Sunteți pe pagina 1din 2

ARII I VOLUME

CUBUL
Def. Poliededrul cu toate feele ptrate.
Are toate muchiile congruente.
Aria ptratului = l 2
l - Muchia cubului
d - Diagonala [BD] d= l 3

s=12 l

suma tuturor muchiilor s


aria total At=6l2
volumul V= l3

PARALELIPIPEDUL DREPTUNGHIC
Def. Prisma dreapt cu toate feele dreptunghiuri.
Muchiile bazei: [AB] , [BC]
Muchie lateral:[AA]
a=AB- lungime, b=BC lime, c= AA
Diagonal: [BD]
d- diagonal
Aria lateral Al=2ac+2bc
Aria total At=2ab + 2ac + 2bc
d2= a2+b2 +c2
Volumul V = abc

PRISMA REGULAT
Def. Prisma dreapt care are ca baz un poligon regulat.

Prism triunghiular
regulat

Prism hexagonal
regulat

Prism patrulater
regulat

Notm cu: l latura bazei, h- nlimea, Pb- perimetrul bazei, , Ab- aria bazei, Al- aria lateral, At- aria total
i V- volumul.
Prisma regulat
Perimetrul bazei
Aria bazei
Aria lateral
Volumul
2
Triunghiular
Pb =3l
Al = Pb h=3lh
l 3
l2 3 h
.
Ab
V Ab h
4

Patrulater

Pb =4l

Hexagonal

Pb =6l

Ab = l
Ab

Al = Pb h=4lh

3l 2 3
2

Pag. 1

Al = Pb h=6lh

V Ab h l 2 h
V Ab h

3l 2 3 h
2

PIRAMIDA REGULAT
Def. Piramida care are ca baz un poligon regulat i are muchiile laterale congruente.
ntr-o piramid regulat vrful piramidei se proiecteaz n centrul bazei.

Piramid patrulater
regulat

Piramid triunghiular
regulat

AB=l lungimea muchiei bazei,


OM= ab apotema bazei, OB =R- raza cercului circumscris bazei, VO=
h- nlimea piramidei,VA=m-muchia lateral, VM= ap apotema piramidei, Pb- perimetrul bazei, , Ab- aria
bazei, Al- aria lateral, At- aria total i V- volumul.
Relaii:
2

a 2p h 2 ab2

ap

h 2 ab2

l
,
2

m 2 a 2p

Al

Pb a p
2

m2 h2 R2

At Al Ab

Piramida
regulat
Triunghiular

Perimetrul bazei Aria bazei

Patrulater

Pb =4l

Pb =3l

Pb ab a p

l2 3
.
4
Ab = l 2
Ab

Ab
h
3

Aria lateral
Al
Al

Pag. 2

Pb a p
2
Pb a p
2

Volumul
3l a p
2

2l a p

Ab h l 2 3 h

3
12
Ab h l 2 h
V

3
3
V