Sunteți pe pagina 1din 9

NG = 2

NS = 11
N0 = 5000 + 200*2 + 50*11 = 5950 locuitori
Hm = 8 + 2 + 0.2*11 = 12.2 m
Ni = N0*(1+p)n = 5950*(1 + 1/1000)25 = 6100 locuitori

Calculul debitelor de dimensionare


conform STAS SR 1343-1(2006)
qg debit pentru nevoi gospodaresti (tabelul 1)
qg = 110 l/om,zi
bar: Qp bar = (100 + 50*15)*2 = 1700 l/zi
spital: Qp sp = 2*30 = 60 l/zi
scoala: Qp sc = 400*25 = 10 000 l/zi
magazin: Qp mag = (80 + 200*8)*2 = 3360 l/zi
Qp = Qp bar + Qp sp + Qp sc + Qp mag = 15120 [l/unit, zi]
Q zimed

N L * q g q p 1% * q p

1000

[m /zi]

Qzimed = 625.14 m /zi


3

Q zi max K zi * Q zimed

[m /zi]
Kzi = 1.3 (tabelul 1, pag 5)
Qzimax = 1.3 * Qzimed = 812.68 m3/zi
Qor max

K o * Q zi max
24

[m /h]

Ko = 2.39 (aflat prin interpolare din tabelul 3, pag. 9)


Qormax = 80.93 m3/h
Debitele caracteristice a cerintei de apa:
Qszimed K p * K S * Qzimed

[m3/zi]
Q szi max K p * K S * Q zi max [m3/zi]
Qsor max K p * K S * Qor max [m3/zi]

kp coeficientul prin care se ine seama de pierderile de ap tehnic admisibile in


sistemul de alimentare cu ap. Acesta are valoarea de 1.19
ks coeficientul prin care se ine seama de necesarul tehnologic propriu sistemului:
ks = 1,1 pentru toate obiectele dintre captare i staia de tratare
ks = 1,02 pentru obiectele de dup staia de tratare sau la captarea din surs
subteran
Conform tabelului 4.4.1, pag 9 : Kp = 1.15
Ks = 1.02
Qszimed = 1.15*1.02*625.14 = 733.29 m3/zi
Qszimax = 1.15*1.02*812.68 = 953.27 m3/zi
Qsormax = 1.15*1.02*80.93 = 94.93 m3/h
[m3]

Vi = 0.06

nj = 2 (numar jeturi simultane)


Qii = 2.5 l/s
Qie = 5 l/s (debit hidranti exteriori)
Ti = 10 min (timp teoretic pentru functionarea hidrantilor interiori)
Te = 3 h
Qis = 0 (pentru sisteme speciale)
Vi = 0.06x(1x10x2,5)+3,6x(10x3)+3.6x0=109,5[m 3]
Vcons = a*Qormax*Te [m3]
a = 0.7 (pentru retele de joasa presiune)
Te = 3 h
Vcons = 0.7 * 80.93 * 3 = 169.95 m3
VRI = Vi + Vcons [m3]
VRI = 279.45 m3
V Ri
* 24 [m3/zi]
TRi
TRi = 24 h
QRI = 279.45 m3/zi
Q Ri

a) QIC Qszi max K p * K S * QRi [m3/zi]


QIC = 953.27 + 1.15*1.02*279.45 = 1281.06 m3/zi

b) QI`C =
QI`C = 1255.94 m3/zi
c) QIIC = Kp * Qormax + 3.6Kp

[m3/h]

QIIC = 1.15*80.93 + 3.6*1.15*(1*2.5 + 1*5) = 109.63 m 3/h


Verificarea retelei de distributie:
QIIV = a * Kp * Qormax + 3.6 * nj * Kp * Qie [m3/h]
QIIV = 0.7*1.15*80.93 + 3.6*1*1.15*10 = 106.55 [m 3/h]
QIIV = a * Kp * Qormax + 3.6 * Kp * (nj * Qii )max + 3.6 * (n-1) * Kp * Qie [m3/h]
QIIV = 0.7*1.15*80.93 + 3.6*1.15*5 = 85.85 m3/h

Tabel centralizator:
Debite de dimensionare:
QIC
QI`C
QIIC
QIIV
QIIV

[m3/zi]
1281.06
1255.94
2631.12
2557.2
2060.4

[m3/h]
53.37
52.33
109.63
106.55
85.85

[l/s]
14.82
14.54
30.45
29.6
23.85

Elementele unei captari din sursa subterana


1. Stabilirea debitului optim si a denivelarii optime
Q1

* K * ( H * H h * h)
R
ln
r0

r0 = 200 mm = 0.2 m
H=10.17m
Hm = = 12.2 m
/an
/an
h=H-s
K=80 + Ns / 30 = 80 m/zi = 0.000926 m/s
m/s

[m]

Pentru putul de adancime mica si medie:


S
(m)
0

h
(m)
10.1
7

0.17
1.17
2.17

10
9
8

3.17
4.17

7
6

R (m)

ln
(R/r0)
0

0
3.86
9.48
65.28
121.1
176.8
9
232.6

5.78
6.41
6.78
7.01

Q
(m3/s)

Q
(l/s)

Qad
(m3/s)

Qad
(l/s)

0
0.0025
8
0.0113
0.0179

0.0259

25.9

2.58
11.3
17.9

0.0255
0.0229
0.0204

25.5
22.9
20.4

0.0233
0.0279

23.3
27.9

0.0178
0.0153

17.8
15.3

5.17

6.17
7.17

4
3

8.17

9.17
10.1
7

1
0

8
288.4
8
344.2
8
400.1
455.8
9
511.6
8
567.4
8

7.27

7.60
7.73

= 1.05

3. Lungimea frontului de captare

i=

= 340.8m=341m
H
= 0.00462
L

4. Distanta dintre puturi

a=

Lf
= 334/2 = 171 m
n 1

0.0127

12.7

0.0341
0.0361

34.1
36.1

0.0102
0.00765

10.2
7.65

0.0374

37.4

0.0051

5.10

0.0379

37.9

0.00255

2.55

0.0378

37.8

7.95

Qopt=19.25l/s
Sopt=2,15m
n=2

Lf =

31.4

7.85

2. Numarul de puturi
n=

0.0314
7.45

50 m

Puncte
Distante
Distante
cumulate
Cote teren
Cote ax
conducta
Viteze
Diametre
i(/oo)

P1

P2
171

PC
171

171

342

55,76

55.8

56.25

56.25

56.51

0.48
150
0.0017

0.7
200
0.0035

Tronson

Q (l/s)

v (m/s)

D (mm)

a (m)

h (J*a)

Cote
piezometrice

P1-P2
P2-Pc

7.41
14.82

0.48
0.7

150
200

0.0017
0.0035

171
171

0.28
50.96
0.58
50.58
PC
Cp = 49.8 m

Dimensionarea aductiunii
Se vor alege diferite tipuri de materiale pentru aductiunea respectiva
(azbociment, beton, otel) si pentru acelasi tip de material vom alege diametre diferite, in
functie de debitul de calcul (QIC).
CA = a * P * L a
a = 0.02;
La lungimea in metri de la putul colector pana la rezervor;
La = 860 m.
H = Hg + hra + hrr
Hg = Caparez CapaPC = 57.77 49.99 = 7.78 m
Caparez = CTrez + 2.5 = 55.27 + 2.5 = 57.77 m
CTrez se afla prin interpolare pe harta:
Pentru h = 2.5 ......... 484 m
x
......... 430 m
x = 2.23 m
rez
CT = 57.5 2.23 = 55.27 m
CapaPC = 49.8 m
hra = 0.5 m
hrr = J * L
Cheltuielile de energie se calculeaza cu formulele:
Ce = Pe * E [lei]
E=P*T
T = 8760 h/an
P = ( * Q * H) / (75 * ) , unde:
greutatea specifica a apei [kN/m 3];
Q debitul de calcul QIC;
H inaltimea pompei [m];
randamentul pompei ( = 0.8).
Costul total de calculeaza cu relatia:
CT = C A + C e
In urma dimensionarii, privind caracteristicile calitate-pret, s-au ales conducte din
azbociment.

Determinarea volumului rezervorului


conform STAS 4165-88

Capacitatea rezervoarelor se determina cu relatiile:

, in care:
Vrez - volumul de acumulare al rezervorului;
Vcomp volumul de consensare determinat conform 2.1.2;
Vinc volumul rezervei de incendiu, determinat conform STAS 1343/1-77;
Vav volumul rezervei necesare in caz de avarii la sursa sau la alte obiecte pe circuitul
apei in amonte de rezervor, determinat conform 2.1.3;
Vjus alte volume.
Vcomp = a * Vcons = 0.4 * 169,95 = 67,98 m3
a coeficient care variaza in functie de marimea centrului populat, conform tabelul 1;
n = 6100 locuitori a = 0.4
Vcons consumul maxim zilnic al populatiei, in m3, determinat conform STAS 1343/1-77;
Vcons = 169,95 m3
Vinc = Vi = 109.5 m3
Vjus = 0 m3
Volumul rezervei necesare in caz de avarii se stabileste cu relatia:
Vav = (Qmin Q) * Tav, unde:
Qmin debitul minim, in m3/h, necesar pentru functionarea sistemului de alimentare cu
apa pe durata avariei;
Q debitul, in m3/h, ce se poate obtine de la alte surse sau aductiuni ramase in
functiune, considerand ca acestea lucreaza la capacitatea lor maxima;
Tav timpul maxim, in ore, de remediere a unei avarii pe circuitul apei in amonte de
rezervor, sau cel de scoatere din functiune a statiei de pompare care alimenteaza
rezervorul egal cu durata de intrerupere admisa in sistemul de alimentare cu energie
electrica a statiei de pompare;
Qmin = (60%...80%) * Qormax [m3/h]
Qmin = 0.7 * 94,93 = 66.45 m3/h
Q = 0
Vav = 66,45*8 = 531,6 m3

Vrez 1 = 67.98 + 109,5.5 = 177,48 m3


Vrez 2 = 67,98 + 531,6 = 599,58 m3
Vcomp = Vrez nec max/2 = 599.58/2 = 299,79 m3
Vcomp ef = 300 m3
Vrez ef = 300 * 2 = 600 m3