Sunteți pe pagina 1din 1

PRIMARIA BICLES

CUI 5819414
Nr. de inregistrare . . / .2016

ADEVERINTA
Prin prezenta se atesta faptul ca dl. IANOS GHEORGHE domiciliat(a) in comuna BICLES jud MEHEDINTI,
posesor al BI/CI ., seria MH, nr. ., CNP , a fost angajatul PRIMARIEI BICLES, CUI 5819414, cu sediul social in COMUNA
BICLES, in baza contractului individual de munca cu norma intreaga ,, incheiat pe durata nedeterminata, inregistrat la
Inspectoratul Teritorial de Munca Mehedinti cu nr , in functia / meseria de INSPECTOR.
Pe durata executarii contractului individual de munca au intervenit urmatoarele mutatii ( incheierea, modificarea,
suspendarea si incetarea contractului individual de munca ):
Nr.

Mutatia

crt.

intervenita

Anul
Luna
Ziua

Salariul de baza,

Nr.si data actului

Meseria/

inclusiv sporurile

pe baza caruia se

Functia

care intra in

face inscrierea si

calculul

temeiul legal

punctajului mediu
anual
1

STABILIT SALARIU

2
STABILIT SALARIU
3
STABILIT SALARIU
4

STABILIT SALARIU

STABILIT SALARIU

STABILIT SALARIU

2011
01
01
2012
07
01
2012
12
01
2015
09
01
2015
12
01
2016
01
01

INSPECTOR

1360

DISPOZITIA PRIMARULUI

INSPECTOR

1468

DISPOZITIA PRIMARULUI

INSPECTOR

1576

DISPOZITIA PRIMARULUI

INSPECTOR

1751

DISPOZITIA PRIMARULUI

INSPECTOR

1914

DISPOZITIA PRIMARULUI

INSPECTOR

DISPOZITIA PRIMARULUI
2067

Incepind cu data de , contractul individual de munca al domnului STANCIULESCU DOREL a incetat la data de in
baza prevederilor art. 65 alin. 1, lit. din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, modificata si completata.
In perioada lucrata a avut . zile de absente nemotivate si zile concediu fara plata.
In perioada de la .pana la .. a lucrat in grupa (I sau II de munca), pozitia nr. din
anexa la Ordinul nr. ..din . al ministrului .., in total ani . luni zile
().
PRIMAR
COANDA LUCIAN LAURENTIU

Intocmit,