Sunteți pe pagina 1din 85

Formaaplicabilapentru'Legea319/2006'ladata23noiembrie2016,valabilasiazi

LEGEAnr.319din14iulie2006securitiisisntiinmunc
(ladata25iun2010asevedeareferintedeaplicaredinHotarirea510/2010)
(ladata26iul2006actulafostpromulgatadeDecretul956/2006)

ParlamentulRomnieiadoptprezentalege.
CAPITOLULI: Dispoziiigenerale
Art.1
(1) Prezenta lege are ca scop instituirea de msuri privind promovarea mbuntirii
securitiiisntiinmuncalucrtorilor.
(2) Prezenta lege stabilete principii generale referitoare la prevenirea riscurilor
profesionale, protecia sntii i securitatea lucrtorilor, eliminarea factorilor de risc i
accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrat potrivit legii, instruirea
lucrtorilor i a reprezentanilor lor, precum i direciile generale pentru implementarea
acestorprincipii.
Art.2
Conveniile internaionale i contractele bilaterale ncheiate de persoane juridice romne
cu parteneri strini, n vederea efecturii de lucrri cu personal romn pe teritoriul altor
ri,vorcuprindeclauzeprivindsecuritateaisntateanmunc.
CAPITOLULII: Domeniudeaplicare
Art.3
(la data 01oct2006 Art. 3 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din Hotarirea
1136/2006)
(la data 01oct2006 Art. 3 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din capitolul I, sectiunea 1 din
Hotarirea1136/2006)
(la data 01oct2006 Art. 3 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din capitolul I din
Hotarirea1058/2006)

(1) Prezentalegeseaplicntoatesectoareledeactivitate,attpublice,ctiprivate.
(2) Prevederile prezentei legi se aplic angajatorilor, lucrtorilor i reprezentanilor
lucrtorilor.
Art.4
(1) Facexcepiedelaprevederileart.3alin.(1)cazurilencareparticularitileinerente
aleanumitoractivitispecificedinserviciilepublice,cumarfiforelearmatesaupoliia,
precumicazurilededezastre,inundaiiipentrurealizareamsurilordeproteciecivil,
vinncontradiciecuprezentalege.
(2) n cazurile prevzute la alin. (1) trebuie s se asigure securitatea i sntatea
lucrtorilor,innduseseamadeprincipiilestabiliteprinprezentalege.
Art.5
(la data 01oct2006 Art. 5 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din capitolul I din
Hotarirea1050/2006)
(la data 01oct2006 Art. 5 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. 1 din capitolul I din
Hotarirea1049/2006)

nsensulprezenteilegi,termeniiiexpresiiledemaijosauurmtorulneles:
a) lucrtorpersoanangajatdectreunangajator,potrivitlegii,inclusivstudenii,elevii
nperioadaefecturiistagiuluidepractic,precumiuceniciiialiparticipanilaprocesul
demunc,cuexcepiapersoanelorcarepresteazactiviticasnice
b) angajatorpersoanfizicsaujuridicceseaflnraporturidemuncorideserviciu
culucrtorulrespectivicareareresponsabilitateantreprinderiii/sauunitii
c) aliparticipanilaprocesuldemuncpersoaneaflatenntreprinderei/sauunitate,cu
permisiuneaangajatorului,nperioadadeverificareprealabilaaptitudinilorprofesionalen
vedereaangajrii,persoanecarepresteazactivitinfolosulcomunitiisauactivitin
regim de voluntariat, precum i omeri pe durata participrii la o form de pregtire
profesionalipersoanecarenuaucontractindividualdemuncncheiatnformscrisi
pentrucaresepoatefacedovadaprevederilorcontractualeiaprestaiilorefectuateprin
oricealtmijlocdeprob

d) reprezentant al lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii


lucrtorilor persoan aleas, selectat sau desemnat de lucrtori, n conformitate cu
prevederilelegale,sireprezintepeacetianceeacepriveteproblemelereferitoarela
proteciasecuritiiisntiilucrtorilornmunc
prevederidincapitolulIII,sectiunea9(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.5,literaD.dincapitolulII []
Art.52
Reprezentaniilucrtorilorcurspunderispecificendomeniulsecuritiiisntiinmunc,definii
conformart.5lit.d)dinlege,suntaleidectreidintrelucrtoriidinntreprinderei/sauunitate,
conformcelorstabiliteprincontractulcolectivdemunc,regulamentulinternsauregulamentulde
organizareifuncionare.
Art.53
(1)Numruldereprezentaniailucrtorilorcurspunderispecificendomeniulsecuritiiisntii
lucrtorilor,caresealeg,vafistabilitprincontractulcolectivdemunc,regulamentulinternsau
regulamentuldeorganizareifuncionare,nfunciedenumrultotalallucrtorilordinntreprindere
i/sauunitate.
(2)Numrulminimprevzutlaalin.(1)vafistabilitdupcumurmeaz:
a)unreprezentant,ncazulntreprinderilori/sauunitilorcareauntre10i49delucrtoriinclusiv
b)2reprezentani,ncazulntreprinderilori/sauunitilorcareausub50i100delucrtoriinclusiv
c)conformcerinelorprevzutelaart.60alin.(3),ncazulntreprinderilori/sauunitilorcareaupeste
101lucrtoriinclusiv.
Art.54
Lucrtoriicomunicnscrisangajatoruluinumrulinumelereprezentanilorlucrtorilorcurspunderi
specificendomeniulsecuritiiisntiinmunc.
Art.55
(1)Reprezentaniilucrtorilorcurspunderispecificendomeniulsecuritiiisntiilucrtorilortrebuie
surmezeunprogramdepregtirendomeniulsecuritiiisntiinmunc,cuoduratdecelpuin
40deore,cuconinutulminimconformceluiprevzutnanexanr.6lit.A.
(2)ndeplinireacerineiprevzutelaalin.(1)seatestprintrundocumentdeabsolvireaprogramuluide
pregtire.
Art.56
Reprezentaniilucrtorilorcurspunderispecificendomeniulsecuritiiisntiinmuncsunt
consultaiiparticip,nconformitatecuart.18dinlege,ipotdesfuraurmtoareleactiviti:
a)colaboreazcuangajatorulpentrumbuntireacondiiilordesecuritateisntatenmunc
b)nsoescechipa/persoanacareefectueazevaluareariscurilor
c)ajutlucrtoriiscontientizezenecesitateaaplicriimsurilordesecuritateisntatenmunc
d)aduclacunotinangajatoruluisaucomitetuluidesecuritateisntatenmuncpropunerile
lucrtorilorreferitoarelambuntireacondiiilordemunc
e)urmrescrealizareamsurilordinplanuldeprevenireiprotecie
f)informeazautoritilecompetenteasupranerespectriiprevederilorlegalendomeniulsecuritiii
sntiinmunc.

e) prevenire ansamblul de dispoziii sau msuri luate ori prevzute n toate etapele
procesuluidemunc,nscopulevitriisaudiminuriiriscurilorprofesionale
f) evenimentaccidentulcareaantrenatdecesulsauvtmrialeorganismului,produsn
timpulprocesuluidemuncorinndeplinireandatoririlordeserviciu,situaiadepersoan
dat disprut sau accidentul de traseu ori de circulaie, n condiiile n care au fost
implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum i cazul susceptibil de boal
profesionalsaulegatdeprofesiune
g) accident de munc vtmarea violent a organismului, precum i intoxicaia acut
profesional,careaulocntimpulprocesuluidemuncsaunndeplinireandatoririlorde
serviciu i care provoac incapacitate temporar de munc de cel puin 3 zile
calendaristice,invaliditateorideces
h) boalprofesionalafeciuneacareseproducecaurmareaexercitriiuneimeseriisau
profesii,cauzatdeageninocivifizici,chimicioribiologicicaracteristiciloculuidemunc,
precum i de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, n procesul
demunc
i) echipamentdemuncoricemain,aparat,unealtsauinstalaiefolositnmunc
j) echipamentindividualdeprotecieoriceechipamentdestinatafipurtatsaumnuitde
unlucrtorpentrualprotejampotrivaunuiaorimaimultorriscuricarearputeasipun
npericolsecuritateaisntatealaloculde
munc,precumioricesuplimentsauaccesoriuproiectatpentruandepliniacestobiectiv
k) locdemuncloculdestinatscuprindposturidelucru,situatncldirilentreprinderii
i/sau unitii, inclusiv orice alt loc din aria ntreprinderii i/sau unitii la care lucrtorul
areaccesncadruldesfurriiactivitii
l) pericol grav i iminent de accidentare situaia concret, real i actual creia i
lipsetedoarprilejuldeclanatorpentruaproduceunaccidentnoricemoment

prevederidinArt.101dincapitolulVI,sectiunea1(NormeMetodologicedin2006)ladata
20061030pentruArt.5,literaL.dincapitolulII []
Art.101
Stareadepericolgravsiiminentdeaccidentare,astfelcumesteeldefinitlaart.5lit.l)dinlege,poatefi
constatatadecatreoricelucratordinntreprinderesi/sauunitate,lucratoralserviciuluiexternde
preveniresiprotectiecucarentreprindereasi/sauunitateaancheiatcontract,precumsidecatre
inspectoriidemunca.

m) stagiudepracticinstruireacucaracteraplicativ,specificmeserieisauspecialitii
ncaresepregtescelevii,studenii,ucenicii,precumiomeriinperioadadereconversie
profesional
n) securitateisntatenmuncansambluldeactivitiinstituionalizateavndcascop
asigurarea celor mai bune condiii n desfurarea procesului de munc, aprarea vieii,
integritiifiziceipsihice,sntiilucrtoriloriaaltorpersoaneparticipantelaprocesul
demunc
o) incident periculos evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria,
accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncionalitatea unei activiti
sauaunuiechipamentdemuncsau/idincomportamentulneadecvatalfactoruluiuman
carenuaafectatlucrtorii,dararfifostposibilsaibasemeneaurmrii/sauacauzat
oriarfifostposibilsproducpagubemateriale
p) serviciiexternepersoanejuridicesaufizicedinafarantreprinderii/unitii,abilitates
presteze servicii de protecie i prevenire n domeniul securitii i sntii n munc,
conformlegii
q) accident uor eveniment care are drept consecin leziuni superficiale care necesit
numaiacordareaprimelorngrijirimedicaleiaantrenatincapacitatedemunccuodurat
maimicde3zile
r) boal legat de profesiune boala cu determinare multifactorial, la care unii factori
determinanisuntdenaturprofesional.
prevederidinArt.2dincapitolulI(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927pentru
Art.5dincapitolulII []
Art.2
nnelesulprezentelornormemetodologice,termeniiiexpresiilefolositeauurmtoareasemnificaie:
1.autorizareafuncionriidinpunctdevederealsecuritiiisntiinmuncasumareadectre
angajatoraresponsabilitiiprivindlegalitateadesfurriiactivitiidinpunctdevederealsecuritiii
sntiinmunc
2.serviciuinterndeprevenireiprotecietotalitatearesurselormaterialeiumanealocatepentru
efectuareaactivitilordeprevenireiprotecienntreprinderei/sauunitate
3.comitetdesecuritateisntatenmuncorganulparitarconstituitlanivelulangajatorului,n
vedereaparticipriiiconsultriiperiodicendomeniulsecuritiiisntiinmunc,nconformitatecu
art.18alin.(1)(3)dinlege
4.zonecuriscridicatispecificacelezonedincadrulntreprinderiii/sauunitiincareaufost
identificateriscuricepotgeneraaccidentesauboliprofesionalecuconsecinegrave,ireversibile,
respectivdecessauinvaliditate
5.accidentcareproduceincapacitatetemporardemunc(ITM)accidentcareproduceincapacitate
temporardemuncdecelpuin3zilecalendaristiceconsecutive,confirmatprincertificatmedicalsau,
dupcaz,prinaltedocumentemedicale,potrivitprevederilorlegale
6.accidentcareproduceinvaliditate(INV)accidentcareproduceinvaliditateconfirmatprindeciziede
ncadrarentrungraddeinvaliditate,emisdeorganelemedicalendrept
7.accidentmortal(D)accidentnurmacruiaseproducedecesulaccidentatului,confirmatimediatsau
dupunintervaldetimp,nbazaunuiactmedicolegal
8.accidentcolectivaccidentulncareaufostaccidentatecelpuin3persoane,nacelaitimpidin
aceleaicauze,ncadrulaceluiaieveniment
9.accidentdemuncdecirculaieaccidentsurvenitntimpulcirculaieipedrumurilepublicesau
generatdetraficulrutier,dacpersoanavtmatseaflanndeplinireandatoririlordeserviciu
10.accidentdemuncdetraseu:
a)accidentsurvenitntimpulipetraseulnormalaldeplasriidelaloculdemuncladomiciliuiinvers
icareaantrenatvtmareasaudecesul
b)accidentsurvenitpeperioadapauzeireglementaredemasnlocuriorganizatedeangajator,pe
traseulnormalaldeplasriidelaloculdemunclaloculundeiamasaiinvers,icareaantrenat
vtmareasaudecesul
c)accidentcareaantrenatvtmareasaudecesul,petrecutpetraseulnormalaldeplasriidelaloculde
munclaloculundeincaseazsalariuliinvers,dacacestaesteorganizatdeangajatornafara
unitii
11.accidentnafaramunciiaccidentcarenundeplinetecondiiileprevzutelaart.5lit.g)ilaart.30
dinlege
12.invaliditatepierdereparialsautotalacapacitiidemunc,confirmatprindeciziedencadrare
ntrungraddeinvaliditate,emisdeorganelemedicalendrept
13.invaliditateevidentpierdereacapacitiidemuncdatoratunorvtmrievidente,cumarfiun
brasmulsdinumr,produsenurmaunuieveniment,pnlaemitereadecizieidencadrarentrungrad
deinvaliditatedectreorganelemedicalendrept
14.intoxicaieacutprofesionalstarepatologicaprutbrusc,caurmareaexpuneriiorganismuluila
noxeexistentelaloculdemunc

15.ndatorirideserviciusarciniprofesionalestabiliten:contractulindividualdemunc,regulamentul
internsauregulamentuldeorganizareifuncionare,fiapostului,deciziilescrise,dispoziiilescriseori
verbalealeconductoruluidirectsaualeefilorierarhiciaiacestuia
16.comunicareproceduraprincareangajatorulcomunicproducereaunuieveniment,dendat,
autoritilorprevzutelaart.27alin.(1)dinlege
17.evidenmijloaceleimodalitiledepstrareainformaiilorreferitoarelaevenimenteleproduse
18.cercetareabolilorprofesionaleprocedurefectuatnmodsistematic,cuscopuldeastabili
caracteruldeprofesionalitateaboliisemnalate
19.semnalareabolilorprofesionaleprocedurprincareseindicpentruprimaoarfaptulcoboal
arputeafiprofesional
20.raportareabolilorprofesionaleprocedurprincaresetransmitinformaiireferitoarelabolile
profesionaledeclaratepotrivitlegiilaCentrulnaionaldecoordonaremetodologiciinformareprivind
bolileprofesionaleilaCentrulNaionalpentruOrganizareaiAsigurareaSistemuluiInformaionali
InformaticnDomeniulSntiiBucureti.

CAPITOLULIII: Obligaiileangajatorilor
SECIUNEA1: Obligaiigeneralealeangajatorilor
Art.6

(la data 01oct2006 Art. 6 din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din
Hotarirea1091/2006)
(ladata01oct2006Art.6dincapitolulIII,sectiunea1asevedeareferintedeaplicaredinArt.1dincapitolulI
dinHotarirea1091/2006)
(la data 01oct2006 Art. 6 din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din
Hotarirea1051/2006)
(ladata01oct2006Art.6dincapitolulIII,sectiunea1asevedeareferintedeaplicaredinArt.1dincapitolulI
dinHotarirea1051/2006)

(1) Angajatorul are obligaia de a asigura securitatea i sntatea lucrtorilor n toate


aspectelelegatedemunc.
prevederidinArt.3dincapitolulII(NormeMetodologicedin2006)ladata20061030pentru
Art.6,alin.(1)dincapitolulIII,sectiunea1 []
Art.3
nvedereaasigurriicondiiilordesecuritateisntatenmuncipentruprevenireaaccidenteloria
bolilorprofesionale,angajatoriiauobligaiasobinautorizaiadefuncionaredinpunctdevedereal
securitiiisntiinmunc,naintedencepereaoricreiactiviti.

(2) ncazulncareunangajatorapeleazlaserviciiexterne,acestanuesteexoneratde
responsabilitilesalenacestdomeniu.
prevederidinArt.175dincapitolulVII,sectiunea11(NormeMetodologicedin2006)ladata
20061030pentruArt.6,alin.(2)dincapitolulIII,sectiunea1 []
Art.175
ncontractelencheiatentreangajatoripentruprestareadeactivitatisiserviciivorfiprevazuteclauze
privindraspunderilereferitoarelacomunicarea,cercetareasinregistrareaunoreventualeaccidentede
munca.
prevederidinArt.4dincapitolulII(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927pentru
Art.6,alin.(2)dincapitolulIII,sectiunea1 []
Art.4
Nuseautorizeaz,potrivitprevederilorprezentelornormemetodologice:
a)persoanelejuridicepentrucareautorizareafuncionrii,inclusivdinpunctuldevederealsecuritiii
sntiinmunc,seefectueazntemeiulLegiinr.359/2004privindsimplificareaformalitilorla
nregistrareanregistrulcomeruluiapersoanelorfizice,asociaiilorfamilialeipersoanelorjuridice,
nregistrareafiscalaacestora,precumilaautorizareafuncionriipersoanelorjuridice,cumodificrile
icompletrileulterioare
b)persoanelefiziceautorizatesdesfoareactivitieconomice,ntreprinderileindividualei
ntreprinderilefamilialepentrucareproceduradenregistrarenregistrulcomeruluiideautorizarea
funcionriiestereglementatdeOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.44/2008privinddesfurarea
activitiloreconomicedectrepersoanelefiziceautorizate,ntreprinderileindividualeintreprinderile
familiale,cumodificrileulterioare.

(3) Obligaiile lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc nu aduc atingere


principiuluiresponsabilitiiangajatorului.
prevederidinArt.5dincapitolulII(NormeMetodologicedin2006)ladata20061030pentru
Art.6dincapitolulIII,sectiunea1 []
Art.5
Asumareadectreangajatoraresponsabilitiiprivindlegalitateadesfurriiactivitiidinpunctde
vederealsecuritiiisntiinmuncsefacepentruactivitilecaresedesfoarlasediulsocial,la
sediilesecundaresaunafaraacestora.
Art.6
(1)nvedereaautorizriidinpunctdevederealsecuritiiisntiinmunc,angajatorulareobligaia
sdepunlainspectoratulteritorialdemuncperazacruiaidesfoaractivitateaocerere,
completatndouexemplaresemnatenoriginaldectreangajator,conformmodeluluiprevzutn
anexanr.1.
(2)Cerereaprevzutlaalin.(1)vafinsoitdeurmtoareleacte:
a)copiidepeacteledenfiinare

b)declaraiapepropriarspundere,conformmodeluluiprezentatnanexanr.2,dincarerezultc
pentruactivitiledeclaratesuntndeplinitecondiiiledefuncionareprevzutedelegislaiaspecificn
domeniulsecuritiiisntiinmunc.
(3)Pentruacteledepusensusinereacereriisevacompletaopisulprezentatnanexanr.1
prevederidinanexa1(NormeMetodologicedin2006)ladata20061030pentruArt.6din
capitolulIII,sectiunea1 []

Anexanr.1:
I
Ctre:

INSPECTORATTERITORIALDE
MUNC..................

II.CERERE
pentruautorizareadesfurrii
activitiidinpunctdevedereal
securitiiisntiinmuncla:

III
INSPECTORATULTERITORIALDE
MUNC

sediulsocial
sediulsecundar
nafarasediului

IV
Nr.intrare:...............
Data..................

V.1.Persoanajuridic..............................................................
2.cusediuln:localitatea....................str......................nr...bloc....scara...,etaj...ap....jude/sector
...,codpotal........telefon.......fax............website..........
3.prin..................................................,CNP(codnumericpersonal)........................ncalitatede
............................................,conform..................................
4.Obiectulcererii:autorizareadesfurriiactivitiidinpunctdevederealsecuritiiisntiinmuncla
sediulsocial
sediulsecundar
nafarasediului

VI.Persoanaidomiciliulalespentrucomunicri:
1.Numeiprenume....................................
2.Adresa:localitatea............nr...,bloc........codpotal...........scara.............,etaj......ap......
judet/sector......codpotal.......telefon.........fax............................email..............

VII.
1.ACTIVITIPENTRUCARESOLICITAUTORIZAREADEFUNCIONAREDINPUNCTDEVEDEREALSECURITIIl
SNTIINMUNC
1.1.>SEDIUSOCIAL...................................Nr.lucrtori:............
Adresa............................................

CodCAEN

Denumireaactivitii

Autorizatanterior*

*)Sevacompletadatailegeanbazacreiasaeliberatautorizatia
1.2.>SEDIUSECUNDAR
Adresa

CodCAEN

Denumireaactivitii

Autorizatanterior*

Nr.lucrtori

1.3.>NAFARASEDIULUISOCIALSAUASEDIILORSECUNDARE
CodCAEN

Denumireaactivitii

Nr.lucrtori

CodCAEN

Denumireaactivitii

Loculdesfurriiactivitii

Nr.idata
actului

Meniuniprivindsistareaactivitii

Msuriluatepentruremediereadeficienelecareauconduslasistareaactivitii

Pentruobinereaautorizriidepunactelemenionatenopisuldedocumente.
Data.........................

Semntura....................

OPISDEDOCUMENTESOLICITATEPENTRUAUTORIZAREADEFUNCIONAREDINPUNCTMUNCVEDEREAL
SECURITIIlSNTIINMUNC
Nr.crt.

Denumireaactului

Nr.idataactului/Emitent

Nr.file

Totalfile:.........

NOT:
PuncteleIIIiIVsecompleteazdectreinspectoratulteritorialdemunc.
*)Sevacompletadatailegeanbazacreiasaeliberatautorizaia.

Anexanr.2:
I
Ctre:
INSPECTORATULTERITORIALDE
MUNC............................

II.
III
DECLARAIEPEPROPRIARSPUNDERE INSPECTORATULTERITORIALDE
MUNC..........................

IV
Nr.intrare.....................
Data...................

V.
1Subsemnat(ul/a)............................domiciliatn...................str..................nr.....bloc....,scara........
etaj.........ap........judet/sector...........telefon...........actidentitate...........seria...............nr..................CNP
................eliberatde...................ladata..............ncalitatede*1).............
2.pentrupersoanajuridic...............................
3.cusediuln:localitatea..............................Str........................nr.....,bloc.....,scara...etaj.....,ap
judet/sector...........codpotal......,csuapotal..............telefon............fax...............email...........web
site..........................
ntemeiul"Legiisecuritiiisntiinmuncnr.319/2006
4.DECLARPEPROPRIARSPUNDERE
c,deladataprezentei,activitilepentrucaresesolicitautorizaiedefuncionaredinpunctdevederealsecuritii
isntiinmunc,sevordesfuranconformitatecuprevederileLeciisecuritiiisntiinmuncnr.
319/2006ialealtorreglementridindomeniulsecuritiiisntiinmunc.
Data..................

Semntura....................

NOT:
*)Secompleteazcucalitateapecaresolicitantulodeine(angajator,administrator,reprezentant).
PuncteleIIIiIVsecompleteazdectreinspectoratulteritorialdemunc.

Art.7

(ladata17mai2007Art.7dincapitolulIII,sectiunea1asevedeareferintedeaplicaredinArt.5dincapitolul
IIdinHotarirea355/2007)
(la data 01oct2006 Art. 7 din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din
Hotarirea1050/2006)
(la data 01oct2006 Art. 7 din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din capitolul II din
Hotarirea1050/2006)
(la data 01oct2006 Art. 7 din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din
Hotarirea1049/2006)
(la data 01oct2006 Art. 7 din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din capitolul II din
Hotarirea1049/2006)

(1) n cadrul responsabilitilor sale, angajatorul are obligaia s ia msurile necesare


pentru:
a) asigurareasecuritiiiproteciasntiilucrtorilor
b) prevenireariscurilorprofesionale
c) informareaiinstruirealucrtorilor
d) asigurarea cadrului organizatoric i a mijloacelor necesare securitii i sntii n
munc.
(2) Angajatorul are obligaia s urmreasc adaptarea msurilor prevzute la alin. (1),
inndseamademodificareacondiiilor,ipentrumbuntireasituaiilorexistente.
(3) Angajatorul are obligaia s implementeze msurile prevzute la alin. (1) i (2) pe
bazaurmtoarelorprincipiigeneraledeprevenire:
(ladata01oct2006Art.7,alin.(3)dincapitolulIII,sectiunea1asevedeareferintedeaplicaredinArt.5din
capitolulIIdinHotarirea1058/2006)

a) evitareariscurilor
b) evaluareariscurilorcarenupotfievitate
c) combatereariscurilorlasurs
d) adaptareamunciilaom,nspecialnceeacepriveteproiectareaposturilordemunc,
alegerea echipamentelor de munc, a metodelor de munc i de producie, n vederea
reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat i a diminurii efectelor
acestoraasuprasntii
e) adaptarealaprogresultehnic
f) nlocuireaaceeaceestepericuloscuceeacenuestepericulossaucuceeaceestemai
puinpericulos
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care s cuprind tehnologiile,
organizareamuncii,condiiiledemunc,relaiilesocialeiinfluenafactorilordinmediulde
munc
h) adoptarea, n mod prioritar, a msurilor de protecie colectiv fa de msurile de
protecieindividual
i) furnizareadeinstruciunicorespunztoarelucrtorilor.
(4) Fr a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, innd seama de natura
activitilordinntreprinderei/sauunitate,angajatorulareobligaia:

(ladata01oct2006Art.7,alin.(4)dincapitolulIII,sectiunea1asevedeareferintedeaplicaredincapitolul
II,sectiunea1dinHotarirea1136/2006)

(ladata01oct2006Art.7,alin.(4)dincapitolulIII,sectiunea1asevedeareferintedeaplicaredinArt.6din
capitolulIIdinHotarirea1058/2006)
(ladata01oct2006Art.7,alin.(4)dincapitolulIII,sectiunea1asevedeareferintedeaplicaredinanexa2
dinHotarirea1051/2006)
(ladata01oct2006Art.7,alin.(4)dincapitolulIII,sectiunea1asevedeareferintedeaplicaredinArt.7din
capitolulIIdinHotarirea1051/2006)

a) s evalueze riscurile pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, inclusiv la alegerea


echipamentelor de munc, a substanelor sau preparatelor chimice utilizate i la
amenajarealocurilordemunc
b) ca, ulterior evalurii prevzute la lit. a) i dac este necesar, msurile de prevenire,
precum i metodele de lucru i de producie aplicate de ctre angajator s asigure
mbuntireaniveluluisecuritiiialprotecieisntiilucrtorilorisfieintegraten
ansamblulactivitilorntreprinderiii/sauunitiirespectiveilatoatenivelurileierarhice
c) sianconsiderarecapacitilelucrtoruluinceeaceprivetesecuritateaisntatea
nmunc,atuncicndincredineazsarcini
d) sasigurecaplanificareaiintroducereadenoitehnologiisfacobiectulconsultrilor
cu lucrtorii i/sau reprezentanii acestora n ceea ce privete consecinele asupra
securitiiisntiilucrtorilor,determinatedealegereaechipamentelor,decondiiilei
mediuldemunc
e) siamsurilecorespunztoarepentruca,nzonelecuriscridicatispecific,accesuls
fiepermisnumai
lucrtorilorcareauprimitiiaunsuitinstruciunileadecvate.
prevederidincapitolulVI,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.7,alin.(4),literaE.dincapitolulIII,sectiunea1 []

SECTIUNEA2:Zonecuriscridicatsispecific
Art.105
Evidentazonelorcuriscridicatsispecificprevazutalaart.13lit.k)dinlegetrebuiesacontina
nominalizareasilocalizareaacestorzonencadrulntreprinderiisi/sauunitatiisimasurilestabilitenurma
evaluariiriscurilorpentruacestezone.
Art.106
(1)Angajatorultrebuiesaduclacunotinatuturorlucrtorilorcaresuntzonelecuriscridicati
specific.
(2)Angajatorultrebuiesaduclacunotinaconductorilorlocurilordemuncilucrtorilorcarei
desfoaractivitateanzonelecuriscridicatispecificmsurilestabilitenurmaevaluriiriscurilor.
Art.107
Actiunilepentrurealizareamasurilorstabilitenurmaevaluariiriscurilorpentruzonelecuriscridicatsi
specificconstituieoprioritatencadrulplanuluideprotectiesiprevenire.

(5) Fr a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci cnd n acelai loc de
munc i desfoar activitatea lucrtori din mai multe ntreprinderi i/sau uniti,
angajatoriiacestoraauurmtoareleobligaii:
a) s coopereze n vederea implementrii prevederilor privind securitatea, sntatea i
igienanmunc,lundnconsiderarenaturaactivitilor
b) s i coordoneze aciunile n vederea proteciei lucrtorilor i prevenirii riscurilor
profesionale,lundnconsiderarenaturaactivitilor
c) sseinformezereciprocdespreriscurileprofesionale
d) sinformezelucrtoriii/saureprezentaniiacestoradespreriscurileprofesionale.
(6) Msurile privind securitatea, sntatea i igiena n munc nu trebuie s comporte n
niciosituaieobligaiifinanciarepentrulucrtori.
prevederidinArt.7dincapitolulII(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927pentru
Art.7dincapitolulIII,sectiunea1 []
Art.7
nvedereaautorizriidinpunctdevederealsecuritiiisntiinmunc,inspectorateleteritorialede
muncprocedeazdupcumurmeaz:
a)nregistreazcereriledeautorizareafuncionriidinpunctdevederealsecuritiiisntiin
munc
b)verificacteledepusensusinereaacestora,precumideclaraiapepropriarspundereprevzutla
art.6
c)completeaziemitcertificatulconstatator,conformmodeluluiprezentatnanexanr.3
d)asigurevidenacertificatelorconstatatoareeliberate,conformmodeluluiprezentatnanexanr.4
e)asigurarhivareadocumentaieinbazacreiasauemiscertificateleconstatatoare.
Art.8
Termenuldeeliberareacertificatuluiconstatatorestede5zilelucrtoare,calculatdeladatanregistrrii
cererii.
Art.9

Certificatulconstatator,emisnbazadeclaraieipepropriarspundere,ddreptulangajatorilors
desfoareactivitilepentrucareauobinutcertificatul.

Art.10

(1)ncazulncarencadrulcontroalelorseconstatnclcrialeprevederilorlegaledindomeniul
securitiiisntiinmunc,inspectoruldemuncpoatedispunesistareaactivitiii,respectiv,poate
propuneinspectoratuluiteritorialdemuncnscriereamsuriisistareaactivitiincertificatulconstatator.

(2)nbazapropuneriiinspectoruluidemunc,inspectoratulteritorialdemuncconsemneazn
certificatulconstatatormsurasistriiactivitiiprevzutlaalin.(1).

Art.11

(1)nsituaiaprevzutlaart.10,angajatorulpoatereluaactivitateanumaidupcedemonstreazca
remediatdeficienelecareauconduslasistareaactivitiiiaobinutautorizareaconformart.6.

(2)nsituaiaprevzutlaalin.(1),cerereavafinsoitdecertificatulconstatatoreliberatiniial,n
original.

(3)Inspectoratulteritorialdemuncvamenionancertificatulconstatatordatareluriiactivitii.

prevederidinanexa3(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927pentruArt.7din
capitolulIII,sectiunea1 []

ANEXANr.3:
Seria........nr...............
ROMNIAMINISTERULMUNCII,FAMILIEIIPROTECIEISOCIALE
INSPECTORATULTERITORIALDEMUNC.............................
CERTIFICATCONSTATATORNr..........
emisntemeiulart.13lit.c)dinLegeasecuritiiisntiinmuncnr.319/2006iart.6alin.(1)lit.
b)dinLegeanr.108/1999pentrunfiinareaiorganizareaInspecieiMuncii,republicat,eliberatnbaza
declaraieipepropriarspundere,nregistratsubnr...........din....................,pentru:
Persoanajuridic:................................................................................,cusediulsocialnlocalitatea
......................................,str.................................................nr.........,bl........,sc......,et......,ap.
.....Judeul/sectorul.................................
Prezentulcertificatconstatatoratestcsanregistratdeclaraiapepropriarspundereconformcreia
persoanajuridicndeplinetecondiiiledefuncionaredinpunctdevederealsecuritiiisntiin
muncpentruactivitatea/activitiledeclarate:
Nr.crt.

Denumireaactivitii

CodCAEN

Adresalacare
sedesfoaractivitatea

Inspectoref,
.....................
Dataeliberrii:
ziua.....luna..................anul.......
verso
Nr.
crt.

Denumireaactivitii

Semntura
inspectoruluief/
Datasistrii
activitii

Adresalacare
sedesfoaractivitatea

CodCAEN

Semntura
inspectoruluief/
Datarelurii
activitii

Anexanr.4:
INSPECIAMUNCII
Inspectoratulteritorialdemunc...............
REGISTRULDEEVIDENacertificatelorconstatatoareemise
Activitate
Activitate
Activitate
Adresa
autorizat
Data
Nr.
Adresa
Cod Nr.de
autorizat Cod Nr.de
Cod Nr.de
Societatea
autorizat
sediu
nafara
emiterii
crt.
sediu
CAEN lucrtori
lasediu CAEN lucrtori
CAEN lucrtori
lasediu
secundar
sediu
certificatului
secundar
secundar

SECIUNEA2: Serviciideprevenireiprotecie

(ladata21iun2010capitolulIII,sectiunea2asevedeareferintedeaplicaredinOrdinul455/2010)

Art.8
(1) Fraaduceatingereobligaiilorprevzutelaart.6i7,angajatoruldesemneazunul
sau mai muli lucrtori pentru a se ocupa de activitile de protecie i de activitile de
prevenire a riscurilor profesionale din ntreprindere i/sau unitate, denumii n continuare
lucrtoridesemnai.
(2) Lucrtoriidesemnainutrebuiesfieprejudiciaicaurmareaactivitiilordeprotecie
iaceleideprevenireariscurilorprofesionale.
(3) Lucrtorii desemnai trebuie s dispun de timpul necesar pentru ai putea ndeplini
obligaiilecelerevinprinprezentalege.
(4) Dacnntreprinderei/sauunitatenusepotorganizaactivitiledeprevenireicele
de protecie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie s recurg la servicii
externe.
(5) n cazul n care angajatorul apeleaz la serviciile externe prevzute la alin. (4),
acesteatrebuiesfieinformatedectreangajatorasuprafactorilorcunoscuicauefecte
sausuntsusceptibilideaaveaefecteasuprasecuritiiisntiilucrtoriloritrebuies
aibacceslainformaiileprevzutelaart.16alin.(2).
(6) Lucrtorii desemnai trebuie s aib, n principal, atribuii privind securitatea i
sntateanmunci,celmult,atribuiicomplementare.
prevederidinArt.12dincapitolulIII,sectiunea1(NormeMetodologicedin2006)ladata2006
1030pentruArt.8dincapitolulIII,sectiunea2 []
Art.12
Prezentulcapitolstabiletecerineleminimepentruactivitiledeprevenireariscurilorprofesionaledin
ntreprinderei/sauunitateiprotecialucrtorilorlaloculdemunc,cerineleminimedepregtiren
domeniulsecuritiiisntiinmunc,organizareaactivitilordeprevenireiproteciencadrul
ntreprinderiii/sauunitii,aserviciilorexternedeprevenireiprotecie,stabilireacriteriilordeevaluare
iaproceduriideabilitareaserviciilorexterne,precumireglementareastatutuluidereprezentantal
lucrtorilorcurspunderispecificendomeniulsecuritiiisntiinmunc.
Art.13
Angajatorultrebuiesasigureplanificarea,organizareaimijloacelenecesareactivitiideprevenirei
protecienunitateai/sauntreprindereasa.
prevederidinArt.16dincapitolulIII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata2010
0927pentruArt.8dincapitolulIII,sectiunea2 []
Art.16
(1)ncazulntreprinderilorcupnla9lucrtoriinclusiv,angajatorulpoateefectuaactivitiledin
domeniulsecuritiiisntiinmunc,dacsendeplinesccumulativurmtoarelecondiii:
a)activitiledesfuratencadrulntreprinderiinusuntdintreceleprevzutenanexanr.5
b)angajatorulidesfoaractivitateaprofesionalnmodefectivicuregularitatenntreprindere
i/sauunitate
c)angajatorulaurmatcelpuinunprogramdepregtirendomeniulsecuritiiisntiinmunc,cuo
duratminimde40deoreiconinutulprevzutnanexanr.6lit.A,faptcareseatestprintrun
documentdeabsolvireaprogramuluidepregtire.
(2)nsituaiancarenusuntndeplinitecondiiileprevzutelaalin.(1),angajatorultrebuies
desemnezeunulsaumaimulilucrtorioripoateorganizaserviciulinterndeprevenireiproteciei/sau
poatesapelezelaserviciiexterne,ncondiiileprezentelornormemetodologice.
(3)ncazulncareangajatorul/lucrtoriidesemnai/serviciileinternedeprevenireiprotecienuau
capacitileiaptitudinilenecesarepentruefectuareatuturoractivitilordeprevenireiprotecie
prevzutelaart.15,angajatorultrebuiesapelezelaserviciiexternepentruaceleactivitideprevenire
iproteciepecarenulepoatedesfuracupersonalulpropriu.
prevederidinanexa5(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927pentruArt.8din
capitolulIII,sectiunea2 []

ANEXANr.5:ACTIVITIINDUSTRIALE
1.Activiticuriscpotenialdeexpunerelaradiaiiionizante
2.Activiticuriscpotenialdeexpunerelaagenitoxiciifoartetoxici,nspecialcelecuriscde
expunerelaagenicancerigeni,mutageniialiagenicarepericliteazreproducerea
3.Activitincaresuntimplicatesubstanepericuloase,potrivitprevederilorHotrriiGuvernuluinr.
804/2007privindcontrolulasuprapericolelordeaccidentmajorncaresuntimplicatesubstane
periculoase,cumodificrileulterioare
4.Activiticuriscdeexpunerelagrupa3i4deagenibiologici
5.Activitidefabricare,manipulareiutilizaredeexplozivi,inclusivarticolepirotehniceialteproduse
careconinmateriiexplozive
6.Activitispecificeexploatrilorminieredesuprafaidesubteran
7.Activitispecificedeforajterestruidepeplatformemaritime

8.Activiticaresedesfoarsubap

9.Activitinconstruciicivile,excavaii,lucrridepuuri,terasamentesubteraneituneluri,careimplic
riscdesurparesauriscdecderedelanlime

10.Activitinindustriametalurgiciactivitideconstruciinavale

11.Producereagazelorcomprimate,lichefiatesaudizolvateiutilizareamasivaacestora

12.Activiticareproducconcentraiiridicatedeprafdesiliciu

13.Activiticareimplicriscurielectricelanalttensiune

14.Activitideproducereabuturilordistilateiasubstanelorinflamabile

15.Activitidepaziprotecie

16.Activitincarelucrtoriipotfiexpuiunuipotenialriscdatoratatmosferelorexplozive,aacum
suntreglementatedeHotrreaGuvernuluinr.1.058/2006privindcerineleminimepentrumbuntirea
securitiiiproteciasntiilucrtorilorcarepotfiexpuiunuipotenialriscdatoratatmosferelor
explozive

ANEXANr.6:CONINUTULMINIMalcursurilornecesarepregtirii
ndomeniulsecuritiiisntiinmunc
A)Suportuldecursdestinatprogramelordepregtirendomeniulsecuritiiisntiinmunc
prevzutelaart.16alin.(1)lit.c)ilaart.55alin.(1)dinnormelemetodologice,pentruangajatorii,
respectiv,pentrureprezentaniilucrtorilorcurspunderispecificendomeniulsecuritiiisntii
lucrtorilorcuprinde:
1.cadrullegislativgeneralreferitorlasecuritateaisntateanmunc
2.conceptedebazreferitoarelasecuritateaisntateanmunc
3.noiunidespreriscurigeneraleiprevenirealor
4.noiunidespreriscurispecificeiprevenirealornsectorulcorespunztoractivitiintreprinderiii/sau
unitii
5.acordareaprimuluiajutor.Total:40deore.
B)Suportuldecursdestinatprogramelordeformareprofesionalndomeniulsecuritiiisntiin
muncprevzutelaart.49alin.(1)lit.b)ilaart.50alin.(1)lit.b)dinnormelemetodologicecuprinde:
1.cadrullegislativgeneralreferitorlasecuritateaisntateanmunc
2.criteriigeneralepentruevaluareariscurilor
3.organizareaactivitilordeprevenireiprotecie
4.aciunincazdeurgen:planurideurgenideevacuare,primajutor
5.elaborareadocumentaiilornecesaredesfurriiactivitiideprevenireiprotecie
6.evideneiraportrindomeniulsecuritiiisntiinmunc.
Total:80deore.
prevederidinArt.17dincapitolulIII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata2010
0927pentruArt.8dincapitolulIII,sectiunea2 []
Art.17
(1)ncazulntreprinderilorcareauntre10i49delucrtoriinclusiv,angajatorulpoateefectua
activitiledindomeniulsecuritiiisntiinmunc,dacsendeplinesccumulativurmtoarele
condiii:
a)suntrespectateprevederileart.16alin.(1)lit.a)c)
b)riscurileidentificatenupotgeneraaccidentesauboliprofesionalecuconsecinegrave,ireversibile,
respectivdecesoriinvaliditate.
(2)nsituaiancarenusuntndeplinitecondiiileprevzutelaalin.(1),angajatorultrebuies
desemnezeunulsaumaimulilucrtorioripoateorganizaunulsaumaimulteserviciiinternede
prevenireiproteciei/saupoatesapelezelaserviciiexterne,ncondiiileprezentelornorme
metodologice.
(3)ncazulncareangajatorul/lucrtoriidesemnai/serviciileinternedeprevenireiprotecienuau
capacitileiaptitudinilenecesarepentruefectuareatuturoractivitilordeprevenireiprotecie
prevzutelaart.15,angajatorultrebuiesapelezelaserviciiexternepentruaceleactivitideprevenire
iproteciepecarenulepoatedesfuracupersonalulpropriu.
prevederidinArt.18dincapitolulIII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata2010
0927pentruArt.8dincapitolulIII,sectiunea2 []
Art.18
(1)ncazulntreprinderilori/sauunitilorcareauntre50i249delucrtori,angajatorultrebuies
desemnezeunulsaumaimulilucrtoriorisorganizezeunulsaumaimulteserviciiinternedeprevenire
iproteciepentruaseocupadeactivitiledeprevenireiproteciedincadrulntreprinderii.
(2)ncazulntreprinderilori/sauunitilorprevzutelaalin.(1)caredesfoaractivitidintrecele
prevzutenanexanr.5,angajatorultrebuiesorganizezeunulsaumaimulteserviciiinternede
prevenireiprotecie.
(3)ncazulncarelucrtoriidesemnai,serviciileinternedeprevenireiprotecienuaucapacitilei
aptitudinilenecesarepentruefectuareatuturoractivitilordeprevenireiprotecieprevzutelaart.15,
angajatorultrebuiesapelezelaserviciiexternepentruaceleactivitideprevenireiproteciepecare
nulepoatedesfuracupersonalulpropriu.
prevederidinArt.19dincapitolulIII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata2010
0927pentruArt.8dincapitolulIII,sectiunea2 []
Art.19
(1)ncazulntreprinderilori/sauunitilorcareaupeste250delucrtori,angajatorultrebuies
organizezeunulsaumaimulteserviciiinternedeprevenireiprotecie.
(2)ncazulncareserviciileinternedeprevenireiprotecienuaucapacitileiaptitudinilenecesare
pentruefectuareatuturoractivitilordeprevenireiprotecieprevzutelaart.15,angajatorultrebuies
apelezelaunulsaumaimulteserviciiexternepentruaceleactivitideprevenireiproteciepecarenu
lepoatedesfuracupersonalulpropriu.

prevederidincapitolulIII,sectiunea4(NormeMetodologicedin2006)ladata20111227
pentruArt.8dincapitolulIII,sectiunea2 []
Art.23
(1)Serviciulinterndeprevenireiprotecietrebuiesfieformatdinlucrtoricarendeplinesccelpuin
cerineleprevzutelaart.49i,dupcaz,alilucrtori.
(2)Conductorulserviciuluiinterndeprevenireiprotecietrebuiesndeplineasccerineleprevzutela
art.50.
(3)ncepndcudatade1iulie2011,serviciulinterndeprevenireiprotecietrebuiesfieformatdin
lucrtoricareaucontractindividualdemunccunormntreagncheiatcuangajatorul.
Art.24
(1)Serviciulinterndeprevenireiprotecieseorganizeaznsubordineadirectaangajatoruluicao
structurdistinct.
(2)Lucrtoriidincadrulserviciuluiinterndeprevenireiprotecietrebuiesdesfoarenumaiactiviti
deprevenireiprotecieicelmultactiviticomplementarecumarfi:prevenireaistingereaincendiilor
iproteciamediului.
(3)Angajatorulvaconsemnanregulamentulinternsaunregulamentuldeorganizareifuncionare
activitiledeprevenireiproteciepentruefectuareacroraserviciulinterndeprevenireiprotecieare
capacitateimijloaceadecvate.
Art.25
Serviciulinterndeprevenireiprotecietrebuiesaibladispoziieresurselematerialeiumane
necesarepentrundeplinireaactivitilordeprevenireiproteciedesfuratenntreprindere.
Art.26
(1)Angajatorulvastabilistructuraserviciuluiinterndeprevenireiprotecienfunciedemrimea
ntreprinderiii/sauunitiii/sauriscurilelacaresuntexpuilucrtorii,precumidedistribuiaacestora
ncadrulntreprinderiii/sauunitii.
(2)Angajatorultrebuiesasiguremijloaceleadecvatepentrucaserviciulinterndeprevenireiprotecie
spoatdesfuraactivitilespecifice.
(3)Cndangajatorulidesfoaractivitateanmaimultepunctedelucru,serviciuldeprevenirei
protecietrebuiesfieorganizatastfelnctsseasigurenmodcorespunztordesfurareaactivitilor
specifice.
(4)nsituaiancareactivitateadeprevenireiprotecieesteasiguratprinmaimulteserviciiinterne,
acesteavoracionacoordonatpentruasigurareaeficieneiactivitii.
Art.27
Serviciulinterndeprevenireiproteciepoatesasigureisupraveghereasntiilucrtorilor,dac
dispunedepersonalcucapacitateprofesionalidemijloacematerialeadecvate,ncondiiilelegii.

Art.9
(1) ntoatecazurile,pentruaseocupadeorganizareaactivitilordeprevenireiacelor
de protecie, innd seama de mrimea ntreprinderii i/sau unitii i/sau de riscurile la
caresuntexpuilucrtorii,precumidedistribuiaacestorancadrulntreprinderiii/sau
unitii,seimpuneca:
a) lucrtoriidesemnaisaibcapacitateanecesarisdispundemijloaceleadecvate
b) serviciile externe s aib aptitudinile necesare i s dispun de mijloace personale i
profesionaleadecvate
prevederidincapitolulIII,sectiunea5(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.9,alin.(1),literaB.dincapitolulIII,sectiunea2 []

SECTIUNEA5:Serviciiexternedepreveniresiprotectie
Art.28
Serviciulexterndepreveniresiprotectieasigura,pebazadecontract,activitatiledepreveniresi
protectiendomeniu.
Art.29
Angajatorulapeleazalaserviciileexterne,curespectareaprevederilorart.18alin.(3)lit.d)dinlege.
Art.30
Serviciulexterntrebuiesaaibaacceslatoateinformatiilenecesaredesfasurariiactivitatiidepreveniresi
protectie.
Art.31
Serviciulexterndepreveniresiprotectietrebuiesandeplineascaurmatoarelecerinte:
a)sadispunadepersonalcucapacitateprofesionalaadecvatasidemijloacelematerialenecesarepentru
asidesfasuraactivitatea
b)safieabilitatdeComisiadeabilitareaserviciilorexternedepreveniresiprotectiesideavizarea
documentatiilorcucaractertehnicdeinformaresiinstruirendomeniulsecuritatiisisanatatiinmunca,n
conformitatecuprocedurastabilitalaart.3545.
Art.32
(1)Serviciulexterndeprevenireiprotecietrebuiesfieformatdinlucrtoricarendeplinesccelpuin
cerineleprevzutelaart.49sauprevederileart.511i,dupcaz,alilucrtori.
(2)Conductorulserviciuluiexterndeprevenireiprotecietrebuiesndeplineasccerineleprevzute
laart.50sauprevederileart.511lit.b).
(3)ncazulncareserviciulexterndeprevenireiprotecieesteformatdintrosingurpersoan,
aceastatrebuiesndeplineasccerineleprevzutelaart.50sauprevederileart.511lit.b).
(4)ncepndcudatade1iulie2011,opersoanpoatesocupefunciadeconductorlaunsingur
serviciuexterndeprevenireiprotecie.
Art.33
(1)Contractulncheiatntreangajatoriserviciulexterndeprevenireiprotecietrebuiescuprindi

urmtoarele:

a)activitiledeprevenireiproteciecarevorfidesfuratedectrefiecareserviciuexternde
prevenireiprotecie

b)moduldecolaborareculucrtoriidesemnai/serviciileinternei/saucualteserviciiexternede
prevenireiprotecie

c)clauzeprivindsoluionarealitigiiloraprutentrepri.

(2)Serviciileexternedeprevenireiprotecieauobligaiaspunladispoziiabeneficiarilordeservicii
informaiileprevzutelaart.26i27dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.49/2009privind
libertateadestabilireaprestatorilordeserviciiilibertateadeafurnizaserviciinRomnia,aprobatcu
modificriicompletriprinLegeanr.68/2010.

Art.34

(1)Serviciulexterndeprevenireiprotecietrebuiesntocmeascunraportdeactivitatesemestrial,
potrivitmodeluluiprevzutnanexanr.10.

(2)Raportultrebuienaintat,ntermende15ziledelancheiereasemestrului,inspectoratuluiteritorialde
muncperazacruiaserviciulexterndeprevenireiprotecieiaresediulsocial.

prevederidinanexa10(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927pentruArt.9,alin.(
1),literaB.dincapitolulIII,sectiunea2 []

Anexanr.10:
Nr......../............1
Denumirea...............................................
Sediu...................................................
Codulpotal.............Telefon................Fax.............
Codunicdenregistrare..............................
Nr.nregistrarenRegistrulcomerului...............dindata..............
Certificatdeabilitarenr........din.............
RAPORTDEACTIVITATESEMESTRIAL
Nr. Activitatea Bene
crt. desf ficiarul
urat2
A B C Dacsau
nregistrat
evenimente

345

DA

NU

Datereferitoarelabeneficiar
Tipulevenimentelor

Acci Accidente Accidente Incidente


dente
de
detraseu
peri
uoare munc
saude
culoase
circulaie
8

10

11

mbol Cauza
nviri eveni
profe mentului
sionale
12

13

Datereferitoare Informaii
lafurnizor
referitoare
la
Persoana Timp
carea alocat controale
ale
efectuat
inspec
activitatea
torilorde
munc
14

15

TOTAL:
Titularulcertificatului3 ,

Conductorulserviciuluiextern
deprevenireiprotecie4 ,

SEMNIFICAIACOLOANELORDINTABELESTEURMTOAREA:
AProfiluldeactivitate
BNumrultotaldesalariai
CNumruldeparticipanilaactivitateadesfurat
1Numruldenregistrarelaemitent.
2Sevorcompletaactivitiledeprevenireiproteciedesfurate,dintreceleprevzutelaart.15din
normelemetodologice.
3Sevaspecificafuncia,numeleiprenumelereprezentantuluilegalaltitularuluiivapurtasemnturi
tampil.
4Numeleiprenumeleconductoruluiisemntura.
prevederidincapitolulIII,sectiunea6(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.9,alin.(1),literaB.dincapitolulIII,sectiunea2 []
SECTIUNEA6:AbilitareaserviciilorexternedepreveniresiprotectieArt.35
Abilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieseefectueazconformproceduriiprevzutede
prezentaseciune,elaboratcurespectareaprevederilorart.9alin.(1)lit.b)ialin.(5),precumi
prevederilorart.45alin.(2)lit.e)dinlege.
Art.36
(1)Serviciileexternedeprevenireiproteciepotsidesfoareactivitateanumaidacsuntn
posesiaunuicertificatdeabilitareaserviciuluiexterndeprevenireiprotecie,denumitncontinuare
certificatdeabilitare,emisdecomisiaprevzutlaalin.(2),sauncondiiileart.451454.
(2)ncadrulfiecruiinspectoratteritorialdemunc,respectivalmunicipiuluiBucureti,prinordinal
ministruluimuncii,solidaritiisocialeifamiliei,seconstituieocomisiedeabilitareaserviciilorexterne
deprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcucaractertehnicdeinformareiinstruiren
domeniulsecuritiiisntiinmunc,denumitncontinuareComisiadeabilitareiavizare.
(3)MembriiComisieideabilitareiavizareprevzutelaalin.(2)sunt:
a)reprezentantulconduceriidincadrulinspectoratuluiteritorialdemuncpreedinte
b)reprezentantulnominalizatalcomisieideautorizarejudeenesauamunicipiuluiBucureti,nfiinatde
ConsiliulNaionaldeFormareProfesionalaAdulilor
c)reprezentantulteritorialalasigurtoruluipentruaccidentedemunciboliprofesionale.
(4)SecretariatulComisieideabilitareiavizareesteasiguratdepersoanedincadrulinspectoratului
teritorialdemunc,numitedectreconducereaacestuia.

18

(5)AtribuiilesecretariatuluiComisieideabilitareiavizaresestabilescprinordinalministruluimuncii,
solidaritiisocialeifamiliei.

(6)SecretariatulComisieideabilitareiavizareasigur:

a)cooperareaadministrativcucelelalteautoritidinstatelemembrealeUniuniiEuropenesauSpaiului
EconomicEuropean,prinintermediulsistemuluideinformarealpieeiinterne(IMI),nnumeleComisiei
deabilitareiavizare,potrivitprevederilorlegale

b)verificarealegalitiidocumenteloreliberatedeautoriticompetentedinaltestatemembre,depusen
vedereaabilitrii,avizriisaunotificrii,dupcaz,prinIMI,potrivitprevederilorlegale,ncazulncare
Comisiadeabilitareiavizareconsidercestenecesar.

Art.37

(1)nvedereaabilitriipentruactivitiledeprevenireiprotecieprevzutelaart.15,solicitaniivor
transmiteundosarcarevacuprindeurmtoareledocumente:

a)cereredeabilitarepentruserviciiexternedeprevenireiprotecie,potrivitmodeluluiprezentatn
anexanr.8

b)opisuldocumentelordindosar

c)copiedepecertificatuldenregistrarelaregistrulcomerului,caresconincodulCAEN
corespunztoractivitiipentrucareseabiliteaz,i,dupcaz,copiedepeactulconstitutiv
d)listacupersonalulcarevadesfuraactivitindomeniulsecuritiiisntiinmunc

e)copiialedocumentelorcareatestpregtireaprofesionaliniveluldepregtire,potrivitprevederilor
art.31i32,apersonaluluicarevadesfuraactivitindomeniulsecuritiiisntiinmunc

f)curriculumvitaepentrupersonalulcarevadesfuraactivitiledeprevenireiprotecie

g)copiialedocumentelorcareatestvechimeadecelpuin5anindomeniulsecuritiiisntiin
munc,pentruconductorulserviciuluiexterndeprevenireiprotecie

h)memoriudeprezentare,dincaresrezultemijloacelematerialeiresurseleumanedecaredispun
i)copiialedecizieidenumireicontractuluiindividualdemunc,peperioadnedeterminat,pentru
conductorulserviciuluiexterndeprevenireiprotecie

j)copiialecontractelorindividualedemuncalepersonaluluideexecuiedinserviciulexternde
prevenireiprotecie

k)declaraiialepersonaluluiserviciuluiexterndeprevenireiprotecieprivindpstrareaconfidenialitii,
ntimpulidupncetareadesfurriiactivitilordeprevenireiprotecie,asuprainformaiilorlacare
areacces.

(2)Seexcepteazdelaprevederilealin.(1)lit.e)dosareledepusedesolicitaniicareaulucratcelpuin
5anincompartimentelecuatribuiindomeniulsecuritiiisntiinmuncdincadrulMinisterului
Muncii,FamilieiiProtecieiSociale,InspecieiMuncii,inspectoratelorteritorialedemunc,Casei
NaionaledePensiiiAlteDrepturideAsigurriSocialeicaselorteritorialedepensii,precumidin
cadrulinstituiilorsimilaredinstatelemembrealeUniuniiEuropenesauSpaiuluiEconomicEuropeani
care,ladatadepuneriidosaruluinvedereaabilitrii,numaisuntnactivitatenacesteinstituii.

(3)Dovadandepliniriicerinelorprevzutedeprezentularticolpoatefifcutiprindocumenteeliberate
deoautoritatecompetentdintrunaltstatmembrualUniuniiEuropenesaudinSpaiulEconomic
European,ntocmitentrunscopechivalentsaudincaresreiascsuntndeplinitecerinelerespective,
prezentatencopiecertificatdectresolicitantinsoitedeotraducereneoficialnlimbaromn.

(4)Memoriuldeprezentareprevzutlaalin.(1)lit.h)trebuiesconin,celpuin,informaiicuprivire
la:

a)sediusocial

b)bazatehnicomaterial

c)activitiledeprevenireiprotecieprevzutelaart.15pecareintenioneazsledesfoare.

Art.38

(1)Solicitantultrebuiestransmitdosarulprevzutlaart.37,prinpot,cuconfirmaredeprimire,cu
celpuin10zilenaintededatantruniriiComisieideabilitareiavizare.

(2)Cererilesenregistreaznordineaprimiriilor.

(3)Procedurileiformalitilelegatedeprocesareacererilorvorrespectaprevederileart.12din
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.49/2009,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.
68/2010.
Art.39

(1)Comisiadeabilitareiavizareidesfoaractivitateanbazapropriuluiregulamentdeorganizarei
funcionare,aprobatdepreedinteleacesteia.

(2)Comisiadeabilitareiavizareareurmtoareleobligaii:

a)safiezedatantruniriilasediulsu,pepaginapropriedeinternetsaunpresalocal,cucelpuin15
zilenainte

b)ssentruneasccelpuinodatpetrimestru,nfunciedenumruldedosareprimite

c)sanalizezedosarelesolicitanilorcurespectareaprevederilorart.37i42

d)sanalizezecazurileprevzutelaart.4144isdecidnconsecin

e)seliberezecertificateledeabilitare,potrivitmodeluluiprevzutnanexanr.9,pentrusolicitaniicare
ndeplinesccondiiileprevzutedeprezentelenormemetodologicepentruserviciileexternedeprevenire
iprotecie

f)srestituiesolicitanilor,prinpot,dosarelecarenuconintoatedocumenteleprevzutelaart.37i
smotivezeaceastdecizie

g)stransmittitularilor,prinpot,cuconfirmaredeprimire,ntermende10ziledeladatantrunirii
Comisieideabilitareiavizare,certificateledeabilitareemise

h)sinevidenacertificatelordeabilitareemiseisarhivezedosarelenbazacrorasauemis

i)sntocmeascListaserviciilorexternedeprevenireiprotecieabilitate,precumiacelorcroralis
aretrascertificatuldeabilitareistransmitaceastlistlaInspeciaMuncii

1454i
j)sntiinezeserviciileexternedeprevenireiproteciecarefacobiectulprevederilorart.45
careaunotificatComisiadeabilitareiavizareisasigurenscriereaacestorserviciinlistele
respective

k)sasigure,prinsecretariat,cooperareaadministrativcucelelalteautoritidinstatelemembreale
UniuniiEuropenesaualeSpaiuluiEconomicEuropean,prinintermediulIMI,potrivitprevederilorlegale
l)sverifice,prinsecretariat,legalitateadocumenteloreliberatedeautoriticompetentedinaltestate
membre,depusenvedereaautorizriisaunotificrii,dupcaz,prinIMI,potrivitprevederilorlegale,n
cazulncareestenecesar.

Art.40

Art.40

(1)Solicitantulcruianuisaacordatabilitareaaredreptul,ntermende30deziledeladataprimirii
ntiinrii,sfaccontestaielaComisiadecontestaiiconstituitncadrulMinisteruluiMuncii,Familieii
ProtecieiSociale.

(2)Rspunsullacontestaievafitransmisprinpotntermende30dezile.

Art.41

(1)CertificatuldeabilitareseretragedectreComisiadeabilitareiavizarecarelaeliberatdac
solicitantulnuadepusdourapoartesemestrialeconsecutive,ntermen,lainspectoratulteritorialde
munc.

(2)Dreptuldeprestareaserviciilordectreprestatoriicroraliseretragecertificatuldeabilitarese
considercnceteazladataprimiriintiinriiccertificatulafostretras,transmisdeComisiade
abilitareiavizaredincadrulinspectoratuluiteritorialdemunclacaresuntluaineviden.

(3)Serviciulexterndeprevenireiproteciecruiaisaretrascertificatuldeabilitarencondiiile
prezentelornormemetodologicearedreptulssoliciteabilitareadupoperioadminimdeunandela
dataprevzutlaalin.(2).

Art.42

(1)Rennoireacertificatuluideabilitaresefacelamodificareauneia/unoradintrecondiiilenbazacrora
afostemis.

(2)Modificrileprevzutelaalin.(1)sunturmtoarele:

a)schimbareaformeijuridicedeorganizareaserviciuluiexterndeprevenireiprotecieabilitat,potrivit
Legiinr.31/1990privindsocietilecomerciale,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare

b)schimbareadenumirii/numeluiserviciuluiexterndeprevenireiprotecieabilitat

c)schimbareasediuluisocial

d)schimbareaconductoruluiserviciuluiexterndeprevenireiprotecieabilitat.

(3)Modificrileprevzutelaalin.(2)trebuiesfiecomunicateComisieideabilitareiavizarepotrivitart.
43.

(4)nsituaiancareserviciileexternedeprotecieiprevenirenumaindeplinesccondiiiledeabilitare,
nuaucomunicatmodificrileprevzutelaalin.(2)inuausolicitatrennoireacertificatuluideabilitaren
termenulprevzutlaart.43,nceteazvalabilitateacertificatuluideabilitare.

(5)ServiciileexternedeprevenireiprotecieabilitatepotinformaComisiadeabilitareiavizarecu
privirelaschimbrileprevzutelaalin.(2),inclusivprinintermediulpunctuluidecontactunicelectronic
(PCUelectronic).

(6)Dupanalizareamodificrilorprevzutelaalin.(2),Comisiadeabilitareiavizareemitenoul
certificatdeabilitare,ncondiiileprevzutedeprezentelenormemetodologiceicurespectareaart.12
dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.49/2009,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.
68/2010.

(7)nsituaiancareserviciulexterndeprevenireiprotecienumaindeplinetecondiiiledeabilitare
prevzutedeprezentelenormemetodologice,Comisiadeabilitareiavizareretragecertificatulde
abilitarencauz.

Art.43

Pentrurennoireacertificatuluideabilitare,prevzutlaart.42,nmaximum10zilelucrtoaredela
modificareauneiasaumaimultorcondiiiiniiale,solicitantulvadepuneurmtoareledocumentela
secretariatulComisieideabilitareiavizare:

a)cererederennoirepotrivitmodeluluiprezentatnanexanr.8A,caresconinlistamodificrilor
survenite

b)documentelecareatestmodificrilesurvenite.

Art.44

(1)Inspectorateleteritorialedemuncverificrespectareadectreserviciileexternedeprevenirei
protecieacondiiilornbazacroraafostemiscertificatuldeabilitareipropun,nscris,Comisieide
abilitareiavizare,dacestecazul,retragereacertificatului.

(2)Comisiadeabilitareiavizareanalizeazargumenteleadusensusinereapropuneriideretragerea
certificatuluideabilitarei,pebazaacestora,poateretragecertificatul.

(3)Comisiadeabilitareiavizarecomunictitularuluiretragereacertificatuluideabilitareimotivaia,n
condiiileprevzutedeOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.49/2009,aprobatcumodificrii
completriprinLegeanr.68/2010.

(4)TitularulcertificatuluideabilitareretraspoatefacecontestaielaMinisterulMuncii,FamilieiiProteciei
Sociale,ntermende30deziledeladataprimiriicomunicriicuprivirelaretragere.

(5)Rspunsullacontestaievafitransmisprinpot,cuconfirmaredeprimire,ntermende30dezile.

Art.45

Listaserviciilorexternedeprevenireiprotecieabilitate,precumiacelorcroralisaretrascertificatul
deabilitareseafieaziseactualizeazpepaginadeinternetaInspecieiMuncii.

prevederidinanexa8(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927pentruArt.9,alin.(1
),literaB.dincapitolulIII,sectiunea2 []

ANEXANr.8:
Denumireasolicitantului:....................................................................
Adres:..............................................................................................
Localitate:...........................................................................
Jude:..................................................................................
Codpotal:....................................................
Telefon/Fax:...................................................
Nr.denregistrarenregistrulcomerului:.....................................
Codunicdenregistrare(CUI):.....................................................
Nr......../.................1)
Ctre
Comisiadeabilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcu
caractertehnicdeinformareiinstruirendomeniulsecuritiiisntiinmuncdincadrul

InspectoratuluiTeritorialdeMunc.................................2)

Subsemnatul,......................................................,CNR..........................,ncalitatede
...........................................................,solicitprinprezentaanalizadosaruluinvedereaabilitriica
serviciuexterndeprevenireiprotecie,ntemeiulart.36dinNormelemetodologicedeaplicarea
prevederilorLegiisecuritiiisntiinmuncnr.319/2006,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.
1.425/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.

nacestscop,anexezlaprezentacereredosarulntocmitpotrivitprevederilorart.37dinNormele
metodologicedeaplicareaprevederilorLegiisecuritiiisntiinmuncnr.319/2006,aprobateprin
HotrreaGuvernuluinr.1.425/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.

Solicitant3),
................
___________
1)Sevacompletacunumrulidatadenregistrarelasolicitant.

2)SevacompletadenumireainspectoratuluiteritorialdemuncncadrulcruiafuncioneazComisiade

abilitareiavizare.
3)Sevorspecificafuncia,numeleiprenumelesolicitantuluisaualereprezentantuluisulegal,seva

semnaitampila.

ANEXANr.8a:
Denumireasolicitantului:....................................................................
Adres:..............................................................................................
Localitate:...........................................................................
Jude:..................................................................................
Codpotal:...................................................
Telefon/Fax:...................................................
Nr.denregistrarenregistrulcomerului:.....................................
Codunicdenregistrare(CUI):.....................................................
Nr......../.................1)
CEREREDERENNOIREACERTIFICATULUIDEABILITARE
Ctre
Comisiadeabilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcu
caractertehnicdeinformareiinstruirendomeniulsecuritiiisntiinmuncdincadrul
InspectoratuluiTeritorialdeMunc.....................................2)
Subsemnatul,.....................................,conductoralserviciuluiexterndeprevenireiprotecie
............................................,solicitrennoireacertificatuluideabilitarenr.........dindatade.............,
ntemeiulart.42dinNormelemetodologicedeaplicareaprevederilorLegiisecuritiiisntiin
muncnr.319/2006,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.1.425/2006,cumodificrileicompletrile
ulterioare,caurmareamodificriicondiiilornbazacroraacestaafostemis.
Anexezlaprezentacerereunnumrde......documentecareatestmodificareacondiiiloriniiale,pe
carevrogsleanalizai.
Declarpepropriarspundereccelelaltecondiiiprobateprindocumenteledindosarulde
abilitare/rennoire,depusla................................................,cunr...........dindatade.....................,
aurmasneschimbate.
Solicitant3)
......................
_____
1)Sevacompletacunumrulidatadenregistrarelasolicitant.
2)SevacompletadenumireainspectoratuluiteritorialdemuncncadrulcruiafuncioneazComisiade
abilitareiavizare.
3)Sevorspecificafuncia,numeleiprenumelesolicitantuluisaualereprezentantuluisulegal,seva
semnaitampila.

ANEXANr.9:
ROMNIAMINISTERULMUNCII,FAMILIEIIPROTECIEISOCIALE
Comisiadeabilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcu
caractertehnicdeinformareiinstruirendomeniulsecuritiiisntiinmuncdincadrul
InspectoratuluiTeritorialdeMunc...................................1)
CERTIFICATDEABILITAREaserviciuluiexterndeprevenireiprotecie
Nr........din...................
emisntemeiulart.45alin.(2)lit.e)dinLegeasecuritiiisntiinmuncnr.319/2006,nbaza
dosaruluinregistratcunr...........din......................
Titular:...............................................................................................,cusediulsocialnlocalitatea
....................................,str......................................nr.........,bl.......,sc.......,et.....,ap........
Judeul/sectorul......................................
Codunicdenregistrare.....................................................
Nr.denregistrarenregistrulcomerului....................dindatade..................
Conductorulserviciuluiexterndeprevenireiprotecieeste:......................................................,CNP
...........................
Prezentulcertificatatestc,dinanalizadocumentelordepuseladosarrezultcsuntndeplinite
cerineleprevzutelaart.2845dinNormelemetodologicedeaplicareaprevederilorLegiisecuritiii
sntiinmuncnr.319/2006,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.1.425/2006,cumodificrilei
completrileulterioare.
Valabilpnlamodificareacondiiilornbazacroraafostemis.
Preedinte,
....................

(numeleiprenumele,semnturaitampila

Comisieideabilitareiavizareemitente)
_________

1)SevacompletadenumireainspectoratuluiteritorialdemuncncadrulcruiafuncioneazComisiade

abilitareiavizare.

c) lucrtoriidesemnaiiserviciileexternesfiennumrsuficient.

prevederidincapitolulIII,sectiunea3(NormeMetodologicedin2006)ladata20111227
pentruArt.9,alin.(1)dincapitolulIII,sectiunea2 []

SECTIUNEA3:Lucratoridesemnati
Art.20
(1)Desemnareanominalalucrtorului/lucrtorilorpentruaseocupadeactivitiledeprevenirei
proteciesefaceprindeciziescrisaangajatorului.
(2)Angajatorulvadesemnalucrtorulnumaidinrndullucrtorilorcucarearencheiatcontract
individualdemunccunormntreag.
(3)Angajatorulvaconsemnanfiapostuluiactivitiledeprevenireiproteciepecarelucrtorul
desemnatarecapacitatea,timpulnecesarimijloaceleadecvatesleefectueze.
Art.21
Pentruaputeasdesfoareactivitiledeprevenireiprotecie,lucrtoruldesemnattrebuies
ndeplineasccelpuincerineleminimedepregtirendomeniulsecuritiiisntiinmunc,potrivit
prevederilorart.49.
Art.22
(1)Angajatorulvastabilinumaruldelucratoridesemnatinfunctiedemarimeantreprinderiisi/sau
unitatiisi/sauriscurilelacaresuntexpusilucratorii,precumsidedistributiaacestorancadrul
ntreprinderiisi/sauunitatii.
(2)Angajatorultrebuiesaasiguremijloaceleadecvatesitimpulnecesarpentrucalucratoriidesemnatisa
poatadesfasuraactivitatiledepreveniresiprotectieconformfiseipostului.

(2) Prevenireariscurilor,precumiproteciasntiiisecuritatealucrtorilortrebuies
fie asigurate de unul sau mai muli lucrtori, de un serviciu ori de servicii distincte din
interiorulsaudinexteriorulntreprinderiii/sauunitii.
(3) Lucrtorul/lucrtorii i/sau serviciul/serviciile prevzute la alin. (2) trebuie s
colaborezentreeioridecteoriestenecesar.
(4) ncazulmicrontreprinderilorialntreprinderilormici,ncaresedesfoaractiviti
fr riscuri deosebite, angajatorul i poate asuma atribuiile din domeniul securitii i
sntii n munc pentru realizarea msurilor prevzute de prezenta lege, dac are
capacitateanecesarndomeniu.
(5) MinisterulMuncii,SolidaritiiSocialeiFamilieistabileteprinnormemetodologicede
aplicare a prevederilor prezentei legi capacitile i aptitudinile necesare, precum i
numrulconsideratsuficient,prevzutelaalin.(1)i(4).
prevederidincapitolulIII,sectiunea6(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.9,alin.(5)dincapitolulIII,sectiunea2 []
SECTIUNEA6:AbilitareaserviciilorexternedepreveniresiprotectieArt.35
Abilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieseefectueazconformproceduriiprevzutede
prezentaseciune,elaboratcurespectareaprevederilorart.9alin.(1)lit.b)ialin.(5),precumi
prevederilorart.45alin.(2)lit.e)dinlege.
Art.36
(1)Serviciileexternedeprevenireiproteciepotsidesfoareactivitateanumaidacsuntn
posesiaunuicertificatdeabilitareaserviciuluiexterndeprevenireiprotecie,denumitncontinuare
certificatdeabilitare,emisdecomisiaprevzutlaalin.(2),sauncondiiileart.451454.
(2)ncadrulfiecruiinspectoratteritorialdemunc,respectivalmunicipiuluiBucureti,prinordinal
ministruluimuncii,solidaritiisocialeifamiliei,seconstituieocomisiedeabilitareaserviciilorexterne
deprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcucaractertehnicdeinformareiinstruiren
domeniulsecuritiiisntiinmunc,denumitncontinuareComisiadeabilitareiavizare.
(3)MembriiComisieideabilitareiavizareprevzutelaalin.(2)sunt:
a)reprezentantulconduceriidincadrulinspectoratuluiteritorialdemuncpreedinte
b)reprezentantulnominalizatalcomisieideautorizarejudeenesauamunicipiuluiBucureti,nfiinatde
ConsiliulNaionaldeFormareProfesionalaAdulilor
c)reprezentantulteritorialalasigurtoruluipentruaccidentedemunciboliprofesionale.
(4)SecretariatulComisieideabilitareiavizareesteasiguratdepersoanedincadrulinspectoratului
teritorialdemunc,numitedectreconducereaacestuia.
(5)AtribuiilesecretariatuluiComisieideabilitareiavizaresestabilescprinordinalministruluimuncii,
solidaritiisocialeifamiliei.
(6)SecretariatulComisieideabilitareiavizareasigur:
a)cooperareaadministrativcucelelalteautoritidinstatelemembrealeUniuniiEuropenesauSpaiului
EconomicEuropean,prinintermediulsistemuluideinformarealpieeiinterne(IMI),nnumeleComisiei
deabilitareiavizare,potrivitprevederilorlegale
b)verificarealegalitiidocumenteloreliberatedeautoriticompetentedinaltestatemembre,depusen
vedereaabilitrii,avizriisaunotificrii,dupcaz,prinIMI,potrivitprevederilorlegale,ncazulncare
Comisiadeabilitareiavizareconsidercestenecesar.
Art.37

(1)nvedereaabilitriipentruactivitiledeprevenireiprotecieprevzutelaart.15,solicitaniivor
transmiteundosarcarevacuprindeurmtoareledocumente:

a)cereredeabilitarepentruserviciiexternedeprevenireiprotecie,potrivitmodeluluiprezentatn
anexanr.8

b)opisuldocumentelordindosar

c)copiedepecertificatuldenregistrarelaregistrulcomerului,caresconincodulCAEN
corespunztoractivitiipentrucareseabiliteaz,i,dupcaz,copiedepeactulconstitutiv
d)listacupersonalulcarevadesfuraactivitindomeniulsecuritiiisntiinmunc

e)copiialedocumentelorcareatestpregtireaprofesionaliniveluldepregtire,potrivitprevederilor
art.31i32,apersonaluluicarevadesfuraactivitindomeniulsecuritiiisntiinmunc

f)curriculumvitaepentrupersonalulcarevadesfuraactivitiledeprevenireiprotecie

g)copiialedocumentelorcareatestvechimeadecelpuin5anindomeniulsecuritiiisntiin
munc,pentruconductorulserviciuluiexterndeprevenireiprotecie

h)memoriudeprezentare,dincaresrezultemijloacelematerialeiresurseleumanedecaredispun
i)copiialedecizieidenumireicontractuluiindividualdemunc,peperioadnedeterminat,pentru
conductorulserviciuluiexterndeprevenireiprotecie

j)copiialecontractelorindividualedemuncalepersonaluluideexecuiedinserviciulexternde
prevenireiprotecie

k)declaraiialepersonaluluiserviciuluiexterndeprevenireiprotecieprivindpstrareaconfidenialitii,
ntimpulidupncetareadesfurriiactivitilordeprevenireiprotecie,asuprainformaiilorlacare
areacces.

(2)Seexcepteazdelaprevederilealin.(1)lit.e)dosareledepusedesolicitaniicareaulucratcelpuin
5anincompartimentelecuatribuiindomeniulsecuritiiisntiinmuncdincadrulMinisterului
Muncii,FamilieiiProtecieiSociale,InspecieiMuncii,inspectoratelorteritorialedemunc,Casei
NaionaledePensiiiAlteDrepturideAsigurriSocialeicaselorteritorialedepensii,precumidin
cadrulinstituiilorsimilaredinstatelemembrealeUniuniiEuropenesauSpaiuluiEconomicEuropeani
care,ladatadepuneriidosaruluinvedereaabilitrii,numaisuntnactivitatenacesteinstituii.

(3)Dovadandepliniriicerinelorprevzutedeprezentularticolpoatefifcutiprindocumenteeliberate
deoautoritatecompetentdintrunaltstatmembrualUniuniiEuropenesaudinSpaiulEconomic
European,ntocmitentrunscopechivalentsaudincaresreiascsuntndeplinitecerinelerespective,
prezentatencopiecertificatdectresolicitantinsoitedeotraducereneoficialnlimbaromn.

(4)Memoriuldeprezentareprevzutlaalin.(1)lit.h)trebuiesconin,celpuin,informaiicuprivire
la:

a)sediusocial

b)bazatehnicomaterial

c)activitiledeprevenireiprotecieprevzutelaart.15pecareintenioneazsledesfoare.

Art.38

(1)Solicitantultrebuiestransmitdosarulprevzutlaart.37,prinpot,cuconfirmaredeprimire,cu
celpuin10zilenaintededatantruniriiComisieideabilitareiavizare.

(2)Cererilesenregistreaznordineaprimiriilor.

(3)Procedurileiformalitilelegatedeprocesareacererilorvorrespectaprevederileart.12din
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.49/2009,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.
68/2010.
Art.39

(1)Comisiadeabilitareiavizareidesfoaractivitateanbazapropriuluiregulamentdeorganizarei
funcionare,aprobatdepreedinteleacesteia.

(2)Comisiadeabilitareiavizareareurmtoareleobligaii:

a)safiezedatantruniriilasediulsu,pepaginapropriedeinternetsaunpresalocal,cucelpuin15
zilenainte

b)ssentruneasccelpuinodatpetrimestru,nfunciedenumruldedosareprimite

c)sanalizezedosarelesolicitanilorcurespectareaprevederilorart.37i42

d)sanalizezecazurileprevzutelaart.4144isdecidnconsecin

e)seliberezecertificateledeabilitare,potrivitmodeluluiprevzutnanexanr.9,pentrusolicitaniicare
ndeplinesccondiiileprevzutedeprezentelenormemetodologicepentruserviciileexternedeprevenire
iprotecie

f)srestituiesolicitanilor,prinpot,dosarelecarenuconintoatedocumenteleprevzutelaart.37i
smotivezeaceastdecizie

g)stransmittitularilor,prinpot,cuconfirmaredeprimire,ntermende10ziledeladatantrunirii
Comisieideabilitareiavizare,certificateledeabilitareemise

h)sinevidenacertificatelordeabilitareemiseisarhivezedosarelenbazacrorasauemis

i)sntocmeascListaserviciilorexternedeprevenireiprotecieabilitate,precumiacelorcroralis
aretrascertificatuldeabilitareistransmitaceastlistlaInspeciaMuncii

1454i
j)sntiinezeserviciileexternedeprevenireiproteciecarefacobiectulprevederilorart.45
careaunotificatComisiadeabilitareiavizareisasigurenscriereaacestorserviciinlistele
respective

k)sasigure,prinsecretariat,cooperareaadministrativcucelelalteautoritidinstatelemembreale
UniuniiEuropenesaualeSpaiuluiEconomicEuropean,prinintermediulIMI,potrivitprevederilorlegale
l)sverifice,prinsecretariat,legalitateadocumenteloreliberatedeautoriticompetentedinaltestate
membre,depusenvedereaautorizriisaunotificrii,dupcaz,prinIMI,potrivitprevederilorlegale,n
cazulncareestenecesar.

Art.40

(1)Solicitantulcruianuisaacordatabilitareaaredreptul,ntermende30deziledeladataprimirii
ntiinrii,sfaccontestaielaComisiadecontestaiiconstituitncadrulMinisteruluiMuncii,Familieii
ProtecieiSociale.

(2)Rspunsullacontestaievafitransmisprinpotntermende30dezile.

Art.41

(1)CertificatuldeabilitareseretragedectreComisiadeabilitareiavizarecarelaeliberatdac
solicitantulnuadepusdourapoartesemestrialeconsecutive,ntermen,lainspectoratulteritorialde
munc.

(2)Dreptuldeprestareaserviciilordectreprestatoriicroraliseretragecertificatuldeabilitarese

considercnceteazladataprimiriintiinriiccertificatulafostretras,transmisdeComisiade
abilitareiavizaredincadrulinspectoratuluiteritorialdemunclacaresuntluaineviden.

(3)Serviciulexterndeprevenireiproteciecruiaisaretrascertificatuldeabilitarencondiiile
prezentelornormemetodologicearedreptulssoliciteabilitareadupoperioadminimdeunandela
dataprevzutlaalin.(2).

Art.42

(1)Rennoireacertificatuluideabilitaresefacelamodificareauneia/unoradintrecondiiilenbazacrora
afostemis.

(2)Modificrileprevzutelaalin.(1)sunturmtoarele:

a)schimbareaformeijuridicedeorganizareaserviciuluiexterndeprevenireiprotecieabilitat,potrivit
Legiinr.31/1990privindsocietilecomerciale,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare

b)schimbareadenumirii/numeluiserviciuluiexterndeprevenireiprotecieabilitat

c)schimbareasediuluisocial

d)schimbareaconductoruluiserviciuluiexterndeprevenireiprotecieabilitat.

(3)Modificrileprevzutelaalin.(2)trebuiesfiecomunicateComisieideabilitareiavizarepotrivitart.
43.

(4)nsituaiancareserviciileexternedeprotecieiprevenirenumaindeplinesccondiiiledeabilitare,
nuaucomunicatmodificrileprevzutelaalin.(2)inuausolicitatrennoireacertificatuluideabilitaren
termenulprevzutlaart.43,nceteazvalabilitateacertificatuluideabilitare.

(5)ServiciileexternedeprevenireiprotecieabilitatepotinformaComisiadeabilitareiavizarecu
privirelaschimbrileprevzutelaalin.(2),inclusivprinintermediulpunctuluidecontactunicelectronic
(PCUelectronic).

(6)Dupanalizareamodificrilorprevzutelaalin.(2),Comisiadeabilitareiavizareemitenoul
certificatdeabilitare,ncondiiileprevzutedeprezentelenormemetodologiceicurespectareaart.12
dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.49/2009,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.
68/2010.

(7)nsituaiancareserviciulexterndeprevenireiprotecienumaindeplinetecondiiiledeabilitare
prevzutedeprezentelenormemetodologice,Comisiadeabilitareiavizareretragecertificatulde
abilitarencauz.

Art.43

Pentrurennoireacertificatuluideabilitare,prevzutlaart.42,nmaximum10zilelucrtoaredela
modificareauneiasaumaimultorcondiiiiniiale,solicitantulvadepuneurmtoareledocumentela
secretariatulComisieideabilitareiavizare:

a)cererederennoirepotrivitmodeluluiprezentatnanexanr.8A,caresconinlistamodificrilor
survenite

b)documentelecareatestmodificrilesurvenite.

Art.44

(1)Inspectorateleteritorialedemuncverificrespectareadectreserviciileexternedeprevenirei
protecieacondiiilornbazacroraafostemiscertificatuldeabilitareipropun,nscris,Comisieide
abilitareiavizare,dacestecazul,retragereacertificatului.

(2)Comisiadeabilitareiavizareanalizeazargumenteleadusensusinereapropuneriideretragerea
certificatuluideabilitarei,pebazaacestora,poateretragecertificatul.

(3)Comisiadeabilitareiavizarecomunictitularuluiretragereacertificatuluideabilitareimotivaia,n
condiiileprevzutedeOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.49/2009,aprobatcumodificrii
completriprinLegeanr.68/2010.

(4)TitularulcertificatuluideabilitareretraspoatefacecontestaielaMinisterulMuncii,FamilieiiProteciei
Sociale,ntermende30deziledeladataprimiriicomunicriicuprivirelaretragere.

(5)Rspunsullacontestaievafitransmisprinpot,cuconfirmaredeprimire,ntermende30dezile.

Art.45

Listaserviciilorexternedeprevenireiprotecieabilitate,precumiacelorcroralisaretrascertificatul
deabilitareseafieaziseactualizeazpepaginadeinternetaInspecieiMuncii.

prevederidinanexa8(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927pentruArt.9,alin.(5
)dincapitolulIII,sectiunea2 []

ANEXANr.8:
Denumireasolicitantului:....................................................................
Adres:..............................................................................................
Localitate:...........................................................................
Jude:..................................................................................
Codpotal:....................................................
Telefon/Fax:...................................................
Nr.denregistrarenregistrulcomerului:.....................................
Codunicdenregistrare(CUI):.....................................................
Nr......../.................1)
Ctre
Comisiadeabilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcu
caractertehnicdeinformareiinstruirendomeniulsecuritiiisntiinmuncdincadrul
InspectoratuluiTeritorialdeMunc.................................2)
Subsemnatul,......................................................,CNR..........................,ncalitatede
...........................................................,solicitprinprezentaanalizadosaruluinvedereaabilitriica
serviciuexterndeprevenireiprotecie,ntemeiulart.36dinNormelemetodologicedeaplicarea
prevederilorLegiisecuritiiisntiinmuncnr.319/2006,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.
1.425/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.
nacestscop,anexezlaprezentacereredosarulntocmitpotrivitprevederilorart.37dinNormele
metodologicedeaplicareaprevederilorLegiisecuritiiisntiinmuncnr.319/2006,aprobateprin
HotrreaGuvernuluinr.1.425/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.
Solicitant3),

................
___________
1)Sevacompletacunumrulidatadenregistrarelasolicitant.

2)SevacompletadenumireainspectoratuluiteritorialdemuncncadrulcruiafuncioneazComisiade

abilitareiavizare.
3)Sevorspecificafuncia,numeleiprenumelesolicitantuluisaualereprezentantuluisulegal,seva

semnaitampila.

ANEXANr.8a:
Denumireasolicitantului:....................................................................
Adres:..............................................................................................
Localitate:...........................................................................
Jude:..................................................................................
Codpotal:...................................................
Telefon/Fax:...................................................
Nr.denregistrarenregistrulcomerului:.....................................
Codunicdenregistrare(CUI):.....................................................
Nr......../.................1)
CEREREDERENNOIREACERTIFICATULUIDEABILITARE
Ctre
Comisiadeabilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcu
caractertehnicdeinformareiinstruirendomeniulsecuritiiisntiinmuncdincadrul
InspectoratuluiTeritorialdeMunc.....................................2)
Subsemnatul,.....................................,conductoralserviciuluiexterndeprevenireiprotecie
............................................,solicitrennoireacertificatuluideabilitarenr.........dindatade.............,
ntemeiulart.42dinNormelemetodologicedeaplicareaprevederilorLegiisecuritiiisntiin
muncnr.319/2006,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.1.425/2006,cumodificrileicompletrile
ulterioare,caurmareamodificriicondiiilornbazacroraacestaafostemis.
Anexezlaprezentacerereunnumrde......documentecareatestmodificareacondiiiloriniiale,pe
carevrogsleanalizai.
Declarpepropriarspundereccelelaltecondiiiprobateprindocumenteledindosarulde
abilitare/rennoire,depusla................................................,cunr...........dindatade.....................,
aurmasneschimbate.
Solicitant3)
......................
_____
1)Sevacompletacunumrulidatadenregistrarelasolicitant.
2)SevacompletadenumireainspectoratuluiteritorialdemuncncadrulcruiafuncioneazComisiade
abilitareiavizare.
3)Sevorspecificafuncia,numeleiprenumelesolicitantuluisaualereprezentantuluisulegal,seva
semnaitampila.

ANEXANr.9:
ROMNIAMINISTERULMUNCII,FAMILIEIIPROTECIEISOCIALE
Comisiadeabilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcu
caractertehnicdeinformareiinstruirendomeniulsecuritiiisntiinmuncdincadrul
InspectoratuluiTeritorialdeMunc...................................1)
CERTIFICATDEABILITAREaserviciuluiexterndeprevenireiprotecie
Nr........din...................
emisntemeiulart.45alin.(2)lit.e)dinLegeasecuritiiisntiinmuncnr.319/2006,nbaza
dosaruluinregistratcunr...........din......................
Titular:...............................................................................................,cusediulsocialnlocalitatea
....................................,str......................................nr.........,bl.......,sc.......,et.....,ap........
Judeul/sectorul......................................
Codunicdenregistrare.....................................................
Nr.denregistrarenregistrulcomerului....................dindatade..................
Conductorulserviciuluiexterndeprevenireiprotecieeste:......................................................,CNP
...........................
Prezentulcertificatatestc,dinanalizadocumentelordepuseladosarrezultcsuntndeplinite
cerineleprevzutelaart.2845dinNormelemetodologicedeaplicareaprevederilorLegiisecuritiii
sntiinmuncnr.319/2006,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.1.425/2006,cumodificrilei
completrileulterioare.
Valabilpnlamodificareacondiiilornbazacroraafostemis.
Preedinte,
....................
(numeleiprenumele,semnturaitampila
Comisieideabilitareiavizareemitente)
_________
1)SevacompletadenumireainspectoratuluiteritorialdemuncncadrulcruiafuncioneazComisiade

abilitareiavizare.

prevederidinArt.14dincapitolulIII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata2010
0927pentruArt.9dincapitolulIII,sectiunea2 []
Art.14
Organizareaactivitilordeprevenireiprotecieesterealizatdectreangajator,nurmtoarele

moduri:

a)prinasumareadectreangajator,ncondiiileart.9alin.(4)dinlege,aatribuiilorpentrurealizarea
msurilorprevzutedelege

b)prindesemnareaunuiasaumaimultorlucrtoripentruaseocupadeactivitiledeprevenirei
protecie

c)prinnfiinareaunuiasaumaimultorserviciiinternedeprevenireiprotecie

d)prinapelarealaserviciiexternedeprevenireiprotecie.

prevederidincapitolulIII,sectiunea8(NormeMetodologicedin2006)ladata20111227
pentruArt.9dincapitolulIII,sectiunea2 []

SECTIUNEA8:Cerinteleminimedepregatirendomeniulsecuritatiisi
sanatatiinmunca
Art.47
Niveluriledepregatirendomeniulsecuritatiisisanatatiinmunca,necesarepentrudobndirea
capacitatilorsiaptitudinilorcorespunzatoareefectuariiactivitatilordepreveniresiprotectie,sunt
urmatoarele:
b)nivelmediu
c)nivelsuperior.
Art.49
(1)Cerinteleminimedepregatirendomeniulsecuritatiisisanatatiinmuncacorespunzatoarenivelului
mediusunt:
a)studiinnvmntullicealfilierateoreticnprofilrealsaufilieratehnologicnprofiltehnic
b)cursndomeniulsecuritatiisisanatatiinmunca,cucontinutminimconformceluiprevazutnanexanr.
6lit.B,cuoduratadecelputin80deore.
(2)Nivelulmediuprevazutlaalin.(1)seatestaprindiplomadestudiisicertificatuldeabsolvireacursului
prevazutlaalin.(1)lit.b).
Art.50
(1)Cerineleminimedepregtirendomeniulsecuritiiisntiinmunccorespunztoarenivelului
superior,caretrebuiendeplinitenmodcumulativ,sunturmtoarele:
a)absolvirea,ndomeniilefundamentale:tiineinginereti,tiineagricoleisilvice,cudiplomde
licensauechivalent,acicluluiIdestudiiuniversitare,studiiuniversitaredelicen,oriastudiilor
universitaredelungduratsauabsolvireacudiplomdeabsolvireastudiiloruniversitaredescurt
durat
b)cursndomeniulsecuritiiisntiinmunc,cuconinutminimconformceluiprevzutnanexanr.
6lit.B,cuoduratdecelpuin80deore
c)absolvireacudiplomsaucertificatdeabsolvire,dupcaz,aunuiprogramdenvmnt
postuniversitarndomeniulsecuritiiisntiinmunc,cuoduratdecelpuin180deore.
(2)ndeplinireacerinelorprevzutelaalin.(1)seatestprindiplomadestudiiicertificatelede
absolvireacursurilorprevzutelaalin.(1)lit.b)ic).
(3)Cerinaminimprevzutlaalin.(1)lit.b)ic)esteconsideratndeplinitinsituaiancare
persoanaaobinutodiplomdemastersaudoctoratndomeniulsecuritiiisntiinmunc.
Art.51
Cursurileiprogrameledeformarendomeniulsecuritiiisntiinmunc,prevzutelaart.49i50,
seefectueazdectrefurnizorideformareprofesionalautorizai,potrivitprevederilorOrdonanei
Guvernuluinr.129/2000privindformareaprofesionalaadulilor,republicat,cumodificrilei
completrileulterioare.
Art.511
Abrogat
Art.512
Abrogat
Art.513
Abrogat
prevederidincapitolulIII,sectiunea6(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentrucapitolulIII,sectiunea2 []
SECIUNEA61:Prevederispecificereferitoarelaliberacirculaieaserviciilorexternedeprevenirei
protecie
Art.451
(1)PersoanelefiziceijuridicestabilitentrunstatmembrualUniuniiEuropenesaualSpaiuluiEconomic
Europeancareaufostsupusenacestestateuneiprocedurisimilareceleideabilitarepotprestaservicii
deprevenireiproteciepeteritoriulRomniei,frafiabilitatepotrivitprezentelornormemetodologice,
nurmtoarelemoduri:
a)permanent
b)temporarsauocazional.
(2)PersoanelefiziceijuridicestabilitenaltstatmembrualUniuniiEuropenesaualSpaiuluiEconomic
Europeancarenuaufostsupusenacestestateuneiprocedurisimilareceleideabilitarepotpresta
serviciideprevenireiproteciepeteritoriulRomnieidoardacsuntabilitatepotrivitprezentelornorme
metodologice.
Art.452
(1)Persoanelefiziceijuridiceprevzutelaart.451potprestapeteritoriulRomnieiactivitilede
prevenireiproteciemenionatelaart.15numaidupnotificareaprealabilaComisieideabilitarei
avizaredincadrulinspectoratuluiteritorialdemuncperazacruiaidesfoaractivitateasauiau
sediul,dupcaz.
(2)ncepereaprestriiactivitiiacestorserviciiexterneestecondiionatdenotificareaprevzutla
alin.(1)i,ncazulprevzutlaart.451alin.(1)lit.a),detransmiterea,mpreuncuformularulde

notificare,aurmtoarelordocumente:

a)actuldenregistrarelaoficiulregistruluicomerului,ncopie

b)autorizaia/atestatul/certificatulemis/emisntrunaltstatmembrualUniuniiEuropenesaualSpaiului
EconomicEuropean,ncopiecertificatdedeintorintraducereneoficial

c)listacupersonalulcaredeinecertificatedecompetenprofesionalcorespunztoare,semnati
tampilatdepersoanaautorizat

d)certificatedecompetenprofesionalsaudocumentesimilareemisedeautoritidintrunstat
membrualUniuniiEuropeneorialSpaiuluiEconomicEuropean,ncopieautorizatdedeintorin
traducereneoficial.

(3)Dreptuldeaprestaalpersoanelorprevzutelaalin.(1)ncepedinmomentulnotificriiComisieide
abilitareiavizare,respectivla:

a)datanregistrriinotificrii,nsituaiadepuneriilasecretariatulComisieideabilitareiavizaresauprin
PCUelectronic

b)dataconfirmriideprimire,ncazulexpedieriiprinpotanotificrii.

Art.453

(1)Persoanelefiziceijuridicecaredorescsprestezeserviciiexternedeprevenireiprotecien

condiiileart.451alin.(1)lit.a)vornotificaacestlucruprincompletareaitransmitereaformularului
prevzutnanexanr.10A,nsoitdedocumenteleprevzutelaart.452alin.(2),laComisiadeabilitarei
avizaredincadrulinspectoratuluiteritorialdemuncperazacruiaiausediul/domiciliul/reedina,
naintedencepereaactivitii.

(2)Comisiadeabilitareiavizareprevzutlaalin.(1),dupefectuareaverificrilorpecareleconsider
necesare,vanscriepersoanafizicsaujuridicrespectiv,ntermende30deziledeladataprimirii
notificrii,nListapersoanelorfiziceijuridicestabilitentrunstatmembrualUniuniiEuropeneorial
SpaiuluiEconomicEuropeancarepresteazserviciiexternedeprotecieiprevenire,nregim
permanent,nRomnia.

Art.454

(1)Persoanelefiziceijuridicecaredorescsprestezeserviciiexternedeprevenireiprotecien
condiiileart.451alin.(1)lit.b)vornotificaacestlucruprincompletareaitransmitereaformularului
prevzutnanexanr.10B,nsoitdecopiaautorizaieisauadocumentuluiechivalentpecareldein,
certificatdectredeintor,laComisiadeabilitareiavizaredincadrulinspectoratuluiteritorialde
muncperazacruiaurmeazsidesfoareactivitatea,naintedencepereaacesteia.

(2)Comisiadeabilitareiavizareprevzutlaalin.(1),dupefectuareaverificrilorpecareleconsider
necesare,vanscriepersoanafizicsaujuridicrespectiv,ntermende30dezilelucrtoaredela
primireanotificrii,nListapersoanelorfiziceijuridicestabilitentrunstatmembrualUniuniiEuropene
orialSpaiuluiEconomicEuropeancarepresteazserviciiexternedeprotecieiprevenire,nregim
temporarsauocazional,nRomnia.

Art.455

Constatareanerespectriiprevederilorart.451454sefacedectreinspectorateleteritorialedemunc,
cuaplicareaprevederilorOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.49/2009,aprobatcumodificrii
completriprinLegeanr.68/2010,ialeprezentelornormemetodologice.

Art.456

3alin.(2)i454alin.(2)seafieaziseactualizeazpepaginadeinterneta
Listeleprevzutelaart.45
InspecieiMuncii.

ANEXANr.10a:

Denumirea/Numelesolicitantului:....................................................................................
Adres:............................................................................................................................
Localitate:......................................................................
ar:..............................................................................
Codpotal:...................................................
Telefon/Fax:...................................................
Nr............/.................1)
NOTIFICAREPENTRUPRESTAREPERMANENT,NREGIMDESTABILIRE
Ctre
Comisiadeabilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcu
caractertehnicdeinformareiinstruirendomeniulsecuritiiisntiinmuncdincadrul
InspectoratuluiTeritorialdeMunc.......................................2)
nconformitatecuprevederileart.453dinNormelemetodologicedeaplicareaprevederilorLegii
securitiiisntiinmuncnr.319/2006,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.1.425/2006,cu
modificrileicompletrileulterioare,subsemnatul,...................................................,ncalitatede
............................................al.................................................................,cusediuln
..........................................................,vnotificcdeinCertificatul/Autorizaia/Atestatulnr........din
....................,emis/emisde..............................................................,valabil/valabilpentruperioada
.....................................,pentruprestareapermanentaserviciilordeprevenireiprotecie:
................................................................................................................................................................................
nsusinereanotificriidepunurmtoareledocumente:
a).....................................................................
b)......................................................................
c)......................................................................
d)......................................................................
Data...............
Semntura...................3)
_______
1)Sevacompletacunumrulidatadenregistrarelasolicitant.
2)SevacompletadenumireainspectoratuluiteritorialdemuncncadrulcruiafuncioneazComisiade

abilitareiavizare.
3)Sevasemnai,dupcaz,sevatampila.

ANEXANr.10b:

Denumirea/Numelesolicitantului:....................................................................................
Adres:............................................................................................................................
Localitate:......................................................................
ar:..............................................................................
Codpotal:...................................................
Telefon/Fax:...................................................
Nr............./.................1)
NOTIFICAREPENTRUPRESTARETEMPORARSAUOCAZIONAL
Ctre
Comisiadeabilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcu
caractertehnicdeinformareiinstruirendomeniulsecuritiiisntiinmuncdincadrul
InspectoratuluiTeritorialdeMunc.......................................2)
nconformitatecuprevederileart.454dinNormelemetodologicedeaplicareaprevederilorLegii
securitiiisntiinmuncnr.319/2006,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.1.425/2006,cu
modificrileicompletrileulterioare,subsemnatul,..................................................,ncalitatede
..............................................al.........................................,cusediuln
.......................................................,vnotificcdeinCertificatul/Autorizaia/Atestatulnr..........din
....................,emis/emisde..............................................................,valabil/valabilpentruperioada
.....................................,nvedereaprestriiurmtoarelorserviciideprevenireiprotecie:
................................................................................................................................................................................
temporarsauocazional.
Serviciile..................................................................vorfiefectuatenlocalitatea...........................
Judeul............................,pentrupersoanajuridic...........................................,nperioada
....................
Data...............
Semntura...................3)
______
1)Sevacompletacunumrulidatadenregistrarelasolicitant.
2)SevacompletadenumireainspectoratuluiteritorialdemuncncadrulcruiafuncioneazComisiade
abilitareiavizare.
3)Sevasemnai,dupcaz,sevatampila.

SECIUNEA3: Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrtorilor,


pericolgraviiminent

Art.10
(1) Angajatorulareurmtoareleobligaii:
a) s ia msurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor i
evacuarea lucrtorilor, adaptate naturii activitilor i mrimii ntreprinderii i/sau unitii,
inndseamadealtepersoaneprezente
b) s stabileasc legturile necesare cu serviciile specializate, ndeosebi n ceea ce
priveteprimulajutor,serviciulmedicaldeurgen,salvareipompieri.
(2) Pentruaplicareaprevederiloralin.(1),angajatorultrebuiesdesemnezelucrtoriicare
aplicmsuriledeprimajutor,destingereaincendiilorideevacuarealucrtorilor.
(3) Numrul lucrtorilor menionai la alin. (2), instruirea lor i echipamentul pus la
dispoziia acestora trebuie s fie adecvate mrimii i/sau riscurilor specifice ntreprinderii
i/sauunitii.
Art.11
(1) Angajatorulareurmtoareleobligaii:
a) s informeze, ct mai curnd posibil, toi lucrtorii care sunt sau pot fi expui unui
pericol grav i iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum i despre
msurileluateoricaretrebuiesfieluatepentruprotecialor
b) s ia msuri i s furnize instruciuni pentru a da lucrtorilor posibilitatea s opreasc
lucruli/sausprseascimediatloculdemuncissendreptespreozonsigur,n
cazdepericolgraviiminent
c) snuimpunlucrtorilorreluarealucruluinsituaiancarencexistunpericolgravi
iminent,nafaracazurilorexcepionaleipentrumotivejustificate.
(2) Lucrtoriicare,ncazulunuipericolgraviiminent,prsescloculdemunci/sauo
zonpericuloasnutrebuiesfieprejudiciaiitrebuiesfieprotejaimpotrivaoricror
consecinenegativeinejustificatepentruacetia.
(3) Angajatorultrebuiesseasigurec,ncazulunuipericolgraviiminentpentrupropria
securitate sau a altor persoane, atunci cnd eful ierarhic imediat superior nu poate fi
contactat, toi lucrtorii sunt api s aplice msurile corespunztoare, n conformitate cu

cunotinele lor i cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecinele unui
astfeldepericol.
(4) Lucrtorii nu trebuie s fie prejudiciai pentru cazurile prevzute la alin. (3), cu
excepia situaiilor n care acetia acioneaz imprudent sau dau dovad de neglijen
grav.
prevederidincapitolulVI,sectiunea1(NormeMetodologicedin2006)ladata20061030
pentruArt.11dincapitolulIII,sectiunea3 []

SECTIUNEA1:Pericolgravsiiminentdeaccidentare
Art.101
Stareadepericolgravsiiminentdeaccidentare,astfelcumesteeldefinitlaart.5lit.l)dinlege,poatefi
constatatadecatreoricelucratordinntreprinderesi/sauunitate,lucratoralserviciuluiexternde
preveniresiprotectiecucarentreprindereasi/sauunitateaancheiatcontract,precumsidecatre
inspectoriidemunca.
Art.102
Laconstatareastariidepericolgravsiiminentdeaccidentaresevorluaimediaturmatoarelemasuride
securitate:
a)oprireaechipamentuluidemuncasi/sauactivitatii
b)evacuareapersonaluluidinzonapericuloasa
c)anuntareaserviciilorspecializate
d)anuntareaconducatorilorierarhici
e)eliminareacauzelorcareauconduslaaparitiastariidepericolgravsiiminent.
Art.103
(1)nvederearealizariimasurilorprevazutelaart.102lit.a),nprealabilangajatorulvadesemna
lucratoriicaretrebuiesaopreascaechipamenteledemuncasivaasigurainstruireaacestora.
(2)nvederearealizariimasurilorprecizatelaart.102lit.b),nprealabilangajatorultrebuie:
a)santocmeascaplanuldeevacuarealucratorilor
b)saafisezeplanuldeevacuarelalocvizibil
c)sainstruiascalucratoriinvedereaaplicariiplanuluideevacuaresisaverificemodulncaresiau
nsusitcunostintele.
(3)nvederearealizariimasurilorprecizatelaart.102lit.c),nprealabilangajatorultrebuie:
a)sadesemnezelucratoriicaretrebuiesacontactezeserviciilespecializatesisaiinstruiascanacest
sens
b)saasiguremijloaceledecomunicarenecesarecontactariiserviciilorspecializate.
(4)nvederearealizariimasurilorprecizatelaart.102lit.d),nprealabilangajatorultrebuiesa
stabileascamoduloperativdeanuntarelanivelierarhicsuperior.
(5)nvederearealizariimasurilorprecizatelaart.102lit.e),nprealabilangajatorultrebuie:
a)sadesemnezelucratoriicareaucapacitateanecesarasaeliminestareadepericolgravsiiminent,sa
asigureinstruireasidotarealorcumijloacetehnicenecesareinterventiei
b)sastabileascaserviciilespecializatecarepotinterveni.
Art.104
Angajatorultrebuiesastabileascamasuriledesecuritateprevazutelaart.102,tinndseamadenatura
activitatilor,numaruldelucratori,organizareateritorialaaactivitatiisideprezentaaltorpersoanenafara
celorimplicatedirectnprocesulmuncii.

SECIUNEA4: Alteobligaiialeangajatorilor
Art.12

(la data 01oct2006 Art. 12 din capitolul III, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din
Hotarirea1049/2006)
(la data 01oct2006 Art. 12 din capitolul III, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din capitolul II din
Hotarirea1049/2006)

(1) Angajatorulareurmtoareleobligaii:

(ladata01oct2006Art.12,alin.(1)dincapitolulIII,sectiunea4asevedeareferintedeaplicaredincapitolul
II,sectiunea1dinHotarirea1136/2006)
(ladata01oct2006Art.12,alin.(1)dincapitolulIII,sectiunea4asevedeareferintedeaplicaredinArt.6din
capitolulIIdinHotarirea1058/2006)

a) srealizezeisfienposesiauneievaluriariscurilorpentrusecuritateaisntatea
nmunc,inclusivpentruacelegrupurisensibilelariscurispecifice
b) s decid asupra msurilor de protecie care trebuie luate i, dup caz, asupra
echipamentuluideproteciecaretrebuieutilizat
c) s in evidena accidentelor de munc ce au ca urmare o incapacitate de munc mai
mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uoare, a bolilor profesionale, a incidentelor
periculoase,precumiaaccidentelordemunc,astfelcumsuntdefinitelaart.5lit.g)
d) selaborezepentruautoritilecompetenteinconformitatecureglementrilelegale
rapoarteprivindaccidenteledemuncsuferitedelucrtoriisi.
(2) Prin ordin al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei, n funcie de natura
activitilor i de mrimea ntreprinderilor, se vor stabili obligaiile ce revin diferitelor
categoriidentreprindericuprivirelantocmireadocumentelorprevzutelaalin.(1).
Art.13

(la data 01oct2006 Art. 13 din capitolul III, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din
Hotarirea1058/2006)
(ladata01oct2006Art.13dincapitolulIII,sectiunea4asevedeareferintedeaplicaredinArt.7dincapitolul
IIdinHotarirea1058/2006)
(la data 01oct2006 Art. 13 din capitolul III, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din capitolul II din
Hotarirea1050/2006)
(la data 01oct2006 Art. 13 din capitolul III, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea
1048/2006)

n vederea asigurrii condiiilor de securitate i sntate n munc i pentru prevenirea


accidentelordemunciabolilorprofesionale,angajatoriiauurmtoareleobligaii:
a) s adopte, din faza de cercetare, proiectare i execuie a construciilor, a
echipamentelor de munc, precum i de elaborare a tehnologiilor de fabricaie, soluii
conforme prevederilor legale n vigoare privind securitatea i sntatea n munc, prin a
cror aplicare s fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare i de mbolnvire
profesionalalucrtorilor
b) sntocmeascunplandeprevenireiproteciecompusdinmsuritehnice,sanitare,
organizatorice i de alt natur, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care s l aplice
corespunztorcondiiilordemuncspecificeunitii
prevederidinArt.46dincapitolulIII,sectiunea7(NormeMetodologicedin2006)ladata2010
0927pentruArt.13,literaB.dincapitolulIII,sectiunea4 []
Art.46
(1)Conformprevederilorart.13lit.b)dinlege,angajatorultrebuiesntocmeascunplandeprevenire
iproteciecarevafirevizuitoridecteoriintervinmodificrialecondiiilordemunc,laapariiaunor
riscurinoiinurmaproduceriiunuieveniment.
(2)nurmaevaluriiriscurilorpentrufiecarelocdemunc/postdelucrusestabilescmsurideprevenire
iprotecie,denaturtehnic,organizatoric,igienicosanitaridealtnatur,necesarepentru
asigurareasecuritiiisntiilucrtorilor.
(3)nurmaanalizeimsurilorprevzutelaalin.(2)sestabilescresurseleumaneimaterialenecesare
realizriilor.
(4)Planuldeprevenireiprotecievacuprindecelpuininformaiileprevzutenanexanr.7.
(5)Planuldeprevenireiproteciesesupuneanalizeilucrtorilori/saureprezentanilorlorsau
comitetuluidesecuritateisntatenmunc,dupcaz,itrebuiesfiesemnatdeangajator.

c) s obin autorizaia de funcionare din punctul de vedere al securitii i sntii n


munc,naintedencepereaoricreiactiviti,conformprevederilorlegale
d) sstabileascpentrulucrtori,prinfiapostului,atribuiileirspunderilecelerevinn
domeniulsecuritiiisntiinmunc,corespunztorfunciilorexercitate
e) s elaboreze instruciuni proprii, n spiritul prezentei legi, pentru completarea i/sau
aplicarea reglementrilor de securitate i sntate n munc, innd seama de
particularitileactivitilorialelocurilordemuncaflatenresponsabilitatealor
f) s asigure i s controleze cunoaterea i aplicarea de ctre toi lucrtorii a msurilor
prevzutenplanuldeprevenireideproteciestabilit,precumiaprevederilorlegalen
domeniul securitii i sntii n munc, prin lucrtorii desemnai, prin propria
competensauprinserviciiexterne
g) siamsuripentruasigurareadematerialenecesareinformriiiinstruiriilucrtorilor,
cumarfiafie,pliante,filmeidiafilmecuprivirelasecuritateaisntateanmunc
h) sasigureinformareafiecreipersoane,anteriorangajriinmunc,asuprariscurilorla
careaceastaesteexpuslaloculdemunc,precumiasupramsurilordeprevenireide
protecienecesare
i) s ia msuri pentru autorizarea exercitrii meseriilor i a profesiilor prevzute de
legislaiaspecific
j) s angajeze numai persoane care, n urma examenului medical i, dup caz, a testrii
psihologiceaaptitudinilor,corespundsarciniidemuncpecareurmeazsoexecuteis
asigure controlul medical periodic i, dup caz, controlul psihologic periodic, ulterior
angajrii
k) sinevidenazonelorcuriscridicatispecificprevzutelaart.7alin.(4)lit.e)
prevederidincapitolulVI,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.13,literaK.dincapitolulIII,sectiunea4 []

SECTIUNEA2:Zonecuriscridicatsispecific
Art.105
Evidentazonelorcuriscridicatsispecificprevazutalaart.13lit.k)dinlegetrebuiesacontina
nominalizareasilocalizareaacestorzonencadrulntreprinderiisi/sauunitatiisimasurilestabilitenurma

evaluariiriscurilorpentruacestezone.

Art.106

(1)Angajatorultrebuiesaduclacunotinatuturorlucrtorilorcaresuntzonelecuriscridicati
specific.

(2)Angajatorultrebuiesaduclacunotinaconductorilorlocurilordemuncilucrtorilorcarei
desfoaractivitateanzonelecuriscridicatispecificmsurilestabilitenurmaevaluriiriscurilor.

Art.107

Actiunilepentrurealizareamasurilorstabilitenurmaevaluariiriscurilorpentruzonelecuriscridicatsi
specificconstituieoprioritatencadrulplanuluideprotectiesiprevenire.

l) sasigurefuncionareapermanenticorectasistemeloridispozitivelordeprotecie,
a aparaturii de msur i control, precum i a instalaiilor de captare, reinere i
neutralizareasubstanelornocivedegajatendesfurareaproceselortehnologice
m) sprezintedocumenteleisdearelaiilesolicitatedeinspectoriidemuncntimpul
controluluisaualefecturiicercetriievenimentelor
n) s asigure realizarea msurilor dispuse de inspectorii de munc cu prilejul vizitelor de
controlialcercetriievenimentelor
o) s desemneze, la solicitarea inspectorului de munc, lucrtorii care s participe la
efectuareacontroluluisaulacercetareaevenimentelor
p) snumodificestareadefaptrezultatdinproducereaunuiaccidentmortalsaucolectiv,
nafardecazurilencaremeninereaacesteistriargeneraalteaccidenteoriarpericlita
viaaaccidentailoriaaltorpersoane
q) s asigure echipamente de munc fr pericol pentru securitatea i sntatea
lucrtorilor
r) sasigureechipamenteindividualedeprotecie
s) sacordeobligatoriuechipamentindividualdeprotecienou,ncazuldegradriisaual
pierderiicalitilordeprotecie.
Art.14
Alimentaia de protecie se acord n mod obligatoriu i gratuit de ctre angajatori
persoanelor care lucreaz n condiii de munc ce impun acest lucru i se stabilete prin
contractulcolectivdemunci/saucontractulindividualdemunc.
prevederidinArt.15dincapitolulIII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata2010
0927pentruArt.14dincapitolulIII,sectiunea4 []
Art.15
(1)Activitiledeprevenireiproteciedesfurateprinmodalitileprevzutelaart.14ncadrul
ntreprinderiii/saualunitiisunturmtoarele:
1.identificareapericolelorievaluareariscurilorpentrufiecarecomponentasistemuluidemunc,
respectivexecutant,sarcindemunc,mijloacedemunc/echipamentedemuncimediuldemunc
pelocuridemunc/posturidelucru
2.elaborarea,ndeplinirea,monitorizareaiactualizareaplanuluideprevenireiprotecie
3.elaborareadeinstruciunipropriipentrucompletareai/sauaplicareareglementrilordesecuritatei
sntatenmunc,inndseamadeparticularitileactivitilorialeunitii/ntreprinderii,precumiale
locurilordemunc/posturilordelucru,idifuzareaacestoranntreprinderei/sauunitatenumaidupce
aufostaprobatedectreangajator
4.propunereaatribuiilorirspunderilorndomeniulsecuritiiisntiinmunc,cerevin
lucrtorilor,corespunztorfunciilorexercitate,careseconsemneaznfiapostului,cuaprobarea
angajatorului
5.verificareansuiriiiaplicriidectretoilucrtoriiamsurilorprevzutenplanuldeprevenirei
protecie,ainstruciunilorproprii,precumiaatribuiiloriresponsabilitilorcelerevinndomeniul
securitiiisntiinmuncstabiliteprinfiapostului
6.ntocmireaunuinecesardedocumentaiicucaractertehnicdeinformareiinstruirealucrtorilorn
domeniulsecuritiiisntiinmunc
7.elaborareatematiciipentrutoatefazeledeinstruire,stabilirea,nscris,aperiodicitiiinstruirii
adecvatepentrufiecarelocdemuncninstruciunileproprii,asigurareainformriiiinstruiriilucrtorilor
ndomeniulsecuritiiisntiinmunciverificareansuiriiiaplicriidectrelucrtoria
informaiilorprimite
8.elaborareaprogramuluideinstruiretestarelanivelulntreprinderiii/sauunitii
9.asigurareantocmiriiplanuluideaciunencazdepericolgraviiminent,conformprevederilorart.
101107,iasigurareacatoilucrtoriisfieinstruiipentruaplicarealui
10.evidenazonelorcuriscridicatispecificprevzutelaart.101107
11.stabilireazonelorcarenecesitsemnalizaredesecuritateisntatenmunc,stabilireatipuluide
semnalizarenecesariamplasareaconformprevederilorHotrriiGuvernuluinr.971/2006privind
cerineleminimepentrusemnalizareadesecuritatei/sausntatelaloculdemunc
12.evidenameseriiloriaprofesiilorprevzutedelegislaiaspecific,pentrucareestenecesar
autorizareaexercitriilor
13.evidenaposturilordelucrucarenecesitexamenemedicalesuplimentare
14.evidenaposturilordelucrucare,larecomandareamediculuidemedicinamuncii,necesittestarea
aptitudinilori/saucontrolpsihologicperiodic
15.monitorizareafuncionriisistemeloridispozitivelordeprotecie,aaparaturiidemsuricontrol,
precumiainstalaiilordeventilaresauaaltorinstalaiipentrucontrolulnoxelornmediuldemunc
16.verificareastriidefuncionareasistemelordealarmare,avertizare,semnalizaredeurgen,
precumiasistemelordesiguran

17.efectuareacontroalelorinternelalocuriledemunc,cuinformarea,nscris,aangajatoruluiasupra
deficienelorconstatateiasupramsurilorpropusepentruremediereaacestora
18.ntocmirearapoartelori/saualistelorprevzutedehotrrileGuvernuluiemisentemeiulart.51
alin.(1)lit.b)dinlege,inclusivcelereferitoarelaazbest,vibraii,zgomotiantieretemporarei
mobile
19.evidenaechipamentelordemunciurmrireacaverificrileperiodicei,dacestecazul,
ncercrileperiodicealeechipamentelordemuncsfieefectuatedepersoanecompetente,conform
prevederilordinHotrreaGuvernuluinr.1.146/2006privindcerineleminimedesecuritateisntate
pentruutilizareanmuncdectrelucrtoriaechipamentelordemunc
20.identificareaechipamentelorindividualedeprotecienecesarepentruposturiledelucrudin
ntreprindereintocmireanecesaruluidedotarealucrtorilorcuechipamentindividualdeprotecie,
conformprevederilorHotrriiGuvernuluinr.1.048/2006privindcerineleminimedesecuritatei
sntatepentruutilizareadectrelucrtoriaechipamentelorindividualedeprotecielaloculdemunc
21.urmrireantreinerii,manipulriiidepozitriiadecvateaechipamentelorindividualedeprotecieia
nlocuiriilorlatermenelestabilite,precumincelelaltesituaiiprevzutedeHotrreaGuvernuluinr.
1.048/2006
22.participarealacercetareaevenimentelorconformcompetenelorprevzutelaart.108177
23.ntocmireaevidenelorconformcompetenelorprevzutelaart.108177
24.elaborarearapoartelorprivindaccidenteledemuncsuferitedelucrtoriidinntreprinderei/sau
unitate,nconformitatecuprevederileart.12alin.(1)lit.d)dinlege
25.urmrirearealizriimsurilordispusedectreinspectoriidemunc,cuprilejulvizitelordecontroli
alcercetriievenimentelor
26.colaborareaculucrtoriii/saureprezentaniilucrtorilor,serviciileexternedeprevenireiprotecie,
mediculdemedicinamuncii,nvedereacoordonriimsurilordeprevenireiprotecie
27.colaborareaculucrtoriidesemnai/serviciileinterne/serviciileexterneai/alealtorangajatori,n
situaiancaremaimuliangajatoriidesfoaractivitateanacelailocdemunc
28.urmrireaactualizriiplanuluideavertizare,aplanuluideprotecieiprevenireiaplanuluide
evacuare
29.propunereadesanciuniistimulentepentrulucrtori,pecriteriulndepliniriiobligaiiloriatribuiilor
ndomeniulsecuritiiisntiinmunc
30.propunereadeclauzeprivindsecuritateaisntateanmunclancheiereacontractelordeprestri
deserviciicualiangajatori,inclusivlacelencheiatecuangajatoristrini
32.evidenaechipamentelor,zonareacorespunztoare,asigurarea/urmrireacaverificrilei/sau
ncercrileperiodicealeechipamentelordemuncsfieefectuatelatimpidectrepersoane
competenteorialteactivitinecesare,potrivitprevederilorHotrriiGuvernuluinr.1.058/2006privind
cerineleminimepentrumbuntireasecuritiiiproteciasntiilucrtorilorcarepotfiexpuiunui
potenialriscdatoratatmosferelorexplozive
33.alteactivitinecesare/specificeasigurriisecuritiiisntiilucrtorilorlaloculdemunc.
31.ntocmireaunuinecesardemijloacematerialepentrudesfurareaacestoractiviti.
(2)Activitilelegatedesupraveghereastriidesntatealucrtorilorsevorefectuanconformitatecu
prevederileart.24i25dinlege.
(3)Evaluareariscurilorcuprivirelasecuritateaisntateanmunclanivelulntreprinderiii/sau
unitii,inclusivpentrugrupurilesensibilelariscurispecifice,trebuierevizuit,celpuin,nurmtoarele
situaii:
a)oridecteoriintervinschimbrisaumodificrinceeaceprivetetehnologia,echipamentelede
munc,substaneleoripreparatelechimiceutilizateiamenajarealocurilordemunc/posturilorde
munc
b)dupproducereaunuieveniment
c)laconstatareaomiteriiunorriscurisaulaapariiaunorriscurinoi
d)lautilizareapostuluidelucrudectreunlucrtoraparinndgrupurilorsensibilelariscurispecifice
e)laexecutareaunorlucrrispeciale.

Art.15
(1) Materialeleigienicosanitareseacordnmodobligatoriuigratuitdectreangajatori.
(2) Categoriile de materiale igienicosanitare, precum i locurile de munc ce impun
acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munc i/sau contractul
individualdemunc.
SECIUNEA5: Informarealucrtorilor
Art.16

(la data 01oct2006 Art. 16 din capitolul III, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Art. 20 din
capitolulII,sectiunea3dinHotarirea1136/2006)
(la data 01oct2006 Art. 16 din capitolul III, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din Art. 10 din
capitolulIIIdinHotarirea1091/2006)
(ladata01oct2006Art.16dincapitolulIII,sectiunea5asevedeareferintedeaplicaredincapitolulIIIdin
Hotarirea1049/2006)
(ladata01oct2006Art.16dincapitolulIII,sectiunea5asevedeareferintedeaplicaredinArt.8dincapitolul
IIIdinHotarirea1051/2006)

(1) innd seama de mrimea ntreprinderii i/sau a unitii, angajatorul trebuie s ia


msuricorespunztoare,astfelnctlucrtoriii/saureprezentaniiacestorasprimeasc,
nconformitatecuprevederilelegale,toateinformaiilenecesareprivind:
a) riscurile pentru securitate i sntate n munc, precum i msurile i activitile de
prevenireiprotecieattlanivelulntreprinderiii/sauunitii,ngeneral,ctilanivelul
fiecruipostdelucrui/saufiecreifuncii
b) msurileluatenconformitatecuprevederileart.10alin.(2)i(3).

(2) Angajatorultrebuiesiamsuricorespunztoareastfelnctangajatoriilucrtorilordin
orice ntreprindere i/sau unitate exterioar, care desfoar activiti n ntreprinderea
i/saununitateasa,sprimeascinformaiiadecvateprivindaspectelelacaresafcut
referirelaalin.(1),careprivescacetilucrtori.
prevederidincapitolulVIII,sectiunea1(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.16dincapitolulIII,sectiunea5 []

SECTIUNEA1:Prevederigenerale
Art.178
Prezentulcapitolarecascopstabilireatipurilordedocumentatiicucaractertehnicdeinformaresi
instruirendomeniulsecuritatiisisanatatiinmuncacaresesupunavizarii,acerintelorcarestaulabaza
realizariiacestora,precumsiaproceduriideavizare.
Art.179
Documentatiilecaresesupunavizariisunt:
a)filmesauimagini,pepeliculasausuportmagnetic,cusubiectedindomeniulsecuritatiisisanatatiin
munca
b)afise,pliante,brosuridindomeniulsecuritatiisisanatatiinmunca
c)suporturiledecursdestinateprogramelordepregtirendomeniulsecuritiiisntiinmunc
prevzutelaart.16alin.(1)lit.c)ilaart.55alin.(1)
d)diapozitive,diafilmesialteleasemenea.
prevederidincapitolulVIII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.16dincapitolulIII,sectiunea5 []

SECTIUNEA2:Cerintederealizareadocumentatiilor
Art.180
Cerintelegeneralepentrurealizareadocumentatiilorprevazutelaart.179sunt:
a)continutulsafienconcordantaculegislatiandomeniulsecuritatiisisanatatiinmuncanvigoare
b)saprezinteinformatiantroformaaccesibila,completasiusordeasimilat
c)continutulsirealizareasafienconcordantacuniveluldepregatirealsubiectilorcaroralise
adreseaza.
Art.181
Cerintelespecificepentrurealizareafilmelorcusubiectedindomeniulsecuritatiisisanatatiinmunca
sunt:
a)scenariulsiregiasaasigurepercepereacorectasiclaraamesajului
b)imagineclarasisugestiva
c)sonorclarsisugestiv
d)formedeprezentare:filmarerealasauanimatie
e)durataproiectiei:1020deminute.
Art.182
Cerintelespecificepentrurealizareaafiselorsipliantelordindomeniulsecuritatiisisanatatiinmunca
sunt:
a)graficasimpla,faragreselitehnice,subliniinduseelementeleprincipalealetemeisieliminnduse
detaliilenesemnificative
b)utilizareaunorculorivii,contrastante,nconcordantacusubiectul,respectivculorideschisepentru
situatiipozitivesiculorinchisepentrusituatiinegative
c)sanuaibatextsautextulsafiescurt,concissivizibil,cudimensiunealitereloraleasaastfelnctsa
permitacitireatextuluidelaodistantade45m
d)subiectulsaocupecirca60%dinsuprafataafisului,iarmarginilesafiesuficientdemaripentrual
izoladefondulpecareesteaplicat
e)marimeaafisuluivafialeasanfunctiedescopulurmaritsiloculncarevafiexpus
f)materialeledincaresuntrealizatesafieadecvatemediilorncarevorfiutilizate,respectivsafie
rezistentelaactiuneafactorilordinmediulncaresuntamplasatesi/sauutilizate(umiditate,agentichimici
etc).
Art.183
Cerintelespecificepentrurealizareabrosurilordindomeniulsecuritatiisisanatatiinmuncasunt:
a)saprezinteinformatiileclarsiconcis
b)saseaxezepeotemaconcreta
c)saprezinteuninterespracticctmailarg.
Art.184
Cerinelespecificepentruelaborareasuportuluidecursprevzutlaart.179lit.c)sunt:
a)sfieelaboratnbazauneidocumentribibliograficelazi
b)sutilizezeterminologiaspecificsecuritiiisntiinmunc
c)sfieelaboratpeotematicorientatspregrupuriint,respectivangajatoriicareiauasumat
atribuiidindomeniulsecuritiiisntiinmuncireprezentaniilucrtorilorcurspunderispecifice
ndomeniulsecuritiiisntiilucrtorilor
d)sfieredactatclar,concis,adaptatniveluluidepregtirealgrupuluiintcruiaiestedestinat
e)informaiilesfiesistematizatentroorganizarelogicaconinutului,orientatespresituaiiconcrete
demunc
f)sevideniezeconsecineleneaplicriii/saunerespectriilegislaieidindomeniulsecuritiiisntii
nmunc.
Art.185
Cerintelespecificepentrurealizareadiapozitivelorsidiafilmelorsunt:
a)pectposibilsafierealizatecolorsisafieclare

b)safiensotitedeschemeexplicative

c)safiensotitedetexteredactateclarsiconcis,faraadanasterelainterpretari

d)safierealizatentrosuccesiunelogica.

prevederidincapitolulVIII,sectiunea3(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.16dincapitolulIII,sectiunea5 []

SECTIUNEA3:Avizareadocumentatiilor
Art.186
(1)Documentatiileprevazutelaart.179potfidifuzatesaucomercializatenumaidacasuntavizatede
catreComisiadeabilitaresiavizareprevazutalaart.36,dinjudetulncaresiaresediulelaboratorul.
(2)nsituaiancareelaboratoruliaresediulntrunaltstatmembrualUniuniiEuropeneoriaparinnd
SpaiuluiEconomicEuropean,documentaiileseavizeazdectreComisiadeabilitareiavizaredin
cadrulInspectoratuluiTeritorialdeMuncalMunicipiuluiBucureti.
Art.187
Pentruavizareadocumentaiilor,elaboratorulvatransmiteComisieideabilitareiavizare,prinpot,o
cererentocmitpotrivitmodeluluiprevzutnanexanr.24,nsoitdeundosarcarecuprinde:
a)copiacertificatuluidenregistrarelaregistrulcomeruluii,dupcaz,aanexeiacestuia
b)prinexcepiedelaprevederilelit.a),nsituaiancareelaboratorulseaflncazulprevzutlaart.
186alin.(2),acestavadepunedocumentulechivalenteliberatdestatulncareiaresediul
c)unscurtmemoriudeprezentareadocumentaiei
d)douexemplaredindocumentaiasupusavizrii
e)ncazuldiapozitiveloridiafilmelorsevortransmiteoriginalulidoucopiipesuporthrtie.
Art.188
(1)Comisiadeabilitaresiavizarevatransmiteprinpostaavizulsaudeciziaderespingeremotivata,n
termende30deziledeladataprimiriisolicitarii.
(2)Avizulcomisiei,prezentatnanexanr.25,vafinsotitdeunexemplardindocumentatiatransmisade
elaborator,carevapurtastampilaMinisteruluiMuncii,SolidaritatiiSocialesiFamiliei.
(3)Deciziaderespingere,prezentatananexanr.26,vafinsotitadeceledouaexemplarede
documentatietransmisadeelaborator,pentruafirefacutansensulcelorprecizatendecizie.
prevederidincapitolulVIII,sectiunea4(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.16dincapitolulIII,sectiunea5 []

SECTIUNEA4:Dispozitiifinale
Art.189
(1)Difuzareasaucomercializareadocumentatiilorprevazutelaart.179vafinsotitadeocopieaavizului.
(2)Angajatorulcareutilizeazadocumentatiileprevazutelaart.179trebuiesadetinaocopieaavizului.
Art.190
(1)Solicitantulsautitularuldeaviz,dupcaz,potfacecontestaielaMinisterulMuncii,Familieii
ProtecieiSociale,ntermendemaximum30deziledeladataprimiriidecizieiderespingere.
(2)Solutiileadoptatecaraspunslacontestatievorficomunicatecelorinteresatintermende30dezile
deladataprimiriicontestatiei.
Art.191
(1)Dacntimpulcontroalelorefectuatedeinspectoriidemuncseconstatdiferenentredocumentaia
avizaticeafolositnactivitateacurent,inspectoruldemuncdispunemsuripentruretragerea
documentaieineconformeicomunic,nscris,situaiaconstatatComisieideabilitareiavizarecarea
datavizul,cupropunereadesuspendaresauderetragereaavizului.
(2)Comisiaprevzutlaalin.(1)aducelacunotinatitularuluideavizsituaiaconstatat,pentruca
acestasiprezintepunctuldevedere.
(3)Comisiaprevzutlaalin.(1)analizeazcomunicareainspectoruluidemuncmpreuncupunctulde
vederealtitularuluideaviziemiteodeciziedesuspendaresauderetragereaavizului,dupcaz.
(4)Suspendareasepoatefacepeoperioaddeterminat,nfunciedetimpulnecesarpentru
remediereadeficienelorconstatate.
(5)Deciziaderespingereaavizrii,deretragere,desuspendareaavizuluisauceaprevzutlaart.192
alin.(2)poatefaceobiectuluneicontestaiincondiiileprevzutelaart.190.
Art.192
(1)nsituatiancaretitularuldeavizintentioneazasaaducamodificariuneidocumentatiiavizate,are
obligatiasacomuniceComisieideabilitaresiavizareteritoriale,respectivamunicipiuluiBucuresti,
continutulacestormodificari.
(2)Comisiadeabilitaresiavizareteritoriala,respectivamunicipiuluiBucuresti,analizeazadaca
modificarileasupradocumentatieisuntinterventiiminoresaumajoresidecidementinereaavizuluisau
necesitateauneinoiavizari.
Art.1921
(1)Procedurileiformalitiledeabilitareaserviciilorexternedeprevenireiproteciepotfindeplinitei
prinintermediulPCUelectronic,nconformitatecuprevederileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.
49/2009,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.68/2010.Prevederileprezentuluialineatse
aplicntermende60deziledeladataoperaionalizriipunctuluidecontactunicelectronic.
(2)PrevederiledincuprinsulprezentelornormemetodologicesecompleteazcudispoziiileOrdonanei
deurgenaGuvernuluinr.49/2009,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.68/2010.
prevederidincapitolulVIII,sectiunea3(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.16dincapitolulIII,sectiunea5 []

ANEXANr.24:

Denumireasolicitantului:............................................
Adres:.......................................................................
Localitate:...................................................................
Jude:..........................................................................
Codpotal:..............................................
Telefon/Fax:...........................................
Nr.denregistrarenregistrulcomerului:............................................
Codunicdenregistrare(CUI):............................................................
Nr......./..................1)
Ctre.........................................................................2)
Comisiadeabilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcu
caractertehnicdeinformareiinstruirendomeniulsecuritiiisntiinmunc
Subsemnatul,....................................................,reprezentantal........................................,solicit
analizarea,nvedereaavizrii,adocumentaieicucaractertehnicdeinformareiinstruirendomeniul
securitiiisntiinmunc,cuurmtoareleelementedeidentificare:
tipuldocumentaiei:............................................
titluldocumentaiei:............................................
PentruaceastaprezintspreanalizaComisieideabilitareiavizare,nconformitatecuprevederileart.
187dinNormelemetodologicedeaplicareaLegiisecuritiiisntiinmuncnr.319/2006,aprobate
prinHotrreaGuvernuluinr.1.425/2006,cumodificrileicompletrileulterioare,urmtoarele
documente 3):
.................................
...................................
Solicitant4),
..................
NOT:
Cndrnduriledepeprimapaginnusuntsuficiente,sevantocmioanexlaaceastcererepentru
continuarealistei,cunumrulderndurinecesare,anexcarevapurtapefiecarepagin,caipeprima,
semnturai,dupcaz,tampilasolicitantului.
____
1)Sevacompletacunumrulidatadenregistrarelasolicitant.
2)SevacompletacudenumireastructuriincadrulcreiafuncioneazComisiadeabilitareiavizare,
potrivitart.36alin.(2)i(3)dinNormelemetodologicedeaplicareaprevederilorLegiisecuritiii
sntiinmuncnr.319/2006,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.1.425/2006,cumodificrilei
completrileulterioare.
3)SevacompletacudocumenteletransmiseComisieideabilitareiavizare,prevzutelaart.187din
NormelemetodologicedeaplicareaprevederilorLegiisecuritiiisntiinmuncnr.319/2006,
aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.1.425/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.
4)Sevorspecificafuncia,numeleiprenumelesolicitantuluisaualereprezentantuluisulegal,seva
semnaitampila.

ANEXANr.25:
ROMNIAMINISTERULMUNCII,FAMILIEIIPROTECIEISOCIALE
.......................................................................................1)
COMISIA
deabilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcucaracter
tehnicdeinformareiinstruirendomeniulsecuritiiisntiinmunc
AVIZ
Nr........din...................
Seavizeazdocumentaiacucaractertehnicdeinformareiinstruirendomeniulsecuritiiisntiin
munc,nregistratla............................1)cunr..........dindatade..................,cuurmtoarele
elementedeidentificare:
Tipuldocumentaiei2):...........................................
Titluldocumentaiei3):............................................
Titularulavizului4):...............................................
Prezentulavizesteemisntemeiulart.45alin.(2)lit.j)dinLegeasecuritiiisntiinmuncnr.
319/2006.
Emisladatade...................
Valabilpnlaschimbareacondiiilorncareafostemis.
Preedinte,
.....................
(numeleiprenumele,semnturaitampila
Comisieideabilitareiavizareemitente)
______
1)SevacompletacudenumireastructuriincadrulcreiafuncioneazComisiadeabilitareiavizare,

potrivitart.36dinNormelemetodologicedeaplicareaprevederilorLegiisecuritiiisntiinmunc
nr.319/2006,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.1.425/2006,cumodificrileicompletrile
ulterioare.
2)i3)nsituaiancaredocumentaiacuprindemaimultetipuricuacelaititlusaumaimultetitluridin
acelaitip,sevacompleta:"conformanexeicarefaceparteintegrantdinprezentulaviz".
4)Sevacompleta:numeletitularului,adresa,codpotal,telefon,fax(email,paginaweb,daceste
cazul).
verso
ANEXAlaAvizulnr..........din..................
Titular:..............................
Tipul/titlul1)documentaiei:

1.......................................................................
2........................................................................
3........................................................................
4........................................................................
5........................................................................
6........................................................................
7........................................................................
8........................................................................
9........................................................................
10.......................................................................

Preedinte,

.....................

(numeleiprenumele,semnturaitampila

Comisieideabilitareiavizareemitente)

NOT:

Cndrnduriledepeprimapaginidepeversonusuntsuficiente,sevantocmioanexlaavizpentru
continuarealisteicunumrulderndurinecesare,anexcarevapurtapefiecarepagin,caipeaviz,i
peversoulacestuia,semnturapreedinteluiitampilaComisieideabilitareiavizareemitente.

____
1)Sevaprecizatipulsautitlul,dupcaz.

ANEXANr.26:
ROMNIAMINISTERULMUNCII,FAMILIEIIPROTECIEISOCIALE
..............................................................................1)
COMISIA
deabilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcucaracter
tehnicdeinformareiinstruirendomeniulsecuritiiisntiinmunc
DECIZIE
Nr.......din.......................
nurmaanalizeidocumentaiei,nregistratla...........................................................1)cunr...........
dindatade.....................,cuurmtoareleelementedeidentificare:
tipuldocumentaiei:.....................................
titluldocumentaiei:.....................................
solicitantulavizului:.....................................,
aurezultaturmtoareleneconformiticucerineleprevzutelaart.178192dinNormelemetodologice
deaplicareaLegiisecuritiiisntiinmuncnr.319/2006,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.
1.425/2006,cumodificrileicompletrileulterioare:
...................................
...................................
...................................
Caurmare,Comisiadeabilitareiavizaredeciderespingereasolicitriideacordareaavizuluii
restituireadocumentaiei.
Preedinte,
.....................
(numeleiprenumele,semnturaitampila
Comisieideabilitareiavizareemitente)
NOT:
Cndrndurilecudocumentaiisauneconformitinusuntsuficiente,sevantocmioanexlaaceast
deciziepentrucontinuareaenumerrii,cunumrulderndurinecesare,anexcarevapurtapefiecare
pagin,caidecizia,semnturapreedinteluiitampilaComisieideabilitareiavizareemitente.
_____
1)SevacompletacudenumireastructuriincadrulcreiafuncioneazComisiadeabilitareiavizare,
potrivitart.36dinNormelemetodologicedeaplicareaprevederilorLegiisecuritiiisntiinmunc
nr.319/2006,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.1.425/2006,cumodificrileicompletrile
ulterioare.

Art.17

(la data 01oct2006 Art. 17 din capitolul III, sectiunea 5 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din
Hotarirea1050/2006)
(ladata01oct2006Art.17dincapitolulIII,sectiunea5asevedeareferintedeaplicaredincapitolulIIIdin
Hotarirea1050/2006)
(ladata01oct2006Art.17dincapitolulIII,sectiunea5asevedeareferintedeaplicaredinArt.8dincapitolul
IIIdinHotarirea1051/2006)

Angajatorul trebuie s ia msuri corespunztoare pentru ca lucrtorii desemnai sau


reprezentanii lucrtorilor, cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii
lucrtorilor, n vederea ndeplinirii atribuiilor i n conformitate cu prevederile prezentei
legi,saibaccesla:
a) evaluareariscurilorimsuriledeprotecie,prevzutelaart.12alin.(1)lit.a)ib)
b) evidenairapoarteleprevzutelaart.12alin.(1)lit.c)id)
c) informaii privind msurile din domeniul securitii i sntii n munc, precum i
informaiiproveninddelainstituiiledecontroliautoritilecompetentendomeniu.
prevederidincapitolulIII,sectiunea3(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.17dincapitolulIII,sectiunea5 []

SECTIUNEA3:LucratoridesemnatiArt.20
(1)Desemnareanominalalucrtorului/lucrtorilorpentruaseocupadeactivitiledeprevenirei
proteciesefaceprindeciziescrisaangajatorului.
(2)Angajatorulvadesemnalucrtorulnumaidinrndullucrtorilorcucarearencheiatcontract
individualdemunccunormntreag.
(3)Angajatorulvaconsemnanfiapostuluiactivitiledeprevenireiproteciepecarelucrtorul
desemnatarecapacitatea,timpulnecesarimijloaceleadecvatesleefectueze.
Art.21
Pentruaputeasdesfoareactivitiledeprevenireiprotecie,lucrtoruldesemnattrebuies
ndeplineasccelpuincerineleminimedepregtirendomeniulsecuritiiisntiinmunc,potrivit
prevederilorart.49,sauprevederileart.511lit.a).
Art.22
(1)Angajatorulvastabilinumaruldelucratoridesemnatinfunctiedemarimeantreprinderiisi/sau
unitatiisi/sauriscurilelacaresuntexpusilucratorii,precumsidedistributiaacestorancadrul
ntreprinderiisi/sauunitatii.
(2)Angajatorultrebuiesaasiguremijloaceleadecvatesitimpulnecesarpentrucalucratoriidesemnatisa
poatadesfasuraactivitatiledepreveniresiprotectieconformfiseipostului.

SECIUNEA6: Consultareaiparticiparealucrtorilor
Art.18

(la data 01oct2006 Art. 18 din capitolul III, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art. 21 din
capitolulII,sectiunea4dinHotarirea1136/2006)
(la data 01oct2006 Art. 18 din capitolul III, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art. 12 din
capitolulIIIdinHotarirea1091/2006)
(la data 01oct2006 Art. 18 din capitolul III, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din
Hotarirea1051/2006)
(la data 01oct2006 Art. 18 din capitolul III, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art. 10 din
capitolulIIIdinHotarirea1051/2006)

(1) Angajatoriiconsultlucrtoriii/saureprezentaniiloripermitparticipareaacestorala
discutareatuturorproblemelorreferitoarelasecuritateaisntateanmunc.
(2) Aplicareaprevederiloralin.(1)implic:
a) consultarealucrtorilor
b) dreptullucrtorilori/saureprezentanilorlorsfacpropuneri
c) participareaechilibrat.
(3) Lucrtorii i/sau reprezentanii lucrtorilor definii la art. 5 lit. d) iau parte n mod
echilibratsausuntconsultainprealabilintimputildectreangajatorcuprivirela:
a) oricemsurcarearafectasemnificativsecuritateaisntateanmunc
b) desemnarealucrtorilorlacaresafcutreferirelaart.8alin.(1)ilaart.10alin.(2),
precumicuprivirelaactivitilelacaresafcutreferirelaart.8alin.(1)
c) informaiilelacaresafcutreferirenart.12alin.(1),art.16i17
d) recurgerea,dupcaz,laserviciiexterne,conformart.8alin.(4)
prevederidinanexa10(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927pentruArt.18,alin.(
3),literaD.dincapitolulIII,sectiunea6 []

Anexanr.10:
Nr......../............1
Denumirea...............................................
Sediu...................................................
Codulpotal.............Telefon................Fax.............
Codunicdenregistrare..............................
Nr.nregistrarenRegistrulcomerului...............dindata..............
Certificatdeabilitarenr........din.............
RAPORTDEACTIVITATESEMESTRIAL
Nr. Activitatea Bene
crt. desf ficiarul
urat2
A B C Dacsau
nregistrat
evenimente

345

DA

NU

Datereferitoarelabeneficiar
Tipulevenimentelor

Acci Accidente Accidente Incidente


dente
de
detraseu
peri
uoare munc
saude
culoase
circulaie
8

10

11

mbol Cauza
nviri eveni
profe mentului
sionale
12

13

Datereferitoare Informaii
lafurnizor
referitoare
la
Persoana Timp
controale
carea alocat
ale
efectuat
inspec
activitatea
torilorde
munc
14

TOTAL:
Titularulcertificatului3 ,

Conductorulserviciuluiextern
deprevenireiprotecie4 ,

15

18

SEMNIFICAIACOLOANELORDINTABELESTEURMTOAREA:
AProfiluldeactivitate
BNumrultotaldesalariai
CNumruldeparticipanilaactivitateadesfurat
1Numruldenregistrarelaemitent.
2Sevorcompletaactivitiledeprevenireiproteciedesfurate,dintreceleprevzutelaart.15din
normelemetodologice.
3Sevaspecificafuncia,numeleiprenumelereprezentantuluilegalaltitularuluiivapurtasemnturi
tampil.
4Numeleiprenumeleconductoruluiisemntura.
prevederidincapitolulIII,sectiunea5(NormeMetodologicedin2006)ladata20111227
pentruArt.18,alin.(3),literaD.dincapitolulIII,sectiunea6 []

SECTIUNEA5:Serviciiexternedepreveniresiprotectie
Art.28
Serviciulexterndepreveniresiprotectieasigura,pebazadecontract,activitatiledepreveniresi
protectiendomeniu.
Art.29
Angajatorulapeleazalaserviciileexterne,curespectareaprevederilorart.18alin.(3)lit.d)dinlege.
Art.30
Serviciulexterntrebuiesaaibaacceslatoateinformatiilenecesaredesfasurariiactivitatiidepreveniresi
protectie.
Art.31
Serviciulexterndepreveniresiprotectietrebuiesandeplineascaurmatoarelecerinte:
a)sadispunadepersonalcucapacitateprofesionalaadecvatasidemijloacelematerialenecesarepentru
asidesfasuraactivitatea
b)safieabilitatdeComisiadeabilitareaserviciilorexternedepreveniresiprotectiesideavizarea
documentatiilorcucaractertehnicdeinformaresiinstruirendomeniulsecuritatiisisanatatiinmunca,n
conformitatecuprocedurastabilitalaart.3545.
Art.32
(1)Serviciulexterndeprevenireiprotecietrebuiesfieformatdinlucrtoricarendeplinesccelpuin
cerineleprevzutelaart.49i,dupcaz,alilucrtori.
(2)Conductorulserviciuluiexterndeprevenireiprotecietrebuiesndeplineasccerineleprevzute
laart.50.
3)ncazulncareserviciulexterndeprevenireiprotecieesteformatdintrosingurpersoan,aceasta
trebuiesndeplineasccerineleprevzutelaart.50.
(4)ncepndcudatade1iulie2011,opersoanpoatesocupefunciadeconductorlaunsingur
serviciuexterndeprevenireiprotecie.
Art.33
(1)Contractulncheiatntreangajatoriserviciulexterndeprevenireiprotecietrebuiescuprindi
urmtoarele:
a)activitiledeprevenireiproteciecarevorfidesfuratedectrefiecareserviciuexternde
prevenireiprotecie
b)moduldecolaborareculucrtoriidesemnai/serviciileinternei/saucualteserviciiexternede
prevenireiprotecie
c)clauzeprivindsoluionarealitigiiloraprutentrepri.
(2)Serviciileexternedeprevenireiprotecieauobligaiaspunladispoziiabeneficiarilordeservicii
informaiileprevzutelaart.26i27dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.49/2009privind
libertateadestabilireaprestatorilordeserviciiilibertateadeafurnizaserviciinRomnia,aprobatcu
modificriicompletriprinLegeanr.68/2010.
Art.34
(1)Serviciulexterndeprevenireiprotecietrebuiesntocmeascunraportdeactivitatesemestrial,
potrivitmodeluluiprevzutnanexanr.10.
(2)Raportultrebuienaintat,ntermende15ziledelancheiereasemestrului,inspectoratuluiteritorialde
muncperazacruiaserviciulexterndeprevenireiprotecieiaresediulsocial.

e) organizareaiplanificareainstruiriiprevzutelaart.20i21.
(4) Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii
lucrtoriloraudreptulssoliciteangajatoruluisiamsuricorespunztoareisprezinte
propuneri n acest sens, n scopul diminurii riscurilor pentru lucrtori i/sau al eliminrii
surselordepericol.
prevederidinArt.56dincapitolulIII,sectiunea9(NormeMetodologicedin2006)ladata2006
1030pentruArt.18,alin.(4)dincapitolulIII,sectiunea6 []
Art.56
Reprezentaniilucrtorilorcurspunderispecificendomeniulsecuritiiisntiinmuncsunt
consultaiiparticip,nconformitatecuart.18dinlege,ipotdesfuraurmtoareleactiviti:
a)colaboreazcuangajatorulpentrumbuntireacondiiilordesecuritateisntatenmunc
b)nsoescechipa/persoanacareefectueazevaluareariscurilor
c)ajutlucrtoriiscontientizezenecesitateaaplicriimsurilordesecuritateisntatenmunc
d)aduclacunotinangajatoruluisaucomitetuluidesecuritateisntatenmuncpropunerile
lucrtorilorreferitoarelambuntireacondiiilordemunc
e)urmrescrealizareamsurilordinplanuldeprevenireiprotecie
f)informeazautoritilecompetenteasupranerespectriiprevederilorlegalendomeniulsecuritiii
sntiinmunc.

(5) Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii


lucrtorilor sau lucrtorii nu pot fi prejudiciai din cauza activitilor la care sa fcut
referirenalin.(1)(3).
(6) Angajatorul trebuie s acorde reprezentanilor lucrtorilor cu rspunderi specifice n
domeniul securitii i sntii lucrtorilor un timp adecvat, fr diminuarea drepturilor
salariale, i s le furnizeze mijloacele necesare pentru ai putea exercita drepturile i
atribuiilecaredecurgdinprezentalege.
(7) Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii
lucrtorilor i/sau lucrtorii au dreptul s apeleze la autoritile competente, n cazul n
care consider c msurile adoptate i mijloacele utilizate de ctre angajator nu sunt
suficientepentruasigurareasecuritiiisntiinmunc.
(8) Reprezentanilorlucrtorilorcurspunderispecificendomeniulsecuritiiisntii
lucrtorilor trebuie s li se acorde posibilitatea de ai prezenta observaiile inspectorilor
demunciinspectorilorsanitari,ntimpulvizitelordecontrol.
prevederidincapitolulIII,sectiunea8(NormeMetodologicedin2006)ladata20111227
pentruArt.18dincapitolulIII,sectiunea6 []

SECTIUNEA8:Cerinteleminimedepregatirendomeniulsecuritatiisi
sanatatiinmunca
Art.47
Niveluriledepregatirendomeniulsecuritatiisisanatatiinmunca,necesarepentrudobndirea
capacitatilorsiaptitudinilorcorespunzatoareefectuariiactivitatilordepreveniresiprotectie,sunt
urmatoarele:
b)nivelmediu
c)nivelsuperior.
Art.49
(1)Cerinteleminimedepregatirendomeniulsecuritatiisisanatatiinmuncacorespunzatoarenivelului
mediusunt:
a)studiinnvmntullicealfilierateoreticnprofilrealsaufilieratehnologicnprofiltehnic
b)cursndomeniulsecuritatiisisanatatiinmunca,cucontinutminimconformceluiprevazutnanexanr.
6lit.B,cuoduratadecelputin80deore.
(2)Nivelulmediuprevazutlaalin.(1)seatestaprindiplomadestudiisicertificatuldeabsolvireacursului
prevazutlaalin.(1)lit.b).
Art.50
(1)Cerineleminimedepregtirendomeniulsecuritiiisntiinmunccorespunztoarenivelului
superior,caretrebuiendeplinitenmodcumulativ,sunturmtoarele:
a)absolvirea,ndomeniilefundamentale:tiineinginereti,tiineagricoleisilvice,cudiplomde
licensauechivalent,acicluluiIdestudiiuniversitare,studiiuniversitaredelicen,oriastudiilor
universitaredelungduratsauabsolvireacudiplomdeabsolvireastudiiloruniversitaredescurt
durat
b)cursndomeniulsecuritiiisntiinmunc,cuconinutminimconformceluiprevzutnanexanr.
6lit.B,cuoduratdecelpuin80deore
c)absolvireacudiplomsaucertificatdeabsolvire,dupcaz,aunuiprogramdenvmnt
postuniversitarndomeniulsecuritiiisntiinmunc,cuoduratdecelpuin180deore.
(2)ndeplinireacerinelorprevzutelaalin.(1)seatestprindiplomadestudiiicertificatelede
absolvireacursurilorprevzutelaalin.(1)lit.b)ic).
(3)Cerinaminimprevzutlaalin.(1)lit.b)ic)esteconsideratndeplinitinsituaiancare
persoanaaobinutodiplomdemastersaudoctoratndomeniulsecuritiiisntiinmunc.
Art.51
Cursurileiprogrameledeformarendomeniulsecuritiiisntiinmunc,prevzutelaart.49i50,
seefectueazdectrefurnizorideformareprofesionalautorizai,potrivitprevederilorOrdonanei
Guvernuluinr.129/2000privindformareaprofesionalaadulilor,republicat,cumodificrilei
completrileulterioare.
Art.511
Abrogat
Art.512
Abrogat
Art.513
Abrogat

Art.19

(la data 01oct2006 Art. 19 din capitolul III, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din
Hotarirea1051/2006)
(la data 01oct2006 Art. 19 din capitolul III, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Art. 10 din
capitolulIIIdinHotarirea1051/2006)

nvederearealizriiprevederilorart.16,17ialeart.18alin.(1),lanivelulangajatorului
senfiineaz,seorganizeazifuncioneazcomitetedesecuritateisntatenmunc.
prevederidincapitolulIV(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927pentruArt.19din
capitolulIII,sectiunea6 []

CAPITOLULIV:Organizareasifunctionareacomitetuluidesecuritatesisanatatenmunca

SECIUNEA1:Organizareacomitetuluidesecuritateisntaten
munc
Art.57
(1)Comitetuldesecuritateisntatenmuncseconstituienunitilecareauunnumrdecelpuin50
delucrtori,inclusivcucapitalstrin,caredesfoaractivitipeteritoriulRomniei.
(2)Inspectoruldemuncpoateimpuneconstituireacomitetuluidesecuritateisntatenmuncn
unitilecuunnumrmaimicde50delucrtorinfunciedenaturaactivitiiideriscurileidentificate.
(3)ncazulncareactivitateasedesfoarnunitidispersateteritorial,sepotnfiinamaimulte
comitetedesecuritateisntatenmuncnumrulacestorasestabileteprincontractulcolectivde
muncaplicabilsauprinregulamentulinternoriregulamentuldeorganizareifuncionare.
(4)Comitetuldesecuritateisntatenmuncseconstituieincazulactivitilorcaresedesfoar
temporar,respectivcuoduratmaimarede3luni.
(5)nunitilecareaumaipuinde50delucrtori,undenusaconstituitcomitetdesecuritatei
sntatenmunc,atribuiileacestuiarevinreprezentanilorlucrtorilorcurspunderispecificen
domeniulsecuritiiisntiilucrtorilor.
Art.58
(1)Comitetuldesecuritateisntatenmuncesteconstituitdinurmtoriimembri:
a)angajatorsaureprezentantulsulegal
b)reprezentaniaiangajatoruluicuatribuiidesecuritateisntatenmunc
c)reprezentaniailucrtorilorcurspunderispecificendomeniulsecuritiiisntiilucrtorilor
d)mediculdemedicinamuncii.
(2)Numrulreprezentanilorlucrtoriloresteegalcunumrulformatdinangajatorsaureprezentantul
sulegalireprezentaniiangajatorului.
(3)Lucrtoruldesemnatsaureprezentantulserviciuluiinterndeprevenireiprotecieestesecretarul
comitetuluidesecuritateisntatenmunc.
Art.59
(1)Reprezentaniilucrtorilorncomitetuldesecuritateisntatenmuncvorfialeipeoperioadde
2ani.
(2)ncazulncareunulsaumaimulireprezentaniailucrtorilorcurspunderispecificendomeniul
securitiiisntiilucrtorilorseretragdincomitetuldesecuritateisntatenmunc,acetiavorfi
nlocuiiimediatprinalireprezentanialei.
Art.60
(1)Modalitateadedesemnareareprezentanilorlucrtorilorncomiteteledesecuritateisntaten
muncvafistabilitprincontractulcolectivdemunc,regulamentulinternsauregulamentulde
organizareifuncionare.
(2)Reprezentaniilucrtorilorncomiteteledesecuritateisntatenmuncvorfidesemnaidectre
lucrtoridintrereprezentaniilucrtorilorcurspunderispecificendomeniulsecuritiiisntii
lucrtorilor.
(3)Numrulminimalreprezentanilorlucrtorilorncomiteteledesecuritateisntatenmuncse
stabiletenfunciedenumrultotalallucrtorilordinntreprindere/unitate,dupcumurmeaz:
a)dela10la100delucrtori2reprezentani
b)dela101la500delucrtori3reprezentani
c)dela501la1.000delucrtori4reprezentani
d)dela1.001la2.000delucrtori5reprezentani
e)dela2.001la3.000delucrtori6reprezentani
f)dela3.001la4.000delucrtori7reprezentani
g)peste4.000delucrtori8reprezentani.
Art.61
(1)Angajatorulareobligaiasacordefiecruireprezentantallucrtorilorncomiteteledesecuritatei
sntatenmunctimpulnecesarexercitriiatribuiilorspecifice.
(2)Timpulalocatacesteiactivitivaficonsiderattimpdemuncivafidecelpuin:
a)2orepelunnunitileavndunefectivdepnla99delucrtori
b)5orepelunnunitileavndunefectivntre100i299delucrtori
c)10orepelunnunitileavndunefectivntre300i499delucrtori
d)15orepelunnunitileavndunefectivntre500i1.499delucrtori
e)20deorepelunnunitileavndunefectivde1.500delucrtoriipeste.
(3)Instruireanecesarexercitriiroluluidemembruncomitetuldesecuritateisntatenmunc
trebuiesserealizezentimpulprogramuluidelucruipecheltuialaunitii.
Art.62
Angajatorulsaureprezentantulsulegalestepreedintelecomitetuluidesecuritateisntatenmunc.
Art.63
Membriicomitetuluidesecuritateisntatenmuncsenominalizeazprindeciziescrisapreedintelui
acestuia,iarcomponenacomitetuluivafiaduslacunotintuturorlucrtorilor.
Art.64
(1)Lantrunirilecomitetuluidesecuritateisntatenmuncvorficonvocaisparticipelucrtorii
desemnai,reprezentaniiserviciuluiinterndeprevenireiproteciei,ncazulncareangajatorula
contractatunulsaumaimulteserviciiexternedeprevenireiprotecie,reprezentaniiacestora.
(2)Lantrunirilecomitetuluidesecuritateisntatenmuncpotparticipainspectoridemunc.

SECIUNEA2:Funcionareacomitetuluidesecuritateisntaten
munc
Art.65
Comitetuldesecuritateisntatenmuncfuncioneaznbazaregulamentuluidefuncionarepropriu.
Art.66

(1)Angajatorulareobligaiasasigurentrunireacomitetuluidesecuritateisntatenmunccelpuin
odatpetrimestruioridecteoriestenecesar.

(2)Ordineadeziafiecreintruniriestestabilitdectrepreedinteisecretar,cuconsultarea
reprezentanilorlucrtorilor,iestetransmismembrilorcomitetuluidesecuritateisntatenmunc,
inspectoratuluiteritorialdemunci,dacestecazul,serviciuluiexterndeprotecieiprevenire,cucel
puin5zilenainteadateistabilitepentruntrunireacomitetului.

(3)Secretarulcomitetuluidesecuritateisntatenmuncconvoacnscrismembriicomitetuluicucel
puin5zilenaintededatantrunirii,indicndlocul,dataiorastabilite.

(4)Lafiecarentruniresecretarulcomitetuluidesecuritateisntatenmuncncheieunprocesverbal
carevafisemnatdectretoimembriicomitetului.

(5)Comitetuldesecuritateisntatenmuncestelegalntrunitdacsuntprezenicelpuinjumtate
plusunudinnumrulmembrilorsi.

(6)Comitetuldesecuritateisntatenmuncconvinecuvotulacelpuindoutreimidinnumrul
membrilorprezeni.

(7)Secretarulcomitetuluidesecuritateisntatenmuncvaafialalocvizibilcopiialeprocesului
verbalncheiat.

(8)Secretarulcomitetuluidesecuritateisntatenmunctransmiteinspectoratuluiteritorialdemunc,
ntermende10ziledeladatantrunirii,ocopieaprocesuluiverbalncheiat.

SECIUNEA3:Atribuiilecomitetuluidesecuritateisntatenmunc
Art.67
Pentrurealizareainformrii,consultriiiparticipriilucrtorilor,nconformitatecuart.16,17i18din
lege,comitetuldesecuritateisntatenmuncarecelpuinurmtoareleatribuii:
a)analizeazifacepropuneriprivindpoliticadesecuritateisntatenmunciplanuldeprevenirei
protecie,conformregulamentuluiinternsauregulamentuluideorganizareifuncionare
b)urmreterealizareaplanuluideprevenireiprotecie,inclusivalocareamijloacelornecesarerealizrii
prevederilorluiieficienaacestoradinpunctdevederealmbuntiriicondiiilordemunc
c)analizeazintroducereadenoitehnologii,alegereaechipamentelor,lundnconsiderareconsecinele
asuprasecuritiiisntii,lucrtorilor,ifacepropunerinsituaiaconstatriianumitordeficiene
d)analizeazalegerea,cumprarea,ntreinereaiutilizareaechipamentelordemunc,a
echipamentelordeproteciecolectiviindividual
e)analizeazmoduldendeplinireaatribuiilorcerevinserviciuluiexterndeprevenireiprotecie,
precumimeninereasau,dacestecazul,nlocuireaacestuia
f)propunemsurideamenajarealocurilordemunc,inndseamadeprezenagrupurilorsensibilela
riscurispecifice
g)analizeazcererileformulatedelucrtoriprivindcondiiiledemuncimodulncareindeplinesc
atribuiilepersoaneledesemnatei/sauserviciulextern
h)urmretemodulncareseapliciserespectreglementrilelegaleprivindsecuritateaisntatea
nmunc,msuriledispusedeinspectoruldemunciinspectoriisanitari
i)analizeazpropunerilelucrtorilorprivindprevenireaaccidentelordemunciambolnvirilor
profesionale,precumipentrumbuntireacondiiilordemuncipropuneintroducereaacestoran
planuldeprevenireiprotecie
j)analizeazcauzeleproduceriiaccidentelordemunc,mbolnvirilorprofesionaleievenimentelor
produseipoatepropunemsuritehnicencompletareamsurilordispusenurmacercetrii
k)efectueazverificripropriiprivindaplicareainstruciunilorpropriiiacelordelucruifaceunraport
scrisprivindconstatrilefcute
l)dezbateraportulscris,prezentatcomitetuluidesecuritateisntatenmuncdectreconductorul
unitiicelpuinodatpean,cuprivirelasituaiasecuritiiisntiinmunc,laaciunilecareaufost
ntreprinseilaeficienaacestorananulncheiat,precumipropunerilepentruplanuldeprevenirei
proteciecesevarealizananulurmtor.

SECIUNEA4:Obligaiileangajatoruluireferitoarelacomitetulde
securitateisntatenmunc
Art.68
Angajatorultrebuiesfurnizezecomitetuluidesecuritateisntatenmunctoateinformaiile
necesare,pentrucamembriiacestuiasipoatdaavizulncunotindecauz.
Art.69
(1)Angajatorultrebuiesprezinte,celpuinodatpean,comitetuluidesecuritateisntatenmunc
unraportscriscarevacuprindesituaiasecuritiiisntiinmunc,aciunilecareaufostntreprinse
ieficienaacestorananulncheiat,precumipropunerilepentruplanuldeprevenireiproteciecese
vorrealizananulurmtor.
(2)Angajatorultrebuiestransmitraportulprevzutlaalin.(1),avizatdemembriicomitetuluide
securitateisntatenmunc,ntermende10zile,inspectoratuluiteritorialdemunc.
Art.70
Angajatorultrebuiessupunanalizeicomitetuluidesecuritateisntatenmuncdocumentaia
referitoarelacaracteristicileechipamentelordemunc,aleechipamentelordeproteciecolectivi
individual,nvedereaselecionriiechipamenteloroptime.
Art.71
Angajatorultrebuiesinformezecomitetuldesecuritateisntatenmunccuprivirelaevaluarea
riscurilorpentrusecuritateisntate,msuriledeprevenireiprotecieattlaniveldeunitate,ctila
niveldelocdemuncitipurideposturidelucru,msuriledeprimajutor,deprevenireistingerea
incendiilorievacuarealucrtorilor.
Art.72
Angajatorulcomuniccomitetuluidesecuritateisntatenmuncpunctulsudevederesau,daceste
cazul,almediculuidemedicinamuncii,serviciuluiinternsauexterndeprevenireiprotecie,asupra
plngerilorlucrtorilorprivindcondiiiledemuncimodulncareserviciulinternsauexternde

prevenireiprotecieindeplineteatribuiile.

Art.73

ncazulncareangajatorulnuianconsiderarepropunerilecomitetuluidesecuritateisntaten
munc,conformatribuiilorprevzutelaart.67,trebuiesmotivezedeciziasanfaacomitetului
motivaiavaficonsemnatnprocesulverbal.

SECIUNEA7: Instruirealucrtorilor
Art.20

(la data 01oct2006 Art. 20 din capitolul III, sectiunea 7 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din
Hotarirea1051/2006)
(ladata01oct2006Art.20dincapitolulIII,sectiunea7asevedeareferintedeaplicaredinArt.9dincapitolul
IIIdinHotarirea1051/2006)

(1) Angajatorul trebuie s asigure condiii pentru ca fiecare lucrtor s primeasc o


instruiresuficientiadecvatndomeniulsecuritiiisntiinmunc,nspecialsub
formdeinformaiiiinstruciunidelucru,specificeloculuidemuncipostuluisu:
a) laangajare
b) laschimbarealoculuidemuncsaulatransfer
c) laintroducereaunuinouechipamentdemuncsauaunormodificrialeechipamentului
existent
d) laintroducereaoricreinoitehnologiisauproceduridelucru
e) laexecutareaunorlucrrispeciale.
prevederidincapitolulV,sectiunea1(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927pentru
Art.20,alin.(1)dincapitolulIII,sectiunea7 []

SECTIUNEA1:Dispozitiigenerale
Art.74
Prezentulcapitolstabilesteprocedurainstruiriilucratorilordinpunctdevederealsecuritatiisisanatatiin
munca,nconformitatecuart.20dinlege.
Art.75
Instruireandomeniulsecuritatiisisanatatiinmuncaarecascopnsusireacunostintelorsiformarea
deprinderilordesecuritatesisanatatenmunca.
Art.76
(1)Instruirealucratorilorndomeniulsecuritatiisisanatatiinmuncalanivelulntreprinderiisi/saual
unitatiiseefectueazantimpulprogramuluidelucru.
(2)Perioadancaresedesfasoarainstruireaprevazutalaalin.(1)esteconsideratatimpdemunca.
Art.77
Instruirealucratorilorndomeniulsecuritatiisisanatatiinmuncacuprinde3faze:
a)instruireaintroductivgenerala
b)instruirealaloculdemunca
c)instruireaperiodica.
Art.78
Lainstruireapersonaluluindomeniulsecuritatiisisanatatiinmuncavorfifolositemijloace,metodesi
tehnicideinstruire,cumarfi:expunerea,demonstratia,studiuldecaz,vizionaridefilme,diapozitive,
proiectii,instruireasistatadecalculator.
Art.79
Fiecareangajatorareobligatiasaasigurebazamaterialacorespunzatoareuneiinstruiriadecvate.
Art.80
Angajatorultrebuiesdispundeprogramedeinstruiretestarelanivelulntreprinderiii/sauunitii
pentru:
a)conductoriilocurilordemunc
b)lucrtori,pemeseriiiactiviti.
Art.81
(1)Rezultatulinstruiriilucratorilorndomeniulsecuritatiisisanatatiinmuncaseconsemneazanmod
obligatoriunfisadeinstruireindividuala,conformmodeluluiprezentatnanexanr.11,cuindicarea
materialuluipredat,adurateisidateiinstruirii.
(2)Completareafiseideinstruireindividualasevafacecupixcupastasaucustilou,imediatdupa
verificareainstruirii.
(3)Dupaefectuareainstruirii,fisadeinstruireindividualasesemneazadecatrelucratorulinstruitside
catrepersoanelecareauefectuatsiauverificatinstruirea.
(4)Fiadeinstruireindividualvafipstratdectreconductorulloculuidemuncivafinsoitdeo
copieaultimeifiedeaptitudinicompletatedectremediculdemedicinamuncii.
(5)Fiadeinstruireindividualsepstreaznntreprindere/unitate,delaangajarepnladatancetrii
raporturilordemunc.
Art.82
(1)Pentrupersoaneleaflatenntreprinderei/sauunitatecupermisiuneaangajatorului,cuexcepiaaltor
participanilaprocesuldemunc,aacumsuntdefiniipotrivitart.5lit.c)dinlege,angajatorul
stabilete,prinregulamentulinternsauprinregulamentuldeorganizareifuncionare,duratainstruiriii
reguliprivindinstruireainsoireaacestoranntreprinderei/sauunitate.
(2)Pentrulucrtoriidinntreprinderii/sauunitidinexteriorcaredesfoaractivitipebazde
contractdeprestrideservicii,angajatorulbeneficiaralserviciilorvaasigurainstruirealucrtorilor
respectiviprivindactivitilespecificentreprinderiii/sauunitiirespective,riscurilepentrusecuritateai
sntatealor,precumimsurileiactivitiledeprevenireiprotecielanivelulntreprinderiii/sau
unitii,ngeneral.

(3)Instruireaprevazutalaalin.(1)si(2)seconsemneazanfisadeinstruirecolectiva,conform
modeluluiprezentatnanexanr.12.

(4)Fisadeinstruirecolectivasentocmestendouaexemplare,dincareunexemplarsevapastrade
catreangajator/lucratordesemnat/serviciuinterndepreveniresiprotectiecareaefectuatinstruireasiun
exemplarsepastreazadecatreangajatorullucratorilorinstruitisau,ncazulvizitatorilor,decatre
conducatorulgrupului.

(5)Reprezentaniiautoritilorcompetentecuatribuiidecontrolvorfinsoiidectreunreprezentant
desemnatdectreangajator,frasentocmifiadeinstruire.

Anexanr.11:
NTREPRINDEREA/UNITATEA........................................
FISADEINSTRUIREINDIVIDUALAprivindsecuritateasisanatateanmunca
NUMELESlPRENUMELE..........................
LEGITIMATIA,MARCA...........................
GRUPASANGUINA.............................
DOMICILIUL...................................
Datasiloculnasterii..................................
Calificarea....................Functia......................
Loculdemunca............................................
Autorizatii(ISCIR,s.a.).........................................
Traseuldedeplasarela/delaserviciu........................................................
................................................................................
Instruirealaangajare
1)Instruireaintroductivgenerala,afostefectuataladata........................
timpde..............ore,decatre.....................................
avndfunctiade.....................................................
Continutulinstruirii...................................................
.................................................................
Semnaturaceluiinstruit
Semnaturaceluicareaefectuat
instruirea
2)Instruirealaloculdemunca,afostefectuataladata........................
locdemunca/postdelucru......................timpde.................ore,
decatre....................avndfunctiade...........................
Continutulinstruirii......................................
Semnaturaceluiinstruit
Semnaturaceluicareaefectuat
instruirea
3)Admislalucru
Numelesiprenumele..............................
Functia(sefsectie,atelier,santieretc.)..........................
Datasisemnatura.........................................
Instruireaperiodica
Datainstruirii

Durata Ocupatia
(h)

Semnaturaceluicareaverificat
nsusireacunostintelor

Semnaturaceluicareaverificat
nsusireacunostintelor

Materialulpredat

Semnaturacelui
instruit

carea
instruit

carea
verificat
instruirea

Instruireperiodicasuplimentara
Datainstruirii

Durata Ocupatia
(h)

Materialulpredat

Semnaturacelui
instruit

carea
instruit

carea
verificat
instruirea

Rezultateletestarilor
Data

Materialulexaminat

Calificativ

Examinator

Accidentedemuncasaumbolnaviriprofesionalesuferite

Dataproducerii
evenimentului

Diagnosticulmedical

Nr.stdataPVde
cercetarea
evenimentului

Nr.zileITM

Sanctiuniaplicatepentrunerespectareareglementarilordesecuritatesisanatatenmunca
Abatereasavrsita

Sanctiuneaadministrativa

Nr.sidatadeciziei

CONTROLMEDICALPERIODIC
Observatiidespecialitate
....................................
...................................
...................................

Semnaturasiparafa
mediculuidemedicina
muncii...........

Observatiidespecialitate
...................................
...................................
...................................

Datavizei

Observatiidespecialitate
....................................
....................................
....................................
Semnaturasiparafa
mediculuidemedicina
muncii.......

Datavizei

Observatiidespecialitate
...................................
....................................
...................................
Datavizei

Observatiidespecialitate
...................................
...................................
...................................
Semnaturasiparafa
mediculuidemedicina
muncii......

Semnaturasiparafa
mediculuidemedicina
muncii............

Semnaturasiparafa
mediculuidemedicina
muncii

Datavizei

Observatiidespecialitate
...................................
...................................
...................................
Datavizei

Semnaturasiparafa
mediculuidemedicina
muncii............

Datavizei

TESTAREAPSIHOLOGICAPERIODICA
Aptpsihologicpentru:*
....................................
....................................
...................................
Semnaturapsihologului

Aptpsihologicpentru:
....................................
...................................
....................................
Data

Aptpsihologicpentru:*
....................................
....................................
...................................
Semnaturapsihologului

Data

Aptpsihologicpentru:*
....................................
....................................
....................................
Data

Aptpsihologicpentru:*
....................................
....................................
....................................
Semnaturapsihologului

Semnaturapsihologului

Semnaturapsihologului

Data

Aptpsihologicpentru:*
....................................
....................................
....................................
Data

Semnaturapsihologului

Data

*lucrulanaltime,lucrunconditiideizolare,conducatoriauto,etc.

Anexanr.12:
ntreprinderea/unitatea........................................
FISADEINSTRUIRECOLECTIVAprivindsecuritateasisanatateanmunca
ntocmitaazi...........................................
Subsemnatul....................................................,avndfunctiade............,amprocedatlainstruirea
unuinumarde.......persoanedela..................,conformtabeluluinominaldepeverso,ndomeniul
securitatiisisanatatiinmunca,pentruvizita(prezenta)nntreprindere/unitatenzilele...................
ncadrulinstruiriisauprelucraturmatoarelemateriale:
..............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
.................................................................................................................
Prezentafisadeinstructajsevapastrala....................................................................................
................................................................................................................

Verificat,
Semnaturaceluicareaefectuatinstruirea
versoFisadeinstruirecolectiva
TABELNOMINALcupersoaneleparticipantelainstruire
Subsemnatiiamfostinstruitisiamluatcunostintadematerialeleprelucratesiconsemnatenfisade
instruirecolectivaprivindsecuritateasisanatateanmuncasineobligamsalerespectamntocmai.
Nr.crt.

Numelesiprenumele

Actidentitate/grupasanguina

Semnatura

Numelesiprenumelepersoaneicareaprimitunexemplar............................
Semnatura.............................................
Nota:
Fisasecompleteazan2exemplare.

(2) Instruireaprevzutlaalin.(1)trebuiesfie:
a) adaptatevoluieiriscurilorsauapariieiunornoiriscuri
b) periodicioridecteoriestenecesar.
prevederidinArt.83dincapitolulV,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata2006
1030pentruArt.20,alin.(2)dincapitolulIII,sectiunea7 []
Art.83
Instruireaintroductivgeneralseface:
a)laangajarealucrtorilordefiniiconformart.5lit.a)dinlege
b)lucrtorilordetaaidelaontreprinderei/sauunitatelaalta
c)lucrtorilordelegaidelaontreprinderei/sauunitatelaalta
d)lucrtoruluipusladispoziiedectreunagentdemunctemporar.
Art.84
Scopulinstruiriiintroductivgeneraleestedeainformadespreactivitilespecificentreprinderiii/sau
unitiirespective,riscurilepentrusecuritateisntatenmunc,precumimsurileiactivitilede
prevenireiprotecielanivelulntreprinderiii/sauunitii,ngeneral.
Art.85
Instruireaintroductivgeneralsefacedectre:
a)angajatorulcareiaasumatatribuiiledindomeniulsecuritiiisntiinmuncsau
b)lucrtoruldesemnatsau
c)unlucrtoralserviciuluiinterndeprevenireiproteciesau
d)serviciulexterndeprevenireiprotecie.
Art.86
Instruireaintroductivgeneralsefaceindividualsaungrupuridecelmult20depersoane.
Art.87
(1)Duratainstruiriiintroductivgeneraledepindedespecificulactivitiideriscurilepentrusecuritatei
sntatenmunc,precumidemsurileiactivitiledeprevenireiprotecielanivelulntreprinderii
i/saualunitii,ngeneral.
(2)Angajatorulstabileteprininstruciunipropriiduratainstruiriiintroductivgeneraleaceastanuvafi
maimicde8ore.
(3)Suntexceptatedelaprevederilealin.(2)persoaneleprevzutelaart.82,croralisevorprezenta
succintactivitile,riscurileimsuriledeprevenireiproteciedinntreprinderei/sauunitate.
Art.88
(1)ncadrulinstruiriiintroductivgeneralesevorexpune,nprincipal,urmtoareleprobleme:
a)legislaiadesecuritateisntatenmunc
b)consecineleposibilealenecunoateriiinerespectriilegislaieidesecuritateisntatenmunc
c)riscuriledeaccidentareimbolnvireprofesionalspecificeunitii
d)msurilanivelulntreprinderiii/sauunitiiprivindacordareaprimuluiajutor,stingereaincendiilori
evacuarealucrtorilor.
(2)Coninutulinstruiriiintroductivgeneraletrebuiesfienconformitatecutematicaaprobatdectre
angajator.
Art.89
(1)Instruireaintroductivgeneralsevafinalizacuverificareansuiriicunotinelorpebazdeteste.
(2)Rezultatulverificriivaficonsemnatnfiadeinstruire.
(3)Lucrtoriiprevzuilaart.83lit.a)id)nuvorputeafiangajaidacnuiaunsuitcunotinele
prezentateninstruireaintroductivgeneral.

(3) Angajatorulsevaasiguraclucrtoriidinntreprinderii/sauunitidinexterior,care
desfoar activiti n ntreprinderea i/sau unitatea proprie, au primit instruciuni
adecvate referitoare la riscurile legate de securitate i sntate n munc, pe durata
desfurriiactivitilor.
prevederidincapitolulV,sectiunea3(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927pentru
Art.20,alin.(3)dincapitolulIII,sectiunea7 []

SECTIUNEA3:Instruirealaloculdemunca
Art.90
(1)Instruirealaloculdemuncasefacedupainstruireaintroductivgeneralasiarecascopprezentarea
riscurilorpentrusecuritatesisanatatenmunca,precumsimasurilesiactivitatiledepreveniresi
protectielanivelulfiecaruilocdemunca,postdelucrusi/saufiecareifunctiiexercitate.
(2)Instruirealaloculdemuncasefacetuturorlucratorilorprevazutilaart.83,inclusivlaschimbarea
loculuidemuncancadrulntreprinderiisi/saualunitatii.
Art.91
(1)Instruirealaloculdemuncasefacedecatreconducatoruldirectalloculuidemunca,ngrupede
maximum20depersoane.
Art.92
(1)Duratainstruiriilaloculdemuncadepindederiscurilepentrusecuritatesisanatatenmunca,precum
sidemasurilesiactivitatiledepreveniresiprotectielanivelulfiecaruilocdemunca,postdelucrusi/sau
fiecareifunctiiexercitate.
(2)Duratainstruiriilaloculdemuncanuvafimaimicade8oresisestabilesteprininstructiunipropriide
catreconducatorulloculuidemuncarespectiv,mpreunacu:
a)angajatorulcaresiaasumatatributiiledindomeniulsecuritatiisisanatatiinmuncasau
b)lucratoruldesemnatsau
c)unlucratoralserviciuluiinterndepreveniresiprotectiesau
d)serviciulexterndepreveniresiprotectie.
Art.93
(1)Instruirealaloculdemuncsevaefectuapebazatematicilorntocmitedectreangajatorulcareia
asumatatribuiiledindomeniulsecuritiiisntiinmunc/lucrtoruldesemnat/serviciul
intern/serviciulexterndeprevenireiprotecieiaprobatedectreangajator,tematicicarevorfi
pstratelapersoanacareefectueazinstruirea.
(2)Instruirealaloculdemuncvacuprindecelpuinurmtoarele:
a)informaiiprivindriscuriledeaccidentareimbolnvireprofesionalspecificeloculuidemunci/sau
postuluidelucru
b)prevederileinstruciunilorpropriielaboratepentruloculdemunci/saupostuldelucru
c)msurilanivelulloculuidemunci/saupostuluidelucruprivindacordareaprimuluiajutor,stingerea
incendiilorievacuarealucrtorilor,precumincazulpericoluluigraviiminent
d)prevederialereglementrilordesecuritateisntatenmuncprivindactivitispecificealelocului
demunci/saupostuluidelucru
e)demonstraiipracticeprivindactivitateapecarepersoanarespectivovadesfuraiexerciiipractice
privindutilizareaechipamentuluiindividualdeprotecie,amijloacelordealarmare,intervenie,evacuare
ideprimajutor,aspectecaresuntobligatorii.
Art.94
ncepereaefectivaaactivitatiilapostuldelucrudecatrelucratorulinstruitsefacenumaidupaverificarea
cunostintelordecatesefulierarhicsuperiorceluicareafacutinstruireasiseconsemneazanfisade
instruireindividuala.

(4) Reprezentaniilucrtorilorcurspunderispecificendomeniulsecuritiiisntiin
muncaudreptullainstruirecorespunztoare.
prevederidincapitolulV,sectiunea4(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927pentru
Art.20,alin.(4)dincapitolulIII,sectiunea7 []

SECTIUNEA4:Instruireaperiodica
Art.95
Instruireaperiodicasefacetuturorlucratorilorprevazutilaart.83siaredreptscopremprospatareasi
actualizareacunostintelorndomeniulsecuritatiisisanatatiinmunca.
Art.96
(1)Instruireaperiodicaseefectueazadecatreconducatorulloculuidemunca.
(2)Duratainstruiriiperiodice,intervaluldintredouinstruiriiperiodicitateaverificriiinstruiriivorfi
stabiliteprininstruciuniproprii,nfunciedecondiiileloculuidemunci/saupostuluidelucru.
(21)Intervaluldintredouinstruiriperiodicenuvafimaimarede6luni.
(3)Pentrupersonalultehnicoadministrativintervaluldintredouainstruiriperiodicevafidecelmult12
luni.
(4)Verificareainstruiriiperiodicesefacedecatresefulierarhicalceluicareefectueazainstruireasiprin
sondajdecatreangajator/lucratoruldesemnat/serviciulinterndepreveniresiprotectie/serviciileexterne
depreveniresiprotectie,carevorsemnafiseledeinstruirealelucratorilor,confirmndastfelcainstruirea
afostfacutacorespunzator.
(5)Instruireaperiodicasevacompletanmodobligatoriusicudemonstratiipractice.
Art.97
Instruireaperiodicasevaefectuapebazatematicilorntocmitedecatreangajatorulcaresiaasumat
atributiiledindomeniulsecuritatiisisanatatiinmunca/lucratoruldesemnat/serviciulinterndede
preveniresiprotectie/serviciulexterndepreveniresiprotectiesiaprobatedecatreangajator,carevorfi

pastratelapersoanacareefectueazainstruirea.

Art.98

Instruireaperiodicasefacesuplimentarceleiprogramatenurmatoarelecazuri:

a)cndunlucratoralipsitpeste30dezilelucratoare

b)cndauaparutmodificarialeprevederilordesecuritatesisanatatenmuncaprivindactivitatispecifice
aleloculuidemuncasi/saupostuluidelucrusaualeinstructiunilorproprii,inclusivdatoritaevolutiei
riscurilorsauaparitieidenoiriscurinunitate

c)lareluareaactivitatiidupaaccidentdemunca

d)laexecutareaunorlucrarispeciale

e)laintroducereaunuiechipamentdemuncasauaunormodificarialeechipamentuluiexistent

f)lamodificareatehnologiilorexistentesauprocedurilordelucru

g)laintroducereaoricareinoitehnologiisauaunorproceduridelucru.

Art.99

Duratainstruiriiperiodiceprevazutelaart.98nuvafimaimicade8oresisestabilesteninstructiuni
propriidecatreconducatorulloculuidemuncarespectiv,mpreunacu:

a)angajatorulcaresiaasumatatributiiledindomeniulsecuritatiisisanatatiinmuncasau

b)lucratoruldesemnatsau

c)unlucratoralserviciuluiinterndeprotectiesipreveniresau

d)serviciulexterndeprotectiesiprevenire.

Art.100

Instruireaperiodicaprevazutalaart.98sevaefectuapebazatematicilorntocmitedecatreangajatorul
caresiaasumatatributiiledindomeniulsecuritatiisisanatatiinmunca/lucratoruldesemnat/serviciul
interndepreveniresiprotectie/serviciulexterndepreveniresiprotectiesiaprobatedecatreangajator,
carevorfipastratelapersoanacareefectueazainstruirea.

Art.21

(la data 01oct2006 Art. 21 din capitolul III, sectiunea 7 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din
Hotarirea1051/2006)
(ladata01oct2006Art.21dincapitolulIII,sectiunea7asevedeareferintedeaplicaredinArt.9dincapitolul
IIIdinHotarirea1051/2006)

(1) Instruirea prevzut la art. 20 alin. (1), (2) i (4) nu poate fi realizat pe cheltuiala
lucrtorilori/sauareprezentaniloracestora.
(2) Instruirea prevzut la art. 20 alin. (1) i (2) trebuie s se realizeze n timpul
programuluidelucru.
(3) Instruirea prevzut la art. 20 alin. (4) trebuie s se efectueze n timpul programului
delucru,fieninteriorul,fienafarantreprinderiii/sauunitii.
CAPITOLULIV: Obligaiilelucrtorilor
Art.22
Fiecare lucrtor trebuie s i desfoare activitatea, n conformitate cu pregtirea i
instruireasa,precumicuinstruciunileprimitedinparteaangajatorului,astfelnctsnu
expunlapericoldeaccidentaresaumbolnvireprofesionalattpropriapersoan,cti
alte persoane care pot fi afectate de aciunile sau omisiunile sale n timpul procesului de
munc.
Art.23
(1) n mod deosebit, n scopul realizrii obiectivelor prevzute la art. 22, lucrtorii au
urmtoareleobligaii:
a) sutilizezecorectmainile,aparatura,uneltele,substanelepericuloase,echipamentele
detransportialtemijloacedeproducie
b) s utilizeze corect echipamentul individual de protecie acordat i, dup utilizare, s l
napoiezesauslpunlaloculdestinatpentrupstrare
c) snuprocedezelascoatereadinfunciune,lamodificarea,schimbareasaunlturarea
arbitraradispozitivelordesecuritateproprii,nspecialalemainilor,aparaturii,uneltelor,
instalaiilortehniceicldirilor,isutilizezecorectacestedispozitive
d) scomuniceimediatangajatoruluii/saulucrtorilordesemnaioricesituaiedemunc
desprecareaumotiventemeiatesoconsidereunpericolpentrusecuritateaisntatea
lucrtorilor,precumioricedeficienasistemelordeprotecie
e) saduclacunotinconductoruluiloculuidemunci/sauangajatoruluiaccidentele
suferitedepropriapersoan
f) scooperezecuangajatoruli/sauculucrtoriidesemnai,atttimpctestenecesar,
pentruafaceposibilrealizareaoricrormsurisaucerinedispusedectreinspectoriide
munciinspectoriisanitari,pentruproteciasntiiisecuritiilucrtorilor
g) scoopereze,atttimpctestenecesar,cuangajatoruli/sauculucrtoriidesemnai,
pentruapermiteangajatoruluisseasigurecmediuldemuncicondiiiledelucrusunt
sigureifrriscuripentrusecuritateisntate,ndomeniulsudeactivitate

h) s i nsueasc i s respecte prevederile legislaiei din domeniul securitii i


sntiinmuncimsuriledeaplicareaacestora
i) sdearelaiilesolicitatedectreinspectoriidemunciinspectoriisanitari.
(2) Obligaiileprevzutelaalin.(1)seaplic,dupcaz,icelorlaliparticipanilaprocesul
demunc,potrivitactivitilorpecareacetialedesfoar.
CAPITOLULV: Supraveghereasntii
Art.24
(la data 17mai2007 Art. 24 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din Hotarirea
355/2007)
(la data 17mai2007 Art. 24 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din capitolul III din Hotarirea
355/2007)
(la data 01oct2006 Art. 24 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art. 22 din capitolul III din
Hotarirea1136/2006)
(la data 01oct2006 Art. 24 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din capitolul IV din Hotarirea
1049/2006)
(la data 01oct2006 Art. 24 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din anexa 2 din Hotarirea
1051/2006)
(la data 01oct2006 Art. 24 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art. 7 din capitolul II din
Hotarirea1051/2006)

Msurile prin care se asigur supravegherea corespunztoare a sntii lucrtorilor n


funcie de riscurile privind securitatea i sntatea n munc se stabilesc potrivit
reglementrilorlegale.
prevederidinArt.15dincapitolulIII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata2010
0927pentruArt.24dincapitolulV []
Art.15
(1)Activitiledeprevenireiproteciedesfurateprinmodalitileprevzutelaart.14ncadrul
ntreprinderiii/saualunitiisunturmtoarele:
1.identificareapericolelorievaluareariscurilorpentrufiecarecomponentasistemuluidemunc,
respectivexecutant,sarcindemunc,mijloacedemunc/echipamentedemuncimediuldemunc
pelocuridemunc/posturidelucru
2.elaborarea,ndeplinirea,monitorizareaiactualizareaplanuluideprevenireiprotecie
3.elaborareadeinstruciunipropriipentrucompletareai/sauaplicareareglementrilordesecuritatei
sntatenmunc,inndseamadeparticularitileactivitilorialeunitii/ntreprinderii,precumiale
locurilordemunc/posturilordelucru,idifuzareaacestoranntreprinderei/sauunitatenumaidupce
aufostaprobatedectreangajator
4.propunereaatribuiilorirspunderilorndomeniulsecuritiiisntiinmunc,cerevin
lucrtorilor,corespunztorfunciilorexercitate,careseconsemneaznfiapostului,cuaprobarea
angajatorului
5.verificareansuiriiiaplicriidectretoilucrtoriiamsurilorprevzutenplanuldeprevenirei
protecie,ainstruciunilorproprii,precumiaatribuiiloriresponsabilitilorcelerevinndomeniul
securitiiisntiinmuncstabiliteprinfiapostului
6.ntocmireaunuinecesardedocumentaiicucaractertehnicdeinformareiinstruirealucrtorilorn
domeniulsecuritiiisntiinmunc
7.elaborareatematiciipentrutoatefazeledeinstruire,stabilirea,nscris,aperiodicitiiinstruirii
adecvatepentrufiecarelocdemuncninstruciunileproprii,asigurareainformriiiinstruiriilucrtorilor
ndomeniulsecuritiiisntiinmunciverificareansuiriiiaplicriidectrelucrtoria
informaiilorprimite
8.elaborareaprogramuluideinstruiretestarelanivelulntreprinderiii/sauunitii
9.asigurareantocmiriiplanuluideaciunencazdepericolgraviiminent,conformprevederilorart.
101107,iasigurareacatoilucrtoriisfieinstruiipentruaplicarealui
10.evidenazonelorcuriscridicatispecificprevzutelaart.101107
11.stabilireazonelorcarenecesitsemnalizaredesecuritateisntatenmunc,stabilireatipuluide
semnalizarenecesariamplasareaconformprevederilorHotrriiGuvernuluinr.971/2006privind
cerineleminimepentrusemnalizareadesecuritatei/sausntatelaloculdemunc
12.evidenameseriiloriaprofesiilorprevzutedelegislaiaspecific,pentrucareestenecesar
autorizareaexercitriilor
13.evidenaposturilordelucrucarenecesitexamenemedicalesuplimentare
14.evidenaposturilordelucrucare,larecomandareamediculuidemedicinamuncii,necesittestarea
aptitudinilori/saucontrolpsihologicperiodic
15.monitorizareafuncionriisistemeloridispozitivelordeprotecie,aaparaturiidemsuricontrol,
precumiainstalaiilordeventilaresauaaltorinstalaiipentrucontrolulnoxelornmediuldemunc
16.verificareastriidefuncionareasistemelordealarmare,avertizare,semnalizaredeurgen,
precumiasistemelordesiguran
17.efectuareacontroalelorinternelalocuriledemunc,cuinformarea,nscris,aangajatoruluiasupra
deficienelorconstatateiasupramsurilorpropusepentruremediereaacestora
18.ntocmirearapoartelori/saualistelorprevzutedehotrrileGuvernuluiemisentemeiulart.51
alin.(1)lit.b)dinlege,inclusivcelereferitoarelaazbest,vibraii,zgomotiantieretemporarei
mobile
19.evidenaechipamentelordemunciurmrireacaverificrileperiodicei,dacestecazul,
ncercrileperiodicealeechipamentelordemuncsfieefectuatedepersoanecompetente,conform
prevederilordinHotrreaGuvernuluinr.1.146/2006privindcerineleminimedesecuritateisntate
pentruutilizareanmuncdectrelucrtoriaechipamentelordemunc
20.identificareaechipamentelorindividualedeprotecienecesarepentruposturiledelucrudin
ntreprindereintocmireanecesaruluidedotarealucrtorilorcuechipamentindividualdeprotecie,

conformprevederilorHotrriiGuvernuluinr.1.048/2006privindcerineleminimedesecuritatei
sntatepentruutilizareadectrelucrtoriaechipamentelorindividualedeprotecielaloculdemunc
21.urmrireantreinerii,manipulriiidepozitriiadecvateaechipamentelorindividualedeprotecieia
nlocuiriilorlatermenelestabilite,precumincelelaltesituaiiprevzutedeHotrreaGuvernuluinr.
1.048/2006
22.participarealacercetareaevenimentelorconformcompetenelorprevzutelaart.108177
23.ntocmireaevidenelorconformcompetenelorprevzutelaart.108177
24.elaborarearapoartelorprivindaccidenteledemuncsuferitedelucrtoriidinntreprinderei/sau
unitate,nconformitatecuprevederileart.12alin.(1)lit.d)dinlege
25.urmrirearealizriimsurilordispusedectreinspectoriidemunc,cuprilejulvizitelordecontroli
alcercetriievenimentelor
26.colaborareaculucrtoriii/saureprezentaniilucrtorilor,serviciileexternedeprevenireiprotecie,
mediculdemedicinamuncii,nvedereacoordonriimsurilordeprevenireiprotecie
27.colaborareaculucrtoriidesemnai/serviciileinterne/serviciileexterneai/alealtorangajatori,n
situaiancaremaimuliangajatoriidesfoaractivitateanacelailocdemunc
28.urmrireaactualizriiplanuluideavertizare,aplanuluideprotecieiprevenireiaplanuluide
evacuare
29.propunereadesanciuniistimulentepentrulucrtori,pecriteriulndepliniriiobligaiiloriatribuiilor
ndomeniulsecuritiiisntiinmunc
30.propunereadeclauzeprivindsecuritateaisntateanmunclancheiereacontractelordeprestri
deserviciicualiangajatori,inclusivlacelencheiatecuangajatoristrini
32.evidenaechipamentelor,zonareacorespunztoare,asigurarea/urmrireacaverificrilei/sau
ncercrileperiodicealeechipamentelordemuncsfieefectuatelatimpidectrepersoane
competenteorialteactivitinecesare,potrivitprevederilorHotrriiGuvernuluinr.1.058/2006privind
cerineleminimepentrumbuntireasecuritiiiproteciasntiilucrtorilorcarepotfiexpuiunui
potenialriscdatoratatmosferelorexplozive
33.alteactivitinecesare/specificeasigurriisecuritiiisntiilucrtorilorlaloculdemunc.
31.ntocmireaunuinecesardemijloacematerialepentrudesfurareaacestoractiviti.
(2)Activitilelegatedesupraveghereastriidesntatealucrtorilorsevorefectuanconformitatecu
prevederileart.24i25dinlege.
(3)Evaluareariscurilorcuprivirelasecuritateaisntateanmunclanivelulntreprinderiii/sau
unitii,inclusivpentrugrupurilesensibilelariscurispecifice,trebuierevizuit,celpuin,nurmtoarele
situaii:
a)oridecteoriintervinschimbrisaumodificrinceeaceprivetetehnologia,echipamentelede
munc,substaneleoripreparatelechimiceutilizateiamenajarealocurilordemunc/posturilorde
munc
b)dupproducereaunuieveniment
c)laconstatareaomiteriiunorriscurisaulaapariiaunorriscurinoi
d)lautilizareapostuluidelucrudectreunlucrtoraparinndgrupurilorsensibilelariscurispecifice
e)laexecutareaunorlucrrispeciale.

Art.25

(la data 01oct2006 Art. 25 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din anexa 2 din Hotarirea
1051/2006)
(la data 01oct2006 Art. 25 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art. 7 din capitolul II din
Hotarirea1051/2006)

(1) Msurile prevzute la art. 24 vor fi stabilite astfel nct fiecare lucrtor s poat
beneficiadesupraveghereasntiilaintervaleregulate.
(2) Supraveghereasntiilucrtoriloresteasiguratprinmediciidemedicinamuncii.
CAPITOLUL VI: Comunicarea, cercetarea, nregistrarea i raportarea

evenimentelor
SECIUNEA1: Evenimente

Art.26
Orice eveniment, aa cum este definit la art. 5 lit. f), va fi comunicat de ndat
angajatorului,dectreconductorulloculuidemuncsaudeoricealtpersoancareare
cunotindespreproducereaacestuia.
prevederidinArt.108dincapitolulVII,sectiunea1(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.26dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.108
(1)Oriceevenimentvaficomunicatconformprevederilorart.26siart.27alin.(1)dinlege.
(2)Dacaprintrevictimeleevenimentuluiseaflasilucratoriaialtorangajatori,evenimentulvafi
comunicatsiangajatoriloracestoradecatreangajatorullacaresaprodusevenimentul.
(3)Evenimentulprodusnconditiileprevazutelaart.30alin.(1)lit.d)sie)dinlege,dacaaavutlocn
afarantreprinderiisi/sauunitatiisinuaavutniciolegaturacuaceasta,vaficomunicatinspectoratului
teritorialdemuncaperazacaruiasaprodus,decatreoricepersoanacarearecunostintadespre
producereaevenimentului.
prevederidinArt.108dincapitolulVII,sectiunea1(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.26dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.108
(1)Oriceevenimentvaficomunicatconformprevederilorart.26siart.27alin.(1)dinlege.
(2)Dacaprintrevictimeleevenimentuluiseaflasilucratoriaialtorangajatori,evenimentulvafi
comunicatsiangajatoriloracestoradecatreangajatorullacaresaprodusevenimentul.
(3)Evenimentulprodusnconditiileprevazutelaart.30alin.(1)lit.d)sie)dinlege,dacaaavutlocn

afarantreprinderiisi/sauunitatiisinuaavutniciolegaturacuaceasta,vaficomunicatinspectoratului
teritorialdemuncaperazacaruiasaprodus,decatreoricepersoanacarearecunostintadespre
producereaevenimentului.
prevederidinArt.109dincapitolulVII,sectiunea1(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.26dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.109
Comunicareaevenimentelorvacuprindecelputinurmatoareleinformatii,conformmodeluluiprevazutn
anexanr.13:
a)denumirea/numeleangajatoruluilacaresaprodusaccidentulsi,dacaestecazul,denumirea/numele
angajatoruluilacareeste/afostangajataccidentatul
b)sediul/adresasinumaruldetelefonaleangajatorului
c)loculundesaprodusevenimentul
d)datasioralacaresaprodusevenimentul/datasioralacareadecedataccidentatul
e)numelesiprenumelevictimei
f)datelepersonalealevictimei:vrsta,stareacivila,copiinntretinere,altepersoanenntretinere,
ocupatia,vechimeanocupatiesilaloculdemunca
g)mprejurarilecaresecunoscsicauzeleprezumtive
h)consecinteleaccidentului
i)numelesifunctiapersoaneicarecomunicaevenimentul
j)datacomunicarii
k)unitateasanitaracupaturilacareafostinternataccidentatul.

ANEXANr.13:COMUNICAREAEVENIMENTELOR
FIANr.

JUDEUL

CodCAEN

LOCALITATEA

Data/Ora
producerii
Data
comunicrii

Denumireaangajatoruluilacaresaprodus
evenimentul:

Adresa

Denumireaangajatoruluilacareeste/afost
angajataccidentatul

Adresa

Loculproducerii
evenimentului

Unitateamedicallacarea
fostinternataccidentalul:

Nume

Nume

Nume

Prenume

Prenume

Prenume

Ocupaie:
Vechimenocupaie:
Vechimelaloculde
munc:Vrsta:
Stareacivil:
Copiinntreinere:
Altepersoanen
ntreinere:

Ocupaie:
Vechimenocupaie.
Vechimelaloculde
munca:Vrsta:
Stareacivil:
Copiinntreinere.
Altepersoanen
ntreinere:

Ocupaie:
Vechimenocupaie:
Vechimelaloculde
munc:Vrsta:
Stareacivil
Copiinntreinere:
Altepersoanen
ntreinere:

ACCIDENT
Colectiv

INCIDENTPERICULOS
Individual

Dincare
decedai

Telefon

VICTIME

Numele/funcia
persoaneicare
comunica:

Nr.de
victime

Telefon

ITM

Nr./Data

Invaliditate
evident

Deciziadencadrare
INV
Gr.

Deces

Descriereamprejurrilorcaresecunoscicauzeprezumtivencaresaprodusevenimentul
Consecineleaccidentului(ncazuldecesuluisevamenionadataioradecesului):

Stareacivil:
Ccstorit
Ddivorat
N
necstorit

prevederidinArt.110dincapitolulVII,sectiunea1(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.26dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.110
ncazulaccidentelordecirculatieprodusepedrumurilepublice,soldatecudecesulvictimelor,ncare
printrevictimesuntsipersoaneaflatenndeplinireaunorndatorirideserviciu,serviciilepolitieirutiere
vorcomunicaevenimentullainspectoratulteritorialdemuncadinjudetulperazacaruiasaprodus.
prevederidinArt.111dincapitolulVII,sectiunea1(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.26dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.111
(1)Angajatorulvaluamasurilenecesarepentruanusemodificastareadefaptrezultatadinproducerea
evenimentului,pnalaprimireaacorduluidinparteaorganelorcareefectueazacercetarea,cuexceptia
cazurilorncarementinereaacesteistariargeneraproducereaaltorevenimente,aragravastarea
accidentatilorsauarpunenpericolviatalucratorilorsiacelorlaltiparticipantilaprocesulmuncii.
(2)nsituatiancareestenecesarsasemodificestareadefaptrezultatadinproducereaevenimentului,
sevorface,dupaposibilitati,schitesaufotografiialeloculuiundesaprodus,sevoridentificasisevor
ridicaoriceobiectecarecontinsaupoartaourmaaevenimentuluiobiectelevorfipredateorganelor
careefectueazacercetareasivorconstituiprobencercetareaevenimentului.
(3)Pentruoricemodificareastariidefaptrezultatadinproducereaevenimentului,angajatorulsau

reprezentantulsaulegalvaconsemnapepropriaraspundere,ntrunprocesverbal,toatemodificarile
efectuatedupaproducereaevenimentului.

Art.27

(la data 01oct2006 Art. 27 din capitolul VI, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din capitolul IV din
Hotarirea1050/2006)

(1) Angajatorulareobligaiascomuniceevenimentele,dendat,dupcumurmeaz:
a) inspectoratelorteritorialedemunc,toateevenimenteleaacumsuntdefinitelaart.5
lit.f)
prevederidinArt.112dincapitolulVII,sectiunea1(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.27,alin.(1),literaA.dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.112
(1)InspectoratulteritorialdemuncaperazacaruiaaavutlocevenimentulvacomunicaInspectieiMuncii:
a)incidentulpericulos
b)evenimentulcareaavutcaurmareundeces
c)evenimentulcareaavutcaurmareunaccidentcolectiv
d)evenimentulcareaavutcaurmareunaccidenturmatdeinvaliditateevidenta
e)evenimentulcareaavutcaurmareunaccidenturmatdeinvaliditate.
f)evenimentulcareaavutcaurmaredispariiaunei/unorpersoane.
(2)Evenimenteleprevzutelaalin.(1)lit.d)ie)sevorcomunicaInspecieiMunciidupprimirea
decizieidencadrarentrungraddeinvaliditate.
(3)ComunicareacatreInspectiaMunciivacuprindeinformatiileprevazutelaart.109.

b) asigurtorului,potrivitLegiinr.346/2002privindasigurareapentruaccidentedemunc
iboliprofesionale,
cumodificrileicompletrileulterioare,evenimenteleurmatedeincapacitatetemporar
demunc,invaliditatesaudeces,laconfirmareaacestora
c) organelordeurmrirepenal,dupcaz.
(2) Oricemedic,inclusivmediculdemedicinamunciiaflatntrorelaiecontractualcu
angajatorul, conform prevederilor legale, va semnala obligatoriu suspiciunea de boal
profesionalsaulegatdeprofesiune,depistatcuprilejulprestaiilormedicale.
prevederidinArt.113dincapitolulVII,sectiunea1(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.27,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.113
(1)Lasolicitareaorganelorcareefectueazacercetareaevenimentului,unitateasanitaracareacorda
asistentamedicaladeurgentasevapronuntanscriscuprivireladiagnosticulprovizoriu,ntermende
maximum3zilelucratoaredelaprimireasolicitarii.
(2)Unitateasanitaraprevazutalaalin.(1)valuamasuripentrurecoltareaimediataaprobelorde
laborator,nvedereadeterminariialcoolemieisauastariideinfluentaaproduselororisubstantelor
stupefiantesauamedicamentelorcuefectesimilareacestora,precumsipentrurecoltareaaltorprobe
specificesolicitatedeinspectoratulteritorialdemunca,urmndsacomunicerezultatuldeterminarilor
specificentermende5zilelucratoaredelaobtinereaacestora.
(3)ncazdedecesalpersoaneiaccidentate,inspectoratulteritorialdemuncavasolicitanscrisunitatii
medicolegalecompetenteunraportpreliminardincaresareiasafaptulcadecesulafostsaunuurmarea
uneivatamariviolente,nconformitatecuprevederileOrdonanteiGuvernuluinr.1/2000privind
organizareaactivitatiisifunctionareainstitutiilordemedicinalegala,aprobatacumodificariprinLegeanr.
459/2001,republicata,silegislatieisubsecvente.
(4)Unitateamedicolegalavatransmiteraportulpreliminarinspectoratuluiteritorialdemuncan
conformitatecuprevederileOrdonanteiGuvernuluinr.1/2000,aprobatacumodificariprinLegeanr.
459/2001,republicata,sialelegislatieisubsecvente.
(5)Unitateamedicolegalavatransmiteraportuldeconstataremedicolegalantermenulprevazutlaart.
29alin.(3)dinlege.
(6)ncazulaccidentuluiurmatdeinvaliditate,unitateadeexpertizmedicalirecuperareacapacitii
demuncceaemisdeciziadencadrarentrungraddeinvaliditatevatrimiteocopiedepedecizie,n
termende5zilelucrtoaredeladataeliberriiacesteia,lainspectoratulteritorialdemuncperaza
cruiasaprodusaccidentul.

(3) Semnalareaprevzutlaalin.(2)seefectueazctreautoritateadesntatepublic
teritorialsauamunicipiuluiBucureti,dendat,laconstatareacazului.
Art.28
n cazul accidentelor de circulaie produse pe drumurile publice, n care printre victime
sunt i persoane aflate n ndeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de poliie rutier
competente vor trimite instituiilor i/sau persoanelor fizice/juridice prevzute la art. 29
alin. (1) lit. a) i b), n termen de 5 zile de la data solicitrii, un exemplar al procesului
verbaldecercetarelafaalocului.
prevederidinArt.117dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.28dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.117
(1)ncazulaccidentelordecirculaiepedrumurilepublicencaresuntimplicatepersoaneaflaten
ndeplinireandatoririlordeserviciu,serviciilepoliieirutierevortransmitecomisieinumitedeangajator,
inspectoratuluiteritorialdemuncpeteritoriulcruiaaavutlocevenimentulsauInspecieiMuncii,la

cerereaacestora,ntermende5zilelucrtoaredelasolicitare,unexemplaralprocesuluiverbalde
cercetarelafaaloculuiioricealtedocumenteexistentenecesarecercetrii,cumarfi:copiidepe
declaraii,foaiadeparcurs,ordindedeplasare,schie.
(2)ncazulaccidentelordecirculaiepedrumurilepublice,nbazadocumentelorprevzutelaalin.(1)
transmisedeorganeledepoliieiaaltordocumentedincaresrezultecvictimaseaflanndeplinirea
unorndatorirideserviciu,organelemputernicitepotrivitprevederilorlegalevorefectuacercetarea
evenimentului.
prevederidinArt.118dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.28dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.118
(1)Persoanelemputernicite,potrivitlegii,saefectuezecercetareaevenimenteloraudreptulsaia
declaratiiscrise,saprelevezesausasoliciteprelevareadeprobenecesarecercetarii,sasolicitesausa
consulteoriceacteoridocumentealeangajatorului,iaracestaesteobligatsalepunaladispozitien
conditiilelegii.
(2)nsituatiileprevazutelaalin.(1),cheltuielilenecesareprelevariisianalizariiprobelornvederea
cercetariivorfisuportatedeangajatorullacareaavutlocevenimentul.
prevederidinArt.128dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.28dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.128
Procesulverbaldecercetareaevenimentuluitrebuiesacontinaurmatoarelecapitole:
a)datancheieriiprocesuluiverbal
b)numelepersoanelorsincecalitateefectueazacercetareaevenimentului
c)perioadadetimpsiloculncaresaefectuatcercetarea
d)obiectulcercetarii
e)datasioraproduceriievenimentului
f)loculproduceriievenimentului
g)dateledeidentificareaangajatoruluilacaresaprodusevenimentul,numelereprezentantuluisau
legal
h)dateledeidentificareaaccidentatului/accidentatilor
i)descriereadetaliataalocului,echipamentuluidemunca,amprejurarilorsimoduluincaresaprodus
evenimentul
j)urmarileevenimentuluisi/sauurmarilesuferitedepersoaneleaccidentate
k)cauzaproduceriievenimentului
l)altecauzecareauconcuratlaproducereaevenimentului
m)alteconstatarifacutecuocaziacercetariievenimentului
n)persoaneleraspunzatoaredencalcareareglementarilorlegale,dincapitoleledelalit.k),I)sim)
o)sanctiunilecontraventionaleaplicate
p)propuneripentrucercetarepenala
q)caracterulaccidentului
r)angajatorulcarenregistreazaaccidentuldemuncasauincidentulpericulos
s)masuridispusepentruprevenireaaltorevenimentesimilaresipersoaneleresponsabilepentru
realizareaacestora
t)termenulderaportarelainspectoratulteritorialdemuncaprivindrealizareamasurilorprevazutelalit.
s)
u)numaruldeexemplarencaresancheiatprocesulverbaldecercetaresirepartizareaacestora
v)numelesisemnaturapersoanei/persoanelorcarea/auefectuatcercetarea
w)avizulinspectoruluisefadjunctsecuritatesisanatatenmunca
w)avizulinspectoruluiefadjunctsecuritateisntatenmunc/avizulinspectoruluigeneraldestat
adjunctsecuritateisntatenmunc

Art.29
(1) Cercetareaevenimenteloresteobligatorieiseefectueazdupcumurmeaz:
a) de ctre angajator, n cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar de
munc
prevederidinArt.116dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20111227pentruArt.29,alin.(1),literaA.dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.116
(1)Cercetareaevenimentelorcareproducincapacitatetemporarademuncaseefectueazadecatre
angajatorullacaresaprodusevenimentul.
(11)Facexcepiedelaprevederilealin.(1)cazurilencarelucrtoriiausuferitoinvaliditateevident,
cazurilencarevictimelesuntcetenistrinisaucazurilencareprintrevictimeseaflcetenistrini.
(12)ncazurileprevzutelaalin.(11)cercetareaseefectueazdectreinspectoratulteritorialdemunc
perazacruiasaprodusevenimentul.
(2)Angajatorulareobligatiasanumeascadendata,prindeciziescrisa,comisiadecercetarea
evenimentului.
(3)Comisiadecercetareaevenimentuluivaficompusdincelpuin3persoane,dintrecareopersoan
trebuiesfie,dupcaz:
a)lucrtordesemnat
b)reprezentantalserviciuluiinterndeprevenireiprotecie
c)reprezentantalserviciuluiexterndeprevenireiproteciecupregtirecorespunztoareconformart.
47lit.c).
(4)Persoanelenumitedecatreangajatorncomisiadecercetareaevenimentuluitrebuiesaaiba
pregatiretehnicacorespunzatoaresisanufieimplicatenorganizareasiconducerealoculuidemunca
undeaavutlocevenimentulsisanufiavutoresponsabilitatenproducereaevenimentului.
(5)Angajatorulcaresiaasumatatributiilendomeniulsecuritatiisisanatatiinmuncanupoateface

partedincomisiadecercetareaevenimentului,nacestcazurmndsaapelezelaserviciiexterne.
(6)Dacanevenimentsuntimplicatevictimecuangajatoridiferiti,ncomisiadecercetarenumitade
angajatorullacaresaprodusevenimentulvorfinominalizatesipersoanenumiteprindeciziescrisade
catreceilaltiangajatori.
(7)Angajatorulcareaorganizattransportulraspundepentrucercetareaaccidentuluidecirculatieprodus
pedrumurilepublice,urmatdeincapacitatetemporarademunca,curespectarea,atuncicndestecazul,
aprevederiloralin.(6).
(8)Cercetareaevenimentuluiprevazutlaart.30alin.(1)lit.d)sie)dinlege,dacaacestaaavutlocn
afarantreprinderiisi/sauunitatiiangajatoruluisinuaavutniciolegaturacuaceasta,seefectueazan
conditiilelegii.
(9)Angajatorulcarenudispunedepersonalcompetentnconformitatecualin.(4)saunuarepersonal
suficienttrebuiesaasigurecercetareaapelndlaserviciiexternedepreveniresiprotectie.

b) de ctre inspectoratele teritoriale de munc, n cazul evenimentelor care au produs


invaliditate evident sau confirmat, deces, accidente colective, incidente periculoase, n
cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar de munc lucrtorilor la
angajatoriipersoanefizice,precuminsituaiilecupersoanedatedisprute
prevederidinArt.116dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(1),literaB.dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.1161
Cercetareaevenimentelorcareaucaurmaredecesuli/sauinvaliditatealucrtorilor,precumia
incidentelorpericuloasecareseproducpeteritoriulaltorjudeedectjudeulundearesediulsocial
angajatorulsevafacedectreinspectoratulteritorialdemuncpeteritoriulcruiaaavutloc
evenimentul.
prevederidinArt.119dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(1),literaB.dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.119
(1)Pentrucercetareaevenimentelorsepotsolicitaexperisauspecialiti,cumarficeidincadrulunor
operatorieconomicicucompetenepotrivitprevederilorlegalesefectuezeexpertizetehnice,iaracetia
trebuiesrspundsolicitrii.
(2)nsituaiaprevzutlaalin.(1),expertizeletehnicentocmitevorfaceparteintegrantdindosarulde
cercetareaevenimentului.
(3)Cheltuielileaferenteefecturiiexpertizelor,precumicelenecesareanalizriiprobelorprelevatecu
ocaziacercetriisesuportdectreangajatorullacareaavutlocevenimentulsaucareseface
rspunztordeorganizareaactivitiinurmacreiasaprodusevenimentul.
prevederidinArt.120dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(1),literaB.dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.120
(1)Cercetareaevenimentuluiurmatdeincapacitatetemporardemuncsevancheiancelmult10zile
lucrtoarecalculatedeladataproducerii.
(2)Facexcepiedelaprevederilealin.(1)situaiicumarficelencareestenecesarprelevareade
probe,efectuareadeexpertize,determinridenoxe,pentrucaresepoatesolicitanscris,argumentati
nperioadaprevzutlaalin.(1),lainspectoratulteritorialdemuncperazacruiasaprodus
evenimentul,prelungireatermenuluidecercetare.
(3)Cercetareaevenimentelorcareauavutcaurmaredeces,invaliditateevident,invaliditateconfirmat
ulterior,aaccidentelorcolectivesauasituaiilordepersoanedatedisprute,precumicercetarea
incidentelorpericuloasesevorncheiancelmult15zilelucrtoaredeladataproduceriiacestora.
(4)Facexcepiedelaprevederilealin.(3)situaiicumarficelencareestenecesareliberarea
certificatuluimedicolegalsau,dupcaz,araportuluideexpertizorideconstataremedicolegal,
prelevareadeprobesauefectuareadeexpertize,pentrucareinspectoratulteritorialdemunccare
cerceteazevenimentelepoatesolicitanscris,argumentatintermen,laInspeciaMuncii,prelungirea
termenuluidecercetare.
prevederidinArt.121dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(1),literaB.dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.121
(1)ncazulaccidentuluicuincapacitatetemporardemunc,nurmacruiaaintervenitinvaliditatea
confirmatprindeciziesaudecesulvictimei,inspectoratulteritorialdemuncperazacruiasaprodus
evenimentulvacompletadosaruldecercetarentocmitladataproduceriievenimentuluiivantocmiun
nouprocesverbaldecercetarebazatpedosarulcompletat.
(2)ntocmireanouluiprocesverbaldecercetareaaccidentului,prevzutlaalin.(1),sefacencelmult
10zilelucrtoaredeladataprimiriidectreinspectoratulteritorialdemuncadecizieidencadrarentr
ungraddeinvaliditatesauacertificatuluideconstataremedicolegalori,dupcaz,araportuluide
expertizsaudeconstataremedicolegal.
(3)Invaliditateaevidentvaficercetatdectreinspectoratulteritorialdemuncperazacruiasa
produs,caevenimentcareaprodusincapacitatetemporardemunc,i,nfunciedeconsecinele
ulterioarealeevenimentului,sevaprocedaconformprevederiloralin.(1)i(2).
(4)Facexcepiedelaprevederilealin.(2)i(3)situaiilencareestenecesaradministrareadeprobe
suplimentare,cumarfiprimireadedocumente,prelevareadeprobe,efectuareadeexpertize,audierea
demartori,pentrucareinspectoratulteritorialdemuncnsrcinatcucercetareaevenimentuluipoate
solicitanscris,argumentatintermen,laInspeciaMuncii,prelungireatermenuluidecercetare.

c) dectreInspeciaMuncii,ncazulaccidentelorcolective,generatedeuneleevenimente
deosebite,precumavariilesauexploziile

d) dectreautoritiledesntatepublicteritoriale,respectivamunicipiuluiBucureti,n
cazulsuspiciunilordeboalprofesionaliabolilorlegatedeprofesiune.
prevederidinArt.114dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20061030pentruArt.29,alin.(1)dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.114
Cercetareaevenimentelorarecascopstabilireamprejurarilorsiacauzelorcareauconduslaproducerea
acestora,areglementarilorlegalencalcate,araspunderilorsiamasurilorceseimpunafiluatepentru
prevenireaproduceriialtorcazurisimilaresi,respectiv,pentrudeterminareacaracteruluiaccidentului.
Art.115
Cercetareasefaceimediatdupacomunicare,nconformitatecuprevederileart.29alin.(1)dinlege.

(2) Rezultatulcercetriievenimentuluisevaconsemnantrunprocesverbal.
prevederidinArt.122dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.122
(1)Cercetareaevenimentelorsevafinalizacuntocmireaunuidosar,carevacuprinde:
a)opisulacteloraflatendosar
b)procesulverbaldecercetare
c)notadeconstatarelafaalocului,ncheiatimediatdupproducereaevenimentuluidectre
inspectoruldemunc,ncazulevenimentelorcaresecerceteazdectreinspectoratulteritorialde
munc/InspeciaMuncii,conformcompetenelor,saudectrelucrtoruldesemnat/serviciulinternde
prevenireiprotecie,iarnabsenaacestora,deserviciulexterndeprevenireiprotecie,ncazul
evenimenteloracrorcercetareintrncompetenaangajatorului,isemnatdectreangajator,careva
cuprindeprecizrireferitoarelapoziiavictimei,existenasauinexistenaechipamentuluiindividualde
protecie,stareaechipamentelordemunc,modulncarefuncionaudispozitiveledeprotecie,nchiderea
fieideinstruireindividualprinbarareisemntur,ridicareadedocumentesauprelevareadeprobei
oricealteindiciicarepotclarificatoatecauzeleimprejurrileproduceriievenimentului
c1)notadeconstatarelafaalocului,ntocmitdealteorganedecercetareabilitateincheiatn
prezenaicuparticipareareprezentanilorinspectoratuluiteritorialdemunc,carereprezintpiesla
dosarinlocuietenotaprevzutlalit.c).Notadeconstatarenusevantocminsituaiilencarese
menineostaredepericolgraviiminentdeaccidentare,carenupermiteaccesulinspectorilordemunc
laloculevenimentului,argumentnduseacestfapt
d)schitesifotografiireferitoarelaeveniment
e)declaratiileaccidentatilor,ncazulevenimentuluiurmatdeincapacitatetemporarademuncasaude
invaliditate
f)declaratiilemartorilorsialeoricarorpersoanecarepotcontribuilaelucidareamprejurarilorsia
cauzelorrealealeproduceriievenimentului
g)copiialeactelorsidocumentelornecesarepentruelucidareamprejurarilorsiacauzelorrealeale
evenimentului
h)copiialecertificatuluiconstatatorsauoricaroralteautorizatiinbazacaroraangajatorulsidesfasoara
activitatea
i)copiialefieideidentificareafactorilorderiscprofesionalialefieideaptitudine,ntocmitepotrivit
prevederilorlegale
j)copiialecontractelorindividualedemuncaalevictimelor
k)copiialefiselordeinstruireindividualandomeniulsecuritatiisisanatatiinmuncaalevictimelorn
cazdedecesacestefisesevoranexanoriginal
l)concluziileraportuluideconstataremedicolegala,ncazulaccidentuluimortal
m)copieahotarriijudecatorestiprincaresedeclaradecesul,ncazulpersoanelordatedisparute
n)copieacertificatelordeconcediumedical,ncazulaccidentuluiurmatdeincapacitatetemporarade
munca
o)copieadecizieidencadrarentrungraddeinvaliditate,ncazulaccidentuluiurmatdeinvaliditate
p)copiialeactelor/documenteloremise/completatedeunitilesanitarecareauacordatasisten
medicalvictimelor,inclusivasistenmedicaldeurgen,dincaresrezultedataioracnd
accidentatulsaprezentatpentruconsultaie,precumidiagnosticul.
q)copieaprocesuluiverbaldecercetarelafatalocului,ncheiatdeserviciilepolitieirutiere,ncazul
accidentelordecirculatiepedrumurilepublice.
(2)Dosarulvamaicuprinde,dupacaz,oricealteactesidocumentenecesarepentruadetermina
caracterulaccidentului,cumarfi:
a)copieaautorizatiei,ncazulncarevictimadesfasuraoactivitatecarenecesitaautorizare
b)copieadiplomei,adeverinteisaucertificatuluidecalificareavictimei
c)actedeexpertizatehnica,ntocmitecuocaziacercetariievenimentului
d)actedoveditoare,emisedeorganeautorizate,dincaresasepoatastabililocul,datasioraproducerii
evenimentuluisausasepoatajustificaprezentavictimeilalocul,orasidataproduceriievenimentului
e)documentedincaresarezultecaaccidentatulndeplineandatorirideserviciu
f)corespondentacualteinstitutii/unitatinvedereaobtineriiactelorsolicitate
g)adreseledeprelungireatermenelordecercetare,nconformitatecuart.120alin.(2)si(4)
h)actulmedicalemisdeunitateasanitaracareaacordatasistentamedicaladeurgenta,dincaresa
rezultediagnosticullainternaresi/sauexternare
i)procesulverbalncheiatdupaproducereaevenimentului,nconditiileprevazutelaart.111
j)formularulpentrunregistrareaaccidentuluidemunca,denumitncontinuareFIAM,aprobatprinordin
alministruluimuncii,solidaritatiisocialesifamiliei.
prevederidinArt.123dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.123
Dosaruldecercetareaevenimentuluitrebuiesandeplineascaurmatoareleconditii:
a)fileledosaruluisafienumerotate,semnatedeinspectorulcareaefectuatcercetareasaudemembrii

comisieidecercetare,numitadeangajator,sistampilatecustampilainspectoratuluisauaangajatorului
b)numarultotaldefilecontinutdedosaruldecercetaresinumaruldefilepentrufiecaredocument
anexatladosarsafiementionatenopis
c)fiecaredocument,cuexceptiaprocesuluiverbaldecercetare,safieidentificatndosaruldecercetare
caanexa
d)paginilesispatiilealbesafiebarate
e)schitelereferitoarelaeveniment,anexateladosar,safiensotitedeexplicatii
f)fotografiilereferitoarelaevenimentsafieclaresinsotitedeexplicatii
g)formularulpentrudeclaratiesafieconformmodeluluiprevazutnanexanr.14
h)declaraiileaflateladosarsfiensoitedeformatehnoredactat,pentruaseevitaeventualele
confuziidatoratescrisuluiilizibil,certificatecafiindconformecuoriginalulisemnatedectreinspectorul
careaefectuatcercetareasaudectreunuldintremembriicomisieidecercetare.

ANEXANr.14:

Conine.....pagini
Datnfaamea/noastr,
Azi...........................................
Membrucomisiedecercetare/inspectordemunc.........................................
Posesorlegitimaienr.........../...................
Membriicomisieidecercetareaevenimentului:
DECLARAIE
Subsemnatul/Subsemnata,................................................,fiul(fiica)lui...............ial(a)
.................,nscut()nlocalitatea................................................Judeul......................................,
ladatade..............,cudomiciliulstabilnjudeul................................................,localitatea
...................................................,str.........................................................nr...........,bl.........,sc.
......,et......,ap...........,sectorul........,posesoralBI/CIseria........,nr....................,eliberat()ladata
de.......................,CNP...............................,deprofesie..................................,angajat()la
..............................................................,dindatade...........................,nfunciade
......................................................,cuprivirelaevenimentuldindatade............................,ora
.........,ceaavutlocla.........................................................................,laloculdemunc
......................................,situat
................................................................................................................................................................,i
ncareaufostimplicainumiii:
................................................................................................................................................................................
declarurmtoarele:
................................................................................................................................................................................
Semntura,
................
NOT:
Cndrndurilepentrudeclaraienusuntsuficiente,aceastasevacontinuapepaginiseparate,carevorfi
numerotateisemnatededeclarant.
prevederidinArt.124dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.124
(1)Dosaruldecercetareaevenimentelorsevantocmiastfel:
a)ntrunexemplar,pentruevenimentelecareauprodusincapacitatetemporarademuncadosarulse
pastreazanarhivaangajatoruluicarenregistreazaaccidentul
b)ntrunexemplar,pentruincidentelepericuloasedosarulsepastreazalainspectoratulteritorialde
muncacareaefectuatcercetarea
c)ndouaexemplare,pentruevenimentelecareauprodusinvaliditateconfirmataprindecizie,deces,
accidentecolectiveoriginalulsenainteazaorganelordeurmarirepenalasiunexemplarsepastreazala
inspectoratulteritorialdemuncacareaefectuatcercetarea
d)ndouaexemplare,pentruevenimentelecareauantrenatinvaliditateevidentaoriginalulsepastreaza
lainspectoratulteritorialdemuncacareaefectuatcercetareasiunexemplarsetransmiteangajatorului
carenregistreazaaccidentul
e)ntreiexemplare,pentruevenimentelecercetatedeInspectiaMunciioriginalulsenainteaza
organelordeurmarirepenala,unexemplarsepastreazalaInspectiaMunciisiunexemplarla
inspectoratulteritorialdemuncaperazacaruiasaprodusevenimentul
f)nmaimulteexemplare,pentruevenimentelecareauprodusincapacitateatemporarademunca
pentruvictimecuangajatoridiferitioriginalulsepastreazanarhivaangajatoruluicarenregistreaza
accidentulsicelelalteexemplaresepastreazadecatreceilaltiangajatori.
(2)ncazulevenimentelorcareaugenerataccidenteurmatedeincapacitatetemporarademuncasaual
incidentelorpericuloasencarefaptelecomisepotficonsiderateinfractiuni,potrivitlegii,dosarulde
cercetaresencheiendouaexemplare,originalulfiindnaintatorganuluideurmarirepenala.
prevederidinArt.125dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.125
(1)Dosaruldecercetare,ntocmitdecomisianumitadecatreangajator,senainteazapentruverificaresi
avizarelainspectoratulteritorialdemuncaperazacaruiasaprodusevenimentul,ntermende5zile
lucratoaredelafinalizareacercetarii.
(2)Inspectoratulteritorialdemuncavaanalizadosarul,vaavizasivarestituidosarulncelmult7zile
lucratoaredeladataprimirii.
(3)Dosarulvafinsotitdeavizulinspectoratuluiteritorialdemunca.
(4)ncazulncareinspectoratulteritorialdemuncconstatccercetareanuafostefectuat
corespunztor,dispunenscrismsuripentrurefacereaprocesuluiverbaldecercetarei/sau
completareadosarului,dupcaz.

(5)Comisiadecercetarevacompletadosarulivarefaceprocesulverbaldecercetarentermende5
zilelucrtoaredeladataprimiriidosarului.

(6)Dacaevenimentulurmatdeincapacitatetemporarademuncasaprodusnconditiileprevazutelaart.
124alin.(2),inspectoratulteritorialdemuncavanaintaoriginaluldosaruluidecercetarelaorganulde
urmarirepenala,imediatdupaavizare.

prevederidinArt.126dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.126
(1)Dosaruldecercetareoriginal,ntocmitdeinspectoratulteritorialdemunc,cuexcepiacazului
prevzutlaart.121alin.(3),vafinaintatnvedereaavizriilaInspeciaMuncii,ncelmult5zile
lucrtoaredelafinalizareacercetrii.
(11)DosaruldecercetarentocmitdecomisiadecercetarenumitdeInspeciaMunciiseavizeazde
ctreinspectorulgeneraldestat.
(2)Dosaruldecercetarepentrucazuldisparitieidepersoane,caurmareaunuievenimentsin
mprejuraricarendreptatescpresupunereadecesuluiacestora,vafipastratlainspectoratulteritorialde
muncacareaefectuatcercetarea,pnalaemitereahotarriijudecatorestiprincaresedeclaradecesul
persoanelordisparute,conformprevederilorlegalenvigoaredupacompletareadosarului,acestavafi
naintatnvedereaavizariilaInspectiaMuncii.
(3)InspectiaMunciiavizeazasirestituiedosareleprevazutelaalin.(1)ncelmult10zilelucratoaredela
dataprimirii.
(4)ncazulncareInspectiaMunciiconstatacacercetareanuafostefectuatacorespunzator,poate
dispunecompletareadosaruluisintocmireaunuinouprocesverbaldecercetare.
(5)Inspectoratulteritorialdemuncvantocminoulprocesverbaldecercetarei/sauvacompleta
dosarul,ntermende5zilelucrtoaredeladataprimiriidosarului,pebazaobservaiilortransmisede
InspeciaMuncii.
(6)Inspectoratulteritorialdemuncatransmitedosareledecercetareprevazutelaalin.(1)organelorde
urmarirepenala,numaidupaceaufostavizatedecatreInspectiaMuncii.
(7)Dosaruldecercetarecompletatinoulprocesverbaldecercetarentocmitncondiiilealin.(4)i(5)
vorfitransmiseorganelordeurmrirepenal.
prevederidinArt.127dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.127
(1)Dosaruldecercetarealaccidentuluidemuncacuinvaliditate,naintatorganelordeurmarirepenala,
serestituielainspectoratulteritorialdemuncacareaefectuatcercetarea,pentrucompletaresi
ntocmireaunuinouprocesverbaldecercetare,ncazulncareseproducedecesulaccidentatuluica
urmareaaccidentuluisuferit,confirmatnbazaunuiactmedicolegal.
(2)Dosarulprevazutlaalin.(1)serestituielainspectoratulteritorialdemuncantermende10zile
lucratoaredeladatasolicitariiacestuia.
(3)Completareadosaruluiprevazutlaalin.(1)sintocmireanouluiprocesverbaldecercetarea
evenimentuluisefacncelmult5zilelucratoaredelaprimireadosaruluilainspectoratulteritorialde
munca.
(4)DosarulcompletatsinoulprocesverbaldecercetarevorfinaintatenvedereaavizariilaInspectia
Muncii,carelevarestituiinspectoratuluiteritorialdemuncantermende10zilelucratoaredeladata
primirii.
(5)DupaavizareadecatreInspectiaMunciinconditiileprevazutelaart.126,dosarulvafinaintat
organelordeurmarirepenaladecatreinspectoratulteritorialdemunca.
prevederidinArt.128dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.128
Procesulverbaldecercetareaevenimentuluitrebuiesacontinaurmatoarelecapitole:
a)datancheieriiprocesuluiverbal
b)numelepersoanelorsincecalitateefectueazacercetareaevenimentului
c)perioadadetimpsiloculncaresaefectuatcercetarea
d)obiectulcercetarii
e)datasioraproduceriievenimentului
f)loculproduceriievenimentului
g)dateledeidentificareaangajatoruluilacaresaprodusevenimentul,numelereprezentantuluisau
legal
h)dateledeidentificareaaccidentatului/accidentatilor
i)descriereadetaliataalocului,echipamentuluidemunca,amprejurarilorsimoduluincaresaprodus
evenimentul
j)urmarileevenimentuluisi/sauurmarilesuferitedepersoaneleaccidentate
k)cauzaproduceriievenimentului
l)altecauzecareauconcuratlaproducereaevenimentului
m)alteconstatarifacutecuocaziacercetariievenimentului
n)persoaneleraspunzatoaredencalcareareglementarilorlegale,dincapitoleledelalit.k),I)sim)
o)sanctiunilecontraventionaleaplicate
p)propuneripentrucercetarepenala
q)caracterulaccidentului
r)angajatorulcarenregistreazaaccidentuldemuncasauincidentulpericulos
s)masuridispusepentruprevenireaaltorevenimentesimilaresipersoaneleresponsabilepentru
realizareaacestora
t)termenulderaportarelainspectoratulteritorialdemuncaprivindrealizareamasurilorprevazutelalit.
s)
u)numaruldeexemplarencaresancheiatprocesulverbaldecercetaresirepartizareaacestora
v)numelesisemnaturapersoanei/persoanelorcarea/auefectuatcercetarea

w)avizulinspectoruluiefadjunctsecuritateisntatenmunc/avizulinspectoruluigeneraldestat
adjunctsecuritateisntatenmunc
x)vizainspectoruluisef/inspectoruluigeneraldestat.
prevederidinArt.129dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.129
(1)ncapitolulprevazutlaart.128lit.b)sevorindica,deasemenea,prevederilelegalepotrivitcarora
persoanelesuntndreptatitesaefectuezecercetarea,precumsinumeleangajatoruluisialepersoanelor
careauparticipatdinparteaorganelorcompetentelaprimelecercetari.
(2)ncapitolulprevazutlaart.128lit.c)sevorindica,deasemenea,motivelepentrucaresasolicitat
prelungireatermenuluidecercetare.
(3)ncapitolulprevazutlaart.128lit.e)sevaindica,deasemenea,datadecesului,pentrucazulncare
saprodusunevenimentsiulteriorasurvenitdecesulvictimelorimplicatenacesteveniment.
(4)ncapitolulprevazutlaart.128lit.g)sevorindica,deasemenea,dateledeidentificareale
angajatorilorlacaresunt/aufostangajatevictimele,numelereprezentantilorlegaliaiangajatorilor,
numaruldocumentuluiprincaresacertificatautorizareadefunctionaredinpunctdevederealsecuritatii
sisanatatiinmunca,adresapunctuluidelucru.
(5)ncapitolulprevazutlaart.128lit.h)sevorindica,deasemenea,urmatoarele:numele,prenumele,
cetatenia,vrsta,stareacivila,numaruldecopiiminori,domiciliul,loculdemuncalacareestencadrat,
profesiadebaza,ocupatianmomentulaccidentarii,vechimeanmunca,nfunctiesaunmeseriesila
loculdemunca,dataefectuariiultimuluiinstructajndomeniulsecuritatiisisanatatiinmunca,iarpentru
persoanelecare,nmomentulaccidentarii,desfasurauoactivitatepentrucareestenecesaraautorizare,
sevafacereferiresilaaceasta.
(6)Capitolulprevazutlaart.128lit.i)vacontineurmatoarelesubcapitole:
a)descriereadetaliataaloculuiproduceriievenimentului
b)descriereadetaliataaechipamentuluidemunca
c)descriereadetaliataamprejurarilor
d)descriereadetaliataamoduluincaresaprodusevenimentul.
(7)ncapitoleleprevazutelaart.128lit.k)m)sevafacetrimiterelareglementarilelegalenvigoare
ncalcate,curedareaintegralaatextuluiacestora.
(8)Denumireacapitoluluiprevazutlaart.128lit.o)sevaschimban"Propuneripentrusanctiuni
administrativesidisciplinare",ncazulaccidentelorcercetatedecatrecomisianumitadeangajator.
(81)ncapitolulprevzutlaart.128lit.s)sevorstabilitermenedeaducerelandeplinireamsurilor
dispuse,precumipersoaneleresponsabiledendeplinireaacestora.
(9)Capitoleleprevazutelaart.128lit.w)six)sevorregasinprocesulverbaldecercetarenumaipentru
evenimentelecercetatedecatreinspectoratulteritorialdemuncasauInspectiaMuncii,conform
competentelor.
(10)ncazulaccidentelorcuITM,procesulverbaldecercetaresevancheiacucapitolulprevazutlaart.
128lit.w),carevafinumit"Vizaangajatorului".
prevederidinArt.130dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.130
nsituatiilencaredincercetarerezultacaaccidentulnuntrunesteconditiilepentruafincadratca
accidentdemunca,sevafaceaceastamentiunelacapitoleleprocesuluiverbaldecercetareprevazutela
art.128lit.q)sir)sisevordispunemasurilecaretrebuieluatedeangajatorpentruprevenireaunor
cazuriasemanatoare.
prevederidinArt.131dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.131
Comisiadecercetareaunuievenimentnumitadeangajatorpoatefacepropuneridesanctiunidisciplinare
si/sauadministrative,pecarelevamentionanprocesulverbaldecercetare.
prevederidinArt.132dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.132
(1)Procesulverbaldecercetareaunuievenimentsentocmetenmaimulteexemplare,dupcum
urmeaz:
a)ncazulaccidentuluidemuncurmatdeincapacitatetemporardemunc,pentruangajatorulcare
nregistreazaccidentul,inspectoratulteritorialdemunccareaavizatdosarul,asigurtorivictime
b)ncazulaccidentuluidemuncurmatdeincapacitatetemporardemunc,pentrulucrtoricu
angajatoridiferii,pentrufiecareangajator,inspectoratulteritorialdemunccareaavizatdosarul,
asigurtorivictime
c)ncazulaccidentuluidemuncurmatdeinvaliditate,pentruangajatorulcarenregistreazaccidentul,
organuldeurmrirepenal,inspectoratulteritorialdemunccareaefectuatcercetarea,InspeciaMuncii,
asigurtorivictime
d)ncazulaccidentuluidemuncmortal,precumincazulaccidentuluimortalnafaramuncii,pentru
angajatorulcarenregistreazaccidentul,organuldeurmrirepenal,inspectoratulteritorialdemunc
careaefectuatcercetarea,InspeciaMuncii,asigurtorifamiliilevictimelor
e)ncazulincidentuluipericulos,pentruangajatorulcarenregistreazincidentul,organeledeurmrire
penal,inspectoratulteritorialdemunccareaefectuatcercetarea,InspeciaMunciiiasigurtor.
(2)Procesulverbaldecercetarepoatefintocmitntrunnumarmaimaredeexemplare,dupacaz.
prevederidinArt.133dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea1 []

Art.133
(1)ncazulncareaccidentuldemuncasaproduslaunangajator,altuldectcelcarelnregistreaza,
unexemplardinprocesulverbaldecercetarevafitrimissiacestuia.
(2)ncazulncareangajatorullacaresenregistreazaaccidentuldemuncasiaresediul,domiciliulsau
resedintapeteritoriulaltuijudetdectcelperazacaruiasaprodusaccidentul,sevatrimiteunexemplar
dinprocesulverbaldecercetareinspectoratuluiteritorialdemuncaperazacaruiaaresediul,domiciliul
sauresedintaangajatorul.
prevederidinArt.134dincapitolulVII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.29,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea1 []
Art.134
(1)ncazulncareunlucrtorprezintuncertificatmedicalcucodaccidentdemunc,angajatorul
careiaasumatatribuiilendomeniulsecuritiiisntiinmunc/lucrtoruldesemnat/serviciul
interndeprevenireiprotecie/serviciulexterndeprevenireiprotecievasolicitaacestuiaodeclaraie
scrisprivinddata,locul,modulimprejurrilencaresaprodusevenimentulnurmacruiasa
accidentat.
(2)nbazadeclaraieiprevzutelaalin.(1)infunciededata,locul,modulimprejurrileproducerii
evenimentului,angajatorulcareiaasumatatribuiilendomeniulsecuritiiisntiin
munc/lucrtoruldesemnat/serviciulinterndeprevenireiprotecie/serviciulexterndeprevenirei
protecievacomunicaicercetaevenimentulsau,nsituaiancareevenimentulprevzutlaalin.(1)nu
aavutlocntimpulprocesuluidemuncsaunndeplinireandatoririlordeserviciuorintimpulipe
traseulnormalaldeplasriidelaloculdemuncladomiciliuiinvers,vaarhivadeclaraiaoriginal
mpreuncuocopieacertificatuluimedical.

(3) n caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, instituia


medicolegalcompetentesteobligatsnaintezeinspectoratuluiteritorialdemunc,n
termende7ziledeladatadecesului,ocopiearaportuluideconstataremedicolegal.
SECIUNEA2: Accidentedemunc
Art.30
(1) nsensulprevederilorart.5lit.g),este,deasemenea,accidentdemunc:
a) accidentul suferit de persoane aflate n vizit n ntreprindere i/sau unitate, cu
permisiuneaangajatorului
b) accidentul suferit de persoanele care ndeplinesc sarcini de stat sau de interes public,
inclusiv n cadrul unor activiti culturale, sportive, n ar sau n afara granielor rii, n
timpulidincauzandepliniriiacestorsarcini
prevederidincapitolulVII,sectiunea4(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.30,alin.(1),literaB.dincapitolulVI,sectiunea2 []

SECTIUNEA4:Comunicarea,cercetareasinregistrareaevenimentelor
produsenafaragranitelorRomniei,ncaresuntimplicatilucratoriai
unorangajatoriromni,aflatinndeplinireasarcinilordestat,deinteres
publicsauandatoririlordeserviciu
Art.143
(1)Comunicareaevenimentelorprodusenafaragranitelortarii,ncaresuntimplicatilucratoriaiunor
angajatoriromni,sefaceconformprevederilorart.108113.
(2)nsituatiaprevazutalaalin.(1)angajatorulareobligatiadeacomunicaevenimentulsimisiunii
diplomaticesauoficiuluiconsularromndintararespectiva.
(3)Oriceevenimentproduspeteritoriulaltetarincaresuntimplicatilucratoriromni,detasatisaupusi
ladispozitiedecatreangajatoriromnilaangajatoristraini,respectivutilizatoristraini,pentruefectuarea
unorlucraripeteritoriulaltuistat,secomunicaimediatdecatreangajatorulromnmisiuniidiplomatice
sauoficiuluiconsularromndintararespectiva.
(4)Angajatoriiromnicaredetaseazaoripunladispozitielucratorilaangajatoristraini,respectiv
utilizatoristraini,auobligatiasaincludancuprinsulconventiilorinternationalesicontractelorbilaterale
ncheiatecuparteneriistrainiclauzecuprivirelacomunicareaevenimentelor.
(5)Evenimentelencaresuntimplicatepersoanedincadrulmisiunilordiplomaticesaualoficiilor
consulareromne,precumsipersoanecarendeplinescsarcinidestatsaudeinterespublicnafara
granitelortariivorficomunicateMinisteruluiAfacerilorExternedinRomniadecatremisiunilediplomatice
sauoficiileconsulareromne.MinisterulAfacerilorExterneareobligatiadeacomunicaaceste
evenimenteInspectieiMuncii.
Art.144
(1)Cercetareaevenimentelorprodusenafaragranitelortariincaresuntimplicatilucratoriaiunor
angajatoriromnisevafaceconformprevederilorart.114134.
(11)ncazulevenimentelorprodusenafaragranielorriicareauavutdreptconsecinincapacitatea
temporardemuncsaudecesullucrtorilorasiguraipotrivitLegiinr.346/2002privindasigurarea
pentruaccidentedemunciboliprofesionale,republicat,dosaruldecercetarentocmitdecomisia
numitdeangajatorvacuprindedocumentelecareaufostntocmitedeorganeledecercetaredinaran
careaavutlocevenimentul,precumidocumentelemedicaledelaunitilesanitarecareauacordat
ngrijiridespecialitateaccidentatului.
(2)Lacercetareaevenimentelorprevazutelaalin.(1)poateparticipasiundelegatdinparteamisiunii
diplomaticesauoficiuluiconsularromndintararespectiva.
(3)Cercetareaevenimentelorncaresuntimplicatepersoanedincadrulmisiunilordiplomaticesau
oficiilorconsulare,precumsipersoanecarendeplinescsarcinidestatsaudeinterespublicnafara

granitelortariisefacedecatreMinisterulAfacerilorExterne.

(4)ncazulevenimentelormentionatelaalin.(1)si(3),careauprodusinvaliditateconfirmataprin
decizie,deces,accidentecolective,inclusivncazulpersoanelordisparutesincazulincidentului
periculos,InspectiaMunciipoatedelegareprezentanticaresaefectuezecercetarealafatalocului.

(5)nsituatiaprevazutalaalin.(4),cercetareasevafinalizadecatreInspectiaMunciisau,dupacaz,
inspectoratulteritorialdemuncaperazacaruiasiaresediul,domiciliulsauresedintaangajatorul.

Art.145

(1)Dentocmireadosarelordecercetareaevenimentelorurmatedeincapacitatetemporardemunc
rspundeangajatorulcareancheiatcontractulcupartenerulstrin,ncazulefecturiidelucrricu
personalromn,i,respectiv,MinisterulAfacerilorExterne,ncazulaccidentelorsuferitedeangajaii
misiunilordiplomaticesauaioficiilorconsulareromneidepersoanelecarendeplinescsarcinidestat
saudeinterespublicnafaragranielorRomniei,aflainndeplinireandatoririlordeserviciu.

(2)Dentocmireadosarelordecercetareaevenimentelorurmatedeinvaliditatesaudecesrspunde
inspectoratulteritorialdemuncperazacruiaiaresediulsocialangajatorullacareeraangajat
victima.

(3)Dosaruldecercetarevacuprindeacteleprevzutelaart.122isevacompletacu:

a)copiialeoriginalelordocumentelordecercetareemisedeorganelecompetentedinarapeteritoriul
creiasaprodusevenimentul,copiialedocumentelormedicaledelaunitilesanitarecareauacordat
ngrijiridespecialitatevictimei,precumitraducereaacestoranlimbaromn

b)copieacontractuluincheiatcupartenerulstrin,dincaresrezultecineancheiatcontractul,obiectul
contractului,cefeldelucrriseexecut,pecedurat,loculundeseexecutlucrrilerespective,clauzele
privindsecuritateaisntateanmunc,modulncaresefaccomunicareaicercetareaevenimentelor
inregistrareaaccidentelordemunc.

(4)Documenteleprevzutelaalin.(3)vorfipuseladispoziiaorganuluidecercetaredectreangajatorul
lacareeraangajatvictima.

(5)Pentrudocumenteleprevzutelaalin.(3),cheltuielilenecesaretraduceriinlimbaromnvorfi
suportatedeangajatorullacareaavutlocevenimentul.

Art.146

nregistrareasievidentaaccidentelordemuncasiaincidentelorpericuloasesefacdecatreangajatorul
romn,conformprevederilorart.143145.

c) accidentul survenit n cadrul activitilor culturalsportive organizate, n timpul i din


cauzandepliniriiacestoractiviti
d) accidentul suferit de orice persoan, ca urmare a unei aciuni ntreprinse din proprie
iniiativpentrusalvareadevieiomeneti
e) accidentul suferit de orice persoan, ca urmare a unei aciuni ntreprinse din proprie
iniiativ pentru prevenirea ori nlturarea unui pericol care amenin avutul public i
privat
f) accidentulcauzatdeactiviticarenuaulegturcuprocesulmuncii,dacseproduce
lasediulpersoaneijuridicesaulaadresapersoaneifizice,ncalitatedeangajator,orinalt
loc de munc organizat de acetia, n timpul programului de munc, i nu se datoreaz
culpeiexclusiveaaccidentatului
g) accidentul de traseu, dac deplasarea sa fcut n timpul i pe traseul normal de la
domiciliullucrtoruluilaloculdemuncorganizatdeangajatoriinvers
h) accidentul suferit n timpul deplasrii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa
persoanei fizice la locul de munc sau de la un loc de munc la altul, pentru ndeplinirea
uneisarcinidemunc
i) accidentul suferit n timpul deplasrii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa
persoaneifizicelacareestencadratvictima,oridelaoricealtlocdemuncorganizatde
acestea,laoaltpersoanjuridicsaufizic,pentrundeplinireasarcinilordemunc,pe
duratanormaldedeplasare
j) accidentul suferit nainte sau dup ncetarea lucrului, dac victima prelua sau preda
uneltele de lucru, locul de munc, utilajul ori materialele, dac schimba mbrcmintea
personal, echipamentul individual de protecie sau orice alt echipament pus la dispoziie
deangajator,dacseaflanbaieorinspltorsaudacsedeplasadelaloculdemunc
laieireadinntreprinderesauunitateiinvers
k) accidentul suferit n timpul pauzelor regulamentare, dac acesta a avut loc n locuri
organizatedeangajator,precumintimpulipetraseulnormalspreidelaacestelocuri
l) accidentul suferit de lucrtori ai angajatorilor romni sau de persoane fizice romne,
delegai pentru ndeplinirea ndatoririlor de serviciu n afara granielor rii, pe durata i
traseulprevzutendocumentuldedeplasare
prevederidincapitolulVII,sectiunea4(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.30,alin.(1),literaL.dincapitolulVI,sectiunea2 []

SECTIUNEA4:Comunicarea,cercetareasinregistrareaevenimentelor
produsenafaragranitelorRomniei,ncaresuntimplicatilucratoriai

unorangajatoriromni,aflatinndeplinireasarcinilordestat,deinteres
publicsauandatoririlordeserviciu
Art.143
(1)Comunicareaevenimentelorprodusenafaragranitelortarii,ncaresuntimplicatilucratoriaiunor
angajatoriromni,sefaceconformprevederilorart.108113.
(2)nsituatiaprevazutalaalin.(1)angajatorulareobligatiadeacomunicaevenimentulsimisiunii
diplomaticesauoficiuluiconsularromndintararespectiva.
(3)Oriceevenimentproduspeteritoriulaltetarincaresuntimplicatilucratoriromni,detasatisaupusi
ladispozitiedecatreangajatoriromnilaangajatoristraini,respectivutilizatoristraini,pentruefectuarea
unorlucraripeteritoriulaltuistat,secomunicaimediatdecatreangajatorulromnmisiuniidiplomatice
sauoficiuluiconsularromndintararespectiva.
(4)Angajatoriiromnicaredetaseazaoripunladispozitielucratorilaangajatoristraini,respectiv
utilizatoristraini,auobligatiasaincludancuprinsulconventiilorinternationalesicontractelorbilaterale
ncheiatecuparteneriistrainiclauzecuprivirelacomunicareaevenimentelor.
(5)Evenimentelencaresuntimplicatepersoanedincadrulmisiunilordiplomaticesaualoficiilor
consulareromne,precumsipersoanecarendeplinescsarcinidestatsaudeinterespublicnafara
granitelortariivorficomunicateMinisteruluiAfacerilorExternedinRomniadecatremisiunilediplomatice
sauoficiileconsulareromne.MinisterulAfacerilorExterneareobligatiadeacomunicaaceste
evenimenteInspectieiMuncii.
Art.144
(1)Cercetareaevenimentelorprodusenafaragranitelortariincaresuntimplicatilucratoriaiunor
angajatoriromnisevafaceconformprevederilorart.114134.
(11)ncazulevenimentelorprodusenafaragranielorriicareauavutdreptconsecinincapacitatea
temporardemuncsaudecesullucrtorilorasiguraipotrivitLegiinr.346/2002privindasigurarea
pentruaccidentedemunciboliprofesionale,republicat,dosaruldecercetarentocmitdecomisia
numitdeangajatorvacuprindedocumentelecareaufostntocmitedeorganeledecercetaredinaran
careaavutlocevenimentul,precumidocumentelemedicaledelaunitilesanitarecareauacordat
ngrijiridespecialitateaccidentatului.
(2)Lacercetareaevenimentelorprevazutelaalin.(1)poateparticipasiundelegatdinparteamisiunii
diplomaticesauoficiuluiconsularromndintararespectiva.
(3)Cercetareaevenimentelorncaresuntimplicatepersoanedincadrulmisiunilordiplomaticesau
oficiilorconsulare,precumsipersoanecarendeplinescsarcinidestatsaudeinterespublicnafara
granitelortariisefacedecatreMinisterulAfacerilorExterne.
(4)ncazulevenimentelormentionatelaalin.(1)si(3),careauprodusinvaliditateconfirmataprin
decizie,deces,accidentecolective,inclusivncazulpersoanelordisparutesincazulincidentului
periculos,InspectiaMunciipoatedelegareprezentanticaresaefectuezecercetarealafatalocului.
(5)nsituatiaprevazutalaalin.(4),cercetareasevafinalizadecatreInspectiaMunciisau,dupacaz,
inspectoratulteritorialdemuncaperazacaruiasiaresediul,domiciliulsauresedintaangajatorul.
Art.145
(1)Dentocmireadosarelordecercetareaevenimentelorurmatedeincapacitatetemporardemunc
rspundeangajatorulcareancheiatcontractulcupartenerulstrin,ncazulefecturiidelucrricu
personalromn,i,respectiv,MinisterulAfacerilorExterne,ncazulaccidentelorsuferitedeangajaii
misiunilordiplomaticesauaioficiilorconsulareromneidepersoanelecarendeplinescsarcinidestat
saudeinterespublicnafaragranielorRomniei,aflainndeplinireandatoririlordeserviciu.
(2)Dentocmireadosarelordecercetareaevenimentelorurmatedeinvaliditatesaudecesrspunde
inspectoratulteritorialdemuncperazacruiaiaresediulsocialangajatorullacareeraangajat
victima.
(3)Dosaruldecercetarevacuprindeacteleprevzutelaart.122isevacompletacu:
a)copiialeoriginalelordocumentelordecercetareemisedeorganelecompetentedinarapeteritoriul
creiasaprodusevenimentul,copiialedocumentelormedicaledelaunitilesanitarecareauacordat
ngrijiridespecialitatevictimei,precumitraducereaacestoranlimbaromn
b)copieacontractuluincheiatcupartenerulstrin,dincaresrezultecineancheiatcontractul,obiectul
contractului,cefeldelucrriseexecut,pecedurat,loculundeseexecutlucrrilerespective,clauzele
privindsecuritateaisntateanmunc,modulncaresefaccomunicareaicercetareaevenimentelor
inregistrareaaccidentelordemunc.
(4)Documenteleprevzutelaalin.(3)vorfipuseladispoziiaorganuluidecercetaredectreangajatorul
lacareeraangajatvictima.
(5)Pentrudocumenteleprevzutelaalin.(3),cheltuielilenecesaretraduceriinlimbaromnvorfi
suportatedeangajatorullacareaavutlocevenimentul.
Art.146
nregistrareasievidentaaccidentelordemuncasiaincidentelorpericuloasesefacdecatreangajatorul
romn,conformprevederilorart.143145.

m) accidentul suferit de personalul romn care efectueaz lucrri i servicii pe teritoriul


altorri,nbazaunorcontracte,conveniisaunaltecondiiiprevzutedelege,ncheiate
de persoane juridice romne cu parteneri strini, n timpul i din cauza ndeplinirii
ndatoririlordeserviciu
n) accidentulsuferitdeceicareurmeazcursuridecalificare,recalificaresauperfecionare
apregtiriiprofesionale,ntimpulidincauzaefecturiiactivitiloraferentestagiuluide
practic
o) accidentul determinat de fenomene sau calamiti naturale, cum ar fi furtun, viscol,
cutremur, inundaie, alunecri de teren, trsnet (electrocutare), dac victima se afla n
timpulprocesuluidemuncsaunndeplinireandatoririlordeserviciu

p) dispariia unei persoane, n condiiile unui accident de munc i n mprejurri care


ndreptescpresupunereadecesuluiacesteia
prevederidinArt.138dincapitolulVII,sectiunea3(NormeMetodologicedin2006)ladata
20061030pentruArt.30,alin.(1),literaP.dincapitolulVI,sectiunea2 []
Art.138
(1)Disparitiauneipersoanenconditiileunuiaccidentdemuncasinmprejuraricarendreptatesc
presupunereadecesuluiacesteiasenregistreazacaaccidentmortal,duparamnereadefinitivasi
irevocabilaahotarriijudecatoresti,conformprevederilorlegale,princareestedeclaratdecesul.
(2)Dataproduceriiaccidentuluidemuncamortal,prevazutlaalin.(1),estedatanscrisanhotarrea
judecatoreascacafiinddatadecesului.
(3)Angajatorullacareafostangajatapersoanadisparutavacomunica,imediat,numarulsidata
hotarriijudecatorestilainspectoratulteritorialdemunca.

q) accidentulsuferitdeopersoanaflatnndeplinireaatribuiilordeserviciu,caurmarea
uneiagresiuni.
prevederidinArt.136dincapitolulVII,sectiunea3(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.30,alin.(1)dincapitolulVI,sectiunea2 []
Art.136
(1)Accidentuldemuncaprodusntimpulprestariiunorserviciipebazadecontract,comandasaualte
formelegalencheiatenntreprindereasi/sauunitateaunuiangajator,altadectcealacareeste
ncadratavictima,senregistreazapotrivitclauzelorprevazutenacestsensndocumentelencheiate.
(2)nsituaiancaredocumentulncheiatnuprevedeclauzenacestsens,clauzelenusuntsuficientde
acoperitoarepentrutoatesituaiilesauclauzelesuntcontrareprevederilorprezentelornorme
metodologice,accidentuldemuncsenregistreazdectreangajatorulcare,nurmacercetrii,afost
gsitrspunztordeproducereaaccidentului.
(3)Accidentuldemuncaprodusntimpulprestariiunorserviciipebazadecomanda,ladomiciliul
clientului,senregistreazadecatreangajatorullacareeste/afostangajatavictima.
(4)Accidentuldemuncsuferitdeopersoanaflatnndeplinireandatoririlordeserviciun
ntreprindereai/sauunitateaaltuiangajatorsenregistreazdectreangajatorulcare,nurma
cercetrii,afostgsitrspunztordeproducereaaccidentului.
(5)Accidentuldemuncsuferitntimpulstagiuluidepracticprofesionaldectreelevi,studeni,ucenici
iomerinperioadadereconversieprofesionalsenregistreazdectreangajatorullacarese
efectueazpractica/reconversiaprofesional.
(6)Accidentuldemuncasuferitdeopersoanancadrulactivitatilorculturalsportive,ntimpulsidin
cauzandepliniriiacestoractivitati,senregistreazadecatreinstitutiasauangajatorulcareaorganizat
actiunearespectiva.
(7)Accidentuldemuncaproduscaurmareauneiactiunintreprinsedeopersoana,dinproprieinitiativa,
pentrusalvareadevietiomenestisaupentruprevenireaorinlaturareaunuipericolgravsiiminentce
amenintaavutulpublicsauprivatdinntreprindereasi/sauunitateaunuiangajator,senregistreazade
catreangajatorullacaresaprodusaccidentul.
(8)ncazulaccidentuluidemuncproduscaurmareauneiaciunintreprinsedeopersoan,dinproprie
iniiativ,pentrusalvareadevieiomenetisaupentruprevenireaorinlturareaunuipericolgravi
iminentceameninavutulpublicsauprivatnafarantreprinderiii/sauunitiiunuiangajatoricarenu
areniciolegturcuacesta,nregistrareasefacencondiiileprevzutedelege.
(9)Accidentuldemuncdetraseusenregistreazdectreangajatorullacareesteangajatvictima
sau,dupcaz,deangajatorulcare,nurmacercetrii,afostgsitrspunztordeproducerea
accidentului.
(10)Accidentuldemuncdecirculaiesenregistreazdectreangajatorullacareesteangajatvictima
sau,dupcaz,deangajatorulcare,nurmacercetrii,afostgsitrspunztordeproducerea
accidentului.
(11)Accidentuldemuncprodusnafarantreprinderiii/sauunitiicaurmareaneluriiunormsuride
securitatedectreunaltangajatorsenregistreazdectreangajatorulcare,nurmacercetrii,afost
gsitrspunztordeproducereaaccidentului.
(12)Accidentuldemuncasuferitdensotitoriidencarcaturi,personaluldepostadelavagoaneleC.F.R.,
angajatiaiunorangajatoricare,potrivitlegii,suntobligatisadelegensotitoripentruastfeldencarcaturi,
pemijloacedetransportcenuleapartin,sevanregistradecatreangajatorulraspunzatorde
organizareaactivitatiicareaavutcaurmareproducereaaccidentuluisau,dupacaz,nconditiileclauzelor
prevazutendocumentelencheiate.
prevederidinArt.137dincapitolulVII,sectiunea3(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.30,alin.(1)dincapitolulVI,sectiunea2 []
Art.137
Pentruunelesituatiineprevazutenprezentelereglementari,cuprivirelanregistrareaaccidentelorde
munca,inspectoratulteritorialdemuncasauInspectiaMunciivastabilimoduldenregistrarea
accidentuluincauza.

(2) nsituaiilemenionatelaalin.(1)lit.g),h),i)iI),deplasareatrebuiessefacfr
abateri nejustificate de la traseul normal i, de asemenea, transportul s se fac n
condiiileprevzutedereglementriledesecuritateisntatenmuncsaudecirculaie
nvigoare.
prevederidincapitolulVII,sectiunea5(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.30dincapitolulVI,sectiunea2 []

SECTIUNEA5:Comunicareasicercetareaevenimentelorprodusepe
teritoriulRomnieincaresuntimplicaticetatenistrainiaflatin
ndeplinireaatributiilordeserviciu
Art.147
(1)OriceevenimentproduspeteritoriulRomniei,ncaresuntimplicaticetatenistrainiaflatin
ndeplinireaatributiilordeserviciu,vaficomunicatimediatlainspectoratulteritorialdemuncaperaza
caruiaaavutloc,decatreangajatorsaudecatreoricealtapersoanacarearecunostintadespre
eveniment.
(2)Inspectoratulteritorialdemuncacareaprimitcomunicareavanstiintamisiuneadiplomaticasau
consulatultariidincareprovinepersoanaaccidentata,prinintermediulInspectieiMuncii.
Art.148
(1)Cercetareaunorastfeldeevenimentesefacedecatreinspectoratulteritorialdemuncaperaza
caruiaauavutloc,mpreunacucelelalteorganecompetente,precumsicureprezentantiaiangajatorului
strainimplicatnevenimentsaudecatreInspectiaMuncii,conformart.29alin.(1)lit.c)dinlege.
(2)Lacercetarepoateparticipaunreprezentantalmisiuniidiplomaticesaualconsulatuluitariirespective.
(3)Termenuldecercetareestecelprevazutlaart.120.
(4)Dosaruldecercetarevacuprindeacteleprevazutelaart.122.
(5)Dosaruldecercetaresevantocmiastfel:
a)ntrunexemplar,pentruevenimentelecareauprodusincapacitatetemporardemuncsaucaresunt
accidenteuoaredosarulsepstreaznarhivainspectoratuluiteritorialdemunccareacercetat
evenimentul
b)ndouexemplare,pentruevenimentelecareauprodusdeces,accidentecolectiveoriginalulse
nainteazorganelordeurmrirepenaliunexemplarsepstreazlainspectoratulteritorialdemunc
careaefectuatcercetarea
c)n3exemplare,pentruevenimentelecercetatedeInspeciaMunciioriginalulsenainteazorganelor
deurmrirepenal,unexemplarsepstreazlaInspeciaMunciiiunexemplarlainspectoratulteritorial
demuncperazacruiasaprodusevenimentul
d)nmaimulteexemplare,pentruevenimentelecareauprodusincapacitatetemporardemuncpentru
victimecuangajatoridiferiioriginalulsepstreaznarhivainspectoratuluiteritorialdemunccarea
efectuatcercetarea.
(6)Dosaruldecercetarentocmitconformprevederiloralin.(5)lit.a)ib)vafitransmisInspecieiMuncii
ncondiiileprevzutelaart.126alin.(1).
(7)Ocopieadosaruluioriginalsevatransmitemisiuniidiplomaticesauconsulatuluiriideundeprovine
accidentatuldectreinspectoratulteritorialdemunccareaefectuatcercetareasau,dupcaz,dectre
InspeciaMuncii.

Art.31
Accidenteledemuncseclasific,nraportcuurmrileproduseicunumrulpersoanelor
accidentate,n:
a) accidente care produc incapacitate temporar de munc de cel puin 3 zile
calendaristice
(ladata01ian2007Art.31,literaA.dincapitolulVI,sectiunea2asevedeareferintedeaplicaredinanexa2
dinOrdinul3/2007)
(ladata01ian2007Art.31,literaA.dincapitolulVI,sectiunea2asevedeareferintedeaplicaredinArt.3din
Ordinul3/2007)
prevederidinArt.176dincapitolulVII,sectiunea11(NormeMetodologicedin2006)ladata
20061030pentruArt.31,literaA.dincapitolulVI,sectiunea2 []
Art.176
(1)Victimelesaufamiliavictimelorunuievenimenturmatdeincapacitatetemporarademunca,
invaliditatesaudecesaudreptulsasesizezesausaseinformezelainspectoratulteritorialdemuncape
razacaruiaaavutlocaccidentul.
(2)Dacanurmainvestigatiilorrezultacasuntntruniteconditiileunuiaccidentdemunca,inspectoratul
teritorialdemuncavaluamasuripentruefectuareacercetariinconformitatecuprevederileprezentelor
normemetodologice.
(3)nsituatiileprevazutelaalin.(1),inspectoratulteritorialdemuncavaraspundesesizarilorconform
prevederilorlegalesauvaelibera,lacerere,ocopieaprocesuluiverbaldecercetareaevenimentului.

b) accidentecareproducinvaliditate
prevederidinArt.139dincapitolulVII,sectiunea3(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.31,literaB.dincapitolulVI,sectiunea2 []
Art.139
Accidentuldemuncacuinvaliditatesevanregistrapebazaprocesuluiverbaldecercetarentocmitde
inspectoratulteritorialdemunca.
prevederidinArt.140dincapitolulVII,sectiunea3(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.31,literaB.dincapitolulVI,sectiunea2 []
Art.140
(1)nbazaprocesuluiverbaldecercetarentocmitdepersoanelemputerniciteprinlege,angajatorulla
caresenregistreazaaccidentulvacompletaFIAM.
(2)FIAMsecompleteazapentrufiecarepersoanaaccidentatancte4exemplarecaresenainteazaspre
avizaredupacumurmeaza:
a)inspectoratuluiteritorialdemuncacareaavizatdosaruldecercetarentocmitdecomisiaangajatorului,
ntermende3zilelucratoaredelaprimireaavizului
b)inspectoratuluiteritorialdemuncacareaefectuatcercetarea,ntermende3zilelucratoaredela

primireaprocesuluiverbaldecercetare.

(3)VerificareasiavizareaFIAMdecatreinspectoratulteritorialdemuncasefacntermende5zile
lucratoaredelaprimireaformularului.

(4)AngajatorullacaresenregistreazaaccidentulanexeazaFIAMladosarulsaulaprocesulverbalde
cercetaresidistribuiecelelalteexemplarelapersoanaaccidentata,inspectoratulteritorialdemuncasi
asiguratorulperazacaruiasiaresediulsocial,domiciliulsauresedinta.

(5)ncazulncarevictimaunuiaccidentdemuncaafostpropusapentrupensionareodatacuemiterea
decizieidencadrarentrogrupadeinvaliditate,sevacompletaunexemplarFIAMcaresevaanexala
dosaruldepensionarecevafinaintatunitatiideexpertizamedicalasirecuperareacapacitatiidemunca.

(6)Angajatorulareobligaiadeaanunancheiereaperioadeideincapacitatetemporardemuncla
inspectoratulteritorialdemunclacareanaintatFIAM,ntermende5zilelucrtoaredelancheierea
perioadeideincapacitatetemporardemunc.

(7)ncazulncareangajatoruliancetatactivitatea,accidentelesuferitedelucrtoriiacestuiavorfi
nregistratencontullui,iarcompletareaFIAMvafiefectuatdeinspectoratulteritorialdemuncperaza
cruiaangajatorulidesfuraactivitatea.

c) accidentemortale
d) accidente colective, cnd sunt accidentate cel puin 3 persoane n acelai timp i din
aceeaicauz.
Art.32
(ladata01ian2007Art.32dincapitolulVI,sectiunea2asevedeareferintedeaplicaredinArt.3dinOrdinul
3/2007)
(la data 01ian2007 Art. 32 din capitolul VI, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din anexa 1 din
Ordinul3/2007)

(1) nregistrareaaccidentuluidemuncsefacepebazaprocesuluiverbaldecercetare.
prevederidinArt.135dincapitolulVII,sectiunea3(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.32,alin.(1)dincapitolulVI,sectiunea2 []
Art.135
(1)nregistrareaaccidentelordemunciaincidentelorpericuloasesefacenregistreledeeviden
prevzutelaart.141i142,nbazaprocesuluiverbaldecercetare.
(2)Accidentuldemuncsenregistreazdectreangajatorullacareesteangajatvictima,cuexcepia
situaiilorprevzutelaart.136.
(3)Accidenteledemuncproduselasediilesecundareaflateperazaaltuijudedectcelundeeste
declaratsediulsocialsevornregistralasediulsocial,cuexcepiacazuluincaresediulsecundarare
personalitatejuridic.

(2) Accidentul de munc nregistrat de angajator se raporteaz de ctre acesta la


inspectoratulteritorialdemunc,precumilaasigurtor,potrivitlegii.
prevederidinArt.141dincapitolulVII,sectiunea3(NormeMetodologicedin2006)ladata
20061030pentruArt.32,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea2 []
Art.141
(1)Angajatorulvatineevidentaevenimentelorn:
a)Registrulunicdeevidentaaaccidentatilornmunca,conformmodeluluiprevazutnanexanr.15
b)Registrulunicdeevidentaaincidentelorpericuloase,conformmodeluluiprevazutnanexanr.16
c)Registrulunicdeevidentaaaccidentelorusoare,conformmodeluluiprevazutnanexanr.17
d)Registrulunicdeevidentaaaccidentatilornmuncaceaucaurmareincapacitatedemuncamaimare
de3ziledelucru,conformmodeluluiprevazutnanexanr.18.
(2)nregistrulprevazutlaalin.(1)lit.d)sevatineevidentaaccidentatilornmuncapentrucareperioada
deincapacitatetemporarademuncaestedeminimum4ziledelucru,faraaluancalculziuaproducerii
accidentului.
(3)Registreledeevidentatrebuiesafieactualizate.
Art.142
(1)nbazaFIAMsiaproceselorverbaledecercetareaincidentelorpericuloase,inspectoratulteritorial
demuncavatineevidentatuturoraccidentelordemuncasiaincidentelorpericuloasenregistratede
angajatoriicareausediul,domiciliulsauresedintapeteritoriuljudetuluirespectiv.
(2)Inspectoratulteritorialdemuncavatineevidentan:
a)Registrulunicdeevidentaaaccidentatilornmunca
b)Registrulunicdeevidentaaincidentelorpericuloase
c)Registrulunicdeevidentaaaccidentatilornmuncaceaucaurmareincapacitatedemuncamaimare
de3ziledelucru.
prevederidinanexa15(NormeMetodologicedin2006)ladata20061030pentruArt.32,alin.(
2)dincapitolulVI,sectiunea2 []

Anexanr.15:
REGISTRULUNICDEEVIDENTAAACCIDENTATILORNMUNCANNTREPRINDEREA/UNITATEA...............

Nr. NUMELESl DATE


LOCULDE
LOCUL ACTIVITATEA MPREJU EFECTELE
DATA/ORA
crt. PRENUMELE PERSONALE
MUNCaAL
UNDE ECONOMICA RARILE
ACCI
ACCIDENTARIIPRIN
INVALID
ACCIDEN vrsta
VICTIMI(sectie,
SA
NCARESA CAUZELE DENTELOR
DATA
Nr.DATA
TATILOR stare
atelieretc)
PRODUS ACCIDENTAT ACCIDEN ASUPRA ITM DECES
COMUNICARII DECIZIEI
civila
ACCI
VICTIMA
TARII
ORGANIS
LA
GRAD
ocupatie
DENTUL (CodCAEN)
MULUI
INSPECTORAT
INV.
vechime
UMAN
T:Transmis
n

ocupatie
vechime
lalocde
munca

P:Primit
(numele
persoanei)
3

10

11

Anexanr.16:
REGISTRULUNICDEEVIDENTAAINCIDENTELORPERICULOASENNTREPRINDEREA/UNITATEA...........
Nr.
crt.

DESCRIEREA LOCULUNDES ACTIVITATEA MPREJURAREA


DATA
MASURIREALIZATEPENTRU
INCIDENTULUI
APRODUS
ECONOMICAN
CAUZELE
TRANSMITERII PREVENIREAUNORCAZURI
INCIDENTUL
CARESA
INCIDENTULUI OPERATIVELA
SIMILARE
(sectie,atelier,
PRODUS
INSPECTORAT
etc.)
INCIDENTUL
T:TransmisP:
(CodCAEN)
Primit(numele
persoanei)

Anexanr.17:
REGISTRULUNICDEEVIDENTAAACCIDENTELORUSOARENNTREPRINDEREA/UNITATEA........
Nr. NUMELEsi DATE
LOCUL
LOCUL
ACTIVITATEA MPRE EFECTELE
DATA
FELUL
OBS.
crt. PRENUMELE PERSONALE
DE
UNDESA ECONOMICA JURAREA ACCIDEN
ORA
ACCIDENTULUI
ACCIDEN vrsta
MUNCA
PRODUS
NCARESA CAUZELE
TARII
ACCIDEN
CU
CU
TATILOR stare
AL
ACCIDENTUL ACCIDENTAT
ACCI
ASUPRA
TARII
INCAPA INCAPA
civila
VICTIMEI
VICTIMA
DENTARII ORGANIS
CITATE CITATE
ocupatie (sectie,
(CodCAEN
MULUI
DE
DE
vechime
atelier
UMAN
MUNCA MUNCA
n
etc.)
(nr.
(mai
ocupatie
zile,dar

vechime
lalocde
munca

mai
putin
de3)
3

putin
deozi)

10

11

Anexanr.18:
REGISTRULUNICDEEVIDENTAAACCIDENTATILORNMUNCACEAUCAURMAREINCAPACITATEDE
MUNCAMAIMAREDE3ZILEDELUCRUNNTREPRINDEREA/UNITATEA...........
Nr. NUMELESl
DATE
LOCUL LOCUL ACTIVITATEA MPRE
EFECTELE
DATA/
DATATERMINARII
crt. PRENUMELE PERSONALE
DE
UNDE ECONOMICA JURARE ACCIDENTELOR
ORA
INCAPACITATIIDEMUNCA
ACCIDEN
vrsta
MUNCA
SA
NCARESA CAUZELE
ASUPRA
ACCIDEN
PRIN
TATILOR
stare
AL
PRODUS ACCIDENTAT ACCIDEN
ORGANIS
TARII
civila
VICTIMEI ACCI
VICTIMA
TARII
MULUIUMAN
RELUARE INVALIDIT
ocupatie (sectie, DENTUL (CODCAEN)
ACTIVITATE ATENr
vechime
atelier
DATA
n
etc.)
DECIZIEI
ocupatie
GRAD
vechime
INV.
lalocde
munca
0

10

SECIUNEA3: Bolileprofesionale

Art.33
n sensul prevederilor art. 5 lit. h), afeciunile suferite de elevi i studeni n timpul
efecturiiinstruiriipracticesunt,deasemenea,boliprofesionale.
prevederidinArt.149dincapitolulVII,sectiunea6(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.33dincapitolulVI,sectiunea3 []

Art.149
Oricesuspiciunedeboalprofesional,inclusivintoxicaiaacutprofesional,sevasemnalaobligatoriu
dectretoimedicii,indiferentdespecialitateiloculdemunc,cuprilejuloricreiprestaiimedicale:
examenemedicaleprofilactice,consultaiimedicaledespecialitate.

Art.34
(1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie i se face de ctre medicii din cadrul
autoritilordesntatepublicteritorialeiamunicipiuluiBucureti.
prevederidinArt.150dincapitolulVII,sectiunea6(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.34,alin.(1)dincapitolulVI,sectiunea3 []
Art.150
Mediculcaresuspecteazoboalprofesionalsauointoxicaieacutprofesionalcompleteazfiade
semnalareBP1,prevzutnanexanr.19,itrimitebolnavulcuaceastfilaunitateasanitarde
medicinamuncii,respectivclinicadeboliprofesionalesaucabinetuldemedicinamunciidinstructura
spitalelor,nvedereaprecizriidiagnosticuluideboalprofesionalorideintoxicaieacutprofesional.

ANEXANr.19:

Nr......./data.......................................
Judeul...............................................
Localitatea..........................................
Unitateasanitar................................
FIADESEMNALAREBP1
Ctre.......................................................
Numele...................................................................................................................
Prenumele.........................................................SexulM/F...................................
Datanaterii:anul..................luna......................................................ziua.........
Buletin/Cartedeidentitate:seria......nr................CNP.................................................................
Adresadedomiciliu
................................................................................................................................
Dateledecontactactuale(telefon,mobil,fax,e
mail)*...........................................................................
Profesia
..................................................................................................................................................
Statutulsocioprofesional(pensionarcuinvaliditate,pensionardevrst,persoancuhandicap,angajat
cuunulsaumaimultecontractedemuncetc.)
................................................................................................................................................................................
ncadratla
..........................................................................................................................................
Adresaunitii/unitilor
......................................................................................................................
Diagnosticulprezumtiv
.......................................................................................................................
Agentulcauzal
........................................................................................................................................
Ocupaiilecareaugeneratboala:
1.........................................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................
Vechimeanocupaiilerespective:
1.........................................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................
Semnturaiparafamedicului
................................
Diagnosticuldeprofesionalitateprecizat
................................................................................................................................................................................
Semnturaiparafa
mediculuidemedicinamuncii
.................................
Datacompletrii:
anul...........luna.......................ziua.......
_____
*Opional.

(2) Cercetareacauzelormbolnvirilorprofesionale,nvedereaconfirmriisauinfirmriilor,
precum i stabilirea de msuri pentru prevenirea altor mbolnviri se fac de ctre
specialitii autoritilor de sntate public teritoriale, n colaborare cu inspectorii din
inspectorateleteritorialedemunc.

(ladata15iul2008Art.34,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea3asevedeareferintedeaplicaredinOrdinul
1256/2008)
prevederidincapitolulVII,sectiunea7(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.34,alin.(2)dincapitolulVI,sectiunea3 []

SECTIUNEA7:Cercetareaboliiprofesionale

Art.151
DupaprimireafiseidesemnalareBP1,mediculspecialistdemedicinamunciidincadrulautoritatiide
sanatatepublicajudetenesauamunicipiuluiBucuresticerceteazantermende7zile,avndnvedere
rutaprofesionala,cauzelembolnaviriiprofesionale.
Art.152
Cercetareasefacenprezentaangajatoruluisauareprezentantuluiacestuiaori,dupacaz,apersoanelor
fiziceautorizatencazulprofesiilorliberale,conformart.34alin.(2)dinlege.
Art.153
Cercetareaaredreptscopconfirmareasauinfirmareacaracteruluiprofesionalalmbolnaviriirespectivesi
sefinalizeazacuredactareasisemnareaprocesuluiverbaldecercetareacazuluideboalaprofesionala,
prevazutnanexanr.20.
Art.154
Procesulverbaldecercetareacazuluideboalaprofesionalaestesemnatdetoticeicareauluatpartela
cercetare,conformcompetentelor,mentionndusenmodspecialcauzelembolnavirii,responsabilitatea
angajatorilorsimasuriletehnicesiorganizatoricenecesare,pentruprevenireaunorboliprofesionale
similare.
Art.155
(1)nsituatiancareangajatorulsaureprezentantulacestuiaori,dupacaz,persoanafizicaautorizatan
cazulprofesiilorliberalesauinspectoruldemuncaorilucratorulsauasiguratorulnusuntdeacordcu
concluziilestabilitenprocesulverbaldecercetareoricumasuratehnicasauorganizatoricaformulata,se
potadresa,nscris,ntermende30deziledeladataprimiriiprocesuluiverbaldecercetareacazuluide
boalaprofesionala,ComisieideexpertidemedicinamunciiacreditatideMinisterulMuncii,Solidaritatii
SocialesiFamilieisideMinisterulSanatatiiPublice.
(2)ComponentasiatributiileComisieideexpertivorfistabiliteprinordincomunalministruluimuncii,
solidaritatiisocialesifamilieisialministruluisanatatiipublice.
Art.156
Solutiileadoptatenacestesituatiivorficomunicatenscriscelorinteresati,ntermende20deziledela
dataprimiriicontestatiei.
Art.157
Procesulverbaldecercetareacazuluideboalprofesionalsenmneazangajatorului,mediculuicare
asemnalatmbolnvirea,pentruevidenambolnvirilorprofesionaleipentruaurmrirealizarea
msurilorprescrise,direcieidesntatepublicjudeeansauamunicipiuluiBucureti,inspectoratului
teritorialdemuncparticipantlacercetareiasigurtoruluilanivelteritorial.
Art.158
Pebazaconfirmriicaracteruluiprofesionalalmbolnvirii,mediculdemedicinamunciicareaefectuat
cercetareadeclarcazuldembolnvireprofesional,completndfiadedeclarareacazuluideboal
profesionalBP2,denumitncontinuarefiadedeclarareBP2,caretrebuiesaibtampiladirecieide
sntatepublicjudeenesauamunicipiuluiBucuretiitrebuiescuprinddatadeclarrii,prevzutn
anexanr.21.

ANEXANr.20:

Judeul...............................................
Localitatea.........................................
Unitateasanitar...............................
PROCESVERBALNr...............decercetareacazuluideboalprofesionalanul............luna
.........................ziua.......
Subsemnatul,dr.....................................,culegitimaianr...........,eliberatdeMinisterulSntii,
nprezena(numele,prenumele,funcia):.........................................................................................,
efectundcercetareacazuluidembolnvireprofesional
.........................................................................................................................................
dinntreprinderea/instituia
................................................................................................................................................................................
cusediulnlocalitatea............................................,str............................................................nr.
.....,
semnalatdeunitateasanitar/medicul
.....................................................................................................,
cudiagnosticulde
.....................................................................................................................................,
amconstataturmtoarele:
1.Seconfirmcaracterulprofesionalalbolii:
................................................................................................................................................................................
a)mbolnvireaprofesionalsedatoreazurmtoarelorcauze:
..............................................................................................................................................................................
b)Recomandri:
.................................................................................................................................
2.Seinfirmcaracterulprofesionalalbolii:
................................................................................................................................................................................
Motivelepentrucareafostinfirmatcaracterulprofesionalalbolii:
................................................................................................................................................................................
Prezentulprocesverbalsantocmitn6exemplarepentruntreprinderea/instituia/societateancauz,
autoritateadesntatepublic,mediculcareasemnalatmbolnvirea,lucrtor,inspectoratulteritorialde
muncipentruasigurtor.
Amprimitunexemplaralprezentuluiprocesverbaliamluatcunotinderecomandrilefcute,astzi,
datademaijos:
anul.........luna.......................ziua.......

Semnturaconductorului
Semnturaiparafamediculuicarea
Semnturainspectoruluidemunc
ntreprinderii/instituiei
efectuatcercetarea
............................

.....................................

.....................................

ANEXANr.21:
FIADEDECLARAREACAZULUIDEBOALPROFESIONALBP2
Nr......../luna................
Judeul...............................................
Localitatea.........................................
Unitateasanitar...............................
Numeleiprenumele................................................
CNP....................................
NTREPRINDEREA/UNITATEAANGAJATOARE
..............................................................................................
ADRESACOMPLETANTREPRINDERII/UNITII
.......................................................................................
CODCAEN1).......................................
Secia,atelierul
..................................................................................................................................
CODOCUPAIEACTUAL 2)
......................................................................................................................
CODOCUPAIECAREAGENERATBOALA 2)............................
Vechimeanocupaiacareageneratboala.........................................
Datasemnalrii..................................................
Diagnosticulprezumtiv
.......................................................................................................................
Unitateacareaconfirmatdiagnosticuldeprofesionalitate..................................................................
Diagnosticulprecizatcomplet3)[icodificarearadiologicncazuldiagnosticuluidepneumoconioz 4)]
...................................................................
Datadeclarrii(anul,luna,ziua)..............................................................
Agentulcauzal(circumstane)............................................................................................................
Msuriindicatepentrubolnav(concediumedical,spitalizare,recomandriprogramredus,control
periodic,schimbarealoculuidemunc,pensionareetc.)
.............................................................................
Bolnavuladecedat(da,nu)........................
Numrtotallucrtoridinntreprindere/unitate:........................
Numrlucrtoridinntreprindere/unitateexpuilaagentulcauzalincriminat:................
CercetareasafcutprinProcesulverbalnr.............
Datacompletrii:
anul.........luna.......................ziua.......
Semnturaiparafamedicului
demedicinamuncii
..............................
tampilaunitii
____
1)Din4cifre,conformOrdinuluipreedinteluiInstitutuluiNaionaldeStatisticnr.601/2002privind
actualizareaClasificriiactivitilordineconomianaionalCAEN.
2)ConformOrdinuluiministruluidestat,ministrulmunciiiprotecieisociale,ialpreedinteluiComisiei
NaionaledeStatisticnr.138/1.949/1995privindaprobareaClasificriiocupaiilordinRomnia(C.O.R.),
cumodificrileicompletrileulterioare.
3)Denumirecomplet,complicaii,afeciuniasociate.
4)Dupcaz.

(3) Declarareabolilorprofesionalesefacepebazaprocesuluiverbaldecercetare.
prevederidincapitolulVII,sectiunea8(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.34,alin.(3)dincapitolulVI,sectiunea3 []

SECTIUNEA8:Declarareabolilorprofesionale
Art.159
Dosaruldecercetarepentrudeclarareabolilorprofesionalesepastreazalaautoritateadesanatate
publicajudeteanasauamunicipiuluiBucurestisivacuprindeurmatoareledocumente:
a)opisuldocumentelordindosar
b)istoriculdeexpunereprofesionala(documentulcarecertificarutaprofesionala,sianumecopiedepe
carnetuldemunca)si,dupacaz,nivelulmasuratalnoxelorsaunoxaidentificata
c)copiedepefisadeidentificareariscurilorprofesionaledeladosarulmedicaldemedicinamuncii
d)istoriculstariidesanatatelaloculdemunca(documentuleliberatdemediculdemedicinamunciicare
asiguraasistentademedicinamunciilaunitatearespectiva)
e)documentmedicalcareprecizeazadiagnosticuldeboalaprofesionala(biletuldeiesireemisde
clinica/sectiademedicinamunciidinstructuraspitalelorsauadeverintamedicalaemisademediculde
medicinamunciicareaprecizatdiagnosticuldeboalaprofesionala,ncazulncarebolnavulnuafost
internat)sicopiialeunorinvestigatiinecesarepentrusustinereadiagnosticuluideprofesionalitate
f)procesulverbaldecercetareacazuluideboalaprofesionala
g)copiedepefisadesemnalareBP1.
Art.160
(1)ncazulbolilorprofesionale:
a)declarareasefacedectredireciadesntatepublicjudeeansauamunicipiuluiBucuretidincare
facepartemediculdemedicinamunciicareaefectuatcercetarea,pebazadocumentelorprevzutela

art.159,prinfiadedeclarareacazuluideboalprofesionalBP2,carereprezintformularulfinalde
raportareaboliiprofesionalenoudeclarate

b)semnalareaideclarareasefacntrunintervaldemaximum2anidelancetareaexpunerii
profesionaleconsideratecauzambolnvirii.Excepiefaccazuriledepneumoconiozeicancerul.
(2)PentrubolileprofesionaledeclaratenunuldintrestatelemembrealeUniuniiEuropenesauale
SpaiuluiEconomicEuropeantrebuientocmitofidedeclarareacazuluideboalprofesionalBP2de
ctreDireciadeSntatePublicaMunicipiuluiBucureti.

Art.161

ncazulncareunitatealacaresaprodusmbolnavireaafostdesfiintatasaunumaiexistalamomentul
precizariidiagnosticuluideboalaprofesionala,cazulrespectivsepoatedeclaraprinfisadedeclarareBP2
pebazadocumentelorprevazutelaart.159,cuexceptiaprocesuluiverbaldecercetareacazuluide
boalaprofesionala.

Art.162

Toatecazuriledeboliprofesionalesedeclarlaultimulangajatorundealucratbolnavuliundeexist
factoriideriscaiboliiprofesionalerespectiveevideniaiprindocumenteoficialedeladireciadesntate
publicelesedeclarisepstreaznevidendectredireciadesntatepublicdinjudeulsaudin
municipiulBucuretincareseaflangajatorulrespectiv.

Art.163

Autoritateadesanatatepublicajudeteana,respectivamunicipiuluiBucuresti,esteraspunzatoarepentru
corectitudineadatelornscrisenfisadedeclarareBP2.

Art.164

Bolileprofesionalecudiagnosticuldepneumoconiozsedeclarnumaipebazadiagnosticuluiprecizatde
ctrecomisiiledepneumoconiozedelanivelulclinicilordeboliprofesionale.

prevederidinArt.177dincapitolulVII,sectiunea11(NormeMetodologicedin2006)ladata
20100927pentruArt.34,alin.(3)dincapitolulVI,sectiunea3 []
Art.177
(1)nsituaiancareangajatorul,lucrtoriiimplicai,victimelesaufamiliileacestoranusuntdeacordcu
concluziilestabilitenprocesulverbaldecercetareaevenimentului,potsesiza,nscris,InspeciaMuncii,
ntermende30dezilecalendaristicedeladataprimiriiprocesuluiverbal.
(2)Dacnurmaanalizeiseconstatctrebuierefcutcercetarea,InspeciaMunciidispune
completareadosaruluidecercetarei/sauntocmireaunuinouprocesverbaldecercetarecarelva
nlocuipecelexistent.
(3)SoluiileadoptatedectreInspeciaMunciivorficomunicatecelorinteresai,ntermenullegal.

(4) Bolileprofesionalenoudeclarateseraporteazlunardectreautoritateadesntate
public teritorial i a municipiului Bucureti la Centrul naional de coordonare
metodologic i informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sntate
Public Bucureti, la Centrul de Calcul i Statistic Sanitar Bucureti, precum i la
structurileteritorialealeasigurtoruluistabilitconformlegii.
prevederidincapitolulVII,sectiunea9(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.34,alin.(4)dincapitolulVI,sectiunea3 []

SECTIUNEA9:Raportareabolilorprofesionale
Art.165
(1)Bolileprofesionalenoudeclarateseraporteazncursulluniincaresaprodusdeclararea,dectre
direciadesntatepublicjudeean,respectivamunicipiuluiBucureti,laCentrulnaionalde
monitorizareariscurilordinmediulcomunitarCompartimentulsntateocupaionalimediulde
muncdincadrulInstitutuluiNaionaldeSntatePublic,denumitncontinuareCentrulnaionalde
monitorizareariscurilor,precumilastructurileteritorialealeasigurtoruluistabiliteconformlegii.
(2)OcopieafieidedeclarareBP2sevanmnalucrtoruluidiagnosticatcuboalprofesional.
(3)Ocopieaprocesuluiverbaldecercetareacazuluideboalprofesionalsevanmnalucrtoruluia
cruiboalprofesionalafostinfirmatnurmacercetrii.
Art.166
LanivelulCentruluinaionaldemonitorizareariscurilorseconstituieRegistruloperativnaional
informatizatalbolilorprofesionale,caresereactualizeazlunarcudateledinfiselededeclarareBP2.
Art.167
Centrulnaionaldemonitorizareariscurilorreprezintforulmetodologiccareasigurasisteni
ndrumaretehnicprofesionalndomeniulbolilorprofesionale,albolilorlegatedeprofesiune,precumi
nelaborareadereglementripentruproteciasntiinrelaiecuexpunerealaagenipericuloin
mediuldemunc,promovareasntiilaloculdemunc(elaboraredeghiduri,stabilireadevalorilimit
deexpunereprofesional,metodestandardizatedemsurareaconcentraiilordeagenichimiciconform
recomandrilorComisieiEuropene,instruiridespecialitate).
Art.168
Centrulnaionaldemonitorizareariscurilorraporteazsemestrialdateleprivindmorbiditatea
profesionalDirecieidesntatepublicicontrolnsntatepublicdincadrulMinisteruluiSntii.
Art.169
Centrulnaionaldemonitorizareariscurilortransmiteinformaiiledeinterespublicprivindbolile
profesionaletuturorinstituiilorimplicatenactiviticuimpactasuprasntiilucrtorilor.
Art.170
Listabolilorprofesionalealecarordeclarare,cercetaresievidentasuntobligatoriiesteprevazutan
anexanr.22.
Art.171
Structuriledemedicinamunciidincadruldireciilordesntatepublicjudeeneiamunicipiului
Bucuretivorraporta,cuoperiodicitateanual,Centruluinaionaldemonitorizareariscurilorsituaia
absenteismuluimedicalcaurmareabolilorprofesionalenanulrespectiv.

Art.172

Intoxicatiaacutaprofesionalasedeclara,secerceteazasisenregistreazaattcaboalaprofesionala,ct
sicaaccidentdemunca.

prevederidincapitolulVII,sectiunea9(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.34,alin.(4)dincapitolulVI,sectiunea3 []

ANEXANr.22:
TABELCUBOLILEPROFESIONALECUDECLARAREOBLIGATORIE
1.Neoplazii
Boala
Neoplasmhepaticialduetelorbiliare
intrahepatice

Noxprofesional
Arsenicompui
Clorurdeviniimonomer
VirusurihepatiticeBiC

Neoplasmalcavitii(foselor)nazale
i/saualsinusurilor

Cromhexavalenticompui
Fabricareaalcooluluiizopropilicprinprocedeulaciduluiconcentrat
Formaldehid
Nichelicompui
Pulberidelemn

Neoplasmnazofaringian

Formaldehid

Neoplasmlaringian

Azbest

Neoplasmbronhopulmonar

Arsenicompui
Azbest
Beriliu
Bisclormetileteriderivai
Cadmiuicompui
Carburdetungsten
Clormetilmetileter
Clorurdevinii
Cobalt
Cromhexavalenticompui
Dioxiddesiliciulibercristalin
Formaldehid
Gazemutar
Hidrocarburiaromatice(dinfuningine,gudroane,negrudefumialtele)
Nichelicompui
Oxizidefier
Radiaiiionizante
Radoniproduidedezintegrareairadonului(inclusivlamineritul
subteranalhematitei)
Talccuconinutdeazbest
Uleiuriminerale

Neoplasmososialcartilajuluiarticularal Radiaiiionizante
membreloricualtelocalizri
Neoplasmealepielii:
epiteliomspinocelular
epiteliombazocelular
melanommalign
boalaBowen(carcinominsitu)

Arsenicompui
Hidrocarburiaromatice(dinbitum,creozot,gudroane,negrudefum,
produidegazeificareacrbunelui,smoal,produsepetroliere,uleiuri
mineraleialtele)
Radiaiiionizante
Uleiuriminerale

Mezoteliompleural
Mezoteliomperitoneal

Azbest

Neoplasmalveziciiialcilorurinare

Aminoinitroderivaiaromatici
Arsenicompui
Auramin
Benzen
Benzidiniderivai
Hidrocarburiaromatice(dinfuningine,gudroane,negrudefumialtele)
2Naftilamin
Uleiuriminerale

Neoplasmaltractuluidigestiv

Gazemutar
Hidrocarburiaromatice(dinfuningine,gudroane,negrudefumialtele)
Uleiuriminerale

Glioblastom

Neoplasmmamar
Neoplasmaltractuluigenitalfeminin

Derivaidenitrozureeinitrozoguanidine

Hormonisexuali(dietilstilbestrolialtele)

Neoplasmaltractuluigenitalmasculin

Hidrocarburiaromatice(dinfuningine,gudroane,negrudefumialtele)

Leucemii

Benzeniderivai
Etilenoxid(oxiddeetilena)
Formaldehid
Radiaiiionizante

LimfomnonHodgkinian

Formaldehid

Alteafeciunimalignecauzatede
expunereaprofesionalobiectivati
evaluatlaunulsaumaimuliagenidin
listaIARC

AgenicancerigeniceridinlistaIARC

2.Alteboliimodificrihematologicenonmaligne
Boalaprofesional
Anemie

Noxprofesional
Ankylostomaduodenale
Arsenicompui
Benzen
Brucella
Butiidestaniu
Cimen(paracimol)
Compuiorganofosforiciiorganoclorurai
Crezoli
Fosforicompui
Hidrocarburialifaticehalogenate(clorurdemetil=monoclormetan,
hexaclorciclohexan=Lindan,tricloretilenetc.)
Hidrogenarseniat(arsin)
Medicamente
Mesitilen
Metilcelosolv
Monoxiddecarbon
Naftalin
Nitro,cloroicloronitroderivaiaromatici(monoclorbenzen,o
diclorbenzen,DDT,trinitrotoluen,pentaclorfenoletc.)
pButilbenzen
Pirocatechin
Pirogalol
Plumb
Radiaiiionizante
Silicatdeetil
Trimetilbenzen(pseudocumen)ialtehidrocarburiaromatice
ialtele

Agranulocitoz

Benzen
Radiaiiionizante
Trinitrotoluen
ialtele

Methemoglobinemie

Aminoinitroderivai
Hidrogenarseniat
Oxizideazot
Pirocatechin
Pirogalol
Rezorcin
ialtele

3.Afeciunipsihiceicomportamentale
Boalaprofesional
Sindromposttraumatic

Noxprofesional
Traumatismecranieneprinaccidentdemunc

4.Bolineurologice
Boalaprofesional
Parkinsonsecundar

Noxprofesional
Mangan(dioxiddemangan)
Mercuricompui
Monoxiddecarbon
Sulfuradecarbon

Afeciuniextrapiramidaleitulburride
motilitate:

ataxie/tremorintenionalialtele

Acrilamid

Furfural
NHexan
Hidrocarburialifaticehalogenate
Hidrogenfosforat(fosfin,trihidrurdefosfor)
Mangan
Mercuricompui
Toluen
ialtele

Mononeuropatiamembrelorsuperioare:
sindromdetunelcarpian
sindromuldetunelcubitalGuyon
sindromulepitrohleoolecranian
sindromuldetunelradial
altemononeuropatiialemembrelor
superioare

MicrirepetitiveVibraiiPoziiiextremealearticulaiilor(nspecial
asociereaacestorfactoriderisc)

Sindromdecompresieanervuluisciatic

Poziiivicioase

Neuropatie

Acrilamid
Arsenicompui
Borrelia(maladiaLyme)
Brucella(brucelozcronic)
Compuiorganofosforici
Dimetilaminopropionitril
Etilenoxid(oxiddeetilena)
Hidrocarburialifaticehalogenate
Hidrocarburialifatice(Nhexan,ciclohexanialtele)
Hidrocarburiaromatice
Mercur
MetilNbutilceton
Plumb
Sulfuradecarbon
Taliu
VirusulhepatiticC
Virusulvaricelozosterian
Vibraii
ialtele

Mielit

Borrelia(maladiaLyme)
Bromurdemetil(monobrommetan)
Brucella(brucelozacronic)
ialtele

Nevrittrigeminal

Hidrocarburialifaticehalogenate
Nitroiaminoderivaiaromatici
ialtele

Encefalopatiatoxic

Acetonitril
Alcooli
Aldehide
Aminearomaticeiderivai
Arsenicompui
Cetone
Decaboran
Dimetilformamid
Dimetilsulfoxid(DMSO)
Esteri
Eteri
Glicoli
Hidrocarburialifaticeiaromatice
Hidrocarburialifaticehalogenate
Hidrogenarseniat
Mercuricompui
Monoxiddecarbon
Nitroderivaialifatici
Nitroicloronitroderivaiaromatici
Pentaboran

Plumbicompui
Solveniorganici(amestecuri)
Staniuicompui
Tetrahidrofuran
ialtele
Paralizii

Compresiimecanice

5.Bolialeanalizatoruluivizual
Boalaprofesional
Conjunctivite

Noxprofesional
Alergeniiiritaniprofesionali
Radiaiiinfraroii
Radiaiiionizante
Virusuri,bacterii
ialtele

Cheratite

Acidclorhidric
Acidfluorhidric
Amoniac
Arsenicompui
Benzochinone
Cianamidcalcic
Clor
Creozot
Crezoli
Dioxiddesulf
Etilenoxid(oxiddeetilena)
Fenoli(fenol,pirocatechin,pirogalol,rezorcinaialtele)
Formiatdemetil
Hidrochinon
Hidrogensulfurat
Piridine
Quinolein
Alergeniiiritaniprofesionali
Radiaiiinfraroii
Radiaiiionizante
Radiaiiultraviolete
Seleniu
Silicatdemetil
Streptococcussuis
Sulfuradecarbon
Virusuri
ialtele

Cataract

Dinitrocrezol
Dinitrofenol
Etilenoxid(oxiddeetilena)
Lasere
Microunde
Naftalin
Radiaiiinfraroii
Radiaiiionizanteialtele
Trinitrotoluen
ialtele

Nistagmus

Iluminatinadecvatnmine

Astenopieacomodativ

Suprasolicitrivizuale,nspecialncondiiideiluminatnefiziologice
cantitativicalitativ

Nevritoptic

Alcoolalilic
Alcoolmetilic(metanol)
Arsenicompui
Hidrocarburialifaticehalogenate
Mercur
Naftalin
Nitroiaminoderivaiaromatici
Piridine

Sulfuradecarbon

Taliu
Bromurdemetil(monobrommetan)

Ambliopie
Diplopie
Amauroz

Carbamaiheterociclicianticolinesterazici
Clorurdemetil(monoclormetan)
Compuiorganofosforici
Fosfai,pirofosfai,tiofosfai,fosforamide
Hidrogenfosforat(fosfina,trihidruradefosfor)
Monoxiddecarbon
Sulfuradecarbon
Taliu

Uveit
Endoftalmie

Streptococ
ialtele

6.Bolialeanalizatoruluiauditiv
Boalaprofesional
Hipoacuzie
Surditate

Noxprofesional
Zgomotpestevaloriledeexpuneredelacaresedeclaneazaciunea
angajatoruluiprivindsecuritateaiproteciasntiilucrtorilor
Substanechimiceototoxice(arsen,bromurdemetil,nbutilalcool,
compuiorganomercuriali,mangan,mercur,monoxiddecarbon,plumb,
stiren,sulfuradecarbon,toluen,tricloretilenialtele)
Exploziicuafectareatimpanului
Perforaiialetimpanuluicuscnteisaumetaletopite
Traumbarometric
Traumatismecuinteresareaurechiimediiiatimpanului
Traumatismecuinteresareastnciitemporale
Curentelectric

prevederidincapitolulVII,sectiunea9(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.34,alin.(4)dincapitolulVI,sectiunea3 []
7.Bolialeaparatuluicardiovascular
Boalaprofesional
SindromulRaynaud

Noxprofesional
Vibraiicuaciunelanivelulmembrelorsuperioare
Clorurdevinil
Riniepoxidice

Tromboflebitdeefortamembrelor
superioare

Efortcumicriamplealemembrelorsuperioare

Tromboflebitprofundamembrelor
inferioare

Poziieezndprelungitlaconductoriiprofesionitidevehiculei
utilaje

8.Bolialeaparatuluirespirator
Boala

Noxprofesional

Silicoz
Silicotuberculoz

Dioxiddesiliciulibercristalin

Azbestoz

Azbest

Pneumoconiozamineruluilacrbune

Crbune

Aluminozpulmonar

Aluminiu

Berilioz

Beriliu

Pneumoconiozecauzatedealtepulberi
anorganice

Antimoniu=stibiu(stibioz),bariu(baritoz),caolin(caolinoz),fibre
mineraleartificiale,mic(micatoz),nefelinapatit,olivin(olivinoz),
oxiddeceriu,oxizidefier(sideroz),perlit,pulberianorganicemixte,
staniu(stanoz),talc(talcoz),tantal,titan,tungsten,vanadiu,wolfram,
zirconiuialtele

Fibrozpulmonar

Ardezie
Carburimetalice(frite)
Clorurdevinii
Medicamente(unelecitostaticeialtele)
Metalegrele(cobaltialtele)
Radiaiiionizante
Substanechimice(gaze,fumuriivapori)inclusivgazedefurnal,gaze
desudurialtele
isturi
Uleiuriminerale
ialtele

Afeciunipulmonarebenigne:pleurezie
Azbest
benign,atelectaziirotunde,plcipleurale
Bisinoz

Bumbac,cnep,in,iut,sisal,kapoc

Bronhoalveolitalergicextrinsec
(pneumoniaprinhipersensibilizare)

Acarieni

Actinomicetetermofile
Aercondiionat
Alge
Alginai
Amiodaron
Amoebe
Anhidride(ftalic,hexahidroftalic,himic,tetracloroftalic,
tetrahidroftalic,trimeliticialtele)
Antigeneanimale(inclusivdindejecii)
Artropode
Aur(sruriledeaur)
Bacteriiaeropurtate
Bagas
Blnuri
Brnzeturi
Bumbac
Cafeaverde(pulbere)
Carmin(pigmentdingrgrie)
Ceai(pulbere)
Cereale(gru,orz,secarialtele)
Compost
Enzimedindetergeni
Fin
Fn(nspecialmucegit)
Fungi(comestibiliimicroscopici)
Hamei
Hrtie(past)
Hipofiz(pulbere)
Izocianai
Lemn(pulberi)
Mal
Mumii(nveliurilelortextile)
Neghinasorgului
Nucdecocos
Paprika
Pete(findepete)
Piretroide
Plut
Procarbazin
Riniepoxidice
ReactivulPaulis
Sisal
Soia(coaj)
Trestiedezahr
Tutun
Uleiuridercire
Variol(crustevariolice)
sialtele

Sindromultoxicalpulberilororganice
(boaladesilozialtele)

Pulberiorganice

BPOC

Pulberiorganice
Azbest
Dioxiddesiliciulibercristalin
Altepulberianorganice
Substanechimice(gaze,fumuriivapori)

Rinite

Alergenirespiratoriprofesionali
Iritanirespiratoriprofesionali

Ulcernazali/sauperforaiaseptuluinazal Acidclorhidric
Acidfluorhidric
Arsenicompui
Clorurdepotasiu

Clorurdesodiu

Cromicompui
Lemn(pulberi)
ialtele
Laringit

Alergenirespiratoriprofesionali
Iritanirespiratoriprofesionali
Suprasolicitarevocalprofesionalcronic

Noduliaicorzilorvocale("nodulii
cntreilor")

Suprasolicitarevocalprofesionalcronic

Iritaiaiinflamaiaacuticronica
ciloraerienesuperioare

Substanechimice(gaze,fumuriivapori)

RADS(Reactiveairwaysdysfunction
syndrome=sindromreactivdeci
aeriene)

Substanechimice(gaze,fumuriivapori)

Astmbronicalergic

Alergenirespiratoriprofesionali

Astmbronicnonalergic(iritativ)

Iritanirespiratoriprofesionali

Bronitacuticronic

Azbest
Dioxiddesiliciulibercristalin
Altepulberianorganice
Pulberiorganice
Substanechimice(gaze,fumuriivapori)

Pneumopatiacauzatdesistemedeaer
condiionatideumidifiereaaerului

Agenivehiculaiprinsistemeledeaercondiionatideumidifierea
aerului

Pneumoniachimic

Substanechimice(gaze,fumuriivapori),uleiuriminerale(pneumonia
lipoidic),zincialtemetale(febradefum)

Edempulmonaracut

Substanechimice(gaze,fumuriivapori)

Emfizempulmonar

Efortrespiratorcronic(lasufltori)

9.Bolileficatului
Boala

Noxprofesional

Hepatitetoxice

Substanechimicehepatotoxice:arsenicompui,brombenzen,clorur
devinii,crezoli,dinoseb,dinoterbe,eterclormetilic,eterdicloretilic,
etilenclorhidrin,fenoli,halotan,hidrocarburialifaticehalogenate,ioxinil,
nitroicloronitroderivaiaromaticiialtele

Hepatiteinfecioase

Amoebe
Brucella
Rickettsii(FebraQ)
Virusurihepatitice
ialtele

10.Bolialepieliiiesutuluisubcutanat
Boala

Noxprofesional

Dermatitalergicdecontact:
a)eczemalergicdecontact

Antigeneanimaleivegetale,adezivi,biocide,cauciuc,colorani,
cosmetice,detergeni,esenearomate,explozivi,fotoprotectoare,gazede
lupt,medicamente(uneleanestezicedecontact,antibiotice,antifungice
imidazolice,chinin,corticoizi,nitrofurazon,sulfamideialtele),metale
icompuiilor,rininaturaleisintetice(monomeri),revelatori
fotografici,solveniorganici,substanedecontrast,substanedecurat,
uleiuridercireialtele

b)eczemfotoalergicdecontact

Fotoalergeni

c)eritrodermie

Insectofuncigidearsenicaleimercuriale
Tricloretilen
Tetracloretilen
ialtele

d)dermatitdecontactlaproteine

Proteinevegetaleianimale

e)eritempolimorf

Alergeniceinduceritempolimorf

f)erupielichenoid

Alergeniceinducerupiilichenoide

g)dermatitlimfomatoid

Alergeniceinducdermatitlimfomatoid

h)dermatitpurpuricdecontact
(purpuralergicdecontact)

Adjuvaniaicauciucului,balsamuldePeru,colorani(detipulDispersei
Basic,parafenilendiaminiderivaiialtele),cumarine,dimetilol
dihidroxietilenuree,dimetiloldihidroxipropilenuree,dimetilol
propilenuree,fibredesticl,ln,medicamente(aprotinin,chinidin,
flavonoide,mefenazin,peroxiduldebenzoilialtele),plante(muchiide
copac,pstrnac,sumacialtele),rinimelaminformaldehidice,rini
ureoformaldehidice,sulfuradecarbon,tetrametilolacetilendiureei
altele

i)dermatitdecontactsistemic

Alergeniceinducdermatitdecontactsistemic

Dermatitortoergicdecontact:

a)dermatitdeuzur

b)dermatitiritativ(propriuzis)
c)dermatitcaustic(arsurchimic)

Pulberianorganice(deciment,metalice,minerale,vatdesticl,zguri
altele),pulberiorganice(lemnialtele),microtraumatismerepetatei
altele

Detergeni,produsepetroliere,reactivichimici,spunuri,solveni
organici,uleiuriilubrefiani,umezeal("eczemamenajer")ialtele
Aciziibazetari(caustici)
Aluminosilicaiidecalciu(ciment)
Arsenicompui
Fosforicompui
Varnestins(oxiddecalciu)
ialtele

d)dermatitfototoxicdecontact

Substanefototoxice

Dermatitdecontactmixt(alergici
iritativ)

Alergeniiiritanicutanai

Urticarie,angioedem(edemQuincke),oc Alergeniceinducurticarie
anafilactic
Presiunecutanat,spectrulsolar(radiaiiinfraroii,vizibilei
ultraviolete),temperaturiextreme,vibraii
Radiodermit

Radiaiiionizante

Acneeprofesional

Compuihalogenai,gudrondehuil,produsepetroliere,uleiuriminerale
ialtele

Porfiriecutanattardiv(tarda)

Hexaclorbenzenialtehidrocarburiaromaticehalogenate
VirushepatiticC
ialtele

11.Bolialesistemuluimusculoscheleticialeesutuluiconjunctiv
Boala
Bursite
Epicondilite
Sinovite
Tendinite
Tenosinovite
Leziunidemenise

Noxprofesional
Manipularedegreuti
Micrirepetitive
Microtraumatismerepetate
Poziiiextreme,forate,vicioase,prelungitesauviolente,cu
suprasolicitareaitraumatizareaarticulaiilor:suprancordri,presiuni,
torsiuni,traciuni
Vibraii

Artroze
Periartrite
Deformrialecoloaneivertebrale
Discopatii,inclusivherniadedisc
Fracturiosoase

12.Bolialeaparatuluiexcretor
Boalaprofesional
Nefropatietoxic

Noxprofesional
Acrilonitril
Aldrin
Benzochinone
Butiltoluenteriar
Clor
Crezoli
Cumen
N,NDimetilformamid
Dimetilsulfat
Dioxan
Eteretilic
Eterideglicoli
Etilbenzen
Etilenclorhidrin
Etilenglicoliderivai
Fenoliiderivaiilorhalogenaiinitrai
Fosforicompui
Propiolactona
Hidrazine
Hidrocarburihalogenatealifatice
Hidrogenarseniat
Metalegreleicompui(cadmiu,crom,mercur,plumb,vanadiuialtele)
Nitroicloronitroderivaiaromatici

Paraquat(Dipiridillium)
Piridine
Pirogalol

Silicatdemetilideetil
Stiren
Tetralin(tetrahidronaftalin)
Triazine
ialtele
Nefropatieinfecioas

Brucella
Hantavirus
Mycobacteriumtuberculosis
StreptococbetahemoliticdingrupulA
sialtele

13.Boliprofesionalecauzatedeexpunerealaagenifizicineclasificateanterior
Boala

Noxprofesional

Colapscaloric,crampecalorice,occaloric Microclimatcald
Hipotermie,degeraturi

Microclimatrece

mbolnviridatoratecompresiunilorsau
decompresiunilor

Presiuniatmosfericecrescute(hiperbarism)sausczute(hipobarism)

Boaladevibraii:
sindromosteomusculoarticular
sindromdigestiv
sindromulRaynaud
sindromneurologic

Vibraii

Boaladeiradiere(sindromacutde
iradiere)

Radiaiiionizante

Sindroameneurocardiovascularei
endocrine

Cmpurielectriceimagnetice
Radiaiielectromagneticeneionizantedinbandamicroundei
radiofrecven

14.Boliinfecioaseiparazitare
Boala

Noxprofesional

Tuberculoz

Mycobacteriumtuberculosis(umanianimal)

HepatitA,B,C,E

VirushepatiticA,B,C,E

Leptospiroz

Leptospira

Bruceloz

Brucella

Tetanos

Clostridiumtetani

Boliinfecioaseiparazitare,inclusiv
AgenibiologiciconformDirectivei2000/54CEE
tropicale,pentrucarerisculdeinfectarea
fostevaluat

15.Intoxicaiiacute,subacuteicroniceprofesionaleiconsecinelelor
Boala
Intoxicaiiacute,subacuteicronice
profesionaleiconsecinelelor

Noxprofesional
Acidazotic
Acidcianhidric
Acidsulfuric
Aciziorganici
Acrilonitril
Alcoolbutilic(Butanol)
Alcoolizopropilic(Izopropanol)
Alcoolmetilic(Metanol)
Aminealifatice
Aminealifaticehalogenate
Amoniac
Antimoniu(stibiu)icompui
Antracen
Arsenicompui
Benzensauomologiaiacestuia(omologiibenzenuluisuntdefiniiprin
formula:CnH2n6)
Benzochinone
Beriliuicompui
Bitum
Brom
1,4Butandiol
Cadmiuicompui
Carbazolicompui

Cetone:aceton,cloraceton,bromaceton,hexafluoracetona,metiletil
ceton,metilnbutilceton,metilizobutilceton,diacetonalcool,oxid
metilizoftalic,2metilciclohexanon

Cianuriicompui
Clor
Cromicompui
Derivaihalogenai,fenolici,nitrii,nitraisausulfonaiaihidrazinelor
Dietilenglicol
Disulfurdecarbon
Esteriorganofosforici
Esteriiaciduluiazotic
Eteri:metileter,etileter,izopropileter,vinileter,diclorizopropileter,
guaiacol,metileterietileteraietilenglicolului
Etilenglicol
Fenolihalogenai
Fenolisauomologi
Fluoricompui
Formaldehida
Fosforicompui
Fosgen(Oxicloruradecarbon)
Funingine,negrudefum
Gaz,petrollampant
Gudroane
Hidrazine
Hidrocarburialifaticederivatedinbenzin(solventnafta)saupetrol
Hidrocarburialifaticehalogenate
Hidrocarburiaromatice(inclusivpoliciclice=HPA)
Hidrocarburiaromaticehalogenate
Hidrogensulfurat
Iod
Izocianai
Manganicompui
Mercuricompui
Monoxiddecarbon
Naftalen(naftalin)sauomologiaiei(omologuleiestedefinitprin
formula:CnH2n12)
Naftolihalogenai
Naftolisauomologi
Nichelicompui
Nitroiaminoderivaiaromatici
Nitroderivaiaiglicoliloriaiglicerolului
Nitroderivaialifatici
Nitrofenoliiomologi
Oxizialchilarilicihalogenai
Oxizideazot
Oxizidesulf
Parafin
Plumbicompui
Produsepetroliere
Produidedistilareacrbunelui
Smoal
Sulfonaialchilarilicihalogenai
Uleiuriminerale
Vanadiuicompui
Vinilbenzenidivinilbenzen
ialtele

16.ListasuplimentarAlifactoriprofesionaliconsideraiposibilnocivi:
Anhidridearomaticeicompui
Argint
Ciocolat,zahrifincauzndcariidentare
Decalin
Difenil

Difeniloxid

Fibreminerale
Fibresintetice
Magneziu
Mercaptani
Metacrilonitril
Ozon
Platin
Sidef
Terpene
Thiopene
Tioalcooli
Tioeteri
Tiofenoli
NOT:
Tabelulcubolileprofesionalecudeclarareobligatorievafirevizuitperiodic.

prevederidincapitolulVII,sectiunea10(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.34,alin.(4)dincapitolulVI,sectiunea3 []

SECTIUNEA10:Bolilelegatedeprofesie
Art.173
Listabolilorlegatedeprofesiuneesteprezentatananexanr.23.
Art.174
Bolilelegatedeprofesiunenusedeclara.Acesteasedispensarizeazamedicalsisecomunica
angajatorilorsubformarapoartelormedicalenenominalizateprivindsanatatealucratorilor,nvederea
luariimasurilortehnicoorganizatoricedenormalizareaconditiilordemunca.

ANEXANr.23:
TABELCUBOLILELEGATEDEPROFESIUNE
BOALALEGATDEPROFESIUNE

FACTORIPROFESIONALICAUZALI

Hipertensiunearterial

Zgomot,vibraii,temperaturiradiaiicaloricecrescute,
suprasolicitareneuropsihicialtele

Boalcardiacischemic

Suprasolicitrifiziceineuropsihicecrescuteialtele

Varicealemembrelorinferioarecomplicatecutulburri
troficesaucutromboflebite

Ortostatismprelungitstaticsauasociatcumanipularede
greuti

Afeciunirespiratoriicronicenespecifice

Pulberi,gazeiritanteialtele

Afeciunidigestive

Temperaturcrescut,zgomot,noxechimiceialtele

Afeciuniosteomusculoscheletice(lombalgii,cervico
scapulalgiiialtele)

Microclimatnefavorabil,vibraii,efortfiziccrescut,
posturincomod,efecttraumaticmecanicialtele

Nevrozeialteafeciunineuropsihice

Zgomot,vibraii,noxechimice,suprasolicitare
neuropsihicialtele

(5) Intoxicaia acut profesional se declar, se cerceteaz i se nregistreaz att ca


boalprofesional,cticaaccidentdemunc.
CAPITOLULVII: Grupurisensibilelariscuri
(ladata13iul2007capitolulVIIasevedeareferintedeaplicaredinHotarirea600/2007)
(ladata15nov2006capitolulVIIasevedeareferintedeaplicaredinOrdinul753/2006)

Art.35

(la data 01oct2006 Art. 35 din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din anexa 2 din Hotarirea
1051/2006)
(la data 01oct2006 Art. 35 din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din Art. 7 din capitolul II din
Hotarirea1051/2006)

Grupurilesensibilelariscurispecifice,cumarfi:femeilegravide,lehuzelesaufemeilecare
alpteaz, tinerii, precum i persoanele cu dizabiliti, trebuie protejate mpotriva
pericolelorcareleafecteaznmodspecific.
Art.36
Angajatorii au obligaia s amenajeze locurile de munc innd seama de prezena
grupurilorsensibilelariscurispecifice.
CAPITOLULVIII: Infraciuni
Art.37
(1) Neluarea vreuneia dintre msurile legale de securitate i sntate n munc de ctre
persoanacareaveandatorireadealuaacestemsuri,dacsecreeazunpericolgravi

iminentdeproducereaunuiaccidentdemuncsaudembolnvireprofesional,constituie
infraciuneisepedepsetecunchisoaredelaunanla2anisaucuamend.
(2) Dac fapta prevzut la alin. (1) a produs consecine deosebite, pedeapsa este
nchisoareadelaunanla3anisauamend.
(3) Faptaprevzutlaalin.(1)svritdinculpsepedepsetecunchisoaredela3luni
launansaucuamend,iarfaptaprevzutlaalin.(2)svritdinculpsepedepsete
cunchisoaredela6lunilaunansaucuamend.
(ladata01feb2014Art.37dincapitolulVIIIabrogatdeArt.183dintitlulIIdinLegea187/2012)

Art.38
(1) Nerespectareadectreoricepersoanaobligaiiloriamsurilorstabilitecuprivirela
securitateaisntateanmunc,dacprinaceastasecreeazunpericolgraviiminent
de producere a unui accident de munc sau de mbolnvire profesional, constituie
infraciuneisepedepsetecunchisoaredelaunanla2anisaucuamend.
(2) Dac fapta prevzut n alin. (1) a produs consecine deosebite, pedeapsa este
nchisoareadelaunanla3anisauamend.
(3) Dac nerespectarea const n repunerea n funciune a instalaiilor, mainilor i
utilajelor, anterior eliminrii tuturor deficienelor pentru care sa luat msura opririi lor,
pedeapsaestenchisoareadelaunanla2anisauamend.
(4) Fapteleprevzutelaalin.(1)i(3)svritedinculpsepedepsesccunchisoarede
la 3 luni la un an sau cu amend, iar fapta prevzut la alin. (2) svrit din culp se
pedepsetecunchisoaredela6lunilaunansaucuamend.
(ladata01feb2014Art.38dincapitolulVIIIabrogatdeArt.183dintitlulIIdinLegea187/2012)

CAPITOLULIX: Contravenii

Art.39
(1) Constituie contravenii faptele svrite de angajatorii aflai n una dintre situaiile
prevzutedeprezentalege.
(2) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei
nclcareadispoziiilorart.13lit.b),c),p)ir).
(3) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 3.000 lei la 10.000 lei
nclcareadispoziiilorart.13lit.n).
(ladata24mar2012Art.39,alin.(3)dincapitolulIXabrogatdeArt.IV,literaA.dinLegea51/2012)

(4) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 4.000 lei la 8.000 lei


nclcareadispoziiilorart.12alin.(1)lit.a)ib),art.13lit.a),d)f),h)m)io),art.20,
art.29alin.(1)lit.a)ialeart.32alin.(2).
(5) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 3.500 lei la 7.000 lei
nclcareadispoziiilorart.7alin.(4)(6),art.8,art.11alin.(1)i(3),art.13lit.q)is)i
aleart.27alin.(1)lit.a)ib).
(6) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 3.000 lei la 6.000 lei
urmtoarelefapte:
a) nclcareadispoziiilorart.9alin.(1),aleart.10i16
b) nclcareadispoziiilorart.14,15ialeart.34alin.(1).
(7) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 2.500 lei la 5.000 lei
nclcareadispoziiilorart.11alin.(2)i(4),aleart.17,19i21.
(8) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 2.000 lei la 4.000 lei
urmtoarelefapte:
a) nclcareadispoziiilorart.12alin.(1)lit.c)id),art.13lit.g),art.18alin.(5)i(6)i
aleart.36
b) nclcareadispoziiilorart.34alin.(5).
(9) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei
nerespectareareglementrilordesecuritateisntatenmuncprivind:
a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substanelor ori
preparatelorchimicepericuloaseiadeeurilorrezultate
b) prevenirea prezenei peste limitele maxime admise a agenilor chimici, fizici sau
biologici,precumisuprasolicitareadiferitelororganesausistemealeorganismuluiuman
c) darea n exploatare sau repunerea n funciune, parial ori total, a construciilor,
echipamentelor de munc noi sau reparate, precum i pentru aplicarea proceselor
tehnologice

d) ntocmirea i respectarea documentaiilor tehnice pentru executarea lucrrilor care


necesitmsurispecialedesiguran
e) folosirea surselor de foc deschis i fumatul la locurile de munc unde acestea sunt
interzise
f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, ntreinerea i
reparareainstalaiiloriaechipamentelorelectrice,precumipentruprevenireaefectelor
electricitiistaticeialedescrcriloratmosferice
g) asigurareaifolosireainstalaiilorelectricedeconstrucieadecvatelalocuriledemunc
undeexistpericoledeincendiusaudeexplozie
h) asigurareaceleideadouasursedealimentarecuenergieelectricaechipamentelorde
munc
i) transportul, manipularea i depozitarea echipamentelor de munc, materialelor i
produselor
j) delimitarea,ngrdireaisemnalizareazonelorpericuloase
k) semnalizareadesecuritatei/saudesntatelaloculdemunc
l) asigurarea exploatrii fr pericole a recipientelorbutelii cu gaze comprimate sau
lichefiate,ainstalaiilormecanicesubpresiuneiacelorderidicat,aconductelorprincare
circulfluidesubpresiuneiaaltorasemeneaechipamentedemunc
m) utilizarea,ntreinerea,reviziaireparareaperiodicaechipamentelordemunc
n) asigurarea,marcareaintreinereacilordeaccesidecirculaie
o) asigurareailuminatuluidesiguran
p) organizarea activitii de pstrare, ntreinere i denocivizare a echipamentului
individualdeprotecie
q) ntocmirea documentelor de urmrire a parametrilor funcionali ai echipamentelor de
munciarapoartelordeserviciupentruinstalaiilecuregimspecialdeexploatare
r) aplicarea metodelor de exploatare minier, execuia, exploatarea i ntreinerea
lucrrilor miniere, realizarea i funcionarea sistemului de aeraj, corespunztor clasificrii
minelordinpunctuldevederealemanaiilordegaze
s) amenajarealocurilordemuncpentrulucrullanlime,nspaiinchiseincondiiide
izolare.
Art.40
Constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei
neprezentareadectreserviciileexternearaportuluisemestrialdeactivitate.
Art.41
Sanciunile contravenionale prevzute la art. 39 alin. (2) (9) i la art. 40 se aplic
angajatorilor.
Art.42
(1) Constatareacontraveniiloriaplicareaamenzilorprevzutelaart.39alin.(2)(9)i
laart.40sefacdectreinspectoriidemunc.
(2) Constatareacontraveniiloriaplicareaamenzilorprevzutelaart.39alin.(6)lit.b)i
alin.(8)lit.b)sefacidectreinspectoriisanitaridincadrulMinisteruluiSntiiPublice
ialunitilorsubordonate.
(3) n caz de constatare a unei situaii care se ncadreaz n prevederile art. 37 i 38,
inspectorii prevzui la alin. (1) i (2) vor sesiza de ndat organele de urmrire penal
competente,potrivitlegii.
(ladata01feb2014Art.42,alin.(3)dincapitolulIXabrogatdeArt.183dintitlulIIdinLegea187/2012)

Art.43
(1) Prevederileart.39alin.(2)(9)ialeart.40secompleteazcudispoziiileOrdonanei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i
completriprinLegeanr.180/2002,cumodificrileicompletrileulterioare.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data
ncheierii procesuluiverbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia jumtate din
minimul amenzii prevzute de lege, corespunztor faptei pentru care a fost sancionat,
inspectoruldemuncfcndmeniunedespreaceastposibilitatenprocesulverbal.
Art.44
Angajatorii rspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor
accidentelordemuncsaubolilorprofesionale,nmsurancaredaunelenusuntacoperite
integralprinprestaiileasigurrilorsocialedestat.

CAPITOLULX: Autoriticompetenteiinstituiicuatribuiindomeniu

Art.45
(1) Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei este autoritatea competent n
domeniulsecuritiiisntiinmunc.
(2) Principalele atribuii ale Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei n acest
domeniusunturmtoarele:
a) elaboreazpoliticaistrategianaionalndomeniulsecuritiiisntiinmunc,n
colaborarecuMinisterulSntiiPubliceiprinconsultareacualteinstituiicuatribuiin
domeniu
b) elaboreaz proiecte de acte normative n vederea implementrii unitare a strategiei
naionaleiaacquisuluicomunitardindomeniu
c) avizeazreglementrilecuimplicaiindomeniuiniiatedealteinstituii,potrivitlegii,i
particip,dupcaz,laelaborareaunorastfeldereglementri
d) monitorizeaz aplicarea legislaiei pe baza datelor, a informaiilor i a propunerilor
transmise de instituiile aflate n subordine sau coordonare, precum i ale celor cu care
colaboreazndesfurareaactivitii
e) abiliteazpersoanejuridiceifizicepentruaprestaserviciideprotecieipreveniren
domeniul securitii i sntii n munc, denumite n prezenta lege servicii externe, la
caresefacereferirelaart.8alin.(4)
prevederidincapitolulIII,sectiunea5(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927
pentruArt.45,alin.(2),literaE.dincapitolulX []

SECTIUNEA5:Serviciiexternedepreveniresiprotectie
Art.28
Serviciulexterndepreveniresiprotectieasigura,pebazadecontract,activitatiledepreveniresi
protectiendomeniu.
Art.29
Angajatorulapeleazalaserviciileexterne,curespectareaprevederilorart.18alin.(3)lit.d)dinlege.
Art.30
Serviciulexterntrebuiesaaibaacceslatoateinformatiilenecesaredesfasurariiactivitatiidepreveniresi
protectie.
Art.31
Serviciulexterndepreveniresiprotectietrebuiesandeplineascaurmatoarelecerinte:
a)sadispunadepersonalcucapacitateprofesionalaadecvatasidemijloacelematerialenecesarepentru
asidesfasuraactivitatea
b)safieabilitatdeComisiadeabilitareaserviciilorexternedepreveniresiprotectiesideavizarea
documentatiilorcucaractertehnicdeinformaresiinstruirendomeniulsecuritatiisisanatatiinmunca,n
conformitatecuprocedurastabilitalaart.3545.
Art.32
(1)Serviciulexterndeprevenireiprotecietrebuiesfieformatdinlucrtoricarendeplinesccelpuin
cerineleprevzutelaart.49sauprevederileart.511i,dupcaz,alilucrtori.
(2)Conductorulserviciuluiexterndeprevenireiprotecietrebuiesndeplineasccerineleprevzute
laart.50sauprevederileart.511lit.b).
(3)ncazulncareserviciulexterndeprevenireiprotecieesteformatdintrosingurpersoan,
aceastatrebuiesndeplineasccerineleprevzutelaart.50sauprevederileart.511lit.b).
(4)ncepndcudatade1iulie2011,opersoanpoatesocupefunciadeconductorlaunsingur
serviciuexterndeprevenireiprotecie.
Art.33
(1)Contractulncheiatntreangajatoriserviciulexterndeprevenireiprotecietrebuiescuprindi
urmtoarele:
a)activitiledeprevenireiproteciecarevorfidesfuratedectrefiecareserviciuexternde
prevenireiprotecie
b)moduldecolaborareculucrtoriidesemnai/serviciileinternei/saucualteserviciiexternede
prevenireiprotecie
c)clauzeprivindsoluionarealitigiiloraprutentrepri.
(2)Serviciileexternedeprevenireiprotecieauobligaiaspunladispoziiabeneficiarilordeservicii
informaiileprevzutelaart.26i27dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.49/2009privind
libertateadestabilireaprestatorilordeserviciiilibertateadeafurnizaserviciinRomnia,aprobatcu
modificriicompletriprinLegeanr.68/2010.
Art.34
(1)Serviciulexterndeprevenireiprotecietrebuiesntocmeascunraportdeactivitatesemestrial,
potrivitmodeluluiprevzutnanexanr.10.
(2)Raportultrebuienaintat,ntermende15ziledelancheiereasemestrului,inspectoratuluiteritorialde
muncperazacruiaserviciulexterndeprevenireiprotecieiaresediulsocial.
prevederidinanexa10(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927pentruArt.45,alin.(
2),literaE.dincapitolulX []

Anexanr.10:

Nr......../............1
Denumirea...............................................
Sediu...................................................
Codulpotal.............Telefon................Fax.............
Codunicdenregistrare..............................
Nr.nregistrarenRegistrulcomerului...............dindata..............
Certificatdeabilitarenr........din.............
RAPORTDEACTIVITATESEMESTRIAL
Nr. Activitatea Bene
crt. desf ficiarul
urat2
A B C Dacsau
nregistrat
evenimente

345

DA

NU

Datereferitoarelabeneficiar
Tipulevenimentelor

Acci Accidente Accidente Incidente


dente
de
detraseu
peri
uoare munc
saude
culoase
circulaie
8

10

11

mbol Cauza
nviri eveni
profe mentului
sionale
12

13

Datereferitoare Informaii
lafurnizor
referitoare
la
Persoana Timp
carea alocat controale
ale
efectuat
inspec
activitatea
torilorde
munc
14

15

TOTAL:
Titularulcertificatului3 ,

Conductorulserviciuluiextern
deprevenireiprotecie4 ,

SEMNIFICAIACOLOANELORDINTABELESTEURMTOAREA:
AProfiluldeactivitate
BNumrultotaldesalariai
CNumruldeparticipanilaactivitateadesfurat
1Numruldenregistrarelaemitent.
2Sevorcompletaactivitiledeprevenireiproteciedesfurate,dintreceleprevzutelaart.15din
normelemetodologice.
3Sevaspecificafuncia,numeleiprenumelereprezentantuluilegalaltitularuluiivapurtasemnturi
tampil.
4Numeleiprenumeleconductoruluiisemntura.
prevederidinanexa8(NormeMetodologicedin2006)ladata20100927pentruArt.45,alin.(
2),literaE.dincapitolulX []

ANEXANr.8:
Denumireasolicitantului:....................................................................
Adres:..............................................................................................
Localitate:...........................................................................
Jude:..................................................................................
Codpotal:....................................................
Telefon/Fax:...................................................
Nr.denregistrarenregistrulcomerului:.....................................
Codunicdenregistrare(CUI):.....................................................
Nr......../.................1)
Ctre
Comisiadeabilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcu
caractertehnicdeinformareiinstruirendomeniulsecuritiiisntiinmuncdincadrul
InspectoratuluiTeritorialdeMunc.................................2)
Subsemnatul,......................................................,CNR..........................,ncalitatede
...........................................................,solicitprinprezentaanalizadosaruluinvedereaabilitriica
serviciuexterndeprevenireiprotecie,ntemeiulart.36dinNormelemetodologicedeaplicarea
prevederilorLegiisecuritiiisntiinmuncnr.319/2006,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.
1.425/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.
nacestscop,anexezlaprezentacereredosarulntocmitpotrivitprevederilorart.37dinNormele
metodologicedeaplicareaprevederilorLegiisecuritiiisntiinmuncnr.319/2006,aprobateprin
HotrreaGuvernuluinr.1.425/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.
Solicitant3),
................
___________
1)Sevacompletacunumrulidatadenregistrarelasolicitant.

2)SevacompletadenumireainspectoratuluiteritorialdemuncncadrulcruiafuncioneazComisiade

abilitareiavizare.
3)Sevorspecificafuncia,numeleiprenumelesolicitantuluisaualereprezentantuluisulegal,seva
semnaitampila.

ANEXANr.8a:
Denumireasolicitantului:....................................................................
Adres:..............................................................................................
Localitate:...........................................................................
Jude:..................................................................................

18

Codpotal:...................................................
Telefon/Fax:...................................................

Nr.denregistrarenregistrulcomerului:.....................................
Codunicdenregistrare(CUI):.....................................................

Nr......../.................1)

CEREREDERENNOIREACERTIFICATULUIDEABILITARE

Ctre

Comisiadeabilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcu
caractertehnicdeinformareiinstruirendomeniulsecuritiiisntiinmuncdincadrul
InspectoratuluiTeritorialdeMunc.....................................2)

Subsemnatul,.....................................,conductoralserviciuluiexterndeprevenireiprotecie
............................................,solicitrennoireacertificatuluideabilitarenr.........dindatade.............,
ntemeiulart.42dinNormelemetodologicedeaplicareaprevederilorLegiisecuritiiisntiin
muncnr.319/2006,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.1.425/2006,cumodificrileicompletrile
ulterioare,caurmareamodificriicondiiilornbazacroraacestaafostemis.

Anexezlaprezentacerereunnumrde......documentecareatestmodificareacondiiiloriniiale,pe
carevrogsleanalizai.

Declarpepropriarspundereccelelaltecondiiiprobateprindocumenteledindosarulde
abilitare/rennoire,depusla................................................,cunr...........dindatade.....................,
aurmasneschimbate.

Solicitant3)

......................

_____
1)Sevacompletacunumrulidatadenregistrarelasolicitant.

2)SevacompletadenumireainspectoratuluiteritorialdemuncncadrulcruiafuncioneazComisiade

abilitareiavizare.
3)Sevorspecificafuncia,numeleiprenumelesolicitantuluisaualereprezentantuluisulegal,seva

semnaitampila.

ANEXANr.9:
ROMNIAMINISTERULMUNCII,FAMILIEIIPROTECIEISOCIALE
Comisiadeabilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcu
caractertehnicdeinformareiinstruirendomeniulsecuritiiisntiinmuncdincadrul
InspectoratuluiTeritorialdeMunc...................................1)
CERTIFICATDEABILITAREaserviciuluiexterndeprevenireiprotecie
Nr........din...................
emisntemeiulart.45alin.(2)lit.e)dinLegeasecuritiiisntiinmuncnr.319/2006,nbaza
dosaruluinregistratcunr...........din......................
Titular:...............................................................................................,cusediulsocialnlocalitatea
....................................,str......................................nr.........,bl.......,sc.......,et.....,ap........
Judeul/sectorul......................................
Codunicdenregistrare.....................................................
Nr.denregistrarenregistrulcomerului....................dindatade..................
Conductorulserviciuluiexterndeprevenireiprotecieeste:......................................................,CNP
...........................
Prezentulcertificatatestc,dinanalizadocumentelordepuseladosarrezultcsuntndeplinite
cerineleprevzutelaart.2845dinNormelemetodologicedeaplicareaprevederilorLegiisecuritiii
sntiinmuncnr.319/2006,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.1.425/2006,cumodificrilei
completrileulterioare.
Valabilpnlamodificareacondiiilornbazacroraafostemis.
Preedinte,
....................
(numeleiprenumele,semnturaitampila
Comisieideabilitareiavizareemitente)
_________
1)SevacompletadenumireainspectoratuluiteritorialdemuncncadrulcruiafuncioneazComisiade

abilitareiavizare.

prevederidincapitolulIII,sectiunea6(NormeMetodologicedin2006)ladata20100930
pentruArt.45,alin.(2),literaE.dincapitolulX []
SECTIUNEA6:AbilitareaserviciilorexternedepreveniresiprotectieArt.35
Abilitareaserviciilorexternedeprevenireiprotecieseefectueazconformproceduriiprevzutede
prezentaseciune,elaboratcurespectareaprevederilorart.9alin.(1)lit.b)ialin.(5),precumi
prevederilorart.45alin.(2)lit.e)dinlege.
Art.36
(1)Serviciileexternedeprevenireiproteciepotsidesfoareactivitateanumaidacsuntn
posesiaunuicertificatdeabilitareaserviciuluiexterndeprevenireiprotecie,denumitncontinuare
certificatdeabilitare,emisdecomisiaprevzutlaalin.(2),sauncondiiileart.451454.
(2)ncadrulfiecruiinspectoratteritorialdemunc,respectivalmunicipiuluiBucureti,prinordinal
ministruluimuncii,solidaritiisocialeifamiliei,seconstituieocomisiedeabilitareaserviciilorexterne
deprevenireiprotecieideavizareadocumentaiilorcucaractertehnicdeinformareiinstruiren
domeniulsecuritiiisntiinmunc,denumitncontinuareComisiadeabilitareiavizare.
(3)MembriiComisieideabilitareiavizareprevzutelaalin.(2)sunt:
a)reprezentantulconduceriidincadrulinspectoratuluiteritorialdemuncpreedinte
b)reprezentantulnominalizatalcomisieideautorizarejudeenesauamunicipiuluiBucureti,nfiinatde
ConsiliulNaionaldeFormareProfesionalaAdulilor
c)reprezentantulteritorialalasigurtoruluipentruaccidentedemunciboliprofesionale.

(4)SecretariatulComisieideabilitareiavizareesteasiguratdepersoanedincadrulinspectoratului
teritorialdemunc,numitedectreconducereaacestuia.

(5)AtribuiilesecretariatuluiComisieideabilitareiavizaresestabilescprinordinalministruluimuncii,
solidaritiisocialeifamiliei.

(6)SecretariatulComisieideabilitareiavizareasigur:

a)cooperareaadministrativcucelelalteautoritidinstatelemembrealeUniuniiEuropenesauSpaiului
EconomicEuropean,prinintermediulsistemuluideinformarealpieeiinterne(IMI),nnumeleComisiei
deabilitareiavizare,potrivitprevederilorlegale

b)verificarealegalitiidocumenteloreliberatedeautoriticompetentedinaltestatemembre,depusen
vedereaabilitrii,avizriisaunotificrii,dupcaz,prinIMI,potrivitprevederilorlegale,ncazulncare
Comisiadeabilitareiavizareconsidercestenecesar.

Art.37

(1)nvedereaabilitriipentruactivitiledeprevenireiprotecieprevzutelaart.15,solicitaniivor
transmiteundosarcarevacuprindeurmtoareledocumente:

a)cereredeabilitarepentruserviciiexternedeprevenireiprotecie,potrivitmodeluluiprezentatn
anexanr.8

b)opisuldocumentelordindosar

c)copiedepecertificatuldenregistrarelaregistrulcomerului,caresconincodulCAEN
corespunztoractivitiipentrucareseabiliteaz,i,dupcaz,copiedepeactulconstitutiv
d)listacupersonalulcarevadesfuraactivitindomeniulsecuritiiisntiinmunc

e)copiialedocumentelorcareatestpregtireaprofesionaliniveluldepregtire,potrivitprevederilor
art.31i32,apersonaluluicarevadesfuraactivitindomeniulsecuritiiisntiinmunc

f)curriculumvitaepentrupersonalulcarevadesfuraactivitiledeprevenireiprotecie

g)copiialedocumentelorcareatestvechimeadecelpuin5anindomeniulsecuritiiisntiin
munc,pentruconductorulserviciuluiexterndeprevenireiprotecie

h)memoriudeprezentare,dincaresrezultemijloacelematerialeiresurseleumanedecaredispun
i)copiialedecizieidenumireicontractuluiindividualdemunc,peperioadnedeterminat,pentru
conductorulserviciuluiexterndeprevenireiprotecie

j)copiialecontractelorindividualedemuncalepersonaluluideexecuiedinserviciulexternde
prevenireiprotecie

k)declaraiialepersonaluluiserviciuluiexterndeprevenireiprotecieprivindpstrareaconfidenialitii,
ntimpulidupncetareadesfurriiactivitilordeprevenireiprotecie,asuprainformaiilorlacare
areacces.

(2)Seexcepteazdelaprevederilealin.(1)lit.e)dosareledepusedesolicitaniicareaulucratcelpuin
5anincompartimentelecuatribuiindomeniulsecuritiiisntiinmuncdincadrulMinisterului
Muncii,FamilieiiProtecieiSociale,InspecieiMuncii,inspectoratelorteritorialedemunc,Casei
NaionaledePensiiiAlteDrepturideAsigurriSocialeicaselorteritorialedepensii,precumidin
cadrulinstituiilorsimilaredinstatelemembrealeUniuniiEuropenesauSpaiuluiEconomicEuropeani
care,ladatadepuneriidosaruluinvedereaabilitrii,numaisuntnactivitatenacesteinstituii.

(3)Dovadandepliniriicerinelorprevzutedeprezentularticolpoatefifcutiprindocumenteeliberate
deoautoritatecompetentdintrunaltstatmembrualUniuniiEuropenesaudinSpaiulEconomic
European,ntocmitentrunscopechivalentsaudincaresreiascsuntndeplinitecerinelerespective,
prezentatencopiecertificatdectresolicitantinsoitedeotraducereneoficialnlimbaromn.

(4)Memoriuldeprezentareprevzutlaalin.(1)lit.h)trebuiesconin,celpuin,informaiicuprivire
la:

a)sediusocial

b)bazatehnicomaterial

c)activitiledeprevenireiprotecieprevzutelaart.15pecareintenioneazsledesfoare.

Art.38

(1)Solicitantultrebuiestransmitdosarulprevzutlaart.37,prinpot,cuconfirmaredeprimire,cu
celpuin10zilenaintededatantruniriiComisieideabilitareiavizare.

(2)Cererilesenregistreaznordineaprimiriilor.

(3)Procedurileiformalitilelegatedeprocesareacererilorvorrespectaprevederileart.12din
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.49/2009,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.
68/2010.
Art.39

(1)Comisiadeabilitareiavizareidesfoaractivitateanbazapropriuluiregulamentdeorganizarei
funcionare,aprobatdepreedinteleacesteia.

(2)Comisiadeabilitareiavizareareurmtoareleobligaii:

a)safiezedatantruniriilasediulsu,pepaginapropriedeinternetsaunpresalocal,cucelpuin15
zilenainte

b)ssentruneasccelpuinodatpetrimestru,nfunciedenumruldedosareprimite

c)sanalizezedosarelesolicitanilorcurespectareaprevederilorart.37i42

d)sanalizezecazurileprevzutelaart.4144isdecidnconsecin

e)seliberezecertificateledeabilitare,potrivitmodeluluiprevzutnanexanr.9,pentrusolicitaniicare
ndeplinesccondiiileprevzutedeprezentelenormemetodologicepentruserviciileexternedeprevenire
iprotecie

f)srestituiesolicitanilor,prinpot,dosarelecarenuconintoatedocumenteleprevzutelaart.37i
smotivezeaceastdecizie

g)stransmittitularilor,prinpot,cuconfirmaredeprimire,ntermende10ziledeladatantrunirii
Comisieideabilitareiavizare,certificateledeabilitareemise

h)sinevidenacertificatelordeabilitareemiseisarhivezedosarelenbazacrorasauemis

i)sntocmeascListaserviciilorexternedeprevenireiprotecieabilitate,precumiacelorcroralis
aretrascertificatuldeabilitareistransmitaceastlistlaInspeciaMuncii

1454i
j)sntiinezeserviciileexternedeprevenireiproteciecarefacobiectulprevederilorart.45
careaunotificatComisiadeabilitareiavizareisasigurenscriereaacestorserviciinlistele
respective

k)sasigure,prinsecretariat,cooperareaadministrativcucelelalteautoritidinstatelemembreale
UniuniiEuropenesaualeSpaiuluiEconomicEuropean,prinintermediulIMI,potrivitprevederilorlegale
l)sverifice,prinsecretariat,legalitateadocumenteloreliberatedeautoriticompetentedinaltestate
membre,depusenvedereaautorizriisaunotificrii,dupcaz,prinIMI,potrivitprevederilorlegale,n

membre,depusenvedereaautorizriisaunotificrii,dupcaz,prinIMI,potrivitprevederilorlegale,n
cazulncareestenecesar.

Art.40

(1)Solicitantulcruianuisaacordatabilitareaaredreptul,ntermende30deziledeladataprimirii
ntiinrii,sfaccontestaielaComisiadecontestaiiconstituitncadrulMinisteruluiMuncii,Familieii
ProtecieiSociale.

(2)Rspunsullacontestaievafitransmisprinpotntermende30dezile.

Art.41

(1)CertificatuldeabilitareseretragedectreComisiadeabilitareiavizarecarelaeliberatdac
solicitantulnuadepusdourapoartesemestrialeconsecutive,ntermen,lainspectoratulteritorialde
munc.

(2)Dreptuldeprestareaserviciilordectreprestatoriicroraliseretragecertificatuldeabilitarese
considercnceteazladataprimiriintiinriiccertificatulafostretras,transmisdeComisiade
abilitareiavizaredincadrulinspectoratuluiteritorialdemunclacaresuntluaineviden.

(3)Serviciulexterndeprevenireiproteciecruiaisaretrascertificatuldeabilitarencondiiile
prezentelornormemetodologicearedreptulssoliciteabilitareadupoperioadminimdeunandela
dataprevzutlaalin.(2).

Art.42

(1)Rennoireacertificatuluideabilitaresefacelamodificareauneia/unoradintrecondiiilenbazacrora
afostemis.

(2)Modificrileprevzutelaalin.(1)sunturmtoarele:

a)schimbareaformeijuridicedeorganizareaserviciuluiexterndeprevenireiprotecieabilitat,potrivit
Legiinr.31/1990privindsocietilecomerciale,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare

b)schimbareadenumirii/numeluiserviciuluiexterndeprevenireiprotecieabilitat

c)schimbareasediuluisocial

d)schimbareaconductoruluiserviciuluiexterndeprevenireiprotecieabilitat.

(3)Modificrileprevzutelaalin.(2)trebuiesfiecomunicateComisieideabilitareiavizarepotrivitart.
43.

(4)nsituaiancareserviciileexternedeprotecieiprevenirenumaindeplinesccondiiiledeabilitare,
nuaucomunicatmodificrileprevzutelaalin.(2)inuausolicitatrennoireacertificatuluideabilitaren
termenulprevzutlaart.43,nceteazvalabilitateacertificatuluideabilitare.

(5)ServiciileexternedeprevenireiprotecieabilitatepotinformaComisiadeabilitareiavizarecu
privirelaschimbrileprevzutelaalin.(2),inclusivprinintermediulpunctuluidecontactunicelectronic
(PCUelectronic).

(6)Dupanalizareamodificrilorprevzutelaalin.(2),Comisiadeabilitareiavizareemitenoul
certificatdeabilitare,ncondiiileprevzutedeprezentelenormemetodologiceicurespectareaart.12
dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.49/2009,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.
68/2010.

(7)nsituaiancareserviciulexterndeprevenireiprotecienumaindeplinetecondiiiledeabilitare
prevzutedeprezentelenormemetodologice,Comisiadeabilitareiavizareretragecertificatulde
abilitarencauz.

Art.43

Pentrurennoireacertificatuluideabilitare,prevzutlaart.42,nmaximum10zilelucrtoaredela
modificareauneiasaumaimultorcondiiiiniiale,solicitantulvadepuneurmtoareledocumentela
secretariatulComisieideabilitareiavizare:

a)cererederennoirepotrivitmodeluluiprezentatnanexanr.8A,caresconinlistamodificrilor
survenite

b)documentelecareatestmodificrilesurvenite.

Art.44

(1)Inspectorateleteritorialedemuncverificrespectareadectreserviciileexternedeprevenirei
protecieacondiiilornbazacroraafostemiscertificatuldeabilitareipropun,nscris,Comisieide
abilitareiavizare,dacestecazul,retragereacertificatului.

(2)Comisiadeabilitareiavizareanalizeazargumenteleadusensusinereapropuneriideretragerea
certificatuluideabilitarei,pebazaacestora,poateretragecertificatul.

(3)Comisiadeabilitareiavizarecomunictitularuluiretragereacertificatuluideabilitareimotivaia,n
condiiileprevzutedeOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.49/2009,aprobatcumodificrii
completriprinLegeanr.68/2010.

(4)TitularulcertificatuluideabilitareretraspoatefacecontestaielaMinisterulMuncii,FamilieiiProteciei
Sociale,ntermende30deziledeladataprimiriicomunicriicuprivirelaretragere.

(5)Rspunsullacontestaievafitransmisprinpot,cuconfirmaredeprimire,ntermende30dezile.

Art.45

Listaserviciilorexternedeprevenireiprotecieabilitate,precumiacelorcroralisaretrascertificatul
deabilitareseafieaziseactualizeazpepaginadeinternetaInspecieiMuncii.

prevederidincapitolulIII,sectiunea8(NormeMetodologicedin2006)ladata20111227
pentruArt.45,alin.(2),literaE.dincapitolulX []

SECTIUNEA8:Cerinteleminimedepregatirendomeniulsecuritatiisi
sanatatiinmunca
Art.47
Niveluriledepregatirendomeniulsecuritatiisisanatatiinmunca,necesarepentrudobndirea
capacitatilorsiaptitudinilorcorespunzatoareefectuariiactivitatilordepreveniresiprotectie,sunt
urmatoarele:
b)nivelmediu
c)nivelsuperior.
Art.49
(1)Cerinteleminimedepregatirendomeniulsecuritatiisisanatatiinmuncacorespunzatoarenivelului
mediusunt:

a)studiinnvmntullicealfilierateoreticnprofilrealsaufilieratehnologicnprofiltehnic

b)cursndomeniulsecuritatiisisanatatiinmunca,cucontinutminimconformceluiprevazutnanexanr.
6lit.B,cuoduratadecelputin80deore.

(2)Nivelulmediuprevazutlaalin.(1)seatestaprindiplomadestudiisicertificatuldeabsolvireacursului
prevazutlaalin.(1)lit.b).

Art.50

(1)Cerineleminimedepregtirendomeniulsecuritiiisntiinmunccorespunztoarenivelului
superior,caretrebuiendeplinitenmodcumulativ,sunturmtoarele:

a)absolvirea,ndomeniilefundamentale:tiineinginereti,tiineagricoleisilvice,cudiplomde
licensauechivalent,acicluluiIdestudiiuniversitare,studiiuniversitaredelicen,oriastudiilor
universitaredelungduratsauabsolvireacudiplomdeabsolvireastudiiloruniversitaredescurt
durat

b)cursndomeniulsecuritiiisntiinmunc,cuconinutminimconformceluiprevzutnanexanr.
6lit.B,cuoduratdecelpuin80deore

c)absolvireacudiplomsaucertificatdeabsolvire,dupcaz,aunuiprogramdenvmnt
postuniversitarndomeniulsecuritiiisntiinmunc,cuoduratdecelpuin180deore.

(2)ndeplinireacerinelorprevzutelaalin.(1)seatestprindiplomadestudiiicertificatelede
absolvireacursurilorprevzutelaalin.(1)lit.b)ic).

(3)Cerinaminimprevzutlaalin.(1)lit.b)ic)esteconsideratndeplinitinsituaiancare
persoanaaobinutodiplomdemastersaudoctoratndomeniulsecuritiiisntiinmunc.

Art.51

Cursurileiprogrameledeformarendomeniulsecuritiiisntiinmunc,prevzutelaart.49i50,
seefectueazdectrefurnizorideformareprofesionalautorizai,potrivitprevederilorOrdonanei
Guvernuluinr.129/2000privindformareaprofesionalaadulilor,republicat,cumodificrilei
completrileulterioare.

Art.511

Abrogat
Art.512
Abrogat
Art.513
Abrogat

f) recunoate, desemneaz, notific i supravegheaz laboratoare de ncercri, precum i


organismedindomeniulsudecompeten,ncondiiilelegii
g) coordoneaz,ncolaborarecuMinisterulEducaieiiCercetrii,elaborareaprogramelor
decercetaredeinteresnaionalndomeniulsecuritiiisntiinmunc
h) organizeaz, mpreun cu Ministerul Educaiei i Cercetrii, activitatea de pregtire
general i/sau de specialitate n domeniul securitii i sntii n munc pentru
instituiiledenvmnt
i) desfoaractivitideinformaredocumentare,potrivitlegii
j) avizeazmaterialedeinformareiinstruire,cumarfisuporturidecurs,brouri,pliante,
afieelaboratedealtepersoanejuridicesaufizice,nsensulasigurrii
concordaneimesajelorpecareacestealeconincuprevederilelegislaieinvigoare
k) reprezintstatulnrelaiileinternaionaledindomeniulsudecompeten.
Art.46
(1) MinisterulSntiiPublice,caorgandespecialitatealadministraieipublicecentrale,
esteautoritateacentralndomeniulasisteneidesntatepublic.
(2) MinisterulSntiiPublicendeplinete,nprincipal,urmtoareleatribuiindomeniul
sntiilucrtorilorlaloculdemunc:
a) coordoneazactivitateademedicinamunciilanivelnaional
b) elaboreazsauavizeazreglementripentruproteciasntiinrelaiecumediulde
munc,pentrupromovareasntiilaloculdemunc,precumipentrumedicinamuncii
c) supravegheazstareadesntatealucrtorilor
d) asigurformareaiperfecionareaprofesionalndomeniulmedicineimuncii
e) coordoneaz activitatea de cercetare, declarare, nregistrare i eviden a bolilor
profesionaleiacelorlegatedeprofesiune
f) autorizeaz/avizeazicontroleazcalitateaserviciilormedicaleacordatelucrtorilorla
loculdemunc
g) colaboreaz cu alte instituii implicate n activiti cu impact asupra sntii
lucrtorilor
h) ndeplineteialteatribuii,conformcompetenelorsalendomeniu,reglementateprin
legispeciale.
Art.47
(1) Inspecia Muncii reprezint autoritatea competent n ceea ce privete controlul
aplicriilegislaieireferitoarelasecuritateaisntateanmunc.

(2) Instituiaprevzutlaalin.(1)controleazmodulncareseapliclegislaianaional
din domeniul securitii i sntii n munc la toate persoanele fizice i juridice din
sectoarele prevzute la art. 3 alin. (1), cu excepia celor prevzute la art. 50 alin. (1) i
(2),iare,nprincipal,urmtoareleatribuii:
a) controleazrealizareaprogramelordeprevenireariscurilorprofesionale
b) solicit msurtori i determinri, examineaz probe de produse i de materiale n
unitiinafaraacestora,pentruclarificareaunorevenimentesausituaiidepericol
c) dispune sistarea activitii sau scoaterea din funciune a echipamentelor de munc, n
cazulncareconstatostaredepericolgraviiminentdeaccidentaresaudembolnvire
profesionalisesizeaz,dupcaz,organeledeurmrirepenal
d) cerceteaz evenimentele conform competenelor, avizeaz cercetarea, stabilete sau
confirmcaracterulaccidentelor
e) coordoneaz, n colaborare cu Institutul Naional de Statistic i cu celelalte instituii
implicate, dup caz, sistemul de raportare i eviden a accidentelor de munc i a
incidentelor,iar,ncolaborarecuMinisterulSntiiPublice,sistemulderaportareabolilor
profesionalesaulegatedeprofesie
f) analizeaz activitatea serviciilor externe prevzute la art. 8 alin. (4) i propune
retragereaabilitrii,dupcaz
g) raporteaz Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei situaiile deosebite care
necesitmbuntireareglementrilordindomeniulsecuritiiisntiinmunc
h) furnizeaz informaii celor interesai despre cele mai eficace mijloace de respectare a
legislaieidindomeniulsecuritiiisntiinmunc.
Art.48
(1) Asigurtorul,stabilitdelege,reprezintautoritateacompetentndomeniulasigurrii
pentruaccidentedemunciboliprofesionale.
(2) Instituiaprevzutlaalin.(1)areatribuiipentru:
a) sprijinirea activitii de prevenire n domeniul securitii i sntii n munc a
angajatorilor
b) reabilitarea medical i, dup caz, psihologic, precum i compensarea victimelor
accidentelordemuncialebolilorprofesionale
c) raportareactreMinisterulMuncii,SolidaritiiSocialeiFamilieiasituaiilordeosebite
carenecesitmbuntireareglementrilordindomeniulsecuritiiisntiinmunc.
Art.49
Institutul Naional de CercetareDezvoltare pentru Protecia Muncii fundamenteaz
tiinific msurile de mbuntire a activitii de securitate i sntate n munc i
promoveazpoliticastabilitpentruacestdomeniu.
Art.50
(1) Ministerul Aprrii Naionale, structurile militare i structurile n care i desfoar
activitatea funcionari publici cu statut special din cadrul Ministerului Administraiei i
Internelor, Direcia General a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiiei, Serviciul
Romn de Informaii, Serviciul de Informaii Externe, Serviciul de Protecie i Paz,
Serviciul de Telecomunicaii Speciale, precum i Comisia Naional pentru Controlul
Activitilor Nucleare organizeaz, coordoneaz i controleaz activitatea de securitate i
sntate n munc din unitile lor, prin serviciile de prevenire i protecie create sau
desemnatedectreacesteinstituii,nscopulaplicriiprevederilorprezenteilegi.
(2) Cercetarea, nregistrarea i evidena accidentelor de munc i a bolilor profesionale
produse n unitile din subordinea instituiilor prevzute la alin. (1) se efectueaz de
organelepropriialeacestora.
(3) Instituiile prevzute la alin. (1) pot elabora reglementri proprii pentru aplicarea
prezenteilegi,ncompletareacelorexistentelanivelnaional.
CAPITOLULXI: Dispoziiifinale
Art.51
(1) Se aprob prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritii
SocialeiFamiliei,urmtoareleactenormative:
a) normelemetodologicedeaplicareaprevederilorprezenteilegi
b) transpunereadirectivelorspecificereferitoarelasecuritateaisntateanmunc.
(2) naplicareaprevederilorprezenteilegi,MinisterulMuncii,SolidaritiiSocialeiFamiliei
va elabora proiecte de acte normative necesare implementrii i/sau adaptrii situaiilor

existentelacerineleprezenteilegi.
Art.52
(1) Activitiledeinteresnaionalndomeniulsecuritiiisntiinmuncisurselede
acoperire a cheltuielilor necesare n vederea realizrii acestora se aprob prin hotrre a
Guvernului,lapropunereaMinisteruluiMuncii,SolidaritiiSocialeiFamiliei.
(2) Activitile de interes naional privind cercetarea tiinific n domeniul securitii i
sntiinmuncsefinaneazdinfondurileprevzutepentruacestea,potrivitlegii.
Art.53
(1) Prezentalegeintrnvigoareladatade1octombrie2006.
(2) La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog Legea proteciei muncii nr.
90/1996,republicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.47din29ianuarie2001,
cumodificrileicompletrileulterioare,DecretulConsiliuluideStatnr.400/1981pentru
instituireaunorreguliprivindexploatareaintreinereainstalaiilor,utilajelorimainilor,
ntrireaordiniiidisciplineinmuncnunitilecufoccontinuusaucareauinstalaiicu
grad ridicat de pericol n exploatare, republicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 5 din 11
ianuarie1982,precumioricealtedispoziiicontrare.
Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de
msuri pentru promovarea mbuntirii securitii i sntii lucrtorilor la locul de
munc,publicatnJurnalulOficialalComunitilorEuropene(JOCE)nr.L183/1989.
****
AceastlegeafostadoptatdeParlamentulRomniei,curespectareaprevederilorart.75
ialeart.76alin.(1)dinConstituiaRomniei,republicat.
PREEDINTELECAMEREIDEPUTAILOR
BOGDANOLTEANU
PREEDINTELESENATULUI
NICOLAEVCROIU

PublicatnMonitorulOficialcunumrul646dindatade26iulie2006