Sunteți pe pagina 1din 1

Stema unitii

administrativteritoriale

Anexa nr. 28

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea organului fiscal local

Model 2016 ITL 043

Cod SIRUTA
Codul de identificare fiscal: ........
Adres/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Nr. ............./../20.

ADRES
de nfiinare a popririi asigurtorii
Numele i prenumele/denumirea debitorului: .........................................................................................................
Domiciliul fiscal: ROMNIA/ .............................., judeul ............................................, codul potal ...................,
municipiul/oraul/comuna......................................., satul/sectorul .........................., str. .........................................................
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ...... nr. ..............,
C.I.F.1 ..............................................., tel./fax.................................., e-mail .............................................................
n baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare, i a Deciziei de instituire a msurilor asiguratorii ................../........., emis de .
................., anexat n copie certificat, se nfiineaz poprirea asigurtorie asupra
sumelor de bani datorate de dumneavoastr cu orice titlu, debitorului2.....................................................
...... .
Sumele vor fi reinute i, n cazul nceperii procedurii de executare silit prin transmiterea titlului executoriu n
copie certificat terului poprit, de ctre organul de executare, vor fi vrsate n conturile deschise la unitatea de trezorerie i
contabilitate public .. dup cum urmeaz:
Natura obligaiei
de plat 3

Suma estimat / stabilit


( lei )

Nr. contului bugetar n care urmeaz a


se vira
suma reinut

TOTAL
n conformitate cu prevederile art. 236 alin. (10) din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile
ulterioare, n termen de 5 zile de la primirea prezentei, v rugm s ne comunica i dac datora i, cu orice titlu, vreo sum
de bani debitorului sus-menionat. Nerespectarea obligaiilor ce-i revin ter ului poprit, potrivit art. 236 alin. (9)(11) din
Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, constituie contraven ie potrivit art. 336 alin. (1) lit. k) i se
sancioneaz conform art. 336 alin. (2) lit. d) din acelai act normativ.
Msura asigurtorie dispus, dac nu a fost desfiinat n condi iile legii, rmne valabil pe toat perioada
executrii silite, fr ndeplinirea altor formaliti, potrivit dispozi iilor art. 213 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu
modificrile i completrile ulterioare.
mpotriva actelor prin care se duc la ndeplinire msurile asigurtorii, cel interesat poate face contesta ie n
conformitate cu prevederile art. 260 i 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, n termen de
15 zile de la data comunicrii sau a lurii la cunotin, la instana judectoreasc competent.
Potrivit dispoziiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, cnd
urmeaz s se ia msuri de executare silit, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
V mulumim pentru colaborare.
Conductorul organului fiscal local,
L.S.
(numele i prenumele i semntura)
Persoana de contact:
.......................................................
(numele, prenumele i funcia)
Tel./fax/e-mail ................................

1)

ntocmit,
.............................................................
(numele, prenumele i funcie)

Se va completa: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, dup caz); etc.
Numele i prenumele/denumirea i domiciliul fiscal; codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, codul de
nregistrare fiscal sau codul unic de nregistrare, dup caz); alte date de identificare a debitorului
3)
Se va preciza denumirea creanei principale: impozit, tax, amend sau alt sum ori a creanei accesorii, dup caz.
2)