Sunteți pe pagina 1din 5

Infartul Miocardic Acut

1.Definitie
Infarctul reprezinta necroza unei portiuni din muschiul inimii, ca urmare a ischemiei prelungite, ce se produce prin
scaderea fluxului de sange ce iriga muschiul inimii. Aceasta se datoreaza fie unui spasm la nivelul arterelor coronare fie
datorita obstruarii lumenului unei ramuri a arterelor coronare.
2.Culegerea de date-Identificarea persoanei
- Nume i prenume: C-tin umitru
- !"rst#: $% ani
- ata intern#rii: &'.($.()
- *ex: +
- ,reutate: '& -g
- .n#l/ime: &,)0cm

Mediul familial
- *tarea civil#: c#s#tori
- Copii: doi
- 1ela/ia cu copiii: bun#
- 2ersoane care pot fi anun/ate: so/ia
- Adresa, telefon: 3ud. Iai
Mediu profesional
- 2rofesie: 4
- 5oc de munc#: 4
Mediul social
- Na/ionalitate: rom"n#
- 1eligie: ortodox#
- 1ela/ii cu exteriorul: a primit vizite din parte familiei, rudelor

4.Etiologie
Motivele internrii:
dureri retrosternale violente, f#r# iradiere ap#rute 6n 3urul orei & care l-au trezit pe pacient din somn, cu cretere 6n
intensitate progresiv, 6nso/ite de transpira/ii profuze.
Antecedente personale: apendicectomie, hernie inghinal#
Antecedente heredo-colaterale: mama, )7 ani, 89A: tata ); ani, astm bronic:
Istoricul olii: pacient cu factori de risc coronarieni ,fost fum#tor, ,sindrom dislipidemic, oscila/ii tensionale,
prezint# de 0 zile dureri cu caracter anginos, la temperaturi sc#zute cu durata de &( minute
Nu a urmat nici un tratament ambulator p"n# pe &',.($.() ora & c"nd o durere retrosternal# violent# l-a trezit din somn,
cu cretere progresiv# 6n intensitate motiv pentru care se prezint# la spital unde se documenteaz# I+A.
Diagnostic: I!"A#C$ MI%CA#DIC AC&$
- Alte probleme cu s#n#tatea: nu
- 9ratament 6n curs: nu urmeaz#
- Alergii cunoscute: nu are
<biceiuri -Alcool: consumator ocazional
- 9utun: fost fum#tor 7( /igarete=zi
- 1epaos: somn &(-&&h=zi
- <binuin/e alimentare: normale
- >xprimare: greoaie
- ,rad de informare: este interesat de boal# i de vindecarea ei.
2sihologia 6n raport cu boala -,radul de informare al antura3ului: din relat#rile medicului
- Convorbire cu medicul: termeni obinui/i.
'emne si simptome (
-durerea toracica ?retrosternala sau precordial#@ de intensitate mare, cu caracter de constrictie, gheara, apasare,
presiune sau sufocare, care iradiaza la baza gatului, in umar, in membrul superior stang uneori 6n epigastru.
- faciesul din infarct miocardic acut cu colaps este palid, acoperit de transpira/ii reci
- ispneea
- 9A poate fi u or crescut# ?datorit# ac iunii stresante i durerii@, normal# sau sc#zut#.
-:paloare, tegument rece i umed, puls rapid filiform, alterarea st#rii generale, oligurie grav#.
!evoi fundamentale dup modelul conceptual al )irginiei *enderson
- N>!<IA
- +ANIA>*9B1I > IN>2>N>NCB - +ANIA>*9B1I > >2>N>NCB
- *D1*A > IAICD59A9>
& A respira i a avea o bun# circula/ie
Necesit# oxigenoterapie
Afec/iunea: infarct miocardic acut anterior
0 A se alimenta i a se hidrata
Consum de lichide 6n func/ie de nevoi
Alimentarea i hidratatarea prin perfuzie.
urere violent#
7 A elimina iureza normal#
+ic/iuni fiziologice
9ranzit intestinal fiziologic
$ A se mica i a men/ine o postur# corect#
+ic#ri active i pasive ale membrelor
*enza/ia de neputin/#
2iedici 6n micare urere
; A dormi i a se odihni
*omn %-) ore
*tare de disconfort
Afec/iunea Anxietatea
% A se 6mbr#ca i a se dezbr#ca
!estimenta/ia curat# i adaptat# situa/iei
Imposibilitatea de a se 6mbr#ca i a se dezbraca
urerea ca o senza/ie de arsur#, ghear# Imobilizare la pat
) A men/ine temperatura corpului 6n limite normale
Afebril 7%,%EC
' A fi curat, 6ngri3it i a avea tegumentele prote3ate
Are cunotin/e igienice, este 6ngri3it i cu tegumentele curate
*e realizeaz# toaleta zilnic#, c"t bolnavul este imobilizat, de c#tre asistenta medical#
Afec/iunea nu permite efectuarea toaletei de c#tre pacient
F A evita pericolele
Acuitate vizual#, auditiv#
!ulnerabilitate fa/# de pericole
*tare generala alterat#
&( A comunica !erbal, gesturi
2acient cooperant
<boseal#
urerea
&& A ac/iona conform credin/elor i valorilor sale
5ibertatea de a ac/iona conform propriilor credin/e
Imposibilitatea de a practica, realiza i de a participa la practicele religioase
*itua/ia de criz#
urerea Imobilitatea
&0 A fi preocupat 6n vederea realiz#rii
2rezint# motiva/ie 6n cele ce face
*entiment de inferioritate i pierdere a imaginii de sine
Constr"ngere fizic#
&7 A se recreea destindere Inactivitate
*tare general# afectat#
&$ A 6nv#/a 2acientul prezint# interes fa/# de problemele legate de s#n#tate i acord# interes educa/iei pentru
s#n#tate
Nesiguran/# i fric# de necunoscut.Neobinuin/# 6n abordarea anumitor ac/iuni pentru redob"ndirea s#n#t#/ii Arica
*tresul

interventii de laorator
?&@ electrocardiograma ?>C,@,
?0@ mar-erii serici cardiaci,
?7@ imagistica cardiac# i
?$@semne nespecifice de necroz# i inflama/ie tisular#.

Interventii paraclinice
>G,,>C,,>5>C1<CA1<,1A+A,1AI<,1AAIA 9<1ACICA,>C<CA1I<,1AAIA,I+A,I*9ICA C<+2D9>1IHA9A
+lan de ,ngri-irire
&'.($.()- ureri retrosternale violente
Ioc apexian.
*ub tratamentul beta blocant, antiagregant, anticoagulant, nitrat, durerile au persistat motiv pentru care s-a
practicat tromboliza cu +etalJse: ulterior reap#r"nd durerile .
*e recomand# coronarografie.>G,: 1* '(=min, >nzimatic: CG+K F$u=l, 9,< 7&(u=l, 58 &00$u=l
&F.($.() *e efectueaz# coronarografie: stenoz# F(L 5A, stenoz# %(L 1CA*e practic# 29CA cu stent acoperit cu
reducerea gradului de stenoz# la (L
>volu/ie favorabil# f#r# angin#. 1* '(=min, 9A &((=%;mm8g2lavix );mgAspenter &((mg,5o-ren &(mg
0(.($.() Artere pulsatile,2ansament inghinal curat,
urere vag# precordial# ap#rut# 6n inspir profund,A#r# frec#tur# pericardic#.9rat:2lavix );mg,Aspenter
&((mg,5o-ren &(mg
0&.($.() Asimptomatic 2uls prezent la pedioase i tibiale,2ansament inghinal curat,iurez# &)((ml
1* '0=min, 9A &&;='(mm8g
>volu/ie favorabil# f#r# angin#.8iperlipoproteinemie sub tratament cu 5escol Colesterol &F7mgL, 85 70mg
L, 55 F%mgL, 9, 70$mgLCG+K &&u=l
+en/ine tratamentul cu 2lavix minim % luni.iet# hiposidat#, hipolipidic#.

$ratamentul specific al infarctului de miocard acut ce consta in:
montarea unei linii venoase:
monitorizarea continu# a pacientului: ?tensiune arterial#, electrocardiogram#, stare general#@:
recoltarea analizelor de urgen #:
oxigenoterapie:
nitroglicerin# sublingual i perfuzie intravenoas#:
analgezice ?algocalmin, mialgin@:
aspirin# ? i eventual clopidogrel@, heparin#: +orfina este un analgezic extrem de eficient pentru durerea asociat# cu
infarctul miocardic
tratament fibrinolitic ?6n cazul 6n care pacientul se prezint# la spital la mai pu in de &0 ore de la debutul infarctului
miocardic acut@ cu strepto-inaza sau alte trombolitice. Aceste medicamente dizolv# cheagurile de s"nge i
restabilesc fluxul normal de s"nge prin arterele coronare. +#rimea zonei din mu chiul inimii care a suferit infarctul
poate fi sc#zut# dac# fluxul este restabilit foarte devreme. ar timpul este de o importan # ma3or#M ac# apar
6nt"rzieri, beneficiul metodei este sc#zut:
o alt# variant# de tratament pentru redeschiderea arterei coronare implicate 6n infarctul miocardic acut este
angioplastia coronarian# a arterei implicate 6n infarctul de miocard ?6n centrele 6n care exist# laborator de
cateterism i 6n situa ii selectate@:
se continu# tratamentul cu heparin#, betablocante ?de ex. metoprolol@, aspirin# i eventual clopidogrel, precum i
alte medicamente care 6mbun#t# esc func ia inimii, 6n func ie de situa ia pacientului:
tratamentul anxiet# ii ?frecvent# la pacien ii cu infarct miocardic acut 6n primele 0$-$' ore@: diazepam, alprazolam,
hidroxizin.
ED&CA.IA +E!$#& '/!/$A$E
2revenirea apari/iei I+A ?profilaxia primar#@ i prevenirea recidivelor ?profilaxia secundar#@ se face prin combaterea
factorilor de risc.
*uprimarea fumatului i a hipertrigliceridemiei reprezint# o alt# m#sur# de profilaxie, confirmat# i prin studii de
angiografie.
>a se realizeaz# prin normalizarea ponderal# i regim alimentar s#rac 6n gr#simi saturate i dulciuri. .n cazurile 6n care
nivelul colesterolului nu scade dup# aceste m#suri, se asociaz# i medicamente hipocolesterolemiante.
9ratarea corect# a diabetului zaharat, c"nd acesta este prezent, deoarece el are rol aterogen prin hiperlipidemia asociat#.
9ratamentul hipertensiunii arteriale are rol ma3or at"t 6n prevenirea I+A, c"t i a recidivelor.
>xerci/iul i antrenamentul fizic, efectuate cu regularitate prin micare, gimnastic# i sporturi uoare care combat
sedentarismul, au rol 6nsemnat 6n profilaxia secundar# i amelioreaz# evident prognosticul.
Alte m#suri cu efecte 6n prolilaxia secundar# a I+A sunt administrarea de beta-blocante, nitra/i, antagoniti ai calciului i
antiagregante plachetare.
Internarea 6n spital este un prile3 de a reduce ritmul i felul de via/# al bolnavului i de anumite deprinderi d#un#toare.
1egimul de via/# intraspitalicesc trebuie s# fie individualizat dup# natura bolii i starea bolnavului: el este hot#r"t
6ntotdeauna de c#tre medic i aplicat i supravegheat de c#tre asistent#. Asistenta va a3uta bolnavul s#-i exprime
sentimentele propri i s# discute despre ele: Nimaginea de sineO, rela/ii familiale, probleme sexuale, fric#, depresie,
g"nduri suicidare, etc.
Kolnavul va fi informat 6n legatur# cu boala sa, complica/iile i tratamentul acesteia. 5a externare i se va exlica clar modul
de administrare a medicamentelor c"t i regimul de via/# i alimenta/ia care trebuie repetate. 2acientul va intra 6ntr-un
program de supaveghere medical# care const# 6n efectuarea unor examene clinice i paraclinice la diferite intervale.
1einser/ia familial# i profesional# a pacien/ilor post-infarct este foarte important# at"t pentru pacient c"t i pentru
apropia/i, un rol important 6n acest# reinser/ie av"nd sfaturile acordate de medic i asistenta medical#.
#%0&0 A'I'$E!$EI MEDICA0E
Asistenta medicala are un rol principal in crearea pentru bolnav a unui mediu psihologic favorabil.
>a trebuie sa inspire bolnavului incredere in tratament si insanatosire.
Asistenta medical# este obligat# s# noteze toate datele referitoare la evolu/ia clinic# a bolnavului. 9rebuie s# asigure
repausul fizic al bolnavului asigur"nd pozi/ia corect# 6n pat ?cea semiez"nd#@, efectuarea zilnic# a masa3ului gambelor i
picioarelor pentru prevenirea trombozelor.
easemeni trebuie s# fie preocupat# de confortul psihic al bolnavului prote3"ndu-l de vizitatorii numeroi, g#l#gioi,
ne6n/elegerile familiale sau profesionale ce pot fr"na evolu/ia favorabil#.
9rebuie evitate vizitele lungi si obositoare din partea apartinatorilor precum si incarcarea bolnavului cu gri3ile familiale si
ale locului de munca.
.n bolile cardiovasculare dieta reprezint# adesea un factor esen/ial. 1egimul hiposodat, hidratarea corect# sunt extrem de
utile 6n evolu/ia bolnavului.
Asigurarea tranzitului intestinal este capital# pentru aceti bolnavi av"nd 6n vedere c# eforturile mari de defeca/ie pot fi
fatale 6ntr-un infarct miocardic.
Asistenta va avea gri3a ca alimentatia sa fie fractionata in cantitati mici, repetate.
In primele zile va administra bolnavului lichide si pireuri, date cu lingura, cat mai incet, ceaiuri,compoturi, supe, lapte
,sucuri de fructe, oua moi, pireuri de cartofi.
+ai tarziu, cand se largeste regimul alimentar, se vor evita alimentele meteorizante sau care intarzie tranzitul
intestinal.Imobilizarea la pat predispune bolnavul la constipatie, care trebuie combatuta cu clisme uleioase sau laxative
usoare
Asistenta medicala trebuie sa supravegheze bolnavul cu o atentie deosebita, deoarece in cursul infarctului miocardic pot
sa apara numeroase complicatii.7
>a va urmari frecventa si ritmicitatea pulsului, 9.A., culoarea fetei si a tegumentelor, starea generala a bolnavului.
*istemul de alarma al aparaturii de monitorizare nu scade obligatiile asistentei de a sesiza din timp prodromul sau
instalarea complicatiilor: socul cardiogen, insuficienta cardiaca globala, edemul pulmonar acut,tulburarile de ritm si de
conducere, sau oprirea inimii.
5a cea mai mica suspiciune, asistenta instiinteaza medicul si indeplineste dispozitiile directe si momentane ale acestuia
cu tehnicile obisnuite cunoscute.