Sunteți pe pagina 1din 58

Apăsaţi clic pe noţiunile date pentru a afla definiţia ei.

Segmentul ce uneşte centrul cercului сu


orice punct de pe cerc – rază.
centrul cercului.
raza cercului.

Două puncte de pe cerc


împarte cercul în două părţi.
Fiecare parte poartă
Segmentul ce uneşte denumirea de arc .
două puncte de pe cerc
– coarda.

coarda cercului. arcul cercului.

diametrul cercului.
coarda, ce trece prin centrul
cercului – diametrul.
arc de cerc
А
 АВ

М
 АМВ

N О  АNВ

В
semicerc

d О

В
Care sunt asemănările şi deosebirile dintre unghiurile
АОВ şi АСВ?
Unghi la centru Unghi înscris în cerc
С

О
О

В
А В
А
Unghiul al cărui vârf se află pe cerc și laturile sunt coarde se
numeşte unghi înscris în cerc.
Definiţi
Unghiul cu vârful aceste
în centrul unghiuri.
cercului şi laturile lui sunt raze
se numeste unghi la centru
Arcul de cerc se măsoară în grade.

Masura arcului de cerc АВ este


egală cu măsura unghiului la centru
АОВ.

О
650

В
 АВ  АОВ  65 0

А
А  АВ  АОВ  180 0

В
Masura arcului АВ se calculează

360  АОВ
0
О
650

В
А 2950

 АВ  360  АОВ  360  65  295


0 0 0 0
M
2600

О Aflaţi măsura unghiului АОВ.


?

В
А
10000
100
 САВ  СОВ  145 0

300
1150
О В

 АDB  360  115  245


0 0 0

 CDB  360  145  215


0 0 0

 DB  180 0
Aflaţi măsura  АNВ , АМВ , coarda АВ.

M
3000

О
600
16

А В  АNВ  АОВ  60 0

 АMВ  360  60  300


0 0 0
Aflaţi măsura unghiului АОВ.

M
2720

О
?

В
А
880
Aflaţi distanţa de la А pînă la raza ОВ.
R = 6. 6  АВ  60 0

В А
600
Ne aducem aminte
Măsura unghiului exterior al triunghiului este
egală cu suma măsurilor unghiurilor neadiacente
cu el.
С
2
СВК = 1 + 2

1
А В К
Teoremă. Măsura unghiului înscris în cerc este egală cu
В jumătate din măsura unghiului la centru.
Se dă: АВС – unghi înscris
a 1
АВС   АС
De demonstrat:

О
2
1 caz (О ВС)
a 2a
 АВO  А  В =a
А
С Unghiul exterior АОС = 2a

 АС  2a
В =
a 1
В   АС
 АС  2a 2
Cazul 2

1
АВD   АD
В 2
+ 1
DBC   DС
2
О
1
С АВС   АС
2
А
D
Cazul 3

1
АВD   АD
В 2
– 1
DBC   DС
2
О
А 1
АВС   АС
2
D
С
Consecinţă 1
Unghiuri înscrise în cerc, bazate pe același arc, sunt egale.

M
N
F

О
В

А С
Consecinţa 2
Unghiuri înscrise în semicerc sunt unghiuri drepte

M
N
F

О В
А

С
Problemă
Aflaţi măsura unghiului АВС
В

О
1100

С
А

550
Problemă
Aflaţi măsura unghiului АОВ. Aflaţi măsura unghiului АMВ.

?
О
О
?

В В
А А
880 440
88
Problemă

Aflaţi măsura arcului Aflaţi măsura arcului


АmВ. АmВ.
M
00 / /
А
36
1828
14

О m
А 1560 О

В В
m
Aflaţi măsura unghiului А.

А
Corect!
560
1 560
В
incorect!
О 2 340

3 incorect!
340 900

С
verificare (2)
Aflaţi măsura unghiului АВС
В

incorect!
1 500
О
incorect!
1100
2 1100
С
А Corect!
3 550
550

verificare (2)
Aflaţi măsura unghiului АВС

В С

А
1200
О

24000
120
Problemă
Aflaţi măsura unghiului АВС.

В
О

С
Problemă
Aflaţi măsura unghiului АВС
1300

D
500
100

А
С
2600 В
Problemă Aflaţi х.

х=4

О
3cm

2cm

А х В
Problemă Aflaţi х.

С triunghiul АОВ – isoscel


OD – mediană,
4cm D 4cm В înălţime
А
3
5
О
х
Problemă Aflaţi măsura unghiului ВАС.

?
530

В
О

370

С
Problemă Aflaţi х.

В х = 2,5

3 х 4

А
О С
5
Problemă Aflaţi măsura unghiului ВАС.

300

800
40 C

? О
D
200
40
А
Problemă Aflaţi măsura unghiurilor АОC, АВС.

800
40

В
О
?
?

А С

4000
80
Problemă Aflaţi măsura unghiului ВАD.

В 200
300
C

120 0
600 D
О
А

400
200
Problemă Aflaţi măsura unghiului ABC.

A 1500
30
300
150
3000
C
D

?
B
Problemă Aflaţi măsura unghiului ABC.

C
600

600 D
120
О
300
A

?
B
Problemă Aflaţi măsura unghiului ABC.

А
D

600 0
120
300
60
О

С ?

B
Problemă Aflaţi măsura unghiului ABC.

В
?
Е С

4000
20
О
7000
140
А
D
Aflaţi măsura unghiuluiАВС
D
O variantă de rezolvare…
400
80
Există o altăvariantă
В de rezolvare!?
О

А С

400
Se dă:
 АКЕ   АРE cu 140 0

Aflaţi:  АРE

K
A
E

P
Se dă:
 АВ : ВС : АС  2 : 3 : 4
Aflaţi: АОВ, ВОС , АОС
B

? ?
A О
С
?
Se dă: CercО, R 

Aflaţi:  АС
C

300
B A
O
Se dă: CercО, R 

Aflaţi: АВС A

D
500 O ? B
400

C
Se dă: CercО, R 
 АС  43 ,  АВ  115
0 0

Aflaţi: ВАС B

A
O
?
C
Se dă: CercО, R 
 АС  43 ,  АВ  115
0 0

Aflaţi: ВАС B
C

?
A
O
Se dă: CercО, R 

Aflaţi: АВС B

?
O

800

A C
Se dă: CercО, R 

Aflaţi: АВС B

A
? C

500
Se dă: CercО, R 

Aflaţi: А, С C

A
? ?
O
370

B
Se dă: CercО, R 

Aflaţi: АOD, AСС


B C

400
?
O

A
? D
Se dă: CercО, R 

Aflaţi: АВС B

A
? C

1200

O
Se dă: CercО, R 

Aflaţi: ВСD C

D 200
?
A B
O
Se dă: CercО, R 

Aflaţi: ВAС B

A
? 400 C
200

O
D
Se dă: C О, R 
B
Aflaţi: ADС
300

A C
?
D
Se dă: C О, R 

Aflaţi: BAD
B

A
? C

O 600
200
D

E
Se dă: C О, R 

Aflaţi: DE

A C
5 O 2,5

E
2
B
D
Se dă: C О, R , CD  100 0

Aflaţi:  BE
C
B
А
320
О
12 1000
E

D
Se dă: C О, R 

Aflaţi: BEC
C

А
?О 700
520 E

D B
Se dă: C О, R 

Aflaţi: A, C , AOC


B

600
А
?
О
?
?
C

S-ar putea să vă placă și