Sunteți pe pagina 1din 84
Bs i 3 = Emilia Madulirescu a ¢ Traficul de influenta 3 Studiu de doctrina si jurisprudenta a eB eee ere RCo a acc Wir Ea Kn. i Copyright © 2006 Editura Hamangiu SRL. Editur’ acreditats CNCSIS - Consiliul National al Cercetirii $tiintifice din invayiméntul Superior Toate drepturile rezervate Editurii Hamangiu Nici o parte din aceasta lucrare nu poate fi copiaté ‘ira acordul scris al Editurii Hamangiu Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei MADULARESCU, EMILIA Traficul de influent&. Studiu de doctrina si jurisprudenti / Emilia Madularescu. - Bucuresti : Editura ‘Hamangiu, 2006 Bibliogr. ISBN (10) 973-8957-38-9 ; ISBN (13) 978-973-8957-38-1 343 (498) Editura Hamangiu Distributie: Bucuresti, Str, Col Popeea —_0788.854.348 nr, 43, sector 5 0788.724.564 OP. 5, CP. 91 0724.364.369 0747.952.461 Tel/Fax: 031.805.8020 031.805.8021 021.336.0443 Tiparit a S.C. TIPARG S.A. Capitolul IIT. Cumpararea de influenti. Cuprins Introducere Capitolul I. Notiuni generale despre coruptie Secfiunea 1. Acceptiunea notiunii de coruptie Sectiunea 2. Cauzele gi consecinjele coruptici Sec{iunea 3. Prevenirea si combaterea coruptic... Capitolul II. Traficul de influenti Sectiunea 1. Notiune Secliunea 2. Obiectul infractiuni Sectiunea 3. Subiectii infractiunii .. §1. Subiectul activ .. §2. Subiectul pasiv. Sectiunea 4. Continutul juridic al infractiunii §1. Situatia premis& .. §2. Continutul constituti ‘A. Latura obiectiva. 1. Elementul material.... 2. Condifii concomitente. 3. Urmarea imediata. 4, Legitura de cauzalitate B. Latura subiecti Sectiunea 5. Forme, Sancfiuni. §1. Formele infractiunii §2. Sanctiuni Sectiunea 1. Aspecte generale... Sectiunea 2. Obiectul infractiunii Sectiunea 3. Subieci infractiuni §1. Subiectul activ §2. Subiectul pasi VI Tiaficul de influengd, Studiu de doctrina si jurisprudenta Seofiunea 4. Continutul juridie al infractiunii §1. Situatia premisi ... §2. Continutul consti A. Latura obiectiva, 1. Elementul material. 2, Conditii concomitente. 3. Urmarea imediata.... 4. Legitura de cauzalitate B, Latura subiectiva Sectiunea 5. Forme. Sancfiuni §1. Formele infractiunii §2. Sanctiuni Capitolul IV. Aspecte colaterale ale traficului de influent. Seotiunea 1. Delimitarea traficului de influent de infractiunea de luare de mita gi de cea de ingeliciune 94 Secjiunea 2. Lobby-ul — Variant sau nu a traficului de influent... 98 Sectiunea 3. Traficul de influenfa in noul Cod penal 103 Sectiunea 4. Dispozitii procedurale speciale §1L Dispozitii generale §2. Dispozitii speciale privind seseoperrea $i urmirirea infractiunilor. 108 Capitolul V. Traficul de influenta in legislafia penal a unor fri europene si S.U.A. — elemente de drept comparat... Sectiunea 1. Dreptul penal francez ; §1. Traficul de influent pasiv al privatului. §2. Traficul de influenti activ al privatului... §3. Traficul de influentt pasiv si activ sivarsit de © persoani care exerciti o functie publica §4. Traficul de influent comis in interesul persoanelor juridice.... $5. Coruptia ce cuprinde un element de extraneitate Sectiunea 2. Codul penal spaniol si portughez. 115 US 11s 417 118 121 122 125 Cuprins vil §1. In Spania.. 125 §2. in Portugalia. 129 Sectiunea 3. Codul penal italian 131 Sectiunea 4. Legislatia din Statele 135 Sectiunea 5. Legislatia Marii Britani. 140 Propuneri de lege ferenda 142 Bibliografie 147 Index alfabetic Ee