Sunteți pe pagina 1din 34

GHID PRIVIND

INCOMPATIBILITILE I
CONFLICTELE DE INTERESE
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE

- 2016 AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 1 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

CUPRINS

CONFLICTELE DE INTERESE

04

Definiie

04

Tipuri de conflicte de interese

05

Legi relevante pentru reglementarea conflictului de interese

05

Conflictul de interese n legislaia romneasc

06

A. Drept penal

06

B. Drept administrativ

08

Pentru toate categoriile de alei locali

08

Primari i viceprimari

08

Consilieri locali

09

Preedini i vicepreedini de consilii judeene

09

Consilieri judeeni

10

Pentru funcionarii publici

10

Declaraia de interese

11

Diferena ntre conflicte de interese i incompatibiliti

13

INCOMPATIBILITILE

13

Pentru aleii locali

13

Primari

13

Viceprimari

15

AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 2 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

Preedintele consiliului judeean

16

Vicepreedintele consiliului judeean

17

Consilieri locali

18

Consilieri judeeni

19

Prefect i subprefect

20

Cnd intervine incompatibilitatea?

21

Pentru funcionarii publici

21

Raporturi ierarhice directe

23

Candidaturi

23

Apartenena la formaiuni politice

24

Incompatibiliti privind apartenena la organele de conducere a sindicatelor


24
Sanciuni

24

NTREBRI I RSPUNSURI

25

AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 3 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

CONFLICTELE DE INTERESE

DEFINIIE:

Unoficialpublicestenconflictdeintereseatuncicnd,nvirtuteafuncieipublicepecareoocup,
iaodeciziesauparticiplaluareauneideciziicuprivirelacareareiuninterespersonal.
Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Minitri al Consiliului Europei include o definiie a
conflictuluideinteresepentrufuncionariipublicinarticolul13:
Conflictuldeintereseapareatuncicndfuncionarulpublicareuninterespersonalcareinflueneaz
sau pare s influeneze ndeplinirea atribuiilor sale oficiale cu imparialitate si obiectivitate. Interesele
private ale funcionarului public pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele
sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizaii cu care funcionarul public a avut relaii
politicesaudeafaceri.Interesulpersonalsepoatereferisilaoricedatoriipecarefuncionarulpublicleare
fadepersoaneleenumeratemaisus1.
ConformO.E.C.D.2,conflictuldeintereseimplicunconflictntredatoriafadepubliciinteresele
personale ale unui oficial public. Conflictul de interese apare atunci cnd interesele oficialului public ca
persoan privat influeneaz sau ar putea influena necorespunztor ndeplinirea obligaiilor i
responsabilitiloroficiale.
Vomanalizaperndprilecomponentealeacesteidefiniii:
1.Participarealaluareauneideciziiaacumvomvedeamaijos,aceastcondiieestendeplinit
att atunci cnd decizia depinde exclusiv de voina oficialului public n cauz, ct i atunci cnd aciunea
oficialuluipublicrespectivreprezintdoaroverigdinprocesuldeluareadeciziei.Condiiaestendeplinit
iatuncicndoficialulpublicesteparteaunuiorganismcolectivcaredecideprinvot,iaracestaparticipla
dezbateriilavot.
2.Existenaunuiinterespersonalacestapoatefireprezentatdeunbeneficiupecareoficialulpublic
sau o persoan apropiat acestuia l obine ca urmare a deciziei luate. Aadar, pentru a se afla ntrun
conflict de interese, oficialul public trebuie s ia parte la luarea unei decizii care s i afecteze un interes
personal.

Recommendation No. R (2000) 10 of the Committee of Ministers to Member states on codes of conduct for public officials,
disponibillaadresa:https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=353945&Site=CM.
2
ManagingConflictofInterestinthePublicService,disponibillaadresa:http://www.oecd.org/dataoecd/17/23/33967052.pdf.
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 4 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

TIPURIDECONFLICTEDEINTERESE:

Conflictuldeinteresepoatefidemaimultetipuri.Poatefipotenialnsituaiancareunoficialare
interesepersonaledenatursproducunconflictdeinteresedacartrebuiluatodeciziepublic.
ConflictuldeinteresepotenialXestearhitectulefalorauluiABC,iarfratelesuestedirectorul
uneimaricompaniideconstrucii.
Conflictuldeintereseactualaparenmomentulncareoficialulestepusnsituaiadealuaodecizie
carelaravantajasaucarearavantajaunapropiatdealsusauunpartenerdeafaceri.
ConflictuldeintereseactualXestearhitectulefalorauluiABC,iarcompaniafrateluisuadepus
documentaiapentruobinereauneiautorizaiideconstrucienrespectivulora.
Al treilea tip de conflict de interese este cel consumat, n care oficialul public particip la luarea
decizieicuprivirelacareareuninterespersonal,nclcndprevederilelegale.
ConflictuldeintereseconsumaX,ncalitateasadearhitectefalorauluiABC,asemnatautorizaia
deconstruciesolicitatdecompaniafrateluisu.
Ateptrilepubliculuiprivindconduitapecareoficialulpublictrebuiesoaibvariaznfunciede
tipul concret de conflict de interese existent la un anumit moment. Dac, n cazul conflictului de interese
potenial, conduita cerut oficialului este mai degrab pe exercitarea n mod transparent i echidistant a
atribuiilor sale, n cazul conflictului de interese actual, oficialul trebuie s se abin de la luarea oricror
decizii, informndui superiorul ierarhic despre situaia aprut. Conflictul de interese consuma apare n
cazul n care oficialul nu sa abinut de la luarea unei decizii n ipoteza unui conflict de interese actual i
impliclaturasancionatoriiareglementrii.

LEGIRELEVANTEPENTRUREGLEMENTAREACONFLICTULUIDEINTERESE:

Pentruaspecteleadministrative:
Legeanr.215/2001,aadministraieipublicelocale;
Legea nr. 161/2003, privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilorpublice,afunciilorpubliceinmediuldeafaceri,prevenireaisancionareacorupiei;
Legeanr.393/2004privindstatutulaleilorlocali;
Legea nr. 176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor publice, pentru
modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei
NaionaledeIntegritate,precumipentrumodificareaicompletareaaltoractenormative.

Pentruaspectelepenale:
CodulPenalalRomniei;
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 5 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

Legeanr.78/2000,privindprevenirea,descoperireaisancionareafaptelordecorupie.

GRADEDERUDENIEIAFINITATE:

Pentruanuexistaconfuzii,vomdefinicaresuntradelederudenieideafinitate.Gradulderudenie
seaplicdupcumurmeaz:
gradulI:fiulitatl;
gradulII:fraii;
gradulIII:unchiulinepotuldefrate;
gradulIV:verii.
Relaiadeafinitateaparentreunso/soieirudeleceluilaltso/soie.Graduldeafinititateesteluat
ncalculastfel:
gradulI:mamaisoiafiuluiacesteia/soacrainora;
gradulII:cumnateleicumnaii;
gradulIII:unchiulisoianepotuluidefrate;
gradulIV:verii,soiiisoiileacestora.

CONFLICTULDEINTERESENLEGISLAIAROMNEASC:

A. Drept penal:Cod Penal Articolul 301 Competena aparine Parchetului de pe lng


Judectorie:

Articolul301dinCodulPenalalRomnieistabiletecfuncionariipublicinupotluapartelaluarea
uneideciziidacaceastaaduceunfolospatrimonialpentru:
propriapersoan;
soulsu,orudoriunafinpnlagradulIIinclusiv;
o persoan cu care sa aflat n raporturi comerciale ori de munc n ultimii 5 ani sau din partea
creiaabeneficiatoribeneficiazdeserviciisaufoloasedeoricenatur.
Conform art. 175 alin. (1) din Codul Penal, funcionarul public este definit ca orice persoan care
exercit permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost nvestit, o nsrcinare de orice
natur,retribuitsaunu,nserviciuluneiunitidintrecelelacaresereferart.176,respectivautoritile
publice, instituiile publice, instituiile sau alte persoane juridice de interes public,administrarea, folosirea
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 6 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

sau exploatarea bunurilor proprietate public, serviciile de interes public, precum i bunurile de orice fel
care,potrivitlegii,suntdeinterespublic.
Prinfuncionarsenelegepersoanamenionatnalin.(1),precumioricesalariatcareexercito
nsrcinarenserviciuluneialtepersoanejuridicedectceleprevzutenacelalineat.
Faptafuncionaruluipubliccare,nexerciiulatribuiilordeserviciu,ndeplineteunactoriparticip
laluareauneideciziiprincaresarealizat,directsauindirect,unfolospatrimonialpentruacestecategorii,se
pedepsetecunchisoaredelaunanla5aniiinterzicereadreptuluideaocupaofunciepublic.
Dispoziiilenuseaplicncazulemiterii,aprobriisauadoptriiactelornormative.
Atenie:
1.Folosulobinutesteexclusivpatrimonial.
2.Sferapersoanelorpentrucarepoatefigeneratfolosulestecircumstaniat:
pentrupropriapersoan;
pentrusosauorudsauafin(rudelesoului)pnlagradulIIinclusivadicprini,copii,
frai,suroriisoiisausoiileacestora;
pentrupersoanecucaresaaflatnraporturicomercialesaudemuncnultimii5ani;
pentrupersoanedelacareabeneficiatdeserviciisaufoloasedeoricenatur.
3.ntradiiareglementrilorromneti,procedurileprivindactelenormativeaufostconstantexcluse
de la aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese. Raiunea acestei excepii ine de natura
actelornormative.Acesteaauaplicabilitategeneral.Uneori,npractic,subtitulaturadeactnormativse
ascundacteindividuale,actecaredefaptprivescunsingursauunnumrlimitatdesubiecidedrept.
Alte infraciuni nrudite, Legea nr. 78/2000 competena aparine Direciei Naionale Anticorupie
sau,dupcaz,altorstructurideparchetdinMinisterulPublic.
Conformart.12,sepedepsesccunchisoareadela1la5anifapteledemaijos,dacsuntsvriten
scopulobineriipentrusinesaupentrualtuldebani,bunuriorialtefoloasenecuvenite:
efectuarea de operaiuni financiare, ca acte de comer, incompatibile cu funcia, atribuia sau
nsrcinareapecareondeplineteopersoanorincheiereadetranzaciifinanciare,utilizndinformaiile
obinutenvirtuteafunciei,atribuieisaunsrcinriisale;
folosirea, n orice mod, direct sau indirect, de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori
permitereaaccesuluiunorpersoaneneautorizatelaacesteinformaii.
Conformart.13,sepedepsetecunchisoarealaunulacincianifaptapersoaneicaredeineofuncie
de conducere ntrun partid, ntrun sindicat sau patronat ori n cadrul unei persoane juridice fr scop
patrimonial, de a folosi influena ori autoritatea sa n scopul obinerii pentu sine ori pentru altul de bani,
bunurisaualtefoloasenecuvenite.

AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 7 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

Exemplu:
DoamnaXesteprimaralcomuneiA.ntimpulexercitriifunciei,obineinformaiidespreproprieti
care urmeaz a fi expropiate. Primarul X cumpr proprietile respective i primete despgubiri pe ele.
Acestcazdepeteconflictuldeintereseisencadreaznprevederilearticolului12.
Pentrusituaiilereglementatepenal,atuncicndsuntntrunitecondiiileenumeratenart.301sau
dealteinfraciunispeciale.

B.DreptadministrativCompetenaaparineAgenieiNaionaledeIntegritate(A.N.I.):

Pentrutoatecategoriiledealeilocali:
Conformart.75dinLegeanr.393/2004,aleiilocaliauuninterespersonal3ntroanumitproblem,
dac au posibilitatea s anticipeze c o decizie a autoritii publice din care fac parte ar putea genera un
beneficiusauundezavantajpentru:
propriapersoan;
so,soie,rudesauafinipnlagradulaldoileainclusiv;
oricepersoanfizicsaujuridiccucareauorelaiedeangajament,indiferentdenaturaacestuia;
osocietatecomerciallacaredeincalitateadeasociatunic,funciadeadministratorsaudelacare
obinvenituri;
oaltautoritatedincarefacparte;
oricepersoanfizicsaujuridic,altadectautoritateadincarefacparte,careafcutoplatctre
acetiasauaefectuatoricefeldecheltuielialeacestora;
oasociaiesaufundaiedincarefacparte.
Potrivit art. 4 din aceeai lege, aleii locali sunt obligai s menioneze expres situaiile n care
intereselelorpersonalecontravinintereselorgenerale.ncazurilencareinteresulpersonalnuarecaracter
patrimonial,consiliilelocalepotpermiteparticiparealavotaconsilierului.

Primarisiviceprimari:
Conformart.76,alin.(1)dinLegeanr.161/2003,primariisiviceprimariisuntobligaisnuemitun
actadministrativsausnuncheieunactjuridicorisnuemitodispoziiedacaducevreunfolosmaterial
pentru:
propriapersoan;
pentruso/soie;

Attpotential,ctiactual.
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 8 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

rudelesaledegradulI.
Acteleemisecunclcareacesteiregulisuntlovitedenulitateabsolut.
Exemplu:
XesteprimarnlocalitateaA.FiulisoiasasuntadministratorilasocietateacomercialD.Xncheie
uncontractcusocietateacomercialD.

Consilierilocali:
Legea nr. 215/2001, art. 46 interzice consilierilor locali s ia parte la deliberarea i adoptarea
hotrrilorncareauuninterespatrimonialfadeproblemasupusdezbaterii.Interesulpoatefipersonal
sauprinsoie/so,afinisaurudedepnlagradulalpatruleainclusiv.
Hotrrile adoptate prin nclcarea acestei prevederi sunt nule de drept. Nulitatea se constat de
ctreinstanadecontenciosadministrativ.Aciuneapoatefiintrodusdeoricepersoaninteresat.
Consilieriitrebuiesanunelanceputuledineiunpotenialconflict,aspectcareseconsemneaz
alturideabinereadelavotnprocesulverbalaledinei(art.77alin.(2)dinLegeanr.393/2004).
Atenie:
Conform art. 90 din Legea nr. 161/2003, consilierii locali care au funcia de preedinte,
vicepreedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraie
saucenzororialtefunciideconducere,precumicalitateadeacionarsauasociatlasocietilecomerciale
cucapitalprivatsaucucapitalmajoritardestatoricucapitalaluneiunitiadministrativteritorialenupot
ncheia contracte comerciale de prestri de servicii, de executare de lucrri, de furnizare de produse sau
contractedeasocierecuautoritileadministraieipublicelocaledincarefacparte,cuinstituiilesauregiile
autonomedeintereslocalaflatensubordineaorisubautoritateaconsiliuluilocalsaujudeeanrespectivori
cusocietilecomercialenfiinatedeconsiliilelocalesauconsiliilejudeenerespective.
nclcareadispoziieidemaisusatragencetareadedreptamandatuluidealeslocalladatancheierii
contractelor.
Exemplu:
X este consilier local n localitatea Y, X este directorul general al firmei ABC. n consiliul local este
naintat un proiect de hotrre prin care se propune reducerea cu 20% a taxei de depozitare a gunoiului
pentrufirmaABC.Consilierullocalvoteazproiectuldehotrre.

Preedinisivicepreedinideconsiliijudeene:
Preedinilor i vicepreedinilor de consilii judeene li se interzice, conform reglementrilor Legii
nr.161/2003,articolul774,siaparteladeliberareaiadoptareahotrrilorncareauuninterespatrimonial

Acestafacetrimiterelaprevederilearticolului47dinLegeanr.215/2001aadministraieipublicelocale,republicat.
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 9 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

fadeproblemasupusdezbaterii.Interesulpoatefipersonalsauprinsoie/so,afinisaurudedepnla
gradulalpatruleainclusiv.
Hotrrile adoptate prin nclcarea acestei prevederi sunt nule de drept. Nulitatea se constat de
ctreinstanadecontenciosadministrativ.Aciuneapoatefiintrodusdeoricepersoaninteresat.

Consilierijudeeni:
Articolul 77 din Legea nr. 161/2003 nu permite consilierilor judeeni s ia parte la deliberarea i
adoptarea de hotrri dac au un interes patrimonial n problema supus dezbaterii. Interesul poate fi
personalsauprinsoie/so,afinisaurudedepnlagradulalpatruleainclusiv.
Acetia trebuie s i prezinte interesele personale la nceputul edinei dac participarea la luarea
decizieiaraducebeneficiipersonale,pentruso/soie,afinisaurudedepnlagradullapatruleainclusiv.
Acest fapt se concretizeaz n anunarea potenialului conflict i abinerea de la vot, fapte care se
consemneaznprocesulverbalaledinei(art.77alin.(2)dinLegeanr.393/2004).
Hotrrile adoptate prin nclcarea acestei prevederi sunt nule de drept. Nulitatea se constat de
ctreinstanadecontenciosadministrativ.Aciuneapoatefiintrodusdeoricepersoaninteresat.
Atenie:
Conform Legii nr. 161/2003, articolul 90, consilierii judeeni care au funcia de preedinte,
vicepreedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraie
saucenzororialtefunciideconducere,precumicalitateadeacionarsauasociatlasocietilecomerciale
cucapitalprivatsaucucapitalmajoritardestatoricucapitalaluneiunitiadministrativteritorialenupot
ncheia contracte comerciale de prestri de servicii, de executare de lucrri, de furnizare de produse sau
contractedeasocierecuautoritileadministraieipublicelocaledincarefacparte,cuinstituiilesauregiile
autonomedeintereslocalaflatensubordineaorisubautoritateaconsiliuluilocalsaujudeeanrespectivori
cusocietilecomercialenfiinatedeconsiliilelocalesauconsiliilejudeenerespective.
nclcareadispoziieidemaisusatragencetareadedreptamandatuluidealeslocalladatancheierii
contractelor.

Pentrufuncionariipublici:
Situaiile n care un funcionar public se afl n conflict de interese sunt specificate n articolul 79,
carteaI,titlulIV,capitolulIdinLegeanr.161/2003.Acestaapareatuncicnd:
estechematsrezolvecereri,siadeciziisausparticipelaluareadeciziilorcuprivirelapersoane
fiziceijuridicecucarearerelaiicucaracterpatrimonial;
participncadrulaceleiaicomisii,constituiteconformlegii,cufuncionaripublicicareaucalitatea
desosauruddegradulI;
intereselesalepatrimoniale,alesouluisaurudelorsaledegradulIpotinfluenadeciziilepecare
trebuiesleianexercitareafuncieipublice.
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 10 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

nsituaiancareexistunconflictdeinterese,funcionarulesteobligatsseabindelarezolvarea
cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii i sl informeze de ndat pe eful ierarhic
cruia i este subordonat direct. Acesta este obligat s ia msurile care se impun pentru exercitarea cu
imparialitate a funciei publice, n termen de cel mult 3 zile de la data lurii la cunotin. nclcarea
dispoziiilorpoateatrage,dupcaz,rspundereadisciplinar,administrativ,civiloripenal,potrivitlegii.
ncazurilemenionateanterior,conductorulautoritiisauinstituieipublice,lapropunereaefului
ierarhic cruia i este subordonat direct funcionarul public n cauz, va desemna un alt funcionar public,
careareaceeaipregtireiniveldeexperien.

DECLARAIADEINTERESE:

Legeanr.393/2004cuprindeprevedericaredefinescintereselepersonalecarepotconduce,pedeo
parte,laconflictuldeinteresepropriuzis,actual,ctilacelaparenti,pedealtparte,depetesferade
declarareaintereselor,prinintermediuldeclaraieideintereseobligatorieconformLegiinr.176/2010.
Astfel,declaraiadeinteresenuincludespreexemplumembriidefamilie,oriconflictuldeinterese
definit prin Legea nr. 393/2004 se refer i la acetia. Aceste situaii care genereaz conflictul de interese
potrivit Legii nr. 393/2004 trebuie fcute publice n conformitate cu aceast lege, nu n conformitate cu
Legea nr. 176/2010, n care nu sunt prevzute. Aadar, sunt interesecare nu sunt incluse n declaraia de
intereseobligatorieprinLegeanr.176/2010,darcareconducconformlegislaieilaconflictedeinterese.
Maimult,Legilenr.161/2003inr.215/2001 stabilescanumiteobligaiispecificepentruconsilierii
localiijudeeni,pentruprimariiviceprimari,precumipentrupreedinteleivicepreedinteleconsiliului
judeean.Cutoateacestea,Legeanr.393/2004cuprindeobligaiimaistricte,careseaplicnpracticchiar
dac nu sunt acoperite i de actele normative menionate anterior (Legile nr. 161/2003 i nr. 215/2001).
Spreexemplu,dacaciuneaunuiprimarseincludendefiniiaLegiinr.393/2004,darnuapareinLegea
nr. 161/2003, ea va fi sancionat conform prevederilor din primul act normativ. Un astfel de caz este
situaiaavantajelornepatrimonialeacoperitedeLegeanr.393/2004,darnuideLegeanr.161/2003.
Potrivitarticolului74dinLegeanr.393/2004,aleiilocali5suntobligaisifacpubliceinteresele
personale printro declaraie pe propria rspundere depus n dublu exemplar la secretarul unitii
administrativteritorial.
Unexemplaraldeclaraieisepstreazdectresecretarntrundosarspecial,denumitregistrude
interese. Cel deal doilea exemplar se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va pstra n
registrulgeneraldeinterese.
Declaraiaprivindintereselepersonaleincludeconformarticolului76dinLegeanr.393/2004:
funciiledeinutencadrulsocietilorcomerciale,autoritiloriinstituiilorpublice,asociaiilori
fundaiilor;
veniturile obinute din colaborarea cu orice persoan fizic sau juridic i natura colaborrii
respective;

Prinaleilocali,nelegem:aleiilocali(primar,viceprimar,consilierlocal,consilierjudeean,preedintealconsiliuluijudeean,
vicepreedintealconsiliuluijudeean),persoanelecufunciideconducereidecontrol.
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 11 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

participarealacapitalulsocietilorcomerciale,dacaceastadepete5%dincapitalulsocietii;
participarea la capitalul societilor comerciale, dac aceasta nu depete 5% din capitalul
societii,dardepetevaloareade100.000.000Lei;
asociaiileifundaiileaicrormembrisunt;
bunurileimobiledeinutenproprietatesaunconcesiune;
funciile deinute n cadrul societilor comerciale, autoritilor sau instituiilor publice de ctre
so/soie;
bunurileimobiledeinutenproprietateasaunconcesiunedectreso/soieicopiiminori;
lista proprietilor deinute pe raza unitii administrativteritoriale din ale cror autoriti ale
administraieipublicelocalefacparte;
cadourileioricebeneficiimaterialesauavantajefcutedeoricepersoanfizicorijuridic,legate
saudecurgnddinfunciadeinutncadrulautoritiiadministraieipublicelocale;oricecadousaudonaie
primitdealeiilocalintroocaziepublicsaufestivdevinproprietateaaceleiinstituiioriautoriti;
orice alte interese, stabilite prin hotrre a consiliului local, n cazul primarilor, viceprimarilor i
consilierilorlocali,sauprinhotrreaconsiluluijudeean,ncazulpreedinteluiivicepreedinteluiacestuia
ialconsilierilorjudeeni.
Registrul de interese are caracter public, putnd fi consultat de ctre orice persoan, n condiiile
prevzutedeLegeanr.544/2001privindliberulacceslainformaiiledeinterespublic(articolul78dinLegea
nr.393/2004).
Potrivitart.111*dinLegeanr.161/2003(*Art.111alin.(2)afostmodificatprinart.IIdinOrdonana
de Urgen a Guvernului nr. 14/2005. Ulterior, Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 14/2005 a
fostabrogat prin Legea nr. 176/2010. Art. 3 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 prevede c: "Declaraiile de
interese se fac n scris, pe propria rspundere, i cuprind funciile i activitile prevzute n anexa nr. 2,
potrivitprevederilorLegiinr.161/2003privindunelemsuripentruasigurareatranspareneinexercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu
modificrileicompletrileulterioare"):
(1) Persoanele care exercit demnitile publice i funciile publice prevzute n prezentul titlu vor
depune o declaraie de interese, pe propria rspundere, cu privire la funciile i activitile pe care le
desfoar,cuexcepiacelorlegatedemandatulsaufunciapublicpecareoexercit.
(2)Funciileiactivitilecareseincludndeclaraiadeinteresesunt:
a) calitatea de asociat sau acionar la societi comerciale, companii/societi naionale,
instituii de credit, grupuri de interes economic, precum i membru n asociaii, fundaii sau alte
organizaiineguvernamentale;
b) funcia de membru n organele de conducere, administrare i control ale societilor
comerciale,regiilorautonome,companiilor/societilornaionale,instituiilordecredit,grupurilorde
intereseconomic,asociaiilorsaufundaiilororialaltororganizaiineguvernamentale;
c)calitateademembruncadrulasociaiilorprofesionalei/sausindicale;
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 12 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

d) calitatea de membru n organele de conducere, administrare i control, retribuite sau


neretribuite,deinutencadrulpartidelorpolitice,funciadeinutidenumireapartiduluipolitic.
(3)Persoaneleprevzutelaalin.(1),carenundeplinescaltefunciisaunudesfoaralteactiviti
dectcelelegatedemandatulsaufunciapecareoexercit,depunodeclaraienacestsens.

DIFERENANTRECONFLICTEDEINTERESEIINCOMPATIBILITI:

Una dintre cele mai frecvente probleme care se manifest att n sistemul administrativ, ct i n
massmedia, este confuzia care se creeaz ntre conflictul de interese i incompatibiliti. Dac, pentru
existenaunuiconflictdeinteresepersoanelepublice,trebuiesiaodeciziecaresinfluenezeuninteres
personal,pentruaseaflantrosituaiedeincompatibilitateunoficialpublicnutrebuiesianiciodecizie,
fiindsuficientfaptulcocupconcomitentdousaumaimultefunciialcrorcumulesteinterzisdelege.
Exempludeconflictdeinterese:
PrimarulAdinoraulXsemneazuncontractcufirmasoieisale.Unaltexempluesteorganizarea
uneilicitaiidectreConsiliulJudeeanBlacareparticipictigfirmafrateluipreedinteluiconsiliului.
Exempludeincompatibilitate:
ViceprimarulXdeinenacelaitimpifunciademembrualconsiliuluideadministraiealuneiregii
autonomedeintereslocalsauauneisocieticomercialeaflatensubordineaconsiliuluilocal.

INCOMPATIBILITILE

Incompatibilitile reflect acele situaii n care un oficial public ocup mai multe funcii n acelai
timp,deiacestcumulesteinterzisdelege.

PENTRUALEIILOCALI:

Primari:
IncompatibilitilepentrufunciadeprimarsuntspecificatenLegeanr.161/2003.
Articolul87prevedecprimarulnupoateocupaurmtoarelefunciisaucaliti:
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 13 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

consilierlocal;
consilierjudeean;
prefectsausubprefect;
funcionarpublicsauangajatcucontractindividualdemunc,indiferentdedurataacestuia;
preedinte, vicepreedinte, director general, director, manager, administrator, membru al
consiliului de administraie ori cenzor sau orice funcie de conducere ori de execuie la societile
comerciale, inclusiv bncile sau alte instituii de credit, societile de asigurare i cele financiare, la regiile
autonomedeinteresnaionalsaulocal,lacompaniileisocietilenaionale,precumilainstituiilepublice;
preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale acionarilor sau asociailor la o societate
comercial;
reprezentantalunitiiadministrativteritorialenadunrilegeneralealesocietilorcomercialede
interes local sau de reprezentant al statului n adunarea general a unei societi comerciale de interes
naional;
comerciantpersoanfizic;
membrualunuigrupdeintereseconomic6;
deputatsausenator;
ministru,secretardestat,subsecretardestatsauoaltfuncieasimilatacestora;
oricealtefunciipublice7sauactivitiremunerate,narsaunstrintate,cuexcepiafuncieide
cadrudidacticsauafunciilorncadrulunorasociaii,fundaiisaualteorganizaiineguvernamentale.
acionar semnificativ8 la o societate comercial nfiinat de consiliul local, respectiv de consiliul
judeean.IncompatibilitateaexistinsituaiancaresoulsaurudeledegradulIalealesuluilocaldein
calitateadeacionarincompatibilitateacucalitateadealeslocalintervineladatalacarealesullocal,soul
saurudadegradulIaacestuiadevinacionari(articolul89).
Primarii,primarulgeneralpotexercitafunciisauactivitindomeniuldidactic,alcercetriitiinifice
ialcreaieiliterarartistice.
Exemple:
XesteprimarnlocalitateaAi,concomitent,membrualconsiliuluideadministraielaosocietate
comercialaflatnsubordineaconsiliuluilocalallocalitiiA.
YesteprimaralMunicipiuluiB.nacelaitimp,Yestefuncionarpublicntroaltautoritatepublic.

Grupuldeintereseconomicestedefinitdearticolul118,(1)alLegii161/2003sireprezintoasocierentredousaumaimulte
persoane fizice sau juridice, constituit pe o perioad determinat, n scopul nlesnirii sau dezvoltrii activitii economice a
membrilorsi,precumialmbuntiriirezultateloractivitiirespective.
7
Acestarticolincludesifunciiledeviceprimar,vicepreedintesipreedintealconsiliuluijudeean.
8
Acionarulsemnificativestepersoanacareexercitdrepturiaferenteunoraciunicare,cumulate,reprezintcelpuin10%din
capitalulsocialsauiconfercelpuin10%dintotaluldrepturilordevotnadunareageneral.
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 14 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

Viceprimari:
IncompatibilitilepentrufunciadeviceprimarsuntspecificatenLegeanr.161/2003.
Articolul87prevedecviceprimarulnupoateocupaurmtoarelefunciisaucaliti9:
consilierjudeean;
prefectsausubprefect;
funcionarpublicsauangajatcucontractindividualdemunc,indiferentdedurataacestuia;
preedinte, vicepreedinte, director general, director, manager, administrator, membru al
consiliului de administraie ori cenzor sau orice funcie de conducere ori de execuie la societile
comerciale, inclusiv bncile sau alte instituii de credit, societile de asigurare i cele financiare, la regiile
autonomedeinteresnaionalsaulocal,lacompaniileisocietilenaionale,precumilainstituiilepublice;
preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale acionarilor sau asociailor la o societate
comercial;
reprezentantalunitiiadministrativteritorialenadunrilegeneralealesocietilorcomercialede
interes local sau de reprezentant al statului n adunarea general a unei societi comerciale de interes
naional;
comerciantpersoanfizic;
membrualunuigrupdeintereseconomic10;
deputatsausenator;
ministru,secretardestat,subsecretardestatsauoaltfuncieasimilatacestora;
oricealtefunciipublice11sauactivitiremunerate,narsaunstrintate,cuexcepiafunciei
decadrudidacticsauafunciilorncadrulunorasociaii,fundaiisaualteorganizaiineguvernamentale.
acionar semnificativ12 la o societate comercial nfiinat de consiliul local, respectiv de consiliul
judeean.IncompatibilitateaexistinsituaiancaresoulsaurudeledegradulIalealesuluilocaldein
calitateadeacionar,incompatibilitateacucalitateadealeslocalintervineladatalacarealesullocal,soul
saurudadegradulIaacestuiadevinacionari(articolul89).

n conformitate cu dispoziiile art. 57 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, lege organic,
republicat n Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007, n temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru
modificarea i completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat: pe durata exercitrii mandatului,
viceprimarulipstreazstatutuldeconsilierlocal,fra beneficiadeindemnizaiaaferentacestuistatut.nsituaiancare
persoana care ndeplinete funcia de viceprimar nu a ncasat indemnizaia de consilier local, legea nu prevede nicio sanciune,
aceastanereprezentndonclcarearegimuluiincompatibilitilor.
10
Grupuldeintereseconomicestedefinitdearticolul118,(1)alLegii161/2003ireprezintoasocierentredousaumaimulte
persoane fizice sau juridice, constituit pe o perioad determinat, n scopul nlesnirii sau dezvoltrii activitii economice a
membrilorsi,precumialmbuntiriirezultateloractivitiirespective.
11
Acestarticolincludeifunciiledeprimar,vicepreedinteipreedintealconsiliuluijudeean.
12
Acionarulsemnificativestepersoanacareexercitdrepturiaferenteunoraciunicare,cumulate,reprezintcelpuin10%din
capitalulsocialsauiconfercelpuin10%dintotaluldrepturilordevotnadunareageneral.
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 15 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

Viceprimarii i viceprimarii Municipiului Bucureti pot exercita funcii sau activiti n domeniul
didactic,alcercetriitiinificeialcreaieiliterarartistice.
Exemple:
XesteviceprimaralorauluiA.nacelaitimp,XestereprezentantalorauluiAnadunareageneral
a acionarilor la o societate de interes local nfiinat prin hotrre de consiliu local din localitate i
preedintedeedinncadrulaceleiaiadunri.

Preedinteleconsiliuluijudeean:
Incompatibilitile pentru funcia de preedinte al consiliului judeean sunt specificate n Legea nr.
161/2003,articolul87,conformcruianupoateocupaurmtoarelefunciisaucalitintimpulexercitrii
mandatului:
consilierlocal;
prefectsausubprefect;
funcionarpublicsauangajatcucontractindividualdemunc,indiferentdedurataacestuia;
preedinte, vicepreedinte, director general, director, manager, administrator, membru al
consiliului de administraie ori cenzor sau orice funcie de conducere ori de execuie la societile
comerciale, inclusiv bncile sau alte instituii de credit, societile de asigurare i cele financiare, la regiile
autonomedeinteresnaionalsaulocal,lacompaniileisocietilenaionale,precumilainstituiilepublice;
preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale acionarilor sau asociailor la o societate
comercial;
reprezentantalunitiiadministrativteritorialenadunrilegeneralealesocietilorcomercialede
interes local sau de reprezentant al statului n adunarea general a unei societi comerciale de interes
naional;
comerciantpersoanfizic;
membrualunuigrupdeintereseconomic13;
deputatsausenator;
ministru,secretardestat,subsecretardestatsauoaltfuncieasimilatacestora;
oricealtefunciipublicesauactivitiremunerate,narsaunstrintate,cuexcepiafuncieide
cadrudidacticsauafunciilorncadrulunorasociaii,fundaiisaualteorganizaiineguvernamentale.

13

Grupuldeintereseconomicestedefinitdearticolul118,(1)alLegii161/2003ireprezintoasocierentredousaumaimulte
persoane fizice sau juridice, constituit pe o perioad determinat, n scopul nlesnirii sau dezvoltrii activitii economice a
membrilorsi,precumialmbuntiriirezultateloractivitiirespective.
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 16 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

acionar semnificativ14 la o societate comercial nfiinat de consiliul local, respectiv de consiliul


judeean.IncompatibilitateaexistinsituaiancaresoulsaurudeledegradulIalealesuluilocaldein
calitateadeacionarincompatibilitateacucalitateadealeslocalintervineladatalacarealesullocal,soul
saurudadegradulIaacestuiadevinacionari(articolul89).

Vicepreedinteleconsiliuluijudeean:
Incompatibilitile pentru funcia de vicepreedinte al consiliului judeean sunt specificate n Legea
nr. 161/2003. Articolul 87 prevede c vicepreedintele consiliului judeean nu poate ocupa urmtoarele
funciisaucalitintimpulexercitriimandatului:
consilierlocal;
prefectsausubprefect;
funcionarpublicsauangajatcucontractindividualdemunc,indiferentdedurataacestuia;
preedinte, vicepreedinte, director general, director, manager, administrator, membru al
consiliului de administraie ori cenzor sau orice funcie de conducere ori de execuie la societile
comerciale, inclusiv bncile sau alte instituii de credit, societile de asigurare i cele financiare, la regiile
autonomedeinteresnaionalsaulocal,lacompaniileisocietilenaionale,precumilainstituiilepublice;
preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale acionarilor sauasociailor la o societate
comercial;
reprezentantalunitiiadministrativteritorialenadunrilegeneralealesocietilorcomercialede
interes local sau de reprezentant al statului n adunarea general a unei societi comerciale de interes
naional;
comerciantpersoanfizic;
membrualunuigrupdeintereseconomic15;
deputatsausenator;
ministru,secretardestat,subsecretardestatsauoaltfuncieasimilatacestora;
oricealtefunciipublice16sauactivitiremunerate,narsaunstrintate,cuexcepiafunciei
decadrudidacticsauafunciilorncadrulunorasociaii,fundaiisaualteorganizaiineguvernamentale;
acionar semnificativ17 la o societate comercial nfiinat de consiliul local, respectiv de consiliul
judeean.IncompatibilitateaexistinsituaiancaresoulsaurudeledegradulIalealesuluilocaldein

14

Acionarulsemnificativestepersoanacareexercitdrepturiaferenteunoraciunicare,cumulate,reprezintcelpuin10%din
capitalulsocialsauiconfercelpuin10%dintotaluldrepturilordevotnadunareageneral.
15
Grupuldeintereseconomicestedefinitdearticolul118,(1)alLegii161/2003sireprezintoasocierentredousaumaimulte
persoane fizice sau juridice, constituit pe o perioad determinat, n scopul nlesnirii sau dezvoltrii activitii economice a
membrilorsi,precumialmbuntiriirezultateloractivitiirespective.
16
Acestarticolincludesifunciadepreedintealconsiliuluijudeean,primarsauviceprimar.
17
Acionarulsemnificativestepersoanacareexercitdrepturiaferenteunoraciunicare,cumulate,reprezintcelpuin10%din
capitalulsocialsauiconfercelpuin10%dintotaluldrepturilordevotnadunareageneral.
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 17 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

calitateadeacionar;incompatibilitateacucalitateadealeslocalintervineladatalacarealesullocal,soul
saurudadegradulIaacestuiadevinacionari.

Consilierilocali:
IncompatibilitilepentrufunciadeconsilierlocalsuntspecificatenLegeanr.161/2003.
Conformarticolului88,unconsilierlocalnupoatefinacelaitimp18:
consilierjudeeanincompatibilitateaintervinedupvalidareaceluidealdoileamandat;
primar;
prefectsausubprefect;
funcionarpublicsauangajatcucontractindividualdemuncnaparatulpropriualconsiliuluilocal
respectivsaunaparatulpropriualconsiliuluijudeeanorialprefecturiidinjudeulrespectiv;
preedinte,vicepreedinte,directorgeneral,director,manager,asociat,administrator,membrual
consiliuluideadministraiesaucenzorlaregiileautonomeisocietilecomercialedeintereslocalnfiinate
sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeean respectiv sau la regiile autonome i
societile comerciale de interes naional care i au sediul sau care dein filiale n unitatea administrativ
teritorialrespectiv;
preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale acionarilor sau asociailor la o societate
comercialdeintereslocalorilaosocietatecomercialdeinteresnaionalcareiaresediulsaucaredeine
filialenunitateaadministrativteritorialrespectiv;
reprezentantalstatuluilaosocietatecomercialcareiaresediuloricaredeinefilialenunitatea
administrativteritorialrespectiv;
deputatsausenator;
ministru,secretardestat,subsecretardestatifunciileasimilateacestora;
acionarsemnificativ19laosocietatecomercialnfiinatdeconsiliullocal.Incompatibilitateaexist
i n situaia n care soul sau rudele de gradul I ale alesului local dein calitatea de acionar,
incompatibilitateacucalitateadealeslocalintervineladatalacarealesullocal,soulsaurudadegradulIa
acestuiadevinacionari.

18

n conformitate cu dispoziiile art. 57 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, lege organic,
republicat n Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007, n temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru
modificarea i completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat: pe durata exercitrii mandatului,
viceprimarulipstreazstatutuldeconsilierlocal,fra beneficiadeindemnizaiaaferentacestuistatut.nsituaiancare
persoana care ndeplinete funcia de viceprimar nu a ncasat indemnizaia de consilier local, legea nu prevede nicio sanciune,
aceastanereprezentndonclcarearegimuluiincompatibilitilor.
19
Acionarulsemnificativestepersoanacareexercitdrepturiaferenteunoraciunicare,cumulate,reprezintcelpuin10%din
capitalulsocialsauiconfercelpuin10%dintotaluldrepturilordevotnadunareageneral.
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 18 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

Exemple:
Y este consilier local n consiliul local al oraului ABC. n acelai timp, deine funcia de funcionar
public.
DomnulXesteconsilierlocal.SocietateacomercialS.C.AS.A.estenfiinatdectreconsiliullocal
dincareacestafaceparte.DomnulXesteacionarunicalS.C.BS.R.L.,caredeine30%dinaciunileS.C.A
S.A. Calitatea de ales local este incompatibil cu cea de acionar semnificativ la o societate comercial
nfiinatdeconsiliullocal,respectivdeconsiliuljudeean.

Consilierijudeeni:
Incompatibilitile pentru funcia de consilier judeean sunt specificate n Legea nr. 161/2003.
Conformarticolului88,unconsilierjudeeannupoatefinacelaitimp:
consilierlocalincompatibilitateaintervinedupvalidareaceluidealdoileamandat;
primarsauviceprimar;
prefectsausubprefect;
funcionarpublicsauangajatcucontractindividualdemuncnaparatulpropriualconsiliuluilocal,
respectivsaunaparatulpropriualconsiliuluijudeeanorialprefecturiidinjudeulrespectiv;
preedinte,vicepreedinte,directorgeneral,director,manager,asociat,administrator,membrual
consiliuluideadministraiesaucenzorlaregiileautonomeisocietilecomercialedeintereslocalnfiinate
sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeean respectiv sau la regiile autonome i
societile comerciale de interes naional care i au sediul sau care dein filiale n unitatea administrativ
teritorialrespectiv;
preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale acionarilor sau asociailor la o societate
comercialdeintereslocalorilaosocietatecomercialdeinteresnaionalcareiaresediulsaucaredeine
filialenunitateaadministrativteritorialrespectiv;
reprezentantalstatuluilaosocietatecomercialcareiaresediuloricaredeinefilialenunitatea
administrativteritorialrespectiv;
deputatsausenator;
ministru,secretardestat,subsecretardestatifunciileasimilateacestora.
acionarsemnificativ20laosocietatecomercialnfiinatdeconsiliuljudeean.Incompatibilitatea
exist i n situaia n care soul sau rudele de gradul I ale alesului local dein calitatea de acionar,
incompatibilitateacucalitateadealeslocalintervineladatalacarealesullocal,soulsaurudadegradulIa
acestuiadevinacionari.

20

Acionarulsemnificativestepersoanacareexercitdrepturiaferenteunoraciunicare,cumulate,reprezintcelpuin10%din
capitalulsocialsauiconfercelpuin10%dintotaluldrepturilordevotnadunareageneral.
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 19 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

Exemple:
Domnul Z este consilier judeean n Judeul A. n acelai timp, este i administrator i membru al
consiliuluideadministraiepentruS.C.CS.A.,companienfiinatdectreconsiliuljudeean.
DoamnaFesteconsilierjudeeannJudeulL.Aceastadeine,nparalel,funciadedirectoralunei
direciidincadrulconsiliuluijudeeanL.
Domnul Y este consilier judeean n Judeul R. n paralel, domnul Y este director adjunct, ulterior,
directorgeneralipreedintealconsiliuluideadministraiealuneiregiiautonomedeinteresnaionalcare
aresediinJudeulR.

Prefectsisubprefect:
Prefecii si subprefecii nu pot deine concomitent cu aceast funcie si urmtoarele funcii sau
caliti(art.85dinLegeanr.161/2003):
deputatsausenator;
primariviceprimar,primargeneraliviceprimaralMunicipiuluiBucureti;
consilierlocalsauconsilierjudeean;
ofunciedereprezentareprofesionalsalarizatncadrulorganizaiilorcuscopcomercial;
preedinte, vicepreedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de
administraiesaucenzorlasocietilecomerciale,inclusivbncilesaualteinstituiidecredit,societilede
asigurareicelefinanciare,precumilainstituiilepublice;
preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale acionarilor sau asociailor la societile
comercialeprevzutelaliteraanterioar(e);
reprezentantalstatuluinadunrilegeneralealesocietilorcomercialeprevzutelalit.e);
manager sau membru al consiliilor de administraie ale regiilor autonome, companiilor i
societilornaionale;
comerciantpersoanfizic;
membrualunuigrupdeintereseconomic;
ofunciepublicncredinatdeunstatstrin,cuexcepiaacelorfunciiprevzutenacordurilei
conveniilelacareRomniaesteparte.
Prefeciiisubprefeciipotexercitafunciisauactivitindomeniuldidactic,alcercetriitiinificei
alcreaieiliterarartistice.
Conformarticolului86,ladatadepuneriijurmntuluisauladatanumiriinfuncie,persoanelecare
urmeazsexercitefunciadeprefectsausubprefectsuntobligatesdeclarecnuseaflnunuldintre
cazuriledeincompatibilitateprevzutedelege.
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 20 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

n cazul n care situaia de incompatibilitate apare n timpul exercitrii funciei de prefect i


subprefect, constatarea cazului de incompatibilitate se face de ministrul administraiei publice, care l va
informapeprimulministru,pentruadispunemsurilenecesare.

Cndintervineincompatibilitatea?
Este generat o situaie de incompatibilitate n cazul n care persoana respectiv deine, simultan,
calitateadealeslocaliunasaumaimultefuncii/calitialcrorcumulesteinterzisdelege.
Reglementareaincompatibilitilorvizeazprotejareavalorilorsocialecareprivescimparialitatean
exercitarea funciilor publice, avnd n vedere c funciile deinute n stare de incompatibilitate se
influeneaz sau se pot influena reciproc, funcia public nemaiputnd fi exercitat n condiii de
obiectivitateiimparialitate,fiind,astfel,vtmatprincipiulsupremaieiinteresuluipublic.
Potrivitdispoziiilorart.91dinLegeanr.161/2003,stareadeincompatibilitateintervinenumaidup
validareamandatuluidealeslocalidacacestanurenunlafuncia/calitateadeinutanteriorntermen
decelmult15ziledeladobndireacalitiidealeslocal.Deasemenea,alesullocalpoaterenunalafuncia
deinutnaintedeafinumitsaualesnfunciacareatragestareadeincompatibilitate.
ncazulprevzutlaart.89,incompatibilitateacucalitateadealeslocalintervineladatalacarealesul
local,soulsaurudadegradulIaacestuiadevinacionarisemnificativilaosocietatecomercialnfiinatde
consiliullocal,respectivdeconsiliuljudeean.
nclcareadispoziiilorart.90atragencetareadedreptamandatuluidealeslocalladatancheierii
contractelor. Dac alesul local avea ncheiate contracte de prestri de servicii, de executare de lucrri, de
furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritile administraiei publice locale din care face
parte,cuinstituiilesauregiileautonomedeintereslocalaflatensubordineaorisubautoritateaconsiliului
localsaujudeeanrespectivoricusocietilecomercialenfiinatedeconsiliilelocalesauconsiliilejudeene
respective,alesullocalareobligaiadearenunalaacesteaanteriorvalidriimandatului.

PENTRUFUNCIONARIIPUBLICI:

Incompatibilitiprivindfuncionariipublici:
Calitateadefuncionarpublicesteincompatibilcuoricealtfunciepublic,precumicufunciile
dedemnitatepublic(art.94dinLegeanr.161/2003).
Incompatibilitatealafuncionariipublicisemanifestprinfaptulcnupotdeinealtefunciiinupot
desfuraalteactiviti,remuneratesauneremunerate(art.94,alin.(2)):
a).ncadrulautoritilorsauinstituiilorpublice;
b).ncadrulcabinetuluidemnitarului,cuexcepiacazuluincarefuncionarulpublicestesuspendat
dinfunciapublic,ncondiiilelegii,peduratanumiriisale21;

21

Lancheiereamandatuluidemnitarului,funcionarulpublicesterencadratnfunciapublicdeinutsauntrofunciesimilar.

AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 21 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

c).ncadrulregiilorautonome,societilorcomercialeorinalteuniticuscoplucrativdinsectorul
public;
d).ncalitatedemembrualunuigrupdeintereseconomic22.
Atenie:
Stareadeincompatibilitatenuseaplicpentrucazurileprevzutedeliterelea)ic)dac:
estedesemnatprintrunactadministrativ,emisncondiiilelegii,sreprezinteintereselestatuluin
legturcuactivitiledesfuratedeoperatoriieconomicicucapitaloripatrimoniuintegralsaumajoritar
destat,ncondiiilerezultatedinactelenormativenvigoare;
este desemnat printrun act administrativ, emis n condiiile legii, s participe n calitate de
reprezentantalautoritiioriinstituieipublicencadrulunororganismesauorganecolectivedeconducere
constituitentemeiulactelornormativenvigoare;
exercitunmandatdereprezentare,pebazadesemnriidectreoautoritatesauinstituiepublic,
ncondiiileexpresprevzutedeactelenormativenvigoare.
Atenie:
Nu se afl n situaie de incompatibilitate funcionarul public care este desemnat prin act
administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanat din fonduricomunitare nerambursabile
postaderare, precum i din mprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau
nerambursabile, cu excepia funcionarilor publici care exercit atribuii ca auditor sau atribuii de control
asupraactivitiiderulatencadrulacesteiaiafuncionarilorpublicicarefacpartedinechipadeproiect,
dar pentru care activitatea desfurat n cadrul respectivei echipe genereaz o situaie de conflict de
interesecufunciapublicpecareoocup.
Exemplu:
PrimriaXctigunproiectfinanatdinfonduristructurale.Echipadeproiect,incluzndmanagerul
deproiect,asistent,responsabilfinanciarafostformatdinfuncionaripublicidinPrimriaX.Funcionarilor
publici li sau ncheiat contracte de munc pe lng cele deja existente. Conform alineatului 2, litera a),
articolul 94 din Legea nr. 161/2003, funcionarii publici nu pot deine alte activiti remunerate n cadrul
instituiilorpublice.
Funcionarii publici care, n exercitarea funciei publice, au desfurat activiti de monitorizare i
controlcuprivirelasocieticomercialesaualteuniticuscoplucrativdenaturacelorprevzutelaalin.(2)
lit.c)nupotsidesfoareactivitateainupotacordaconsultandespecialitatelaacestesocietitimp
de3anidupieireadincorpulfuncionarilorpublici.

22

Grupuldeintereseconomicestedefinitdearticolul118,(1)alLegii161/2003sireprezintoasocierentredousaumaimulte
persoane fizice sau juridice, constituit pe o perioad determinat, n scopul nlesnirii sau dezvoltrii activitii economice a
membrilorsi,precumialmbuntiriirezultateloractivitiirespective.
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 22 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

Funcionarii publici, funcionarii publici parlamentari i funcionarii publici cu statut special23 pot
exercitafunciisauactivitindomeniuldidactic,alcercetriitiinifice,alcreaieiliterarartistice(art.96al
Legiinr.161/2003).
De asemenea, pot exercita funcii n alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt n
legturdirectsauindirectcuatribuiileexercitate,potrivitfieipostului24.
n ceea ce privete legtura indirect, intenia legiuitorului este aceea de a face o legtur ntre
pregtireaprofesionalafuncionaruluipublicifunciapecareacestaoexercit.
Cutitludeexemplu,opersoannumitnfunciapublicdeconsilierjuridicicarenfiapostului
nu are atribuii de reprezentare n faa organelor jurisdicionale a entitii publice respective nu poate
reprezentajuridicoaltentitate,dinsectorulprivat,nfaaunorastfeldeorgane.
Funcionariiaudreptullaasocieresindicali,deci,potnfiinaorganizaiisindicale,aderalaelei
exercitaoricemandatncadrulacestora(art.29dinLegeanr.188/1999).

Raporturiierarhicedirecte:
Articolul95dinLegeanr.161/2003interziceraporturileierarhicedirectencazulncarefuncionarii
publici respectivi sunt soi sau rude de gradul I inclusiv dac superiorul are calitatea de demnitar.
Persoanelecareseaflnunadintresituaiiledemaisustrebuiesopteze,ntermende60dezile,pentru
ncetarearaporturilorierarhicedirectesaurenunarealacalitateadedemnitar.
Existena raportului ierarhic ntre soi sau rude de gradul I i nendeplinirea obligaiei de a opta se
constat de ctre eful ierarhic superior al funcionarilor publici respectivi, care dispune ncetarea
raporturilorierarhicedirectedintrefuncionariipublicisoisaurudedegradulI.
Dacsuperiorulestedemnitarinusendeplineteobligaiadeaopta,situaiaseconstat,dupcaz,
de ctre primulministru, ministru sau prefect, care dispune ncetarea raporturilor ierarhice directe dintre
demnitarifuncionarulpublicsosauruddegradulI.

Candidaturi:
Funcionarul public poate candida pentru o funcie eligibil sau poate fi numit ntro funcie de
demnitatepublic(art.97dinLegeanr.161/2003).
Raportuldeserviciualfuncionaruluipublicsesuspend:
peduratacampanieielectorale,pnnziuaulterioaralegerilor,dacnuesteales;
pnlancetareafuncieieligibilesauafuncieidedemnitatepublic,ncazulncarefuncionarul
publicafostalessaunumit.

23

Documentelecarealctuiescdosarulprofesionalsuntgestionatedectreautoritateasauinstituiapubliclacareacetiasunt
numii.
24
Aceastprevedereafostintrodusprinarticolul40,alineatul3alLegiinr.284din28/12/2010,legecadruprivindsalarizarea
unitarapersonaluluipltitdinfonduripublice.
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 23 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

nalii funcionari publici i funcionarii publici de conducere pot fi numii n funcii de demnitate
public numai dup ncetarea, n condiiile legii, a raporturilor de serviciu i pot candida pentru funcii de
demnitatepublicnumaidupncetarea,ncondiiilelegii,a raporturilordeserviciu(art.34dinLegeanr.
188/1999).

Apartenenalaformaiunipolitice:
Funcionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, ns le este interzis s fie
membriaiorganelordeconducerealepartidelorpoliticeisexprimesausaperenmodpublicpoziiile
unuipartidpolitic(art.98dinLegeanr.161/2003iart.44dinLegeanr.188/1999).
naliifuncionaripublicinupotfimembriaiunuipartidpolitic,subsanciuneadestituiriidinfuncia
public.

Incompatibilitiprivindapartenenalaorganeledeconducereasindicatelor:
nsituaiancarenaliifuncionaripublicisaufuncionariipublicicareaucalitateadeordonatoride
creditesuntaleinorganeledeconducereaorganizaiilorsindicale,acetiaauobligaiaca,ntermende15
zile de la alegerea n organele de conducere ale organizaiilor sindicale, s opteze pentru una dintre cele
dou funcii. n cazul n care funcionarul public opteaz pentru desfurarea activitii n funcia de
conducerenorganizaiilesindicale,raporturiledeserviciualeacestuiasesuspendpeoperioadegalcu
ceaamandatuluinfunciadeconduceredinorganizaiasindical.
Funcionariipublici,aliidectceiprevzuimaisus,potdeinesimultanfunciapublicifuncian
organeledeconducerealeorganizaiilorsindicale,cuobligaiarespectriiregimuluiincompatibilitilorial
conflictelordeinteresecareleesteaplicabil.

Sanciuni:
Legea nr. 188/1999 prevede n articolul 101 modalitile de destituire a funcionarilor publici din
funcie. Astfel, destituirea se face prin act administrativ de ctre persoana care are competena legal de
numirenfunciapublic,casanciunedisciplinaraplicatpentrumotiveimputabilefuncionaruluipublic,
nurmtoarelecazuri:
pentru svrirea repetat a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut
consecinegrave;
dac sa ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcionarul public nu acioneaz pentru
ncetareaacestuiantruntermende10zilecalendaristicedeladatainterveniriicazuluideincompatibilitate.
Actul administrativ se comunic funcionarului public n termen de 5 zile lucrtoare de la data
emiterii.Comunicareaactuluiadministrativtrebuiessefacanteriordateidestituiriidinfunciapublic.
ncontextulrespectriiprevederilorlegiiprivindincompatibilitileiconflicteledeinterese,Agenia
NationaldeIntegritateesteinstituiacreiairevinesarcinalegaldeevaluareaprezumtivelorsituaiide
incompatibilitate i conflicte de interese. Aceasta, urmare a procedurii prevzute de Legea nr. 176/2010,
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 24 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

ntocmete un raport de evaluare privind existena unei stri de incompatibilitate sau a unui conflict de
interese, dup caz. Acest raport poate fi contestat n instan n termen de 15 zile, iar, n caz de
necontestare,rmnedefinitiv.

NTREBRI I RSPUNSURI

NTREBRI PRIVIND INCOMPATIBILITILE/CONFLICTELE DE INTERESE ALE CONSILIERILOR


LOCALI/JUDEENI:

ntrebare:
Dac situaia participrii la procedura votului, n cadrul edinelor Consiliului local, a consilierilor
locali care au un interes n problema supus dezbaterii este de natur s genereze o stare de conflict de
interese i care este gradul de rudenie pn la care subzist situaia interesului personal/patrimonial,
respectivaconflictuluideinterese.
Rspuns:
Din interpretarea sistematic a prevederilor legale incidente, opinm c participarea consilierilor
locali la procedura de vot din cadrul edinelor Consiliului local, atunci cnd au un interes personal
patrimonial n cauz, este de natur s genereze un conflict de interese, avnd n vedere c participarea
consilierului local la procesul de vot, n cadrul Consiliului local, cu privire la adoptarea unor hotrri n
problemesupusedezbateriincareareuninterespersonalpatrimonial,fiepersonal,fieprinso,soie,afini
saurudepnlagradulalpatruleainclusiv.
nacestsens,consilierullocalseaflnconflictdeinteresedacareuninterespersonal(nsensulart.
75dinLegeanr.393/2004)nproblemasupusdezbateriipecarenulanunladebutuledinei,precumi
dacandeplinitunactoriaparticipatlaluareauneideciziiprincaresaobinut,directsauindirect,unfolos
patrimonial,pentrusine,pentrusoulsu,pentruorudoripentruunafinpnlagradulIIinclusiv.
Cu privire la gradul de rudenie pentru care se atrage starea de conflict de interese administrativ,
considerndcLegeanr.161/2003facetrimiterelaprevderileart.47dinLegeanr.215/2001,sevaavean
vederesintagmafiepersonal,fieprinso,soie,afinisaurudepnlagradulalpatruleainclusiv.nceeace
priveteconflictuldeinteresedenaturpenal,reglementatdeCodulpenalnart.301,sevaaveanvedere
gradulalIIleaderudenie,conformtexuluilegal.
ntrebare:

AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 25 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

Dacexercitareasimultanacalitiideconsilierlocal,respectiv,deasociat/administratorlaofirm
depazisecuritate,careancheiatuncontractdeprestriserviciicuprimria,estedenatursgenerezeo
situaiedeconflictdeinterese.
Rspuns:
Dininterpretareasistematicaprevederilorlegaleincidenteart.75dinLegeanr.393/2004,opinm
csituaiadedusspreanalizpoategeneraunconflictdeinteresencondiiilencarealesullocaliapartela
deliberarea i adoptarea de hotrri a consiliului local dac are un interes personal n problema supus
dezbateriiinuanun,lanceputuldezbaterilor,interesulpersonalpecarelaunproblemarespectiv.
Deasemenea,ncauzpoateinterveniostaredeconflictdeintereseconormart.301dincodulpenal
dac consilierul local, n exercitarea atribuiilor, ndeplinete un act ori particip la luarea unei decizii prin
care se realizeaz, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soul su, o rud ori un afin pn la
gradulIIinclusiv,saupentruoaltpersoancucaresaaflatnraporturicomercialeoridemuncnultimii5
anisaudinparteacreiaabeneficiatoribeneficiazdeserviciisaufoloasedeoricenatur.
ntrebare:
Dac deinerea simultan a calitii de consilier local, respectiv a celei de administrator al unei
societi comerciale nfiinat n subordinea consiliului local (societate de gospodrire comunal), este de
natursgenerezeosituaiedeincompatibilitate.
Rspuns:
Din cele expuse de dumneavoastr i din interpretarea sistematic a prevederilor legale incidente
art.88dinLegeanr.161/2003,opinmcdeinereasimultanacalitiideconsilierlocal,respectivacelei
de administrator al unei societi comerciale nfiinat n subordinea consiliului local (societate de
gospodrirecomunal),estedenatursgenerezeosituaiedeincompatibilitate,ntructunconsilierlocal
nupoatedeinecalitateadeadministratoraluneisocieticomercialedeintereslocal,nfiinatsauaflatn
subordineaconsiliuluilocaldincarefaceparte.

ntrebare:
Dacexercitarea simultan a funciei de manager al unuispital aflat n subordinea unei instituii
publice centrale (minister) i a funciei de consilier local este de natur s genereze o stare de
incompatibilitate.
Rspuns:
Din interpretarea sistematic a prevederilor legale incidente, opinm c exercitarea simultan a
funciei de manager al unui spital aflat n subordinea unei instituii publice (minister) i a funciei de
consilierlocalestedenatursgenerezeosituaiedeincompatibilitatedinperspectivadispoziiilorart.178,
alin.(1)lit.a)dinLegeanr.95/2006privindreformandomeniulsntii.
ntrebare:
Dacparticipareaconsilierilorlocalilaadoptareaunorhotrrialeconsiliuluilocalprivindscoaterea
la licitaie public a suprafeelor de pajiti disponibile aparinnd domeniului public al unei comune n
condiiile n care, la respectiva licitaie ar urma s participe o asociaie a cresctorilor de animale ai crei
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 26 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

membriifondatorisuntdoidintreconsilieriicarearencomponensoi/soii,afiniirudepnlagradulal
patrulea,inclusivaialtorconsilieri,estedenatursgenerezeunconflictdeinterese.
Rspuns:
Dininterpretareasistematicaprevederilorlegaleincidenteopinmcsituaiaprezentatconform
art. 75 i art. 77 din Legea nr.393/2004 i art. 47 din Legea nr. 215/2001 este de natur s genereze un
conflict de interese, consilierul local avnd obligaia de a nu lua parte la deliberarea i la adoptarea
hotrrilorncazulncare,fiepersonal,fieprinso,soie,afinisaurudepnlagradulalpatruleainclusiv,
areuninterespatrimonialnproblemasupusdezbaterilorconsiliuluilocal,saudacrespectivelehotrriar
puteaprezentaunbeneficiupentruoasociaiedincarefaceparte.
ntrebare:
Dacexercitareafuncieideconsilierlocalpeperioadasuspendriidintrofunciepublicprevzut
deLegeanr.188/1999estedenatursgenerezeosituaiedeincompatibilitate.
Rspuns:
Dininterpretareadispoziiilorlegaleincidenteart.94alin.(2)lit.a)dinLegeanr.161/2003iart.95i
art.96dinLegeanr.188/1999,exercitareafuncieideconsilierlocalpeperioadasuspendriidintrofuncie
publicestedenatursgenerezeosituaiedeincompatibilitate,ntruct,peduratasuspendariiraportului
de serviciu, postul este rezervat, suspendarea opernd doar n privinta obligaiei de plat a
salariului/indemnizaieinschimbulmunciidepuse,considermcrespectarearegimuluiincompatibilitilor
specificefuncieidincareaintervenitsuspendareaestencontinuareoobligaieactiv,careproduceefecte
juridicespecificencazulnclcrii.

ntrebare:
Dac exercitarea unei funcii publice n cadrul unui consiliu local, concomitent cu calitatea de
consilierlocalncadrulaceluiaiconsiliulocalestedenatursgenerezeosituaiedeincompatibilitate.
Rspuns:
Din interpretarea sistematic a prevederilor legale incidente art. 88 lit. c) din Legea nr. 161/2003,
opinm c exercitarea unei funcii publice concomitent cu calitatea de consilier local n cadrul consiliului
local este de natur s genereaze o situaie de incompatibilitate, consilierul local avnd obligaia de a
renunalafunciacareatragestareadeincompatibilitatentermende15ziledeladatanumiriinaceast
funcie.
ntrebare:
Dac exercitarea simultan a calitii de consilier local i a calitii de personal contractual n
Compartimentul S.M.U.R.D., cuprins n organigrama i statul de funcii al primriei, este de natur s
generezeosituaiedeincompatibilitate.
Rspuns:
Din interpretarea sistematic a prevederilor legale incidente, opinm c deinerea simultan a
calitii de consilier local i a calitii de personal contractual n Compartimentul S.M.U.R.D., cuprins n
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 27 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

organigrama i statul de funcii al primriei este de natur s genereze o situaie de incompatibilitate, n


raport de prevederile legale din art. 88 din Legea nr. 161/2003, n condiiile n care Compartimentul
S.M.U.R.D.esteinclusnaparatulpropriualconsiliuluilocal.
ntrebare:
Dac exercitarea simultan a funciei publice de ef birou control din cadrul Casei de Asigurri de
Sntateiacalitiideconsilierlocal/judeeanestedenatursgenerezeostaredeincompatibilitate.
Rspuns:
Din interpretarea sistematic a prevederilor legale incidente art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr.
161/2003, opinm c exercitarea simultan a funciei publice de ef birou control din cadrul Casei de
Asigurri de Sntate i a calitii de consilier local/judeean este de natur s genereze o situaie de
incompatibilitate.

NTREBRIPRIVINDINCOMPATIBILITILEAPLICABILEPRIMARILOR:

ntrebare:
Dacdeinereafuncieideprimar,simultancufunciadepreedinte/membrunConsiliulDirectoral
unuiGrupdeAciuneLocal(GAL),membrunConsiliulDirectoralAsociaieideDezvoltareIntercomunitar
(ADI) ONG/asociaie constituit pentru implementarea programului LEADERfinanat prin PNDR, asociaie
urbarial,poategeneraosituaiedeincompatibilitate.

Rspuns:
Dininterpretareasistematicaprevederilorlegaleincidenteopinmcdeinereafuncieideprimar
simultan cu cu funcia de preedinte/membru n Consiliul Director al unui Grup de Aciune Local (GAL),
membru n Consiliul Director al Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar (ADI) ONG/asociaie constituit
pentruimplementareaprogramuluiLEADERfinanatprinPNDR,asociaieurbarial,nugenereazosituaie
deincompatibilitate.
ntrebare:
Dacdeinereacalitiideprimar,simultancucalitateamembrunConsiliuldeAdministraiealunei
coli,poategeneraosituaiedeincompatibilitate.
Rspuns:
Din interpretarea sistematic a prevederilor legale incidente, opinm c deinerea simultan a
calitii deprimar i a calitii demembru n Consiliul de Administraie al unei coli nu este de natur s
genereze o situaie de incompatibilitate, conform ultimelor modificri legislative aduse prin O.U.G. nr.
49/2014.
ntrebare:
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 28 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

Dac deinerea funciei de primar, simultan cu funcia de consilier local/judeean, prefect sau
subprefect,poategeneraosituaiedeincompatibilitate.
Rspuns:
Dininterpretareasistematicaprevederilorlegaleincidente,opinmcdeinereafuncieideprimar,
simultancufunciadeconsilierlocal/judeean,prefectsausubprefect,estedenatursgenerezeosituaie
deincompatibilitate,fiindaplicabiledispoziiileart.87alin.(1)lit.a)ib)dinLegeanr.161/2003.
ntrebare:
Dacdeinereafuncieideprimar,simultancucalitateadefuncionarpublic,poategeneraosituaie
deincompatibilitate.
Rspuns:
Dininterpretareasistematicaprevederilorlegaleincidente,opinmcdeinereafuncieideprimar,
simultancucalitateadefuncionarpublic,estedenatursgenerezeosituaiedeincompatibilitate,fiind
aplicabiledispoziiileart.87alin.(1)lit.c)dinLegeanr.161/2003.
ntrebare:
Dacdeinereafuncieideprimar,simultancucalitateadePFA,PFI,II,IF,administratorncadrulunei
societicomerciale,poategeneraosituaiedeincompatibilitate.
Rspuns:
Dininterpretareasistematicaprevederilorlegaleincidente,opinmcdeinereafuncieideprimar,
simultancucalitateadePFA,PFI,II,IF,administratorncadruluneisocieticomerciale,estedenaturs
generezeosituaiedeincompatibilitate,fiindaplicabiledispoziiileart.87alin.(1)lit.d)ig)dinLegeanr.
161/2003.
ntrebare:
Dac deinerea funciei de primar, simultan cu deinerea funciei de reprezentant al unitii
administrativteritorialenadunrilegeneralealesocietilorcomercialedeintereslocalsaudereprezentant
alstatuluinadunareageneralauneisocieticomercialedeinteresnaional,poategeneraosituaiede
incompatibilitate.
Rspuns:
Dininterpretareasistematicaprevederilorlegaleincidente,opinmcdeinereafuncieideprimar,
simultancudeinereafuncieidereprezentantalunitiiadministrativteritorialenadunrilegeneraleale
societilorcomercialedeintereslocalsaudereprezentantalstatuluinadunareageneralauneisocieti
comerciale de interes naional, este de natur s genereze o situaie de incompatibilitate, fiind aplicabile
dispoziiileart.87alin.(1)lit.f)dinLegeanr.161/2003.
ntrebare:
Dac deinerea funciei de primar, simultan cu deinerea unei alte funcii publice sau activiti
remunerate,poategeneraosituaiedeincompatibilitate.
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 29 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

Rspuns:
Dininterpretareasistematicaprevederilorlegaleincidente,opinmcdeinereafuncieideprimar,
simultan cu deinerea unei alte funcii publice sau activiti remunerate, este de natur s genereze o
situaiedeincompatibilitate,fiindaplicabiledispoziiileart.87alin.1lit.k)dinLegeanr.161/2003.

NTREBRIPRIVINDINCOMPATIBILITILEFUNCIONARILORPUBLICI:

ntrebare:
DacexercitareasimultanauneifunciipublicedeinspectorantifrauddincadrulDirecieiGenerale
AntifraudFiscaliacalitiideconsilierlocalestedenatursgenerezeosituaiedeincompatibilitate.
Rspuns:
Dinceleexpusededumneavoastridininterpretareasistematicaprevederilorlegaleincidenteart.
94alin.(2)lit.a)dinLegeanr.161/2003,opinmcexercitareasimultanauneifunciipublicedeinspector
antifraud din cadrul Direciei Generale Antifraud Fiscal i a calitii de consilier local este de natur s
generezeosituaiedeincompatibilitate.
ntrebare:
Dacunfuncionarpublicseaflntrosituaiedeincompatibilitatencazulncaredeine/exercit
urmtoarele funcii/caliti: administrator societate comercial, medic de familie, expert (orice domeniu),
PFA, broker, preedinte asociaie neguvernamental, administrator societate comercial, cenzor, casier,
titularcabinetpsihologic,asistentsocial,informatician,instructorauto,traductor,mediator,ofer,mecanic
auto.
Rspuns:
Din interpretarea sistematic a prevederilor legale, opinm c deinerea simultan a unei funcii
publice i desfurarea activitilor anterior menionate, n sectorul privat, genereaz o situaie de
incompatibilitatedinperspectivadispoziiilorart.96dinLegeanr.161/2003,dacactivitateadesfuratn
sectorulprivatestenlegturdirectsauindirectcuatribuiileexercitatecafuncionarpublic.
ntrebare:
Dacunfuncionarpublicdeconducere,ncadratlaServiciulAuditPublic,poatedesfuraactivitate
remunerat n cadrul unui proiect finanat din fonduri europene, fr a se genera o situaie de
incompatibilitate?
Rspuns:
Din interpretarea sistematic a prevederilor legale incidente, opinm c un funcionar public de
conducere,ncadratlaServiciulAuditPublic,nupoatedesfuraactivitateremuneratncadrulunuiproiect
finanat din fonduri europene dac exercit atribuii ca auditor sau atribuii de control asupra activitii
derulatencadrulechipeideproiect.
ntrebare:
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 30 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

Dac un funcionar public poate desfasura activiti remunerate n cadrul unor echipe de
implementareaproiectelordinfondurieuropene?
Rspuns:
Dininterpretareasistematicaprevederilorlegaleincidente,opinmcdeinereasimultanaunei
funcii publice de execuie i desfurarea de activiti n cadrul proiectelor din fonduri europene nu
genereaz o situaie de incompatibilitate n msura n care funcionarul public este desemnat prin act
administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanat din fonduri europene, n condiiile art. 94
alin.(22)dinLegeanr.161/2003.
nsituaiancarebeneficiarulfinariidinfonduricomunitarenerambursabilepostaderare,precumi
dinmprumuturiexternecontractatesaugarantatedestatrambursabilesaunerambursabile,esteoentitate
privat, funcionarul public poate desfura activiti remunerate n cadrul proiectului numai dac
activitatea desfurat n cadrul echipei de implementare a proiectului nu este n legtur direct sau
indirectcuatribuiileexercitatecafuncionarpublic.
ntrebare:
Dac
exercitarea
simultan
de
ctre
funcionarii
publici
a
funciei
de
preedinte/vicepreedinte/membru al birourilor electorale este de natur s genereze o stare de
incompatibilitate.
Rspuns:
Avndnvederedispoziiileart.94dinLegeanr.161/2003,coroboratecuart.68alin.(2)dinLegea
nr.35/2008,tiindfaptulcincompatibilitilesuntdestrictinterpretare,opinmcgenerareauneistri
deincompatibilitatepoatefistabilitnumaiprinraportarelaatribuiileexercitatencalitatedefuncionar
public.
Suntemnsituaiagenerriiuneipotenialestrideincompatibilitatenumainsituaiancareexist
oeventuallegturdirectsauindirectntreatribuiiledefuncionarpubliciceleexercitatencalitatede
preedinte/vicepreedinte/membrualbirourilorelectorale.
ntrebare:
Dacexercitareasimultandectresecretarulcomunei,oraului,municipiului,judeuluiafuncieide
preedinte/vicepreedinte/membru al birourilor electorale este de natur s genereze o stare de
incompatibilitate.
Rspuns:
Dinperspectivadispoziiilorart.116dinLegeanr.215/2001,nceeaceprivetesecretarulcomunei,
oraului,municipiului,judeului,coroboratcuart.13dinLegeanr.35/2008,prinraportareladispoziiileart.
94 i urmtoarele din Legea nr. 161/2003, opinm c se genereaz o situaie de incompatibilitate prin
exercitareaconcomitentcufunciadepreedinte/vicepreedinte/membrualbirouluielectoral.

NTREBRIPRIVINDINCOMPATIBILITILEFUNCIONARILORPUBLICICUSTATUTSPECIAL:

AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 31 din 32

GHID PRIVIND INCOMPATIBILITILE I CONFLICTELE DE INTERESE

EDIIA 2016

ntrebare:
Dacunfuncionarpubliccustatutspecialseaflntrosituaiedeincompatibilitatencazulncare,
simultan cu funcia public, exercit urmtoarele funcii/caliti: administrator/director la societi
comercialedinmediulprivat,PersoanFizicAutorizatcuobiectdeactivitateagricol(apicultur,zootehnie,
cultivarea
plantelor
etc.)/transport/organizare
evenimente/fotografie/deratizare/consultan,
taximetrist/taximetristUBER,instructorkarate,traductor,psiholog,evaluatorrisc,profesorlegislaieauto,
administrator/preedinte/cenzor asociaie de proprietari, muzician/rapsod/instrumentist, broker,
kinetoterapeut, mediator, preedinte club sportiv, arbitru, antrenor, observator, instructor tir, contabil,
agentcolectrirate,agentpaz,expert,osptar,formator,monitordeschi.
Rspuns:
Dininterpretareasistematicaprevederilorlegaleincidente,opinmcexercitareafuncieipublice
custatutspecialsimultancufunciile/calitileenumerateanteriorestedenatursgenerezeosituaiede
incompatibilitatencazulncareexistolegturdirectsauindirectntreatribuiileexercitatencalitate
defuncionarpubliccustatutspecial,potrivitfieipostuluiiactivitiledesfuratenmediulprivat.
Menionmfaptulc,nconformitatecudispoziiileart.45dinLegeanr.360/2002privindStatutul
poliistului, cu modificrile i completrile ulterioare, deinerea funciilor/calitilor prezentate reprezint
interdiciialefuncieipublicecustatutspecial,competenaanalizriicazurilorconcreterevenindconducerii
instituieifadecarefuncionariipublicicustatutspecialrespectiviauraporturidesubordonare.

AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE (A.N.I.)

Pag. 32 din 32