Sunteți pe pagina 1din 1

Baltig Emanuel , MG III, seria C, grupa 28

Efectul protector al apendicectomiei fata de rectocolita ulcero-hemoragica


Aleandra !"an,#$%oll&,Elisa'eth Berger,($Geoffro&

)e*ista Gastroenterol Clin Biol,2++,,2-.2/0-212
)e"umat
Introducere
)ectocolita hemoragica2)C34 este o 'oala inflamatorie intestinala ,cu o cau"a
necunoscuta inca si a carei manifestare e re"ultatul interactiunii intre factorii de mediu si
terenul genetic$
#intre acesti factori,fumatul2ta'agismul4 a fost cel mai 'ine studiat,sta'ilindu-se ca
prote5ea"a producerea )C3 si reduce de"*oltarea ei$ Alti factori,ca cei infectiosi si
conditiile de *iata din copilarie au un rol contro*ersat $
6copul .
(entru a determina, printr-un studiu de ca"-control, relatia dintre apendicectomie si
de'utul ulterior al )C3,intr-o populatie france"a$
(acienti si metode .
,-+ de pacienti cu )C3,urmariti in perioada ,088- ,008, au fost inclusi in studiu, in
functie de *arsta278- - ani4 si se, prin metoda perechilor,alaturi de ,-+ de su'iecti
martori,recrutati din centre de medicina pre*enti*a$
!rmatoarele date au fost adunate din registre medicale si printr-un chestionar standardi"at
in timpul consultatiilor sau prin telefon . antecedente de apendicectomie si
amigdalectomie inainte de *arsta de de'ut a )C3,ta'agismul si locul de re"identa$
)e"ultate
)ata de apendicectomie anterioara la pacientii cu )C3 a fost de 892,28,-+4 comparati*
cu /+,:921:8,-+4 in grupul de control2p;+,++,4$<u a eistat nici o asociere
semnificati*a intre )C3 si amigdalectomie 22-,/9 si 2=,/9 la martori respecti*e
ca"uri4$>a'agismul acti* a fost mai frec*ent in grupul de control 2/:94 decat in grupul cu
)C3 22-,/94,dar diferenta nu a fost semnificati*a2p;+,++=4$
In anali"a multi*ariata,riscul de a de"*olta o )C3 a fost semnificati* mai redus dupa o
apendicectomie anterioara2?);+,2: @ Inter*al de incredere;0-9. +,,/-+,-- @ p;=,+
-4
4$
Conclu"ie
6tudiul confirma,intr-o populatie france"a,asocierea in*ersa intre apendicectomie si
aparitia ulterioara a unei )C3,dupa a5ustarea factorului de risc-ta'agismul$