Sunteți pe pagina 1din 4

Joc cu litere

Iar e var , bine-mi pare!

A A A A A A
D D B B C C C C B B DD
E EE F F G G F F EEE
J J I I I HH I I I JJ
L L N N O MM O N N L L
P P R R O MM O R R P P
S S TT S S TT
V V U U U U VV
X X Z Z Z U U Z Z Z XX
A A MM AA
E E FGU O O UGF EE
B CD I J K K J I DCB
4