Sunteți pe pagina 1din 18

A. I.

trul uainal
1.1.Dfinira trului

trul rrzint un trmn gnral utilizat ntru ri fatr din mdiu (traumatim,
mii, mdifiri limati t.) aabil rva att la amni, t i la animal tar d
tniun i rai d alarm a rganimului, dtrminnd unri mblnviri grav 1. trul
rrzint rai individual rzult din intraiuna dintr rinl mdiului i aaitil
ar l ar individul ntru a uta fa fa atr rin.
rmnul tr rvin din uvntul angl-an- tr, und namn d amna
riun, intnitata fri ritat aura unui luru, antuar, grutat. nfrm ati
dfiniii vat, individul va rimi trul a riun au grutat l midi i
dfar viaa n ndiii tim. iuna a ft utilizat n at n, ntru rima dat, n
1932, d tr fizilgul Waltr Bradfrd annn2. Ata a artat n adrul rtrilr ftuat
rganimul rainaz la un fatr rut drt niv, fatr unut atzi drt trr, rin
ativitata itmului imati-adrnrgi.
riml brvaii rivind adatara rganimului la mdiu dataz din antihitat.
Hirat, n Vi mdiatri natura nidr bala nu namn dar ufrin i lziun
(ath), i i frtul rganimului d a i rtabili hilibrul (n).
frd nglih Ditinary li timlgia uvntului tr a rvnind din abrvira
uvntului ditr, flit n nglza mdival u nlul d difiultat, naz, durr, rvat
d fatri triri rganimului. n lul al I-la, fra niunii lrgt, trul dmn nd
riuni i influn rit din trir aura rganimului. rmnul t flit i n
inginri, dmnnd aa fr au riun ar dfrmaz ruril. difiara truturii ub
influna ali fr, t dmnat rin niuna d trin. ritna ati intrrtri
rgim la autrii ntmrani ar aimilaz trul u rinl trn ar rit riuni
1 Dicionarul Explicativ al Limbii Romne,
2 Cannon W.B., Stresses and strains of homeostatis, Ed. The American Journal of the Medical Sciences,
New York, 1935, p.189

aura rganimului. Abia n lul al I-la, ntul d tr t rluat d tiinl bilgi


i t utilizat iniial u nul d bal mintal.
rmnul d tr aarin bihimitului Han Hug Brun ly 3 ra d rr
trul t n trn lgtur u indrmul d adatar a rai la trul ar individul l
ralizaz n urma agriunilr mdiului. Han ly dfint trul a fiind anamblul d raii
rvat d rganimul uman fa d aiuna trn a unr agni auzali (fizii, himii, bilgii
i ihii) nta n himbri mrf-funinal, l mai ada ndrin. n nia atuia
trul t aat luiv rul d adatar a rganimului la mdiul natural i ial; ly
dri trul a fiind un indrm, u un aratr gnral adatativ nifi rvat d aiuna
agnilr trri aura rganimului.
D-a lungul timului dfiniia frit d ly a ft mltat d tr tudiil ftuat
d tr ri d rttri. Atfl, nfrm lui . Frai 4, trul rrzint tar d tniun,
nrdar i dinfrt, tar dtrminat d agni aftgni u mnifiai ngativ, d frutrara
au rrimara unr tri d mtivai (drin, airaii), d difiultata au imibilitata
rzlvrii unr rblm indifrnt d natura atra.
trul rmn n ntinuar unul dintr l mai diutat nt tiinifi. Dfinira
atui nt ml difr n funi d rtiva diilini din rtiva ria
labraz dfiniia. Atfl, n tim ndrinlgii dfin trul rin rima unr rimnt
ata t un run al rganimului la timulii trni, n tim ilgii dfin trul a
fiind rai datrat aratritiilr mdiului n ar trim, iar ihlgii rizaz ata
t rzultatul rii uni tri d autinfiin5.
Agnii trri t fi dfinii drt vnimnt d via au irumtan aabil
mdifi, hiar i ntru urt tim, tara d hilibru ihi. n aat atgri utm inlud
att vnimntl ngativ, numit i ditruri, t i vnimntl zitiv, dnumit utruri. n
azul ditrului rganimul va rta rdminant adrnalin i rtizl, iar n azul utrului
3 Selye H., Stress in health and disease, Ed. Butterworhs, Londra, 1976, p. 20
4 Fraisse P., Trait de Psychologie Exprimentale, vol. 5, Ed.Presses univ. de France, Paris, 1963, p. 85
5 Copper I.C., Psihologia organizaional-managerial, Ed.Polirom, Bucureti, 2005, p.64

rganimul va rdu antitat rut d ndrfin 6. Dzhilibrul hrmnal rdu d tr va


rdu trmn lung ft difrit. trul ngativ t rnabil d ria rit d rtizl
at auza uizar r a itmului imunitar, dnumit d ndrinlgi i
imundri, rum i rdizii ridiat la bli rni, bli digtiv, afiuni riratrii
i hiar anr7.
trul uainal a luat amlar dat u aariia unr ni itm infrmati, rum
i dzvltara ii rviiilr, rivatizara unr tar d ativitat au fnmnl ial
rum majul i dinibilizril. imul rrzint ntru mul mdrn tniun rmannt,
ata fiind rat ndlina t mai mult bitiv ntr- riad t mai urt. n
Uniuna uran, trul uainal rrzint a dua rblm d ntat lgat d ativitata
rfinal, du afiunil dral, rintr l mai d ntlnit rblm d ntat d la lul
d mun. Ata aftaz 28% dintr angajaii Uniunii urn.8
n gnral trul uainal dri un dmniu d tudiu, rtiv aria d rati au
d rtar fuaz aura aratritiilr ih-ial al munii, aratritii unt n
dtrimntul ntii angajatului9. n 1999 Intitutul ainal d rti i ntat n un din
Amria dfina trul uainal drt ri d runuri duntar att din unt d vdr
ihi, t i minal, au l atuni nd rinl imu d lul d mun nu triv u
aaitil, rurl au nitil angajatului. n at ituaii trul uainal utnd du
la altrara trii d ntat a angajatului au hiar unl rni.10
6 Bohle Philip, Quinlan Michael, Managing Occupational Health and Safety: A Multidisciplinary Approach,
2nd edition, Ed. Macmillan Publishers Australia, 2000, p.195
7 Krantz D.S., McCeney M.K., Effects of psychological and social factors on organic disease: A critical
assessment of research on coronary heart disease. Annual Review of Psychology 53, p.341-369, 2002
8 Raportul Ageniei Europene pentru Securitate i Sntate n Munc, 2002
9 Newman J., Beehr T., Job stress, employee health, and organizational effectiveness: A facet analysis model
and literature review, Pub. Id.103-378-139, 2002, p.74
10 Dumitracu D.L., Psychosomatic medicine. Recent progress and current trends. Ed. Medical
Universitar Iuliu Haieganu, Cluj Napoca, 2003, p. 112

Datrit multitudinii d trri, rum i a raii difrit a amnilr la ati trri,


nu utm gi n litratura d ialitat un nn atuni nd vrm dfinim trul
uainal. Atfl, it mai mult aiuni t dfini litar au umulativ at nt 11:
-d timul au variabil indndnt ainaz aura individului;
-d run nifi atuni nd aura individului intrvni ri timul;
-d intrainar timul- run, trul uainal rfrindu- la ituai n ar trrii intr
n intraiun u angajaii ntru a l mdifia mrtamntul au tara ihi, atfl nt
atia nu vr mia uta funina n ndiii tim;
-d tranzai, trul uainal fiind rzultatul ngirii dintr riunil mdiului i irarhizara
urilr individual;
-a i ing rrzntnd frtul d ajutar la tr din unt d vdr gnitiv i fizilgi d a
rdu, limina au tlra liitril intrn au trn d n unl azuri rurl ral
al rtivi ran.
lmia aata a rlifat fatul dfiniiil tradiinal al ntului d tr,
rfrindu-n aii la tr a timul, rai au intraiun, nu fa dt antuz agrat
vnimntl trn, fat i midi rttri analizz rl individual inrnt
rin intrmdiul rra ata unt valuat. imun aadar rivir d anamblu att aura
trrilr, t i aura valurii gnitiv a individului n riada trant au a rlaiilr
dinami tabilit ntr tat lmntl imliat n ituaia trant.12
rtiva mdrn abrdaz trul din unt d vdr rlainal, ata fiind atfl
dfinit drt rzultatul tranzaii dintr individ i mdiu. n aat ituai nial t
idntifi rl rin intrmdiul rra difritl mnnt unt ntat. La fl d
imrtant unt n i runatra fatului trul rzid din njunia dintr individ i

11 Derevenco P., Anghel I, Blan Adriana, Stresul n sntate i boal, Ed.Dacia, Cluj Napoca, 1992, p.84
12 Cooper C.L, Dewe P.J., ODriscoll M.P., Organizational Stress. A Review and Critique of Theory,
Research and Applications., Ed. Thousand Oaks Sage Publications, 2001, p. 3

mdiu, rum i atara itzi nfrm ria nii mnnt nu ntitui tr, i art
din at r.13
n ultimii ani numrul d lurilr d mun dirt dndnt d itml infrmati
itnt a unut rtr mnifiativ a a avut a rzultat imdiat rtra liitrilr
ihlgi i gnitiv n rul munii. Ata au du la intnifiara mtiii dintr
manii i rtiv angajaii atra. Atfl trul uainal gnrat d viaa irfinal
i d mdiul munii ntinu influnz att ativitata t i ntata angajailr.
u trbui trut u vdra fatul trul ar mnnt ubitiv, a in

b#%l!^+a?

trit d ria aura unr fatri trni a firi ran. Atfl ntru ran at
ntitui un fatr d rlaar, ntru alta at fi un rinial mtiv d tr. nttdauna trul
va durg din itna a tri aratritii nial: rzna au abna fatrilr d tr,
rurl rnal d nfruntar u trrii, rum i tiul d raii la tr.

1.2.rii liativ u rivir la tr

riniall trii liativ u rivir la tr fuaz intraiuna dintr fatrii


trri i raia ar rganimul ar n rzna atra. baza ati lgturi d
intrdndn triil t fi gruat n tri atgrii: abrdara itmi a trului din unt d
vdr fizilgi i ih-bilgi, bazat n rinial rtara ftuat d ly, n 1946;
abrdara ihlgi a trului mai al din rtiva ihlgii gnitiv dzvltat n 1984
d tr Lazaru i Flkman, a tria abrdar fiind rrzntat d tr a ilgi a trului
ial, arut n urma tudiilr ftuat d arlin n 1989 i hit n 1995.

13 Lazarus R.S., Theory based stress measurement, Psychological Inquiry, New York, 1990, p.46

Aa um am mai rizat trul din unt d vdr mdial t dfinit drt runul
rganimului la timular advr. Atfl, da ran un imt trat, a rfr
la runul arut n nttul anumitr ituaii advr d via, falizara fiind mdul n ar
rganimul u rainaz la rtivl ituaii.14
n 1946, ly lana dfiniia nfrm ria trul rrzint tar maniftat rintrun indrm urind tat himbril nifi indu n itmul bilgi d timulril
advr, tar dnumit d ata indrm Gnral d Adatar au .G.A. At indrm t d
fat un t fizilgi, univral, frmat din raii i r nifi, arut n urma aiunii
dirt a unui trr, raii vluaz n tim i urind tri ta i anum: faza d alarm,
taa rzitni i a a uizrii.15
Faza d alarm urind la rndul u alt du faz: a a ului niial i a a urmrii
atui . Faza ului iniial rrzint tririzara autmat a itabilitii, rin rdura
uni antiti mai mari d adrnalin i utnd auza ulraii gatrinttinal 16. ul ati
raii d alarm t d a mbiliza rganimul ntru rai d adatativitat d urt durat,
rai aar n ituaii d urgn. taa rd ul iniial marhaz iniira unr
r d arar. At r d arar manift mai al n lan fizilgi, r
t fi rrzntat d rtra tniunii artrial, a ritmului ardia au rtra frvni
riratrii. t ara i raii minal, rum fria, drina d nfruntar au n unl azuri
hiar i dri. n azul n ar ituaia d tr nu ntaz n aat ta, rganimul va intra
n a d-a dua faz i anum a d rzitn. n aat ta imtml raii d alarm
diar, a at ugra aarnt adatar a rganimului la trr. Atfl, di rana nu
d imria -ar afla ub tr, rganimul u n nu mai funinz n ndiii tim i
t ara mnl unr afiuni.

14 Hothersall D., History of psychology, Ed. McGraw-Hill, New York, 1990, p. 141
15 Selye, The Stress of life, Ed. McGraw-Hill, New York, 1976, p. 32
16 Mason J.W., Kosten T.R., Southwick S.M., Giller E.L., The use of psychoendocrine strategies in posttraumatic stress disorder. Journal of Applied Social Psychology, 21, Ed. The National Center for PTSD VA
Medical and Regional Office Center, Vermont, 1822-1846, p. 20

n adrul ati ta itmul imunitar va da din auza ritni trrilr, iar din
aat auz t ara bli rum ulr au bli ardivaular. 17 n ndiiil n ar ituaiil
liitant rit, taa rzitni la l fazi d uizar. n aat faz, aaitata
rganimului d a adata la trri t uizat, raar imtml tai fazi d alarm, dar,
d aat dat, rzitna nu mai t ibil. n anumit ituaii, aaitata d rzitn a
rganimului at da n la mblnvir, ituai n ar aar ditrugri irmdiabil al
uturilr i, n ar, n ndiiil n ar timulara avriv rit, rganimul utnd muri.18
dlul fizilgi un n vidn mbilizara rurlr d arar al rganimului n
vdra mbatrii rturbrilr. valuara nivlului rzumtiv al trului va fa baza
aratrului i amlitudinii raiilr ihfizilgi i mrtamntal. ritiil adu ati
trii riv urmtarl at:
- antul agrat u niuna d nifiaitat a runului rganimului, i nglijara
atlr ifi la tr; nfrm rtrilr rnt runul t mdulat att d fatri
rnali, t i d fatri ituainali;
-utilizara unr rd rimntal nadvat, imlit, dritiv, tralara i
tranunra nriti a datlr d la animal la m;
- ndrtara dmrului mtdlgi mai al r atl mrflgi i mai uin r l
bihimi au mlular;
- tralara hmi GA bazat rimnt animal, rin utilizara luiv a trrilr
fizii i himii, la ubiii umani nfruntai mai al u trri ihii t un dmr tiinifi,
trbui rivit u rzrv.
ria ihlgi dfint trul drt rul n urma ruia un individ intrainaz
u rriul u mdiu d via, aratritia nial a runului unui rganim la mdiul u

17 Iamandescu I.B., Stresul psihic i bolile interne, Ed. All, Bucureti, 1993, p.70
18 Dumitracu D.L., Psychosomatic medicine. Recent progress and current trends, Ed. Medical
Universitar Iuliu Haieganu, Cluj Napoca, 2003, p.112

nnjurtr, nfiind lia a d ifiitat, i gradul u nalt d ifiitat. 19 n 1966, ihlgii


tabil trul t rul rin ar rundm la anumit vnimnt au ituaii
nrvzut, traaant.
n anii 1970, n gama triilr u rivir la tr t intrdu ntul d vulnrabilitat a
individului n faa unrii la timuli trgni. n 1976, al a mi itza nfrm ria
rzitna rganimului t un fatr ruial n a namn imatul trului aura ntii.
nfrm trii al, al afirm it di fatri niali n dtrminara gradului d
rzitn a rganimului unui individ: aaitata d ing i rll d urt ial. n 1976,
Lazaru labraz mdlul intrainit al trului, iniiaz ida nfrm ria ria
aaitii d a fa fa liitrilr ralizaz n funi d valuara gnitiv a amninrii i
d imrtana ardat frutrrii i/au nflitului dtrminat d aata.
n 1991, Lazaru mltaz mdlul gnitiv aiat valurilr gnitiv rimar i
undar afirmnd trul t un nt rlainal, n nul ata t vzut a fiind
rlai (tranzai) ntr indivizi i mdiilr lr d via. Atfl, trul t rivit a fiind un r
ativ mu din antdnt auzal, r d mdir i ft al timulilr. Antdntl
auzal t fi variabil rnal, rum bligaiil au rdinl rnal au variabil ar in
d mdiu, rum ntrngril ituainal i liitril trn. rl d mdir rfr la
tratgiil d ing i la valuril gnitiv riv liitril i rurl. rimntara
trului i a rurlr d ing ndu la ft imdiat, rum raiil aftiv au
fizilgi i la ft trmn lung rum buntara ihlgi, ntata mati i
funinara ial.
Aadar, n anul 1993, Lazaru rmara fatul n ri tri rfritar la trul
ihlgi du nt ntral unt nidrat mdiatri ntrali n tranzaia ran-mdiu:
valuara gnitiv a indivizilr u rivir la mnifiaia a a ntml u tara lr d
buntar i valuara rurlr d ing, mnifi frturil gnitiv i mrtamntal
du d indivizi n ul gtinrii anumitr liitri ifi. ntul d valuar
bazaz ida rl minal (inluiv trul) unt dndnt d attril atual
ar ran l manift u rivir la mnifiaia i imatul unui anumit timul. itata
19 Lazarus R.S., Folkman S., Stress, Appraisal and Coping, Ed. Springer, New York, 1984, p. 95

atui nt d valuar aar a vidnt ntru a lia difrnl dintr indivizi n a


rivt alitata, intnitata i durata uni mii ifi n mdiil ar, bitiv, unt alai.
nidr, raia final t gnrat, mninut i aftat d un anumit mdl d valuar.
n nluzi, rttrii tind nidr trul a fiind un fnmn ihlgi, art a
mtivaii ati rdin tnd n fatul a mai mar art a rtrilr u rivir la tr au
ft fut d ihlgi i ihiatri, ialiti ar, n md natural i, advat rgtirii lr, tind
ntrz n muna lr d rtar rblml ihlgi i/au fizilgi u ar
nfrunt indivizii. Un alt mtiv ntru ar trul t rivit a fiind un fnmn ihlgi t
tndina amnilr d a ihlgiza ara ttul. it iti utrni rintat individ,
und ar natural lii ara ri at al mrtamntului fnd rfrir la variabil
ihlgi, ar in d rana individual.
Abrdara ilgi a trului t rrzntat d mdlul auzal i tria timulilr.
trivit trii timulilr, trul rrzint ndii a mdiului (Hlm i David, 1989, rkin,
l992). trul t idntifiat u fatrii d tr, numii trri, timuli au agni trani.
dlul auzal, dnumit i mdl inginr, nidr rana, rin analgi u mdll

b#%l!^+a?

thni, a avnd aaitat nnut (fiint d tlran) d a fa fa unr fatri tnial


duntri din mdiu. At mdl ntualizaz trul drt funi a timulilr, rimabil
rin frmula =f(). Rlaia dintr timuli i raii t unilatral i unidirinal, d tiul ->R.
ria timulilr ignr mlitata rlaii dintr fiina uman i mdiul u i itna
difrnlr intrindividual n raiil la tr20.
trrii unt vnimnt au ndiii al mdiului, ufiint d intn au frvnt nt
liit raii fizilgi i ihial din arta individului (llit i idrfr, l982).
trrii unt divizai n tri mari atgrii: fizii, ihii i iali. trrii ihiali unt
dbit d imrtani i i t ava rigina la nivl individual, familial, rfinal au ial21.
a) vnimnt riti d via ntitui aa numitul tr aut

20 White A, Stress and Anxiety, Ed. Godsfield Press, New York, 1999, p. 55
21 Pearlin I.L., The Sociological Study of Stress, Ed. Prentice Hall, New Jersey, 1998, p.203

Hlm i Rah (1967), dfin vnimntl d via drt himbri bitiv n


truturil i rlaiil ihial dtrmin rrganizri al irumtanlr uzual i imun
rganimului un frt d rajutar ihi i ial. Autrii au nrat labrz mtd
tandardizat d valuar a vnimntlr d via, n au ft ritiai au ignrat valuara
ubitiv i ifiitata runului, n funi d alitata vnimntului i individualitata
rani22.
b) raaril tidin au trul rni
Da vnimntl riti d via unt aimilat u trul aut, traaril zilni, numit
i nnvnimnt unt idntifiat u trul rni.23 Lazaru dfint traaril zilni, drt
rin i ndiii al viii zilni ar unt rut d individ a frutrant, iritant au
amnintar ntru tara a d nfrt fizi i ihi24. raaril unt gnrat d divr
dmnii al viii tidin: rfinal, finaniar, familial, viaa rnal, ntat,
rnabiliti ani, rlaii ial, mdiul ambintal. n ntrat u traaril tidin,
DLngi dri aa-numitl imblduri zilni, ar ntau n rin i ndiii al viii
zilni, rut a zitiv i lut u ft favrabil aura trii d nfrt fizi i ihi25.
) rinl traumati i atatrfal au trul ttraumati
rtril itmati aura atr trri au nut dua trminara rzbiului
amrian-vitnamz. imilitudini al raiilr t-rzbi, u l datrat atatrflr,
dzatrlr natural au dzatrlr rvat d m, au dtrminat aariia uni ni ntiti lini:
indrmul d tr t-traumati au D 26. Ata t dfinit a fiind un indrm aratrizat
rin dzvltara unr imtm ihi, mrtamntal i mati aar du vnimnt
22 Rahe R.H., Holmes T., Social Stress and Illness Onset, n Journal of Pszchosomatic Research, vol.8, Ed.
Pergamon Press Ltd., Northern Ireland, 1964, p. 35
23 Cohen S., Kessler R.C., Measuring Stress: a guide for health and social scientists, Ed. Oxford Universitz
Press, London, 1997, p. 211
24 Lazarus R.S., Folkman S., Stress, Appraisal and Coping, Ed. Springer, New York, 1984, p.15
25 DeLongis A., Coyne J.C., Dakof G., The impact of daily hassles, uplifts amd major life events to health
status.Health Psychology, nr.1, p.120

traumatizant iit din rndul rinlr uman nidrat nrmal. Dfinira trului a
run au a timul a uitat rzrv i ritii dar at mdl aar a unilatral, l nu
li dt n art rblmatia vat a trului i ignr difrnl intrindividual27.
William i r run un mdl al trului rfinal u 4 dirii, ar ilutraz
dinamimul rului numit tr28. At mdl nar arat fatrii trbui analizai
atuni nd mar nivlul d tr n intrirul uni rganizaii. Avm n at mdl ura
trului, flul n ar rnalitata individului amlifi au rdu riuna, mrtamntul
individului, i urtul d ar ata bnfiiaz. n l din urm, avm ftl fatrilr trri
aura individului, ar t fi d du fluri: zitiv, ar du la dzvlatra rnalitii, rgr,
avanar, i ngativ, ar dtrmin intalara trului i a ftlr al niv aura
rganimului29.
amnii ar ru atnuz ftl riunilr trn au un ntimnt d mlinir
i rt d in, un fl d u t fa mai mult, u att vi uta raliza mai mult. At mdl,
a i altl d altfl, ubliniaz ida trul nu t nina bligatri a riunii/rinlr
d la lul d mun30.
dlul IH31 (atinal Intitut fr uatinal afty and Halth) afirm
ttalitata ndiiilr d la lul d mun unt l ar du la aariia trului rfinal. Dar,
d alt art, nii i nu ignr rlul fatrului individual. i num fatrii trani d la lul
d mun jb trr i atninaz aura fatului atia t afta igurana i ntata
26 Chelcea S., Ilu P., Enciclopedie de psihosociologie, Ed. Economic, Bucureti, 2003, p. 64
27 Rahe R.H., Mahan J. and Arthur R., Predictions of near-future health-change from subjects preceding life
changes. Journal of Psychosomatic Research, 14, 1970, p. 402
28 Williams S., Cooper L., Managing workplace stress, Ed. John Wiley & Sons, New York, 2002, p. 83
29 Williams S., Cooper L., Managing workplace stress, Ed. John Wiley& Sons, New York, 2002, p. 85
30 Williams S., Cooper L., Managing workplace stress, Ed. John Wiley & Sons, New York, 2002, p.85
31 http://www.cdc.gov/niosh/docs/99-101/

angajatului. Influna trrilr t augmntat au diminuat d rnalitata individului,


rum i d alt ndiii favrizant au agravant. D aa trbui luat n nidrar i:
hilibrul dintr viaa d famili i lul d mun, urtul ial, rum i abrdar rlaat i
zitiv a rblmlr.

1.3.ur al trului uainal

trul rrzint un r altuit din tri lmnt nial i anum:


-trri- au fatrii dlanaz ntrgul r d trar a individului;
-raiil d tr- au mdifiril au l n urma imatului trrilr aura unui rganim,
att la nivl fizi t i ihlgi;
-mdiatrii trului - au fatrii intrvin ntr trri i raiil d tr influnnd
intnitata raiilr d tr.
laifiara l mai d utilizat a trrilr t a a imatului atra aura trii d
ntat gruaz trrii atfl:
-trri aui au vnimnt d via rrzntat d mdifiri al ndiiilr d via ruun
r d adatar;
-trri tidini u aratr rni, trri nu imli n ndiiil binuit d via.
Rlaia dintr trul uainal i difrit variabil atitudinal aratriti arii
indutrial-rganizainal t una dintr l mai intn rtat rblmatii din ultimii ani.
At fat t jutifiat d vrm trul uainal ar imlia ii majr att aura angajailr
t i aura rganizaiilr. ninl aura angajailr aar la nivl ihlgi, mdial i
mrtamntal32. ftl ihlgi aiat u un nivl ridiat d tr ua inal unt
32 Jones F., Bright J., Stress. Myth, Theory and Research, Ed. Pearson Education Ltd., Harlow, 2001, p. 119

uraliitara i uizara ihi, anitata, tulburril d mn, dria t. Din unt d


vdr mdial, trrii uainali au ft rlai u ri d rblm d ntat vr
rum: bli ardivaular, anr, atauri rbral, vtmri rral, numni, diabt, bli
infia, bli rni al fiatului, bli al lmnilr, bli d il, brnit rni t. trul
uainal ntribui mnifiativ la aariia i agravara atr bli rin intrmdiul tilului d
via aratriti angajailr trai, ar inlud mrtamnt rum rtra numului d
igri, abuzul d all i drguri, rdiziia r aidnt, mrtamntl agriv, tulburri
al mrtamntului alimntar t33.
n a rivt ninl trului uainal aura rganiza iilr, l dirt
vizaz artiiara dftua a angajailr la mun (abntim, ntrziri, grv, flutuai d
rnal, mrtamnt ntrardutiv t.), n tim ftl indirt rfr la
mrtamntl d mun dzadatativ: ul d a invti rur fizi i ihi ufiint n
arinil d mun (burnut-ul), diminuara rfrmani (dra rdutivitii i a alitii
rviiilr frit linilr), flutuaia d rnal i turil mari aiat ndiilr mdial i
rviiilr d ntat n mun.34 Amlara ngrijrtar a atr nin a fut a trul
uainal intr nu dar n atnia rttrilr (mai al a lr din dmniul tiin lr
mrtamntal), i i a managrilr ruai d ntata rganizainal.
n gnral, muli dintr angajai imt mtivai d rvril i difiultil aiat u
ignl munii i vr raina rin rtra rdutivitii rrii muni. Dira atr
difiulti l va adu angajailr un ntimnt d rlaar i atifai. n azul n ar riuna
atr ign dvin iv i riad ndlungat d tim, angajaii vr imi rriul
mfrt i intrl rnal l unt amninat, intalndu- tri d tam, furi au anitat.
imtml minal mninat alturi d ri d imtm gnitiv i mrtamntal dau
natr trii d tr35.

b#%l!^+a?

33 Cartwright S., Cooper C.L., Managing Workplace Stress, Ed. SAGE Publications, Thousand Oaks, 1997,
p. 64
34 Stamatios A., Antoniou G., Cooper C.L., Research Companion to Organizational Health Psychology, Ed.
Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 2005, p.97
35 Capotescu R., Stresul ocupaional. Teorii, modele, aplicaii, Ed. Lumen, Iai, 2006, p.16

Raiil indivizilr unt variabil n funi d natura riunilr i mura n ar


rtivii unt imliai dirt au indirt. rutul, mtivaia, rina, atitudinil, rum i
untinl uni ran, d art, i urtul i nurajara vnit din arta managrilr, a
filr irarhii au a lgilr, d alt art, vr jua un rl la fl d imrtant. rblml
trarfinal t d amna afta aaitata angajailr d a fa fa ignlr,
rfrmana lr n mun avnd n md vidnt d ufrit36.
n Uniuna uran37, trul n mun rrzint a dua rblm d ntat lgat d
ativitata rfinal, du afiunil dral, rintr l mai d ntlnit rblm d ntat
d la lul d mun. Ata aftaz 28% dintr angajaii Uniunii urn. trul n mun
at fi auzat d riuri ihial um ar fi ritara ativitilr, rganizara munii i
managmnt, d mlu: liitri rfinal dbit i ibiliti rdu d ntrl aura
rrii ativiti au rblm um ar fi vilna i hruira la lul d mun. Unl riuri fizi
um unt zgmtul i tmratura din mdiul d mun t, d amna, auzz trul n
mun.
lng fatrii rnali (bal, grab, tam, rblm d ntat, t.) ar intrvin
i ar antuaz tniun tranfrmnd- n tr, it la lul d mun i ri d ur
ifi ar t gnra atfl d tri. at turil au tiulat n fia d t ri d
rnabiliti, arini, ativiti i aiuni ifi. n, n ituaia n ar angajatul ajung
dfar imultan mai mult atfl d ndatriri, fiar avnd imrtan dbit i
nitnd mult atni i/au mult frt, rana n auz ar an mari nfrunt u tar
d tr gnrat d tama d a nu gri n niiuna dintr ativitil al 38. rmnl limit d
rdar a unr raart d mlu t d amna dvni trm d trant mai al ntru i
ar nu i-au gtinat n md rt timul i aiunil i ajung fi rai d tim. D amna,
dadlin-uril ntru ritl la ar labraz i alt ran ar nu i-au ndlinit arina

36 Research on work related stress, OSHA, 2000


37 Guidance on work-related stress, Employment and Social Affairs, Health and Safety at Work, European
Commission, 1999, p.205
38 Weber A.L, Social Psychology, Ed. HarperCollins Publishers, New York, 1992, p. 160

la tim, t dvni ur d tr ntru angajatul ar, u tat i-a ndlinit arinil, nu


at rda lurara nfrm rrilr ndurii.
alt auz a rdurii trului uainal rrzint lia uni bun rgtiri au
intruiri ntru ativitata dfurat. it nnumrat ituaii n ar unii angajai unt ui
ndlina anumit ativiti u tat nu au rgtira nar au intruira advat. n
at ndiii, t fir a angajatul rtiv fi uraliitat, a dtrmin tar d
tr antuat d grutata dfurrii aiunilr. alt rblm la fl d tringnt rrzint
un rt managmnt i itna ra multr fi irarhii. n mmntul n ar un angajat ar mai
muli fi, fiar dintr atia liitndu-i ri d raart au aiuni, unl ar uraun
au hiar intr n ntradii, angajatul dvin dzrintat, nmaitiind ui i ubrdnaz i
anum ar d fut.
Atuni nd angajatul, fi nu ar igurana lului d mun au fi nd nu ti fart lar
anum ar d fut au ar t irarhia n rganizaia din ar fa art, trul intalaz
trm d ur. ndiiil fizi d la lul d mun t dvni trant mai al atuni nd
it ra mult zgmt d fnd, bruiaj, vibraii, lumin lab, t. riar dintr ata at
dtrmina aariia trului, rdund, n alai tim, i atifaia la lul d mun. dul n ar
funinaz rganizaia i tiul d managmnt rflt i n tara gnral a angajailr.
mani ar ar un managmnt hilibrat i rintat r angajat, va ava alariai rlaai,
rdutivi i atrai d a fa. n himb, un managmnt autritar, liti rigid i
nrmiiv va inufla n rmann angajailr tar d tam ar finalizaz rin tr39.
n mmntul n ar ntr di angajai it ri d nnlgri ar nu unt ndrtat,
tara d tniun ar aar t ur igur d tr att ntru i imliai, t i ntru rtul
angajailr ar fa art din ltivul rtiv. n aat ituai, ndura ar trbui
intrvin ntru dtninar, fi rin lmurira rblmi, fi rin arara rilr mbatant.
ftul big brthr40 t trm d utrni mai al n rima faz n ar angajaii
39 Van Der Doef M., Maes S., The job demand-control model and psychological well-being: a review of 20
years of empirical research, Work Stress, 13, 2, p. 88
40 Ivancevich J.M., Matesson M.T, Preston C., Occupational stress, type A behaviour and physical well
being, Academy of Management Journal, 25, p. 375

ntintizaz fatul fiar miar l t urmrit i analizat rin intrmdiul amrlr d


luat vdri. trul intalaz n tim datrit riunii ihlgi ritat d itml d
urmrir.
trul nu aar bru i la t maim. l tr rin mai mult faz ar i rmit
individului ia muril trivit ntru amlirara trii i nlturara fatrilr gnratri. Din
at mtiv, ntru a vita a trul aftz un numr mar d angajai, managmntul, uinut
d dartamntul d rur uman, at analiza baza htinarlr intrn, ar unt url d
tr al alariailr i nr nlturara atr fatri ngativi.
una dvin trant din auza unr agni trri, d ar trbui in nt la
analiz a ativitii manii. trrii t fi laifiai atfl41:
1. Agni trri lgai d ninutul munii:
-mun mult nnrmat;
-ritm d luru mult ra raid;
-mun ra difiil fa d ibilitil angajatului;
-ra uin d luru;
-mun mntn au u iluri ra urt;
-ra mult au ra uin rnabiliti;
-ign uin rizat;
-fart uin librtat n utara raiunilr.
2. Agni trri lgai d ndiiil d la lul d mun (rgnmi, uritata munii):
-muna riula (ubtan himi, luru ub tniun ltri mar, t.);
-zgmt, vibraii, iluminat nrunztr;
41 Van Der Doef M., Maes S., The job demand-control model and psychological well-being: a review of 20
years of empirical research, Work Stress, 13, 2, p. 88

-tmratura, vntilaia, umiditata nrunztar a arului;


-ziia d luru nrunztar a rului;
-hiamnt nrunztar;
-r ulimntar iv;
-mdalitata d rganizar a munii au nrtara auzlr.
3. Agni trri lgai d rlaiil d mun:
-rtiva lab n a rivt arira;
-alarizar inhitabil;
-rmnar mult ub attri;
-nigurana lului d mun;
-mdalitata d ditribuir a arinilr;
-inufiinta uinr la lul d mun;
-hruira d ri ti (inluiv uala);
-jigniri;
-diriminri42.
Lurul n ndiii d tr ndu la bal rni au urmnaj. Angajatul i ird
aaitata d mun, iar firma nfrunt u fnmnul d abntim auzat d mblnviril
rni. Atuni nd rganizaz au rrganizaz ativitata manii, trbui vrifiat t d
mar t riul d a ava angajai trai. rbui arur lita d ntrl d mai j i bifat al
ur d tr ar manift ftiv la luril d mun din firm. n flul ata at ti
aura rr fatri trbui ainat ntru a in trul ub ntrl:
42 Ivancevich J.M., Matesson M.T, Preston C., Occupational stress, type A behaviour and physical well being,
Academy of Management Journal, 25, p. 375

-vnimnt majr rnt: aidnt d mun, ndiri, aniuni, t.;


-himbri majr al intruiunilr i rdurilr d luru;
-Lurul frvnt t rl d rgram;

b#%l!^+a?

-Rrganizri majr al firmi la intrval d tim ra urt;


-uranrara n mun a angajailr i attril nralit;
-tiluri d ndur dmtivant ;
-nflit ntr angajaii ar luraz la rit mun;
-tandard li au nfuz (lia fii tului, lia d muniar n firm t.)43.
rfia i lul d mun rrzinta un at imrtant n viaa firuia dintr ni. n
afar d atul vidnt d a fi riniala ur d vnituri lul d mun t imrtant i din
mult alt unt d vdr, a imagin d in, a via ial, t. Din tat at mtiv un l
d mun ntitui adri i imrtant ur d tr. hiar i luril l mai bun d mun
au trmn-limit, valuri ridi i rnabiliti. La ata va aduga i trul
runztr atra.
n anumit limit trul at fi un fatr mtivatr n atuni nd dt anumit
limit at a d ub ntrl. Aar a numim "anitata d rfrman" i tindm
unm jbul mai ru dt ri alt nidrnt rum familia, viaa rnal au a
ial.

b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a?

43 Ivancevich J.M., Matesson M.T, Preston C., Occupational stress, type A behaviour and physical well being,
Academy of Management Journal, 25, p. 377