Sunteți pe pagina 1din 2

+

Nr.: 2921
Data:27.10.2016
COMANDA DE TRANSPORT

Interama
Fax :

Tip

Numar auto :

INCARCARE

DESCARCARE

Montblanc

Tara/ Oras

Ghimbav

Adresa

Fabricilor

Firma

Adresa 1

Firma

ref

Marfa

Adresa

conf CMR
Vaulx Milieu
conf CMR

Contact

28.10.2016

Termen

2 europaleti

Firma

Plata

Adresa 2

Data

Tara/ Oras

03.11.16 ora 14
300 Euro+TVA la primire factura si
CMR confirmate fara retineri

Firma

Factura de transport se trimite la OP 2 Brasov , CP 81


In caz de neconfirmare in termen de o ora de la primire se considera comanda acceptata.
Confirmarea acestei comenzi este obligatorie !
Odata cu confirmarea comenzii este obligatorie transmiterea urmatoarelor date :
Numar auto :
Nume sofer :.

Numar telefon :

Sunt interzise : Transmiterea comenzii catre alt transportator, preluarea semiremorcii(remorcii) cu un


autovehicul apartinand altei firme, transbordarea , incarcarea altor marfuri fara acordul nostru . Necesitatea
executarii operatiunilor mai sus enumerate va justificata in scris ,si va vi permisa doar cu acordul nostru
scris.
Confirmarea prezentei comenzi implica : Limita asigurarii dumneavoastra CMR trebuie sa acopere
valoarea marfurilor transportate.Va asumati raspunderea ca autovehiculul este in stare tehnica buna,
compartimentele marfurilor impermeabile , curat , dotat cu mijloace de fixare a marfurilor( chingi , bare de
separare,etc). Asumarea raspunderi respectarii conditiilor stabilite de asiguratorul dumneavoastra privind
stationarea in locuri pazite pentru evitatea furturilor.Detinerea pe toata perioada efectuarii cursei a licentelor
de transport , autorizatiilor de tranzit , certificatelor profesionale, adecvate tipului de marfa din prezenta
comanda . Dotarea autovehiculului corespunde normelor Acordului ADR in cazul transportului de marfui ce
se supun acestui regim . Respectarea deplinei neutralitati fata de clientii Dram Trans.Contactarea directa a

clientilor, transmiterea oricaror date din prezenta comanda fara acordul nostru se penalizeaza cu 50.000
Euro.Nerespectarea termenelor de incarcare , descarcare se penalizeaza cu 200euro /zi. Timpul liber pentru
fiecare operatiune de incarcare - descarcare va fi de 48 ore daca operatiunea inlude operatiuni vamale, si 24
ore fara operatiuni vamale. Solicitarile de indicatii suplimentare referitoare la loculile de vamuire,
descarcare, se vor face inainte de plecarea de la locul de incarcare . Anuntarea oricaror probleme sau situatii
ce pot afecta desfasurarea in conditii de siguranta si la termene transportului se va face in scris la fax
0268413326 intre orele 8-17sau telefon 0730039939 in afara programului.
Soferii dumneavostra trebuie sa respecte urmatoarele:Sa verifice corespondenta dintre numarul de
colete incarcat si cel inscris in documente. Sa verifice corespondenta dintre datele inscrise in documentele
de transport ( Scrisoare de transport - CMR, Factura marfa, Certificate sanitar veterinare , Documente de
insotire pentru marfurile ADR) Sa verifice integritatea ambalajelor, sa ia masuri de fixare a coletelor,. Sa
verifice pe parcursul transportului starea marfurilor si modul de fixare a coletelor. La incarcari si descarcari
partiale sa urmareasca rearanjarea coletelor si sa asigure fixarea acestora.
Plata transportului se face in baza Facturii de transport insotita de CMR confirmat in original.
Litigiile legate de prezenta comanda ce nu se vor solutiona pe cale amiabila sunt de competenta
Judecatoriei Brasov.

Cu stima,

Comfirmare transportator

DORIN BRETAN

Semnatura si stampila