Sunteți pe pagina 1din 12

JUDEUL **):

Formular:

.
20

FUNDAMENTAREA
cheltuielilor pentru susinerea sistemului de protecie
a persoanelor cu handicap pe anii 2015 - 2017
- CENTRALIZATOR -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod
rnd

Realizri
2015

Executie
Propuneri
preliminata 2016
2017

%
2017/2016

TOTAL GENERAL (rd.02+rd.03+rd.05+rd.06+rd.08+rd.09)


Numr asisteni personali
Fonduri necesare ( lei)

01
02

Transport ( lei)

03

Numr asisteni personali profesioniti *)


Fonduri necesare (lei)
Transport - lei

04
05
06

Numr indemnizaii

07

*)

*)

Fonduri necesare (lei)

08

Transport ( lei)

09

*) Se completeaz pe baza datelor din formularul 20/01


**) Formularul va fi utilizat i de municipiul Bucureti

DIRECIA GENERAL REGIONAL A FINANELOR PUBLICE /


ADMINISTRAIA JUDEEAN A FINANELOR PUBLICE
Director executiv / ef administraie

JUDEUL:____________
JUDEUL **):
MEHEDINTI
LOCALITATEA:____________
COMUNA BICLES
Formular:

20 - 01

FUNDAMENTAREA
cheltuielilor pentru susinerea sistemului de protecie
a persoanelor cu handicap pe anii 2015 - 2017

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod
rnd

Realizri
2015

Executie
Propuneri
preliminata 2016
2017

%
2017/2016

TOTAL GENERAL (rd.03+rd.04+rd.07+rd.08+rd.11+rd.12)


Numr asisteni personali *)
Salariul mediu lunar - asisteni personali - lei

01
02

Fonduri necesare (rd.01 x rd.02 x 12 luni) - lei


Transport - lei

03
04

Numr asisteni personali profesioniti *)

05

Salariul mediu lunar - asisteni personali profesioniti - lei


Fonduri necesare (rd.05 x rd.06 x 12 luni) - lei

06
07

Transport - lei

08

Numr indemnizaii *)
Indemnizaie medie lunar - lei
Fonduri necesare (rd.09 x rd.10 x 12 luni) - lei

09
10
11

Transport - lei

12

*) Stabilit pe baza certificatelor de ncadrare n grad i tip de handicap a persoanelor cu handicap care necesit protecie special, emise de
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
**) Formularul va fi utilizat i de municipiul Bucureti
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEUL **):
Formular:

.
21
FUNDAMENTAREA

sumelor necesare acordrii stimulentului educaional prevzut de Lg.nr.248/2015 i pentru finan area drepturilor
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educaionale speciale integra i n nv mntul de mas, potrivit prevederilor
art.51 alin.(2) din Legea nr.1/2011
pe anii 2016-2017
- CENTRALIZATOR JUDE-

Cod
rand

1. STIMULENT EDUCAIONAL
Nr. beneficiari
Valoare stimulent educational - lei/luna
Nr. de luni pentru care se acorda stimulentul educaional
Fonduri necesare (rd.01xrd.02xrd03) - lei -

Executie
preliminata
2016

Propuneri
2017

%
2017/2016

01
02

50

50

12
366

12
366

x
x

16.6
498

16.6
498

x
x

16.6
611

16.6
611

x
x

16.6
754

16.6
754

x
x

16.6
844

16.6
844

x
x

03
04

DREPTURI COPII/ELEVI/TINERI CU C.E.S. INTEGRAI N


2. NVMNTUL DE MAS
a) Nr. beneficiari 0-3 ani inclusiv
Nr.zile scolarizare
Alocatia medie zilnica de hrana lei/zi *)
Cazarmament lei/an *)
Total sume (rd.05 x rd.06 x rd.07 + rd.05 x rd.08)
b) Nr. beneficiari 3-7 ani inclusiv
Nr.zile scolarizare
Alocatia medie zilnica de hrana lei/zi *)
Cazarmament lei/an *)
Total sume (rd.10 x rd.11 x rd.12 + rd.10 x rd.13)
c) Nr. beneficiari 7-14 ani inclusiv
Nr.zile scolarizare
Alocatia medie zilnica de hrana lei/zi *)
Cazarmament lei/an *)
Total sume (rd.15 x rd.16 x rd.17 + rd.15 x rd.18)
d) Nr. beneficiari 14-18 ani inclusiv
Nr.zile scolarizare
Alocatia medie zilnica de hrana lei/zi *)
Cazarmament lei/an *)
Total sume (rd.20 x rd.21 x rd.22 + rd.20 x rd.23)
e) Nr. beneficiari 18-26 ani inclusiv
Nr.zile scolarizare
Alocatia medie zilnica de hrana lei/zi *)
Cazarmament lei/an *)
Total sume (rd.25 x rd.26 x rd.27 + rd.25 x rd.28)
Fonduri necesare (rd.09+rd.14+rd.19+rd.24+rd.29) - lei -

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

*) Potrivit prevederilor anexei nr. 1 lit.A la HG.904/2014


**) Formularul va fi utilizat i de municipiul Bucureti
DIRECIA GENERAL REGIONAL A FINANELOR PUBLICE /
ADMINISTRAIA JUDEEAN A FINANELOR PUBLICE

Director executiv / ef administraie

JUDEUL
MEHEDINTI
UniCOMUNA BICLES

Formular:

21 - 01
FUNDAMENTAREA

sumelor necesare acordrii stimulentului educaional prevzut de Lg.nr.248/2015 i pentru finan area drepturilor
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educaionale speciale integra i n nv mntul de mas, potrivit prevederilor
art.51 alin.(2) din Legea nr.1/2011
pe anii 2016-2017

Cod
rand

1. STIMULENT EDUCAIONAL
Nr. beneficiari
Valoare stimulent educational - lei/luna
Nr. de luni pentru care se acorda stimulentul educaional
Fonduri necesare (rd.01xrd.02xrd03) - lei -

Executie
preliminata
2016

Propuneri
2017

%
2017/2016

01
03

50
8

50
10

04

12000

16000

12
366

12
366

x
x

16.6
498

16.6
498

x
x

16.6
611

16.6
611

x
x

16.6
754

16.6
754

x
x

16.6
844

16.6
844

x
x

02

133.33

DREPTURI COPII/ELEVI/TINERI CU C.E.S. INTEGRAI N


2. NVMNTUL DE MAS
a) Nr. beneficiari 0-3 ani inclusiv
Nr.zile scolarizare
Alocatia medie zilnica de hrana lei/zi *)
Cazarmament lei/an *)
Total sume (rd.05 x rd.06 x rd.07 + rd.05 x rd.08)
b) Nr. beneficiari 3-7 ani inclusiv
Nr.zile scolarizare
Alocatia medie zilnica de hrana lei/zi *)
Cazarmament lei/an *)
Total sume (rd.10 x rd.11 x rd.12 + rd.10 x rd.13)
c) Nr. beneficiari 7-14 ani inclusiv
Nr.zile scolarizare
Alocatia medie zilnica de hrana lei/zi *)
Cazarmament lei/an *)
Total sume (rd.15 x rd.16 x rd.17 + rd.15 x rd.18)
d) Nr. beneficiari 14-18 ani inclusiv
Nr.zile scolarizare
Alocatia medie zilnica de hrana lei/zi *)
Cazarmament lei/an *)
Total sume (rd.20 x rd.21 x rd.22 + rd.20 x rd.23)
e) Nr. beneficiari 18-26 ani inclusiv
Nr.zile scolarizare
Alocatia medie zilnica de hrana lei/zi *)
Cazarmament lei/an *)
Total sume (rd.25 x rd.26 x rd.27 + rd.25 x rd.28)
Fonduri necesare (rd.09+rd.14+rd.19+rd.24+rd.29) - lei -

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

*) Potrivit prevederilor anexei nr. 1 lit.A la HG.904/2014


**) Formularul va fi utilizat i de municipiul Bucure ti
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEUL **):
Formular:

22
FUNDAMENTAREA

sumelor destinate finanrii cheltuielilor curente ale cminelor pentru persoane vrstnice pe anul 2017, potrivit prevederilor art.18, alin.(5) lit.c) din Lg.17/2000, cu modificrile i completrile
ulterioare
- CENTRALIZATOR JUDE -

Nr.
crt.

Indicator

1.

Total, din care:

2.

Camine de btrni de la nivelul judetului

3.

Camine de btrni de la nivelul comunelor, oraelor,


municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti

Numr mediu lunar de


asistati
2

Standard de cost potrivit


HG 978/2015

Cheltuieli anuale totale

lei/an

lei

4 = 2 * 3 * 12

23,784

*)

*) Standard de cost aprobat potrivit HG 978/2015


**) Formularul va fi utilizat i de municipiul Bucureti

DIRECIA GENERAL REGIONAL A FINANELOR PUBLICE /


ADMINISTRAIA JUDEEAN A FINANELOR PUBLICE
Director executiv / ef administraie

/2000, cu modificrile i completrile

10%
lei
5 = 3 * 10%

ELOR PUBLICE /
LOR PUBLICE

ef administraie

JUDEUL **):
.
Unitatea/subdiviziunea administrativ - teritorial:____________

Formular:

22 - 01
FUNDAMENTAREA

sumelor destinate finanrii cheltuielilor curente ale cminelor pentru persoane vrstnice pe anul 2017, potrivit
prevederilor art.18, alin.(5) lit.c) din Lg.17/2000, cu modificrile i completrile ulterioare

Nr. crt.

Indicator

1.

Total, din care:

2.

Camine de btrni de la
nivelul judetului

3.

Camine de btrni de la
nivelul comunelor, oraelor,
municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureti

Standard de cost potrivit


Numr mediu lunar de HG 978/2015
asistati
2

Cheltuieli anuale
totale

10%

lei/an

lei

lei

4 = 2 * 3 * 12

5 = 3 * 10%

23,784

*)

*) Standard de cost aprobat potrivit HG 978/2015


**) Formularul va fi utilizat i de municipiul Bucure ti
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEUL *):
Formular:

.
23

FUNDAMENTAREA
cheltuielilor pentru plata ajutorului pentru nclzirea locuinei pe anul 2017, cu ali combustibili (lemne, crbuni i combustibili petrolieri),
potrivit prevederilor art.11, alin.(2) din OUG.70/2011
- CENTRALIZATOR JUDE -

Nr. crt.

Modul de nclzire

Ali combustibili

NOT:

Numr mediu lunar de


familii / persoane singure
beneficiare

Nivelul ajutorului pentru


nclzirea locuinei

Cheltuieli lunare totale

Cheltuieli anuale totale

lei

lei

lei

3=1*2

4 = 3 * 5 luni

1
58

La fundamentare se vor avea n vedere numai persoanele singure i familiile pentru care s-a stabilit, potrivit legii,
dreptul la ajutor pentru nclzirea locuinei.

*) Formularul va fi utilizat i de municipiul Bucure ti


DIRECIA GENERAL REGIONAL A FINANELOR PUBLICE /
ADMINISTRAIA JUDEEAN A FINANELOR PUBLICE
Director executiv / ef administraie

Judeul *):
MEHEDINTI
COMUNA BICLES
Formular:

23/01

FUNDAMENTAREA
cheltuielilor pentru plata ajutorului pentru nclzirea locuinei pe anul 2017, cu ali combustibili (lemne, crbuni i combustibili petrolieri),
potrivit prevederilor prevederilor art.11, alin.(2) din OUG.70/2011

Nr. crt.

Modul de nclzire

Ali combustibili

NOT:

Numr mediu lunar de


familii / persoane singure
beneficiare

Nivelul ajutorului pentru


nclzirea locuinei

Cheltuieli lunare totale

Cheltuieli anuale totale

lei

lei

lei

3=1*2

4 = 3 * 5 luni

1
58

La fundamentare se vor avea n vedere numai persoanele singure i familiile pentru care s-a stabilit, potrivit legii,
dreptul la ajutor pentru nclzirea locuinei.
*) Formularul va fi utilizat i de municipiul Bucureti

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE