Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 3

Fie reteaua 172.16+n/e.0.0 16/2,71=5,90 ~6; 16+6=22 100x16=1600 utilizatori pt n=16


Reteaua este 172.22.0.0
1. Care este numarul maxim de subretele ce pot fi create?
16
2. Care este numarul maxim de utiliatori pe subretea? (4096-2=4094)
4094
3. Care este masca subretelelor? 255.255.240.0
4. Ce domeniu zecimal este rezervat utilizatorilor din cea de-a n/(e+1) = 16/3,71= 4,31
4-a subretea?
2226
5. Care este adresa celei de-a n/(e+2) = 16/4,71= 3,39 3-a subretea?
172.22.14.0
6. Care este adresa rezervata difuzarii pentru a n/(e+3)= 16/5,71=2,80 3a subretea?
172.22.20.255