Sunteți pe pagina 1din 5

Moliftele Sfntului Vasile cel Mare

Rugaciunea (1) Domnului sa ne rugam.


Dumnezeul dumnezeilor si Domnul domnilor, facatorul cetelor celor de foc si
lucratorul puterilor celor fara de trup, mesterul celor ceresti si al celor pamantesti, pe
carele nimenea dintre oameni nu L-a vazut, nici poate sa-L vada; de care se teme si se
cutremura toata faptura; carele a aruncat din cer pe capetenia lngerilor, care din trufie
si-a incordat grumazul oarecand si s-a lepadat de slujba sa prin neascultare; si pe
ingerii cei dimpreuna cu dansul protivnici, facuti diavoli i-a aruncat in intunerecul cel
adanc al iadului, fa, ca blestemul acesta ce se face in numele Tau cel infricosat, sa fie
spre ingrozirea acestui povatuitor al vicleniei si tuturor taberilor lui, ce au cazut
dimpreuna cu dansul din lumina cea de sus, si pune-I pe fuga; si-i porunceste lui si
diavolilor lui sa se departeze cu totul, ca sa nu faca nicio vatamare acestui suflet
pecetluit; ci acesti pecetluiti sa ia tiria puterii ca sa calce peste serpi si peste scorpii si
peste toata puterea vrijmasului.
Ca se lauda si se mareste si de toata suflarea cu frica se slaveste Prea Sfant numele
Tau, al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin.
Rugaciunea (2) Domnului sa ne rugam.
Blestemu-te pe tine, incepatorul rautitilor si al hulei, capetenia impotrivirii si urzitorul
vicleniei.
Blestemu-te pe tine cel aruncat din lumina cea de sus si surpat pentru mandrie in
intunericul adancului.
Blestemu-te pe tine si pe toati puterea cea cazuta ce a urmat vointa tale. Blestemu-te
pe tine duh necurat, cu Dumnezeu Savaot si cu toata oastea ingerilor lui Dumnezeu,
cu Adonai cu Eloi, Dumnezeul cel Atotputernic; iesi si te departeaza dela robul lui
Dumnezeu (N).
Blestemu-te pe tine cu Dumnezeu, carele prin cuvant toate le-a zidit; si cu Domnul
nostru lisus Hristos, Fiul Lui cel unul nascut, carele mai nainte de veci negrait si fara
de patima sa nascut dintrlnsul; cu cel ce a facut faptura vazuta si nevazuta si a zidit
pe om dupa chipul Sau, si mai innainte prin legea firii I-a invatat acestea, si cu
priveghere ingereasca I-a pazit.; cu cel ce a innecat pacatul cu ape de sus si a desfacut
adancurile de sub cer si a pierdut pe uriasii cei necucernici, si turnul faradelegilor la
sfaramat si pamantul Sodomei si al Gomorei cu foc si cu pucioasa Ia ars, intru a carui
marturie fumega fum nestins; cu cela ce marea cu toiagul a despartit si pe popor I-a
trecut cu picioare neudate, iar pe tiranul Faraon si oastea cea impotrivitoare lui
Dumnezeu, tabara paganatatii, sub valuri in veci a innecat-o.
Te blestem cu cel care, la plinirea vremii, din Fecioara Curata negrait s-a intrupat si
pecetile curatiei intregi le-a pazit; carele a binevoit sa spele prin Botez intinaciunea
noastra cea veche, cu care noi prin neascultare ne spurcasem.

Blestemu-te pe tine cu cela ce sa botezat in lordan si ne-a dat noua prin apa, si prin
har, chipul nestricaciunii; de carele ingerii si toate puterile ceresti sau mirat, vazand
pe Dumnezeu cel intrupat smerindu-se, cand Tatal cel fara de inceput a descoperit
nasterea cea fara de inceput a Fiului, si cand pogorlrea Sfantului Duh a marturisit
unimea Treimii.
Blestemu-te pe tine cu Cela ce a certat vantul si a linistit viforul marii; carele a isgonit
cetele diavolilor; carele prin tina a dat vedere ochilor lipsiti de lumina ai celui orb din
nastere si a innoit zidirea cea veche a neamului nostru; si celor muti le-a dat grai; cel
ce a curatit ranele leprosilor si pe morti din gropa i-a inviat; cel ce pana la ingropare
cu oamenii a vorbit si iadut prin inviere I-a pradat; si toata omenirea a intocmit-o s-a
nu mai fie cucerita de moarte.
Blestemu-te pe tine cu Dumnezeu Atottiitorul, Carele a insufletit pe oameni cu glas de
Dumnezeu insuflat si dimpreuna cu Apostolii a lucrat si toata lumea.a umplut-o de
dreapta credinta.
Teme-te, fugi, pleaca, departeaza-te diavole necurate si spurcate, cel de sub pamant,
din adanc, inselatorule, fara de chip, cel vazut pentru nerusinare, nevazut pentru
fatarie, oriunde esti sau unde mergi, de esti insusi Veelzevuv sau cela ce scuturi, de te
arati ca sarpele sau ca fiara, sau ca aburul, sau ca fumul; ori ca barbat, ori ca femeie,
ori ca jiganie, ori ca pasare, sau vorbitor noaptea, sau surd, sau mut, sau care navalesti
infricosind, sau sfasii, sau uneltesti rele, in somn greu, sau intru boala, sau in
neputinta sau pornesti spre ras, sau aduci lacrimi de desmierdari; ori esti desfranat, ori
rau mirositor, ori poftitor, ori facator de desfatare, ori fermecator, ori indemnator spre
dragoste necurata, ori ghicitor in stele, ori sezi in casa, ori esti fara de rusine, ori
iubitor de vrajba, ori fara de astampar; sau te schimbi cu luna, sau te intorci dupa un
oarecare timp, sau vii dimineata, sau la amiaza, sau la miezul noptii, sau in orice
vreme, sau la revarsatul zorilor, sau din intamplare te-ai intalnit, sau de cineva esti
trimis, sau ai navalit fara de veste; sau esti din mare, sau din rau, sau din pamant, sau
din fantana, sau din daramaturi, sau din groapa, sau din balta, sau din trestie, sau din
noroae, sau din orice fel de materie, sau de pe uscat, sau din necuratie; sau din lunca,
sau din padure, sau din copaci, sau din pasare, sau din tunet, sau din acoperamantul
biii, sau din scaldatoare de ape, sau din mormant idolesc; sau de unde stim sau de
unde nu stim, sau cunoscut ori necunoscut, sau din vreun loc nebanuit; piei si te
departeaza, rusineaza-te de chipul cel zidit si infrumusetat de mana lui Dumnezeu.
Teme-te de asemanarea lui Dumnezeu celui intrupat, si sa nu te ascunzi in robul lui
Dumnezeu (N); ca toiag de fier si cuptor de foc si iadul si scrisnirea dintilor te
asteapta ca rasplatire pentru neascultare.
Teme-te, taci, fugi, sa nu te intorci, nici sa te ascunzi cu vre-o alta viclenie de duhuri
necurate; ci du-te in pamant fara de apa, pustiu, nelucrat, unde om nu locueste, ci il
cerceteaza singur Dumnezeu cela ce leaga pe toti care vatama si uneltesc asupra
chipului Sau; cela ce in lanturi te-a aruncat in intunerecul iadului, pentru noaptea si
ziua cea lungata, pe tine diavole, ispititorul si aflatorul tuturor rautatilor.
Ca mare este frica de Dumnezeu, si mare este marirea (slava) Tatalui si a Fiului si a
Sfantului Duh, acum si pururea si sin vecii vecilor. Amin.

Rugaciunea (3) Domnului sa ne rugam.


Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul luminilor, Dumnezeul ingerilor celor de sub taria
Ta, Dumnezeul arhanghelilor celor de sub stapanirea Ta, Dumnezeul slavitelor
domnii, Dumnezeul sfintilor, Tatal Domnului nostru Iisus Hristos; cela ce ai deslegat
sufletele cele legate cu moartea, si prin unul nascut Fiul Tau ai luminat Pe omul cel
patruns de intunerec; cela ce ai slabit durerile noastre si toata greutatea ai usurat-o si
toata nalucirea vrajmasului dela noi ai departat-o; si Tu, Fiule si Cuvantut lui
Dumnezeu, carele cu moartea Ta ne-ai facut pe noi nemuritori, si ne-ai slavit cu slava
Ta; cela ce cu invierea Ta ne-ai daruit noua sa ne ridicam dela oameni la Dumnezeu, si
ai purtat pe crucea Ta toata sarcina pacatelor noastre; cela ce ai luat asupra-Ti
sfarimarea noastra si ai tamaduit-o, Doamne; carele ne-ai facut noua cale la ceruri si
stricaciunea intru nestricaciune ai prefacut-o, auzi-ma pe mine, care cu dragoste si cu
frica strig catre Tine, cel de a caruia frica se topesc muntii, suspinand, dimpreuna cu
taria de sub cer; de a caruia putere duhurile necuvantatoare ale stihiilor se cutremura,
pazind hotarele lor; de a caruia porunca focul rasplatirii nu va trece hotarele ce i sau
pus, ci suspinand asteapta porunca Ta; de a carui frica toata faptura se chinueste
oftand cu suspinuri negraite, si avand porunca s-a astepte vremea sa; de care toata
firea cea protivnica a fugit si oastea vrijmasului sa domolitg diavolut a cazut, sarpele
sa calcat, si balaurut sa strivit; prin care neamurile ce te-au marturisit sau luminat si
sau intarit intru Tine, Doamne; prin carele viata sa aratat, nadejdea sa intemeiat,
credinta sa intarit, Evanghelia sa propovaduit, prin carele omul cel pamantesc sa
innoit intru Tine. Caci cine este ca Tine Dumnezeule cel Atotputernic..?
Pentru aceasta Te rugam pe Tine, Dumnezeule al Parintilor si Doamne al milei, cela
ce esti mai innainte de veci si mai pre sus de fire, primeste pe acesta ce a venit la Tine
pentru numele Tau Cel sfant, si al iubitului Tau Fiu, Iisus, Hristos, si al Sfantului si
Prea Puternicului si de viata Facatorului Tau Duh,
Izgoneste din sufletul lui toata neputinta, tot duhult necurat, scuturator, de sub
pamant, din foc, imputit, poftitor, iubitor de aur, iubitor de argint, turbat, desfranat, tot
diavolul necurat, intunecat, fara de chip, fara de rusine.
Asa, Dumnezeule, departeaza dela robul Tau (N) toata lucrarea diavolului, toata vraja,
toata fermecatura, slujirea idoleasca, cautarea in stele, vraja cu mort, vraia cu pasare,
patima desfatarii, iubirea trupeasca, iubirea de argint, betia, desfranarea, nerusinarea,
mania, iubirea de cearta, neastamparul, si tot cugetul viclean.
Asa, Doamne Dumnezeul nostru, insufla intr-Insul Duhul Tau cel pasnic, ca pazit
fiind de el, sa faca roduri de credinta,de fapte bune, de intelepciune, de curatie, de
infranare, de dragoste, de bunatate, de nadeide, de blandete, de indelunga rabdare, de
ingaduinta, de smerenie, de pricepere.
Ca acesta se marturiseste a fi robul Tau, intru numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru,
crezand in Treimea cea de o fiinta si marturisind-o impreuna cu Ingerii, Arhangheiii,
Domniiie cele marite (slavite) si cu toata oastea cereasca. Pazeste impreuna cu dansul
si inimiile noastre, ca puternic esti, Doamne, si Tie marire (slava) innaltam impreuna
cu unul nascut Fiul Tau si cu Prea Sfantut si Bunul si de viata Facatorul Tau Duh,
acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Molitfele Sfantului Trifon

Mareste imaginea.
Sa stie insa preotul ca nu se cuvine sa citeasca toate jivinele aici pomenite, ci numai
pe acelea care atunci fac stricaciuni in gradini, vii si holde, in momentul respectiv.
Preotul: Domnului sa ne rugam !
Credinciosii: Doamne miluieste !
Va blestem pe voi, fiarele cele de multe feluri, viermii, omizile, gandacii, lacustele,
soarecii, cartitele si puricii si tot felul de muste, molii si furnici, viespi si urechelnite si
tot felul de jiganii ce se tarasc pe pamant si pasari ce zboara, care aduc stricaciuni si
paguba holdelor, viilor, pomilor si gradinilor;
Va blestem cu Dumnezeu Tatal, Cel fara de inceput, si cu Fiul Lui, Cel impreuna fara
de inceput si deofiinta, si cu Duhul Lui, Cel Preasfant, Care este deofiinta cu Tatal si
cu Fiul si de viata facator;
Va blestem pe voi cu intruparea Unuia-Nascut Fiul lui Dumnezeu, a Domnului nostru
Iisus Hristos, cu viata Lui de pe pamant, cea dimpreuna cu oamenii, si cu patima Lui
cea mantuitoare si cu moartea Lui cea facatoare de viata si cu invierea Lui cea de a
treia zi si cu inaltarea Lui la ceruri, si cu toata purtarea de grija cea dumnezeiasca si
mantuitoare;
Va blestem pe voi cu sfintii heruvimi cei cu ochi multi si cu serafimii cei cu cate sase
aripi, care zboara imprejurul scaunului dumnezeiesc si striga: Sfant, Sfant, Sfant
Domnul Savaot; va blestem pe voi cu sfintii ingeri si cu toata puterea, cu miile de mii
si cu milioanele de milioane, care cu multa frica stau inaintea slavei Domnului, ca sa
nu stricati via, nici holda, nici gradina, nici pomii si nici legumele robului lui
Dumnezeu (N); ci duceti-va in muntii cei pustii, in copacii cei neroditori in care v-a
daruit voua Dumnezeu hrana cea de toate zilele;
Va blestem pe voi cu scumpul Trup si Sange al lui Hristos, Adevaratul Dumnezeu si
Mantuitorul nostru, prin Care s-a dat noua mantuire si rascumparare.
Sa nu stricati nici holda; nici via, nici gradina, nici orice pom roditor si neroditor; nici
frunza legumelor sa nu stricati din cuprinsul si locul robului lui Dumnezeu (N).
Iar de nu ma veti asculta pe mine si veti calca blestemul cu care v-am blestemat, nu va
voi pedepsi eu smeritul si nevrednicul Trifon, ci Dumnezeul lui Avraam si al lui Isaac
si al lui Iacov, Care va veni sa judece viii si mortii.
Pentru aceasta, precum mai inainte v-am zis voua: duceti-va in muntii cei pustii, in
copacii cei neroditori; si, de nu ma veti asculta pe mine, voi ruga pe Iubitorul de
oameni Dumnezeu, ca sa trimita pe ingerul Sau, care este peste fiare, si cu fier si cu

plumb va va lega si va va omori, de vreme ce n-ati luat in seama blestemul si


rugaciunea mea, a smeritului Trifon; inca si pasari, fiind trimise prin rugaciunea mea,
va vor manca pe voi.
Inca va blestem pe voi si cu numele cel mare scris pe piatra care nu l-a putut rabda, ci
s-a topit ca ceara de fata focului. Iesiti din locurile acestea si va duceti in locuri
neumblate si fara apa si neroditoare, cum mai inainte am zis voua. Iesiti din locul si
cuprinsul robilor lui Dumnezeu, care pe mine ma cheama in ajutorul, folosirea si
mantuirea lor.
Ca si intru acestea sa se slaveasca preasfantul nume al Tatalui si al Fiului si al
Sfantului Duh si sa se plineasca rugaciunile si cererile smeritului Trifon. Ca lui
Dumnezeu se cuvine slava si stapanirea in vecii vecilor. Amin.