Sunteți pe pagina 1din 11

IPLT”Mircea Eliade”

Tema: Propanona

Elaborat:Slănină Laurențiu
Verificat:Cîrliciuc Mariana

Chișinău, 2020
Cuprins

Introducere
1.Fișa de structură a substanței
2.Metode de obținere industriale
3.1 Proprietățile fizice ale acetonei
3.2 Proprietățile chimice ale acetonei
4. Domenii de utilizare
5. Impactul asupra sănătății omului și a mediului înconjurător
Concluzie
Bibliografie
Introducere

Acetona este cea mai simplă cetonă. Este un lichid incolor cu miros


caracteristic, fiind utilizat ca solvent organic și ca reactant într-o serie
de procese de termoliză și reacții de sinteză în chimia organică. Ea
face parte din grupa cetonelor, caracteristic pentru structura acetonei
este gruparea carbonilică de care se leagă două grupări metil.
Fișa de structură a substanței

Formulă chimică C3H6O

Aspect lichid incolor


Masă molară 58,08 g/mol
Proprietăți
Densitate 0,7899 g/cm3
Starea de agregare lichidă
Punct de topire -95 °C
Punct de fierbere 56,5 °C
Presiune de vapori 180 milimetri coloană de
mercur  
Indice de refracție(nD) 1,3588  

Inflamabil, Nociv
Metode de obținere industriale
• În 2014 producția mondială de acetonă a fost estimată la 7 milioane de tone pe an,
SUA fiind producătorul principal cu peste 1.77 milioane de tone pe an , urmată de
Japonia și China.
• Acetona este produsă direct și indirect din propenă, procesul fiind cel de reacție
dintre benzen și propenă iar apoi oxidarea acestora , pentru formarea acetonei și
fenolului.În prezent 83% din acetonă se obține prin această metodă

• În trecut, acetona se obținea prin distilarea uscată a acetaților,de


exemplu acetatul de calciu,iar în timpul I Război Mondial cu ajutorul
unor bacterii fermenți ce produceau pe lângă etanol și acetonă.
Ca(CH3COO)2 → CaO + CO2 + (CH3)2CO
Proprietățile fizice ale acetonei

Acetona este un lichid incolor, solubil în apă la și în alți solvenți organici


precum:benzen,etanol,cloroform sau eter în condiții obișnuite. Fiind un
lichid transparent cu miros de castraveți ,flori, propanona se deosebește
prin densitatea mică(0.7845 g/cm3 la 25 °C) și vâscozitate scăzută.
Proprietățile chimice ale acetonei

 În natură acetona se poate afla sub două forme diferite, cea de cetonă și cea de alcool, ca
și majoritatea cetonelor prin mecanismul ceto-enolic. Astfel 0.00000024% din vapori se
pot afla sub forma de alcool, fiind importanți în diferite reacții chimice.
 Ca și celorlalte cetone, propanonei îi sunt specifice reacțiile de condensare aldolică ,
crotonică, dar și policondensarea cu fenol, obținându-se importanți compuși chimici
precum:(CH3)C=O(CH2)C(OH)(CH3)2 iar la dehidrogenare (CH3)C=O(CH)=C(CH3)2.
 Polimerizarea este o altă proprietate care poate decurge sub 2 forme:policetonică,
formându-se  [–O–C(CH3)2–]n și polialdolică , formându-se [–CH=C(CH3)–]n la
deshidratarea compușilor obținuți la condesarea aldolică.
 Printre alte proprietăți se numără și adiția compușilor Grignard și reacția cu alcoolii.
 Caracteristice sunt și reacțiile de oxidare prin diferite metode(hidroxid de cupru sau
reacția oglinzii de argint) ,obținându-se acizii corespunzători.
Domenii de utilizare

Recipentele de
transportare a
acetilenei sunt
umplute cu acetonă.

La crearea
metacrilatului
de metil Solvent pentru
lacuri și vopsele

La tratarea La tratamentul
acneei în pacienților cu
diferite soluții convulsie
Impactul asupra sănătății omului
și a mediului înconjurător
 Acetona nu afectează Acetona se întâlnește în natură în plante, gaze
sănătatea omului direct,dar vulcanice și în timpul incendiilor, dar
poate afecta mucoasa majoritatea vaporilor sunt eliminați de către
nazală și ochii sau cauza industrie. După 22 de zile și jumătate , vaporii
otrăvirea.Nu este o dispar din atmosferă fiind dezintegrați de
substanță cancerigenă și a razele UV în metan și etan, deci nu prezintă
fost declarată ca fiind o un pericol. În schimb pot cauza moartea vieții
substanță inofensivă și acvatice sub forma de doze fatale de peste
poate fi folosită la 8.3g/L timp de 4 zile , deoarece ucide
preparea băuturilor și a microbacteriile ce hrănesc unele specii de
mâncării în doze mici(5-8 pești și micșorează cantitatea de oxigen din
mg/L). apă.
Concluzie

Acetona este o substanță organică bine cunoscută de către oameni


datorită utilizării sale pe larg în toate domeniile vieții, dar partea
chimică legată de reacțiile posibile oferă un mare potențial
cercetărilor legate de acetonă. Astfel, acetona nu este periculoasă
pentru viața umană dacă este utilizată corespunzător și nu prezintă
efecte negative ecosistemului.
Bibliografie

 https://en.wikipedia.org/wiki/Acetone
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Aceton%C4%83
 https://en.wikipedia.org/wiki/Methyl_methacrylate

S-ar putea să vă placă și