Sunteți pe pagina 1din 7

SECRETELESUCCESULUI

SAUCUMSA­TIFACI

PRIETENISISADEVII

INFLUENT–DALE

CARNEGIE

215

206 5 1 3
206
5
1
3

*Notăpentrucititori:acestarticoll­amscriscuscopuldeaprezentacartea“SecreteleSuccesului:Cumsă­țifaciprietenișisădeviiînfluent”alui

DaleCarnegieîncadrulunuiconcursorganizatdecătreblogalșielefant.ro.

Bingesteunmicextraterestru–aredoarojumătatedemetruînălțime–careacum300

deaniapărăsitplanetasamamă,aflatăla70.000aniluminădenoi,pentruacălătoriîn

spațiu.

Avizitatnenumărateplaneteșicivilizațiișiacolectatdelafiecaredintreacesteacâteun

singurlucru:ocarte–fiecăeradinhârtie,dinlut,dinfrunzepresateoripetabletăsau

DVD,înfuncțiedecivilizație.Osăîispun,oricum,cartepentrucăeuncuvântmai

apropiatnouă.

Bingesteunextraterestrudrăguțșitimid,carevreasănecunoască

Bingesteunextraterestrudrăguțșitimid,carevreasănecunoască

CarteapecareBingoiadelafiecarecivilizațietrebuiesăsintetizezemodulîncare

populaţiavizitatătrăieșteșirelaţionează.

LaplecareadepeTerra,Bingvreasăiacuelocarte,caresă­lajutesăneînțeleagăpe

noipământenii.Întâmplător,pentrucăeutocmaiîmiduceambăieţelullagrădiniţăcând

miculextraterestrucăutacudetectoruldecititoripecineva,mi­acerutmiesfatul.

Carnegies­anăscutîn1888laomicăfermădinMissouri(SUA)șiși­apetrecutprima

parteaviețiilucrândacolo.Deșifoartesărac,areușitsăterminefacultateașisăajungă

probabilcelmaibunautordeliteraturămotivaționalăaltuturortimpurilor.

ÎncarteascrisădeDaleCarnegiepecarei­aşrecomanda­o,miculextraterestruvagăsi

toateelementeleesențialealecomunicăriicuoameniiși–pentrucăsiguri­artrebuilaun

momentdat–aleleadershipului.

Araflacumsăconstruiascărelațiicuoamenii,cumsăinteracţionezecuei,cumsăîi

înțeleagășicumsă­iconducă,dacăvadoris­ofacă(euunuli­amşoptitcănuechiaraşa

deuşor).M­amgânditsă­idauşicâtevadetalii,poateîlconving.

Dinprimaparteacărții,Bingvaînvățacumsăsecomporteînlumeaoamenilor.Tehnicile

fundamentalecasăînțeleagăsecretelecomportamentuluiuman.Iatăcâteva:

Nucriticapealții,nucondamnașinuteplânge:dacăvreisăobțiimierea,nu

răsturnastupul.(oricum,fereşte­tedealbine,Bing!)

Fiidreptșisincerînaprecieri.

Stârneșteînceilalțiodorințăvie:cineeînstaresăfacăastaarelumealapicioare.

Cinenu,econdamnatlasingurătate.

Manifestăfațădeceilalțiuninteressincerșiveifiiprimitpretutindenicubrațele

deschise.

Zâmbește,astfelveilăsamereuoprimăimpresiefavorabilă.(întimpulăstaBing

afişeazăunrânjetdetoatăfrumuseţea:))

Ținemintecănumelecuivaestepentruelceamaidulcemuzicăceexistă.

Fiiunbunascultător.Încurajează­ipeceilalțisăvorbeascădespreeiînșișișivei

conversacuușurință.(aşacumfaceBingcumineacum:­D)

Adaptează­țidiscuțiilelaintereseleinterlocuitorilortăi.Așaleveitreziinteresul.

Făînașafelîncâtinterlocutorultăusăsesimtăimportant–șifiisincerîntotce

spui.Ceamaisimplămetodădeacâștigainstanteneusimpatiaceluilalt.

TotîncartealuiCarnegieaflișicaresuntlucrurilepecareșiledorescmajoritatea

oamenilor(nuneapăratînaceastăordine):

Sănătateoamenilor(nuneapăratînaceastăordine): Hrană Odihnă Banișibunuricumpăratecubani

Banișibunuricumpăratecubani

ViațadedupămoarteSănătate Hrană Odihnă Banișibunuricumpăratecubani Satisfacțiesexuală Bunăstareacopiilor

SatisfacțiesexualăOdihnă Banișibunuricumpăratecubani Viațadedupămoarte Bunăstareacopiilor Sentimentulproprieiimportanțe

Sentimentulproprieiimportanțe

MajoritatealoraufostincluseulteriorșiierarhizateînpiramidaluiMaslow.PentruBing,

astaarfiaurcurat:săștieexactceeimportantpentruoameni.Ceanumeîimotivează.

IarastaîivafidefolosînadouaparteacărțiiluiCarnegie,undevaînvățacumsă­și

expunăpunctuldevedere,cumsăconvingășichiarcumsădevinăunbunliderdacă

decidesăsestabileascăpePământ(mieîmidăsemnecăi­arsurâdeocasăînCluj,

aproapedemine).

Casă­șispunăpunctuldevedereșisăconvingăpeoriceom(sau,mărog,pentruBing

oriceextraterestrudepeTerra)Carnegieneînvațăcă:

Dacăvreisăprofițilamaximdeunconflict,celmaibineestesă­leviți.Într­odispută

nuveiînvingeniciodatăcomplet.

Respectăpărerileinterlocutoruluitău.Evităsă­ispuicăpărerilesalesuntgreșite.

Dacăaigreșit,recunoaște­odeîndatășisusține­țivinaînmodconvingător.

Dacăvreisăcâștigipecineva,ia­lcublândețe.

Lasăinterlocutorulsăvorbească.

Străduiește­tesăvezilucruriledinperspectivaceluilalt.

Aratăînțelegerefațădeideileșidorințeleceluilalt.Astaîșidoresctoțioamenii.

Făapellasentimentelenobilealecelorlalți.

Înstilulăsta,pânășiunextraterestruarputeadezvoltarelațiiarmonioaseșifericitecu

pământeniișiarputeacomunicacuușurințăcuei.Iarpentruadeveniunlider,caresă

ajuteoameniisăsedezvolte,DaleCarnegierecomandă:

Începeculaudeșiaprecierisincere.

Atrageatențiacelorlalțiasupragreșelilorfăcute,într­unmodindirect.

Înaintesă­icriticipeceilalți,comentează­țipropriilegreșeli.

Puneîntrebăriînlocsădaiordinedirecte.

Cruțăamorulpropriualcelorlalți.(hmmm,amorulpropriuadicăoameniiseiubesc

foartemultpeeiînșiși,Bing)

Laudăîmbunătățirileșiprogresul.

Cere­lecelorlalțisărespectestandardeleuneireputațiinepătate.

Încurajează.Dăimpresiacăoricegreșealăpoatefiîndreptată.

Asigură­temereucăinterlocutorultăuefericitsăfacăceeace­iceri.

Deșiprimaedițiedin„SecreteleSuccesului:Cumsă­ți faciprietenișisădeviiinfluent”afostpublicatăîn

Deșiprimaedițiedin„SecreteleSuccesului:Cumsă­ți faciprietenișisădeviiinfluent”afostpublicatăîn

1936,carteaarămasșidupă75deaniunbestseller.

Chiarșiacumesteocartecaretrebuiecitită.Iarasta

pentrucăsfaturileluiCarnegiesuntlafeldebuneși

astăzicașiatunci.

Poțicomandacarteatipărită“SecreteleSuccesului.

Cumsă­țifaciprietenișisădeviiinfluent”deDale

Carnegiedela:

Astfelveiputeasăorăsfoieștipeîndeleteoriundeaifi.Ceidelaelefant.roau

implementatrecentsistemuldecomandăcuunsingurclick,înpremierăpepiațade

comerțelectronicdinRomânia:alegiprodusuldoritșiapeșipeunbuton.

Maimultedetaliidespreaceastapoțiafladincomunicatuldepresăelefant.ro,dacămaiai

timpdestatpelanoi.DrumbunmaideparteșinuuitasăieicutinecartealuiDale

Carnegie! 215 206 5 1 3
Carnegie!
215
206
5
1
3

Începandcuianuarie2015numaiacceptcomentariilaarticole,detaliiaici.

101IdeideDezvoltarePersonala: Ebook­ulcomplet
101IdeideDezvoltarePersonala: Ebook­ulcomplet
101IdeideDezvoltarePersonala: Ebook­ulcomplet

101IdeideDezvoltarePersonala:

Ebook­ulcomplet

101IdeideDezvoltarePersonala: Ebook­ulcomplet

101Ideiesteunebookceitioferatotceainevoiepentrua­tiincepe

dezvoltareapersonala.Nuilpoticumpara.Ilpotiaveadoarintr­un

singurfel:abonandu­telanewsletter­ulmeugratuit.

.Nuilpoticumpara.Ilpotiaveadoarintr­un singurfel: abonandu­telanewsletter ­ulmeugratuit. Vreauebook­ul!

Vreauebook­ul!

singurfel: abonandu­telanewsletter ­ulmeugratuit. Vreauebook­ul! Aflămaimulte»
Aflămaimulte»
Aflămaimulte»