Sunteți pe pagina 1din 7

CONTABILITATEA NUMERARULUI (MIJLOACELOR BNETI)

Contabilitatea numerarului n casierie


Problema 1.
Date iniiale:
1. Soldul numerarului n casierie la nceputul zilei de 1 octombrie 200X 200000 lei;
Operaiunile economice eec!ua!e "n ca#ierie "n luna oc!om$rie %&&'
Data Documentul i coninutul operaiunilor Suma, lei
1 2 3
0610 Cecul AA nr. &&())*%+ i ,i#po-iia .e "nca#are nr.%/). S!a primit
numerar din contul curent pentru plata salariului pe luna septembrie "#0 300
0610 Bor.eroul .e pla!0 nr.1/&. S!au ac$itat salariile "20 300
0#10 ,i#po-iia .e "nca#are nr.%/(. S!au ncasat mi%loace b&neti pentru
produsele 'ndute prin ma(azinul propriu, inclusi' )*+ 2 200
0"10 2oaia .e 30r#0m"n! nr.%1& S!a depus la contul curent salariul neridicat 60 000
0"10 2oaia .e 30r#0m"n! nr.%11. S!au depus n contul curent mi%loace b&neti
din 'nzarea produselor prin ma(azinul propriu 2 200
0"10 ,i#po-iia .e "nca#are nr.%//. S!a restituit a'ansul acordat anterior
d!lui +,lorea -.
1010 ,i#po-iia .e pla!0 nr.%+(4 .econ!ul .e a3an# nr.)%. /n(inerului!e0
DSandu& i se restituie c$eltuielile suportate din cont propriu 2.0
1310 ,i#po-iia .e "nca#are nr.%/5. S!au ncasat mi%loace b&neti de la
economistul 12odreanu pentru 0oaia de odi$n& procurat& "#0
1310 ,i#po-iia .e "nca#are nr.%/6. S!au ncasat mi%loace b&neti de la
contabilul *2reu pentru 0oaia de odi$n& procurat& "30
1.10 2oaia .e 30r#0m"n! nr.%1%. S!au depus la contul curent mi%loace b&neti
pentru 0oile de odi$n& procurate de an(a%ai

1".0
1310 ,i#po-iia .e "nca#are nr.%/+. S!au ncasat mi%loace b&neti pentru
produsele 'ndute prin ma(azinul propriu, inclusi' )*+

3 100
1310 2oaia .e 30r#0m"n! nr.%1). S!au depus n contul curent mi%loace b&neti
din 'nzarea produselor prin ma(azinul propriu 3 100
2010 Cecul AA nr. &&())*%* i ,i#po-iia .e "nca#are nr.%/*. S!au primit
mi%loace b&neti din contul curent pentru ac$itarea concedialelor 1.0 #00
2010 ,i#po-iia .e pla!0 nr. %+/. S!a ac$itat plata pentru concedii an(a%ailor
ntreprinderii 1-# .00
2110 7roce#ul 3er$al pri3in. in3en!arierea nr.%6 i ,i#po-iia .e "nca#are
nr.%5&. S!au ncasat mi%loace b&neti de la ma(azionerul 4Sta'er pentru
'alorile materiale stabilite lips& la in'entariere 3.0
2310 ,i#po-iia .e pla!0 nr.%+5. S!a eliberat a'ans merceolo(ului +5opa
pentru c$eltuieli de deplasare #.0
2-10 ,i#po-iia .e pla!0 nr.%+6. S!a eliberat a'ans economistului D2ebotaru
pentru c$eltuieli de deplasare -00
2310 ,i#po-iia .e pla!0 nr.%++. S!a eliberat a%utor material muncitorului
62o%ocaru 3.0
2"10 ,i#po-iia .e "nca#are nr.%51 S!au ncasat mi%loace b&neti din 'nzarea
computerului 0irmei 7*iitorul8 S69, inclusi' )*+ 12 000
3010 2oaia .e 30r#0m"n! nr.%1( S!au depus n contul curent mi%loace b&neti
din 'nzarea computerului 12 000
3010 ,i#po-iia .e "nca#are nr.%5%. S!au ncasat aporturile 0ondatorilor n
capitalul statutar 1 000
3110 2oaia .e 30r#0m"n! nr.%1/. S!au depus n contul curent mi%loace b&neti 3 000

Con!a$ili!a!ea numerarului "n con!ul curen! "n mone.a naional0
Problema 2. :ntocmii Jurnalul .e "nre8i#!r0ri cronolo8ice pentru luna martie 200X i
determinai soldul contului 2-2 7 Conturi curente n moned naional8 con0orm situaiei la 1
aprilie 200X
Date iniiale:
)abelul 32
Operaiunile economice eec!ua!e la "n!reprin.erea 9:la!eni;< =.R.L. "n luna mar!ie %&&'
;rc
rt
Documentul i coninutul operaiunilor economice Suma, lei
1 2 3
1 Or.inul .e pla!0 nr. /51. 9a 2 martie 200X s!au ncasat mi%loace b&neti de
la ntreprinderea 7,luiera8 S+ pentru ser'iciile prestate, inclusi' )*+
32 000
2 Or.inul .e pla!0 nr. %)5. 9a 2 martie 200X s!au primit mi%loace b&neti de la
ntreprinderea 71olita8 S69 pentru ser'iciile prestate, inclusi' )*+
2 000
3 Or.inul .e pla!0 nr. 1/5. 9a 3 martie 200X s!a trans0erat ntreprinderii
7Doina8 S+ plata pentru c$irie pe luna aprilie 200X, inclusi' )*+
6 .#0
- No!a .e con!a$ili!a!e nr. / 9a - martie 200X s!au plasat mi%loace b&neti n
contul de depozit 30 000
6 Or.inul .e pla!0 nr. )5/. 9a 6 martie 200X s!au ncasat mi%loace b&neti de
la ntreprinderea 7<nau0 2128 S69 pentru ser'iciile prestate, inclusi' )*+ 3. 000
3 Cecul AA nr. &&())*%5. 9a 6 martie 200X de la contul curent s!au ridicat
mi%loace b&neti n numerar pentru plata salariului pe luna precedent& 1. 663,61
# Or.inul .e pla!0 nr. 1/+. 9a 6 martie 200X s!a trans0erat plata pentru primele
de asi(urare obli(atorie de asistena medical& pentru luna precedent& 1#2,6-
" Or.inul .e pla!0 nr. 1/*. 9a 6 martie 200X s!a trans0erat plata cotizaiilor de
asi(urare social& pentru luna precedent& . 2"6,.3
10 No!a .e !ran#er nr. )1)1. 9a 6 martie 200X s!a trans0erat comisionul b&ncii
pentru eliberarea numerarului 1#6,36
11 No!a .e !ran#er nr. (//)%. 9a 6 martie 200X s!a trans0erat comisionul b&ncii
pentru e=ecutarea documentelor de plat& 1.
12 No!a .e !ran#er nr. (//)). 9a 6 martie 200X s!a trans0erat comisionul b&ncii
pentru e=pedierea documentelor de plat& "
13 Or.inul .e pla!0 nr. 15&. 9a 6 martie 200X s!a trans0erat impozitul pe 'enitul
persoanelor 0izice pentru luna precedent& 2 .13,#0
1- Or.inul .e pla!0 nr. %51. 9a 10 martie 200X s!au ncasat mi%loace b&neti de
la ntreprinderea 7,laute=8 S+ pentru ser'iciile prestate, inclusi' )*+ 2 3.0
1. Or.inul .e pla!0 nr. 51. 9a 10 martie 200X s!au ncasat mi%loace b&neti de
la ntreprinderea 7Sperana8 S+ pentru ser'iciile prestate, inclusi' )*+ 1 6.0
16 Or.inul nr. &&%(6. 9a 11 martie 200X s!au depus la contul curent mi%loace
b&neti din casierie pentru perioada 1!10 martie 200X 3 600
13 No!a .e !ran#er nr. %6*&&&. 9a 11 martie 200X s!a trans0erat comisionul
b&ncii pentru deser'irea contului 200X 3
1# Or.inul .e pla!0 nr. 15/1. 9a 1- martie 200X s!au trans0erat mi%loace
b&neti ntreprinderii >1oldtelecom8 S+ pentru ser'iciile tele0onice, inclusi'
)*+
1 200
1" Or.inul .e pla!0 nr. 1%). 9a 13 martie 200X s!au ncasat mi%loace b&neti de
la ntreprinderea 76ada8 S+ pentru ser'iciile prestate, inclusi' )*+ 3 #.0
20 Or.inul .e pla!0 nr. %%. 9a 1" martie 200X s!au ncasat mi%loace b&neti de
la ntreprinderea 71ioara8 S+ pentru ser'iciile prestate, inclusi' )*+ - 200
21 No!a .e con!a$ili!a!e nr. 6 9a 2- martie 200X s!a nre(istrat dobnda pentru
depozitul bancar 33#
22 Or.inul .e pla!0 nr. %%%. 9a 2" martie 200X s!au ncasat mi%loace b&neti de
la ntreprinderea 71oara8 S+ pentru ser'iciile prestate, inclusi' )*+ . 200
;ot& 2on0orm e=trasului de cont soldul contului curent la 1 martie 200X constituie 2-2 .00 lei
Contabilitatea numerarului n Conturi curente n valut strin

Problema 3. :ntocmii 0ormulele contabile necesare
Date iniiale: :n 'ederea ac$it&rii contractului care pre'ede importul de m&r0uri, ntreprinderea
>*e(a8 S+ a prezentat la >1obiasbanc&8 o cerere n care solicit& procurarea a 20 000 ?@64
2ursul de 'nzare al 'alutei str&ine stabilit de banc& autorizat& constituie 13,#0.- lei pentru
1 ?@64, iar cursul de sc$imb 'alutar al A;1 la data respecti'& 13,33#. lei pentru 1 ?@64
5entru ser'iciile prestate ntreprinderea ac$it& b&ncii un comision n m&rime de 1B
Problema 4. :ntocmii Jurnalul .e "nre8i#!r0ri cronolo8ice pe luna 0ebruarie 200X ?0ectuai
calculele necesare C0&r& a ine cont de procedurile 'amale i c$eltuielile de transportD
Date iniiale: :ntreprinderea >2redo8 S+ a emis o 0actur& unui cump&r&tor din 6usia pentru
li'rarea ulterioar& a m&r0urilor cu 'aloarea contractual& de 10 000 dolari S@+ 2ostul e0ecti' al
m&r0urilor care urmeaz& a 0i li'rate constituie "0 000 lei 2lauzele contractului pre'&d ac$itarea
anticipat& C n m&rime de 100B D a m&r0urilor
2ursul de sc$imb al dolarului S@+ n raport cu leul moldo'enesc a constituitE
la data ncas&rii pl&ii anticipate de la cump&r&tor pentru li'rarea ulterioar& 13,3.3# lei
pentru 1 dolar S@+;
la data ntocmirii Declaraiei 'amale 12,"330 lei pentru 1 dolar S@+;
la data ntocmirii Ailanului contabil 13,-20 lei pentru 1 dolar S@+
)abelul 33
Operaiunile economice efectuate la ntreprinderea Credo .!. n luna februarie 2""#
;r
crt
2oninutul operaiunilor economice Suma, lei
1 2 3
1 S!a nre(istrat n contul 'alutar a'ansul n m&rime de 10 000 dolari S@+
pentru li'rarea ulterioar& de m&r0uri F
2 S!a re0lectat 'aloarea de 'nzare a m&r0urilor comercializate F
3 Se anuleaz& costul e0ecti' al m&r0urilor comercializate F
- Se ac$it& creanele pe termen scurt pri'ind 0acturile comerciale din contul
a'ansului primit anterior F
. Se re0lect& di0erenele de curs 'alutar a0erenteE
aD creanelor pe termen scurt pri'ind 0acturile comerciale
bD soldurilor mi%loacelor b&neti n contul 'alutar

F
F
Contabilitatea mi$loacelor b%ne&ti n alte conturi bancare
Problema '. :ntocmii Jurnalul .e "nre8i#!r0ri cronolo8ice pe luna noiembrie 200X pri'ind
micarea mi%loacelor b&neti la alte conturi bancare /ndicai documente %usti0icati'e n baza
c&rora operaiunile economice se re0lect& n conturile contabile Determinai soldul 0inal al
conturilor de numerar
Date iniiale: 9a 0111200X ntreprinderea >,lu=8 S+ dispunea de urm&toare in0ormaie
pri'ind soldurile iniiale ale conturilor
(nformaia pri)ind soldurile conturilor sintetice la "1.11.2""#
;r cont,
subcont Denumirea contului, subcontului Suma, lei
2-2 2onturi curente n 'aluta naional& 2#0 000
2--1 +crediti'e 30 000
Operaiunile economice eec!ua!e la "n!reprin.erea >2lu;< =.A. "n noiem$rie %&&'
;r
crt
2oninutul operaiunilor economice Suma, lei
1 2 3
1 Se ac$it& din contul acrediti'ului 0acturile ntreprinderii >Solo8 S69 30 000
2 5e seama mi%loacelor b&neti proprii se desc$ide acrediti'ul pentru
decont&rile cu ntreprinderea >Sperana8 S+E
aD suma acrediti'ului 130 000
bD comision b&ncii 100
3 Se ac$it& din contul acrediti'ului 0acturile ntreprinderii >Sperana8 S+
pentru materialele procurate 11# 000
- 5e seama creditelor bancare pe termen scurt se desc$ide acrediti'ul pentru
decont&rile cu ntreprinderea >Aonaris8 S69 #0 000
. Se 'ireaz& n contul curent soldul neutilizat al acrediti'ului desc$is pentru
decont&rile cu ntreprinderea >Sperana8 S+ F
6 Se ac$it& din contul acrediti'ului 0acturile ntreprinderii >Aonaris8 S69
pentru materialele procurate 33 000
3 Soldul neutilizat al acrediti'ului desc$is pentru decont&rile cu ntreprinderea
>Aonaris8 S69 se 'ireaz& la diminuarea datoriei 0a& de instituia bancar& F
Con!a$ili!a!ea !ran#erurilor .e numerar "n e;pe.iie ?i a .ocumen!elor
$0ne?!i
Problema *. :ntocmii Jurnalul .e "nre8i#!r0ri cronolo8ice pe luna decembrie 200X /ndicai
documente %usti0icati'e n baza c&rora operaiunile economice se re0lect& n conturile contabile
Date iniiale: 4peraiunile economice e0ectuate n luna decembrie 200X
;r
crt
2oninutul operaiunilor economice Suma, lei
1 2 3
1 5rin intermediul titularului de a'ans Ccasierul /SrbuD au 0ost procurate
timbre potale i plicuri 300
2 Se depun mi%loacele b&neti n o0iciile potale cu scopul 'ir&rii i nre(istr&rii
n contul curent 120 000
3 5rin intermediul titularului de a'ans au 0ost procurate 0oi de odi$n& Cpreul
de procurare a unei 0oi constituie 2 -00 leiD - #00
- Se nre(istreaz& n componena c$eltuielilor (enerale i administrati'e
'aloarea timbrelor potale i plicurilor anulate 2.0
. S!a eliberat lucr&torului ntreprinderii *2reu 0oia de odi$n& n sanatoriul
>5atria8 2 -00
6 S!a eliberat lucr&torului ntreprinderii D6oibu 0oaia de odi$n& n sanatoriul
>S&n&tatea8 Cla eliberarea 0oilor de odi$n& la un pre mai mic dect cel de
procurare di0erena se ac$it& pe seama or(anelor sindicaleD 2-0
3 Se re0lect& plusurile mi%loacelor b&neti constatate la in'entariere -00
# S!a nre(istrat suma trans0erurilor b&neti n e=pediie n contul curent 120 000
TESTE
1 2ontractul Gare stipuleaz& r&spunderea material& pentru p&strarea mi%loacelor b&neti n
casierie se nc$eie cuE
aD directorul ntreprinderii;
bD contabilul!e0;
cD casierul
2 Determinai 0ormula contabil& Cindicai denumirea conturilorD prin care se re0lect& ridicarea
mi%loacelor b&neti n numerar din contul bancar pentru ac$itarea salariului, indicnd denumirea
conturilorE
aD Dt .31 bD Dt .31 cD Dt 2-1
2t 2-1 2t 2-2 2t 2-2
3 :ncasarea n casierie a a'ansului primit de la cump&r&tori se re0lect& prin 0ormula contabil&
Cindicai denumirea conturilorDE
aD Dt 2-1 bD Dt 2-1 cD Dt 2-1 dD Dt 2-1
2t 221 2t .23 2t 611 2t 223
- :ncasarea n casierie a mi%loacelor b&neti de la cump&r&tori pentru produsele 'ndute se
re0lect& prin 0ormula contabil&E
aD Dt 2-1 >2asa8,
2t 221 >2reane pe termen scurt a0erente 0acturilor comerciale8;
bD Dt 2-1 >2asa8,
2t .23 >+'ansuri pe termen scurt primite8;
cD Dt 2-1 >2asa8;
2t 611 >*enituri din 'nz&ri8
. 2e semni0icaie are nre(istrarea contabil& Dt 2-1 >2asa8 2t 612 >+lte 'enituri operaionale8E
aD ncasarea mi%loacelor b&neti cu destinaie special&;
bD nre(istrarea e=cedentului de cas& constatat cu ocazia in'entarierii casieriei;
cD re0lectarea di0erenelor de curs 'alutar 0a'orabile a0erente soldului numerarului 'alutar n
casierie;
dD re0lectarea mi%loacelor b&neti blocate
6 ?liberarea din casierie a sumelor spre decontare pentru procurarea materialelor se re0lect&
prin 0ormula contabil&E
aD Dt 211 >1ateriale8,
2t 2-1 >2asa8;
bD Dt 223 >2reane pe termen scurt ale personalului8,
2t 2-1 >2asa8;
cD Dt 221 >2reane pe termen scurt a0erente 0acturilor comerciale8,
2t 2-1 >2asa8
3 +'ansul n sum& de .000 lei, acordat din casierie unui (estionar, se %usti0ic& ast0elE c$eltuieli
de transport 6.0 lei, diurna 3.0 lei, piese de sc$imb cump&rate i depozitate 2 000 lei,
)*+ -00 lei Di0erena de a'ans care se depune la casierie constituieE
aD 2 000 lei;
bD 1 600 lei;
cD 2 2.0 lei;
dD nici un r&spuns precedent nu este corect
# ?=trasul de cont este un document care re0lect&E
aD ncas&rile i pl&ile n cursul zilei;
bD soldul la nceputul zilei, ncas&rile i pl&ile n cursul zilei;
cD soldul la nceputul zilei, ncas&rile i pl&ile n cursul zilei i soldul la s0ritul zilei;
dD soldul la nceputul lunii, ncas&rile i pl&ile lunare i soldul la s0ritul lunii
" 9a ac$itarea sumei )*+ datorat& bu(etului de stat se ntocmeteE
aD ordinul de plat&;
bD 0oaia de '&rs&mnt;
cD cecul;
dD dispoziia de plat& trezorerial&
10 2omisionul ac$itat b&ncii pentru procurarea 'alutei str&ine se re0lect& n contulE
aD 31- > +lte c$eltuieli din acti'itatea operaional& 8;
bD 313 > 2$eltuieli administrati'e 8;
cD 322> 2$eltuieli 0inanciare 8
11 Datoriile i creanele n 'alut& str&in& se nre(istreaz& n contabilitateE
aD n lei, la cursul de sc$imb n 'i(oare la data e0ectu&rii tranzaciei;
bD n 'aluta nscris& pe documente;
cD n lei, la cursul de sc$imb n 'i(oare n prima zi a s&pt&mnii n care are loc tranzacia
12 Di0erenele de curs 'alutar a0erente operaiunilor curente n 'alut& str&in& se re0lect& n
componenaE
aD c$eltuielilor i 'eniturilor din acti'itatea operaional&;
bD c$eltuielilor i 'eniturilor din acti'itatea 0inanciar&;
cD pierderilor i 'eniturilor e=cepionale
13 9a nc$iderea anului creanele n 'alut& str&in& constituie de 2 .00 dolari S@+ e'aluate la
un curs de 13,2032 lei pentru un 1 dolar S@+, iar datoriile n 'alut& str&in& 1 .00 dolari
S@+ e'aluate la un curs de 13,1311 lei pentru un 1 dolar S@+ 2ursul de sc$imb 'alutar la
s0ritul anului este de 13,13.2 lei pentru un 1 dolar S@+ :n aceast& situaie di0erena de curs
'alutar 0a'orabil& la s0ritul anului constituieE
aD 130,00 lei; cD #0,2. lei;
bD .3,#. lei; dD 13-,00 lei
1- 2ontul 2-. >)rans0eruri de numerar n e=pediie8 se utilizeaz&E
aD la s0ritul anului;
bD n cazul sec$estr&rii numerarului din casieria ntreprinderii;
cD n momentul (a%&rii mi%loacelor b&neti;
dD n cazul mic&rii mi%loacelor b&neti depuse n casieria b&ncii sau casieria o0iciului potal
cu scopul nre(istr&rii ulterioare n contul bancar al ntreprinderii
1. Se procur& contra numerar timbre potale n sum& de 12. lei, din care se utilizeaz& timbre
n 'aloare de 100 lei Determinai nre(istr&rile contabile corecte, indicnd denumirea conturilorE
aD Dt 2-1 12. lei, bD Dt 2-6 12. lei, cD Dt 2-6 12. lei, dD Dt 213 12. lei,
2t 2-2 12. lei, 2t 2-1 12. lei, 2t 223 12. lei, 2t 2-1 12. lei,
Dt 2-6 100 lei, Dt 313 100 lei, Dt 313 100 lei, Dt 2-6 100 lei,
2t 2-1 100 lei; 2t 2-6 100 lei; 2t 2-6 100 lei 2t 213 100 lei
16 Determinai 0ormulele contabile corecte pri'ind 'nzarea documentelor b&neti, indicnd
denumirea conturilorE
aD Dt 223 bD Dt 22# cD Dt 22" dD Dt 2-1
2t 612 2t 612 2t 612 2t 612
Dt 31- Dt 31- Dt 31- Dt 313
2t 2-6 2t 2-6 2t 2-6 2t 2-6