Sunteți pe pagina 1din 43

BANCA MONDIALĂ

GLASUL TINERILOR

CAMPANIA
DE INFORMARE
ÎN DOMENIUL
EDUCAŢIEI FORMALE
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 3

LISTA
instituţiilor de învăţămînt acreditate

I.Instituţiile de învăţămînt superior

1.Universitatea de Stat din Moldova


mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 60, tel. 57-74-01, 57-74-03, 57-74-09

 Codul   Specialitatea   Data acreditarii 


0101 Matematică
0101.02 Matematică şi Informatică
0102 Matematică aplicată
0201 Fizică
0301 Chimie
0301.01 Chimie şi fizică
0301.02 Chimie şi biologie
0351 Tehnologie chimică
0401 Biologie
0402 Ştiinţe ale solului
0601 Istorie
0651 Politologie
0651.01 Politologie ş instruire juridică
0701 Filozofie
Hotărîrea Guvernului
0751 Sociologie
Republicii Moldova nr.123
0851 Relaţii internaţionale
din 14.02.2001
0901 Jurnalistică
1001 Drept
1101.01 Limba şi literatura română
1101.02 Limba şi literatura română şi limba latină
1101.03 Limba şi literatura rusă
1102 Limbi moderne aplicate
1102.01 Limba şi literatura franceză
1102.02 Limba şi literatura spaniolă
1102.03 Limba şi literatura italiană
1102.04 Limba şi literatura engleză
1102.05 Limba şi literatura germană
1151 Biblioteconomie şi asistenţă informaţională
1251 Psihologie
2701 Ecologie şi protecţia mediului ambiant
Hotărîrea Colegiului
1002 Drept şi activitate vamală Ministerului Educaţiei nr.
8.3 din 21.10.03
0352 Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale Hotărîrea Colegiului
Ministerului Educaţiei,
1271 Asistenţa socială Tineretului şi Sportului nr.
3.5.3 din15.09.05
4 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

Matematica, cu specializarea:
0101
• 0101.02 Matematică şi Informatică
0102 Matematica aplicată
Fizică, cu specializările:
0201 • 0201.01 Fizică şi informatică
• 0201.03 Energetică solară
Chimie, cu specializările:
0301 • 0301.01 Chimie şi fizică
• 0301.02 Chimie şi biologie
0351 Tehnologie chimică
0401 Biologie
0402 Ştiinţe ale solului
0601 Istorie
0651 Politologie
0701 Filosofie
0751 Sociologie
0851 Relaţii internaţionale
0901 Jurnalistică
Drept, cu specializările:
• 1001.01 Drept economic Hotărîrea Colegiului
1001 • 1001.03 Drept penal Ministerului Educaţiei şi
• 1001.04 Drep internaţional Tineretului nr. 11.11.2
• 1001.05 Drept constituţional şi administrativ din 28.09.06 (Acreditarea
1051 Administraţie publică periodică)
Limba şi literatura, cu specializările:
• 1101.01 Limba şi literatura română
1101
• 1101.02 Limba şi literatura română şi limba latină
• 1101.03 Limba şi literatura română şi limba rusă
1102 Limbi moderne clasice
1102.01 Limba şi literatura franceză - Limba B
1102.02 Limba şi literatura spaniolă - Limba B
1102.03 Limba şi literatura italiană - Limba B
1102.04 Limba şi literatura engleză - Limba B
1102.05 Limba şi literatura germană - Limba B
1151 Biblioteconomie şi asistenţa informaţională
1201 Pedagogie
1251 Psihologie
1802 Management
Informatică, cu specializarea:
1851
• 1851.01 Informatică şi limbi moderne aplicate
1852 Cibernetică şi informatică economică
1853 Management informaţional
2701 Ecologia şi protecţia mediului ambiant
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 5

2.Universitatea Tehnică a Moldovei


mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168, tel. 27-78-61, 23-54-00, 23-54-08

1802.05 Economie şi management în industria alimentară


1802.06 Economie şi management în construcţii
1851.01 Informatică şi limbi moderne aplicate
1871.01 Inginerie şi management în construcţii de maşini
1871.030 Inginerie şi management în transporturi
1901 Electroenergetică
1902 Termoenergetică
1903 Electromecanică
2001 Tehnologia construcţiilor de maşini
2002 Construcţii de echipamente şi maşini agricole
2003 Maşini şi instalaţii pentru construcţii
2006 Maşini unelte şi scule
2007 Maşini şi aparate în industria alimentară
2008 Maşini şi aparate în industria uşoară
2009 Maşini şi instalaţii frigorifice
2051 Transport auto
2101 Telecomunicaţii
2102 Sisteme radioelectronice
2103 Microelectronică Hotărîrea Guvernului
2105 Sisteme optoelectronice
Republicii Moldova nr. 223
2151 Calculatoare
2152 Tehnologii informaţionale din 21.03.2001
2153 Automatică şi informatică
2201 Tehnologia păstrării şi prelucrării cerealelor
2202 Tehnologia panificaţiei
2203 Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi legumelor
2204 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare
2205 Tehnologia produselor alimentaţiei publice
2206 Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase
2208 Tehnologia cărnii şi a produselor din carne
2301 Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături
2302 Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi din înlocuitori
2401 Arhitectură
2501 Construcţii civile, industriale şi agricole
2502 Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţie
2503 Alimentarea cu căldură şi gaze, ventilaţia
2504 Căi ferate, drumuri şi poduri
2506 Gospodărirea şi protecţia apelor
2509 Ingineria gospodăriilor comunale
2510 Geodezie, topografie şi cartografie
Drept, cu specializarea:
1001
• 1001.06 Drept patrimonial
Inginerie şi management, cu specializările:
1871 • 1871.02 Inginerie şi management în telecomunicaţii
• 1871.07 Inginerie şi management în protecţia mediului Hotărîrea Colegiului
1891 Desing industrial Ministerului Educaţiei,
1893 Desing vestimentar Tineretului şi Sportului nr.
1950 Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei
3.5.2 din 15.09.05
2053 Transport internaţional
2207 Tehnologia laptelui şi produselor lactate
2304 Modelarea şi tehnologia tricotajelor
2306 Tehnologii poligrafice
2552 Evaluarea imobilului
6 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

Management, cu specializările:
• 1802.01 Managementul firmei
1802
• 1802.05 Economie şi management în industria alimentară
• 1802.06 Economie şi management în construcţii
1804 Relaţii economice internaţionale
Informatică, cu specializarea:
1851
• 1851.01 Informatică şi limbi moderne aplicate
Inginerie şi management, cu specializările:
• 1871.01 Inginerie şi management în construcţia de maşini
1871 • 1871.03 Inginerie şi management în transporturi
• 1871.04 Inginerie şi management în energetică
• 1871.06 Inginerie şi management în industria uşoară
1901 Electroenergetică
1902 Termoenergetică
1903 Electromecanică
2001 Tehnologia construcţiilor de maşini
2002 Construcţii de echipamente şi maşini agricole
2003 Maşini şi instalaţii pentru construcţii
2006 Maşini, unelte şi scule
2007 Maşini şi aparate în industria alimentară
2008 Maşini şi aparate în industria uşoară
2009 Maşini şi instalaţii frigorifice Hotărîrea Colegiului
2051 Transport auto Ministerului Educaţiei şi
2101 Telecomunicaţii Tineretului nr. 11.11.1
2102 Sisteme radioelectronice din 28.09.06 (Acreditarea
2103 Microelectronică periodică)
2105 Sisteme optoelectronice
2151 Calculatoare
2152 Tehnologii informaţionale
2153 Automatică şi informatică
2201 Tehnologia păstrării şi prelucrării cerealelor
2202 Tehnologia panificaţiei
2203 Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi legumelor
2204 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare
2205 Tehnologia produselor alimentaţiei publice
2206 Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase
2208 Tehnologia cărnii şi a produselor din carne
2301 Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături
2302 Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi din înlocuitori
2401 Arhitectură
2501 Construcţii civile, industriale şi agricole
2502 Tehnologia materialelor şi a articolelor de construcţie
2503 Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie
2504 Căi ferate, drumuri şi poduri
2506 Gospodărirea şi protecţia apelor
2507 Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă
2509 Ingineria gospodăriilor comunale
2510 Geodezie, topografie şi cartografie
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 7

3.Academia de Studii Economice din Moldova


mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 61, tel. 22-41-28, 22-45-58

1802 Management
1802.04 Economia şi managementul resurselor umane
1803 Marketing
1804 Relaţii economice internaţionale
1805.01 Finanţe şi asigurări Hotărîrea Guvernului
1806 Contabilitate şi audit Republicii Moldova nr.463
1807 Statistică din 15.06.2001
1808 Bănci şi burse de valori
1811 Instruire economică
1852 Cibernetică şi informatică economică
2902.01 Turism şi servicii hoteliere
Hotărîrea Colegiului
Drept, cu specializarea: Ministerului Educaţiei,
1001
• 1001.01 Drept economic Tineretului şi Sportului nr.
7.8.4 din 22.12.05
1051. Administraţia publică
1051.01. Managementul administraţiei publice
1801. Economie generală
1802. Management
1802.01. Managementul firmei
Hotărîrea Colegiului
Ministerului Educaţiei şi
1802.04. Economia şi managementulresurselor umane Tineretului nr.6.5.1 din
24.05.07 (Acreditarea
periodică)
1802.08. Economia şi managementul mediului
1803. Marketing
1804. Relaţii economice internaţionale
1805. Finanţe
1805.01. Finanţe şi asigurări
1805.02. Fiscalitate şi administrare financiară
1805.03. Finanţele şi contabilitatea firmei
1807. Statistică
1808. Bănci şi burse de valori
1810. Contabilitate
1811. Instruire economică
1814. Managementul proprietăţii intelectuale
1851. Informatica
1851.01. Informatica şi limbi moderne aplicate
1852. Cibernetica şi informatica economică
2902. Turism
2902.01. Turism şi servicii hoteliere
8 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

4.Universitatea de Stat de Medicină


şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 165, tel. 24-34-08, 24-17-48, 24-24-11

1701 Medicină generală


1701.01 Medicină de familie
1701.02 Medicină internistică
1701.03 Hematologie
1701.04 Psihiatrie
1701.05 Dermatovenerologie
1701.06 Boli infecţioase
1701.07 Neurologie
1701.08 Medicină tradiţională
1701.09 Kinetoterapie
1701.10 Chirurgie
1701.11 Chirurgie pediatrică
1701.12 Obstetrică şi ginecologieă
1701.13 Anesteziologie. Reanimatologie
1701.14 Ortopedie - traumatologie
1701.15 Neurochirurgie
1701.16 Urologie Hotărîrea Guvernului
1701.17 Oncologie Republicii Moldova nr.574
1701.18 Oftalmologie din 05.07.2001
1701.19 Otorinolaringologie
1701.20 Medicină de urgenţă
1701.21 Pediatrie
1701.22 Endoscopie
1701.23 Imagistică
1701.24 Morfopatologie
1701.25 Medicină de laborator
1701.26 Medicină legală
1701.27 Igienă şi epidemiologie
1701.28 Farmacologie clinică
1702 Stomatologie
1702.01 Stomatologie
1703.01 Management sanitar
1751 Farmacie
1751.01 Farmacie
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 9

1701 Medicină generală


1701.02 Medicină internistică
1701.04 Psihiatrie
1701.05 Dermatovenerologie
1701.06 Boli infecţioase
1701.07 Neurologie
1701.07B Neurologie pediatrică
1701.08 Medicină netradiţională
1701.09 Kinetoterapie
1701.10 Chirurgie
1701.11 Chirurgie pediatrică
1701.11B Ortopedie-traumatologie pediatrică
1701.11E Anesteziologie, reanimatologie pediatrică
1701.12 Obstetrică şi ginecologieă
1701.13 Anesteziologie. Reanimatologie
1701.14 Ortopedie - traumatologie
1701.15 Neurochirurgie Hotărîrea Colegiului
1701.16 Urologie Ministerului Educaţiei şi
1701.17 Oncologie Tineretului nr.8.5.1 din
1701.18 Oftalmologie 19 iulie 2007 (acreditare
1701.19 Otorinolaringologie periodică)
1701.20 Medicină de urgenţă
1701.21 Pediatrie
1701.21A Neonatologie
1701.23 Imagistică
1701.24 Morfopatologie
1701.25 Medicină de laborator
1701.26 Medicină legală
1701.27 Igienă şi epidemiologie
1701.27A Epidemiologie
1701.27C Microbiologie
1701.28 Farmacologie clinică
1702 Stomatologie
1702.01 Stomatologie
1702.01D Ortodonţie
1751 Farmacie
1751.01 Farmacie
10 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

5.Universitatea Agrară de Stat din Moldova


mun. Chişinău, str. Mirceşti, 44, tel.31-22-58, 31-22-76, 43-24-90

1801 Economie generală


1802 Management
1803 Marketing
1806 Contabilitate şi audit
1904 Electrificarea agriculturii
2004 Mecanizarea agriculturii Hotărîrea Guvernului
2505 Îmbunătăţiri funciare Republicii Moldova nr.575
2601 Medicină veterinară din 05.07.2001
2801 Agronomie
2802 Selecţie şi genetică a culturilor agricole
2803 Horticultură şi viticultură
2804 Protecţie a plantelor
2805 Zootehnie
Hotărîrea Colegiului
Ministerului Educaţiei,
2806 Silvicultură şi grădini publice
Tineretului şi Sportului nr.
4.4.6 din 27.10.05
1801 Economie generală
1904 Electrificarea agriculturii
2004 Mecanizarea agriculturii
2551 Cadastru şi organizarea teritoriului Hotărîrea Colegiului
2601 Medicină veterinară Ministerului Educaţiei şi
2801 Agronomie Tineretului nr. 7.5.3. din
2802 Selecţie şi genetică a culturilor agricole 28.06.07 (acreditarea
2804 Protecţia plantelor periodică)
2805 Zootehnie
2808 Biotehnologii agricole
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 11

6.Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova


mun. Chişinău, bd. Gagarin, 8, tel. 27-02-03, 54-91-24

1001.01 Drept economic


1802 Management
1803 Marketing Hotărîrea Guvernului
1804 Relaţii economice internaţionale Republicii Moldova nr.576
1806 Contabilitate şi audit din 05.07.2001
1809 Merceologie
1852 Cibernetică şi informatică economică
Finanţe, cu specializările:
1805 • 1805.01 Finanţe şi asigurări
Hotărîrea Colegiului
• 1805.03 Finanţe şi contabilitatea firmei Ministerului Educaţiei,
1808 Bănci şi burse de valori Tineretului şi Sportului nr.
4.4.5 din 27.10.05
Informatica, cu specializarea:
1851
• 1851.01 Informatica şi limbi moderne aplicate
Drept
1001
• 1001.01 Drept economic
1802 Management
Hotărîrea Colegiului
1803 Marketing
Ministerului Educaţiei
1804 Relaţii economice internaţionale
şi Tineretului nr. 11.3
1806 Contabilitate şi audit
din 29.11.07 (acreditare
Merceologie periodică)
1809 • 1809.01 Merceologie şi expertiza mărfurilor în activitatea
vamală
1852 Cibernetică şi informatică economică
1002 Drept şi activitate vamală Hotărîrea Colegiului
Turism Ministerului Educaţiei şi
2902 Tineretului nr. 4.2.4 din
• 2902.01 Turism şi servicii hoteliere 29.08.08
12 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

7.Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”


mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 1, tel. 74-33-38, 74-54-14

0601 Istorie
0601.04 Istorie şi etnologie
1101.01 Limba şi literatura română
1101.02 Limba şi literatura română şi limba latină
1101.06 Limba şi literatura română şi limba bulgară
1101.07 Limba şi literatura română şi limba găgăuză
1101.09 Limba şi literatura română şi limba franceză
1802 Limba şi literatura română şi limba italiană
1101.14 Limba şi literatura rusă şi limba română
1102.04 Limba şi literatura engleză
1102.05 Limba şi literatura germană
Hotărîrea Guvernului
1202 Pedagogie preşcolară
Republicii Moldova
1202.04 Pedagogie preşcolară şi limba engleză
nr.559 din 07.05.2002
1202.05 Pedagogie preşcolară şi limba franceză
1203 Pedagogia învăţămîntului primar
1203.01 Pedagogie învăţămîntului primar şi coregrafie
1251.01 Psihologie şi pedagogie
1251.02 Psihologie şi logopedie
1251.03 Psihologie şi limba engleză
1251.04 Psihologie şi management educaţional
1252.01 Psihopedagogie specială şi asistenţă socială
1251.02 Psihopedagogie specială şi logopedie
1603 Arte decorative
1604 Instruirea în artele plastice
Istorie, cu specializarea:
0601
• 0601.01 Istorie şi geografie
Limba şi literatura, cu specializările:
• 1101.01/1102.04* Limba şi literatura română şi limba
1101 engleză
• 1101.01/1102.05* Limba şi literatura română şi limba
Hotărîrea Colegiului
germană
Ministerului Educaţiei,
Limbi moderne şi clasice, cu specializările:
Tineretului şi Sportului
• 1102.01/1102.04* Limba şi literatura franceză şi limba
nr. 7.8.3 din 22.12.05
1102 engleză
• 1102.04/1102.01* Limba şi literatura engleză şi limba
franceză
Pedagogia învăţămîntului primar, cu specializarea:
1203 • 1203.04/1102.04* Pedagogia învăţămîntului primar şi
limba engleză
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 13

Limba şi literatura, cu specializările:


• 1101.01/1101.02* Limba şi literatura romană şi limba
1101 rusă
• 1101.02/1102.04* Limba şi literatura rusă şi limba
engleză
Limbi moderne şi clasice, cu specializările:
• 1102.04/1102.05* Limba şi literatura engleză şi limba
germană
• 1102.05/1102.04* Limba şi literatura germană şi limba
1102 engleză Hotărîrea Colegiului
• 1102.01/1102.03* Limba şi literatura franceză şi limba Ministerului Educaţiei şi
italiană Tineretului nr. 5.3.1 din
• 1102.01/1102.05* Limba şi literatura franceză şi limba 26.04.07
germană
Pedagogia învăţămîntului primar, cu specializarea:
1203 • 1203.04/1102.01* Pedagogia învăţămîntului primar şi
limba franceză
1271 Asistenţă socială
1601 Pictură
1602 Grafică
1893 Design vestimentar
0601 Istoria
1101.01 Limba şi literatura romînă
1101.01/1101.05* Limba şi literatura română şi limba bulgară
1101.01/1102.01* Limba şi literatura română şi limba franceză Hotărîrea Colegiului
1101.01/1102.03* Limba şi literatura română şi limba italiană Ministerului Educaţiei şi
1101.01/1102.04* Limba şi literatura română şi limba engleză Tineretului nr.4.2.1 din
Limbi moderne clasice: 29.08.2008
1102
• 1102.04 Limba şi literatura engleză
1203 Pedagogia învăţămîntului primar
1603 Arte Decorative
14 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

8.Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi


mun. Bălţi, str. Puşkin, 38, tel. (0-231) 2-30-66, 2-35-70, 2-80-71, 2-44-88

0101.02 Matematică şi informatică


1201.01 Fizică şi informatică
1001 Drept
1101.09 Limba şi literatura română limba şi literatura franceză
1101.10 Limba şi literatura română limba şi literatura engleză
1101.12 Limba şi literatura română limba şi literatura germană
1101.14 Limba şi literatura rusă limba şi literatura română
1101.15 Limba şi literatura ucraineană limba şi literatura română
1102.06 Limba şi literatura germană limba şi literatura engleză
Hotărîrea Guvernului
1102.07 Limba şi literatura franceză limba şi literatura engleză
Republicii Moldova nr.772
1102.08 Limba şi literatura germană limba şi literatura franceză
din 14.06.2002
1102.09 Limba şi literatura engleză limba şi literatura franceză
1203.02 Pedagogia învăţămîntul primar şi pedagogia preşcolară
1203.04 Pedagogia învăţămîntul primar şi limba engleză
1271 Asistenţă socială
1404 Instruire muzicală
1802 Management
1806 Contabilitate şi audit
1851 Informatică
1872 Instruire în inginerie
Limba şi literatura, cu specializările:
• 1101.01/1101.02 Limba şi literatura română, limba şi literatura
1101
rusă
• 1101.02/1102.04* Limba şi literatura rusă şi limba engleză
Hotărîrea Colegiului
Limbi moderne clasice,cu specializarea:
1102 Ministerului Educaţiei,
• 1102.05/1102.04* Limba şi literatura germană şi limba engleză
Tineretului şi Sportului
1251 Psihologie
nr.4.5.2 din 23.03.06
Finanţe, cu specializarea:
1805
• 1805.03 Finanţe şi contabilitatea firmei
Informatica, cu specializarea:
1851
• 1851.01 Informatică şi limbi moderne aplicate
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 15

0101 Matematică
0101.02 Matematică şi informatică
0201 Fizică
0201.01 Fizică şi informatică
1001 Drept
1002 Drept şi activitate vamală
1101 Limba şi literatura
Limba şi literatura română, cu specializările:
• 1101.01/1102.01* Limba şi literatura română şi limba şi
literatura franceză
• 1101.01/1102.04* Limba şi literatura română şi limba şi
literatura engleză
• 1101.01/1102.05* Limba şi literatura română şi limba şi
1101.01
literatura germană
• 1101.02/1101.01* Limba şi literatura rusă şi limba şi literatura
română
• 1101.03 Limba şi literatura ucraineană
• 1101.03/1101.01* Limba şi literatura ucraineană şi limba şi
literatura română
Limbi moderne clasice,cu specializarea: Hotărîrea Colegiului
• 1102.01/1102.04* Limba şi literatura franceză şi limba şi Ministerului Educaţiei,
literatura engleză Tineretului şi Sportului
• 1102.04/1102.01* Limba şi literatura engleză şi limba şi nr.3.2.1 din 27.03.08
1102 literatura franceză
• 1102.05/1102.01* Limba şi literatura germană şi limba şi
literatura franceză
• 1102.04/1102.05* Limba şi literatura engleză şi limba şi
literatura germană
1201 Pedagogie
1203 Pedagogia învăţămîntului primar
Pedagogia învăţămîntului primar şi pedagogia preşcolară, cu
specializarea:
1203.02
• 1203.02/1102.04 Pedagogia învăţămîntului primar şi limba
engleză
1271 Asistenţă socială
1404 Instuire muzicală
1802 Management
1802.01 Managementul firmei
1806 Contabilitate şi audit
1851 Informatică
1872 Instruire în inginerie
1872.07 Educaţie tehnico-tehnologică
16 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

9.Universitatea Liberă Internaţională din Moldova


mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 52, tel. 22-00-29, 23-70-99

1001.02 Drept civil


1001.03 Drept penal
1001.04 Drept internaţional
1102.06 Limba engleză şi literatura franceză
1102.07 Limba engleză şi limba germană
Hotărîrea Guvernului
1102.08 Limba franceză şi limba engleză
Republicii Moldova
1102.09 Limba germană şi limba engleză
nr.935 din 12.07.2002
1102.10 Limba spaniolă şi limba engleză
1802 Management
1804 Relaţii economice internaţionale
1806 Contabilitate şi audit
1808 Bănci şi burse de valori
0601 Istoria Hotărîrea Colegiului
Ministerului Educaţiei,
0851 Relaţii Internaţionale Tineretului şi Sportului
nr. 3.3.3 din 23.02.2006
1251 Psihologie
1805 Finanţe Hotărîrea Colegiului
Informatică cu specializare: Ministerului Educaţiei,
1851
• 1851.01 Informatică şi limbi moderne aplicate Tineretului şi Sportului
Calculatoare, cu specializare: nr. 4.5.1 din 29.03.2007
2151
• 2151.01 Calculatoare şi reţele
Jurnalistică: Hotărîrea Colegiului
0901
• 0901.01 Comunicare publică Ministerului Educaţiei şi
Turism: Tineretului nr. 4.2.2 din
2902 29.08.2008
• 2902.01 Turism şi servicii hoteliere
Drept:
• 1001.02 Drept civil
1001
• 1001.03 Drept Penal

• 1001.04 Drept internaţional


Limbi moderne şi clasice: Hotărîrea Colegiului
1102 Ministerului Educaţiei şi
• 1102.01/1102.04* Limba şi literatura franceză şi
Tineretului nr. 4.2.2 din
limba engleză
29.08.2008
1102.04/1102.01* Limba şi literatura engleză şi limba franceză
(acreditare periodică)
1102.03/1102.04* Limba şi literatura spaniolă şi limba engleză
1102.05/1102.04* Limba şi literatura germană şi limba engleză
1102.04/1102.05* Limba şi literatura engleză şi limba germană
1802 Management
1804 Relaţii economice internaţionale
1806 Contabilitate şi audit
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 17

10.Universitatea de Stat din Comrat


or. Comrat, str. Galaţan, 17, tel. (0-238) 2-43-45, 2-40-91

0601 Istorie
1101.13 Limba şi literatura găgăuză şi limba şi literatura română
1101.16 Limba şi literatura bulgară şi limba şi literatura română
1203 Pedagogia învăţămîntului primar
1505 Culturologie Hotărîrea Guvernului
1802 Management Republicii Moldova nr.1051
1803 Marketing din 05.08.2002
2203 Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi legumelor
2204 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare
2801 Agronomie
2805 Zootehnie
1001 Drept Hotărîrea Colegiului
Ministerului Educaţiei,
1806 Contabilitate şi audit Tineretului şi Sportului
nr.4.5.3 din 23.03.06

11.Universitatea “UNIVERS-MOLDOVA”
(fosta Universitate de Limbi Moderne şi Business Internaţional)
mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 1, tel. 43-80-34, 43-88-88

Limbi moderne şi clasice, cu specializarea: Hotărîrea Colegiului


1102 Ministerului Educaţiei
• Limba şi literatura engleză şi limba germană nr. 7.2 din 27.05.2003

12.Institutul Internaţional de Management “IMI-NOVA”


mun. Chişinău, str. Hristo Botev, 9/1, tel. 56-85-36

1802 Management
1803 Marketing Hotărîrea Colegiului
1804 Relaţii economice internaţionale Ministerului Educaţiei nr. 7.2
1805 Finanţe din 27.05.2003
1808 Bănci şi burse de valori
Drept, cu specializare: Hotărîrea Colegiului
1001
• 1001.01 Drept economic Ministerului Educaţiei,
1806 Contabilitate şi audit Tineretului şi Sportului nr.
2902 Turism 5.4.2 din 30.03.2006
1802 Management Hotărîrea Colegiului
1803 Marketing Ministerului Educaţiei şi
1804 Relaţii economice internaţionale Tineretului nr. 4.2.3 din
1805 Finanţe 29.08.2008
1808 Bănci şi burse de valori (acreditare periodică)
18 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

13.Universitatea de Stat din Tiraspol


(cu sediul în mun. Chişinău)
mun. Chişinău, str.Iablocikin, 5, tel. 75-49-42, 75-49-24, 75-49-15

Matematica, cu specializările:
0101 • 0101.01 Matematica şi fizica

• 0101.02 Matematica şi informatica


0201.01 Fizica şi informatică
0301.01 Chimie şi fizică
Biologie, cu specializarea: Hotărîrea Colegiului
0401
• 0401.08 Biologie şi chimie Ministerului Educaţiei
Geografie, cu specializarea: nr.8.1 din 21.10.2003
0501
• 0501.01 Geografie şi biologie
1101 Limba şi literatura română
1101.01 Limba şi literatura română, limba rusă
1101 Limba şi literatura rusă
1101.04 Limba şi literatura rusă, limba română
1203.02 Pedagogia învăţămîntului primar şi pedagogia preşcolară
0501 Geografie
0501.04 Geografie şi informatică
0501.06 Geografie şi turism
Hotărîrea Colegiului
1101/1102 Limba şi literatura / Limbi moderne şi clasice
Ministerului Educaţiei şi
1101.01/1102.01 Limba şi literatura română şi limba franceză
Tineretului nr. 7.5.4. din
1101.01/1102.04 Limba şi literatura română şi limba engleză
28.06.07.
1101.02/1102.04 Limba şi literatura rusă şi limba engleză
1851 Informatică
1851.01 Informatică şi limbi moderne aplicate

14.Universitatea Slavonă
mun. Chişinău, str. Florilor, 28/1, tel. 43-03-81, 43-03-80, 43-03-82 l

Drept, cu specializarea:
1001 • 1001.01 Drept economic

• 1001.04 Drept internaţional Hotărîrea Colegiului


1101.02 Limba şi literatura rusă Ministerului Educaţiei nr.
1251 Psihologie 8.2 din 21.10.2003
1802 Management
1806 Contabilitate şi audit
1808 Bănci şi burse de valori
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 19

15. Universitatea de Studii Europene din Moldova


(denumirea anterioară - Academia de Drept din Moldova)
mun. Chişinău, str. Alexei Mateevici, 60, tel. 24-50-40 l

Drept, cu specializarea:
• 1001.01 Drept economic
Hotărîrea Colegiului
1001 • 1001.03 Drept penal Ministerului Educaţiei nr. 4.2
• 1001.04 Drept internaţional din 08.04.2004
• 1001.05 Drept constituţional şi administrativ

16.Institutul Nistrean de Economie şi Drept


mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 82, tel. (0-231) 2-93-16

1001 Drept Hotărîrea Colegiului


Ministerului Educaţiei nr. 5.1
1806 Contabilitate şi audit
din 27.05.2004

17.Institutul de Relaţii Internaţionale “Perspectiva”


mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75, tel. 74-79-58

Drept, cu specializarea:
1001
• 1001.01 Drept economic
1804 Relaţii Economice Internaţionale
Hotărîrea Colegiului
1812 Comerţ
Ministerului Educaţiei nr. 5.2
1892 Design interior
din 27.05.2004
1893 Design vestimentar
Turism, cu specializarea:
2902
• 2902.01 Turism şi servicii hoteliere
20 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

18.Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport


mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75, tel. 74-79-58

Educaţie fizică şi sport, cu specializările: Hotărîrea Colegiului


1301 • 1301.01 Educaţie fizică şi kinetoterapie Ministerului Educaţiei nr.
• 1301.02 Educaţie fizică şi management 9.6.1 din 09.12.2004

19.Academia de Administrare Publică pe lîngă


Preşedintele Republicii Moldova
mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100, tel. 72-38-30

0851 Relaţii Internaţionale Hotărîrea Colegiului


1051 Administrare publică Ministerului Educaţiei nr.
1802 Management 9.6.2 din 09.12.2004

20.Academia “Ştefan cel Mare”


mun. Chişinău, str. Asachi, 21, tel. 73-59-03, 73.89.94

Drept, cu specializările:
• 1001.01 Drept economic
Hotărîrea Colegiului
1001 Ministerului Educaţiei nr.
• 1001.03 Drept penal
2.5.1 din 10.03.05
• 1001.08 Drept poliţienesc

21.Universitatea
“Şcoala Antropologică Superioară”
mun. Chişinău, str.Zimbrului, 10-A , tel. 43-83-42

2951 Antropologie Hotărîrea Colegiului


Ministerului Educaţiei,
1851 Informatică Tineretului şi Sportului nr.
3.5.2 din 15.09.05
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 21

22.Institutul de Studii Politice şi Relaţii


Internaţionale
mun. Chişinău, str.Gh.Caşu, 32, tel. 73-16-91

Politologie, cu specializarea: Hotărîrea Colegiului


0651 Ministerului Educaţiei,
• 0651.01 Politologie şi instruire juridică
Tineretului şi Sportului nr.
0851 Relaţii internaţionale 4.4.1 din 27.10.05

23 Academia de Transporturi,
Informatică şi Comunicaţii
mun. Chişinău, str.Munceşti, 121”A”, tel. 73-84-63, 78-50-29

Management, cu specializarea:
1802
• 1802.01 Managementul firmei
Finanţe, cu specializarea: Hotărîrea Colegiului
1805
• 1805.03 Finanţele şi contabilitatea firmei Ministerului Educaţiei,
1806 Contabilitate şi audit Tineretului şi Sportului nr.
1851 Informatică 5.4.1 din 30.03.06
Inginerie şi management, cu specializarea:
1871
• 1871.03 Inginerie şi management în transporturi
2051 Transport auto Hotărîrea Colegiului
Ministerului Educaţiei şi
2051.01 Exploatarea tehnică a automobilelor Tineretului nr. 7.5.6. din
28.06.07.
22 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

24 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice


mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 111, tel. 22-19-49, 23-82-14

Interpretare instrumentală, cu specializările:


• 1401.01. Instrumente cu coarde
• 1401.02. Pian
1401
• 1401.03. Instrumente aerofone şi pecruţie
• 1401.04. Instrumente populare
• 1401.05. Instrumente muzică uşoară, jaz
Canto, cu specializările:
• 1402.01 Canto academic
1402
• 1402.02 Canto popular
• 1402.01 Canto muzică uşoară, jaz
1403 Dirijare corală
1404 Instruire muzicală
1405 Muzicologie
1406 Compoziţie Hotărîrea Colegiului
1451 Culturologie Ministerului Educaţiei şi
Actorie, cu specializările: Tineretului nr. 9.6.1 din
1501 • 1501.01 Actorie teatru dramatic şi cinema
13.07.06
• 1501.02 Actorie teatru de păpuşi
Regie, cu specializările:
1502 • 1502.01 Regie teatru dramatic
• 1502.04 Regie teatru de estradă
1503 Coregrafie
1504 Teatrologie
1601 Pictură
1602 Grafică
Arte decorative, cu specializările:
1603 • 1603.01 Tapiserie artistică
• 1603.02 Ceramică, sticlă
1892 Designul interiorului
1893 Design vestimentar
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 23

25 Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Haşdeu”


or. Cahul str. Independenţei, 1, tel. 0(239)2-24-81, 3-36-44

Matematică cu specializarea:
0101
• 0101.02. Matematică şi informatică
0601 Istorie
1001 Drept
1051 Administraţie publică
Limba şi literatura, cu specializarea:
1101
• 1101.01. Limba şi literatura română
Limba şi literatura/Limbi moderne şi clasice, cu specializările:
• 1101.01/1102.01 Limba şi literatura română/ Limba şi Hotărîrea
1101/1102 literatura franceză Colegiului Ministerului
Educaţiei şi Tineretului
• 1101.01/1102.04 Limba şi literatura română/ Limba şi
nr. 14.8.1 din 30.11.06
literatura engleză
Limbi moderne şi clasice, cu specializările:
1102 • 1102.01 Limba şi literatura franceză
• 1102.04 Limba şi literatura engleză
Management, cu specializarea:
1802
• 1802.01 Managementul firmei
Finanţe, cu specializările:
1805
• 1805.03 Finanţe şi contabilitatea firmei

26 Institutul Militar al Forţelor Armate


“Alexandru cel Bun”
mun. Chişinău, str. Haltei 23, tel. 54-51-60, 54-51-54

3001 Infanterie
Hotărîrea Colegiului
3002 Artilerie
Ministerului Educaţiei şi
3003 Transmisiuni
Tineretului nr. 2.5 din 14
3004 Grăniceri
februarie 2008
3005 Carabineri
24 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

II.Colegii

1.Colegiul Cooperatist din Moldova


mun. Chişinău, bd.Decebal, 66, tel. 56-77-29

1001 Drept
Hotărîrea Guvernului
1810 Contabilitate
Republicii Moldova nr.577
1802 Management
din 05.07.2001
1812 Comerţ
Hotărîrea Colegiului
Ministerului Educaţiei şi
2205 Tehnologia produselor alimentaţiei publice
Tineretului nr.4.5.2 din
29.03.2007

2.Colegiul Financiar -
Bancar “Alexandru Diordiţa” din Chişinău
str. M.Costin, 26/2, tel. 44-31-68

1805 Finanţe Hotărîrea Guvernului


Republicii Moldova nr.578
1810 Contabilitate
din 05.07.2001
Management cu specializarea:
1802
• 1802.01 Managementul firmei
Finante,cu specializarile: Hotărîrea Colegiului
1805 • 1805.01 Finante si asigurari Ministerului Educatiei
• 1805.04 Finante publice si Tineretului nr 3.4.1
Contabilitate,cu specializările: din 22.02.07(Acreditare
1810 • 1810.01 Contabilitate în industrie periodica)
• 1810.07 Contabilitate bancară
1852 Cibernetică şi informatică economică
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 25

3.Colegiul Politehnic din Chişinău


str. Melestiu, 12, tel. 27-25-94

1901 Electroenergetică
1903 Electromecanică Hotărîrea Guvernului
1906 Maşini şi aparate electrice de uz casnic Republicii Moldova nr.560
2005 Tehnologia prelucrării materialelor din 07.05.2002
2153 Automatică şi informatică
1851 Informatică Hotărîrea Colegiului
1951 Metrologie Ministerului Educaţiei,
2101 Telecomunicaţii Tineretului şi Sportului
2106 Comunicaţii poştale nr.4.5.1 din 23.03.06
1901 Electroenergetică Hotărîrea Colegiului
1903 Electromecanică Ministerului Educaţiei şi
Tineretului nr. 7.5.2. din
2153 Automatică şi informatică 28.06.2007 (acreditare
periodică)

4.Colegiul Tehnologic din Chişinău


str. Bogdan Voievod, 8/1, tel. 49-30-48

1906 Maşini şi aparate electrice de uz casnic Hotărîrea Guvernului


2301 Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături Republicii Moldova nr.561
2302 Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori din 07.05.2002

5.Colegiul de Transporturi din Chişinău


str. Sarmizegetusa, 31, tel. 52-35-12, 55-00-53

2003 Maşini şi instalaţii pentru construcţii


2006 Maşini-unelte şi scule
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.562
2051.01 Exploatarea tehnică a transportului auto
din 07.05.2002
Organizarea traficului de mărfuri şi
2051.04
pasageri
Transport auto cu specializarea:
Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei,
2051 • 2051.02 Diagnosticarea computerizată şi
Tineretului şi Sportului nr.6.7.1 din 27.04.06
omologarea transportului auto
2003 Maşini şi instalaţii pentru construcţii
2051 Transport auto cu specializările: Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei şi
2051.01 Exploatarea tehnică a transportului auto Tineretului nr.8.5.3 din 19 iulie 2007 (acreditare
Organizarea traficului de mărfuri şi periodică)
2051.04
pasageri
26 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

6.Colegiul de Microelectronică
şi Tehnică de Calcul din Chişinău
str. Mihai Sadoveanu, 40, tel. 48-97-92

2102 Sisteme radioelectronice


Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.580 din
2107 Aparate radioelectronice de uz casnic
07.05.2002
2151 Calculatoare
Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei şi
2101 Telecomunicaţii
Tineretului nr.12.9 din 27.12.07 (acreditarea periodică)
2102 Sisteme radioelectronice
2107 Aparate radioelectronice de uz casnic
2151 Calculatoare

7.Colegiul de Informatică din Chişinău


str. Sarmizegetusa, 48, tel. 52-30-01

1001 Drept
Hotărîrea Guvernului
1052 Secretariat-birotică
Republicii Moldova nr.773
1810 Contabilitate
din 11.06.2002
1852 Cibernetică şi informatică economică
Management, cu specializarea:
1802 Hotărîrea Colegiului
• 1802.01 Managementul firmei
Ministerului Educaţiei şi
Marketing, cu specializarea:
1803 Tineretului nr.12.4.1 din
• 1803.01 Marketing în industrie
26.10.2006
1851 Informatică
1001 Drept Hotărîrea Colegiului
1052 Secretariat-birotică Ministerului Educaţiei şi
1810 Contabilitate Tineretului nr.8.5.2 din
19 iulie 2007 (acreditare
1852 Cibernetică şi informatică economică
periodică)

8. Colegiul Pedagogic
“Alexei Mateevici” din Chişinău
str. A.Puşkin, 54, tel. 22-02-41

1202 Pedagogie preşcolară Hotărîrea Guvernului


1203 Pedagogia învăţămîntului primar Republicii Moldova nr.882
1404 Instruire muzicală din 08.07.2002
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 27

9. Colegiul de Limbi Moderne


şi Business Internaţional
mun. Chişinău, str. A.Russo, 1, tel. 43-80-34

Hotărîrea Guvernului
2902 Turism Republicii Moldova nr.883
din 08.07.2002

10.Colegiul Pedagogic
“Mihail Ciachir” din Comrat
or. Comrat, str. Lenin, 146, tel. (0-298) 2-25-04

1202 Pedagogie preşcolară Hotărîrea Guvernului


1203 Pedagogia învăţămîntului primar Republicii Moldova nr.1043
1404 Instruire muzicală din 05.08.2002

11.Colegiul de Ecologie din Chişinău


str. Burebista, 70, tel. 55-52-61

Ecologie şi protecţia mediului ambiant, cu specializarea:


2701 Hotărîrea Colegiului
• 2701.01 Inspecţie şi expertiză ecologică
Ministerului Educaţiei nr. 9.1
Silvicultură şi grădini publice, cu specializarea:
2806 din 24.11.2003
• 2806.01 Arhitectură peizageră

12.Colegiul Naţional de Medicină


şi Farmacie din Chişinău
str. N. Testemiţanu, 28, tel. 72-58-66

1701 Medicină generală Hotărîrea Colegiului


Ministerului Educaţiei nr. 9.3
1705 Diagnostic de laborator
din 24.11.2003
28 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

13.Colegiul Naţional de Viticultură


şi Vinificaţie din Chişinău
or. Stîuceni, tel.32-64-08

2203 Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi legumelor Hotărîrea Colegiului


2204 Tehnologia vinului şi produselor obţinute prin fermentare Ministerului Educaţiei nr. 3.2
2803 Horticultură şi viticultură din 04.03.2004

14.Colegiul Agricol din Ţaul


r-ul Donduşeni, s. Ţaul, tel. (0-251) 6-13-44

1803 Marketing Hotărîrea Colegiului


2801 Agronomie Ministerului Educaţiei nr. 4.3
2807 Tehnologii agricole din 08.04.2004
Hotărîrea Colegiului
Ministerului Educaţiei şi
1810 Contabilitate
Tineretului nr. 11.11.3 din
28.09.06

15.Colegiul de Medicină din Bălţi


str. Decebal, 101, tel. (0-231) 3-22-83

1701 Medicină generală Hotărîrea Colegiului


1702 Stomatologie Ministerului Educaţiei nr. 5.3
1705 Diagnostic de laborator din 27.05.2004

16.Colegiul Tehnic al Universităţii


Tehnice din Moldova
mun. Chişinău, str. Voluntarilor, 1, tel. 47-05-00

Hotărîrea Colegiului
2005 Tehnologia prelucrării materialelor Ministerului Educaţiei nr. 5.4
din 27.05.2004
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 29

17.Colegiul Pedagogic “Vasile Lupu” din Orhei


str. V. Mahu, 162, tel. (0-235) 2-46-56

Hotărîrea Colegiului
1203 Pedagogia învăţămîntului primar Ministerului Educaţiei nr.
9.6.3 din 09.12.2004

18.Colegiul de Medicină din Orhei


str. Renaşterii Naţionale, 7, tel. (0-235) 3-36-56

1701 Medicină generală Hotărîrea Colegiului


Ministerului Educaţiei nr.
1704 Serviciul obstetrical
9.6.4 din 09.12.2004

19.Colegiul de Medicină din Ungheni


str. Mihai Eminescu, 73, tel. (0-236) 2-21-08

Hotărîrea Colegiului
1701 Medicină generală Ministerului Educaţiei nr.
9.6.5 din 09.12.2004

20.Colegiul Agroindustrial din Rîşcani


str. Trandafirilor, 37, tel. 2-87-41 (0-286)

0352 Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale


Hotărîrea Colegiului
1810 Contabilitate
Ministerului Educaţiei nr.
2007 Maşini şi aparate în industria alimentară
9.6.6 din 09.12.2004
2206 Tehnologia zahărului şi produselor zaharoase

21.Colegiul Pedagogic “Ion Creangă”


al Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi
str. A.Puşkin, 38, tel. (0-231) 2-60-20

Hotărîrea Colegiului
1203 Pedagogia învăţămîntului primar Ministerului Educaţiei nr.
2.5.2 din 10.03.2005
30 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

22.Colegiul de Zootehnie şi Medicină


Veterinară din Brătuşeni
r-ul Edineţ, s. Brătuşeni, tel. (0-246) 7-55-94
Hotărîrea Colegiului
2601 Medicină veterinară Ministerului Educaţiei nr.
2.5.3 din 10.03.2005

23.Colegiul Politehnic din Bălţi


str. I.Franco, 11, tel. (0-231) 7-20-94
Management, cu specializarea:
1802
• 1802.01 Managementul firmei
Electromecanică, cu specializarea:
1903
• 1903.04 Exploatarea maşinilor şi aparatelor electrice
Hotărîrea Colegiului
2001 Tehnologia construcţiilor de maşini
Ministerului Educaţiei nr.
Aparate radioelectronice de uz casnic, cu specializarea:
2.5.4 din 10.03.2005
2107 • 2107.01 Deservirea aparatelor radioelectronice de uz
casnic
Calculatoare, cu specializarea:
2151
• 2151.03 Exploatarea şi deservirea calculatoarelor

24.Colegiul de Medicină din Cahul


str. A.Mateevici, 103/1, tel. (0-299) 2-46-96
Hotărîrea Colegiului
1701 Medicină generală Ministerului Educaţiei nr.
2.5.5 din 10.03.2005

25.Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi


str.Bucovinei, 101, tel. (0-231) 7-03-00, 7-03-98
Transport feroviar, cu specializările:
• 2052.01 Organizarea şi dirijarea transportului feroviar Hotărîrea Colegiului
• 2052.02 Deservirea tehnică şi reparaţia componenţei Ministerului Educaţiei,
2052
mobile a căilor ferate Tineretului şi Sportului nr.
• 2052.03 Deservirea tehnică şi reparaţia traseului feroviar 3.5.4 din 15.09.05
• 2052.04 Sistemele automatizate în transportul feroviar
Hotărîrea Colegiului
Ministerului Educaţiei,
1851 Informatică
Tineretului şi Sportului nr.
3.2.3 din 27.03.08
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 31

26.Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi


UTA “Găgăuzia”, s.Svetlîi, tel. (0-294) 3-24-50, 3-24-82

1803 Marketing Hotărîrea Colegiului


2004 Mecanizarea agriculturii Ministerului Educaţiei,
2801 Agronomie Tineretului şi Sportului nr.
2807 Tehnologii agricole 3.5.5 din 15.09.05

27.Colegiul Pedagogic “Gh.Asachi” din Lipcani


str. Independenţei, 15, tel. (0-247) 6-14-04, 6-15-40

1202 Pedagogia preşcolară Hotărîrea Colegiului


Ministerului Educaţiei,
1203 Pedagogia învăţămîntului primar Tineretului şi Sportului nr.
3.5.6 din 15.09.05

28.Colegiul Pedagogic “M.Eminescu” din Soroca


str. Ion Creangă, 19, tel. (0-230) 2-31-91, 2-34-52

1202 Pedagogia preşcolară Hotărîrea Colegiului


Ministerului Educaţiei,
1203 Pedagogia învăţămîntului primar Tineretului şi Sportului nr.
4.4.2 din 27.10.05

29.Colegiul de Arte din Soroca


str. Ştefan cel Mare, 39, tel. (0-230) 2-33-35

Interpretare instrumentală, cu specializările:


1401 • 1401.03 Instrumente aerofone şi percuţie
Hotărîrea Colegiului
• 1401.04 Instrumente populare Ministerului Educaţiei,
1403 Dirijare corală Tineretului şi Sportului nr.
1503 Coregrafie 4.4.2 din 27.10.05
1505 Culturologie
1603 Arte decorative
32 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

30.Colegiul Tehnic Agricol din Soroca


str. Calea Bălţului, 2, tel. (0-230) 2-23-27, 2-23-08
1903 Electromecanica Hotărîrea Colegiului
1904 Electrificarea agriculturii Ministerului Educaţiei,
1906 Maşini şi aparate de uz casnic Tineretului şi Sportului nr.
2004 Mecanizarea agriculturii 4.4.4 din 27.10.05

31.Colegiul de Construcţii din Chişinău


str. Gh. Asachi, 71, tel.7 2-12-34, 72-95-72
2501 Construcţii civile, industriale şi agricole Hotărîrea Colegiului
Ministerului Educaţiei,
2502 Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţie Tineretului şi Sportului nr.
7.8.1 din 22.12.05
1892 Designul interiorului Hotărîrea Colegiului
2305 Tehnologia prelucrării lemnului Ministerului Educaţiei şi
2503 Alimentarea cu căldură şi gaze, ventilaţia Tineretului nr. 9.6.3 din
2552 Evaluarea imobilului 13.07.06

32.Colegiul de Construcţii din Hînceşti


str. Mitropolit Varlaam, 51, tel. (0-269) 2-36-03
1810 Contabilitate Hotărîrea Colegiului
2510 Construcţii civile, industriale şi agricole Ministerului Educaţiei,
Tineretului şi Sportului nr.
2552 Evaluarea imobilului
7.8.2 din 22.12.05
2503 Alimentarea cu căldură şi gaze, ventilaţia Hotărîrea Colegiului
Ministerului Educaţiei,
2551 Cadastru şi organizarea teritoriului Tineretului şi Sportului nr.
3.2.2 din 27.03.08

33.Colegiul de Muzică “Ştefan Neaga”


mun. Chişinău, str. Hristo Botev, 4, tel. 56-00-58
Interpretare instrumentală, cu specializările:
• 1401.01 Instrumente cu coarde
1401 • 1401.02 Pian
• 1401.03 Instrumente aerofone şi percuţie
• 1401.04 Instrumente populare Hotărîrea Colegiului
Canto, cu specializările: Ministerului Educaţiei,
1402 • 1402.01 Canto academic Tineretului şi Sportului nr.
3.3.1 din 23.02.06
• 1402.02 Canto popular
Dirijare corală, cu specializarea:
1403
• 1403.02 Dirijat cor
1405 Muzicologie
1503 Coregrafie
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 33

34.Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei


de Studii Economice a Moldovei
mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 18, tel. 22-62-63, 22-62-58

1809 Merceologie Hotărîrea Colegiului


Ministerului Educaţiei,
1810 Contabilitate
Tineretului şi Sportului nr.
1812 Comerţ 3.3.2 din 23.02.06

35.Colegiul Politehnic din Chişinău


mun. Chişinău, str. Melestiu, 12, tel. 27-25-94.

1851 Informatică Hotărîrea Colegiului


1951 Metrologie Ministerului Educaţiei,
2101 Telecomunicatii Tineretului şi Sportului nr.
2106 Comunicaţii poştale 4.5.1 din 23.03.06

36.Colegiul “Mondostud - Art” din Chişinău


mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 31, tel. 47-11-81, 47-22-48.

2005 Tehnologia prelucării materialelor Hotărîrea Colegiului


Ministerului Educaţiei,
2903 Frizerie şi cosmetică Tineretului şi Sportului nr.
7.5.1 din 25.05.06

37.Colegiul de Poliţie “Dimitrie Cantemir”


al Academiei “Ştefan cel Mare” a Ministerului
Afacerilor Interne a Republicii Moldova
mun. Chişinău, str. Doina, 102, tel. 46-07-91, 46-62-29

Hotărîrea Colegiului
Ministerului Educaţiei şi
1001 Drept
Tineretului nr. 9.6.2 din
13.07.06
34 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

38.Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi


mun. Bălţ, str. I. Franco,17, tel. 0(231)7-25-35

Hotărîrea Colegiului
2301 Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături
Ministerului Educaţiei şi
Tineretului nr. 12.4.2 din
2304 Modelarea şi tehnologia tricotajelor
26.10.06

39.Colegiul Industrial Pedagogic din Cahul


or. Cahul, str. Dunării,36, tel. 0(239)2-09-92,2-54-91

1202 Pedagogia preşcolară


1203 Pedagogia învăţămîntului primar
1271 Asistenţă socială
Hotărîrea Colegiului
1401 Interpretarea instrumentală
Ministerului Educaţiei şi
1604 Instruire în arte plastice
Tineretului nr. 14.8.2 din
Contabilitate, cu specializările: 30.11.06
1810 • 1810.01 Contabilitate în industrie
• 1810.02 Contabilitate în agricultură
1851 Informatica

40.Colegiul Pedagogic
“Alexandru cel Bun “ din Călăraşi
or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun,61, tel. 0(0244)2-05-96

Hotărîrea Colegiului
1203 Pedagogia învăţămîntului primar
Ministerului Educaţiei şi
Tineretului nr. 14.8.3 din
1404 Instruire muzicală
30.11.06

41.Colegiul de Arte Plastice


“Alexandru Plămădeală”
mun. Chişinău, str. Independenţei,1, tel. 0(022)57-26-41,76-66-39

1601 Pictură
Arte decorative, cu specializările: Hotărîrea Colegiului
1603 • 1603.01 Tapiserie artistică Ministerului Educaţiei şi
• 1603.02 Ceramică Tineretului nr. 14.8.4 din
1892 Designul interiorului 30.11.06
1893 Design vestimentar
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 35

42.Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi


mun. Balţi, str. C.Porumbescu18, tel.(231)2-05-69

1401 Interpretare instrumentală cu specializările:


1401.01 Instrumente cu coarde
1401.02 Pian Hotărîrea Colegiului
1401.03 Instrumente aerofone şi percuţie Ministerului Educaţiei şi
1401.04 Instrumente populare Tineretului nr.8.5.4 din 19
1403 Dirijare corală cu specializarea: iulie 2007
1403.02 Dirijat cor
1404 Instruire muzicală

43.Colegiul Agroindustrial din Grinăuţi


s. Grinăuţi, r-nul Ocniţa, tel.(271)7-15-22

2004 Mecanizarea agriculturii Hotărîrea Colegiului


Ministerului Educaţiei şi
2207 Tehnologia laptelui şi a produselor lactate Tineretului nr.8.5.5 din 19
2208 Tehnologia cărnii şi a produselor din carne iulie 2007
36 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

III.Instituţii de învăţămînt preuniversitar (licee)

Hotărîrea Colegiului
Nr.
Denumirea liceului Treapta de instruire şi profilul Ministerului
d/o
Educaţiei:
primar, gimnazial, liceal (real şi
1. Liceul “SVETOCI”, mun. Chişinău nr. 8.6 din 21.10.03
umanist)
gimnazial, liceal (real şi
2. Liceul “Onisifor Ghibu”, or. Orhei nr. 8.7 din 21.10.03
umanist)
gimnazial, liceal (real şi
3. Liceul Teoretic “Ion Vatamanu”, or. Străşeni nr.9.6 din 24.11.03
umanist)
Liceul Teoretic “Vasile Alexandri”, mun.
4. liceal (real şi umanist) nr.9.7 din 24.11.03
Chişinău
primar, gimnazial, liceal (real şi
5. Liceul Teoretic Larga, s. Larga, Briceni nr.10.1 din 23.12.03
umanist)
primar, gimnazial, liceal (real şi
6. Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, mun. Bălţi nr.3.4 din 04.03.04
umanist)
Liceul de Limbi Moderne şi Tehnologii
7. liceal (real şi umanist) nr.3.5 din 04.03.04
Informaţionale “SOCRATE”, mun. Chişinău
Liceul Teoretic “Gheorghe Asachi”, or. primar, gimnazial, liceal (real şi
8. nr.4.4 din 08.04.04
Ungheni umanist)
primar, gimnazial, liceal (real şi
9. Liceul “Columna”, mun.Chişinău nr.7.5 din 15.07.04
umanist)
primar, gimnazial, liceal (real şi
10. Liceul “M.Sadovenu”, or.Hînceşti nr.7.4 din 15.07.04
umanist)
primar, gimnazial, liceal (real şi
11. Liceul “Liviu Deleanu”, mun.Chişinău nr.8.3.1 din 04.10.04
umanist)
gimnazial, liceal (real şi
12. Liceul Privat Moldo-Turc, mun.Chişinău nr.8.3.2 din 04.10.04
umanist)
gimnazial, liceal (real şi
13. Liceul Privat Moldo-Turc, or. Ceadîr-Lunga nr.8.3.3 din 04.10.04
umanist)
Liceul Teoretic Moldo-German primar, gimnazial, liceal (real şi
14. nr.2.5.6 din 10.03.05
“M.Kogâlniceanu, mun. Chişinău umanist)
15. Liceul Teoretic “Boris Cazacu”, or.Nisporeni liceal (real şi umanist) nr.2.5.7 din 10.03.05
Hotărîrea Colegiului
Ministerului
gimnazial, liceal (real şi Educaţiei,
16. Liceul Teoretic “Liviu Damian”, or.Rîşcani
umanist) Tineretului şi
Sportului nr. 3.5.7
din 15.09.05
nr. 3.5.8 din
17. Liceul Teoretic “N.Gogol”, mun.Chişinău primar, gimnazial, liceal
15.09.05
18. Liceul Teoretic “Gaudeamus”, mun.Chişinău liceal (real şi umanist) nr. 8.7 din 21.10.03
primar, gimnazial, liceal (real şi nr. 4.4.8 din
19. Liceul Teoretic “A.Mateevici”, or.Căinari
umanist) 27.10.05
20. Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, or. Sîngerei liceal (real şi umanist) nr.7.8.5 din 22.12.05
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 37

primar, gimnazial, liceal (real şi


21. Liceul Teoretic “Ioan Vodă”, or. Cahul nr.7.8.6 din 22.12.05
umanist)
Liceul Teoretic “Alexandru Agapie”, comuna primar, gimnazial, liceal (real şi nr. 3.3.4 din
22.
Pepeni, r-l Sîngerei umanist) 23.02.06
primar, gimnazial, liceal (real şi
23. Liceul Teoretic “Alexandr Puşkin”, or. Rezina nr.3.3.5 din 23.02.06
umanist)
primar, gimnazial, liceal
24. Liceul Teoretic “A. Puşkin”, mun Chişinău nr.4.5.4 din 23.03.06
(umanist)
Liceul Teoretic Moldo-Francez “Gh. Asachi”, primar, gimnazial, liceal (real şi
25. nr.5.4.3 din 30.03.06
mun Chişinău umanist)
Liceul Teoretic Rus “Petru cel Mare”, primar, gimnazial, liceal
26. nr.6.7.2 din 27.04.06
mun. Chişinău (umanist)
Liceul Teoretic “Kiril şi Metodii”, primar, gimnazial, liceal (real şi
27. nr.7.5.2 din 25.05.06
mun. Chişinău umanist)
Hotărîrea Colegiului
Ministerului
Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, primar, gimnazial, liceal (real şi
28. Educaţiei şi
or. Ungheni umanist)
Tineretului nr.9.6.4
din 13.07.06
Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, primar, gimnazial, liceal (real şi nr.12.4.3 din
29.
or. Călăraşi umanist) 26.10.06
Gimnaziul Roghi,
30. primar, gimnazial nr.3.4.2 din 22.02.07
raionul Dubasari
Liceul Teoretic “Constantin Stere”, primar, gimnazial, liceal (real şi
31. nr.3.4.3 din 22.02.07
or. Soroca umanist)
Liceul Teoretic “Evrica”, primar, gimnazial, liceal (real şi
32. nr.4.5.3 din 29.03.07
or. Rîbniţa umanist)
Liceul Teoretic “Hyperion”,
33. liceal (real şi umanist) nr.4.5.4 din 29.03.07
or. Anenii Noi
Liceul Teoretic “Academician Constantin
primar, gimnazial, liceal
34. Sibirschi”, nr.5.3.2 din 26.04.07
(umanist)
mun. Chişinău
35. Gimnaziul Corjova din raionul Dubăsari primar, gimnazial nr.6.5.2 din 24.05.07
Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun” din
36. primar, gimnazial şi liceal nr.7.5.1 din 28.06.07
or.Bender
Hotărîrea Colegiului
Ministerului
Liceul de Creativitate şi Inventică “Prometeu- primar, gimnazial şi liceal (real
37. Educaţiei şi
Prim” din mun. Chişinău şi umanist)
Tineretului nr.12.8
din 27.12.07
Liceul Teoretic “Ion Creangă” din mun. primar, gimnazial şi liceal (real
38. nr.3.2.6 din 27.03.08
Chişinău şi umanist)
Liceul Teoretic “Principesa Natalia Daniani” primar, gimnazial şi liceal (real
39. nr.3.2.5 din 27.03.08
din mun. Chişinău şi umanist)
Liceul Teoretic “Mircea Eliade” din mun. primar, gimnazial şi liceal (real
40. nr.3.2.4 din 27.03.08
Chişinău şi umanist)
38 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

IV. ŞCOLI PROFESIONALE

Mun. Chişinău – 10 ŞCOALA PROFESIONALĂ


NR.7
ŞCOALA PROFESIONALĂ Adresa: mun. Chişinău, str. M. Drăgan, 3
tel: +(373 22) 47-38-36, +(373 22) 47-38-78
NR. 1
Adresa: mun. Chişinău, str. N. Costin, 55
tel: +(373 22) 742986, +(373 22) 742949
ŞCOALA PROFESIONALĂ
NR. 8
Adresa: mun. Chişinău, str. G. Coşbuc, 5
ŞCOALA PROFESIONALĂ tel: +(373 22) 22-33-15, +(373 22) 22-32-21
NR.2
Adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 59 ŞCOALA PROFESIONALĂ
tel: +(373 22) 742903, +(373 22) 741408 NR. 9
Adresa: mun. Chişinău, str. I. Pelivan, 30
ŞCOALA PROFESIONALĂ tel: +(373 22) 75-05-18, +(373 22) 75-09-29

NR. 3
ŞCOALA PROFESIONALĂ
Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal, 70
tel: +(373 22) 551097, +(373 22) 551060 NR. 10
Adresa: mun. Chişinău, str. Otovască, 27
ŞCOALA PROFESIONALĂ tel: +(373 22) 47-70-46, +(373 22) 47-51-67

NR. 4
Adresa: mun. Chişinău, str. Munceşti, 790 Mun. Bălţi - 5
tel: +(373 22) 525429, +(373 22) 525435
ŞCOALA PROFESIONALĂ
ŞCOALA PROFESIONALĂ NR. 1
NR. 5 Adresa: mun. Bălţi, str. I. Franco, 9
tel: +(373 231) 71357, +(373 231) 71440
Adresa: mun. Chişinău, str. Burebista, 66
tel: +(373 22) 523292, +(373 22) 550076
ŞCOALA PROFESIONALĂ
ŞCOALA PROFESIONALĂ NR. 2
Adresa: mun. Bălţi, str. Decebal, 111
NR. 6 tel: +(373 231) 71557, +(373 231) 72572
Adresa: mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75
tel: +(373 22) 51-40-30, +(373 22) 51-41-47 ŞCOALA PROFESIONALĂ
NR. 3
Adresa: mun. Bălţi, str. Victoriei, 62 “a”
tel: +(373 231) 30366, +(373 231) 30364
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 39

ŞCOALA PROFESIONALĂ r-nul Donduşeni – 2


NR. 4
Adresa: mun. Bălţi, str. I. Franco, 7
ŞCOALA PROFESIONALĂ
tel: +(373 231) 72457, +(373 231) 70531 Adresa: raionul Donduşeni, com. Tîrnova
tel: +(373 251) 55344, +(373 251) 55342
ŞCOALA PROFESIONALĂ
NR. 5 ŞCOALA PROFESIONALĂ
Adresa: raionul Donduşeni, s. Corbu
Adresa: mun. Bălţi, str. I. Franco, 15
tel: +(373 251) 42320
Tel: +(373 231) 72334, +(373 231) 73199
r-nul Edineţ – 2
r-nul Floreşti - 4

ŞCOALA PROFESIONALĂ
ŞCOALA PROFESIONALĂ NR. 1
Adresa: or. Floreşti, str. M. Costin, 32
Adresa: raionul Edineţ, or. Cupcini, str.
tel: +(373 250) 22182, +(373 250) 20658
Chişinău, 5
tel: +(373 246) 71591, +(373 246) 72497
ŞCOALA PROFESIONALĂ
Adresa: raionul Floreşti, or. Mărculeşti ŞCOALA PROFESIONALĂ
tel: +(373 250) 45403, +(373 250) 45234
NR. 2
Adresa: raionul Edineţ, or. Cupcini, str. Ştefan
ŞCOALA PROFESIONALĂ cel Mare, 154
Adresa: raionul Floreşti, s. Tîrgul Vertiujeni tel: +(373 246) 72296, +(373 246) 72783,
tel: +(373 250) 94062, +(373 250) 68324 +(373 246) 92332

ŞCOALA PROFESIONALĂ r-nul Drochia - 2


Adresa: raionul Floreşti, com. Cuhureştii de Sus
tel: +(373 250) 57325, +(373 250) 57368 ŞCOALA PROFESIONALĂ
Adresa: or. Drochia, str. Chişinăului, 27
UTA Găgăuzia - 3 tel: +(373 252) 28417, +(373 252) 22278

ŞCOALA PROFESIONALĂ ŞCOALA PROFESIONALĂ


Adresa: mun. Comrat, U.T.A. Găgăuzia, str. Adresa: raionul Drochia, s. Zgiruţa
Lenin, 204 tel: +(373 252) 44343, +(373 252) 44742
tel: +(373 298) 22383, +(373 298) 25056
r-nul Orhei - 2
ŞCOALA PROFESIONALĂ
Adresa: or. Ceadîr-Lunga, U.T.A. Găgăuzia, str. ŞCOALA PROFESIONALĂ
Lenin, 3
Adresa; or. Orhei, str. 31 August, 80
tel: +(373 298) 23141, +(373 298) 23147
tel: +(373 235) 22200, +(373 235) 20656

ŞCOALA PROFESIONALĂ ŞCOALA PROFESIONALĂ


Adresa: or. Vulcăneşti, U.T.A. Găgăuzia, str.
Adresa: raionul Orhei, s. Cucuruzenii de Sus
Cahulului, 62
tel: +(373 235) 69230, +(373 235) 69268
tel: +(373 298) 23792, +(373 298) 23553
40 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

r-nul Hînceşti -2 r-nul Ocniţa – 1

ŞCOALA PROFESIONALĂ ŞCOALA PROFESIONALĂ


Adresa: or. Hînceşti, str. Chişinău, 17 Adresa: or. Ocniţa, str. 50 ani a Victoriei, 204
tel: +(373 269) 22140, +(373 269) 22167 tel: +(373 271) 22277, +(373 271) 22293

ŞCOALA PROFESIONALĂ r-nul Rîşcani -1


Adresa: raionul Hînceşti, com. Cărpineni
tel: +(373 269) 28283 ŞCOALA PROFESIONALĂ
r-nul Criuleni - 2 Adresa: or. Rîşcani, str. A. Lăpuşneanu, 32
tel: +(373 256) 28451, +(373 256) 28883
ŞCOALA PROFESIONALĂ r-nul Glodeni – 1
NR. 1
Adresa: or. Criuleni, str. 31 August, 130 ŞCOALA PROFESIONALĂ
tel: +(373 248) 22-184, +(373 248) 22-251
Adresa: raionul Glodeni, s. Ciuciulea
tel: +(373 249) 79433
ŞCOALA PROFESIONALĂ
NR. 2 r-nul Soroca - 1
Adresa: or. Criuleni, bd. Biruinţei, 2a
tel: +(373 248) 21202, +(373 248) 22309 ŞCOALA PROFESIONALĂ
Adresa: or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 6
r-nul Căuşeni -2 tel: +(373 230) 22210, +(373 230) 22533

ŞCOALA PROFESIONALĂ r-nul Sîngerei -1


Adresa: or. Căuşeni, str. Unirii, 30
tel: +(373 243) 25905 ŞCOALA PROFESIONALĂ
Adresa: raionul Sîngerei, com. Alexăndreni, str.
ŞCOALA PROFESIONALĂ Independenţei, 4
tel: +(373 262) 61358, +(373 262) 60515,
Adresa: raionul Căuşeni, s. Taraclia +(373 262) 61776
tel: +(373 243) 61210, +(373 243) 61474
r-nul Teleneşti -1
r-nul Cahul -2
ŞCOALA PROFESIONALĂ
ŞCOALA PROFESIONALĂ
Adresa: or. Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 41
NR. 1 tel: +(373 258) 22132
Adresa: or. Cahul, str. Şolohov, 40
tel: +(373 299) 40603, +(373 299) 40644, r-nul Rezina -1
+(373 299) 40269
ŞCOALA PROFESIONALĂ
ŞCOALA PROFESIONALĂ Adresa: or. Rezina, str. Matrosov, 6
NR. 2 tel: +(373 254) 24362, +(373 254) 23640
Adresa: or. Cahul, str. Ştefan cel Mare, 125
tel: +(373 299) 34903, +(373 299) 34808
CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE 41

r-nul Ungheni- 1 r-nul Leova - 1

ŞCOALA PROFESIONALĂ ŞCOALA PROFESIONALĂ


Adresa: or. Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 149 Adresa: or. Leova, str. Independenţei, 60
tel: +(373 236) 33835, +(373 236) 34033 tel: +(373 263) 22185, +(373 263) 22232

r-nul Nisporeni -1 r-nul Cimişlia -1

ŞCOALA PROFESIONALĂ ŞCOALA PROFESIONALĂ


Adresa: or. Nisporeni, str. Suveranităţii, 12 Adresa: or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 12
tel: +(373 264) 22297, +(373 264) 23556 tel: +(373 241) 23135, +(373 241) 23676

r-nul Călăraşi -1 r-nul Ştefan Vodă -1

ŞCOALA PROFESIONALĂ ŞCOALA PROFESIONALĂ


Adresa: or. Călăraşi, str. Ştefan cel Mare, 42 Adresa: or. Ştefan Vodă, str. 31 August, 10
tel: +(373 244) 22454, +(373 244) 23403 tel: +(373 242) 23439, +(373 242) 22960

r-nul Ialoveni -1

ŞCOALA PROFESIONALĂ
Adresa: raionul Ialoveni, com. Răzeni
tel: +(373 268) 64924, +(373 268) 64994
42 CAMPANIA DE INFORMARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FORMALE

ŞCOLI DE MESERII
Mun. Chişinău - 5 r-nul Briceni -1
ŞCOALA DE MESERII NR. 2 ŞCOALA DE MESERII NR. 10
Adresa: mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 111 Adresa: or. Briceni, str. Turghenev, 59
tel: +(373 22) 245048, +(373 22) 213320 tel: +(373 247) 22332, +(373 247) 23732

r-nul Ialoveni -1
ŞCOALA DE MESERII NR. 4
Adresa: mun. Chişinău, com. Bubuieci, str.
Livezilor, 25
ŞCOALA DE MESERII NR. 11
tel: +(373 22) 414971, +(373 22) 414879 Adresa: raionul Ialoveni, s. Dănceni
tel: +(373 268) 34-438, +(373 268) 34-460
ŞCOALA DE MESERII NR. 5
r-nul Ştefan Vodă -1
Adresa: mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 8
tel: +(373 22) 414971, +(373 22) 414879
ŞCOALA DE MESERII NR. 12
ŞCOALA DE MESERII PENTRU Adresa: raionul Ştefan-Vodă, s. Viişoara
tel: +(373 242) 31221
NEVĂZĂTORI ŞI SLAB VĂZĂTORI
Adresa: mun. Chişinău, str. Kogălniceanu, 83 r-nul Taraclia -1
tel: +(373 22)238150
ŞCOALA DE MESERII NR. 13
ŞCOALA DE MESERII PEN- Adresa: raionul Taraclia, s. Ciumai
TRU SURZI ŞI HIPOACUZICI, tel: +(373 294) 33913, +(373 294) 33911
Adresa: mun. Chişinău, str. Făntalului, 8
r-nul Cantemir -1
tel: +(373 22)241709

Mun. Bălţi -1 ŞCOALA DE MESERII NR. 15


Adresa: or. Cantemir, str. Ştefan Vodă, 14
ŞCOALA DE MESERII NR. 6 tel: +(373 273) 22907
Adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 160
r-nul Săngerei -1
tel: +(373 231) 21592

r-nul Anenii Noi - 1 ŞCOALA DE MESERII NR. 16


Adresa: raionul Sîngerei, s. Valea Norocului
ŞCOALA DE MESERII NR. 8 tel: +(373 262) 38349
Adresa: raionul Anenii Noi, s. Todireşti
r-nul Glodeni -1
tel: +(373 265) 47487

r-nul Făleşti -1 ŞCOALA DE MESERII NR. 17


Adresa: or. Glodeni, str. Ştefan cel Mare, 11
ŞCOALA DE MESERII NR. 9 tel: +(373 249) 24452, +(373 249) 22746
Adresa: or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 4
tel: +(373 259) 23901, +(373 259) 23860