Sunteți pe pagina 1din 3

Ingrijiri la domiciliu

Norme de etica si deontologie in ingrijirea pacientului la domiciliu


Ingrijirile la domiciliu sunt ca o alternativa la spitalizare, respitalizare si spitalizare prelungita.
Avantaje:
Este mult mai ieftin sa ingrijesti acasa decat in spital. Se reduc cheltuielile hoteliere,
medicamente, materiale sanitare, hrana, de intretinere si administrative;
Reducerea riscului aparitiei infectiilor intraspitalicesti;
Beneficiul fizic si psihic al pacientului de a fi ingrijit in mediul sau, alaturi de familie;
Medicul de familie si specialistul, pot sa urmareasca prin intermediul furnizorilor
autorizati, care este evolutia pacientului si poate interveni, daca este cazul;
Se creeaza sentimentul de securitate al pacientilor care pleaca acasa fie dupa eternare,
fie de la ca!inetul medicului de familie, fie din am!ulatoriu de specialitate;
Dezavantaje:
~ Situatiile inregistrate la domiciliu depasesc uneori posi!ilitatea de interventie a echipelor
medicale necesitand cadrul institutional
"rin #ngrijire la domiciliu se #ntelege orice activitate de #ngrijire medicala prestata de
personal specializat, la domiciliul pacientului, care contri!uie la #m!unatatirea starii de !ine a
acestuia din punct de vedere fizic si psihic.
Beneficiarii #ngrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu afectiuni acute si$sau cronice,
care prezinta un anumit nivel de dependenta si o capacitate limitata de a se deplasa la o unitate
sanitara #n vederea asigurarii #ngrijirilor am!ulatorii recomandate de medici.
%sigurarea asistentei medicale si a #ngrijirii la domiciliul !olnavului este efectuata #n
conformitate cu nivelul de pregatire profesionala a furnizorilor acestor servicii.
%sistenta medicala asigura urmatoarele ingrijiri la domiciliu &
~ Monitorizarea parametrilor fiziologici& temperatura, respiratie, puls, tensiune arteriala,
diureza, scaun
~ 'oaleta pacientului cu pro!leme medicale si$sau imo!ilizat&
( toaleta partiala;
( toaleta totala, la pat;
( toaleta totala, la !aie, cu ajutorul dispozitivelor de sustinere
~ Manevre terapeutice&
( administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, su!cutanat,
intradermic, intravezical pe sonda vezicala, prin perfuzie endovenoasa, pe suprafata
mucoaselor, pe seringa automata, peridural pe cateter;
( masurarea glicemiei cu glucometrul;
~ 'ehnici de #ngrijire chirurgicala&
( #ngrijirea plagilor simple si suprainfectate;
( #ngrijirea escarelor multiple;
( #ngrijirea tu!ului de dren; etc
Principii generale de etica si deontologie:
"rincipiile fundamentale in !aza carora se eercita profesia de asistent medical generalist,
profesia de moasa si profesia de asistent medical pe teritoriul Romaniei sunt urmatoarele&
a) eercitarea profesiei se face eclusiv in respect fata de viata si de persoana umana;
!) in orice situatie primeaza interesul pacientului si sanatatea pu!lica;
c) respectarea in orice situatie a drepturilor pacientului;
d) cola!orarea, ori de cate ori este cazul, cu toti factorii implicati in asigurarea starii de sanatate
a pacientului;
e) acordarea serviciilor se va face la cele mai inalte standarde de calitate posi!ile, pe !aza unui
nivel inalt de competente, aptitudini practice si performante profesionale fara niciun fel de
discriminare;
f) in eercitarea profesiei asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali tre!uie
sa dovedeasca loialitate si solidaritate unii fata de altii in orice imprejurare, sa isi acorde colegial
ajutor si asistenta pentru realizarea indatoririlor profesionale;
g) asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali tre!uie sa se comporte cu cinste
si demnitate profesionala si sa nu prejudicieze in niciun fel profesia sau sa su!mineze increderea
pacientulu
%sistentul medical generalist, moasa si asistentul medical tre!uie sa evite in eercitarea
profesiei atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei si sa evite tot ceea ce este incompati!il cu
demnitatea si moralitatea individuala si profesionala.
%sistentul medical generalist, moasa si asistentul medical au o!ligatia sa manifeste o
conduita ireprosa!ila fata de !olnav, respectand intotdeauna demnitatea acestuia.
In caz de pericol pu!lic, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical nu au
dreptul sa isi a!andoneze !olnavii, cu eceptia unui ordin formal al unei autoritati competente,
conform legii.
%sistentul medical generalist, moasa si asistentul medical sunt raspunzatori pentru fiecare
dintre actele lor profesionale. "entru riscurile ce decurg din activitatea profesionala, asistentii
medicali generalisti, moasele si asistentii medicali din sistemul pu!lic sau privat incheie o
asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala. Incredintarea atri!utiilor
proprii unor persoane lipsite de competenta constituie greseala deontologica.
%sistentul medical generalist, moasa si asistentul medical tre!uie sa comunice cu pacientul intr(o
maniera adecvata, folosind un lim!aj respectuos, minimalizand terminologia de specialitate pe
intelesul acestora.
%sistentul medical generalist, moasa si asistentul medical tre!uie sa evite orice modalitate de a
cere recompense, altele decat formele legale de plata.