Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE

Subsemnatul DACHE DUMITRU, salariat in cadrul SC CRISTALEX FORTE SRL, in


functia de sofer, n baza contractului individual de munc nregistrat sub nr.5/20.07.2016,
declar ca am luat cunostinta de Regulamentul Intern si de faptul ca acesta mi se aplica
integral, de responsabilitatile si obligatiile ce-mi revin ca salariat al acestei societati, si ma
oblig sa respect intocmai prevederile acestui regulament intern.
Recunosc faptul ca orice incalcare a prevederilor regulamentului intern reprezinta
abatere disciplinara si este de natura sa atraga raspunderea mea fata de societate.

Data 21.07.2016

Semnatura .................................

ANEXA la Regulamentul de Ordine Interioara al SC CRISTALEX FORTE SRL