Sunteți pe pagina 1din 62

. 1.

td d trnmitr infrmiilr

ri tivitt ntrrin d tni r l bz trnmitr i utilizr


infrmiilr xitnt. n funi d ninutul lr, infrmiil t fi tiinifi, thnlgi,
nmi, t. t t dr mrlui ubli u unui ubli i liz t. Infrmiil
t fi trnmi fi l rl, fi l ri, dr t fi tr nmi i vizu l rin intrmdiul
uni r d rt u bit d muzu. iun d dt 1 t dfinit drt rrzntr
ftlr, niunilr u intruiunilr ntr-un md frml, dvt ntru munir,
intrrtr u rlurr mnul u utmt tr. u lt uvint, dtl
rrzint infrmii dt.
Du frm r u, infrmiil t fi lifit n:
-nlgi, rrzntt rin mrimi fizi, unt i/u imgini n frm fizi ifi
dizitivlr thni l rlurz fr n fi utilizt difiri numri;
-digitl, rrzntt utiliznd difiri numri l unui fnmn rl u uni frm
nlgi; n t z urt infrmiil vr r uiun d v lri bin r (0,1)
runztr lr duri.
Uzul, ntru trnfrmr infrmii dintr- frm numri ntr-un nlgi,
fl dizitiv d nvri. difir trbui fi fidl, tfl nt nu xit irdri
u ltrri d infrmi. Utilizr lultrlr i rllr d lultr ntru
mmrr, rr i trnmitr infrmii digitl r ft vidnt rtr
vitzi d trnfr i itii d mmrr, rgir rid infrmii, tul d
rlurr rltiv rdu. itml infrmti d biru rlurz uzul infrmi ub frm
digitl; dr un numr rdu d dizitiv rifri nx gtinz infrmii nlgi.
Du ntur lr, infrmiil t fi:

1 Conform definiiei oferite de Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) i International
Standards Organization (ISO)

-dt numri, lfbti u lfnumri (numri i/u lfbti) rlurt rin rii
ifi
-dumnt ninnd uvint rgnizt n rgrf, frz, gini, rlurt d rgrm
il - ditr d dumnt - u filiti d thnrdtr, rnjr n gin, ntrl
rtgrfi i intti. jritt ditrlr d dumnt rmit i intrdur unr bit
ntxt, um r fi: tbll, imginil, dnl, rrzntril grfi. Imrimntl mdrn t
rd u urt imginil grfi, dr xit i dizitiv ilizt n tirir tr
(lttr).
-vn udi gnrt d v umn, fnmn rl, intrumnt muzil u
inttiztr ltrni. itml Windw, d xmlu, nin utilit r ntru rlur r
infrmiilr udi.
-vnt vid d tiul filmlr u imginilr nimt t fi gtint d mr d lut
vdri u rgrm d grfi bidimninl (2D) i tridimninl (3D). Imginil t fi
nit d vn udi.
dt u nutul lului l XIX-l, zirul v fi ndt d tlgr f i tlfn, i r
l nutul lului l XX-l, d rdi i tlviziun 2. n urm dririi ltriitii i
undlr ltrmgnti, dvnit ibil unr n iruli frt rid infrmiilr
ntrg lnt. n 1837, . r rlizt un itm r fl urntul ltri ntru
trnmitr d mj difit: tlgrful. lgrful trnmit mi nti mnl vizul,
i mnl ltri. t t rimul mijl d munir l dit n r rmi
trimitr d mj rltiv mlx. Flir ltriitii mbuntit nidr bil
ibilitil tlgrfului. ltriitt rmi trnmitr intntn infrmii i
funinr itmului ri vrm, tt ziu, t i nt. jl irul d- lungul
unr fir ltri intlt tli.
n 1876, G. ll nut un rt ltri r ut trnmit glul umn:
tlfnul. l du intrumnt d munir u unut un mr u. n mult ri - u
rt rl d fir tlgrfi u tlfni. Liniilr rin, uinut d tli, li - u dug t,
2 E. Graur, Tehnici de comunicare, Ed. Media Mira, Cluj Napoca, 2001, p.15

ntru trnmitr mjlr d l un ntinnt l ltul, bluril ufundt fundul


nlr.

Iniil, tlfnul funin dtrit unr mnl ltri numit n lgi,

dr rrduu fidl untul vii. t itm r innvnintul u mult iu


liniil tlfni. D , dtrit rgrului infrmti i digitlizrii, tlfnul flt tt
mi mult mnl digitl, r u mi uin iu.
lt rtri u dhi l tlmuniiilr r nu mi fl firl. n 1873,
J.. xwll (1831-1879) intuit xitnt undlr ltrmgnti. n 1888, H.Hrtz ruit
rdu und ltrmgnti invizibil i tbilit u x t l i rriti
lumin. t unt undl rdiltri (u undl rdi), r n md binuit l mi
numim i und hrtzin. G. rni rt n 1896 tlgrful fr fir. ntru tr nmit nu
numi mnl difit, dr i uvint u muzi r nvi d ri d imbuntiri: n
1926, J.L. ird ftut rim dmntri ubli d tlviziun.
lgrful nu mi t flit n zill ntr; utilizz tlimrimntl r
trnmit infrmii ntru zirl din lum ntrg. rtrul ri txtul tttur
lfbti. in trdu t txt n mnl ltri. L dtini, tlimrimnt
trdu l l mnll i imrim txtul.
n nu d mult, flir binlr tlfni r ingurul md d tlfn din fr
i. tzi, utm tlfn din min, trn u d trd, u jutrul tlfnlr mbil.
nd un bnt i rnt tlfnul mbil, t t ntt l ntn d mii-ri
r ntrlizz luril vnit din zn. D l, lul trnmit r ntr l d
trnzit r l dirijz ru tlfni n l rn utt. ritriul rit d
ntn d mii-ri t numit lul. Din t mtiv, tlfnl mbil num i
tlfn lulr.
tzi, infrmi t irul difrit urturi, n funi d ntitt d
infrmi r trbui trnrtt, d riditt d trnmii i d ditn. tfl,
munir tlfni t irul rin fir n l un ntru ll, i fi urtt l
undlr n l un tlit u rintt r un blu trvrz nul, ntru -i
nhi trul tt rin fir. dt u dzvltr infrmtiii u ft rlizt rl d
tlmuniii r f ibil iruli rid unui numr frt mr d infrmii, ub

frm d mnl digitl. t infrmii t fi unt, imgini tti u n mi r, txt


ri dt infrmti.
irltrni t r un l unt mdliti tntnt i ntit tiv inrdibil
d rlurr i trr dtlr, n tim tlmuniiil ndrt r nul r
ditnlr n munir. rid utmtizr, infrmtizr, digitizr t nliit din
rimtrul inviilr thnlgi3.
Infrmti - nut din nitt mnilr d ftu frt rd lul
mtmti din n mi mlx. tzi, rmit i ftu r ltr r ii din t t
dmniil rtrii, l rii, divrtimntului i hir l tivitilr ni.
n lul l XVII-l, n ur, rttrii -u inirt din m niml
rnilr ntru n mini d lul. n 1642, filful i vntul frnz li
l rlizt min r f rii d dunr i dr. funin u ri
dint mbint ntr l. n 1944 Hwrd H. ikn rlizt rk 1, un lultr u
grutt d 5 tn, l rui riniiu d funinr mbin mdiin i iruitl ltri.
n 1943, l rr rmti mrin, Jhn uhl i rr krt n
ntruir uni mini r lulz tritriil tirurilr d buz. tfl, i r liz z
rimul lultr mlt ltrni, numit I (ltrni umri Intgr tr nd
mutr). rtul, r ntr 30 d tn, ut nmuli du numr d t z ifr n
mi uin d jumtt d und, u jutrul miilr d tuburi ltrni mbl t n rii d
t z, rrzntnd unitil, zil, utl t., dr r dbir d lult rl mdrn
rgrmul tui nu r nrgitrt n mmri.
n 1971, itt Intl ruit intlz tt mnntl rinil l unui
lultr ntr-un ingur iruit intgrt: t fiind rimul mirrr. i mi, mi
utrni i mi iftin, lultrul dvnit tzi un bit l viii d zi u zi: l t rznt n
mult i t flit n mjritt lurilr d mun. Invnt r mirrrului
ndu, n nii 1970, l dzvltr lultrlr d dimniuni mii ntru uz rnl.
t ru flit l nut dr d thniini i infrmtiini. n 1976, tv Jb i
3 Idem, pag. 17

thn Wznik, rz lultr ibil i nilitilr. n 1981, itt I,


rz lultrul rnl, rimul mirlultr fbrit n ri, r n utiliztrii
ntri l nidr frt mlit.
nd lultrl unt ntt ntr l unm fl n r. t luru
rmit ftur unui himb rid d rviii, infrmii, indifrnt d ditn. rim rt,
rnt, - nut l fritul nilr 1960, urmr rtrilr din rmt mri n.
tuni, ft nut un itm d ntr lultrlr ntr l rin m i mult i
difrit; d rt rli r ditru, infrmiil jungu l dtintr lt
l.Intrntul t r ltuit dintr- mulim d rl infrmti, mtiv ntru r
mi numt i ru rllr. Intrntul t un itm mndil d rl d lultr
intrntt, r nlnt rviiil d munir dtlr um r fi dhidr uni
iuni d luru l ditn, trnfrul d fiir, t ltrni i gruuril d diuii.
Intrntul ft flit l nut d univriti ntru himbul d infrmii, i d
mrl ubli, l nutul nilr 1990, n il dtrit itmului Wb, r rmit
dlr u uurin r. Intrntul fr numr rviii: t ltrni, u mil, u jutrul ri trnmit rid un mj tr un lt bnt l Intrnt riund n
lum; rtiir l frumuri rgnizt un it, und uti diut numit tm u
intrnui din ntrg lum; vidnfrintl4.
u lgturi d mr vitz tr grnil ninl. rnit iniil un rviiu
imlu, bil mut un mj txt (ir d rtr) d un lultr ltul i -l
dug l un fiir numit u tl, -mil-ul unut dzvltr nmitnt u
dzvltr rllr d muniti.
Frumul d diuii (ht frum) funinz ntr-un itm d bultin infrm tiv i
t un frum il u nfrin r rmit mi multr rtii ni n-lin
ngjz n li tim ntr- nvri rin ttr rnd d ntrbri i runuri.
t nu frm d munir ntr xitnilii lumii virtul rrzint r ti li ntul
dintr ti. t indubitbil ntru mmnt t frm d munir n nu lum
virtul t rid i fiint. Limbjul flit, r bund n frm brvit, rin ttui
4 Idem, pag. 19

lumii rl i mdifi ntinuu, l f mi in ibil ntru i din f r. n


t lum invizibil ntru i nnti l r jung rintr- iml mnd i dintr dt n utm trzi n mijlul uni ivilizii flt l ll lt t l lumii. h t-ul t
lul d ntlnir l ulturilr i iviliziilr r tind nt ntr- unitt
multiulturl.
Ut-ul t l mi mr itm ditribuit d vizir ltrni r fr n jur d
b#%l!^+a?50.000 d gruuri d diuii (nw gru) i t flit zilni d t 15 milin d
rn din t 100 d ri. D n rfrim numi l munitil virtul rmnti,
ntr nw gru-uril r muni Wb, R (.ultur.rmnin) t din unt d
vdr rnlgi rimul gru mt d munir rmn.
rtril din dmniul thnlgii u du l miniturizr mnntlr ltrni
i u rt tfl lultr din n mi mii i, rin urmr, m i ur d tr nrt t.
lultrl rtbil t fi dtt u unitt D-Rm, un mdm i un tlfn mbil. tfl
utm tlfn ur, utm trimit i rimi fxuri u utm intr n ru Intrnt, riund nm fl. il rtri rintz um r liminr intrmdirilr um unt mu-ul,
tttur u mnu u dt ntru ut d intruiunil dirt. rnl ttil rmit
dj munir u lultrul rin iml tingr numitr zn d rn u vrful
dgtlr. L unl lultr utm mnd vrbl mjritt funiilr unui rgrm
u dit dirt un txt. Unii rttri nr rlizz rgr m r r rmit ntrlul
lultrului u jutrul gndirii. til ililr d vinl d vntr unt rvzut
dj u vizir r rim dirt infrmiil din lultrul flt l brd. Unl ti
tz undl mi d rir, rmit dlnr mi rid tirului n timul unr
lut rin.
mutrl i thnlgiil frnt ntinu fr mnilr ni i ni mdliti d
munir. tul n lum d tzi drulz n iritul uni mri rvri. V vni i
vrm nd, brnti l rll d dbit mr, vm fi lii n i d numrul d nl V
rint, tfl d l tlviziun frti vm tr l tlviziun rrii. u n
rmn dt n lturm ibriului, intrinm u tur nlimitt d rlii
virtul i untm nvignd. ntru rim dt vm v riljul munim
univrl i ltfl dt rin intrmdiul rligii u idlgii.

munir i infrmi unt d i vrt u mnir. - himbt


d- lungul llr i, n il, n ultiml dnii unt md litil i ml r u r
infrmi t rdu, ltt, rlurt, trt i difuzt. L tt t dug
mirjul dintr lultr i tlmunii, nlurr dtrmint d dzvltr
munirii. l du thnlgii (thnlgi lultrlr i tlmuniiilr),
lut mrun, unt dnumit tlmti u, mi imlu, thnlgi infrminl.
i tt driril itii infrminl init ur imrtni infrmii i
munirii n tivitt nmi. Difrnl rvin din mdul d ntri v ntjl
nmi i ninl il l imlmntrii r lrg thnlgii infrm in l.
Littl vrbt d itt n r l mi imrtnt vntj il, nmi i d
rdui lg d rlurr infrmiilr i d muniii. itt n r infrmi
j r ltdt l vu bunuril mtril t itt infrminl. n ri
lui Rgr, itt infrminl t r n r mjrit t fri d mun
mun din i r rz u infrmii i ntru r infrmi t lmntul l mi
imrtnt.
ntr- viziun mi ml, vrbt d itt n r gnrr, trnmitr i
utilizr infrmii unt n tivitt nmi d imrtn vitl. n t ntxt,
f difrn ntr infrmi rdu i infrmi mijl d rdui5.
lmntul diiv n dzvltr trii infrmiilr i thnlgiilr ur
munirii l- ntituit trr munirii d l frml d munir ubli i muni r
intrrnl l frm munirii d m i l rii mijllr d muni r n m
m-mdi n du jumtt lului XIX. Din unt d vdr itri, vlui mdiilr
mdrn d munir n dt u invntr tirului d Guttnbrg, dr bi n lul
XVII r riml zir tirit rgult. Dtrit rfinrii tirului i rgnizrii ti (
rviiu rmnnt) r invi tt n urtul thnlgi (ibilitt trnmitrii
infrmii rgult), t i n ln il ( intitui ilizt n munir d m).

5 J.J. Van Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen tiina comunicrii, Editura Humanitas, Bucureti,
1998, p.21

tudiiul itmti l munirii ft influnt d himbril thnlgi i i l.


L nutul lului XX, munir ft tudit n ul girii mijl lr ntru
mri influn liti zirlr i mur ninl mrl i il l filmului i
rdiului. n tim, n nii `50, nliz munirii ft ghidt mi l d ruri rti
i ft influnt d dzvltr infrmtiii, mtmtiii i ibrntiii. n nii `80
ntul d infrmi li l nivl gnrl, tfl nt vrbt d itt
infrminl r t fi idntifibil rin rtritii rrii. t un tfl
brdril tul l infrmii i thnlgiilr n tudiul munirii rzint ri d
rtritii:
1. infrmi i munir t fi murt i untifit;
2. munir i infrmi dvin fr mnnt l viii d zi u zi, l unt
mrfuri, bunuri;
3. infrmi i munir unt lmnt-rr n funi d r dfint grdul d
dzvltr l itii6.
itmul infrmti rrzint rt itmului infrminl r rmit
rlizr riunilr d ulgr, trnmitr, tr, rlurr dtlr i difuzr
infrmiilr tfl binut, rin utilizr mijllr thnlgii infrmii (I). ntru -i
ndlini rlul n drul itmului infrminl, itmul infrmti urind nmblul tuturr
rurlr, rgulilr, rdurilr, mijllr, mtdlr i thniilr, rin r igur
rlurr utmt dtlr.
itmul infrmti l riri rgniz ii trbui fi tfl trutur t, nt
rund rinlr difritlr gruuri d utiliztri. n t , n drul rgnizii t fi
utilizt urmtrl tiuri d itm infrmti:

itm infrmti l nivl rinl (rtinl Lvl tm) rmit


ulgr, tr i rlurr dtlr rfritr l trnziil i rl
nmi;

6 V. Marinescu Introducere n teoria comunicrii principii, modele, aplicaii-, Editura Tritronic,


Bucureti, 2003, pag. 165

itm d gtiun untrii n drul rgnizii (nwldg tm),


rmind rmvr nilr thnlgii i untin n drul rgnizii (d
xmlu rdul ftwr dtint ritrii itt d lultr D)
rum i igurr utmtizrii i ntrlului fluxului d dumnt ;

itm infrmti dtint ndurii urnt, u rlul d igur drulr


tivitilr d ntrl i ndur trmn urt;

itml infrmti dtint ndurii trtgi, r filitz hii


mngril rlizr lnifirii tivitii rgnizii trmn lung, n
vdr tingrii bitivlr trtgi rnizt.

D vm n vdr ritriul nturii rlurrilr rlizt u jutrul itmlr


infrmti, utm f urmtr lifir7:

itm ntru rlurr trnziilr (rntin ring tm) r unt


ilizt n rlur, tr i rlurr dtlr rivitr l trnziil
zilni, d rutin.

itm dtint tivitii d birti (ffi utmtin tm), dtin t n


rinil rnlului imlit n rul rlurrii infrmii. n t
tgri utm urind: rr d txt, rr d tbl, itm d
t ltrni.

itm infrmti dtint rtrii-dzvltrii (nwldg Wrk tm)


dtint rrii i intgrrii nilr thnlgii.

itm infrmti dtint ndurii (ngmnt Infrmtin tm), vnd


igurr rrtlr intti d rutin, nr n rul
fundmntrii diziilr urnt, ntrlului i lnifirii trmn urt.

itm urt d dizi (Diin urt tm) fr mngrilr mdl


mlx i rfundt d nliz, n vdr fundmntrii diziilr.

7 V. Stanciu Proiectarea sistemelor informatice de gestiune, Ed. Ciion, Bucureti, 2000, pag. 11

itm urt l xutivului (- xutiv urt tm) rrzint itm


infrmti dtint ndurii trtgi i rmit lur unr dizii trmn
lung, ltl dt l d rutin.

ntul d itt infrminl t tzi unnim tt, vidniindu-


ri d liii rtriti: -uin inluiv rviii i itm intgrt d ntrrindr, Lrning; -Gvrnn t. l u n mun ltfrm bzt bz d dt vnt i
Intrnt, d ltfl un din diriil trtgi l mrilr rrii din dmniu.
n nr i rlizr itmlr infrmti trbui lut n nidr r lmnt
ifi firi rgnizii, n il fiin, dimniun i trutur rurlr um n,
mtril i finnir, tnilul i mntlitt rnlului, zii ti n ntxtul
nmi ninl i intrninl.
Indifrnt d rtritiil rgnizii, n trtgi d rliz r itmlr
infrmti i v un mrnt itmul d mngmnt l rgnizii r urind mi
mult mnnt db n funi d ntur i d rtritiil intrumntului
utilizt.
Un dmniu rivilgit d lir thnlgiilr infrmti l ntitui ni
mngmntul rlizrii itmlr infrmti8. Vluml mri d dt, mlxitt
rdurilr d dminitrr i rlurr lr, xignl ridit lgt d furnizr n tim
util, d tr itmul infrmti, unr infrmii vlid i rlvnt, n r ndurii, unt
rtritii dfinitrii n rrt u rblmti infrmtizrii l t nivl. t
ruun titudin dinmi i rtiv utiliztrilr, n rrt u xl tr i
dzvltr itmului infrmti frnt.
it-ul wb t ntribui mnifitiv l mnir n r rgnizi rlizz
himbul d infrmii u mdiul u, rndrnt u linii i nurnii. n rimul z, t
vrb dr furnizr unui vlum d infrmii trtiv i ufiint ntru dtrmin
ri fvrbil linilr: umrr u mndr rdulr/rviiilr rmvt

8 T. Vtuiu, C. Toader Are computers esential for management information systems?, Proceeding of
Conference, Ed. Edis, Zilina, 2001, pag. 121

u l uin liitr d infrmii ulimntr dr t. n l dil z, t vrb


dr difrnir rgnizii n rrt u mtitrii i.
it-ul t li d gini wb ntruit n rrt u numit trutur rdfinit
i vnd bitiv rinil rr urtului ntru rlizr munirii u mdiul
xtrn rgnizii n iul virtul i/u rr ltfrmi ntru dfurr mrului
ltrni u rdul i/u rviiil.rgnizii.
trutur uni gini wb urind lmnt rum:
titlul ginii: r n br d titlu rgrmului d nvigr Intrnt utiliz t i
rvt tt l idntifir ginii i ninutului ti, t i ntru filitr utrii
ti n iul virtul;
ubtitluril: rv l truturr lgi ninutului ginii n iuni ditint
filitnd rurgr ti n rrt u intrul lui r vizitz i vizu liz z; b#
%l!^+a?

ninutul ginii: urind infrmiil r rgnizi intninz l

trnmit ubliului vizt.


lit: rrzint nu tt un lmnt d ninut, t mi l un md d rzntr
(frmtr) r t fi utilizt ntru truturr i rzntr infrmiilr inlu n
ginil wb. Utilizr ti nfr mi mult lritt i nizi n rznt r i
urmrir infrmiilr inlu n ginil wb;

hrlink-uril: fr ibilitt urmririi dr lr iuni d r t

intrt "nvigtrul", lt gini vnd un ninut imilr u it ginii vzut iniil


u hir lt it-uri vnd lgtur dirt u ninutul infrmiilr rzntt n gin
t (vizulizt) iniil;
infrmiil d ntt: numl i lmntl d llizr (dr tl, numr d
tlfn u fx, dr d -mil, t.) l rgnizii r rlizt, dminitrz i din
gin t.
trutur unui it wb inlud:

- gin d intrdur;
- ginil d drir rdu/rviiu;
- frmulrul d mnd;
- htinrul;
- gin d nuti;
- nwlttrul;
- gin FQ.
Gir unui rvr-gzd ntru it-ul rgnizii u l intituii ubli f
innd m d ri d ritrii d li rum:
-

tr d dt: u t iul frit d furnizrul d Intrnt t mi mr u tt

rbbilitt d li tui rt; nu t ufiint untr vlumului iului


dinibil i i "hiri" ltit ntru t; d mn, intrz i ndiiil n r t
fi binut un iu ulimntr ntru tr d fiir l rgnizii/intituii (txt,
imgini, unt, t.);
- trnmitr d dt: lmntl d rfrin unt rrzntt d vitz d tr nfr d d t i
d ntitt d dt t fi trnmi tr l r z it-ul rgnizii/intituii.
u t ntitt d infrmii r drt fi dinibilizt ntru ubliul vizt t m i
mr, u tt t nr vitz d trnfr mi mr i bn rirr limitri n tr nfrul
tr;
- urmrir trfiului: t un lmnt-hi n vlur fiini utilizrii it-ului wb
intrumnt d mrkting n-lin; intrz xitn unr filiti um r fi ntrizr
numrului d ri, rrtii tr intrvl tmrl (r, zil, t.) i idntifi r
tr (d xmlu idntifir mtrlr d utr d r ft t it-ul);
- rxdir ti ltrni: rmit rtrnmitr tuturr mjlr d t ltrni d
tr dminitrtrul rvr-ului gzd tr rgnizi/intitui r nhirit iu
t ntr-un nt d t ltrni ifit d t;

- ntur nxiunii l Intrnt rvrului-gzd: tiul nxiunii i vitz d trnfr unt


nil ntru "vizibilitt" it-ului wb l rgnizii/intituii n iul virtu l. u t
it-ul t mi ibil, u tt fiin i utilitt vr fi mi mri ntru rgnizi.
lgr rvrului-gzd t rzulttul uni nliz mrtiv filitilr frit
d tr difriii furnizri vui n vdr i filitilr vizt d tr rgnizi/intitui.
ntru v mi mult trfi wbit, mrktingul n mtrl d utr t lui
infilibil. trl d utr unt mtd numrul unu r fl numtrii ntru
gi ut nlin. fi litt i bin un l bun, tuni nd ut du uvintl
hi lgt d tivitt rgnizii/ intituii, t du un flux mnifitiv d tnili
lini/ntribubili r ut, n md tiv, tiul d rdu u rviii r l fr
rgnizi/intitui rtiv.
n trn lgtur u wbit-ul i un dintr l mi imrtnt mnnt l Intrntului
t t ltrni u itmul -mil. rin -mil t fi trimi riri ltrni hi r m i
multr mni ddt, tfl nt t ltrni t fi flit i ntru tiri.
ntru trimit uiv rir ltrni, trbui i unti dr -mil. Vi mi
v nvi, firt, d un rgrm d trnmitr -mil. D riml rgrm -mil nu
utu trnmit dt txt, rgrml mi ni t lur i u rtr il, ub frm
unr ht d infrmii binr, u imgini, rgrm u dumnt ntru ditr d
txt. n t , v fli iun Inrt fil (numit d tthmnt) i v fi rizt
fiirul r trimit.
lit u dr d mil t mi uluitr ntrbuinr mil-ului. t
lg un gru d mni r unt intri d li ubit. n trut r f rt gru fli
dr d mil uni numit rn, unndu-i dr numl. n rnt nu mi t
d difiil. vritt d tlg u rut Intrnt, r v rmit uti ur drl
d mil l rnlr. rblm ti ltrni t nu rzint igurn,
hk-rii t it, dr t trnmi d- lungul liniilr ubli r ltui
Intrntul. ntru nimni n fr xditrului i dtintrului nu t iti m jul

mil, trbui utilizt ritr un ftwr r mt tfl mjul nt numi i


r u hi d ritr rt l t iti9.
Ultimii ni u ft rid intrnt ntru inginrii ftwr. Intrntul vut un
ft rfund ur lumii lultrlr. u numi m vzut mdifir mdului n
r rm lultrl i mdul n r t n influnz vi, dr m ft d
mn mrtri l trnfrmr mdlitii n r intituiil i riv tivitil d
bz i flului n r lultrl i Intrntul j un rl n dur lr n r
infrmii10.
n wgru (frum d diuii) utiliztrii rt nvrii mrit tm.
Utiliztrul t bn l unul u mi mult frumuri ntribuind dirt l tm d diui
u/i runznd l ntrbri. mr d nvri il difrniz d l binuit,
n rinil, rin ftul ii in m d difrnl d fu r r, i r diuiil nu m i
rt n tim rl11. Gruuril d diuii rrzint un nmblu d numtri ftivi u
tnili r utilizz Intrntul ntru himb infrmii numit tm d intr
rir. n ntr- numit mur, gruuril d diuii unt imilr luburilr (runiuni l
numtrilr r u hiziint un numit rdu u rviiu). Difrn mjr dintr
gruuril d diuii i luburi r n vdr mdul n r irul infrmi n intrirul
tr.
n zul gruurilr d diuii: munir r un rtr intrtiv dtrit mdiului
d munir flit (intrntul rmit vhiulr d infrmii n mbl nuri), intr r n
gru dind xluiv d intrul utiliztrului ntru tm tui i d drin tui d
himb infrmii mrgin ti. munir dfr tt n ln vrtil, ntr
rgniztr i mmbrii gruului, t i n ln rizntl, numi ntr mmbrii gruului ( t
fiind, d ltfl, unul dintr bitivl ifi urmrit rin rr gruului d diuii).
9 P. Gralla Cum funcioneaz Internetul, Ed. B.I.C. All, Bucureti, 2003, pag. 89
10 Don Benage, A. Mirza Visual 6, Ed. Teora, Bucureti, 2001, pag. 422
11 B. Eder, W. Kodzm, F. Lechner Internet. Informaie i Comunicare, Ed. All Educational, Bucureti,
2002, pag. 23

rblm-hi lgt d utilizr gruurilr d diuii rrzint lgr ntr utilizr


unui gru d diuii dj rt u rr unui gru d diuii nu.
Utilizr unui gru d diuii dj rt ruun dtr rgnizii l
"frmtul" i tndrdl tui. t d ruu rgnizi v unt i v mnin
nltrt tm gruului, v rt mdul n r dfr diuiil ntr mmbrii
gruului i rgulil d tiht it tr, v ntrl ntur i vlumul d infrmii
trnmi mmbrilr gruului tfl nt dmrul rgnizii nu ib un rtr mril.
J nrd Lvinn ugrz urmtrii i imrtni n utilizr unui gru d diuii dj
rt:

1. lgr gruului, v fi rfrt nttdun l r t l mi rit rfil


rgnizii i bitivlr d mrkting i vnzri l ti;
2. fmilirizr u rgulil d nvri l gruului, mi bun ur n t n
ntituind- rubri FQ - Frquntl kd Qutin - r inlud runuril l l mi
imrtnt ntrbri l unui tnil utiliztr dr gru;
3. urmrir muniii n drul gruului, vizz idntifir rinillr tm brdt
n diuiil dintr mmbrii gruului i lr r r n rim-lnul tr - lidrii d
ini

gruului;

4. rtiir tiv n drul gruului, "bnr" l gru i imlir rgnizii rin


rrzntntul u dmnt n himbul d infrmii dfurt d mmbrii gruului;
5. trnmitr d infrmii util ntru rgnizi tr mmbrii gruului; t limitt d un
dintr rgulil nil l funinrii gruurilr r intrzi "ublir" d m j
ubliitr, hir i mt, tr mmbri;
6. ngjmntul ntnt n ntruir, dzvltr i mninr rliilr u mmbrii
gruului; utilizr gruurilr d diui dj xitnt ruun brdr trtgi:
urmrir unr bitiv lr tbilit d tin rin intrmdiul unr tiviti ifi
lnifit, rgnizt i rit u rur.

rinil rblm lgt d rr gruului d diuii rrzint ntruir uni


bz d dt urinznd infrmii dr ti i r u hiziint rduul u rviiul.
ur rinil d infrmii n t n ntitui untl d vnzr l rduului (d
xmlu, dumntl finnir-ntbil mi l umrr; un lt xmlu l ntitui
rgnizr unui nur rminl ntru umrtrii rduului n urm rui bin
dtl dr ti n urm nrgitrrii lr rtiini l nur).
Gruul d diuii t inlud, mnnt ditint tui, un ubgru l
linilr tnili i rgnizii. n t ubgru vr fi inlui ti i r i-u xrimt
ntr-un md ifi intrul ntru rdul i rviiil rgnizii (d xmlu: r nl
r vizitnd untl d vnzr u nimit rim infrmii ulimntr dr
rgnizi, rdul i rviiil l; rnl r u vizitt tndul rgnizii l un
dintr mniftril rminl l r t rtiit; rnl r u rint n
urm unr iuni d mrkting "ff-lin" - riil tl u tlfni l mniil d
mrkting dirt - u "n-lin" dfurt d tr rgnizi - mil-uril d run rimit
n urm uni mnii d dirt miling.
Intrr n gru t f i rin utilizr unui "itm d bnmnt". t
itm rrzint, n n, un itm d nrgitrr viitrilr mmbri i gruului. l nu trbui
rut, d xmlu, n li md u bnr l difrit ubliii. n ultim intn, ftul
"tx d bnr" t 0 (bnmnt grtuit) t fi ult un lmnt ulimntr d
timulr tnii linilr f d numit frt rgnizii i d mlifi r r ii
tr (din unt d vdr timului d run i vlumului runurilr).
xitn mdrtrului rrzint du rblm-hi. rgnizi r rz
gruul d diuii trbui rund l ntrbr "t d nr t rzn unui
mdrtr?". b#%l!^+Gruuril d diuii, n iun li, nu imli n md bligtriu
un mdrtr ntru , n t md, himbul d infrmii dintr mmbrii gruului, ruu
dfur n md libr, nrtriint, r ut fi influnt d tr iniil mi d tr
mdrtr. d lt rt, fir mmbru l gruului ri, l uin ril, miiun d
mdrtr n mmntul n r lnz diui. u n ultimul rnd, gtin r gruului t
xritt d tr l r dminitrz, urmrt i tulizz lit u mmbrii tui.
Din rtiv mrktingului n-lin, xitn mdrtrului (u hir mi multr

mdrtri) t nr ntru igur dfurr muniii u mmbrii gruului n


vdr tingrii bitivlr d mrkting l rgnizii.
t xit mi muli mdrtri i gruului d diuii. t dizi dind d
nvrgur gruului (numrul lr r l mun i zn ggrfi d rvnin tr)
i d mlxitt rdulr i rviiilr rgnizii. tfl, rgnizi r r lini
ftivi u tnili tri ntinnt t did utilizz tri mdrtri. xit, d
mn, ibilitt d v mdrtri difrii r r tl thni,
finnir u mril i d mrkting l rduului i rviiului. ntru nu mli n
dfurr munirii u mmbrii gruului, lui mi trivit ntitui dmnr
uni ingur rn r igur munir i r diun d xrin i lutiil d
ilitt frmult d tr hi mlx d i liti din dmniul thni, fin ni r,
mril u d mrkting.
itmul d munii ifi rrzint tri rblm nil it rrii
unui gru d diuii. t rflt rtritiil munirii dfurt n drul gruului:
fluxul d infrmii, rtiv infrmiil r irul tt vrtil. t i riznt l,
nul infrmiilr, rtiv infrmiil r t irul n dublu n, tfl int n t
zuri munir t nidrt fi intrtiv, i intrumntl munirii, rtiv
infrmiil irul vnd urt mjl d t ltrni, nwlttr-l, "tiril" t.
munir n drul gruului trbui dfr rmnnt. Fir mmbru l
gruului trbui rtii l diui, mdrtrul timulndu-l n t n. ntru ntrtin
tr tiv gruului, ridi, mdrtrul lnz tm ni d diui u infrmii
flind intrumnt ifi. Rgulil d munir n drul gruului unt mi "libr l" rin
mri u l xitnt n drul gruurilr d diuii uzul. riin t "ubli" ri
tt tim t diui vizz rgnizi, rdul, rviiil u mril frit. drtrului
i rvin, n t ntxt, miiun d ndrum dirt urul diuiilr. mbrii gruului d
diuii trbui buur d un ttut ifi. Intrr n gru nmn, tfl, binr unr
vntj lgt d l mi mult ri d umrr ultrir unr rdu i rviii (d
xmlu: ririti ntru numit umrri, rduri d ruri i trif, rviii ulimnt r
frit grtuit, t.).

Dzvltr gruului d diuii ntitui un bitiv intrin urmrit d tr


rgnizi rin rr tui. ntru xtind gruul iniil rt, rgnizi t fli
intrumnt ifi mrktingului "ff-lin", mrktingului "n-lin" u hir mmbrii
gruului. Intrumntl d mrkting "ff-lin" unt mniil d ubliitt u d rmv r
vnzrilr; mnii d mrkting dirt, rtiir l mniftri rminl.
Intrumntl d mrkting "n-lin" mnrt n tgrii rum mniil d r r d
trfi tr it-ul wb l rgnizii, rum i mniil d dirt miling. Utilizr
mmbrilr gruului t rliz rin frtl rminl d tiul "gt frind!" ("du un
ritn!"); t rmnnd linii rgnizii r rmvz grtuit rdul i
rviiil rgnizii n f rudlr, ritnilr i untinlr, t din urm
hiziinndu-l.
Gruuril d tiri (gruuri d diuii u frumuri d diuii) rrzint l rgi itm d
munir rin r rn vnd divr ruri i iuni himb infrmii, diut
bz unr tm d intr gnrl u rtiulr u un difrit ntrbri. jritt
gruurilr d diuii unt ditribuit n mri rl d lultr i unt unut ub numl
gnri d Ut , nmn rurtr uvintlr Ur twrk (R u
utiliztrilr). n rznt xit t 40.000 d tfl d gruuri, i r numrul lr t n ntinu
rtr.t numr mr xli rin ftul tmti brdt t frt divr
urinznd tt tm d ultur gnrl, t i ubit frt ifi, ibil num i unui
numr rtrn d utiliztri ilizi. Frumul unui gru d diuii t mn u un
vizir ltrni n r unii rtiini un ntrbri ir lii rund u f divr
mntrii l rtilul iniil. t t ntrbri i runuri frmz un fir d diuii
(thrd). ri mmbru l unui gru d diuii t iti m jl trimi d li mmbri u
t dug rriil l inii rintr-un nu mj trnmi lrlli. rur ,dt u
rtr numrului d bni, v rt i numrul d mj lgt ntr l rintr-un ubit
mun .
Un Wblg (u blg urt) t gin Wb r nin divr frgmnt d
infrmii u l dizii d rn. i mult dt tt, un blg t fi nidrt un
mijl d munir intrrnl, ntur utnd vri d l frm d jurnl n-lin,

n l un dzit d infrmii rivitr l un dmniu, fiind ditt fi d ingur r n,


fi d un gru.
Fnmnul Wblg nut i mlr din nul 2000, unii nliti timnd
zilni r Wb t 80 d mii d ni blguri, ntrinut tt d nnimi, t i d divr
rnliti rvnind dintr- umdni d dmnii. ntmi unui blg t iml, trutur
inluznd un titlu (vntul un ubtitlu), lit mjlr (intrrilr) urnt rdtt d
utrii blg-ului u d tri vizittri, lit d lgturi r lt it-uri u blg-uri d intr
i, vntul, lt ingrdint (igl, lit d diuii, ttitii t.).
Unl ubit intrnt t fi diutt rt, utiliztrii vnd ibilitt, vi
unr frmulr Wb, intrdu rriil inii u ugtii n dul blg-ului. Digur,
diuiil t fi mnitrizt d rritrul blg-ului, ir unl mj nrunzt r t fi
limint mlt u ril. ntru ut rfri un numit mj (r t dir d
rim gin blg-ului d dinmi t mr), utiliztrii t fl d numit lgtur rmnnt it tui. tfl, un mj t fi t fi dirt, fi
rurgnd lit mjlr xitnt.
mnnt rinl rrzint mtrul d utr intrn, vizittrii vnd
ibilitt rg, bz unr ritrii, infrmiil urin n lit mjlr blgurilr12.
Fbk t un it d il ntwrking, r t xltt i n rritt rivt
d Fbk In. Din tmbri 2006, ri rn u vrt d t trirz ni, u
dr vlid d -mil (nu i r u rdin ntr-un din ril n r t intrzi ), t
dvni un utiliztr Fbk. Utiliztrii t dug mmbri ni, l trimit m j i
tulizz rfiluril lr u rtr rnl d ntifi mmbrii dr i nii. n lu,
utiliztrii t intr rl rgnizt d r, l lul d mun, rum i l u f ult t.
uml it-ului rvin d l numl lvil d ri dt l nutul nului dmi d
tr dminitriil univritt din U, u intni d jut tudnii un rir
mi bin.

12 S. Buraga Situri web la cheie. Soluii profesionale de implementare, Ed. Polirom, Iai, 2004

Utiliztrii t r rfil u ftgrfii, lit d intr rnl, infrmii d ntt


i lt infrmii rnl. munir u ritnii i li utiliztri t f rin
intrmdiul mjlr rivt u ubli u unui ht. Utiliztrii t r, d mn, i
ltur gruurilr d intr, dintr r unl unt mninut d rgniz ii un mijl d
ubliitt. Fbk rmit utiliztrilr d lg tril d rri lr vi rivt i
lg in t vd ri l tr d rfil.
it-ul t grtuit ntru utiliztri i gnrz vnituri din ubliitt, um r fi
rlml bnnr. n md imliit, vizulizr d dt rfil dtlit limitz l utiliztri
din i r i "limitri munitt rznbil". irft t rtnr Fbk xluiv
ntru rvir bnnr ubliitr i, tr numi Fbk rvt rlm r xit n
invntrul ubliitr l irft. trivit mr, mni d mrkting d intrnt d
rtr, Fbk ltz mi mult dt d l vizittrii i Ggl i irft, d r
nidrbil mi mi dt h!.
Fbk r un numr d rtritii u r utiliztrii t intrin. t
inlud un iu d gin d rfil, r rmit ritnilr t mj ntru utiliz tr
ntru vd fir utiliztr lui; k rmit utiliztrilr d trimit un virtul
"trit" l l ( ntifir, i un un utiliztr r t u ft kd). niul
Ftgrfii, und utiliztrii t nr lbum i ftgrfii i d tr, r rmit utiliztrilr
infrmz ritnii lr, d und i iunil lr. n funi d tril d nfidni lit t,
riin t vd rfilul unui utiliztr. n iuli 2007, Fbk nut rmind
utiliztrilr t fiir tt l rt, n tim rt ft ntrir limit t l
ntinut txt numi.
Un dintr liiil l mi ulr d Fbk t lir Ftgrfii, und
utiliztrii t nr lbum i ftgrfii. Fbk rmit utiliztrilr n r un numr
nlimitt d ftgrfii, n mri u lt rviii d hting, um r fi htbukt i Flikr,
r li limit l numrul d ftgrfii r un utiliztr t rmi nr i. n
rimii ni, utiliztrii Fbk -u limitt l 60 d ftgrfii lbum. Din lun mi 2009,
t limit ft mjrt l 200 d ftgrfii lbum.

xit tri d nfidnilitt ntru lbum individul, limitr gruurilr d


utiliztri r t vd un lbum. D xmlu, vi rivt unui lbum t fi tt tfl
nt numi ritnii utiliztrului t vd lbumul, n tim vi riv t d un lt lbum
t fi tt tfl nt ti utiliztrii Fbk l t vd. lt r triti rrii
Ftgrfii t bilitt d tiht utiliztrii ntr- ftgrfi. D xmlu, n zul n r
ftgrfi nin ritnii unui utiliztr, tuni utiliztrul t trimit t g ritnului n
ftgrfi. t trimit ntifir tr ritn ft tihtt, i l fr un link ntru
vd ftgrfi.
ubitul "Fbk" buzl tuturr, mi l d nd numrul d utiliztri
dit ifr imbli d 200 d milin. n ultiml luni, ru il gig nt tr
un numr d ni utiliztri mi mr dt uli Rmnii.
mrul ltrni (ltrni mmr u -mmr n nglz) t dmrul d
umrr rin intrmdiul trnmitrii d dt l ditn, dmr ifi litiii ditributiv
mrktingului. rin intrmdiul intrntului dzvlt rli d himb i rviii ntr frt nt
i viitr umrtr. rmnul d ltrni uin ft fut ulr n nii 1990, rintr-
mni ubliitr mnii I.
Utilizr tuturr mijllr ltrni ntru rtiir l tivitt d mr
ltrni rt dnumir d trnzi ltrni ( -trd n limb nglz). trn lgt d
mrul ltrni unt fril ltrni, nu limitz l umr r i vnz r d
bunuri u rviii, i inlud i rvir umrtrilr, lbrr u rtnrii d fri u
ndur uni rgnizii rin mijl ltrni.
n trnziil mril li diting tru t difrit, du um urmz:
1. infrmr mril rfritr l trnzi i num, rtr d mrkting;
2. nhir ntrtului mril;
3. vnzr rduului u rviiului;
4. lt rduului u rviiului.

n drul mrului ltrni t fi trnzint bunuri i rviii digitl (unt


xlu fzl lgiti), ir lul n r unt trnzint t bunuri digitl rt
dnumir d i ltrni (-mrkt n limb nglz) ntxtul virtul n r
umrtrii i vnztrii g unul ltul i trnzinz fri ltrni.
nfiiil mrului ltrni ntru mnii t fi lifit du um urmz:
1. xtindr il intrninl rin igurr d rviii i rfrmn; b#%l!^+a?
2. igurr uni dhidri d 360 n rivin rliilr u linii, dfinit igurr
ftului ti ngjii, frtnii i rtnrii u imgin mlt, lintului.
3. dr tului d rr, rr, ditribuir, trr i gir infrmii bzt
hrti rin rr uni gini wb trtiv, unui mgzin virtul. Wb it-uril
rnlizt, ugtiil ntru umrr i frtl il rnlizt t ntr- r r
mur ubtitui intriunil d ti f n f, d ti trdiinl;
4. rz ibilitt mdlrii rdulr i rviiilr nvil umrtrilr i
imlifir rdurilr;
5. turi d munii mi mii;
6. rizitt i igurn. rvrl rll, rdundn hrdwr-ului, thnlgi fil-f,
nritr infrmii i firwll-uril t ndlini t rin;
7. rtr mtitivitii i rinlizr rlr d fri, rin rtruturri intrn i
rin thnlgii l infrmii.
8. ntruir unui ln vlri ltrni, n r un ntul un numr limit t d
mtn nulu, uul unui mgzin u ingur rir.
nfiiil mrului ltrni ntru numtri t fi lifit du um urmz:
1. ibilitt numtrilr umr u f trnzii 24 d r zi, n tt timul
nului din r ri li;
2. rd numtrilr mi mult ibiliti d lgr rdulr i rurilr;

3. numtrilr li d igurn ur vlrii. Vnztrii t rliz t luru, frind un


rdu u lini d rdu r trg tnilii lini rin ruri mtitiv, i n
mrul n-ltrni;
4. rmit livrr rid rdulr i/u rviiilr (n numit zuri);
5. numtrii t rim infrmii rlvnt n und, i nu n zil u tmni;
6. igurr mtivii numtrilr d umr i d rturn. Vnzril rminl
t imli un, frt il u rduri. Link-uril d lt it-uri wb i rgr ml
filit d rlm t fi d mn d jutr;
7. F ibil rtiir n liitii virtul;
8. ndmnr numtrilr l num. mrinii rin intrmdiul intrntului t igur
t ti d jutr rintr- ml infrmr mrtiv i rin filiti bun d utr;
9. rmit numtrilr intrinz u li umrtri n muniti ltrni i
mr xrinl;
10. Lnd linii jut inguri. igurnd funinr unui it d utrvir, ur d
flit fr itn, t fi d jutr n t n;
11. Filitz mtii, rzult n dr rurilr.
12. Fmilirizz numtrii u thnlgi i i in ti n u ultiml himbri.
nfiiil mrului ltrni ntru itt t fi lifit du um urmz:
1. igurr imului munitii rin ht-uri, frum-uri liit imli r lintului,
hm d lilitt i rgrm d finitt;
2. D ibilitt mi multr rn lurz d i umr d
rzult n trfi mi mi trzi i lur zut rului;
3. rmit numit mrfuri fi vndut l ruri mi zut, u vntj ntru i u
vnituri mi mii;

4. rt fiin i/u mbunt litt;


5. un l dizii rgnizr ufiint d tnt i gil, ntru rund rid l ri
himbri din mdiul nmi, il i fizi.
n rznt Intrnt xit mi mult thnlgii d rr mgzinlr dinmi :
, H, J, ir bz d dt / -QL / rl. D drii fi un mgzin
vitul trbui v intri d firm und gzduii it-ul furnizz rviiil d r vi
nvi.
ri mgzin virtul r iun d 'gzin' und intr linii i umr
rdul i iun d 'dmin' und intr dr dminitrtrul it-ului, vd - umr t
n ziu urnt, nult divr ttitii, dug/trg rdu t.
Unul din mril vntj l mgzinlr virtul dinmi u utntifir (Lgin)
t ftul t mnitriz ntnt ur-ii i tt tivitt lr it (n zn din it
intr, num du lik, num i inz t.), d mn i r frmulr d
ndj nlin i frumuri ntru vd r unt rfrinl/rlmiil linilr, utnd
tfl -i mbuntti litt rviiilr. tv gruuri indutril imrtnt u dzvltt
mtd r rmit umrtrilr i vnztrilr imli n tr nz ii ltrni igur
Intrnt.
rnziil ltrni igur (ur ltrni r n tin) rrzint
ifii thni rmit ftur d trnzii igur u lt Intrnt, rin
intrmdiul rdului, flind mbini d dt ritt, rviii d utntifir
utiliztrului i rtifit digitl ntru rtj numrul rdului umrtrului i ntru
igur dtl trnzii nu t fi intrtt n timul trnmiii. rl vntj l
ti ifiii, n rrt u lt itm d urit t, t dug r unr rtifi t
digitl r iz rul rdului i rdutrul u intitui finnir i u itmul
d lt rin intrmdiul rdurilr Vi i trrd. rtifitl digitl rvin un nivl d
frud r lt itm nu l t rvni.
himbul finnir dhi FX (n Finnil xhng) rmit intituiilr
finnir himb dt finnir rin Intrnt u utiliztrii finli d u u

utiliztrii d rgrm finnir Wb, lrnd rul d ntr l multil intrf i


itm l linilr. Fnd imlmntr itmului bnr n-lin mult mi ur, FX-ul
fr ibilitt unr rviii d trnzii n-lin ntru un numr rut d numtri,
dndu-l ibilitt d -i gtin n-lin finnl u jutrul intituiilr l d ti.
Iniitiv d li ltrni mbint JI (Jint ltrni mnt Inititiv)
rmit liiilr lint (frnt-nd) i lr rvr (bk-nd) ngiz intrumnt d l t,
rtl, rum i mnim d trnrt. ul rtl v fi flit ntru ntrui un ti
d rviii finnir d intrmdir, luru r i v jut rdutri i numtri
idntifi d numit trnzii vr fi ftut rin t ltrni u rin tr nfr r d
fiir, r xmlu. D mn, i v jut utiliztri idntifi d tr nz i
ruun flir unr numit rtl, um r fi itm d lt rin rd nfrm
ifiii 13.
ult it-uri flt Intrnt n rznt l r vizittrilr nrgitrz i fr
infrmii miniml dr i nii, nint d l rd it-ul rtiv. tfl,
utiliztrii trbui fr n md rtt li infrmii ntru f rt mult it-uri
mur nvighz Intrnt. u tndrdul d Rlizr rfilurilr utm intrdu
infrmiil rnl drit ntr-un fiir tt hrd-di i i utm did ntru r
it-uri Intrnt rdm t infrmii i ntru r nu14. b#%l

.2- tore dtelor

rhivre eletroni doumentelor rerezint roeul de trnunere n formt


eletroni, eibil ehimentelor eletronie de relurre dtelor, rin
doumentului e hrtie, lifire i oiere de metdte.

13 N.J. Muller Enciclopedia Internet, Ed. Tehnic, Bucureti, 2002, pag. 113
14 Idem 8, pag. 387

b#%l!^+a?

nre

Infrtrutur hrdwre (erverele, ehimentele de tore i ele de omuniii)


i omonentele ritie le itemului IT ot fi reltiv uor externlizte dtorit
tndrdizrii. odelul loud ete utilizt entru infrtrutur IT externlizt e ote fi
utilizt i erviiu. Tehnologiile moderne ermit oluii omlete de loud, ete
oerind tt onetul de loud ubli, loud rivt, t i vrinte de loud hibrid.
entru unii, loud omuting rerezint un dintre ele mi imortnte revolu ii
tehnologie re rut n ultimii ni. entru lii, et rerezint evolui nturl
unui et de tehnologii detinte relizrii viului mult tett l unei informtii utilitre. n
orie z, un entru un numr mre de ri interete loud omuting ou un lo rimordi l
n dezvoltre trtegiilor lor tehnologie. loud omuting ont ntr-un et de tehnologii i
modele de erviii re e xez e utilizre i furnizre de liii informtie,
itte de relurre, tore i iu entru memorie, tote bzte e internet. loud
omuting ote gener imortnte benefiii eonomie, deoree reure l erere ot fi
onfigurte, extine i ete e internet u detul de mult uurin.
e lng benefiiile eonomie, loud omuting ote due benefiii n mterie de
euritte; ntrerinderile, n eil ele mii i mijloii, ot hiziion, l un ot mrginl,
tehnologii de nivel nlt re, n mod norml, nu -r ndr n limitele lor bugetre. Exit o
vriette de erviii oferite de furnizorii de loud omuting, de l iteme virtule de relu r re
dtelor (re nlouie i/u funionez n rlel u erverele onvenionle, ub
ontrolul diret l oertorului), l erviii de iten entru dezvoltre de liii i
gzduire web vnt, n l oluii informtie online re ot nloui liiile intlte
n mod onvenionl e omuterele eronle le utiliztorilor finli. rintre ete e numr
liiile de relurre de text, gendele i lendrele, itemele de eviden entru tore
online doumentelor i oluii externlizte de oreonden eletroni.
Exlit e neleul utiliztorilor de internet, loud omuting nemn oferi
itte de roere entru diozitive eletronie (ltouri, tblete, mrthone-uri) rin
intermediul unei infrtruturi flte l ditn. Rortt l nivel internionl nu exit o
definiie unnim ett loud omuting-ului, n numite intituii onrte u
nert define fenomenul. De exemlu, Intitutul ionl de tnd rde i Tehnologie l
ttelor Unite (IT) definit loud omutingul rerezentnd un model re ermite, l

erere, eul n ree omod i ubiuu l un nmblu omun de reure informtie


onfigurbile (re exemlu reele, ervere, medii de tore, liii i erviii) re ot fi
rid rourte i livrte, u efort minim u u interiune minim din rte furnizorului de
erviii.15
L rndul u, omii Euroen reizt loud omutingul ote fi nele
tore, roere i utilizre de dte e omutere flte l ditn i ete rin
intermediul internetului, rerezentnd o nou fz de indutrilizre (tndrdizre, extindere,
dionibilitte generlizt) furnizrii uterii de lul n regim de utilitte ubli (utilit
omuting) omrbil u indutrilizre furnizrii de eletriitte de tre entrlele din
domeniul energiei.16
omii nott urmtorele elemente definitorii entru loud omuting:17

hrdwre-ul (omutere, diozitive de tore) ete deinut de furnizorul de erviii de loud


omuting, nu de utiliztorul re interionez u et rin internet;

utilizre hrdwre-ului ete otimizt dinmi rintr-o ree de omutere, tfel nt


loi ext dtelor u roeelor, reum i informiile rivind rte din hrdwre
re deervete un utiliztor l un moment dt nu trebuie, n riniiu, -l rive e
utiliztor, hir d ete elemente ot ve o influen emnifitiv ur drului legl
libil;

furnizorii de erviii de loud delez dee rinile de luru le roriilor utiliz tori (de
exemlu, de l un omuter l ltul u de l un entru de dte l ltul) entru otimiz
utilizre hrdwre-ului dionibil;

15 http://www.nist.gov/itl/csd/cloud-102511.cfm
16 Valorificarea cloud computingului n Europa, Comunicare a Comisiei ctre Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic i Social i Comitetul Regiunilor, SWD(2012) 271, disponibil la
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0529:FIN:ro:PDF
17 idem 2

hrdwre-ul l ditn tohez i roeez dtele i le une l dioziie, de exemlu, rin


intermediul liiilor (tfel nt o omnie ot utiliz reurele le de loud
omuting ext n eli mod n re onumtorii i foloe onturile de webmil);

orgniziile i eronele fizie i ot e oninutul i i ot utiliz oftw re-ul tun i


nd i unde u nevoie, de ex. e omutere dekto, ltouri, tblete i mrthone-uri;

o onfigurie de loud ete formt din mi multe niveluri: hrdwre, middlewre u


ltform i oftwre litiv. tndrdizre ete imortnt n eil l nivelul
intermedir, deoree le ermite dezvolttorilor e dreeze unui evnti lrg de lieni
otenili i le ofer utiliztorilor oibilitte de lege;

n riniiu, utiliztorii lte n funie de utilizre, evitnd oturile ini ile i fixe ridi te e
re le reuun onfigurre i exlotre unor ehimente informtie ofitite;

utiliztorii ot modifi forte uor volumul de hrdwre utilizt (de exemlu, dugre de noi
iti de tore online e ote efetu n tev eunde, u tev liuri de moue.
erviiile loud e ndrez n trei mri tegorii:

1. Infrtruture ervie (I) ot n utilizre de ervere, tore, u infrtrutur de


ree rintr-o onexiune l internet. I ete form de loud omuting e mi omlex
tehni, re ofer lientului infrtrutur entru dezvoltre, rulre, i tore liiilor
u dtelor n medii loud. Exemlele inlud mzon Web ervie, Window erver, ferme de
rndre n loud, et.;
2. ltform ervie () ont n roietre, dezvoltre, tetre, imlementre i
gzduire liiilor e ltforme web (dezvoltre liii). Exmle n et en unt
Google Engine, Window zure, Febook Develoer;
3. oftwre ervie () foloete un brower web ltform de l re rule z
liii i erviii web-bed. et ete e mi unout form de erviii loud entru
utiliztorul obinuit, exemle fiind multile: reele oile (Febook, Twitter, LinkedIn),
ltforme de blogging (Blogger, Wordre), erviii webmil (Gmil, hoo, Outlook. om),
ortluri de internet bnking, ltforme de li online (l), ltforme de erviii HR

(Workd, onur Exene, onur Trvel), ltforme de rodutivitte (HiTk, Bem),


liii de mngement lient (leFore), mere de dte virtule, uite de oftwre de
rodutivitte um unt irooft Offie 365, dobe ir, et.
Uneori tiurile de mi u unt ombinte (lered), de exemlu lii kdox
() entru olborre de doumente ete dezvoltt e Engine rd () re foloete
mzon Web ervie (I).
n funie de tiul de modul de funionre, mediile loud ot fi lifite du um
urmez:
1. loudul ubli ete un ti de loud re ete dionibil l ontrtre entru ubliul lrg,
fiind deinut i oert de tre un ter furnizor de loud. e uvine meniont ftul fi
ubli nu nemn informiile deinute unt ditribuite tre ubli, i mi degrb
tiul de erviiu loud ete, n generl, u l diozii ubliului entru ontrtre. et ti
de loud ete el re re e fe n generl referire tuni nd vorbim de loud omuting.
2. loudul hibrid dtele u liiile unt ortbile i ermit onetre ntre loudul ubli i
el rivt. enriul de loud hibrid ote fi o oluie bun entru entitile re u erine
eile n numite domenii, tfel trebuie mbine vntjele loudului ubli u le elui
rivt. De exemlu, lienii ot benefii de liii gzduite n loudul ubli, dr u
tore lol informiei.
3. loudul rivt ete un ti de loud gzduit entru u de tre o ingur entit te ntr-o re e
rivt, el mi dee exlott intern, n drul rui dor ei din drul entitii
reetive ot rtj reurele. n relitte, et mod de oerre nu rerezint roriu-zi
loud, tfel multe dintre etele nlizte tuni nd vorbim de erviii de loud
omuting nu e li enriului de loud rivt.
loud omutingul nu benefiiz de o reglementre rorie, nii n Romni i nii n

b#%l!^+a?

Uniune Euroen. drul juridi relevnt entru trtmentul dtelor foloite n mediul loud
ont n tele normtive generle n domeniul relurrii dtelor u rter eronl:
1. Diretiv 95/46/E rivind rotei eronelor fizie n ee e rivete relurre dtelor
u rter eronl i liber irulie etor dte, re fot imlementt n dretul

romn rin lege nr. 677/2001 entru rotei eronelor u rivire l relurre dtelor u
rter eronl i liber irulie etor dte.
Diretiv 95/46/E i Lege nr. 677/2001 e li tt n zul n re oertorul ete
tbilit n Uniune Euroen, t i n zul n re oertorul ete tbilit n fr ei d r
utilizez un ehiment itut n Uniune entru relurre dtelor u rter eronl (de
exemlu, entre de dte, ervere, et);
1. Diretiv 2002/58/E rivind relurre dtelor eronle i rotejre onfidenilitii n
etorul omuniiilor ublie, imlementt n dretul romn rin lege nr. 506/2004 rivind
relurre dtelor u rter eronl i rotei vieii rivte n etorul omuniiilor
eletronie.
2. Reglementri eundre emie de tre utoritte ionl de urveghere relu rrii
Dtelor u rter eronl, um ete Deizi nr. 132/2011 rivind ondiiile relurrii
odului numeri eronl i ltor dte u rter eronl vnd o funie de identifire de
libilitte generl
3. te emie de lte utoriti in domenii eifie, um ete zul Regulmentului BR nr.
5/2013;
4. vize i oinii interrettive emie de Gruul de luru rt. 2918, ntre re ele mi imortnte n
ontextul loud omuting unt vizul nr. 05/2012 rivind loud omuting, vizul nr. 1/2010
rivind onetele de oertor i eron muterniit, i vizul nr. 4/2007 rivind
onetul de dte u rter eronl.
Divere intituii i utoriti l nivel euroen u emi ghiduri rorii n domeniul loud
omuting, menite jute otenilii benefiiri i neleg dreturile i oblig iile re le
revin, reum i ofere unele linii juttore n legere unui furnizor de loud omuting.
emene ghiduri inlud:

18 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/index_en.htm

Guideline On The Ue Of loud omuting ervie B Lwer emi de oniliul Brourilor


Euroene (BE)19;

Guidne on the ue of loud omuting, ghidul emi de utoritte ometent din re


Britnie20;

Dtenhutzkonforme Getltung und utzung von loud-omuting , rezolui omun


utoritiilor federle din Germni21;

How to rotet our Dt Without Flling From loud , ghidul emi de utoritte
ometent din Itli22;

loud ervie nd the eronl Dt t ghidul emi de utoritte ometent din


uedi23.
erviiile de tore n loud ermit tore e internet doumentelor, ozelor,
muziii u hir filmelor oniderte imortnte de tre utiliztori. eeitte unui erviiu
de tore online dtelor ete genert ndeoebi de oibilitte de ute e rid un
numit fiier indiferent de lultorul, ltoul, mrthone-ul u tblet de e re te
onetezi, rin intermediul unui brower u unei liii mobile. rinilele erviii l
re e ote el entru tore dtelor n igurn e internet, utnd fi ete orind
de e orie diozitiv u onexiune l internet i ot fi hre-uite u uurin unt: Drobox,
Google Drive, Drive, irooft kDrive, le iloud, Box, ugrn i Bit.

19 http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/07092012_EN_CCBE_gui1_1347539443.pdf
20http://ico.org.uk/for_organisations/guidance_index/~/media/documents/library/Data_Protection/Practical
_application/cloud_computing_guidance_for_organisations.ashx
21 http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/827/Cloud.pdf?1317298960
22 www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1906143
23 http://www.datainspektionen.se/Documents/faktablad-cloudservices.pdf

Drobox rerezint unul dintre ele mi utilizte erviii n vedere torii dtelor e
internet, n rimul rnd dtorit uurinei de utilizre, interfeei rietenoe, liiilor
dionibile entru ltforme mobile i oibilitii de hre-ui u uurin dtele u li
utiliztori. lii entru dekto ote fi integrt erfet n itemul de oer re dret un
diretor de e hrd-dik, element e v uur emnifitiv eul l fiiere, ir fun i de
ulod utomt n ont fotogrfiilor relizte u mer mrthone-ului ete un dintre ele
mi utile le erviiului.
lii deine un deign rti i et interent de filiti, Drobox reuind
devin o liie indienbil entru ei e obinuie lureze de l lultore diferite
e rurul zilei i dore dein mereu l ndemn numite fiiere, fr du grij unui
diozitiv de tore ortbil. n form e mi rieteno, Drobox ete o liie
oftwre intuitiv, e leg ntre ele -uri, telefone mobile i tblete, unnd l dioziie un
iu de tore omun, inronizt n ermnen u erverele In loud flte online. r ti ,
orie fiier oit n Drobox ete inronizt utomt entru tote diozitivele t te
ontului de utiliztor, tfel nt fiere ib e imedit l o oie tulizt.
iul de tore grtuit ete limitt l 2 GB, dr romite fie extin n viitorul
roit. ntre tim, oi invit i lte erone -i reeze ont Drobox, fiind n himb
reoment u iu ulimentr de tore dugt roriului ont Drobox. u lte uvinte,
l ei 2 GB rimii iniil, oi dug n 16 GB, entru un totl de 18 GB. ontr ot, ot fi
hiziionte hete u 50 GB, 100 GB i hir 1 TB itte de tore. rintre noutile
due n ultim eriod erviiului Drobox e numr o funie entru nrre utomt
ozelor i evenelor video obinute foloind mer telefonului u tbletei.
lientul entru erviiul Drobox ete dionibil n veriune entru -uri Window i
iteme , reetiv diozitive mobile u item ndroid, iO i Blkberr O. ltern tiv,
utem trnfer fiiere diret din browerul web, de e orie diozitiv revzut u onexiune l
internet. Indiferent de modlitte de onetre refert, trnferul dtelor e fe rin
rotool L (eure oket Ler), ir fiierele tote e erver unt ritte u ifru E256.

Google Drive ete reltiv nou intrt n eij, unnd l dioziie 1 5 GB iu de


tore grtuit. Imortnt de meniont n ei 15 GB unt inlue i milurile din Gmil,
reum i fotogrfiile de e Google lu, hetele lunre ulimentre fiind eibile tfel:
100 GB entru 2 dolri i 1 TB entru 10 dolri. Fiierele nrte ot fi eibile do r de
tre el re deine numele de utiliztor i rol, u rtjte unui gru de utiliztori. D
legem oiem i li utiliztor unui ont Google Drive, eti vor ute re, modifi i
e mreun fiierele rtjte, de l loul de mun u de . ulumit integrrii u
erviiul Google Do, rtiinii ot dehide i lur imultn u doumentele to te In
loud, modifirile fute fiind vizibile n tim rel entru toi utiliztorii. Fiierele nrte unt
eibile din orie web brower, u foloind liiile dedite entru -uri Window i
diozitive ndroid. n rezent ete n luru i o liie lient entru diozitive le iO, n
et nu ete finlizt.
Drive rerezint unul dintre ele mi vehi erviii de et gen, re i- tigt
renumele entru ntitte genero de dte e re o rimeti grtuit: 50 GB. Din te,
erviiul re o interf re uin intuitiv n omrie u orire lt erviiu menion t mi
u, ir et luru fetez n mod mjor exerien de utilizre. hir d benefi i z de
liii mobile, lii ete dedit n rinil torii de dte i roe delo entru
hring. n zul uin robbil n re i nevoie de mi mult iu, trebuie lteti 2.5
dolri e lun entru obine n 100 GB, ir iul mxim e re l oi ve ete de 10 TB.
irooft kDrive fe rte din uit de erviii Live omniei, lturi de
Hotmil i liile din uit Live oftwre: Live eenger, ovie ker, hoto G ller i
Writer. nti de tote, entru utilizre erviiului kDrive vem nevoie de un ont Live. De
et orvod unt utii utiliztorii exiteni i erviiului Hotmil, re ot e
ontul kDrive foloind eli ID u re intr e mil.
kDrive ofer tev vntje imortnte elor re ner entru rim or un
erviiu de ti loud:

7 GB iu de tore grtuit (utiliztorii vehi u 25 GB)

Interf fmilir, e e emn izbitor u e Window Exlorer

nger de fiiere bine u l unt. utem elet mi multe fiiere deodt, trimite doumente
diret tre un ontt din lit de mil, u rietenilor de e Febook i LinkedI. lterntiv,
utem oliit un link ubli e re -l utem trimite oriui.

kDrive ete integrt ntiv e telefonele u Window hone, dr ete eibil de e terminle
le iO, du intlre lientului dionibil n tore.
Din te n form tul, erviiul irooft kDrive re o erie de limitri de re trebuie
inem ont:

Dimeniune mxim unui fiier nrt n kDrive nu ote fi mi mre de 2 GB

Fiierele udio i video nu ot fi dehie diret, fr fi oite mi nti e hrd dik.


le iloud ete erviiul de tore online oferit utiliztorilor de rodue le. um
ete i norml, iloud benefiiz de integrre vnt u itemul de oerre iO i
liiile livrte e diozitivele le. rintre erviiile oite u le iloud e numr:

iTune in the loud i ermite -i trezi online olei de melodii umrte din
mgzinul iTune. De emene, oi e de oriunde olei de muzi i filme umrte
nterior, fr fi nevoie trnferi ntreg fiierul n memori lol diozitivului.

b#%l!^+a?

hoto trem u et erviiu, orie oz obinut u o tblet u mrthone le o te fi


viziont imedit de e orie diozitiv omtibil: , u le TV.

Doument in the loud i ermite vizulizezi i editezi doumente de e orie diozitiv iO

u erviiul iloud, tote liiile e re le deii unt dionibile imedit, de e ori e


diozitiv din dotre.

iBook - u erviiul iloud, olei de ri n formt eletroni ete inronizt utomt


entru tote diozitivele. n et mod, utem nee leturm o rte e t blet i d,
nemn text i lu notiie e et, urmnd ete r utomt i e telefonul
mobil.

Evenimentele din lendr, ontte i olei de meje emil unt inronizte utomt
ntre diozitive.

Bku utomt entru dtele imortnte


erviiul le iloud une l dioziie 5 GB iu de tore grtuit.
Box ete un lt erviiu oulr dedit trrii dtelor eronle n loud, ir ete
ot fi ete de e o multitudine de ltforme, inluiv brower i liii mobile. erviiul e
dreez n mi mult omniilor, ntrut e xez e oibilitte de edit doumente
de ti offie i e olborre dintre mi muli utiliztori.
De ltfel, entru utiliztorii individuli erviiul ete detul de limitt. hir d ofer
10 GB n regim grtuit, nu oi ulod fiiere mi mri de 250 B, lu ru nu to m i v nt jo
entru ei re refer lveze inluiv filme. De emene oeorii de onturi individule
nu benefiiz de liie entru inronizre fiierelor ntre -uri de ti dekto. entru un
ln de 100 GB iu de tore, v trebui lteti 8 EUR e lun, di roe 40 de lei e
lun, mi mult det l lte erviii de et gen.
ugrn rerezint un lt erviiu de loud torge bine grniit u filiti,
deind l numite itole hir i oulrul Drobox. re deoebire de et, ugrn
ofer un ontrol mi fin ur fiierelor inronizte , ermind utiliztorilor leg e
fiiere unt inronizte i re unt diozitivele entru re vor fi dionibile. el mi mre
dezvntj, d ote fi numit , ete hir bunden de etri i oiuni, re i ote
une n difiultte e utiliztorii neiniii. ugrn ofer 5 GB iu de tore grtuit,
extenibil l 100 GB ontr unui bonment de 150 dolri e n.
ei de l Bit ofer un erviiu de loud torge u totul neobinuit. ontr unui
bonment lunr de 10 dolri, Bit ofer iu de tore nelimitt, e re mediu de
tore hrd dik-urile -urilor tle. n relitte, iul de tore ete limitt de itte
hrd dik-urilor intlte e fiere . rti, erviiul Bit funionez un
intermedir entru dtele tle, igurnd trnferul tre -urile onette, dr fr tr
dte tote e erverele rorii. Bit ete momentn n fz de tetre i nu u fot t bilite
detlii iul de tore oferit grtuit u ontr ot.
loud-ul rivt rerezint o oluie hibrid flexibil e inlude ervere loud i
infrtrutur dedit. elnd l olui loud-ului rivt, lientul ote re, rul i

dminitr ervere u orie ti de item de oerre, n orie onfigurei dorit. Dintre motivele
entru re e refert elre l erviiile oferite de loud-ul rivt menionm:

lientul ete ingurul utiliztor l reurelor

e dimeniont erfet entru enriul u de utilizre

forte flexibil, uortnd orie fel de nrre

ot redu er min virtul

flexibilitte de l n u i n jo

monitorizre i dminitrre de nor u de tre lient

etu-ul minim de loud rivt onine 2 noduri loud, 1 tore i ree tiv 1
erver de dminitrre. De emene reurele minime entru loud-ul rivt inlud o utere de
roere de 8GHz, o memorie de 16 GB, o tore de 1 TB, re um i tr fi de d te de 10 TB.
lientul ote dug blnore de trfi, firewll-uri, tore relit, forte multe noduri,
reum i orie ete onidert de tre lient neer entru loud-ul u rivt.

. 3- dminitrre dtelor

nemn ontent ngement tem, di e urt ete o ntreg ltform


de ublire online, informiilor e re lientul dorete le ublie e internet genernd
dinmi webite-ul. Ete emntor ortlurilor i blog-urilor, dr mult mi omlex i
lbil, reet n h i vnd n te o bz de dte QL; integrez o multitudine de
filiti gen editre intuitiv WIWG diret din brower, medi mnger, mngement
dreturi uer i grou, item de temlte-uri, item multi-lingviti, oninutul ete indeendent
de temlte, orgnizre e eiuni i tegorii, mngement omlet ubli re item, utre
vnt, item intuitiv i orind modifibil de meniuri, et. De derte n, din olo de
ete, e mi imortnt litte unui , e lng un grd mre de ontrol i
utomtizre, ete oriine ndretit eeze dminitrre lui (u un utiliztor i o
rol) ote modifi forte imlu i fr unotine IT diret din brower orie n el.
re deoebire de un ite tti n HTL, ote fi dei dminitrt uor de lient: l
editre unei gini u rtiol v re n Internet Exlorer, Firefox, Oer, hrome u
orire lt brower, o feretr emntore unui editor de text gen Word, unde et v
introdue i formt orie text u imgini lientul dorete. utnd et o mulime de r metri.
n momentul n re e lvez, oninutul ete ublit diret e webite. ete et
ltform (dei intuitiv e ete forte omlex, numrnd tndrd ete 5200 de fiiere) e ot
intl u leg u e exteniii e vor oferi funionliti ulimentre: ho-uri online,
forumuri, glerii, lidehow-uri, ortofolii, reoitore de downlod, formulriti online,
newletter-e, et.
eul e fe fie diret n ite rin mul de login (zon ubli, eibil
vizittorilor, numit i frontend), fie din onol de dminitrre l re lientul junge
introdund /dminitrtor (u /dmin, ltele, et) du dre web ite-ului (loie numit
bkend). Evident n funie de te dreturi unt ordte unui numit utiliztor, l tot tte
filiti v ve e, n utnd lur online o ntreg ehi, erfet ontrolt.
um unem rerezint un item de orgnizre de oninut u re e ot
ontrui ite-uri de orie fel: bloguri, ortluri, mgzine online et . Ultimul to 10 -uri e
dtez de e 1 etembrie 2008, enumerm:

1.Drul
2.Wordre
3.Jooml
4.edi Wiki
5.Lifer
6.TO3
7.oodle
8.Dolhin
9.ligg
10.ovble Te
rerile unt mrite ntre W, Drul i Jooml, n funie de t de bine tne
itemele ei re votez.
Drul ete un item modulr oen oure de getionre oninutului, un dru de
dezvoltre entru liii web i motor de blogging. Drul ete unul dintre ele mi bune
-uri (ontent ngement tem). Du nul 2000 Drul tigt n oulritte
mulumit flexibilitii, dtbilitii, uurinei n dminitrre i exlotre, reum i unei
omuniti online forte tive. Drul ete ri n limbjul H, n intlre , dezvolt re
i ntreinere unui ite web Drul nu neeit (de obiei) unotine de rogrmre H.
Drul funionez e o ltform vrit de iteme de oerre um r fi Unix,
Linux, BD, olri, Window, u O X. n fr H, Drul re nevoie entru
funion i de un erver de web um ete he u II reum i de un motor de b ze de
dte um ete QL. L dt de 3 inurie 2014, veriune Drul urent ete 7.25, fiind
dionibil i o vrint n limb romn entru Drul 6.x. L 05/2013 Dru l numr ete
21.982 module i 1.730 teme l re lurez ete 16.000 de dezvolttori.

Wordre rerezint e mi erformnt i tul ltform dedit ublirii


eronle. Orientre e eteti, tndrde web i uurin de foloire o f legere #1
rintre jurnliti, riitori u bloggeri obinuii, ir ftul e dionibil grtuit fiind
b#%l!^+a?

oftwre liber, ermite ditribuire i eronlizre e lul tuturor. e urt, Wordre


ete hetul oftwre e merit le d doreti reezi un blog u o iml gin
eronl i nu vrei i bti de l onfigurre u eronlizre etui.
Veriune lolizt omlet n limb Romn ote fi dert din rhiv
lnrilor. e reomnd vizitre forumurilor de iten n limb romn u n englez n
zul roblemelor de intlre, ir entru robleme legte de dezvoltre i eronlizre
Wordre, ete indit tudiere odex-ului.
Jooml! ete un item de mngement l oninutului Oen oure, ri n H,
detint ublirii de oninut e inter i intr net rin intermediul bzelor de dte QL. Jooml!
inlude funionliti reum he-ingul ginilor entru mbuntire erformnelor, R,
oiune de rintre ginilor web, tiri de ultim or, bloguri, ondje, utre web, i
lolizre internionl.
umele rerezint trnriere foneti l uvntului din limb whili "juml",
nemnnd "mreun" u "tot unitr". fot le entru rerezent nivelul de ngjment l
ehiei de dezvoltre i omunitii, vi--vi de roiet. hetul Jooml! onine mi multe
omonente, gndite t mi modulr oibil, filitnd integrre i extenibilitte lor. Un
exemlu l ontituie numiii "Bot". Un Bot rerezint un modul re odt tivt, v
due noi funionliti Jooml!. De exemlu, WikiBot, v ermite utorilor Jooml!
foloe "Wikitg" n rtiole, re vor re utomt linkuri dinmie tre Wikiedi,
nd unt fite. ete 3649 de extenii unt dionibile entru Jooml!, n diretorul de extenii.
rim veriune de Jooml! (Jooml! 1.0.0) fot nunt e 16 etembrie 2005.
et fot o lnre mbo 4.5.2.3 ub un lt brnd, ombint u unele mbuntiri de
euritte i erformn. entru viitor, ehi de rogrmtori ne nun Jooml! 1.5 v fi
o veriune omlet reri, bzt e H 5. Jooml! ete oferit ub Lien ubli GU.
edi Wiki ete o liie oftwre de ti wiki, bzt e web, foloit n to te
roietele Fundiei Wikimedi, l tote wikiediile gzduite de Wiki, i l multe lte

liii de ti wikiedi, hir forte mri i oulre. Iniil, oftul fot dezvoltt entru
fi foloit l eniloedi liber Wikiedi. tzi ete foloit i de divere omnii entru
mngementul unotinelor interne i item de mngement l oninutului. De nott
ovell l foloete l tev din erverele le web u trfi mre.
oftul ediWiki ete ri n limbjul H i ote fi foloit mreun u itemele de
getiune bzelor de dte relionle QL u otgreQL. oftul ediWiki ete ditribuit
ub lien ubli Generl GU, n tim e doumenti ete dionibil ril ub lien
GFDL i ril ete n domeniul ubli, fiind oftwre liber.
ediWiki une l dioziie un et bogt de extenii entru utiliti di ionle i un
menim de dugre lor. n ontextul multilingvimului, n roietele Wikimedi
rogrmtorii u ordt o tenie orit roblemelor de internionlizre i lolizre.
Interf utiliztorului fot trdu n ete 100 de limbi, i ote fi onfigurt n ontinure
de dminitrtorii itului (ntreg interf ete editbil rin wiki). Deoree Wikiedi ete
unul dintre ele mi mri ituri web din lume, igurre oibilitii de dezvoltre fot de
emene o rioritte entru rogrmtori. n et o - foloit un item multitr t entru
he i relire bzelor de dte. O mre rte erinelor tre ediWiki rovine de l
Wikiedi i lte roiete le Wikimedi.
Un dintre ele mi vehi diferene ntre ediWiki (i redeeorul u UeodWiki)
i lte motore wiki fot foloire de legturi libere f de metod mele. De
exemlu, iniil, entru re o legtur re gin World Wide Web e ri
WorldWideWeb, n tul legturile n ediWiki e f rin ndrre textului de legt
u rnteze drete duble, meninnd iile dintre uvinte, de exemlu [[World Wide Web]].
et modifire fot neer entru oul rerii unei eni loedii, unde urte e
titlurilor er forte imortnt. entru uur editre rtiolelor lungi, ediWiki ermite
modifire eiunilor din gin, l nivelul ubtitlurilor.
Lifer ete un furnizor de ortl oen oure i rodue oftwre oite, oziiont
de Grtner n eiune liderilor din tudiul gi Qudrnt 2010. Lifer. In. re ortle
imlementte de tre omnii din ntreg lume din toul Fortune 500, reum lli nz,
utoone, Benetton Grou, io tem, Lufthn Flight Trining, initerul de r re

Frnez i iunile Unite. omni ofer erviii rofeionle, uort tehni, dezvoltre
utomizt i trining rofeionl entru igurre unei imlementri de ue n ele mi
omlexe medii IT. rin imlementre ortlului Lifer, omniile relizez l un ot
redu o retere emnifitiv rodutivitii i o mbuntire mjor n omuni re
orgnizionl, benefiiind de funionlitile tndrd le etui ortl:
ontent & Doument ngement integrt u irooft Offie
Web ublihing i hred Worke
Enterrie ollbortion
oil etworking i hu
Identit ngement i ingle ign-On
TO3 ete unul dintre ele mi oulre iteme de mngement l oninutului din
ntreg lume. Ete un intrument uor de utilizt, re ermite editorilor reeze i ntrein
gini web, foloind funii omlexe l re unui ingur lik. u TO3 oriine ote
lu rte n omunire web i reliile u lienii. Integrre fil oninutului
multimedi e fl rintre oiunile tndrd le etui intrument omlex de omunire
web.
oodle ete un VLE - mediu virtul de intruire u - item de getiune
ururilor, nu dor getionez ururile dr intermediz rere, livrre i urmre
etor. oodle ete ditribuit oftwre oen oure (ub lien ubli GU). het
de rogrme libere, u ur dehi, ub lien ubli generl - GL . et nemn
oodle ete rotejt de oright dr lientul re dreturi ulimentre. re dretul oieze,
foloe i modifie oodle u omleteze rogrmele re-l omun, d et
ete de ord furnizeze ur ltor, nu modifie u elimine li en origin l i
dreturile de utor, lie eei lien entru orie lt rodu derivt.
oodle ote fi intlt ete orie lultor e re rulez un erver Web e re
limbjul H e intlt i ote uort o bz de dte de ti QL (de exemlu QL,

QL, Orle). ote rul e itemele de oerre Window, i multe tiuri (ditribuii de
GU-Linux) Linux (de exemlu Red Ht, Fedor, entO, u Debin GU).
Dolhin rerezint un et de intrumente uternie multifun ionle web, ermind
intlre exteniilor ulimentre. et uort ontrol rin geturi, ee e ote fi un
intrument uterni i util. n generl, Dolhin neeit o ntitte mre de memorie i o utere
de roere, tfel fiind reomndt lienilor u mrthone-uri uternie.

Cap. 4. Importana tehnologiile de securitate a informaiei

Securitatea cetenilor i implicit a informaiilor ce ajung de la acetia n mediul public


online apare din ce n ce mai des drept un ingredient foarte important avnd n vedere evoluia
tehnologiei informaiei i a domeniului IT din ultimii ani, precum i a problemei globalizrii.
Evoluia tehnologiilor IT dar i schimbrile de paradigm au condus spre introducerea unor noi
termeni i concepte precum: securitatea fr frontiere, cloud computing sau mobilitatea datelor
informaionale.
Informaia este perisabil, volatil i n cele mai multe cazuri nu este certificat de mai
multe surse, acest lucru determinnd ca puterea de procesare pentru filtrarea i analizarea volumelor
mari de date s fie n permanent cretere. Scopul primordial al oricrui sistem de securitate este de
a asigura confidenialitatea, integritatea i disponibilitatea informaiilor att din mediul public online
ct i din cel privat. Se estimeaz c peste 80% din informaiile relevante provin din surse deschise
(mass-media, Internet) i peste 80% din incidente provin din interiorul organizaiei.
Ca societate, se poate observa o cretere a dependenei de accesibilitate i procesare rapid
a informaiilor existente n mediul online. n timp ce aceast solicitare crete, devine din ce n ce
mai evident faptul c tot mai mult informaie va fi stocat i transmis electronic, ceea ce va cauza
modificarea felului n care companiile abordeaz propriile afaceri i modul de administrare a

acestora24. Din acest punct de vedere informaia tiprit pe hrtie spre deosebire de cea stocat n
format electronic poate fi sustras de la distan, ea fiind mult mai facil s fie interceptat i
modificat.
Informaia, produsele informaiei, precum i costurile i beneficiile rezultate din informaie
devin din ce n ce mai mult transnaionale. Informaia este putere, ea are o valoare, iar capacitatea
de a stoca i procesa anumite informaii poate furniza un important avantaj asupra competitorilor.
Informaia este util doar att timp ct rmne valid, nealterat. Unul dintre modurile cele
mai insidioase pentru un competitor de a obine avantaje const n sabotarea bazelor de date ale
rivalilor n moduri subtile;25 impactul unor asemenea aciuni poate fi devastator.
Informaia este un bun foarte important, n consecin trebuie protejat adecvat pentru a
asigura continuitatea, a minimiza posibilele daune i a maximiza beneficiile i oportunitile de
afaceri26. Cu toate c intruziunile informatice pot avea costuri foarte ridicate, multe firme nu au
alocat resurse suficiente pentru a se proteja27. Situaia este n schimbare28, iar ceea ce odat a fost
vzut doar ca o durere de cap, capt o importan din ce n ce mai mare aceasta nu reprezint o
surpriz deoarece tehnologiile de securitate a informaiei sunt considerate astzi un important factor,
de care depinde succesul unei organizaii.
24 Potrivit CIOs Security Worksheet 74% dintre respondei au indicat c informaiile de afaceri critice sunt
stocate electronic; acestea fiind stocate pe un server central (95%), pe benzi back-up (84,7%), pe PC-urile
utilizatorilor (68,3%), pe calculatoare portabile (61,9%) sau pe servere back-up (54,5%).
25 Stoll C., The Cukoo's Egg: Tracking a Spy Through the Maze of Computer Espionage, New York, Doubleday, 1989.

26 In acest context, ne referim la informatii inregistrate pe, procesate de, transmise sau accesate de pe un medium
electronic.

27 Potrivit DataMonitor (2000), costul total al violarilor de securitate informatica pentru corporatii a fost de
$15 bilioane, in timp ce procentul companiilor care nu au implementat inca masuri adecvate de securitate
informatica a fost de 30%.
28 Un studiu al firmei John J. Davis & Associates arata ca 92% dintre CIO considera securitatea
informatica drept cea mai presanta nevoie a companiilor lor (de la 59% in 1997 - Schoeniger,
2000).

E-business solicit o abordare fundamental diferit n ceea ce privete securitatea


informatic" spune Sunil Misra, eful securitii informatice la Unisys. "n trecut singurele persoane
care i accesau reelele erau angajaii i unii parteneri. Acetia erau persoane pe care le cunoteai i
n care aveai ncredere. Cu e-business, nu tii cine i acceseaz reelele i nu tii dac poi s ai
ncredere n ei. Aadar este necesar un set de principii diferit, procese i tehnologii care s asigure c
reelele rmn protejate".
n mediul de afaceri electronic din zilele noastre, tehnologiile de securitate a informaiei pot
servi la obinerea de profituri i noi oportuniti de afaceri, nu numai s reduc riscurile.
Tehnologiile de securitate a informaiei nu vizeaz doar prevenirea dezastrelor, ci ele reprezint
mijloace de realizare a obiectivelor de afaceri29. Tehnologiile de securitate a informaiei sunt absolut
necesare pentru asigurarea succesului, prin urmare ele trebuiesc incluse n procesul de gndire
strategic a firmelor. Securitatea informatic trebuie vzut ca un proces esenial n ndeplinirea
nevoilor legitime ale partenerilor i clienilor i nu drept ceva care poate fi adugat. Pe de alt
parte, companiile trebuie s se asigure c departamentele lor de marketing i relaii cu publicul sunt
versate n principiile tehnologiilor de securitate a informaiei pentru a putea comunica efectiv
publicului msurile care sunt luate pentru a proteja banii i intimitatea clienilor. n afar de raiuni
comerciale, firmele au obligaii legale s asigure protecia datelor personale ale clienilor lor30.
Tehnologiile de securitate a informaiei reprezint o funcie ce vizeaz un control complet
i administrarea vulnerabilitilor i riscurilor societii interconectate. Ele reprezint o parte din

29 "Securitatea informatica trebuie sa devine a decizie de afaceri. Trebuie sa fie vorba despre
ceea ce se doreste a se obtine, nu despre ceea ce se doreste sa fie evitat " (Frank Prince,
analist senior, infrastructura e-business Forrester Research, Inc., citat in Schoeniger, 2000).

30 Din punct de vedere al unui eventual litigiu, instalarea de mijloace adecvate de protecie informatic (cum ar fi
firewalls, programe pentru detectarea intruziunilor, i politici pentru continua evaluare a riscurilor i vulnerabilitilor)
va fi ntotdeauna o bun aprare. Organizaiile care nu acord atenia necesar pentru minimizarea expunerii la asemenea
ameninri pot fi subiectul unor procese.

sigurana n societate31; ele trebuie s asigure confidenialitatea, posesia (sau controlul),


integritatea, autenticitatea, disponibilitatea i utilitatea informaiilor i sistemelor.
Tehnologiile de securitate a informaiei au mai multe componente i atribute care trebuiesc
considerate cnd se analizeaz riscul potenial. n linii mari, acestea pot fi clasificate n trei mari
categorii32:

Confidenialitatea - protecia informaiilor n sistem astfel nct persoanele

neautorizate s nu le poat accesa. Este vorba despre controlarea dreptului de a citi informaiile.
Aproape fiecare organizaie are informaii care, dac sunt divulgate sau furate, ar putea avea un
impact semnificativ asupra avantajului competiional33, valorii de pia sau a veniturilor. Aditional, o
firma poate fi facuta responsabila pentru divulgarea de informatii private. Aspecte cruciale ale
confidentialitatii sunt indentificare si autentificarea utilizatorilor.

Integritatea - protecia informaiilor mpotriva modificrilor intenionate sau

accidentale neautorizate; condiia este ca informaia produs ntr-un mediu informatic s reflecteze
sursa sau procesele pe care le reprezint. Este vorba despre nevoia de a asigura c informaia i
programele sunt modificate numai n maniera specificat i autorizat i c datele prezente sunt
originale, nealterate sau terse n tranzit. Ca i n cazul confidenialitii, identificarea i
autentificarea utilizatorilor sunt elemente cheie ale unei politici de integritate a informaiilor.

31 Netrex (http://netrex.actionwebservices.com/glossary_of_terms_h_l.html) definete tehnologiile de


securitate a informaiei ca rezultatul oricrui sistem de politici i/sau proceduri pentru identificarea,
controlarea i protejarea mpotriva divulgrii neautorizate a informaiilor a cror protecie este autorizat
noi credem c aceast definiie este prea ngust.
32 Amor (2000) adugat alte dou categorii:Folosire legitim: Sistemele i informaiile sunt folosite numai pentru scopuri

legitime de ctre indivizi autorizai.


Non-repudiere: Caracteristica tranzaciilor n care prile implicate ntr-o tranzacie efectuat sunt atestate, astfel
nct nici una dintre prile implicate nu poate tgdui participarea sau detaliile aciunilor sau deciziilor luate n timpul
participrii (Schlumberger, 2000).

33 Un studiu publicat de revista Information Security (July 1999) arat c dintre companiile care conduc
afaceri electronice sunt cu 57% mai probabil s sufere scurgeri de informaii clasificate dect companiile care
nu desfoar afaceri pe Web.

Disponibilitatea se refer la asigurarea c sistemele de calcul sunt accesibile

utilizatorilor autorizai cnd i unde acetia au nevoie i n forma necesar (condiia este ca
informaia stocat electronic s fie unde trebuie s fie, cnd trebuie s fie acolo i n forma
necesar34).
Importana pe care fiecare dintre aceste cerine o joac n cadrul operaiilor unei firme (i
de aici nivelul de perturbare potenial) depinde de la industrie la industrie i de la firm la firm.
Obiectivul tehnologiilor de securitate a informaiei const n protejarea intereselor celor care se
bazeaz pe informaii, sisteme i comunicaii ce livreaz aceste informaii mpotriva daunelor care
pot rezulta din incapacitatea de a se asigura disponibilitatea, confidenialitatea i integritatea
informaiilor.
n 2004 s-a adoptat sub form de standard romn standardul internaional ISO/CEI 154081:1999: Tehnologia informaiei. Tehnici de securitate. Criterii de evaluare pentru securitatea
tehnologiei informaiei. Partea 1: Introducere i model general.
Acest standard reprezint prima parte a standardului internaional ISO/CEI 15408, alctuit
din trei pri. n el sunt definite criterii, denumite Criterii Comune (CC), n scopul utilizrii ca baz
pentru evaluarea proprietilor de securitate ale produselor i sistemelor IT. Prin stabilirea unei astfel
de baze, rezultatele unei evaluri a securitii IT vor fi semnificative pentru ct mai muli utilizatori.
Criteriile Comune vor permite compararea rezultatelor unor evaluri independente ale securitii
prin furnizarea unui set comun de cerine pentru funciile de securitate ale produselor i sistemelor
IT i pentru msurile de asigurare aplicate acestora n cursul unei evaluri de securitate. Rezultatele
evalurii pot ajuta consumatorii s determine msura n care produsul sau sistemul IT prezint
siguran pentru scopul utilizrii i dac riscurile de securitate implicite utilizrii sale sunt tolerabile.
Folosirea Criteriilor Comune este util att ca ghid pentru dezvoltarea produselor sau
sistemelor IT cu funcii de securitate, ct i la achiziia de produse comerciale i sisteme cu astfel de

34 Joac un rol critic n tranzaciile electronice: clienii ateapt s aib acces i rspuns rapid. Aceasta
constituie potenial un avantaj competitiv major: firmele pot opera 24 ore pe zi, furniznd servicii i
informaii clienilor. De fapt, o reea non-operaional poate costa organizatiile pn la $50,000 pe or, n
funcie de aplicaie i de pia (conform studiului executat de The Yankee Group) - spre exemplu, un sistem
de rezervare bilete de avion sau spectacol.

funcii. Pe parcursul evalurii, un astfel de produs sau sistem IT este denumit int de Evaluare
(Target of Evaluation TOE).
Astfel de inte de Evaluare (TOE) includ, de exemplu:
sisteme de operare,
reele de calculatoare,
sisteme distribuite
aplicaii.
Criteriile Comune se refer la protecia informaiilor mpotriva dezvluirilor neautorizate,
modificri sau indisponibiliti ale informaiilor. Criteriile Comune sunt aplicabile acolo unde se
urmrete asigurarea proteciei mpotriva oricror nclcri ale securitii referitoare la
confidenialitatea,integritatea i, respectiv, disponibilitatea informaiilor. De asemenea, Criteriile
Comune se pot aplica i atunci cnd apar ameninri la adresa informaiei generate de activiti
umane, de natur ru intenionat sau nu.
Acestea sunt aplicabile msurilor de securitate IT implementate prin hardware, firmware
sau software. n celelalte dou pri ale standardului ISO/CEI 15408, care nu s-au preluat nc n
limba romn, sunt prezentate cerinele funcionale de securitate i cerinele necesare pentru
evaluarea securitii.

Cap. 5 Metode criptografice de protejare a informaiei

Criptografia informaional ofer cele mai puternice soluii pentru problemele ce privesc
securitatea informatic a acestui mediu n care ne pregtim s trim n anii urmtori i care se
cheam Cyberspace. Folosit mult vreme pentru asigurarea confidenialitii comunicaiilor n

domeniul militar si diplomatic, criptografia a cunoscut n ultimii 20 de ani progrese spectaculoase


datorate aplicaiilor sale n securitatea datelor la calculatoare.
Un sistem de criptare uor de descris este susceptibil de o analiz aprofundat a securitii
asigurate i de o implementare simpl. Din pcate, uurina n verificare este de cele mai multe ori
nsoit de un nivel sczut de securitate. Complexitatea formulrii unui cod indic securitate
potenial sporit, dar cu siguran mult mai dificil de stabilit.
Obiectivul unui sistem criptografic este de a face extrem de dificil decriptarea unui mesaj
pentru care nu se cunosc cheile potrivite. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectarea este
confruntat cu dou cerine contradictorii: s asigure o criptanaliz foarte dificil i s certifice
nivelul de securitate realizabil. Din puina experien fcut public n ntlniri cu participare
internaional n mediul academic se desprinde preponderena eforturilor pentru a face foarte grea
analiza algoritmilor.
Se sper c adversarul va fi copleit de abundena amnuntelor ce trebuie luate n
considerare i va renuna la a mai ncerca spargerea codului. Altfel spus, securitatea este rezultatul
comportamentului ipotetic al adversarului i nu este garantat printr-un proiect care s includ
msuri specifice de contracarare a atacurilor anticipate. n prezent se prefer criptarea care opereaz
n mod repetat, n multe runde, asupra unui bloc de simboluri din mesajul de transmis. Aceste coduri
sunt de tipul bloc cu iteraii. Este o idee natural, simpl i eficient, care mpac, cel puin parial,
simplitatea (puine operaii primitive) i complexitatea.
Societatea uman cunoate n momentul de fa una din cele mai profunde transformri din
ntreaga ei existen, n care informatica joac un rol determinant. Dac deceniul trecut a fost marcat
de apariia si perfecionarea calculatoarelor personale, uor accesibile i la preuri din ce n ce mai
sczute, deceniul anilor '90 este caracterizat de conectivitatea tot mai pronunat, adic fuziunea
dintre calculatoare i comunicaii: cele mai multe calculatoare sunt folosite azi n interconectare, n
reele locale-LAN i n reele de arie larg-WAN, ceea ce confer informaticii un rol determinant n
asigurarea legturilor tiinifice, de afaceri, bancare sau de natur uman ntre persoane i instituii.
Trim astzi ntr-o lume n care sute de milioane de calculatoare, deservind utilizatori foarte diveri,
sunt interconectate ntr-o infrastructur informatic global, numit de ziariti si Cyberspace
(Spaiul Cibernetic). Specialitii caut i gsesc, cu o vitez de-a dreptul incredibil, soluii tehnice

pentru dezvoltarea capacitii de comunicaie a calculatoarelor i pentru sporirea calitii serviciilor


de reea oferite. n acelai timp societatea se adapteaz din mers noilor tehnologii informatice,
nvnd s triasc n aceast lume nou, dominat de calculatoare i comunicaii ntre acestea.
Internet, cea mai ampl reea de reele de calculatoare din lume, care se apreciaz c are
cteva zeci de milioane de utilizatori zilnic, interconectnd peste 30 de mii de reele de pe tot globul
i peste 2.5 milioane de computere, reprezint embrionul a ceea ce se cheam information
superhighway ("autostrada informatic"). Guvernul federal al SUA investete n urmtorii 5 ani 400
milioane dolari pentru dezvoltarea succesorului Internet-ului care se va numi (NREN), despre care
se spune c va fi de 100 de ori mai rapid.
Societatea uman a nceput s transfere pe reele o parte din activitile obinuite, crora
comunicaiile aproape instantanee ntre puncte situate geografic la mii de kilometri le confer
valene superioare. Vorbim astzi de teleconferine i grupuri de lucru prin reele de calculatoare,
grupuri de discuii, ca nite veritabile cluburi, profilate pe cele mai variate domenii de interes, ziare
distribuite prin reele, sisteme electronice de pli prin reele, sisteme de transfer de fonduri i de
comer prin reele, etc. Toate aceste servicii i nc alte sute de acest fel, au nceput s fie o realitate
a celui mai mare i mai impresionant mediu de comunicaii ntre oameni care a devenit Internet-ul.
Reelele de calculatoare sunt structuri deschise, la care se pot conecta un numr mare i
uneori necontrolat de calculatoare. Complexitatea arhitectural i distribuia topologic a reelelor
conduc la o mrire necontrolat a mulimii utilizatorilor cu acces nemijlocit la resursele reeleifiiere, baze de date, rutere etc. de aceea putem vorbi de o vulnerabilitate a reelelor ce se manifest
pe variate planuri. De aceea un aspect crucial al reelelor de calculatoare, n special al comunicaiilor
pe Internet, l constituie securitatea informaiilor. Utilizatorii situai la mari distane trebuiesc bine
identificai- n mod tipic prin parole. Din nefericire, sistemele de parole au devenit vulnerabile, att
datorit hacker-ilor care i-au perfecionat metodele, ct i datorit alegerii necorespunztoare a
parolelor de ctre utilizatori. Nevoia de securitate i de autenticitate, apare la toate nivelele
arhitecturale ale reelelor. La nivel nalt, utilizatorii vor s se asigure c pota electronic, de
exemplu, sosete chiar de la persoana care pretinde a fi expeditorul.
Uneori utilizatorii, mai ales cnd acioneaz n numele unor firme, doresc asigurarea
caracterului confidenial al mesajelor transmise. n tranzaciile financiare, alturi de autenticitate i

confidenialitate, un loc de mare importan l are i integritatea mesajelor, ceea ce nseamn c


mesajul recepionat nu a fost alterat n timpul tranziiei prin reea. n tranzaciile de afaceri este
foarte important ca odat recepionat o comand, aceasta s fie nu numai autentic, cu coninut
nemodificat, dar s nu existe posibilitatea ca expeditorul s nu o mai recunoasc, adic s se
respecte proprietatea de nerepudiere. La nivel sczut, gateway-urile i ruterele trebuie s discearn
ntre calculatoarele autorizate s comunice i cele intruse. De asemenea, este necesar ca, de
exemplu, informaia medical transmis prin reele s fie confidenial i s ajung nealterat (voit
sau nu) la nodurile care rein marile baze de date ale sistemelor de asigurri medicale.
n aceste circumstane, securitatea informatic a devenit una din componentele majore ale
ceea ce numim Cyberspace. Analitii acestui concept au sesizat o contradicie aparent (antinomia)
ntre nevoia de comunicaii i conectivitate, pe de o parte i necesitatea asigurrii confidenialitii i
autentificrii datelor la calculatoare i reele, pe de alt parte. Domeniul relativ nou al securitii
informatice caut o serie de soluii tehnice pentru rezolvarea acestei contradicii.
Viteza i eficiena pe care o aduc comunicaiile instantanee de documente i mesaje (pot
electronic, mesagerie electronic, transfer electronic de fonduri, etc) actului decizional al
managerilor care acioneaz ntr-o economie puternic concurenial, conduc la un fel de euforie a
utilizrii reelelor, bazat pe un sentiment fals de securitate a comunicaiilor, care poate transforma
potenialele ctiguri generate de accesul la informaii, n pierderi majore cauzate de furtul de date
sau de inserarea de date false sau denaturate.
Criptografia informaional ofer cele mai puternice soluii pentru toate aceste probleme
privind securitatea informatic. Folosit mult vreme pentru asigurarea confidenialitii
comunicaiilor n domeniul militar i diplomatic, criptografia a cunoscut n ultimii 20 de ani
progrese spectaculoase datorate aplicaiilor sale n securitatea datelor la calculatoare. Putem spune
c domeniul criptografiei informaionale a devenit azi un spaiu legitim de intense cercetri
academice.
Criptografia este tiina scrierilor secrete. Un cifru se definete ca transformarea unui
mesaj-clar sau text clar n mesaj-cifrat ori criptogram. Procesul de transformare a textului clar n
text cifrat se numete cifrare sau criptare, iar transformarea invers, a criptogramei n text clar, are
denumirea de descifrare sau decriptare. Att cifrarea ct i descifrarea sunt controlate de ctre una

sau mai multe chei criptografice. Criptoanaliza studiaz metodele de spargere a cifrurilor, de obicei
pentru determinarea cheii de cifrare din criptogram i text clar echivalent.
Un sistem criptografic (criptosistem) are cinci componente:

spaiul mesajelor n text clar, {M};

spaiul mesajelor n text cifrat, {C};

spaiul cheilor, {K};

familia transformrilor de cifrare,


Ek: M-> C ;unde K { K}

familia transformrilor de descifrare, Dk: C -> M, unde K{K}


Fiecare transformare de cifrare, Ek, este definit de un algoritm de cifrare, E, comun tuturor

transformrilor familiei, i o cheie, K, distinct de la o transformare la alta. n mod similar, fiecare


transformare de descifrare, Dk, este definit de un algoritm de descifrare D, i de cheia K. Pentru un
K dat, DK reprezint inversa lui EK, adic:
Dk(Ek((M))=M, ,M{M}.
Exist dou mari categorii de sisteme criptografice folosite azi n securitatea informatic:
sisteme simetrice i sisteme cu chei publice.
Istoria recent a criptografiei cunoate numeroase inovaii care au marcat o cotitur
semnificativ n dezvoltarea metodelor criptografice. Acestea sunt legate de dezvoltarea reelelor de
calculatoare al cror stimulent extraordinar s-a manifestat att prin presiunea exercitat de tot mai
muli utilizatori, a cror dorin expres era pstrarea secretului i a siguranei potei electronice
private, a transferului electronic de fonduri i a altor aplicaii, ct i prin potenarea gamei de
instrumente folosite, pe de o parte pentru execuia algoritmilor de cifrare, iar pe de alt parte pentru
spargerea sistemelor criptografice.
Pentru asigurarea confidenialitii datelor memorate n calculatoare sau transmise prin
reele se folosesc preponderent algoritmi criptografici cu cheie secret (simetrici). Ei se

caracterizeaz prin aceea c ambii utilizatori ai algoritmului mpart aceeai cheie secret, folosit
att la cifrare ct i la descifrare.
Deoarece algoritmul este valid n ambele direcii, utilizatorii trebuie s aib ncredere
reciproc. Securitatea acestui tip de algoritm depinde de lungimea cheii i posibilitatea de a o
pstra secret. Cnd comunicaiile dintre numerosi utilizatori trebuie s fie criptate, apare o mare
problem a managementului cheilor; pentru n utilizatori sunt posibile n(n-1)/2 legturi
bidirecionale, fiind necesare tot attea chei. Aceasta implic n general probleme dificile n
generarea, distribuia si memorarea cheilor. Utilizarea calculatoarelor electronice a permis folosirea
unor chei de dimensiuni mai mari, sporindu-se astfel rezistena la atacuri criptoanalitice. Cnd cheia
secret are o dimensiune convenabil i este suficient de frecvent schimbat, devine practic
imposibil spargerea cifrului, chiar dac se cunoate algoritmul de cifrare.
Pe aceast idee se bazeaz i standardul american de cifrare a datelor-DES (Data
Encryption Standard), larg utilizat de guvernul SUA i de diverse companii internaionale. Propus
iniial de IBM sub forma sistemului Lucifer, DES a rezistat evalurii fcute de-a lungul a aproape
dou decenii nu numai de sprgtorii de cifruri" de la NSA-National Security Agency din SUA, ci
i de nenumrai matematicieni de la marile universiti din lume. DES a fost adoptat ca standard
federal n 1977 i a fost folosit intens datorit performanelor de vitez atinse la cifrare. S amintim
doar c DES este folosit azi pentru cifrarea datelor de ctre multe armate din lume sau de ctre
comunitatea bancar internaional.
Din pcate nu exist o certitudine absolut c specialitii de la NSA, sau de la vreo alt
organizaie, au reuit sau nu s sparg DES. Experiena a artat ns c orice schem criptografic
are o via limitat i c avansul tehnologic reduce, mai devreme sau mai trziu, securitatea furnizat
de ea. Se consider c perioada DES este aproape ncheiat i c alte sisteme, cum ar fi IDEA sau
Clipper i vor lua locul.
Tehnica de criptare DES (Data Encryption Standard) a aprut n anii '70 n Statele Unite ale
Americii. Standardul de criptare a fost realizat de Biroul Naional de Standardizare (National Bureau
of Standards) cu ajutorul Ageniei Naionale de Securitate (National Security Agency). Aceast
tehnic de criptare este una dintre cele mai utilizate. Scopul acestei tehnici este acela de a asigura o

metod standard pentru protejarea datelor comerciale neclasificate. IBM a creat n anul 1976 o
prim implementare a algoritmului sub numele de Lucifer.
Acest algoritm utilizeaz reprezentarea binar a codurilor numerice ale caracterelor folosite
pentru reprezentarea datelor care urmeaz a fi criptate. Algoritmul de baz DES folosete blocuri de
64 de bii de date i aplic doar dou operaii asupra intrrii: deplasare i substituie de bii. Cheia de
criptare controleaz procesul de codificare a datelor. Prin aplicarea celor dou operaii n mod
repetat i neliniar, se obine un rezultat care, practic, nu poate fi decriptat dect dac se cunoate
cheia de criptare.
Asupra fiecrui bloc de date, algoritmul se aplic de pn la 16 ori (DES standard aplic
algoritmul de criptare de 16 ori). Datorit complexitii ridicate a algoritmului DES standard, n
continuare v prezentm varianta simplificat a algoritmului DES, Simple-DES, care folosete
blocuri de 8 bii de date.
Algoritmul DES simplificat poate fi exprimat ca o compunere de cinci funcii:
o permutare iniial IP, care permut biii blocului de intrare;
o funcie f, care depinde de o subcheie k1 a unei chei de criptare K; funcia este foarte
complex i acioneaz asupra jumtii stngi a blocului de date rezultat la pasul anterior;
o permutare SW, care interschimb cele dou jumti ale blocului de date rezultat la pasul
anterior. Dac blocul de date este d = d1d2d3d4d5d6d7d8, atunci acesta devine d5d6d7d8d1d2d3d4,
unde i reprezint al i-lea bit din blocul d;
aceeai funcie f, care folosete o alt subcheie (k2) a cheii de criptare K;
inversa permutrii IP, IP-1.
Formula matematic ce st la baza algoritmului de criptare este:
Y = Ek(X) = IP-1(fk2(SW(fk1(IP(X))))), unde EK este funcia de criptare care folosete
cheia de criptare K i se aplic asupra blocului de intrare X, rezultnd blocul criptat Y; fk1 i fk2
reprezint funcia f aplicat asupra unui bloc de date, folosind subcheile k1, respectiv k2.

n cazul acestui algoritm fiecare bloc de intrare are 8 bii i cheia de criptare, care este
partajat ntre emitor i receptor, are lungimea de 10 bii. Cheia de criptare este folosit pentru a
crea dou subchei avnd fiecare 8 bii. La nceput se construiesc cele dou subchei de criptare k1 i
k2. Algoritmul este prezentat n cele ce urmeaz.
Considerm cheia de criptare b = b1b2b3b4b5b6b7b8b9b10.
Asupra cheii de criptare b, se aplic o permutare i se obine un bloc care are 10 bii.
c = c1c2c3c4c5c6c7c8c9c10 = b3b5b2b7b4b10b1b9b8b6.
Cele dou jumti ale blocului c sunt deplasate circular la stnga cu 1 bit i componentele
rezultate sunt folosite pentru a construi un bloc d care are, de asemenea, 10 bii:
c1c2c3c4c5 c2c3c4c5c1
c6c7c8c9c10 c7c8c9c10c6
c2c3c4c5c1c7c8c9c10c6 = d
La pasul urmtor, ultimii 8 bii ai blocului d sunt permutai i se obine prima subcheie, k1.
d3d4d5d6d7d8d9d10 d 6d3d7d4d8d5d10d9 = k1
n continuare, cele dou jumti ale blocului d sunt deplasate circular la stnga cu dou
poziii, i rezultatul este folosit pentru a obine un bloc de date e, care are 10 bii.
Un alt moment foarte important n evoluia criptografiei computaionale l-a constituit
adoptarea unui principiu diferit de acela al cifrrii clasice, cunoscut de mii de ani. Whitfield Diffie
i Martin Hellman, de la Universitatea Stanford din California, printr-un articol celebru publicat n
1976, au pus bazele criptografiei cu chei publice. n locul unei singure chei secrete, criptografia
asimetric folosete dou chei diferite, una pentru cifrare, alta pentru descifrare.
Deoarece este imposibil deducerea unei chei din cealalt, una din chei este fcut public
fiind pus la dispoziia oricui dorete s transmit un mesaj cifrat. Doar destinatarul, care deine cea
de-a doua cheie, poate descifra i utiliza mesajul. Tehnica cheilor publice poate fi folosit i pentru
autentificarea mesajelor, prin aa numita semntur digital, fapt care i-a sporit popularitatea.

Folosind algoritmi cu cheie public (asimetrici), se creeaz criptosisteme cu dou chei, n cadrul
crora doi utilizatori (procese) pot comunica cunoscnd fiecare doar cheia public a celuilalt.
n criptosistemele cu chei publice fiecare utilizator A, deine o transformare de cifrare
public, EA, care poate fi memorat ntr-un registru (fiier) public i o transformare de descifrare
secret, DA, ce nu este posibil s fie obinut din E A. Cheia de descifrare (secret) este derivat din
cheia de cifrare (public) printr-o transformare greu inversabil (one-way). n sistemele cu chei
publice, protecia i autentificarea sunt realizate prin transformri distincte. S presupunem c
utilizatorul (procesul) A dorete s emit un mesaj, M, unui alt utilizator (proces) B. Dac A
cunoate transformarea public EB, atunci A poate transmite M la B sub forma C=EB(M),
asigurndu-se astfel funcia de confidenialitate.
La recepie, B, va descifra criptograma C utiliznd transformarea secret DB, cunoscut
doar de el:
DB(C)=DB(EB(M))=M.
Schema nu furnizeaz faciliti de autentificare, deoarece orice utilizator (proces) are acces
la transformarea public EB a lui B i i poate trimite mesaje false M' sub forma C'=EB(M').
Pentru autentificare se aplic lui M transformarea secret DA a lui A. Ignornd protecia
pentru moment, A va emite C=DA(M) la B, care la recepie va aplica transformarea public, E A a lui
A:
EA(C)=EA(DA(M))=M (a se vedea Crearea i Verificarea Semnturii Digitale)
Autentificarea este realizat deoarece numai A poate aplica transformarea DA. Acest
concept poart numele de semntur digital, fiind folosit pentru recunoaterea sigur a
utilizatorilor sau proceselor. Fie B un receptor de mesaj semnat de A. Semntura lui A trebuie s
satisfac urmtoarele proprieti:

B s fie capabil s valideze semntura lui A;

s fie imposibil pentru oricine, inclusiv B, s falsifice semntura lui A;

n cazul n care A nu recunoate semnarea unui mesaj M, trebuie s existe un judector"


care s poat rezolva disputa dintre A i B.
Protecia nu este asigurat, ntruct este posibil ca mesajul M s fie obinut de oricine,

aplicnd transformarea public EA. Pentru a se realiza simultan protecia i autentificarea


informaiilor spaiului {M} trebuie s fie echivalent spaiului {C}, aa nct orice pereche (E A, DA)
s fie n msur s opereze att asupra textului clar, ct i asupra textului cifrat; n plus se cere ca EA
i DA s fie mutual inverse, adic:
EA(DA(M))=DA(EA(M))=M.
Emitorul de mesaj A va aplica mai nti transformarea secret a sa, D A, mesajului M,
semnndu-l. Apoi A va cifra rezultatul - utiliznd transformarea public a lui B, EB i va emite ctre
receptor criptograma:
C=EB(DA(M)).
Receptorul B l obine pe M aplicnd la nceput propria-i funcie de descifrare, D B, iar apoi
transformare public a lui A, EA, cea care furnizeaz autentificarea :
EA(DB(C))=EA(DB(EB(DA(M))))
=EA(DA(M))
=M.
Cel mai cunoscut sistem cu chei publice este RSA al crui nume provine de la de cei trei
cercettori de la Massachusetts Institute of Technology care l-au creat- Rivest, Shamir i Adleman.
El este un adevrat standard de facto" n domeniul semnturilor digitale i al confidenialitii cu
chei publice. Se bucur de o foarte mare apreciere att n mediul guvernamental ct i n cel
comercial, fiind susinut prin lucrri i studii de comunitatea academic.
Sub diferite forme de implementare, prin programe sau dispozitive hardware speciale, RSA
este astzi recunoscut ca cea mai sigur metod de cifrare i autentificare disponibil comercial. O
serie de firme productoare de sisteme de programe i echipamente ca DEC, Lotus, Novell,
Motorola precum i o serie de instituii importante (Departamentul Aprrii din SUA, National

Aeronautics-SUA, Boeing, reeaua bancar internaional SWIFT, guvernul Belgiei etc), folosesc
acest algoritm pentru protejarea i autentificarea datelor, parolelor, fiierelor, documentelor
memorate sau transmise prin reele.
De exemplu firma Lotus a dezvoltat Notes, un nou concept de lucru n comun (groupware)
ntr-o reea. La o astfel de legtur n comun a numeroase programe i persoane se cere ns o mare
ncredere n informaie ct i o mare confidenialitate; ca urmare Lotus folosete semntura digital
i secretizarea cu ajutorul criptosistemelor RSA. n sistemul de operare NetWare, pentru reele
locale, al firmei Novell, se folosete curent RSA n mecanismele de autentificare care permit
utilizatorilor s accead la orice server al reelei.
Motorola comercializeaz telefoane sigure care ncorporeaz o serie de metode de
confidenialitate i autentificare a utilizatorilor ct i a partenerilor de dialog. Toate acestea se
bazeaz pe algoritmul RSA i se regsesc att n variante de uz general, ct i n variante pentru
comunicaii militare, fiind destinate att transmisiilor de voce ct i de FAX. Un alt exemplu
semnificativ de utilizare a sistemului RSA este reeaua de pot electronic a guvernului belgian.
Toate protocoalele de asigurare a confidenialitii i de autentificare prin semntur digital
folosesc acest algoritm.
Publicat n 1978, RSA este bazat pe imposibilitatea practic, la nivelul performanelor
calculatoarelor de azi, de a factoriza numere prime mari. n acelai timp gsirea unor numere prime
mari este uoar. Funciile de criptare / decriptare sunt exponeniale, unde exponentul este cheia i
calculele se fac n inelul claselor de resturi modulo n.
Dac p i q sunt numere prime foarte mari (100-200 de cifre zecimale), cifrarea i
descifrarea se fac astfel:
C=E(M)=Me mod(p*q) ;
M=D(C)=Cd mod(p*q) ;
Numerele e i d sunt cheile, public i secret. Valorile p i q sunt inute secrete iar n=p*q
este fcut public. Cifrarea i descifrarea sunt bazate pe generalizarea lui Euler a teoremei lui
Fermat, care afirm c pentru orice M relativ prim cu n,

Mj(n) (mod n) = 1,
unde j(n) este indicatorul lui Euler. Aceast proprietate implic faptul c e i d s satisfac
proprietatea:
e*d (mod j(n)) = 1,
Rezult:
Med = M (mod n).
Criptosistemele cu chei publice au urmtoarele aplicaii mai importante n serviciile
specifice reelelor de azi:
-autentificarea coninutului mesajelor i al emitorului, prin semntur digital;
-distribuia cheilor de cifrare simetric, prin anvelopare cu ajutorul sistemelor cu chei
publice;
-autentificarea utilizatorilor i a cheilor publice prin aa numitele certificate digitale.
Dat fiind importana pentru securitatea informatic a criptosistemelor cu chei publice
guvernul SUA a iniiat adoptarea unui standard de semnatur digital bazat pe conceptul de cheie
public. Acest demers a generat controverse, soldate cu acuze ntre organizaiile implicate. Pn n
decembrie 1990, Institutul Naional de Standarde i Tehnologie al SUA (NIST) recomand pentru
adoptare ca standard metoda RSA, prezent deja n industrie. Dar nou luni mai trziu, n august
1991, NIST a avansat un cu totul alt algoritm, bazat pe o metod cu chei publice publicat de El
Gamal n 1985. Noua propunere, denumit DSS (Digital Signature Standard), a fost dezvoltat de
Agenia de Securitate Naional a SUA (NSA). Ea a strnit controverse, nu datorit performanelor
sale, ci mai degrab ca urmare a suspiciunilor asupra autorului (NSA), care este i sprgtor de
cifruri.
Un alt concept este pe cale a fi implementat n SUA de ctre NSA (National Security
Agency). El este numit sistem cu chei n custodie (Escrowed Key System) i promoveaz pentru
SUA o nou tehnologie criptografic sub numele de Clipper. El este destinat s permit, sub control
(legal se susine), interceptarea i decriptarea, de ctre instituiile abilitate ale statului, a unor

informaii transmise prin telefon, fax sau Internet. Decriptarea se face cu ajutorul unor fragmente de
chei obinute prin aprobri legale de la aa numite agenii de custodie a cheilor.
Cipul Clipper, care va fi integrat att n telefoane, fax-uri ct i n interfaa de reea a
calculatoarelor, conine un algoritm de criptare simetric, pe 64 bii, numit Skipjack". Acesta
folosete o cheie de 80 bii (n comparaie cu 56 de bii la DES) i are 32 de runde de iteraii (fa de
numai 16 la DES), suportnd toate cele 4 moduri DES de operaii. Fiecare cip include urmtoarele
componente :

algoritmul de criptare Skipjack"(secret i studiat sub jurmnt de civa mari specialiti);

F- cheie de familie pe 80 bii comun tuturor chip-urilor ;

N - numr serial al chip-ului, de 30 bii;

U- cheie secret pe 80 bii, care va fi lsat, sub forma unor fragmente n custodie.
Cipurile sunt programate de Mykotronx Inc., care le denumete MYK-78. Suportul fizic

este asigurat de VLSI Tehnology Inc., n tehnologia de 0.8 microni, costnd aproximativ 30 dolari
bucata, pentru cantiti mai mari de 10.000 buci. Majoritatea firmelor din SUA ca i societatea
civil rejecteaz concepia NSA, obiectnd n principal urmtoarele:

Clipper a fost dezvoltat n secret, fr informarea i colaborarea productorilor n domeniu ;

Algoritmii nu sunt documentai i disponibili;

Exist teama existenei unor trape care pot permite FBI/CIA s sparg cifrul ;

Controlul sever exercitat de guvernul SUA asupra produciei i exportului vor restriciona
afacerile;

Exist team n faa posibilitilor FBI/CIA de a intercepta comunicaiile dintre calculatoare


pe scar mare, fr aprobrile legale.
Dezvoltarea reelei globale de comunicaii ntre calculatoare, n ceea ce unii numesc Global

Village (Satul Global), a permis introducerea i folosirea pe scar tot mai larg a sistemelor
electronice de pli. Acest gen de aplicaii pot fi vzute ca o latur a utilizrii calculatoarelor i

reelelor n activiti financiare i comerciale la mare distan. Dintre numeroasele utilizri ale
metodelor criptografice n aplicaiile cu caracter financiar-bancar putem aminti:

confidenialitatea (secretizarea) datelor din fiiere, baze de date sau documente memorate pe
suporii externi;

confidenialitatea datelor din fiiere/documente/pot electronic transmise prin reele de


calculatoare sau prin legturi fax;

protecia coninutului fiierelor/mesajelor/documentelor, autentificarea originii acestora


precum i confirmarea recepiei lor autorizate prin servicii de securitate cum ar fi: semntur
digital, sigiliu digital, anvelop digital, certificat digital sau notar digital;

sigilarea digital (criptografic) a software-ului utilizat, ceea ce mpiedic orice ncercri de


modificare a programelor autorizate (protecia software-lui);

protocoale sigure (criptografice) care s permit utilizarea eficient i robust a sistemelor de


tip POS (Point of Sale)

asigurarea unor metode de semntur digital i autentificare pentru cartele magnetice i


cartele inteligente (smart-cards);

asigurarea unor protocoale criptografice sigure pentru utilizarea cecurilor electronice n


aplicaiile de EFT (Electronic Founds Transfer).
Transferarea comod, rapid i sigur a banilor a devenit una din cerinele fundamentale de

viabilitate a noului concept de sisteme electronice de plat. De asemenea, nlocuirea formelor


tradiionale de numerar prin intermediul banilor electronici (digibani) ofer o mai bun flexibilitate
sistemelor de pli, n condiiile ridicrii gradului de securitate al tuturor participanilor la sistem. Se
diminueaz mult, n aceste condiii, costurile implicate de emiterea i meninerea n circulaie a
numerarului. n sistemele de pli electronice, cele mai multe lucrnd on-line, pltitorul i pltitul
comunic cu bncile n decursul tranzaciilor de plat. Acest lucru implic necesitatea asigurrii unui
nivel nalt de securitate al sistemului de pli n ansamblu.
Folosirea monedelor electronice, a cecurilor electronice i desfurarea unor repetate
schimburi de date prin reele, fac necesar asigurarea confidenialitii tranzaciilor, a autentificrii

sigure a entitilor comunicante prin semntur i certificate digitale. Folosirea unor smart-carduri
pe post de portmoneu electronic fac necesar desfurarea unor protocoale criptografice sigure ntre
aceste mici calculatoare i dispozitivele care joac rol de registru de cas. Smart-cardurile conin n
spatele stratului magnetic un microprocesor pe 8 bii i o memorie de dimensiuni mici.
Memoria este divizat n 3 zone:

8 kb de (EP)ROM coninnd inteligena" (programele);

256 b de RAM;

8 kb de EEPROM care conine informaiile de identificare a utilizatorului i cheile de cifrare. Partea


care conine cheia nu poate fi citit din afara cartelei.
Dispozitivele de acces si smart-card-urile trebuie s contin hard si soft securizate la
deschidere-"temper proof resistant"- pentru a nu se putea opera modificri n vederea falsificrilor.
n implementarea sistemelor bazate pe digibani, se folosesc pentru cifrare i autentificare
algoritmi criptografice cu chei publice. Multe soluii actuale se bazeaz pe schema de
identificare/semntur a lui Schnorr, a crei trie pornete de la intractabilitatea problemei
logaritmilor discrei, problem cu o complexitate echivalent factorizrii de la schema RSA. Alte
implementri cunoscute n sistemele de pli electronice folosesc o schem de autentificare
criptografic propus de Fiat&Shamir sau cea propus pentru standardizare de ctre ISO i publicat
de Guillou&Quisquater.
n momentul de fa sunt demarate mai multe proiecte de bani electronici i portofel
electronic, dintre care amintim: VISA-MASTERCARD-EUROPAY, Banksys n rile Beneluxului,
Mondex al Bncii Centrale a Marii Britanii, precum i proiectul ESPRIT-CAFE (Conditional Access
for Europe), dezvoltat prin finanarea Comunitii Europene, care ncearc s impun un limbaj
financiar comun bazat pe ECU ntre rile comunitare, n domeniul sistemelor de pli electronice.
Tehnologii pentru ameliorarea acestui enorm risc al anilor urmtori nu pot veni dect din
comunitatea cercettorilor iar numitorul lor comun va fi acela c vor utiliza diferite tehnici i
protocoale criptografice. Pentru c se poate aprecia cu certitudine c msurile legislative care sunt

preconizate pentru asigurarea securitii Cyberspace-ului trebuiesc dublate de soluii tehnice de


protecie, indisolubil legate de noua tineree a criptografiei informaionale.

b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a?

^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a?

S-ar putea să vă placă și