Sunteți pe pagina 1din 15

Competen

a
specific

Subcompe
tena

Uniti de coninut

Importana
articolelor de
cofetriepatiserie

Tema nr.1 4 ore


Caracteristica seciei de
cofetrie- patiserie
Lecia nr.1 -2ore
1.Rolul seciei de cofetriepatiserie. 2.Importana articolelor
cofetrie- patiserie n alimentaie.
3.Componena i tipurile
ncperilor seciei .
Studiu individual
Elaborarea tabelului cu indicarea
vaselor, ustensilelor si mobilierului
tehnologic utilizat in sectie de
cofetarie/patiserie

Competen
a de a
utilize
cunotine
de baz n
domeniu

Caracteristi
ca
utilajului
tehnologic
destinat
secei de
cofetrie

Structura
funcional a
ncperilor
seciei de
cofetriepatiserie

Dotarea tehnic a seciei de


cofetrie Lecia nr.2 -2ore
1.Clasificarea utilajului tehnologic
n secia de
cofetrie- patiserie.
2.Selectarea ustensilelor,
inventarului pentru secia
cofetrie- patiserie.
3.Regulile de amplasare a utilajului
tehnologic .
Studiu individual
Elaborarea tabelului cu indicarea
utilajelor sectiei de cofetarie
Tema nr.2 10ore
Caracteristicile materiilor
prime i auxiliare, pregtirea

Activiti
de
nvare
i
evaluare
4

Materiale
i mijloace
didactice

Surse
bibliografice
de baz /de
alternativ

Interdisciplinaritatea

Grupa
Data

TAP131
Prelegere,
studiu de
caz

Material
ilustrativ,
portofoliu,
internet

Specialiti de
patiserie
N.Buteikis,
p.2-3

Tehnologia
culinar
TAP 132

Cofetarpatiser,
L.Ichim,p.4-5

01.09.1
6

TAP131
Dezbatere
explicaie
Conversa
ie
problemat
izarea

Material
ilustrativ,
portofoliu,
conspect,
internet

Specialiti de
patiserie
N.Buteikis
P.2-3
Cofetar-patiser
L.Ichim,p6-13

Utilaj
tehnologic

TAP 132

Competen
a de a
recepiona
calitativ i
cantitativ
materia
prim

Clasificarea
materiilor
prime

Studierea
materiei
prime

Descrierea
modului de
prelucrare
preliminar a
materiei
prime
Competen
a de a
recepiona
calitativ i
cantitativ

preliminar pentru procesul


tehnologic.

Lecia nr.3 -2ore


Caracteristicile finii
1.Tipurile finii de
gru.Compozitia chimic
2.nsuirile de panificaie ale finii
de gru.
3.Indicii organoleptici. Ambalarea.
Depozitarea.
Lecia nr.4 -2ore
Substantele de ndulcire
zahrul,mierea,melasa.
1.Importana glucidelor n
produsele de patiserie.
2.Oule,melanjul, paful de ou.
Pregtirea preliminar
Importana oulor n patiserie.
Depozitarea
Lecia nr.5 -2ore
Caracteristicile grsimilor:untul,
margarina. Importana grsimilor
n produsele de patiserie.
Depozitarea

mostre
naturale

Specialiti de
patiserie,
N.Buteikis
P.2-3

mostre
naturale

Specialiti de
patiserie
N.Buteikis,
p.4-5

Dezbatere

Materia
prim

explicaie
Prelegere,

Dezbatere
Demonstr
are
explicaie

Conversa
ie
problemat
izarea
Portofoliu

mostre
naturale

Specialiti de
patiserie
N.Buteikis

Materia
prim

Merceologi
a
alimentara
Materia
prim

Substanele gustative i
aromatice.Condimentele.
Importana n patiserie.

TAP131
TAP132

TAP131
TAP 132

TAP131
TAP132

Lecia nr.6 -2ore


Descrierea
modului de
prelucrare

TAP131
TAP132

Lucrul n
grup,

mostre
naturale

Manual
Cofetarpatiser
C.Dinc

Chimia
alimentar

materia
prim

preliminar
a materiei
prime

Receptionare
a materiilor
prime

Ambalarea . Depozitarea
Lecia nr.7 -2ore
1.Coloranii alimentari.
Utilizarea . Depozitarea
Indicii organoleptici.
2. Substanele gelifiante.
Clasificarea.
Caracteristicile organoleptice.
Importana n cofetrie.
Depozitarea materiilor
Lecia nr.8 - 2ore
Afntorii aluaturilor.
Caracteristicile.
1.Importana n aluat.
2.Depozitarea materiilor
Procesele ce au loc la prelucrarea
termic a produselor. Calcularea
procentului pierderilor la coacere.
Studiu individual

Problemat
izare,
Portofoliu
Conversa
ie
problemat
izarea
Dezbatere

Materia
prim

Specialiti de
patiserie
N.Buteikis,
p.
Tehnologia
panificaiei

TAP131
TAP 132
05.09.1
6

Explicaie

Explicaie

mostre
naturale

Specialiti de
patiserie
N.Buteikis,
p.
Tehnologia
panificaiei

Dezbatere
explicaie

Material
ilustrativ,

Specialiti de
patiserie

Dezbatere

Portofoliu

Materia
prim
Chimia
alimentar

Realizarea unui referat cu tema:


Importanta materiilor prime si
auxiliare utilizate n
cofetarie/patiserie
1

Competen
a de a

Studierea
tipurilor de

3
Tema nr.3 24 oreT12/L12
Tehnologia preparrii
semipreparatelor de cofetriepatiserie
Lecia nr.9 -2ore
Tehnologia umpluturilor

Materia
prim

TAP131

prepara
semiprepar
ate de
cofetriepatiserie

Competen
a de a
prepara
semiprepar
ate de
cofetriepatiserie

umpluturi

Calcularea
necesarului
de materii
prime
folosite la
obinerea
siropurilor

Lecia nr.10 -2ore


Tehnologia preparrii
semipreparatelor pe baza de
zahr: Siropurile. Fondantul.
Caramelul.Barotul.Blaturile.
1.Tehnologia preparrii
semipreparatelor din zahr.
2. Utilizarea semipreparatelor
3.Indicii de calitate.
Lecia nr.11 -2ore
Tehnologia preparrii
semipreparatelor pe baza de
zahr: Masticul de zahar
1.Tehnologia preparrii
semipreparatului de zahr.
2. Utilizarea n cofetarie
3.Indicii de calitate

Competen
a de a
prepara
semiprepar
ate de
cofetriepatiserie

Competen
a de a
prepara
semiprepar
ate de
cofetriepatiserie

1.Clasificarea,prepararea
semipreparatelor, rolul
2.Tehnologia preparrii
umpluturilor srate i dulci.Indicii
de calitate.
3.Termenii de valabilitate.

Calcularea
necesarului
de materii
prime
folosite la
obinerea
cremelor

Lecia nr.12 -2ore


Tehnologia preparrii cremelor:
pe baz de grsimi, de albuuri, de
fric, fierte .
1.Utilizarea cremelor
2.Transformri ce au loc n
componena cremelor
3.Indicii de calitate.

Conversa
ia

Problema
tizarea
Dezbatere
explicaie

explicaie
exerciiul
practic

Explicaie
Exerciiul
practice
Demonstr
are

portofoliuc
onspect,
internet

N.Buteikis

Material
ilustrativ,
portofoliuc
onspect,
internet

Manual
Cofetarpatiser
C.Dinc

mostre
naturale

Material
ilustrativ,
portofoliuc
onspect,
internet

Manual
Cofetarpatiser
C.Dinc

Manual
Cofetarpatiser
C.Dinc

Specialiti de
patiserie
N.Buteikis

Utilaj
tehnologic

Materia
prim

Materia
prim

Organizare
a
alimentaie
publice
Materia
prim

TAP 132

TAP131
TAP132

TAP131
TAP132

TAP131
TAP132

Utilaj
tehnologic
Competen
a de a
prepara
semiprepar
ate de
cofetrie
patiserie

Obine
semiprepar
ate de
cofetriepatiserie

Obine
semiprepar
ate de
cofetriepatiserie
Analizeaz
indicii de
calitate

Importana
semipreparat
elor
pentru

Recepionare
materiilor
prime
necesare i
auxiliare
specifice

Supravegher
ea operaiilor
tehnologice
specific

Analizarea
calitii

Lecia nr.13 -2ore


Tehnologia preparrii
semipreparatelor pe baza de
fructe proaspete jeleurile;
fructe uleioase maripanul;
3.Indicii de calitate.
4.Termenii de valabilitate

Lecia nr.14 -2ore


Tehnologia preparrii
semipreparatelor
auxiliare:ponciu,brezrul,
ciocolata ,glazurile.
3.Indicii de calitate.
4.Termenii de valabilitate

Lecia nr.15/16 -4ore


Lucrare de laborator nr.1.
Obinerea deprinderilor practice la
prepararea semipreparatelor pe
baza de zahar i creme.
Indicii de calitate ai
semipreparatelor.
Defecte ,cauze,remedieri
Lecia nr.17/18 -4ore

Demonstr
are
explicaie
exerciiul
practic

Demonstr
are
explicaie
exerciiul
practic

Explicaie
Exerciiul
practice
Demonstr
are

Material
ilustrativ,
portofoliu
conspect,
internet

Material
ilustrativ,
portofoliu,
conspect,
internet
mostre

Material
ilustrativ,
portofoli
conspect,
internet
mostre

Explicaie
Exerciiul
practice

Material
ilustrativ,
portofoliu

Manual
Cofetarpatiser
C.Dinc
Reetar

Manual
Cofetarpatiser
C.Dinc

Organizare
a
alimentaie
publice

Calcul i
evidena
Materia
prim

TAP131
TAP132

TAP131
TAP132

Reetar
Fise
tehnologice
Calcul i
evidena
Specialiti de
patiserie
N.Buteikis

Materia
prim

Matematica
Manual

TAP131
TAP132

Obine
semiprepar
ate de
cofetriepatiserie
Analizeaz
indicii de
calitate
Obine
semiprepar
ate de
cofetriepatiserie
Analizeaz
indicii de
calitate

Supravegh
eaz
procesul
tehnologic
de
preparare a
aluatului

semipreparat
elor

Lucrare de laborator nr.2.


Obinerea deprinderilor practice la
prepararea semipreparatelor pe
baz de albusuri
Analiza indicilor de calitate.
Defecte ,cauze,remedieri

Demonstr
are

conspect,
internet
mostre

Cofetarpatiser
C.Dinc

Chimia

TAP131
TAP132

01.11

Analizarea
calitii
semipreparat
elor

Studierea
tipurilor de
aluat
utilizate la
prepararea
articolelor de
patiserie

Lecia nr.19/20 -4ore


Lucrare de laborator nr.3.
Obinerea deprinderilor practice la
modelarea elementelor de decor
din mastici de zahr, maripan,
ciocolata.
Indicii de calitate
Defecte ,cauze,remedieri
Studiu individual
Elaborarea portofoliului cu
tema:Importanta i rolul
semipreparatelor de cofetarie
patiserie
3
Tema nr.5 52 ore26T /26L
Tehnologia preparrii aluaturilor
i sortimentele specifice
Lecia nr.21 -2ore
Clasificarea aluaturilor dup
metoda de afnare.
1.Metodele de afnare ale
aluaturilor.
2.Procesele ce au loc la frmntarea
fermentarea, coacerea aluatului.
3.Rolul aluatului n componena

Explicaie
Exerciiul
practice
Demonstr
are

Retetar
Fise
tehnologice
Retetar
Fise
tehnologice

Matematica
Chimia
Specialiti de
patiserie
N.Buteikis
Manual
Cofetarpatiser
C.Dinc

31.10

Prelegere
Asalt de
idei

Manual
Portofoliu
Material
ilustrativ

Manual
Cofetarpatiser
C.Dinc

Chimia

TAP131
TAP 132

Dezvoltare
a
abilitilor
de
upravegh
ere a
procesului
tehnologic
de
preparare a
aluatului

Asigur
obinerea
produselor

Receptia
calitativa si
cantitativa
a materiilor

Efectuarea
procesului
tehnologic
de preparare
a aluatului
dospit

Descrierea
etapelor de
preparare a
aluatului
Descrierea
etapelor de
preparare a
aluatului

Descrierea
etapelor de
preparare a
aluatului

preparatelor de patiserie.
Lecia nr.22-2ore
Tehnologia preparrii aluatului
dospit i preparatele specifice.
1.Caracteristicile aluatului dospit.
2.Tehnologia preparrii aluatului
dospit prin metoda direct
(monofazic) si indirect
(bifazic).
3. Transformri ce au loc n aluat la
frmntarea , fermentarea,
coacerea aluatului.
Lecia nr.23-2ore
Prelucrarea aluatului dospit:
1.Divizarea aluatului
2. Modelarea aluatului
3.Predospirea i dospirea final
4. Coacerea produselor
5. Sortimentele specifice.
Lecia nr.24 -2ore
Tehnologia preparrii aluatului
foitaj dospit i sortimentele
specifice.
1.Caracteristicile aluatului foitaj
dospit.
2.Tehnologia preparrii aluatului
foitaj dospit. (danez) .
3.Transformri ce au loc n aluat la
frmntarea , coacerea aluatului.
4.Sortimentele specifice.
Lecia nr.25 -2ore
Tehnologia preparrii
aluaturilor fluide i sortimentele

Ciorchine
le
Diagrama
Veen

Manual
Portofoliu
Fie
tehnologice

Reviste de
specialitate
Prelegere
Dezbatere

Manual
Scheme
tehnologice

Specialiti de
patiserie
N.Buteikis

TAP131
TAP 132

Biochimia
alimentar

Specialiti de
patiserie
N.Buteikis

Tehnologia
panificaiei

Prelegere
Studiu de
caz

Fie
Manual
Reviste de
specialitate

Materia
prim

Organizare
a
alimentaie
publice

Materia
prim
Organizare
a
alimentaie
publice

TAP 131
TAP 132

TAP131
TAP132

Materia
prim
Specialiti de
patiserie

Chimia

TAP131

prime

specifice.
Prepararea aluatului de clatite i
napolitane.
Metodele de afnare
Defecte, cauze,remedieri

Prelegere
Studiu de
caz

N.Buteikis

alimentara

Specialiti de
patiserie
N.Buteikis

Organizare
a
alimentaie
publice
Calcul i
evidena

Lecia nr.26/27 -4ore


Receptia
calitativa si
cantitativa
a materiilor
prime

Obine
aluaturi
dospite
Analizeaz
indicii de
calitate

Descrierea
etapelor de
preparare a
aluatulu
Descrierea
etapelor de

Asigurarea
depozitrii
produselor

Descrierea
etapelor de
preparare a
aluatului

Descrierea
procesului
tehnologic
de preparare
a aluatului

Lucrare de laborator nr.4


Obinerea deprinderilor practice la
prepararea aluatului dospit , foitaj
dospit i sortimentele specifice.

Lecia nr.28 -2ore


Tehnologia preparrii aluatului
pandispan
1. Caracteristicile aluatului
2.Procesul tehnologic
3. Transformri ce au loc n aluat la
frmntare , coacere.
4.Sortimentele specifice.
Lecia nr.29 -2ore
Tehnologia preparrii aluatului
fraged.
1.Caracteristicile aluatului.
2.Metoda de afnare,
Prepararea, temperatura de
coacere.

Demonstr
are
explicaie
exerciiul
practic

Fie de
lucru
Manual
Reviste de
specialitate

Ciorchine
le
Diagrama
Veen
Prelegere

Material
ilustrativ,
portofoliuc
onspect,
internet
mostre

Ciorchine
le
Diagrama

Material
ilustrativ,
portofoliuc
onspect,
internet

Reetar
Fie
tehnologice

Organizare
a
alimentaiei
publice

TAP132

TAP131
TAP132

TAP131
TAP132

Fie de calcul

Specialiti de
patiserie
N.Buteikis

Chimia
Matematica
TAP131
TAP132

preparare a
aluatului

fraged

Dezvoltare
a
abilitilor
de a alege
adecvat
ustensilele
necesare

Competen
a
specific

Competen
a de a
comunica
n termeni
de
specialitate
i de a
obine
aluaturi
nedospite

Subcompe
tena

Recepiona
rea
materiilor
prime i
auxiliare
necesare la
prepararea
aluatului

3. Transformri ce au loc n aluat la


frmntare , coacere.
4.Sortimentele specifice
Lecia nr.30 -2ore
Tehnologia preparrii aluatului
de turt dulce.
1. Procesul tehnologic de
preparare.
2. Transformrile care au loc n
timpul obtinerii aluatului .
3.Metoda de afnare, temperatura
de coacere.
4.Defectele,cauzele,remedierile
aluatului.
5.Sortimentul preparatelor

Uniti de coninut

Lecia nr.31 -2ore


Tehnologia preparrii aluatului
cozonac nedospit.
1. Procesul tehnologic
2.Metoda de afnare, temperatura de
coacere 3.Transformri ce au loc n
aluat la frmntare , coacere.
4.Indicii de calitate.
5.Sortimentul preparatelor.

Veen
Prelegere
Lucrul in
echipa

Prelegere,
studiu de
caz

mostre

Material
ilustrativ,
portofoliuc
onspect,
internet

Manual
Specialiti
de patiserie
N.Buteikis

Utilaj
tehnologic

TAP131
TAP132

mostre

Activiti
de
nvare
i
evaluare

Materiale
i mijloace
didactice

Prelegere,
studiu de
caz

Material
ilustrativ,
portofoliu,
mostre
naturale

Surse
bibliografice
de baz /de
alternativ

Interdisciplina
ritatea

Specialiti de
patiserie
N.Buteikis
P.83-89

Chimia
alimentar
a

Grupa
Data

TAP131
TAP 132

Lecia nr.32 -2ore


Tehnologia preparrii aluatului
oparit.
1.Caracteristicile,definiia. Metoda
de afnare, temperatura de coacere.
2.Transformri ce au loc n aluat la
frmntare,coacere.
3.Defectele, cauzele,
remedierile aluatului.
4.Indicii de calitate.
5.Sortimentul preparat

Familiariza
rea cu
diversitatea
sortimental
a
produselor
de
cofetrie.
Executarea
produselor
specifice
din aluaturi
nedospite

Dezvoltare
a
abilitilor
de
supraveghe
re
a
procesului
tehnologic

Supraveghe
rea
pregtirii
materiilor
prime
folosite
prepararea
aluatului

Prelegere,
studiu de
caz

Lecia nr.33 -2ore


Tehnologia preparrii aluatului
foitaj nedospit.
1. Procesul tehnologic de preparare.
2. Metoda de afnare, temperatura
de coacere
3.Transformri ce au loc n aluat la
frmntare , coacere.
4.Defectele,cauzele,remedierile
aluatului .
5.Sortimentul preparatelor

Prelegere,
studiu de
caz

Lecia nr.34 -2ore


Tehnologia preparrii aluatului
ntins (foaia de plcint
romaneasca).
1. Caracteristicile aluatului
2. Procesul tehnologic de preparare.
3.Transformri ce au loc n aluat la
frmntare-coacere
4. Metoda de afnare, temperatura

Prelegere,
studiu de
caz

Material
ilustrativ,
portofoliu,
mostre
naturale

Specialiti de
patiserie
N.Buteikis
P.97-101

Retetar
Tehnologi
a
prjiturilo
r
i
torturilor,
Markel

Material
ilustrativ,
portofoliu,
mostre
natural

Specialiti de
patiserie
N.Buteikis
P.91-93

Tehnologi
a
panificati
ei

TAP131
TAP 132

TAP131
TAP 132

Chimia
alimentar
a

Material
ilustrativ,
portofoliu,
mostre
naturale

Specialiti de
patiserie,
N.Buteikis

Turism si
alimentati
e,
C.Brumar,
Bucuresti,
2011

TAP131
TAP 132

de
preparare a
aluaturilor

Asigurarea
utilizarii
metodelor
simple de
obinere a
produselor
de patiserie
.

Asigur
obinerea
produselor
de patiserie

de coacere.
5Defecte,cauze,remedieri
Analizarea
calitii
materiilor
prime,
semifabrica
telor i a
produselor
finite
Supraveghe
rea
pregtirii
materiilor
prime
folosite
prepararea
aluatului

Supraveghe
rea
operaiilor
tehnologice
specific la
obinerea
preparatelo
r

Lecia nr.35/36-4ore
Lucrare de laborator nr.1
Obinerea deprinderilor practice la
prepararea aluatului fraged i
sortimentele specifice.

Lecia nr.37/38 -4ore


Lucrare de laborator nr.2
Obinerea deprinderilor practice la
prepararea aluatului intins i
sortimentele specifice.

Lecia nr.39/40 -4ore


Lucrare de laborator nr.2
Obinerea deprinderilor practice la
prepararea aluatului pandispan i
sortimentele specifice.

Lecia nr.41/42 -4ore


Lucrare de laborator nr.2
Obinerea deprinderilor practice la
prepararea aluatului foitaj nedospit i
sortimentele specifice.

Prelegere,
studiu de
caz

Material
ilustrativ,
portofoliu,
mostre
naturale

Retetar
Specialiti de
patiserie
N.Buteikis
P.104-111

Demonstr
are
Lucrul n
echip
Lucrul
practic

Fie
tehnologice
Materii
prime

Retetar
Specialiti de
patiserie
N.Buteikis
P.102-104

Demonstr
are
Lucrul n
echip
Lucrul
practic

Fie
tehnologice
Materii
prime
Ustensile

Retetar
Specialiti de
patiserie
N.Buteikis
P.102-104

Demonstr
are
Lucrul n
echip
Lucrul

Fie
tehnologice
Materii
prime
Ustensile

Retetar
Specialiti de
patiserie
N.Buteikis
P.102-104

Materia
prim
chimia

Utilajul si
tehnologi
a
panificati
ei,
Bucuresti,
1987

Matemati
ca
Chimia

Matemati
ca
Chimia

TAP131
TAP 132

Obine
aluaturi
nedospite

Analiza
indicii de
calitate

Realizeaz
fursecuri
din aluaturi

Calcularea
necesarului
de materii
prime
folosite la
prepararea
fursecurilor

Lecia nr.43/44 -4ore


Lucrare de laborator nr.2
Obinerea deprinderilor practice la
prepararea aluatului oprit i
sortimentele specifice.

Tehnologia preparrii fursecurilor.


Lecia nr.45 -2ore
Tehnologia preparrii fursecurilor
din aluat fraged i franuzesc
1.Caracteristici. Procesul tehnologic
de preparare a fursecurilor.
2.Semipreparate si adaosuri.
3.Sortimente specifice.
Studiu individual
Elaborarea unui proiect cu tema :
Prepararea aluatului dospit
Prepararea aluatului foi de
placinta
Prepararea aluatului foitaj
Prepararea aluatului de turta dulce
Prepararea aluatului oparit

practic
Demonstr
are
Lucrul n
echip
Lucrul
practic

Fie
tehnologice
Materii
prime
Ustensile

Retetar
Specialiti de
patiserie
N.Buteikis
P.102-104

Prelegeredezbatere
Studiu de
caz
explicaie

Material
ilustrativ,
portofoliu,
mostre
naturale

Manual
Cofetarpatiser
C.Dinc
p.137-139

Matemati
ca
Chimia

Bazele
sanitariei
i igienei

TAP131
TAP 132

Studiu individual
N

Continuturi

Nr.

Elaborarea tabelului cu indicarea utilajelor folosite in atelierile de cofetarie/patisserie

Elaborarea tabelului cu indicarea vaselor, ustensilelor si mobilierului tehnologic utilizat in sectie de


cofetarie/patiserie

Elaborarea unui glosar si cuvinte cheie utilizate in cofetarie/patiserie

Elaborarea tabelului privind masurile de igiena si protective a muncii care trebuie respectate la operatia de
framintare a aluatui fraged , cu ajutorul malaxorului., -in procesul de preparare a aluatului fraged

Realizarea unui referat cu tema: Importanta materiilor prime si auxiliare utilizate n cofetarie/patiserie

10

12

Elaborarea portofoliului cu tema: Importanta i rolul semipreparatelor de cofetarie patiserie


-pe baza de zahar
-din ou si faina
-din fructe proaspete
-din fructe uleioase
-pe baza de grasimi
-pe baza de albusuri
-semipreparate auxiliare
-umpluturi
ntocmirea unui referat cu tema: Metode de afnare a aluatului fluid

Elaborarea unui proiect cu tema :

10

Prepararea aluatului dospit i sortimentele specifice


Prepararea aluatului ntins (foaie de placinta) i sortimentele specifice
Prepararea aluatului foitaj i sortimentele specifice
Prepararea aluatului de turta dulce i sortimentele specifice

Prepararea aluatului oparit i sortimentele specifice


9

ntocmirea un referat cu tema: Preparatele din aluat fraged i rolul lor n alimentaia omului, folosind
bibliografia, notiele, manualul i informaiile de pe internet .

10

Realizarea unui eseu cu tema: Produsul de patiserie pe care l prefer, indicand - calitile produsului preferat , -

modul de obinere a aluatului , - reeta de fabricaie , - argumentai preferina voastr.

Total,ore

60

S-ar putea să vă placă și