic ndrumar de cercetare penal !, Editura Ministerului de Interne,
Bucure$ti,1994.
Berche$an V. Metodologia investig!rii infraciunilor, Editura Paralela 45,
Pite$ti,1998.
Berche$an V. Cercetarea penal!. Criminalistica teorie $i practic!.
ndrumar complet de cercetare penal !, Ediia a II-a rev!zut! $i
ad!ugit!, Editura $i Tipografia Icar, Bucure$ti,2002.
Berche$an V. Cercetarea penal!. Criminalistic! teorie $i practic!
Ediia a II-a rev!zut! $i ad!ugit!, Editura Icar, Bucure$ti, 2005.
Bogdan T. Curs introductiv n psihologia judiciar!, Tipografia
nv!!mntului, Bucure$ti, 1957.
Bogdan T. Probleme de psihologie judiciar!, Editura 'tiinific!,
Bucure$ti,1973
Bogdan S Drept penal, Partea special!, vol.I., Editura Sfera juridic!,
Bucure$ti,2006.
Bogdan S. Drept penal, Partea special!, Editura Sfera Juridic!, Bucure$ti,
2006.
Boissier G. Cicero et ses amis. Etude sur la societe roumaine du temps de
Cesar Traducere de N. Steinhardt, Editura Univers,Bucure $ti,1997.
Boroi A. Drept penal, Partea special!, Editura C.H.Beck, Bucure$ti,2006.
Boroi A. Drept penal, Partea special!: conform Noului Cod penal, Editura
C.H.Beck, Bucure$ti, 2011.
Breban V. Dicionar general al limbii romne, vol.I, Editura Enciclopedic!,
Bucure$ti, 1992.
Buquet A. Manuel de criminalistique moderne et de police scientifique,
Presess Universitaires de France, 2001, Edition augumentee et
mise a jour, 2008.
Butoi T. - Interogatoriul, Psihologia confrunt!rii n procesul judiciar,Editura
Pinguin, Book, Bucure$ti, 2004.
C!tuna N.V. Criminalistic!, Editura C.H.Beck, Bucure$ti, 2008.
Crjan L. Criminalistic!. Tratat, Editura Pinguin Book, Bucure$ti, 2004.
Crjan L. Tratat de criminalistic!, Editura Pinguin Book, Bucure$ti,2005.
Crjan L., Chiper M., - Criminalistic!, tradiie $i modernism, Curtea Veche,
Publishing, Bucure$ti,2009.
Colectiv. Tratat de criminalistic!, Vol.II, Ministerul de Interne,
Serviciul editorial, 1978.
Colectiv, - Tratat de tactic! criminalistic!, Ediia a II-a, revizuit! $i completat!
Editura Carpai, Craiova, 1992.
Ciobanu N. Investigarea criminalistic! a locului faptei, n cazul
infraciunilor de corupie n Investigarea criminalist! a locului
faptei, Bucure$ti, 2004.
Ciolca I. Probele n procesul penal, Editura Hamangiu, Bucure$ti, 2007.
Ciopraga A. Criminalistica, Tactica, Universitatea A.I.Cuza, Ia$i,1986.
Ciopraga A. Tratat de tactic!, Editura Gama, Ia$i, 1996.
Ciopraga A.; I.Iacobu!, - Criminalistica, Editura Chemarea, Ia$i, 1997.
Ciuncan D. Jurispruden! $i doctrin! penal!, n materia corupiei, Editura
Lumina Lex, Bucure$ti, 2004.
Constantin R., Dr!ghici P., Ioni! M. Expertizele, mijloc de prob! n procesul
penal, Editura Tehnic!, Bucure$ti, 2000.
Cri$u A. Drept procesual penal, Editura Hamangiu, Bucure$ti,2011.
Davigo P.; G.Mannorozzi La corrutione in Italia. Editura Lotenza,2007.
D!rng! Gh., Lucinescu D. Codul penal al R.S.R. comentat $i adnotat,
Partea special!, vol.III, Editura 'iinific! $i Enciclopedic!,
Bucure$ti, 1975.
Diaconescu H. Infraciunile de corupie $i cele asimilate sau n leg!tur! cu
acestea, Editura All Beck, Bucure$ti, 2004.
Diaz Ch. La police technique, Paris, PUF, Que sois-je?,2000.
Dobrinoiu V. Traficarea funciei $i a influenei n dreptul penal,Editura
'tiinific! $i Enciclopedic!, Bucure$ti, 1983.
Dobrinoiu V. ndrumar de cercetare penal!, Editura Atlas Lex,Bucure$ti,
1994.
Dobrinoiu V., Corupia n Dreptul penal romn, Editura Atlas
Lex,Bucure$ti,1995.
Dobrinoiu V., Conea N. Drept penal, Partea special !, vol.II, Editura Lumina
Lex, Bucure$ti, 2000.
Dongoroz V., Kahane S.- Explicaii teoretice ale Codului penal romn,
Partea special!, vol.III. Editura Academmiei R.S.R., Bucure$ti,1971.
Dongoroz V., Kahane S, I.Oancea, I.Fodor, Iliescu M., Bulai C. St !noiu R.M.,
Ro$ca V. Explicaii teoretice ale Codului penal romn, Partea
Special!, vol.IV, Editura Academiei, Bucure$ti, 1972.
Dongoroz V. Explicaii teoretice ale Codului de procedur! penal! romn
Partea general!, vol.I., Editura Academiei Romne, Bucure$ti, 1975.
Dumitru M. Ghid de cercetare penal!, Editura C.,H.Beck, Bucure$ti, 2009.
Fiandaca G., E.Musco, dirito penale. Editura Zanichelii, Bologna, 2007.
Florescu T.P.A., Mrejeru Th., Safta D., Safta M. Infraciunile de corupie,
Aspecte teoretice $i practice, Editura All Beck, Bucure$ti, 2000.
Grigora$ C. Expertiza nregistr!rilor audio, n Realit!i $i perspective n
criminalistic!, S-C. Luceaf!rul SA, Bucure$ti, 2003.
Grigorovici A. Infraciuni de serviciu sau n leg!tur! cu serviciul,
Editura 'tiinific! $i Enciclopedic!, Bucure$ti, 1976.
Ioanioaie C.A., Berche$an V., Butoi T., Marcu I., P!l!nceanu E, Pletea C.,
Ionescu Dolj I. Comentariu n Codul penal adnotat, Partea special !,
vol.II, Editura Socec SA, Bucure$ti, 1937.
John E., Reid, Fred E., Inbau, - Lie Detector and Criminal Interrogation
Baltimore US, 1953.
Ivan Gh. - Drept penal, Partea special!, Editura C.H.Beck, Bucure$ti,2010.
Kahane S., - Explicaii teoretice ale Codului penal romn, Partea special !
Editura Academiei R.S.R., Bucure$ti, 1972.
Koening Bruce E Authentication of Forenssic Audio Recondings,
Enginering Society, vol.38, no.1-2,1990.
Laz!r E., I.Pascu Drept penal, Partea special!, Editura Lumina Lex,
Bucure$ti,2004.
Laz!r E., Al!moreanu S., I.Dehn, H.Brandau Manual de anchet! n mediul
economico-financiar, DTP Prepress UBIQUM MEDIA SRL,
Bucure$ti, 2009.
Lascu I., C.L.Lascu, - Concepia $i crima organizat!, Editura Alma Mater,
Sibiu, 2003.
Loghin O., Toader T. Drept penal romn, Partea special !, Casa de Cultur! $i
Pres! 'ansa, Bucure$ti, 1994.
Loghin O., Toader T.- Drept penal romn, Partea special!, Ediia a IV-a
rev!zut! $i ad!ugit!, Casa de editur! $i pres! 'ansa, Bucure$ti,2001.
Lungu S., Tilea M., Voinea D. Cercetarea la faa locului n cazul
infraciunilor s!vr$ite prin mijloace electronice n Investigarea
criminalistic! a locului faptei, S.C.Luceaf!rul SA,Bucure$ti,2004.
Mastacan O. R!spunderea penal! a funcionarului public, Ediia a III-a
rev!zut!, Editura Hamangiu, Bucure$ti, 2009.
Mazzini V. Tratatto di diritto procesuale penale, Torino Unione Tipografice,
Editura Torinese, vol.IV., 1931-1932.
M!dul!rescu E., - Traficul de influen!, studiu de doctrin! $i jurispruden!,
Editura Hamangiu, Bucure$ti, 2006.
M!d!$escu H. Aspecte de ordin teoretic $i aplicativ privind prevenirea $i
cercetarea faptelor de corupie n Realit!i $i perspective n
criminalistic!, Bucure$ti, 2003.
Mih!il! M.F. Probarea vinov!iei prin diferite metode psihologice
n Realit!i $i perspective n criminalistic!, S.C.Luceaf!rul SA,
Bucure$ti, 2003.
Mircea I. Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucure$ti, 2001.
Mitrache C-tin, Mitrache C. Drept penal romn, Partea general!, Ediia
a VI-a, rev!zut! $i ad!ugit!, Editura Universul Juridic, Bucure$ti,2007.
Mitrofan N., Zdrenghea V., Butoi T. Psihologia judiciar !, Editura
'ansa, Bucure$ti, 1992.
Mocua Gh. Metodologia investig!rii infraciunii de sp!lare a banilor
Noul Orfeu, Bucure$ti, 2004.
Mommsen Th. Le droit penal romain, vol.III, Paris, 1907.
Mrejeru Th., Mrejeru B. Probele n procesul penal, Aspecte teoretice $i
jurisprudena n materie, Editura Nomina Lex, Bucure$ti,2010.
Munteanu I. La coruption des fonctionnaires public en droit penal roumaine,
Geneva,1931.
N!stase O. Ghidul procurorului criminalist, Editura Helicon, Timi $oara,1994.
Neagu I. Tratat de procedur! penal!, Editura Pro,Bucure$ti, 1997.
Neagu I. Drept procesual penal, Tratat, Partea general!, Editura Global
Lex, Bucure$ti, 2007.
Neagu I. Tratat de procedur! penal!, Partea general!, Universul Juridic
Bucure$ti, 2010.
Nistoreanu G., Dobrinoiu V., Boroi A., Molnar I., Pascu I., Laz!r V.
Drept penal, Partea special !, Editura Europa Nova, Bucure$ti, 2000.
Nistoreanu Gh., Boroi A. Drept penal, Partea special!, Editura All Beck,
Bucure$ti, 2002.
Niu N.,Zdrenghea N., Butoi T. Psihologie judiciar !, Editura 'ansa
Bucure$ti, 1992.
Oancea I. Explicaii teoretice ale Codului penal romn, vol.I, Editura
Academiei Bucure$ti,1969.
Palmiotto M.J. Criminal investigation, Editura Nelson Hall, Publishers
Chicago, 1994.
Paraschiv C.S., Damaschin M. Drept procesual penal, Editura Lumina
Lex, Bucure$ti, 2004.
Petre A. nregistr!rile audio $i audio-video, mijloace de prob!
n procesul penal Editura C.H.Beck, Bucure $ti, 2008.
Petre A., Grigora$ C. nregistr!rile audio $i adio-video, mijloace de prob!
n procesul penal: expertiza judiciar ! a nregistr!rilor audio,
fotografiilor $i nregistr!rilor video, Editura C.H.Beck, Bucure$ti,
2010.
Pintea A. nceperea, efectuarea $i terminarea urm!ririi penale, Editura
Lumina Lex, Bucure$ti, 2005.
Pop T. Drept procesual penal, vol.IV, Partea special!, Tipografia Naional!
Cluj, 1948.
Popescu D., R!mureanu V.,Codul penal comentat $i adnotat, Partea special!,
Vol.II., Editura $tiinific!, Bucure$ti, 1972.
Pradel J., Donti-Juan M. Droit penal special, Droit commun, Droit des
Affaires, 3-e edition Ed.Cujas Paris, 2004.
Sab!u-Pop O.A. Corupia $i combaterea fenomenului prin mijloace
Juridice, Universul Juridic, Bucure $ti, 2011.
Sandu I.E., Stancu E. - Tratat de tactic! criminalistic!, ediia a II-a,
Editura Carpai, Oradea, 1992.
Seneraro P, - Delitti di milantato credito e trafico di influenzia, Editura
Giuffre, Milano, 2000.
Stancu E. 'tiina investig!rii infraciunilor, vol.II, Editura Tempus,
Bucure$ti, 1992.
Stancu E. Criminalistica, vol.I, Tehnica criminalistic!, Ediia a II-a,
Editura Actami, Bucure$ti, 1997.
Stancu E. Tratat de criminalistic!, Ediia a IV-a rev!zut! $i ad!ugit!,
Universul Juridic, Bucure$ti, 2007.
Stancu E. Tratat de criminalistic!, Ediia a V-a rev!zut! $i ad!ugit!,
Universul Juridic, Bucure$ti, 2010.
Suciu C. Criminalistic!, Editura Didactic! $i Pedagogic!, Bucure$ti,1972.
'tefani G. , Levasseur G., Bouloc B, - Procedure Penale, Paris, 1996.
Thodoru Gr. Tratat de drept procesual penal, Editura Hamangiu,Bucure$ti,
2007.
Toader T. Drept penal romn, Partea special !, Editura Hamangiu, Bucure$ti,
2010.
Udroiu M., Sl!voiu R., Predescu O. Tehnici speciale de investigare n
Justiia penal!, Editura C.H.Beck, Bucure$ti, 2009.
U$vat C.F. Infraciunile de corupie n contextul reglement!rilor
europene, Editura Universul Juridic, Bucure $ti, 2010.
Vasiliu Th, Antoniu G., Dane$ T., Lucinescu D., Papadopol V., Pavel D.,
Popescu D., R!mureanu V., Codul penal comentat $i adnotat, Partea
Special!, vol.II., Editura 'tiinific!, Bucure$ti, 1972.
Volonciu N. Drept procesual penal, Editura Didactic! $i Pedagogic!,
Bucure$ti, 1972.
Volonciu N. Tratat de procedur! penal!, vol.I., Partea general!, Editura
Academiei Romne, 1975.
Volonciu N. Tratat de procedur! penal!, Partea special!, Vol.II, Editura
Paideia Bucure$ti 1994.
Volonciu N. Tratat de procedur! penal!, Partea special!, Editura Paideia,
1997.
Volonciu N. Tratat de procedur! penal!, vol.II, Ediia a III-a, revizuit!
$i ad!ugit!, Editura Paideia, Bucure$ti, 1998.
Volonciu N., Barbu A., Codul de procedur! penal! comentat: art.62-135:
Probele $i mijloacele de prob!, Editura Hamangiu, Bucure$ti, 2007.
Voicu C., Criminalitatea afacerilor, I.G.P., 1997.

S-ar putea să vă placă și