Sunteți pe pagina 1din 90

COD DE PRACTIC PENTRU EXECUIA ELEMENTELOR

PREFABRICATELOR DIN BETON, BETON ARMAT I BETON


PRECOMPRIMAT
Indicativ NE 013 !00!

Cuprins

1" PRE#EDERI $ENERALE
1.1.Prevederile prezentului Cod de practic se aplic la execuia elementelor prefabricate din beton, beton
armat i beton precomprimat, utilizate la realizarea construciilor de locuine, social culturale, industriale,
agrozootehnice, edilitare i gospodreti, construcii rutiere etc.
n redactarea final a codului sunt prevzute cerinele ce trebuie !ndeplinite de materialele componente
"ciment, agregate, adaosuri, aditivi, ap de preparare#, betonul proaspt, tiparele "cofra$ele# pentru
elementele prefabricate, armturile i armarea elementelor din beton armat, precomprimat sau
postcomprimat, turnarea compactarea i finisarea, tratarea betonului din elemente etc., stabilindu%se
criteriile pentru satisfacerea acestor cerine !n contextul sistemului de control i asigurrii calitii conform
cu legislaia !n vigoare.
1.&. Prevederile codului de practic vor fi adoptate i detaliate prin caiete de sarcini, specificaii tehnice
sau alte reglementri tehnice !ntocmite de proiectant, !n urmtoarele cazuri'
% prefabricate din beton specificate cilor de comunicaii rutiere, feroviare, maritime i aeriene "drumuri,
reele stradale, poduri, tunele, piste de aerodrom, amena$ri portuare i canele navigabile#, construcii
hidrotehnice, platforme maritime, centrale nucleare etc.(
% alte lucrri de construcii cu structuri speciale de rezisten sau condiii speciale de exploatare.
Caracterul de construcie sau structur special se stabilete de proiectant i se avizeaz cu proiectul(
% construcii proiectate pe baza altor reglementri tehnice, dec)t cele rom)neti, sau construcii la care
urmeaz a fi utilizate, produse, echipamente i procedee cu caracter de noutate ce trebuie agrementate
conform normelor !n vigoare(
% prefabricate din diferite tipuri din betoane speciale "betoane grele, betoane cu polimeri, betoane
refractare, betoane de foarte !nalt performan, betoane decorative etc.#(
% procedee tehnologice speciale ca' torcretarea, vacuumarea etc.
1.*. Caietele de sarcini elaborate pentru lucrrile menionate la pct. 1.& vor cuprinde'
% cerine privind materialele componente ale betonului, armturile i alte materiale ce urmeaz a fi
utilizate(
% cerine privind compoziia betonului i proprietile acestuia !n stare proaspt i !ntrit(
% cerine tehnologice "preparare, transport, turnare, msuri !n condiii climatice deosebite etc.#(
% proiecte de tipare "cofra$e#(
% reguli de tratare a betonului, dac este cazul(
% rezistena la decofrare, transfer, livrare etc.(
% reguli de control a produciei i certificarea conformitii etc.
n astfel de situaii se recomand colaborarea la proiectare i execuia lucrrilor, a institutelor de
cercetare, !nvm)nt superior, laboratoare i specialiti autorizai.
1.+. Pentru asigurarea durabilitii elementelor, proiectantul va analiza condiiile de expunere i
agresivitatea mediului stabilind clasa ",e# de expunere, conform cap.- i cerinele impuse privind'
% compoziia betonului, tipul de ciment i raportul ./C maxim(
% gradul de impermeabilitate(
% gradul de gelivitate(
% eventual tipul aditivului i adaosurilor minerale etc.
1.0. 1tabilirea regulilor de execuie i control a calitii elementelor prefabricate se va face de unitile de
prefabricate prin proceduri tehnice specifice cu respectarea prevederilor prezentului cod, a prevederilor
proiectelor, a 12.1%ului --03/1 i a altor reglementri tehnice !n valabilitate.
1.-. nainte de a realiza un tip nou de elemente prefabricate productorul are obligaia de%a examina
proiectul de elemente, semnal)nd proiectantului eventualele lipsuri i dificulti de execuie precum i lipsa
semnturii i tampilei verificatorului de proiect "unde acestea lipsesc#.
1.3. n cazul executrii de elemente prefabricate pe piste exterioare, pe timp friguros se vor respecta
prevederile normativului C1-%4+.
1.4. 5nitile de prefabricate vor respecta !n activitatea lor normele specifice de securitate a muncii pentru
prepararea, transportul, turnarea betonului i executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton
precomprimat aprobate de 66P1 cu 7rdinul nr. 1*-/1880 i normele de paz contra incendiilor.
9top:

!" PRINCIPALELE RE$LEMENTRI TE%NICE &N DOMENIU
;r.crt. ,ndicativ 2itlul reglementrilor Publicat !n
< 1 & *
I" RE$LEMENTRI CU CARACTER $ENERAL
&.1.1. 12.1 1<.1<3%8< Calculul i alctuirea elementelor din beton, beton
armat i beton precomprimat

&.1.&. P1<<%8& ;ormativ pentru proiectarea antiseismic a
construciilor de locuine, social%culturale,
agrozootehnice i industriale
=uletinul Construciilor
nr.1%&/8&
II" RE$LEMENTRI DI#ER'E &N CON'TRUCII I PREFABRICATE
&.&.1. C1-<%30 ;ormativ privind alctuirea i executarea piloilor
pentru fundaii
=uletinul Construciilor
nr.-/30
&.&.&. C1+8%43 ,nstruciuni tehnice privind procedee de remediere a
defectelor, pentru elemente de beton i beton armat
=uletinul Construciilor nr.
0/43
&.&.*. ;P <<3%83 Cod de proiectare, pentru structuri i cadre din beton
armat
>eglementri !n Con%
strucii ,;C?>C nr. 3</83
&.&.+. P40%83 Cod de proiectare pentru structuri i perei structurali =uletinul Construciilor nr.
1</8-
&.&.0. C&-%40 ;ormativ pentru !ncercarea betonului prin metode
nedistructive
=uletinul Construciilor nr.
4/40 i &/43
&.&.-. C0+%41 ,nstruciuni tehnice pentru !ncercarea betonului cu
a$utorul carotelor
=uletinul Construciilor nr.
&/4&
&.&.3. ;? <1&%88 Cod de practic pentru execuia lucrrilor din beton,
beton armat i beton precomprimat, vol. , i ,,
=uletinul Construciilor nr.
8 i 1</1888
&.&.4. C100%48 ;ormativ privind prepararea i utilizarea betoanelor
uoare
=uletinul Construciilor nr.
&/81
&.&.8. C1&&%48 ,nstruciuni tehnice pentru proiectarea i executarea =uletinul Construciilor nr.
lucrrilor de construcii cu parament natural &/81
&.&.1<. n curs de
apariie
@hid pentru stabilirea criteriilor de performan i
compoziiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre
metalice

&.&.11. n curs de
apariie
@hid de utilizarea aditivilor pentru betoane
&.&.1&. C1-%4+ ;ormativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor
de construcii i instalaii aferente
=uletinul Construciilor nr.
-/4-
&.&.1*. C10<%4+ ;ormativ privind calitatea !mbinrilor sudate din oel
ale construciilor civile, industriale i agricole
=uletinul Construciilor nr.
3/4+
&.&.1+. C10-%148 ndrumtor pentru aplicarea prevederilor 12.1 --03/
*%48. ?lemente prefabricate din beton, beton armat i
beton precomprimat. Procedee i dispozitive de
verificare a caracteristicilor geometrice
=uletinul Construciilor nr.
1/81
&.&.10. P08%4- ,nstruciuni tehnice pentru proiectarea i folosirea
armrii cu plase sudate a elementelor de beton
=uletinul Construciilor nr.
1</4-
&.&.1-. C1*<%34 ,nstruciuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a
mortarelor i betoanelor
=uletinul Construciilor nr.
4/38
&.&.13. C&4%4* ,nstruciuni tehnice pentru sudarea armturilor din oel
beton
=uletinul Construciilor nr.
3/4*
&.&.14. C13<%43 ,nstruciuni tehnice de protecia elementelor din beton
armat i beton precomprimat suprateran situate !n
medii agresive naturale i industriale
=uletinul Construciilor nr.
3/44
&.&.18. C&1<%4& ;orme tehnice privind protecia anticorosiv a
bazinelor de beton armat, pentru neutralizarea i
epurarea apelor industriale
=uletinul Construciilor nr.
3/4& i +/40
III" 'TANDARDE
&.*.1. 1> *44%80 Ciment Portland
&.*.&. 1> 10<<%8- Cimenturi compozite uzuale de tip ,,( ,,,( ,A i A
&.*.*. 1> *<11%8- Cimenturi cu cldur de hidratare limitat i cu
rezisten la agresivitatea apelor de conin sulfai

&.*.+. 1> ?; 18-/1%83 6etode de !ncercare a cimenturilor. Beterminarea
rezistenelor mecanice

&.*.0. 1> ?; 18-/*%83 6etode de !ncercare a cimenturilor. Beterminarea
timpului de priz i a stabilitii

&.*.-. 1> ?; 18-/-%8+ 6etode de !ncercare a cimenturilor. Beterminarea
fineei

&.*.3. 1> ?; 18-/3%80 6etode de !ncercare a cimenturilor. 6etodele de
prelevare i pregtire a probelor de ciment

&.*.4. 1> ?; 18-/+%80 6etode de !ncercare a cimenturilor. Beterminarea
cantitativ a constituenilor

&.*.8. 1> ?; 18-/&1%
8+
6etode de !ncercare a cimenturilor. Beterminarea
coninutului !n cloruri, dioxid de carbon i alcalii din
cimenturi

&.*.1<. 12.1 1--3%3- .gregate naturale grele, pentru betoane i mortare cu
liani minerali

&.*.11. 12.1 --&%48 Cucrri de drumuri. .gregate naturale de balastier
&.*.1&. 12.1 --3%&<<< .gregate naturale i piatr prelucrat pentru lucrri
de drumuri. Condiii tehnice de calitate

&.*.1*. 12.1 +-<-%4< .gregate naturale grele pentru betoane i mortare cu
liani minerali. 6etode de !ncercare

&.*.1+. 12.1 &*4-%38 .gregate minerale uoare. Condiii tehnice generale
de calitate

&.*.10. 12.1 3*+*%4< .gregate minerale uoare. @ranulit.
&.*.1-. 12.1 38<%4+ .pa pentru betoane i mortare
&.*.13. 12.1 4-&0%8< .ditiv plastifiant mixt pentru betoane
&.*.14. 12.1 1&+3&%43 .ditiv superplastifiant pentru betoane A,6C11
&.*.18. 1> ?; 1<<<&/1
%80
6ateriale metalice. ncercarea la traciune la
temperatura ambiant

&.*.&<. ?; &<- part1 =eton specificaii, performane, producie i
conformitate

&.*.&1. 12.1 **+8/1%4* =etoane de ciment. Prescripii pentru stabilirea
gradului de agresivitate a apei

&.*.&&. 12.1 1308%44 ncercri pe betoane. ncercri pe betonul proaspt.
Beterminarea densitii aparente, a lucrabilitii, a
coninutului de agregate fine i a !nceputului de priz

&.*.&*. 12.1 0+38/8%44 ncercri pe betoane. ncercri pe betonul proaspt.
Beterminarea coninutului de aer oclus

&.*.&+. 12.1 &*&<%44 ncercri pe betoane. 2ipare metalice demontabile
pentru confecionarea epruvetelor

&.*.&0. 12.1 1&30%44 ncercri pe betoane. ncercri pe betonul !ntrit.
Beterminarea rezistenelor mecanice

&.*.&-. 12.1 &+1+%81 =etoane. Beterminarea densitii, compactitii,
absorbiei de ap i porozitii betonului !ntrit

&.*.&3. 12.1 *018%3- ncercri pe betoane. Aerificarea impermeabilitii la
ap

&.*.&4. ,17 3<*1 Beterminarea impermeabilitii betonului
&.*.&8. 12.1 *014%48 ncercri de laborator ale betoanelor. Beterminarea
rezistenei la !nghe dezghe "gelivitate#

&.*.*<. 12.1 0++<%3< =etoane de ciment. Aerificarea reaciei alcalii
agregate

&.*.*1. 12.1 &4**%4< ncercri pe betoane. Beterminarea contraciei axiale
a betonului !ntrit

&.*.*&. 12.1 0040%31 ncercri pe betoane. Beterminarea modului de
elasticitate static la compresiune al betonului

&.*.**. 12.1 --0&/1%4& ncercri nedistructive ale betonului. Clasificare i
indicaii generale

&.*.*+. 12.1 8-<&%8< =eton de referin. Prescripii pentru confecionare i
!ncercri

&.*.*0. 12.1 14*1/1%80 Cucrri de drumuri. mbrcmini din beton de ciment
realizate !n cofra$e fixe. Condiii tehnice de calitate

&.*.*-. 12.1 1388%44 Construcii de beton, beton armat i beton
precomprimat. 2ipul i frecvena verificrilor calitii

&.*.*3. ,17 841& Consistena betonului. 6etoda rsp)ndirii
&.*.*4. 12.1 --<0%34 ncercrile metalelor. ncercarea la traciune a oelului
beton, a s)rmei i produselor din s)rm pentru beton
precomprimat

&.*.*8. 1> ,17 3+*4%8& 6ateriale metalice. ncercarea la !ndoire
&.*.+<. 1> ,17 34<1%8* 6ateriale metalice. ncercarea la !ndoire alternant
&.*.+1. 12.1 +*4/%1%48 7el beton laminat la cald
&.*.+&. 12.1 +*4/%&%81 1)rm rotund profilat
&.*.+*. 12.1 +*4/%*%48 Plase sudate
&.*.++. n curs de
apariie
1pecificaie privind cerine i criterii de performant
pentru armturi

&.*.+0. n curs de
apariie
@hid pentru utilizarea cimenturilor rom)neti fabricate
conform normelor europene i stabilirea compoziiei
betoanelor

&.*.+-. 12.1 44*1%-8 Prefabricate din beton. Clasificare i terminologie
&.*.+3. pr.?;1*.*-8 >eguli comune pentru produsele prefabricate din
beton

&.*.+4. 12.1 --03/1%48 ?lemente prefabricate din beton, beton armat i beton
precomprimat. Condiii tehnice generale de calitate

&.*.+8. 12.1 --03/&%48 ?lemente prefabricate din beton, beton armat i beton
precomprimat. >eguli i metode de verificare a
calitii

&.*.0<. 12.1 --03/*%48 ?lemente prefabricate din beton, beton armat i beton
precomprimat. Procedee i dispozitive de verificare a
caracteristicilor geometrice

&.*.01. 12.1 33&1%8< 2ipare metalice pentru elemente prefabricate din
beton, beton armat i beton precomprimat. Condiii
tehnice de calitate

9top:

3" TERMINOLO$IE I NOTAII
3"1" B(t)n material compozit obinut prin amestecul omogen al cimentului, nisipului, pietriului i apei, la
care se adaug !n situaiile motivate tehnic, aditivi i/sau adaosuri minerale, ale cror proprieti se
dezvolt prin hidratarea i !ntrirea cimentului. =etoanele preparate cu agregate sub <%3"4# mm, cu
rezistene minime corespunztoare clasei C&0/*<, sunt denumite i microbetoane.
3"!" B(t)n a*+at di,-(*, c. /i0*( +(ta1ic( BFM material compozit obinut prin amestecul
cimentului, agregatelor minerale, fibrelor metalice, aditivilor, adaosurilor minerale i ape la preparare, !n
proporiile prestabilite, ale crui proprieti se dezvolt prin hidratarea i !ntrirea cimentului i
interaciunea dintre fibrele metalice i matricea betonului. =D6 cu agregatele <%1( <%*( <%0( <%3 "4# mm etc.
cu rezistene minime corespunztoare clasei C&0/*< sunt denumite i microbetoane armate dispers cu
fibre metalice 6=D6.
3"3" B(t)n -*)a,-2t starea betonului din momentul amestecrii componenilor, p)n la !nceperea prizei
cimentului. n aceast perioad are deformaii plastice i poate fi compactat prin diverse metode specifice.
3"3" B(t)n 4nt2*it materiale compozit format din pietri i matrice "alctuit din ciment i agregate fine#
cu structur de conglomerat, proprieti de piatr artificial i caracterizat prin rezistene mecanice
evolutive.
3"5" B(t)n c. d(n,itat( n)*+a12 betonul a crui mas volumic "dup uscare !n etuv la 1<0
<
C# are
densitatea E&<<< Fg/m
*
i G&-<< Fg/m
*
.
3"6" B(t)n 7*(. betonul a crui densitate dup uscare este E&-<< Fg/m
*
.
3"8" B(t)n .9)* betonul a crui densitate dup uscarea !n etuv este E4<< i G&<<< Fg/m
*
.
3":" B(t)n d( 4na1t2 *(;i,t(n<2 BIR betonul cu densitate normal sau betonul greu, ce aparine unei
clase de rezisten la compresiune egal sau superioar clasei C0</-< i betonul uor ce aparine unei
clase de rezisten la compresiune egal sau superioar clasei C+0/00. n situaiile !n care, pentru betonul
de !nalt rezisten, sunt garantate i alte performane, exemplu, un grad de impermeabilitate minim P4,
un grad de gelivitate minim @1<< etc., betonul este denumit de !nalt performan =,P.
3"=" A+(,t(c d( 0(t)n cantitatea de beton proaspt produs !ntr%un singur ciclu, de ctre un malaxor
discontinuu, sau cantitatea de beton descrcat sub amestec continuu !ntr%un minut.
3"10" T*an,-)*t d( 0(t)n cantitatea de beton proaspt transportat cu un vehicul, conin)nd unul sau
mai multe amestecuri.
3"11" A+(,t(c d( 0(t)n -*)i(ctat % reprezint betonul pentru care beneficiarul specific performanele
necesare, iar productorul este responsabil s furnizeze un beton care asigur aceste performane i
eventualele caracteristici suplimentare.
3"1!" A+(,t(c d( 0(t)n c. c)+-);i<ia -*(,c*i,2 reprezint betonul pentru care beneficiarul specific
materialele componente i compoziia amestecului, productorul fiind responsabil de furnizarea unui beton
av)nd compoziia prescris, !ns nerspunz)nd de performanele lui.
3"13" Ci+(nt >1iant ?id*a.1ic@ material mineral, fin mcinat, care dup amestecul cu apa face priz i se
!ntrete, prin reaciile chimice ce au loc !n procesul de hidratare, care dup !ntrire !i conserv
rezistena i stabilitatea i sub ap.
3"13" A7*(7at( +in(*a1( materiale granulare, apte pentru utilizare la prepararea betonului. .gregatele
pot fi naturale "de balastier sau de concasa$#, artificiale sau reciclate obinute prin prelucrarea
materialelor utilizate anterior !n construcii.
3"15" Ni,i- /in d( c)*(c<i( material cuaros fin lipsit de impuriti utilizat pentru completarea
granulozitii agregatelor cu sorturi sub <,& <,* mm.
3"16" Aditivi % produse !n soluie sau !n pulbere, compatibile cu cimentul, care se adaug !n beton la
preparare, sau dup preparare, !n proporie de max.0H substan uscat din doza$ul de ciment, !n scopul
diri$rii formrii structurii acestuia i !mbuntirii unor proprieti ale materialului !n stare proaspt i
!ntrit.
3"18" Ada),.*i +in(*a1( materiale fine sau foarte fine, utilizate la prepararea betoanelor !n proporie
E0H din doza$ul de ciment, !n scopul ameliorrii unor proprieti ale acestuia. .daosurile minerale sunt
clasificate !n adaosuri de tip , "practic inerte# i adaosuri de tip ,, care au caracter puzolanic sau hidraulic
latent.
3"1:" Mat(*ia1 d( ci+(nta*( MC amestecul format la prepararea betonului din ciment i un adaos
mineral de tipul ,,.
3"1=" Cantitat(a t)ta12 d( a-2 din a+(,t(c.1 d( 0(t)n A A format din apa adugat la preparare,
apa provenit din umiditatea agregatelor, din soluia de aditivi, eventual apa provenit din umiditatea
adaosurilor sau din gheaa folosit la prepararea betonului.
3"!0" Ra-)*t.1 A-2BCi+(nt ABC raportul !n mas dintre apa de preparare i doza$ul de ciment
considerat.
3"!1" L.c*a0i1itat(a 0(t)n.1.i -*)a,-2t reprezint proprietatea acestuia de a%i menine omogenitatea
un timp suficient dup preparare i de a asigura umplerea tiparelor i !nglobarea armturilor pasive i
active. Cucrabilitatea este apreciat pe baza consistenei betonului care se determin prin metoda tasrii,
rsp)ndirii, a gradului de compactare, a remodelrii Ae =e etc.
3"!!" A(* )c1., reprezint volumul de aer inclus !n beton la preparare !n mod necontrolat.
3"!3" A(* ant*(nat reprezint bulele microscopice de aer, !ncorporate intenionat !n beton la malaxare,
prin utilizarea unor aditivi antrenori de aer "de regul ageni tensioactivi#. =ulele de aer antrenat sunt
practic sferice i au !n general un diametru de 1<I*<< m.
3"!3" Fi0*( +(ta1ic( FM -(nt*. a*+a*(a di,-(*2 a 0(t)an(1)* materiale obinute prin diferite
procedee !n industria metalurgic. 5nul din procedeele utilizate curent, pentru obinerea fibrelor metalice,
este prelucrarea pe maini speciale a s)rmelor tari din oel carbon, a s)rmelor pentru beton
precomprimat.
3"!5" A*+2t.*2 armtura elementelor din beton armat, format din bare, plase sudate, carcase etc.,
care nu este supus pretensionrii sau posttensionrii.
3"!6" A*+2t.*a activ2 >a*+2t.*a -*(c)+-*i+at2@ format din cabluri, s)rme, bare etc. supus
precomprimrii prin pretensionare sau posttensionare.
3"!8" P*(c)+-*i+a*( aciune prin care se introduc deformaii i eforturi iniiale !ntr%un element de
construcie.
3"!:" P*(t(n,i)na*( aciunea de introducere a efortului de !ntindere !n armtura de !nalt rezisten.
3"!=" A*+2t.*2 -*(t(n,i)nat2 armtur de !nalt rezisten cu a$utorul creia se realizeaz
precomprimarea. 1e deosebesc dou tipuri de armtur pretensionat'
% pre!ntins(
% post!ntins.
3"30" A*+2t.*2 -*(4ntin,2 armtura care se pretensioneaz i se fixeaz cu bloca$e !nainte de turnarea
elementului, !ntre puncte fixe, pe culei "la standuri# sau pe tipare rigide, capabile s preia p)n la transfer
efortului din armtura pretensionat( armtura pre!ntins este !nglobat !n betonul turnat, care prin !ntrire
asigur conlucrarea cu acesta prin aderen. 2ransferul se efectueaz dup atingerea rezistenei
prescrise a betonului, prin eliberarea armturilor din bloca$e lent sau brusc "prin tiere#. Precomprimarea
are loc prin antrenarea betonului !n tendina de scurtare elastic a armturilor aderente.
3"31" A*+2t.*a -),t4ntin,2 armtura care se pretensioneaz dup turnarea i !ntrirea elementului(
armtura post!ntins este aezat fie !n canale prevzute !n interiorul seciunii elementului, fie la exteriorul
acestuia. .rmtura post!ntins se pretensioneaz cu dispozitive speciale care reazem direct pe element,
astfel !nc)t concomitent cu pretensionarea are loc i transferul. n aceast categorie se consider i
elementele i construciile la care precomprimarea se realizeaz prin !nfurarea armturii sub tensiune
pe betonul !ntrit "tuburi, rezervoare etc.#.
Bup precomprimare, se realizeaz aderena cu betonul i protecia contra coroziunii, prin in$ectare,
betonare sau torcretare.
3"3!" B1)ca*( operaiunea de la sf)ritul pretensionrii prin care armtura pre!ntins este fixat cu
bloca$e pe culei sau tipar metalic portant, respectiv armtura post!ntins este fixat cu ancora$e pe
elemente.
3"33" A*+2t.*2 n(-*(t(n,i)nat2 -a,iv2 armtur nepretensionat cu rol preponderent constructiv, !n
elemente din beton precomprimat.
3"33" A*+2t.*2 n(-*(t(n,i)nat2 c)+-1(+(nta*2 armtur de tip PC 0& sau PC -< dispus pe
aceeai direcie cu armtura pretensionat care particip !mpreun cu armtura pretensionat la
realizarea solicitrii capabile necesare pentru starea limit de rezisten av)nd totodat rol esenial !n
satisfacerea condiiilor de verificare la fisurare i deformaii.
3"35" E/)*t d( -*(c)+-*i+a*( N0, N- solicitarea de compresiune preluat de beton i armtura
nepretensionat dup transfer, reprezent)nd efectul precomprimrii !n seciunea elementului.
3"36" F)*<a d( -*(t(n,i)na*(, NC % fora exercitat asupra armturii de ctre utila$ele i dispozitivele de
pretensionare.
3"38" T*an,/(* transmiterea forei de pretensionare asupra betonului i armturii nepretensionate ale
elementului.
3"3:" Anc)*a*(a a*+2t.*ii -*(t(n,i)nat( -*in ad(*(n<2 ancorarea utilizat la elementele din beton
precomprimat cu armtur pre!ntins, realizat prin aderena armturii pretensionate la beton, pe
lungimea de transmitere ,t.
3"3=" Anc)*a*(a a*+2t.*ii -*(t(n,i)nat( c. anc)*aD( ancorare utilizat la elementele cu armtura
post!ntins realizat cu piese speciale de fixare la extremitile armturii pretensionate, care pot fi
metalice sau din beton armat, !nglobate !n masa betonului sau dispuse la suprafaa betonului.
3"30" Fa;a ini<ia12 faza considerat imediat dup transfer.
3"31" Fa;a /ina12 faza considerat dup ce au loc toate pierderile de tensiune din armtura
pretensionat.
3"3!" E)na 4ntin,2 zon din seciunea unui element din beton precomprimat !n care, !n ipoteza de
calcul considerat, apar eforturi unitare normale de !ntindere.
3"33" E)n2 c)+-*i+at2 zon din seciunea unui element din beton precomprimat !n care, !n ipoteza de
calcul considerat, apar forturi unitare de compresiune.
3"33" L.n7i+(a d( t*an,+it(*( It lungime care corespunde poriunii din zona de transfer, pe care fora
de pretensionare se transmite progresiv, la beton, prin aderen. Cungimea de transmitere se refer numai
la poriunea !n care legtura dintre armtura pretensionat i beton se realizeaz !n stadiile de lucru
elastic i elasto plastic.
3"35" E)n2 d( t*an,/(* zon care cuprinde poriunea de la captul elementului i p)n la seciunea !n
care fora de pretensionare rmas !n armtur este preluat !n !ntregime de beton i !n care deformaiile
specifice ale armturii pretensionate i ale betonului devin agale.
3"36" L.n7i+(a d( anc)*a*( Ia % lungimea minim necesar pentru ca armtura !nglobat !n beton s
ating capacitatea de rezisten "de rupere#, sau o for dat, fr a se smulge.
3"38" Cana1 -(nt*. a*+2t.*i -),t4ntin,( canal realizat !ntr%un element de beton armat i !n care se
introduc armturile post!ntinse. Pot fi'
% cptuite "la care teaca/eava care formeaz canalul rm)ne definitiv !n beton#(
% necptuite "la care teaca este extras, canalul rm)n)nd cu suprafaa din beton#.
3"3:" P*)c(d(. d( -*(c)+-*i+a*( procedeu utilizat la realizarea efortului de precomprimare cu
armturi pre!ntinse sau armturi post!ntinse.
3"3=" InD(cta*( operaia de introducere sub presiune a unui amestec "de regul past de ciment# !n
canalele !n care este aezat armtura post!ntins, operaie av)nd drept scop at)t realizarea aderenei
acestei armturi, c)t i protecia ei !mpotriva coroziunii.
3"50" R(;i,t(n<a ca*act(*i,tic2 reprezint valoarea rezistenei sub care se pot situa maximum 0H din
rezultatele !ncercrilor efectuate pentru volumul de beton considerat "v. anexa 3.1#.
3"51" R(;i,t(n<a -)t(n<ia12 % reprezint rezistena la compresiune a betonului obinut pe epruvete
cubice sau cilindrice, confecionate i conservate !n condiii standardizate.
3"5!" R(;i,t(n<a ,t*.ct.*a12 indi*(ct2 a 0(t)n.1.i reprezint rezistena la compresiune pe epruvete
cubice sau cilindrice, confecionate i conservate !n condiii de fabric sau poligon de prefabricate, !n
condiii c)t mai apropiate posibil de elementele de structur considerate.
3"53" R(;i,t(n<a ,t*.ct.*a12 di*(ct2 reprezint rezistena la compresiune a betonului obinut prin
carotare sau pe epruvete paralelipipedice prelucrate din elementul de rezisten considerat.
3"53" C1a,a 0(t)n.1.i este definit pentru betonul uor, betonul cu densitate normal i greu, pe baza
rezistenei caracteristice la compresiune !n ;/mm
&
, determinat pe epruvete cilindrice cu J/d K *<</10<
mm, sau cubice cu l K 10< mm, la v)rsta de &4 zile. Clasa betonului este notat cu C, urmat de valoarea
rezistenei caracteristice determinat pe cilindri/valoarea rezistenei determinat pe cuburi, ex. C1-/&<I
C1<</110.
3"55" Ac<i.ni1( +(di.1.i 4nc)nD.*2t)* reprezint aciuni fizice, chimice i biologice, la care betonul este
expus !n exploatare.
3"56" C1a,( d( (F-.n(*( reprezint aciunea"ile# mediului !ncon$urtor asupra elementelor i lucrrilor
din beton, grupate dup anumite criterii, ex.'
% Coroziunea, datorat carbonatrii(
% Coroziunea, datorat atacului clorurilor de alt origine dec)t cea marin(
% Coroziunea, datorat atacului clorurilor din apa de mare(
% Coroziunea, datorat unui mediu chimic agresiv(
% .ciunea fenomenului de !nghe dezghe etc.
3"58" Ca*0)nata*(a 0(t)n.1.i % proces datorat reaciei unor constitueni ai pietrei de ciment din beton, !n
primul r)nd a Ca"7J#&, cu dioxidul de carbon din atmosfer "C7&# i transformarea acestuia !n carbonat
de calciu "CaC7*#, av)nd ca rezultat reducerea valorii pJ%ului !n beton, !ncep)nd de la suprafaa
elementelor, depasiviz)nd stratul de acoperire a armturilor i favoriz)nd procesul de coroziune a
acestora !n anumite condiii.
3"5:" C)*);i.n(a A interaciunea fizico chimic dintre beton/ beton armat i mediul !ncon$urtor, ce are
ca rezultat modificarea !n sens negativ a proprietilor betonului/betonului armat, degradarea acestuia i a
mediului !ncon$urtor.
3"5=" P*)d.c2t)* d( 0(t)n persoan $uridic sau fizic ce produce beton proaspt.
3"60" Unitat( d( -*(/a0*icat( secii, ateliere sau poligoane, ce au dotarea, personalul necesar i
pregtit, pentru realizarea unei producii de elemente prefabricate.
3"61" E1(+(nt -*(/a0*icat element din beton, beton armat sau precomprimat, produs conform unui
proiect sau unei norme, realizat i !ntrit !ntr%un loc diferit de cel !n care va fi utilizat.
3"6!" E1(+(nt c)+-., element prefabricat de structur completat cu beton turnat la locul de monta$.
3"63" Ac)-(*i*(a a*+2t.*i1)* c. 0(t)n stratul de beton situat !ntre suprafaa elementului i armtura
din oel.
3"63" Ac)-(*i*(a a*+2t.*ii c)n/)*+ -*)i(ct (1(+(nt valoarea acoperirii indicat de proiect,
desemn)nd distana liber dintre armtur i suprafaa elementului.
3"65" Ac)-(*i*(a *(a12 a a*+2t.*ii dimensiunea stratului de acoperire msurat pe produse finite.
3"66" Di+(n,i.ni -*inci-a1( a1( (1(+(nt(1)* lungime, lime, !nlime sau grosime.
3"68" T)1(*an<( d( /a0*ica<i( ecartul admisibil asupra grosimii, lungimii, limii, planeitii i altor
caracteristici ale elementelor prefabricate.
9top:

3" MATERIALE UTILIEATE LA PREPARAREA BETOANELOR PENTRU
REALIEAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE
3"1" Ci+(nt.*i1(
+.1.1. Cimenturile folosite la prepararea betoanelor pentru realizarea elementelor prefabricate, trebuie s
!ndeplineasc cerinele din standardele naionale de produs sau din standardele profesionale, sub
aspectul claselor de rezisten i al caracteristicilor fizico chimice, conform tabelelor +.1, +.& i +.*.
Ta0(1.1 3"1"
C1a,(1( d( *(;i,t(n<2 a1( ci+(nt.*i1)* c)n/)*+ 'R 3::A=5, 1500A=6 9i 3011A=6
Clasa de
rezisten
>ezistena la compresiune ;/mm
&
, la zile
>ezistena iniial
la & zile
3 zile &4 zile
*&,0 % L1- L*&,0IG0&,0
*&,0 > L1< % L*&,0IG0&,0
+&,0 L1< % L+&,0IG-&,0
+&,0 > L&< % L+&,0IG-&,0
0&,0 L&< % L0&,0
0&,0 > L*< % L0&,0
Ta0(1.1 3"!"
Ca*act(*i,tici1( /i;ic( a1( ci+(nt.*i1)*
Clasa de rezisten
2impul de priz
Constanta de volum
"expansiune#
mm
nceput
minute
1f)rit ore
*&,0(*&,0 >
+&,0( +&,0 >
L-< M1< G1<
0&,0( 0&,0 > L+0 M1< G1<
Ta0(1.1 3"3"
Ca*act(*i,tici1( c?i+ic( a1( ci+(nt.*i1)* .;.a1( >An(Fa 3"1@
Caracteristica 2ipul cimentului
Clasa de
rezisten
Cimite H
Pierderi la
calcinare
,( ,,, . *&,0( +&,0( 0&,0 G0,<
>eziduu
insolubil
,( ,,, . *&,0( +&,0( 0&,0 G0,<
Coninutul !n
sulfai "17*#
,( ,,( ,A/. *&,0( *&,0 >( +&,0 G*,0
A/. *&,0( +&,0( 0&,0 G*,0
, +&,0( 0&,0 G+,<
.lte tipuri +&,0( 0&,0 G+,<
Coninutul !n
cloruri
2oate tipurile *&,0( +&,0( 0&,0 G<,1
Puzzolanicitate ,A/. *&,0( +&,0( 0&,0 s satisfac
!ncercarea de
puzzolanicitate
O0,"G Pentru asigurarea durabilitii elementelor prefabricate, !n vederea efecturii unor analize ulterioare,
prin contractele de livrare, se va cere fabricilor de ciment s !nscrie !n buletinul de analiz a cimentului i
urmtoarele date'
% pentru cimenturile de tip , livrate, coninutul procentual !n C*. i alcalii din ciment ";a&7( N&7#(
% pentru cimenturile de tip ,, livrate, coninutul !n alcalii ";a&7( N&7#.
+.1.&. Cimenturile fabricate pe baza standardelor naionale 1> *44%8-( 1> 10<<%8- i 1> *<11%8- sunt
difereniate !n funcie de procentul de clincher i adaosuri minerale folosite !n fabricaie "la mcinare#, !n
tipurile urmtoare'
% cimenturi Portland tip ,, obinut prin mcinarea clincherului de ciment Portland !n proporie de 80I
1<<H, componente minore !n proporie de <I0H, exclusiv sulfatul de calciu necesar reglrii timpului de
priz i aditivii(
% cimenturi Portland compozite "cu adaosuri minerale la mcinare# tipurile ,,IA, a cror compoziie !n
procente de mas este prezentat !n anexa +.1. Diecare tip de ciment cu adaosuri la mcinare este
produs !n mai multe variante de compoziie, difereniate prin procentele de clincher, adaosuri i tipul
adaosurilor folosite, anexa +.1. ?xemplu'
cimenturile de tipul ,,/.%1, conin -%&<H zgur bazic granulat( tipul ,,/.%B conine -%1<H 15D(
tipul ,,/.%P conine -%&<H ras( cimentul ,,/.%A conine -%&<H cenu volant( cimentul ,,/.%6
conine -%&<H amestec de zgur, puzolan % natural, cenu volant, isturi calcinate etc.
cimentul de tipul ,,/=%1 conine &1%*0H zgur bazic granulat etc.
+.1.*. Cimenturile ce intereseaz domeniul prefabricatelor din beton armat "inclusiv beton armat dispers#
i beton precomprimat sunt clasificate convenional dup viteza de !ntrire i rezistena proprie, !n modul
urmtor'
% cimenturi cu rezistene minime i vitez de !ntrire lent "C#, tipurile , *&,0( ,, .%1 *&,0( ,,/.%A *&,0 1>,
*&,0( 1>,,/.%1 *&,0( J,/*&,0 i J,, .%1 *&,0(
% cimenturi cu rezistene minime i vitez de !ntrire normal ";#, tipurile , *&,0 > i ,,/.%1 *&,0 >(
% cimenturi cu rezistene medii i vitez de !ntrire normal ";#, , +&,0( 1>, +&,0( J, +&,0( 1>,,/.%1 +&,0(
J,,/.%1 +&,0(
% cimenturi cu rezistene medii i vitez de !ntrire ridicat ">#, tipurile , +&,0 >( ,,/.%1 +&,0 >(
% cimenturi cu rezistene superioare i viteza de !ntrire normal ";#, tipurile , 0&,0( 1>, 0&,0( J, 0&,0(
% cimenturi cu rezisten superioar i vitez de !ntrire ridicat, tipul , 0&,0 >.
O0,"G Cimenturile de tipul =1 1& i =1 +<&3, produse de unele fabrici, cu caracteristici similare
cimenturilor de tipul , sau 1>, sunt utilizate !n funcie de clasa de rezisten a cimentului cu viteza de
!ntrire normal.
+.1.+. n stadiul de proiectare a elementelor i compoziiilor betoanelor pentru realizarea elementelor
prefabricate, alegerea tipului de ciment se va face av)nd !n vedere urmtoarele'
% clasa betonului(
% ciclul de producie a elementelor, tipul i masivitatea acestora(
% rezistenele necesare la decofrare, transferul forelor de precomprimare, livrare etc.(
% modul de !ntrire a betonului "cu sau fr tratament termic# i temperatura mediului de lucru(
% condiiile de execuie a elementelor i tehnologia ce urmeaz a fi aplicat "inclusiv tratare p)n la
decofrare transfer i ulterior p)n la livrare#(
% condiiile de expunere a elementelor !n lucrri i structuri "cap.-#.
+.1.0. n tabelul +.1.+. sunt indicate cimenturile ce pot fi utilizate !n compoziia betoanelor pentru elemente
prefabricate din beton simplu, beton armat, beton armat dispers i beton precomprimat. n tabelul +.0 sunt
indicate cimenturile ce pot fi utilizate !n compoziia betoanelor ce vin !n contact cu anumite agresiviti
chimice. .lte tipuri de cimenturi vor putea fi utilizate !n compoziia betoanelor pentru prefabricate cu avizul
unui institut de specialitate.
Ta0(1.1 3"3"
Ci+(nt.*i1( indicat( a /i .ti1i;at( 4n c)+-);i<ia 0(t)an(1)*, -(nt*. *(a1i;a*(a (1(+(nt(1)*
-*(/a0*icat(
;r.
Crt.
2ipul
betonului
Clasa betonului
Cimenturi
recomandate utilizabile
1. 1implu
"uor#
5C4/8 % 5C1-/14 ,,/=%1 *&,0(
,,/=%A *&,0(
,,/=%6 *&,0
,,/.%1 *&,0(
,,/.%A *&,0(
,,/.%6 *&,0
&. 1implu C1-/&< C&0/*<
5C&</&&%
5C&0/&4
, *&,0( ,*&,0>(
1>, *&,0 ,,/.%
1 > *&,0( J,
*&,0
,,/.%1 *&,0(
J,,/.%1 *&,0
1>,,/.%1 *&,0(
,,/.%A *&,0(
,,/.%6 *&,0
*. .rmat C1-/&< C&0/*<
5C&</&&%
5C&0/&4
,*&,0>( ,*&,0(
1>, *&,0 ,,/.%
1 *&,0>( J,
*&,0
,,/.%1 *&,0(
,,/.%6 *&,0
1>,,/.%1 *&,0(
,,/.%A *&,0
+. .rmat C&0/*< C0</-<
5C*</**%
5C0</00
, +&,0>( ,,/.%1
+&,0 >
, +&,0>( ,,/.%1
+&,0 >( 1>,
+&,0( J, +&,0(
1>,,/.%1 +&,0(
J,,/.%1 +&,0
0. .rmat C00/-3 C3</40
5C00/-<%
5C3</33
, 0&,0 >( ,
0&,0( J,
0&,0(1>, 0&,0
, +&,0>( ,+&,0(
J, +&,0( 1>,
+&,0
-. .rmat C4</80%1<</110
5C4</44
, 0&,0 >( ,
0&,0 1>, 0&,0
J, 0&,0
3. Precomprimat C*</*3
C0</-<
, +&,0>( ,+&,0 1>, +&,0( J,
+&,0
4. Precomprimat C00/-3%C3</40 ,0&,0>( , 0&,0(
1>, 0&,0( J,
0&,0
, +&,0>( ,+&,0(
1>, +&,0( J,
+&,0
8. Precomprimat C4</80%1<</110 , 0&,0 >( ,
0&,0 1>, 0&,0
J, 0&,0
+.1.-. Pentru anumite elemente prefabricate destinate unor lucrri ce implic condiii speciale de execuie
sau/i de exploatare, alegerea tipului de ciment se va face la proiectare, pe baz de prevederi specifice,
sau cu concursul unui laborator de specialitate.
+.1.3. Cimentul se livreaz ambalat !n saci de h)rtie sau !n vrac. 2ransportul cimentului se face cu
asigurarea condiiilor necesare bunei conservri a proprietilor acestuia pe durata transportului, !n
vehicule rutiere sau vagoane CD de tip 5ces cu descrcare pneumatic.
+.1.4. Bepozitarea cimentului la unitile de prefabricate, se face dup recepia cantitativ i calitativ i
constatarea existenei i verificarea documentului de calitate, care trebuie s garanteze realizarea
caracteristicilor prevzute !n standardul de produs i contractul !ncheiat !ntre furnizor i utilizator. Conform
1> ?; 18-%3, pentru verificarea conformiti unei livrri "lot# de ciment, cu prevederile standardelor de
produs i cu cerinele din contract sau comand, prelevarea probelor de ciment trebuie s se fac !n
prezena productorului "v)nztorului# i a utilizatorului, prelevarea probelor efectu)ndu%se !n general
!naintea sau !n timpul livrrii. 2otui dac este necesar, prelevarea se poate face dup livrare, dar cu
!nt)rziere de maximum &+ ore.
+.1.8. Bepozitarea cimentului ambalat !n saci la unitile de prefabricate se face !n !ncperi !nchise uscate
i ventilate, !n stive de saci de maxim 1,0< m !nlime pe palei de lemn cu !nlimea de cel puin 10 cm de
la pardoseal, distanele !ntre ele i de pereii !ncperilor cel puin -< cm, pentru asigurarea circulaiei.
Diecare stiv de saci trebuie s fie etichetat vizibil cu tipul cimentului i data sosirii.
+.1.1<. Bepozitarea cimentului sosit !n vrac, se face !n celule de siloz aflate !n bun stare de funcionare,
dup verificarea capacitii libere de depozitare i asigurarea c silozul a fost curat, pregtit !n prealabil
i inscripionat vizibil, pentru sortimentul respectiv de ciment.
Pe !ntreaga perioad de folosire a silozurilor, se va ine evidena zilnic prin !nregistrarea sosirilor i
livrrilor fiecrui tip i sortiment de ciment.
Burata de depozitare a cimentului nu va depi durata de utilizare garantat de productor de *< zile.
Cimentul rmas !n depozit la expirarea termenului de garanie va putea fi utilizat !n lucrri de beton i
beton armat numai dup verificarea strii de conservare i a caracteristicilor fizico mecanice.
+.1.11. 5tilizarea cimenturilor aprovizionate se face !n ordinea sosirii loturilor i !n termen de *< zile de la
data fabricaiei.
+.1.1&. Controlul calitii cimentului se face'
% la aprovizionare, prin verificarea documentului legal de calitate emis de productor i !n caz de dubiu
prin !ncercri la un laborator autorizat(
% !n toate cazurile c)nd termenul de utilizare a fost depit prin !ncercri la un laborator autorizat(
% controlul calitii cimentului se face conform prevederilor din .nexa 3.1.
Ta0(1.1 3"5"
Ci+(nt.*i indicat( a /i .ti1i;at( 4n c)+-);i<ia 0(t)an(1)* -(nt*. (1(+(nt( -*(/a0*icat( din 0(t)n 9i
0(t)n a*+at, c( vin 4n c)ntact c. a-( nat.*a1( a7*(,iv(
Nr.
Crt.
Natura
agresivitatii
Gradul de
agresivitate
Cimenturi recomandate Cimenturi utilizabile
Beton simplu Beton armat Beton simplu Beton armat
0 1 2 3 4 5 6
1. gresivitatea de slaba !!"#$32%5& ,,/.%1*&,0( !32%5& ,*&,0( J,*&,0(
dezalcalinizare
!!"#$32%5'&
!!"#$42%5
,,/.%1*&,0>(
,,/.%1+&,0
(!32%5&
(!!"#$32%5&
!42%5&
(!42%5&
(!!"#$42%5
J,,/.%1*&,0(
,+&,0( J,+&,0(
J,,/.%1+&,0
2.
gresivitate
carbonica
slaba
!!"#$32%5&
!!"#$42%5
,,/.%1*&,0(
,,/.%1*&,0>(
,,/.%1+&,0
,,/.%1+&,0>
,*&,0(
J,*&,0(
J,,/.%1*&,0(
J,,/.%1+&,0
,*&,0( J,*&,0(
,+&,0( J,+&,0(
J,,/.%1+&,0
!ntensa sau
)oarte intensa
!32%5& !42%5
,*&,0( ,+&,0(
,+&,0>
(!32%5&
(!42%5&
$'!32%5&
$'!42%5
J,*&,0(
J,+&,0(
1>,*&,0(
1>,+&,0
3.
gresivitate
sul)atica
)oarte slaba%
slaba
,,/.%1*&,0(
,,/.%1+&,0
,,/.%1*&,0(
,,/.%1+&,0
(!,/.%1*&,0(
J,,/.%1+&,0
J,,/.%1*&,0(
J,,/.%1+&,0
intensa sau
)oarte intensa
*toate tipurile+
$'!!"#
$32%5&
$'!!"#
$42%5
1>,*&,0(
1>,+&,0
1>,,/.%1+&,0
J,,/.%1*&,0(
J,,/.%1+&,0
(!32%5&
(!42%5&
B$402,
4.
gresivitate
magneziana
slaba
J,,/.%
1*&,0(
J,,/.%1+&,0
J,,/.%1*&,0(
J,,/.%1+&,0
J,,/.%1*&,0(
,,/.%1+&,0(
,,/.%1*&,0>(
,,/.%1+&,0>
,,/.%1*&,0>(
,,/.%1+&,0>(
1>,*&,0(
1>,,/.%1*&,0
intensa sau
)oarte intensa
1>,,/.%
1*&,0(
1>,,/.%
1+&,0
1>,,/.%
1*&,0(
1>,,/.%1+&,0
,,/.%1*&,0%
0(
,,/.%1+&,0
,,/.%1*&,0(
,,/.%1+&,0(
J,,/.%1*&,0(
J,,/.%1+&,0(
J,*&,0(
J,+&,0(
1>,*&,0
5.
gresivitatea
sarurilor de
amoniu
slaba
J,,/.%
1*&,0(
J,,/.%1+&,0
J,,/.%1*&,0(
J,,/.%1+&,0
,,/.%1*&,0(
,,/.%1+&,0
,,/.%1*&,0(
,,/.%1+&,0(
1>,,/.%
1*&,0(
1>,,/.%1+&,0
intensa sau
)oarte slaba
1>,,/.%
1*&,0(
1>,,/.%
1+&,0
1>,,/.%
1*&,0(
1>,,/.%1+&,0
J,,/.%1*&,0(
J,,/.%1+&,0
$'!32%5&
$'!42%5&
J,,/.%1+&,0
6.
gresivitate
bazica
slaba
J,,/.%
1*&,0(
J,,/.%1+&,0
(!32%5&
(!42%5
,,/.%1*&,0(
,,/.%1+&,0
J,,/.%1*&,0(
J,,/.%1+&,0(
,,/.%1+&,0(
1>,*&,0(
1>,+&,0
intensa
1>,,/.%
1*&,0(
1>,,/.%
1+&,0
1>,,/.%
1*&,0(
1>,,/.%1+&,0
J,,/.%1*&,0(
J,,/.%1+&,0
(!32%5&
(!42%5&
J,,/.%1*&,0(
J,,/.%1+&,0
3"!" A7*(7at(1(
+.&.1. Ca prepararea betoanelor pentru realizarea elementelor prefabricate se folosesc agregate naturale
grele, sortate i splate, provenite din sfr)marea natural sau din concasarea rocilor, care trebuie s
!ndeplineasc condiiile tehnice prevzute de standardele i normele !n vigoare dup cum urmeaz'
% agregatele naturale de balastier, sortate !n sorturile <%*( *%3( 3%1-( 1-%*1 mm sau <%0( 0%1<( 1<%&< mm,
condiiile tehnice prevzute de 12.1 1--3%3-(
% agregatele de carier, obinute prin concasarea rocilor dure, criblur, sortate i splate !n sorturile *%4( 4%
1- i 1-%&0 mm, condiiile tehnice prevzute de 12.1 --3%8<(
% nisipul cuaros fin <%<,* mm folosit ca material de corecie a granulozitii sorturilor fine de agregate,
trebuie s aib un coninut 1i7& L 8&H i un coninut !n pri levigabile sub <,*H conform specificaiilor
tehnice minere.
+.&.&. .gregatele trebuie s provin din roci omogene, sub aspectul compoziiei mineralogice, s nu aib
urme vizibile de dezagregare fizic, chimic sau vulcanic, s fie lipsite de pirit, limonit, sruri solubile i
alte impuriti. ?ste interzis folosirea agregatelor ce conin silice cristalin sau amorf i a celor ce provin
din roci carbonatice reactive, care poate reaciona cu alcaliile din ciment.
+.&.*. Coninutul de impuriti din agregate trebuie s se !ncadreze !n limitele prevzute de 12.1 1--3/3-
sau --&/48, dup caz.
.gregatele utilizate !n compoziia betoanelor de !nalt rezisten clasele L C0</-< trebuie s aib un
coninut !n pri levigabile de maximum <,0<H.
+.&.+. 1orturile de agregate cu Bmin L 3"4# mm trebuie s fie caracterizate prin valori medii ale
rapoartelor'
b/a L <,--
c/a L <,**
coninutul de granule plate i aciculare M &0H.
+.&.0. .gregatele trebuie s provin din surse omologate i verificate periodic, conform normelor !n
vigoare "12.1 1--3%3-#.
+.&.-. Pe durata transportului de la furnizor i al depozitrii la unitatea de prefabricate, agregatele vor fi
ferite de impurificatori cu alte materiale, iar depozitarea acestora se va face pe platforme betonate,
compartimentate, pentru a nu se produce amestecul i impurificarea sorturilor.
+.&.3. Bimensiunea maxim a agregatelor naturale grele utilizate la prepararea betoanelor de clasele
C1-/&< I C+0/00 se va stabili conform pct. 3.1&.1. Bimensiunea maxim a agregatelor folosite !n
compoziia betoanelor de !nalt rezisten de clas L 0</-< nu va depi 1-/&< mm.
+.&.4. .gregatele uoare naturale sau artificiale, utilizate la prepararea betoanelor pentru realizarea unor
tipuri de elemente prefabricate trebuie s !ndeplineasc condiiile prevzute de 12.1 &*4-/38( 3*+*%4<
dup caz i ale ;ormativului C100%48.
+.&.8. Controlul calitii agregatelor se face la sosire, pe baza documentului legal de calitate emis de
productor i !n caz de dubiu prin analize i !ncercri de laborator conform 12.1 +-<-/4<. Controlul
calitii agregatelor se face conform prevederilor din .nexa 3.1.
3"3" Aditivi
+.*.1. Ca prepararea betoanelor pentru realizarea elementelor prefabricate !n scopul !mbuntirii
proprietilor betonului !n stare proaspt i !ntrit sunt utilizai !n funcie de cerinele concrete aditivi din
grupele'
% reductori i superreductori de ap(
% micti cu efect de plastifiani i antrenori de aer(
% aditivi pe baz de silice amorf precipitat(
% antrenori de aer(
% acceleratori de priz i !ntrire fr cloruri.
n situaii concrete, !n funcie de cerine pot s fie utilizai aditivi i adaosurile urmtoare'
% inhibitori de coroziune(
% hidrofobizani !n mas i de suprafa(
% colorani.
+.*.&. .ditivii sunt utilizai la prepararea betoanelor !n cantiti reduse de regul <,10 I1H "!n situaii rare
pot atinge &H# substan uscat raportat la doza$ul de ciment. .ditivi livrai !n diverse amestecuri de
pulberi minerale pot fi utilizai la prepararea betoanelor !n proporie de maxim 0H pulbere din doza$ul de
ciment. Coloranii pot fi utilizai !n proporie de &I4H din doza$ul de ciment, pe baz de !ncercri
prealabile.
+.*.*. .ditivii utilizai la prepararea betoanelor trebuie s fie compatibili cu cimentul i s !ndeplineasc
cerinele din reglementrile tehnice !n vigoare ! .grementele tehnice !n valabilitate. Ca prepararea
betoanelor, pentru realizarea elementelor prefabricate din beton armat dispers, beton armat i beton
precomprimat este interzis folosirea aditivilor ce conin cloruri sau alte substane ce pot afecta negativ
proprietile betonului i armturilor.
+.*.+. 5tilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are !n vedere de regul urmtoarele obiective
principale'
% !mbuntirea lucrabilitii betonului la rapoarte ./C reduse, sau la rapoarte ./C egale, !n raport cu
martorul !n cazul unor rapoarte ./C prescrise la folosirea reductorilor i superreductorilor de ap(
% obinerea coninutului de aer antrenat prescris, !mbuntirea !n anumite limite a lucrabilitii betonului,
creterea gradului de impermeabilitate i a rezistenei la !nghe dezghe !n cazul utilizrii aditivilor micti
sau a antrenorilor de aer(
% reducerea raportului ./C la lucrabilitate egal a betonului i obinerea prin aceast operaie a
urmtoarelor avanta$e'
creterea rezistenelor iniiale i finale i a gradului de impermeabilitate i gelivitate la doza$ de
ciment egal(
creterea limitat a rezistenelor i !mbuntirea !n anumite limite a lucrabilitii betonului
proaspt !n variante intermediare de folosire a reductorilor i superreductorilor de ap(
accelerarea vitezei de dezvoltare a reaciilor de hidratare i hidroliz a cimenturilor, accelerarea
timpului de priz, obinerea de rezistene iniiale mari etc., !n cazul acceleratorilor de priz i
!ntrire fr cloruri etc.
+.*.0. 5tilizarea aditivilor !n tehnologia betoanelor folosite la realizarea elementelor prefabricate, comport
!ns un anumit volum de cunotine inginereti, un volum suficient de !ncercri preliminare i un instructa$
temeinic al personalului tehnic i de producie, pentru obinerea eficienei tehnico economice maxime,
!ntr%o situaie concret de producie dintr%o unitate de prefabricate. .ceasta deoarece rezultatele ce se
obin prin folosirea aditivilor pot fi influenate favorabil sau nefavorabil, de factori de in de compoziia
materiilor prime utilizate la prepararea betoanelor i tehnologici, din care menionm ca exemple'
% tipul cimentului i compoziia chimico mineralogic a acestuia. .stfel un coninut ridicat de C*., alcalii,
procentul i forma !n care se gsete sulfatul de calciu !n ciment pot reduce sau !n cazuri extreme chiar s
anuleze efectele favorabile ale utilizrii anumitor superplastifiani(
% tipul i procentul de adaosuri minerale utilizate la mcinarea cimenturilor cu adaosuri, poate avea o
anumit influen favorabil sau nefavorabil !n cazul utilizrii unor tipuri de aditivi(
% tipul i procentul de adaosuri minerale "cenu volant, silice ultrafin 15D, filer de calcar etc.# utilizat
ca adaos la prepararea betoanelor poate de asemenea influena eficiena utilizrii unor tipuri de aditivi(
% tipul, grupa de produse i structura aditivului utilizat, influeneaz diferit proprietile betoanelor preparate
cu un anumit tip de ciment(
% granulozitatea agregatului fin, !n special, poate influena eficiena unor aditivi i proprietile betonului
proaspt i !ntrit(
% pregtirea personalului de laborator i de producie, influeneaz uneori !n mod hotr)tor eficiena
utilizrii aditivilor etc.
+.*.-. ?fectele aditivilor la utilizarea !n betoane
a# >eductorii i superreductorii de ap sunt caracterizai prin funcii principale i aparin !n principal
urmtoarelor grupe sau subgrupe de produse'
% aditivii plastifiani, pe baz de lignosulfonai de calciu, amoniu sau sodiu utilizai de +<%0< ani la
prepararea betoanelor formeaz la dispersarea !n apa de preparare, sfere de microgel, care acoper
punctual granule de ciment, asigur)nd o mai bun dispersare a acestora, !n amestecul de beton i
creterea lucrabilitii sau scderea cantitii de ap de preparare cu 0 I 1<H la lucrabilitate egal a
betonului. Ca utilizarea lignosulfonailor la prepararea betonului !n cantiti mari, se pot obine efecte total
nedorite ca prelungirea nepermis a timpului de priz, reducerea rezistenelor printr%un procent ridicat de
aer antrenat etc., put)nd a$unge p)n la compromiterea lucrrilor la care s%a folosit !n mod eronat astfel
de aditivi.
% superplastifianii pe baz de 6elanin Dormaldehid / 1ulfonat 6D1 i ;aftalin formaldehid
sulfonat ;D1, reprezint dou familii de produse utilizate curent, denumite i superreductori de ap
sau fluidifiani, care sunt caracterizate prin forma liniar de panglic a moleculelor de superplastifiant, ce
le permite s asigure anroba$ul complet al granulelor de ciment, cre)nd !n $urul acestora un film "strat#
lubrifiant i !mbuntirea sensibil a lucrabilitii, precum i posibilitatea reducerii cantitii de ap de
preparare, la lucrabilitate egal a betonului cu 1& I *<H, !n funcie, !n principal de tipul cimentului,
procentul i tipul de aditiv utilizat, tehnologia de preparare etc. n situaiile !n care superplastifianii sunt
utilizai !n doza$e ridicate, efectul de anroba$ poate s !nt)rzie !ntr%o anumit msur !nceperea hidratrii
granulelor cimentului, prelungind timpul de !ncepere a prizei i aa numit perioad de Osomn al
betonuluiP, independent de tipul superplastifiantului "6D1 sau ;D1# i cimentului.
% superplastifinaii pe baz de polimeri acrilici P., reprezint patru familii de produse "aprute ! ultimii
ani, mai puin studiate !n raport cu primele familii# !n cazul crora, mecanismul de dispersare a granulelor
de ciment, este atribuit efectului de !mpiedicare stenic "datorat catenei laterale neutre, lung, sub form
de panglic i prezenei grupului carboxilic !ncrcat negativ !n structura aditivului#. Qi aditivii P. asigur
reducerea cantitii de ap de preparare cu 1&%*&H !n funcie de factorii artai la 6D1 i ;D1.
% utilizarea unui superplastifiant la prepararea betoanelor cu lucrabilitate i doza$ de ciment egale, este
considerat eficient !n situaiile, c)nd se obin creteri de rezisten iniial ale betonului "la &+ ore# L
&,0H i creteri de rezistene la &4 zile L 1,0H din rezistena betonului martor, pentru fiecare procent de
ap de preparare redus.
% sunt i alte familii de aditivi i produse recomandate ca reductori sau superreductori de ap, sau
produse rezultate din combinarea unora din produsele prezentate mai sus "ex. ;D1 i lignosulfonai, 6D1
i lignosulfonai etc.# ale cror efecte la utilizare sunt mai mult sau mai puin difereniate de cele
prezentate, fapt ce determin obligativitatea efecturii unui anumit volum de !ncercri de compatibilitate
ciment aditiv i !ncercri preliminare asupra betonului preparat cu cimentul i aditivul selecionat la
!ncercrile de compatibilitate !n condiiile tehnologice existente !n unitatea de prefabricate.
b# .ditivii micti i aditivii antrenori de aer reprezint !n principal produse clasice pe baz de lignosulfonai
"clei de oase rini de conifere etc.# unele produse pe baz de ;D1, care asigur at)t o reducere a
cantitii de ap de preparare c)t i un procent de aer antrenat "sub form de bule microscopice# !n
betonul proiecta ca un beton rezistent la !nghe dezghe reperat. Ca folosirea !n cantiti mari a acestor
aditivi pe l)ng efectele secundare semnalate la grupele de aditivi din care fac parte poate surveni o
reducere accentuat a rezistenei betonului datorit procentului mare de aer oclus !n structura acestuia la
preparare.
c# .ditivii pe baz de silice amorf precipitat, reprezint de asemenea o familie mai nou de produse.
.ceti aditivi sunt prezentai sub forma unor suspensii stabilite !n ap de silice precipitat amorf, care
amelioreaz proprietile betonului !n stare proaspt prin creterea omogenitii structurii i a
lucrabilitii, reinerea apei, reducerea tendinei de segregare, o anumit accelerare a prizei cimentului
datorat reactivitii precoce a nanoparticulelor de silice amorf cu unele produse de hidratare ale
cimentului i !mbuntirea proprietilor betonului !ntrit prin reducerea macroporozitii i interconectrii
microporilor, reducerea permeabilitii creterea rezistenelor mecanice i a rezistenei la !nghe
dezghe.
d# .cceleratorii de priz i !ntrire reprezint numeroase grupe de produse pe baz de'
% clorur de calciu, sodiu, aluminiu etc., interzise !n cazul betonului armat i precomprimat(
% pe baz de sodiu i potasiu, nitrai i nitrii de calciu etc., care trebuie selecionai cu atenie, deoarece
unii din acetia conin substane interzise !n cazul betoanelor armate i precomprimate(
% pe baz de formiat de calciu, trietanolamin etc., uneori prezentai sub denumirea de produse, cu efect
de superplastifiant i accelerator de priz i !ntrire fr cloruri(
% pe baz de silice amorf precipitat !n soluie apoas, prezentai ca acceleratori de priz nealcalini, fr
cloruri.
2oi acceleratorii au ca funcie principal accelerarea reaciilor cimentului cu apa, reducerea timpului de
priz i creterea rezistenelor iniiale ale betonului. 5nii din acceleratori au ca efect creterea rapid a
rezistenei iniiale, !ns pot avea ca efect o reducere mai mare de 1<%10H a rezistenei la &4 zile.
1elecia aditivilor acceleratori utilizai la prepararea betoanelor pentru realizarea elementelor prefabricate
se face pe baz de testri de compatibilitate i !ncercri preliminare av)nd !n vedere urmtoarele'
% folosirea de aditivi fr cloruri i substane nocive pentru beton i armturi(
% accelerarea timpului de priz, s se !ncadreze !n ritmul de execuie "un ritm lent de execuie poate
conduce la !nceperea prizei betonului cu acceleratori !n utila$ele de preparare, transport i !n tipare !nainte
de finisare cu toate consecinele ce decurg din astfel de situaii#(
% creterea rezistenelor iniiale "dup &+ ore !ntrire la temperatura mediului ambiant# s reprezinte minim
&0%+<H, !n raport cu betonul martor preparat fr acceleratori(
% rezistena betonului cu acceleratori de priz la &4 zile s reprezinte minim 8<%80H din rezistena
betonului martor preparat !n aceleai condiii.
+.*.3. Ca prepararea betoanelor cu aditivi condiiile de utilizare, condiiile tehnice pentru materialele
componente, prepararea transportului, livrarea, finisarea i tratarea betonului din elementele prefabricate
etc., trebuie stabilite de la caz la caz !n funcie de rezultatele testelor i !ncercrilor preliminare cu
folosirea tipului de aditiv admis pentru utilizare.
+.*.4. n situaiile !n care se impune prepararea de betoane cu caracteristici ce pot fi obinute prin
utilizarea numai a unui anumit tip de aditiv, este necesar prevederea acestuia !n documentaia de
proiectare a elementelor respective i a unor cerine precise, ca raport ./C sau ./6C, rezistena, gradul
de impermeabilitate i gelivitate etc.
+.*.8. 2ransportul i depozitarea aditivilor trebuie fcut astfel !nc)t caracteristicile fizice i chimice ale
acestora s fie conservate pe toat durata de garanie a produsului. ?xemplu' aditivii !n soluie apoas
trebuie de regul transportai i depozitai !n !ncperi ventilate, la temperaturi de 0%*<
<
C, aditivi !n pulbere
trebuie ferii de umiditate etc.
+.*.1<. Controlul calitii aditivilor se face conform prevederilor, .nexei nr. 3.1 i ghidul pentru utilizarea
aditivilor !n betoane.
3"3" Ada),.*i1( +in(*a1(
+.+.1. .daosurile minerale, reprezint materiale fine, compatibile cu cimentul, ce pot fi adugate la
prepararea betonului !n proporie de peste 0H din doza$ul de ciment, !n vederea ameliorrii unor
caracteristici ale acestuia, precum lucrabilitatea, gradul de impermeabilitate, rezistena la aciuni chimice
agresive etc. .daosurile minerale sunt clasificate astfel'
% adaosuri inerte, tipul ,, utilizate ca !nlocuitor al unei pri din agregatul fin din beton i pentru
!mbuntirea lucrabilitii i compactitii betonului(
% adaosuri active, tipul ,,, caz !n care se conteaz pe proprietile hidraulice latente ale unora din aceste
adaosuri. Ca adaosuri active la prepararea betonului sunt folosite zgura baric granulat de furnal !nalt, fin
mcinat, unele cenui volante "! principal cele obinute prin arderea huilei#, silicea ultrafin 15D etc.
+.+.&. .daosurile de tipul ,,, se iau !n considerare la stabilirea doza$elor de ciment i a raportului ./C, care
!n cadrul compoziiei betoanelor se pune sub forma ./6C. 2ermenul 6C reprezent)nd cimentul plus
adaosul de tipul ,, denumit i material de cimentare. .daosurile de tip ,, se utilizeaz pe baza
.grementelor tehnice !n vigoare, numai !n compoziia betoanelor preparate cu cimenturi de tip ,, 1>, i J,
i !n proporii limitate !n funcie de condiiile de exploatare a lucrrilor ce se execut astfel'
% 15D !n proporie de 3%1&H(
% cenua volant !n proporie de 4%10H(
% zgura baric granulat fin mcinat -%&<H etc. din doza$ul de ciment pentru betoane armate.
Pentru elementele din beton precomprimat, singurul adaos mineral admis pentru utilizare este 15D.
+.+.*. Procentul de adaosuri utilizat !n cazul betoanelor simple, este limitat numai pe considerente
tehnologice. ?x. !n cazul betoanelor uoare folosite la fabricarea blocurilor mici i mari de zidrie,
procentul de cenu poate atinge -<%3<H din masa agregatului uor din compoziie "sau p)n la -<%3<H
din masa 6C# etc.
+.+.+. .daosurile utilizate la prepararea betoanelor nu trebuie s conin substane ce afecteaz
proprietile betoanelor sau care provoac coroziunea armturilor. Be asemenea, utilizarea cenuilor
volante dintr%o anumit surs, este condiionat de avizul organelor de specialitate ale 6inisterului
1ntii, pe l)ng !ndeplinirea condiiilor prevzute de 12.1 4414%48.
+.+.0. 2ransportul i depozitarea adaosurilor minerale se face cu adoptarea msurilor adecvate pentru a
!mpiedica poluarea mediului i modificarea caracteristicilor fizico chimice ale acestora.
+.+.-. Controlul adaosurilor minerale utilizate la prepararea betoanelor se face conform .nexei 3.1.
3"5" A-a d( -*(-a*a*(
+.0.1. .pa utilizat la prepararea betoanelor este apa din reeaua public de alimentare cu ap a
localitilor, sau ap din alte surse "puuri, izvoare, lacuri etc.#. n acest din urm caz apa trebuie s
!ndeplineasc condiiile tehnice prevzute de 12.1 38</4+.
9top:

5" OELURI UTILIEATE LA ARMAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE
7elurile utilizate la armarea elementelor prefabricate din beton armat sau beton precomprimat se vor
conforma O1pecificaiei tehnice privind cerine i criterii de performan pentru produse din oel utilizate ca
armturi !n structuri din betonP "12 <<8/8-# i OCodului de practic pentru executarea lucrrilor din beton,
beton armat i beton precomprimatP ";? <1&%88#, indiferent dac sunt produse autohtone sau din import.
Obs.: Clasele de rezisten, ductilitate i aderen, domeniile de utilizare ale armturilor, criteriile de
performan pentru principalele caracteristici mecanice ale acestora, extrase din ST 0099! sunt
prezentate "n #nexa $.%.
5"1" O<(1.*i -(nt*. a*+2t.*i
0.1.1. 2ipurile utilizate curent !n elementele de beton armat "caracteristice mecanice de livrare# sunt
indicate !n standardele de produs 12. +*4/1%48 pentru oeluri cu profil neted 7= *3 i profilate PC 0&, PC
-<, respectiv +*4/&%81 i +*4/*/+%84 pentru s)rme trase i plase sudate pentru beton armat.
0.1.&. Pentru tipurile utilizate curent ca armtur pretensionat !n elementele din beton precomprimat
"produse sub form de bare, s)rme i produse din s)rm#, caracteristicile mecanice de livrare sunt
indicate !n seria de standarde 12.1 -+4& i ?; 1<1*4.
0.1.*. Bomeniile de utilizare ale tipurilor de armturi sunt precizate !n 12 <<8/8-, 12.1 1<1<3/<%8< sau !n
alte reglementri specifice.
Plasele sudate din s)rm tras neted 12;= sau profilat 12P= se utilizeaz ori de c)te ori este posibil
la armarea elementelor de suprafa !n condiiile prevederilor 12.1 1<1<3/<%8<. ?xecutarea i utilizarea
plaselor sudate se va face !n conformitate cu reglementrile tehnice !n vigoare.
0.1.+. 7elurile de alte tipuri, inclusiv provenite din import, trebuie s fie agrementate tehnic cu precizarea
domeniului de utilizare.
0.1.0. Pentru armarea dispers, armturile formate din fibre de oel trebuie s corespund cerinelor din
O@hidul pentru stabilirea criteriilor de performan i compoziiilor pentru betoane armate dispers cu fibre
metaliceP.
0.1.-. nlocuirea oelului adoptat !n proiect cu un altul, se poate face numai cu aprobarea proiectantului,
chiar dac !nlocuitorul prezint caracteristici superioare.
0.1.3. Produsele din oel care prezint protecii permanente !mpotriva coroziunii, aplicate !n fabric, vor
corespunde prevederilor din caietele de sarcini ale proiectelor, at)t !n privina caracteristicilor oelului i
ale proteciilor, c)t i !n privina condiiilor de recepie la executant. n cazul armturilor pretensionate,
dac aceste oeluri se utilizeaz fr o alt protecie suplimentar, se vor analiza i rezultatele !ncercrilor
referitoare la eficiena proteciei !mpotriva coroziunii at)t !n c)mp curent c)t i, mai ales, !n zona de
ancorare, pe toat durata de via a construciei.
0.1.4. Produsele din oel pentru armturile pretensionate care vor fi supuse unor prelucrri mecanice
necesare sistemului de ancorare "ambutisare, filetare .a# vor satisface, !n afara prevederilor din
specificaia tehnic 12 <<8%188- i cerinele specifice acestor prelucrri, care vor fi stabilite de
elaboratorul procedeului.
5"!" Ac?i;i<i)na*(aBa-*)vi;i)na*(a c. -*)d.,( din )<(1
0.&.1. Pentru utilizarea !n elementele prefabricate vor fi achiziionate numai produse din oel livrate !n
conformitate cu reglementrile !n vigoare, !nsoite de certificate de calitate/declaraie de conformitate
pentru fiecare tip i diametru de produs.
0.&.&. Bocumentele ce !nsoesc livrarea de la productor trebuie s cuprind cel puin'
% denumirea i tipul de oel conform standardului de produs specificat(
% toate informaiile pentru identificarea loturilor(
% masa legturilor de bare, a colacilor sau a tamburilor stabilit prin standardul de produs sau convenit
prin acord cu beneficiarul(
% valorile determinate privind criteriile de performan.
0.&.*. 7elul livrat de furnizori intermediari va fi !nsoit de un certificat privind calitatea produselor care va
conine toate datele de documentare de calitate eliberate de productorul oelului beton, inclusiv
rezultatele obinute !ntr%un laborator autorizat "conform prevederilor O>egulamentului privind exercitarea
controlului materialelor, elementelor de construcii i produselor destinate construciilorP#.
0.&.+. Diecare legtur, colac sau tambur va purta o etichet, bine legat, care va conine'
% marca productorului(
% tipul armturii(
% numrul lotului i al legturii, colacului sau tamburului(
% greutatea net(
% semnul C2C.
0.&.0. n cazul !n care, pentru elementele din beton precomprimat, fasciculele sau betoanele individuale
sunt executate !n ateliere centrale, acestea vor fi !nsoite, la livrare, de un certificat de calitate care va
conine, !n mod obligatoriu, numrul certificatului de calitate al s)rmelor din care au fost confecionate
fasciculele, respectiv toronul.
5"3" T*an,-)*t.1 9i d(-);ita*(a
0.*.1. 2oate tipurile de armtur "bare, plase sudate, carcase prefabricate de armtur, s)rme, toroane#
vor fi transportate i depozitate astfel !nc)t s nu sufere deteriorri sau s prezinte substane care pot
afecta armtura i/sau betonul sau aderena beton armtur.
ncrcarea, descrcarea i transportul plaselor sudate se vor face cu atenie, evit)ndu%se deformarea lor
sau desfacerea sudurii.
0.*.&. 7elurile pentru armturi trebuie s fie depozitate separat pe tipuri i diametre !n spaii i dotate
corespunztor, astfel !nc)t s se asigure evitarea'
% condiiilor care favorizeaz corodarea armturii "orice tip de atac chimic, electrochimic sau biologic care
poate produce coroziune#. 1paiul i modul de depozitare trebuie s asigure ventilarea pentru a se
!mpiedica stagnarea umezirii produselor(
% murdrirea acestora cu pm)nt sau alte materiale "orice contaminare care poate afecta durabilitatea sau
proprietile de aderen ale armturilor#(
% oricrei deformri a armturilor, care nu este prevzut !n proiect(
% efecturii operaiei de sudare !n vecintatea armturilor pretensionate fr a se lua msuri speciale de
prote$are a acestora(
% deteriorrii ambala$elor de protecie pentru colaci i tamburi(
% acoperirii prelungite a armturilor cu diverse materiale care pot menine umezeala(
% amestecrii sortimentelor i diametrelor. 7rice produs trebuie s poat fi corect i uor de identificat !n
depozit.
0.*.*. Condiiile de suprafa ale armturilor vor fi examinate !nainte de utilizare pentru a se asigura c ele
nu prezint substane care pot afecta armtura i /sau betonul sau aderena dintre ele.
5"3" C)nt*)1.1 ca1it2<ii
Controlul calitii oelului se realizeaz !n conformitate cu prevederile din capitolul 3.1.
9top:

6" CERINE PRI#IND CARACTERI'TICILE BETOANELOR I TIPURI DE BETOANE
PENTRU REALIEAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE
-.1. Compoziia betoanelor pentru realizarea elementelor prefabricate, va fi astfel proiectat !nc)t s
asigure urmtoarele cerine obligatorii, conform cu Cegea nr. 1</1880'
% de rezisten i stabilitate(
% de siguran !n exploatare(
% de rezisten la foc(
% durabilitate, care implic rezistena la aciunile mediului !ncon$urtor "carbonatare, agresivitate chimic,
!nghe dezghe, uzur prin abraziune etc.#(
% igien, sntate i protecia mediului !ncon$urtor(
% izolare termic i protecie !mpotriva zgomotului etc.
-.&.Ca proiectarea compoziiilor betoanelor pentru prefabricate, trebuie avute !n vedere solicitrile
elementelor la v)rste foarte tinere i adoptarea msurilor tehnice i tehnologice din fazele de concepie a
elementelor, pentru a se asigura'
% rezistenele !n fazele de decofrare i livrare i condiiile tehnico materiale,pentru decofrarea, transportul
!n depozitul de produse finite i depozitarea elementelor din beton simplu, beton armat dispers i beton
armat, pentru evitarea fisurrii sau ruperii elementelor(
% rezistena la transferul forelor de precomprimare, transportul !n depozit i depozitarea p)n la livrare a
elementelor din beton precomprimat(
% tratamentul adecvat al elementelor realizate, cel puin !n primele apte zile de la realizare etc. .ceasta
deoarece unele din solicitrile ce intervin, !n fazele de decofrare, transfer, depozitare, livrare i transport la
locul de monta$ al elementelor, pot s fie mai severe dec)t solicitrile din exploatare.
-.*. 1ub aspectul armrii, elementele prefabricate pot fi clasificate !n'
% elemente prefabricate "cu dimensiuni reduse# din beton simplu, de clasele C1-/&< ... C+0/00(
% prefabricate "cu dimensiuni reduse sau medii#, din beton armat dispers cu fibre metalice =D6 de
clasele C1-/&< ... C1<</110(
% elemente prefabricate din beton cu armturi alctuite din bare, carcase, etrieri, plase sudate i !n
anumite cazuri armturi din bare i armare dispers cu fibre metalice, =. de clasele C&</&0 ... C1<</110(
% elemente prefabricate din beton precomprimat, cu armare complementar i activ "!n anumite cazuri
armare dispers i activ#, =P de clasele C*</*3 ... C1<</110.
-.*.1. ?lementele de dimensiuni reduse "dale, pavele, blocuri mici i mari de zidrie, tuburi de canalizare
etc.# se execut de regul din beton simplu. Pentru elementele de prefabricate din beton simplu, clasele
betonului se stabilesc de la caz la caz !n funcie de tipul elementului, tehnologia de fabricaie, solicitrile
din perioada de transport !n depozitul de produse, transport i monta$ la locul de utilizare, din exploatare
etc., astfel'
% clasele 5C4/8 ... 5C1-/14 blocuri mici i medii din beton uor(
% clasele C&</&0 ... C*0/+0 tuburi de canalizare(
% clasele C&</&0 ... C*</*3 diverse tipuri de bolari de min(
% clasele C*</*3 ... C0</-< pavele etc.
-.*.&. ?lementele prefabricate din beton armat dispers cu fibre metalice =D6 pot avea dimensiuni reduse
sau medii. .rmarea dispers a acestor elemente, poate fi completat !n anumite cazuri cu armtur de
contur din bare 7=, pentru transport i monta$ etc., clasa =D6 variind !n limite foarte extinse de exemplu'
% plci i st)lpi de gard de dimensiuni reduse =D6 de clasele C1-/&< ...C&0%*<(
% capace conducte termoficate, gaze etc. C*</*3 ... C4</80(
% dale de pava$ =D6 clasele C*</*3 ... C-</30(
% dale trafic greu, =D6, de clasele C+</0< ... C4</80(
% capace canalizare =D6 de clasele C-</30 ... C1<</110(
% diverse tipuri de elemente plane i spaiale =D6 de clasele C&</&0 ... C4</80(
% diverse tipuri de panouri =D6 de clasele C&</&0 ... C+0/00.
-.*.*. ?lementele prefabricate din beton armat i beton precomprimat, de diferite dimensiuni, se
realizeaz !n funcie de scopul urmrit i posibilitile tehnice de realizare, astfel'
% din betonul armat, =. de clasele C&</&0 ...C1<</110(
% din beton precomprimat, =P de clasele C*</*3 ... C1<</110.
-.+. Cerinele pentru clasele de rezisten la compresiune, pentru betoanele cu densitate normal i grele,
utilizate la realizarea elementelor prefabricate sunt redate !n tabelul -.1. iar pentru betonul uor sunt
redate !n tabelul -.&.
Aaloarea % fcFcil, reprezint rezistena caracteristic la &4 zile, determinat pe epruvete cilindrice cu
J/dK*<</10< mm, iar valoarea fcFcub reprezint rezistena caracteristic la &4 zile, determinat pe
epruvete cubice cu latura de 10< mm. "P)n la !nlocuirea tiparelor existente !n laboratoare, se pot utiliza
i tiparele pentru epruvete cubice cu latura de 1+1 mm, conform 12.1 1&30%44, pentru determinarea
rezistenelor mecanice#.
;otarea betoanelor armate dispers cu fibre metalice se face cu indicativul =D6 aezat !naintea clasei
betonului, ex. =D6 C1-/&< ...=D6 C1<</110.
;otarea betoanelor uoare se face cu litera 5, aezat !naintea clasei betonului, ex. 5C4/8 ...5C4</44
"tabelul -.&.#.
Ta0(1.1 6"1"
C1a,(1( d( *(;i,t(n<2 1a c)+-*(,i.n( -(nt*. 0(t)an(1( c. d(n,itat( n)*+a12 9i 7*(1(
Clasele de rezisten la
compresiune
>ezistena
caracteristic pe
cilindri fcFcil
>ezistena
caracteristic pe
cuburi fcFcub
C1-/&< 1- &<
C&</&0 &< &0
C&0/*< &0 *<
C*</*3 *< *3
C*0/+0 *0 +0
C+</0< +< 0<
C+0/00 +0 00
C0</-< 0< -<
C00/-3 00 -3
C-</30 -< 30
C3</40 3< 40
C4</80 4< 80
C8</1<0 8< 1<0
C1<</110 1<< 110
Ta0(1.1 6"!"
C1a,(1( d( *(;i,t(n<2 1a c)+-*(,i.n( -(nt*. 0(t)an(1( c. d(n,itat( n)*+a12 9i 7*(1(
Clasele de rezisten la
compresiune
>ezistena
caracteristic pe
cilindri fcFcil
>ezistena
caracteristic pe
cuburi fcFcub
5C4/8 4 8
5C1&/1* 1& 1*
5C1-/14 1- 14
5C&</&& &< &&
5C&0/&4 &0 &4
5C*</** *< **
5C*0/*4 *0 *4
5C+</++ +< ++
5C+0/0< +0 0<
5C0</00 0< 00
5C00/-< 00 -<
5C-</-- -< --
5C3</33 3< 33
5C4</44 4< 44
;72R' !n cazuri $ustificate, proiectantul poate utiliza niveluri de rezisten intermediare, comparativ cu
cele indicate !n tabelele -.1 i -.& !n situaia !n care aceasta este posibil datorit normelor de proiectare.
-.0. Cerinele pentru clasele de densitate ale betonului uor sunt indicate !n tabelul -.*.
Ta0(1.1 6"3"
C1a,i/ica*(a 0(t)an(1)* .9)a*( 4n /.nc<i( d( d(n,itat(
Clasa de
densitate
B1,< B1,& B1,+ B1,- B1,4 B&,<
Bensitatea
!n Fg/m
*
* 4<<< ... G
1<<<
E1<<< ... G
1&<<
E1&<< ...
G 1+<<
E1+<< ...
G 1-<<
E1-<< ...
G 14<<
E14<< ...
G &<<<
-.-. Cerinele pentru clasele de expunere la aciunile mediului !ncon$urtor sunt prezentate !n tabelul -.+.
Ta0(1.1 6"3"
C1a,(1( d( (F-.n(*( 1a ac<i.n(a +(di.1.i 4nc)nD.*2t)*
Benumirea clasei Precizri privind mediul !ncon$urtor ?xemple pentru alegerea clasei de expunere
1 & *
3"1" Nici .n *i,c d( c)*);i.n(
S<
=etoane simple fr piese metalice
!nglobate. ?xpunere fr !nghe
dezghe, abraziune, atac chimic
6ediu "foarte# uscat pentru beton armat
sau cu piese metalice !nglobate
?x.' betonul de interiorul cldirilor !n care
umiditatea aerului este foarte redus
3"!" C)*);i.n(a dat)*at2 ca*0)nat2*ii
SC1 6ediu uscat, sau umed !n permanen ?x.' betonul la interiorul cldirilor !n care
procentul de umiditate al aerului este foarte
redus beton imersat permanent !n ap
SC& 6ediu umed, foarte rar uscat ?x.' suprafeele de beton aflate !n ap pe
termen lung un numr mare de fundaii
SC* 6ediu cu umiditate moderat ?x.' betonul la interiorul cldirilor !n care
procentul de umiditate al aerului este mediu
sau ridicat betonul exterior ferit de ploi
SC+ 6ediu cu alternan a umiditii i
uscrii
?x.' suprafee de beton expuse contactului cu
apa, care !ns nu sunt incluse !n SC&
NOT ' Prin condiiile de umiditate !nelegem, pe cele la care este expus betonul din stratul de acoperire a
armturilor i pieselor metalice !nglobate i !n numeroase cazuri aceast umiditate poate s fie considerat c
reflect umiditatea mediului ambiant. n situaia !n care exist o barier !ntre beton i mediul !ncon$urtor acesta
este considerat prote$at !mpotriva umiditii.
3"3" C)*);i.n(a dat)*at2 c1)*.*i1)* d( a1t2 )*i7in( d(cHt c(1( din a-a ,a. at+),/(*a +a*in2
n cazul !n care betonul armat sau betonul ce conine piese metalice !nglobate, este expus contactului cu ap
ce conine cloruri, inclusiv sruri pentru dezghe, av)nd o alt origine dec)t cea marin, clasele de expunere
sunt grupate dup cum urmeaz'
SB1 6ediu cu umiditate moderat ?x.' suprafeele de beton expuse clorurilor
transportate prin circulaia aerului
SB& 6ediu umed, rareori uscat ?x.' piscinele beton expus apelor
industriale ce conin cloruri
SB* 6ediu cu alternana umiditii i a uscrii ?x.' elemente de poduri, udate i stropite cu
ape ce conin cloruri ' oselele, dala$ele
parcurilor de staionare a vehiculelor
3"3" C)*);i.n(a dat)*at2 c1)*.*i1)* -*(;(nt( 4n a-a d( +a*(
n situaiile !n care betonul armat sau betonul ce conine piese metalice !nglobate, este supus !n exploatare
aciunii clorurilor prezente !n apa de mare, sau aciunii aerului ce vehiculeaz sruri marine, clasele de
expunere sunt'
S11 ?xpunere la aerul ce vehiculeaz sruri
marine, !ns nu este !n contact direct cu
apa de mare
?x.' structuri pe litoral sau !n proximitatea
litoralului
S1& ,mersare !n permanen !n apa de mare ?x.' elemente ale structurilor marine
S1* Tone de marca$, zone supuse proiectrii
"izbirii# valurilor, sau udrii "stropirii#
?x.' elemente ale structurilor marine
3"5" Atac.1 /(n)+(n.1.i d( 4n7?(< d(;7?(<
n condiiile !n care betonul este supus unui atac semnificativ datorat ciclurilor de !nghe dezghe !n stare
umed. Biferitele clase de expunere sunt'
SD1 1aturare moderat cu ap fr ageni
pentru dezghe
?x.' suprafee verticale de beton supuse ploii
i !ngheului
SD& 1aturare moderat cu ap cu ageni
pentru dezgheare
?x.' suprafee verticale ale lucrrilor din
beton, la lucrrile rutiere expuse !ngheului i
aerului ce vehiculeaz ageni pentru dezghe
SD* 1aturare "forte# cu ap fr ageni de
dezghe
?x.' suprafeele orizontale de beton expuse
la ploaie i !nghe
SD+ 1aturare "forte# cu ap conin)nd ageni
de dezghe sau ap de mare
?x.' drumuri i tabliere de poduri expuse
agenilor pentru dezghe suprafee verticale
de beton expuse direct aciunii agenilor de
dezghe i !ngheului( % zone de structuri
marine supuse aciunii valurilor i expuse la
!nghe
3"6" A7*(,ivitat(a c?i+ic2
.gresivitatea chimic asupra betonului se produce !n soluri, apele de suprafa, apele subterane, cum se indic
!n tabelul nr.0, iar clasele de expunere sunt prezentate !n continuare. Clasificarea apelor de mare este
dependent de localizarea geografic i clasificrile trebuie validate la locul unde betonul se aplic. 1tudii
pentru determinarea agresivitii chimice sunt necesare !n situaiile urmtoare'
agresivitatea nu se !ncadreaz !n limitele din tabelul -.0(
agentul poluant conine substane chimice agresive(
soluri i ape poluate chimic(
existena unei viteze mari de scurgere a apelor ce conin substane chimice din tabelul -.0.
S.1 6ediu !ncon$urtor cu agresivitate
chimic slab, conform tabelului -.0.

S.& 6ediu !ncon$urtor cu agresivitate
chimic moderat, conform tabelului -.0.

S.* 6ediu !ncon$urtor cu agresivitate
chimic intens, conform tabelului -.0.


Ta0(1.1 6"5"
A7*(,ivit2<i c?i+ic(
Caracteristica
chimic
6etode de
!ncercare
S.1 S.& S.*
A-( d( ,.-*a/a<2 ,.0t(*an(
17+
%&
!n ml/Fg ?; 18-%& L &<<...G -<< E -<<... G *<<< E *<<<... G -<<<
pJ ,17 +*1- G -,0... L 0,0 M0,0...L +,0 M+,0...L +,<
C7& agresiv !n
ml/Fg
Pr. ?; 1*003 L 10... G +< E +<... G 1<< E 1<< p)n la
saturare
;J
+U
, !n ml/Fg ,17 310<%1 sau ,17
310<%&
L 10... G *< E *<... G -< E -<... G 1<<
6g&
U
, !n ml/Fg ,17 384< L *<<... G 1<<< E 1<<<... G *<<< E *<<< p)n la
saturare
')1
17+
%&
ml/Fg ?; 18-%& L &<<<... G *<<< E *<<<... G 1&<<< E 1&<<<... G &+<<<
.ciditate ml/Fg B,; +<*<%& E &<< =aumann
@ullV
;u este !nt)nit !n practic
NOT' Clasificarea privind agresivitatea chimic se face !n raport cu agresivitatea cea mai ridicat, c)nd
cel puin dou caracteristici conduc la aceeai clas de agresivitate, mediul va fi clasat !n clasa imediat
superioar. .gresivitatea chimic indicat !n tabelul -.0 are !n vedere temperaturi ale apei/solului !ntre 0%
&0
<
C i o vitez de scurgere a apei suficient de redus, pentru a fi asimilat condiiilor statice. 1olurile
argiloase a cror permeabilitate este sub 1<
%0
m/s pot fi clasificate !ntr%o clas inferioar#.
-.3. C1a,(1( d( c)n,i,t(n<2 -(nt*. 0(t)n.1 !n stare proaspt sunt redate !n tabelele -.-, -.3, -.4 i -.8.
n tabelul -.1< sunt redate toleranele admise la efectuarea determinrilor de consisten.
Ta0(1.1 6"6"
C1a,(1( d( c)n,i,t(n<2 -*in +(t)da ta,2*ii
Clasele de consisten
2asarea conului !n
mm
11 1< % +<
1& 0< % 8<
1* 1<< %10<
1+ 1-< &<<
10
1#
L &&<
Ta0(1.1 6"8"
C1a,(1( d( c)n,i,t(n<2 -*in +(t)da *(+)d(12*ii
Clasele de consisten prin
remodelare
Ae =? !n sec.
A<
1#
L *1
A1 *< &1
A& &< 11
A* 1< -
A+
1#
0 % *
Ta0(1.1 6":"
C1a,(1( d( c)n,i,t(n<2 -*in +(t)da 7*ad.1.i d( c)+-acta*(
Clasele de consisten @radul de compactare
C<
1#
L 1,+-
C1 1,+0 1,&-
C& 1,&0 1,11
C*
1#
1,1< 1,<+
Ta0(1.1 6"="
C1a,(1( d( c)n,i,t(n<2 -*in +(t)da *2,-Hndi*ii
Clasele de consisten Biametrul, !n mm
D1
1#
G *+<
D& *0< +1<
D* +&< % +4<
D+ +8< 00<
D0 0-< -&<
D-
1#
L -*<
1#
Batorit lipsei de sensibilitate a metodelor, clasele astfel notate nu sunt recomandate la utilizare.
Ta0(1.1 6"10"
T)1(*an<( ad+i,( 1a (/(ct.a*(a d(t(*+in2*i1)* d( c)n,i,t(n<2
2asarea
Aalori, mm G +< 0<...8< L 1<<
2olerane, mm W 1< W &< W *<
>emodelare A? % =?
Aalori, sec L 11 1<...- G 0
2olerane, sec U* W & W 1
@radul de compactare
Aalorile L 1,&- 1,&0...1,11 C 1,1<
2olerane W <,1< W <,<4 W <,<-
>sp)ndirea
2oate valorile 2oate valorile
2olerane, mm W *<
-.4. C)n<in.t.1 4n c1)*.*i din 0(t)n, exprimat !n procente din masa cimentului nu trebuie s depeasc
valorile din tabelul -.11. Pentru determinarea coninutului de cloruri din beton suma contribuiilor
constituenilor trebuie calculat cu una din metodele urmtoare sau prin combinarea lor'
% calculul bazat pe coninutul maximal !n cloruri, stabilit prin normele pentru fiecare constituent, sau cel
declarat de productor, pentru fiecare constituent(
% calculul bazat pe coninutul !n cloruri al constituenilor, reprezent)nd media ultimelor &0 determinri,
pentru coninutul !n cloruri, ma$orat de 1,-+ ori( ecartul tip calculat pentru fiecare constituent "aceast
metod se aplic agregatelor extrase din mare, !n absena valorilor maximale normate sau declarate#.
n cazul unor lucrri importante, realizate cu elemente din beton precomprimat, se recomand ca
determinarea coninutului de cloruri s se fac experimental "prin analize de laborator#.
Ta0(1.1 6"11"
C)n<in.t.1 +aFi+a1 d( c1)*.*i 4n 0(t)n.1 din (1(+(nt(1( -*(/a0*icat(
5tilizarea betonului
Clasa de
cloruri
Coninutul maxim
!n Cl raportat la
masa cimentului
beton simplu fr piese
metalice !nglobate "cu excepia
pieselor de ridicat din oel
rezistent la coroziune#
cl 1,< 1H
beton cu armturi i piese
metalice !nglobate
cl <,&< <,&<H
cl <,+< <,+<H
beton cu armturi
precomprimate
cl <,1< <,1<H
cl <,&< <,&<H
NOT G Clorura de calciu i aditivi pe baz de cloruri nu pot fi utilizai la prepararea betoanelor ce conin
armturi din oel.
-.8. N)ta*(a c1a,(1)* d( 0(t)n !n funcie de granula maxim din agregatul folosit, se face plec)nd de la
dimensiunea maxim a agregatelor folosite !n diferite situaii, de ex.'
% microbetoane cu agregate cu granula maxim *( 0( 3 "4# mm sau microbetoane <%*( <%0( <%3 "4# mm(
% betoane cu agregate cu granula maxim 1<( 1- "10#( &<( &0( *1( +< mm, sau betoane cu agregate <%1<(
<%1- "10#( <%&<( <%&0( <%*1( <%+< mm.
-.1<. $*ad(1( d( i+-(*+(a0i1itat( -(nt*. 0(t)an(, se stabilesc conform 12.1 *-&&( ex. P+
1<
( P4
1<
(
P1&
1<
( P1-
1<
. Pentru anumite lucrri prin proiecte se pot stabili grade de impermeabilitate mai reduse,
intermediare sau mai mari dec)t cele enunate, ex. P&
1<
( P-
1<
... P&<
1<
( P&+
1<
.
-.11. $*ad(1( d( 7(1ivitat( -(nt*. 0(t)an(, se stabilesc conform 12.1 *-&&, ex. @0<( @1<<( @10<. n
funcie de condiiile concrete din exploatare se pot prevedea prin proiecte grade de gelivitate mai mari, de
exemplu @&<< ... @*<< etc.
-.1&.B(t)n.1 (F-., 4n ti+-.1 (F-1)at2*ii !n una din clasele SD1 ... SD+ trebuie s conin aer antrenat,
conform tabelului nr. -.1&.
Ta0(1.1 6"1!"
C)n<in.t.1 d( a(* ant*(nat 4n 0(t)n
Bimensiunea maxim a
agregatului, mm
.er antrenat "W 1#H
+< +
*1 +,0
&< 0
1- "10# 0,0
1< -
3 -,0
0 3
-.1*. &n /.nc<i( d( c1a,(1( d( (F-.n(*(, betonul din elemente prefabricate trebuie s reprezinte un
material durabil, care rezist !n bune condiii solicitrilor fizico mecanice i fizico chimice datorate
condiiilor de exploatare i de mediu !ncon$urtor, durabilitatea betonului fiind asigurat printr%un ansamblu
de msuri de la concepia i proiectarea elementelor la execuia, exploatarea i !ntreinerea construciilor,
care nu pot fi detaliate !n prezentul cod.
Bintre msurile absolut necesare asigurrii durabilitii betoanelor din elemente prefabricate, ce trebuie
avute !n vedere la prescrierea compoziiilor, se menioneaz'
% selectarea cimentului adecvat i un doza$ suficient(
% selecia unui amestec de agregate de bun calitate i densitate maxim(
% asigurarea lucrabilitii necesare betonului proaspt, la un raport ./C "sau ./6C# minim !n condiiile
date, prin folosirea aditivilor plastifiani sau superplastifiani(
% asigurarea unei tehnologii corecte de preparare i punere !n oper(
% asigurarea unei structuri a betonului !ntrit, fr defecte de structur, cu un grad de impermeabilitate
maxim posibil !n condiiile concrete de lucru, pentru a se asigura o bun protecie a armturilor i
performanelor ridicate betonului i elementelor realizate(
% asigurarea procentului de aer antrenat conform tabelului -.1& pentru betoane supuse !n exploatare
aciunii fenomenului de !nghe dezghe repetat(
% pJ%ul !n betonul armat i betonul armat dispers trebuie s fie minim 1&, iar !n betonul precomprimat
minim 1&,0. Coninutul !n cloruri din beton trebuie s fie !n limitele din tabelul -.11.(
% !n tabelul -.1* sunt redate valorile maxime recomandate pentru raportul ./C "./.6C#, doza$ul minim de
ciment, gradul de impermeabilitate i gelivitatea pentru diferite clase de expunere a betonului utilizat la
realizarea elementelor prefabricate.
-.1+. Cerinele de la pct.-.1 ...-.1* se transform !n criterii de performan la proiectarea fiecrui element
sau la stabilirea tehnologiei de execuie, c)nd se stabilesc prin documentele tehnice adecvate'
% clasa betonului, sau i rezistena la !ntindere, !n lucrri ce se !ncadreaz !n prevederile pct. 1.&(
% tipul i doza$ul de ciment(
% tipul i adaosul mineral dac este cazul(
% tipul i adaosul mineral dac este cazul(
% tipul i doza$ul de aditiv(
% tipul fibrelor metalice i doza$ul acestora, dac este cazul(
% raportul ./C(
% lucrabilitatea betonului proaspt av)nd !n vedere condiiile de transport i punere !n oper i de protecie
a betonului dup punerea !n oper(
% alte cerine ex. coninutul de aer antrenat, grad de impermeabilitate etc.
Ta0(1.1 6"13"
#a1)*i *(c)+andat( -(nt*. c)+-);i<ia 0(t)an(1)* din (1(+(nt( -*(/a0*icat( 4n di/(*it( c)ndi<ii d(
(F-.n(*(
Clase de e-punere

.ara risc
de
coroziune
sau atac
Carbonatarea
Coroziune datorata clorurilor
ctiunea ing/et # dezg/etului
0ediu continand
substante c/imice
agresive
din apa de mare din alte surse
10 1C1 1C2 1C3 1C4 1$1 1$2 1$3 121 122 123 1.1 1)2 1.3 1.4 11 12
'aport "C
ma-im
# 0%60 0%55 0%50 0%50 0%50 0%45 0%40 0%55 0%55 0%45 0%55 0%50 0%45 0%40 0%50 0%45
Clasa de
rezistenta minima
C16"20 C20"25 C25"30 C30"3, C30"3, C35"45 C35"45 C35"45 C30"3, C30"3, C35"45 C30"3, C30"3, C30"3, C30"3, C30"3, C30"3,
2oza3ul de
1+
ciment minim
300 330 350 340 400 400 400 400 340 340 400 340 340 340 340 340 340
Cimenturi
indicate
!!"#
$32%5&
!!"#
532%5
3+
!!"#$42%5& $'!!"#
$42%5& !!"#542%5&
$'!42%5& !42%5
$'!!"#$42%5& $'!42%5
(!!"#$42%5&
$'!!"#$42%5& $'! 42%5
!!"#$42%5& !42%5& $'!42%5&
(!42%5
$'!!"#$42%5&
$'!42%5#52%5
er oclus la 6
preparare min
# # # # # # # # # # # 4
2+
4
2+
4
2+
4
2+
# #
gregate
rezistente la
ing/et # dezg/et
# # # # # # # # # # # ind ind 0 0 # #
Grad de
gelivitate minim
# # # # # # # # # # # G50 G100
G150
*100+
G150 # #
Grad de
impermeabilitate
minim
# 74 74 74
10
P4
1<
P4
1<
P4
1<
P1&
1<
P4
1<
P4
1<
P1&
1<
P4
1<
P4
1<
P1&
1<
P1&
1<
P4
1<
P1&
1<
1#
doza$ul minim este prevazut pentru betoanele cu agregate < % 1- "< % &<# mm si creste cu 1<H la
betoanele cu agregate < % 3 "4# mm si se reduce cu 1<H pentru betoanele cu agregate < % *1 mm.
&#
in functie de granulozitatea agregatelor, vezi tabelul -.1&.( ind % indicat( o % obligatoriu(
*#
,,/.%1*&,0( ,,/.%A*&,0( ,*&,0
9top:

8" CERINE PRI#IND COMPOEIIA I 'TABILIREA COMPOEIIEI BETOANELOR
UTILIEATE LA REALIEAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE
8"1" C(*in<( 7(n(*a1(
=etoanele utilizate la realizarea elementelor prefabricate pot fi preparate dup cum urmeaz'
% pe baza unor amestecuri/compoziii de beton proiectate la unitatea de prefabricate de ctre un laborator
autorizat(
% pe baza unor compoziii prescrise de ctre proiectant sau/i utilizator.
Ca proiectarea/prescrierea compoziiilor de beton pentru realizarea elementelor prefabricate vor fi avute !n
vedere prevederile urmtoarelor reglementri tehnice'
% la proiectarea compoziiilor de beton greu pentru realizarea elementelor prefabricate din beton simplu,
beton armat i beton precomprimat prevederile prezentului OCod de practic pentru execuia elementelor
prefabricate din beton, beton armat i beton precomprimatP(
% la proiectarea compoziiilor de beton greu armat dispers cu fibre metalice, prevederile O@hidului pentru
stabilirea criteriilor de performan i compoziiilor pentru betoane armate dispers cu fibre metalice
=D6P(
% la proiectarea compoziiilor de beton uor pentru realizarea elementelor prefabricate prevederile
O;ormativului privind prepararea i utilizarea betoanelor uoareP, indicativ C100%48.
8"!" A+(,t(c.1 d( 0(t)n -*)i(ctat
3.&.1. C(*in<( 7(n(*a1(
1elecia componenilor i stabilirea compoziiei betonului proiectat se face de unitatea de prefabricate pe
baza unor amestecuri preliminare stabilite i verificate de ctre un laborator autorizat. n absena unor
date anterioare este necesar efectuarea i !ncercarea unor amestecuri preliminare. Compoziia
amestecurilor preliminare de beton trebuie s fie astfel stabilit !nc)t !n condiiile concrete de lucru ale
unitii de prefabricate s se asigure'
% lucrabilitatea i omogenitatea betonului proaspt(
% caracteristicile betonului !ntrit "clasa de rezisten cu o rezerv corespunztoare condiiilor de lucru din
unitate, grad de impermeabilitate etc.#.
3.&.&. Batele necesare privind compoziia betonului proiectat. n cazul amestecurilor de beton proiectate,
trebuie specificate urmtoarele date de baz'
a# clasa de rezisten i rezistenele pe faze "decofrare, transferul forelor de precomprimare, livrare etc.#(
b# dimensiunea maxim a granulelor agregatului folosit(
c# lucrabilitatea betonului proaspt(
d# datele referitoare la elementele ce se realizeaz. ex. beton simplu, beton armat dispers, beton armat,
beton precomprimat(
e# datele referitoare la compoziia betonului'
% tipul i doza$ul minim de ciment "av)nd !n vedere datele din tab.-.1* !n funcie de condiiile de
expunere#(
% raportul ./C maxim(
% tipul i doza$ul de adaosuri minerale admise(
% raportul agregat de concasa$/agregat natural i tipul agregatului de concasa$ unde este cazul(
% tipul i doza$ul de fibre metalice !n betonul armat dispers(
% tipul de aditiv(
% coninutul de aer antrenat "unde este cazul# etc.(
% notaia betonului, de exemplu un beton de clasa C&</&0 preparat cu ciment 1*&,0 i agregate <%1- mm
i tasare 1&< mm poate fi notat C&</&0%1*%,*&,0/<%1-.
3.&.*. n anumite condiii de utilizare a elementelor prefabricate trebuie specificate suplimentar anumite
caracteristici ce trebuie s fac obiectul unor testri specifice precum'
a# caracteristici ale betonului legate de factorii de compoziie'
% densitatea(
% cerine privind reacia alcalii agregate(
% cerine privind limitarea coninutului de alcalii din ciment(
% cerine privind limitarea coninutului de C*. i/sau 17* din ciment(
% condiii speciale pentru agregate "exemplu rezistene mari ale roci de baz pentru agregatele de
concasa$ utilizate !n compoziia betoanelor de clas EC0</-< etc.#(
% condiii privind utilizarea unor adaosuri minerale etc.
b# cerine privind caracteristicile betonului !ntrit, de exemplu'
% o valoare minim pentru rezistena la !ncovoiere sau la !ntindere prin despicare pentru betonul armat
dispers(
% rezistena la penetrarea apei "impermeabilitate#(
% rezistena la !nghe dezghe repetat(
% rezistena la uzur prin abraziune(
% rezistena la oc mecanic(
% caracteristici legate de ductibilitatea betonului armat dispers(
% coninutul de aer antrenat existent !n betonul !ntrit(
% rezistena la anumite tipuri de agresivitate chimic etc.
n situaiile !n care se cere obinerea unui anumit grad de impermeabilitate, gelivitate etc. notaia va
cuprinde i aceste caracteristici exemplu' C+</0<%P4
1<
%@1<<%1*%,+&,0/<%1- etc.
;otaiile sunt convenionale, prin !nelegerea dintre proiectant, utilizator i productor, se pot adopta i alte
notaii, respect)ndu%se !ns cerinele generale privind caracteristicile betonului prevzute !n prezentul cod.
8"3" A+(,t(c.1 d( 0(t)n -*(,c*i,
3.*.1. Proiectantul i/sau utilizatorul !i asum responsabilitatea proiectrii compoziiei betonului. n
aceast situaie trebuie verificate caracteristicile betonului !n laborator sau prin experimentri de volum
redus, !n toate cazurile !n care nu exist date tehnice, suficiente referitor la folosirea anterioar a unor
amestecuri similare de beton !n condiii tehnologice apropiate.
Batele de baz specificate pentru betonul prescris sunt similare cu cele pentru amestecul de beton
proiectat.
3.*.&. Batele de baz privind amestecurile "compoziiile# de beton prescrise.
n cazul amestecurilor "compoziiilor# de beton prescrise trebuie specificate cel puin urmtoarele date de
baz'
a# clasa betonului i rezistenele pe faze "decofrare, transferul forelor de precomprimare, livrare etc.#(
b# tipul, clasa cimentului i doza$ul de ciment la m
*
(
c# raportul ./C sau ./6C(
d# lucrabilitatea i densitatea betonului proaspt i coninutul de aer antrenat unde este cazul(
e# tipul agregatelor, dimensiunea maxim a agregatelor i zona de granulozitate(
f# tipul i doza$ul adaosurilor minerale(
g# tipul i doza$ul de aditiv(
h# unele din datele de la pct. 3.&.*. dac este necesar i alte date suplimentare considerate ca fiind
necesare.
n astfel de situaii unitatea de prefabricate are obligaia de a produce beton i a realiza elemente
prefabricate !n conformitate cu prevederile proiectului sau comenzii !n care a fost prescris amestecul de
beton conform pct. 3.*.1 din prezentul cod.
3.+. n cazul amestecului de beton proiectat compoziia betonului se stabilete de un laborator autorizat i
trebuie s se fac'
% la !nceperea produciei de betoane i elemente prefabricate(
% la schimbarea tipului de ciment i/sau agregat(
% la schimbarea tipului de aditiv(
% la schimbarea tipului i doza$ului de fibre metalice(
% la schimbarea tipului i doza$ului de adaos mineral(
% la pregtirea execuiei de elemente prefabricate ce necesit beton cu caracteristici diferite de cele
preparate curent sau de clas L *</*3.
3.0. n cazul realizrii de betoane cu cimenturi, aditivi, agregate i adaosuri care nu sunt prevzute !n
prezentul cod de practic, sau care nu au prescripii tehnice aprobate, stabilirea compoziiei betoanelor se
face pe baz de studii elaborate de institute de cercetare care !ndeplinesc !n astfel de situaii i atribuiile
de laboratoare autorizate.
3.-. Proiectarea amestecurilor "compoziiilor# i introducerea !n producia de prefabricate a betoanelor de
!nalt rezisten "!nalt performan# de clase L 0</-< se face cu asistena tehnic a unui institut sau
inginer autorizat.
3.3. 1ptm)nal, laboratorul unitii de prefabricate va analiza rezultatele obinute la decofrare, transferul
forelor de precomprimare i livrare i va stabili msurile necesare !n vederea asigurrii calitii betonului
cu acordul laboratorului autorizat care a proiectat reeta.
>ezistenele pe faz ce trebuie obinute la decofrarea elementelor din beton armat, transferul forelor de
precomprimare la realizarea elementelor din beton precomprimat sau livrarea elementelor sunt cele
prevzute !n proiectul elementelor respective. n cazurile !n care astfel de valori nu sunt prevzute, se vor
avea !n vedere obinerea pe faze a rezistenelor minime prevzute !n tabelul 3.1.
O0,"G >ezistenele la livrare pentru betonul din elementele de beton armat tabelul 3.1 reprezint
rezistenele minime ce trebuie atinse la livrarea elementelor din beton armat c)nd acesta se face !n
intervalul 3%&1 zile de la execuie. Pentru elementele de beton armat ce au atins v)rsta de &&...&4 zile de
la realizare, rezistenele obinute la livrare trebuie s asigure realizarea clasei betonului.
3.4. Cunar, laboratorul unitii de prefabricate va analiza rezultatele !ncercrilor efectuate la v)rsta de &4
zile i va efectua "cu acordul scris al laboratorului autorizat ce a proiectat amestecurile de beton#
eventualele corecii ale doza$ului de ciment i va aplica dac este cazul alte msuri necesare asigurrii
clasei betonului.
.naliza se va face pe clase de betoane L C1-/&< i tipuri de elemente lu)nd !n consideraie rezultatele
obinute pe minim - serii a trei epruvete, !ncercate din beton de aceeai clas conform anexei 3.*.
n situaiile !n care nu se dispune de !ncercri pe cel puin - serii epruvete, rezultatele urmeaz s fie
interpretate conform criteriului &, anexa 3.*.
Pentru tipurile de beton, la care criteriul menionat, nu este !ndeplinit se vor adopta operativ msurile
necesare pentru realizarea clasei betonului.
3.8. Cantitile de materiale corespunztoare unui amestec de beton se vor stabili dup cum urmeaz'
% conform indicaiilor din cartea tehnic a utila$ului de preparare !ns maxim'
4<H din capacitatea nominal a utila$elor cu amestec forat, !n cazul betoanelor de clasele C1-/&<
IC+0/00(
30H din capacitatea nominal a utila$elor cu amestec prin cdere liber, !n cazul betoanelor de
clasele C1-/&< IC+0/00(
3<H din capacitatea nominal a utila$elor cu amestec forat ! cazul betoanelor de clasele C0</-<
IC1<</110 "nu este admis prepararea betoanelor de clas L 0</-< ! utila$e cu amestec prin
cdere liber#.
3.1<. n perioada preparrii betonului, compoziia acestuia se va corecta zilnic i ori de c)te ori se impune,
!n funcie de rezultatele !ncercrilor privind'
% umiditatea agregatelor(
% granulozitatea sorturilor(
% densitatea aparent a betonului proaspt(
% lucrabilitatea betonului.
Bac se impune corecia cantitii de ap de preparare cu maxim 0H se admite ca pentru celelalte
componente s se menin cantitile stabilite anterior, !n cazul betoanelor de clasele C1-/&< IC&0/*<.
Ta0(1.1 8"1"
R(;i,t(n<(1( +ini+( -( /a;( t(?n)1)7ic( c( t*(0.i( av.t( 4n v(d(*( 1a ana1i;a ,2-t2+ana12 a
*(;.1tat(1)* 4nc(*c2*i1)* -( 0(t)an(
'ezistentele
pe )aze
Clasa betonului " 'ezistenta la compresiune cilindru " cub # N"mm
2
C16"20 C20"25 C25"30 C30"3, C35"45 C40"50 C45"55 C50"60 C55"6, C60",5 C,0"45 C40"85 C80"105 C100"115
'c deco)rare
elemente
beton armat
12"13 14"16%5 1,%5"20 20"23%5 22%5"2,%5 25"30 2,%5"32%5 30"35 32%5"34%5 35"42%5 40"4,%5 45"52%5 50"5,%5 55"62%5
'c livrare
elemente
beton armat
14%5"14%5 14%5"23 23"24 24%5"35 31%5"40%5 35"43%5 34%5"4, 42"51%5 45%5"55%5 50"61 56"64%5 64",5%5 ,1"43 42"80
'c trans)er
9+
elemente
beton
precomprimat
# # 23%5"24 2,%5"33%5 30"34%5 34"42 3,%5"45%5 41%5"50 45"54%5 48"61 5,"68 65",, ,3%5"45%5 45%5"83%5
8"11" P*)i(cta*(a a+(,t(c.*i1)* >c)+-);i<ii1)*@ d( 0(t)n
3.11.1. Cerine privind lucrabilitatea betoanelor proaspete'
% lucrabilitatea reprezint capacitatea betonului proaspt de a putea fi turnat !n condiiile prestabilite i de
a fi compactat corespunztor !n scopul umplerii tiparelor si realizrii de elemente cu structur omogen !n
orice seciune. Cucrabilitatea este apreciat pe baza consistenei betonului(
% consistena fiecrui tip de beton depinde de tipul i dimensiunile elementelor prefabricate ce se
realizeaz, prezenta i poziionarea armturii, tipul mi$loacelor de preparare, transport i punere !n oper,
durata acestor operaii, temperatura betonului proaspt i condiiile de mediu etc.(
% clasele de consisten a betonului determinate prin metoda tasrii, a rsp)ndirii, a gradului de
compactare i remodelare A?%=?, sunt prezentate !n tabelele nr. -.- I -.8. n tabelul -.1< sunt
prezentate toleranele admise la clasele de consisten.
n anexa 3.& se prezint orientativ consistena betonului, !n funcie de tipul elementelor prefabricate ce se
realizeaz i mi$loacele de transport folosite. n anexele 3+ 3.3 se recomand zonele de granulozitate
pentru agregate !n funcie de doza$ul de ciment "sau ciment U 15D# la o anumit consisten a betonului.
3.11.&. Ca prepararea betoanelor cu superplastifiani i rapoarte ./C reduse, !n special !n perioada, cu
temperaturi peste &*%&0
<
C, pot apare reduceri sensibile ale valorii consistenei betonului dup preparare,
!n principal !n situaiile !n care nu s%a verificat !n prealabil compatibilitatea dintre ciment i superplastifiant.
.stfel de situaii pot fi prevenite prin'
% verificarea prealabil a compatibilitii ciment superplastifiant i selecia superplastifiantului compatibil
cu cimentul folosit curent(
% dozarea cantitii de superplastifiant prestabilit !n dou trane "la preparare i !nainte de turnare#(
% dozarea unei cantitii suplimentare de *%0 l superplastifiani i amestecul la turaia maxim a
autoagitatorului &%*(
% asigurarea punerii !n oper a betonului !n intervalul prestabili prin testele de compatibilitate.
8"1!" C(*in<( -*ivind 7*an.1);itat(a a7*(7at(1)*
3.1&.1. .gregatele utilizate !n compoziia betoanelor pentru prefabricate, trebuie s !ndeplineasc
cerinele de la Cap. +.& i urmtoarele'
% o granulozitate continu sau uor discontinu, care s asigure densitatea maxim posibil, pentru
amestecul de sorturi de agregate(
% s conin o cantitate de material fin "sub 1,< mm# pe c)t posibil optim sub urmtoarele cerine
"contradictorii !ntr%o anumit msur#( asigurarea densitii maxime a amestecului de sorturi, reducerea
raportului ./C i asigurarea unei bune lucrabiliti a betonului proaspt "cerin care pentru anumite
compoziii de beton implic necesitatea creterii coninutului de parte fin#(
% dimensiunea granulei maxime a agregatelor se stabilete !n funcie de dimensiunile elementelor,
respect)ndu%se criteriile'
max. G 1/+ B "!n cazul planelor max. G 1/* B#(
max. G d%0 mm(
max. G 1,* c, unde'
B reprezint dimensiunea cea mai mic a elementului prefabricat(
d reprezint distana dintre barele de armtur(
c reprezint grosimea stratului de acoperire cu beton a armturilor(
% la elementele subiri i pentru diveri recipieni max. G 1/- B(
% !n anexele 30. I 3.3. sunt prezentate zonele de granulozitate, pentru agregatele de <%3 "4# mm( <%1-
mm( <%&< mm utilizate curent !n unitile de prefabricate(
% pentru elemente prefabricate masive ca st)lpi, fundaii etc. se vor utiliza granulozitile <%*1 sau <%+<
mm, dup caz , prevzute !n vol. , al OCodului de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton
armat i beton precomprimatP.
8"13" C(*in<( *(/(*it)a*( 1a a1(7(*(a ti-.1.i 9i d);aD.1 d( ci+(nt
3.1*.1. Cimenturile utilizate la realizarea tipurilor de elemente prefabricate, trebuie s satisfac cerinele
prezentate la cap.+, iar betoanele preparate i exigenele privind condiiile de mediu prezentate la cap. -.
1tabilirea tipului de ciment ce urmeaz a fi utilizat la realizarea elementelor prefabricate, se face de regul
la proiectarea elementelor i !nlocuirea tipului de ciment la realizarea elementelor se poate face numai cu
avizul scris al proiectantului. n situaiile !n care prin proiectul elementelor nu este prevzut tipul de ciment
acesta va fi precizat de comun acord prin contractele de livrare elaborate de ctre productor i utilizator,
av)nd !n vedere prevederile prezentului cod, pct.+.1.+, +.1.0 privind'
% clasa betonului(
% tehnologia i condiiile concrete de fabricare a elementelor(
% condiiile de mediu.
3.1*.&. Boza$ul minim de ciment, pentru elementele din beton, beton armat i beton precomprimat de
clasa G *0/+0, va fi cel din tabelul -.1* cu luarea !n consideraie a limitelor de granulozitate a agregatelor
utilizate !n compoziie. Pentru betoanele de clasa L +</0<, doza$ul minim de ciment tip ,, va fi de +<< Fg/m
*
i de ++< Fg/m
*
!n cazul folosirii cimenturilor de tipul ,,/.%1.
3.1*.*. Boza$ul maxim de ciment tip ,, 1>, i J, inclusiv adaosurile de 15D, se recomand s fie limitat la
-<< Fg/m
*
, pentru betoanele preparate cu agregate <%1-( <%&< i <%*1 mm i la maxim -3<%3<< Fg/m
*
,
pentru betoanele preparate cu agregate <%3 "4# mm.
n situaiile folosirii unor cimenturi cu adaosuri de zgur bazic granulat la mcinare, de tipul ,,/.%1 +&,0(
,,/.%1 0&,0 doza$ele maxime de ciment se recomand a fi limitate la 3<< Fg/m
*
, beton. !n astfel de situaii
nu se vor utiliza i adaosuri de 15D la prepararea betoanelor.
8"13" C(*in<( -*ivind ,(1(c<ia aditivi1)* .ti1i;a<i 1a -*(-a*a*(a 0(t)an(1)*
3.1+.1. .ditivi utilizai la prepararea betoanelor trebuie s satisfac exigenele de la cap. +.* i s nu
conin substane ce pot afecta negativ proprietile betoanelor, armturilor i sntatea oamenilor.
Cantitatea total de aditivi din beton "inclusiv aditivii livrai sub forma unui amestec de pulberi uscate# nu
poate depi 0< g/Fg ciment i nu poate fi mai redus de & g/Fg ciment. n cazul livrrii aditivilor !n soluii
!n ap acetia trebuie luai !n consideraie la stabilirea cantitii de ap de preparare i a raportului ./C !n
toate situaiile !n care doza$ul aditivului !n soluie depete * l/m
*
beton.
3.1+.&. 5tilizarea aditivilor la prepararea betoanelor se face astfel'
% de ctre personal tehnic i muncitori instruii asupra tehnologiei betonului cu aditivi(
% dup testri !ncercri preliminare !n condiiile tehnologiei existente !n unitate(
% pe baz de specificaii tehnice, elaborate de institute de specialitate sau personal tehnic, competent, !n
acord cu reglementrile i agrementrile tehnice aflate !n valabilitate.
8"15" C(*in<( -*ivind .ti1i;a*(a ada),.*i1)* +in(*a1( 1a -*(-a*a*(a 0(t)an(1)*
3.10.1. .daosurile minerale utilizate la prepararea betoanelor trebuie s satisfac cerinele de la pct. +.+ i
s nu conin substane ce pot afecta negativ proprietile betonului, inclusiv durabilitatea !n timp i
armturilor, precum i sntatea oamenilor.
8"16" 'ta0i1i*(a c)+-);i<i(i 0(t)an(1)*
3.1-.1. 1tabilirea compoziiei betoanelor trebuie astfel efectuat !nc)t !n condiiile unui doza$ de ciment,
aditivi i adaosuri corespunztor sub aspect tehnici i economic s asigure satisfacerea exigenelor
privind'
% lucrabilitatea i omogenitatea betonului proaspt(
% clasa betonului i rezistenele pe faze(
% durabilitatea betonului i alte cerine prevzute prin proiectele elementelor.
1tabilirea compoziiei betoanelor se face de laboratoare i personal ingineresc autorizat.
3.1-.&. Principalii factori de compoziie i tehnologici, ce trebuie avui !n vedere la stabilirea compoziiei
betoanelor sunt centralizai !n tabelul 3.&.
Ta0(1.1 8"!"
Fact)*ii d( c)+-);i<i( 9i t(?n)1)7ici c( in/1.(n<(a;2 -*)-*i(t2<i1( 0(t)an(1)* 4n ,ta*( -*)a,-2t2 9i
4nt2*it2
;r.
Crt.
Dactori de
compoziie
Caracteristici i elemente ce condiioneaz
selecia
Capitolul din cod la
care se refer
1 & * +
1. Cimentul "tipul i
doza$ul#
% clasa betoanelor, rezistentele pe faze
tehnologice i finale
% intervalul preparare punere !n oper
% masivitatea elementelor "raportul suprafa
/volum#
Cap.+(-(3
% modul de !ntrire
% condiiile de mediu etc.
&. 2ipul de aditivi % condiiile de preparare, transport, punere !n
oper
% caracteristicile betonului proaspt i !ntrit
"lucrabilitate, clas, rezistene pe faze,
durabilitate etc.#
% caracteristicile elementelor ce se realizeaz
"seciuni, armare#
Cap.+(-(3
*. 2ipul i doza$ul
adaosurilor
minerale
% caracteristicile betonului proaspt i !ntrit
"lucrabilitate, omogenitate, permeabilitate la
ap i gaze, rezistena la !nghe#
% clasa betonului i rezistenele pe faze
% protecia armturilor etc.
Cap.+(0(-(3
+. >aportul ./C % caracteristicile betonului proaspt i !ntrit
"lucrabilitate, omogenitate, porozitate,
impermeabilitate, rezistena, durabilitate etc.#
% tipul armri elementelor i seciunea
elementelor
% tipul aditivului folosit !n compoziie
Cap.+(-(3
0. Cucrabilitatea % condiiile de preparare, transport i punere !n
oper
% tipul i doza$ul de aditivi i adaosuri
% forma i dimensiunile elementelor
% modul de armare i desimea armturilor
pasive i active
Cap.+(-(3
-. @ranula maxim
a agregatului
folosit
% forma i dimensiunile elementelor
% modul de armare i desimea armturilor
% condiiile de preparare i transport
Cap.+(-(3
3. @ranulozitatea
agregatului
% doza$ul de ciment
% doza$ul de adaosuri minerale
% lucrabilitatea adoptat
% modul de punere !n oper
% seciunea elementelor i modul de armare
Cap.+(-
4. Cantitatea de
ap de preparare
% lucrabilitatea prestabilit
% tipul i doza$ul de ciment
Cap.+(-(3
% tipul i doza$ul de aditivi
% tipul i doza$ul de adaosuri minerale
% granulozitatea amestecului de agregate etc.
3.1-.*. n cazul betoanelor, pentru care trebuie s se asigure un anumit grad de impermeabilitate, tabelul
-.1*, este necesar ca raportul ./C s nu depeasc valorile'
% <,0- pentru gradul de impermeabilitate P+
1<
(
% <,0& pentru gradul de impermeabilitate P4
1<
(
% <,+0 pentru gradul de impermeabilitate P1&
1<
.
3.1-.+. Pentru stabilirea compoziiilor betoanelor necesare realizrii elementelor prefabricate sunt
parcurse urmtoarele etape'
a# se stabilete tipul de ciment pe baza prevederilor din proiectul elementelor i prevederile din tabelele
+.+, +.0, -.1* i pct. 3.1*.& din prezentul cod(
b# se stabilete doza$ul de adaosuri minerale active "dac este cazul# conform pct. +.+.&.(
c# se stabilete raportul ./C maxim !n funcie de clasa betonului, clasele de expunere cap.- i tabelul
-.1*, tipul i clasa cimentului,tabelul 3.*, tab.-.1* i pct. 3.1-.0 din prezentul cod.
Ta0(1.1 8"3"
Ra-)a*t(1( ABC +aFi+( -(nt*. 0(t)an(1( /)1),it( 1a *(a1i;a*(a (1(+(nt(1)* -*(/a0*icat( din 0(t)n
a*+at 9i -*(c)+-*i+at
Clasa betonului
Clasa cimentului
*&,0 +&,0 0&,0
C1-/&< <,0+ <,0- %
C&</&0 <,+0 <,+3 %
C&0/*< <,++ <,+0 %
C*</*3 <,*4 <,+* %
C *0/+0 % <,+< <,+0
C +</0< % <,*0 <,*4
C 0</-< % <,** <,*0
C 00/-3 % <,*& <,*+
C -</30 % <,*< <,*&
C 30/40 % <,&3 <,*<
C 4</80 % % <,&4
C 8</1<0 % % <,&-
C 1<</110 % % <,&0
d# se stabilete dimensiunea maxim a granulelor agregatului i granulozitatea agregatului total, av)nd !n
vedere prevederile de la pct. +.&, pct. 3.1&, anexele 30. I 3.3 din prezentul cod i urmtoarele'
n compoziia amestecurilor de agregatelor folosite la prepararea betoanelor de clas 3 0</-< se introduce
agregate de concasa$ din roci dure, cu form bun a granulelor "criblur#, !n proporie de &0%3<H din
masa amestecului de sorturi de agregate(
% agregatele de concasa$ folosite trebuie s fie splate "un coninut !n pri levigabile sub <,0H# i s
reprezinte sorturile peste * sau 4 mm. Dolosirea nisipului de concasa$ nefiind admis !n compoziia
betonului de !nalt rezisten, !ntruc)t afecteaz negativ proprietile betonului proaspt i !ntrit(
% doza$ele preliminare de ciment CX, pentru betoanele de clasele C1-/&< I C+</00 se stabilesc folosind
relaia "3.1#
"3.1#
n relaia "3.1# ./C este raportul maxim stabilit conform tabelelor 3.* i -.1* ! funcie de clasa betonului,
clasa cimentului i clasa de expunere. Boza$ul preliminar de ciment CX se compar cu doza$ul minim
indicat !n tabelul -.1* "! funcie de limitele de granulozitate ale agregatului folosit# rein)ndu%se doza$ul cu
valoarea cea mai ridicat.
e# se stabilete preliminar cantitatea de ap de preparat a betonului .P conform datelor din tabelul 3.+.
Ta0(1.1 8"3"
Cantit2<i1( )*i(ntativ( d( a-2 d( -*(-a*a*( -(nt*. 0(t)an(1( /2*2 aditivi
Clasa betonului
.pa, l/m
*
pentru lucrabilitatea
11(1&'C&(A&( D* 1*(C*(A+(D+ 1+(D0
C1-/&<IC&</&0 130%14< &<< &1<
C&0/*<IC+0/00 18<%&<< &10 &&0
O0," ' Pentru betoanele cu aditivi, cantitile de ap de preparare .X, se stabilesc prin !ncercri
preliminare !n funcie de condiiile cerute betonului de clasele C1-/&< .. C+0/00 i tipul aditivului.
f# pentru betoanele de !nalt rezisten "!nalt performan#, de clasele C0</-< I C1<</110 cantitatea
orientativ de ap de preparare .X se stabilete pornind de la o cantitate de ap de preparare de 1-< W 10
l/m
*
!n funcie de clasa i tipul betonului, tipul, doza$ul i clasa cimentului, adaosul de 15D, tipul de
superplastifiant utilizat i raportul ./C indicat !n tabelul 3.*.
g# se stabilete doza$ul ed aditiv av)nd !n vedere datele de la pct. +.* datele din reglementrile i
agrementele tehnice i rezultatele testelor de compatibilitate "!n cazul superplastifianilor# sau ale
!ncercrilor preliminare efectuate cu aditivul selecionat pentru utilizare.
h# cantitatea de agregate !n stare uscat .gX se evalueaz aplic)nd relaia 3.& i se repartizeaz pe
sorturi, urmrindu%se !ncadrarea !n zona de granulozitate prestabilit "anexele 3.0 I 3.3#.
"3.&#
!n care'
c densitatea cimentului egal cu cca. L *,1 Fg/dm
*
!n cazul cimenturilor de tip , i circa *,< Fg/dm
*
!n
cazul cimenturilor de tip ,,/.%1(
suf densitatea aparent a 15DK&,< Fg/dm
*
(
a densitatea aparent a agregatelor !n Fg/dm
*
stabilit prin analize de laborator conform 12.1 +-<-%
4<, sau aproximat, conform tabelului 3.0 "!n cazul !n care nu se dispune de analize de laborator#.
Ta0(1.1 8"5"
D(n,itat(a a-a*(nt2 a .n)* ti-.*i d( a7*(7at(
2ipul rocii Bensitatea aparent Fg/dm
*
1ilicoas "agregate de
balastier#
&,3
Calcaroas &,* I &,3
@ranitic &,3
=azaltic &,8
ad conform document de calitate
P volumul de aer oclus care se estimeaz egal cu &H "&< dm
*
/m
*
# !n cazul betoanelor cu lucrabilitate
1&( 1* preparate fr aditivi sau cu aditivi pe baz de ;.D.1. i cu 1H "1< dm
*
/m
*
# pentru betoanele
preparate cu aditivi pe baz de 6.D.1.
n cazul folosirii de aditivi antrenori de aer, volumul de aer antrenat se stabilete prin determinri de
laborator.
CX, .X, 15D, .d reprezint doza$ele preliminare de ciment, ap, 15D i aditivi.
$# densitatea aparent a betonului proaspt se calculeaz cu relaia "3.*#
"3.*#
3.1-.0. Pentru stabilirea compoziiei de baz a betonului se procedeaz !n modul urmtor'
1e prepar un amestec iniial de *<%+< l beton, !ntr%un malaxor "betonier# de laborator, lu)nd !n
considerare cantitile de ciment, agregate, 15D, aditivi i ap, evaluate conform pct. 3.1-.+. 6aterialele
componente ale betonului calculate, pentru volumul de *<%+< l se introduc !n malaxor !n ordinea
urmtoare'
% agregate !n stare uscat(
% cimentul(
% o cantitate de cca. &/* din apa de preparare(
% se malaxeaz *<%+0(
% se adaug aditivul dac este cazul(
% se continu malaxarea(
% se adaug treptat restul de ap i se continu malaxarea cca. 1 minut, dup adugarea ultimei cantitii
de ap(
% se determin tasarea i dac este mai mare dec)t cea stabilit iniial se reface amestecul cu o cantitate
de ap de preparare mai redus. n cazul c)nd tasarea este mai mic se adaug ap dintr%un cilindru
gradat, p)n la obinerea lucrabilitii prestabilite'
se determin densitatea aparent(
se recalculeaz doza$ul de ciment cu relaia "3.+#'
"3.+#
se calculeaz cantitatea de agregate cu relaia "3.0#'
"3.0#
3.1-.-. Pentru determinarea rezistenelor mecanice i a altor caracteristici ale betonului se calculeaz i
se prepar * amestecuri a *<%+< l beton, cu urmtoarele compoziii'
% compoziia de baz stabilit conform pct. 3.1-.0(
% dou compoziii suplimentare, prima cu doza$ul de ciment ma$orat cu 3H, !ns minim &0 Fg/m
*
, cea de%a
doua cu doza$ul redus cu 3H !ns minim &0 Fg/m
*
, pentru betoanele de clasele C1-/&< IC+0/00(
% cu W 4<8H, !ns minim +< Fg ciment pentru betoanele de clasele C0</-< I C1<</110(
% !n situaiile !n care la efectuarea calculelor pentru compoziiile suplimentare de beton cu doza$e reduse,
rezult un doza$ mai redus dec)t doza$ul minim prevzut !n tabelul -.1* pentru betoanele de clasele
C1-/&< IC+</00 i un doza$ mai redus de +<< Fg/m
*
!n cazul betoanelor de clase L 0</-< se renun la
aceste compoziii deoarece nu au aplicabilitate(
% !n cazul compoziiilor de beton de !nalt rezisten, cu doza$e ma$orate, se renun de asemenea la
compoziiile ce depesc doza$ele maxime indicate la pct. 3.1*.*. analiz)nd alte posibiliti pentru
asigurarea performanelor betoanelor.
3.1-.3. Bin fiecare din cele trei compoziii de beton preparate se confecioneaz, pentru !ncercri minim
1& epruvete cubice, confecionarea, pstrarea i !ncercarea epruvetelor se va efectua conform 12.1
1&30%44 i !nscris !n registrul de laborator i vor fi avute !n vedere la analiza rezultatelor. Pentru
determinarea rezistenelor betonului preparat cu superplastifiani !ntrite fr tratament termic se
recomand urmtoarele termene de !ncercare ' 14%&+ ore( *- ore( *( 3 i &4 zile.
Ca determinarea rezistenelor betoanelor !ntrite cu tratament termic, !n condiiile concrete de producie,
epruvetele confecionate vor fi !n numr suficient, pentru !ncercarea a trei epruvete pentru fiecare faz din
procesul tehnologic "decofrare, livrare, transferul forelor# la &4 zile etc.
3.1-.4. 1e adopt pentru producie compoziia preliminar de beton care la doza$ul minim de ciment,
asigur exigenele prestabilite pentru lucrabilitate, rezistentele i gradul de impermeabilitate prevzute !n
proiectele elementelor pentru diferite faze.
Pentru trecerea de la rezultatele !ncercrilor preliminare la fabricaie valoarea rezistenei la &4 zile i
gradul de impermeabilitate trebuie s fie cel puin egale cu valorile din tabelul 3.-.
Ta0(1.1 8"6"
Ca*act(*i,tici1( n(c(,a*( 0(t)an(1)* 1a 4nc(*c2*i1( -*(1i+ina*(
Clasa betonului =etoane !n elemente prefabricate
fc preliminar impermeabilitate preliminar
cilindru cub P
C1-/&< &1 &3 P+
1<
C&</&0 &- *& P+
1<
C&0/*< *< *3 P4
1<
C*</*3 *- +0 P4
1<
C *0/+0 +& 0* P4
1<
C +</0< +4 -< P1&
1<
C+0/00 0+ -- P1&
1<
C 0</-< -< 3& L P1&
1<
C 00/-3 -- 38 L P1&
1<
C -</30 3& 8< L P1&
1<
C 3</40 4+ 1<& L P1-
1<
C 4</80 8+ 11& L P1-
1<
C 8</1<0 1<0 1&* L P1-
1<
C 1<</110 11- 1** L P1-
1<
O0," ' 1. Proiectarea compoziiilor i introducerea !n producie a betoanelor de clasele C0</-< I
C1<</110 se face cu asistena tehnic a unui institut sau inginer autorizat cu experien !n domeniu.
&. @radul de impermeabilitate,pentru elemente monolite i prefabricate din beton de clasele C0</-< I
C1<</110 se stabilete !n mod obligatoriu prin proiectul lucrrilor.
3.1-.8. 1ocietile de construcii i prefabricate cea sigur !n producie curent gradul ,, respectiv ,,, de
omogenitate scad, respectiv adaug valoarea din tabelul 3.3 la, sau din valorile indicate !n tabelul 3.-.
Ta0(1.1 8"8"
#a1)*i d( c)*(c<i( a *(;.1tat(1)* 4n /.nc<i( d( 7*ad.1 d( )+)7(nitat(
Clasa betonului
";/mm
&
# "cilindru# ";/mm
&
# "cub
C1-/&< IC*</*3 * +
C*0/+0 IC+0/00 + 0
C0</-< IC1<</110 - x#
x# 1ocietilor ce asigur !n producia betoanelor gradul ,,, de omogenitate nu le este permis s execute
elemente prefabricate din beton de clasele C0</-< I C1<</110.
3.1-.1<. n cazuri urgente pentru execuia lucrrilor din beton de clasele C1-/&< IC+0/00 se poate
adopta preliminar compoziia betonului pe baza rezistenelor obinute la v)rsta de 3 zile prevzute !n
tabelul 3.- aplic)nd urmtoarele procente de rezisten'
% minim 3<H pentru betoane preparate cu cimenturi cu !ntrire normal(
% minim 4<H pentru betoane preparate cu cimenturi cu !ntrire rapid >.
Compoziia astfel stabilit se va corecta pe baza rezultatelor !nregistrate la &4 zile.
3.1-.11. n situaiile !n care prin proiectele de elemente prefabricate nu sunt prevzute rezistentele pe faze
tehnologice la !ncercrile preliminare vor fi avute !n vedere rezistenele indicate !n tabelul 3.1.
3.1-.1&. Pe parcursul produciei de beton se va face corecia compoziiilor pe baza !ncercrilor efectuate
curent, determinarea umiditii, granulozitii, sorturilor i amestecurilor de agregate, pentru a se respecta
parametrii compoziiei adoptate !n producie.
3.1-.1*. ncercarea i interpretarea rezultatelor obinute !n producia curent pentru fiecare clas de beton
se va face conform anexelor 3.1( 3.&( 3.* i 8.&.
n funcie de rezultatelor obinute la prelucrarea rezultatelor, compoziiilor de beton stabilite prin !ncercrile
preliminare, se menin sau se modific corespunztor condiiilor de producie i exigenelor pentru
asigurarea calitii i conformitii elementelor i structurilor realizate.
9top:

:"TIPARE >COFRAIE@ PENTRU REALIEAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE
:"1" Ti-a*( -(nt*. *(a1i;a*(a (1(+(nt(1)* -*(/a0*icat( din 0(t)n 9i 0(t)n a*+at
4.1.1. ?lementele prefabricate se execut !n tipare metalice, de beton, lemn sau produse din lemn,
materiale plastice armate etc. alegerea materialului de execuie a tiparelor se face pe considerente
tehnico economice.
tiparele se realizeaz din elemente componente a cror clas de precizie trebuie s fie superioar cu o
clas de precizie a elementelor prefabricate crora le sunt destinate.
4.1.&. 2iparele metalice trebuie s !ndeplineasc condiiile tehnice prevzute de 12.1 33&1%8<. 2iparele
de lemn sau alte materiale vor fi astfel proiectate i executate !nc)t s realizeze abateri dimensionale
echivalente cu maxim 1/& din abaterile dimensionale ale elementelor prefabricate prevzute !n proiectul
de elemente conform 12.1 --03/1%48.
4.1.*. Prile de tipar, destinate realizrii suprafeelor ce corespund !mbinrilor umede, se recomand a fi
alctuite astfel !nc)t s asigure obinerea de suprafee rugoase pentru realizarea unei bune aderente cu
betonul de monolitizat. n acest scop se pot utiliza tabla expandat sau striat, covor de cauciuc profilat,
alte materiale sau procedee ce asigur efecte similare.
4.1.+. Prile de tipar destinate suprafeelor de beton aparent sau decorativ, trebuie s aib dup caz
gradul de prelucrare corespunztor i profilaia adecvat cerinelor proiectului de arhitectur.
4.1.0. 2iparele i piesele de fixare sau prindere ale acestora vor fi suficient de rigide, pentru a nu suferi
deformaii la manipulare, montare i remontare a unor pri, datorit vibrrii i presiunii betonului etc. care
s conduc la realizarea de elemente cu abateri dimensionale mai mari dec)t tolerane admise.
2iparele la care decofrarea se face prin smulgere, vor fi astfel ancorate !nc)t s reziste la o for de
smulgere egal cel puin cu de &,0 ori masa elementului care se realizeaz.
4.1.-. nainte de utilizare se va face verificarea !ncadrrii tiparelor !n toleranele de form i dimensiuni.
n cursul utilizrii tiparelor se va face verificarea !ncadrrii fiecrui tipar !n toleranele de form i
dimensiuni astfel'
% tiparele cu pri demontabile vor fi verificate !nainte de fiecare utilizare(
% tiparele fr pri demontabile vor fi verificate periodic, !ns astfel !nc)t s se asigure certitudinea
obinerii de elemente corespunztoare.
Aerificarea tiparelor se face de regul cu a$utorul abloanelor.
4.1.3. naintea fiecrei utilizri, suprafeele tiparelor ce vin !n contact cu betonul vor fi bine curate cu
mi$loace adecvate i unse cu ageni decofrai, care trebuie s !ndeplineasc cerinele 12.1 11*4&%4+,
sau ale agrementelor tehnice rom)neti aflate !n valabilitate i condiiile de la pct. 4.&.&.
:"!" Ti-a*( >c)/*aD(@ -(nt*. *(a1i;a*(a (1(+(nt(1)* -*(/a0*icat( din 0(t)n -*(c)+-*i+at
4.&.1. 2iparele "cofra$ele# utilizate la realizarea elementelor prefabricate din beton precomprimat se vor
executa numai pe baza desenelor de execuie !ntocmite de uniti de proiectare !n conformitate cu
prevederile 12.1 33&1%8<, precum i a celor de la pct. 4.1 din prezentul cod de practic i trebuie s'
% fie suficient de rigide pentru a rezista la orice aciune ce poate aprea !n timpul procesului de execuie(
% s rm)n stabile p)n c)nd betonul atinge o rezisten suficient pentru a suporta eforturile la care va
fi supus la decofrare(
% asigure satisfacerea toleranelor admise pentru element.
.baterile admise la confecionarea tiparelor "cofra$elor# vor fi precizate !n proiect sau se vor stabili de
executant pe baza clasei de precizie indicat !n proiect.
n afara cerinelor de la pct. 4.1 din codul de practic, tiparele "cofra$ele# trebuie s !ndeplineasc i
urmtoarele condiii specifice lucrrilor din beton precomprimat'
% s permit montarea i demontarea dispozitivelor de deflectare a armturilor pre!ntinse(
% s permit fixarea sigur i !n conformitate cu proiectul, a pieselor !nglobate din zonele de capt "plci
de repartiie, trompete de racordare, teci# iar piesele de asamblare temporar, care traverseaz betonul,
s poat fi eliminate fr dificultate(
% s permit o compactare corespunztoare !n zonele de ancorare a armturilor pretensionate(
% s permit scurtarea elastic la precomprimare i intrarea !n lucru a greutii proprii(
% s asigure posibilitatea de deplasare i poziii de lucru corespunztoare pentru personalul care execut
turnarea i compactarea betonului, evit)ndu%se circulaia pe armturile pretensionate.
4.&.&. n cazul tiparelor pentru elemente din beton precomprimat care trebuie s asigure etaneitatea la
ap sau gaze se va evita trecerea prin beton a pieselor de legtur ale tiparelor. Bac acest lucru nu este
posibil, se vor adopta soluii verificate prin experimentri concludente !n ceea ce privete posibilitatea de
etaneitate a zonelor traversate de legturile utilizate.
5tilizarea materialelor chimice de etanare din import se va face pe baz de agremente tehnice.
Dinisarea suprafeelor fiecrei pri de cofra$ trebuie realizat !n conformitate cu prevederile din proiect.
.genii de decofrare nu trebuie s deterioreze betonul, armtura sau cofra$ul.
.genii de decofrare nu trebuie s afecteze calitatea betonului, culoarea acestuia sau proteciile e
urmeaz a fi aplicate ulterior.
.genii de decofrare se vor aplica !n conformitate cu specificaiile fabricantului.
4.&.*. 2iparele nu trebuie demontate dec)t la atingerea valorilor stabilite ale rezistenei betonului pentru'
% evitarea deteriorrii suprafeelor i a muchiilor dup decofrare(
% preluarea eforturilor din elementele de beton(
% evitarea deformrilor datorate comportrii elastice i plastice "curgerii lente# a betonului, care depesc
toleranele specificate.
Becofrarea trebuie realizat !n aa fel !nc)t structura s nu fie supus unor aciuni cum ar fi ' loviri,
suprasarcini sau alte deteriorri.
n cazul !n care tiparul face parte din sistemul de tratare a betonului, demontarea se va face lu)nd !n
considerare condiiile de baz descrise !n capitolul 1+.
9top:

=" PREPARAREA I TRAN'PORTUL BETOANELOR &N UNITILE DE
PREFABRICATE
="1" C(nt*a1a >,ta<ia@ d( 0(t)an(
8.1.1. Prepararea betonului !n unitile de prefabricate se va face !n centrale "staii# de beton atestate,
conform reglementrilor !n vigoare de personal instruit i atestat pentru controlul i execuia procesului de
preparare, livrare, transport beton.
8.1.&. Prin central "staia# de betoane se !nelege orice subunitate care produce i livreaz beton, dorat
cu una sau mai multe instalaii de preparat beton. instalaii de dozare, alte dotri necesare unei bune
funcionri i laborator "vezi pct. 8.&.*# pentru asigurarea i certificarea calitii betonului.
8.1.*. Centralele de beton ale unitilor de prefabricate, se difereniaz prin activitatea pe care o
desfoar, astfel'
% centrale ce produc betoane numai pentru nevoile proprii ale unitii, a cror activitate se va desfura pe
baza prevederilor prezentului cod(
% centrale care produc i livreaz beton i pentru antiere, alte uniti de construcii i prefabricate, a cror
activitate se desfoar pe baza prevederilor codului ;? <1&%88.
="!" P(*,)na1, in,ta1a<ii, 1a0)*at)*
8.&.1. Personalul din activitatea de producie, livrare i transport a betonului va avea cunotinele
necesare, va fi verificat periodic i atestat conform anexei 8.1.
Personalul ce asigur deservirea centralei va fi dimensionat !n raport cu volumul de producie i
prevederile sistemului de asigurare a calitii.
8.&.&. 2oate instalaiile "utila$ele# pentru depozitarea, sortarea, transportul materialelor, dozarea,
compactarea, amestecarea, transportul, turnarea i tratarea betonului trebuie s fie !n stare bun de
funcionare i s asigure performanele betonului i elementelor prefabricate prin buna lor funcionare.
8.&.*. Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunztor cerinelor, unitile de prefabricate trebuie s
posede laborator propriu autorizat, sau s colaboreze cu un laborator autorizat echipat cu aparatura i
instalaiile necesare efecturii determinrilor specifice asupra materialelor componente i betonului
proaspt i !ntrit necesar asigurrii controlului i calitii betonului.
n situaiile !n care unitatea apeleaz la un laborator extern acesteia, !n contractul de prestri servicii se
vor prevedea explicit lucrrile ce se execut i periodicitatea acestora.
8.&.+. .testarea centralei de beton se va face !n conformitate cu reglementrile !n vigoare. Pentru
obinerea atestrii, centrala de betoane trebuie s fie cuprins !n sistemul unitii de asigurare a calitii,
care trebuie s fie implementat, s funcioneze i s asigure calitatea betoanelor produse i livrate, la
nivelul prevederilor din prezentul cod, alte reglementri tehnice !n valabilitate, comenzi i contracte. .stfel
unitatea trebuie s dispun de'
a# documente privind sistemul de asigurare a calitii "ex. manual de calitate, proceduri generale i
operaionale regulament de funcionare, plan calitate, fie posturi etc.(
b# depozitele de agregate, betonate i compartimentate pe sorturi de agregate folosite i buncre
"depozite# pe sorturi central(
c# silozuri de ciment marcate, pentru depozitarea a & tipuri de cimenturi simultan av)nd capacitatea
necesar asigurrii funcionrii centralei de minim * zile. n cazul !n care se folosete i ciment de saci,
dotrile vor fi corespunztoare conform cap.+ din prezentul cod(
d# silozuri de depozitare a adaosurilor minerale folosite !n producie, marcate vizibil cu tipul adaosului(
e# instalaii de transport !n central a materialelor componente i dozatoare care s asigure dozarea
materialelor prevzut !n prezentul cod(
f# utila$e de preparare a betonului !n bun stare de funcionare(
g# instalaii de preparare, rezervoare i dozatoare de aditivi, pentru cel puin una din instalaiile centralei(
h# instalaii pentru splarea utila$elor de preparare i transport beton(
i# instalaii adecvate pentru !nclzirea apei i agregatelor !n condiii de funcionare pe timp friguros(
$# personal de deservire conform prevederilor anexei 8.1(
F# nomenclator al claselor "tipurilor# de beton ce produce fiecare instalaie i !nregistrri referitoare la
calitate(
l# laborator autorizat cu spaii i aparatur pentru analize materii prime, confecionare, conservare i
!ncercare epruvete beton, !ncadrat cu personal tehnic "atestat# i muncitori corespunztori sau dovada
colaborrii pe baz de contract cu un laborator autorizat exterior unitii(
m# nomenclatorul i frecvena analizelor i !ncercrilor ce execut laboratorul(
n# laboratorul trebuie s fie autorizat de organele competente de autorizare(
8.&.0. n situaia constatrii unor deficiene !n activitatea centralei de beton, de ctre organismele de
control abilitate sau a compartimentelor de asigurare a calitii din unitate se pot adopta urmtoarele
msuri !n ce privete activitatea centralei de beton.
a# continuarea funcionrii centralei dac deficienele sunt remediate rapid i sunt asigurate condiiile,
pentru obinerea calitii betoanelor preparate(
b# limitarea produciei de beton calitativ sau cantitativ, !n funcie de asigurarea calitii i cerinelor din
execuie c)nd se constat una din deficienele urmtoare'
% deteriorarea compartimentrilor depozitului de agregate i amestecarea sorturilor(
% deteriorarea platformei de depozitare a agregatelor sau a pantei i rigolelor de evacuare a apelor(
% prezena !n depozit a unor sorturi cu coninut de impuriti peste limitele admise sau cu granulozitate
necorespunztoare "treceri sau rest mai mari de 1<H !n afara limitelor sortului#(
% lipsa tipului de ciment corespunztor clasei betonului i prevederilor din proiectele de elemente(
% nerespectarea instruciunilor de !ntreinere a utila$elor(
% alte deficiene ce pot afecta negativ calitatea betonului.
c# oprirea funcionrii centralei pe baza uneia din urmtoarele constatri'
% dereglri ale utila$elor de dozare a componenilor prezent)nd abateri mai mari dec)t limitele din
prezentul Cod pct. 8.*.*.(
% analiza rezultatelor !ncercrilor efectuate arat c !n cazul betoanelor de clas L C1-/&< s%a !nregistrat
gradul ,,, de omogenitate la un volum mai mare de 1<H din probele prelevate, pentru o clas de beton
produs(
% stabilirea gradului de omogenitate a betonului se face conform .nexei 8.&.
d# suspendarea atestrii centralei se face dup cum urmeaz'
% la analiza rezultatelor !ncercrilor efectuate pe probele de beton prelevate se constat pentru a doua
oar c la un volum E1<H din totalul cantitii de produse nu s%a realizat clasa betonului(
% nu s%au respectat dispoziiile de oprirea funcionrii centralei.
8.&.-. n vederea rezolvrii neconformitilor constatate cu ocazia auditului intern sau a inspeciilor
organismelor abilitate, unitatea de prefabricate va lua msuri preventive sau corective dup caz. .ducerea
la !ndeplinire a msurilor corective se va comunica !n termen de &+ ore organului constatator pentru a
decide.
="3" P*(-a*a*(a 0(t)n.1.i 9i d);a*(a +at(*ia1(1)* c)+-)n(nt(
8.*.1. Compoziia betoanelor pentru realizarea elementelor prefabricate se stabilete conform prevederilor
prezentului Cod folosind materialele aprovizionate pentru asigurarea produciei.
8.*.&. Aolumul unei ar$e de beton se limiteaz !n scopul asigurrii calitii i omogenitii acestuia la
urmtoarele proporii din capacitatea nominal a utila$elor de preparare'
% maximum 4<H la prepararea betoanelor de clasele C1-/&< I C+0/00 !n malaxoare cu amestec forat(
% maximum 3<H la prepararea betoanelor de clasele C1-/&< I C+0/00 !n betoniere cu amestec prin
cdere liber(
% maximum 3<H la prepararea betoanelor de clasele C0</-< I C1<</110 !n malaxoare cu amestec forat
"nu este permis prepararea betoanelor de clasele C0</-< I C1<</110 !n betoniere cu amestec prin
cdere liber#(
% compoziia fiecrei clase de beton produs i necesarul de materiale pentru fiecare ar$ "amestec# se
afieaz la loc vizibil !n centrala de beton.
8.*.*. Bozarea materialelor componente ale betonului se face gravimetric admi)ndu%se urmtoarele
abateri'
% W *H pentru agregate i adaosuri minerale(
% W &H pentru ciment i ap(
% W 0H pentru aditivi.
8.*.+. Aerificarea mi$loacelor de dozare se face cel puin o dat pe sptm)n "la interval de max. 0< ore
funcionare efectiv# folosindu%se greuti verificate metrologic sau alte procedee operativ disponibile. n
situaia !n care se constat la verificri, depirea a 1 din abaterile maxime prevzute la pct. 8.*.*. se va
proceda dup cum urmeaz'
% defeciunea s%a constatat la dozatoarele de agregate, ciment i adaosuri minerale, se sisteaz
prepararea betonului p)n la remedierea defeciunii(
% defeciunea s%a constatat la dozatoarele de ap i aditivi !n soluie, se admite funcionarea centralei !n
continuare timp de max. * zile perioad !n care dozarea se face cu recipieni gradai i se vor remedia
defeciunile constatate.
Cel puin o dat pe an se va face verificarea metrologic a mi$loacelor de dozare i ori de cute ori apare
necesar.
8.*.0. 7rdinea de introducere a materialelor componente !n malaxor "betonier# va !ncepe cu agregatul cu
granula maxim, sau se va face conform fiei tehnice a utila$ului.
8.*.-. Burata de amestecare a betoanelor se difereniaz !n funcie de compoziie, clasa acestora i tipul
utila$ului de preparare, dup cum urmeaz'
% minimum 1 minut, dup introducerea ultimului component !n malaxor pentru betoanele de clasele C1-/&<
I C+0/00 preparate fr aditivi i adaosuri minerale(
% minim 1U1/& minute, dup introducerea ultimului component !n betonier, pentru betoanele de clasele
C1-/&< I C+0/00, preparate cu aditivi(
% minim &, respectiv &U1/& minute dup introducerea ultimului componente !n malaxor "betonier# !n
betoanelor de clasele C1-/&< I C+0/00 ce au !n compoziie adaosuri minerale i aditivi(
% minim * minute, dup introducerea !n malaxor a ultimului component !n cazul betoanelor de clasele
C0</-< I C1<</110 care au !n compoziie aditivi i adaosuri minerale active pentru unele clase.
="3" T*an,-)*t.1 0(t)n.1.i d( 1a c(nt*a1a d( 0(t)n 4n .nit2<i1( d( -*(/a0*icat(
8.+.1. 2ransportul betonului de la central pe liniile tehnologice se face !n funcie de distana de transport,
lucrabilitatea betonului i dotarea tehnic'
% cu benzi transportoare pentru betoanele de clasele 11, 1&(
% buncre etane care pot fi autopropulsate, instalate pe remorcile tractoarelor, pe electrocare, purtate de
poduri rulante, diverse tipuri de macarale etc.(
% autoagitatoare.
8.+.&. 6i$loacele de transport trebuie s fie !n bun stare, iar transportul betonului trebuie efectuat !n
minim de timp evit)ndu%se drumurile denivelate. Pe timpul transportului betonului !n afara halelor de
fabricaie, buncrele cu beton vor fi acoperite cu mi$loace adecvate pentru a se evita modificarea
caracteristicilor betonului proaspt.
="5" #(*i/ica*(a 9i 4nt*(<in(*(a .ti1aD(1)* d( -*(-a*a*( 9i -(nt*. t*an,-)*t.1 0(t)n.1.i
8.0.1. 7ri de c)te ori intervalul de timp necesar pentru prepararea urmtoarelor ar$e de beton precum i
de !ncrcare descrcare a mi$loacelor de transport beton proaspt depete timpul de'
% 1 or la temperaturi ale mediului M&0
<
C(
% 1 ora la temperaturi ale mediului E&0
<
C.
5tila$ele folosite la prepararea i transportul betonului, vor fi bine curate i splate cu ap. n acelai
mod se procedeaz la terminarea fiecrui schimb de lucru.
8.0.&. Aerificarea strii tehnice a utila$elor pentru prepararea i transportul betonului proaspt se face la
!nceperea fiecrui schimb de lucru, de ctre personalul ce le deservete i ori de c)te ori este nevoie "!n
funcie de starea fizic a fiecrui utila$# !ns cel puin odat pe sptm)n, de personalul de !ntreinere i
tehnic al unitii.
8.0.*. sarcinile i calificarea personalului ce deservesc centrale de beton sunt prezentate !n anexa 8.1 la
prezentul Cod.
9top:

10" FA'ONAREA I MONTAREA ARMTURILOR &N ELEMENTELE
PREFABRICATE
10"1" A*+2t.*i -(nt*. 0(t)n a*+at
1<.1.1. Dasonarea barelor, confecionarea i montarea carcaselor de armtur se va face !n strict
conformitate cu prevederile proiectului.
1<.1.&. nainte de a se trece la fasonarea armturilor executantul va analiza prevederile proiectului, in)nd
seama de posibilitile practice de montare i fixare a barelor, precum i de aspectele tehnologice de
betonare i compactare. Bac se consider necesar se va solicita reexaminarea de ctre proiectant a
dispoziiilor de armare prevzute !n proiect.
1<.1.*. .rmtura trebuie tiat, !ndoit, manipulat astfel !nc)t s se evite'
% deteriorarea mecanic "de ex. crestturi, loviri#(
% ruperi ale sudurilor !n carcase i plase sudate(
% contactul cu substane care pot afecta proprietile de aderen sau pot produce procese de coroziune.
1<.1.+. .rmturile care se fasoneaz trebuie s fie curate i drepte. n acest scop se vor !ndeprta'
% eventuale impuriti de pe suprafaa barelor(
% !ndeprtarea ruginii, !n special !n zonele !n care barele urmeaz a fi !nndite prin sudur.
Bup !ndeprtarea ruginii, reducerea seciunilor barelor nu trebuie s depeasc abaterile prevzute !n
standardele de produs.
7elul beton livrat !n colaci sau barele !ndoite trebuie s fie !ndreptate !nainte de a se proceda la tiere
i fasonare fr a se deteriora profilul "la !ntinderea cu troliul alungirea maxim nu va depi 1 mm/m#.
1<.1.0. =arele tiate i fasonate vor fi depozitate !n pachete etichetate, !n aa fel !nc)t s se evite
confundarea lor i s se asigure pstrarea formei i cureniei lor p)n !n momentul montrii.
1<.1.-. 1e interzice fasonarea armturilor la temperaturii sub %1<
<
C. barele cu profil periodic cu diametrul
mai mare de &0 mm se vor fasona la cald.
>ecomandri privind fasonarea, montarea i legarea armturilor sunt prezentate !n .;?S. ,,.1 a ;? <1&%
88 Partea ..
1<.1.3. .baterile limit la fasonarea i montarea armturilor sunt indicate !n 12.1 --03/1%48. dac prin
proiect se indic abateri mai mici se respect acestea.
1<.1.4. nndirea armturilor se face conform prevederilor proiectului i prevederilor 12.1 1<1<3/<%8<. Be
regul, !nndirea armturilor se realizeaz prin suprapunere fr sudur sau prin sudur funcie de
diametrul/tipul barelor( felul solicitrii, zonele elementului "de ex. zone plastice poteniale ale elementelor
participante la structuri antiseismice#.
1<.1.4.1. Procedeele de !nndire pot fi realizate prin'
% suprapunere(
% sudur.
nndirea armturilor prin suprapunere trebuie s se fac !n conformitate cu prevederile 12.1 1<1<3/<%8<
"pct. -.*#.
nndirea armturilor prin sudur se face prin procedee de sudare obinuit "sudur electric prin puncte,
sudate electric cap la cap prin topire intermediar, sudare manual cu arc electric prin suprapunere cu
eclise, sudare manual cap la cap cu arc electric sudare !n cochilie, sudare !n semimanon de cupru
sudare !n mediu de bioxid de carbon# conform reglementrilor tehnice specifice referitoare la sudarea
armturilor din oel beton "C&4 184* i C 10< 184+#, !n care sunt indicate i lungimile minime
neecsare ale cordonului de sudur i condiiile de execuie.
?ste obligatoriu calificarea autorizat a sudorilor.
1<.1.4.&. ;u se permite folosirea sudurii la !nndirile armturilor din oeluri ale cror caliti au fost
!mbuntite pe cale mecanic "s)rm tras#. .ceast interdicie nu se refer i la sudurile prin puncte de
la nodurile plaselor sudate executate industrial.
1<.1.4.*. Ca stabilirea distanelor !ntre barele armturii longitudinale trebuie s se in seama de spaiile
suplimentare ocupate de eclise, cochilii etc. funcie de sistemul de !nndire utilizat.
1<.1.4.+. n !nndirile prin bucle, raza de curbur interioar a bulelor trebuie s respecte prevederile 12.1
1<1<3/<%8<.
1<.1.8. n cazul !n care nu se dispune de sortimentele i diametrele prevzute !n proiect, se pateu proceda
la !nlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului.
nlocuirea se va !nscrie !n planurile de execuie care se depun la Cartea construciei.
Bistantele minime, respectiv maxime, rezultate !ntre bare precum i diametrele minime adoptate trebuie
s !ndeplineasc condiiile din 12.1 1<1<3/<%188< sau din alte reglementri specifice.
10"!" P*(72ti*(a 9i c)n/(c<i)na*(a a*+2t.*i1)* -*(t(n,i)nat(
1<.&.1. Pregtirea pentru confecionarea armturii pretensionate
1<.&.1.1. n cadrul lucrrilor pregtitoare sunt incluse urmtoarele operaii'
a# verificarea existenei certificatului de calitate al lotului de oel din care urmeaz a se executa armtura.
n toate cazurile de incertitudine asupra aprecierii strii de coroziune i a consecinelor acesteia, se va
cere avizul unui institut de specialitate(
b# suprafaa oelului se va cura de impuriti, de startul de rugin superficial neaderent i se va
degresa "unde este cazul#, pentru a se asigura o bun ancorare !n bloca$e, beton sau mortarul de
in$ectare(
c# armturile care urmeaz s fie tensionate simultan vor proveni, !n limita posibilitilor dintr%un acelai
lot(
d# poriunile de armtur care au suferit o !ndoire local, rm)n)nd deformate, nu se vor utiliza, fiind
interzis operaia de !ndreptare.
1<.&.1.&. Poriunile de armtur pretensionat "s)rme, toroane# care au fost ciupite de arcul electric ala
paratului de sudur se vor !ndeprta.
1<.&.1.*. =arele de oel superior care !n timpul transportului sau al depozitrii au suferit o uoar
deformare "sub 0 cm/m# se vor !ndrepta mecanic, la temperatura mediului ambiant, dar cel puin U1<
<
C.
1e va evita rebobinarea s)rmelor i toroanelor, !n diverse scopuri tehnologice, la diametre de rulare mai
mici dec)t cele de livrare.
1<.&.1.+. Pentru cazul !n care controlul efortului de pretensionare se face i prin alungirea armturii, este
necesar cunoaterea valorii modulului de elasticitate al armturii.
1<.&.1.0. Pentru armturi pretensionate individual, modulul de elasticitate se va determina de ctre un
laborator de specialitate, !n conformitate cu prevederile din 12.1 --<0%31<.
1<.&.1.-. 1e vor asigura dispozitivele de derulare i debitare care corespund tipului de armtur ce
urmeaz a se confeciona, !n ceea ce privete precizia la lungime i la !nclinarea seciunilor de tiere "mai
exigente, de exemplu, !n cazul armturilor la care se realizeaz bulbi la capete#.
10"!"!" C)n/(c<i)na*(a 9i -);i<i)na*(a a*+2t.*ii -*(4ntin,(
1<.&.&.1. 6odul de confecionare i poziionare a armturii pre!ntinse precum i a celorlalte armturi i
piese !nglobate, dup caz, va face, de regul, obiectul proiectului tehnologic al elementului din beton
precomprimat.
1<.&.&.&. 2ierea la lungime se va face astfel !nc)t s nu se produc deformri ale seciunii de tiere care
s !mpiedice introducerea armturii prin ecranele de distanare, !n bloca$ele de inventar ale instalaiilor de
pretensionare sau late operaii tehnologice. Ca debitare se recomand s se elimine zonele de toron !n
care s%a !nndit una din s)rmele componente, dac aceste zone pot fi identificate.
1<.&.&.*. 1e va evita murdrirea armturilor prin contactul cu poriunile unse ale pereilor tiparelor sau ale
platformelor de turnare.
1<.&.&.+. .baterile la poziionarea !n seciunea elementului a armturilor pretensionate, nu vor depi *
mm fa de poziia din proiect, dac nu se specific astfel !n proiectul/specificaia tehnic de produs.
1<.&.&.0. Pentru aezarea i pstrarea armturilor pre!ntinse !n poziia din proiect, se vor utiliza ecrane
metalice de distanare. n tehnologia de stend unele din aceste ecrane sunt fixe i altele deplasabile.
Biametrul gurilor din ecrane va fi mai mare dec)t diametrul armturii pre!ntinse cu 1 I & mm !n cazul
s)rmelor i cu & I * mm !n cazul toroanelor, dac nu se specific astfel.
Bispozitivele de blocare la caperele stendului, respectiv ale tiparelor metalice, se vor plasa astfel !nc)t
devierea maxim a armturii de la ultimul distanier s nu depeasc panta de 1/1<.
1<.&.&.-. Pentru a permite aran$area !n poziie a armturilor nepretensionate se admite pretensionarea !n
dou etape. Dora de pretensionare din prima etap se va stabili !n funcie de tehnologia de execuie
adoptat, dar nu va depi +<H din fora de control prescris. .rmturile nepretensionate se vor monta i
poziiona "fr a fi legate de armturile pretensionate#, iar dup efectuarea acestor operaii se poate trece
la pretensionarea definitiv pentru realizarea forei de control.
1<.&.&.3. ;u se admit sisteme de poziionare a armturilor pretensionate sau nepretensionate la care
piesele metalice a$ung la faa betonului.
1<.&.&.4. Bispozitivele utilizate la ancorarea armturilor pretensionate vor fi cele specificate !n
documentaia procedeului de precomprimare.
10"!"3" C)n/(c<i)na*(a a*+2t.*ii -),t4ntin,(
1<.&.*.1. Ca tierea s)rmelor , toroanelor sau barelor, !n vederea confecionrii armturii post!ntinse, se
vor utiliza scule i dispozitive care nu deformeaz extremitile acestora, pentru a nu produce deteriorarea
tecilor la introducerea armturii !n canale, precum i pentru a permite efectuarea corect a unor operaiuni
ulterioare.
1<.&.*.&. 1e vor lua precauiile necesare pentru ca oelul s nu fie murdrit cu pm)nt, materii grase .a,
s nu fie !ndoit sau zg)riat !n timpul operaiilor de tiere i confecionare.
1<.&.*.*. 6surile minime care trebuie avute !n vedere la confecionare i poziionare, pentru a se evita
degradarea proteciilor definitive ale armturilor, vor fi indicate de productorul armturilor sau de
proiectant prin caietul de sarcini, executantul urm)nd a le adapta i completa !n funcie de tehnologiile de
lucru utilizate.
1<.&.*.+. Dasciculele utilizate la elementele post tensionate, pot fi realizate anterior sau pot fi realizate
prin !mpingerea direct, !n canale, a armturii derulat progresiv din colac i tierea succesiv la lungime
"dac procedeul aplicat permite aceast operaie#.
Botarea atelierelor va depinde de capacitatea medie de producie, precum i de tipul fasciculelor ce
urmeaz a se realiza.
Dasciculele i toroanele individuale executate !n ateliere centrale vor fi !nsoite, la livrare, de un certificat
de calitate care va conine, !n mod obligatoriu, numrul certificatului de calitate al s)rmelor din care au fost
confecionate fasciculele, respectiv al toronului.
2oate datele "condiii, criterii de performant# privind confecionarea armturilor post!ntinse trebuie
prevzute !n proiect "caiet de sarcini# pe baza datelor din agrementele tehnice/specificaiilor tehnici
"standardelor de firm# ale procedeului de precomprimare utilizat.
Pentru procedeele ,;C?>C se vor respecta condiiile din ;? <1&%88, Partea =, cap.* i tabelul anexa +.
1<.&.+. Prevederile privind realizarea canalelor pentru armturi post!ntinse sunt cele cuprinse !n
documentaia procedeului de precomprimare, proiectului de execuie i ;? <1&%88, Partea =.
1<.&.0. 6ontarea armturilor post!ntinse se face !nainte sau dup betonare !n funcie de procedeul de
precomprimare, tipul tecilor etc., conform prevederilor proiectului. Prote$area suplimentar a tecilor i
utilizarea unor procedee de sporire a rigiditii acestora "de ex. pentru lucrul pe timp friguros sau cu
umiditate ridicat# vor fi precizate prin agrement.
,ntroducerea ulterioar a fascicolelor se poate face prin !mpingere sau prin tragere.
Captul de avans al fascicolului va fi prevzut cu o pies de form conic ancorat de s)rmele
fascicolului.
Aarianta de montare a fascicolelor prin !mpingerea !n canal, !n mod succesiv, a elementelor componente
derulate direct din colac, se va aplica !n cazul toroanelor, captul de avans prote$)ndu%se cu o pies
conic. .cest procedeu impune ca toronul s fi derulat de la interiorul colacului.
nainte de !nchiderea cofra$ului este necesar s se verifice starea i poziia tecilor, acesta constituind un
punct de staionare pentru care se va !ncheia un proces verbal pentru lucrri ascunse, !n ceea ce
privete'
a# !ncadrarea !n abateri a traseului realizat fa de prevederile proiectului(
b# deformaiile parazitare "erpuirea# !n plan orizontal sau vertical, !ntre punctele de susinere, aceste
deformaii put)nd introduce frecri suplimentare de care nu s%a inut seama la proiectare(
c# deteriorri "strpungeri, crpturi, deirri# nereparate ale tecii(
d# puncte insuficient etanate la !mbinri !ntre teci(
e# montarea racordurilor pentru in$ectare i pentru aerisire.
n cazul !n care se constat neconformiti, se vor face remedierile necesare .
n perioada dintre montarea armturii !n canele i p)n la !nceperea operaiilor de pretensionare i
in$ectare, !n scopul prevenirii ptrunderii apei !n canele i a coroziunii, este obligatoriu s se prote$eze
extremitile aparente ale fascicolului "cu carton bitumat, teci din materiale plastic .a# i s se etaneze
zona de ieire a fascicolului din canal.
10"!"6" Anc)*aD(, 01)caD(
.ncora$ele i sistemele de blocare pentru precomprimare sunt de regul considerate ca parte component
a procedeului de precomprimare, !mpreun cu armtura pretensionat utilizat "a fost elaborat i
urmeaz a fi publicat 1pecificaia tehnic privind cerine i criteriile de performan pentru procedeele de
precomprimare#.
.ncora$ele pentru armturi post!ntinse i bloca$ele pentru armturi pre!ntinse vor avea capacitatea de
rezisten cel puin egal cu fora caracteristic de rupere a armturii pretensionate, fr deformaii
semnificative ale pieselor componente.
.ncorarea armturilor pre!ntinse se va realiza cu bloca$e omologate sau av)nd agrement tehnici,
corespunztoare diverselor tipuri de armturi.
n cazul utilizrii toroanelor individuale ca armturi post!ntinse se vor folosi ancora$e "bloca$e# fr
sensibilitate la coroziune.
Pentru unele tehnologii specifice anumitor elemente "tuburi, traverse, st)lpi .a.# se pot folosi procedee de
ancorare speciale, omologate odat cu instalaia tehnologic respectiv sau separat prin agrement tehnic.
Pentru armturi pre!ntinse se va verifica sigurana ancorrii i sub efectul vibrrii pentru compactarea
betonului.
Prile componente ale ancora$elor i bloca$elor vor fi manipulate i pstrate !n condiii care s evite
deteriorarea sau coroziunea.
Pe baza unor verificri periodice se vor !ndeprta bloca$ele care nu mai corespund !n ceea ce privete
sigurana ancorrii armturilor pre!ntinse i !ncadrarea !n valorile limit ale lunecrilor la blocare.
9top:

11" PRETEN'IONAREA ARMTURILOR &N ELEMENTELE PREFABRICATE
11.1. Cucrrile din beton precomprimat se vor executa numai pe baza de proiect elaborat de ctre o
unitate de proiectare specializat i verificat de ctre specialiti verificatori de proiecte atestai.
Procedeele de precomprimare utilizate vor respecta condiiile prevzute !n Specificaia te&nic pri'ind
cerine i criterii de performan pentru procedee de precomprimare.
Procedeele ,;C?>C de precomprimare, utila$ele i dispozitivele de pretensionare sunt cuprinse !n
anexele +,0,-,3,4,8 i 1< i 1* din ;? <1&%88 Partea =.
Cucrrile de precomprimare "pretensionare, in$ectare# vor fi executate numai de echipe av)nd cel puin un
membru cu atestarea profesional de specialitate, eliberat de ,;C?>C sau P>7C?6. 1. i aflat !n
termenul de valabilitate.
11.&.Ca pretensionarea elementelor prefabricate se utilizeaz'
% armturi pre!ntinse la utilizarea elementelor pe stend sau !n tipare(
% armturi post!ntinse la realizarea elementelor'
tronsonate
preturnate
cu precomprimare !n etape.
11.*. 2ensionarea se face dup un program de tensionare !ntocmit i aprobat !n prealabil.
Bispozitivele de pretensionare vor corespunde sistemului de pretensionare aplicat, !n concordan cu
documentele aprobate. 5tilizarea instalaiilor se va face !n conformitate cu indicaiile productorului
sistemului i cu regulile tehnologice de execuie ale elementului din beton precomprimat. ,nstalaiile
importate vor fi atestate tehnic conform J@> nr. 1<+-/188-, garantate de furnizor i verificate, p)n la
capacitatea lor maxim, de cel care le utilizeaz.
n timpul tensionrii, trebuie luate i consemnate !n scris, de ctre factorul responsabil, msuri speciale de
siguran.
11.+. Pretensionarea armturilor se va face de regul la temperaturi de minimum U0
<
C. Ca armturile
pre!ntinse limita poate fi redus la <
<
C. n perioadele reci, etapa pretensionare va fi corelat cu asigurarea
condiiilor necesare de temperatur pentru realizarea operaiilor urmtoare, !n special protecia prin
in$ectare. n cazul elementelor executate pe stend, diferena de temperatur a mediului ambiant, !ntre
tensionare i betonare nu va depi 10
<
C.
11.0. Batele rezultate !n urma verificrilor instalaiilor de pretensionare i rezultatele determinrilor pe
armturi, rezultatele msurtorilor privind alunecarea armturii !n bloca$e/ancora$e i a efortului !n
armtura pretensionat precum i programul de pretensionare se vor anexa la dosarul lucrrilor.
Diele de pretensionare reprezint unicul act valabil pentru stabilirea calitii operaiilor de pretensionare.
?le se completeaz direct, !n timpul efecturii lucrrilor de pretensionare.
11.-. Cerinele referitoare la manometrele utilizate la precomprimare sunt cele din ;? <1&%88, Partea =,
pct. 11.*.
11.3. Ca instalaiile la care pretensionarea armturilor se face !n grup se vor prevedea msuri pentru a se
asigura uniformitatea eforturilor din armturi "de ex. cilindri de compensare tip ,;C?>C, prese
policilindrice, !ntinderea prealabil a fiecrei armturi la un efort de cel puin <,1 din valoarea efortului de
control .a.#.
11.4. =locarea armturilor pretensionate se va face !n bloca$e specifice instalaiei de pretensionare
utilizate i care corespund prevederilor referitoare la ancora$e i bloca$e.
11.8. n afara verificrilor efectuate la recepia acesteia, instalaia de pretensionare se va verifica periodic,
cel puin trimestrial, stabilindu%se corespondena !ntre indicaiile aparatului de msurare al instalaiei i
fora realizat. Aerificarea se ca face, de asemenea, dup fiecare !nlocuire a vreunei pri componente a
instalaiei, precum i !n toate cazurile !n care se constat unele anomalii "alungiri diferite de cele calculate,
zg)rieturi accentuate pe suprafaa pistonului, presiuni mari la deplasarea !n gol a pistonului .a.#.
Controlul se poate face i printr%un organism/persoana independent "# atestat.
.paratele de verificare se recomand a avea clasa de precizie egal cu sau sub 1.
Ca !nceputul fiecrui schimb de lucru se va face o verificare a funcionrii instalaiei.
11.1<. Programul de pretensionare, ce face parte din fia tehnologic, va cuprinde date privind'
% identificarea "tipul de element, data de !ntocmire a programului#(
% tehnologia folosit "tipar portant, stend#(
% tipul i caracteristicile instalaiei de pretensionare(
% tipul armturii pretensionate(
% fora de pretensionare stabilit prin proiect(
% pierderile de tensiune determinate !n conformitate cu indicaiile din acest capitol(
% fora de pretensionare ce urmeaz a se realiza, in)nd seama de pierderile de tensiune msurate(
% valorile de control la diverse intervale de timp "dup pretensionare sau !naintea transferului# stabilite de
comun acord de ctre proiectant i executant, necesare pentru verificrile prevzute !n continuare,
precum i limitele posibile de variaie, in)nd seama i de efectul relaxrii efortului din armtura
pretensionat( abaterile admise, la eforul de pretensionare realizat cu prese hidraulice, sunt de W *H
pentru media eforturilor din toate armturile i de W 0H pentru o armtur luat separat.
11.11. Pentru verificarea pierderilor de tensiune necesare !ntocmirii programului de pretensionare se va
ine seama de prevederile proiectului i regulile tehnologice de fabricaie.
Ca determinarea pierderilor respective "p)n !n faza de transfer# se recomand a se solicita concursul
unui institut sau laborator de specialitate, atestat, dotat cu aparatur adecvat.
Condiiile tehnologice vor trebuie s corespund celor din producia curent.
Pe aceeai linie tehnologic se vor efectua minimum trei determinri, la cicluri tehnologice de execuie
diferite, !n calcul urm)nd a se considera valoarea medie.
n cazul !n care fora de pretensionare realizat, in)nd seama de pierderile determinate !n condiiile
aliniatului precedent, nu difer de cea din proiect cu mai mult de W *H, nu se vor face corecii.
Pentru diferene mai mari, se va decide de comun acord cu proiectant asupra msurilor ce trebuie luate.
11.1&. nainte de a !ncepe pretensionarea armturilor se va verifica dac'
% bloca$ele sunt corespunztoare(
% diametrul i dispoziia armturilor !n bloca$e i !n ecranele de poziionare corespund proiectului(
% dispozitivele de siguran ale instalaiei de pretensionare "de ex. supape de limitate a presiunii# sunt
reglate la valoarea prescris(
% diversele pri componente ale instalaiilor, !n special racordurile instalaiilor hidraulice, sunt !n bun
stare i corespund schemei de funcionare(
% piesa de rezemare a presei corespunde tipului de bloca$ utilizat(
% la instalaiile de pretensionare monofilare cursa pistonului de blocare este suficient pentru presarea
corespunztoare a penelor bloca$ului, dup atingerea forei de control !n armtur(
% sunt asigurate toate msurile de protecie a muncii(
% sunt asigurate toate condiiile ca celelalte operaii tehnologice s se poat desfura !n condiiile
prevzute !n regulile tehnologiei avute !n vedere la !ntocmirea programului de pretensionare i !n timp util,
evit)ndu%se astfel meninerea timp !ndelungat a armturii la starea tensionat i nebetonat.
11.1*. Pretensionarea armturii se va efectua conform programului stabilit, elementele componente ale
instalaiei de pretensionare trebuind s fie asamblate !n acelai mod ca la efectuarea verificrilor, fr
introducerea unor surse suplimentare de pierderi de tensiune "robinete, conducte cu seciuni reduse etc.#.
11.1+. Controlul realizrii i meninerii efortului din armtura pretensionat !n limitele impuse, se va face
de personal ingineresc instruit !n domeniu "se recomand atestarea de ctre un institut de specialitate#, pe
baza unui program de observaii i msurri care, !n afara verificrilor instalaiei i manometrelor, va
cuprinde cel puin operaiile prezentate !n continuare'
a# msurarea alunecrii armturii pentru fiecare bloca$, cel puin o dat la dou sptm)ni.
Aalorile !nregistrate trebuie s se !nscrie de regul !n cele prescrise prin proiectul elementului. Bepirea
"cu maximum 0<H# a valorilor respective poate fi acceptat la armturi cu lungimea mai mare dec)t 14 m.
1e va controla dac depirea lunecrilor nu este cauzat de funcionarea necorespunztoare a instalaiei
de pretensionare, de exemplu nepresarea sau presarea insuficient a penelor la blocare.
b# verificarea efortului !n armtura pretensionat efectuat, periodic, prin sonda$, la minimum 1<H din
numrul armturilor pretensionate.
1e recomand a msurtorile s se fac la acelai interval de timp de la pretensionare, pentru toate
armturile. ,ntervalul respectiv va corespunde indicaiilor din programul de pretensionare.
n cazul !n care valorile msurate nu se situeaz !n domeniul de variaie admis de programul de
pretensionare, se vor analiza cauzele, elimin)ndu%se deficienele( dac este cazul se va dispune
reactualizarea programului de pretensionare. ?lementele la care realizarea forei de pretensionare este !n
dubiu vor fi supuse expertizrii dup care se va decide modul de utilizare a acestora.
n cazul armturilor pretensionate individual, verificrile prevzute la acest punct se pot face prin
!nregistrarea forei de dezlipire a bloca$ului, cu a$utorul presei rezem)nd pe un suport corespunztor.
11.10. n afara verificrilor prevzute la pct.11.1+ se vor putea adopta i alte msuri, mai ales !n cazul
unor procese tehnologice speciale "vibrare intens, centrifugare .a.# care pot influena condiiile de
blocare a armturilor. n aceste cazuri se vor urmri, periodic, prin repere trasate pe armturi "imediat
dup tensionare#, eventualele alunecri ale acestora !n diversele etape tehnologice, !n vederea remedierii
deficienelor.
11.1-. Batele obinute la verificri, precum i cele referitoare la pretensionarea armturilor "pentru fiecare
element sau pe grupe de elemente# vor fi trecute obligatoriu, !n ordine cronologic, !ntr%un registru ce va fi
inut de echipa de pretensionare i care apoi se va pstra un timp prestabilit !n documentaia sistemului de
calitate propriu al productorului, urm)nd ca !n fia de confecionare a elementului s se precizeze numai
datele prevzute la pct. 11.10.
5nitile de execuie pot adopta i alte modaliti de !nregistrare i pstrare a datelor referitoare la
pretensionare, !n concordan cu sistemul de calitate propriu, certificat.
11.13. nregistrrilor referitoare la pretensionare, ce se vor trece !n fia de confecionare elementului, vor
cuprinde datele privind fora de pretensionare, pe tipuri de armturi, constatri i observaii reprezent)nd
eventuale diferene fa de programul de pretensionare.
11.14. 2ensionarea armturilor post!ntinse se va face !n condiiile prevzute la pct. 11.1 I 11.* cu
instalaiile de pretensionare omologate. 6odul de lucru este detaliat !n cartea tehnic a instalaiilor
respective.
1e recomand ca !n limita permis de ritmul de desfurare a lucrrilor s se evite ca tensionarea s
se fac !n perioade cu umiditate ridicat a mediului.
11.18. Beterminarea frecrilor se poate face fie cu a$utorul unor captori de for adecvai, av)nd clasa de
preciziei 1, fie cu a$utorul altei prese de acelai tip, conform prevederilor din ;? <1&, Partea =, pct. 11.14.
11.&<. Ca elementul ce urmeaz ase post tensiona se vor efectua urmtoarele operaii preliminare'
a# se va verifica dac la execuie au fost asigurate msurile care s permit, la tensionare, deformarea
dup schema static adoptat la proiectare(
b# se va verifica dac ancora$ele au fost verificate i corespund condiiilor de tensionare(
c# se va verifica existena certificatului de calitate al oelurilor din care sunt confecionate fasciculele(
d# se va examina betonul, !n special !n zona de rezemare a ancora$elor, pentru a nu prezenta segregri,
fisuri i alte defecte sau degradri. Be asemenea, se va verifica dac poziia i diametrul gurii din placa
de repartiie corespund tipul de ancora$ folosit(
e# se va controla dac s%a efectuat remedierea degradrilor care afecteaz capacitatea de rezisten a
elementului, inclusiv !n ceea ce privete durata necesar pentru !ntrirea materialului utilizat pentru
remediere(
f# se va verifica perpendicularitatea dintre extremitatea canalului fascicolului i plasa de repartiie. n cazul
!n care aceast perpendicularitate nu este !ndeplinit pe toate direciile "abatere maximum *
<
# se vor folosi
plci metalice sub form de pan sub tot ancora$ul, prin care s se corecteze abaterile respective(
g# se vor !ncerca corpurile de prob corespunztoare, pstrate !n aceleai condiii ca i elementul din
beton, pentru a se determina rezistena la compresiune a betonului. n cazul construciilor din bolari sau
panouri prefabricate asamblate prin precomprimare, trebuie s existe i pe antier certificatele de calitate
emise de productor prin care se garanteaz calitatea corespunztoare a betonului. n caz de dubiu
asupra calitii betonului sau !n cazul unor deteriorri ale elementelor la precomprimare se vor face
!ncercri nedistructive pentru determinarea rezistenei efective a betonului.
Ca elementele asamblate din bolari, se vor face !ncercri pe corpurile de prob, prelevate din materialul
de umplere a rosturilor, corpuri de prob pstrate la locul de asamblare. >ezistena la transfer a
materialului din rost va corespunde prevederilor proiectului.
h# se vor verifica cofra$ele !n ceea ce privete posibilitatea de preluare a deplasrilor la precomprimare(
i# se va verifica posibilitatea de deplasare a fasciculelor !n canale i se va evacua, cu a$utorul aerului
comprimat, praful sau apa ptrunse eventual !n acestea.
11.&1. n legtur cu armtura de pretensionare se vor efectua urmtoarele operaii preliminare'
a# se va verifica starea armturii din punct de vedere al modului de conservare(
Dasciculele /armturile individuale care pe suprafaa s)rmelor prezint un strat de rugin superficial care
se !ndeprteaz prin simpla tergere cu materiale neabrazive pot fi ptrate !n canale. n celelalte cazuri se
va cere avizul unui institut "laborator# de specialitate.
Constatrile asupra strii suprafeei armturii vor fi consemnate !n fia de confecionare a elementului.
b# se va verifica dac seciunea armturii corespunde celei din proiect.
11.&&. Proiectantul va definitiva mrimile forei i alungirii de control !n fabric sau la antier, pe baza
determinrilor efectuate de inginerul responsabil cu precomprimarea privind'
a# mrimea forei de control, in)nd seama de mrimea real a pierderilor prin frecare(
b# mrimea alungirii de control a armturii pretensionate pentru efortul unitar de control, in)nd seama de
modulul de elasticitate al armturii stabilit i de pierderile din frecare determinate la execuie. .lungirea se
va calcula pentru lungimea total a fascicolului, inclusiv poriunile p)n la ancora$ele de prindere !n prese(
c# programul special de precomprimare, dac prin proiect se prevede ca precomprimarea s fie efectuat
!n etape, in)ndu%se seama de condiiile concrete !n care se efectueaz operaiile respective.
Batele de la aliniatele a, b i c vor fi stabilite cu proiectantul elementelor sau, !n cazul elementelor
executate conform unei specificaii tehnice "standard# de produs, cu un specialist atestat !n
precomprimri.
11.&*. Prevederi detaliate referitoare la pretensionarea cu armturi post!ntinse sunt cele incluse !n partea
= a ;? <1&%88.
9top:

1!" TURNAREA, COMPACTAREA I FINI'AREA BETONULUI &N ELEMENTE
PREFABRICATE
1!"1" P*(72ti*(a *(a1i;2*ii (1(+(nt(1)* -*(/a0*icat(
1&.1.1. >ealizarea elementelor prefabricate din beton armat i beton precomprimat se face pe baza
proiectelor pentru fiecare tip de elemente, elaborate pe baza 12.1 --03/1%48 i a procedurilor de
execuie elaborate de unitatea de prefabricate pe baza prevederilor proiectelor, a prezentului cod i a
reglementrilor tehnice !n vigoare.
?lementele prefabricate din beton simplu precum'
% blocuri mici i mari de zidrie din beton uor(
% tuburi de canalizare din beton simplu(
% iglele de beton 1> ?n +8<%88(
% dale, plci de trotuar i pardoseli, borduri etc. se realizeaz pe baza procedurilor de execuie elaborate
de unitate !n conformitate cu standardele de produse i reglementrile tehnice !n vigoare.
1&.1.&. Conducerea lucrrilor de realizare a elementelor prefabricate trebuie asigurat de ingineri cu
pregtire i experien practic !n domeniu, a$utai de maitrii i tehnicieni cu experien.
1&.1.*. nainte de%a !ncepe realizarea unui nou tip de elemente prefabricate, unitatea de prefabricate
trebuie s examineze amnunit proiectul de elemente i s aduc la cunotin proiectantului,
investitorului eventualele lipsuri, nepotriviri !ntre prevederi i eventualele dificulti de execuie a
proiectului( s propun, dac este cazul !mbuntiri ale proiectului, !ncercri de tip de elemente etc.
Propunerile de !mbuntire a proiectului, rezultatele !ncercrilor iniiale de tip de elemente, propunerile de
schimbare a clasei betonului, a modului de armare etc., vor fi verificate de proiectant i introduse !n
proiect dup analiza i acceptarea acestora. ;ici o modificare a prevederilor proiectului de realizare a
unor elemente prefabricate din beton armat sau precomprimat nu este permis fr acordul scris al
proiectantului elementelor.
1&.1.+. nainte de a !ncepe realizarea elementelor prefabricate se vor verifica urmtoarele'
a# corespondena compoziiei betonului "reea de turnare# cu cea stabilit prin !ncercri preliminare de
ctre un laborator autorizat, confirmat prin !ncercrile de tip de elemente sau prin aplicare !n producie la
alt tip de elemente !n condiiile tehnologice ale unitii de prefabricate(
b# dac utila$ele i mi$loacele folosite la prepararea, transportul, compactarea, finisarea i tratarea
betonului din elemente dup realizare sunt !n bun stare de funcionare(
c# dac tiparele "cofra$ele# corespund prevederilor proiectului elementelor ce urmeaz a fi realizate, au
fost corect asamblate i unse(
d# dac armarea "inclusiv armturile pentru !mbinri, prinderi, musti, platbande, profile laminate etc.# au
fost montate conform proiectului i dac nu au fost ptate cu soluia de ungere a tiparului(
e# dac precomprimarea a fost executat conform proiectului i prevederilor prezentului cod !n cazul
elementelor din beton precomprimat(
f# dac s%a efectuat instruirea personalului muncitor pentru execuia corect a fiecrei operaii tehnologice
prevzute !n procedurile tehnice interne de preparare a betonului i realizare a fiecrui tip de elemente
prefabricate.
1!"!" T*an,-)*t.1, t.*na*(a 9i /ini,a*(a 0(t)n.1.i
1&.&.1. Compoziia betonului stabilit de ctre un laborator autorizat i verificat conform pct. 1&.1.+,a
este corectat !n funcie de variaiile diurne ale umiditii i granulozitii sorturilor ori de c)te ori este
nevoie.
1e recomand ca temperatura betonului proaspt s fie la locul de turnare !n limitele U1<
<
C I U*<
<
C. n
condiiile !n care temperatura betonului la locul de turnare este sub U1<
<
C se vor adopta msurile
prevzute de normativul C1-%4+, iar !n condiiile !n care aceasta depete U*<
<
C se vor aplica dup caz,
!n scopul realizrii calitii elementelor prefabricate'
% msuri de reducere a temperaturii betonului prin rcirea apei i eventual a agregatelor(
% msuri de !nt)rziere a !nceperii prizei prin folosirea unor aditivi !nt)rzietori adecvai.
1&.&.&. 2ransportul betonului de la central la locul de turnare !n tipare se va face conform cap.8, !n
mi$loace adecvate , pe drumuri fr denivelri, pe distane c)t mai scurte i !n timp minim posibil astfel
!nc)t'
% s nu se produc segregri ale betonului i pierderi de lapte de ciment(
% s nu se produc reduceri semnificative ale lucrabilitii betonului proaspt.
1&.&.*. 2urnarea betonului, trebuie s se fac continuu i c)t mai uniform posibil pe !ntreaga suprafa de
tipar. ?ste interzis turnarea betonului !n centrul tiparului i !mpingerea cu vibratorul spre capete sau
zonele marginale ale elementelor ce se execut.
1&.&.+. Compactarea betonului din elementele prefabricate se face prin vibrare cu folosire dup caz a'
% vibratoarelor de cofra$(
% meselor sau reazemelor vibrante(
% vibratoarelor plac sau riglelor vibrante(
% pervibratoarelor.
.legerea tipului "lor# de vibrator se face !n funcie de tipul, forma i dimensiunile elementelor ce se
execut desimea armturilor i consistena betonului.
1&.&.0. ;umrul, poziia i caracteristicile vibratoarelor trebuie s corespund prevederilor proiectelor i
procedurilor tehnice interne, pentru realizarea fiecrui tip de elemente.
1tabilirea timpului optim de vibrare se face experimental, la !nceperea fiecrei serii de elemente, prin
!ncercri de prob !n funcie de caracteristicile elementelor ce se realizeaz, ale vibratoarelor folosite i
lucrabilitatea betonului. 2impul de vibrare astfel stabilit se consemneaz !n anexele procedurilor tehnice
de realizare a elementelor.
1&.&.-. 7rientativ, la stabilirea procedeului de vibrare se vor avea !n vedere urmtoarele'
% elementele prefabricate de suprafa turnate !n poziie orizontal cu grosimi sub &<%&0 cm pot fi
compactate cu a$utorul reazemelor vibrante, al maselor i al plcilor vibratoare, tasarea betoanelor L 0<
mm( grosimea stratului de beton proaspt !nainte de compactare L 1,10 I 1,&0 din grosimea final, !n
funcie de consistena, timpul de vibrare fiind de 4%&0P, !n funcie de consistena betonului, caracteristicile
vibratoarelor, grosimea, forma elementului i desimea armturilor(
% elementele prefabricate plane cu !nlimi sub * m, realizate !n poziie vertical, pot fi compactate cu
vibratoare de cofra$ sau cu vibratoare de interior, !n funcie de dimensiunile i forma elementelor, modul
de dispunere i desimea armturilor etc. n astfel de situaii tasarea betonului va fi L 1< cm, iar timpul de
vibrare variaz !ntre -%&8P !n funcie de parametrii indicai anterior(
% elementele de tip st)lpi sau grinzi realizate !n poziie orizontal !n funcie de dimensiuni, form, modul de
armare, desimea armturilor i consistena betonului pot fi compactate cu vibratoare de cofra$ i mese sau
reazeme vibrante "!n anumite cazuri pervibratoare#. 2impul de vibrare variind !n limite foarte extinse "!n
funcie de parametrii menionai anterior# !ntre -%4P I +%- minute sau chiar mai mult, pentru o grind de &+
m lungime. Compactarea fc)ndu%se !n una sau dou trei reprize(
% plcile cu grosime sub &< cm, pot fi compactate cu a$utorul plcilor vibratoare, al meselor sau
reazemelor vibrante, tasarea betonului L + cm, timpul de vibrare variind !ntre 10%+0P !n funcie de diveri
parametrii(
% la compactarea elementelor de grosime mare, cu pervibratoare trebuie avut !n vedere ca grosimea
stratului de beton supus compactrii s nu depeasc */0 I +/0 din !nlimea capului vibrator "la
butelie#. Ca compactarea stratului urmtor de beton, capul vibrator trebuie s ptrund !n stratul
compactat anterior pe o ad)ncime de 1<%10 cm.
1&.&.3. n timpul turnrii i compactrii betonului din elemente se va urmri ca armturile i piesele
!nglobate s%i pstreze poziiile prevzute !n proiect, s nu sufere degradri sau deformaii.
1&.&.4. Dinisarea elementelor prefabricate de mare serie, se face !n general cu dreptarul, drica i mistria,
urmrindu%se ca suprafeele acestora s fie perfect plane, fr abateri dimensionale, ciupituri etc.
Pentru anumite tipuri de elemente se execut pe baz de prevederi specifice ale proiectului de
arhitectur, diferite finisa$e de calitate superioar ca agregatul aparent, diferite modele etc. pentru care
prin prescripii tehnice ataate proiectului se stabilete i modul de realizare i de recepie a lucrrilor de
finisare. .stfel de finisa$e au caracter de lucrri specifice i nu fac obiectul prezentului cod.
1&.&.8. 7peraiile de turnare compactare finisare uzual pe betonul proaspt a elementelor
prefabricate se execut continuu fr !ntreruperi p)n la realizarea fiecrui element.
1&.&.1<. ntreruperea turnrii betonului la realizarea elementelor prefabricate din beton armat, se face
numai !n situaii excepionale, cu adoptarea msurilor de asigurare a continuitii betonrii la reluarea
lucrului prin procedee adecvate. ;u este permis !ntreruperea betonrii la realizarea elementelor
prefabricate din beton precomprimat.
9top:

13" TRATAREA I PROTECIA DUP TURNARE A BETONULUI &NTRIT LA
TEMPERATURA MEDIULUI AMBIANT
13"1" $(n(*a1it2<i
1*.1.1. n vederea obinerii proprietilor poteniale ale betonului, "!n special# zone suprafeei trebuie
tratat i prote$at o anumit perioad de timp, funcie de tipul elementului, condiiile de mediu din
momentul turnrii i condiiile de expunere !n perioada de serviciu a elementului/structurii.
1*.1.&. 2ratarea i prote$area betonului trebuie s !nceap c)t mai cur)nd posibil dup compactare.
1*.1.*. .coperirea cu materiale de protecie se va realiza de !ndat ce betonul a cptat o suficient
rezisten pentru ca materialul s nu adere la suprafaa acoperit.
1*.1.+. 2ratarea betonului este o msur de protecie !mpotriva'
% uscrii premature !n particular, datorit radiaiilor solare i v)ntului.
Protecia betonului este o msur de prevenire a efectelor'
% antrenrii "scurgerilor# pastei de ciment datorit ploii(
% diferenelor mari de temperatur !n interiorul betonului(
% temperaturii sczute sau !ngheului(
% eventualelor ocuri sau vibraii care ar putea conduce la o diminuare a aderenei beton armtur "dup
!ntrirea betonului#.
1*.1.0. Principalele metode de tratare/protecie sunt'
% meninerea !n tipare(
% acoperirea cu materiale de protecie, meninute !n stare umed(
% stropirea periodic cu ap(
% aplicarea de pelicule/membrane de protecie.
13"!" D.*ata t*at2*ii
Burata tratrii depinde de'
a# 1ensibilitatea betonului la tratare, funcie de compoziie.
Cele mai importante caracteristici ale compoziiei betonului, care influeneaz durata tratrii betonului,
sunt ' raportul ap/ciment, doza$ul, tipul i clasa betonului, tipul i proporia aditivilor.
=etonul cu un coninut redus de ap "raport ./C mic# i care are !n compoziie cimenturi cu !ntrire rapid
Y atinge un anumit nivel de impermeabilitate mult mai rapid dec)t un beton preparat cu un raport ./C
ridicat i cu cimenturi cu !ntrire normal, durata tratrii diferind in consecin.
Be asemenea, av)nd !n vedere c, funcie de clasa de expunere, betoanele preparate cu cimenturi
compoziie de tip ,,, sunt mai sensibile la carbonatare dec)t betoanele preparate cu cimenturi portland de
tip ,, !n cazul folosirii aceluiai raport ./C se recomand prelungirea duratei de tratare pentru primul caz.
b# 2emperatura betonului
n general, cu c)t temperatura exterioar este mai sczut cu at)t timpul necesar de tratare este mai mic.
2emperatura betonului dup turnare depinde de temperatura mediului ambiant, tipul i clasa cimentului,
dimensiunile elementelor structurale i proprietile de izolator ale tiparului "cofra$ul#.
c# Condiiile atmosferice !n timpul i dup turnare
Burata de tratare depinde de temperatura mediului ambiant, umiditate i viteza v)ntului, care pot accelera
uscarea prematur a betonului.
d# Condiiile de serviciu, inclusiv de expunere ale structurii
Cu c)t condiiile de expunere sunt mai severe cu at)t este necesar ca durata de tratare s fie prelungit.
n tabelul 1*.1 se prezint durata orientativ "!n zile# a tratrii betonului funcie de dezvoltarea rezistenei
betonului, temperatura betonului i condiiile de mediu !n timpul tratrii.
n tabelul 1*.& se prezint aprecieri asupra dezvoltrii rezistenei betonului funcie de raportul ap/ciment
i clasa de rezisten a cimentului.
Ta0(1.1 13"1"
D.*ata )*i(ntativ2 >4n ;i1(@ a t*at2*ii 0(t)n.1.i
Bezvoltarea
rezistenei betonului
rapid medie lent
2emperatura betonului
!n timpul tratrii "
<
C#
0 1< L10 0 1< L10 0 1< L10
Condiii de mediu !n
timpul tratrii
?lemente expuse
indirect razelor solare,
umiditate 4<H
& & 1 * * & + + &
?lemente expuse
razelor solare sau
v)ntului cu vitez
medie, umiditate peste
4<H
+ * & - + * 4 0 +
?lemente expuse
razelor intense ale
soarelui "sau# la o
vitez mare a v)ntului
i la o umiditate sub
0<H
+ * & 4 - 0 1< 4 0
Ta0(1.1 13"!"
Aiteza de dezvoltare a
rezistenei betonului
>aport ap/ciment Clasa de rezistent a
cimentului
>apid M<,0 +&,0>%0&,0>
6edie
<,0<,-
+&,0>
M<,0 *&,0>%+&,0
Cent toate celelalte cazuri
Burata tratrii exprimat !n tabelul 1*.1. are un caracter orientativ, aceasta stabilindu%se pentru fiecare
caz !n parte, funcie de consideraiile prezentate !n acest capitol.
n tabelul 1*.1 sunt prezentate recomandri privind durata tratrii betonului pentru cimenturi de tip ,
"Portland# i pentru temperaturi de 0
<
C, 1<
<
C i L 10
<
C. Burata de tratare depinde !n mod substanial de
temperatura betonului( de exemplu la *<
<
C durata tratrii poate fi mai redus dec)t durata tratrii
betonului la &<
<
C . .stfel izolarea tiparelor poate fi o metod de reducere a timpului de tratare.
=etonul preparat cu cimenturi conin)nd i alte componente dec)t clincher "tip ,,, ,,,, ,A etc.# sau conin)nd
anumite tipuri de adaosuri, este mult mai sensibil la tratament dec)t betonul preparat cu ciment de tipul ,,
la acelai raport ap/ciment. n aceste cazuri se recomand, fa de condiiile date !n tabel, ca durata
tratrii s creasc !n medie cu dou zile pentru betonul preparat cu cimenturi de tip ,,, ,,,, ,A sau A.
n cazul !n care betonul este supus intens la uzur sau structura se va afla !n condiii severe de expunere,
se recomand creterea duratei de tratare cu 04 zile.
N)t2'
n lipsa unor date referitoare la compoziia betonului, condiiile de expunere !n timpul duratei de serviciu a
construciei pentru a asigura condiii favorabile de rcire i a reduce deformaiile din contracie se va
menine umiditatea timp de minimum 3 zile dup turnare.
1*.*. Protecia betonului se va realiza cu diferite materiale "prelate, strat de nisip etc.#. 6aterialul de
protecie trebuie meninut permanent !n stare umed.
1*.+. 1tropirea cu ap va !ncepe dup "&1&# ore de la turnare, !n funcie de tipul de ciment utilizat i
temperatura mediului, dar imediat dup ce betonul este suficient de !ntrit pentru ca prin aceast operaie
s nu fie antrenat pasta de ciment.
1tropirea se va repeta la intervale de "&-# ore !n aa fel !nc)t suprafaa s se menin permanent
umed. 1e va folosi apa care !ndeplinete condiiile de calitate similare cu condiiile de la apa de
amestecare.
n cazul !n care temperatura mediului este mai mic de U0
<
C, nu se va proceda la stropire cu ap ci se vor
aplica materiale sau pelicule de protecie. n general, !n momentul !n care se obine o rezistent a
betonului de cel puin 1< ;/mm
&
, nu mai este necesar protecia. Peliculele de protecie se aplic !n
conformitate cu reglementrile speciale.
n cazul tiparelor instalate pe platforme exterioare, !n poligoane etc. pe timp ploios suprafeele de beton
proaspt, vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilen, at)ta timp c)t prin cderea precipitaiilor exist
pericolul antrenrii pastei de ciment.
9top:

13" CERINELE 'UPLIMENTARE PENTRU BETOANELE LA CARE ACCELERAREA
&NTRIRII 'E FACE CU TRATAMENT TERMIC
13"1" P*)c(d(( 9i +iD1)ac( d( t*ata*( a 0(t)n.1.i
1+.1.1. .ccelerarea !ntririi betonului !n uniti de prefabricate reprezint o operaie tehnologic
important, av)nd ca scop principal reducerea sensibil a ciclurilor de producie i asigurarea rezistenelor
la decofrare i transferul forelor de precomprimare, !n intervale de timp reduse i !n orice condiii de
temperatur. .ccelerarea !ntririi betoanelor se face prin diferite procedee, necesit instalaii adecvate i
un control atent, pentru asigurarea calitii elementelor prefabricate.
;ot ' n cazul elementelor din beton , precomprimat, efectul tratamentului termic asupra pierderilor de
tensiune, trebuie cunoscut i realizat la nivelul prevederilor din proiect.
1+.1.&. .ccelerarea !ntririi betonului !n unitile de prefabricate se face prin diferite procedee din care
menionm.
a# utilizarea aditivilor superreductori de ap "superplastifiani# la o tasare de -%1< cm, cu meninerea
doza$elor de ciment i creterea rezistenelor iniiale i finale ale betonului, prin reducerea cantitii de ap
de preparare !n raport cu betonul martor(
b# utilizarea unor aditivi acceleratori de priz i !ntrire fr cloruri(
c# tratarea termo%umed a betonului prin aburire "cu abur viu# la presiune normal i temperaturi sub
-<
<
C(
d# tratarea termic prin !nclzire de contact !n tipare !nclzitoare(
e# tratarea termic prin !nclzire electric(
f# tratarea termic cu radiaii infraroii sau electromagnetice(
g# tratarea termic cu ap cald, ulei sau alte lichide !nclzite cu sau fr presiune etc.(
h# alte procedee omologate(
5nele procedee mixte precum'
i# prepararea betonului cu raport ./C redus "pct.1+.1.&a# sau cu acceleratori de priz i !ntrire
"pct.1+.1.&b# i folosirea tiparelor termoizolante, pentru un tratament termic redus la &%* ore necesar
ridicrii temperaturii iniiale a betonului la *0I+0
<
C i continuarea !ntririi betonului prin conservarea
cldurii de hidratare a cimentului(
$# prepararea betonului ca la pct.1+.1.&a i tratarea termic prin unul din procedeele pct.1+.1.&c%g la
temperaturi de +<%0<
<
C etc.
1+.1.*. n unitile de prefabricate, accelerarea !ntririi betonului cu tratament termic se realizeaz prin'
% tratarea termic !n tipare !nclzitoare cu aburi de $oas presiune sau ap cald "uneori cu ulei cald# la
temperaturi de maxim -<
<
C(
% tratarea termic !n tunele "camere de tratament termic# cuve de tratament(
% unele procedee locale etc.
1+.1.+. 2iparele !nclzitoare reprezint cofra$e cu perei dubli, !n interiorul crora se poate asigura
creterea temperaturii la nivelul prestabilit, prin dispunerea !n interiorul acestora a unor serpentine prin
care circul abur sub presiune sau ap cald. ?xecuia tiparelor !n !nclzitoare trebuie s asigure
urmtoarele'
% o !nclzire uniform pe !ntreaga suprafa ce vine !n contact cu betonul(
% s aib un strat termoizolant pe suprafeele libere care s limiteze pierderile de energie la maxim 4<
Ncal/m
&
.h(
% s aib rigiditatea necesar evitrii procedurii de deformaii permanente, la manipulare, decofrare,
cofrare etc.(
% s asigure o uniformitate a temperaturilor pe suprafaa !nclzitoare !nc)t diferena maxim a temperaturii
!n diferite puncte s nu depeasc 4
<
C.
1+.1.0. ?lementele prefabricate cu o grosime de maxim 1+ cm "planee, plci, elemente perei etc.# pot fi
!nclzite la tratarea termic pe o singur fa. n acest caz, cealalt fa va fi acoperit cu folii
impermeabile peste care se aeaz saltele termoizolante, dac faa ne!nclzit este cofrat, cofra$ul
respectiv trebuie s fie termoizolant.
Ca tratamentul !n stive de tipare !nclzitoare, tiparul superior reprezint capacul !nclzitor pentru suprafaa
superioar a betonului din tiparul inferior, iar peste ultimul tipar se aeaz fie un capac termoizolant, fie
folie impermeabil i saltea termoizolant.
n $urul stivelor de tipare !nclzitoare se creeaz incinte etane cu prelate, folii de material plastic, panouri
uoare etc. pentru a se reduce pierderile de energie datorit curenilor de aer i pentru meninerea
!nclzirii uniforme a tiparelor pe toate suprafeele.
1+.1.-. 2unele "camere, cuve, bazine, incinte etc.# de tratament termic, reprezint spaii subterane sau
supraterane !nchise izolate termic, care asigur !nchiderea fa de exterior i condiiile de temperatur i
umiditate necesare accelerrii !ntririi betonului. Pentru !nclzirea acestor spaii se folosesc serpentine cu
abur, ap cald sau ulei care sunt astfel dispuse !nc)t s asigure o !nclzire uniform a spaiului de
tratament termic, iar pentru asigurarea umiditii necesare sunt prevzute pulverizatoare, vase cu ap,
introducerea de abur etc.
2unelele, camerele de tratament termic etc. trebuie s fie izolate termic i !nchise etan, astfel !nc)t
pierderile de energie s fie de maxim 4< Ncal/m
&
/h.
13"!" T*ata*(a t(*+ic2 9i cic1.*i d( t*ata*( t(*+ic2 a 0(t)n.1.i
1+.&.1. Pentru betoanele produse cu cimenturi ce au un coninut !n C*.E4H, un coninut !n 17*E*,0H i
un coninut total !n alcalii ce depesc *,0 Fg/m
*
beton, temperatura maxim admis !n tipare !nclzitoare,
tunele, camere de tratament termic etc. este de -<
<
C.
2emperatura maxim de -<
<
C este admis i !n diversele puncte de msur dup elementele prefabricate
cu satisfacerea urmtoarelor cerine suplimentare'
% !n intervalul c)t dureaz ciclul de tratament termic s nu se produc fisuri pe suprafaa elementelor
prefabricate(
% laboratorul unitii de prefabricate trebuie s demonteze prin !ncercri periodice "!nregistrate i efectuate
cel puin odat pe semestru#, pe o serie de cuburi din beton de clasa C*</*3 I sau C+</0< c "1+.1#'
>cub&422 L <,8<>cub&4,; "1+.1#
!n care'
>cub22 K rezistena medie a seriei de cuburi tratate termic !n condiii pies(
>cub,; K rezistena medie a seriei de cuburi, martor, confecionate din acelai amestec de beton !ntrite !n
condiii de producie fr tratament termic.
1+.&.&. 2emperatura de tratament termic !n tipare, tunele, puncte de msur pe elemente etc. poate s fie
maximum 30
<
C !n urmtoarele condiii'
% coninutul de C*. !n cimentul folosit G 4H, de 1<* G *,0H iar coninutul total de alcali din beton G *,0Fg/m
*
beton(
% !n intervalul c)t dureaz ciclul de tratare termic s nu se produc fisuri pe suprafaa elementelor
prefabricate(
% laboratorul unitii de prefabricate trebuie s demonstreze prin !ncercri periodice "!nregistrate i
efectuate cel puin odat pe semestru# pe o serie de epruvete cubice de clasa C*</*3 I sau C+</0<, c
"1+.&#'
>cub&422 i >cub8<22 K>cub&4,; i >cub8<,; "1+.&#
!n care notaiile au aceleai semnificaii ca !n relaia "1+.1#, termenele de !ncercare fiind cu durate de &4 i
8< zile.
1+.&.*. Ciclul de tratare termic al betonului cuprinde urmtoarele faze'
a# perioada de ateptare "sau pre!ntrire 2p# de la terminarea execuiei elementelor p)n la !nceperea
tratamentului, care variaz !ntre *%- ore !n funcie de temperatura mediului de lucru i a betonului. 1e
recomand ca perioada de ateptare s fie de minim + ore(
b# perioada de ridicare a temperaturii "2># de la !nceperea !nclzirii tiparelor, tunelului, camerei etc. p)n
la atingerea temperaturii de tratare la izoterm. 1e recomand ca viteza de ridicare a temperaturii s fie
de 1<%10
<
C/h. n cazul elementelor prefabricate de beton armat de clas maxim C*0/+0 realizate din
beton cu cimenturi ,,/.%1 "care au viteza mai redus de !ntrire#, viteza de ridicare a temperaturii s fie de
maxim &<
<
C/h "recomandat 1&%14
<
C/h !n funcie de masivitatea elementelor#(
c# perioada de tratare la izoterm "2iX# care depinde de compoziia betonului, !n principal, tipul i doza$ul
de ciment utilizat , raportul ./C, tipul i doza$ul aditivului i adaosurilor, temperatura maxim de tratament,
masivitatea elementelor, capacitatea de izolare termic a tiparelor, camerelor de tratament etc. i care se
stabilete prin !ncercri preliminare !n condiiile fiecrei uniti de prefabricate(
d# perioada de cobor)re a temperaturii "de rcire a elementelor 2r#, cuprins !n intervalul de la
!ntreruperea tratamentului termic p)n la decofrarea elementelor i care trebuie s asigure vitez de
cobor)re a temperaturii de maxim 10
<
C/h.
1+.&.+. n funcie de temperatura maxim de tratare la izoterm !n tabelul 1+.1 sunt date orientativ
duratele diferitelor perioade ale ciclului de tratare termic a betonului.
Ta0(1.1 13"1"
Cic1.*i )*i(ntativ( d( t*ata*( t(*+ic2 a 0(t)n.1.i
2emperatura
maxim de
tratare
<
C
Burata !n ore a perioadei'
A)rsta
betonului la
decofrare
2a 2r 2i 2r
00 W 0 + &I+ +I1< & % + 1&I&&
+0 W 0 + &I* &I1+ & % * 1-I&+
*0 W 0 + 1I& 1&I&1 1 % & 14I&8
1+.&.0. Perioada de tratare la izoterm "2i# depinde de parametrii compoziiei betonului "granulozitate cu
densitate maxim, tipul i doza$ul de ciment utilizat, tipul i doza$ul de aditiv compatibil cu cimentul utilizat,
tipul i doza$ul de adaosuri la preparare, raportul ./C#, gradul de izolare a tiparelor, tunelelor, camerelor
de tratament, temperatura maxim de tratare, masivitatea elementelor i prelungirea perioadei de rcire a
elementelor !n anumite limite.
2impul minim pentru atingerea rezistenei la decofrare transfer i livrare se obine prin'
% folosirea de amestecuri de agregate de bun calitate i corect proporionate(
% cimenturi cu !ntrire rapid ,+&>( ,10&> !n doza$ corespunztor(
% aditivi performani "superreductori de ap# compatibili cu cimentul, utilizai pentru reducerea la
maximum a raportului ./C, !n condiii tehnologice concrete "izolarea termic eficient a tiparelor,
camerelor de tratare etc.#(
% prelungirea perioadei de rcire a elementelor.
1+.&.-. 1tabilirea ciclului de tratare termic se face pe baz de !ncercri preliminare astfel'
% la tratarea primelor elemente de un anumit tip, se confecioneaz i 4 serii epruvete cubice, pentru
!ncercri care se supun aceluiai tratament termic cu elementele(
% la aceste elemente se adopt durata de tratament la izoterm prevzut !n tabelul 1+.1 proced)ndu%se
astfel'
dou serii de cuburi vor fi scoase, rcite i !ncercate dup durata minim de tratare, tabelul 1+.1(
apoi c)te dou serii de epruvete se vor extrage la intervale de'
% & ore dac 2iK00W 0
<
C i +0W 0
<
C(
% * ore dac 2iK*0W 0
<
C.
din cele & serii de epruvete scoase dup acelai interval de tratare termic, una se !ncearc dup
durata minim de rcire, iar cea de%a doua dup durata termic, maxim de rcire. P)n la
efectuarea !ncercrilor epruvetelor vor fi prote$ate corespunztor astfel ca rcirea acestora s se
produc lent. >ezultatele !ncercrilor se !nregistreaz i analizeaz !n vederea stabilirii ciclului
optim de tratament care asigur'
% realizarea rezistenei la decofrare, transfer(
% !nscrierea !n ciclul tehnologic de producie(
% consumul minim de energie.
Burata perioadelor ciclului de tratament astfel stabilit, va fi verificat pe 1<%1& loturi produse i !nscris !n
procedurile tehnice de fabricare a elementelor prefabricate.
1+.&.3. 2emperatura maxim de tratament termic va fi adoptat in)nd cont de posibilitile de care se
dispune i de cerinele realizrii anumitor cicluri de producie. Be la caz la caz, se pot adopta alte intervale
de temperatur, respect)ndu%se intervalele admise de W 0
<
C.
.stfel, pe timp de var, !n cazul folosirii de cimenturi ,+&> i ,0&>, a unor aditivi performani, a unor
rapoarte ./C reduse i a celorlalte msuri indicate la pct. precedent, este posibil s se obin rezistenele
la decofrare, transfer pentru anumite elemente la temperaturi de &0W 0
<
C "temperatura mediului ambiant#
fr tratament termic cu toate avanta$ele ce decurg din aceasta.
13"3" C)nt*)1.1 t*ata+(nt.1.i t(*+ic
1+.*.1. Pentru fiecare lor i tip de elemente se va consemna !n registrul de laborator'
% temperatura mediului de lucru i temperatura betonului proaspt(
% ora terminrii execuiei elementelor(
% ora !nceperii tratamentului termic(
% ora atingerii temperaturii maxime prevzute !n cel puin trei puncte(
% ora !ntreruperii tratamentului termic(
% ora admiterii decofrrii elementelor i temperatura la decofrare.
1+.*.&. n situaii !n care temperatura de tratare termic nu corespunde procedurilor tehnice, sau dac
!ntre dou msurtori pe acelai element se constat o diferen mai mare de 4
<
C se va !ntrerupe tratarea
termic i se va proceda la verificarea instalaiilor i remedierea defeciunilor.
9top:

15" EXI$ENE PRI#IND DECOFRAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE I
PENTRU TRAN'FERUL FORELOR DE PRECOMPRIMARE LA REALIEAREA
ELEMENTELOR DIN BETON PRECOMPRIMAT, TRAN'PORTUL &N DEPOEITUL DE
PRODU'E FINITE
15"1" D(c)/*a*(a (1(+(nt(1)* -*(/a0*icat( din 0(t)n 9i 0(t)n a*+at
10.1.1. Becofrarea elementelor prefabricate se face la termenele stabilite prin procedurile sau specificaiile
tehnice i numai dup atingerea rezistenelor de decofrare, pe epruvete de control din beton,
confecionate i tratare !n aceleai condiii cu lotul de elemente la execuia cruia au fost prelevate
epruvetele conform proiectului sau tabelul 3.1 din prezentul cod.
10.1.&. Becofrarea elementelor prefabricate din beton simplu i beton armat se va face cu mult atenie,
folosind dispozitive i utila$e adecvate, pentru a nu se produce rupturi ale muchiilor, fisurri sau deteriorri
ale elementelor realizate.
Bispozitivele de ridicare a elementelor vor fi astfel concepute !nc)t solicitrile ce se produc !n diferite
seciuni s fie minime.
10.1.*. Bup decofrare se va controla operativ aspectul i calitatea fiecrui element i se va face
marcarea vizibil a fiecrui element cu seria, numr de ordine, codul de fabricaie etc., din registrul de
eviden, pentru verificarea calitii elementelor prefabricate, unitatea productoare, etc. i se execut
unele operaii ca de exemplu tratamente specifice de suprafa, tratamentul capetelor armturii pre)ntinse
!mpotriva coroziunii etc.
?lementele prefabricate din beton simplu de mare serie "blocuri de zidrie, pavele, borduri, tuburi de
canalizare etc.# vor fi marcate conform standardelor sau specificaiilor tehnice de produs, !n numr
suficient pentru identificarea fiecrui lot de fabricaie i pachetizate sau paletizate.
10.1.+. 2ransportul elementelor prefabricate !n depozitul de produse finite se face cu folosirea de utila$e i
dispozitive specifice, cu atenie, pentru a nu se produce rupturi sau deteriorri ale elementelor. .ezarea
elementelor prefabricate !n depozitul de produse finite se face conform prevederilor din proiectele de
elemente, av)nd !n vedere urmtoarele'
% !ntr%o stiv sau zon a depozitului se vor depozita numai elemente de acelai tip(
% marca$ul elementelor s fie vizibil(
% piesele de ridicare s fie uor accesibile.
15"!" EFi7(n<( -*ivind t*an,/(*.1 /)*<(i d( -*(c)+-*i+a*( 4n (1(+(nt(1( -*(/a0*icat( din 0(t)n
-*(c)+-*i+at
10.&.1. Programul de pretensionare, inclus !n fia tehnologic, trebuie s cuprind date privind rezistena
de control dinaintea transferului.
10.&.&. 7peraia de transfer se va face numai dup ce s%a verificat, prin !ncercarea epruvetelor de control,
pstrare !n aceleai condiii cu elementele, conform 12.1 1&30%44 c rezistena betonului corespunde
prevederilor proiectului sau tabelului 3.1, din prezentul cod.
10.&.*. 1e recomand ca operaia de transfer s se efectueze lent.
n cazul !n care transferul nu se poate efectua lent, ci se face prin tierea armturilor "cu discuri cu
carborundum, cu foarfece speciale sau cu a$utorul unui aparat de sudur#, ordinea de tiere a armturilor
trebuie s corespund prevederilor proiectantului, operaia fc)ndu%se alternativ de la ambele capete ale
tiparului sau stendului.
10.&.+. n cazul armturilor post!ntinse, dac, la transfer, alunecarea s)rmelor din ancora$ele cu conuri
sau pene depete valoarea limit precizat !n proiect sau !n indicaiile de utilizare a ancora$ului, cu mai
mult de 0<H, lucrrile de pretensionare se vor opri i se va trece la verificarea din nou a ancora$elor.
10.&.0. n cazul pretensionrii armturilor i transferului forei de precomprimare, se vor lua msurile
necesare pentru a se !mpiedica circulaia i staionarea personalului muncitor !n spatele preselor sau !n
lungul liniilor tehnologice i se vor prevedea panouri de avertizare.
10.&.-. Ca elementele prefabricate, !nlturarea prilor mobile ale tiparului "cofra$ului# dup efectuarea
operaiilor de transfer, se face cu atenie pentru a nu produce deteriorri elementelor.
10.&.3. Bup !nlturarea prilor mobile ale tiparului se execut marca$ul elementelor conform prevederilor
proiectului sau procedurilor tehnice de fabricaie i control.
10.&.4. >idicarea, transportul i depozitarea elementelor prefabricate din beton precomprimat se face cu
dispozitivele i utila$ele prevzute !n proiect sau procedurile tehnice.
9top:

16" PROTECIA PREFABRICATELOR &N INTER#ALUL DECOFRARE LI#RARE
1-.1. Bup decofrare i depozitare, elementele prefabricate din beton simplu, beton armat i beton
precomprimat vor fi meninute umede conform cap. 1* sau timp de minim 3 zile de la fabricare "sau p)n
la livrare !n situaiile !n care livrarea se face p)n la v)rsta de 3 zile# pe timp de var "aprilie octombrie#,
prin stropirea periodic cu ap potabil sau ap din alte surse care !ndeplinete condiiile 12.1 38<%4+.
9top:

18" EXI$ENE PRI#IND CONTROLUL CALITII &N UNITILE DE
PREFABRICATE I LA RECEPIA PE ANTIER
.cest capitol cuprinde verificrile minime obligatorii necesare controlului calitii !n fabricile de
prefabricate, pe faze i la recepia elementelor prefabricate pe antier. Controlul de calitate se face !n
fiecare unitate !n parte i de ctre investitor, conform prevederilor prezentului cod, a 12.1 --03/1%* i a
altor reglementri legale !n vigoare.
13.1. Aerificarea elementelor prefabricate i a componentelor acestora se face prin'
% verificri de lot(
% verificri periodice.
13.&. Aerificrile de lot se efectueaz pe fiecare lor de produse !n parte "loturi formate din acelai fel de
prefabricate, av)nd aceleai dimensiuni, form, armare i clas de beton# i constau din'
% verificarea materialelor(
% verificarea aspectului dup turnare(
% verificarea caracteristicilor geometrice "precizia de execuie i !ncadrarea !n tolerane# a elementelor
prefabricate(
% verificarea modului de execuie a elementelor prefabricate privind poziia armturii i a pieselor !nglobate
!nainte de turnare, verificarea grosimii stratului de acoperire cu beton(
% verificrile de lot se fa pentru betoane, materiale componente ale acestora i oel beton, conform
anexelor 31. 3.* iar pentru celelalte materiale conform standardelor i .grementelor tehnice ale
produselor(
% pentru elementele structurale i nestructurale, bucat cu bucat pentru condiiile de aspect, poziionarea
armturii i a pieselor !nglobate, regimul de sudare i grosimea stratului de acoperire cu beton statistic se
verific caracteristicile geometrice, grosimea stratului de acoperire cu beton i a clasei betonului(
% controlul dimensiunilor geometrice se execut pentru fiecare element.
O0,"' Aerificarea statistic a clasei betonului se face conform .nexelor 3.1 I 3.*.
18"!"1" C)nt*)1.1 +at(*ia1(1)* c)+-)n(nt(
Ca achiziionarea materialelor ce urmeaz a se utiliza la fabricarea prefabricatelor din beton, beton armat
i beton precomprimat se verific !n principal dac productorul acestora'
a# garanteaz caracteristicile stabilite !n standardele de produs, inclusiv prin supravegherea calitii !n
procesul de fabricaie(
b# are certificarea de conformitate a calitii pentru produsul respectiv(
c# are i efectueaz un program de urmrire a principalelor caracteristici prin !ncercri, stabilite !n
standardele de produs i/sau specificaiile tehnice privind cerine i criterii de performan.
7bligaia executantului de prefabricate const !n efectuarea, pentru fiecare lot, cel puin a
!ncercrilor/determinrilor care !i revin conform .nexei 3.1.
Controlul calitii cimentului, agregatelor, aditivilor, adaosurilor se efectueaz "la aprovizionare i !nainte
de utilizare# !n fabricile de prefabricate dac acestea dispun de staie proprie de preparare a betoanelor,
!n conformitate cu prevederile din .nexa 3.1.
Controlul calitii betonului proaspt i !ntrit se face obligatoriu !n conformitate cu prevederile .nexei 3.1.
Controlul armturilor utilizate se va face obligatoriu, !n conformitate cu prevederile .nexei 3.1.
?lementele metalice !nglobate, materialele folosite ca ungueni, piesele de poziionare din mas plastic,
piesele de poziionare i dispozitivele de deflectare a armturilor pre!ntinse, piesele !nglobate !n zonele de
capt "plci de repartiie, trompete de racordare, teci# i piesele de asamblare temporar, ancora$ele,
tecile i orice alt materiale sau produs care face parte din elementul prefabricat sau este utilizat la
fabricarea acestora vor fi verificate conform cerinelor din proiect i din documentele sistemului de calitate
ale fabricantului.
18"!"!" C)nt*)1.1 ti-a*(1)* >c)/*aD(1)*@
naintea !nceperii betonrii, controlul trebuie realizat cel puin asupra'
% geometriei i stabilitii cofra$ului(
% etaneitii cofra$ului i prilor sale(
% strii de curenie a cofra$elor(
% modului de pregtire a suprafeei cofra$ului "ungere etc.#(
% stri orificiilor, nielor etc.
18"!"3" C)nt*)1.1 *(a1i;2*ii (1(+(nt(1)* -*(/a0*icat(
13.&.*.1. Bocumentele care trebuie s stea la baza efecturii controlului pe fazele de producie sunt'
% proiectul de execuie al elementului prefabricat(
% specificaia tehnic sau instruciunile tehnice interne de fabricaie(
% reglementrile specifice "standarde, normative#(
% instruciunile tehnologice ale liniei de fabricaie(
% instruciunile de funcionare ale utila$elor de pe linia tehnologic.
13.&.*.&. Controlul armrii trebuie realizat astfel !nc)t s se asigure armarea conform proiectului, !naintea
!nceperii turnrii, se vor inspecta urmtoarele'
% dac armtura prevzut !n desene exist i este montat la distanele specificate(
% dac se asigur acoperirea cu beton prin poziionarea distanierilor, !n conformitate cu prevederile
proiectului(
% dac armtura nu este acoperit cu ulei, grsime, vopsea sau alte substane duntoare(
% dac armtura este corect montat i asigurat !mpotriva deplasrii !n timpul betonrii(
% dac spaiul dintre bare este suficient pentru betonare i utilizarea uneltelor de compactare.
13.&.*.*. n plus, !n cazul realizrii elementelor din beton precomprimat trebuie inspectate cel puin
urmtoarele'
% poziia cablurilor, a tuburilor de aerisire, a canalelor, ancora$elor i dispozitivelor de cuplare care trebuie
s fie !n concordan cu desenele de execuie, incluz)nd acoperirea cu beton i distana dintre cabluri(
% lungimea toroanelor "cablurilor#, astfel !nc)t s se asigure prinderea !n presa de pretensionare(
% fixarea cablurilor i stabilitatea suporturilor lor( in cazul !n care este necesar o prim etap de
tensionare a armturii pretensionate pentru montarea corect a celorlalte armturi, se va verifica starea
ancora$elor "poziia penelor#. 2otodat trebuie verificat dac nu s%au legat la monta$ carcasele de armtura
pretensionat i dac nu se !ncrucieaz traseele acestora(
% condiiile de prote$are a tecilor, tuburilor de aerisire, ancora$elor, pieselor de cuplare i impermeabilizarea
lor(
% starea suprafeei ancora$elor i/sau pieselor de cuplare(
% starea de curenie a tecilor, ancora$elor i pieselor de cuplare.
naintea !nceperii tensionrii trebuie asigurate echipamentele necesare i programul de tensionare i se
verific calibrarea preselor "cricurilor, vinclurilor#.
13.&.*.+. nainte de punerea !n oper a betonului, inspeciile trebuie s aib !n vedere urmtoarele
aspecte eseniale'
% condiiile necesare unui transport eficient al betonului, msurile de compactare i tratare funcie de
consistena specificat a betonului(
% recepionarea calitativ a betonului(
% rezultatele i concluziile verificrilor efectuate p)n la aceast faz(
% asigurarea unui personal instruit(
% asigurarea unor msuri pentru situaii accidentale.
13.&.*.0. n timpul betonrii controlul trebuie s aib !n vedere urmtoarele aspecte eseniale'
% distribuia uniform a betonului !n tipar "cofra$#(
% compactarea uniform i evitarea segregrii !n timpul compactrii(
% viteza de turnare, in)nd seama de aciunea betonului asupra cofra$elor(
% msuri speciale !n cazul turnrii !n condiii de vreme rece sau clduroas(
% metode de tratare i durata tratrii betonului funcie de condiiile atmosferice i evoluia rezistenei(
% evitarea unor eventuale deteriorri ce pot apare ca urmare a unor ocuri sau vibraii asupra betonului
proaspt.
13.&.*.-. Controlul calitii operaiilor de pretensionare se execut conform prevederilor din capitolul 11 i
cuprinde verificarea modului !n care se efectueaz tensionarea fiecrei armturi "respectarea efortului de
tensionare i a ordinii de tensionare stabilite prin proiect# i sigurana blocrii.
13.&.*.3. n cazul elementelor din beton precomprimat, operaia de transfer se execut numai dup
verificarea rezistenei betonului. 7peraia de transfer se face numai !n prezena personalului autorizat.
Aerificrile care se efectueaz !n aceast etap sunt incluse !n capitolul 10.
13.&.*.4. nainte de decofrare se verific rezistena betonului, poziia pieselor de ridicare i starea
suprafeei betonului !n vecintatea acestora.
18"!"3" C)nt*)1.1 (1(+(nt(1)* -*(/a0*icat( /init(
Bup decofrare fiecare element prefabricat este supus controlului de calitate din punct de vedere al
aspectului, dimensiunilor geometrice, poziiei armturilor "prin msurare direct, cazul armturilor
pretensionate ! seciunile de capt sau prin metode nedistructive#.
13.&.+.1. Controlul aspectului se refer !n principal la verificarea existenei urmtoarelor defecte' armtur
aparent, tirbituri ale muchiilor, fisuri, segregri locale, lipsuri de turnare, denivelri locale, desprinderi de
beton. Criteriile de acceptare pentru defectele constatate sunt stabilite !n standardele de produs,
specificaiile tehnice i/sau proiectele de execuie ale fiecrui element.
13.&.+.&. Controlul dimensiunilor geometrice se face !n mod obligatoriu la fiecare element !n parte.
2oleranele i abaterile limit admise sunt cele precizate !n standardele de produs, specificaiile tehnice
i/sau proiectele de execuie ale fiecrui element.
13.&.+.*. Bup efectuarea controalelor enumerate anterior "pct. 13.&.+.1. I 13.&.+.&# elementele
prefabricate se marcheaz !n conformitate cu prevederile din standardele de produs, specificaiile tehnice
i/sau proiectele de execuie ale fiecrui element.
13.&.+.+. nainte de depozitare se verific marca$ul elementului care trebuie s conin cel puin'
% denumirea unitii productoare(
% tipul prefabricatului(
% numrul proiectului / standardului(
% data fabricrii(
% seria elementului.
18"!"5" C)nt*)1.1 (1(+(nt(1)* -*(/a0*icat( 4naint( d( 1iv*a*(
naintea livrrii se verific corespondena !ntre produsele ce urmeaz a fi livrate i documentele de livrare.
Ca livrarea elementelor prefabricate se va asigura respectarea regulilor de manipulare i depozitare.
;u se avizeaz expediia ' pentru produse care nu sunt !nsoite de certificate de calitate, sau sunt de alt
tip dec)t cele specificate pe comand sau crora nu li se asigur o aezare i ancorare corespunztoare
in mi$locul de transport.
Produsele pot fi livrate i !nsoite de declaraia de conformitate "1> ?; +0<1+#, !n situaia !n care
productorul de prefabricate are certificare pentru sistemul calitii.
?ste obligatorie participarea productorului la manipularea elementelor pentru aezarea !n mi$loacele de
transport.
18"3" #(*i/ic2*i1( -(*i)dic( se efectueaz pe unul din loturile supuse verificrilor de lor !n perioada
respectiv, cu frecvena specificat !n continuare "dac nu se prevede astfel !n documentaia tehnic# i
constau !n'
% verificarea modului de execuie a elementelor prefabricate "inclusiv lucrrile de in$ectare#, realizarea
efortului de precomprimare, contrasgeata sub aciunea precomprimrii, precizia alctuirii elementelor
compuse i alte verificri stabilite prin documentaia tehnic , lunar(
% verificarea condiiilor privind comportarea la starea limit de exploatare i la rupere, anual.
13.*.1. Controlul realizrii ! meninerii efortului din armtura pretensionat !n limitele impuse se face de
ctre personal calificat i autorizat. 6surarea alunecrii armturii pentru fiecare bloca$, trebuie fcut cel
puin o dat la dou sptm)ni.
Aerificarea efortului !n armtura pretensionat se efectueaz periodic, prin sonda$, la minimum 1<H din
numrul armturilor pretensionate. 1e recomand ca msurtorile s se fac la acelai interval de timp de
la pretensionare, pentru toate armturile.
2oate celelalte verificri periodice necesare la operaia de tensionare sunt prevzute !n cap. 11.
13.*.&. naintea !nceperii operaiile de in$ectare, sunt necesare, cel puin, urmtoarele'
% teste asupra mortarului de in$ectare(
% verificarea canalelor pe !ntreaga lor lungime pentru depistarea eventualelor obturaii "de exemplu cu
ghea#(
% pregtirea tuburilor de aerisire i identificarea lor(
% pregtirea echipamentului operaional(
% c)ntrirea materialelor pentru completare !n cazul scurgerilor(
% !n caz de dubiu, !ncercarea de in$ectare pe canele reprezentative.
Programul de in$ectare trebuie s specifice, cel puin, urmtoarele'
% teste pe mortarul proaspt "fluiditatea, segregarea#(
% caracteristicile echipamentului i ale mortarului de in$ectare(
% presiunea pentru in$ectare(
% modalitatea de suflare cu aer i splarea(
% msuri pentru meninerea canalelor curate(
% succesiunea operaiilor de in$ectare(
% instruciuni de urmat !n eventualitatea producerii de accidente "incidente# i a unor condiii climatice
nefavorabile(
% situaiile !n care se impune rein$ectarea.
13.*.*. Controlul capacitii portante a elementelor prefabricate, prin !ncercri la starea limit de
exploatare i al rupere, se face dac acest lucru este prevzut !n standardele de produs, specificaiile
tehnice i/sau proiectele de execuie ale fiecrui element. Drecvena acestor !ncercri este stabilit !n
reglementrile menionate.
18"3" #(*i/ic2*i 1a *(c(-<ia (1(+(nt(1)* -*(/a0*icat( -( 9anti(*
naintea descrcrii este necesar un control vizual.
Pentru acceptarea elementelor se va face o verificare de recepie a elementelor prefabricate imediat dup
transport, controlul realiz)ndu%se !n concordan cu anexa 13.1.
n cazul unei neconformiti, trebuie verificate urmtoarele aspecte, !n ordinea de mai $os'
% implicaiile defectului asupra montrii i comportrii ulterioare a elementului !n cadrul structurii(
% msurile necesare pentru acceptarea elementului(
% necesitatea respingerii i !nlocuiri elementelor nereparabile.
Bac implicaiile defectului asupra execuiei structurii i utilizrii ei sunt negli$abile, elementul poate fi
acceptat pentru montare.
Bac implicaiile importante pot fi eliminate prin repararea elementului, elementul va fi acceptat pentru
monta$ numai cu acordul proiectantului i dup efectuarea reparaiilor necesare.
1e va !ntocmi un program corect de montare a elementelor prefabricate cu faze de execuie.
naintea monta$ului, vor fi verificate condiiile de antier printr%o inspecie iniial a principalelor prevederi
recomandate, inclusiv cele listate !n anexa 13.1.
;u se !ncepe monta$ul p)n ce prevederile menionate anterioare nu vor fi gsite ca satisfctoare.
Bac lucrrile nu corespund cerinelor, aciunile corective trebuie fcute !n concordan cu procedura
acceptat pentru neconformiti i statuat !n specificaia de proiect.
Bocumentaia procedurii i materialele utilizate trebuie aprobate !nainte de efectuarea corecturilor.
9top:

An(Fa 3"1"
Ti-.1 9i c)+-);i<ia ci+(nt.*i1)* 4n -*)c(nt( d( +a,2
2ipul
ciment
Benumirea ;otare
Clincher
H
Tgur
granulat
1 H
1ilice
ultrafin
15D H
Puzzolane Cenu volant
Qisturi
calcinate
2 H
;atural
P H
,ndustrial
Z H
1ilico%
aluminoas
[ H
1ilico%
calcic
[ H
< 1 & * + 0 - 3 4 8 1<
, Ciment
portland
, 80%1<< % % % % % % %
,, Ciment
portland cu
zgur/,dem
,,/.%1
,,/=%1
4<%8+
-0%38
-%&<
&1%*0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
,, Ciment
portland cu
15D
,,/.%B 8<%8+ % -%1< % % % % %
,, Ciment
portland cu
puzzolan/
,dem
,,/.%P
,,/=%P
4<%8+
-0%38
%
%
%
%
-%&<
&1%*0
%
%
%
%
%
%
%
%
,, Ciment
portland cu
puzzolan/
,dem
,,/.%Z
,,/=%Z
4<%8+
-0%38
%
%
%
%
%
%
-%&<
&1%*0
%
%
%
%
%
%
,, Ciment
portland cu
puzzolan/
,dem
"cenu
volant#
,,/.%A
,,/=%A
4<%8+
-0%38
%
%
%
%
%
%
%
%
-%&<
&1%*0
%
%
%
%
,, Ciment
portland cu
puzzolan/
,dem
"cenu
volant#
,,/.%[
,,/=%[
4<%8+
-0%38
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
-%&<
&1%*0
%
%
,, Ciment cu
isturi
calcinate
,,/.%2
,,/=%2
4<%8+
-0%38
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
-%&<
&1%*0
,, Ciment
portland
mixt
,,/.%6
,,/=%6
4<%8+
-0%38
-%&<
x#
&1%*0
x#
,,, Ciment de
furnal
!nalt/,dem
,,,/.
,,,/=
,,,/C
*0%-+
&<%*+
0%18
*-%-0
--%4<
41%80
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
,A Ciment
puzzolanic
,A/.
,A/=
-0%8<
+<%-+
%
%
1<%*0
V#
*-%00
V#
%
%
,dem
A Ciment
compus/
,dem
A/.
A/=
+<%-+
&<%*8
14%*<
*1%0<
%
%
14%*<
z#
*<%00
z#
%
%
%
%
x#
proporia de filer se limiteaz la 0H(
V#
proporia de 15D se limiteaz la 1<H(
z#
proporia de zgur neferic se limiteaz la 10H.
9top:

An(Fa 5"1"
EFt*a,( din ,-(ci/ica<ia t(?nic2 'T 00=B=6 c(*in<( 9i c*it(*ii d( -(*/)*+an<2 -(nt*.
-*)d.,( din )<(1 .ti1i;at( ca a*+2t.*i 4n ,t*.ct.*i din 0(t)nJ
NOTAIIG
;otaie
nou
;otaie
veche
6rimea caracteristic "reglementarea tehnic !n
care este definit#
fm,F >m,F >ezistena la rupere 12.1 &<<%43
fV,F >po,& F Cimita de curgere 12.1 &<<%43
.rF .rF .lungirea la rupere 12.1 &<<%43
fr fr Dactorul de profil "definit !n 12 <<8/8-' aria
proieciilor tutore profilelor pe un plan
perpendicular pe axa longitudinal a produsului
!mprit la aria lateral nominal calculat pe o
lungime egal cu pasul profilelor#
DEFINIIIG
1# produs amprentat ' produs "s)rm, bar# trefilat "tras la rece# av)nd amprente de form i dimensiuni
stabilite pentru !mbuntirea aderenei cu betonul.
&# produs profilat ' produs av)nd profile !n relief pentru !mbuntirea aderenei cu betonul.
*# s)rm ' produs din oel cu seciune circular sau oval, de obicei trefilat "tras la rece#, livrat !n colaci.
+# tipul produsului ' categorie a armturii caracterizat prin limita de curgere i alungirea la rupere,
garantate, precum i prin forma suprafeei "existena, sau nu a profilelor#.
0# valoare caracteristic' valoare av)nd o probabilitate prescris de a se !ncadra !ntr%un domeniu stabilit al
rezultatelor unui numr ipotetic nelimitat de !ncercri.
7bservaie'
a# !n contextul acestei reglementri valoarea caracteristic este limita inferioar a intervalului statistic de
dispersie, pentru care exist o probabilitate de 8<H "1% K8<# ca 80H "pK<.80# din valori s fie superioare
sau egale cu aceast valoare(
b# valorile caracteristice se vor nota cu indicele inferior C la simbolul mrimii respective(
-# valoare efectiv' valoare rezultat !n urma unei msurri sau determinri.
7bservaie'
Aalorile caracteristice se vor nota cu indicele inferior (/ la simbolul mrimii respective.
3# valoare nominal' valoare convenional stabilit ca o caracteristic a produsului.
7bservaie'
Aalorile nominale se vor nota cu indicele inferior n)+ la simbolul mrimii respective.
CERINEG
1.+.&.Pentru armturi se stabilesc patru clase de rezisten, !n funcie de limita de curgere'
Clasa , rezisten sczut &<<;/mm
&
MfmG *<<;/mm
&
Clasa ,, rezisten medie *<<;/mm
&
M fmG -<<;/mm
&
Clasa ,,, rezisten ridicat -<<;/mm
&
M fmM1+<<;/mm
&
Clasa ,A rezisten foarte ridicat fmL1+<<;/mm
&
.
1.+.*. 1e stabilesc trei clase de ductibilitate !n funcie de alungirea la rupere .r i de rezisten, conform
tabelul 1.
Ta0(1.1 1
Clasa de ductibilitate .lungirea la rupere
"\#
H >aportul fm,F /fV,F
Buctibilitate mare L&< 1,&0I1,+0
Buctibilitate medie 3I&< 1,<4I1,&0
Buctibilitate redus *,0I3 1,<4I1,&0
"\#
msurat pe o distan de 0d "incluz)nd i zona stricionat# !n cazul barelor laminate la cald, 1<d
pentru s)rmele trefilate pentru beton armat, 1<<mm pentru s)rmele de !nalt rezisten.
Aalorile artate reprezint limite cu abatere zero !n afara domeniului.
1.+.+. 1e stabilesc dou clase de aderen !n funcie de forma suprafeei, astfel'
% netede' fr profilaii, precum i cele amprentate sau profilate av)nd f> mai mic dec)t valorile din tabelul
&(
% de !nalt aderen, cele profilate, av)nd f> cel puin egal cu valorile din tabelul &.
Ta0(1.1 !
Biametrul nominal
"mm#
0I- -,0I4,0 8I1<,0 11I+<
f> <.<*8 <.<+0 <.<0& <.<0-
1"5" D)+(nii d( .ti1i;a*(
1.0.1. Produsele av)nd clasa de rezisten ,, i clasa de ductibilitate mare se utilizeaz ca armturi de
rezisten !n elementele din beton armat i ca armturi nepretensionate !n elementele din beton
precomprimat.
1.0.&. Produsele av)nd clasa de rezisten ,A i clasa de ductibilitate redus se utilizeaz ca armturi
pretensionate !n beton precomprimat sau alte lucrri de precomprimare.
Be asemenea pot fi utilizate ca armturi pretensionate produsele av)nd clasa de rezisten ,,,, cu luarea
!n considerare a domeniului de variaie a eforturilor !n strile limit de exploatare i ultim.
1.0.*. Produsele din clasa a ,,%a de rezisten i clas de ductibilitate medie pot fi utilizate ca armtur de
rezisten, !n elemente de suprafa, numai sub form de plas sudat.
1.0.+. Produsele din clasa , de rezisten se utilizeaz de regul ca etrieri, frete i armturi constructive
indiferent de clasa de ductibilitate !n care se !ncadreaz.
II"3" C*it(*ii d( -(*/)*+an<2
,,.*.1. Caracteristici mecanice
,,.*.1.1. Criteriile de performant privind rezistena, ductibilitatea i aderena sunt artate !n tabelul +.
Ta0(1.1 3
Performana cerut Criterii de performan
Clasa de rezisten
% fV,ef / fV,F
% fm,ef / fm,F
abaterea valorilor efective fa de valoarea
caracteristic
1,<< I. 1,10
<,80 I 1,*<
Clasa de ductibilitate !ncadrarea !n limitele stabilite "pct.1.+.*#
,,.*.1.&. Comportarea la !ndoire se exprim prin numrul de !ndoiri la anumite unghiuri, suportate fr
fisuri sau crpturi vizibile cu ochiul liber.
Criteriile de performan sunt date !n tabelul 0.
Ta0(1.1 5
Performana
cerut
Condiii
Criterii
"numr
de
!ndoiri#
=are laminate la cald 1)rme trefilate
ndoire 5nghiul de
!ndoire
14<
<
14<
<
1
Biametrul
dornului
*d pentru bare profilate
d pentru bare netede
*d pentru s)rme
profilate d pentru
s)rme netede
Biametrul
nominal
"mm#
M1& 1&I1- E1- + I1-
ndoire %
dezdoire
Biametrul
dornului
0d -d 4d 0d 1
5nghiul de
!ndoire
+0
<
8<
<
5nghi de
dezdoire
&*
<
&<
<
ndoire
alternant "la
8<
<
#
5nghiul de
!ndoire
% 8<
<
+
Biametrul
dornului
% 0d
,,.*.1.0. Criteriile de performan privind aderena sunt cuprinse implicit !n cele privind caracteristicile
geometrice ale produselor.
9top:

An(Fa 8"1"
P*)7*a+.1 d( c)nt*)1 4n .nit2<i1( d( -*(/a0*icat(
3.1. >ealizarea de elemente prefabricate de bun calitate se asigur prin utilizarea de materiale de
calitate !n compoziia betonului i prin execuia corect a fiecrei faze din procesul de producie a
elementelor, inclusiv prin controlul exigent al acestora.
3.&. Drecvena i msurile ce se adopt pentru controlul materiilor prime i betoanelor sunt redate !n
tabelul urmtor'
;r.
Crt.
6aterialul sau
procesul de
execuie
.ciunea,
procedeul sau
caracteristici ce
se verific
7biectivul
aciunii, verificrii
Drecvena Constatare
6suri ce se
adopt
< 1 & * + 0 -
1.
Cimentul
a# .naliza datelor
incluse !n
documentele de
calitate
Conformitatea cu
prevederile
comenzii sau
contractului
Ca fiecare lot
aprovizionat
C
;C
1e verific
conform b i c
1e refuz lotul
b# 1tabilitatea
conform 1> ?;
18-%*
?vitarea unor
erori
Ca fiecare
transport,
minim odat
la 1<<t
C 1 d !n
consum sau se
verific
conform d
c# Priza conform
1> ?; 18-%*
?vitarea unor
erori
Ca fiecare
transport,
minim odat
la 1<<t
C

;C
1e d !n
consum sau se
verific
conform d
1e refuz lotul
d# >ezistenele
mecanice,
conform 1> ?;
18-%1, la &"3# zile
Conformitatea
clasei cimentului
7 prob la
&<<t sau !n
caz de dubiu
C
;C
1e d !n
consum
1e refuz lotul
e# >ezistenele
mecanice,
conform 1> ?;
18-%1, la &"4# zile
7binere date
privind clasa
cimentului
7 prob la
max.0<<t sau
!n caz de
dubiu
% %
f# Prelevarea de
contraprobe care
se pstreaz +0
zile !n cutii
metalice sigilate
Aerificri
ulterioare sau
litigii
Ca fiecare lot
aprovizionat
!mpreun cu
delegat
neutru
% %
g# 1tarea de
conservare "dac
s%a depit
termenul de
garanie sau au
aprut
aglomerri#
?vitarea
aprovizionrii de
cimenturi alterate
7
determinare
la fiecare
transport
C
;C
1e admite lotul
1e refuz lotul
&. .gregate
minerale
a# ?xaminarea
datelor !nscrise
!n documentele
de calitate
Conformitatea cu
normele !n
vigoare,
comand,
contract
Ca fiecare lot C
;C
1e admite lotul
1e refuz lotul
b# Coninutul de
impuriti'
% pri levigabile
% humus
% corpuri strine
Confirmarea
calitii
agregatului
aprovizionat
% la max.0<<
m
*

% la
schimbarea
sursei
% !n caz de
dubii
C
;C
1e verific
conform pct. c
1e refuz lotul
c# @ranulozitatea
sorturilor
Confirmarea
calitii
agregatului
aprovizionat
% la max.0<<
m
*
din fiecare
lot
% !n caz de
dubii
C
;C
1e d !n
consum
1e corecteaz
proporiile !ntre
sorturi
d# Bensitatea !n
grmad !n stare
uscat pentru
agregatele
uoare
Confirmarea
calitii
agregatului
aprovizionat
Ca fiecare lot C
;C
1e d !n
consum
1e refuz lotul
e# 5miditatea 1chimbarea
diurn a
umiditii
Tilnic i de
c)te ori e
necesar
%
1e corecteaz
reeta la
central
*. .daosuri
minerale '
cenu volant
12.1
4418/1884
a# ?xaminarea
datelor din
documentele de
conformitate
@arantarea
calitii de
productor
Ca fiecare lot C
;C
1e verific
conform b,c,d
1e refuz lotul
b# Dineea
conform 1> ?;
18-%-
.sigurarea
caracteristicilor
standardizate
Ca fiecare lot C
;C
1e d !n
consum
1e refuz lotul
c# 1tabilitatea ?vitarea folosiri
unui material
necorespunztor
Ca fiecare lot C
;C
1e d !n
consum
1e refuz lotul
+. 1ilice ultrafin %
15D
a# ?xaminarea
datelor !nscrise
!n documentele
de calitate
Constatarea
garantrii calitii
produsului
Ca fiecare lor C
;C
1e d !n
consum
1e refuz lotul
0. .ditivi
a# ?xaminarea
datelor !nscrise
!n documentele
de calitate
Constatarea
garantrii calitii
de productor
Ca fiecare lot C
;C
1e procedeaz
conform c
1e refuz lotul
b# Aerificarea
compatibilitii cu
cimentul i probe
de lucrabilitate pe
cimenturi i beton
Confirmarea
caracteristicilor
declarate de
productor
Ca fiecare lot C
;C
1e d !n
consum
1e refuz lotul
c# Bensitatea
soluiei conform
reglementrilor !n
vigoare
Corectarea dup
caz a dozrii
Ca fiecare lot
aprovizionat
"sau la sluia
preparat !n
unitate#
C
;C
1e d !n
consum
1e corecteaz
doza$ul
-. .pa de
preparare
.sigurarea
respectrii
condiiilor
prevzute de
12.1 38<%4+
5tilizarea apei
corespunztor
cerinelor de
preparare a
betonului
7 prob
anual dac
apa provine
din surse
nepotabile
C
;C
1e d !n
consum
1e caut alt
surs
3. 7eluri pentru
armturi
a# ?xaminarea
datelor !nscrise
!n documentele
de calitate
Constatarea
garantrii calitii
de productor
Ca fiecare lot
aprovizionat
C
;C
1e procedeaz
conform b,c,d
1e refuz lotul
b# Aerificarea
aspectului "12.1
+*4/ 1%48(
-+4&/1,&,*,+#
.cceptarea
preliminar
Ca &H din
numrul de
colaci sau
legturi se
bare, minim &
colaci sau
legturi
C
;C
1e verific
conform c i d
1e refuz lotul
c# Aerificarea
dimensiunilor i
profilului "12.1
+*4/1%44( 12.1
-+4&/1,&,*,+#
Confirmarea
caracteristicilor
standardizate
,dem &
msurtori
ale
dimensiunilor
i profilului
C
;C
1e verific
conform d i e
1e refuz lotul
d# ncercarea la
!ndoire conform
reglementrilor !n
vigoare
Confirmarea
caracteristicilor
standardizate
& epruvete
din barele
sau colacii
prelevai
C
;C
1e d !n
consum
1e refuz lotul
e# Aerificarea
caracteristicilor
mecanice "rezis%
ten, limita de
curgere,
alungirea la
rupere etc. 12.1
+*4/1,&,*, +(
12.1
-+4&/1,&,*, + i
12.1 --<0/ 34#
Confirmarea
caracteristicilor
standardizate
6inim 0
probe pe lot
C
;C
1e d !n
consum
1e refuz lotul
4. Plase sudate
a# ?xaminarea
datelor !nscrise
!n documentele
de calitate
Constatarea
garantrii calitii
de productor
Ca fiecare lot C
;C
1e procedeaz
conform b,c,d
1e refuz lotul
b# .spectul
conform 12.1
+*4/*%48
.cceptarea
utilizrii
Ca *H din lot
i minim *
plase luate la
!nt)mplare
C
;C
1e verific
conform c
1e refuz lotul
c# Aerificarea
dimensiunilor
"12.1 +*4/ *%48#
Confirmarea
caracteristicilor
standardizate
Ca *H din lot
i minim *
plase luate la
!nt)mplare
C
;C
1e d !n
consum
1e refuz lotul
d# Aerificarea
caracteristicilor
mecanice i
sudurii nodurilor
"12.1 +*4/*%48#
Confirmarea
caracteristicilor
standardizate
Ca *H din lot
i minim *
plase luate la
!nt)mplare
C
;C
1e d !n
consum
1e refuz lotul
8. =etonul proaspt
a# Consistena
"12.1 1308/44#
Corectarea
cantitii de ap
de preparare
Ca !nceputul
fiecrei clase
de betoane i
de schimb
C
;C
1e menine
reeta
1e corecteaz
reeta
b# Coninutul de
nisip <%* din
beton "12.1
1308%44#
Aerificarea
reetei
Be c)te ori
se apreciaz
ca fiind
necesar
C
;C
1e menine
reea
1e corecteaz
reeta
c# 2emperatura ncadrarea !n
intervalul 1<%
*<
<
C
Be c)te ori
se apreciaz
ca fiind
necesar
C
;C
1e continu
prepararea
1e adopt
msurile
necesare
1<. =etonul !ntrit
a# Beterminarea
rezistenelor I
pe faze
"decofrare,
transfer, livrare#
conform 12.1
1&30/44
% beton C1-/&<
I C+0/00


% beton C0</-<
I C1<</110Confirmarea
realizrii cerine%
lor din proiect
sau tabelul 3.1

Confirmarea
realizrii cerine%
lor din proiect
sau tabelul 3.1% una prob
pe schimb i
cel puin o
prob la 0<
m
*
% cel puin o
prob clasa
de beton i la
max. &0 m
*

betonC
;C


C
;C1e continu
aplicarea ree
lei
1e prelungete
meninerea !n
tipare
1e continu
aplicarea
reelei
1e prelungete
timpul
meninerii !n
tipare
b# Beterminarea
rezistenei la &4
zile pentru
determinarea
clasei betonului

% beton C1-/&<
I C+0/00


% beton C0</-<
I C1<</110
Aerificarea
realizrii clasei
de beton
prevzut de
documentaii% una prob
pe schimb i
cel puin o
prob la
0<m
*


% una prob
la max.&0m
*

beton de
aceiai clasC
;C


C
;C
1e confirm
clasa betonului
1e verific
rezultatele prin
!ncercri
nedistructive i
se anun
proiectantul i
beneficiarul de
eventualele
neconcordane
1e confirm
clasa betonu%
lui
1e anun
proiectantul i
beneficiarul de
neconcordane
11.
Beterminarea
gradului de
impermeabilitate
"12.1 *018/3-#
Aerificarea
!ndeplinirii
condiiilor de
proiect
%
7 prob la
max.&<<m
*

beton
C
;c
1e confirm
cerinele
proiectului
1e anun
proiectantul
1&.
Beterminarea
gradului de
gelivitate "12.1
*014/48#
Aerificarea
!ndepli%nirii
condiiilor de
proiect
%
7 prob la
max.&<<m
*

beton
C
;C
1e confirm
cerinele
proiectului
1e anun
proiectantul
OB'"G @radul de impermeabilitate i gelivitate se consider realizate astfel'
% max. 0H din numrul de !ncercri prevzute, realizeaz cel puin gradul de impermeabilitate inferior
pentru betoanele de clasele C1-/&< I C+0/00 "ex. !n loc de P4
1<
se realizeaz P+
1<
#(
% max. 80H din !ncercri !ndeplinesc cerinele pentru gradul de gelivitate !n cazul betoanelor de clasele
C1-/&< I C+0/00(
pentru betoanele de clasele C0</-< I C1<</110 cerinele privind gradul de impermeabilitate i gelivitate
trebuie realizate conform proiectelor.
9top:

An(Fa 8"!"
C)n,i,t(n<a 0(t)n.1.i 1a *(a1i;a*(a .n)* ti-.*i d( (1(+(nt( -*(/a0*icat(
;r.
Crt.
2ipul elementelor 6i$loc de transport
Consistena
;otare
"clasa#
Aaloarea 6etoda
1 & * + 0 -
1 ?lemente din beton
"blocuri mici i mari de
zidrie, tuburi de
canalizare, pavele
etc.#
bunFer, ben,
basculant, band
transportoare
11 1<%+< mm 2asare
& ?lemente plane
diverse turnate !n
poziie orizontal "dif.
tipuri de panouri plci
etc.# din beton armat
bunFer, ben,
basculant,
autoagitator benzi
transportoare
1& 0<%8< mm 2asare
* ?lemente plane
diverse turnate !n
poziie vertical "dif.
tipuri de panouri,
plci#, elemente
spaiale, pt. cabine de
paz, gara$e, posturi
de transformare, staii
de pompare etc.
bunFer,bene,
autoagitatoare
1* 1<<%10< mm 2asare
+ 1t)lpi i f)ii din beton
armat i precomprimat
bunFer,bene,
autoagitatoare
1& 0<%8< mm 2asare
0 @rinzi din beton armat
i beton pre%
comprimat
bunFer,bene,
autoagitatoare
1&
1*
0<%8< mm
1<<%10< mm
2asare
- Dundaii i st)lpi din
beton armat
bunFer,bene,
autoagitatoare
1& 0<%8< mm 2asare
3 =etoane preparate cu
aditivi plastifiani sau
superplastifiani pentru
elemente din beton
armat i precomprimat
bunFer,bene,
autoagitatoare
1* 1<<%10< mm 2asare
4 =etoane reparate cu
aditivi superplas%
tifiani, pentru
elemente prefabricate
armate
bunFer,bene,
autoagitatoare
1*
1+
1<<%10< mm
1-<%&<< mm
2asare
9top:

An(Fa 8"3"
C*it(*ii d( c)n/)*+itat( -(nt*. *(;i,t(n<a 1a c)+-*(,i.n(
8"3"1" CRITERIUL 1
.cest criteriu se aplic !n cazul !n care conformitate este verificat consider)nd rezultatele a - sau mai
multe probe notate S1, S& ,I., Sn.
>ezistena trebuie s !ndeplineasc urmtoarele condiii'
unde'
% valoarea medie a rezistenelor obinute
% valoarea minim a rezistenelor obinute
1n abaterea standard
fcF rezistena caracteristic la compresiune a betonului la &4 zile "clasa betonului#, determinat pe
cilindrii sau cuburi(
i N constante ce depinde de numrul de probe i gradul de asigurare cerut "tabelul 3.*.1#
n numrul de probe de control
Ta0(1.1 8"3"1"
n

N
-
3
4
8
1,43
1,33
1,3&
1,-3
*
*
*
*
1<
11
1&
1*
1+
10
1,-&
1,04
1,00
1,0&
1,0<
1,+4
+
+
+
+
+
+
8"3"!" CRITERIUL !
.cest criteriu se aplic !n cazul !n care conformitatea este apreciat consider)nd rezultatele a * probe' S1,
S&, S*.
>ezistena la compresiune !n acest caz trebuie s !ndeplineasc urmtoarele condiii'

unde ' este considerat valoarea medie a rezultatelor obinute.
NOT ' n cazurile !n care se dispune de mai puin de * rezultate se consider realizat clasa betonului,
dac rezistena medie obinut pe oricare serie de probe !ndeplinete relaia'
pentru clasele de beton CEC1-/&<
unde' % rezistena medie obinut pe oricare serie de probe.
Prelevarea a mai puin de * probe se face numai !n cazuri bine $ustificate pentru volume mai mici de &< m
*
de beton preparat i pus !n oper i numai cu acordul scris al investitorului.
9top:

An(Fa 8"3"
E)n( d( 7*an.1);itat(
Clasa de tasare
Tonele de granulozitate recomandate pentru doza$ul de
ciment "cimentU15D#
&+<%*+< *+1%+4< +41%-<<
11 , ,, ,,,
1& , , ",,# ,,,
1* % ,, ,,,
9top:

An(Fa 8"5"
Li+it(1( d( 7*an.1);itat( -(nt*. a7*(7at(1( 0A8 >:@ ++
Tona Cimite
H treceri !n mas prin sit sau ciurul cu ochiuri de
mm
<,& 1 * 3 "4#
,
max
min
1&
0
+0
*<
3<
00
1<<
80
,,
max
min
1<
*
+<
&0
-<
+0
1<<
80
9top:

An(Fa 8"6"
Li+it(1( d( 7*an.1);itat( -(nt*. a7*(7at(1( 0A16 ++
Tona Cimite
H treceri !n mas prin sit sau ciurul cu ochiuri de
mm
<,& 1 * 3 1-
,
max
min
1<
*
++
*+
-&
0&
4<
3<
1<<
80
,,
max
min
4
&
*+
&+
0&
+&
-4
04
1<<
80
,,,
max
min
-
1
&+
1+
+&
*&
04
+4
1<<
80
9top:

An(Fa 8"8"
Li+it(1( d( 7*an.1);itat( -(nt*. a7*(7at(1( 0A!0 ++
Tona Cimite
H treceri !n mas prin sit sau ciurul cu ochiuri de
mm
<,& 1 * 3 &<
,
max
min
4
*
*&
&<
++
*&
-<
+4
1<<
80
,,
max
min
-
&
&-
1+
*4
&-
0+
+&
1<<
80
,,,
max
min
0
1
&<
4
*&
&<
+4
*+
1<<
80
9top:

An(Fa ="1"
'a*cini1( 9i ca1i/ica*(a -(*,)na1.1.i c( d(,(*v(9t( c(nt*a1a >,ta<ia@ d( 0(t)an(
1" (/.1 c)nd.c2t)*.1 c(nt*a1(i >,ta<i(i@
1.1. Centrala "staia# de betoane este condus de un inginer sau subinginer !n cazul !n care volumul
produciei nominale este mai mare de *0 m
*
/or sau de un maistru "tehnician# constructor cu experien
dac volumul produciei este mai mic sau egal cu *0 m
*
/or. Qeful staiei este numit prin ordin de
conducerea unitii de care aparine.
.lte niveluri de pregtire pentru conductorul centralei "staiei# de betoane se admit numai cu acordul
prealabil al ,1CCP5.2.
1.&. Conductorul centralei "staiei# de betoane rspunde de'
% recepionarea, depozitarea i gospodriei materialelor componente agregate, ciment, aditivi, adaosuri,
ap "c)nd nu se utilizeaz o surs de ap potabil#, !n vederea asigurrii caracteristicilor impuse
betoanelor ce se prepar. >ecepia calitativ a materialelor componente se efectueaz !mpreun cu
laboratorul unitii de prefabricate, pe baza planurilor de munc aprobate de conducerea unitii(
% aplicarea dup caz a msurilor ce se impun, pentru pregtirea agregatelor' sortare, splare, !nclzirea
pe timp friguros sau rcirea pe timp clduros a unora din componentele betonului(
% asigurarea !ntreinerii instalaiilor de transport i depozitarea !n bune condiii a materialelor componente(
% asigurarea !ntreinerii instalaiilor de preparare a betonului(
% asigurarea !ntreinerii i verificarea metrologic periodic a instalaiilor de dozare a componentelor
betonului(
% verificarea operativ, cel puin o dat pe sptm)n a instalaiilor de dozare, prin procedee
corespunztoare "greuti etalonate etc.#(
% respectarea caracteristicilor cerute pentru fiecare clas de beton comandat, !n ce privete tipul i
granulozitatea agregatelor, tipul i doza$ul de ciment, lucrabilitatea, temperatura etc.(
% efectuarea transporturilor de beton !n condiii corespunztoare de la central "staie# pe liniile
tehnologice(
% controleaz i impune adoptarea de ctre laboratorul unitii de prefabricate, a reelelor de preparare a
betonului !n funcie de modificarea umiditii i granulozitii sorturilor de agregate(
% asigur respectarea ritmului i ordinea livrrilor de beton proaspt(
% controleaz efectuarea de ctre laboratorul de serviciu a !ncercrilor asupra betonului proaspt, !n
unitate(
% adopt imediat msurile ce se impun, la sesizarea laboratorului unitii, privind apariia de rezultate
necorespunztoare la !ncercrile efectuate pe componentele betonului sau pe betonul proaspt(
% identific liniile tehnologice la care s%au livrat betoane ai cror parametri au rezultat necorespunztor "pe
betonul !ntrit# i comunic datele efilor de secii "ateliere# etc.
1.*. Pentru lucrul !n schimburile & i * conductorul centralei "staiei# va fi suplinit de un lociitor "ad$unct#
cruia !i revin sarcinile indicate la pct.1.& din prezenta anex, !ns numai pentru schimbul !n care este
programat.
!" O-(*at)*ii >)-(*at)*.1@ c(nt*a1(i d( 0(t)n sunt !n subordinea direct a conductorului centralei sau
lociitorului acestuia i rspund de'
% dozarea componentelor betonului !n conformitate cu reelele stabilite de laboratorul unitii(
% malaxarea corespunztoare a betonului(
% sesizarea imediat a conductorului staiei pentru luarea msurilor ce se impun, !n cazul constatrii
neadaptrii de ctre laboratorul unitii a reelelor de beton !n funcie de schimbarea umiditii i
granulozitii agregatelor, constatarea unor defeciuni la instalaiile de alimentare cu materii prime, dozare,
preparare a betonului etc.(
% !ngri$irea utila$elor pe care le au !n primire, manipularea corect, splarea utila$elor de preparare a
betonului la terminarea schimbului sau !n cazul unor !ntreruperi de funcionare mai mari de 1 or la
temperaturi ale mediului ambiant sub &0
<
C i de 1/& or la temperaturi peste &0,0
<
C, golirea complet i
splarea buncrelor de beton ale centralei "staiei# la terminarea schimbului sau dup !ntreruperi de
alimentare mai mari de 1 "1/&# or, sau la modificarea clasei betonului.
Duncia de operatori se !ncredineaz unor muncitori calificai sau tehnicieni atestai, de organele care au
atestat centrala "staia# de betoane.
3" &n /.nc<i( d( v)1.+.1 -*)d.c<i(i 9i ,-(ci/ic.1 .nit2<ii d( -*(/a0*icat(, personalul centralei se
completeaz dup caz, cu'
% responsabil "gestionar# pentru materiale componente "agregate, ciment, aditivi, adaosuri#(
% mecanici i electricieni !ntreinere i exploatare, muncitori depozite etc.
;umrul, atribuiile i obligaiile ce revin personalului de la pct.* din prezenta anex, se vor preciza prin
regulamentul de organizare i funcionare al unitii.
3" La0)*at)*.1 .nit2<ii d( -*(/a0*icat( a.t)*i;at, este condus de un inginer sau subinginer i exercit i
atribuiile de laborator al centralei "staiei# de beton, precum'
% !ntocmirea i afiarea programului pe schimburi pentru laboratorul ce deservete centrala de beton(
% efectuarea corect i cu frecvena impus a !ncercrilor, pentru verificarea calitii materialelor
componente i a betonului proaspt i !ntrit i informarea operativ a conducerii unitii conductorului
centralei de betoane i propunerea msurilor ce trebuie adoptate !n funcie de situaia concret(
% adaptarea operativ a compoziiei betoanelor preparate !n funcie de caracteristicile reale ale
materialelor aprovizionate, umiditatea agregatelor etc.(
% analiza i prelucrarea rezultatelor !ncercrilor efectuate i informare operativ a conducerii unitii,
conductorului centralei "staiei# de betoane i a compartimentului .Z asupra calitii betoanelor
preparate i a msurilor de meninerea sau modificare a compoziiilor betoanelor preparate etc.
5" A.dit.1 int(*n, referitor la meninerea condiiilor de atestare i implementare a sistemului de asigurare
a calitii la centrala de beton se va efectua de personal independent fa de activitatea staiei !n
conformitate cu prevederile sistemului de asigurare a calitii adoptat. .uditul intern se efectueaz
trimestrial i ori de c)te ori este cazul "rebuturi, modificri !n sistemul calitii i personalului cu impact
asupra calitii betonului proaspt#.
6" At(,ta*(a 9(/.1.i c(nt*a1(i 9i a -(*,)na1.1.i va fi fcut intern, !n prezena reprezentantului
organismului de control, pe teritoriul cruia funcioneaz unitatea de prefabricate. .testarea odat
efectuat, este valabil & ani.
9top:

An(Fa ="!"
$*ad.1 d( )+)7(nitat( a1 0(t)n.1.i
8.&.1. @radul de omogenitate al betonului se determin !n funcie de valorile exprimate !n ;/mm
&
ale
abaterii 1 i a rezistenei medii Sn conform prevederilor din tabelul 8.&.1.
Ta0(1.1 ="!"1"
@radul de omogenitate
Aaloarea raportului
, M <,-3<
,, <,-3< I <,830
,,, E <,830
8.&.&. .baterea standard 1n se determin pentru un numr de minimum 1- rezultate !nregistrate !ntr%o
perioad de maximum * luni.
!n care' depinde de numrul rezultatelor analizate i de valorile din tabelul 8.&.&.
Ta0(1.1 ="!"!"
n 1- 13 14 18 &< && &+ &- &4 L*<

1,1+ 1,1& 1,11 1,<8 1,<4 1,<- 1,<+ 1,<& 1,<1 1,<<
S, un rezultat oarecare din grupul analizat
% valoarea medie a rezultatelor obinute
n numrul total de rezultate.
8.&.*. Pentru evaluarea gradului de omogenitate se admite eliminarea a cel mult 1<H din numrul total de
rezultate analizate !n situaia !n care acestea se situeaz !n afara intervalului'
valori !n ;/mm
&
NOTG Coeficienii prevzui !n tabelul 8.&.&. se aplic numai la stabilirea gradului de omogenitate al
betonului( pentru stabilirea clasei betonului se aplic coeficienii prezentai !n tabelul 3.*.1.
9top:

An(Fa 18"1"
C)nt*)1.1 (1(+(nt(1)* -*(/a0*icat(
C)nt*)1.1 ini<ia1
Principalele aspecte care trebuie verificate !n cadrul unei inspecii iniiale pe antier, !naintea instalrii
elementelor prefabricate, sunt'
a# ci de acces pentru elemente i echipamente(
b# existena organizrii generale de antier(
c# existena unui echipament adecvat pentru ridicare(
d# existena unui echipament adecvat pentru lucrul de siguran(
e# posibile lucrri provizorii, precum spri$iniri, schele, suporturi temporare(
f# documentaie privind abateri admise pe antier la operaiile de asamblare.
#(*i/ic2*i 1a *(c(-<i(
Controlul pentru acceptarea elementelor prefabricate pe antier, se face pe baza urmtoarei liste de
verificri'
Aerificri de recepie a elementelor prefabricate
7biect Proprietate 6etod Drecven .ciune
?lemente 6arcare ,nspecie
vizual
Diecare
element
1emntura pe
bonul de livrare
i notarea
imperfeciunilor
?lemente ,mperfeciuni
evidente
,nspecie
vizual
Diecare
element
1emntura pe
bonul de livrare
i notarea
imperfeciunilor
?lemente .spectul
feelor
!mbinrilor
,nspecie
vizual
Diecare
element
1emntura pe
bonul de livrare
i notarea
imperfeciunilor
Piese/
dispozitive
2ip, integritate
i
,nspecie
vizual
Diecare
element
1emntura pe
bonul de livrare
de ridicare
!nglobate
!n element
compatibilitate i notarea
imperfeciunilor
#(*i/ic2*i ,.-1i+(nta*(
1e pot prevedea verificri suplimentare, cum ar fi'
Aerificri de recepie a elementelor prefabricate
7biect Proprietate 6etod Drecven .ciune
?lemente 2olerane
geometrice
Conform
standardelor
sau clauzelor
contractuale
n caz de
dubiu
>aport
adecvat
?lemente Beschiderea
i lungimea
fisurilor
Prin msurare
direct cu lupa
de fisuri i
ruleta
Bac se cere >aport
adecvat
?lemente Dorma
!mbinrilor i
dimensiunea
Prin msurare
direct cu ruleta
n caz de
dubiu
>aport
adecvat
?lemente .lte
caracteristici
Conform
standardelor
sau clauzelor
contractuale
Conform
standardelor
sau clauzelor
contractuale
>aport
adecvat
9top: