Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2016


Proba DNL
Fizic
secii bilingve francofone
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 2

Se puncteaz orice modalitate de rezolvare corect a cerinelor.


Nu se acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

PREMIER SUJET

(30 points)

No.Item Solution
I.1.
a
2.
b
3.
a
4.
b
5.
d
TOTAL premier sujet

Punctaj
6p
6p
6p
6p
6p
30p

DEUXIME SUJET
II.1.
II.2.

(30 points)

Identifier le type de lentille


Prciser graphiquement la position du foyer image
Prciser graphiquement la position du foyer objet
TOTAL deuxime sujet

TROISIME SUJET
III.1.
a.

b.

5p
5p
5p
30p

(30 points)
18p

E t 0 = E c 0 + E p0

mv 02
2
=0

1p

Ec 0 =

1p

E p0

1p

E t 0 = 100 J

1p

E t 1 = E c1 + E p1

1p

mv 2
+ mgh
2
h = sin

Et1 =

E t 1 = 75 J
c.

15p
15p

Explication adquate

Ltotal

1p
1p

E c = Ltotal

1p

mv 02

mv

2
2
= LG + LFf

E c =

1p

1p
1p

LG = mgh

1p

LFf = Ff

1p

Ff = mg cos

v
tg 0,43
2g cos
v 02

1p

Barem de evaluare i de notare


Prob scris la fizic - DNL

1p

Varianta 2

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

d.

Et 2 = Et1

Et 2 =

mv 22

2
v 2 8,7 m/s
III.2.
a.

b.

1p
1p
1p
12p

1
1 1

=
x 2 x1 f

3p

x 2 = 30 cm

1p

x2
x1

1p

y2
y1

1p

y 2 = 3 cm
c.
Construction graphique correcte
TOTAL troisime sujet

Barem de evaluare i de notare


Prob scris la fizic - DNL

1p
5p
30p

Varianta 2