Sunteți pe pagina 1din 1

Validitate vanzare-cumparare

DomnulX(parteaA)acumparatdintargdeladomnulYuntabloucusumade3000RON.Intrucatera
duminica,ceidoiauincheiatunactdemana,iaradouazisauprezentatlanotariat,undeauincheiatunact
autentic.

DomnulY,lacatevalunidupaaceea,estearestatsi,incursulinvestigatiilor,marturisestecaafurat
tabloul,impreunacualtebucuri,dinapartamentuldomnuluiZ(parteaB)sicalavandutapoidomnuluiX.
Ysuferaocondamnaresiesteinchis.
ContactatdecatrePolitie,domnulZnuseconstituiecapartecivilainprocesulluiY,darilactioneazape
domnulXinjudecata,pentrurecuperareatabloului,solicitandsidaunepentrufaptulcaacestasadeteriorat
inultimileluni,datoritafaptuluicaafosttinutinconditiideumiditate,improprii.
Intrebari:
a.PoatedomnulZsaseindrepteimpotrivadomnuluiXsi,dacada,cumarmotivaactiunea
b.CesolutiiareXpentruaseapara,ceartrebuisainvoce
c.Cesolutiecredeticavadainstanta