Sunteți pe pagina 1din 176

1

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova


Academia tefan cel Mare
Cu titlu de manuscris
CZU: 343.359.3(043.3)


SOBIEKI Rostislav


CONTRABANDA: ASPECTE JURIDICO-PENALESpecialitatea 12.00.08 Drept penal (drept penal)
Tez de doctor n drept


Conductor tiinific: Viorel V. Berliba,
confereniar universitar,
doctor n drept

Autorul:


Chiinu, 2011
2

SOBIEKI Rostislav, 20113

CUPRINS

ADNOTARE...................................................................................................................................4
LISTA ABREVIERILOR.....................................................................................................7
INTRODUCERE...........................................................................................................................8

1. ANALIZA SITUAIEI GENERALE PRIVIND RSPUNDEREA PENAL PENTRU
INFRACIUNEA DE CONTRABAND........................................................15
1.1. Analiza doctrinar asupra temei tezei prin prisma materialelor tiinifice
publicate peste hotare....................................................................................................15
1.2. Analiza materialelor tiinifice la tema tezei publicate n Republica Moldova...........22
1.3. Problema de cercetare i evaluarea principalelor obiective ale tezei de doctorat.........29
1.4. Concluzii la Capitolul 1.................................................................................................34

2. CARACTERISTICA GENERAL A INFRACIUNII DE CONTRABAND...............36
2.1. Contrabanda manifestare a criminalitii transfrontaliere.........................................36
2.2. Analiza cantitativ a criminalitii care efecteaz regimul vamal al
Republicii Moldova.......................................................................................................41
2.3. Situaia real din domeniul antreprenorial autohton, analizat prin
prisma contrabandei, evaziunii fiscale i relaiilor delicvente cu firme fantom.......51
2.4. Factori principali ai infraciunii de contraband i elemente de profilaxie..................54
2.5 Concluzii la Capitolul 2.................................................................................................59

3. ASPECTE JURIDICO-PENALE VIZND INFRACIUNEA DE CONTRABAND....62
3.1. Obiectul juridic i obiectul material al infraciunii....................................................63
3.1.1. Semne definitorii care particularizeaz obiectul material al infraciunilor
de contraband i de eschivare de la achitarea plilor vamale.........................71
3.1.2. Valorile culturale ca obiect material al infraciunii de contraband..............79
3.2. Subiectul infraciunii...................................................................................................83
3.3. Latura obiectiv a infraciunii.....................................................................................88
3.4. Latura subiectiv a infraciuni...................................................................................107
3.5. Semne circumstaniale agravante ale infraciunii.....................................................109
3.6. Modaliti faptice ale infraciunii de contraband cu droguri, armament i
valori culturale..........................................................................................................113
3.7. Delimitarea de alte infraciuni omogene...................................................................123
3.8. Elemente de drept penal comparat n materie de contraband..................................128
3.9. Concluzii la capitolul 3.............................................................................................151

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI..................................................................153
BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................159
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII....................................................174
CV-UL AUTORULUI...............................................................................................................175

4

ADNOTARE
Numele, prenumele: Sobieki Rostislav
Tema tezei de doctorat: Contrabanda: aspecte juridico-penale
Gradul tiinific solicitat: doctor n drept
Localitatea: Chiinu
Anul perfectrii tezei: 2011
Structura tezei: introducere, trei compartimente, concluzii generale i recomandri,
bibliografia din 213 de titluri, 125 de pagini de text de baz, 2 tabele, 12 figuri
Numrul de publicaii la tema tezei: rezultatele obinute sunt publicate n 9 lucrri tiinifice.
Cuvinte-cheie: contraband, pseudocontraband, regim vamal, frontier vamal, tax vamal, bun,
eludare, tinuire, fraudulos, valoare, proporii.

Domeniul de studiu i obiectivele lucrrii. Studiul tiinific a fost axat pe domeniul dreptului
penal special, atenie fiind acordat unei norme separate sub aspectul caracteristicii propriu-zise i
corelative norma prevzut n art.248 CP al RM contrabanda i accentuarea gradului prejudiciabil al
modalitilor faptice incidente. Obiective: analiza evoluiei fenomenului contrabandei n Republica
Moldova; analiza evoluiei fenomenului contrabandei n unele state strine; desfurarea unor interpretri
istorico-comparative ale fenomenului prin prisma unor reglementri pozitive curente i anterioare, privite
prin perspectiva de modelare a cadrului normativ n vigoare; elucidarea naturii juridico-penale a
infraciunii de contraband; cercetarea minuioas a semnelor preexistente i a coninutului constitutiv al
infraciunii de contraband prevzut n art.248 CP al RM; enunarea unor elemente de drept penal
comparat n materie de contraband; analiza practicii judiciare a RM n domeniul combaterii
contrabandei; evidenierea factorilor care genereaz comiterea delictelor aferente regimului vamal (n
special, contrabanda i alte fraude vamale); analiza msurilor de prevenire i combatere a fenomenului
contrabandei etc.
Noutatea i originalitatea tiinific a rezultatelor obinute. Au fost naintate urmtoarele idei
finale principiale: excluderea normei de trimitere de art.133 CP al RM n legtur cu analiza sintagmei
valori culturale; modificarea i cumularea dispoziiilor art. 248 alin. (2) i (3) CP al RM; excluderea
circumstanelor agravante prevzute de art. 248 alin.(5) CP al RM; excluderea circumstanelor agravante
prevzute de art. 249 alin. (2)-(3) CP al RM; majorarea limitelor sanciunii pentru infraciunea prevzut
de art. 249 alin. (1) CP al RM; includerea n legea penal a normei care prevede rspunderea penal
pentru pseudocontraband, fapt care scap de sub inciden penal la momentul actual. Problema
tiinific important soluionat prin intermediul cercetrii tiinifice realizate reiese din conturarea
unei politici clare a Republicii Moldova n ceea ce privete combaterea contrabandei prin mijloace de
drept penal, reieind, n principal, din crearea unor limite de cadru normativ mai eficiente n aplicare,
excluderea diferitor controverse sub aspect de norme adoptate i aflate n aciune la momentul actual,
precum i includerea n circuitul normativ a unor norme care s supun rspunderii penale faptele ilegale
de pseudocontraband.
Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Importana teoretic a studiului realizat
reiese din cercetarea operat pe baza unui subiect sub aspect juridico-penal infraciunea de contraband.
Investigarea a fost realizat prin elucidarea unui ir de soluii expuse n literatura de specialitate, opinii de
cert valoare tiinific, toate acestea trecute prin filtrul propriu de analiz al autorului i n corespundere
strict cu dispoziiile normative n vigoare din RM i alte state, ce reprezint diferite sisteme de drept.
Valoarea aplicativ a lucrrii reiese din faptul c teza de doctorat a fost elaborat, inndu-se cont de
ultimele cerine impuse de practica de urmrire penal i judiciar, fapt consemnat prin prisma
complexitii de soluii nregistrate cu referire la infraciunea de contraband i direciile propuse de ctre
autor n vederea soluionrii acestora. Aceste propuneri, inclusiv cele cu caracter de lege ferenda, pot fi
luate n vedere de ctre legiuitor n procesul modificrii normelor penale, precum i de ctre practicieni la
cercetarea genului respectiv de infraciuni.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Rezultatele tezei au fost expuse n 9 articole tiinifice,
dezbtute cu succes n cadrul mai multor conferine tiinifice, inclusiv la Conferina tiinific
internaional Aspecte economico-financiare i sociale ale economiei Republicii Moldova n contextul
transformrilor sistemice i integrrii n spaiul european (Chiinu: USM, 2010), Conferina tiinifico-
practic internaional Reformele cadrului legal i instituional din Republica Moldova prin prisma
practicilor europene. (Chiinu, USEM, 2010) etc.
5


:
: : -
:
:
: 2011
: , , , 213 ,
125
:
9 .
: , , , ,
, , , .

.
, ,
, .248 -
. :
;
; -
,
; -
;
.248 ;
; ;
, ,
( );
..
.
: 133,
" "; (2)
(3) .248 ; , .(5) .248 ;
, (2) (3) .249 ;
.249 ;

, .
-

- ,
.
.
- .
,
. ,
.
,
,
,
, . ,
,
.
: 9 ,
, -
-
(, , 2010),

(, , 2010) .
6

SUMMARY
Full name: Sobietski Rostislav
Thesis of the dissertation: Smuggling: Legal and criminal aspects
The required degree: Doctor of Laws
City: Kishinev
Compiled dissertation: 2011
The structure of the dissertation: introduction, three chapters, conclusion and bibliography
of 213 references, 125 pages of the main text
Publications on the topic of the dissertation: The study is published in the 9 scientific papers.
Keywords: smuggling, pseudo smuggling, customs regime, customs border, customs duties,
good, value ratios, concealment, deception
Study area and the main directions of the dissertation. The study was particularly focused on
criminal law, attention, paying particular norm in terms of actual and correlation characteristics - the
standards set art.248 Penal Code - smuggling and highlighting the degree of harm to the actual
expressions of the crime. Objectives: To analyze the evolution of smuggling in the Republic of Moldova,
the analysis of the phenomenon of smuggling in some foreign countries, conducting comparative-
historical interpretation of smuggling from the perspective of current and previous methods of regulation
considered from the perspective of prospective modeling of existing legal norms, explaining criminal
nature of smuggling, as detailed study constituent features and content of smuggling under art.248 Penal
Code; approval of some elements of criminal law relatively smuggling; analysis of judicial practice of
Moldova in the fight against smuggling; selection factors leading to crimes related to customs procedures
(especially smuggling and other customs frauds); analysis measures to prevent and combat smuggling,
etc.
The scientific relevance of the results achieved. Were put forward the following main
proposals and ideas: the exclusion of the referenced provisions of the Penal Code article 133 in
connection with the analysis of the concept of "cultural property"; change and merger provisions of
subsections (2) and (3) art.248 Penal Code, with the exception of aggravating circumstances, specified in
part (5) art.248 Penal Code, with the exception of aggravating circumstances provided for in parts (2) and
(3) art.249 Penal Code, and increase penalties for committing a crime under the Penal Code art.249;
introduction to criminal law standards providing criminally responsible for a psevdokontrabandy,
something that is not accounted for today in the criminal law. The important scientific problem
resovved within the framework of the thisis is related to clarify the penal policy of the Republic of
Moldova in the fight against smuggling by criminal means, resulting mainly from the creation of more
effective legal framework limits the application, exclusion of various controversies in terms of rules
adopted and currently in action and inclusion in the regulatory circuit of rules to obey illegal acts
psevdokontrabandy criminal liability.
The theoretical value of the work comes from a study of trafficking - a crime - a criminal law
point of view. The study was conducted by interpreting a set of opinions put forward in the literature.
These views were analyzed by the author in strict accordance with the law in force in the Republic of
Moldova and other countries. The practical value of the work follows from the fact that the thesis has
been developed taking into account recent claims made by the judicial practice and process of criminal
prosecution, it was noted that a variety of decisions taken in relation to the crime of smuggling and the
directions proposed by the author referring to their decision. These proposals may be taken into account
by the legislator in the process of improving criminal provisions, as well as employees of government
agencies in the investigation of this type of crime.
Implementation of scientific results: The achievements of the study have been exposed in 9
scientific articles, also succesufully debated within multiple scientific conferences, inclusively at
International Conference Financial and social economic aspects of the Moldovan economy in the context
of system transformation and integration in Europe (2010), International Conference The legal and
institutional reforms in the Republic of Moldova in terms of European practices (Chisinau, 2010).
7

LISTA ABREVIERILOR

RM - Republica Moldova
SUA - Statele Unite ale Americii
FR - Federaia Rus
CSI - Comunitatea Statelor Independente
RUMB - Regatul Unit al Marii Britanii
MAI - Ministerul Afacerilor Interne
CCCEC - Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei
CP al RM - Codul penal al Republicii Moldova
CP al FR - Codul penal al Federaiei Ruse
CP al Ucr. - Codul penal al Ucrainei
CP al Georg. - Codul penal al Georgiei
CP al Turcm. - Codul penal al Tucmenistanului
CP al Armen. - Codul penal al Armeniei
CP al Crg. - Codul penal al Crgstanului
CP al Cazah. - Codul penal al Cazahstanului
CP al Azerb. - Codul penal al Azerbaidjanului
CV al RB - Codul vamal al Republicii Belarus
CV al Rom. - Codul vamal al Romniei
CV al RM - Codul vamal al Republicii Moldova
C.vm.fr. - Codul vmilor francez
TULV - Textul unit al legilor vamale
Ccon. al RM - Codul contravenional al Republicii Moldova
TVA - Taxa pe valoare adugat
Art. - articol
Alin. - alineat
Lit. - liter
Pct. - punct
P. - pagin


8

INTRODUCERE
Actualitatea i importana problemei abordate
Dei legislaia penal cu referire la diferite fapte considerate infraciuni difer de la un
stat la altul, problema fenomenului infracional rmne a fi una i aceeai. Avnd la baz aceast
ultim premis, activitatea de prevenire i combatere a criminalitii, pentru a fi eficient, trebuie
s urmeze, de asemenea, unele standarde acceptate de fiecare stat n parte, care realizeaz
activitatea de combatere a criminalitii.
n cadrul tumultului de elemente infracionale, o pondere aparte i un statut special n
cadrul luptei cu criminalitatea n ansamblu l are infraciunea de contraband. Dintotdeauna,
contrabanda a fost considerat o nclcare grav a legii,

deoarece prin svrirea ei se pun n
pericol i se lezeaz valori sociale de maxim importan pentru ordinea de drept.
Dincolo de eventualitatea sau realitatea prejudiciilor cauzate intereselor fiscale ale
statului se afl interesele legitime ale cetenilor, periclitate prin introducerea sau scoaterea
frauduloas a mrfurilor n/din ar. Asemenea practici au ca principal efect ntreinerea aa-
numitei economii tenebre i, n consecin, subminarea celei de suprafa, adic a celei
legale.
Incriminarea infraciunii de contraband este un imperativ absolut pentru asigurarea
ordinii n domeniul raporturilor juridico-vamale, adic pentru protejarea regimului juridic vamal.
Desfurarea normal a raporturilor juridico-vamale condiioneaz realizarea unor
interese ale statului, cum ar fi protecia finanelor publice, sigurana operaiunilor comerciale,
desfurarea normal a unor procese economice etc. Orice activitate economic efectuat ntr-un
cadru legal devine ineficient n condiii de concuren cu alta - situat n afara prescripiilor
legii, iar n final, activitatea economic legal poate fi sufocat de cea subteran.
Pentru a limita ct mai mult producerea unor asemenea fenomene, statul intervine cu
msuri care, de cele mai multe ori, urmresc un scop reparatoriu (amenzi, confiscri speciale).
Sunt situaii, ns, cnd nclcrile reglementrilor legale, datorit gravitii lor, nu pot fi stabilite
doar prin sanciuni civile, fiind necesare msuri represive cu caracter penal. Acestea se
nfptuiesc prin incriminarea contrabandei i a celorlalte infraciuni legate de regimul vamal.
Lund n consideraie, c fenomenul contrabandei, n esena sa, este o manifestare
prejudiciabil a comportamentului ilicit, avnd n vedere scopul determinant al fptuitorului de a
trece tainic peste frontiera vamal anumite valori, se poate aprecia c incriminarea infraciunii a
avut drept scop principal asigurarea disciplinei vamale i, nu n ultimul rnd, respectarea politicii
economice interne a statului. Un alt moment, n acest context, este format de manifestarea
comportamentului ilicit aferent eludrii taxelor vamale, incriminarea creia - ca infraciune - a
9

avut drept cauz asigurarea ncasrii acestor taxe. Or, de la nceputuri, taxele vamale au oscilat
ntre a avea un rol economic sau unul fiscal. n timpuri de criz, de dificulti financiare,
obiectivul fiscal a prevalat n raport cu cel economic. Taxele asupra mrfurilor importate sau
exportate au avut totdeauna un rol protecionist pentru economia naional. Rezult, c evaluarea
i ncadrarea juridic corect a contrabandei reprezint o garanie a contracarrii acesteia.
Studiile i analizele tiinifice i tiinifico-aplicative de specialitate au relevat c
temperarea spiritului fiscal, creterea produciei de mrfuri, n general, mbuntirea strii
comerciale, a nivelului de trai i educarea contribuabililor pot determina n mod natural
reducerea fraudelor vamale. Obligaia statului de a incrimina i a combate infraciunile vamale,
n special contrabanda, deriv i din prevederile unor acte normative internaionale la care
Republica Moldova este parte. n temeiul acestora, Republica Moldova i-a asumat obligaia de a
asigura drepturile i libertile tuturor persoanelor, indiferent de cetenie sau naionalitate, aflate
pe teritoriul su vamal, inclusiv eliminarea riscului vreunui prejudiciu cauzat prin svrirea
infraciunii de contraband.
Reieind din cele menionate, subliniem c norma penal, fiind adoptat, prezum
necesitatea unei interpretri adecvate i, drept efect, aplicarea just a acesteia. Aceast ultim
constatare a devenit de fapt premisa studiului tiinific realizat pe parcursul mai multor ani.
Actualitatea investigaiei reiese i din complexitatea problemei supuse analizei,
predominant sub aspect aplicativ. Multitudinea de soluii i decizii luate n cadrul unor cauze
penale de contraband, prin esen normativ asemntoare, ns diferite ca concluzie, a
determinat necesitatea i oportunitatea studierii contrabandei sub aspect juridico-penal.
Scopul i obiectivele tezei de doctorat
Scopul studiului tiinific realizat const n elucidarea esenei contrabandei ca
infraciune separat, prevzut de legislaia penal a Republicii Moldova, precum i de
legislaiile mai multor state, punctarea fiind adresat analizei minuioase a elementelor
constitutive ale coninutului normativ al infraciunii de contraband (elementele preexistente ale
infraciunii i coninutul constitutiv) i accentuarea gradului prejudiciabil al modalitilor faptice
incidente, precum i a fenomenului socialmente periculos numit contraband. Toate acestea au
fost corelate cu identificarea unor cauze i condiii care au favorizat comiterea infraciunilor
vamale, n special, a contrabandei, n vederea descifrrii unor msuri de prevenire i combatere a
fenomenului contrabandei la nivel naional i internaional.
Prezentul studiu i-a propus urmtoarele obiective:
analiza evoluiei fenomenului contrabandei n Republica Moldova;
analiza evoluiei fenomenului contrabandei n unele state strine;
10

desfurarea unor interpretri istorico-comparative a fenomenului prin prisma unor
reglementri pozitive curente i precedente, privite din perspectiva de modelare a
cadrului normativ n vigoare;
elucidarea naturii juridico-penale a infraciunii de contraband;
cercetarea minuioas a semnelor preexistente (n special, obiectul material al
contrabandei, corelat cu cel al infraciunii de eschivare de la achitarea plilor
vamale) i a coninutului constitutiv al infraciunii de contraband prevzut de art.248
CP al RM;
enunarea unor elemente de drept penal comparat n materie de contraband;
analiza practicii judiciare a Republicii Moldova n domeniul combaterii contrabandei;
evidenierea factorilor care genereaz comiterea delictelor legate de regimul vamal
(n special, contrabanda i alte fraude vamale);
analiza unor msuri de prevenire i combatere a fenomenului contrabandei.
La baza elaborrii tezei de doctorat au fost puse un ir de lucrri de cert valoare
tiinific din Republica Moldova i din strintate. Mai cu seam, au fost examinate lucrrile
autorilor A. Barbneagr, [4, 5] A. Borodac, [9, 10, 11] S. Brnz, [14] V. Stati, [14] X.
Ulianovschi, [14] M. Mutu, [75] S. Maimescu, [67, 68, 69, 70, 71] V. Cunir, [4, 39] V. Berliba,
[4, 5, 7, 8, 207] V.Bujor [15] (Republica Moldova), C. Bulai, [16] O. Predescu, [86] C. Voicu,
[95, 96, 97, 98, 99, 100] F. Sandu, [89] M. Pantea, [84] R. Noan, [79, 80] M. Pana [83]
(Romnia), M. , [120] . , [113, 114] . , [111] . , [149] .
, [149] . , [136] . , [153] . , [175] . ,
[205, 206] A. , [105] . , [105, 167] . Me, [155] A. Me, [155]
A. , [112] . [106] (Federaia Rus) .a.
Noutatea tiinific a rezultatelor obinute
Opernd pe parcursul studiului tiinific cu o ampl baz metodologic (metoda logic,
sistematic, istoric, comparativ, analitic, de sintez etc.), evideniindu-se cu claritate multiple
premise care au stat la baza concluziilor naintate pe parcursul descrierii coninutului propriu-zis,
indicm n continuare asupra celor mai importante dintre cele din urm, care, de fapt, au format
noutatea tiinific a studiului realizat:
- A fost simplificat posibilitatea de interpretare a normei prevzute de art. 248 CP al
RM prin excluderea unor elemente de trimitere care caracterizeaz dispoziia normei, n
particular excluderea art. 133 CP al RM (n legtur cu analiza sintagmei valori culturale).
11

- Crearea unui sistem aplicativ mai eficient i unificat, operndu-se anumite cumulri ale
dispoziiei normei prevzute de art. 248 CP al RM, n special unificarea dispoziiilor prevzute
de art. 248 alin. (2) i alin. (3) CP al RM.
- Renunarea la circumstanele agravante prevzute la art. 248 alin. (5) CP al RM.
- Excluderea circumstanelor agravante prevzute de art. 249 alin. (2) - (3) CP al RM.
- Reducerea limitelor de coninut normativ n contextul dispoziiei art. 248 alin. (4) CP
al RM comparativ cu varianta-tip a infraciunii, n special referitor la modalitile normative ce
pot cdea sub inciden penal, dicteaz posibiliti de evitare a normativului penal sub acest
aspect. Valoarea cultural, neputnd fi evaluat n bani, poate uneori lua o alt form, poate fi
ncadrat n baza altui coninut normativ, cu mult mai rezonabil pentru infractor, avndu-se n
vedere modalitatea faptic de realizare a elementului material. n acest context, a fost propus
soluia de lege ferenda, capabil a crea o ambian aplicativ, n special sub aspectul direcionrii
aplicrii normelor n corespundere cu gradul prejudiciabil al faptei comise, dar nu datorit unor
prescripii uneori incorect adoptate de ctre legiuitor.
- Majorarea limitelor sanciunii pentru infraciunea prevzut de art. 249 alin. (1) CP al
RM.
- Includerea n legea penal a normei care prevede rspunderea penal pentru
pseudocontraband, fapt care scap de sub inciden penal la momentul actual etc.
Astfel, problema tiinific important soluionat prin intermediul cercetrii
tiinifice realizate reiese din conturarea unei politici clare a Republicii Moldova n ceea ce
privete combaterea contrabandei prin mijloace de drept penal, reieind, n principal, din crearea
unor limite de cadru normativ mai eficiente n aplicare, excluderea diferitor controverse sub
aspect de norme adoptate i aflate n aciune la momentul actual, precum i includerea n
circuitul normativ a unor norme care s supun rspunderii penale faptele ilegale de
pseudocontraband.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii
Importana teoretic a studiului tiinific realizat reiese din cercetarea complex i cu titlu
de amnunt operat pe baza unui subiect (sub aspect juridico-penal) i anume infraciunea de
contraband. Investigarea a fost realizat prin reflectarea unui ir de idei, opinii i soluii reieite
din literatura de specialitate, opinii de cert valoare tiinific expuse tangenial de ctre unii
autori autohtoni, ns, n mare msur, propuse de ctre autorii strini, toate acestea trecute prin
filtrul propriu de analiz al autorului i n corespundere strict cu dispoziiile normative n
vigoare din Republica Moldova i din alte state cu diferite sisteme de drept.
12

Valoarea aplicativ a lucrrii reiese din faptul c teza de doctorat a fost elaborat inndu-
se cont de ultimele cerine impuse de practica de urmrire penal i judiciar, fapt consemnat
prin prisma complexitii de soluii nregistrate cu referire la infraciunea de contraband i
direciile propuse de ctre autor n vederea soluionrii acestora. Aceste propuneri, inclusiv cele
cu caracter de lege ferenda, pot fi luate n vedere de ctre legiuitor n procesul modificrii
normelor penale, precum i de ctre practicieni la cercetarea genului respectiv de infraciuni.
Aprobarea rezultatelor
Concluziile i opiniile expuse n coninutul tezei de doctorat au constituit subiect al
discuiilor n cadrul diferitor foruri tiinifice i tiinifico-practice naionale i internaionale, au
fost utilizate n practica judiciar la examinarea numeroaselor cauze care afecteaz regimul
vamal, precum i enunate n circa 9 articole tiinifice. n particular, este vorba de: Conferina
tiinifico-practic internaional Tendine globale i regionale ale terorismului la etapa
contemporan. Probleme de cooperare a poliiei n contracararea terorismului, Academia
tefan cel Mare, 2007; Conferina tiinifico-practic internaional Protecia juridic a
valorilor culturale n Republica Moldova, Academia tefan cel Mare, 2008; Conferina
tiinific internaional Aspecte economico-financiare i sociale ale economiei Republicii
Moldova n contextul transformrilor sistemice i integrrii n spaiul european, Universitatea
de Stat din Moldova, 2010; Conferina tiinifico-practic internaional Reformele cadrului
legal i instituional din Republica Moldova prin prisma practicilor europene, ICED, 2010;
Conferina tiinific internaional anual a tinerilor cercettori Edificarea statului de drept i
punerea n valoare a patrimoniului cultural i istoric al Moldovei n contextul integrrii
europene, IISD al AM, 2011.
Sumarul compartimentelor tezei
Teza de doctorat numr 176 de pagini i este structurat n trei compartimente, inclusiv
analiza situaiei n domeniu. n ansamblu, sunt analizate subiectele prin descrierea n coninut a
optsprezece subcompartimente, care conin anumite paragrafe. De asemenea, la tez sunt
anexate: bibliografia, adnotarea tezei (n limba romn, rus i englez), declaraia privind
asumarea rspunderii i cv-ul autorului.
1. Analiza situaiei generale privind rspunderea penal pentru infraciunea de
contraband conine patru subcompartimente: 1.1. Analiza doctrinar asupra temei tezei prin
prisma materialelor tiinifice publicate peste hotare; 1.2. Analiza materialelor tiinifice la tema
tezei publicate n Republica Moldova; 1.3. Problema de cercetare i evaluarea principalelor
obiective ale tezei de doctorat; 1.4. Concluzii la capitolul 1.
13

Pornind de la faptul c reglementarea juridico-penal a infraciunii de contraband
comport, prin sine, pecetea atribuit de sistemul ex-sovietic, evident c, n acest context, a fost
necesar studierea literaturii de specialitate publicat n Federaia Rus, Ucraina, Georgia. Or,
prin opiniile lansate de ctre autorii rui la etapa actual, multe dintre ele ar soluiona problema
combaterii fenomenului contrabandei n Republica Moldova. Nu au fost lsate fr acoperire
tiinific i ideile autorilor romni, care au anumite studii fundamentale n domeniul
criminalitii afacerilor, iar n particular al criminalitii transfrontaliere.
Ideea unui studiu tiinific sistematizat vine i din iniiativele incluse n activitatea
tiinific de ctre autorii din ara noastr, n special, S. Maimescu, R. Noan, V. Cunir, M.
Mutu, S. Brnz, V. Stati, V. Berliba etc. Capitolul 1 al lucrrii face referire i la anumii pai
concrei care au format coninutul realizrii scopului i obiectivelor tezei de doctorat.
2. Caracteristica general a infraciunii de contraband include ca
subcompartimente: 2.1. Contrabanda manifestare a criminalitii transfrontaliere; 2.2. Analiza
cantitativ a criminalitii care afecteaz regimul vamal al Republicii Moldova; 2.3. Situaia
real din domeniul antreprenorial autohton, analizat prin prisma contrabandei, evaziunii fiscale
i relaiilor delicvente cu firme fantom; 2.4. Factori principali ai infraciunii de contraband i
elemente de profilaxie; 2.5 Concluzii la capitolul 2.
Acest element structural al lucrrii este unul de iniiere i cu caracter general n materia
de fond a cercetrii tiinifice. Pornind de la ideea c contrabanda a avut o evoluie istoric
ndelungat, specificul reglementrii acestui domeniu a variat de la timp la timp i de la ar la
ar. Or, punctnd elementele evolutive ale contrabandei, se identific faptul c aceast
infraciune, dei are caracter transfrontalier, a fost examinat ca infraciune prevzut de diferite
capitole ale CP al RM. Pentru a elucida esena problematicii contrabandei penale, cercetarea
include i anumite elemente de ordin criminologic (cauzele, condiiile i mprejurrile care au
determinat, favorizat sau nlesnit svrirea infraciunii de contraband; elemente de profilaxie a
contrabandei), precum i redarea unei situaii reale din domeniul antreprenoriatului autohton,
inclusiv prin prisma contrabandei.
3. Aspecte juridico-penale viznd infraciunea de contraband conine 9
subcompartimente: 3.1. Obiectul juridic i obiectul material al infraciunii; 3.2. Subiectul
infraciunii; 3.3. Latura obiectiv a infraciunii; 3.4. Latura subiectiv a infraciuni;3.5. Semne
circumstaniale agravante ale infraciunii; 3.6. Modaliti faptice ale infraciunii de contraband
cu droguri, armament i valori culturale; 3.7. Delimitarea de alte infraciuni omogene; 3.8.
Elemente de drept penal comparat n materie de contraband; 3.9. Concluzii la capitolul 3.
14

Acest compartiment al tezei de doctorat este de baz i implic n materializarea
obiectivului principal analiza coninutului infraciunii de contraband din perspectiva
cumulului de opinii expuse n literatura de specialitate autohton i strin, n vederea
modificrii i ajustrii cadrului normativ n vigoare la realitatea obiectiv, standardele europene
i internaionale.
De la nceputul compartimentului au fost prezentate anumite interpretri de ordin istoric,
dup care se nuaneaz natura juridic a componenei infraciunii de contraband i analiza
propriu-zis a acestei componene de infraciune. Unele semne, pentru a li se accentua
necesitatea elucidrii i oportunitatea identificrii n cauzele de contraband, au fost evideniate
i n cuprinsul tezei. Important n analiz se prezint a fi i evaluarea unor modaliti faptice
prin care se manifest infraciunea de contraband.
n finalul acestui compartiment se fac incursiuni de analiz comparativ a normelor care
vizeaz rspunderea penal pentru nclcarea regimului vamal n diferite state ale lumii.
15

1. ANALIZA SITUAIEI GENERALE PRIVIND RSPUNDEREA PENAL
PENTRU INFRACIUNEA DE CONTRABAND

1.1. Analiz doctrinar asupra temei tezei prin prisma materialelor tiinifice
publicate peste hotare

La etapa actual de dezvoltare a relaiilor sociale, n special de europenizare i
globalizare a acestora, problema legat de infracionalitatea transfrontalier, infracionalitatea
transnaional, n special contrabanda, a devenit una de maxim importan. n acest scop au fost
iniiate anumite studii tiinifice. n viziunea noastr, au fost realizate asemenea cercetri
tiinifice la nivel comunitar i internaional. Punem accent anume pe literatura tiinific
publicat n Federaia Rus, Romnia, Frana, Italia, SUA etc.
Subiectul contrabandei a constituit o direcie de cercetare n cadrul multiplelor manuale
publicate n Romnia, n special elaborate de ctre autorii V. Dongoroz, C. Bulai, G. Antoniu, A.
Boroi, V. Dobrinoiu, Gh. Nistoreanu etc., care, de rnd cu alte infraciuni incluse n legislaia
Romniei, au supus interpretrii doctrinale i infraciunea de contraband. O atenie special
asupra infracionalitii transnaionale i contrabandei au acordat-o autorii romni F. Sandu [89]
i C. Voicu. [96] n acest context, C. Voicu menioneaz c fiecare guvernare nou este
preocupat s spun i s demonstreze ct de corupt a fost guvernarea anterioar, refuznd s
accepte c aspectele criminalitii afacerilor i cele ale crimei organizate se vor prelungi i
intensifica, uneori la cote mult mai ridicate. Or, asemenea situaie o identificm i prin realitatea
Republicii Moldova, prin care, de rnd cu acutizarea crizei politice i economice, nivelul
cantitativ i calitativ al contrabandei se majoreaz cu tempou rapid.
Cu referire la cercetrile efectuate n limitele spaiului Federaiei Ruse, se constat studii
de nalt valoare tiinific, care, n esen, stau la baza investigaiilor realizate n teza de
doctorat n cauz. Evident, amintim celebrele lucrri cu caracter interpretativ n materie de drept
penal special elaborate de ctre autorii rui . , . , . , A.
etc. Problematica contrabandei a fost studiat amplu i de ctre autorii A. , . ,
[105] . , . (ultimii s-au axat pe problematica infraciunilor care
afecteaz regimul vamal). [149]
Ce este contrabanda? Care sunt msurile generale de combatere a contrabandei? Care
sunt limitele reglementrilor juridice n materie de lupt cu contrabanda? Cine sunt
contrabanditii? Care sunt metodele de aprare a valorilor culturale? etc. Acestea sunt doar
cteva ntrebri la care ofer rspuns autorii . i A. . [129] Cercetarea
realizat de ctre aceti autori este consacrat, n particular, luptei inspectorilor vamali cu
fenomenul contrabandei din momentul naterii statului moscovit i pn n zilele noastre. [129, p.
16

2] n baza utilizrii materialelor documentare, literaturii generale i speciale, paginile lucrrii
completeaz coninutul subiectului legat de istoria luptei cu contrabanda, sunt enunate etapele
dezvoltrii legislaiei vamale etc.
Noiunea de contraband provine de la termenul italian contrabando, contra
mpotriva, bando act guvernamental, adic trecerea bunurilor i mrfurilor peste frontiera
vamal cu tinuirea lor de controlul vamal, se menioneaz n lucrarea elaborat de ctre autorul
rus A. . [199] Anume nivelul cantitativ al criminalitii n domeniul vamal determin
necesitatea reglementrii problemelor legate de sistematizarea practicii judiciare de cercetare a
infraciunilor de contraband. n acest context, susinem ideea lui A. , precum c
aprecierea concret a momentului consumrii infraciunii are loc n dependen de forma i
modalitatea de manifestare a infraciunii, precum i cu identificarea etapelor de trecere a
frontierei vamale (tranzit internaional, declarare prealabil etc.). n legtur cu invocarea
categoriilor de bunuri care cad sub incidena valorilor culturale, legislaia Federaiei Ruse
opereaz cu Legea despre importul / exportul valorilor culturale, o lege organic separat, care
prevede i valorile culturale care nu pot fi scoase din Federaia Rus. Or, legislaia Republicii
Moldova, are anumite lacune la capitolul reglementare a coninutului noiunii de valoare
cultural.
Pe bun dreptate, opineaz autorul rus . , [165] infraciunea de contraband
este o infraciune comisiv, metodele de manifestare avnd caracter diferit. n acest sens, se
subliniaz faptul c dispoziia normei este descriptiv. Autorul menioneaz c acest ultim lucru
este principial, deoarece, dup cum se indic n literatura de specialitate, deseori se enun asupra
unei dispoziii de blanchet vis--vis de infraciunea de contraband. [165, p. 56] Drept urmare a
acestei formulri, apare situaia c toate noiunile relevate din coninutul normativ al
contrabandei trebuie identificate reieind din dispoziiile Codului vamal. .
consemneaz c, n acest sens, se ignoreaz nsui coninutul normei privind contrabanda. Spre
deosebire de aceast opinie, ali autori rui, . , . , . subliniaz c
dispoziia contraveniei i infraciunii de contraband este una de blanchet. [106, p. 14; 170, p.
55] n opinia noastr, caracterul dispoziiei acestei norme este complex, prin ea descifrndu-se
coninutul noiunii de contraband n aspect penal (de blanchet, esena unor termeni fiind
stabilii doar operndu-se cu normele din legislaia vamal i de trimitere, n unele cazuri,
operarea fiind fcut la reglementrile coninute n Partea general a CP al RM). Pn la urm,
ideea clar ar fi excluderea unor elemente de reglementare a relaiilor sociale din domeniul
vamal prin alte categorii de norme dect cele care formeaz sistemul legii vamale.
17

n viziunea autorului . , nu toate semnele, prin coninutul lor, pot i trebuie
identificate prin legea vamal. n acest sens, se menioneaz c legislaia penal i legislaia
vamal sunt n corelaie strns. Aceasta din urm este condiionat prin faptul c prin coninutul
lor se reglementeaz relaiile sociale din acelai domeniu al economiei externe. ns fiecare
ramur de drept, ca efect, n funcie de specificul metodei de reglementare a relaiilor sociale
interzice ori permite comiterea unor sau altor fapte. n normele CV al RM se enun caracterul
aciunilor fa de bunuri, inclusiv la trecerea acestora peste frontiera vamal a rii, prin stabilirea
drepturilor i obligaiunilor participanilor la activitatea economic extern, a persoanelor care
trec frontiera de stat fr a realiza o activitate comercial, a organelor vamale. n normele
legislaiei penale se conin interdicii privind comiterea unor sau altor fapte cu bunuri la anumite
etape ale schimbului economic extern, cu bunuri trecute inclusiv n afara activitii comerciale.
[165, p. 56] Aici identificm o contradicie a celor spuse de ctre autorul din urm citat. Ambele
ramuri de drept trebuie s se impun concomitent, ns una reglementeaz relaiile sociale din
domeniul vamal, iar alta - le pedepsete n msura cadrului normativ. n concluzie,
reglementrile normative n domeniul vamal trebuie s se conin, n cea mai mare parte, n CV
al RM, unele noiuni, legate de categoria bunurilor ce formeaz obiectul material al
contrabandei, trebuie s se regseasc n coninutul altor acte normative separate. Legislaia
penal nu trebuie s se impun cu reglementri n aceast materie domeniul vamal ci trebuie
s prevad rspunderea pentru unele nclcri ale relaiilor sociale din acest sistem i doar n
msura n care comport gradul prejudiciabil al infraciunii.
Dup cum menioneaz, pe bun dreptate, autorii . i . , [110]
gradul prejudiciabil nalt al infraciunii de contraband reiese din faptul c prin aceast
infraciune se cauzeaz o daun economic substanial intereselor statului, iar, n anumite
cazuri, i o daun politic, ameninnd securitatea statului (n cazul contrabandei cu muniii,
armament etc.). [110, p. 28]
n acest sens, autorii, opernd cu indicii statistici stabilii n Federaia Rus, arat asupra
faptului c infractorii - contrabanditi sunt diferii dup vrst, sex, stare social etc. Referindu-se
la vrsta acestor infractori, s-a constatat c ponderea cea mai mare o au cei cu vrsta ntre 30 i 40
ani (52%), urmat de categoria 40 - 50 ani (25%); 25 - 30 ani (13%); pn la 25 i dup 50 ani
(cte 5% fiecare categorie). Aceste date difer, dei nesemnificativ, de la o ar la alta i
necesitatea identificrii lor rezid, n primul rnd, n crearea unei politici clare de prevenire a
fenomenului infracional i orientarea mijloacelor i forelor n direcia necesar. [110, p. 28]
n contextul infraciunii de contraband, un rol aparte revine i problemelor de ordin
procesual. n particular, reieind din esena juridic a probelor n cazurile de contraband, este
18

vdit prezena unui numr mare de documente, legate de oformarea vamal, activitatea
economic extern, concluziile de expertiz. . [104] specific c analiza practicii
judiciare n asemenea cauze a identificat trei grupuri de factori care influeneaz puterea juridic
a probelor.
La primul grup se refer cazurile, cnd este nclcat procedura de acumulare a probelor,
care, n ansamblu, nu determin pierderea puterii juridice a probelor; la cea de-a doua categorie
situaiile n care defeciunile legate de probe nu pot n niciun caz s fie excluse de ctre instan
din cadrul edinei judiciare (aceste momente pot fi condiionate de necesitatea desfurrii unor
msuri operative de investigaie ori a aciunilor de urmrire penal, rezultatele crora pot agrava
situaia procesual a inculpatului); grupul al treilea l formeaz cazurile care nu influeneaz n
niciun mod puterea juridic a probelor (spre exemplu, folosirea unui formular nvechit de
ascultare). [108, p. 30].
n opinia autorului A. [108]) contrabanda poate fi sesizat ca un fenomen
juridic att la nivel naional, ct i internaional. n primul caz, se menioneaz c delictele legate
de contraband prezint pericol doar pentru un stat i doar legislaia acestui stat determin care
dintre acestea constituie contraband, n cel de-al doilea caz - sunt antrenate n limitele
prejudicierii intereselor a dou sau mai multor state. [108, p. 48]
Susinem ideea lui A. , potrivit creia activitatea de contraband poate fi
sesizat ca o infraciune ori ca o contravenie, aceasta avnd loc n dependen de gradul
prejudiciabil al celor comise i obiectul material al contrabandei. [108, p. 48]
Obiectele materiale ale contrabandei, n viziunea autorului citat, se clasific n trei
grupuri. Primul grup l formeaz mrfurile, scoaterea ori introducerea crora pe teritoriul unui
anumit stat este limitat din intenii economice (spre exemplu, n vederea obinerii unor mijloace
bneti suplimentare la bugetul public naional). Cea de-a doua grup o formeaz bunurile,
introducerea ori scoaterea crora este interzis ori este reglementat strict de legislaia
internaional i cea naional, deoarece circulaia lor ilegal poate prezenta pericol pentru
sntatea public, precum i pentru securitatea internaional (spre exemplu, mijloacele
narcotice, armamentul etc.). A treia grup se refer la trecerea ilegal a persoanelor de pe
teritoriul unui stat pe teritoriul altuia, care iau forma unor asemenea infraciuni, precum trecerea
ilegal a frontierei de stat, migraiunea ilegal etc. n viziunea noastr, faptele care formeaz
grupul al treilea nu trebuie atribuite la categoria contrabandei, avnd n vedere inclusiv obiectul
juridic al acestei infraciuni. [108, p. 48]
A. subliniaz c, n condiiile actuale, a crescut necesitatea de a acorda o
atenie sporit din partea societii la perceperea esenei juridice a contrabandei i unificarea
19

forelor i mijloacelor n vederea elaborrii msurilor efective de lupt cu delictele legate de
contraband. Se opteaz n vederea elaborrii unui acord sistematizat de ctre state, care ar defini
contrabanda ca delict internaional. De asemenea se impune, n viziunea specialistului citat, de a
elabora anumite principii generale ale statelor n lupta cu acest fenomen socialmente periculos.
[108, p. 48] Avnd la baz acest ultim deziderat, A. [107] enun c eficacitatea
sistemului de drept n domeniul cooperrii statelor n ansamblu depinde de dou circumstane:
- nivelul integrrii i corelrii sistemelor de drept ale statelor pri i
- corelarea normelor dreptului internaional i celui naional. [107, p. 8]
Normele de drept internaional, vis-a-vis de cooperarea statelor n lupta cu nclcrile
legate de contraband, sunt create pe trei nivele: universale, regionale i bilaterale. La nivel
universal, de regul, se adopt acte internaionale, care reflect pericolul general al contrabandei
ca fenomen, i se evideniaz necesitatea luptei cu fenomenul n cauz. n acest sens, opineaz
autorul A. , aceste acte pot determina anumite reguli i principii generale de
introducere i scoatere a mrfurilor de pe teritoriul unui stat pe teritoriul altuia, nclcarea crora,
n unele situaii, poate fi apreciat drept contraband. [107, p. 8]
La nivel regional, acordurile internaionale se ncheie n limitele unei anumite regiuni ori
grupuri de state, care au relaii strnse n domeniul economic, politic etc. Concomitent cu primele
dou categorii de acte internaionale, pot aprea i diferite acorduri bilaterale, care n mod mai
amplu reglementeaz relaiile a dou state n domeniul combaterii fenomenului vizat, ca efect
dezvoltnd ideea actelor normative universale. n acest context, acordurile bilaterale satisfac
interesele att naionale, ct i internaionale. [107, p. 8]
Or, pn la urm, cu certitudine urmeaz susinut ideea autorului citat, precum c
mecanismul cooperrii statelor n domeniul combaterii contrabandei trebuie s se afle n
continu dezvoltare, iar pentru eficientizarea acestuia, acest mecanism trebuie operativ i concret
s reacioneze la toate schimbrile din cadrul metodelor de realizare a contrabandei, precum i la
particularitile modificrii obiectului material al contrabandei. La apariia noilor modaliti
faptice de contraband, neprevzute normativ, statul trebuie s reacioneze prin calificarea
acestor fapte drept infraciuni n legislaia naional. n viziunea noastr, la acest compartiment
este necesar includerea normei privind rspunderea penal pentru faptele legate de
pseudocontraband. [103, p. 8]
O cercetare de nuan monografic se prezint lucrarea elaborat de ctre autorul ..
. [137] Potrivit opiniilor autorului citat, cauzele unei lupte neefective contra
infraciunilor economice const n:
- stereotipul vechi al ofierului de urmrire penal;
20

- cunoaterea slab a dispoziiilor de baz ale legislaiei civile i fiscale;
- neclaritatea unor termeni, noiuni utilizate n dispoziiile multor articole ale legii penale
etc. [137, p.29-30]
Pornind de la ideea c infraciunea de contraband i contravenia de contraband se
deosebesc prin gradul prejudiciabil i obiectul material al infraciunii, . [106]
subliniaz c contravenia contrabandei ncalc dou grupuri de relaii sociale:
a. relaiile sociale legate de ordinea stabilit de legislaia vamal, de trecere a mrfurilor
i mijloacelor de transport;
b. ordinea de control vamal. [106, p. 14]
Statistica penal, relateaz cercettorii . i . , [127] n cazul
infraciunilor de contraband constituie o metod principial de cercetare, care permite a releva
legitile i tendinele acestui tip de infraciuni. Dirijarea eficient a procesului de lupt cu
contrabanda presupune prezena unei informaii de calitate superioar, care este rezultatul
nregistrrii, sistematizrii i studierii faptelor de trecere peste frontiera vamal a bunurilor,
armamentului, mijloacelor narcotice etc. Anume informaia statistic permite crearea unor
pronosticuri viznd modificarea strii criminalitii, a evalua eficacitatea activitii organelor de
drept, a aprecia perspectivele reglementrilor juridice. [127, p. 116] Or, determinarea corect i
corespunztoare a etapelor comiterii contrabandei, indic autorii . , . , [170]
va permite aplicarea, n acest caz, a renunrii de bun voie la svrirea infraciunii.
Infraciunea de contraband are tangene comune cu infraciunea de eschivare de la
achitarea plilor vamale. n esen, menioneaz O. i A. [141], dei
aceste dou infraciuni pot s se manifeste prin aceleai metode, ele se deosebesc prin caracterul
obiectului nemijlocit i al laturii obiective. Obiectul nemijlocit al contrabandei l constituie
relaiile sociale care asigur ordinea de trecere a bunurilor i mijloacelor de transport peste
frontiera vamal a rii, iar obiectul nemijlocit al eschivrii de la achitarea plilor vamale este
format de cumulul de relaii sociale, a cror existen i desfurare normal este condiionat de
achitarea plilor vamale. [141, p. 20]
Propunerea autorului rus . de a unifica aceste dou norme, susinut de
cercettorii O. i A. , inclusiv prin faptul c dauna mare pentru asemenea
infraciuni este diferit, nu este, n opinia noastr, justificat. De asemenea, aceast ultim
poziie are la baz i argumentul prin care infraciunile invoc deosebiri eseniale sub aspectul
semnelor obiective ale infraciunii. [141, p. 20]
n continuarea ideii, literatura de specialitate stabilete c dificultile delimitrii
infraciunii de contraband i a celei de eschivare de la achitarea plilor vamale, n mare msur,
21

sunt condiionate de faptul c ambele norme au caracter de blanchet i pentru interpretarea
acestora se cere operarea cu normele coninute n legislaia vamal. [138, p. 39] Scopul
infraciunii de eschivare de la achitarea plilor vamale, susine . , [138] conine ca
scop nsi aceast eschivare, nefiind completat de limitele inteniei de trecere a frontierei
vamale. Adic, n afara eschivrii de la achitarea plilor vamale, aceast trecere este legal,
[138, p. 39] fapt susinut i de ctre noi n ansamblu.
Lund n calcul necesitatea aplicrii legii penale modificate pe parcursul aciunii acesteia,
se impune examinarea problemei legate de retroactivitatea normei n cazul infraciunii de
contraband, menioneaz . . [167] n viziunea noastr, anumite particulariti ale
aciunii legii penale n timp, n special vis-a-vis de principiul retroactivitii legii penale, nu
identificm n cazul infraciunii de contraband, aceasta urmnd a fi realizat pe baze generale.
Alta, ns, este problema legat de aplicarea legislaiei referitoare la contraband n spaiu.
Nuanele controversate se impune la limitele implicrii suverane a statelor cu reglementri n
acest domeniu, faptei de contraband nefiindu-i imprimat posibilitatea de a fi ca dubl
incriminare. n acest sens, n marea majoritate a cazurilor, infraciunea de contraband prevzut
de legislaia unor state nu cade sub incidena contrabandei prevzute de cadrul normativ al altor
state. Astfel, n Federaia Rus contraband presupune trecerea n proporii mari peste frontiera
vamal a Federaiei Ruse a bunurilor .... (art. 188 CP al FR), [133, p. 423] n Ucraina - trecerea
bunurilor peste frontiera vamal a Ucrainei .... (art. 201 CP al Ucr.), [197] n Georgia
introducerea ori scoaterea peste frontiera vamal a Georgiei..., (art. 214 CP al Geor.) [187] n
Turcmenistan trecerea n proporii mari peste frontiera vamal a Turcmenistanului..., (art. 254
CP al Turcm.) [196] n Armenia trecerea peste frontiera vamal a Republicii Armenia a
bunurilor..., (art. 215 CP al Armen.) [190] n Republica Crgstan - trecerea n proporii mari
peste frontiera vamal a Republicii Crgstan..., (art. 204 CP al Crg.) [188] n Cazahstan
trecerea n proporii mari peste frontiera vamal a Republicii Crgstan..., (art. 209 CP al
Cazah.) [194] n Republica Belarus trecerea n proporii mari peste frontiera vamal a
Republicii Belarus..., (art. 228 CP al RB) [192] n Republica Azerbaidjan trecerea n proporii
mari peste frontiera vamal a Republicii Azerbaidjan... (art. 206 CP al Azerb.) [186] etc. Deci,
caracterul suveran al reglementrii regimului vamal de ctre diferite state n parte indic asupra
lipsei unei incriminri duble n cazul infraciunii de contraband, aceasta fiind de natur a fi
sancionat doar la locul comiterii faptei prejudiciabile n cauz, care, de altfel, n alt stat (pe
baza includerii n aciune a semnului specific frontiera vamal a statului [...]) nu constituie
infraciune.

22

1.2. Analiza materialelor tiinifice la tema tezei publicate n Republica Moldova
n ceea ce vizeaz Republica Moldova, cercetrile tiinifice cu referire la problematica
contrabandei i a infraciunilor vamale comport un caracter modest, ele fiind la nivelul unor
materiale publicate cu ocazia organizrii unor conferine tiinifice i tiinifico-practice
naionale i internaionale, precum i unele articole tiinifice.
La nivel general, nu pot fi lsate n umbr primele manuale publicate n domeniul
dreptului penal i al ncadrrii juridice a infraciunilor, comentarii, precum i monografii
elaborate de ctre unii autori autohtoni pe baza infraciunilor economice. n acest ultim sens,
avem n vedere lucrrile autorilor S. Brnz, X. Ulianovschi, V. Stati, I. urcanu, V. Grosu, [14]
A. Borodac, [11] A. Barbneagr, V. Berliba, T. Macari, M. Gheorghi. [4, 5]
Prin lucrrile amintite se urmrete acelai scop interpretarea juridic a normelor
incluse n legislaia penal a Republicii Moldova - dei metodele de cercetare alese, iar uneori i
termenii doctrinali utilizai, difer de la lucrare la lucrare. Oricum, pn la etapa actual de
dezvoltare a Republicii Moldova nu exist o alt evaluare mai detaliat, la nivel de manual, dect
cea inclus n lucrarea autorilor S. Brnz, X. Ulianovschi, V. Stati etc. i cea a domnului A.
Borodac, iar la nivel de comentarii rmn a fi cele elaborate de un colectiv de autori sub redacia
profesorului A. Barbneagr.
Pornind de la ideea c istoria luptei cu contrabanda indispensabil este legat de
dezvoltarea sistemului vamal, a economiei statului, a comerului intern i extern, R. Noan [80,
p. 55] indic asupra faptului c izvorul apariiei i evoluiei contrabandei urmeaz a fi cutat nc
n antichitate, anume la momentul instituirii taxei pentru mrfurile introduse sau scoase din ar.
Creterea nivelului i mrimii contrabandei decurgea proporional creterii taxelor vamale i a
fost legat de trecerea ilegal i clandestin a valorilor materiale prin ocolirea vmilor ori prin
acestea din urm, dar cu tinuirea prealabil a bunurilor. [80, p. 55]
Indicii statistici, menioneaz autorul R. Noan, denot faptul c sistemul economic
mondial, integrat i globalizat, preia anual miliarde de dolari provenii din activiti infracionale
i diverse fraude. [80, p. 55] Banii murdari - ca produs financiar al afacerilor prejudiciabile
manifestate prin contraband i delicte vamale, nsoite de un ir de alte fapte socialmente
periculoase (corupie, trafic de influen, evaziune fiscal, contrafacere a mrfurilor, piraterie
industrial i intelectual etc.), sunt injectai n bnci, instituii de investiii sau chiar, frecvent n
ara noastr, n crearea filierelor avansate de fraudare a bugetului i mbogire a unor categorii
separate de indivizi (deseori devenind monopoliti pe pieele interne ale statelor unde sunt
rezideni, dup ce (aceti bani) parcurg o cale camuflat n circuitele bancare pentru legalizare
prin metode aparent nedetectabile). [80, p. 55]
23

n viziunea autorului citat, prin contraband se nelege o nclcare cu vinovie a
cadrului normativ (penal, contravenional), inclusiv urmrindu-se i eludarea taxelor vamale
impuse la trecerea mrfurilor peste frontier, a prohibiiilor i cotelor comerciale de import-
export. n acest context, se subliniaz ca premis - un regim juridic vamal [80, p. 55].
Specificndu-se c regimul juridic vamal constituie un dat pentru intervenia dreptului penal n
vederea sancionrii contrabandei, inexistena acestuia ar face inutil orice discuie n legtur
cu infraciunea supus analizei. Fr instituirea unor reguli la trecerea mrfurilor peste frontiere,
contrabanda - ca aciune de nfrngere a legii (infractio, onis), subliniaz R. Noan, nu ar fi
existat niciodat. [80, p. 55]
Susinem ideea autorului sus-numit c contrabanda este o fraud care afecteaz grav
raporturile sociale din domeniul regimului vamal sau care intereseaz acest regim. Ea este o
fapt de rea-credin i de inducere n eroare a autoritilor vamale n legtur cu situaia unor
bunuri, genernd nesiguran i dezordine n sfera trecerii mrfurilor peste frontier, ntr-un
cuvnt creeaz pericol social. [80, p. 55] n vorbirea curent, [80 p. 55] prin contraband se
nelege trecerea clandestin peste hotare a unor mrfuri interzise sau sustrase de la plata taxelor
vamale. Termenul are o origine i semnific aceeai aciune de introducere ilegal ntr-o ar a
unor mrfuri prohibite sau supuse unor taxe, cu intenia de a frauda interesele financiare ale
statului n propriul scop material [80, p. 55].
Constatm, de asemenea, c ntre definiia infraciunii de contraband cuprins n
Convenia internaional privind asistena administrativ reciproc pentru prevenirea,
investigarea i reprimarea infraciunilor vamale din 9 iunie 1977 [32] fraud vamal care
const n trecerea peste frontiere a mrfurilor pin orice mijloc clandestin, precum i CPRV din
15 iunie 1874 i acea din CP al RM n vigoare, exist diferene notabile. Acest lucru i are
explicaia n intervalul de timp existent, timp n care s-a produs un tumult de transformri n
domeniul reglementrii relaiilor supuse proteciei prin aceste norme i chiar vis-a-vis de aceste
relaii. [80, p. 55]
Pe bun dreptate, concluzioneaz R. Noan, n ciuda acestor transformri nregistrate de
tehnic legislativ, limbajul comun, cel folosit n comunicarea cotidian, a pstrat pentru
asemenea nclcri ale legii vamale aceeai denumire - contraband. Fie numai i pentru aceste
considerente se impune ca o necesitate cunoaterea exact a evoluiei incriminrilor
contrabandei, a condiiilor (n special, economice) care le-au influenat i a textelor legale
actuale. Totodat, cele enumerate constituie premise ale aplicrii corecte a legii i temeiuri ale
previziunilor ce ar putea fi dezvoltate. [80, p. 55]
24

n fond, menioneaz autorul M.-M. Pana, [83]) esena noiunii de contraband este
sustragerea de la plata obligaiilor vamale (taxe - n general), eludarea lor. Cutnd s opreasc
asemenea fapte duntoare intereselor economice ale statului, legiuitorii au inclus n textele de
incriminare toate aciunile prin care s-ar fi putut realiza aceast fraud. ns, condiiile care
influeneaz furirea legilor se modific de la o etap la alta, ceea ce antreneaz, desigur,
schimbri n domeniul reglementrilor incriminatorii. [83, p. 26]
Reglementrile de natur penal din legea vamal actual a Romniei, se specific n
lucrarea citat imediat anterior, sunt departe de cele existente n ri precum Frana, Italia i
altele. Totui, orice reglementare poate fi modificat, mbuntit, perfecionat. Aderarea
Romniei la Uniunea European a impus ca obligativitate armonizarea legislaiei naionale cu
cea european. [83, p. 26]
n viziunea autorului R. Noan [79]) contrabanda reprezint una dintre principalele surse
de alimentare a economiei subterane, care se realizeaz fie prin contraband efectiv, fie prin
supraevaluarea flagrant n vam a bunurilor introduse sau scoase din ar. [79, p. 30]
Modalitile de manifestare a fenomenului contrabandei, n opinia lui R. Noan, sunt:
1. traficul de stupefiante (traficul i consumul de droguri reprezint un flagel din ce n ce
mai periculos pentru omenire, atingnd n prezent o amploare deosebit);
2. traficul cu autoturisme furate (un fenomen ce a atins cote alarmante, care s-a extins
foarte mult n Romnia, reprezentnd o ampl afacere ilicit, avnd drept obiect furtul de
autoturisme de lux din rile occidentale i valorificarea lor prin anumite filiere n rile est-
europene; [79, p. 30])
3. traficul cu armament i muniii (reprezint un real pericol pentru ordinea public,
linitea cetenilor i chiar pentru sigurana naional. Acesta se realizeaz n scopul
aprovizionrii zonelor n care se desfoar conflicte armate, interne sau interstatale, n care au
loc des conflicte ntre bande de rufctori pentru autoaprarea traficanilor, contrabanditilor i,
mai ales, a capilor diferitor organizaii sau grupri criminale);
4. traficul cu bunuri de larg consum, metale preioase i obiecte de patrimoniu. [79, p. 30]
Acestea sunt, n opinia noastr, nite modaliti faptice clare, dei, n msura dezvoltrii relaiilor
sociale legate de comerul extern i punerea n circulaie a unor noi bunuri, aceast serie de
metode poate fi mult mai variat.
Cu certitudine, subliniaz S. Maimescu, [69] aciunile de trecere ilegal a frontierei, care,
conform art. 165 CP al RM, sunt calificate ca trafic de fiine umane, au tangene i cu alte
componene de infraciuni, alctuind astfel un concurs de infraciuni. Astfel, menioneaz
autorul, la trecerea frontierei pot fi comise i alte infraciuni, precum: traficul de copii (art. 206
25

CP al RM); scoaterea ilegal a copiilor din ar (art. 207 CP al RM); contrabanda (art. 248 CP al
RM) etc. [69, p.19]
Referindu-se la aspectele comune pe care le au infraciunile de trafic de fiine umane i
contraband, S. Maimescu distinge: a) ambele infraciuni au, n principiu, acelai obiect general
juridic de atentare; b) att infraciunea de contraband, ct i infraciunea de trafic de fiine umane
acioneaz n acelai fel asupra potenialului economic al statului, deci au unul i acelai obiect
generic, dei n cazul traficului de fiine umane acest spectru de relaii este cu mult mai larg dect
n cazul contrabandei; c) la comiterea infraciunii de contraband, precum i a traficului de fiine
umane se ncalc acelai regim juridic de trecere legal a frontierei de stat, obiectul nemijlocit
fiind inviolabilitatea frontierei de stat; d) prin comiterea ambelor infraciuni se ncalc n aceeai
msur regimul juridic de securitate economic (sistem de relaii economice care asigur
dezvoltarea economiei statului la un nivel ce ar permite populaiei un trai decent, dezvoltarea,
sub variate aspecte, a diferitelor forme de proprietate, invulnerabilitatea intereselor economice
ale statului, astfel ca ele s nu fie afectate de careva atentate att din interiorul rii, ct i din
afara ei [129, p. 21]) a statului. [69, p. 19]
Printre deosebirile cu referire la obiectul material se numr urmtoarele: a) la
infraciunea de contraband, ca obiect material sunt recunoscute toate bunurile materiale trecute
ilegal peste frontier; b) la traficul de fiine umane, ca obiect material parial pot fi recunoscute
organele, esuturile sau celulele umane, iar n unele cazuri i integritatea corporal; c)
infraciunea de contraband ine de infraciunile formal-materiale; n majoritatea cazurilor ea
poate fi numai formal, deci, nu este necesar s parvin consecinele prejudiciului material
cauzat; d) infraciunea de trafic de fiine umane cauzeaz att prejudiciu material, ct i moral,
deci consecinele prejudiciului moral sau material trebuie obligatoriu s parvin. Ultimele
aprecieri legate de momentul consumrii infraciunilor i categoria componenelor naintate de
ctre S. Maimescu nu le susinem pe deplin, subliniind, n acest sens, c i infraciunea de
contraband i cea de trafic de fiine umane sunt descrise, din punct de vedere normativ, prin
intermediul unor componene formale, dar nu materiale. [69, p. 19]
n acest cadru de idei, ne raliem la opinia citat i admis de ctre M. Mutu [75] de a face
o distincie ntre cele dou infraciuni, pornind de la nite parametri mai stabili: dac
nedeclararea sau declararea neautentic a mrfurilor se aflau sau s-ar fi putut afla n legtur
cauzal cu luarea deciziei de a permite trecerea mrfurilor peste frontiera vamal, atunci aceast
fapt ntrunete elementele constitutive ale contrabandei. Or, contrabanda nu poate absoarbe
eschivarea de la achitarea plilor vamale, iar ntre ele poate exista doar un concurs real de
infraciuni. [75, p. 26]
26

Pornind de la opinia c subiect al infraciunii de contraband poate fi att persoana fizic,
ct i cea juridic, invocm viziunea autorului S. Maimescu [70]) precum c pentru a atrage
persoana juridic la rspundere penal n cazul comiterii infraciunii de contraband, pe lng
cele trei condiii generale indicate n norma de drept penal, prevzut de art. 21 CP al RM, sunt
strict necesare i alte condiii speciale, aciuni concrete care ar fi ntreprinse de ctre persoanele
juridice. Drept condiii speciale urmeaz a fi menionate: a) persoana juridic trebuie s fie
recunoscut n calitate de agent economic; b) persoana juridic trebuie s fie recunoscut drept
agent economic participant la activitatea economic extern a statului. Aceast ultim opinie,
constat S. Maimescu, reiese nu numai din sugestiile doctrinare proprii, din practica vamal
internaional, ci i nemijlocit din arhivele instituiilor vamale, amplasate de-a lungul frontierei
vamale externe a Republicii Moldova, precum i din instituiile vamale interne ale statului.
Practica activitii organelor vamale din Republica Moldova, ndeosebi arhivele
instituiilor vamale amplasate la frontiera vamal extern a statului, consemneaz autorul S.
Maimescu, indic asupra faptului c la trecerea frontierei vamale externe a statului, iar n unele
situaii i a frontierei vamale interne, persoanele juridice, agenii economici, participani la
activitatea economic a statului, dispun de statut juridic deosebit. n opinia autorului citat, agenii
economici participani la activitatea economic a statului, care, la trecerea frontierei vamale
interne i externe a statului, figureaz numai ca persoane juridice, urmeaz a fi clasificai n
urmtoarele categorii: 1) persoanele juridice - ageni economici participani la activitatea
economic extern a statului care import mrfuri pe teritoriul vamal al statului pentru
comercializare; 2) persoanele juridice - ageni economici participani la activitatea economic
extern a statului, care export mrfurile produse pe teritoriul statului naional pentru a fi
comercializate n afara teritoriului vamal al statului; 3) persoanele juridice - ageni economici
participani la activitatea economic extern a statului, care sunt proprietarii mrfurilor la
trecerea acestora peste frontiera vamal a statului; 4) persoanele juridice - ageni economici
participani la activitatea economic extern a statului, care sunt posesorii mrfurilor la trecerea
acestora peste frontiera vamal a statului; 5) persoanele juridice - ageni economici participani la
activitatea economic extern a statului, care sunt reprezentani ai mrfii la trecerea acesteia
peste frontiera vamal a statului; 6) persoanele juridice - ageni economici participani la
activitatea economic extern a statului, care efectueaz transportarea/trecerea mrfurilor,
ncrcturilor, obiectelor peste frontiera vamal extern i intern a statului; 7) persoanele
juridice - ageni economici participani la activitatea economic extern a statului, care
efectueaz transportarea mrfurilor, ncrcturilor aflate n tranzitul clasic internaional prin
teritoriul vamal naional al statului; 8) persoanele juridice rezidente ai statului naional - ageni
27

economici participani la activitatea economic extern a statului, care se ocup de prestarea
serviciilor legale, reieite din statele de funcii, n afara teritoriului vamal al statului; 9)
persoanele juridice strine - ageni economici participani la activitatea economic extern a
statului, aflate temporar pe teritoriul statului ntru prestarea de servicii ce reies din statutul ei
juridic de specializare i prestare de servicii.
Susinem parial opinia lui S. Maimescu, c n cazul n care n adresa persoanei juridice
ar fi fost intentat cauza penal pe infraciunea de contraband, conform art. 248 CP al RM, nu
ar mai fi necesar calificarea faptei potrivit art. 361 CP al RM, argumentul invocat fiind: nsei
condiiile normei de drept penal, prevzute de art. 248 CP al RM, stipuleaz ca modalitate de
contraband prezentarea frauduloas a documentelor comerciale, mrfare de nsoire care au stat
la baza ntocmirii fictive a documentelor vamale. Am menionat parial, pentru c ne referim
doar la folosirea frauduloas a documentelor vamale, iar falsul propriu-zis al acestor documente
determin o calificare prin concurs a ambelor norme.
Un moment cu care nu putem fi de acord, reieind din cele anterior amintite, este
divizarea de ctre autorul S. Maimescu a frontierei vamale a Republicii Moldova n frontier
vamal extern i intern, fapt care nu-i gsete explicaie nici n legislaia naional n
vigoare i nici n analiza practicii cotidiene. Art. 4 CV al RM determin strict frontiera vamal ca
fia frontierei de stat, a perimetrelor zonelor libere i antrepozitelor vamale.
ntr-o concluzie, autorul citat indic asupra nlturrii lacunelor existente n practica
vamal i penal din Republica Moldova, prin materializarea urmtoarelor propuneri: 1) s fie
efectuate modificrile i completrile respective n CV al RM, prin care efilor instituiilor
vamale s li se permit aplicarea sanciunilor administrative n form de confiscare special a
bunurilor care formeaz obiectul material al nclcrii regulilor vamale, proprietarul crora nu
poate fi stabilit la trecerea frontierei vamale externe sau interne a statului; 2) s fie efectuate
modificrile i completrile n CP al RM, prin care organului vamal din Republica Moldova s i
se permit aplicarea sechestrului, cu confiscarea ulterioar a bunurilor care formeaz obiectul
material al infraciunii de contraband, proprietarul crora nu a fost stabilit la trecerea frontierei
vamale a bunurilor; 3) s fie introduse modificrile i completrile respective n art. 63 CP al
RM, prin care s fie introdus categoria de pedeaps cu confiscarea bunurilor persoanelor
juridice, recunoscute subiect al infraciunii de contraband, care au sediul n afara hotarelor
Republicii Moldova; 4) s fie efectuate modificrile i completrile respective n CV al RM, prin
care organelor vamale s li se permit de a pune sechestru asupra bunurilor transportate n mod
ilegal n proporii echivalente amenzii aplicate conform categoriei de pedeaps penal pentru
persoanele juridice care au sediul n afara hotarelor Republicii Moldova.
28

n viziunea noastr, propunerile sunt obiective i motivate prin analiza practicii vamale,
dar ele nu pot fi acceptate, dup noi, din mai multe considerente:
1. Confiscarea special deja este prevzut de legislaia penal i contravenional, i este
reuit aplicabil n practic, stabilindu-se ca organ pentru aplicarea ei instana de
judecat, fapt care exclude elementul subiectivitii deciziei de sancionare din partea
organului constatator, precum i eventuala revizuire a acestei decizii n instana de
judecat, n baza plngerii persoanei vinovate.
2. Aplicarea sechestrului este una dintre msurile excepionale, aplicabile prin decizia
instanei de judecat competent, dat fiind faptul, c atinge cteva dintre drepturile
fundamentale ale omului i nu poate fi abuziv acordat prin legislaie autoritilor
constatatoare. Mai mult ca att, n cazul n care se vorbete despre asigurarea integritii
i siguranei bunurilor depistate n cazurile trecerii lor ilicite peste frontiera vamal a
Republicii Moldova, organul de urmrire penal, precum i agentul constatator, este n
drept de a ridica acest bun de la posesor i a-l recunoate ca corp delict, nefiind
necesar emiterea unei hotrri suplimentare privind sechestrarea acestui bun.
3. O alt problem este cea de confiscare special a bunurilor, al cror proprietar nu este
identificat. Legislaia naional n vigoare, precum i un ir de acte internaionale de
profil clar reglementeaz condiia c confiscarea poate fi efectuat doar de la
proprietarul bunului care prezint obiectul sau instrumentul comiterii faptei
prejudiciabile. Astfel, bunurile ridicate i recunoscute ca corpuri delicte, dar al cror
proprietar nu este identificat, urmeaz a fi trecute n posesia statului ca obiecte cu statut
de bunuri fr stpn, n conformitate cu procedura stabilit de legislaia naional n
vigoare, precum i n condiiile existenei ncheierii instanei judectoreti.
4. Modificarea i completarea art. 63 CP al RM, prin care s fie introdus categoria de
pedeaps cu confiscarea bunurilor persoanelor juridice, recunoscute subiect al
infraciunii de contraband, nu este acceptabil din simplul motiv c bunurile dobndite
licit nu pot fi confiscate, fapt prevzut att n art. 46 din Constituia Republicii
Moldova, ct i n actele internaionale la care Republica Moldova este parte.
Avnd la baz o varietate circumstanial a contrabandei - contraband comis n
proporii deosebit de mari, S. Maimescu [71] stipuleaz c este relativ nou n practica vamal a
rii. n acest sens, se arat c n legislaiile penale ale statelor vecine, ale rilor Comunitii
Statelor Independente, ndeosebi n legislaia penal a Federaiei Ruse, acest semn calificativ nu
este inclus n componena contrabandei. Or, pn la urm (avnd la baz proporiile vechi ce erau
fixate n art. 126 CP al RM) autorul S. Maimescu concluzioneaz c contrabanda trebuie
29

calificat ca comis n proporii deosebit de mari numai n cazul dac valoarea bunurilor ce
constituie obiectul contrabandei va depi nu de 1000 de ori, ci de 3500 de ori mrimea salariului
minim stabilit la momentul svririi faptei (echivalentul a 5000 dolari SUA, sum permis
rezidenilor Republicii Moldova de a fi scoas la ieire din ar fr prezentarea documentelor de
provenien). [71, p. 30] Suntem de acord cu aceast ultim idee i o precizm n contextul
legislaiei n vigoare: deoarece suma n valut permis de a fi scoas din Republica Moldova nu
trebuie s depeasc 10000 euro, iar n anumite cazuri 50000 euro, aceasta poate cdea sub
inciden penal doar n cazul n care depete aceast ultim sum i nu cea de 5000 u.c.
valoarea proporiilor deosebit de mari prevzut de art. 126 alin. (1) CP al RM. Pn la urm,
totui, optm n vederea excluderii tuturor circumstanelor agravante ale infraciunii de
contraband.

1.3. Problema de cercetare i evaluarea principalelor obiective ale tezei de doctorat

Problema tiinific important soluionat prin intermediul cercetrii tiinifice
realizate reiese din conturarea unei politici clare a Republicii Moldova n ceea ce privete
combaterea contrabandei prin mijloace de drept penal, reieind, n principal, din crearea unor
limite de cadru normativ mai eficiente n aplicare, excluderea diferitor controverse sub aspect de
norme adoptate i aflate n aciune la momentul actual, precum i includerea n circuitul normativ
a unor norme care s supun rspunderii penale faptele ilegale de pseudocontraband. n acest
sens, teza de doctorat este corelat cu direciile prioritare ce reies din coninutul Programului de
activitate al Guvernului Republicii Moldova - Integrarea European: Liberate, Democraie,
Bunstare (2011 - 2014), [57,] care determin ca aciune prioritar asigurarea stabilitii
bugetului public naional, crearea unui cadru bugetar-fiscal previzibil, meninerea deficitului
bugetar la un nivel rezonabil i consolidarea administrrii fiscale i vamale. De asemenea, tema
tezei se nscrie n limitele Acordului de parteneriat ntre Guvernul Republicii Moldova i
Academia de tiine a Moldovei pentru anii 2009-2012. [51, 55]
Scopul investigaiei tiinifice constituind o reflectare a unor obiective propriu-zise, a
determinat necesitatea evidenierii limitelor acestora. n sarcina prezentului studiu au fost puse
urmtoarele obiective:
Analiza evoluiei fenomenului contrabandei n Republica Moldova. Contrabanda ca
fenomen ilegal este supus mai multor reglementri normative, graie crui fapt se impune un
studiu sub aspect pluridisciplinar. n acest sens, fenomenul contrabandei nu prezum limitarea
cadrului faptic al acestuia la nivelul reglementrilor juridico-penale, fiind necesar analiza
30

contraveniilor vamale n ansamblu. n acest sens, s-a operat cu indicii statistici poliieneti i ai
Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i a Corupiei pentru perioada ultimilor zece
ani, datele statistice oferite de ctre Ministerul Justiiei, precum i cu multiple alte informaii
cantitative, obinute cu prilejul participrii la diferite seminare, mese rotunde, conferine
tiinifico-practice internaionale. Oricum, includerea n orbita studiului realizat a unui asemenea
obiectiv a fost determinat de ideea c fenomenul ca atare comport anumite particulariti
generice prin care am putea separa inclusiv nclcarea normativ sub forma contrabandei supuse
rspunderii penale. ns, la nivel de caracteristici nu ntotdeauna poate fi raportat la infraciunea
de contraband. Or, aceasta este cu neputin prin determinarea gradului prejudiciabil al faptei
comise, condiiilor de incriminare, reglementrilor impuse ori a altor particulariti definitorii.
Analiza evoluiei fenomenului contrabandei n unele state strine. Fenomenul
contrabandei subsumeaz multiplele nclcri legate de trecerea bunurilor (mrfurilor) peste
frontiera vamal a statului/statelor, determinndu-se, n esen, corelaia ntre acest fenomen
fenomenul contrabandei i criminalitatea transnaional, criminalitatea transfrontalier. Anume
contrabanda apare ca o reflectare, manifestare obiectiv a celor din urm. n acest context,
studiul contrabandei a fost inevitabil necesar de realizat prin prisma analizei evalurii
fenomenului n diferite state, n special n cele aflate la hotar cu Republica Moldova (Ucraina,
Romnia), precum i n alte state de origine ori de destinaie. n acest sens, contrabanda apare ca
un fenomen universal, legiuitorul neimplicndu-se n necesitatea identificrii statelor de origine,
statelor de tranzit ori de destinaie n aspect de reglementare normativ. Analiza propriu-zis a
fenomenului contrabandei n alte state a fost realizat pe baza studiului indicilor statistici oficiali,
reflectai de ctre acestea pe paginile Internet ale autoritilor publice, precum i n sinteza
anual obinut la diferite ntruniri cu reprezentanii organelor abilitate cu lupta contra
fenomenului contrabandei.
De asemenea, lund n vedere faptul c frontiera vamal nu coincide cu frontiera de stat,
impunndu-se determinarea unor particulariti de chintesen legate de specificul amplasrii
teritoriale a Republicii Moldova i a unor probleme de acest ordin, studiul tiinific al
fenomenului s-a bazat pe un cerc amplu de modaliti faptice de manifestare a fenomenului
contrabandei la nivel de republic.
Interpretarea istorico-comparativ a fenomenului prin prisma unor reglementri pozitive
curente i anterioare, privite prin perspectiva de modelare a cadrului normativ n vigoare.
Elucidarea esenei normelor de incriminare i a specificului de reglementare adoptat la o etap
ori alta de dezvoltare a societii este posibil inclusiv n eventualitatea realizrii unor studii
istorico-comparative. Lund n vedere c n Republica Moldova relaiile sociale legate de regimul
31

juridic vamal i regimul vamal au fost supuse proteciei i reglementrilor diferite, pentru
operarea n vederea susinerii unor opinii aplicative a fost demarat ideea unor evaluri
comparative. n special, evideniem, c dei n Republica Moldova a acionat pe o perioad mai
bine de 42 de ani CP al RM adoptat n anul 1961, anumite modificri eseniale nu au parvenit pe
parcursul anilor la nivel de reglementare. Sub aspect de esen, nici legea penal, adoptat n
anul 2002 i pus n aciune n anul 2003 (n vigoare la etapa actual), nu a schimbat aspectul de
incriminare, doar invocndu-se unele condiiuni de incriminare penal i de delimitare cu
contravenia n forma contrabandei, precum i unele forme circumstaniale. Aceste condiiuni
determin un studiu comparativ nu numai a reglementrilor normative, ci i a situaiei economice
generale, nregistrat n Republica Moldova n ultima perioad de timp.
Elucidarea naturii juridico-penal a infraciunii de contraband. Avnd drept premis
analiza final subsumat prin prisma obiectivului anterior, s-a desfurat o analiz sistematic a
naturii juridico-penale a infraciunii de contraband. De fapt, s-au conturat limitele cadrului
normativ n materie penal n delimitare de cel privit sub aspect contravenional. Or, bunurile de
contraband prezum o anumit evaluare material (n special bneasc), graie crui fapt se
determin natura juridic a unei contrabande supuse rspunderii penale i celei contravenionale.
n ordinea de idei expus, s-au evideniat anumite problematici determinate de modificrile
operate n cadrul normativului penal sub forma unor remanieri de condiii cantitative de
incriminare.
Natura juridico-penal a contrabandei a fost relevat i prin intermediul corelrii diferitor
coninuturi normative prevzute de legea penal. n acest sens, s-a operat cu infraciunile legate
de expedierea, transportarea substanelor narcotice, psihotrope, a precursorilor peste frontiera
vamal a Republicii Moldova i, evident, infraciunea de eschivare de la achitarea plilor
vamale.
Cercetarea minuioas a semnelor preexistente i a coninutului constitutiv al infraciunii
prevzute de art. 248 CP al RM Contrabanda. Specificul normei de incriminare prezum
anumite semne de calificare juridic. n acest sens, pe lng semnele obligatorii ale infraciunii
(obiectul juridic al infraciunii n toate formele tipice de manifestare obiect general, obiect
generic, obiect nemijlocit, latura obiectiv caracterizat prin intermediul elementului material
care determin i esena consumrii obiective a infraciunii; latura subiectiv descris prin
semnul vinoviei i a subiectului activ general al infraciunii), s-a impus necesitatea studiului
minuios i a unor semne facultative cu statut de semne constitutive (eseniale) n cazul
infraciunii de contraband, precum obiectul material al infraciunii, evaluarea diferit a acestuia
impunnd calificarea juridic a faptei infracionale comise prin intermediul diferitor forme
32

normative prevzute de art. 248 alin. (1) - (4) CP al RM; metoda de comitere a infraciunii,
diferit uneori de la un obiect material la altul i cu multiple nuane de reflectare faptic
incident n materie penal; locul de svrire a infraciunii, fapt care denot esena relaiilor
sociale supuse proteciei penale i, evident, nuanarea specificului de prevenire i combatere a
fenomenului de contraband n ansamblu.
Nu mai puin importante sub aspectul analizei au fost semnele circumstaniale ale
infraciunii. Specificul incriminator n form agravant (art. 248 alin. (5) CP al RM) comport
anumite particulariti sub aspectul comiterii infraciunii n diferite forme tipice i evaluarea unei
singure modaliti agravante. Aceste particulariti au mai mult un caracter practico-aplicativ,
ns, esena normativ propriu-zis s-a ncercat a fi analizat minuios prin intermediul studiului
tiinific n cauz.
Enunarea unor elemente de drept penal comparat n materie de contraband. Dei
legislaia penal cu referire la diferite fapte considerate infraciuni difer de la un stat la altul,
problema fenomenului infracional ca atare rmne a fi una i aceeai. Avnd la baz aceast
ultim premis, activitatea de prevenire i combatere a criminalitii, pentru a fi eficient, trebuie
s urmeze, de asemenea, unele standarde acceptate de fiecare stat n parte, care realizeaz
activitatea de combatere a criminalitii.
Problematica contrabandei, fiind una de complexitate major att n aspect teoretic, ct i
practic, a fost abordat n mai multe studii tiinifice. Or, soluia legislativ din ultimii ani, n
Republica Moldova, dei a avut caracter relativ stabil, la nivel de criminalizare / decriminalizare
a realizat anumii pai hotri (majornd proporiile contrabandei svrite pentru a fi considerat
infraciune de la 10000 lei (anterior) la 50000 lei (n prezent). ns, cu titlu de rezultate ale
comparaiilor se impune perfecionarea cadrului normativ n vigoare n eventualitatea condiiilor
propriu-zise, precum i a normei penale n vigoare n vederea generalizrii din perspectiva
eficientizrii aplicative.
Analiza practicii judiciare a Republicii Moldova n domeniul combaterii contrabandei. n
lipsa unor interpretri legale complexe, precum i prin vizorul unor idei diferite de la caz la caz,
Republica Moldova are la dispoziie o bogat practic judiciar n materie de contraband, n
special Decizii ale Colegiului Penal al Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, sentine
pronunate de instane de diferite nivele, inclusiv devenite definitive. Aceast practic judiciar,
din perspectiva opiniilor expuse n studiul tiinific realizat, nu-i gsesc ntotdeauna o acceptare
potrivit, fiind argumentat opinia vis-a-vis de aplicarea corect a normei prevzute de legea
penal la art. 248 CP al RM, precum i ideea care a stat la baza adoptrii modelului legal abstract
al infraciunii. Aceste aprecieri reale, de multe ori diferite, sunt dictate, n viziunea noastr, de
33

multitudinea de coliziuni, contraziceri admise ntre diferite acte normative care reglementeaz
relaiile sociale cu caracter vamal, n special cu referire la unele bunuri care formeaz categoria
obiectului material al contrabandei.
Evidenierea factorilor care genereaz comiterea delictelor legate de regimul vamal (n
special, contrabanda i alte fraude vamale). Pentru a supune studiului complex infraciunea de
contraband i a confirma unele ajunsuri / neajunsuri ale normei adoptate, n special la nivel de
consumare a infraciunii, este necesar relevarea factorilor, condiiilor care au favorizat
comiterea infraciunilor de contraband. n particular, aceast necesitate reiese din ipoteza
posibilitilor de previziune normativ a unor infraciuni la alte etape de comitere aa numitele
infraciuni-cauze. De asemenea, legiuitorul, prin norma elaborat, implic luarea de atitudine din
partea organelor de resort la un anumit moment, moment care urmeaz a fi studiat i sub aspect
de cauzalitate. Or, esena normei penale este dictat i de elementul preventiv.
Evidenierea unor msuri de prevenire i combatere a fenomenului contrabandei.
Determinarea factorilor care genereaz infraciunile de contraband, n special, i a delictelor
legate de regimul vamal, n ansamblu, impun trasarea unor sarcini concrete n vederea prevenirii
i combaterii fenomenului. n acest sens, aceste msuri de prevenire i combatere se impun a fi
cunoscute n vederea eradicrii fenomenului i crerii posibilitilor reale de asigurare a unui
climat social-juridic eficient n cadrul statului. n acest sens, este necesar delegarea perfect a
atribuiilor unor organe competente i limitarea dublrii de atribuii n cadrul unor asemenea
activiti.
Avnd la baz faptul c scopul studiului tiinific realizat const n elucidarea esenei
contrabandei ca infraciune (sau contravenie) separat prevzut de legislaiile mai multor
state, am considerat necesar efectuarea unei analize minuioase a elementelor componenei
infraciunii de contraband (elementele preexistente ale infraciunii i coninutul constitutiv) i
accentuarea gradului prejudiciabil al modalitilor faptice incidente, precum i a fenomenului
socialmente periculos numit contraband. Evident, c contrabanda infraciune, contrabanda
delict i contrabanda - fenomen socialmente periculos comport subtiliti i nuane cu multiple
caracteristici definitorii, fapt care a impus, cu necesitate, realizarea unei cercetri i din aceste
perspective. Scopul esenial special al tezei elaborate a fost stabilirea corelaiei ntre fenomenul
contrabandei (cumulul de delicte vamale legate de trecerea ilegal a bunurilor peste frontiera
vamal a statului/statelor), contrabanda delict vamal separat i contrabanda supus rspunderii
penale (ori contravenionale) prin prisma reglementrilor normative cuprinse de fiecare cadru,
pentru ca, mai apoi, s se reueasc a supune studiului tiinific o singur norm cea prevzut
34

de art.248 CP al RM Contrabanda i a determina legtura de esen cu alte infraciuni (n
special, infraciunea prevzut de art.249 CP al RM eschivarea de la achitarea plilor vamale).
Lund n considerare obiectivele expuse mai sus, n cele ce urmeaz vor fi abordate
aspectele importante n vederea tratrii problemei n cauz.

1.4. Concluzii la Capitolul 1
1. Problema tiinific important soluionat prin intermediul cercetrii tiinifice
realizate reiese din conturarea unei politici clare a Republicii Moldova n ceea ce privete
combaterea contrabandei prin mijloace de drept penal, reieind, n principal, din crearea unor
limite de cadru normativ mai eficiente n aplicare, excluderea diferitor controverse sub aspect de
norme adoptate i aflate n aciune la momentul actual, precum i includerea n circuitul normativ
a unor norme care s supun rspunderii penale faptele ilegale de pseudocontraband.
2. Contrabanda infraciune, contrabanda delict i contrabanda - fenomen socialmente
periculos comport subtiliti i nuane cu multiple caracteristici definitorii.
3. Activitatea de contraband poate fi sesizat ca o infraciune, ori ca o contravenie,
aceasta avnd loc n dependen de gradul prejudiciabil al celor comise i obiectul material al
contrabandei.
4. Normele de drept internaional, vis-a-vis de cooperarea statelor n lupta cu nclcrile
legate de contraband, sunt create pe trei nivele: universale, regionale i bilaterale.
5. Contravenia contrabandei ncalc dou grupuri de relaii sociale: relaiile sociale
legate de ordinea stabilit de legislaia vamal, de trecere a mrfurilor i mijloacelor de transport
i ordinea de control vamal.
6. Indicii statistici denot faptul c sistemul economic mondial, integrat i globalizat,
preia anual miliarde de dolari provenii din activiti infracionale i diverse fraude.
7. Practica activitii organelor vamale din Republica Moldova, ndeosebi arhivele
instituiilor vamale amplasate la frontiera vamal extern a statului, indic asupra faptului c la
trecerea frontierei vamale a statului, persoanele juridice, agenii economici, participani la
activitatea economic a statului, dispun de statut juridic deosebit.
8. Confiscarea special este prevzut de legislaia penal i contravenional i este
reuit aplicabil n practic, stabilindu-se ca organ pentru aplicarea ei instana de judecat, fapt
care exclude elementul subiectivitii deciziei de sancionare din partea organului constatator,
precum i eventuala revizuire a acestei decizii n instana de judecat, n baza plngerii persoanei
vinovate.
35

9. Aplicarea sechestrului este una dintre msurile excepionale, aplicabile prin decizia
instanei de judecat competent, dat fiind faptul, c atinge cteva dintre drepturile fundamentale
ale omului i nu poate fi abuziv acordat prin legislaie autoritilor constatatoare. Mai mult ca
att, n cazul n care se vorbete despre asigurarea integritii i siguranei bunurilor depistate n
cazurile trecerii lor ilicite peste frontiera vamal a Republicii Moldova, organul de urmrire
penal, precum i agentul constatator, este n drept de a ridica acest bun de la posesor i a-l
recunoate ca corp delict, nefiind necesar emiterea altei hotrri suplimentare privind
sechestrarea acestui bun.
10. Sofisticatul mecanism de traficare ilicit a mrfurilor contrabanda, funcioneaz, n
cele mai dese cazuri, cu suportul, consultana i creaia funcionarilor publici menii s curme
astfel de fapte i a ntreprinztorilor aflai n faza de dezvoltare, identificndu-se la linia de
demarcaie dintre activitile licite i cele ilicite.
36

2. CARACTERISTICA GENERAL A INFRACIUNII DE CONTRABAND

2.1. Contrabanda manifestare a criminalitii transfrontaliere

Istoria luptei cu contrabanda indispensabil este legat de dezvoltarea sistemului vamal, a
economiei statului, a comerului intern i extern. Izvorul apariiei i evoluiei contrabandei
urmeaz a fi cutat n antichitate, cnd a fost instituit taxa pentru mrfurile introduse sau scoase
din ar. Creterea volumului contrabandei decurgea proporional creterii taxelor vamale i a
fost legat de trecerea ilegal i clandestin a valorilor materiale prin ocolirea vmilor sau prin
vam, dar cu tinuirea preventiv a bunurilor.
Acceptnd parial opinia autorului .. c prin contraband se nelege o
nclcare cu vinovie a legii penale, inclusiv urmrindu-se i eludarea taxelor vamale impuse la
trecerea mrfurilor peste frontiere [156, p. 23], a prohibiiilor i cotelor comerciale de import -
export, observm c existena acesteia presupune ca premis un regim juridic vamal.
Cu alte cuvinte, dup expresia autorului romn F. Sandu [89, p. 6], regimul juridic vamal
constituie un dat pentru intervenia dreptului penal n vederea sancionrii contrabandei.
Inexistena unui asemenea regim juridic ar face inutil orice discuie n legtur cu infraciunea
de care ne ocupm. Fr instituirea unor reguli la trecerea mrfurilor peste frontiere,
contrabanda, ca aciune de nfrngere a legii (infractio, onis) nu ar fi existat niciodat [89].
n esen, menioneaz C. Voicu, contrabanda este o fraud care afecteaz grav
raporturile sociale din domeniul regimului vamal sau care intereseaz acest regim. Ea este o
fapt de rea-credin i de inducere n eroare a autoritilor vamale n legtur cu situaia unor
bunuri, genernd nesiguran i dezordine n sfera trecerii mrfurilor peste frontier, ntr-un
cuvnt creeaz pericol social [96, p. 200-201].
Opernd cu dispoziiile legislaiei vamale a Republicii Moldova, prin regim juridic vamal
se nelege ansamblul dispoziiilor cuprinse n CV al RM i alte acte normative interne i
internaionale ratificate de statul nostru i care cuprind prevederi referitoare la domeniul vamal.
Aceste dispoziii reglementeaz controlul vamal al mrfurilor i mijloacelor de transport,
impunerea vamal prin aplicarea tarifului vamal i alte operaiuni specifice activitii de vmuire.
n activitatea vamal, precum i n reglementrile vamale, se utilizeaz i noiunea de
regim vamal. Potrivit pct. 17) al art. 1 din CV al RM [28], regimul vamal cuprinde totalitatea
reglementrilor vamale care determin statutul mrfurilor i al mijloacelor de transport n
funcie de scopul operaiunii comerciale i de destinaia mrfurilor; orice regim vamal ncepe cu
prezentarea ctre organele vamale a mrfurilor i mijloacelor de transport i se ncheie prin
37

acordarea liberului de vam. n conformitate cu art. 23 CV al RM, regimurile vamale sunt
grupate n definitive sau suspensive.
n viziunea noastr, regimul juridic vamal nu trebuie s se confunde cu regimul vamal,
ntre aceste noiuni existnd raporturi ca de la gen la specie, primul constituind noiunea general,
iar al doilea - noiunea special.
Regimurile juridice vamale au avut o evoluie istoric strns legat de evoluia
principalelor instituii ale statului i a sistemelor juridice. Cu siguran c apariia lor a fost
determinat de interesul statului de a impune taxe i restricii la frontiere. Primele reglementri n
acest domeniu, cunoscute n antichitate, se caracterizau printr-o diversitate a autoritilor care le
instituiau, dar i a formelor de aducere la ndeplinire. Fiind vorba despre un interes financiar, se
presupune c orice nclcare a normelor vamale era sancionat cu fermitate. Cu toate acestea,
reglementri riguroase i sistematizate n aceast direcie nu au aprut dect n epoca modern.
Tot de atunci dateaz i conceptul (noiunea) de contraband.
C. Mladen constat c politica comercial comun se materializeaz n politici tarifare
(politica vamal) i politici netarifare (protecionismul netarifar). [74, p. 20] n viziunea autorilor
C. Mladen, Gh. Caraiani, C. Cazacu politica vamal reprezint o component a politicii
comerciale care cuprinde totalitatea reglementrilor i normelor emise de stat prin instituiile
abilitate care vizeaz intrarea sau ieirea n i din ar a mrfurilor i care implic: controlul
mrfurilor i mijloacelor de transport, cu ocazia trecerii frontierei vamale; ndeplinirea
formalitilor vamale; impunerea vamal prin plata creanelor vamale; alte formaliti specifice,
reglementate prin acte normative. [18, p. 19; 74, p. 20] Sistemul vamal, ns, se instituie ca
structur complex care cuprinde prghiile utilizate de stat pentru influenarea activitii vamale,
metodele administrative i de conducere, cadrul instituional alctuit din instituii i organe cu
atribuii n domeniul vamal, cadrul juridic, format din legi, decrete, hotrri i alte reglementri
cu caracter normativ n domeniul activitii vamale. [18, p. 21]
Pe bun dreptate se menioneaz, c n promovarea intereselor naionale, statele lumii i
apr, ntr-un fel sau altul, economia proprie prin intermediul unor instrumente de politic
comercial, sub forma taxelor vamale, a restriciilor cantitative, a restriciilor valorice i a altor
msuri care constituie adesea din punct de vedere al partenerilor comerciali, obstacole n calea
ptrunderii mrfurilor strine pe diferite piee. Aceste msuri i instrumente sunt promovate i
prin sistemul vamal propriu fiecrui stat n funcie de politica promovat de acesta la un anumit
moment. [18, p. 21] Dup cum consemneaz C. Mladen, amprenta statului asupra circulaiei
bunurilor pe teritoriul unde i exercit suveranitatea a cptat pregnan i legitimitate prin
dobndirea unui caracter de continuitate. Aplicarea continu, de ctre aceeai structur a puterii,
38

a unei perceperi pe circulaia bunurilor prin teritoriul su cere existena unor reguli n interiorul
crora fluctuaia s fie controlat. [74, p. 7]
Pe bun dreptate, menioneaz Gh. Caraiani, C. Cazacu, c n ultimii ani s-a constatat o
exacerbare fr precedent, la nivel mondial, a noilor forme de manifestare, tot mai sofisticate i
ofensive, a crimei organizate, pe fondul corupiei generalizate, materializate ndeosebi prin
traficul ilicit de droguri, arme i materii radioactive, fraude bancare i acte de mare contraband,
splarea banilor, criminalitatea informatic, jocurile de noroc i, nu n ultimul rnd, pirateria prin
nclcarea drepturilor de autor, a Legii copyrightului. [18, p. 239]
n vorbirea curent, prin contraband se nelege trecerea clandestin peste grani a
unor mrfuri interzise sau sustrase de la plata taxelor vamale. Termenul, de origine italian,
[166, p. 15] a fost asimilat prin filier francez, limbi n care semnific aceeai aciune de
introducere ilegal ntr-o ar a unor mrfuri prohibite sau supuse unor taxe, cu intenia de a
frauda interesele financiare ale statului n propriul profit material; [209, p. 223; 213, p. 517] n
limba de provenien era un cuvnt compus din prefixul contra care nseamn mpotriv i
cuvntul bando - cu nelesul de proclamaie, decret, act cu putere de lege. Aadar, mpotriva
legii, contrar legii, sau pe scurt: contrabando. [166, p. 15]
Din analiza primelor texte de incriminare a acestei infraciuni rezult c semnificaia
termenului de contraband a fost determinat, iniial, de reglementarea legal. Adic, ncrctura
semantic a cuvntului era dat de coninutul infraciunii definit de textul de lege. Cu timpul, dei
semnificaia cuvntului s-a pstrat aproape nealterat, n plan legislativ, coninutul infraciunii
desemnat prin aceast vocabul s-a schimbat substanial.
Astfel, se poate observa cu uurin c ntre definiia infraciunii de contraband cuprins
n Convenia internaional privind asistena administrativ reciproc pentru prevenirea,
investigarea i reprimarea infraciunilor vamale din 9 iunie 1977 [32] fraud vamal care
const n trecerea peste frontiere a mrfurilor pin orice mijloc clandestin, precum i n CPRV
din 15 iunie 1874 [27] i acea din CP al RM n vigoare, exist diferene foarte mari. Situaia pare
cu totul fireasc i explicabil, avnd n vedere c ntre aceste acte exist un interval substanial
de timp, n care s-a produs un ir de transformri n domeniul de reglementare al acestora.
Totui, termenul contraband pstreaz acelai neles de la nceput, ceea ce nseamn c
ntre el i noiunea juridic cu aceeai denumire nu exist identitate. n fond, esena noiunii de
contraband este sustragerea de la executare a obligaiilor vamale, eludarea lor. Cutnd
identificarea faptelor duntoare intereselor economice ale statului, legiuitorii au inclus n textele
de incriminare toate aciunile prin care s-ar fi putut realiza aceast fraud. ns, condiiile care
39

influeneaz adoptarea legilor se modific de la o etap la alta, ceea ce antreneaz, desigur,
schimbri n domeniul reglementarilor incriminatorii.
nsemntatea eficienei luptei cu contrabanda, eschivarea de la achitarea plilor vamale,
scoaterea ilegal a capitalului din Republica Moldova sub masca desfurrii operaiunilor de
import-export i financiare, cu splare de bani, actualmente este greu de supraapreciat. Acum a
devenit evident caracterul ofensiv al acestui tip de criminalitate, subliniaz autorul ..
[156, p. 17] iar organele de drept nu sunt pregtite pentru a da riposta
corespunztoare. Problematica contrabandei are tangen direct cu problematica securitii
statului, iar tendinele negative se manifest, n aa mod, nct nefiind curmate la faza iniial, pot
provoca consecine neprevzute pentru ntreaga societate.
Nu trebuie ignorat legtura strns ntre toate fraudele vamale, n special cu totalitatea
infraciunilor economice, firesc fiind i faptul necesitii delicvenilor de a spla banii provenii
din aceste activiti infracionale.
Relevarea contrabandei i altor fraude vamale, ntr-o expunere mai restrns, poate fi
nfptuit sau prin urmrirea tranzaciei de la momentul iniial pn la final, sau prin depnarea
cozii (urmei) lsate de banii sau marfa provenit prin contraband, pe care infractorii,
menioneaz T. , . , sunt nevoii s le legalizeze, evident, pentru folosirea lor
n scopuri personale sau punerea lor n noul circuit ilegal. [123, p. 3]
nceputul noului mileniu ne-a nfiat amploarea deosebit a activitilor economice ce
se desfoar n statele puternic dezvoltate din Europa, America i Asia. Relaiile economice
internaionale cunosc un dinamism fr precedent, fiind integrate noi state i sisteme economice.
Fr ndoial, acest nesfrit teritoriu al economiei se iniiaz, dezvolt i finalizeaz un numr
impresionant de afaceri ilegale, care alctuiesc ceea ce, foarte des, este cunoscut ca fenomen de
criminalitate a afacerilor, unde un loc de frunte l ocup contrabanda.
Contrabanda lezeaz economia n ansamblul ei, cauzeaz imense pierderi financiare,
slbete stabilitatea social, amenin structurile democratice, determin pierderea ncrederii n
sistemul economic, corupe i compromite instituiile economice i sociale.
Preocupat de problematica criminalitii afacerilor transfrontaliere, Comunitatea
Internaional a analizat cauzalitatea i efectele acesteia, recomandnd statelor membre s adopte
msuri concrete pentru limitarea ei. Diversitatea legislaiilor, cuplat cu particularitile
economico-sociale, derivnd din stadiile de dezvoltare ale rilor europene i celorlalte state, au
fcut practic imposibil redactarea unei definiii precise a criminalitii afacerilor
transfrontaliere.
Este cazul s precizm aici cele dou dimensiuni ale criminalitii afacerilor:
40

dimensiunea naional, respectiv totalitatea infraciunilor incriminate n legile
penale sau speciale ale fiecrei ri, care se produc n interiorul sistemului
economic i financiar i nu comport sau nu includ elementul de extraneitate;
dimensiunea internaional, respectiv totalitatea infraciunilor care se comit i se
finalizeaz cu participarea elementului de extraneitate (persoane, firme,
corporaii etc.).
Cele dou dimensiuni nu au avut i nici nu vor avea un caracter static. Astzi, este
evident internaionalizarea afacerilor de tip infracional. n cele mai eseniale cazuri de
contraband, trafic de persoane, operaiuni de import-export ilegale, s-a realizat i perfecionat
continuu parteneriatul pentru crim. Contrabanda cu alcool sau igri, traficul de droguri i
armament nu pot fi concepute fr participarea afaceritilor aflai pe ntreg teritoriul lumii.
Drept urmare, este imposibil de cuantificat, de msurat exact, dimensiunea criminalitii
transfrontaliere, cu deosebire n componenta ei internaional. Dar nu numai componenta
internaional a acestui fenomen este greu de cuantificat. Aceast component nici nu poate fi
corect sau mcar aproximativ cuantificat atta timp ct componenta naional, cea interioar, a
criminalitii transfrontaliere este ea nsi o mare necunoscut, o aproximaie total, departe de
realitate.
Este foarte adevrat c pn n prezent, nici o societate nu a reuit s-i construiasc un
asemenea dispozitiv preventiv i represiv, apt s constate i s sancioneze toate fraudele vamale.
Pe acest fond (care are suficient de multe determinri de ordin obiectiv) devine explicabil
atitudinea autoritilor din majoritatea statelor, care afirm c unele aspecte, componente sau
forme concrete de manifestare a criminalitii transfrontaliere, nu se manifest sau nu sunt
semnificative ca intensitate, pentru simplul motiv c ele (autoritile) nu cunosc adevrata stare
de fapt existent n perimetrul economiei i finanelor.
Este o axiom faptul c activitatea infracional din domeniul vamal nu se desfoar i
nu se finalizeaz la vedere. Peste tot n lume se comit un ir de acte ilegale, de combinaii i
construcii infracionale n zona subteran a societii - zon n care organele de drept ptrund
foarte greu pentru a sesiza i a constata cu adevrat ce se ntmpl.
Toate societile, mai mult sau mai puin avansate din punct de vedere democratic, au
componenta lor paralel, nevzut i neartat public, ce se dezvolt prin multiple canale ilegale
i a crei dimensiune este de natur s produc serioase dezechilibre n plan general. n acest
context, funcioneaz frica autoritilor fa de aceast zon a necunoscutului, fric care se
ncearc a fi nvins doar n momentul sau n situaii cnd devine vizibil i nu mai poate fi
contestat. Autorul romn C. Voicu menioneaz c fiecare guvernare nou este preocupat s
41

spun i s demonstreze ct de corupt a fost guvernarea anterioar, refuznd s accepte c
aspectele criminalitii afacerilor i cele ale crimei organizate se vor prelungi i intensifica,
uneori la cote mult mai ridicate. [97, p. 16]
Susinem prerea autorului romn, potrivit cruia politizarea activitilor de lupt contra
criminalitii este cauza fundamental a reaciei sczute fa de pericolul acesteia, elementul care
determin puternica consolidare a ei n societatea de astzi.
ntr-un asemenea climat, structurile care acioneaz n domeniul contrabandei i-au
construit, dezvoltat i perfecionat un management performant, caracterizat de eficien maxim,
specializare riguroas, logistic ultramodern, mult mai superioar celei aflate la dispoziia
organelor de drept. Analitii fenomenului criminalitii transfrontaliere avertizeaz asupra
faptului c importante fonduri rezultate din contraband i evaziuni fiscale sunt vrsate n
organisme i structuri politice i administrative, pentru ca acestea s se menin la putere i s
poat garanta gruprilor criminale succesul n multitudinea afacerilor murdare pe care le iniiaz.
Scopul primordial al acestor grupri este aceea de a face inoperante, ineficiente i de a paraliza
structurile abilitate s lupte mpotriva lor.
i n Republica Moldova s-a produs de mult vreme fuziunea elitelor: elita lumii
interlope, camuflate cu activiti legale i elita vieii publice. Acestea acioneaz mpotriva
ordinii i a legii, n perimetrul degradant al imoralitii, afacerilor veroase, luxului i desfrului.
Exponenii acestor elite au n proprietate restaurante, cazinouri, ntreprinderi profitabile, case de
mod, hoteluri, autoturisme de lux, locuine de vacan, inclusiv peste hotarele rii i, nu n
ultimul rnd, substaniale conturi bancare n strintate. Este, aadar, limpede pentru omul de rnd
care asist neputincios la acest spectacol demenial, c n teritoriul ocupat de contrabanditi i
ali infractori, acioneaz profesioniti din lumea comerului, investiiilor, finanelor i bncilor
ntr-o perfect articulare cu exponenii puterii. O asemenea afacere ilegal de mare amploare
cum este contrabanda nu poate fi iniiat, derulat i finalizat fr existena unui parteneriat
ntre delicvenii autohtoni i cei corespondeni din alte state.


2.2. Analiza cantitativ a criminalitii care afecteaz
regimul vamal al Republicii Moldova

Reieind din cele expuse n literatura de specialitate, criminalitatea este descris prin
intermediul unui aspect calitativ i a unui cadru cantitativ. Astfel, din punct de vedere cantitativ,
opernd cu opinia autorului . , criminalitatea constituie ansamblul tuturor
infraciunilor, comise pe un anumit teritoriu ntr-o perioad de timp determinat. [140, p. 14] n
42

acest sens, autorii romni G. Nistoreanu i C. Pun vorbesc despre acest coninut specific n
cazul existenei unei criminaliti reale, care, n fapt, constituie un concept cantitativ al
criminalitii. [78, p. 39] Tot n acelai curs de idei, I. Ciobanu, precum i . ,
evideniaz starea (or, . indic c pentru evaluarea laturii cantitative a criminalitii
deseori este utilizat termenul de stare a criminalitii [140, p. 14]) i nivelul criminalitii ca
noiuni ce formeaz caracteristica cantitativ a criminalitii, [21, p. 22] indicnd asupra strii
criminalitii n sensul de criminalitate real, enunat de G. Nistoreanu i C. Pun, i n sens de
criminalitatea n aspect cantitativ, evideniat de . . n ansamblu, susinem ideea
autorului I. Ciobanu, dup care criminalitatea n aspect cantitativ nu poate fi evaluat doar prin
intermediul strii acesteia, impunndu-se, cu necesitate, identificarea i nivelului ei, care, de
altfel, constituie valoarea determinat din numrul total de infraciuni svrite pe un teritoriu
determinat ntr-o perioad de timp stabilit, raportat la numrul exact de populaie. [21, p. 22]
Evident, c anume indicii cantitativi ai criminalitii reflect tendinele generale
caracteristice societii respective i determinate, ntr-un final, de categoria relaiilor sociale
considerate dominante n aceasta. [140, p. 14-15]
Pe lng conceptele de criminalitate real, tiina criminologic opereaz i cu
criminalitatea aparent (totalitatea infraciunilor semnalate sistemului justiiei penale i
nregistrate ca atare [78, p. 39]), criminalitatea legal (totalitatea faptelor penale pentru care s-au
pronunat hotrri de condamnare rmase definitive [78, p. 39]) etc. Avnd n vedere c diferena
dintre criminalitatea real i criminalitatea aparent este denumit cifra neagr a criminalitii i
reprezint faptele antisociale care, din diverse motive, rmn necunoscute organelor din sistemul
justiiei penale, [78, p. 39] constatm c, n dinamic, aceast cifr neagr a criminalitii n
domeniul vamal nu poate fi identificat, criteriile pe baza crora au fost inclui n bazele de date
indicii statistici fiind diferite pe parcursul anilor. Astfel, dac n anul 2000 numrul infraciunilor
de contraband nedescoperite constituia 44,27%, atunci n anul 2002 a fost de 19,72%, iar
ulterior aceast eviden la nivelul Ministerului Afacerilor Interne n genere a fost anulat.
Astfel, n anul 2000, n Republica Moldova, au fost nregistrate 192 (indicele bazei fixe
100%) infraciuni de contraband (ceea ce constituie criminalitatea real). Ulterior, indicii
statistici au evaluat n felul urmtor:
2001 279 de infraciuni (145,31%; +45,31),
2002 218 de infraciuni (113,54%; -21,86%),
2003 243 de infraciuni (126,56%; +11,47%),
2004 431 de infraciuni (224,48%; +77,37%),
2005 482 de infraciuni (251,04%; +11,83),
43

2006 495 de infraciuni (257,81%; +2,7%),
2007 406 de infraciuni (211,46%; -17,98%). (Tabelul nr.1, Figura nr. 1).

Infraciunile nregistrate i anchetate pe linia Poliiei economice
n Republica Moldova (art. 75 CP) n anii 2000-2007
nregistrate Remise
judecii
Nedescoper
ite
Prejudiciul
material
Asigurarea
restituirii
2000
Republica
Moldova
192 93 85 15028525 12435156
Mun.Chiinu 24 3 7 9257363 8242501
2001
Republica
Moldova
279 90 36 26090320 13800848
Mun.Chiinu 53 13 17 7180196 6812390
2002
Republica
Moldova
218 86 43 18076880 14205231
Mun.Chiinu 73 14 18 7855570 7582647
2003
Republica
Moldova
243 100 - 20973520 13443962
Mun.Chiinu 99 61 - 9140437 9205849
2004
Republica
Moldova
431 247 - 12462629 12085989
Mun.Chiinu 66 103 - 3971403 3904922
2005
Republica
Moldova
482 317 - 25352864 26718464
Mun.Chiinu 182 159 - 15663128 17324864
2006
Republica
Moldova
495 369 - 22308512 21522688
Mun.Chiinu 198 189 - 12458549 12618658
2007
Republica
Moldova
406 313 - 26468592 25432512
Mun.Chiinu 149 118 - 12622852 12458043
Tabelul nr.1
44

Astfel, se observ din anii 2000 spre 2007 o cretere clar cu circa 111,46% (de la 192
infraciuni la 406 infraciuni) a infracionalitii de contraband comis n Republica Moldova,
acest ultim fapt indicnd asupra existenei unui pericol social sporit al acestor fapte infracionale.
Prejudiciul material constatat prin infraciunea de contraband a crescut de la 15.028.525 lei n
anul 2000 la 26.468.592 lei n anul 2007 (ceea ce constituie +76,12%), iar restituirea acestui
prejudiciu a evaluat de la 12.435.156 lei n anul 2000 la 25.432.512 n 2007 (ceea ce
constituie +104,52%). Or, dac n anul 2000 raportul dintre prejudiciul material cauzat i
restituirea acestuia a constituit 82,74%, atunci n anul 2007 acesta a crescut pn la 96,08%.
(Tabelul nr.1)
Figura nr.1
Cu referire la aceeai perioad de timp, n mun. Chiinu identificm urmtoarea situaie
infracional n raport cu infraciunea de contraband:
2000 24 de infraciuni (indicele bazei fixe 100%),
2001 53 de infraciuni (220,83%; +120,83%),
2002 73 de infraciuni (304,17%; +37,73%),
2003 99 de infraciuni (412,5%; +35,62%),
2004 66 de infraciuni (275%; -33,33%),
2005 182 de infraciuni (758,33%; +175,76%),
2006 198 de infraciuni (825%; +8,79%),
2007 149 de infraciuni (620,83%; -24,75%). (Tabelul nr.1, Figura nr. 2).
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Infraciuni de contraband nregistrate n Republica Moldova pe linia
Poliiei economice de ctre MAI n perioada anilor 2000-2007
45

Figura nr.2
n perioada imediat urmtoare, indicii statistici oficiali descriu situaia n ansamblu cu
referire la infraciunile ce vizeaz regimul vamal, i anume: contrabanda (art. 248 CP al RM) i
eschivarea de la achitarea plilor vamale (art. 249 CP al RM).

Infraciuni nregistrate pe linia Poliiei economice
n Republica Moldova (art. 248, 249 CP al RM) n perioada anilor 2007-2011

nregistrate Remise
judecii
Prejudiciul
material
Asigurarea
restituirii

2007

Total MAI 428 331 27050688 25981424
Mun.Chiinu 149 118 12622852 12458043
2008
Total MAI 309 144 34294128 28144944
Mun.Chiinu 165 74 18287872 16035030
2009
Total MAI 146 53 18250240 11035663
Mun.Chiinu 39 12 9200597 6235035
2010
Total MAI 99 35 29336000 26048208
Mun.Chiinu 27 14 16590474 157649562011
(primele dou
luni)


Total MAI 23 3 9615103 5001
Mun.Chiinu 13 1 9234802 -
Tabelul nr.2
Astfel, n anul 2007, n Republica Moldova, au fost nregistrate de ctre MAI 428
(indicele bazei fixe 100%) infraciuni de contraband i eschivare de la achitarea plilor
vamale.
0
50
100
150
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Infraciuni de contraband nregistrate n mun.Chiinu pe linia Poliiei
economice de ctre MAI n perioada anilor 2000-2007
46

Ulterior, situaia cantitativ a luat urmtoarea formul dinamic:
2008 309 infraciuni (72,20%; -27,8),
2009 146 infraciuni (34,11%; -52,75%),
2010 99 infraciuni (23,13%; -32,19%),
2011 (primele dou luni) 23 infraciuni. (Tabelul nr.2, Figura nr. 3).

Figura nr.3
n acest ritm, lund n calcul gradul prejudiciabil al faptelor socialmente periculoase
svrite, dei constatm, n fapt, o descretere a criminalitii de acest gen, indicm i asupra
unei daune mai eseniale cauzat relaiilor sociale a cror existen i normal desfurare este
condiionat de asigurarea corespunztoare a regimului vamal. Astfel, dac numrul de
infraciuni de contraband (art. 248 CP al RM) i eschivare de la achitarea plilor vamale (art.
249 CP al RM) /luate n ansamblu/ nregistrate de MAI de la 2007 la 2010 a fost n
descretere(de la 428 de infraciuni n anul 2007, la 99 de infraciuni n 2010), atunci dauna
material cauzat prin aceste infraciuni a fost esenial mai mare.
Figura nr.4
0
100
200
300
400
500
2007 2008 2009 2010 2011 (primele
2 luni)
Infraciuni de contraband i eschivare de la achitarea plilor vamale
nregistrate n Republica Moldova pe linia Poliiei economice de ctre MAI n
perioada anilor 2007-2011
0
50
100
150
200
2007 2008 2009 2010 2011 (primele 2
luni)
Infraciuni de contraband i eschivare de la achitarea plilor vamale
nregistrate n mun. Chiinu pe linia Poliiei economice de ctre MAI
n perioada anilor 2007-2011
47

Dac n anul 2007, dauna material cauzat prin 428 de infraciuni analizate constituia
27.050.688 de lei (fiind asigurat restituirea n proporie de 25.981.424, ceea ce constituie
96,05%), atunci n anul 2010, prin cele 99 de infraciuni de contraband i eschivare de la
achitarea plilor vamale nregistrate, dauna cauzat constituie 29.336.000 de lei (restituirea fiind
n proporie de 26.048.208, ceea ce constituia 88,79%). La nivel mediu printr-o infraciune de
contraband ori eschivare de la achitarea plilor vamale nregistrat de MAI n anul 2007 dauna
cauzat evalua n proporie de 63.202,54 lei, iar n anul 2010 296.323,23 lei (+233.120,69 lei;
+368,85%). (Tabelul nr.2)
Figura nr.5
Referitor la perioada de timp 2007-2010, n mun. Chiinu, a fost stabilit urmtoarea
situaie statistic n domeniul nregistrrii de ctre MAI a infraciunilor de contraband i
eschivare de la achitarea plilor vamale:
2007 149 infraciuni (indicele bazei fixe 100%),
2008 165 infraciuni (110,73%; +10,73%),
2009 39 infraciuni (26,17%; -76,36%),
2010 27 infraciuni (18,12%; -30,77%). (Tabelul nr. 2, Figura nr. 4).
Figura nr.6
0
100
200
300
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cauze penale de contraband remise judecii n Republica Moldova pe
linia Poliiei economice de ctre MAI
n perioada anilor 2000-2007
0
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 (primele
2 luni)
Cauze penale pe contraband i eschivare de la achitarea plilor
vamale remise judecii n mun. Chiinu pe linia Poliiei economice de
ctre MAI n perioada anilor 2007-2011
48

n mun. Chiinu, n anul 2010 raportul dintre infraciunile vamale i numrul de
persoane care formau populaia municipiului constituia 1 infraciune la 29.000 de persoane, iar
dauna cauzat prin aceasta era de 21,1 lei pentru fiecare chi inuian (numrul populaiei n anul
2010 n mun. Chiinu era de 786.300 persoane [17]), adic 611.9 lei la (Tabelul nr.2, Figura
nr.12) cele 29.000 de persoane (baza de referin).
Figura nr.7
Cu siguran, nivelul i starea criminalitii n evoluie dinamic a avut la baz un
ansamblu de factori, evalund pe parcursul anilor n mod diferit. Astfel, anumite elemente de
decriminalizare a legislaiei penale cu referire la contraband, incluse n aciune mai cu seam n
ultimii cinci ani nu au putut s nu influeneaz starea i nivelul criminalitii n acest domeniu.

Figura nr.8
Oricum, infracionalitatea care afecteaz regimul vamal denot o dezvoltare rapid, metodele i
formele de manifestare fiind i ele n modificare permanent. n plus, unele nuane controversate
legate de aplicarea eronat a normelor penale n vigoare i imprim de asemenea implicaia n
numrul infraciunilor luate la eviden de ctre autoritile de stat. n aceast ordine de idei,
avnd ca perioad de referin anii 2007-2010, stabilim c numrul cauzelor remise n judecat n
Republica Moldova de ctre MAI pe parcursul acestei perioade (n baza infraciunilor prevzute
0
50
100
150
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cauze penale de contraband remise judecii n mun.Chiinu pe linia
Poliiei economice de ctre MAI n perioada anilor 2000-2007
0
100
200
300
400
2007 2008 2009 2010 2011
(primele 2
luni)
Cauze penale pe contraband i eschivare de la achitarea plilor vamale
remise judecii n Republica Moldova pe linia Poliiei economice de ctre
MAI n perioada anilor 2007-2011
49

de art. 248, 249 CP al RM) a fost n descretere: de la 331 cauze n anul 2007, la 35 cauze
penale - n anul 2010. n mun. Chiinu situaia era urmtoarea:
2007 118 cauze;
2008 74 cauze;
2009 12 cauze;
2010 14 cauze.
Figura nr.9
Evident, pare a fi situaia clar, reieind strict din numrul infraciunilor n ansamblu
nregistrat n ritm de descretere. ns, analiza cantitativ a criminalitii n acest domeniu ne
evideniaz un cu totul alt tablou situaional. (Tabelul nr.2, Figurile 5-8) Astfel, dac n anul
2007, n Republica Moldova cota parte a cauzelor penale remise n judecat de ctre MAI (din
totalul infraciunilor nregistrate) o constituia 77,34%, atunci n anul 2010 aceasta era cotat la
35,35% (Figura nr.7). Aceeai situaie o identificm nu numai la nivel de ar, ci i la nivel de
mun. Chiinu:
2007 79,19%;
Figura nr.10
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Prejudiciul material cauzat prin infraciunile de contraband nregistrate n
Republica Moldova pe linia Poliiei economice de ctre MAI n perioada anilor
2000-2007 i asigurarea restituirii lui
Prejudiciul
cauzat
Asigurarea
restituirii
0
5000000
10000000
15000000
20000000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Prejudiciul material cauzat prin infraciunile de contraband nregi strate n
mun.Chiinu pe linia Poliiei economice de ctre MAI n perioada anil or 2000-2007 i
asigurarea restituirii lui
Prejudiciul
cauzat
Asigurarea
restituirii
50

2008 44,85%;
2009 30,77%;
2010 51,85% (Figura nr.8).
n viziunea noastr, aceast ultim situaie este dictat de incoerenele admise ntre
diferite acte normative, care formeaz reglementeaz relaiile sociale din domeniul vamal, fapt
care impune aplicarea, uneori eronat a legislaiei penale n vigoare.


Figura nr.11
Figura nr.12
Toate cele enunate evideniaz necesitatea studiului minuios a coninutului normativ al
contrabandei i propunerea unor soluii eficiente de combatere a acestui fenomen socialmente
periculos, inclusiv propuneri de modificare a legislaiei n vigoare, de racordare a acesteia la
standardele internaionale i europene, precum i evaluarea de fapt a situaiei Republicii
Moldova din perspective dezvoltrii relaiilor sociale din domeniul vamal.
Prejudiciul cauzat prin infraciunile de de contraband i eschivare de la
achitarea plilor vamale nregistrate n Republica Moldova pe linia Poliiei
economice de ctre MAI n perioada anilor 2007-2011 i restituirea acestuia
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
2007 2008 2009 2010 2011 (primele 2
luni)
Prejudiciul
cauzat
Asigurarea
restituirii
Prejudiciul cauzat prin infraciunile de de contraband i eschivare de la
achitarea plilor vamale nregistrate n mun. Chiinu pe linia Poliiei
economice de ctre MAI n perioada anilor 2007-2011 i restituirea acestuia
0
5000000
10000000
15000000
20000000
2007 2008 2009 2010 2011 (primele 2
luni)
Prejudiciul
cauzat
Asigurarea
restituirii
51

2.3. Situaia real din domeniul antreprenorial autohton, analizat prin prisma
contrabandei, evaziunii fiscale i relaiilor delicvente cu firme fantom

Contrabanda, eschivarea de la achitarea plilor vamale, evaziunea fiscal constituie
fenomene complexe, complicate i universale. Oricum, majoritatea fenomenelor cu caracter
negativ existente ntr-o societate uman sunt legate ntre ele n anumit msur. Aceste legturi
dintre multiplele fenomene existente la o etap sau alta a dezvoltrii societii trebuie constatate,
mai ales din ipoteza stabilirii locului acestui fenomen antisocial n cadrul sistemului de fenomene
antisociale i care sunt determinantele valorice ale lui.
De la bun nceput, este necesar de a determina criteriile i obiectivele, care au la baz
fenomenul de firm fantom, menirea acestuia n economia naional i care sunt consecinele
survenite n climatul antreprenorial autohton i economia naional, n general.
Este vdit, c fraudarea TVA-ului aferent tranzaciilor interne a fost i este principala
inta a agenilor economici cu activiti ilicite de comer pe piaa intern. Firmele implicate direct
n tranzaciile fiscale delicvente sunt schimbate periodic, fiind abandonate, eventual cesionate,
purtnd asupra lor integral obligaiile fiscale aferente tranzaciilor nfptuite.
Evaziunea fiscal, ca o consecin general a activitii firmelor fantom, reprezint
componenta-cheie a economiei tenebre, manifestndu-se prin folosirea abuziv a posibilitilor
oferite de lege ntr-o afacere, nct s minimizeze obligaia fiscal, paralel fcndu-se uz de
procedee ilicite, calificate ca infraciuni.
Un factor care genereaz avansarea fenomenului respectiv este majorarea taxelor i
impozitelor, ceea ce mrete nivelul de nesupunere fiscal, fiind afectat modul n care este
apreciat riscul ascunderii veniturilor impozabile. n economia tenebr, majorarea taxelor mresc,
de asemenea, profitabilitatea relativ a desfurrii activitii clandestine, ceea ce atrage mai
muli ageni economici n acest sector prejudiciabil.
Contrabanda ca principal problem cu care se confrunt n prezent economia
naional, constituie unul dintre elementele fundamentale ale economiei tenebre, fiind un
catalizator att pentru evaziunea fiscal, ct i pentru crima organizat. Sumele extrem de
importante pierdute de ctre stat prin evitarea plii taxelor vamale i a accizelor pentru mrfurile
introduse ilegal n ar accelereaz reeaua distructiv menionat anterior, cauzat de relaia
dintre evaziunea fiscal i mrirea nivelului taxelor i impozitelor.
n sursele de informare n mas tot mai des se vehiculeaz ideea c msurile ntreprinse
de ctre autoritile publice competente n direcia relevrii firmelor fantom i anihilrii
activitilor lor delicvente au un caracter adecvat i se bucur de succes, ceea ce, de fapt, n
viziunea noastr, nu corespunde adevrului.
52

n ciuda faptului c MAI al RM nu i revin atribuiile de monitorizare a activitii fiscale
a ntreprinderilor i combatere a evaziunilor fiscale, totui, n ultima perioad, structurile de
profil ale MAI au iniiat studii operative complexe ale activitilor infracionale ale unor ageni
economici autohtoni, bazate, n mare parte, pe operri frauduloase cu actele false ale firmelor
delicvente i eschivarea de la achitarea n buget a obligaiilor fiscale corespunztoare.
Analiznd rezultatele, de exemplu ale CCCEC i Serviciului Fiscal, s-a stabilit, c, n
mare parte, firmele delicvente se declar ca fantom i li se suspend operaiunile financiare deja
cnd ele nu mai nfptuiesc tranzacii eseniale, iar pe conturile bancare curente ale acestora nu se
mai afl careva surse bneti, ceea ce exclude posibilitatea recuperrii pagubei pricinuite de ctre
ele.
Or, prejudiciul cauzat bugetului n rezultatul operaiunilor delicvente efectuate prin
intermediul firmelor fantom depete lunar zeci de milioane de lei, pe cnd constatrile
efectuate de ctre organele de drept i recuperrile pagubelor abia depesc un milion de lei n
perioada unui an.
Totui, care este caracterul schemei frauduloase ce necesit implicarea firmelor fantom?
Care sunt parametrii ce pot caracteriza identitatea unei firme delicvente? Care sunt procedeele de
anihilare a activitii unei firme delicvente? Acestea sunt ntrebri adresate deseori de ctre muli
specialiti din cadrul autoritilor publice abilitate cu funcii de control. La acest capitol inem s
constatm, pe alocuri, i nivelul nesatisfctor de pregtire profesional a funcionarilor
organelor de resort, care, de asemenea, are impact negativ asupra procesului de combatere a
contrabandei.
n linii generale, se poate afirma, c principalele aspecte care pot suspecta firma de relaii
delicvente sunt:
modificarea listei fondatorilor, n multe cazuri nregistrndu-se persoane tinere sau
cu vrst majorat, precum i cei ce au reedina n regiunea transnistrean, fapt care
mpiedic monitorizarea adecvat a activitii de ctre organele de control;
lichidarea concomitent a filialelor teritoriale i schimbarea sediului juridic al
ntreprinderii, precum i desfurarea activitii economice n alt loc dect cel
prevzut ca sediu juridic;
nfptuirea tranzaciilor regulate cu ali ageni economici delicveni sau deja
recunoscui ca firme fantom;
efectuarea operaiunilor comerciale a cror valoare de fiecare dat depete
100.000 lei;
53

ridicarea de pe contul bancar a sumelor bneti mari;
nregistrarea tranzaciilor de vnzare a mrfurilor n proporii de milioane de lei n
lipsa filialelor comerciale teritoriale, precum i n lipsa autorizaiilor respective
eliberate de autoritile publice locale pentru comer.
Exist i ali parametri care pot include ntreprinderea n lista firmelor de risc, dar care
pot fi controlate doar de autoriti cu acces limitat la bazele informaionale. Deci, rolul principal
urmrit de ctre agenii economici n cazul solicitrii serviciilor de lichefiere a banilor prin
firmele delicvente este eschivarea de la achitarea TVA, astfel nct suma respectiv a TVA este
reflectat n contabilitate ca transferat firmei delicvente, iar aceasta din urm precum c
urmeaz s-o plteasc n buget. De fapt, nimic din TVA transferat pe contul firmei delicvente n
buget nu ajunge, ci se lichefiaz i ajunge la agentul economic i persoanele care cureaz
activitatea firmelor fantom, de obicei, ultimii obinnd pentru serviciile prestate circa 5-7%
din suma tranzaciei. Se presupune, c respectiva tax pentru serviciile de lichefiere se
repartizeaz ntre organizatorul schemei, responsabilii din cadrul instituiilor bancare, autoritile
fiscale i organele de drept, menite s previn i s combat aceast manifestare prejudiciabil.
Cu siguran realizarea schemelor frauduloase de lichefiere a banilor are loc prin
coruperea funcionarilor publici cu nalte funcii de rspundere n organele ce au menirea s
combat evaziunea fiscal. Deseori activitatea prejudiciabil a principalelor firme delicvente se
muamalizeaz cu anihilarea activitii firmelor fantom deja inactive, respectiv i prejudiciul
recuperat este extrem de mic fa de cel cauzat.
Opernd cu elementele componente ale economiei tenebre moldoveneti, este de
remarcat, c extinderea din ultimii ani a fenomenului de splare i lichefiere a banilor - expresie
a crimei organizate transfrontaliere contemporane - este i rezultatul crizei de autoritate a
instituiilor statului. n plus, contrabanda, evaziunea fiscal, solicitarea unor rambursri
necuvenite, sustragerea de la plata taxelor vamale, toate au fost posibile prin utilizarea firmelor
fantom.
Una dintre cile sigure de diminuare a economiei tenebre, influenat doar n mic
msur de parametrii sociali sau politici, este cea a armonizrii sistemului fiscal din Republica
Moldova i elaborrii procedeelor moderne de monitorizare a tranzaciilor financiare pe piaa
intern. Acest lucru oricum este ireversibil i constituie parte a proceselor de ieire a rii noastre
din circuitul crizei economice mondiale, evitnd, respectiv, i urmrile devastatoare ale acestui
fenomen.
54

Referindu-ne la procedeele moderne de monitorizare, am inut s menionam despre
sistemele informaionale integrate, cu un nivel adecvat de securizare, care ar reflecta on-line
inclusiv operaiunile aparatelor de cas (ce urmeaz a fi unite ntr-un circuit unic naional).
Nu mai puin important pentru lichidarea condiiilor de apariie a firmelor fantom este
operarea normativ i crearea unei trepte suplimentare de investigare a actelor de fondare a
ntreprinderii, nregistrare ca pltitor de TVA sau modificarea listei fondatorilor ntreprinderii, cu
scopul includerii unor noi fondatori i excluderii celor iniiali. n acest sens, se impune crearea
unei comisii n cadrul CCCEC sau Serviciului Fiscal, menite s chestioneze persoanele care tind
s nfptuiasc una dintre aciunile anterior menionate, nct s asigure asumarea
responsabilitii depline a acestora (fondatorilor) pentru activitatea firmei, precum i nsi
(comisia) s fie responsabil pentru calitatea inspectrii respective efectuate.
n concluzie, fenomenul economiei subterane este, n prezent, sub influena unor factori
interni i externi, pe alocuri favorizani. n contextul acestor idei, nu ar trebui trecute cu vederea
noile dimensiuni ale unor asemenea fenomene periculoase, precum contrabanda, evaziunea
fiscal, prin esena crora se stimuleaz evoluia procesului economiei subterane. Pentru
limitarea dezvoltrii economiei subterane se impune amplificarea msurilor economice ce au
rolul de a favoriza o cretere economic susinut, o reducere a presiunii fiscale, precum i
realizarea unei reale stabiliti legislative.
Pentru a reda, cu titlu de efect, o anumit idee, invocm c economia tenebr este dispus
dincolo de frontierele legalitii, alturi de evaziunea fiscal, finanarea terorismului,
contraband, splarea de bani, corupie. Spre deosebire de economia de suprafa, care se
regsete ntr-o zon a legalului, economia subteran se manifest ntr-o zon a ilegalului.
Splarea banilor constituie aici procesul de transformare a rezultatelor obinute n mod ilegal n
venituri legale, iar corupia, finanarea terorismului, evaziunea fiscal, contrabanda, fiind strns
legate ntre ele, constituie posibiliti de transformare a strii legale n stare ilegal. [9, p. 63]

2.4. Factori principali ai infraciunii de contraband i elemente de profilaxie
Incontestabil ar fi faptul, c n toate timpurile i n fiecare societate au persistat vicii care
provocau comiterea de fapte ilegale, indiferent de natura acestora sau de modul de svrire.
Aceste vicii au fost i sunt perpetuu alimentate att de nivelul de trai sczut a pturii majoritare
din populaia unui stat, ct i de gradul diminuat de cultur (n micorare continu) i contiina
juridic (minim ori, dup caz, lipsa acesteia) din societate. Eradicarea infraciunii de
contraband nu este posibil fr cunoaterea factorilor care au favorizat sau au nlesnit
55

svrirea infraciunii. Pe baza analizelor acestor elemente, la nivelul ntregii ri pot fi luate ori
propuse unele msuri corespunztoare de prevenire.
Cauzele principale ale apariiei i extinderii criminalitii organizate sunt de natur
economic, menioneaz Gh. Rusu, deoarece fora motric este posibilitatea cptrii veniturilor
mari n termene restrnse. [88, p. 86]
Opernd cu opiunea autorului F. Sandu, susinem c lista factorilor care au determinat,
favorizat sau nlesnit svrirea infraciunii de contraband, poate fi aproximativ urmtoare:
necorespunderea cadrului normativ-legislativ existent la moment n Republica
Moldova la capitolul vizat;
incapacitatea economiei naionale de a produce suficiente produse de larg consum care
s fie competitive i pe plan mondial;
conformaia geopolitic existent n aceast parte a Europei;
existena diferitelor interdicii sau limitri cu privire la importul sau exportul unor
categorii de mrfuri;
existena unor msuri de protecie a economiei naionale prin instituirea taxelor
vamale, a accizelor, la toate acestea adugndu-se necesitatea obinerii unor categorii
diferite de bunuri provenite din alte state;
intensificarea traficului de mrfuri i de cltori;
existena unor preuri sau a unor caliti diferite la aceleai produse;
corupia i traficul de influen;
inflaia;
lipsa de control sau controlul superficial efectuat la punctele de control vamal,
condiionat, iari, de insuficiena reglementrilor normative;
nelegerea eronat a democraiei i tendina unor persoane de a se mbogi n scurt
timp i pe orice cale;
posibilitatea relativ uoar de a falsifica unele documente i chiar a unor tampile,
aparinnd diferitelor instituii ale statului, datorit simplitii lor; [89, p. 12]
statutul incert al zonei transnistrene, avnd n vedere autoproclamata republic
moldoveneasc nistrean;
informarea insuficient a populaiei din partea organelor de resort la capitolul
impactului negativ al contrabandei i consecinelor de manifestare a acesteia n
societate i stat;
lipsa de transparen n cauzele cu rezonan social, cercetate de organele de drept i
numrul sporit al cauzelor penale clasate, (Tabelul nr.1, 2) fapt care stimuleaz
56

contrabanditii poteniali s comit i s instige alte persoane la comiterea
contrabandei i altor fraude vamale etc.
C. Vociu susine c o cauz general care influeneaz negativ comiterea contrabandei
este activitatea criminal a persoanelor strine n materie de contraband [96] pe teritoriul
Republicii Moldova. Acetia fie c sunt absolvii n general de rspundere penal sau n foarte
puine cazuri sunt pedepsii corespunztor. Spre exemplu, ceteanul Ucrainei care transporta
deseori droguri din Turcia spre Rusia prin teritoriul Republicii Moldova, fiind reinut n flagrant
delict cu 8.5 kg de heroin, a fost absolvit de rspundere penal.
La fel, n categoria acestor factori pot fi atribuite i lacunele stabilite n activitatea slab
coordonat a subdiviziunilor CCCEC, MAI i a instituiilor vamale, lipsa unui mecanism de
coordonare a aciunilor lucrtorilor operativi ai acestor organe. Organele implicate n lupta cu
criminalitatea economic i, n special, contrabanda, nu dispun de mijloace performante care s
nlesneasc depistarea infractorilor i descoperirea contrabandei. Evident, unele organe de stat
precum CCCEC i MAI au posibilitate s descopere operativ cazurile de contraband i s ofere
ajutor organelor vamale n situaia cnd fptuitorul nu poate fi gsit.
n scopul contracarrii acestui fenomen infracional ar fi rezonabil, de a forma grupuri
operative care ar include lucrtori calificai ai organelor vamale, ai CCCEC i MAI. Aceste
grupuri operative profesioniste trebuie s activeze n comun pentru a descoperi reeaua de
contrabanditi.
Ar fi important s menionm c un alt factor este controlul slab organizat de organele
interne asupra comercializrii mrfurilor pe teritoriul rii, importate de peste hotare, asupra
persoanelor fizice ce se ocup cu comercializarea ilegal a valutei, a obiectelor de valoare,
precum i asupra persoanelor care pleac peste hotare n baza paapoartelor false, eliberate de
seciile de vize i paapoarte. Aceti factori necesit o studiere aprofundat pentru a nelege mai
bine esena lor i pentru a elabora metode de combatere i profilaxie a acestui fenomen.
Analiznd factorii ce contribuie la comiterea contrabandei, este necesar s evideniem i
metodele de prevenire a acesteia, ele putnd fi divizate n dou grupe:
a) msuri ndreptate spre nlturarea factorilor ce au contribuit la svrirea
contrabandei, nefiind adresate unor subieci concrei profilaxia general;
b) msuri ce vizeaz anumite persoane concrete, care, n virtutea comportrii ilegale n
trecut sau prezent, comit noi fapte de contraband profilaxie individual.
Dac este cazul s facem apel la profilaxia general, menionm c n aceast direcie o
importan deosebit o reprezint educarea populaiei, cultivarea spiritului legalitii prin
intermediul mijloacelor de informare n mas. Aceast propagare a culturii juridice n rndul
57

cetenilor este condiionat de faptul c majoritatea nu cunosc ce aciuni formeaz componena
concret, care sunt pedepsele aplicate i care este gravitatea acestei nclcri penale. De aceea,
explicaia legislaiei vamale, a regulilor legislaiei vamale, a regulilor de trecere peste frontiera
vamal a mrfurilor i altor obiecte reprezint o modalitate de iniiere a populaiei n acest
domeniu.
Dac raportm propaganda juridic la profilaxia special, evideniem c n acest caz
persoanelor care au comis deja nclcri vamale sau celor care au ntreprins tentativa de trecere
ilegal peste frontiera vamal a mrfurilor i obiectelor, trebuie s li se explice consecinele
juridice n cazul nerespectrii legislaiei vamale.
Un rol important revine conductorilor firmelor turistice n propagarea legislaiei vamale.
Acestea trebuie s familiarizeze persoanele care pleac peste hotare cu drepturile i obligaiile de
care dispun, cu sanciunile aplicate n cazul comiterii contrabandei.
Contrabanda poate fi prevenit i de anumite asociaii tiinifice, organizaii de stat i
obteti sau de alte organe, activitatea crora este legat de plecarea din ar sau sosirea n ar a
cetenilor Republicii Moldova sau a persoanelor strine. Munca de educare trebuie s fie
nfptuit n comun, att de ctre organele vamale, ct i de cele menionate.
Prevenirea contrabandei se asigur prin respectarea regulilor de introducere i scoatere a
mrfurilor, obiectelor i valorilor de ctre ceteni i organele care nfptuiesc controlul asupra
respectrii regulamentelor i normelor vamale. Organele care sunt investite cu funcii de
organizare a controlului asupra transportrii mrfurilor, obiectelor i persoanelor fizice peste
frontiera de stat efectueaz anumite msuri organizatorice care includ:
- sistematizarea datelor despre cauzele care au contribuit la comiterea contrabandei;
- studierea i analiza metodelor i mijloacelor de tinuire a contrabandei. [96, p. 190]
O msur eficient n materia combaterii contrabandei const n schimbul de informaie
ntre organele de interne i organele vamale. Organele MAI, dispunnd de date cu privire la
pregtirea contrabandei, trebuie s informeze organele vamale pentru ca acestea s intensifice
controlul vamal i s descopere la hotar persoanele care ncalc normele de drept.
Un rol deosebit l are i profilaxia individual a persoanelor care sunt capabile s
svreasc o astfel de infraciune, lund n considerare faptul c n trecut au comis asemenea
fapte. Profilaxia individual are drept scop:
- mpiedicarea recidivei din partea persoanelor care anterior au comis contraband;
- prevenirea infraciunilor din partea persoanelor care sunt capabile de a le comite etc.
n situaia n care msurile expuse vor fi respectate, fenomenul contrabandei se va reduce
treptat, cci numai ntr-o strns colaborare a organelor de drept se va ajunge la un efect scontat.
58

Msurile speciale de prevenire a contrabandei pot fi clasificate dup cum urmeaz:
a) msuri, ndreptate spre nlturarea cauzelor de comitere a contrabandei i a condiiilor
care au contribuit la comiterea ei, nefiind adresate persoanelor concrete (profilaxia general);
b) msuri, efectuate n adresa persoanelor concrete de la care, n virtutea comportrii
antisociale n trecut sau n prezent, se poate atepta comiterea faptelor de contraband (profilaxia
individual).
Prevenirea contrabandei se desfoar n trei direcii principale, i anume:
1) relevarea i nlturarea condiiilor, circumstanelor care influeneaz svrirea
contrabandei;
2) stabilirea persoanelor predispuse la svrirea contrabandei i influena asupra lor prin
msuri de profilaxie;
3) prevenirea, curmarea contrabandei n fazele de intenionare, pregtire, tentativ.
Reieind din cele menionate, prevenirea contrabandei constituie realizarea unui complex
de msuri att cu caracter public, ct i secrete i cu caracter administrativ cu implicarea tuturor
forelor, mijloacelor din dotarea poliiei i altor servicii, n cooperare cu alte organe de stat i
nestatale ndreptate spre relevarea i nlturarea condiiilor ce favorizeaz infraciunea spre
prevenirea i curmarea ei.
Studierea practicii judiciare permite a conchide c persoanele, care ar putea comite
contrabanda i crora li se cer a fi aplicate msuri cu caracter educativ, trebuie deosebite de
persoanele:
a) anterior condamnate:
- pentru comiterea contrabandei;
- pentru nclcarea regulilor privind operaiile valutare, cu valorile mobiliare, comise n
crdie cu cetenii strini;
- pentru comercializarea nelegitim a mrfurilor de provenien strin, importate de
peste hotare;
b) care nu au antecedente penale, dar al cror mod de via permite de a presupune c ei
pot comite contrabanda. Aceste persoane trebuie identificate i din numrul:
- celor reinui pentru nclcarea regulilor vamale;
- celor reinui sau demascai la nclcarea regulilor vamale;
- celor reinui pentru comercializarea nelegitim pe piaa intern a mrfurilor importate
de peste hotare;
- persoanelor care n mod repetat pleac sau care s-au aflat o perioad peste hotare i
comercializeaz substane interzise;
59

- persoanelor care au rude peste hotare i n mod frecvent primesc colete de peste hotare
sau le expediaz n afara rii.
Caracterul msurilor de profilaxie aplicate acestor persoane trebuie s fie constant,
inndu-se seama de informaiile obinute din surse oficiale i neoficiale despre modul de trai i
comportamentul lor social. ns tactica aplicrii acestor msuri difer de la caz la caz. Cele mai
efective msuri de profilaxie, aplicate persoanelor care ar putea comite contrabanda cu droguri,
pot fi:
1) msurile de influen nemijlocit asupra contiinei persoanelor luate la eviden cu
scopul de a le convinge c modul de via i comportarea lor se afl sub controlul i
supravegherea organelor de stat i a celor obteti;
2) msurile care asigur parvenirea sistematic a informaiei despre intenia manifestat
de aceste persoane de a se ocupa cu contrabanda i care ar permite reacionarea la timp la intenia
lor;
3) msurile ndreptate spre nlturarea condiiilor nefaste n stare s influeneze
persoanele supuse msurilor de profilaxie.
n scopul combaterii contrabandei, conlucrrii organelor de resort, profilaxiei
contrabandei, S. Maimescu a propus nc n anul 1999:
- elaborarea metodelor de lupt i prevenire a contrabandei cu participarea
activ a organelor de resort n combaterea ei;
- crearea unui Centru de Informaii unic pentru organele de resort i cel
financiar, privind lupta cu contrabanda;
- soluionarea problemei referitor la determinarea hotarelor Republicii
Moldova, Romniei, Ucrainei, inclusiv a zonei transnistrene. [67, p. 67]
Deci, lupta contra infraciunilor care afecteaz regimul vamal este complex i
multidimensional i trebuie s includ msuri cu caracter organizatorico-administrativ, social,
juridic, procesual, tehnic, psihologic etc. [174, p. 378]

2.5. Concluzii la Capitolul 2
1. Cele dou dimensiuni ale criminalitii afacerilor sunt: dimensiunea naional,
respectiv totalitatea infraciunilor incriminate n legile penale sau speciale ale fiecrei ri, care
se produc n interiorul sistemului economic i financiar i nu comport sau nu includ elementul
de extraneitate; dimensiunea internaional, respectiv totalitatea infraciunilor care se comit i se
finalizeaz cu participarea elementului de extraneitate (persoane, firme, corporaii etc.).
60

2. Istoria luptei cu contrabanda indispensabil este legat de dezvoltarea sistemului vamal,
a economiei statului, a comerului intern i extern. Izvorul apariiei i evoluiei contrabandei
urmeaz a fi cutat n antichitate, cnd a fost instituit taxa pentru mrfurile introduse sau scoase
din ar.
3. Se impune cu necesitate un studiu minuios a coninutului normativ al contrabandei i
propunerea unor soluii eficiente de combatere a acestui fenomen socialmente periculos, inclusiv
propuneri de modificare a legislaiei n vigoare, de racordare a acesteia la standardele
internaionale i europene, precum i evaluarea de fapt a situaiei Republicii Moldova din
perspective dezvoltrii relaiilor sociale din domeniul vamal.
4. Prin contraband se nelege o nclcare cu vinovie a legii penale, urmrindu-se
inclusiv eludarea taxelor vamale impuse la trecerea mrfurilor peste frontiere, a prohibiiilor i
cotelor comerciale de import export. Existena acesteia presupune ca premis un anumit regim
juridic vamal.
5. Regimul juridic vamal nu trebuie confundat cu regimul vamal, ntre cele dou noiuni
existnd raporturi ca de la gen la specie, primul constituind noiunea general, iar al doilea,
noiunea special.
6. Contrabanda lezeaz economia n ansamblul ei, cauzeaz imense pierderi financiare,
slbete stabilitatea social, amenin structurile democratice, determin pierderea ncrederii n
sistemul economic, corupe i compromite instituiile economice i sociale.
7. Contrabanda constituie unul dintre elementele fundamentale unei economiei tenebre,
fiind un catalizator att pentru evaziunea fiscal, ct i pentru crima organizat.
8. Economia tenebr este dispus dincolo de frontierele legalitii, alturi de evaziunea
fiscal, finanarea terorismului, contraband, splarea de bani, corupie. Spre deosebire de
economia de suprafa, care se regsete ntr-o zon a legalului, economia subteran se manifest
ntr-o zon a ilegalului. Splarea banilor constituie aici procesul de transformare a rezultatelor
obinute n mod ilegal n venituri legale, iar corupia, finanarea terorismului, evaziunea fiscal,
contrabanda, fiind strns legate ntre ele, constituie posibiliti de transformare a strii legale n
stare ilegal.
9. Limitarea dezvoltrii economiei subterane impune amplificarea msurilor economice
ce au rolul de a favoriza o cretere economic susinut, o reducere a presiunii fiscale, precum i
realizarea unei reale stabiliti legislative.
10. Principalele aspecte care pot suspecta firma de relaii delicvente sunt: modificarea
listei fondatorilor, n multe cazuri nregistrndu-se persoane tinere sau care au atins majoratul,
precum i cei ce au reedina n regiunea transnistrean, fapt care mpiedic monitorizarea
61

adecvat a activitii de ctre organele de control; lichidarea concomitent a filialelor teritoriale
i schimbarea sediului juridic al ntreprinderii, precum i desfurarea activitii economice n alt
loc dect cel prevzut ca sediu juridic; nfptuirea tranzaciilor regulate cu ali ageni economici
delicveni sau deja recunoscui ca firme fantom; efectuarea operaiunilor comerciale a cror
valoare de fiecare dat depete 100.000 de lei; ridicarea de pe contul bancar a sumelor bneti
mari; nregistrarea tranzaciilor de vnzare a mrfurilor n proporii de milioane de lei n lipsa
filialelor comerciale teritoriale, precum i n lipsa autorizaiilor respective eliberate de
autoritile publice locale pentru comer.
11. Prevenirea contrabandei constituie realizarea unui complex de msuri att cu
caracter public, ct i secrete i cu caracter administrativ cu implicarea tuturor forelor,
mijloacelor din dotarea poliiei i altor servicii, n cooperare cu alte organe de stat i nestatale
ndreptate spre relevarea i nlturarea condiiilor ce favorizeaz infraciunea, spre prevenirea i
curmarea ei.
12. Lupta contra infraciunilor care afecteaz regimul vamal este complex i
multidimensional i trebuie s includ msuri cu caracter organizatorico-administrativ, social,
juridic, procesual, tehnic, psihologic etc.
62

3. ASPECTE JURIDICO-PENALE VIZND INFRACIUNEA DE CONTRABAND

Autorul .. subliniaz, pe drept cuvnt, c esena i direcionarea politicii n
domeniul luptei cu criminalitatea transnaional, inclusiv contrabandei, se ascunde n esena
urmtoarelor noiuni:
- infraciune transnaional i criminalitate transnaional;
- politic penal naional;
- forme ale politicii penale naionale;
- politic penal n domeniul luptei cu criminalitatea transnaional. [116, p. 9]
n acest sens, incriminarea infraciunii de contraband constituie o necesitate evident a
etapei actuale de dezvoltare a societii, n particular din perspectiva asigurrii ordinii n
domeniul raporturilor juridice vamale, adic pentru protejarea regimului juridic vamal. Cu
siguran c o calificare juridic corect a contrabandei reprezint o garanie a descurajrii i
contracarrii ei. Ea singur, ns, nu este suficient. Studiile i analizele de specialitate au relevat
c temperarea spiritului fiscal, creterea produciei de mrfuri, mbuntirea strii comerciale, a
nivelului de trai i educarea contribuabililor pot determina n mod natural reducerea fraudelor
vamale.
Obligaia statului de a incrimina i combate infraciunile vamale, n principal,
contrabanda, deriv i din prevederile unor acte normative internaionale la care Republica
Moldova este parte. n temeiul acestora, Republica Moldova i-a asumat obligaia de a asigura
drepturile i libertile tuturor persoanelor indiferent de cetenie sau naionalitate aflate n
teritoriul su vamal, inclusiv eliminarea riscului vreunui prejudiciu cauzat prin svrirea
infraciunii de contraband.
Infraciunile care afecteaz regimul vamal pot fi identificate prin prisma unui grup
separat, care are semne specifice. Astfel, infraciunile vamale pot fi definite ca fiind acele fapte
socialmente periculoase, svrite cu vinovie, pasibile de pedeaps penal, care atenteaz la
domeniul activitii economice legat de ordinea trecerii peste frontiera vamal a Republicii
Moldova a mrfurilor indiferent de interdicia juridic impus.
Ca caracteristici generale i comune ale infraciunilor vamale, opernd cu opinia autorilor
.. , .. , .. , apar:
- descriere normativ prin intermediul unor dispoziii de blanchet;
- orientarea spre nclcarea reglementrilor vamale n diferite sfere ale activitii;
- cauzarea unei daune substanial activitii organelor vamale;
- complexitatea obiectului de atentare;
63

- intenionalitatea infraciunilor;
- diversitatea subiecilor infraciunilor vamale; [174, p. 381-382]
- manifestarea obiectiv att sub aspect comisiv, ct i omisiv, modalitile fiind cu
caracter comisiv.
Aceeai autori fac distincie ntre trei tipuri de contraband:
- simpl;
- calificat;
- deosebit de calificat. [174, p. 384]
Legislaia Republicii Moldova, prin coninutul art. 248 CP al RM face referire, n
viziunea noastr, ntre contrabanda simpl, contrabanda special i contrabanda calificat. Or,
componena infraciunii prevzute la art. 248 alin. (2) (3) CP al RM nu este o form agravant
a infraciunii, ci o indicare a aplicrii regulilor de delimitare a infraciunii pe baz de obiect
material. De asemenea, unele modaliti normative nu-i gsesc inciden n cazul tuturor acestor
coninuturi de lege. n ceea ce vizeaz componena infraciunii prevzute de art. 248 alin. (5) CP
al RM, aceste este un coninut circumstanial agravant.

3.1. Obiectul juridic i obiectul material al infraciunii
n teoria dreptului penal este unanim recunoscut c obiectul infraciunii, care constituie
un element preexistent al tuturor infraciunilor [166, p.32], este format din valorile sociale
ocrotite de legea penal contra atentatelor infracionale [84, p. 112]. Doctrina penal privete
obiectul infraciunii sub dublu aspect:
- ca obiect juridic;
- ca obiect material [166, p. 106-107].
Importana obiectului juridic const n faptul c acesta prezint interes pentru determinarea
gravitii diferitelor infraciuni. Mai mult dect att, acesta are importan i pentru corecta
calificare juridic a infraciunii.
Obiectul juridic al infraciunii se poate prezenta sub forma:
- obiectului general,
- obiectului generic (de grup), i
- obiectului nemijlocit (special) al infraciunii [166, p. 106-107].
n ceea ce privete infraciunea de contraband, n literatura de specialitate s-a conturat
ideea c obiectul acesteia poate fi divizat n:
obiect general;
obiect generic (de grup, specie);
64

obiect de subgrup;
obiect nemijlocit. [133, 134]
Obiectul general al infraciunii este format din ansamblul relaiilor sociale, a cror
normal existen i desfurare sunt condiionate de asigurarea ordinii de drept n Republica
Moldova, reglementat i protejat prin normele de drept penal n vigoare. Acest sistem de relaii
sociale integrate este specific ntregului ir de fapte infracionale, necesitatea stabilirii lui
impunndu-se la delimitarea infraciunilor de alte nclcri de lege. Problema obiectului integrat
a fost cercetat de ctre savantul rus . . [175]
Obiectul generic l constituie relaiile sociale care se bazeaz pe principiile realizrii
activitii economice. Acestea sunt principiile legalitii, libertii activitii de ntreprinztor,
concurenei loiale. Din cele expuse reiese c principiile reprezint coninutul relaiilor sociale.
Acest fapt poate fi contestat, deoarece principiile, fiind idei cluzitoare, exercit o influen
asupra acestor relaii, determinnd comportamentul persoanelor. n sfera activitii economice,
aceasta din urm constituie coninutul relaiilor sociale.
Obiect tipizat sau de subgrup este format din totalitatea relaiilor sociale, coninutul
crora l formeaz libera activitate economic extern, politica economic extern i securitatea
economic a statului.
Prin securitatea economic a statului, economitii neleg corespunderea rezultatelor
activitii economice externe a statului cu interesele acestuia. Cu ct concordana este mai mare,
cu att securitatea economic este mai stabil. Astfel, circuitul economic mondial joac un rol
preponderent n viaa internaional. [47, p. 535]
Obiectul nemijlocit reprezint o anumit categorie de relaii sociale, altfel zis, prin
intermediul obiectului nemijlocit, legea penal apr o anumit valoare i relaiile sociale care se
refer la aceasta, vtmate prin svrirea unei sau mai multor infraciuni. n mod special,
contrabanda atenteaz la principiul interdiciei comportamentului criminal n activitatea
economic.
n viziunea autorului rus . obiectul infraciunii este principiului interzicerii
formelor criminale vdite n activitatea economic, principiul corectitudinii i sinceritii
subiecilor activitii economice. [131, p. 457-460; 469-470]
Clasificarea obiectelor contrabandei n obiect general, generic, tipizat i nemijlocit
reprezint o clasificare pe vertical. De asemenea, se poate elucida i o clasificare pe orizontal a
obiectului special (nemijlocit): obiect de baz i obiect facultativ.
Obiectul nemijlocit de baz l formeaz valoarea social protejat de legea penal de
atentatele criminale, acest fapt realizndu-se prin incriminarea faptei de contraband. Obiectul
65

nemijlocit facultativ (adiacent, suplimentar) este obiectul care nu ntotdeauna este lezat n urma
svririi infraciunii; n cazul svririi infraciunii, uneori poate fi lezat, n alte situaii rmne
intact.
n viziunea autorilor V. Bujor, O. Pop, contrabanda este una dintre cele mai grave fapte,
care este susceptibil de a fi svrit n sfera raporturilor juridice vamale fiindc, prin comiterea
ei se amenin sau se lezeaz efectiv att economia naional i implicit bugetul statului, ct i
valori de maxim importan ntr-o democraie real: ordinea public, interesele legitime ale
cetenilor. [15, p. 25]
u adevrat, contrabanda constituie una dintre cele mai periculoase infraciuni
economice, legiuitorul apreciind-o anume ca o infraciuni din sfera economic. [105, p. 81]
O. Predescu, fcnd referire la ntreg sistemul de infraciuni care afecteaz regimul vamal,
consemneaz c obiectul juridic comun al acestor infraciuni (infraciuni specifice dreptului
vamal [86, p. 258-261]) l constituie relaiile sociale referitoare la trecerea peste frontiera de stat,
numai prin punctele de control vamal, a mrfurilor i altor obiecte ale persoanelor fizice sau
juridice i numai pe baz de documente autentice i conforme realitii. [111, p. 259]
n opinia autorului . contrabanda atenteaz la monopolul comerului extern al
statului cu toate efectele negative produse prin aceasta pentru economia rii. [111, p. 86]
Dup .. , .. , obiectul juridic generic al infraciunii este constituit
din totalitatea relaiilor economice care stau la baza realizrii activitilor economice. Este vorba
despre principiul legalitii, libertii activitii economice, concurenei loiale etc. [105, p. 121]
Or, sistemul de principii nu poate fi egalat cu totalitatea relaiilor sociale care stau la baza
realizrii activitilor economice.
C. Voicu, A. Boroi, F. Sandu, I. Molnar opineaz c prin definiie, contrabanda este o
infraciune de fraud fiindc include prin comiterea ei frauda n sfera raporturilor sociale din
domeniul regimului vamal i astfel fiind, prin natura sa intrinsec, n cazul svririi implic o
activitate de amgire (de inducere n eroare) a autoritilor vamale asupra unor bunuri i astfel
genereaz, n ultim analiz, nelinite i nesiguran n spiritul populaiei; este deci de natur s
creeze pericol social. [99, p. 260-261]
n viziunea noastr, obiectul juridic generic al infraciunilor privind regimul vamal l
constituie acele relaii sociale referitoare la regimul vamal ca parte component ce formeaz
sistemul activitilor economice (Sistemul economic constituie un ansamblu de procese sociale,
intervenite n baza relaiilor sociale existente n societate i a formelor diferite de organizare a
acestora. Principalele elemente ale sistemului economic sunt: relaiile social-economice, bazate
pe formele de proprietate asupra resurselor i rezultatelor activitii economice; formele
66

organizaionale ale activitii economice; raporturile economice concrete ntre subiecii
economici [149, p. 134-135]) - a cror natere i normal desfurare sunt condiionate de
ocrotirea special a regulilor de trecere legal a bunurilor peste frontiera vamal a Republicii
Moldova.
Ne raliem, cu titlul de concluzie, la opinia autorului C. Mladen, stabilind c obiectul
juridic al infraciunii este unul complex. Pe de o parte, acesta este constituit din relaiile sociale,
de natur economic, ce apar n procesul formrii i realizrii n form bneasc a resurselor
necesare statului pentru ndeplinirea funciilor sale. Pe de alt parte, obiectul juridic este
constituit de relaiile sociale referitoare la sntatea public, primejduite sau afectate prin
deinerea, circulaia, traficarea produselor i a substanelor stupefiante, psihotrope sau toxice.
[74, p. 249] Nu admitem, reieind din legislaia penal a Republicii Moldova n vigoare, c
infraciunea de contraband vizeaz chiar relaiile sociale privitoare la viaa i integritatea
corporal a persoanei. [74, p. 249]
Complexitatea relaiilor din domeniul vamal ca parte component a celor din domeniul
economic determin i o mare complexitate a actelor normative care le reglementeaz. [202, p.
34] Dup cum consemneaz G.. Diaconu evoluia i perfecionarea raporturilor juridice vamale
este ntr-o permanent dinamic datorat nemijlocit nu doar prevederilor legale n domeniu, ci i
implementrii, aplicrii n practic a respectivelor reglementri, att de ctre colaboratorii
vamali, care prin definiie sunt participani ai respectivelor raporturi, ct i de ctre agenii
economici i persoanele fizice implicate n acest proces. [citat de E. Srbu, V. Melnic n 90, p. 7]
Deci, reglementrile din domeniul vamal nu sunt importante doar pentru crearea condiiilor
favorabile pentru subiecii activitilor economice externe, dar i pentru asigurarea intereselor
statului, n particular protecia intereselor economice i politice ale rii. [200, p. 12]
Obiectul juridic nemijlocit al infraciunii de contraband este format din ansamblul de
relaii sociale referitoare la regimul vamal, relaii a cror normal desfurare i dezvoltare este
condiionat de respectarea regulilor impuse de lege pentru controlul vamal de mrfuri sau de
alte bunuri. [100, p. 261]
n sistemul de drept comun n vigoare regimul vamal cuprinde, n opinia autorilor C.
Voicu, A. Boroi, F. Sandu, I. Molnar I., totalitatea normelor prevzute n legislaia intern ce se
aplic n cadrul procedurii de vmuire, n funcie de scopul operaiunii comerciale i de
destinaia mrfii, n conformitate cu normele dreptului internaional, ale tratatelor, acordurilor,
conveniilor i protocoalelor ncheiate de un stat cu alte state. [100, p. 257]
Trebuie de menionat c, n conformitate cu art.3 CV al RM, politica vamal este parte
integrant a politicilor interne i externe ale statului, care urmrete asigurarea eficienei
67

operaiunilor vamale, reglementrii schimburilor de mrfuri pe teritoriul vamal al Republicii
Moldova, contribuiei la rezolvarea problemelor politice i comerciale privind protecia pieei
interne i stimularea dezvoltrii economiei naionale, precum i alte obiective stabilite de
legislaie.
Infraciunea de contraband poate avea i un obiect nemijlocit facultativ, care poate s
reprezinte i relaiile de proprietate, relaiile din sfera activitii aparatului de stat, de exemplu,
instituiile vamale, de asemenea, poate fi i securitatea public.
Aadar, dac contrabanda este legat de deteriorarea sau distrugerea patrimoniului, acest
fapt fiind prezent de multe ori n cazul pregtirii locurilor speciale pentru ascunderea mrfurilor,
n acest caz se atenteaz la relaiile patrimoniale. Evident c se are n vedere faptul c se
deterioreaz nensemnat patrimoniul public, de altfel, am fi n prezena concursului real al dou
infraciuni separate: contrabanda i distrugerea sau deteriorarea intenionat a bunurilor.
Contrabanda svrit de o persoan cu funcie de rspundere cu folosirea situaiei de
serviciu are ca obiect nemijlocit facultativ relaiile sociale care asigur activitatea normal a
organelor de control vamal.
n secundar, infraciunea de contraband aduce atingere regimului juridic al frontierei de
stat. [100, p. 261]
Analiznd obiectul juridic al contrabandei, concluzionm asupra caracterului complex al
infraciunii i naltul grad prejudiciabil pe care-l comport fapta infracional respectiv.
n literatura de specialitate s-a mai expus opinia, potrivit creia, n calitate de obiect al
acestei infraciuni pot fi mrfurile i alte obiecte transportate ilegal peste frontiera vamal a
statului. n mod special, o astfel de opinie este susinut de autorul E. , care afirm c
aceste mrfuri reprezint obiectul acestei nclcri de lege. [citat dup 156, p. 26] Ultima opinie
invocat nu este n msur deplin susinut, deoarece, afirmnd acest fapt, trebuie s se
concretizeze c nu va fi n prezena obiectului juridic, ci a obiectului material al infraciunii.
Referindu-ne la obiectul material, trebuie s menionm c acesta reprezint un bun
material aflat n posesia unei persoane, asupra creia a fost ndreptat infraciunea. Astfel,
obiectul material al contrabandei, dup cum indic .. , .. , ca temei al
apariiei i legitate (condiie) a realizrii raportului social, coninutul cruia este format din
activitatea economic extern a subiecilor economici, materializeaz ori realizeaz nsi
aceast categorie social. Acest tip de relaii sociale este reprezentat, exprimat, materializat n
bunurile i mrfurile trecute peste frontiera vamal a rii. [105, p. 138]
C. Mladen susine c obiectul material al contrabandei este constituit din bunul interzis
trecerii peste grani, autorizaii i documente vamale, de transport sau comerciale falsificate ori
68

cuprind date nereale; [74, p. 249] infraciunea de contraband are ca obiect material fie o mas
nedeterminat de bunuri, fie anume bunuri determinate de legiuitor, care sunt supuse regimului
autorizrii. [74, p. 249]
C. Voicu, A. Boroi, F. Sandu, I. Molnar subliniaz c obiectul material l formeaz orice
bun (sau orice pluralitate de bunuri) care, n temeiul legii, este supus controlului vamal; asupra
unor astfel de bunuri, pentru care reglementrile legale n materie stabilesc un anumit regim
vamal, cade sau se rsfrnge aciunea sau omisiunea care formeaz elementul material al
infraciunii de contraband, svrit fie cu prilejul scoaterii bunurilor din ar, fie cu ocazia
introducerii n ar a bunurilor. Prin mrfuri sau alte bunuri se neleg orice lucruri care se gsesc
n sfera patrimonial a fptuitorului i pentru care legea stabilete un regim vamal la trecerea
peste frontiera de stat a acestora. Nu formeaz obiect material al contrabandei persoanele, fiinele
umane, dei oamenii aflai n via, pot fi adui la condiia de lucruri comerciale prin punerea sau
inerea ntr-o stare de dependen integral ori prin traficul de fiine umane. [100, p. 261]
Conform art. 248 CP al RM, n calitate de obiect material se poate evidenia:
1) mrfurile, obiectele i alte valori n proporii mari, trecute peste frontiera vamal n
mod legal, care pot fi valut strin, ceasuri, tehnic cu diferit destinaie etc.;
2) substanele narcotice;
3) substanele psihotrope;
4) substane cu efecte puternice;
5) substane toxice;
6) substane otrvitoare;
7) substane radioactive;
8) substane explozive;
9) deeuri nocive;
10) armament;
11) dispozitive explozive;
12) muniii;
13) valori culturale.
Trebuie s evideniem c la categoria mrfuri deplasate peste frontiera vamal se
atribuie i obiectele preioase precum: aurul, argintul, platina i metalele din grupa platinei. De
asemenea, la categoria obiectelor preioase se atribuie i diamantele, perlele, smaraldele i
safirul.
Mrfurile includ valorile mobiliare, cecurile, obligaiile. Atribuirea acestora la categoria
obiectului material al infraciunii nu este ntmpltoare, deoarece o trstur a valorilor mobiliare
69

rezid n faptul c acestea pot fi convertite n bani prin diverse modaliti: vnzare-cumprare,
stingerea datoriilor etc.
Totodat, menionm c calitatea de obiect material al contrabandei o au i substanele
narcotice. Substane narcotice substane de origine natural sau sintetic, precum i preparate
coninnd astfel de substane, care provoac dereglri psihice i dependen fizic la consumul
lor abuziv. [82, p. 83-91; 103, p. 57] La substanele narcotice se atribuie marijuana (cnepa),
haiul, opiul, macul, morfina, heroina, promedolul etc.
Substane psihotrope substane de origine natural sau sintetic, precum i preparate
coninnd astfel de substane, care influeneaz asupra psihicului persoanei, avnd efecte sedative
(amobarbitalul, dimofanul, chetaminul etc.). [103, p. 57]
Referindu-ne la Legea cu privire la circulaia substanelor narcotice i psihotrope,
observm faptul c ntre definiia substanei narcotice i psihotrope nu exist deosebire.
Distincia o putem sesiza doar n literatura de specialitate, care indic asupra faptului c
substanele psihotrope, spre deosebire de cele narcotice, au efecte sedative.
Trebuie s menionm c organul de control asupra drogurilor este Comitetul de Control
asupra Drogurilor din cadrul Ministerului Sntii. Acest Comitet elibereaz i retrage
autorizaii pentru activiti cu substane narcotice, psihotrope i precursori; prezint Comisiei i
Comitetului Internaional de Control asupra Drogurilor informaii despre circulaia substanelor
narcotice i psihotrope n Republica Moldova; exercit alte atribuii stabilite prin lege.
Substane cu efecte puternice substane care provoac intoxicaie i cauzeaz prejudiciu
sntii sau vieii omului (de exemplu, arsuri), chiar dac este administrat o doz
nesemnificativ (amizil, diazepan, sibazon, clofelin, alcoolul etilic sintetic etc.).
Substane toxice substane cu un coninut nalt de toxine. Ele influeneaz asupra cilor
respiratorii i asupra sistemului nervos central, provocnd distrugerea acestor organe (clorul,
iperita, fosgenul etc.).
Substane otrvitoare care provoac intoxicarea i, n final, moartea (veninul de arpe,
cianura de calciu, alcoolul metilic, veninul de albin curat, mercurul, fosforul galben, cianura
de potasiu etc.).
La categoria substanelor radioactive se atribuie substanele care nu reprezint materiale
nucleare, dar care elimin luminescen ionizant. n aa fel, conceptul de substane radioactive
nu-l include pe cel de materiale nucleare, acestea din urm reprezentnd materiale capabile s
produc substane nucleare divizibile. De aceea, nu trebuie s considerm c termenul substane
nucleare nglobeaz att substanele radioactive, precum i materialele nucleare. Substanele
radioactive i materialele nucleare pot fi transportate peste frontiera vamal sub orice form: fie
70

deeuri radioactive, care includ materiale nucleare, fie substane radioactive, utilizarea crora
devine imposibil.
Substane explozive substane folosite pentru explozii n industrie sau n domeniul
militar. Substanele explozive reprezint mbinri ale substanelor chimice i mecanice capabile
s provoace o explozie (trotilul, carburantul tare de rachet etc.).
Armamentul ansamblul armelor de diferite tipuri cu care sunt nzestrate Forele Armate
ale Republicii Moldova.
Dispozitiv exploziv o instalaie special, capabil s provoace o explozie, care nu se
atribuie la categoria armelor, dar care folosete diferite explozive substane (mijloace) care
asigur producerea exploziei (de exemplu, detonatorul etc.).
Muniie denumire dat cartuelor pentru arma de infanterie, grenadelor, proiectilelor de
artilerie, bombelor de aviaie.
Deeuri nocive conform Dicionarului Explicativ al Limbii Romne, [41] deeul
reprezint un rest dintr-un material prelucrat. Deeurile nocive presupun consecina prelucrrii
substanelor explozive i radioactive, care sunt periculoase pentru viaa i sntatea oamenilor.
O condiie obligatorie pentru incriminarea contrabandei n mod penal este svrirea
acesteia n proporii mari, cu excepia cazurilor prevzute de art. 248 alin. (2) (4) CP al RM.
[111, p. 86; 105, p. 166] Proporia mare semnific, conform art.126 CP al RM, c valoarea
bunurilor trecute peste frontiera vamal depete, la momentul svririi infraciunii, 2500
uniti convenionale de amend, adic 50000 lei. Anume semnul esenial proporii mari indic
asupra gradului prejudiciabil al infraciunii i face delimitarea infraciunii de contraband de
contravenia cu o alt denumire, dar ca esen asimilat contrabandei. Este vorba de art. 287
Ccon. al RM - nclcarea regulilor vamale, care, prin alin. (10) prevede rspunderea
contravenional pentru trecerea mrfurilor, obiectelor i altor valori peste frontiera vamal a
Republicii Moldova eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el n locuri special pregtite
sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de
identificare vamal, ori prin nedeclarea sau declararea neautentic n documentele vamale sau
n alte documente de trecere a frontierei, dac aceste aciuni nu constituie infraciune de
contraband sau o alt infraciune, sancionndu-le cu amend de la 25 la 75 de u.c.
Principalul semn care face delimitarea infraciunii de contraband (art. 248 CP al RM) de
contravenia de nclcare a regulilor vamale n forma contrabandei (art. 287 alin. (10) Ccon. al
RM [22]) este gradul prejudiciabil al infraciunii i previziunea normei n legea penal. [149, p.
178] Or, gradul prejudiciabil constituie caracteristica rezultatului influenei faptei asupra
grupului de relaii sociale determinate prin norma juridico-penal. [149, p. 179]
71

3.1.1. Semne definitorii care particularizeaz obiectul material al infraciunilor
de contraband i de eschivare de la achitarea plilor vamale

Avnd la baz formularea normativ din art. 51 alin. (1) CP al RM, dup care temeiul real
al rspunderii penale l constituie fapta prejudiciabil svrit, iar componena de infraciune,
stipulat n legea penal, reprezint temeiul juridic al rspunderii penale, precum i cea care
vizeaz c componena infraciunii reprezint baza juridic pentru calificarea infraciunii
potrivit unui articol concret din legea penal, cuprins n art. 52 alin. (2) CP al RM, [24]
indicm asupra faptului, c lipsa unui careva semn obligatoriu al infraciunii determin lipsa unui
coninut al infraciunii, precum i a infraciunii n ansamblu. Or, opernd cu art. 52 alin. (1) CP al
RM componena de infraciune cuprinde totalitatea semnelor obiective i subiective, stabilite de
legea penal, care calific o fapt prejudiciabil drept infraciune concret. [24]
Din aceast ultim noiune stabilim o anumit clasificare a semnelor care formeaz
componena de infraciune, i anume: semne obiective i semne subiective. Dei, ne raliem la
opinia autorului romn C. Mitrache (citat dup un alt autor romn T. Dima [42, p. 157]) dup
care nu trebuie neglijat n niciun caz ideea c toate elementele sunt strns legate ntre ele, ntr-o
intercondiionare n configurarea infraciunii i c studierea lor separat se face doar din
considerente metodologice, [42, p. 157-158] evideniem necesitatea unor asemenea clasificri i
n vederea perceperii la justa valoare a conceptului legiuitorului implementat prin coninutul
fiecrei infraciuni n parte.
La categoria unor semne obiective ale componenei de infraciune atribuim semnele care
descriu obiectul infraciunii i latura obiectiv (anume n baza acestora se identific temeiul real
al rspunderii penale), iar semnele care se refer la subiectul infraciunii i latura subiectiv a
infraciunii formeaz categoria semnelor subiective. Numai n cumul (toate mpreun) se poate
constata prezena unei componene de infraciune.
Nu mai puin important este i clasificarea semnelor componenei de infraciune potrivit
criteriului care are n vedere existena condiiilor n raport cu momentul svririi faptelor. Din
punctul de vedere al acestui criteriu, semnele pot fi: preexistente, concomitente i subsecvente.
Condiiile preexistente se situeaz anterior comiterii infraciunii i, dup cum indic pe bun
dreptate T. Dima, ele pot viza subiectul activ al infraciunii sau, n alte cazuri, obiectul material
al acesteia. [42, p. 159] Semnele concomitente sunt cele n care se svrete fapta n mod
concret i pot privi locul i timpul comiterii faptei interzise, iar cele subsecvente semnele care
se situeaz n timp dup comiterea infraciunii i pot privi producerea anumitor urmri. [42, p.
160]
72

De asemenea, inem s precizm clasificarea semnelor componenei de infraciune n:
semne obligatorii i semne facultative (secundare, adiacente). Or, semnul obligatoriu este
caracteristic tuturor componenelor de infraciune incluse n normativul penal, iar semnele
facultative devin obligatorii doar n anumite cazuri, n raport cu voina legiuitorului.
Din cele consemnate anterior stabilim locul obiectului material al infraciunii n cadrul
componenei infraciunii. Obiectul material se catalogheaz la categoria semnelor obiective,
preexistente i facultative (obiectul material nu exist la orice infraciune, ci numai la acelea la
care valoarea social ocrotit se exprim printr-o entitate material [12, p. 107]).
Obiectul material al infraciunii, alturi de obiectul juridic, formeaz categoria obiectului
infraciunii. n asemenea mod, unele componene de infraciune sunt formate n asemenea mod,
c prin coninutul lor nu se indic asupra obiectului juridic. n acest ultim caz relevarea
obiectului juridic este favorizat de invocarea prin norm a obiectului material al acesteia. [136,
p. 86] Fr stabilirea obiectului material n multe cazuri se creeaz dificulti la concretizarea
obiectului juridic al infraciunii.
n acest sens, n doctrina penal i practica judiciar, constat A. Boroi, Gh. Alecu, s-a
mai susinut existena unui obiect material (numit i obiect direct al infraciunii, iar n opinia
autorului A. Mari - i obiect fizic [72, p. 116]), alturi de obiectul generic (de grup) i cel
special al acesteia. n opinia autorilor romni, obiectul material este format din bunul, lucrul sau
valoarea mpotriva cruia se ndreapt aciunea - inaciunea incriminat i asupra cruia se
rsfrng urmrile provocate, aducndu-se astfel atingere relaiilor sociale ocrotite de norma de
drept penal. [12, p. 107]
Autorul A. Borodac identific obiectul material prin urmtoarea definiie: obiectul
material al infraciunii este un obiect al relaiilor obiective asupra cruia atenteaz nemijlocit
fptuitorul. Obiectul material nu mai este o relaie social, ci elementul ei constitutiv, premisa
material necesar a existenei i dezvoltrii relaiilor sociale. [10, p. 79]
T. Dima opineaz asupra faptului c obiectul material al infraciunii l constituie lucrul
sau persoana asupra creia se execut direct actul de conduit ilicit. [42, p. 165] Ar fi de
menionat, indic autorul citat, c obiectul material al infraciunii nu constituie un element al
acesteia, ci un factor preexistent care uneori reprezint o condiie esenial pentru existena
infraciunii. [42, p. 166]
Infraciunile care au un obiect material fac parte din categoria infraciunilor de rezultat,
iar cele care nu au obiect material fac parte din categoria infraciunilor de pericol sau de punere
n primejdie, consemneaz autorii romni. [42, p. 166] Aici se impune o precizare legat de
distincia ntre aa-numitele infraciuni materiale ori nemateriale, pe de o parte, i infraciuni cu
73

componene materiale ori formale, pe de alt parte. Prezena ori lipsa obiectului material n
coninutul normativ adoptat determin identificarea prezenei unei infraciuni materiale ori
nemateriale, nu, ns i a unei categorii de coninut al infraciunii. Acesta din urm reiese din
structura laturii obiective a infraciunii.
Deci, cunoaterea obiectului material este important din mai multe puncte de vedere. n
primul rnd, pentru c obiectul material fiind expresia material a valorii sociale ocrotite prin
incriminare, ajut la determinarea obiectului juridic, de care este legat n mod hotrtor
calificarea juridic a infraciunii. n al doilea rnd, pentru c vtmarea produs prin aciunea sau
inaciunea incriminat se rsfrnge asupra obiectului material, iar natura i gravitatea acestei
vtmri constituie un criteriu de individualizare a pedepsei. [42, p. 166]
Autorul . subliniaz, c importana juridico-penal a obiectului material
se determin, n primul rnd, nu prin particularitile sale fizice, ci prin caracterul i coninutul
relaiilor sociale exprimate prin acesta. [136, p. 89] Anume obiectul material face legtura ntre
obiectul juridic al infraciunii i latura obiectiv a acesteia (adic a semnelor obiective). [136, p.
133]
n acest context, o s parcurgem anumite analize vis-a-vis de particularitile definitorii
ale obiectului material al infraciunilor de contraband (art. 248 CP al RM) i eschivare de la
achitarea plilor vamale (art. 249 CP al RM), care nu depesc cadrul referirilor generale expuse
anterior. Au fost semnalate aceste infraciuni, avnd la baz premisa invocat de . i
. , dup care dificultile legate de calificarea juridic corect a infraciunii de
eschivare de la achitarea plilor vamale este dictat i de faptul c infraciunea n cauz
comport anumite particulariti legate de specificul faptei prejudiciabile respective. [149, p.
158] Se constat, c legea penal nu se impune de pe poziii clare n ceea ce vizeaz delimitarea
ntre infraciunea de contraband (art. 248 CP al RM) i cea de eschivare de la achitarea plilor
vamale (art. 249 CP al RM). Delimitarea acestor infraciuni constituie o problem principial
identificat n practica judiciar. [149, p. 188-189]
Avnd la baz constatarea potrivit creia n delimitarea infraciunii de contraband i cea
de eschivare de la achitarea plilor vamale un criteriu principial este constituit din obiectul
material al infraciunii, o s facem anumite referiri la opiniile expuse n literatura de specialitate.
A. Barbneagr, Gh. Alecu, V. Berliba etc. consider, c obiectul material al infraciunii
de eschivare de la achitarea plilor vamale l formeaz plile vamale. n acest sens, se opereaz
cu o particularitate, condiie a acestui obiect material - valoarea acestuia trebuie s depeasc
2500 u.c. de amend. [4, p. 542]
74

n opinia autorilor S. Brnz, X. Ulianovschi, V. Stati etc., obiectul material al infraciunii
prevzute la art. 249 CP al RM (eschivarea de la achitarea plilor vamale) este constituit din
plile vamale n proporii mari. [14, p. 476]
A. , . constat ca obiect material al infraciunii de eschivare de la
achitarea plilor vamale - plile vamale, [157, p. 451; 131, p. 469-470] fr a face careva
referiri la valoarea acestuia n calitate de semn care ntregete categoria obiectului material. Deci,
n viziunea noastr, nu plile vamale n proporii mari formeaz categoria obiectului material al
infraciunii, ci doar plile vamale. n esen, gradul prejudiciabil al infraciunii este identificat
prin prisma condiiei de incriminare, care, de fapt, se refer la obiectul material al infraciunii,
adic la plile vamale.
Autorii rui . , . , . , . consider c
obiectul material al eschivrii de la achitarea plilor vamale este caracterizat prin semne
calitative i semne cantitative. Semnele calitative constau n faptul c obiectul material este
format din plile vamale, determinate prin intermediul legislaiei vamale. [149, p. 139] Semnul
cantitativ al obiectului material se exprim n valoarea plilor vamale neachitate. n acest sens,
norma face referire la proporia mare a plilor vamale neachitate. [184, p. 213-214] Aceste
semne sunt caracteristice i infraciunii de contraband, doar c n ipoteza caracteristicii
calitative apar mrfurile, obiectele, alte valori, iar semnul cantitativ este specific doar n cazul n
care determinm infraciunea potrivit art. 248 alin. (1) CP al RM ori aceast modalitate
normativ exprimat n form circumstanial (art. 248 alin. (5) CP al RM).
A. Borodac, fcnd referire la latura obiectiv a infraciunii de eschivare de la achitarea
plilor vamale, menioneaz c aceasta, fiind o infraciune material, are latura obiectiv
format din trei elemente:
1) sustragerea de la achitarea plilor vamale;
2) daune n proporii mari;
3) legtura cauzal dintre aciunile i consecinele indicate.
Nu susinem acest ultim punct de vedere, apreciind c valoarea plilor vamale nu
constituie un semn al laturii obiective, ci un semn cantitativ al obiectului material al infraciunii.
n acest sens, opernd cu o regul general precizat de ctre autorul rus . ,
susinem pe deplin c obiectul material al infraciunii trebuie examinat anume n calitate de semn
care caracterizeaz obiectul infraciunii. Nu exist niciun temei de a atribui acest semn la
elementul laturii obiective a infraciunii, [136, p. 131] aa precum o admit unii autori citai
anterior i ulterior.
75

Important este a preciza, n aceast gam de idei, c eschivarea de la achitarea plilor
vamale este, n principiu, o infraciune care afecteaz domeniul fiscal. n acest mod, plile
vamale nu pot fi percepute pentru anumite activiti legate de trecerea ilegal a mrfurilor,
obiectelor i a altor valori peste frontiera vamal a Republicii Moldova. Plata vamala este strict
predeterminat i doar n ipoteza unor activiti desfurate n conformitate cu normativul vamal
n vigoare.
. i . opineaz, c obiectul material al infraciunii de
eschivare de la achitarea plilor vamale este format din plile pentru mrfurile transportate n
proporii mari ori deosebit de mari. [149, p. 190] Nu susinem aceast ultim formulare n
msur deplin. n acest sens, remarcm, c n ceea ce privete semnul cantitativ al plilor
vamale, este principial a invoca asupra faptului, c n cazul infraciunii prevzute la art. 249 CP
al RM proporia mare ori deosebit de mare se refer la suma total a plilor neachitate, nelund
n calcul valoarea mrfurilor trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova. De regul,
valoarea bunurilor, mrfurilor, altor valori trecute peste frontiera vamal este mult mai mare. De
aici i ideea dup care, n majoritatea cazurilor, eschivarea de la achitarea plilor vamale
constituie o premis a infraciunii de contraband. Gradul prejudiciabil al acestor infraciuni, n
viziunea noastr, este, cel puin, de acelai nivel, fapt care impune majorarea limitelor de
pedeaps pentru infraciunea prevzut la art. 249 CP al RM (eschivarea de la achitarea plilor
vamale) pn la limita minim a celei de contraband.
n continuare, opernd cu obiectul material al contrabandei, dup cum am constatat i
anterior, acesta posed caracteristici calitative, semnul cantitativ fiind prezent doar n varianta
normativ a art. 248 alin. (1) CP al RM adic cnd se opereaz cu trecerea peste frontiera
vamal a Republicii Moldova a mrfurilor, obiectelor i a altor valori n proporii mari,
eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special adaptate n
acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare
vamal, ori prin nedeclararaea sau declararea neautentic n documentele vamale sau n alte
documente de trecere a frontierei [24] ori n cazul formelor normative circumstaniale
(accidentale) anume ale acestei fapte prejudiciabile (art. 248 alin. (5) CP al RM n cazul n care
apare ca componen cu circumstane agravante la art. 248 alin. (1) CP al RM). Celelalte
modaliti normative se identific ca forme de evaluare a semnelor calitative ale obiectului
material al infraciunii.
n acest sens, autorul rus A. consider, c obiectul material al contrabandei l
constituie mrfurile i obiectele trecute peste frontiera vamal a statului. [157, p. 441]
76

. i . indic, c obiectul material al contrabandei este format din
oricare mrfuri sau alte bunuri n proporii mari, cu excepia celor care apar n alte forme de
manifestare normativ. [184, p. 298]
De aici i deducia logic pe care o nainteaz autorii S. Brnz, X. Ulianovschi, V. Stati
etc. precum c obiectul material al contrabandei trebuie cercetat n funcie de varianta concret a
acestei infraciuni. [14, p. 470] Or, implicaiile sunt de natur pur calitativ.
M. i . nu indic la existena vreunui obiect material al infraciunii
de contraband. Semnele care identific obiectul material al infraciunii de contraband (bunurile
i proporia mare a acestora) sunt analizate n contextul laturii obiective a infraciunii. [181, p.
506-507] Acelai lucru este stabilit i n cazul infraciunii de eschivare de la achitarea plilor
vamale. [181, p. 514] n acest context, amintim constatarea anterioar c obiectul material face
legtura ntre obiectul juridic i latura obiectiv a infraciunii, ns nu constituie nicidecum un
semn care caracterizeaz latura obiectiv a infraciunii.
Multe state fac distincie ntre diferite tipuri de contraband, indicnd asupra obiectului
infraciunii, inclusiv cel material. Astfel, n literatura de specialitate, se opereaz distincia ntre:
- Contrabanda economic: obiectul material al acesteia este constituit din mrfuri,
bani, valori mobiliare etc.; iar obiectul juridic special interesele economice n
domeniul comerului interior i exterior.
- Contrabanda militar: obiectul material armamentul, resursele militare; obiectul
juridic special regimul embargoului, acordurilor internaionale i bilaterale,
precum i interesele securitii personale.
- Contrabanda bunurilor prohibite, interzise pentru import ori export: obiectul
material substanele narcotice, mijloacele de comitere a infraciunii; obiectul
juridic special sntatea public, fizic i psihic a populaiei.
- Contrabanda ecologic: obiectul material deeurile toxice ori radioactive;
animalele ori plantele care se afl n pragul dispariiei; obiectul juridic special
securitatea ecologic. [149, p. 190]
Lund n vedere faptul, c coninutul infraciunii de contraband prevzut la art. 248 CP
al RM include mai multe tipuri de contraband, acest ultim fapt defavorizeaz aplicarea corect a
normelor de drept penal, subliniaz . i . . [149, p. 191] Or, aici
anume se statueaz lipsa unor criterii clare de delimitare a contrabandei de traficul ilicit de
droguri, armament etc. n acest sens, autorii rui susin poziia (fcndu-se referire la legislaia
penal a Cazahstanului) prin care la capitolul infraciunilor economice trebuie atribuit doar
contrabanda economic i eschivarea de la achitarea plilor vamale. Celelalte tipuri de
77

contraband, se menioneaz, urmeaz a fi incluse n sistemul infraciunilor contra ordinii
publice i securitii publice. [149, p. 191] n aceast gam variat de probleme indicm c, ntr-
un final, normativul penal prin capitolul infraciunilor din sfera economic trebuie s supun
proteciei anumite relaii sociale care se refer la regulile de desfurare a activitilor
economice, iar acestea din urm nu pot fi percepute n cadrul unor limite ilegale.
De asemenea, inem s subliniem c nu suntem de acord cu opinia lansat n literatura de
specialitate referitoare la comasarea acestor dou componene de infraciuni (contrabanda i
eschivarea de la achitarea plilor vamale) n una singur. Autorii n cauz afirm, c
contrabanda se svrete numai cu scopul eschivrii de la achitarea plilor vamale i deja din
aceste afirmaii decurg i concluziile ulterioare. n viziunea noastr, ns, asemenea afirmaii par
a fi puin eronate, n practic contrabanda fiind adeseori comis fr urmrirea scopului de
eschivare de la achitarea plilor vamale. De exemplu, trecerea ilegal peste frontiera vamal a
mrfurilor cu acte de nsoire false pentru camuflarea provenienei reale a acestor mrfuri, a
caracterului acestora sau a altor particulariti, ce puteau face imposibil trecerea frontierei
vamale.
Pe lng multe alte nuane definitorii, propunndu-se comasarea acestor dou componene
de infraciuni n una singur, promotorii acestei idei au scpat din vedere faptul c n art. 248 CP
al RM proporia mrfurilor trecute peste frontiera vamal constituie valoarea total a acestora,
spre deosebire de infraciunea prevzut la art. 249 CP al RM cnd proporia constituie suma
total a plilor neachitate, indiferent de valoarea mrfurilor trecute ilegal peste frontiera vamal.
Unele probleme n ipoteza infraciunii de contraband apar n raport cu recunoaterea
valutei naionale sau strine falsificate n calitate de obiect material al infraciunii de
contraband. n acest sens, susinem practica judiciar a Republicii Moldova prin care s-a
promovat opiunea dup care valuta falsificat se consider obiect material al contrabandei.
Cu totul alte particulariti apar n situaia identificrii mijloacelor de transport n calitate
de obiect material al contrabandei. n conformitate cu normativul vamal n vigoare, la categoria
mijloacelor de transport se atribuie mijloacele auto, aeriene, fluviale, feroviare. n acest sens,
urmeaz a se sublinia faptul, c mijloacele de transport n cadrul infraciunii de contraband pot
avea o dubl semnificaie:
- ca marf, trecut ilegal peste frontiera vamal a Republicii Moldova;
- ca mijloc destinat transportrii mrfii, obiectelor, altor valori, care constituie obiect
material al contrabandei.
n acest context, dac n prima situaie se poate alega mijlocul de transport ca obiect
material al contrabandei, atunci cel de-al doilea caz identific mijlocul de transport ca semn al
78

laturii obiective a infraciunii, i anume mijloacele de comitere a infraciunii. n al doilea caz,
mijloacele de transport reprezint un mijloc de transportare a mrfurilor i bagajelor pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova sau de pe acest teritoriu. De aceea, n acest caz, nu putem vorbi
despre mijloc de transport - ca obiect material al contrabandei.
Dac ne referim la mijloacele de transport ca marf, deplasate peste frontiera vamal,
putem meniona c persoanele fizice rezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii
Moldova:
a) mijloace de transport auto cu termen de exploatare ce nu depete 7 ani, procurate,
obinute prin donaie n strintate, cu condiia declarrii i achitrii drepturilor de
import la organul vamal situat n punctul de trecere al frontierei vamale. Mijloacele
de transport menionate trebuie s fie scoase de la eviden de la autoritatea
competent a statului de expediere;
b) mijloace de transport auto, obinute n folosin cu termen de exploatare, ce nu
depete 7 ani, cu condiia c ele se vor afla la eviden permanent n alt stat i vor
fi declarate la intrare n ar fr achitarea drepturilor de import.
Persoanele fizice n-au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de
transport auto cu termen de exploatare de peste 7 ani, indiferent de regimul ales. Persoanele
fizice nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de
transport auto, inclusiv cu termen de exploatare de peste 7 ani, cu condiia c nu vor fi plasate n
careva regim vamal, nu vor fi folosite pentru transportul de pasageri i al mrfurilor n folos
public i c mijlocul de transport menionat se afl la eviden permanent n alt stat. De
asemenea, persoanelor fizice li se interzice introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a
motoarelor i caroseriilor cu termen de exploatare de peste 7 ani, cu excepia motoarelor i
caroseriilor introduse pe teritoriul rii de persoane fizice nerezidente, n conformitate cu regimul
vamal de tranzit, cu condiia escortrii obligatorii a acestora de ctre serviciul de supraveghere i
escortare.
Pn la urm, cu certitudine urmeaz susinut ideea autorului A. , precum c
mecanismul cooperrii statelor n domeniul combaterii contrabandei trebuie s se afle n
continu dezvoltare, iar pentru eficientizarea acestuia, acest mecanism trebuie operativ i concret
s reacioneze la toate schimbrile din cadrul metodelor de realizare a contrabandei, precum i la
particularitile modificrii obiectului material al contrabandei. La apariia noilor modaliti
faptice de contraband, neprevzute normativ, statul trebuie s reacioneze prin calificarea
acestor fapte drept infraciuni n legislaia naional. n viziunea noastr, la acest compartiment
79

se atribuie la perfecie necesitatea includerii normei privind rspunderea penal pentru faptele
legate de pseudocontraband. [107, p .8]
n aceast ordine de idei, dei se atest o infraciune material, obiectul material nu este
format din careva bunuri, mrfuri, alte valori trecute peste frontiera vamal a Republicii
Moldova. Aceast trecere, dei are loc, nu are ca semn prezena acestui obiect material. Totui
daunele comise n urma pseudoactivitilor desfurate sunt considerabile pentru bugetul public
naional. n concluzie, norma care ar incrimina aciunea de pseudoexport sau pseudoimport
trebuie s-i gseasc inciden n cadrul normativului penal ori contravenional, n dependen
de semnul cantitativ al daunelor cauzate. n sensul legii penale se propune includerea n aciune a
art. 248 CP al RM, care s conin urmtoarea formul legislativ:
Articolul 248/1. Pseudocontrabanda
Pseudotrecerea peste frontiera vamal a mrfurilor, dac aceste aciuni au cauzat daune
n proporii mari,
se pedepsete cu amend n mrime de la 200 la 500 uniti convenionale sau cu munc
neremunerat n folosul comunitii de la 180 la 240 de ore ori cu nchisoare de pn la 3 ani,
iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 2000 la 5000 uniti
convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate.

3.1.2. Valorile culturale ca obiect material al infraciunii de contraband
Analizat din perspectiva etiologiei criminalitii i a delincvenei legate de valorile
culturale, se constat o angajare de numeroase opinii, teze, teorii, toate gravitnd n jurul unor
ntrebri de esen: Care este necesitatea proteciei i n ce msur este supus reglementrii
juridice n materie patrimoniul cultural naional? Cum pot fi prevenite nclcrile legate de
valorile culturale? Cum trebuie de acionat n cazul unor asemenea nclcri? etc. De fapt,
sesizm n contextul acestor subiecte o tematic destul de ngust, ns cu contradicii i
problematici fr limite.
Remarcm, cu cea mai prompt certitudine, necesitatea proteciei juridice a relaiilor
sociale privitoare la valorile culturale, bunurile culturale ori, altfel spus, a ntregului patrimoniu
cultural.
n contextul reglementrilor pozitive, constatm c, n esen, problematica cercetrii i
documentrii nclcrilor legate de patrimoniul cultural i are punct de reper nu att n
dificultatea constatrii unor elemente ale coninutului constitutiv, precum latura obiectiv i
subiectiv, ci n anumite condiii preexistente, n special, obiectul acesteia. La nivelul
80

coninutului constitutiv se tinde doar de a evalua mai clar i mai complex activitatea ilegal
supus incriminrii.
Coliziunile existente n materia interpretrilor legale, adoptate la nivel internaional i
naional, impun cu certitudine i interpretri subiective diferite, urmate de soluii i practici
controversate i diverse de la caz la caz.
Orientarea ateniei spre contraband ca variant-tip a infraciunii n ansamblu, precum
i a modalitilor normative speciale, a determinat relevarea unor dificulti, mai ales n ipoteza
combaterii acestui fenomen, aceasta din urm statundu-se la nivel de importan deosebit.
Orice incriminare a unei fapte are n vedere protecia unei valori sociale. Caracteristica de
baz a faptei incriminate ca infraciune este periculozitatea ei social. O fapt prezint pericol
social numai n raport cu o valoare social, adic cu un obiect.
La infraciunea de contraband se poate lua n discuie existena unui obiect material ca
semn obligatoriu reprezentat de lucrurile care ncorporeaz valorile sociale ocrotite de norma de
incriminare. n literatura de specialitate s-a exprimat opinia conform creia infraciunea se
ndreapt mpotriva valorilor sociale ocrotite penal i nu mpotriva aspectului material al
obiectului infraciunii. Totui, s-a admis c fapta incriminat de legea penal se ndreapt
nemijlocit asupra unor lucruri, iar efectele se rsfrng asupra relaiilor sociale pe care le ocrotete
norma juridic penal. Aceste lucruri pot fi i valorile culturale.
n contextul legislaiei penale n vigoare, se opereaz cu noiunea de valoare cultural
doar n ipoteza normei prevzute de art. 248 alin. (4) CP al RM Contrabanda cu aceste valori,
n sensul art. 248 alin. (5) CP al RM, aceasta fiind dedus n ipoteza unei variante
circumstaniale de infraciune.
n conformitate cu art. 133 CP al RM prin valori culturale se neleg valorile culturale cu
caracter religios sau laic, adic cele indicate n Convenia Organizaiei Naiunilor Unite pentru
Educaie, tiin i Cultur din 14 noiembrie 1970 privind msurile ndreptate spre interzicerea i
prevenirea introducerii, scoaterii i transmiterii ilicite a dreptului de proprietate asupra valorilor
culturale. n primul rnd, se constat, n ipoteza normei-noiuni, utilizarea unei trimiteri la un act
normativ internaional nc n anul 2002, fr ca acesta s fie recunoscut de ctre statul nostru.
Abia la 21 iunie 2007 a fost ratificat Convenia respectiv, ns sub un alt titlu. De asemenea, se
observ o interpretare restrictiv a sintagmei utilizate, reducndu-se noiunea de valori culturale
n ansamblu la categoria unor valori culturale cu caracter religios sau laic.
Art. 4 lit. i) al CV al RM definete prin coninutul normativ noiunea de bun drept
mrfuri ale persoanelor fizice i juridice, trecute peste frontiera vamal pentru vnzare-
cumprare, schimb, arend sau alte tranzacii economice; iar ca obiecte se neleg orice obiect
81

trecut peste frontiera vamal, inclusiv mijloace de transport, valut naional i strin, titluri i
obiecte de valoare; lucruri de uz personal trecute peste frontiera vamal. De fapt, valorile
culturale i gsesc relevan n cadrul noiunii de obiecte de valoare.
n conformitate cu art. 2 al Legii culturii, [60] prin valoare cultural se nelege un
rezultat al activitii creatoare, care are putere de semnificaie ntr-un anumit spaiu socio-
cultural. n dispoziiile acestui act normativ se opereaz i cu noiunea de bun cultural, care
semnific un produs al activitii culturale a crui valoare poate avea un pre exprimat monetar.
n plus, se specific, c patrimoniul cultural reprezint totalitatea valorilor i bunurilor culturale.
Unele acte normative internaionale, precum Protocolul la Convenia privind importul de
publicaii cu caracter instructiv, tiinific i cultural din 1 martie 1977, face referire la noiunea
de obiecte de art i de colecie cu caracter instructiv, tiinific sau cultural, avnd n vedere, n
mare parte, anumite valori culturale.
Convenia privind protecia patrimoniului mondial, cultural i natural din 23 noiembrie
1972 pune accent pe patrimoniu cultural, nelegnd monumentele (operele de arhitectur, de
sculptur sau de pictur monumental, elemente sau structuri cu caracter arheologic, inscripii,
grote i grupuri de elemente, care au o valoare universal excepional din punct de vedere
istoric, artistic sau tiinific); ansamblurile (grupuri de construcii izolate sau grupate, care,
datorit arhitecturii lor, unitii i integrrii lor n peisaj, au o valoare universal excepional din
punct de vedere istoric, artistic sau tiinific); siturile (lucrri ale omului sau opere rezultate din
aciunile conjugate ale omului i ale naturii, precum i zonele incluznd terenurile arheologice
care au o valoare universal excepional din punct de vedere istoric, estetic, etnologic sau
antropologic).
Art.1 al Conveniei pentru protecia bunurilor culturale n caz de conflict armat, adoptat
la Haga la 14 mai 1954 pune accentul pe noiunea de bunuri culturale, avndu-se n vedere:
a) bunurile, mobile sau imobile, care prezint o mare importan pentru patrimoniul
cultural al popoarelor, cum sunt monumentele de arhitectur, de art sau istorice, religioase sau
laice, terenurile arheologice, grupurile de construcii care, n ansamblu, prezint un interes istoric
sau artistic, operele de art, manuscrisele, crile i alte obiecte de interes artistic, istoric sau
arheologic, precum i coleciile tiinifice i coleciile importante de cri, arhive sau de
reproduceri ale bunurilor definite mai sus;
b) edificiile, a cror destinaie principal i efectiv este de a conserva sau de a expune
bunurile culturale mobile definite la litera a), cum sunt muzeele, marile biblioteci, depozitele de
arhive, precum i adposturile destinate s adposteasc, n caz de conflict armat, bunurile
culturale mobile definite la litera a);
82

c) centrele, n cuprinsul crora se afl un numr considerabil de bunuri culturale, aa cum
sunt definite la literele a) i b), denumite centre monumentale.
Legea privind cultele religioase i prile lor componente n art. 3 utilizeaz noiunea de
obiecte de cult i nu le consider drept valori culturale, idee evideniat i n o cauz penal
(dosar nr.200704408) pornit mpotriva lui Prodan Nicolae Petru i lui Mooc Petru Mihail, care,
n anul 2007, au fost reinui n momentul introducerii prin contraband prin punctul vamal Criva
a unor obiecte de cult n sum de 50.000 lei. Cauza penal a fost pornit pe baza art. 248 alin. (5)
CP al RM, avndu-se n vedere valoarea obiectului material. Astfel, n ipoteza legii prin obiecte
de cult se nelege obiectele folosite n cadrul serviciilor religioase, cum ar fi vasele liturgice,
icoanele metalice i cele litografice, crucile, crucifixele, mobilierul bisericesc, cruciuliele i
medalioanele cu imagini religioase specifice cultului religios respectiv, obiectele de colportaj
religios i altele. Obiectelor de cult li se asimileaz i calendarele religioase, ilustratele, pliantele,
albumele de art bisericeasc, filmele, etichetele cu imaginea lcaurilor de cult sau a obiectelor
de art bisericeasc, cu excepia celor care fac parte din patrimoniul cultural naional.
Convenia cultural european, adoptat la Paris, la 19 decembrie 1954, utilizeaz
noiunea de obiecte de valoare cultural.
Este de observat, din cele consemnate anterior, c exist un cumul de divergene n ceea
ce vizeaz etimologia unei singure entiti materiale, care, la rndul ei, poate dicta interpretarea
diferit. Pornind de la faptul, c o interpretare extensiv defavorabil nu este admis de legea
penal n vigoare, precum i c contradiciile de legislaie se aplic n interesul persoanei
vinovate, determinm, din start, c noiunea de valori culturale, utilizat n dispoziia art.248
alin.(4) CP al RM, n viziunea noastr, nu corespunde pe deplin sensului avut n vedere de
legiuitor. Alegaia abordat doar n Convenia de la Paris din 1970 nu este pe deplin justificat,
impunndu-se i o referire la alte acte normative de nivel naional i internaional, care o
completeaz. n esen, considerm necesar excluderea normei de trimitere de la art. 133 CP al
RM, n legtur cu analiza sintagmei valori culturale. n acest sens, se impune racordarea
dispoziiei la norma prevzut n Legea culturii. Dat fiind faptul, c anume aceasta conine
explicarea noiunii de valoare cultural i bun cultural.
n continuarea ideii de analiz a infraciunii de contraband, menionm c Convenia
privind protecia patrimoniului mondial, cultural i natural din 23 noiembrie 1972 specific c
fiecare dintre statele participante la prezenta convenie recunoate obligaia de a asigura
identificarea, ocrotirea, conservarea, valorificarea i transmiterea ctre generaiile viitoare a
patrimoniului cultural i natural, care este situat, n primul rnd, pe teritoriul su.

83

3.2. Subiectul infraciunii
Dup O. Predescu, la infraciunile vamale subiect activ poate fi orice persoan care
rspunde din punct de vedere penal. [86, p. 259] Adic, subliniaz C. Voicu, A. Boroi, F. Sandu,
I. Molnar, C. Mladen, A. Borodac, subiectul activ poate fi orice persoan responsabil penal,
legea neimputnd o anumit calitate pentru fptuitor [100, p. 262; 11, p. 334] (subiect activ
necircumstaniat [74, p. 249]).
Conform prevederilor art. 21 alin. (1) CP al RM sunt pasibile de rspundere penal
persoanele fizice responsabile care, la momentul svririi infraciunii, au atins vrsta de 16 ani.
Reieind din art. 21 alin. (3) CP al RM, n prezena unor anumitor condiiuni, se
stipuleaz c poate fi atras la rspundere penal i persoana juridic.
Pornind de la dispoziia art. 21 CP al RM i art. 248 CP al RM, constatm c n calitate
de subieci ai contrabandei pot fi:
orice persoan (subiect activ general);
persoana cu funcie de rspundere, colaboratori ai organelor vamale (subiect activ
special).
Trebuie de menionat c n cazul n care persoana cu funcie de rspundere svrete
infraciunea fr folosirea situaiei de serviciu, se consider c suntem n prezena subiectului
general i nu special al infraciunii.
Condiiile subiectului activ general sunt aceleai ca i n cazul celorlalte infraciuni:
responsabilitatea i vrsta. Subiect al infraciunii poate fi persoana fizic responsabil, care la
momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani.
n ceea ce privete subiectul activ special - persoana cu funcie de rspundere cu folosirea
situaiei de serviciu - trebuie s clarificm noiunea de persoan cu funcie de rspundere.
Potrivit art. 123 CP al RM, prin persoan cu funcie de rspundere se nelege persoana
creia ntr-o ntreprindere, instituie, organizaie de stat sau a administraiei publice locale ori
ntr-o subdiviziune a lor i se acord permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire,
alegere, sau n virtutea unei nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii
funciilor autoritii publice sau a aciunilor administrative de dispoziie ori organizatorico-
economice.
Exercitarea funciilor autoritilor publice semnific exercitarea de ctre funcionarii
organelor de stat a anumitor aciuni, acetia fiind abilitai s nainteze cerine fa de toate
persoanele fizice i juridice, indiferent de apartenena lor departamental i forma de proprietate
(deputaii, consilierii, procurorii etc.). [6, p. 616]
84

Aciunile administrative de dispoziie presupun exercitarea unor atribuii de administrare
a patrimoniului, de pstrare, prelucrare, comercializare, asigurare a operaiunilor de administrare
(efii serviciilor contabile, ai serviciilor financiare etc.) [6, p. 616].
Aciunile organizatorico-economice includ funciile de exercitare a conducerii
colectivelor de munc n cadrul ntreprinderilor i subdiviziunilor acestora, conducerea activitii
unor lucrtori aparte, selectarea cadrelor, aplicarea sanciunilor disciplinare fa de lucrtori
(efii diviziunilor structurale, conductorii ntreprinderilor etc.) [6, p. 616].
Persoane cu funcie de rspundere sunt:
- persoanele care exercit funcii de control la frontiera republicii;
- persoanele care au dreptul de a se afla n zona de supraveghere vamal;
- persoanele care exercit funciile de reprezentant al puterii de stat la trecerea
frontierei;
- persoanele responsabile pentru transportarea peste frontiera vamal a mrfurilor,
obiectelor i a altor valori care sunt pasibile pentru controlul vamal;
- persoanele care se bucur de faciliti vamale n baza legislaiei n vigoare.
n cazul n care contrabanda este svrit de ctre o persoan cu funcie de rspundere cu
folosirea situaiei de serviciu, acest fapt presupune aciunile acestei persoane ce abuzeaz de
putere sau de situaia de serviciu pentru a svri contrabanda.
Dup cum am menionat anterior, drept subiect activ special al infraciunii poate fi i
colaboratorul vamal.
Conform art. 1 pct. 11 CV al RM, colaboratorul vamal este persoana creia i se acord
permanent sau provizoriu, n virtutea legii, anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii
atribuiilor organului vamal sau aciunilor administrative de dispoziie organizatorice i
economice.
n baza art. 21 alin. (4) CP al RM, persoanele juridice, cu excepia autoritilor publice,
rspund penal pentru infraciunile pentru svrirea crora este prevzut sanciunea pentru
persoanele juridice n Partea special a CP al RM. Sanciunea art. 248 CP al RM prevede
posibilitatea aplicrii pedepsei i pentru persoana juridic, datorit crui fapt deducem
pasibilitatea de rspundere penal a persoanei juridice potrivit aceastei norme.
Reieind din art. 21 alin. (3) CP al RM, persoana juridic, cu excepia autoritilor
publice, este pasibil de rspundere penal pentru o fapt prevzut de legea penal dac exist
una din urmtoarele condiii:
85

a) persoana juridic este vinovat de nendeplinirea sau ndeplinirea
necorespunztoare a dispoziiilor directe ale legii, ce stabilesc ndatoriri sau
interdicii pentru efectuarea unei anumite activiti;
b) persoana juridic este vinovat de efectuarea unei activiti ce nu corespunde
actelor de constituire sau scopurilor declarate
c) fapta care cauzeaz sau creeaz pericolul cauzrii de daune n proporii
considerabile persoanei, societii sau statului a fost svrit n interesul acestei
persoane juridice sau a fost admis, sancionat sau aprobat, utilizat de organul
sau persoana mputernicite cu funcii de conducere a persoanei juridice respective.
Rspunderea penal a persoanei juridice nu exclude rspunderea persoanei fizice pentru
infraciunea svrit.
Pornind de la opinia c drept subiect al infraciunii de contraband poate fi att persoana
fizic, ct i cea juridic, este important invocarea ideii autorului S. Maimescu [70]) precum c
pentru a trage persoana juridic la rspundere penal n cazul comiterii infraciunii de
contraband, pe lng cele trei condiii generale, indicate n norma de drept penal, prevzut n
art. 21 CP al RM, sunt strict necesare i alte condiii speciale, aciuni concrete care ar fi
ntreprinse de persoanele juridice concrete. Se consider, n acest sens, c drept condiii speciale
urmeaz a fi recunoscute: a) persoana juridica trebuie s fie recunoscut n calitate de agent
economic; b) persoana juridic trebuie s fie recunoscut drept agent economic participant la
activitatea economic extern a statului. Aceast ultim opinie reiese nu numai din sugestiile
doctrinare proprii ale autorului, din practica vamal internaional, ci i nemijlocit din arhivele
instituiilor vamale amplasate de-a lungul frontierei vamale externe a Republicii Moldova,
precum i din instituiile vamale interne ale statului.
Practica activitii organelor vamale din Republica Moldova, ndeosebi arhivele
instituiilor vamale amplasate la frontiera vamal extern a statului, consemneaz autorul S.
Maimescu, indic asupra faptului c la trecerea peste frontiera vamal externa a statului, iar n
unele situaii i a frontierei vamale interne, persoanele juridice, agenii economici participani la
activitatea economic a statului dispun de statut juridic deosebit. n opinia autorului citat, agenii
economici participani la activitatea economic a statului, care, la trecerea frontierei vamale
interne i externe a statului, figureaz numai ca persoane juridice, urmeaz a fi clasificai n
urmtoarele categorii: 1) persoane juridice - ageni economici participani la activitatea
economic extern a statului, care import mrfuri pe teritoriul vamal al statului pentru
comercializare; 2) persoane juridice - ageni economici participani la activitatea economic
extern a statului, care export mrfuri produse pe teritoriul statului naional pentru a fi
86

comercializate n afara teritoriului vamal al statului; 3) persoane juridice - ageni economici
participani la activitatea economic extern a statului, care sunt proprietari ai mrfurilor la
trecerea acestora peste frontiera vamal a statului; 4) persoane juridice - ageni economici
participani la activitatea economic extern a statului, care sunt posesori ai mrfurilor la trecerea
acestora peste frontiera vamal a statului; 5) persoane juridice - ageni economici participani la
activitatea economic extern a statului, care sunt reprezentani ai mrfii la trecerea acesteia
peste frontiera vamal a statului; 6) persoane juridice - ageni economici participani la
activitatea economic extern a statului, care efectueaz transportarea/trecerea mrfurilor,
ncrcturilor, obiectelor peste frontiera vamal extern i intern a statului; 7) persoane juridice
- ageni economici participani la activitatea economic extern a statului, care efectueaz
transportarea mrfurilor, ncrcturilor aflate n tranzitul clasic internaional prin teritoriul vamal
naional al statului; 8) persoane juridice rezidende ale statului naional - ageni economici
participani la activitatea economic extern a statului, care se ocup de prestarea serviciilor
legale, reieite din statele de funcii, n afara teritoriului vamal al statului; 9) persoane juridice
strine - ageni economici participani la activitatea economic extern a statului, aflate temporar
pe teritoriul statului ntru prestarea de servicii ce reies din statutul lor juridic de specializare i
prestare de servicii.
Pe lng categoriile de subieci speciali ai contrabandei, enumerai n Hotrrea Plenului
Curii Supreme de Justiie, unii autori i clasific n urmtoarele categorii:
a) persoane cu funcie de rspundere care efectueaz controlul vamal privind
respectarea monopolului de stat asupra comerului exterior, adic controlul la
trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a cetenilor, mrfurilor,
obiectelor, a altor valori i a unitilor de transport;
b) persoane cu funcie de rspundere care exercit funcia de reprezentant al puterii
de stat la trecerea frontierei;
c) persoane responsabile pentru trecerea peste frontiera vamal a mrfurilor,
obiectelor, a altor valori;
d) persoane care se bucur de faciliti vamale, adic care au un statut juridic
deosebit n sensul nlesnirilor vamale [96, p. 72].
La prima categorie de persoane cu funcie de rspundere se atribuie persoanele care
nemijlocit exercit controlul mrfurilor, obiectelor, valorilor i persoanelor fizice care trec peste
frontier. Acetia sunt lucrtorii instituiilor vamale, trupelor de grniceri, poliia de frontier,
serviciul veterinar i fitosanitar acesta n msura n care la trecerea mrfurilor respective peste
frontier este necesar permisiunea sau certificatul veterinar sau fitosanitar.
87

Lucrtorii instituiilor vamale sunt obligai s exercite controlul privind respectarea
monopolului de stat asupra comerului exterior, s lupte cu nclcarea regulilor vamale i cu
contrabanda i s contribuie la combaterea terorismului internaional. Ei exercit controlul
unitilor de transport care pleac peste frontier sau sosesc de peste hotare, asupra mrfurilor
transportate de acestea.
Dac persoanele cu funcie de rspundere din instituiile vamale sau punctele de trecere
sau control se folosesc de situaia lor de serviciu pentru a trece nelegitim peste frontier mrfuri,
obiecte, aceste aciuni atrag rspunderea conform art. 248 CP al RM. Nu este necesar calificarea
suplimentar conform art. 327 CP al RM.
Autorul . menioneaz c, n pofida faptului c persoana cu funcie de
rspundere comite fapta de contraband folosindu-se de situaia de serviciu, comite ntr-o
oarecare msur i o infraciune de serviciu, dar aciunile ei atenteaz totui la interesele
monopolului de stat asupra comerului exterior. [172]
Nu se exclude posibilitatea tragerii acestor persoane la rspundere penal pentru alte
infraciuni cum ar fi coruperea pasiv. Savantul . afirm c dac n cazul coruperii
sunt svrite infraciuni de serviciu, rspunderea va surveni pentru concurs de infraciuni
corupere pasiv i infraciunea comis. [128]
La a doua categorie de persoane cu funcie de rspundere se atribuie persoanele care
exercit funciile de reprezentant al puterii de stat la trecerea frontierei vamale. Menionm c n
aceast categorie se ncadreaz efii instituiilor vamale de frontier, adjuncii lor, efii punctelor
de trecere i control, efii poliiei de frontier i reprezentanii consulatelor Ministerului
Afacerilor Externe aflate n zona de frontier. Evideniem c pericolul aciunilor acestor
persoane const n nentocmirea proceselor verbale n cazurile de comitere a contrabandei.
La categoria a treia se atribuie persoanele responsabile pentru trecerea peste frontiera
vamal a mrfurilor, obiectelor i altor valori. Cei care pot fi recunoscui drept subieci ai
categoriei date sunt comandanii de nave aeriene i efii trenurilor internaionale. Comandanii
navelor aeriene sunt mputernicii s prezinte organului vamal toate documentele mrfurilor
transportate sau listele pasagerilor aflai la bordul navei.
La ultima categorie se atribuie persoanele care se bucur de nlesniri vamale i de statutul
juridic deosebit pe care-l dein. Acetia sunt membrii delegaiilor guvernamentale, delegaiilor
internaionale, membrii reprezentanelor diplomatice i consulare ale statelor strine n Republica
Moldova. Pericolul social rezid n faptul c persoana profit de statutul su i de dreptul care o
elibereaz pe ea i bagajul su de controlul vamal, facilitndu-i trecerea mrfii pe cale de
contraband. [96, p. 77]
88

Pentru aceast categorie de subiecte se stabilete o ordine deosebit de trecere a
mrfurilor i obiectelor peste frontiera vamal. Facilitile constau n eliberarea de procedura
perfectrii vamale sau perceperea taxelor vamale. Persoanele respective pot s treac fr
obstacole mrfuri i obiecte peste frontiera vamal, ns n cazul trecerii nelegitime a obiectelor
de valoare, aciunile lor pot fi calificate ca contraband comis de persoana cu funcie de
rspundere, folosindu-se de situaia de serviciu, capabil de a fi tras la rspundere conform art.
248 CP al RM.
Conform Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie, ca persoane cu funcie de
rspundere se consider i cele care se afl n zona de supraveghere vamal. Nu suntem de acord
cu aceast ultim opinie, deoarece ele nu se afl n coraport de serviciu cu persoanele, mrfurile,
obiectele supuse vmuirii i n-au dreptul de a da dispoziii cu caracter administrativ.
Cu privire la subiectul pasiv, ne raliem la aseriunile expuse n literatura de specialitate,
precum c n calitatea acestuia apare ntotdeauna statul, [74, p. 249] ca titular al valorii sociale
protejate prin norma de incriminare. [100, p. 262]

3.3. Latura obiectiv a infraciunii
Latura obiectiv a infraciunii reprezint totalitatea circumstanelor care, n ansamblul
lor, caracterizeaz procesul socialmente periculos i ilegal care atenteaz asupra valorilor
protejate de legea penal, privite sub aspect exterior, ce ncepe cu elementul material (fapta n
forma aciunii sau inaciunii) i se termin cu intervenirea unei anumite urmri imediate. Altfel
zis, latura obiectiv este latura exterioar a comportamentului infracional al persoanei i care
produce modificri n lumea nconjurtoare.
n conformitate cu legea penal, latura obiectiv a contrabandei o alctuiesc urmtoarele
semne:
1. aciunea de trecere a mrfurilor, obiectelor i a altor valori peste frontiera vamal;
2. inaciunea de nereturnare pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor
culturale scoase din ar n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie;
3. metoda eludrii controlului vamal;
4. metoda tinuirii de controlul vamal prin ascundere n locuri special pregtite sau
adaptate n acest scop;
5. metoda folosirii frauduloase a documentelor sau a mijloacelor de identificare
vamal;
6. metoda nedeclarrii mrfurilor i a altor obiecte;
89

7. metoda declarrii neautentice n documentele vamale sau n alte documente de
trecere a frontierei vamale;
8. condiia de comitere a infraciunii n proporii mari n unele cazuri (varianta tipic
general a infraciunii).
Elementul material n form comisiv se manifest prin trecerea mrfurilor peste
frontiera vamal (este modalitatea principal de svrire a infraciunii, celelalte modaliti
trebuie s corespund celei de baz) a bunurilor, mrfurilor.
Caracteriznd latura obiectiv a contrabandei, trebuie s clarificm noiunea de frontier
vamal. Deci, frontiera vamal reprezint limitele teritoriului vamal al Republicii Moldova,
incluznd i perimetrul zonelor libere i a depozitelor vamale libere.
Un moment cu care nu putem fi de acord, reieind din cele anterior amintite, este
divizarea de ctre autorul S. Maimescu a frontierei vamale a Republicii Moldova n frontier
vamal extern i intern, [70] fapt care nu-i gsete explicaie nici n legislaia naional n
vigoare i nici n analiza practicii cotidiene. Art. 4 din CV al RM determin strict frontiera
vamal ca fia frontierei de stat, a perimetrelor zonelor libere i antrepozitelor vamale.
Conform art. 4 CV al RM, teritoriul vamal include teritoriul terestru, apele interioare,
apele teritoriale i spaiul aerian de deasupra acestora. n acelai articol se stipuleaz c frontiera
de stat a Republicii Moldova, perimetrul zonelor libere i al depozitelor vamale libere reprezint
frontiera vamal a Republicii Moldova.
Menionm, c n urma modificrilor intervenite n CV al RM, regimul de depozit vamal
a fost nlocuit cu regimul de antrepozit vamal, de aceea urmeaz s se efectueze modificri n art.
4 CV al RM.
De asemenea, este necesar s definim noiunea de antrepozit vamal i zon liber.
Art. 50 CV al RM indic c antrepozitul vamal este locul aprobat de organul vamal i
aflat sub supravegherea acestuia, unde pot fi depozitate mrfurile strine, fr aplicarea
drepturilor de import i msurilor de politic economic i mrfurile autohtone destinate
exportului.
Zona liber, potrivit art. 85 CV al RM, este o parte a teritoriului vamal n care mrfurile
strine sunt introduse i utilizate fr plata drepturilor de import i fr aplicarea msurilor de
politic economic potrivit procedurii stabilite CV al RM i de alte acte normative, n cazul cnd
legislaia nu prevede altfel, iar mrfurile autohtone sunt introduse i utilizate cu respectarea
condiiilor stabilite pentru regimul vamal de export. [32]
. susine c trecerea presupune introducerea pe teritoriul vamal al rii ori
scoaterea de pe aceasta prin oricare mijloc a mrfurilor ori a altor bunuri. [111, p. 86]
90

n corespundere cu afirmaiile autorilor C. Voicu, A. Boroi, F. Sandu, I.Molnar prin
trecere se nelege faptul comisiv de a trece, de a merge fr oprire printr-un loc, n cazul de
fa pe traseul care depete linia de demarcaie ntre un stat i statele vecine, linie care
constituie frontiera de stat a statului respectiv. [100, p. 262] n viziunea noastr, frontiera vamal
nu corespunde ntotdeauna cu frontiera de stat, fapt care a impus, n anul 2002, intervenia
legiuitorului Republicii Moldova n modificarea sintagmei din frontier de stat n frontier
vamal. Pentru existena acestei infraciuni nu are importan dac persoanele care svresc
fapta au trecut frontiera n mod legal ori fraudulos, deoarece aceast incriminare are n vedere n
mod exclusiv nclcarea reglementrilor vamale privitoare la mrfuri i alte bunuri, iar nu
regimul legal al trecerii persoanelor peste frontier. [100, p. 262] ns n cazul n care are loc
trecerea ilegal a frontierei Republicii Moldova, fapta urmeaz a fi calificat i n baza art. 362
CP al RM.
Referindu-ne la modalitatea principal de svrire a infraciunii, trebuie s menionm c
trecerea obiectelor i mrfurilor se realizeaz n dou moduri:
1) trecerea de facto a frontierei vamale, adic introducerea mrfurilor i obiectelor pe
teritoriul vamal al Republicii Moldova i introducerea de pe teritoriul zonelor libere i
a antrepozitelor vamale pe cealalt parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova;
2) prezentarea declaraiei vamale sau efectuarea altei aciuni care este ndreptat
nemijlocit spre introducerea sau scoaterea mrfurilor, altfel zis, al doilea mod se
realizeaz prin scoaterea mrfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova i
introducerea lor de pe cealalt parte al teritoriului vamal al Republicii Moldova pe
teritoriul zonelor libere i a antrepozitelor vamale.
Urmnd descifrarea structurii laturii obiective a infraciunii, trebuie s identificm i
momentul de consumare a infraciunii. Astfel, C. Voicu, A. Boroi, F. Sandu, I.Molnar
considerm c infraciunea se consum n momentul realizrii elementului material i al
producerii urmrii, respectiv atunci cnd bunurile sau alte mrfuri sunt trecute peste frontier fr
a fi prezentate biroului vamal competent. n acest sens, se susine c infraciunea este
susceptibil de a fi svrit n form continuat, fiind n consecin susceptibil de epuizare, n
momentul svririi ultimei aciuni de introducere sau scoatere din ar de mrfuri sau alte bunuri
fr respectarea dispoziiilor legale. [100, p. 263]
.. , .. susin c infraciunea de contraband se consider
consumat la trecerea de fapt a frontierei vamale a rii. [105, p. 151]
C. Mladen indic asupra consumrii infraciunii n mod indirect, frcnd referire la faptul
c tentativa se delimiteaz prin intreruperea aciunii infracionale indiferent de voina
91

fptuitorului, nainte ca bunurile s fi depit linia de frontier sau de a fi efectiv sustrase
controlului vamal. [74, p. 251]
n viziunea noastr, putem vorbi de momentul consumrii infraciunii n funcie de
modalitatea de trecere peste frontiera vamal. Nu susinem ideea autorului . Mo care
consider c infraciunea trebuie formulat normativ ca componen formal-redus, fiind
considerat consumat din momentul svririi unor aciuni n scopul de a trecere ilegal bunurile
peste frontiera vamal a statului [156, p. 220]. n cazul introducerii mrfurilor pe teritoriul vamal
al Republicii Moldova, contrabanda se consider consumat din momentul trecerii de facto a
frontierei vamale.
n al doilea caz, cnd mrfurile sunt scoase de pe teritoriul vamal, infraciunea se
consum din momentul prezentrii declaraiei vamale sau svririi altei aciuni care este
ndreptat spre realizarea:
1) scoaterii obiectelor de pe teritoriul vamal al Republici Moldova;
2) introducerii mrfurilor de pe cealalt parte a teritoriului vamal pe teritoriul zonelor
libere i pe teritoriul antrepozitelor vamale.
Trecerea peste frontiera vamal este un semn care poart un caracter de blanchet,
deoarece face trimitere n mod tacit la CV al RM i va constitui latura obiectiv a infraciunii de
contraband n cazul n care va fi nsoit de una din modalitile prescrise de norma de
incriminare (aa-numite semne facultative alternative). De fapt, majoritatea dispoziiilor de
blanchet nu fac referire direct la actele normative de referin. Acest fapt pune, ntr-o anumit
msur, n dificultate aplicarea normelor de blanchet. ns, aceast practic pare a fi raional.
Or, includerea n dispoziia normei de blanchet a trimiterii la actele concrete cu caracter nepenal
ar fi lipsit-o pe aceasta de stabilitate n perioada unor remanieri permanente de legislaie. [202, p.
57-59]
Legislaia penal n vigoare nu opereaz cu infraciunea sistematic - ca infraciune unic
complex, fapt care determin anumite precizri la acest moment. Contrabanda, n legea penal,
precum i n norma contravenional, nu este prevzut ca comis printr-o singur fapt ori mai
multe fapte infracionale, precum i printr-un singur act ori mai multe acte. Opernd cu art. 30 CP
al RM se consider infraciune prelungit fapta svrit cu intenie unic, caracterizat prin
dou sau mai multe aciuni infracionale identice, comise cu un singur scop, alctuind n
ansamblu o infraciune. n acest sens, mai multe fapte infracionale, cu toate condiiunile care o
caracterizeaz comis n prezena unei singure rezoluii infracionale va fi evaluat n calitate de
contraband prelungit. Nedeterminarea unitii de rezoluie poate indica asupra calificrii faptei
prin concurs de infraciuni. n ceea ce vizeaz comiterea contrabandei prin diferite acte (care este
92

evaluat sub form de infraciune unic simpl [149, p. 180]), acestea din urm acestea pot
aprea i sub forma unor contravenii, ns fiind unite de asemenea de o singur rezoluie
infracional. n caz contrar, este vorba despre un concurs de contravenii.
n continuare, este important s analizm fiecare dintre semnele facultative pentru a
nelege mai bine latura obiectiv a contrabandei. Mai nti de toate, trebuie s elucidm
problema controlului vamal la care sunt supuse mrfurile trecute peste frontiera vamal.
n conformitate cu art. 1 pct. 21 CV al RM, controlul vamal reprezint ndeplinirea de
ctre organul vamal a operaiunilor de verificare a mrfurilor, a existenei i autenticitii
documentelor, examinarea evidenelor financiar-contabile, controlul mijloacelor de transport,
controlul bagajelor i al altor mrfuri transportate, efectuarea de anchete i alte aciuni similare
pentru a se asigura respectarea reglementrilor vamale i altor norme aplicabile mrfurilor aflate
sub supraveghere vamal.
La efectuarea controlului vamal pot fi aplicate mijloace tehnice de control care nu
prezint nici un pericol pentru sntatea i viaa oamenilor, animalelor i plantelor i care nu
cauzeaz prejudicii mrfurilor i mijloacelor de transport. Regulile de efectuare a controlului
vamal sunt stabilite de Serviciul Vamal, acest fapt menionndu-se n art. 185 alin. (3) CV al RM.
Pentru efectuarea controlului vamal, organul vamal este n drept s antreneze specialiti
din cadrul organelor de drept i de control, din diferite uniti economice, indiferent de tipul de
proprietate i de forma de organizare juridic, precum i experi.
Potrivit art. 189 CV al RM, pentru a efectua controlul vamal, colaboratorul vamal este n
drept s intre cu legitimaie de serviciu i cu autorizaia efului de vam sau a conducerii
Serviciului Vamal pe teritorii sau ncperi unde se pot afla mrfuri i mijloace de transport
supuse controlului vamal, documentele necesare efecturii controlului vamal sau unde se
desfoar activiti aflate sub supraveghere vamal cu excepia cazurilor prevzute de legislaia
Republicii Moldova sau de acordurile internaionale la care aceasta este parte.
n ceea ce privete identificarea mrfurilor, mijloacelor de transport, ncperilor i altor
spaii n care se afl sau se pot afla mrfuri i mijloace de transport supuse controlului vamal, se
efectueaz prin aplicarea de plombe, sigilii, tampile, marcaje, semne de identificare, prin
preluarea de probe i mostre, prin descrierea mrfurilor i mijloacelor de transport, prin
desenarea planului, fotografiere, utilizarea documentelor de nsoire a mrfurilor i altor acte,
prin alte mijloace de identificare. [163, p. 18] Mijloacele de identificare pot fi schimbate sau
nimicite numai de ctre organul vamal sau cu autorizarea lui.
Vorbind despre cazurile de exonerare de unele forme de control vamal, menionm c nu
se supune controlului vamal bagajul personal al Preedintelui Republicii Moldova i al
93

membrilor lui de familie care l nsoesc. De asemenea, sunt exonerate de control vamal navele
militare strine maritime, aeriene, precum i tehnica militar. Exonerarea de unele forme de
control vamal prevzut de acordurile internaionale se efectueaz dup ratificarea acestora de
ctre Parlamentul Republicii Moldova.
n cele ce urmeaz, vom analiza modalitile prin care se exprim elementul material n
cazul infraciunii de contraband, pentru ntregirea laturii obiective a acestei fapte prejudiciabile.
Eludarea controlului vamal const n trecerea frontierei vamale n alte locuri dect cele
unde sunt amplasate organele vamale (birouri vamale, posturi vamale) sau trecerea n locurile
unde sunt dislocate organele vamale, dar scpnd de controlul vamal. [105, p. 157-158] Cu alte
cuvinte, eludarea controlului vamal prezum intrarea sau ieirea din ar prin alte locuri dect
cele destinate pentru aceasta i nu are importan dac se recurge sau nu la diferite metode pentru
mascarea mrfurilor, obiectelor sau a altor valori. Eludarea controlului vamal se consider
aceleai aciuni n cazul intrrii sau ieirii din ar i prin locuri destinate pentru aceasta, dac
trecerea sau ieirea a fost svrit forat, neautorizat sau fr permisiunea organului vamal. [53]
Tinuirea mrfurilor i obiectelor de controlul vamal prin ascundere n locuri special
pregtite sau adaptate n acest scop cea mai frecvent modalitate de svrire a infraciunii
constituie trecerea obiectelor prin ascunderea lor de controlul vamal n locuri speciale spre a
evita acest control. [11, p. 329] Tinuirea, de regul, se face n locuri special pregtite sau
adaptate n acest scop. [105, p. 158-160] Trecerea obiectelor cu mijloace reutilate sau acomodate
drept ascunzi sau prin atribuirea unor bunuri a formei altor bunuri de asemenea este o tinure.
[53]
Conceptul de loc special pregtit este destul de larg i depinde de fiecare caz n parte.
Practica demonstreaz c infractorii recurg la diverse iretlicuri pentru a transporta mrfurile
peste frontiera vamal. Aceste locuri special pregtite sau adaptate n acest scop pot fi:
1) corpul infractorului sau printre lucrurile personale ale acestuia (ntr-o bucat de
spun, n tubul pastei de dini, n tocul nclmintei, ntr-un buzunar special
pregtit al hainei etc.);
2) bagajul personal al infractorului care se afl la el sau separat;
3) mijloacele de transport cu care infractorul transport mrfurile peste frontiera
vamal. [105, p. 159-160; 11, p. 329]
Nu raliem la punctul de vedere al autorului . , care susine c trecerea
bunurilor peste frontiera de stat prin ascunderea acestora n cavitatea corpului uman nu constituie
contraband, svrit prin tinuirea bunurilor n locuri speciale. [124, p. 285]
94

Trecerea frontierei vamale cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de
identificare vamal. [105, p. 160-163]
Combaterea contrabandei constituie o direcie prioritar a statului, [157, . 4] n special
n perioada procesului de europenizare i globalizare a relaiilor sociale. n acest sens, un
element esenial care anticipeaz eficacitatea luptei cu infracionalitatea n ansamblu, iar n
special cu contrabanda, este perfecionarea cadrului normativ n vigoare care s corespund
standardelor naionale i internaionale i s ofere soluii clare n vederea contracarrii
fenomenului infracional.
Avnd la baz tiparul normativ adoptat prin art. 248 alin. (1) CP al RM, identificm latura
obiectiv a infraciunii prin urmtoarele semne obligatorii: elementul material n forma trecerii
peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor, obiectelor i a altor valori,
modalitatea de comitere a infraciunii (metoda) [157, . 441] manifestat n mod alternativ prin
eludarea controlului vamal; tinuirea de controlul vamal, prin ascundere n locuri special
pregtite sau adaptate n acest scop; folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de
identificare vamal; nedeclararea; declararea neautentic n documentele vamale sau n alte
documente de trecere a frontierei; locul comiterii infraciunii frontiera vamal a Republicii
Moldova, [4, . 538; 14, . 472; 75, . 26] coroborate cu anumite condiii (proporia mare a
bunurilor trecute peste frontiera vamal) [122, . 459] i, uneori, mijloace (documentele,
mijloacele de identificare vamal etc.) de comitere a infraciunii.
n ipoteza unor elemente de cercetare tiinific am acoperit segmentul problematic
viznd posibilitatea de identificare a contrabandei n modalitatea folosirii frauduloase a
documentelor. Forma determinat ofer infraciunii un caracter comisiv deplin, reieind att din
manifestarea obiectiv a realizrii elementului material, ct i a modalitii de comitere a
infraciunii.
Potrivit art. 187 alin. (1)-(2) CV al RM, persoanele care trec mrfuri i mijloace de
transport peste frontiera vamal sau care desfoar activiti aflate sub supraveghere vamal
sunt obligate s prezinte organului vamal documentele i informaiile necesare efecturii
controlului vamal. Lista documentelor i informaiilor, procedura lor de prezentare sunt stabilite
de Serviciul Vamal. [28]
Din aceast perspectiv, modalitatea normativ pune accentul pe anumite mijloace de
comitere a contrabandei: documentele. [4, p. 539]
Legislaia vamal a Republicii Moldova, prin coninutul art. 224 CV al RM, ofer o
interpretare extensiv fr efect normei prevzute de art. 248 CP al RM, invocnd distincia ntre
folosirea frauduloas a documentelor vamale i folosirea frauduloas a altor documente [28] ca
95

modaliti de manifestare a infraciunii de contraband penal. n acest sens, am anunat c este o
interpretare legal lipsit de efect, deoarece CP al RM se refer la folosirea frauduloas a
documentelor, avnd n vedere toate documentele care ofer posibilitatea trecerii bunurilor peste
frontiera vamal a Republicii Moldova (mijloacele vamale de fixare a informaiei, ct i alte
documente care se refer la tipul, calitatea, caracteristicile bunurilor trecute peste frontiera
vamal [71, p. 507]).
Prin documente, n sensul art. 248 CP al RM, trebuie de neles, n opinia autorului X.
Ulianovschi, documentele vamale sau alte documente de trecere a frontierei, care nsoesc
bunurile trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova (de exemplu, declaraia vamal;
alte documente necesare efecturii controlului vamal, a cror list este stabilit de Serviciul
Vamal; certificatele referitor la operaiunile i conturile persoanelor care trec bunuri peste
frontiera vamal a Republicii Moldova, ale brokerilor vamali sau ale altor persoane care
desfoar activiti aflate sub supraveghere vamal etc.). [14, p. 474; 28]
Opernd cu opinia lansat de ctre autorii rui A. , . , . ,
. , atribuim la calitatea documentelor:
- documentele false;
- documentele nule;
- documentele obinute pe cale ilegal;
- documentele care se refer la alte bunuri dect cele care sunt n realitate nsoite de
asemenea documente [157, p. 444; 183, p. 316]
n acest sens, se indic corect asupra unor documente false ori documente ntocmite
corespunztor (veridice), dar folosite n mod ilegal. [173, p. 87] Spre exemplu, cel din urm caz
poate fi relevat prin prisma urmtorului fapt: trecerea peste frontiera vamal i prezentarea unui
document care reflect c bunurile transportate nu sunt supuse regimului vamal. [172, p. 97]
Ca documente, n sensul deplin al cuvntului, este recunoscut orice dovad, certificat etc.
care are putere juridic, avnd ntrit o informaie n form de text, nregistrare individual,
destinat de a fi transmis n timp i spaiu pentru confirmarea anumitor date despre utilizarea
personal sau obteasc. [67, p. 60]
Falsul prezum ceva care este contrar adevrului; mincinos, nentemeiat; care are numai
aparena adevrului, autenticitii. n calitate de infraciune, falsul presupune o alterare a
adevrului ntr-un act scris, prin adaosuri ori tersturi fcute cu rea-credin, prin imitarea
semnturii, denaturarea coninutului, substituire de persoane etc. [41, p. 365] Falsul poate reiei
att din forma documentului, ct i din coninutul acestuia. O categorie a documentelor false sunt
numite documente care conin informaii neautentice actele care sunt ntocmite pe formulare
96

autentice, cu rechizite necesare, dar care conin informaii neautentice; adic este vorba de acte
valabile dup form, ns false dup coninut. Descriind categoriile de documente, ..
, precum i practica judiciar a Republicii Moldova, pune accentul pe documentele ce
conin informaii nereale (neautentice) [163, p. 18; 53] ca categorie separat de documentele
false. Acestea sunt documentele care, n realitate, sunt autentice, ns n ele sunt introduse
informaii ce nu corespund realitii. Concomitent, ele pstreaz elementele i indicii originalului
(se execut pe formular oficial, conin numele i posturile persoanelor mputernicite s-l semneze
etc.), ns informaiile introduse n ele (textul, materialele numerice) sunt false [163, p. 18])
Deci, documentele false sunt documentele absolut false ori cele care conin anumite modificri,
care denatureaz coninutul lor. [163, p. 17]
Nul este acel act juridic, care nu are valoare legal, considerat ca inexistent. [41, p. 702]
La categoria celor nule sunt atribuite i documentele care nu conin tampile, semnturi, precum
i documentele cu termen expirat. [163, p. 17]
Se consider ca dobndite pe cale ilegal acele acte care au fost dobndite prin violen
psihic ori fizic, nelciune (eliberate pe baza unor informaii false ori documente false [163, p.
17-18]) etc.
Documentele care se atribuie la alte mrfuri i mijloace de transport sunt
documentele originale, veridice, dar nu se refer la bunurile trecute peste frontiera vamal, ci la
alte bunuri. [163, p. 18]
Un exemplu elocvent n acest din urm caz ar fi situaia comiterii de ctre MP a unei
infraciuni de contraband n anul 2007. Astfel, MP, n luna octombrie 2006, a procurat din
Germania autovehiculul de model Mercedes Benz 200E (anul fabricrii 2000) i, nregistrndu-l
pe numele fiului su, MN, avnd numerele de nmatriculare tranzit HH-376S, cartea
internaional pentru circulaie i certificatul de nmatriculare, a pornit spre Republica
Moldova. n aceeai perioad de timp, dup ce a trecut frontiera prin postul vamal romn cu
actele veridice, n zona liber dintre frontiera Republicii Moldova i cea a Romniei a nlocuit
numerele de nmatriculare tranzit, eliberate de autoritile germane, cu cele moldoveneti
KNS400 i a instalat pe parbrizul unitii de transport ecusonul reviziei tehnice, pe care le avea
din timp pregtite. Trecnd postul vamal, a prezentat certificatul de nmatriculare pe
autovehiculul de model Mercedes Benz 250D, dei real a trecut cu automobilul de model
Mercedes Benz 200E, valoarea acestuia fiind estimat la 18.900 lei.
n spea invocat, actele nu cad sub incidena unui document fals ori a unui document
nul, ci este un document care se refer la alt mijloc de transport. n viziunea noastr, utilizarea n
dispoziia art. 248 alin. (1) CP al RM a sintagmei folosirea frauduloas a documentelor este pe
97

deplin justificat. Or, n acest caz, concurena dintre contrabanda manifestat prin trecerea peste
frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor, obiectelor i altor valori n proporii mari
svrit cu folosirea frauduloas a documentelor (art. 248 alin. (1) CP al RM) i folosirea
documentelor oficiale false, care acord drepturi sau elibereaz de obligaii (modalitate
normativ alternativ prin care se manifest infraciunea prevzut n art. 361 CP al RM
confecionarea, deinerea, vnzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor,
tampilelor sau sigiliilor false) nu este deplin, [143, p. 260-261] avnd inciden aplicativ doar
n ipoteza unor documente false. n cazul folosirii unor documente false, normele juridico-penale
concureaz de la parte spre ntreg, infraciunea de contraband avnd rolul de norm-ntreg, iar
infraciunea prevzut de art. 361 CP al RM - n una dintre modalitile incidente - avnd
calitatea de norm-parte. [144, p. 176; 143, p. 262] Susinnd concluzia naintat de ctre autorul
. , potrivit creia infraciunea, a crei metod de comitere constituie o infraciune de
sine stttoare, este ncadrat doar n limitele normei, care mai deplin conine semnele laturii
obiective, indicm asupra faptului c invocarea suplimentar a normei, care prezum rspunderea
penal pentru nsi metoda de svrire a infraciunii nu este necesar (art. 361 CP al RM n
unele cazuri, prevede doar metoda de manifestare a infraciunii de contraband). Aceasta
constituie o varietate a concurenei dintre o parte i ntreg. [119, p. 299-300] Potrivit dispoziiilor
normative (art. 118 CP al RM), calificarea juridic a infraciunilor n cazul concurenei dintre o
parte i un ntreg se efectueaz n baza normei care cuprinde n ntregime toate semnele faptei
prejudiciabile svrite. [24]
Folosirea frauduloas a documentelor presupune utilizarea lor n calitate de mijloace de
svrire a contrabandei, [14, p. 473] adic prezentarea acestora controlului vamal n calitate de
temeiuri ori condiii pentru trecerea bunurilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova. [183,
p. 316] Dac a avut loc nu doar folosirea frauduloas a documentelor false pentru trecerea peste
frontiera vamal a mrfurilor, obiectelor i altor valori n proporii mari, ci i falsificarea propriu-
zis a acestora, faptele urmeaz a fi ncadrate prin concurs de infraciuni: infraciunea de
contraband (art. 248 alin. (1) CP al RM sau art. 248 alin. (5) CP al RM) i infraciunea de
confecionare, deinere, vnzare sau folosire a documentelor oficiale, a imprimatelor,
tampilelor sau sigiliilor false (art. 361 CP al RM) ori cea de fals n acte publice (art. 332 CP al
RM), n dependen de faptul dac subiectul activ al celor din urm infraciuni este o persoan
fizic responsabil, care a atins vrsta de 16 ani (subiect general) ori o persoan cu funcie de
rspundere (subiect special). Adic, doar folosirea nu determin ncadrarea infraciunii prevzute
de art. 248 CP al RM prin concurs cu art. 332 sau 361 CP. [105, p. 161-162]
98

Trecerea mrfurilor fr declararea acestora, adic nedeclararea mrfurilor i altor
obiecte. [105, p. 163-164] Legislaia vamal, menioneaz S. Maimescu, prevede declararea ca o
expunere ntr-o form determinat (scris sau oral) a datelor veridice despre mrfuri i obiecte,
despre scopul trecerii lor peste frontiera vamal, precum i alte date necesare controlului vamal
i perfectrii actelor vamale. [67, p. 57] n acest sens, nedeclararea mrfurilor, obiectelor i altor
valori presupune necomunicarea datelor corecte controlului vamal, fie n declaraia vamal, fie n
mod oral, fie nemijlocit n timpul perfectrii actelor, bagajelor, unitilor de transport supuse
controlului vamal. [67, p. 57]
Conform art. 173 CV al RM mrfurile i mijloacele de transport care trec frontiera
vamal sunt declarate organului vamal. Declararea se face n scris sau verbal, prin mijloace
electronice sau prin alte modaliti prevzute de legislaie. Mrfurile sunt declarate n organul
vamal, unde se efectueaz vmuirea lor.
Mijloacele de transport care transport mrfurile sunt declarate odat cu acestea, cu
excepia mijloacelor de transport de mrfuri fr ncrctur i celor de transport de pasageri care
sunt declarate la momentul trecerii frontierei vamale. Declaraia vamal este depus n termen de
72 ore din momentul trecerii frontierei vamale. Potrivit prevederilor CV al RM, poate fi depus o
declaraie temporar sau incomplet cnd declarantul nu poate s depun din motive obiective o
declaraie complet. Organul vamal este n drept s primeasc o declaraie temporar sau
incomplet dac ea conine datele principale necesare vmuirii i dac datele care lipsesc vor fi
prezentate n termenul stabilit.
n cazul cnd una i aceeai persoan trece periodic acelai tip de mrfuri i de mijloace
de transport, organul vamal poate s-i permit depunerea unei singure declaraii vamale pentru
toate partidele de mrfuri i toate mijloacele de transport care trec frontiera vamal ntr-o
anumit perioad. Aceasta poart denumirea de declaraie vamal periodic, aceste prevederi
coninndu-se n art. 183 CV al RM. Din momentul primirii, declaraia vamal devine act juridic.
Declararea neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a
frontierei vamale. [105, p. 164-165] Documentul vamal este actul, eliberarea cruia este
prevzut de legislaia vamal n vigoare (declaraiile vamale, chitanele, certificatele),
autentificat n modul stabilit de persoanele cu funcie de rspundere n instituiile vamale.
La alte documente sunt raportate documentele necesare pentru controlul vamal, care
permit trecerea peste frontiera vamal a mrfurilor i obiectelor i sunt eliberate, autentificate de
ctre instituiile competente i persoanele cu funcie de rspundere respective (licene, autorizaii,
procuri, certificate etc.).
99

Declaraia vamal care se depune la organul vamal trebuie s fie nsoit de toate
documentele necesare vmuirii. Organul vamal este n drept s cear informaii suplimentare
pentru a verifica datele din declaraia vamal sau din alte documente prezentate.
Dup cum s-a menionat anterior, din momentul primirii, declaraia vamal devine act
juridic. De aceea modificarea, completarea sau retragerea ei poate fi fcut doar cu permisiunea
organului vamal.
Declaraia vamal poate fi modificat, completat sau retras nainte de:
a) verificarea ei;
b) controlul mrfurilor i mijloacelor de transport.
Respectiv, dup efectuarea acestor aciuni de ctre colaboratorul vamal, persoana nu
poate introduce nici o completare i nici o modificare n declaraia vamal.
Un alt aspect important const n faptul c trebuie s existe o legtur cauzal ntre
nedeclarare sau declarare neautentic i posibilitatea trecerii mrfurilor peste frontiera vamal.
Dac datele neautentice n-au putut influena asupra deciziei organului vamal de a permite
trecerea mrfurilor peste frontiera vamal, atunci prezena infraciunii nu se stabilete.
De asemenea, trebuie s evideniem faptul c infraciunea poate fi svrit att cu
folosirea frauduloas a documentelor, prin nedeclarare sau declarare neautentic, ct i prin
tinuirea de controlul vamal. Altfel zis, pot fi cumulate mai multe forme ale laturii obiective.
Aceasta nu influeneaz asupra ncadrrii juridice a infraciunii potrivit art. 248 alin. (1) CP al
RM.
Exemplul nr.1. n anul 2003 la data de 17 februarie, inculpatul P.R.B., procurnd din
Germania un autovehicul de model Opel Vectra, a comis o tentativ de trecere ilegal peste
frontiera de stat a Republicii Moldova, dar a fost reinut i costul automobilului a fost estimat la
suma de 6.573 lei.
Respectiv, acesta a fost nvinuit de comiterea infraciunii prevzute de art. 27, art. 248
alin. (1) CP al RM. n edina judiciar, inculpatul P.R.B. n-a recunoscut vina i a declarat c
nu este de acord cu nvinuirea naintat n baza art. 248 CP al RM, deoarece tia c automobilul
lui nu cost att. A fost de acord cu faptul c a schimbat numerele la automobil i a considerat
c urmeaz s fie pedepsit contravenional i nu penal, deoarece, conform raportului expertizei
autotehnice, desfurate de Institutul Republican de Expertiz Judiciar i Criminalistic a
Ministerului Justiiei al Republicii Moldova, automobilul este preuit la suma de 6.573 lei i nu
atinge proporiile mari prevzute de CP al RM.
100

n cele din urm, instana de judecat a dispus ncetarea cauzei penale mpotriva lui
P.R.B. din lipsa n aciunile lui a elementelor constitutive ale componenei de infraciune de la
art.248 alin.(1) CP al RM.
El a fost recunoscut culpabil n comiterea contraveniei prevzute de art. 193 alin. 12
CCA i a fost sancionat cu amend de 20 salarii minime, adic 360 lei fr confiscarea
automobilului ce constituie obiect al nclcrii.
Automobilul Opel Vectra a fost restituit lui P.R.B.
Exemplul nr.2. Un caz similar a fost examinat n cadrul aceleiai judectorii tot n 2003.
Inculpatul D.V.I., procurnd n Germania, un automobil, a comis o tentativ de trecere ilegal
peste frontiera vamal a Republicii Moldova, dar a fost reinut. Costul automobilului a fost
preuit la 23.367 lei. D.V.I., de asemenea, a fost nvinuit de comiterea infraciunii prevzute de
art. 27, art. 248 alin.(1) CP al RM.
n edin, inculpatul a recunoscut vina, dar n-a fost de acord cu valoarea la care a fost
estimat automobilul.
Aprtorul i procurorul au fost de acord cu demersul n baza cruia a fost efectuat o
expertiz merceologic nou, conform creia preul automobilului este de 8.067 lei. n legtur
cu circumstanele noi aprute, procurorul a solicitat clasarea cauzei penale n privina lui D.V.I.
cu atragerea la rspunderea contravenional n baza art. 193 alin. 12 CCA.
Dup cum rezult din actele cauzei, D.V.I. n-a declarat automobilul transportat peste
frontiera de stat a Republicii Moldova, declarndu-l pe numele lui M.A. Ca i n situaia
precedent, cauza penal a fost clasat i D.V.I. a fost recunoscut vinovat n svrirea
contraveniei administrative de la art. 193 alin. 12 CCA, fiind sancionat cu amend n mrime
de 10 salarii minime n sum de 180 lei, fr confiscarea obiectului nclcrii, acesta fiind
napoiat proprietarului D.V.I.
Exemplul nr.3. n perioada noiembrie 2003 ianuarie 2004, G.F. ncerca s treac peste
frontiera vamal a Republicii Moldova autocarul de model Renault-420, utiliznd tehnica
computerizat de multiplicat n culori i anume a imprimantei DJet, culori, cerneal n alte
condiii dect la ntreprinderea specializat pentru confecionarea documentelor Registru, a
confecionat neautorizat prin falsificare i a folosit blancheta certificatului de nmatriculare a
autotransportului Renault-Premium i blancheta certificatului de nmatriculare a
semiremorcii Lamberet.
Tot el, la 20 ianuarie 2004, aproximativ la ora 23.00, n interes material, prin
intermediul ceteanului S.A.T., cu folosirea frauduloas a numrului de nregistrare BG CA
239, a blanchetei falsificate a certificatului de nmatriculare nr.143454889 a autotransportului
101

Renault-Premium cu n/ BG CA 239 i a numrului de nregistrare K LA 221, precum i a
blanchetei falsificate a certificatului de nmatriculare nr.111111111 din 5 noiembrie 2005 a
semiremorcii Lamberet cu n/ K LA 221 a trecut peste frontiera vamal a Republicii Moldova
prin punctul de control vamal Leueni autotransportul Renault-420 cu preul de 222.496 lei i
semiremorca de tip Lamberet, anul de fabricare 1999, cu preul de 242.135 lei n valoare
total de 464.631 lei. [48]
De asemenea, G.F., la 3 ianuarie 2003, la ora 00.45, n interes material, prin intermediul
ceteanului S.A.T., cu folosirea frauduloas a nr./ K MF 992, precum i a blanchetei
certificatului de nmatriculare seria 11 MNB din 3 mai 2002 a semiremorcii Bartoletti cu n/
K LL 214, a trecut peste frontiera vamal a Republicii Moldova prin punctul de control vamal
Leueni autotransportul Volvo-426, anul fabricrii 2001, preul de 288.098 lei i
semiremorca de tip Bartoletti, anul de fabricare 2001, cu preul de 107.880 lei, n valoare
total de 395.978 lei.
n cele din urm, G.F. a fost nvinuit de comiterea infraciunilor prevzute de art. 248
alin. (5) lit. a) i d), art. 361 alin. (1) CP al RM.
n cadrul cercetrii judectoreti, aprtorul a solicitat ncetarea procesului penal
pornit n baza art. 361 alin. (1) CP al RM, n privina inculpatului G.F. i aplicarea legii privind
amnistia din 16 iulie 2004 n legtur cu aniversarea a X-a de la adoptarea Constituiei
Republicii Moldova.
Procurorul n concluzia sa a solicitat ncetarea procesului penal n privina inculpatului,
pornit n baza art. 361 alin. (1) CP al RM,. n legtur cu adoptarea actului de amnistie din 16
iulie 2004.
Deci, prin hotrrea instanei de judecat, F.G. a fost recunoscut culpabil n comiterea
infraciunii prevzute de art. 248 alin. (5), lit. a) i d) CP al RM, cu aplicarea art.79 CP al RM,
i-a fost stabilit o pedeaps n form de amend n mrime de 1000 u.c.
Exemplul nr.4. Un alt caz de contraband prevzut, n art. 248 alin. (5) lit. d) CP al RM
i-a fost incriminat lui V.I. Acesta, exercitnd funcia de director al .I. VV, cu scopul trecerii
ilicite a mrfurilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova, folosind contractul nr.5/5 din
25 martie 2002, ncheiat ntre .I. VV i S.R.L. SG, la data de 5 mai 2003, a introdus prin
punctul de trecere i control vamal Leueni n salonul microbuzului de model Mercedes-Benz,
cu folosirea frauduloas a invoice-lui nr.98 din 16 februarie 2003, 947 contoare de gaz de tipul
SAMGAS n valoare de 378.686,36 lei, procurate de la ntreprinderea SAMGAS Romnia,
declarnd neautentic n declaraia vamal c a importat doar 100 de contoare.
102

n edina judiciar, inculpatul V.I. i-a recunoscut parial vina i a declarat, c n anul
2002, a fost n Romnia, unde a procurat 50 contoare de gaz prin intermediul .I VV, pe care
o conduce n calitate de director. n Romnia a fcut cunotin cu un brbat, C., care i-a spus
c poate s-i acorde servicii la perfectarea actelor, ct i la trecerea frontierei, att n Romnia,
ct i n Republica Moldova. Prin intermediul acestuia, V.I. a procurat 947 contoare de gaz. La
vam au fost declarate doar 100 contoare de gaz. Pentru acestea, V.I. i-a achitat lui C. de 500
dolari. Ulterior, a fost efectuat vmuirea mrfii rmase i pe partide era transportat n
or.Bli pentru verificarea contoarelor. La Bli au fost verificate aproximativ 100 de contoare,
dintre care au fost vndute 20, iar de la depozit au fost furate 200 contoare.
Despre furt organele de poliie n-au fost anunate, deoarece contoarele au fost aduse
prin contraband. Organul de urmrire a sechestrat 105 contoare.
V.I. a fost recunoscut vinovat de svrirea infraciunii prevzute de art. 248 alin. (5) lit.
d) CP al RM cu numirea pedepsei nchisoare pe un termen de 3 ani.
n baza art. 90 CP al RM, pedeapsa dat lui V.I. i-a fost suspendat condiionat pe un
termen de un an. Contoarele au fost confiscate n folosul statului. n baza art. 106 CP al RM de
la V.I. au fost ncasai 8.600 lei pentru contoarele vndute.
Exemplul nr.5. O tentativ de trecere ilegal peste frontiera vamal a Republicii
Moldova a sumei de 3200 dolari, echivalentul a 38400 lei, a fost fcut de S.I.M. Acesta n-a
declarat banii-valut, motivnd c nu tia de acest fapt.
n baza probelor examinate de ctre instana de judecat, S.I.M. a fost recunoscut
culpabil n baza art. 27, 248 alin. (5) lit. d) CP al RM cu numirea pedepsei cu nchisoare pe un
termen de 3 ani.
n baza art. 106 CP al RM, valuta n valoare de 3.200 dolari a fost confiscat n folosul
statului. Potrivit art. 105 CP al RM, acesta urma s fie expulzat de pe teritoriul Republicii
Moldova.
Unele dintre cazurile elucidate demonstreaz faptul c o importan deosebit la
calificarea contrabandei ca infraciune o are mrimea daunei cauzate prin trecerea ilegal peste
frontiera vamal a anumitor obiecte. n funcie de aceasta, subiectul infraciunii va fi tras la
rspundere contravenional sau penal.
Deci, prin declarare neautentic se nelege prezentarea de date incorecte n documentele
vamale i alte documente necesare la trecerea frontierei, accentul fiind pus, n primul rnd,
anume pe documentele vamale. [67, p. 60]
103

O alt modalitate de svrire a infraciunii, prevzut de art. 248 alin. (4) CP al RM este
nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n
cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie.
Nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din
ar, n cazul n care returnarea acestora este obligatorie, constituie infraciune. Aceast
manifestare obiectiv a contrabandei presupune c valorile culturale menionate se afl deja
peste frontiera vamal a Republicii Moldova. Ele puteau fi scoase de pe teritoriul vamal al rii
att n mod legal (decor, podoab ce se poart individual sau colecie de valori culturale). [53]
Scoaterea monumentelor peste hotarele Republicii Moldova este interzis. Excepii se
admit doar n cazul bunurilor imobile cu avizul Parlamentului, n baza propunerii Ministerului
Culturii, n cazul bunurilor mobile, cu avizul Guvernului.
Scoaterea temporar a monumentelor peste hotarele Republicii Moldova cu scopul de a
ntreine relaii culturale internaionale se admite n condiiile stabilite de organele de stat pentru
ocrotirea monumentelor, n conformitate cu legislaia n vigoare.
Monumentele ce se afl n proprietatea statelor strine, organizaiilor obteti i
cetenilor strini i aduse temporar n republic sunt protejate de stat prin condiiile Legii
privind ocrotirea monumentelor i a contractelor respective i pot fi scoase din ea la dorina
proprietarului, n baza certificatului care atest aducerea lor.
Monumentele se consider obiecte sau ansambluri de obiecte cu valoare istoric, artistic
sau tiinific care reprezint mrturii ale evoluiei civilizaiilor de pe teritoriul republicii,
precum i ale dezvoltrii spirituale, politice, economice i sociale i care sunt nscrise n
Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat.
Valori culturale sunt valorile cu caracter religios sau laic, pe care fiecare stat le consider
ca prezentnd interes pentru arheologie, perioada preistoric, istorie, literatur, art i tiin i
care snt raportate la categoriile urmtoare:
a) colecii rare i mostre ale florei i faunei, mineralogiei, anatomiei i obiecte care
prezint interes pentru paleontologie;
b) valori ce se refer la istorie, inclusiv la istoria tiinei i tehnicii, istoria rzboaielor i
societilor, ct i cele referitoare la viaa personalitilor naionale de vaz,
oamenilor de cultur, savanilor i artitilor i la evenimentele naionale remarcabile;
c) comorile arheologice (inclusiv obinuite i secrete) i descoperirile arheologice;
d) prile componente demontate ale monumentelor de art i istorie i ale locurilor
arheologice;
104

e) obiectele cu o vechime de peste 100 de ani, cum ar fi inscripiile, monedele i
tampilele imprimate;
f) materialele etnologice;
g) valorile de art:
- pnze, tablouri i desene complet lucrate de mn pe orice baz i din orice materiale (cu
excepia desenelor i produselor industriale ornamentate cu mna);
- opere originale de art sculptural din orice materiale;
- opere originale de gravur, stamp i litografie;
- colecii originale de art i ansambluri din orice materiale;
h) incunabule i manuscrise rare, cri, documente strvechi i publicaii, care prezint
un interes deosebit (istoric, artistic, tiinific, literar etc.), separat sau n colecii;
i) timbre potale, timbre de impozitare i analogice, separat sau n colecii;
j) arhive, inclusiv arhive de fonograme, de cinema i de fotografii;
k) mobil cu o vechime de peste 100 de ani i instrumente muzicale strvechi.
Conform art. 9 din Legea cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor pe
teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice, acestea din urm, au dreptul de a
introduce pe teritoriul Republicii Moldova valori culturale cu condiia prezentrii organului
vamal a autorizaiei eliberate de autoritatea competent a statului de expediere, respectrii
msurilor de politic economic, achitrii drepturilor de import i declarrii n modul stabilit.
Aceeai norm stabilete n continuare c, n cazul apariiei suspiciunilor la obiectul
deplasat precum c acesta prezint valoare cultural, dar persoana fizic nu dispune de
autorizaia respectiv, eliberat de autoritatea competent a statului de expediere, organul vamal
va permite trecerea bunului menionat cu condiia prezentrii autorizaiei eliberate de Ministerul
Culturii al Republicii Moldova, prin care se va confirma costul lui i faptul c obiectul respectiv
nu prezint valoare cultural.
Persoanele fizice nu au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova valori
culturale. Alte valori din domeniul artei, literaturii, tiinei, culturii i religiei pot fi scoase de pe
teritoriul rii, cu condiia prezentrii autorizaiei eliberate de Ministerul Culturii al Republicii
Moldova n care se specific costul obiectului i faptul c obiectul respectiv nu prezint valoare
cultural.
Varianta-tip a infraciunii de contraband prevede trecerea peste frontiera vamal a
Republicii Moldova a mrfurilor, obiectelor i a altor valori n proporii mari, eludndu-se
controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n
acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal,
105

ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente de
trecere a frontierei.
Un moment esenial, care merit a fi luat n vedere de ctre legiuitor n viitorul demers de
modificare a legii penale, este faptul c modalitatea normativ analizat trecerea peste
frontiera vamal a Republicii Moldova a bunurilor prin metoda folosirii frauduloase a
documentelor nu este prevzut de art. 248 alin. (4) CP al RM, avnd cadru aplicativ doar n
contextul infraciunii de contraband, prevzut de art. 248 alin. (1)-(3) CP al RM ori n cazul
individualizrii rspunderii penale anume a acestor infraciuni, potrivit art. 248 alin. (5) CP al
RM. Am accentuat de mai multe ori i insistm asupra punctului nostru de vedere precum c
reducerea limitelor de coninut normativ n contextul dispoziiei art. 248 alin. (4) CP al RM
comparativ cu varianta-tip a infraciunii, n special referitor la modalitile normative ce pot
cdea sub inciden penal, dicteaz posibiliti de evitare a normativului penal sub acest aspect.
Valoarea cultural, neputnd fi evaluat n bani, poate uneori lua o alt form, poate fi calificat
n baza altui coninut normativ, cu mult mai eficient pentru infractor, avndu-se n vedere
modalitatea faptic de realizare a elementului material. Astfel, n cazul n care are loc trecerea
peste frontiera vamal a valorilor culturale, care nu pot fi evaluate n bani, prin folosirea
frauduloas a documentelor, suntem n prezena nu a unei contrabande cu valori culturale, ci a
unui uz de fals, prevzut de art. 361 CP al RM, care prevede n form-tipic pedeapsa cu amend
n mrime de pn la 300 uniti convenionale sau cu munc neremunerat n folosul comunitii
de la 150 la 200 de ore, sau cu nchisoare de pn la 2 ani.
Avndu-se, n esen, n vedere acelai grad prejudiciabil al faptei, rspunderea penal i
gsete un alt loc n dependen de modalitatea de aciune faptic, soluie neacceptat din punct
de vedere logic, dar admis de legislaia n vigoare.
Ideea aceasta este confirmat i de anumite exemple de practic judiciar autohton.
Astfel, cauza penal nr.2006180151 n privina lui RII, a fost din start calificat potrivit art. 248
alin. (1) CP al RM, fr a fi necesar dispunerea unei expertize referitor la faptul dac bunurile
trecute peste frontiera vamal reprezentau sau nu valori culturale. Aceast soluie reiese din
redarea normativ a unor posibiliti de calificare limitat n ceea ce vizeaz patrimoniul cultural
naional. n opinia noastr, este necesar extinderea coninutului infraciunii la ntreg procesul de
export ilegal, neavndu-se n vedere modalitatea normativ de realizare a elementului material al
infraciunii.
n practica judiciar apar anumite dificulti la delimitarea infraciunilor de contraband
i cea de eschivare de la achitarea plilor vamale. [149, p. 187] Dup cum consemneaz autorii
rui .. , .. , aceste dou infraciuni constituie elemente
106

componente ale blocului de infraciuni n sfera economiei externe. Ele (infraciunile),
menioneaz autorii citai, posed anumite particulariti specifice pentru domeniul economiei
externe i, n acelai rnd, sunt descrise prin anumite semne comune din punctul de vedere al
laturii obiective. [149, p. 187] n contextul analizat se impune indicarea asupra delimitrii
infraciunii de contraband n modalitatea folosirii frauduloase a documentelor de eschivarea de
la achitarea plilor vamale (art. 249 CP al RM), care, nepreciznd expres aceast form de
realizare a infraciunii - o prezum ca posibil din punct de vedere obiectiv. Dei i ntr-un caz
(contrabanda), i n cel de-al doilea caz (eschivarea de la achitarea plilor vamale) poate fi
prezentat acelai document, care este fals, totui, distincia o rezumm la urmtoarea concluzie:
n cazul n care indicii denaturai materializai prin documentul prezentat controlului vamal ofer
temeiuri i creeaz condiii necesare pentru trecerea bunurilor peste frontiera vamal a Republicii
Moldova, altfel aceast trecere neputnd avea loc, invocm prezena contrabandei n forma
folosirii frauduloase a documentelor; dac documentul fals indic asupra unor caracteristici ale
bunului, fapt care permite i ntr-un caz (cazul cnd documentul este veridic), i n cel de-al
doilea caz (cnd documentul este fals) trecerea bunului peste frontier, doar c se micoreaz
cotele plilor vamale - este vorba despre o eschivare a plilor vamale infraciune aflat n
afara limitelor contrabandei i ntre care nu poate fi stabilit un concurs ideal de infraciuni.
Autorii .. i .. indic c principalul semn de delimitare ntre
infraciunea de eschivare de la achitarea plilor vamale i contraband este obiectul material al
infraciunii. [149, p. 187]
n concluzie, dup regulile unor tehnici legislative n materie penal, fapta pentru a fi
calificat ct se poate de corect, impune o previziune normativ ct mai clar, fiind redus n
precizarea multor semne de ordin obiectiv. Practica judiciar denot un ir de modaliti faptice
care ofer posibilitatea evitrii cadrului normativ penal. Sistematizarea n continuare a acestora
din urm va oferi multe soluii legislative capabile a gsi calea adecvat de modificare a
legislaiei penale i sub acest aspect.
n legtur cu locul comiterii infraciunii de contraband, s-a constatat c, de regul,
aceste infraciuni pot fi comise n: punctele de trecere a frontierei i terenurile adiacente; orice
punct de pe linia de frontier; porturi, aeroporturi, staii de cale ferat; prin intermediul
mijloacelor de transport rutiere, feroviare maritime i de transport; prin intermediul societilor
comerciale, aflate ntr-un fel sau altul n legtur cu proprietarii firmelor fantom, n
proprietatea sau sub controlul contrabanditilor; prin uniti specializate n import-export, prin
orice alt loc, unde sunt descrcate mrfuri, care ar fi trebuit s tranziteze statul nostru.
107

Stabilirea locului comiterii contrabandei are importan i din urmtorul punct de vedere:
regimul vamal i relaiile sociale din domeniul vamal posed un grad al suveranitii aplicative.
Adic, sistemul de protecie juridic a relaiilor sociale din domeniul vamal sunt supuse
proteciei doar n limitele teritoriului vamal. n cazul n care se comite o infraciune de
contraband pe teritoriul altui stat, aceast infraciune nu poate fi sancionat potrivit legislaiei
penale a Republicii Moldova. Or, contrabanda comis n Ucraina, spre exemplu, nu constituie
contraband n Republica Moldova.

3.4. Latura subiectiv a infraciunii
Pe lng latura exterioar a comportamentului infracional, o importan deosebit o are i
atitudinea psihic fa de acest comportament, motivul i scopul infraciunii. Deseori, n
literatura de specialitate se menioneaz c latura subiectiv se caracterizeaz prin intenie
direct. Or, latura subiectiv cuprinde ca semn vinovia sub form de intenie ori impruden
alturate creia apar scopul i mobilul infraciunii.
Contrabanda este, ntr-adevr, o infraciune intenionat. Acest lucru este unanim
acceptat n literatura de specialitate i practica judiciar, [86, p.261; 53] fiind indicat c la ntreg
ansamblul infraciunilor vamale vinovia mbrac forma inteniei. ns, n legtur cu latura
subiectiv apar unele ntrebri referitoare la faptul dac poate fi svrit infraciunea cu intenie
indirect?
n viziunea autorului A. Borodac latura subiectiv a contrabandei este caracterizat
numai prin intenie direct. Pentru calificare nu intereseaz motivul i scopul infraciunii, care
are de cele mai multe ori caracter de profit, de ele se ine cont la aplicarea pedepsei penale. [11,
p. 334] Acelai punct de vedere este relatat i de . . [111, p. 87]
Alta este poziia autorilor romni C. Voicu, A. Boroi, F. Sandu, I. Molnar. Potrivit ideii
acestora infraciunea se svrete numai cu intenie, n oricare din formele sale (direct sau
indirect). Nu se cere, ca o condiie a coninutului constitutiv al infraciunii existena vreunui
scop sau mobil. Acestea vor fi luate n considerare la individualizarea pedepsei. [100, p. 263]
Pentru a soluiona aceast problem, trebuie s ne axm pe faptul c contrabanda este o
componen formal. Este cunoscut faptul c n cadrul componenelor materiale, elementul
intelectiv se exprim prin contientizarea de ctre subiectul infraciunii a gradului prejudiciabil al
faptei sale i a urmrilor prejudiciabile, iar momentul volitiv const n dorina sau admiterea
contient a survenirii urmrilor prejudiciabile. De asemenea, se tie c n cazul componenelor
materiale, survenirea consecinelor este obligatorie pentru ncadrarea infraciunii drept
consumat, n caz contrar, va fi vorba de o infraciune neconsumat.
108

Autorul A. subliniaz c infraciunea poate fi svrit cu intenie indirect n cazul
cnd aceasta este material, deoarece n cadrul acestor infraciuni putem distinge elementul
volitiv, adic admiterea n mod contient a survenirii consecinelor. De aceea, autorul citat
accentueaz ideea c intenia indirect este caracteristic doar componenelor materiale. [162, p.
176] Pe cnd n cazul componenelor formale conteaz fapta (aciunea sau inaciunea), deoarece
din momentul svririi faptei infraciunea se consider consumat, indiferent de survenirea
consecinelor.
n pofida acestui fapt, exist i alte opinii. Spre exemplu, profesorul .
consemneaz c n cadrul componenelor formale se includ i urmrile prejudiciabile, acestea
sunt cuprinse de aciune. n aceste cazuri, svrirea faptei nseamn i producerea rezultatului,
deoarece a prevedea rezultatul separat de aciune este imposibil. Aceast opinie n-a fost
acceptat de muli autori, deoarece aciunea i consecinele nu pot fi un tot ntreg, iar aciunea nu
poate cuprinde consecinele. [160]
n cazul inteniei directe, subiectul activ al infraciunii contientizeaz caracterul
socialmente periculos al trecerii ilegale peste frontiera vamal a mrfurilor i obiectelor sau
eludarea controlului vamal. De asemenea, se contientizeaz c astfel de aciuni sunt svrite cu
folosirea frauduloas a documentelor sau a altor mijloace de identificare vamal, precum i prin
nedeclararea sau declararea neautentic a mrfurilor i obiectelor i dorete svrirea faptei
prejudiciabile printr-o modalitate descris.
Un alt aspect al laturii subiective este svrirea infraciunii de o persoan cu funcie de
rspundere cu folosirea situaiei de serviciu. Folosirea situaiei de serviciu semnific, n literatura
de specialitate, utilizarea acesteia de ctre persoana cu funcie de rspundere contrar intereselor
de serviciu. Anume trecerea ilegal peste frontiera vamal a mrfurilor reprezint o consecin a
folosirii situaiei de serviciu n mod abuziv. Aceast form de svrire a contrabandei ne permite
s vorbim despre o infraciune cu dou forme de vinovie. Deci, se poate vorbi despre o
infraciune cu dou forme de vinovie atunci cnd infraciunea este svrit de persoana cu
funcie de rspundere cu folosirea situaiei de serviciu.
Ali autori, dimpotriv, neag acest fapt i consider c este vorba doar de intenie
direct. [162, p. 176] Au fost exprimate, pe bun dreptate, argumente n detrimentul vinoviei
duble. n primul rnd, infraciunea cu dou forme de vinovie este caracteristic infraciunilor cu
componene materiale. [162, p. 177] Or, nu se poate diviza vinovia, spunnd c intenia se
atribuie la folosirea situaiei de serviciu, la fel, intenia se atribuie i la trecerea ilegal a
mrfurilor peste frontiera vamal, deoarece exist o singur componen de infraciune i o
singur form a vinoviei. [162, p. 177]
109

n concluzie, menionm c elementul intelectiv const n contientizarea pericolului
social n cazul folosirii situaiei de serviciu pentru trecerea mrfurilor peste frontiera vamal i
elementul volitiv rezid n dorina de a svri aceast aciune.
n dispoziia art. 248 CP al RM nu sunt indicate anumite motive sau scopul infraciunii.
De aceea, putem concluziona c motivul i scopul nu constituie semne obligatorii ale laturii
subiective a contrabandei i nu influeneaz calificarea juridic a infraciunii. Dei, n limitele
opiniilor expuse, se regsete i ideea, conform creia, contrabanda are la baz un singur motiv:
motivul de mbogire. Aceast ultim idee este expus de ctre autorul M. . [citat dup
129, p. 147].

3.5. Semnele circumstaniale agravante ale infraciunii
Legiuitorul nsprete rspunderea pentru comiterea contrabandei n legtur cu
proprietile deosebite ale obiectelor atentate. Ultimele se refer la valoarea exclusiv,
nsemntatea sau pericolul potenial pentru societate i sntatea persoanelor. O aa atitudine a
legiuitorului privind aprecierea gradului prejudiciabil genereaz comentarii contradictorii n
doctrina penal, discuii i propuneri. Prin prisma tuturor opiniilor la acest capitol le vom elucida
pe principalele, cele mai problematice. La ele, n viziunea noastr, se refer urmtoarele
elemente: statutul juridic al unor obiecte aparte n legislaia naional n vigoare; motivarea
social-politic a obiectelor contrabandei, menionate n art. 248 alin. (2)-(4) CP al RM; posibila
lor alificare; influena reciproc i puterea juridic a obiectului i valorii atentrii.
Anterior am descris categoria calificat/special a infraciunii de contraband, legat de
trecerea frontierei vamale a Republicii Moldova a obiectelor strict determinate de art. 248 alin.
(2)-(4) CP al RM. Acum urmeaz s supunem unui studiu manifestrile agravante ale
contrabandei.
Componena agravant, prevzut de art. 248 alin. (5) CP al RM, determin i expune n
redacia dispoziiei acestei norme anumite semne alternative care calific n mod deosebit
(agravant) contrabanda, n caz c ea este svrit:
b) de dou sau mai multe persoane;
c) de o persoan cu funcie de rspundere, cu folosirea situaiei de serviciu;
d) n proporii deosebit de mari.
Fiecare dintre semnele circumstaniale prevzute este suficient pentru a aplica fa de
persoana vinovat n comiterea contrabandei prevederile art. 248 alin. (5) CP al RM. Respectiv,
legiuitorul consider aceste semne alternative i egale din punctul de vedere al pericolului social
pe care ele l prezint. Acest deosebit aspect social le consolideaz, plasndu-le n aceeai norm
110

juridico-penal - ca semne de expresie antisocial grav, ns, dup coninut i formele de
manifestare, ele, evident, substanial se deosebesc unele de altele. ns acest fapt nu influeneaz
asupra caracterului de interaciune i interconexiune a semnelor nominalizate cu alte elemente i
semne ale sistemului infracional unic, denumit de legea penal drept contraband.
Dei problema comiterii infraciunii de ctre o persoan cu funcie de rspundere a fost
tratat n cadrul subiectului infraciunii, la acest segment al discursului tiinific, menionm c
am putea elucida i alte aspecte. Spre exemplu, unii autori consider c n cazul semnului
calificativ de o persoan cu funcie de rspundere, cu folosirea situaiei de serviciu exist dou
infraciuni distincte:
- contrabanda (art. 248 CP al RM);
- abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art. 327 CP al RM).
Altfel zis, autorii n cauz consider c aceast agravant formeaz o componen de sine
stttoare. Aceast opinie nu a fost susinut, invocndu-se ca argument faptul c folosirea
situaiei de serviciu de ctre persoana cu funcie de rspundere este un mijloc suplimentar de
svrire a contrabandei i aceast situaie nu determin calificarea faptei prin concurs cu art. 327
CP al RM.
Folosirea situaiei de serviciu a fost definit n mod diferit. Ca i autorul rus A. .
T, profesorii . , . Me au argumentat i au susinut opinia precum
c sintagma folosirea situaiei de serviciu, n sensul legii penale, trebuie interpretat drept
svrirea de ctre o persoan cu funcie de rspundere a aciunilor, care sunt condiionate de
atribuiile funcionale deinute, determinate de competena de serviciu i aflate n limitele
obligaiilor lui de serviciu. [128, p. 218; 171, p. 229-230]
. , . consider c persoana cu funcie de rspundere comite
fapta n limitele funciilor de serviciu i nu n legtur cu situaia de serviciu [citat dup 151, p.
118]. O alt opinie este naintat de ctre . , . , O. . Aceasta din urm
rezid n faptul c persoana cu funcie de rspundere poate abuza de situaia de serviciu nu
numai la locul su de munc, dar i n alt organizaie, folosind influena i autoritatea funciei
(postului) sale. [162, p. 231]
O alt ntrebare apare n legtur cu faptul dac pot purta rspundere penal conform
acestui semn circumstanial agravant persoanele fizice, organizaiile comerciale ce nu se refer la
organele statale i organele administraiei publice locale. Rspunsul este c aceste persoane nu
poart rspundere conform art. 248 alin. (5) lit. c) CP al RM, acestea nefiind persoane cu funcie
de rspundere. [162, p. 232]
111

Comiterea infraciunii de dou sau mai multe persoane este o agravant care impune
anumite precizri. Vorbind despre aceast form calificat, nu putem trece cu vederea svrirea
infraciunii prin participaie (participaia simpl, participaia complex, grup criminal organizat
i organizaie criminal). Conform art. 44 CP al RM, infraciunea se consider svrit prin
participaie simpl, dac la comiterea ei au participat n comun, n calitate de coautori, dou sau
mai multe persoane, fiecare realiznd latura obiectiv a infraciunii.
Menionm c pentru forma respectiv a participaiei este caracteristic faptul c
posibilitatea unei nelegeri apare numai dup nceperea realizrii laturii obiective. Deci, n cazul
participaiei simple, de cele mai dese ori nu exist nelegere prealabil, ns nu este exclus faptul
ca ea s existe. n cazul infraciunii de contraband, nelegerea va exista, dar conteaz faptul c
persoanele trebuie s participe n calitate de coautori.
Spre deosebire de aceast form, n cadrul participaiei complexe participanii contribuie
n calitate de autor, organizator, instigator sau complice la comiterea infraciunii. Latura
obiectiv a infraciunii manifestat prin participaie complex poate fi realizat: de un singur
autor ori de doi sau mai muli coautori. Aceast form se caracterizeaz prin existena unei
nelegeri pn n momentul svririi aciunilor ce constituie latura obiectiv a infraciunii. n
rezultatul nelegerii, participanilor le devine cunoscut nu numai informaia general despre
svrirea infraciunii, dar i unele laturi ale activitii infracionale ulterioare. nelegerea se
poate petrece n form verbal sau scris i se caracterizeaz prin stabilirea obiectului
infraciunii, uneori i a metodei acesteia. Pentru calificarea juridic nu are importan timpul care
a trecut de la nelegere pn la momentul comiterii infraciunii. Acest timp se poate manifesta n
minute, ore, zile, luni, chiar i ani.
n CP al FR se menioneaz expres agravanta svrit de un grup criminal organizat.
Legea penal a Republicii Moldova nu include o asemenea form agravant. Potrivit art. 46 CP
al RM, grupul criminal organizat este o reuniune stabil de persoane care s-au organizat n
prealabil pentru a comite una sau mai multe infraciuni. Acesta se caracterizeaz prin: nelegere
prealabil; elaborarea planului de svrire a infraciunii; mprirea rolurilor ntre participani;
determinarea metodei de svrire a infraciunii i a aciunilor pentru realizarea planului elaborat.
Conform art. 47 CP al RM, se consider organizaie (asociaie criminal) o reuniune de
grupuri criminale, organizate ntr-o comunitate stabil, a crei activitate se ntemeiaz pe
diviziune, ntre membrii organizaiei i structurile ei, a funciilor de administrare, asigurare i
executare a inteniilor criminale ale organizaiei n scopul de a influena activitatea economic i
de alt natur a persoanelor fizice i juridice sau de a o controla, n alte forme, n vederea
obinerii de avantaje i realizrii de interese economice, financiare sau politice.
112

Infraciunea se consider svrit de o organizaie criminal dac a fost comis de un
membru al acesteia n interesul ei sau de ctre o persoan care nu este membru al acesteia, la
nsrcinarea organizaiei.
Evideniem c membrul organizaiei poart rspundere penal numai pentru infraciunile
la a cror pregtire sau svrire a participat, iar organizatorul i conductorul poart rspundere
pentru toate infraciunile svrite de aceast organizaie. Membrul acesteia poate fi liberat de
rspundere penal n cazul n care a declarat benevol despre existena ei i a ajutat la
descoperirea infraciunilor svrite de ea ori a contribuit la demascarea organizatorilor,
conductorilor, membrilor organizaiei.
Contiina i voina membrilor asociaiei criminale trebuie s cuprind circumstanele
care se refer nu numai la faptele proprii, dar i la faptele celorlali participani. Numai n astfel
de cazuri vom putea vorbi despre o participaie la infraciune.
Trebuie s clarificm situaia cnd contrabanda este svrit de dou sau mai multe
persoane n proporii mari. n acest caz, mrimile contrabandei svrite de fiecare participant se
adun cu cea comis de alt participant i dac suma obinut depete 2500 u.c., aceasta este
imputabil fiecruia dintre aceti membri. [162, p. 169]
Cnd contrabanda constituie o infraciune prelungit, actele separate ale acestei infraciuni
fiind legate ntre ele, permit ca mrimea sau proporiile n cadrul fiecrei aciuni s se adune i
dac se ajunge la proporiile mari, suntem n prezena contrabandei consumate.
Ultima circumstan agravant este comiterea contrabandei n proporii deosebit de mari.
Potrivit art. 126 CP al RM dac valoarea bunurilor trecute peste frontiera vamal depete la
momentul svririi infraciunii 5.000 u.c. de amend, este vorba de proporii deosebit de mari.
Mrimea contrabandei se determin n fiecare caz individual cu luarea n vedere a tuturor
circumstanelor comiterii infraciunii. [124, p. 285] La determinarea mrimii contrabandei
urmeaz a reiei nu numai din valoarea bunurilor de contraband, dar i din cantitatea, iar n
unele cazuri valoarea istoric i artistic, precum i importana ei pentru economia naional.
[171, p. 229; 124, p. 285]
S. Maimescu stipuleaz c circumstana agravant svrirea contrabandei n proporii
deosebit de mari - este relativ nou n practica vamal a rii. n acest sens, se arat c n
legislaiile penale ale statelor vecine, ale rilor CSI, ndeosebi n legislaia penal a Federaiei
Ruse, acest semn calificativ nu este inclus n componena contrabandei. Or, n cele din urm
(avnd la baz proporiile vechi ce erau fixate n art. 126 CP al RM) autorul S. Maimescu
concluzioneaz c contrabanda trebuie calificat ca comis n proporii deosebit de mari numai
n cazul dac valoarea bunurilor ce constituie obiectul contrabandei va depi nu de 1.000 de ori,
113

ci de 3500 de ori mrimea salariului minim stabilit la momentul svririi faptei (echivalent a
5.000 dolari SUA, sum permis rezidenilor Republicii Moldova de a fi scoas la ieire din ar
fr prezentarea documentelor de provenien). [71, p. 30] Suntem de acord cu aceast ultim
idee i o precizm n contextul legislaiei n vigoare: deoarece suma n valut permis de a fi
scoas din Republica Moldova nu trebuie s depeasc 10.000 de euro, iar n anumite cazuri
50.000 de euro, aceasta poate cdea sub inciden penal doar n cazul n care depete aceast
ultim sum i nu cea de 5.000 u.c. valoarea proporiilor deosebit de mari, prevzut de art.
126 alin. (1) CP al RM. Pn la urm, totui, optm n vederea excluderii tuturor circumstanelor
agravante ale infraciunii de contraband.
Conform art. 30 CP al RM, se consider infraciune prelungit fapta svrit cu intenie
unic, caracterizat prin dou sau mai multe aciuni infracionale identice, comise cu un singur
scop, alctuind n ansamblu o infraciune. Infraciunea prelungit se consum din momentul
svririi ultimei aciuni sau inaciuni infracionale.
Raportnd aceast noiune la contraband, putem spune c scopul reprezint trecerea
ilegal peste frontiera vamal a mrfurilor i obiectelor. Contrabanda - ca infraciune prelungit
prezum situaia cnd aciunile infracionale sunt foarte strns legate ntre ele i este prezent o
intenie unic, ceea ce face ca n final s constituie o singur infraciune.
Un exemplu din practic cu referire la infraciunea prelungit poate fi cazul, cnd dou
persoane, ceteni ai Republicii Moldova, transportau peste frontiera Federaiei Ruse, din
regiunea Tiumeni 1200 de tone de petrol, motivnd c acest lucru se face pentru prelucrarea
petrolului n ntreprinderile strine cu obligaia de a ntoarce n Federaia Rus anumite mrfuri
compensatorii. Trecerea se efectua cu folosirea frauduloas a documentelor ntr-o perioad mai
ndelungat.

3.6. Modaliti faptice ale infraciunii de contraband cu droguri,
armament i valori culturale

Preocuprile permanente ale ONU pentru edificarea strategiei internaionale de
combatere a contrabandei drogurilor a fost determinat de amploarea fr precedent pe care o
cunoate, n prezent, acest fenomen pe plan mondial.
Unul dintre subiectele cele mai discutate astzi, n special la nivelul organismelor
internaionale, l constituie contrabanda de droguri, asociat, foarte adesea, cu ntregul ansamblu
de fapte ce definesc criminalitatea de nalt violen. Analizele efectuate de poliia statelor mai
afectate de fenomenul traficului i consumului ilegal de droguri pun n eviden, pe lng
amploarea i intensitatea deosebit a afacerilor cu asemenea substane i produse,
114

comportamentul i reacia extrem de violent a grupurilor de traficani fa de intervenia forelor
de ordine. n ipoteza acestui minim considerent, avem o imagine aproximativ a dimensiunii
unui fenomen care nu poate fi analizat i abordat dect ntr-o manier realist, obiectiv de ctre
fiecare autoritate naional, dar i de ctre organismele internaionale abilitate a desfura, pe
multiple planuri, lupta pentru combaterea contrabandei de droguri - preocupare a crimei
organizate, a structurilor criminale de tip mafiot.
Traficul ilicit de droguri este recunoscut drept una dintre cele mai rspndite crime
transnaionale. Odat cu apariia reelei de telefonie mobil, inclusiv prin satelit, gruprile
criminale transnaionale nu ntlnesc probleme i obstacole substaniale n procesul organizrii i
coordonrii activitii sale pe ntreg globul pmntesc. Serviciile speciale i organele de profil din
majoritatea statelor, specializate n prevenirea i combaterea traficului ilicit de droguri puin au
ntrziat cu coordonarea eforturilor sale n combaterea acestui viciu i s-au mobilizat prea trziu
la elaborarea i punerea n aplicare a actelor normative internaionale, care reglementeaz
problemele subiectului abordat. Astfel, abia n anul 1961 a fost semnat Convenia privind
substanele narcotice, la 21 februarie 1971, Convenia asupra substanelor psihotrope, iar apoi, la
20 decembrie 1988, a fost semnat Convenia ONU contra traficului ilicit de stupefiante i
substane psihotrope. n general, totalitatea dispoziiilor actelor internaionale nominalizate,
precum i a celor naionale n vigoare, au format mecanismul de lupt contra activitii criminale
transfrontaliere, ce ine de traficul ilicit de droguri, incluznd n sfera acordurilor internaionale
privind controlul circulaiei substanelor narcotice - dispoziii concrete aferente luptei contra
organizaiilor criminale.
n Convenia din 1961 sunt determinate categoriile substanelor narcotice, supuse
controlului internaional, iar n cea din 1988, n lista substanelor controlate au fost inclui i
principalii reactivi chimici, utilizai n producerea substanelor narcotice.
Este bine cunoscut, c o mare parte din opiumul produs n lume parvine din aa numitul
Triunghiul de aur (regiunea de sud-est a Asiei, n care intr, n special, teritoriile statelor
Myanmar, Thailanda, Laos).
O alt regiunea mare, unde se cultiv macul, este aa numita Semiluna de aur (regiunea
sud-vestic a Asiei, incluznd teritoriile Pakistanului, Iranului i Afganistanului).
Macul de opium se cultiv ilicit n proporii mari i n alte state ale lumii, inclusiv India,
Mexic, Guatemala, Liban, Polonia i pe teritoriile unor state membre ale CSI (Cazahstan,
Chrghizia, Turcmenistan, Uzbechistan, Ucraina, i nu n ultimul rnd, Republica Moldova). Pe
teritoriul Republicii Moldova condiii favorabile de cultivare a plantelor cu coninut narcotic sunt
puine, neavnd n vedere condiiile climaterice, ci circumstanele acestei ndeletniciri. Volumul
115

paielor de mac cultivate, ns, n unele cazuri sporadic, ne indic nu despre ndeletniciri masive,
ci despre prezena unei necesiti de ntrebuinare a persoanei, care cultiv respectiva plant.
Din aceste considerente putem conchide, c principala mas a substanelor narcotice
(cptate din mac sau cnep) ntrebuinate pe teritoriul rii, i au originea din ri strine, fiind
introduse n Republica Moldova prin contraband.
Principalii furnizori de asemenea substane sunt cetenii fostelor republici sovietice
caucaziene i asiatice. Dar, trebuie s recunoatem i acel fapt, c n perioada ultimilor zece ani,
pe teritoriul Republicii Moldova principalii distribuitori de substane narcotice sunt iganii,
predominant locuitori ai zonelor de nord i nord-est ale rii. Aceiai igani moldoveni, fr a
pune accentul pe naionalitate, deseori sunt identificai n tranzacii cu droguri pe teritoriul
statelor apropiate - Ucraina i Federaia Rus, unde se scurge principalul volum de droguri.
Pe lng faptul c aceste persoane se ocup cu contrabanda de substane narcotice, ele
activ se adapteaz i la alte activiti ilegale. n special, emigrnd n una din regiunile rilor
vecine, aceste persoane nfptuiesc tentative perseverente de a semna plante interzise pentru
cultivare, cu coninut narcotic. Deseori aceste persoane izbutesc s cultive mac sau canabis n
spaii protejate (sere), n cantiti mari.
Dar, totui, principala modalitate de satisfacere a necesitilor persoanelor, care admit
folosirea ilicit a drogurilor, este contrabanda lor din alte ri. Pentru traficarea prin contraband
a substanelor narcotice, de regul, se face uz de serviciile aa numitor curieri, care, n primul
rnd, cad n cmpul de atenie a organelor de drept i a serviciilor speciale. n ultimii ani,
caracteristica social a curierilor s-a schimbat substanial, astfel nct dac anterior la traficarea
drogurilor se implicau persoane ce folosesc nemijlocit aceste substane, n ultima perioad, n
activitatea de contraband cu substane narcotice, sarcinile sunt naintate persoanelor din familii
favorabile i care sunt nstrite.
Principala sarcin a unui astfel de curier este transportarea obiectului (substanele
narcotice) pe ruta iniial indicat. De regul, curierii nu cunosc persoanele care organizeaz
transportarea din punctul de ieire i nu se cunosc nici cu persoana care trebuie s recepioneze
obiectul n punctul de destinaie. Legtura cu curierul este meninut prin telefon mobil de
intermediar, care coordoneaz aciunile curierului cu aciunile celorlali membri ai schemei de
traficare. De aceea, reinerea unui asemenea curier n momentul trecerii frontierei vamale atinge
numai o sarcin i nu cea mai important ridicarea substanei narcotice, fr a demasca
membrii gruprii criminale.
Reieind din aceasta, este optim introducerea anumitor corectri n unul din elementele
caracteristicii criminalistice ale contrabandei, aferent personalitii subiectului, implicat n
116

contrabanda cu substane narcotice. Acesta deja nu este un narcoman, care tinde s mai ctige
bani pentru urmtoarea doz de groguri, cum se considera anterior, dar o persoan cu inut
impecabil, dup caz om de afaceri sau funcionar de stat, care, din interese meschine, a dat
acordul s colaboreze cu gruprile criminale la traficarea drogurilor.
n acest context, ar trebui invocat i posibilitatea folosirii cifrate a persoanelor
transportatoare, cnd ultima nu cunoate genul ncrcturii pe care trebuie s-o transporte de la un
punct la altul peste frontiera vamal.
Urmtorul element al caracteristicii criminalistice a contrabandei de droguri, care
permanent se modific sub influena diverilor factori obiectivi i subiectivi, este trecerea
drogurilor peste frontiera vamal. Evident, c la contrabanda drogurilor sunt aplicate diverse
metode de trecere: att fizice, ct i clandestine. Deseori, drogurile se ascund:
- n cazul trecerii frontierei n mijloace de transport feroviar: n construciile tubulare sau
goale pe dinuntru ale pereilor vagonului, bagajelor sau ncrcturilor; n locuri special
amenajate din vagoane, cupeuri, toalete, coridoare, ncrcturi; n spaii goale din
obiectele tranzitate, n bagaje i alte ncrcturi;
- n cazul trecerii frontierei cu transportul auto: n interiorul caroseriilor autoturismelor, n
garniturile uilor, n anvelopele de schimb, n seciile pentru combustibil sau alte locuri
special amenajate (de regul, n portbagaj, secia motorului, n carcasa caroseriilor i
uilor);
- n cazul trecerii frontierei pe nave maritime i alte uniti de transport acvatice pe
lng diversitatea spaiilor goale n construciile navelor i elementelor carcasei, deseori
se face uz de tancuri petroliere sau pentru alte lichide, orificiile crora sunt nurubate
cu un numr mare de buloane, unde se ascund containerele cu droguri.
Pentru toate tipurile de transport este cazul de menionat metoda traficrii drogurilor pe
corpul fizic al transportatorului, fie de ctre om, fie de ctre animal, cu folosirea brielor i
jaletelor special confecionate, precum i cusute n mbrcmintea sau nclmintea curierilor.
Profesorii rui . , . , . menioneaz i folosirea spaiilor
interioare ale corpului omenesc n calitate de ascunzi. n acest context, putem aminti despre
conflictul armat din Afganistan, n perioada anilor 1979-1989, cnd n sicrie sau chiar n
interiorul cadavrelor ostailor czui erau ascunse containere cu heroin i opium, iar apoi aceste
sicrie, fr inspectare cuvenit, erau transportate n URSS, unde, prin reele de distribuire, erau
comercializate populaiei. [citat dup 184, p. 218]
De fapt, toate metodele enunate mai sus au loc i sunt constatate n practica luptei cu
traficul ilicit de droguri att n Republica Moldova, ct i n alte ri.
117

O deosebit atenie merit metoda de traficare a drogurilor n interiorul corpurilor
omeneti, cnd substana narcotic, preventiv ambalat n sculee de polietilen sau cauciuc, se
nghit de curieri sau se introduc n orificiile de pe corpurile acestora. Cum reiese din practica
cotidian a subdiviziunilor de profil, prin aa metod se transport cantiti substaniale de
droguri. n asemenea mod, doi ceteni ai Uzbechistanului au pregtit dou bile cu dimensiunea
de 1 cm (295,4 gr) de opium pe care le-au nghiit i le-au transportat n regiunea de nord-vest a
Federaiei Ruse, unde i au fost reinui.
n ultima perioad de timp, a luat amploare tradiionala metod a contrabandei, i anume
contrabanda n afara zonelor de control vamal i de frontier, pe drumuri de ar, peste ruri i
lacuri. Aceast metod n Republica Moldova este mai rspndit n zona adiacent regiunii
transnistrene, pe unde sistematic se practic traficul ilicit de mrfuri cu brcile peste rul Nistru.
Dar nu este exclus trecerea prin contraband a mrfurilor peste rul Prut, care mrginete
Republica Moldova cu Romnia.
Urmele traficrii prin contraband a drogurilor sunt strns legate de metodele de
transportare i camuflare a substanelor narcotice, psihotrope sau cu efect puternic.
Nominalizarea tuturor urmelor, ce mrturisesc despre contrabanda cu droguri, este imposibil,
dat fiind faptul c acestea sunt diverse i, dup cum am menionat, se modific de la caz la caz.
n discuie cu funcionarii operativi ai subdiviziunilor de profil, menite s combat
circulaia ilicit a drogurilor, se evideniaz cteva metode tipice de detectare a acestor urme:
- metode bazate pe cunoaterea psihologiei contrabandistului;
- metode bazate pe cunoaterea particularitilor constructive ale autoturismelor i
analiza modificrilor construciei mijloacelor de transport ce traverseaz frontiera
vamal i sunt folosite la contrabanda cu droguri;
- metode bazate pe aplicarea profesionist a rezultatelor activitii operative de
investigaii.
Majoritatea funcionarilor operativi experimentai afirm c practic ntotdeauna ei
presimt i identific vizual persoanele care trec controlul vamal i ascund ceva sau nu declar
integral, indiferent de natura obiectului ascuns. Deseori, cauza comportamentului neadecvat al
persoanei este contientizarea faptului comis, adic a contrabandei cu droguri. n aa situaie, o
atenie deosebit se acord semnelor exterioare ale persoanei bnuite. Este cunoscut faptul c
dup exteriorul persoanei poate fi identificat predispunerea acesteia la consumul de alcool sau
substane narcotice.
118

n acelai timp, urmeaz a fi apreciate i analizate n ansamblu toate criteriile
exteriorului, inclusiv comportamentul verbal i nonverbal, folosirea argourilor i expresiilor
specifice persoanelor cu antecedente penale i narcomanilor, prezena pe corp a tatuajelor etc.
n procesul de cercetare i studiere a schimbrilor vdite n construcia mijloacelor de
transport ce traverseaz frontiera vamal, funcionarii operativi n mod cert pot indica, la prima
vedere, despre prezena sau lipsa ascunziurilor. Astfel, deosebirea esenial a unei anvelope de
pe roata autoturismului, dup gradul de uzur i prfuire, de celelalte anvelope ne permite s
conchidem c aceast anvelop un timp s-a aflat n portbagajul autoturismului i s-a asamblat
nemijlocit naintea trecerii frontierei i urmeaz a fi scoas dup finisarea procedurii de
verificare i ieire din zona de control. Aadar, n ea poate fi amplasat un ascunzi cu droguri. n
practic, astfel de versiuni se supun verificrii n mod operativ.
Cum reiese din analiza rezultatelor activitii de combatere a traficului ilicit de droguri,
cea mai eficient metod de identificare a filierelor i urmelor activitilor ilicite este aplicarea
iscusit a msurilor i mijloacelor operative de investigaii. Primirea neamnat i la timp a
informaiei de la aparatul auxiliar privind tentativa sau pregtirea de trecere peste frontiera
vamal a unei persoane care ar dispune asupra sa de substane narcotice permite verificarea prin
dou din metodele menionate i anume prin examinarea vizual a schimbrilor n exteriorul sau
interiorul mijlocului de transport i aa-numita ascultare exploratoare. n acest timp, funcionarul
operativ, dialognd cu persoana bnuit, n mod cifrat i fr manifestri exterioare, ce ar putea
ncorda atenia bnuitului, apreciaz presupusa complicitate a acestuia n traficarea drogurilor i,
concomitent, stabilete posibilele ascunziuri unde pot fi tinuite substanele narcotice. Numai
dup determinarea semnelor indirecte, care confirm informaia parvenit de la aparatul auxiliar,
funcionarul operativ purcede la verificarea detaliat fizic a mijlocului de transport i a
persoanelor aflate n acesta, n vederea depistrii, fixrii i ridicrii obiectelor cu un exterior
specific drogurilor.
Este important de menionat c metoda de comitere a contrabandei cu droguri este strns
legat de metodele de distragere a ateniei funcionarilor de la curierul de droguri. n acest scop,
se folosesc diverse combinaii, printre care cele mai rspndite sunt: sustragerea ateniei
funcionarilor vamali sau grnicerilor la trecerile auto ntre frontiere de la automobilul cu droguri
prin nclcarea intenionat a ordinii de rnd sau a regulilor de intrare i aflare n zona de control
vamal de ctre un alt automobil, care, n consecin i ca pedeaps se supune unui control
riguros, dar fr sens; prezena n salonul autoturismului, folosit pentru trecerea clandestin a
drogurilor, a unei femei cu un copil agitat sau a unei persoane, care ar avea semne de
119

mbolnvire grav; prezentarea funcionarilor vamali sau grnicerilor a unor ncrcturi
neautentic declarate de ctre persoana din automobilul de distragere etc.
Caracteristica criminalistic a contrabandei cu valori culturale de asemenea dispune de
careva elemente specifice, condiionate de obiectul contrabandei i ca rezultat - de metodele
comiterii ei. Ordinea trecerii valorilor culturale poart un caracter, dup caz, permisiv i, n
prezent, este reglementat de Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de
introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice
(art. 9) i Legea culturii nr.413-XIV din 27 mai 1999, dar numai n cazul introducerii valorii
culturale i nu scoaterii.
Conform art. 16 alin. (1) din Legea culturii, cetenii Republicii Moldova beneficiaz de
dreptul ... de a exporta valori i bunuri culturale, n scopul expunerii sau comercializrii acestora,
n modul stabilit de legislaia Republicii Moldova i a statelor respective.
Lupta cu contrabanda valorilor culturale este una dintre principalele direcii de activitate
ale subdiviziunilor de profil, att din cadrul MAI, ct i SV, SG, CCCEC i SIS.
Obiecte ale atentatelor criminale sunt, n primul rnd, obiectele vechi (icoane, articole de
cult, tablouri, cri, monede, ordine i medalii, articole giuvaiere din metale i pietre preioase),
care prezint pentru stat interes istoric i cultural.
S-a observat i faptul, c dac n trecut, n special n ex-URSS, valorile culturale se
scoteau, prin contraband, n majoritatea cazurilor, n rile vest-europene, acum platoul
geografic al traficului ilicit de valori culturale s-a lrgit substanial. Dei Republica Moldova nu
poate fi inclus n lista rilor cu un volum pronunat de valori culturale, cum ar fi, de exemplu,
Federaia Rus, rile din Asia Mijlocie i Africa, ea constituie un element, sau, mai bine zis, o
aren de tranzit a valorilor culturale din unele ri-membre ale CSI n Uniunea European.
Ca ri de destinaie a obiectelor de cult tot mai des figureaz SUA i Japonia, iar din
cauza imperfeciunii controlului vamal i de grniceri ntre rile membre ale CSI se observ o
cretere a numrului de tentative de contraband cu valori culturale n direciile menionate.
Acest fapt mai mult este observat de angajaii autoritilor vamale ale Federaiei Ruse,
Belarusului i Ucrainei, unde aceste ncercri de scoatere ilicit a valorilor culturale, de regul,
iau natere.
Un fapt evident a devenit nu numai creterea cantitativ a contrabandei cu valori
culturale, dar i calitativ, n special internaionalizarea ei. Cum menioneaz autorii rui .
Me i A. Me, actualmente, contrabanda cu valori culturale poart un caracter
organizat, cu implicarea structurilor criminale internaionale. [citat dup . , .
-181, p. 229]
120

Despre acest fapt ne mrturisesc i cazurile de depistare nu numai a unor obiecte (cu
valoare cultural) n parial, dar i a coleciilor special selectate, precum i cazurile de reinere a
cetenilor din rile CSI de ctre autoritile vamale ale rilor vestice (Finlanda, Suedia, Marea
Britanie, SUA etc.).
De exemplu, la 22 septembrie 1998, serviciul vamal suedez l-a reinut, n timpul trecerii
frontierei baltice, pe ceteanul FR II, asupra cruia au fost depistate 22 icoane vechi, cu
nsemntate cultural. n acelai timp, serviciile vamale finlandeze, la 18 august 1998, au curmat
tentativa de contraband cu valori culturale, comis de ctre ceteanul FR IA, care inteniona s
scoat ilicit 21 tablouri pictate i 17 poziii de articole giuvaiere, ascunse ntr-un loc special
amenajat n acoperiul autoturismului.
La 28 noiembrie 2007, colaboratorii vamali din or. Taganrog (FR) au reinut un locuitor
al Calmchiei n momentul trecerii frontierei vamale, mrginite cu Ucraina. El inteniona s
scoat din ar o colecie de monede de argint (datate cu sec. XVIII, cu imaginea lui Petru I,
Ecaterina I, Elizaveta I i Ecaterina a II-a) i timbre potale din perioada anilor 1930-1950,
fabricate n URSS.
Studierea personalitilor subiectului contrabandei cu valori culturale - ca element al
caracterizrii criminalistice a acestui gen de criminalitate - permite s concluzionm asupra
faptului, c n comiterea unor astfel de fraude sunt implicate dou categorii principale de
subiecte:
- cetenii strini, care viziteaz ara n calitate de turiti, inclusiv cei care dispun de
statut diplomatic;
- cetenii rii, inclusiv cei care pleac n strintate pentru odihn, turism, trai
permanent sau n baza invitaiilor particulare.
A evidenia careva trsturi caracteristice ale personalitii persoanelor implicate n
contrabanda cu valori culturale este foarte dificil, dei, reieind din practica mondial n acest
domeniu, se rein i se bnuiesc n comiterea contrabandei cu valori culturale att persoane cu
studii superioare, care se atribuie pe ei nii la elita societii, ct i oameni de rnd, cu un nivel
mediu de calificare, la care, ntr-un mod sau altul, au intrat n posesie aceste valori culturale. n
multe cazuri, contrabanditii au o prere eronat despre valoarea real a obiectului ce se trece
peste frontiera vamal, apreciindu-l mai scump sau mai ieftin dect preul adevrat al acestei
valori.
Persoanele incompetente sau care nu cunosc prevederile legislaiei n domeniul scoaterii
sau introducerii n ar a valorilor culturale, de regul, nu ascund aceste obiecte, considernd c,
121

dac acestea se afl n posesia lor, ele sunt n drept s le gestioneze sub orice form, dup propria
dorin, inclusiv s le scoat din ara de origine.
n cercetarea acestei categorii de delicveni, funcionarii operativi se confrunt cu
problema depistrii obiectului contrabandei, ridicrii lui de la posesor, aciuni nsoite de
explicarea motivat i, n cele mai dese cazuri, repetat a esenei unui anumit act legislativ sau
normativ, ce limiteaz sau interzice scoaterea unui sau alt obiect de pe teritoriul rii.
O alt categorie de subiecte, care cunosc n msur suficient legislaia n vigoare i care
contientizeaz ilegalitatea aciunilor lor, recurg nu numai la tinuirea obiectului contrabandei,
dar i la falsificarea actelor oficiale, care acord dreptul de a scoate acest obiect (valoare
cultural) n strintate.
Ascunziurile cu valori culturale se amenajeaz aproximativ la fel ca i n cazurile
contrabandei cu droguri sau armament, lundu-se n consideraie, evident, volumul i greutatea
acestora.
Delicvenii cunosc faptul c obiectul poate fi bine ascuns atunci, cnd este expus la cel
mai vizibil loc. Posibil, conducndu-se de aceasta, pasagerii unui tren internaional au ncercat s
scoat icoane din lemn i pnz i alte articole cu valoare cultural, punndu-le pur i simplu ntr-
o geant din bagajul personal.
n ceea ce privete verificarea actelor oficiale care permit (autorizeaz) scoaterea
obiectelor de art, cultur, cu caracter tiinific sau literar, ce nu constituie valori culturale, este
necesar ca funcionarul operativ s dispun de o experien bogat de activitate, s aplice
cunotine speciale i s opereze cu un volum suficient de informaii.
Una dintre aceste surse de informaie poate fi baza centralizat de date, computerizat i
accesibil pentru angajaii subdiviziunilor specializate, cu posibilitatea evidenei clare i
schimbului de informaii despre valorile culturale nregistrate pe teritoriul rii, a celor reinute i
confiscate, precum i a celor aflate n cutare de ctre autoritile de drept naionale i
internaionale.
Caracterizarea criminalistic a contrabandei cu armament, dispozitive explozive i
muniii, de asemenea, se manifest printr-un semn specific, condiionat de licenierea ordinii de
circulaie a armamentului, supravegherii de stat asupra acesteia.
Aceast ordine de trecere peste frontiera vamal a Republicii Moldova este acceptat
numai n condiiile prevzute de legislaia naional n vigoare i anume de Legea nr.110-XIII
din 18 mai 1994 cu privire la arme, Legea nr.1163-XIV din 26 iulie .2000 cu privire la controlul
exportului, reexportului, importului i tranzitului de mrfuri strategice, Legea nr.451-XV din 30
iulie 2001 cu privire la licenierea unor genuri de activitate, HG nr.606 din 15 mai 2002 cu
122

privire la Sistemul naional al controlului exportului, reexportului, importului i tranzitului de
mrfuri strategice n Republica Moldova i HG nr.634 din 6 iunie 2007 cu privire la aprobarea
Concepiei Sistemului Informaional automatizat Registrul de stat al armelor.
n Republica Moldova, contrabanda cu armament este generat i condiionat de aa
factor precum existena regimului separatist al autoproclamatei republici nistrene moldoveneti,
innd cont de faptul, c n aceast zon necontrolat de autoritile Republicii Moldova s-au
stocat perpetuu cantiti enorme de armament, lipsit de eviden corespunztoare, care poate fi
scos i folosit pe teritoriul altor state, inclusiv n Republica Moldova, la atentate criminale,
atacuri armate i alte aciuni prejudiciabile, orientate spre rsturnarea regimurilor de guvernare i
destabilizarea situaiei social-politice din ar.
Dup cum reiese din rezultatele studiului practicii judiciare, structura contrabandei cu
armament este destul de dificil i include n sine nu numai faza de trecere nemijlocit a
armamentului peste frontiera vamal, dar i, n primul rnd, faza de pregtire a activitii
infracionale, prelucrarea i analiza tuturor variantelor posibile de dezvluire a evenimentelor n
cazul depistrii armamentului de ctre angajaii vamali. Asupra acestui aspect al caracteristicii
criminalistice a contrabandei ne atrage atenia autorul rus . , n opinia cruia,
organizarea contrabandei cu armament include n sine: [158, p. 101]
- divizarea fiecrei operaiuni n cteva etape;
- participarea n fiecare etap a unui contingent de persoane strict determinat;
- preventiva examinare minuioas a personalitii clientului (cumprtorului
armamentului);
- livrarea armamentului prin canale i ci verificate i prelucrate.
Anume din aceste considerente relevarea, descoperirea i cercetarea contrabandei cu
armament este oportun s fie efectuat n strns conlucrare ntre subdiviziunile operative i de
urmrire penal, folosind primordial informaiile obinute pe ci operative de investigaii.
Metodele de comitere a contrabandei cu armament - ca element al analizei criminalistice a
acestui gen de infraciune, se caracterizeaz printr-o varietate pronunat. Exemplare unice de
armament, ca i drogurile i valorile culturale, sunt ascunse n diverse ascunziuri, att special
amenajate, ct i n locuri adaptate, cum sunt spaiile goale din uile automobilelor, seciile de
ventilare din trenuri etc. Partide mari de armament, n cele mai dese cazuri, se ncearc a fi
trecute peste frontierele vamale n containere plombate, sub pretextul c au fost deja inspectate
de ctre autoritile vamale ale rii de export, camuflate sub mrfuri de larg consum, sub forma
materialelor de construcie, pentru care s-au perfectat actele de nsoire necesare.
123

Reieind din cele expuse anterior, concluzionm c cunoaterea elementelor care
puncteaz caracteristica criminalistic a infraciunii de contraband, de rnd cu cunoaterea
semnelor ce caracterizeaz infraciunea ca atare, au o importan major n descoperirea i
cercetarea infraciunilor de acest gen infraciuni care cunosc o tendin de cretere la etapa
actual de dezvoltare a omenirii.

3.7. Delimitarea de alte infraciuni omogene

Contrabanda reprezint o componen de infraciune, care ar putea avea tangene cu alte
infraciuni, prevzute de CP al RM. Este necesar de a face distincie ntre ele pentru a antrena o
calificare juridic corect i pentru a soluiona dificultile intervenite n practica judiciar i de
urmrire penal.
V. Zltescu subliniaz c pentru aceast categorie de infraciune este caracteristic
asimilarea foarte larg a diferitor alte fapte ca o contraband asumat. De exemplu, se indic c
simpla aterizare n afara aeroporturilor vamale sau acostarea navelor n afara porturilor
respective constituie contrabanda asumat. [102, p. 139]
Contrabanda are legtur cu infraciunile de furt, jaf sau tlhrie, prevzute de art. 186,
187, 188 CP al RM. Respectiv, necesit delimitarea contrabandei de aceste infraciuni.
Comiterea infraciunilor menionate vizeaz sustragerea valutei, a valorilor culturale i
trecerea lor peste frontiera vamal prin diverse metode: fie pe cale de tinuire de controlul
vamal, fie prin prezentarea frauduloas a documentelor vamale, comercializndu-le pe piaa
Republicii Moldova (fptuitorii nsuesc astfel sume mari de bani). Un exemplu n susinerea
celor expuse ar putea fi cazul cetenilor Ucrainei A i B, care au prezentat pentru control la
postul vamal Leueni declaraiile vamale forma T-6, n care au indicat c lor le aparin
confeciile de aur pe care urmau s le scoat peste frontier n scopuri personale, pentru a le
comercializa. n rezultatul verificrii detaliate a acestor confecii de aur, prezentate de ctre A
i B i conform datelor Seciei afacerilor interne din regiunea Odessa, s-a constatat c aceste
obiecte au fost sustrase prin furt din apartamentul colaboratorului de poliie N. n acest caz,
aciunile acestor persoane urmau a fi calificate drept concurs de infraciuni: contraband
consumat, deoarece la intrare n ar n-au prezentat aurul controlului vamal i furt.
De asemenea, contrabanda are tangen cu rpirea mijloacelor de transport, prevzut de
art. 192/1 CP al RM. Spre exemplu, ceteanul Ucrainei B, aflndu-se n Bulgaria, a rpit un
autoturism, prezentndu-l angajailor biroului vamal Leueni ca autoturism pe care l-a primit n
baz de procur, ntocmit n Bulgaria. n urma verificrii, s-a constatat c toate documentele
vamale sunt falsificate, iar procura n-a fost eliberat de organele competente, avnd aplicat pe
124

ea o tampil falsificat. Automobilul, confiscat de organul vamal ca obiect de contraband,
aparinea unui agent economic din Sofia de la care a fost rpit de necunoscui.
n situaia n care automobilul ar fi fost rpit pe teritoriul Republicii Moldova cu
expedierea ilicit a unitii de transport peste frontiera vamal, aciunile urmau a fi calificate prin
concurs: contraband i rpire a mijlocului de transport.
n practica vamal a Republicii Moldova deseori apar momente cnd comiterea
contrabandei, exprimat prin trecerea ilegal peste frontiera vamal a drogurilor, este intersectat
de comercializarea ulterioar nemijlocit a acestora. n practica organelor de urmrire intervin
controverse cu referire la delimitarea contrabandei de art. 217, 217/1 CP al RM circulaia
ilegal a substanelor narcotice, psihotrope i a precursorilor cu sau fr scop de nstrinare.
Distincia const n faptul c, n cazul art. 217, 217/1 CP al RM, activeaz ntr-un cadru legal doi
ageni economici, ns acetia n-au obinut autorizaia de la organul competent, n Republica
Moldova este Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor, pentru a efectua tranzacii cu
substanele narcotice. n cazul contrabandei, fptuitorul trece ilegal aceste substane peste
frontiera vamal.
Unii autori susin c n toate cazurile de trecere pe cale de contraband a substanelor
narcotice trebuie calificate faptele dup regulile concursului de infraciuni. Ali autori, ns,
susin contrariul. Acetia din urm afirm c calificarea juridic se va face prin concurs de
infraciuni n cazul n care substanele narcotice au fost introduse ilegal pe teritoriul Republicii
Moldova cu scop de desfacere, acesta fiind prevzut n vechea legislaie penal la art. 225 CP al
RM. n opinia noastr, calificarea se va face prin concurs, n corespundere cu art. 217, 217/1 CP
al RM, dac, pe lng semnele prevzute de art. 248 CP al RM, adic trecerea peste frontiera
vamal prin eludarea controlului vamal sau tinuirea de el, ascunderea n locuri special pregtite
sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de
identificare vamal, prin nedeclarare sau declarare neautentic se conin i semnele prevzute de
art. 217, 217/1 CP al RM: elaborarea, producerea, fabricarea, extragerea, prelucrarea, deinerea,
pstrarea, eliberarea, comercializarea, distribuirea, procurarea, livrarea, expedierea, importul,
exportul, nimicirea substanelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor.
Un semn de calificare a contrabandei este trecerea peste frontiera vamal a Republicii
Moldova a armamentului, a dispozitivelor explozive, a armelor de foc i muniiilor cu excepia
armelor de vntoare cu eav lis i a cartuelor pentru ele, comise prin tinuire de la controlul
vamal, fie prin prezentarea frauduloas a documentelor vamale i a mijloacelor de identificare
vamale, fie prin nedeclararea acestora sau declararea lor neautentic n documentele vamale i n
125

alte acte vamale de trecere a frontierei. n practic, acestea au tangen comun cu infraciunea
prevzut n art. 290 CP al RM.
Potrivit regulilor concursului de infraciuni au fost calificate aciunile ceteanului
Ucrainei BL, care a ntreprins tentativa de a expedia peste frontiera vamal a rii trei grenade
de lupt, fapta fiind calificat drept contraband i infraciunea stipulat n art. 290 CP al RM
purtarea, pstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea ilegal a armelor i
muniiilor.
Menionm c persoana care a predat de bun voie arma de foc sau muniiile pe care le
deinea fr autorizaia corespunztoare este liberat de rspundere penal. Calificarea juridic
prin concurs depinde de locul i timpul depistrii acestor obiecte i reinerii fptuitorilor. nsi
fapta de trecere nelegitime peste frontier a obiectelor indicate nu alctuiete infraciunea
prevzut n art. 290 CP al RM. Aciunile din acest articol pot fi interpretate prin procurarea i
pstrarea obiectelor pentru expedierea pe cale de contraband peste hotare i constituie aciuni
premergtoare comiterii ulterioare a contrabandei. ns, lund n considerare particularitile
deosebite i semnele calificative, aceste aciuni de sine stttoare formeaz deja componena de
infraciune consumat, care necesit calificare independent. Atunci cnd subiectul contrabandei
este o persoan strin sau apatrid, trebuie s se in cont de faptul dac aceste arme se introduc
n ar sau se scot de pe teritoriul ei.
Fptuitorul va fi supus rspunderii penale numai pentru aciunea de contraband dac
peste hotare el legitim posed arm i dac obiectele, materialele contrabandei, au fost depistate
de ctre organele vamale n timpul efecturii controlului vamal. Celelalte aciuni comise pe
teritoriul Republicii Moldova - ca purtarea, pstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau
comercializarea ilegal a armelor i muniiilor se ncadreaz n limitele normei prevzute de art.
290 CP al RM.
Contrabanda trebuie delimitat i de trecerea ilegal a frontierei de stat. Trecerea
frontierei de stat este strict stabilit prin punctele de trecere i control. Ea poate fi fcut i n
afara punctelor de trecere numai n conformitate cu condiiile i acordurile ncheiate ntre
Republica Moldova i statele vecine.
n esen, ambele norme protejeaz unul i acelai obiect inviolabilitatea frontierei de
stat. ntr-un caz, persoana trece ilicit mrfurile, obiectele i alte valori peste frontiera de stat, fie
tinuindu-le de control vamal, cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de
identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic. n cazul art. 362 CP al RM,
persoana trece ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova, fie fr documentele necesare, fie n
alte locuri dect cele stabilite de lege.
126

Contrabanda are un ir de indici comuni cu eschivarea de la achitarea plilor vamale
(infraciune prevzut de art. 249 CP al RM). Contrabanda este svrit cu folosirea frauduloas
a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, precum i prin nedeclarare sau
declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei.
Eschivarea de la achitarea plilor vamale, ns, n esen poate fi comis prin introducerea n
actele vamale a datelor neautentice, prezentarea documentelor neautentice, ce influeneaz
asupra mrimii plilor calculate. Deci, aceste dou infraciuni pot fi svrite prin metode
similare.
Este incontestabil i faptul c pericolul social al acestor dou infraciuni este identic, fiind
determinat de prejudicierea securitii publice i a bugetului, ns, nectnd la aceasta i la
asemnrile metodelor de svrire a contrabandei i eschivrii de la achitarea plilor vamale,
aceste dou componene de infraciuni se deosebesc evident dup obiectul nemijlocit i latura
obiectiv. Deci, dac obiectul nemijlocit al contrabandei l constituie relaiile vamale i ordinea
de trecere peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor, obiectelor i altor valori n
proporii mari, atunci obiectul nemijlocit al eschivrii de la achitarea plilor vamale este
operaiunea de vmuire a bunurilor i ordinea de achitare a plilor vamale.
n contextul celor anterior consemnate, contrabanda i eschivarea de la achitarea plilor
vamale se deosebesc i dup latura obiectiv. Eschivarea nu este altceva dect refuzul intenionat
de a achita plile vamale n ordinea stabilit de legislaia n vigoare. Conform art. 124 alin. (1)
CV al RM, drepturile de import i drepturile de export se pltesc n prealabil, pn la depunerea
declaraiei vamale, adic la etapa precedent declarrii sau la momentul vmuirii, se accept
plata doar a diferenei dintre suma calculat i suma pltit n prealabil. Pe cnd contrabanda
poate fi comis doar paralel etapei de declarare.
n aa mod, aciunile de achitare a plilor vamale i de trecere peste frontiera vamal a
mrfurilor nu coincid dup timp, fapt care exclude concursul ideal al contrabandei i eschivrii
de la achitarea plilor vamale. Se adeverete doar existena concursului real al acestor dou
infraciuni. Reieind din aceasta, nu susinem pe deplin opiniile unor juriti (. , .
) despre faptul c contrabanda comparativ cu eschivarea de la achitarea plilor vamale
trebuie recunoscut ca norm special i c trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova
a mrfurilor, obiectelor i altor valori n proporii mari, cu folosirea frauduloas a documentelor
sau a mijloacelor de identificare vamal, precum i prin nedeclarare sau declarare neautentic n
documentele vamale urmeaz a fi calificat numai ca contraband, fr concurs cu eschivarea de
la achitarea plilor vamale. [citat dup 121]
127

n primul rnd, este evident, c trecerea peste frontiera vamal a mrfurilor i achitarea
plilor vamale nu coincid dup timpul aciunii i difer dup obiect i latura obiectiv, fapt
despre care am menionat anterior. n practica judiciar i de urmrire penal sunt ntlnite cazuri
cnd, fiind comise prin concurs aceste dou infraciuni, componena contrabandei va fi
consumat, iar componena infraciunii de eschivare de la achitarea plilor vamale
neconsumat i invers.
De aceea, calificnd, n condiiile concursului real, aciunile prejudiciabile ale
fptuitorului numai ca contraband, noi concomitent l vom elibera nemotivat de rspunderea
pentru svrirea altei infraciuni eschivarea de la achitarea plilor vamale.
Mai mult ca att, nu putem fi de acord cu opinia expus n literatura de specialitate de a
comasa aceste dou componene n una. Se afirm c contrabanda se svrete numai cu scopul
eschivrii de la achitarea plilor vamale i deja din aceste afirmaii decurg i concluziile
ulterioare. ns trebuie s recunoatem, c astfel de afirmaii sunt eronate, dat fiind faptul c n
practic contrabanda deseori se comite fr urmrirea scopului de eschivare de la achitarea
plilor vamale. De exemplu, trecerea peste frontiera vamal a mrfurilor cu acte de nsoire
false pentru camuflarea provenienei reale a acestor mrfuri, a caracterului acestora sau a altor
particulariti, ce puteau face imposibil trecerea.
De fapt, pentru calificarea juridic a aciunii de contraband, motivul svririi nu joac
nici un rol, din moment ce n art. 249 CP al RM eschivarea de la achitarea plilor vamale se
indic direct n dispoziia normei.
Pe lng acestea, propunndu-se comasarea acestor dou componene de infraciuni n
una, autorii au scpat din vedere c n art. 248 CP al RM proporia mrfurilor trecute peste
frontiera vamal constituie valoarea total a acestora, pe cnd n art. 249 CP al RM proporia
constituie suma total a plilor neachitate, indiferent de valoarea mrfurilor trecute.
n aceeai ordine de idei, ca element important n deosebirea contrabandei de eschivarea
de la achitarea plilor vamale l putem numi i pe obiectul material, care, n cazul aciunii de
contraband, l constituie orice obiect pasibil evalurii, pe cnd n cazul eschivrii de la achitarea
plilor vamale, obiect material l constituie plile vamale calculate reieind din caracteristicile
obiectului respectiv.
Nu putem fi de acord cu opinia juritilor rui O. , A. aferent
expunerii aciunilor de trecere peste frontiera vamal a obiectelor specifice (armamentului,
muniiilor i substanelor explozive, substanelor narcotice, psihotrope etc.), prevzute de art.
188 alin. (2) CP al FR i, respectiv, n art. 248 alin. (2), (3) i (4) CP al RM, ntr-o norm aparte,
128

care urmeaz a fi plasat n Cap.XIII Infraciuni contra securitii publice i a ordinii publice.
[141, p. 20]
Componenelor infraciunilor prevzute n Cap. XIII le este caracteristic esena laturii
subiective, manifestat prin intenia direct a fptuitorului de a submina securitatea public i/sau
a tulbura ordinea public ntr-o form sau alta, stabilit prin dispoziiile normelor respective, pe
cnd esena laturii subiective a contrabandei se caracterizeaz prin intenia direct sau indirect a
fptuitorului de a trece peste frontiera vamal careva valori sau obiecte materiale cu nclcarea
de ctre fptuitor a ordinii stabilite de legislaia naional n domeniu, iar dac concomitent cu
contrabanda persoana svrete i alte infraciuni (art. 217 CP al RM, art. 217/1 CP al RM, art.
290 CP al RM, art. 291 CP al RM, art. 292 CP al RM etc.) aciunile vinovatului ar trebui s se
califice dup regulile concursului de infraciuni.
Mai mult ca att, plasarea infraciunii de contraband, dup cum consemneaz unii autori,
n capitolul infraciunilor contra securitii publice i a ordinii publice va avea urmri negative n
ceea ce privete caracterul adecvat al practicii judectoreti la calificarea juridic corect i
stabilirea vinoviei persoanei pentru aciunea de contraband comis. Adic, s ne amintim
despre expunerea anterioar a infraciunii de contraband n art. 75 CP al RM din capitolul
infraciunilor contra statului (CP al RM adoptat la 24 martie 1961), cnd n instanele de judecat
fptuitorii erau achitai din lipsa probelor ce puteau cert s indice asupra inteniei directe a
persoanei de atentare asupra securitii statului n timpul comiterii aciunii de contraband.

3.8. Elemente de drept penal comparat n materie de contraband
Din start constatm c incriminarea infraciunii de contraband n legislaia penal mai
multor state, relev cu siguran un anumit grad prejudiciabil al faptelor ce formeaz coninutul
acestei infraciuni. Oricum, dei la nivelul legislaiei mai multor state se constat anumite
deosebiri, precum i similitudini, fenomenul contrabandei rmne a fi unul care amenin
securitatea economic a statului i mpotriva cruia se impune luarea unor msuri ferme de
combatere, n particular cu caracter juridico-penal.
Contrabanda constituie o infraciune cu caracter transnaional i transfrontalier. Acest
ultim fapt impune cunoaterea cu titlu de amnunt nu numai a legislaiei Republicii Moldova n
materie de combatere prin mijloace de drept penal a contrabandei, ci i a legislaiei altor state, n
special a legislaiei penale a rilor vecine (Romnia i Ucraina). Or, unele caracteristici iniiate
n materie de drept penal comparat vis-a-vis de infraciunea de contraband, n viziunea noastr,
pot oferi posibilitatea perfecionrii cadrului normativ naional.

129

Romnia.
Autorul I. Burlacu subliniaz faptul c infraciunea de contraband este incriminat i
sancionat n Codul vamal al Romniei. [17, p. 153] Reieind din legislaia Romniei, ntr-
adevr stabilim faptul c contrabanda ca infraciune i contrabanda ca contravenie - este
prevzut n Legea nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al Romniei. [59] Aceast
ultim situaie, n opinia noastr, este meritorie, deoarece se creeaz imposibilitatea admiterii
unor controverse i incoerene de la legislaie la legislaie, reglementrile i modalitile
normative ale contrabandei, precum i posibilitile de sancionare a infractorilor sunt prevzute
sistemic n coninutul Codului vamal al Romniei.
Astfel, prin dispoziiile cuprinse n Codul vamal al Romniei sunt reglementate relaiile
sociale ce in de schimbul de mrfuri i bunuri dintre Romnia i alte ri, fr a aduce atingere
reglementrilor speciale prevzute n alte domenii. [59] Reglementrile vamale se aplic,
reieind din Codul vamal al Romniei, n mod uniform pe ntreg teritoriul vamal al Romniei, n
msura n care nu exist dispoziii contrare prevzute n acordurile i conveniile internaionale la
care Romnia este parte. [59]
n Titlul XII (Sanciuni), Seciunea 1 (Infraciuni) sunt prevzute faptele prejudiciabile
considerate infraciuni i care afecteaz regimul vamal al Romniei. Astfel, la categoria acestora
sunt atribuite:
- introducerea n sau scoaterea din ar, prin orice mijloace, a bunurilor sau
mrfurilor, prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal, constituie
infraciunea de contraband i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i
interzicerea unor drepturi; (art. 270)
- introducerea n sau scoaterea din ar, fr drept, de arme, muniii, materiale
explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substane radioactive,
substane toxice, deeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie
infraciunea de contraband calificat i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12
ani i interzicerea unor drepturi, dac legea penal nu prevede o pedeaps mai mare;
(art.271)
- folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale
care se refer la alte mrfuri sau bunuri ori la alte cantiti de mrfuri sau bunuri
dect cele prezentate n vam constituie infraciunea de folosire de acte nereale i se
pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi; (art.272)
130

- folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale de transport sau comerciale
falsificate constituie infraciunea de folosire de acte falsificate i se pedepsete cu
nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi; (art.273)
- faptele prevzute n art. 270-273, svrite de una sau mai multe persoane narmate
ori de doua sau mai multe persoane mpreun, se pedepsesc cu nchisoare de la 5 la
15 ani i interzicerea unor drepturi. (art.274)
Spre deosebire de prevederile art. 248 CP al RM, n dispoziia cruia sunt incluse toate
formele de svrire a infraciunii, n legislaia romn se cuprind mai multe norme (art.270-273)
care se refer la contraband.
n acest cadru de opinii, modalitile normative de manifestare a infraciunii de
contraband, potrivit Codului vamal al Romniei, sunt separate n mai multe norme, cu diferite
titluri (spre exemplu, infraciunea de folosire de acte falsificate, infraciunea de folosire de acte
nereale). Deci, sistemul incriminator repartizat asemenea celui romn pare a fi unul justificat din
perspectiva aplicrii corecte a legislaiei penale. ns, lund n vedere tempoul de dezvoltare a
relaiilor sociale la etapa actual de existen a comunitii, n particular relaiile sociale ce
vizeaz regimul vamal, un asemenea mod de previziune normativ, cu elemente de indicare
concret la anumite modaliti normative, apropiate mult mai mult de cele faptice, n opinia
noastr, nu este justificat pentru Republica Moldova, cel puin la momentul actual.
Un caracter aplicativ eficient imprim normelor prevzute la art. 270 - 273 al Codului
vamal al Romniei, art. 274 -278, prin care se prevede:
Faptele prevzute la art. 270-273 savrite de una sau mai multe persoane narmate
ori de dou sau mai multe persoane mpreun, se pedepsesc cu nchisoare de la 5 la
15 ani i interzicerea unor drepturi.
Tentativa la infraciunile prevzute la art. 270 - 274 se pedepsete.
Dac faptele prevzute la art. 270 - 274 sunt savrite de angajai sau reprezentani
ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni de import-export
ori n folosul acestor persoane juridice, se poate aplica i interzicerea unor drepturi.
Cnd mrfurile sau alte bunuri care au fcut obiectul infraciunii nu se gsesc,
infractorul este obligat la plata echivalentului lor n lei.
ntr-un final, dispoziiile seciunii 1 al CV al Rom. se completeaz cu prevederile CP al
Rom., precum i cu dispoziiile penale prevzute n alte legi speciale. Adic, reglementrile din
CV al Rom. se completeaz, dar nu, ca n cazul Republicii Moldova, ele se impun cu
131

reglementri diferite, ns, ca efect, cadrul sancionator n materie penal apare doar n legea
penal.
Este clar, i ntr-o opinie de perspectiv, inclusiv i sub forma unei propuneri de
modificare a cadrului normativ al Republicii Moldova, susinem pe deplin iniiativa legiuitorului
romn de a prevedea ntreg ansamblul de obiecte materiale scoase din circuitul civil ori admise
cu anumite restricii n o singur modalitate agravant a infraciunii. Previziunea acestora n
diferite dispoziii normative, asemenea art. 248 alin. (2)-(4) CP al RM, creeaz pe alocuri o
dublare a unor semne obiective fr a respecta necesitatea i eventualitatea includerii n legea
penal a unor norme concurente cu caracter special, precum i indic asupra unor posibiliti de
aplicare ineficient a legislaiei penal n vigoare cu privire la infraciunea de contraband.
Pornind de la noiunea general a contrabandei (trecerea clandestin peste grani a unor
mrfuri interzise sau sustrase de la plata taxelor vamale [41, p. 219]), acceptm soluia
legiuitorului Republicii Moldova de a include n aciune normativ noiunea generic de trecere,
n locul celor de introducere sau scoatere a bunurilor din ar. Dei elementul material imprimat
este mai iscusit prevzut de legea penal a Republicii Moldova, considerm necesar de a invoca
anumite rezerve vis--vis de modalitile normative concrete de manifestare a infraciunii
(metodele prin care se comite infraciunea de contraband). Susinem necesitatea de a crea un
fon general acestora, fr a oferi posibiliti de concuren a normelor juridice n acest sens.
Adic, este binevenit soluia din CV al Rom., prin care se prevede introducerea n sau
scoaterea din ar, prin orice mijloace, a bunurilor sau mrfurilor. n acest sens, totui nu
acceptm crearea unui cadru de semne cumulative n cazul infraciunii de contraband prevzut
de CV al Rom., adic, figurnd, pe lng sintagma anunat i prin alte locuri dect cele stabilite
pentru control vamal. Or, contrabanda poate fi comis i prin locurile stabilite pentru controlul
vamal.
n viziunea noastr, norma prevzut de la art. 248 CP al RM se impune a fi modificat,
lund n vedere CV al Rom., sub urmtorul aspect:
- includerea n aciune a unor metode generale prin care se manifest infraciunea de
contraband;
- excluderea unor modaliti normative de manifestare a infraciunii de contraband din
coninutul acestei norme;
- unificarea pe ct se poate de posibil a obiectelor materiale speciale ale contrabandei
n o singur form agravant.
Ucraina.
Legislaia penal a Ucrainei prevede dou categorii de contraband:
132

- contrabanda general, atribuit la categoria celor din domeniul activitii
economice (seciunea 7, art. 201 CP al Ucr.) i numit simplu
contraband; [197]
- contrabanda cu substane narcotice, psihotrope, analoagele lor sau
precursori, atribuit la categoria infraciunilor din domeniul circulaiei
substanelor narcotice, psihotrope, a analoagelor ori a precursorilor i alte
infraciunilor contra sntii populaiei. (art. 250 CP al Ucr.)
Astfel, prin art. 201 CP al Ucr. infraciunea de contraband este definit ca fiind: trecerea
bunurilor peste frontiera vamal a Ucrainei n afara controlului vamal ori cu tinuirea acestora
de controlul vamal, svrit n proporii mari, precum i trecerea ilegal a valorilor istorice i
culturale, a substanelor toxice, cu efect puternic, explozive, materialelor radioactive, armelor i
muniiilor (cu excepia armei de vntoare cu eav lis i a muniiilor pentru aceasta),
mijloacelor tehnice speciale pentru obinerea clandestin a informaiei, precum i a mijloacelor
strategice, fa de care legislaia stabilete anumite reguli de trecere peste frontiera Ucrainei.
Toate aceste semne, fiind prevzute la art. 201 alin. 1 CP al Ucr., ntregesc infraciunea de
contraband sub aspectul modalitii de baz, fiind pasibil de o pedeaps n forma privaiunii de
libertate pe un termen de la 3 la 7 ani cu confiscarea bunurilor de contraband.
Ca forme circumstaniale agravante sunt prevzute la art. 201 alin. 2 CP al Ucr. comiterea
infraciunii:
- prin nelegere prealabil de un grup de persoane;
- de ctre o persoan anterior condamnat pentru o infraciune prevzut la
acest articol;
n situaia prezenei circumstanelor agravante, contrabanda este pasibil de o pedeaps n
forma privaiunii de libertate pe un termen de la 5 la 12 ani cu confiscarea bunurilor de
contraband i confiscarea averii. [197]
Potrivit art. 305 alin. 1 CP al Ucr. este sancionat contrabanda cu substane narcotice,
psihotrope, analoagelor lor ori precursori, adic trecerea peste frontiera vamal a Ucrainei
eludnd controlul vamal ori tinuindu-le de el. Sanciunea prevede privaiune de libertate pe un
termen de la 3 la 8 ani cu confiscarea substanelor narcotice, psihotrope, a analoagelor lor ori
precursorilor, care au constituit obiectul material al contrabandei.
n cazul n care fapta de contraband prevzut la art. 205 alin. 1 CP al Ucr. este comis
n mod repetat ori prin nelegere prealabil de ctre un grup de persoane, precum i dac
obiectul material al acestor fapte a fost constituit din substane narcotice ori psihotrope deosebit
de periculoase sau substane narcotice, psihotrope, analoagele lor ori precursori n proporii mari,
133

acestea sunt pasibile, potrivit art. 205 alin.2 CP al Ucr., de o pedeaps n forma privaiunii de
libertate pe un termen de la 5 la 10 ani cu confiscarea mijloacelor narcotice, psihotrope,
analoagelor lor ori precursorilor, care au constituit obiectul material al contrabandei, i cu
confiscarea averii.
Legiuitorul a stabilit o pedeaps n forma privaiunii de libertate pe un termen de la 8 la
12 ani cu confiscarea substanelor narcotice, psihotrope, a analoagelor lor i a precursorilor, care
au constituit obiectul material al contrabandei i cu confiscarea averii (art. 205 alin. 3 CP al Ucr.)
dac contrabanda cu mijloace narcotice, psihotrope, a analoagelor lor i precursori, este comis
de un grup criminal organizat, precum i dac obiectul material al contrabandei a fost constituit
din mijloace narcotice, psihotrope, analoagele lor ori precursori n proporii deosebit de mari.
Formula dup care este deosebit contrabanda general de contrabanda cu mijloace
narcotice, psihotrope, a analoagelor lor i precursori pare a fi logic din punctul de vedere al
diferenierii obiectului juridic al infraciunii i individualizrii mai elocvente a pedepsei n cazul
grupului de infraciuni cu acelai obiect juridic de atentare. ns, n acest cadru de idei, nu este
clar soluia legiuitorului ucrainean de a lsa fr difereniere contrabanda cu arme, muniii,
substane explozive, substane toxice i cu efect puternic. Mai mult ca att, legiuitorul a invocat
asupra unui acelai nivel i grad de pericol social n cazul n care contrabanda este comis cu
oricare obiecte materiale, doar c avnd proporia mare, i contrabanda cu arme, muniii etc.
Cu efect de noutate de prezint legislaia penal ucrainean, indicnd asupra agravrii
rspunderii penale pentru contrabanda comis cu mijloace narcotice deosebit de periculoase.
Practica Republicii Moldova nu face distincie ntre careva mijloace narcotice ori psihotrope mai
puin periculoase, periculoase i deosebit de periculoase.
n concluzie, legiuitorul Republicii Moldova ar putea prelua anumite repere de tehnic
legislativ adoptate n Ucraina, n special fcnd referire strict la esena obiectului juridic al
infraciunii de contraband. n cazul n care ar fi admis teza c obiectul juridic este constituit n
primul rnd din relaiile sociale privitoare la regimul vamal, acesta ar putea constitui infraciunea
de contraband economic, iar dac obiectul juridic este format, n principal, din relaiile sociale
privitoare la sntatea public, ar fi necesar o reevaluare sub aspect tehnic, inclusiv prin
previziunea unor norme separate legate de contrabanda cu diferite obiecte materiale.
Germania.
Legislaia Germaniei prevede rspunderea pentru contraband n Instruciunea Germaniei
cu privire la impozite (Abgabeordnung) din 16 martie 1976. [142] Instruciunea opereaz cu
dou categorii de contraband, nefcndu-se diferena ntre diferite categorii de obiecte materiale
ce vizeaz contrabanda:
134

- contrabanda simpl (372);
- contrabanda calificat (373).
Contrabanda simpl const n faptul c vinovatul, n pofida interdiciei introduce, scoate
ori transport anumite bunuri fr prezentarea corespunztoare a lor vmii. Ca pedeaps este
prevzut privaiunea de libertate pe un termen de pn la 5 ani ori amend.
n form calificat contrabanda presupune comiterea acestea sub form de ndeletnicire,
cu aplicarea violenei, ori n componena bandei cu folosirea armei de foc. n aceast form
calificativ pedeaps poate fi privaiunea de libertate pe un termen de la 3 luni la 5 ani. [142]
Merit atenie sanciunile adoptate de ctre legiuitorul german n caz de comitere a
infraciunii de contraband. Probabil nivelul de dezvoltare a acestei ri dicteaz o asemenea
posibilitate i necesitate. Or, Republica Moldova nu poate admite, cel puin la moment, preluarea
unor limite de sancionare att de minime pentru comiterea infraciunii de contraband.
Federaia Rus.
Legiuitorul rus, fcnd distincie n cadrul infraciunilor din sfera economic ntre
infraciuni contra patrimoniului (Cap.21 - art.158-168 CP al FR), infraciuni n domeniul
activitii economice (Cap.22 art.169-200 CP al FR) i infraciuni contra intereselor de
serviciu n organizaiile comerciale i alte organizaii (Cap.23 - art. 201-204 CP al FR), include
infraciunea de contraband la cel de-al doilea grup. Asemenea legislaiei Republicii Moldova, se
opereaz cu o singur norm referitoare la contraband (art. 188 CP al FR). [195]
Astfel, art. 188 alin. 1 CP al FR prevede rspunderea penal pentru contraband, adic
trecerea n proporii mari peste frontiera vamal a Federaiei Ruse a mrfurilor i a altor
bunuri, cu excepia celor indicate la art. 188 alin. 2 CP al FR, comis eludndu-se controlul
vamal ori tinuindu-le de el ori prin folosirea frauduloas a documentelor ori mijloacelor de
identificare vamal, sau nsoit de nedeclararea ori declararea neautentic, fiind aceasta
pasibil de o pedeaps n forma amenzii de la 100.000 la 300.000 ruble ori n mrimea salariului
ori altui venit al condamnatului de la 1 la 3 ani ori cu privaiune de libertate pe un termen de pn
la 5 ani.
n viziunea noastr, legiuitorul rus a adoptat o soluie eficient n vederea crerii unui
cadru sancionator adecvat gradului prejudiciabil al infraciunii. Astfel, la art. 188 alin. 2 CP al
FR este prevzut rspunderea penal pentru trecerea peste frontiera vamal a federaiei Ruse a
mijloacelor narcotice, psihotrope, analoagelor lor, plantelor, care conin substane narcotice ori
psihotrope, instrumentelor i dispozitivelor aflate sub control special pentru producerea i
fabricarea substanelor narcotice i psihotrope, substanelor cu efect puternic, toxice, explozive,
radioactive, cu efect de radiaie, nucleare, armamentului, muniiilor, armelor de nimicire n
135

mas, mijloacelor de transportare a lor, altor muniii, tehnici militare, fa de care sunt
prevzute reguli speciale de trecere peste frontiera vamal a Federaiei Ruse, a mijloacelor
strategice importante i valorilor culturale, fa de care de asemenea sunt prevzute reguli
speciale de trecere peste frontiera vamal a Federaiei Ruse, comis prin eludarea controlului
vamal ori tinuindu-le de el ori cu folosirea frauduloas a documentelor ori mijloacelor de
identificare vamal, sau nsoit de nedeclararea ori declararea neautentic. Aceste fapte sunt
pasibile de o pedeaps penal n forma privaiunii de libertate pe un termen de la 3 la 7 ani cu
amend n mrime de pn la 1.000.000 ruble ori mrimea salariului ori a altui venit al
condamnatului pe un termen de pn la 5 ani ori fr aceasta i cu limitarea de libertate pe un
termen pn la 1 an ori fr aceasta.
Ca semne circumstaniale agravante pentru normele prevzute la art. 188 alin. 1-2 CP al
FR apar:
b) comiterea faptelor cu folosirea situaiei de serviciu;
v) cu aplicarea violenei fa de persoana care realizeaz controlul vamal,
acestea fiind pasibile de o pedeaps n forma privaiunii de libertate pe un termen de la 5 la 10
ani cu amend n mrime de pn la 1.000.000 ruble ori mrimea salariului ori a altui venit al
condamnatului pe un termen de pn la 5 ani ori fr aceasta i cu limitarea de libertate pe un
termen pn la 1,5 ani ori fr aceasta.
Circumstana deosebit de agravant, care este efectiv pentru ntreg coninutul normei
(art. 188 alin.1-3 CP al FR), este comiterea infraciunii de ctre un grup criminal organizat, ca
pedeaps fiind prevzut privaiunea de libertate pe un termen de la 7 la 12 ani cu amend n
mrime de pn la 1.000.000 ruble ori mrimea salariului ori a altui venit al condamnatului pe un
termen de pn la 5 ani ori fr aceasta i cu limitarea de libertate pe un termen pn la 2 an ori
fr aceasta.
Dei, prin intermediul normei prevzute la art. 188 CP al FR are loc o unificare, sub
aspect de protecie penal, a diferitor obiecte juridice, totui nu susinem necesitatea protejrii
prin asemenea norm a relaiilor care vizeaz sntatea i integritatea corporal a persoanei care
efectueaz controlul vamal. Probabil, acest lucru a constituit teza principal la includerea n
aciune a termenului de contraband, doar pentru art. 188 alin.1 CP al FR, normele prevzute la
art. 188 alin.2-4 CP al FR nefcnd referire la aceast noiune. Or, legiuitorul Republicii
Moldova nu folosete n coninutul dispoziiei termenul de contraband, acesta fiind specific
ntreg coninutului normei.
n ansamblu, componena de infraciune, prevzut n art. 248 CP al RM, este
asemntoare dup coninut cu cea a contrabandei stipulat la art. 188 CP al FR, [131, p. 456-
136

457] n mod special, identificndu-se tangene n raport cu modalitatea de descriere a laturii
obiective (metodele descrise normativ prin care se caracterizeaz infraciunea de contraband
sunt aceleai).
Anumite deosebiri sunt stabilite n cazul obiectului material. n particular, n coninutul
art.188 CP al FR sunt incluse unele obiecte materiale neprevzute de art.248 CP al RM: arme de
distrugere n mas (atomic, chimic, biologic); materiale i dispozitive care pot fi folosite la
confecionarea armelor de distrugere n mas; materii prime de importan strategic, trecute
peste frontiera vamal. [178, p. 268-269] Aceste obiecte materiale urmeaz, n opinia noastr, s
configureze i coninutul infraciunii prevzute de art.248 CP al RM.
n raport cu formele agravante ale infraciunii, nu se puncteaz, ns, comiterea
contrabandei de ctre dou sau mai multe persoane sau comiterea acesteia n proporii deosebit
de mari. [133, p. 423]
Frana.
Codul vmilor din Frana, prin Cap. VI (Dispoziii represive) din Titlul XII conine
reglementri cu privire la contraband i la alte infraciuni vamale. n baza art. 408 C.vm.fr.,
exist cinci clase de contravenii vamale i trei clase de delicte vamale.
Contrabanda constituie un delict vamal, definit de art. 417 alin. 1 C.vm.fr. ca import
sau export efectuat n afara birourilor vamale, ca i orice violare a dispoziiilor legate sau
reglementare referitoare la deinerea i transportul mrfurilor n interiorul spaiului vamal.
Un delict vamal de clasa I are ca obiect mrfuri prohibite sau pentru care sunt prevzute
taxe mari. Acesta se sancioneaz cu nchisoare de maximum 3 ani, confiscarea obiectului
fraudei, confiscarea mijloacelor de transport, confiscarea obiectelor care au servit la ascunderea
(mascarea) fraudei i cu o amend cuprins ntre o dat i de dou ori valoarea obiectului fraudei.
Potrivit art. 417 alin. 2 C.vm.fr. pot constitui, n particular, acte de contraband:
debarcarea sau mbarcarea frauduloas de mrfuri n incinta porturilor sau n afara
acestora (pe coaste);
sustragerea sau substituirea n timpul transportului a mrfurilor expediate sub regim
suspensiv, nerespectarea fr un motiv legitim a itinerarelor i orarelor fixate,
manevrele avnd ca scop sau ca rezultat falsificarea ori aducerea n stare de
nentrebuinare a sigiliilor, mijloacelor de siguran sau de identificare a mrfurilor i,
n genera, orice fraud vamal referitoare la transportul mrfurilor n regim
suspensiv;
importurile sau exporturile fr declaraie, cnd mrfurile sunt trecute printr-un birou
vamal i sustrase de la control (sau de la vizita serviciului vmilor) prin ascundere
137

n ascunztori special amenajate sau n spaii goale care nu sunt n mod normal
destinate depozitrii mrfurilor.
Sunt considerate a fi introduse prin contraband mrfurile prohibite sau supuse unor taxe
mari la intrare, precum i unor taxe de consum interior dac:
au fost gsite n zona vamal fr a fi nsoite de o chitan de plat, permis de trecere
sau un alt act valabil pentru drumul pe care acestea l parcurg i pentru timpul n care
se face transportul;
au depit biroul vamal la care trebuia efectuat controlul chiar dac sunt nsoite de
documentele necesare (art. 418 C. vm. fr.).
Sunt, de asemenea, considerate a fi importate prin contraband mrfurile nensoite de
documente care s le justifice originea ori dac aceste documente sunt false, inexacte, incomplete
sau inaplicabile (art. 419 C.vm.fr.).
Tot delict vamal de clasa I este importul sau exportul fr declaraie de mrfuri prohibite
sau pentru care se prevd taxe mari. Potrivit art. 423 C.vm.fr., aceast infraciune const n:
importurile sau exporturile prin birourile vamale fr declaraie n detaliu sau cu o
declaraie n detaliu privind alte mrfuri (inaplicabil mrfurilor prezentate);
sustragerea de la vmuire prin substituirea mrfurilor;
nedepunerea n termenul acordat a declaraiei complementare n cadrul procedurii
vamale simplificate.
Fac obiectul unui import fr declaraie:
mrfurile declarate pentru export temporar sau pentru obinerea unui permis de
circulaie n zon, n caz de neprezentare sau de prezentare a altor mrfuri dect cele
declarate;
obiectele interzise sau cu tax mare la intrare sau pasibile de taxe interne,
descoperite la bordul navelor aflate n limitele porturilor i radelor de comer n
afara mrfurilor care compun ncrctura i proviziile de bord pentru care exist
forme legale;
mrfurile special desemnate prin hotrrea ministrului economiei i finanelor,
descoperite la bordul navelor de mai puin de 100 tone net sau 500 tone brut,
navignd sau gsindu-se la ancor n zona maritim a regiunii vamale (art. 424 C.
vm. fr.).
Sunt considerate ca fiind importate sau exportate fr declaraie coletele ce depesc
numrul declarat (art. 425 C.vm.fr.). Legea vamal francez consider, de asemenea,
infraciune de import sau export fr declaraie urmtoarele activiti:
138

vnzarea, mprumutul sau cesiunea unei licene, precum i obinerea sau ncercarea
de a obine eliberarea unei licene prin mijloace frauduloase;
orice declaraie fals, avnd ca scop eludarea msurilor de precauie;
declaraii false referitoare la natura, valoarea sau originea mrfurilor, la destinatarii i
expeditorii reali, atunci cnd delictul s-a comis cu ajutorul facturilor, certificatelor
sau a oricror alte documente false, inexacte, incomplete sau privind alte bunuri;
declaraii false ori manopere frauduloase avnd ca scop sau ca efect obinerea, n
ntregime sau parial, a unei rambursri, exonerri, reduceri sau avantaj legat de
import sau export;
procurarea, ajutorul acordat la procurarea unei facturi, certificat sau orice alt
document fals, utilizarea lui n scopul obinerii unui regim preferenial n favoarea
mrfurilor care intr sau ies din teritoriul francez;
declaraiile false, manoperele frauduloase, n general, orice act avnd ca scop
eludarea sau compromiterea perceperii taxelor (art. 426 C. vm. fr.).
Sunt considerate infraciuni de import sau export fr declaraie a mrfurilor interzise
urmtoarele fapte:
debarcarea frauduloas a mrfurilor interzise la intrare sau la ieire;
nedepunerea n termenul acordat a declaraiei referitoare la reparaia navelor
franceze n afara teritoriului vamal francez;
francizarea frauduloas a navelor precum i prezentarea unor documente de bord sau
de naionalitate false, falsificate, inaplicabile n apele teritoriale, porturi pentru
navele de orice tonaj i n zona maritim a regiunii vamale pentru nave mai puin de
100 tone net sau de 500 tone brut;
nmatricularea, fr ndeplinirea prealabil a formalitilor vamale, a automobilelor,
motocicletelor sau aeronavelor;
deturnarea mrfurilor prohibite de la destinaia lor privilegiat;
deturnarea produselor petroliere de la o destinaie privilegiat din punct de vedere
fiscal i, mai ales, utilizarea carburanilor agricoli n alte scopuri dect cele prevzute
de lege (art. 427 C. vm. fr.).
Tot n sfera infraciunii de import sau export fr declaraie intr orice nclcare a
dispoziiilor legale referitoare la interzicerea exportului sau reexportului ori supunnd exportul
sau reexportul la plata taxelor sau la ndeplinirea unor formaliti deosebite. De asemenea, se
include nclcarea regulilor de control a destinaiei finale a mrfurilor ca n cazul reexportului
prin derogare la o interzicere de ieire, avnd ca destinaie o ar determinat, cnd mrfurile,
139

dup sosirea n acea ar, sunt reexpediate ntr-o ar ter. Exportatorul este susceptibil n acest
caz de a fi sancionat pentru export fr declaraie dac aceast reexpediere a fost efectuat pe
baza dispoziiilor sale, cu complicitatea ori instigarea sa (art. 428 C. vm. fr.).
n temeiul art. 415 C.vm.fr., un delict de clasa a II-a (sancionat mai sever) const n
ncercarea sau recurgerea prin export, import, transfer sau compensaie, la o operaiune
financiar ntre Frana i alte state referitoare la fonduri despre care se tie c provin, direct sau
indirect, dintr-un delict prevzut n Codul vmilor sau dintr-o infraciune la legislaia
substanelor sau plantelor otrvitoare considerate stupefiante. Acest delict se pedepsete cu
nchisoare de la 2 la 10 ani, confiscarea sumelor provenite din infraciune sau a unei sume
echivalente cnd acestea nu se mai gsesc i cu amend ntre o dat i de cinci ori suma la care s-
a ridicat infraciunea sau tentativa de infraciune.
Delictul de clasa a III-a este contrabanda calificat, care const n svrirea delictului
vamal de ctre mai mult de ase persoane ori de trei sau mai multe persoane, dac au ntrebuinat
un vehicul, o nav sau orice ambarcaiune maritim sau fluvial.
n privina contraveniilor vamale, care n sistemul dreptului penal francez sunt
infraciuni, se impun urmtoarele constatri:
exist cinci clase de contravenii vamale reglementate de art.410-413 bis. C.vm.fr.;
contraveniile de clasa a IV-a, prevzute n art. 413, au fost abrogate prin Legea
nr.87-502 din 8 iulie 1987;
contraveniile vamale sunt sancionate, n funcie de gravitatea lor, fie numai cu
amend, fie cu amend i nchisoare de la 10 zile la o lun, la care se adaug
confiscarea mrfurilor.
Exemplificm cteva contravenii incriminate de C.vm.fr.:
Contravenii din prima clas (art.410 C.vm.fr.):
orice omisiune sau inexactitate referitoare la una din indicaiile pe care declaraiile
vamale trebuie s le conin, dac neregula nu are nici o influen asupra aplicrii
taxelor sau prohibiiilor;
orice nclcare a regulilor de calitate sau de ambalare, impuse la import sau la export,
cnd aceasta nu are ca scop sau ca efect obinerea unei rambursri, unei exonerri,
unei taxe reduse sau unui avantaj financiar.
Sanciunea este amenda de la 300 la 3000 euro.
Contravenii din a doua clas (art. 411 C. vm. fr.):
deficite (lipsuri, diferene) la numrul de colete declarate sau transportate cu permis
de liber trecere sau document doveditor;
140

deficite referitoare la calitatea mrfurilor aflate sub regim suspensiv, n magazii i
arii de vmuire sau de export;
prezentarea la destinaie cu sigiliul rupt sau falsificat a mrfurilor expediate cu sigilii
de plumb sau alte sigilii de vam;
surplusul de greutate, numr i msur declarate.
Condiia existenei acestor contravenii este aceea ca ele s se refere la mrfuri pasibile de
impozite i taxe. Sanciunea pentru infraciunile din categoriile celor enumerate este amenda
echivalent cu o dat sau de dou ori suma total a impozitelor i taxelor eludate.
Contravenii din a treia clas (art. 412 C. vm. fr.):
orice declaraie fals despre felul, valoarea sau originea mrfurilor importate,
exportate sau aflate sub un regim suspensiv, cnd un impozit de vam sau o tax
oarecare este eludat sau diminuat;
orice declaraie fals despre desemnarea destinatarului real sau a expeditorului real;
orice declaraie fals viznd obinerea pe nedrept a beneficiului dispoziiilor
prevzute prin reglementarea comunitar n materie de scutire de taxe;
orice deturnare de mrfuri neprohibite de la destinaia lor privilegiat;
absena listei vamale sau neprezentarea originalului listei;
orice omisiune de mrfuri pe liste sau n declaraii;
orice diferen privitoare la natura mrfurilor nscrise pe liste sau declarate sumar.
Faptele din aceast categorie sunt sancionate cu amend ntre 150 i 1500 euro i
confiscarea mrfurilor litigioase.
Contravenii din a V-a clas (art. 413 bis):
nedeclararea banilor sau a operaiunilor efectuate;
fapta persoanei creia i s-a retras aprobarea sau autorizaia de vmuire i care
continu fie s ndeplineasc pentru altcineva, direct sau indirect, formalitile de
vam privind declararea detaliat a mrfurilor, fie s beneficieze, direct sau indirect,
de tot sau de o parte din remuneraiile prevzute n lege.
Sanciunea pentru aceste infraciuni este nchisoarea timp de o lun i amenda cuprins
ntre 90 i 450 de euro.
Mai trebuie menionat, c n temeiul art. 600, raportat la art. 369 C. vm. fr., se prezum
c au fost introduse n Frana prin fraud, obiectele i mrfurile aflate n zona de supraveghere
vamal fr un titlu de circulaie valabil. Persoanele acuzate de comiterea vreunui delict sau
contravenie vamal vor trebui s dovedeasc un fapt precis de for major pentru a nltura
aceast prezumie legal.
141

Susinem pe deplin ideea autorului V. Zltescu, care subliniaz c acest sistem normativ
prezint o clasificare original a infraciunilor respective: contrabanda de importuri adic orice
introducere a mrfurilor n teritoriul vamal, altfel dect drumul direct s treac prin locuri de
control vamal, precum i introducerea pe calea ilegal, dar nchis traficului internaional (pe
cale terestr; pe cale maritim; pe cale aerian); contrabanda la exporturi adic aciuni de
scoatere a mrfurilor n afara Birourilor de Vam. [102, p. 142]
n concluzie, legislaia francez n domeniul vamal se situeaz, n viziunea noastr, de pe
anumite poziii superioare comparativ cu alte legislaii n acest domeniu, stabilind clar
deosebirea dintre o contravenie i un delict vamal nu numai dup anumite proporii, ci i n baza
unor modaliti clar definite i consecvent aranjate n Codul francez al vmilor.
Italia.
n dreptul penal italian, contrabanda este incriminat de Textul unit al legilor vmilor
(TULV), aprobat printr-un decret al preedintelui Republicii Italiene nr. 43. din 23 ianuarie 1973.
Acest TULV este o reluare a Legii vamale din 1940, adaptat noilor condiii economice.
Potrivit art. 282 din TULV contrabanda este un delict care const n sustragerea
mrfurilor introduse sau scoase din ar, de la plata taxelor vamale i de la efectuarea
controlului vamal. Tentativa se pedepsete, ca i n dreptul francez, cu aceeai sanciune
prevzut pentru infraciunea consumat. Pe lng pedeaps, legea prevede obligarea
fptuitorilor la plata taxelor vamale i msura confiscrii n totalitate a mrfii. Tot de inspiraie
francez este i prevederea referitoare la prezumia de vinovie asupra mrfurilor aflate n zona
de vigilen vamal. Potrivit acesteia, fptuitorii sunt obligai s fac dovada provenienei licite a
mrfurilor cu nscrisuri, precum i a operaiilor efectuate cu acestea. Dei Constituia Italiei
consacr prezumia de nevinovie, practica judiciar italian n materie a considerat prezumia
de vinovie asupra mrfurilor din zona de vigilen vamal ca fiind constituional. De altfel,
jurisprudena italian s-a pronunat constant asupra unor aspecte legate de contraband. Astfel,
cu privire la momentul consumrii contrabandei s-a apreciat c aceasta, fiind o infraciune
instantanee, se consum n momentul trecerii frontierei care constituie i linia vamal. Tot n acel
moment se nate i dreptul administraiei financiare de a ncasa taxa ori taxele de rigoare.
Aadar, acest criteriu al liniei de frontier i al liniei vamale se aplic n egal msur i atunci
cnd prin contraband se urmrete eludarea msurilor fiscale. Pentru existena contrabandei este
indiferent dac prin fapta de introducere sau de scoatere frauduloas a mrfurilor din ar s-a
eludat o tax vamal sau numai controlul vamal.
Cu privire la participaie, jurisprudena a considerat c rspunderea celor implicai ntr-un
fel sau altul trebuie s fie identic, adic s se aplice autorilor, complicilor i instigatorilor
142

acelai tratament sancionator. n asemenea context, s-a decis c rspund pentru infraciunea de
contraband, fr nici o deosebire, att achizitorii de origine, ct i cei succesivi. Dac fapta este
conceput i pregtit de mai muli participani, acetia vor fi supui rspunderii penale chiar
dac aciunea a fost dus la capt n mod concret numai prin contribuia unui singur
coparticipant.
n art. 295 din TULV sunt prevzute urmtoarele forme agravate ale contrabandei:
Folosirea unor mijloace de transport aparinnd altor persoane dect fptuitorii. Se
are n vedere descurajarea infractorilor de a folosi mijloace de transport ale altor
persoane pentru a evita confiscarea lor; nu are importan dac fptuitorul cunotea
proprietarul mijlocului de transport i nici dac acesta i-a dat consimmntul pentru
utilizarea vehiculului.
Svrirea infraciunii de ctre o persoan narmat. Doctrina a considerat c
expresia persoan narmat se refer la faptul c infractorii poart armele n mod
vizibil pentru a intimida.
Svrirea infraciunii de trei sau mai multe persoane ntre care a existat o
nelegere fie tacit, fie expres.
Svrirea contrabandei n concurs cu un alt delict (cum ar fi acela de fals ori de
corupie).
Mai trebuie subliniat faptul c n legislaia italian, pe lng contrabanda vamal, care
reprezint noiunea general, mai exist i alte delicte de contraband considerate speciale n
raport cu prima. Astfel, exist contraband de monopol, referitoare la nclcarea monopolului
asupra tutunului, zahrului, brichetelor automate, srii, chininei, chibriturilor etc. Un asemenea
delict este considerat de natur fiscal, n timp ce primul are o natur vamal.
Dei sunt de aceeai natur prejudiciabil, ns diferite ca coninut i esen, nu suntem
promotorii unei uniti ntre infraciunea de contraband i cea de eschivare de la achitarea
plilor vamale, soluie admis de legiuitorul italian, n particular prin prevederea c contrabanda
este sustragerea mrfurilor introduse sau scoase din ar, de la plata taxelor vamale i de la
efectuarea controlului vamal.
Marea Britanie.
Legea vamal a Regatului Unit al Marii Britanii (RUMB) nr.55/1987 a intrat n vigoare la
1 septembrie 1987 i a fost modificat de aptesprezece ori, ultima modificare operndu-se prin
Legea nr.82/1998, care amendeaz diferite legi, inclusiv legea vamal. Cele mai multe
modificri au avut loc n anul 1991. Cap. XIV din lege cuprinde prevederi referitoare la faptele
care constituie infraciuni, pedepsele i celelalte msuri, cum ar fi confiscarea mrfurilor.
143

Trebuie evideniat faptul c legea vamal britanic nu folosete noiunea de contraband
pentru niciuna dintre infraciunile vamale prevzute la art. 123-135. Totui, avndu-se n vedere
coninutul textelor de incriminare, se poate aprecia c exist o similitudine ntre ceea ce
consider contraband legislaiile neolatine i infraciunile vamale din legea britanic.
Astfel, n art. 123 din Legea nr.55/1987 a RUMB este prevzut infraciunea de import
ilegal care const n:
aducerea mrfurilor din strintate sau dintr-o zon liber fr anunarea
autoritilor vamale n condiiile prevzute de lege;
folosirea sau mutarea mrfurilor din depozite fr permisiunea autoritilor vamale;
descrcarea de pe nave, fr permisiunea autoritilor vamale sau prin orice
mijloace de eludare a controlului, a mrfurilor nedeclarate, a celor ncrcate iniial
pentru export sau a celor admise la export prin compensare sau scutire de taxe;
ncrcarea pe nave a mrfurilor fr a fi menionate n manifestul ncrcturii
(cargo manifest) i fr a fi declarate la autoritatea vamal; dac mrfurile au fost
descoperite naintea plecrii navei din port, fapta se consider ncercare de efectuare
a unui import ilegal (tentativ); dac nu se descoper posesorul mrfurilor,
responsabilitatea pentru aceast marf revine comandantului navei.
De asemenea, se vor pedepsi cu amend, conform legii, comandantul sau ali ofieri din
echipaj care nu depun toate eforturile pentru a preveni importul ilegal cu vasul lor sau neglijeaz
controalele necesare n acest sens.
Potrivit art. 124 importul ilegal se pedepsete cu amend sau cu nchisoare pn la doi ani,
dac nu este prevzut o pedeaps mai mare n alte legi. Cuantumul amenzii este stabilit prin art.
187 lit.a din Legea nr. 82/1998, care modific diferite legi, inclusiv legea vamal.
Aceeai pedeaps este aplicabil i persoanei care vinde sau livreaz, cumpr sau
primete mrfuri, cunoscnd c acestea au fost introduse prin import ilegal.
Tentativa de import ilegal se pedepsete ca i infraciunea consumat. n acest sens, legea
britanic se aliniaz celei franceze i italiene. n privina participaiei se aplic prevederile
Codului penal. Dac pentru infraciunea de import ilegal sunt prevzute pedepse mai aspre n alte
legi, se vor aplica acele prevederi. Folosirea de profituri obinute prin svrirea infraciunilor
incriminate de legea vamal se pedepsete conform prevederilor art. 264 din Codul penal (art.
125 din Legea nr.55/1987 a RUMB).
n baza art. 126 din legea vamal britanic, persoana care n mod premeditat sau din
neglijen, ori repetat ofer informaii incorecte sau eronate privind tipul, cantitatea sau valoarea
ncrcturii sau a mrfurilor, ori nu ofer documentaia prevzut de lege se pedepsete cu
144

amend cuprins ntre dublul valorii taxelor vamale i de zece ori aceste taxe. Dac fapta a fost
comis cu intenia de a eluda taxele vamale sau pentru a obine privilegii vamale, ori este grav
sau repetat, pe lng amend se poate aplica i pedeapsa nchisorii pn la 6 ani.
Oferirea sau ncercarea de a oferi documente sau certificate incorecte n aspecte
importante privind originea produselor de export islandeze sau ali factori, care ar asigura c
produsele primesc regim preferenial la importul ntr-o alt ar sau sunt considerate a fi bune
pentru o zon de tarif preferenial, n virtutea acordurilor internaionale, se pedepsete cu amend
i cu nchisoare pn la 2 ani. Cnd nu se poate stabili cine a semnat documentele sau certificatele
incorecte, responsabilitatea penal va reveni persoanei autorizate sau directorului executiv al
companiei ori instituiei competente s emit nscrisurile n discuie.
Prin art. 138 din Legea nr.69/1996 de amendare a legii vamale, s-a introdus la art. 126 din
nr.55/1987 dispoziia conform creia o persoan juridic sau conductorul ei poate fi fcut
responsabil i obligat la plata unei amenzi chiar dac nu s-a dovedit o nclcare a regulilor
vamale de ctre angajaii si, dar s-a dovedit c nclcarea s-a fcut n beneficiul persoanei
juridice.
Constituie infraciune, potrivit art. 127 din legea vamal britanic i se pedepsete cu
amend sau cu nchisoare pn la 2 ani - druirea, vnzarea sau livrarea ntr-un alt mod ori
mutarea bunurilor aflate n regim de duty-free de la bordul navelor, fr a se plti n prealabil
taxele de import, dac nu cumva alte prevederi legale privind importul au fost ndeplinite.
Violarea sau ndeprtarea unui sigiliu vamal sau altor simboluri ale vmii atrage pedeapsa
cu amend sau nchisoare pn la 6 luni. Aceeai sanciune se aplic i persoanei care accede la
mrfurile aflate sub sigiliul vamal fr a-l viola ori deteriora (art. 128).
Se pedepsete cu amend sau nchisoare pn la 2 ani vnzarea sau livrarea prin alte
mijloace a mrfurilor transportate n regim duty-free n ar, conform Legii nr.110/1951 de
legalizare a acordului de aprare dintre Islanda i SUA i privind statutul legal al forelor SUA i
posesiunilor lor, cnd destinatarul nu beneficiaz de privilegii vamale n concordan cu aceast
lege. Aceeai pedeaps se aplic i pentru primirea unor asemenea mrfuri, precum i pentru
ncercarea de a-i vinde fr a achita taxele de import ori a ndeplini alte condiii privind importul
(art. 129).
Folosirea abuziv a autorizaiilor, scutirilor sau privilegiilor vamale obinute n mod
legal, dac s-au produs violri grave ale prevederilor legii, se pedepsete cu amend i cu
nchisoare pn la 2 ani (art. 130).
Potrivit art. 132, comandantul, armatorul sau operatorul unui vas va putea fi amendat
dac documentele i certificatele prescrise de lege nu se afl la bord, nu conin informaiile
145

cerute despre toate mrfurile sau nu sunt menionate aa cum stipuleaz legea, regulamentele sau
alte instruciuni ce ar putea fi emise, sau dac a neglijat s le prezinte la controlul unui agent
vamal.
Cnd din cauza neglijenei armatorului sau operatorului este necesar o investigaie sau
un control al mrfii de pe nav, ce impune descrcarea, acetia vor suporta costurile
operaiunilor. Comandantul vasului va fi amendat, dac bunurile ncrcate pe nav, conform
declaraiei ntocmite de autoritile vamale din strintate, unde a oprit vasul, nu sunt declarate la
sosirea n Marea Britanie, nu sunt gsite pe vas sau nu sunt declarate corespunztor. n aceast
privin legea britanic a creat o prezumie legal conform creia cpitanul vasului tia sau ar fi
trebuit s tie despre situaia tuturor mrfurilor luate la bord.
Aceleai msuri se aplic i proviziilor care conform listei bunurilor sub sigiliu au fost
depozitate printre proviziile sub sigiliul vmii, dac aceste provizii depesc n mod substanial
necesarul normal de provizii ale vasului. Acei membri ai echipajului, care au semnat chitane sau
liste de bunuri sub sigiliu pentru asemenea mrfuri, ar putea fi supui aceleiai rspunderi.
Conform art. 133, fapta comandantului unui vas sau a angajatului la un antrepozit de a
elibera mrfuri nedeclarate, fr permisiunea directorului vmii ori a agentului su, constituie
infraciune i se pedepsete cu amend sau nchisoare pn la 6 ani.
Art. 135 din Legea nr.55/1987 a RUMB conine o dispoziie care nu se ntlnete n
legislaia francez ori italian. Potrivit acestui text, alte nclcri ale legii, regulamentelor sau
instruciunilor, emise n conformitate cu aceasta, se vor pedepsi cu amend i cu nchisoare pn
la 2 ani n cazuri grave i repetate. Dispoziia a fost introdus prin art. 187 din Legea nr.82/1998,
formularea fiind att de general, nct ntrunete toate trsturile unui cec n alb. Legiuitorul a
lsat pe seama agenilor constatatori i ai justiiei stabilirea faptelor concrete care constituie alte
nclcri.
n afara pedepselor cu amend i nchisoare, prevzute de legea britanic pentru
infraciunile vamale, aceasta conine i dispoziii cu privire la confiscarea mrfurilor ce au fcut
obiectul faptelor incriminate, precum i a mijloacelor folosite la nclcarea normelor legale.
Astfel, art. 136 dispune c bunurile importate ilegal, introduse n ar prin ncercare de import
ilegal sau pe alte ci ilicite, indiferent de proprietar sau de restricii care ar putea fi impuse
asupra lor, se pot confisca. Cnd bunurile supuse confiscrii nu prezint interes (sunt deteriorate,
alterate, au termenul de valabilitate expirat etc.) sau confiscarea se dovedete a fi imposibil
(bunurile au disprut), fptuitorii pot fi obligai la plata valorii bunurilor, a taxelor i altor
impuneri legate de ele.
146

n caz de nclcare grav, mijlocul de transport care a fost utilizat la svrirea infraciunii
poate fi confiscat. Confiscarea este permis chiar dac mijlocul de transport nu aparine
fptuitorului, n situaia cnd exist motive de a suspecta proprietarul c a tiut sau ar fi trebuit s
tie n ce scop a fost utilizat vehiculul sau nava sa. n locul mijloacelor de transport se poate
confisca valoarea acestora. Confiscarea acestor mijloace se poate dispune chiar dac nu s-a
pronunat o pedeaps penal. Cnd identitatea infractorului nu poate fi stabilit n 30 zile de la
efectuarea importului ilegal sau de la descoperirea bunurilor importate ilegal, acestea se predau
trezoreriei de stat fr vreo decizie judectoreasc ori a altei autoriti publice.
n conformitate cu prevederile art. 137, mijloacele de transport utilizate la svrirea
infraciunilor vamale, inclusiv n forma tentativei, pe teritoriul Marii Britanii sau n interiorul
teritoriului vamal al Islandei, se pun sub sechestru pentru a garanta plata taxelor, a amenzilor i
costurilor pe care operatorii, echipajele sau ali angajai sunt obligai s le plteasc.
Republica Belarus.
S examinm n continuare modalitile de reglementare a infraciunii de contraband n
legislaia penal a altor state. n CP al Republicii Belarus (art. 228), contrabanda are un coninut
similar cu cel din CP al FR.
Art. 228 alin. 1 CP RB trecerea n proporii mari peste frontiera vamal a Republicii
Belarus a mrfurilor i altor valori interzise sau limitate n trecerea frontierei, cu excepia celor
indicate n alin. 2 al prezentului articol, svrit cu eludarea controlului vamal sau tinuindu-le
de el, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, sau
nsoite de nedeclarare sau declarare neautentic. [191, 192]
n art. 228 alin. 2 CP al RB sunt prevzute obiectele materiale trecute peste frontiera
vamal, care determin schimbarea calificrii juridice dintr-o form normativ (art. 228 alin. 1
CP al RB) n alta (art. 228 alin. 2 CP al RB). [191, 192] La fel ca i n legislaia penal rus,
ntlnim aceleai circumstane agravante. n plus, se invoc comiterea contrabandei de dou sau
mai multe persoane (analogic art. 248 alin. (5) lit. b) CP al RM) i comiterea contrabandei de o
persoan anterior judecat pentru asemenea fapt. Nu susinem aceast ultim idee normativ,
fiind, n esen, contrar principiului non bis in idem.
Georgia.
n CP geor. contrabanda poart o alt denumire. Din coninutul art. 214 CP geor.,
denumit nclcarea regulilor vamale, deducem c este vorba despre infraciunea de
contraband.
Art. 214 alin. (1) CP geor. prevede introducerea sau scoaterea peste frontiera vamal a
Georgiei a bunurilor mobile n proporii mari, svrite cu eludarea controlului vamal, cu
147

folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, cu introducerea
datelor false n declaraia vamal. [187]
La alineatele urmtoare se prevd, de asemenea, obiectele materiale trecute peste
frontiera vamal i circumstanele agravante.
Trebuie s menionm c att n art. 188 CP al FR, ct i n art. 228 CP al RB, art. 214 CP
geor. este prezent o not care se refer la valoarea sau mrimea proporiilor mari. n art. 248 CP
al RM, valoarea bunurilor trecute peste frontiera vamal trebuie s depeasc 2500 u.c., sum
ce constituie proporie mare. Spre exemplu, n CP al RB, valoarea mrfurilor transportate trebuie
s depeasc de 2000 ori valoarea salariului minim stabilit la ziua svririi infraciunii. [187]
Cu titlu de noutate se prezint legislaia penal georgian, prevznd n coninutul normei
categoria bunurilor ce formeaz obiectul material al contrabandei bunuri mobile. n viziunea
noastr, o asemenea formul legislativ apare nu prea justificat. Or, trecerea ca element
material al infraciunii denot de acum ideea existenei unui bun mobil - ca obiect material al
infraciunii.
Bulgaria.
Contrabanda este prevzut n legislaia penal a Bulgariei de art. 242 din CP bulg. Spre
deosebire de legislaia penal a rilor membre ale CSI, legiuitorul bulgar determin formele
contrabandei n dependen de obiectul material al acesteia, enumerndu-se mrfurile, obiectele
i alte valori trecute fr autorizaia necesar.
Astfel, n baza art. 242 alin. (1) CP bulg. cine trece peste frontiera rii bunuri fr
anunarea i permisiunea organelor vamale, dac fapta este svrit:
a) de ctre o persoan care sistematic se ocup cu o asemenea activitate;
b) cu folosirea unui document oficial strin ori fals, ori a unui document oficial care
conine informaii incorecte;
c) de ctre o persoan cu funcie de rspundere, nemijlocit legat de serviciul vamal;
d) la trecerea substanelor toxice ori cu efect puternic, mijloacelor explozive,
armamentului i muniiilor sau
e) la trecerea bunurilor ori mrfurilor n cantitate mare n scop de realizare a activitii
de ntreprinztor ori de producere;
g) de dou sau mai multe persoane prin nelegere prealabil [193]
se pedepsete pentru contraband calificat cu privaiune de libertate pn la 6 ani i
amend pn la 2000 de leva. [193]
Potrivit art. 242 alin. (2) CP bulg. cine fr permisiunea corespunztoare va trece peste
frontiera rii substane narcotice i (sau) analoagele lor, care prezint un pericol social, se
148

pedepsete cu privaiune de libertate de la 10 pn la 15 ani i amend de la 100 la 200 mii de
leva. [193]
n baza art. 242 alin. (3) CP bulg. cine fr permisiunea corespunztoare va trece peste
frontiera rii precursori ori mijloace i instrumente pentru producerea substanelor narcotice,
va fi pedepsit cu privaiune de libertate de la 2 pn la 10 ani i amend de la 50 la 100 mii de
leva. [193]
Dac obiectul material al contrabandei, prevzut de alineatele anterioare, va fi n
proporie deosebit de mare i cauza este deosebit de grav ori careva dintre persoane, indicate la
lit. g) a alin. (1) este un funcionar vamal, pedeapsa: n cazul infraciunii prevzute de alin. (1) -
privaiune de libertate de la 5 pn la 15 ani i amend de la 50 la 200 mii de leva; n cazul alin.
(2) i (3) - privaiune de libertate de la 15 pn la 20 ani i amend de la 200 la 300 mii de leva.
[193]
n cazul prevzut de lit. a), d), e) ale alin. (1), alin. (2)-(4), instana poate n loc de
amend de a stabili confiscarea unei pri ori a ntregii averi a vinovatului, iar n cazul lit.a) i
expulzarea obligatorie. [193]
Obiectul material al contrabandei este ridicat n folosul statului, indiferent de faptul cui
aparine acesta cu drept de proprietate, iar dac acesta lipsete ori este nstrinat, atunci se
ncaseaz valoarea acestuia n baza preurilor stabilite pe pia la unitate.
Pregtirea infraciunii prevzute de alin. (2)-(4) se pedepsete cu privaiune de libertate
pn la 5 ani. [193]
Armenia. Estonia.
Legislaia penal a Armeniei opereaz cu noiunea de contraband n contextul
infraciunii prevzute de art. 215 CP arm. Astfel, n baza art. 215 alin. 1 CP arm. este prevzut
rspunderea penal pentru contraband, adic trecerea peste frontiera vamal a Republicii
Armenia a mrfurilor, valorilor culturale ori altor bunuri, cu excepia celor prevzute la art. 215
alin. 2 CP arm., eludnd controlul vamal ori tinuindu-le de el, ori cu folosirea frauduloas a
documentelor vamale ori a altor documente, dac este comis n proporii mari. [190]
n cazul n care contrabanda este comis cu substane narcotice, psihotrope, cu efect
puternic, toxice, radioactive ori explozive, muniii, arme, cu excepia armei de vntoare cu eav
lis i a muniiilor pentru aceasta, arme de nimicire n mas cu caracter chimic, biologic etc.,
mrfuri strategice importante i valori culturale, pentru care sunt stabilite reguli speciale,
rspunderea penal intervine n baza art. 215 alin. 2 CP arm. [190]
149

Aceeai formul legislativ este adoptat i de ctre legiuitorul eston, doar c
contrabanda este definit prin urmtoarele metode de manifestare: prin tinuire, prin eludare,
prin oricare alt mijloc fraudulos. [198]
Ca circumstane agravante, potrivit legii armene, sunt prevzute:
Art. 215 alin. 3 CP arm.
- comiterea infraciunii cu folosirea situaiei de serviciu;
- de ctre o persoan eliberat de anumite forme ale controlului vamal ori de ctre
persoana mputernicit pentru trecerea peste frontiera vamal a unor mrfuri ori mijloace de
transport, eliberate de formele corespunztoare de control vamal;
- cu aplicarea violenei fa de persoana care realizeaz controlul vamal.
Art. 215 alin. 4 CP arm.
- comiterea infraciunii de ctre un grup criminal organizat. [190]
Opernd cu norma ce prevede rspunderea penal pentru contraband potrivit CP arm.
stabilim c legiuitorul armean apreciaz n aceeai msur gradul prejudiciabil al infraciunii de
contraband cu valori culturale i alte bunuri, fapte invocate la art. 215 alin. 1 CP arm. ns, se
admit i anumite incoerene sub aspect de previziune normativ, valorile culturale gsindu-i
reflectare dubl, n calitatea de obiect material. Doar, c n cazul art. 215 alin. 1 CP arm. acesta
trebuie s fie caracterizat de anumite semne cantitative, iar art. 215 alin. 2 CP arm. nu reflect
asemenea condiiuni. ns formula legislativ, dup care sunt prevzute ntr-un singur cadru toate
obiectele materiale care au caracter special n contextul infraciunii de contraband, este, n
viziunea noastr, una plauzibil. [190]
Republica Azerbaidjan. Republica Crgzstan.
Potrivit art. 206.1 CP azerb., art. 204 CP krg. [186, 188] contrabanda este definit ca
fiind trecerea n proporii mari peste frontiera vamal a Republicii Azerbaidjan/Republicii
Crgstan a mrfurilor i altor bunuri, cu excepia celor indicate n art. 206.2 CP azerb., comis
prin eludarea controlului vamal sau tinuindu-le de el ori cu folosirea frauduloas a
documentelor ori mijloacelor de identificare vamal, sau nsoit de nedeclararea ori declararea
neautentic. n cazul unor obiecte materiale speciale - arme, muniii, substane narcotice, valori
culturale etc. faptele urmeaz a fi calificate n baza art. 216.2 CP azerb. [186]
La nivelul unor forme agravante ale infraciunii, contrabanda prevzut de art. 216.3-
216.4 CP azerb. prevede:
- comiterea infraciunii n mod repetat;
- de un grup de persoane prin nelegere prealabil;
- de ctre o persoan cu funcie de rspundere cu folosirea situaiei de serviciu;
150

- cu aplicarea violenei fa de persoana care realizeaz controlul vamal;
- comis de ctre un grup criminal organizat.
Este evident indicaia legiuitorului azerbaidjan asupra sintagmei persoan cu funcie de
rspundere cu folosirea situaiei de serviciu, stabilind o anumit claritate n acest sens. Or,
legislaia Republicii Moldova nu este univoc n acest demers de calificare juridic.
Legislaia crgstan la acest capitol doar exclude din lista circumstanelor agravante
comiterea infraciunii de un grup de persoane prin nelegere prealabil. [188]
Turcmenistan.
n conformitate cu art. 254 alin. (1) CP turcm. contrabanda constituie trecerea n
proporie mare peste frontiera vamal a Turcmenistanului a bunurilor i mrfurilor, fa de care
sunt stabilite anumite reguli speciale de trecere peste frontiera vamal a Turcmenistanului, cu
excepia celor indicate n art. 254 alin. (3) CP turcm., comis prin tinuirea de controlul vamal
sau eludndu-se controlul vamal, ori prin folosirea frauduloas a documentelor sau mijloacelor de
identificare vamal, sau nsoit de nedeclararea ori declararea neautentic. [196]
n cazul n care fapta indicat la art. 254 alin. (1) CP turcm. este comis n mod repetat,
de un grup de persoane prin nelegere prealabil ori de ctre un grup criminal organizat, de ctre
o persoan cu funcie de rspundere cu folosirea situaiei de serviciu ori de ctre o persoan
eliberat de control vamal, precum i n cazul contrabandei cu aplicarea violenei fa de
persoana care realizeaz controlul vamal, calificarea juridic are loc n baza art. 254 alin.(2) CP
turcm., aceasta constituind o componen cu circumstane agravante n raport cu componena de
baz anterior amintit.
Dup aceeai metod de tehnic legislativ, se conduce legiuitorul turcmen pentru a
indica asupra altor obiecte materiale care pot determina existena contrabandei. Astfel, n cazul
n care are loc trecerea peste frontiera vamal a Turcmenistanului a substanelor narcotice,
psihotrope, toxice, armamentului, muniiilor, valorilor culturale etc., prin metodele prevzute la
art. 254 alin. (1) CP turcm., aceasta se calific n baza art. 254 alin.(3) CP turcm., iar dac este
comis n una dintre formele agravante prevzute la art. 254 alin. (2) CP turcm., calificarea se
face potrivit art. 254 alin.(4) CP turcm.
n viziunea noastr, dei din punct de vedere teoretic principiul sistematicitii normelor
penale nu este n deplin msur aplicat de ctre legiuitorul turcmen, totui, din punct de vedere
aplicativ, norma penal prevzut la art. 254 CP turcm. este eficient.
n concluzie, n viziunea noastr, fenomenul contrabandei este cunoscut pentru toate
comunitile, ns combaterea acestuia este particularizat de la un sistem normativ la altul. Este
cert c sistemul vamal este suveran, dar, totui, combaterea fenomenului de contraband care
151

se situeaz de pe poziia unei infraciuni transfrontaliere - trebuie s urmeze anumite
particulariti specifice i unificate. Altfel, fenomenul urmeaz s capete o dezvoltare i mai
mare dect a fost nregistrat n perioada contemporan.

3.9. Concluzii la Capitolul 3
1. Incriminarea infraciunii de contraband este un imperativ absolut pentru asigurarea
ordinii n domeniul raporturilor juridice vamale, adic pentru protejarea regimului juridic vamal.
2. Lund n vedere faptul c contrabanda este o aciune ilicit de eludare a taxelor vamale,
se apreciaz c incriminarea infraciunii a avut drept cauz principal asigurarea ncasrii acestui
impozit.
3. Legislaia Republicii Moldova, prin coninutul art. 248 CP al RM face referire, n
viziunea noastr, ntre contrabanda simpl, contrabanda special i contrabanda calificat. Or,
componena infraciunii prevzute la art. 248 alin. (2) (3) CP al RM nu este o form agravant
a infraciunii, ci o indicare a aplicrii regulilor de delimitare a infraciunii pe baz de obiect
material. De asemenea, unele modaliti normative nu-i gsesc inciden n cazul tuturor acestor
coninuturi de lege. n ceea ce vizeaz componena infraciunii prevzute de art. 248 alin. (5) CP
al RM, aceste este un coninut circumstanial agravant. Sub aspectul individualizrii rspunderii
penale, norma art. 248 alin. (5) CP al RM, n viziunea noastr, nu corespunde unor strategii
adecvate de combatere juridico-penal a contrabandei i urmeaz a fi exclus din acest cadru
normativ.
4. Obiectul juridic nemijlocit al infraciunii de contraband este format din ansamblul de
relaii sociale referitoare la regimul vamal, relaii a cror normal desfurare i dezvoltare este
condiionat de respectarea regulilor impuse de lege pentru controlul vamal de mrfuri sau de
alte bunuri.
5. Exist un ir de divergene n ceea ce privete etimologia unei singure entiti
materiale, care, la rndul ei, poate dicta interpretarea diferit. Pornind de la faptul c o
interpretare extensiv defavorabil nu este admis de legea penal n vigoare, precum i c
contradiciile de legislaie se aplic n interesul persoanei vinovate, se determin c noiunea de
valori culturale, utilizat n dispoziia art. 248 alin. (4) CP al RM, nu corespunde pe deplin
sensului avut n vedere de legiuitor. Alegaia abordat doar n Convenia de la Paris din 1970 nu
este pe deplin justificat, impunndu-se i o referire la alte acte normative de nivel naional i
internaional, care o completeaz.
6. n cazul contrabandei, ca persoane cu funcie de rspundere pot fi: persoanele care
exercit funcii de control la frontiera republicii; persoanele care au dreptul de a se afla n zona
152

de supraveghere vamal; persoanele care exercit funciile de reprezentant al puterii de stat la
trecerea frontierei; persoanele responsabile pentru transportarea peste frontiera vamal a
mrfurilor, obiectelor i a altor valori care sunt pasibile controlului vamal; persoanele care se
bucur de faciliti vamale n baza legislaiei n vigoare.
7. Trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a bunurilor prin metoda folosirii
frauduloase a documentelor nu este prevzut n art. 248 alin. (4) CP al RM, avnd cadru
aplicativ doar n contextul infraciunii de contraband, prevzut n art. 248 alin. (1)-(3) CP al
RM ori n cazul individualizrii rspunderii penale anume a acestor infraciuni potrivit art. 248
alin. (5) CP al RM. Reducerea limitelor de coninut normativ n contextul dispoziiei art. 248
alin. (4) CP al RM comparativ cu varianta-tip a infraciunii, n special, referitor la modalitile
normative ce pot cdea sub inciden penal, dicteaz posibiliti de evitare a normativului penal
sub acest aspect. Valoarea cultural, neputnd fi evaluat n bani, poate uneori lua o alt form,
poate fi calificat n baza altui coninut normativ, cu mult mai eficient pentru infractor, avndu-se
n vedere modalitatea faptic de realizare a elementului material.
8. n concluzie, menionm c elementul intelectiv const n contientizarea pericolului
social n cazul folosirii situaiei de serviciu pentru trecerea mrfurilor peste frontiera vamal i
elementul volitiv rezid n dorina de a svri aceast aciune.
9. Stabilirea locului comiterii contrabandei are importan i din urmtorul punct de
vedere: regimul vamal i relaiile sociale din domeniul vamal posed un grad al suveranitii
aplicative. Adic, sistemul de protecie juridic a relaiilor sociale din domeniul vamal sunt
supuse proteciei doar n limitele teritoriului vamal. n cazul n care se comite o infraciune de
contraband pe teritoriul altui stat, aceast infraciune nu poate fi sancionat potrivit legislaiei
penale a Republicii Moldova. Or, contrabanda comis n Ucraina, spre exemplu, nu constituie
contraband n Republica Moldova.
10. n marea majoritate a cazurilor, eschivarea de la achitarea plilor vamale constituie o
premis a infraciunii de contraband. Gradul prejudiciabil al acestor infraciuni, n viziunea
noastr, este, cel puin, de acelai nivel, fapt care impune majorarea limitelor de pedeaps pentru
infraciunea prevzut n art. 249 CP al RM pn la limita minim a celei de contraband.
11. Principalul semn care face delimitarea infraciunii de contraband (art. 248 CP al
RM) de contravenia de nclcare a regulilor vamale n forma contrabandei (art. 287 alin. (10)
Ccon. al RM) este gradul prejudiciabil al infraciunii i previziunea normei n legea penal. Or,
gradul prejudiciabil constituie caracteristica rezultatului influenei faptei asupra grupului de
relaii sociale determinate prin norma juridico-penal.
153

12. Dup regulile unor tehnici legislative n materie penal, fapta pentru a fi calificat ct
se poate de corect, impune o previziune normativ ct mai clar, fiind redus n precizarea multor
semne de ordin obiectiv. Practica judiciar denot un ir de modaliti faptice care ofer
posibilitatea evitrii cadrului normativ penal. Sistematizarea n continuare a acestora din urm va
oferi multe soluii legislative capabile a gsi calea adecvat de modificare a legislaiei penale i
sub acest aspect.
13. Reieind din specificul pasibilitii de pedeaps pentru infraciunea de contraband,
concluzionm c pedepsele, de fapt, creeaz o premis iniial de comitere a faptei infracionale
n aceast form, efectul aplicrii legii penale fiind nesemnificativ din punct de vedere economic
comparativ cu efectele comiterii infraciunii n ansamblu.
14. n viziunea noastr, norma prevzut de la art. 248 CP al RM se impune a fi
modificat, lund n vedere CV al Rom., sub urmtorul aspect:
- includerea n aciune a unor metode generale prin care se manifest infraciunea de
contraband;
- excluderea unor modaliti normative de manifestare a infraciunii de contraband din
coninutul acestei norme;
- unificarea pe ct se poate de posibil a obiectelor materiale speciale ale contrabandei n
o singur form agravant.
15. Cu titlu de noutate se prezint legislaia penal georgian, prevznd n coninutul
normei categoria bunurilor ce formeaz obiectul material al contrabandei bunuri mobile. n
viziunea noastr, o asemenea formul legislativ apare nu prea justificat. Or, trecerea ca
element material al infraciunii denot de acum ideea existenei unui bun mobil - ca obiect
material al infraciunii.
16. Dei sunt de aceeai natur prejudiciabil, ns diferite ca coninut i esen, nu
suntem promotorii unei uniti ntre infraciunea de contraband i cea de eschivare de la
achitarea plilor vamale, soluie admis de legiuitorul italian, n particular prin prevederea c
contrabanda este sustragerea mrfurilor introduse sau scoase din ar, de la plata taxelor
vamale i de la efectuarea controlului vamal.
17. n concluzie, legislaia francez n domeniul vamal se situeaz, n viziunea noastr, de
pe anumite poziii superioare comparativ cu alte legislaii n acest domeniu, stabilind clar
deosebirea dintre o contravenie i un delict vamal nu numai dup anumite proporii, ci i n baza
unor modaliti clar definite i consecvent aranjate n Codul francez al vmilor.
18. Merit atenie sanciunile adoptate de ctre legiuitorul german n caz de comitere a
infraciunii de contraband. Probabil nivelul de dezvoltare a acestei ri dicteaz o asemenea
154

posibilitate i necesitate. Or, Republica Moldova nu poate admite, cel puin la moment, preluarea
unor limite de sancionare att de minime pentru comiterea infraciunii de contraband.
19. Legiuitorul Republicii Moldova ar putea prelua anumite repere de tehnic legislativ
adoptate n Ucraina, n special fcnd referire strict la esena obiectului juridic al infraciunii de
contraband. n cazul n care ar fi admis teza c obiectul juridic este constituit n primul rnd din
relaiile sociale privitoare la regimul vamal, acesta ar putea constitui infraciunea de contraband
economic, iar dac obiectul juridic este format, n principal, din relaiile sociale privitoare la
sntatea public, ar fi necesar o reevaluare sub aspect tehnic, inclusiv prin previziunea unor
norme separate legate de contrabanda cu diferite obiecte materiale.155


CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI
Cercetrile tiinifice desfurate pe parcursul mai multor ani, asimilate deprinderilor
aplicative acumulate, au determinat naintarea unui ir de concluzii generale i recomandri,
inclusiv cu caracter de lege ferenda, care au ca obiect infraciunea de contraband. n particular,
concluziile generale ale tezei sunt:
1. Problema tiinific important soluionat prin intermediul cercetrii tiinifice
realizate reiese din conturarea unei politici clare a Republicii Moldova n ceea ce privete
combaterea contrabandei prin mijloace de drept penal, reieind, n principal, din crearea unor
limite de cadru normativ mai eficiente n aplicare, excluderea diferitor controverse sub aspect de
norme adoptate i aflate n aciune la momentul actual, precum i includerea n circuitul normativ
a unor norme care s supun rspunderii penale faptele ilegale de pseudocontraband.
2. Lund n vedere particularitile aezrii geografice a Republicii Moldova, precum i
reglementarea normativ a domeniului vamal n diferite state, se constat faptul c o atenie
aparte asupra regimului juridic vamal se impune drept necesar. Aceast necesitate apare, n
primul rnd, din eventualitatea identificrii locului comiterii infraciunii de contraband i al
aciunii legii penale n spaiu. Cu att mai mult, c regimul vamal se impune printr-un cadru
normativ suveran. Or, nu poate fi vorba despre o contraband comis la frontierele Republicii
Moldova i supus rspunderii penale n alte state i, respectiv, comiterea infraciunii de
contraband n alte state i supus rspunderii penale potrivit legislaiei Republicii Moldova.
3. Contrabanda, ca infraciune, formeaz diferite tipuri de componene normative:
componene de baz alternative n contextul art. 248 alin. (1)-(4) CP al RM, i o singur
componen cu circumstane agravante art. 248 alin. (5) CP al RM, care se refer la toate
aceste componene de baz. Sub aspectul individualizrii rspunderii penale, norma art. 248 alin.
(5) CP al RM, n viziunea noastr, nu corespunde unor strategii adecvate de combatere juridico-
penal a contrabandei i urmeaz a fi exclus din acest cadru normativ.
4. Prin coninutul normei prevzute n art. 248 alin. (4) CP al RM nu ntotdeauna se
reuete, n viziunea noastr, a supune proteciei juridice adecvate relaiile sociale care suport
daune. Acest ultim lucru reiese din incertitudinile de definire a valorii culturale, precum i din
metodele prevzute de comitere a infraciunii n aceast formul normativ. Ideea legiuitorului
de a include n coninutul art. 248 alin. (4) CP al RM doar unele modaliti normative prevzute
la art. 248 alin. (1) CP al RM pare a fi nu prea clar i optimal. Aceast soluie poate dicta,
uneori, posibilitatea evitrii normativului penal sub acest aspect.
156

5. Legiuitorul a admis anumite corelaii de norme juridice, cnd unele componene de
infraciune nu dicteaz posibilitatea net de delimitare de alte componene de infraciuni. n
particular, apelm la infraciunile legate de circulaia ilegal a drogurilor (art. 217 alin. (2)-(4);
art. 217/1 alin. (2)-(4); 217/2, 217/3 CP al RM), transportarea ilegal a substanelor explozive ori
a materialelor radioactive (art. 292 CP al RM) etc.
6. Infraciunea de contraband i cea de eschivare de la achitarea plilor vamale nu pot
forma un concurs ideal de infraciuni, deoarece se impun cu deosebiri eseniale, distincia
ncepnd chiar cu obiectul lor nemijlocit.
7. n marea majoritate a cazurilor, eschivarea de la achitarea plilor vamale constituie o
premis a infraciunii de contraband. Gradul prejudiciabil al acestor infraciuni, n viziunea
noastr, este, cel puin, de acelai nivel, fapt care impune majorarea limitelor de pedeaps pentru
infraciunea prevzut n art. 249 CP al RM pn la limita minim a celei de contraband.
8. Reieind din specificul pasibilitii de pedeaps pentru infraciunea de contraband,
concluzionm c pedepsele, de fapt, creeaz o premis iniial de comitere a faptei infracionale
n aceast form, efectul aplicrii legii penale fiind nesemnificativ din punct de vedere economic
comparativ cu efectele comiterii infraciunii n ansamblu.
Aceast idee are la baz anumite soluii nu prea eficiente. Astfel, n cazul n care
persoana fizic comite infraciunea de contraband, prevzut de art. 248 alin. (1) CP al RM, n
lipsa unor circumstane agravante generale, care ar individualiza pedeaps penal, limita minim
a sanciunii ar putea fi 150 u.c. Contrabanda, ns, n aceast form trebuie s fie comis n
valoare de pn la 5000 u.c. Alta este situaia n care contrabanda, depind la minimum valoarea
a 5000 u.c. i calificat potrivit art. 248 alin. (5) CP al RM, va fi urmat de posibilitatea aplicrii
unei pedepse exclusiv n forma nchisorii pe un termen de la 3 la 10 ani.
9. Nu toate modalitile aplicative care au legtur cu nclcarea regimului vamal i
prezint pericol pentru sistemul economic al Republicii Moldova sunt prevzute de legea penal,
fapt care impune adoptarea unor noi norme n vederea completrii acestor viduri legislative. Este
necesar completarea CP al RM cu infraciunea de pseudocontraband.
n contextul celor relatate n teza de doctorat, am naintat i cteva recomandri, n
special:
- excluderea normei de trimitere de la art. 133 CP al RM, n legtur cu analiza
sintagmei valori culturale. n acest sens, se impune racordarea dispoziiei la norma
prevzut n Legea culturii, dat fiind faptul, c anume aceasta conine explicarea
noiunii de valoare cultural i bun cultural;
- modificarea prin unificare a alin. (2) i (3) din art. 248 CP al RM;
157

- excluderea circumstanelor agravante prevzute n alin. (5) art. 248 CP al RM i cele
prevzute n alin. (2) i (3) art. 249 CP al RM;
- modificarea sanciunilor reieind din proporia daunei cauzate prin infraciunea de
contraband i cea de eschivare de la achitarea plilor vamale. Infraciunea
prevzut la art. 249 CP al RM trebuie s ating cel puin limitele minime ale
pedepsei prevzute la art. 248 n alin. (1) CP al RM;
- incriminarea aciunii de pseudoexport sau pseudoimport, incluznd n acest sens o
norm concret n legislaia penal naional.
Ca rezultat, n viziunea noastr, norma penal prevzut de art. 248 CP al RM urmeaz a
fi expus n urmtoarea redacie sau formul legislativ:
Articolul 248. Contrabanda
(1) Trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor, obiectelor i
a altor valori n proporii mari, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin
ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas
a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau
declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei,
se pedepsete cu amend n mrime de la 300 la 600 uniti convenionale sau cu
munc neremunerat n folosul comunitii de la 180 la 240 de ore ori cu nchisoare de la 1
la 4 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 2000 la 5000 uniti
convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate.
(2) Trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a substanelor narcotice,
psihotrope, analoagelor lor, precursorilor, precum i a materialelor ori utilajelor destinate
producerii, preparrii sau prelucrrii substanelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor
lor; a substanelor cu efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive, a deeurilor nocive;
a armamentului, substanelor i dispozitivelor explozive, muniiilor, materialului nuclear i
instalaiilor nucleare, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n
locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a
documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare
neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei,
se pedepsete cu amend n mrime de la 600 la 5000 uniti convenionale sau cu
nchisoare de la 4 la 6 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la
6000 la 10000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit
activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
158

(3) Trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a valorilor culturale,
eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special
pregtite i/sau adaptate n acest scop ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a
mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n
documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei, precum i nereturnarea
pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n cazul n
care ntoarcerea lor este obligatorie,
se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 8 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu
amend n mrime de la 7000 la 10000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a
exercita o anumit activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 248/1. Pseudocontrabanda
Pseudotrecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor, dac
aceste aciuni au cauzat daune n proporii mari,
se pedepsete cu amend n mrime de la 200 la 500 uniti convenionale sau cu
munc neremunerat n folosul comunitii de la 180 la 240 de ore ori cu nchisoare de pn
la 3 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 2000 la 5000 uniti
convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate.

Planul de cercetri de perspectiv este orientat spre:
- investigarea criminalistic a infraciunii de contraband;
- analiza juridico-penal a infraciunii de eschivare de la achitarea plilor vamale,
argumentndu-se necesitatea meninerii acestei incriminri penale ori invocarea
posibilitii de excludere a acesteia din coninutul normativului penal;
- caracteristica criminologic a infraciunilor care afecteaz regimul vamal al
Republicii Moldova;
- estimarea posibilitilor de elaborare a unui cadru juridic unic de combatere a
fenomenului contrabandei n regiune;
- evaluarea impactului aciunii normei privind pseudocontrabanda;
- evaluarea posibilitilor de racordare a legislaiei vamale la standardele comunitare.
159

BIBLIOGRAFIE
1. Antoniu G. Urmarea imediat. Contribuii la clarificarea conceptului. n: Revista
de drept penal, Bucureti, 1999, Anul VI, nr.1, ianuarie-martie, p. 38-39.
2. Aram E. Istoria dreptului romnesc. Chiinu, 1995. 291 p.
3. Avrigeanu T. Reflecii asupra valorii sociale ca obiect al ocrotirii penale. n:
Revista de drept penal, Bucureti, 1997, anul IV, nr.3, iulie-septembrie, p. 68-74.
4. Barbneagr A. .a. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. Chiinu:
Centrul de drept al avocailor, 2009. 860 p.
5. Barbneagr A. .a. Codul penal comentat i adnotat. Chiinu: Cartier Juridic,
2005. 656 p.
6. Basno C., Dardac N., Floricel C. Moned. Credit. Bnci. Bucureti: Editura
Didactic i Pedagogic, R.A., 1995. 375 p.
7. Berliba V., Sobieki R. Aspecte de drept penal privind contrabanda cu valori
culturale, p. 82-87. n: Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale
Protecia juridic a valorilor culturale n Republica Moldova. Chiinu: Academia
tefan cel Mare, 2008. 290 p.
8. Berliba V., Sobieki R. Finanarea terorismului fenomen cu nuane factoriale
multiple, p. 61-65. n: Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale
Tendine globale i regionale ale terorismului la etapa contemporan. Probleme
de cooperare a poliiei n contracararea terorismului. Chiinu: Academia tefan
cel Mare, 2007. 166 p.
9. Borodac A. Drept penal. Calificarea infraciunilor. Chiinu, 2006. 192 p.
10. Borodac A. Drept penal. Partea general. Chiinu, 2005. 242 p.
11. Borodac A. Manual de drept penal. Partea special. Chiinu: Academia tefan
cel Mare a MAI, 2004. 622 p.
12. Boroi A. Drept penal. Partea general. Ediia II-a. Bucureti: All Beck, 2000. 352
p.
13. Bruntein B. Dreptul penal al R.P.R. Partea special. Partea III. Bucureti, 1962.
165 p.
14. Brnz S., Ulianovschi X., Stati V., urcanu I., Grosu V. Drept penal. Partea
special. Volumul II. Chiinu: Cartier, 2005. 804 p.
15. Bujor V., Pop O. Criminalitatea n domeniul fiscal. Timioara: Editura Mirton,
2002. 90 p.
16. Bulai C. Drept penal romn. Partea general. Vol.I. Bucureti, 1992. 23 6p.
160

17. Burlacu I. Sugestii privind armonizarea legislaiei noastre n raport cu legislaia
european n ce privete infraciunile la regimul vamal. n: Teoria cu privire la
cauzele penale i contraveniile administrative - Dreptul, 2002, nr.1, p. 153.
18. Caraiani Gh., Cazacu C. Vmuirea mrfurilor de export-import. Bucureti: Editura
Economic, 1996. 680 p.
19. Cernea E., Molcu E. Istoria statului i dreptului romnesc. Bucureti: ansa-SRL,
1994. 169 p.
20. Cernea E., Molcu E. Istoria statului i dreptului romnesc. Bucureti: ansa-SRL,
Universul, 1993. 280 p.
21. Ciobanu I. Criminologie. Vol. II. Chiinu: Cartdidact, 2004. 298 p.
22. Codul contravenional al Republicii Moldova din 24 octombrie 2008, nr. 218-XVI.
n: Monitorul Oficial din 16 ianuarie 2009, nr.3-6/15.
23. Codul fiscal al Republicii Moldova din 24 aprilie 1997, , nr.1163-XIII n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 18 septembrie 1997, nr.62/522.
24. Codul penal al Republicii Moldova din 18 aprilie 2002, nr.985-XV. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova din 14 aprilie 2009, nr.72-74/195.
25. Codul penal al Republicii Moldova, adoptat de Sovietul Suprem al RSS
Moldoveneti la 24 martie 1961. n: Vetile Sovietului Suprem al RSS
Moldoveneti, 1961, nr.10.
26. Codul penal al Romniei. Codul de procedur penal. Bucureti, Loba Lex, 2000.
27. Codul penal romn al vmilor. n: Monitorul Oficial din 15 iunie 1874.
28. Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.1149-XIV din 20 iulie
2000. n: Monitorul Oficial, 23 decembrie 2000, nr.160-162/1201. Republicat n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Ediie special din 1 ianuarie 2007, p.
103.
29. Constituia Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 29
iulie 1994. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.
30. Convenia cultural european, adoptat la Paris, la 19 decembrie 1954. n vigoare
pentru Republica Moldova din 24 mai 1994. Aderat prin Hotrrea Parlamentului
nr.98-XIII din 12 mai 1994. n ediia oficial "Tratate internaionale", 2006,
Volumul 35, p.9 Tratate internaionale, 1999, Vol. 7, p. 193.
31. Convenia European pentru Aprarea Drepturilor Omului i Libertilor
Fundamentale, ratificat prin Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova din 24
iulie 1997. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.54-55.
161

32. Convenia internaional privind asistena administrativ reciproc pentru
prevenirea, investigarea i reprimarea infraciunilor vamale din 9 iunie 1977,
ratificat prin Legea nr.275-XV din 21 iunie 2001.
33. Convenia pentru protecia bunurilor culturale n caz de conflict armat din 14 mai
1954. Aderat prin Hotrrea Parlamentului nr.597-XIV din 24 septembrie 1999. n
vigoare pentru Republica Moldova din 9 martie 2000. n: Ediia oficial Tratate
internaionale, 2001, Vol.27, p. 132.
34. Convenia privind protecia patrimoniului mondial, cultural i natural din 23
noiembrie 1972. Aderat prin Legea Republicii Moldova nr.1113-XV din 6 iunie
2002.
35. Costin M. Rspunderea juridic. Cluj, 1974. 66 p.
36. Covalciuc T. Rspunderea contribuabililor pentru nclcarea legislaiei privind taxa
pe valoarea adugat. n: Contabilitate i audit, 2001, nr.7, p. 17.
37. Culegeri de hotrri explicative ale CSJ. Hotrrea Plenului CSJ nr.19 din 10 iulie
1997, cu modificrile pn n 2001. 146 p.
38. Curtea Suprem a Republicii Moldovei. Dosarul nr. 1ra 160/2008.
39. Cunir V., Berliba V. Aspecte juridico-penale ale evaziunii fiscale a
ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor. Studiu monografic. Chiinu:
Academia tefan cel Mare, 2002. 208 p.
40. Declaraia Universal a Drepturilor Omului, adoptat la 10 decembrie 1948.
41. DEX - Dicionarul Explicativ al Limbii Romne. Ediia a II-a. Bucureti: Univers
Enciclopedic, 1998. 1194 p.
42. Dima T. Drept penal. Partea general. Ediia a II-a, revzut i adugit n baza
Legii nr.-278/2006 de modificare a Codului penal. Bucureti: Hamangiu, 2007.
762p.
43. Dobrinoiu V., Pascu I., Lazr V., Nistoreanu Gh., Molnar I., Boroi A. Drept penal.
Partea general. Bucureti, 1992. 192 p.
44. Dorobanu H. Tranzacii comerciale. Bucureti: Lumina Lex, 1998. 246 p.
45. Dumbrav H. Infraciunea de nelciune. Controverse. n: Revista de drept penal,
Bucureti, 1998, Anul V, nr.4, octombrie - decembrie, p. 30-36.
46. Dumitrescu C. Infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitii
Europene. n: Revista de drept penal (Penal law review). Anul XV. Bucureti: R.A.
Monitorul Oficial, 2008 (ianuarie-martie), p. 81-94.
162

47. Economie politic. Vol. II. Ediia a II-a revzut i mbuntit. Bucureti: Editura
Didactic i Pedagogic, 1973. 600 p.
48. Florea V., Glc V., Bodarev A. Momentul de consumare a infraciunii de
diminuare a plilor la bugetul public naional de ctre ntreprinderi, instituii i
organizaii. n: Revista Naional de Drept, 2002, nr.7, p. 50.
49. Gliga I. Consideraii privind definiia rspunderii juridice. Cluj, 1970. 145 p.
50. Gomien D. Introducere n Convenia European a Drepturilor Omului (Strasbourg,
1991). Bucureti: Editura ALL, 1993. 66 p.
51. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova, 22 ianuarie 2009, nr. 27 Cu privire la
aprobarea Acordului de parteneriat ntre Guvern i Academia de tiine a
Moldovei pentru anii 2009-2012. n: Monitorul Oficial, 3 februarie 2009, nr. 19-
21, art. 79.
52. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu privire la
practica judiciar de aplicare a unor prevederi ale legislaiei fiscale, 1997, nr.13.
n: Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 1997, nr.6
53. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova Privind
practica judiciar n cauzele referitoare la contraband, eschivarea de la
achitarea plilor vamale i contraveniile vamale din 24 decembrie 2010, nr.5. n:
Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2011, nr.2-3, p. 23.
54. http://facultate.regielive.ro/proiecte/drept/contrabanda-26937.html
55. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330544
56. http://unimedia.md/?mod=news&id=18534.
57. http://www.moldpres.md/pdf/3350445_md_program_activi.pdf
58. Lefterache L. Infraciunile economice. n: Revista de drept penal. Bucureti, 1998,
Anul V, nr.3, iulie-septembrie, p. 113.
59. Legea 86 din 10 aprilie 2006. Codul vamal al Romniei. n: Monitorul Oficial,
Partea I, 19 aprilie 2006, nr. 350.
60. Legea culturii nr.413-XIV din 27 mai 1999. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 5 august 1999, nr.83-86/401.
61. Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere i
scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoanele fizice.
n: Monitorul Oficial, 2002, nr.185-189.
62. Legea privind cultele religioase i prile lor componente nr.125-XVI din 11 mai
2007 n: Monitorul Oficial nr.127-130/546 din 17 august 2007.
163

63. Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi, 3 ianuarie
1992, nr.845-XII. n: Monitorul, 28 februarie 1994, nr.2/33.
64. Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor,
15 noiembrie 2001, nr.633-XV. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 15
noiembrie 2001, nr.139-140/1084.
65. Legea Republicii Moldova privind taxa pe valoarea adugat, 8 noiembrie 1994
nr.264-XIII. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.10/96.
66. Legea Serviciului public, 4 mai 1995, nr.443-XIII. n: Monitorul Oficial, 2
noiembrie 1995, nr.6/681
67. Maimescu S. Comiterea contrabandei prin metoda nedeclarrii mrfurilor,
obiectelor i a altor valori, sau declararea neautentic a lor n documentele vamale
i alte documente, necesare la trecerea frontierei, p. 55-67. n: Materialele
Conferinei tiinifico-practice republicane Criminalitatea organizat i economia
tenebroas n Republica Moldova (26 februarie 1999). Chiinu: ARC, 1999.
68. Maimescu S. Obiectul material al contrabandei ca obiect de atentare asupra
securitii publice a statului. n: Revista Naional de Drept, 2005, nr.1, p.21.
69. Maimescu S. Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i delimitri.
n: Revista Naional de Drept, 2004, nr.5, p. 19.
70. Maimescu S. Unele aspecte practice ale executrii sentinelor pronunate pe
cauzele penale de contraband intentate persoanelor juridice pe teritoriul vamal al
Republicii Moldova. n: Revista Naional de Drept, 2009, nr.10-12, p. 190.
71. Maimescu S., Florea C. Contrabanda comis n proporii deosebit de mari. n:
Avocatul poporului, 2000, nr.7-9, p.30.
72. Mari A. Drept penal. Partea general. Vol.I. Chiinu: S.n., 2002. 355 p.
73. Minea M., Chiriac L., Costa C. Dreptul finanelor publice. Cluj-Napoca: Accent,
2005. 502 p.
74. Mladen C. Drept vamal romnesc i comunitar. Bucureti: Editura Economic,
2003. 368 p.
75. Mutu M. Deosebirea contrabandei de eschivarea de la achitarea plilor vamale. n:
Teoria cu privire la cauzele penale i contraveniile administrative - Revista
Naional de Drept, 2003, nr.12, p. 26.
76. Negru M. Pli i garanii internaionale. Bucureti: Editura ALL, 1996. 460 p.
77. Nistoreanu G. Prevenirea infraciunilor prin msuri de siguran. Bucureti, 1991.
196 p.
164

78. Nistoreanu G., Pun C. Criminologie. Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic
R.A., 1995. 352 p.
79. Noan R. Contrabanda - sursa de alimentare a economiei subterane. n: Legea i
viaa, 2007, nr.6, p. 30.
80. Noan R. Contrabanda incriminat n vechiul drept romnesc. n: Legea i viaa,
2009, nr.3, p. 55.
81. Oancea I. Curs de drept penal general. Vol.I-III. Bucureti, 1954. 293 p.
82. Paladii A., Sobieki R. Circulaia ilegal a materialelor i utilajelor destinate
producerii sau prelucrrii substanelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor.
n: Materialele Seminarului tiinifico-practic internaional Probleme de politic
penal n domeniul prevenirii i combaterii traficului illicit de droguri. Chiinu:
Academia tefan cel Mare, 2007, p. 83-91.
83. Pana M.-M. Evoluia noiunii de contraband n Romnia. n: Legea i viaa, 2010,
nr.4, p. 26.
84. Pantea M. Evaziunea fiscal i contrabanda n domeniul proprietii intelectuale.
n: Criminality Investigation Magazine/ Revista de investigare a criminalitii,
2008, anul I, nr.1, p. 96-105.
85. Pitulescu I., Abraham P., Deridan E., Ranete I. Dicionarul explicativ i practic de
drept penal i procesual penal. Bucureti: Editura Naional, 1997. 178 p.
86. Predescu O. Dreptul penal al afacerilor. Bucureti: Editura Continent XXI, 2000.
268 p.
87. Protocolul la Convenia privind importul de publicaii cu caracter instructiv,
tiinific i cultural din 1 martie 1977. Adoptat la Nairobi, la 26 noiembrie 1976.
Aderat prin Hotrrea Parlamentului nr.70-XIV din 2 iulie 1998. n vigoare pentru
Republica Moldova din 3 martie 1999. n ediia oficial Tratate internaionale,
2001, Vol.26, p.154.
88. Rusu Gh. Criminalitatea organizat i economica tenebr n Republica Moldova, p.
81-89. n: Materialele Conferinei tiinifico-practice republicane Criminalitatea
organizat i economia tenebroas n Republica Moldova (26 februarie 1999).
Chiinu: ARC, 1999.
89. Sandu F. Contrabanda - component a crimei organizate. Bucureti: Editura
Naional, 1997. 287 p.
90. Srbu E., Melnic V. Reglementri vamale: sistemul destinaiilor vamale n
Republica Moldova. Chiinu: 2009. 308 p.
165

91. Sobieki R. Situaia real din domeniul antreprenorial autohton, analizat prin
prisma contrabandei, evaziunii fiscale i relaiilor delicvente cu firme fantom. n:
Materialele Conferinei tiinific internaional Aspecte economico-financiare i
sociale ale economiei Republicii Moldova n contextul transformrilor sistemice i
integrrii n spaiul european. Chiinu: USM, 2010.
92. Sobieki R. Unele elemente care definesc caracteristica criminalistic a
contrabandei cu droguri, armament i valori culturale. n: Legea i viaa, 2010,
aprilie, p. 53-58.
93. Sobieki R., Spatari V. Folosirea frauduloas a documentelor modalitate
normativ alternativ prin care se poate manifesta infraciunea de contraband. n
Revista Naional de Drept, 2010, nr.12, p. 37-40.
94. Ungureanu A. Drept penal romn. Partea general. Bucureti: Lumina Lex, 1995.
232 p.
95. Vcrel I., Bercea F., Bistriceanu G., Anghelache G., Bodnar M., Moteanu T.,
Georgescu F. Finane publice. Bucureti: Editura Didactic i pedagogic, 1992.
187 p.
96. Voicu C. Drept penal al afacerilor. Bucureti: Editura Rosetti, 2002. 186 p.
97. Voicu C. Splarea banilor murdari. Bucureti: Editura Sylvi, 1999.
98. Voicu C., Amuza A.; Stanciu B. Istoria statului i dreptului romnesc. Bucureti:
Editura Sylvi, 2001. 428 p.
99. Voicu C., Boroi A., Sandu F., Molnar I. Drept penal al afacerilor. Bucureti:
Rosetti, 2002. 464 p.
100. Voicu C., Sandu F., Dasclu I. Frauda n domeniul financiar, bancar i al pieei de
capital, Bucureti: Editura TREI, 1998. 372 p.
101. www.referat.ro-Ionutzz40dcc
102. Zltescu V. Panorama marilor sisteme contemporane de drept. Bucuresti 1994. 268
p.
103. Zosim A., Tuluc A. Unele consideraiuni viznd obiectul material al infraciunilor
legate de droguri. n: Materialele Seminarului tiinifico-practic internaional
Probleme de politic penal n domeniul prevenirii i combaterii traficului illicit
de droguri. Chiinu: Academia tefan cel Mare, 2007, p. 55-61.
104. .
. n: , 2004, 9, . 30.
166

105. .., .. . -:
, 2002. 299 .
106. . . n:
, 2004, 3, . 14.
107. A.
. n: , 2005, 2, . 8.
108. A.
. n: , 2004, 9, . 48.
109. ..

.
... ( ,
. 61:03-12/917-9). : 2002. 242 p.
110. ., . .
. n: , 2004, 11, . 28.
111. .. . : ,
1999. 200 .
112. .. .
, 2003. 201 .
113. .., ..
. n: , 1994., 8, . 32.
114. .. . .
, 1999. 298 p.
115. .. -
(-, -
, ). :
, 2001. 176 .
116. ..
. n:
.

(-).
: , 2002. 176 .
117. .. . , 1994. 168 p.
167

118. .., Ma ..
. Moca, 1998. 270 .
119. .., : , , . 2-
. : , 2003.
120. .. . , 1988. 166 p.
121. .. - .
... (
, . 61:02-12/1087-5). :
2002.
122. .., ..
. , 1974. 145 p.
123. ., .
. : , 2000. 200 p.
124. .. . .
: , 1976. 568 p.
125. .
. : S.n., 2003. 464 p.
126. . ,
. n: , 1999, 9, p. 41-
42.
127. ., . . n:
, 2003, 1, . 116.
128. ..
. M, 1956. 288 .
129. .. : . .
.. : , 1996. 432 .
130. . -:
, 1999.
131. . 2- ,
. ... :
, 2004. 896 p.
132. , .
.. : - , 1998. 368 p.
168

133. .
.., .. 2-. , 1999. 832 p.
134. .
.., .. 3-. , 2000. 834 p.
135. ,
,
. , 14 1970 . Legea privind ratificarea Conveniei asupra
msurilor ce urmeaz a fi luate pentru interzicerea i mpiedicarea operaiunilor
ilicite de import, export i transfer de proprietate al bunurilor culturale nr.141-XVI
din 21 iunie 2007. n: Monitorul Oficial nr.94-97/422 din 6 iulie 2007.
136. .. - . :
, 1980. 248 .
137. ..
. - . .
... : , 2002. 96 p.
138. . . n:
, 2000, 12, . 39.
139. .. (, ,
). , 1988. 162 .
140. . . .. . : ,
1976. 168 .
141. ., .
. n: , 2001, 5, . 20.
142. ..
, ,
. ,
2009(04). http://www.rpi.msal.ru/prints/200904kubancev.html
143. .. , :
, 1963.
144. .. . :
, 1984.
145. . .1. : , 1968. 342 p.
146. . .2. : , 1970. 284 p.
147. . .4. : , 1970. 302 p.
169

148. .. . , 1999. 168 p.
149. .., .., .
(, ,
, ,
). : , 2001. 268 p.
150. ..
.
(
, . - 61:03-12/945-3). , 2002.
151. .. .
, 1999. 231 .
152. .. ,
, , . :
, 1997. 192 .
153. .. . , 1964. 198 p.
154. .. (
). , 1974. 233 .
155. .., ..
. , 2002. 165 .
156. .. : , ,
. , 2002. . .
: 12.00.08 .: , 2003 (
- 61:03-12/1037-1). 244 .
157. .. . . 2.
( I-X). 4- , . :
, 2008. 504 p.
158. .. . Mo, 2002. 132 .
159. ..
. ,
1963. 164 p.
160. .. .
, 1960. 98 p.
170

161.
,
- 9 1997 .
162. ., ., . .
. : , 2000. 132 p.
163. . . ..
. : , 1999. 208 .
164. .
. . .. : , 1999. 166 p.
165. . 2003
. n: , 2005, 2, . 56.
166. .. ( - ).
, 1999. . . : 12.00.08 .: ,
2002 ( - 61:00-12/603-1).
207 .
167. . . n:
, 1998, 6, . 13.
168. ..
. ... (
, . 61:04-12/1620).
: 2004. 177 p.
169. . . n:
. , 5 1997.
170. ., .
. n: , 2002, 3, . 55.
171. . .
... : , 1981. 464 .
172. . .
.., .., ... :
, 1971.
173. . . ..,
... : , 1988.
174. . . .. , .. .
.. . : , 2001. 639 .
171

175. .. .
. , 1984. 204 p.
176. .. . ,
1997. 104 p.
177. . . . ..,
.. , 2000. 346 p.
178. . . p.
.. : , 2001. 638 .
179. . . .
. - .. : -, 2006. 448 .
180. . p. ..
: , 2000. 480 .
181. . . .
.., .. 2- ,
. : , 2007. 816 .
182. . . . ., .,
. , 1993. 268 p.
183. . . :
.., .., .. : -, 1997. 188 p.
184. . . . ..,
.. 2- , . :
, 2005. 704 .
185. . . .
.., .. , 2001. 186 p.
186. . ..
. -: , 2001. 325 . (http://
legislationline.org/download/action/download/id/1215/file/d5b27e504e9c30cec20b
d7bb6bce.htm/preview.)
187. . . ... -:
, 2002. 409 . http://law.vl.ru/comments/show_arti
cle.php?art_id=489&sec_id=61&law_id=12&law_name=%CC%E5%E6%E4%F3
%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%E5+%EE%F2%ED%EE%F8%E5&sec_name
=%D3%E3%EE%EB%EE%E2%ED%FB%E5+%EA%EE%E4%E5%EA%F1%F
172

B+&art_name=%D3%E3%EE%EB%EE%E2%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5
%EA&page=1.
188. . -:
, 2002. 352 . http://legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/
14305/preview.
189. . ..,
.., , 1999.
190. . . .. , ..
. -: .
, 2004. 450 . http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=13
49&lang=rus.
191. (
2009 .). -: , 2001. 474 .
http://pravo.kulichki.com/vip/uk/.
192. . ..,
.., .., , 1999.
193. . .. .
-: , 2001. 298 .
194. (
16.07.1997 167-I). -: , 2001. 466
. http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=00087&uro=08215.
195. 13 1996, 63-3.
24 1996.,
5 1996. 13
1996. 1 1997. http://www.uk-rf.com/.
196. . . , 12 1997 . 222-1.
http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14380/preview.
197. , , 5 2001., 2341-III/
, 19 2001., 107(2607). 5 2011
http://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/.
198. . http://law.vl.ru/comments/show_article.php?art_
id=458&sec_id=61&law_id=12&law_name=%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%
F0%EE%E4%ED%FB%E5+%EE%F2%ED%EE%F8%E5&sec_name=%D3%E3
%EE%EB%EE%E2%ED%FB%E5+%EA%EE%E4%E5%EA%F1%FB+&art_na
173

me=%D3%E3%EE%EB%EE%E2%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA&pag
e=1.
199. A. . n: ,
2008, 7, . 2.
200. .. . : -, 2004. 384 .
201. ..
(- ).
... (
, . 61:01-12/409-0). :
2000.
202. .. . -:
, 2004. 307 .
203. ..
. , 1998. . . : 12.00.08
.: , 2003 ( - 61:99-
12/292-4).
204. .. . , 1960. 187 .
205. .. .
. n:
, 1999, 1, p. 40-42.
206. .. . , 1997. 134 p.
207. Berliba V., Sobietsky R. Problemy polityki prawnokarnej w sferze z przemytem w
Republice Modawii. n: Prawa czoweka. Human Rights, 2009, nr.12, p. 118-123.
208. Code penal de la France, Editions Dalloz,11,rue Soufflot, 75240 Paris cedex 05,
1994-1995.
209. Dictionaire usuel, Larousse. Paris, 1992. 863 p.
210. Francesco La Licata, Storia di Giovanni Falcone, Rizzoli, 1993.
211. Groves H. Financing government. New York-Chicago-San Francisco: Edit.
Rinehart and Winston, 1964. 224 p.
212. Marcelle Padovani e Giovanni Falcone, Cose di Cosa Nostra, Rizzoli, Milano,
1991.
213. Le nouveau Petit Robert, Dictionare alphabetique et analogique de la lanque
francaise. Paris, 2001. 85 p.

174DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII


Subsemnatul, Sobieki Rostislav, declar pe proprie rspundere c materialele
prezentate n teza de doctorat se refer la propriile activiti i realizri, n caz
contrar, urmnd s suport consecinele, n conformitate cu legislaia n vigoare.


Sobieki Rostislav

/ /

29 august 2011175

CV-ul AUTORULUI

Date personale: Sobieki Rostislav
Data naterii: 30 aprilie 1979
Locul naterii: mun. Bli
Studii: Facultatea Drept, Academia tefan cel Mare a MAI, 2001
Stagieri: Ucraina (Odessa, Lvov); Romnia (Bucureti, Galai, Iai).
Activitatea profesional: 2001-2003 inspector / inspector superior al poliiei economice
a CP sect. Buiucani, mun.Chiinu;
2003-2007 specialist principal al seciei contraband a DDTI;
2007-2009 ef-adjunct al seciei contraband a DIF;
2009-2010 ef al serviciului delicte transnaionale a SPCDCIT CENTRU;
2010-prezent ef al serviciului combaterea contrabandei SIF mun. Chiinu.
Domeniile de activitate tiinific: Probleme teoretice i aplicative viznd infraciunile care
afecteaz regimul vamal.
Participri la foruri tiinifice internaionale: Conferina tiinifico-practic internaional
Tendine globale i regionale ale terorismului la etapa contemporan. Probleme de cooperare a
poliiei n contracararea terorismului, 2007; Conferina tiinifico-practic naional cu
genericul Protecia juridic a valorilor culturale n Republica Moldova, organizat de Academia
tefan cel Mare, 2008; Conferina tiinific internaional anual a tinerilor cercettori
Republica Moldova n contextul geopolitic contemporan i perspectivele integrrii europene,
2010; Conferina tiinific internaional Aspecte economico-financiare i sociale ale economiei
Republicii Moldova n contextul transformrilor sistemice i integrrii n spaiul european.
Chiinu: USM, 2010.
Participri n proiecte tiinifice naionale i internaionale: participarea la avizarea unui cumul
de acte, n special Legea cu privire la standardizare, Codul vamal, Codul penal etc.
Premii i meniuni: 8 mulumiri, 2 insigne Pentru merite deosebite, ordinul Pentru merite
deosebite gradul II, insigna Colaborator eminent, ordinul Pentru serviciu impecabil de
gradul II i III, alte meniuni;
Date de contact: (adres: m. Chiinu, str. Drumul Viilor, 99 ap.30; tel.060025050)
Publicaii la tema tezei:
1. Sobieki R. Unele aspecte care definesc caracteristica criminalistic a contrabandei cu
droguri, armament i valori culturale. n: Legea i viaa, 2010, nr. 4, p.53-58.
176

2. Sobieki R. (n coautorat) Folosirea frauduloas a documentelor modalitate normativ
alternativ prin care se manifest infraciunea de contraband. n: Revista Naional de
Drept, 2010, nr. 12, p.37-40.
3. Sobietsky R. (n coautorat) Problemy polityki prawnokarnej w sferze z przemytem w
Republice Moldawii. n: Prawa cyloweka. Human Rights_ 2009, nr. 12, p.118-123.
4. Sobieki R. Elemente de drept penal comparat n materie de contraband. n: Materialele
Conferinei tiinifice internaionale anuale a tinerilor cercettori Edificarea statului de
drept i punerea n valoare a patrimoniului cultural i istoric al Moldovei n contextul
integrrii europene. Ediia a V-a. Chiinu: IISD al AM, 2011, p.202-211.
5. Sobieki R. Situaia real n domeniul antreprenoriatului autohton, analizat prin prisma
contrabandei, evaziunii fiscale i relaiilor delicvente cu firme fantom. n: Materialele
Conferinei tiinifice internaionale Aspecte economico-financiare i sociale ale
economiei Republicii Moldova n contextul transformrilor sistemice i integrrii n
spaiul european. Chiinu: USM, 2010, p. 509-513.
6. Sobieki R. Semne definitorii care particularizeaz obiectul material al infraciunilor de
contraband (art. 248 C.pen. al RM) i de eschivare de la achitarea plilor vamale
(art.249 C.pen. al RM). n Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale
Reformele cadrului legal i instituional din Republica Moldova prin prisma practicilor
europene. Chiinu, USEM, 2010, p.73-80.
7. Sobieki R. (n coautorat) Aspecte de drept penal privind contrabanda cu valori culturale.
n: Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale Protecia juridic a
valorilor culturale n Republica Moldova. Chiinu: Academia tefan cel Mare, 2008,
p. 82-87.
8. Sobieki R. (n coautorat) Finanarea terorismului fenomen cu nuane factoriale
multiple. n: Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale Tendine globale
i regionale ale terorismului la etapa contemporan. Probleme de cooperare a poliiei
n contracararea terorismului. Chiinu: Academia tefan cel Mare, 2007, p. 61-65.
9. Sobieki R. (n coautorat) Circulaia ilegal a materialelor i utilajelor destinate
producerii sau prelucrrii substanelor narcotice, psihotrope sau analoagelor lor. n:
Materialele Seminarului tiinifico-practic internaional Probleme de politic penal n
domeniul prevenirii i combaterii traficului ilicit de droguri. Chiinu: Academia
tefan cel Mare, 2007, p. 83-91.

S-ar putea să vă placă și