Sunteți pe pagina 1din 62
AN D 001510 ge" oF ee 1980 MIEN Spl eek DE Te SL OH NEB DEPARTAMENTUL SECURITATIL STATULUL Secret de serviciu EROAREA ai Naece a SERVICIUL EDITORIAL $1 CINEMATOGRAPIC —1980— Traducere din limba franceza realizata de dr, VENERA DOMNITA BOLDEA si SORIN ION BOLDEA CUVINT INAINTE Autorul ne avertizeazd de la incemut ca tofi membrii ser- vicilor secrete franceze si strdine prezentafi in aceasta lucrare — cu exceptia eroului ei principal, Eugéne Rousseau — sint desemnafi prin pseudonime. In ce priveste acfiunea propriu-zist de spionaj-contraspio- naj, dacd ar fi sa-l credem, ea este totalmente veridica, cu exceptia esenfialului: recrutarea lui Rousseau, agent (cadru) al spionajului francez, de catre serviciul special al unui alt stat. Noi am incercat talmicirea materialului nu pentru ca re- numitul autor al scrierilor: ,,Les Parachutistes", ,,Casanova ple Secret du Jour", ,L’Orchestre Rouge", ,,Le Dosier 31, Les Sanglots Longs‘ si ,,L’Erreur“ ne-ar fi convins irevocabil de nevinovitia eroului carfii sale, ci pentru c@, profund psi- holog al viefit si lumii informafiilor — sau (cine stie) poate chiar profesionist —, a fotografiat si chiar radiografiat exact modus operandi“ al actiunilor, reale sau posibile, in lupta de inteligenfa dintre servictile secrete ale diferitelor state ori chiar dintre cele ale Frantei (S.D.E.C.E., D.S.T.). Asadar, pind la @ statua tn fafa instantet penale daca se poate sau nu pune semn de egalitate intre Rousseau si Dreyfus (sens in care nu negam cd, in sistemul capitalist, ,,in procesele Politice apérarea nu mai este decit un simulacru pentru victi- mé $i un spectacol pentru judecatori), am considerat ci sint aici destule elemente referitoare la munca informativ-operativa, de cercetare penald, la activitatea judiciard si altele care jus— tifica lecturarea carfii, in primul rind de catre cadre cu munci 3 orl

S-ar putea să vă placă și