Sunteți pe pagina 1din 6

nr.

ord

Numele, prenumele
1 Morozovschi Valentina
2 Postolachi Nadejda
3 Chiru Eleonora
4 Schin Marina
5 Sahochi Cristina
6 Srbu Valentina
7 oltoianu Elena
8 Vlcu Alina
9 Cuco Valentina

10 Sasu Marina
11 Tofan Maria
12 Zam Ivan
13 Gulica Nicolae
14 Jalbu Igor

Copormac Sorina

15
16 Antanaciuc Rodica
17 Sajin Galina
18 Beleag Vasile

data, luna, anul


naterii

locul nasterii

3/12/1978 s. Drujba, r. Ungheni


7/26/1962 s.Corneti, r.Ungheni
6/24/1968 s.Corneti, r.Ungheni
6/1/1989 Hun Dior
4/23/1985 or. Clrai
10/8/1959 s.Scheneia, r. Soroca
s.Corneti, r.Ungheni
11/30/1992 s. Buila, r.Ungheni
4/11/1957 s.Corneti, r.Ungheni
7/23/1960 s.Zrneti
8/13/1959 s.Corneti, r.Ungheni

8/17/1970

23,08.1959

s.Vinogradovca,
r.Vulcneti
s.Corneti, r.Ungheni
s. Bdiceni, r. Soroca

vechimea
naionalitatea
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldovean
moldovean
moldovean
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldovean

Studiile. Ce instituie,
unde i cnd a absolvit
UP Tiraspol,

specialitatea

pedagogic

LISTA DE CONTROL
a cadrelor didactice ale colii IP Gimnaziul Corneti la 01 octombrie 2016
vechimea
la post de
conducere

funcia

data angajrii la
numrul de date despre studiile
lucru n coala
ore
prin coresponden
dat

ombrie 2016
date despre
cursurile de
perfecionare

date despre
atestare

pensionari,
cumul

locul nasterii
s. Drujba,
r. Ungheni
s.Corneti, r.Ungheni
s.Corneti, r.Ungheni
Hun Dior
or. Clrai
s.Scheneia, r. Soroca
s.Corneti, r.Ungheni
s. Buila, r.Ungheni
s.Corneti, r.Ungheni
s.Zrneti
s.Corneti, r.Ungheni

s.Vinogra
dovca,
r.Vulcne
ti
s.Corneti, r.Ungheni
s. Bdiceni, r. Soroca

naionalitatea

naionalitatea
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldovean
moldovean

moldovean
moldoveanc
moldoveanc
moldoveanc
moldovean