Sunteți pe pagina 1din 3

UNIV.MED.FARM.

TÂRGU-MUREŞ
CLINICA NEUROLOGICĂ
Prof.dr.ION PASCU

COMPLICAŢIILE NEUROLOGICE ÎN INFECŢIA CU


VIRUSUL IMUNODEFICIENŢEI UMANE (HIV)

1. Date generale
- infecţia cu HIV este, la ora actuală, una din cele mai importante probleme
de sănătate publică
- 2,5 mil.cazuri bolnavi infectaţi cu HIV în lume:
71% în Africa
13% în USA
9% în America de Nord şi de Sud, fără USA
5% în Europa
1% în Asia
1% în alte zone
- 2073 bolnavi infectaţi cu HIV în România:
6% adulţi
94% copii
- 70% din bolnavii cu SIDA decedează în primii 2 ani de la dg.
- SIDA este prima cauză de deces la bărbaţii între 25-44 ani şi la femeile
între 25-34 ani
- la bolnavii cu SIDA, complicaţiile neurologice apar în procent de 31%-65%
la adulţi şi de 50%-90% la copii
- clinic, 40% din bolnavii cu SIDA au complicaţii neurologice
- morfopatologic, 73% din pacienţii cu SIDA au leziuni nervoase
- 1/3 din bolnavii infectaţi cu HIV se prezintă la medic pentru fenomene
neurologice

2. Caracterele HIV
- are cea mai complexă şi dinamică structură genetică dintre toate
retrovirusurile umane cunoscute
- retrovirus = conţine reverstranscriptaza, capabilă să transforme ARN în
ADN (invers decât în mod obişnuit), deci în secvenţa
ARN-ADN-ARN-proteine

3. Patogenie generală
- virus citopatogen limfotrop şi neurotrop
- infectarea limfocitelor T4 şi distrugerea lor progresivă
- infectarea monocitelor şi macrofagelor
- infectarea astrocitelor, neurogliei şi neuronilor
2
4. Neuropatogenie
- virusul vehiculat de macrofage depăşeşte bariera HE
- replicarea virusului în creier poate avea loc fără să producă, la început,
"manifestări clinice"
- poate produce entităţi clinice neurologice acute, subacute sau cronice în
funcţie de relaţiile care se stabilesc între agentul etiologic şi
organismul infectat
- infecţia SNC cu HIV poate evolua uneori fără semne de implicare a
răspunsului imun în sânge, ci numai în LCR
- se constituie un edem cerebral cu predominanţă în substanţa albă, prin
eliberarea unor substanţe de către macrofagele ajunse în SNC
- infectarea celulelor endoteliale determină creşterea permeabilităţii
capilare, contribuind în plus la constituirea edemului cerebral şi a
tulburărilor electrolitice în creier

5. Morfopatologie
- edem cerebral în substanţa albă
- atrofie corticală la 60% din adulţii cu SIDA
- rarefacţie celulară perivasculară multifocală
- vacuolizare focală a substanţei albe
- macrofage şi multinucleare gigante perivasculare şi în parenchimul
cerebral
- modificări importante ale neuromediatorilor
- 3 categorii de leziuni neurologice:
- prin HIV
- prin infecţii oportuniste
- prin procese neoplazice

6. Manifestările neuropsihice în raport de grupele evolutive


6.1. Grupa I: Infecţia acută seropozitivă
6.1.1.- meningite aseptice acute
- pleiocitoză în LCR
- anticorpi anti HIV-1 în LCR
6.1.2.- neuropatii inflamatorii
6.2. Grupa II: Infecţia asimptomatică seropozitivă
6.2.1.- pleiocitoză silenţioasă în LCR
6.3. Grupa III: Limfadenopatia cronică generalizată
6.3.1.- poliradiculoneuropatii(sdr.GBS)
6.3.2.- polineuropatii demielinizante inflamatorii cronice
6.3.3.- polineuromiozite
6.3.4.- radiculite
6.4. Grupa IV
6.4.1. subgrupa A: boală constituită: "AIDS Related Complex" (ARC)
a.- afecţiunile de la gr.III
b.- mononeuropatii multiple
c.- polineuropatii distale
d.- complex demenţial incipient
6.4.2. subgrupa B: boală neurologică
a.- afecţiunile de la gr.IV A
3
b.- complex demenţial constituit
c.- encefalopatii subacute
d.- encefalite herpetice
e.- encefalite zosteriene
f. - mielopatii vacuolare
g.- leucoencefalopatii multifocale progresive
h.- meningoencefalomielite cu herpes viruşi (cytomegalovirus,
herpes zoster, herpes simplex şi Epstein-Barr)
6.4.3. subgrupa C: boală infecţioasă secundară cu germeni oportunişti şi
localizări multiple
a.- afecţiunile de la gr.IV B
b.- infecţii secundare ale SNC cu bacterii, fungi sau paraziţi:
Toxoplasma gondii, Cryptococcus neoformans, Candida
albicans, Treponema pallidum, Mycobacterium (tuberculosis,
avium, intracellulare, kansasii), Aspergillus fumigatus,
Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Listeria
monocytogenes, Escherichia Coli etc
6.4.4. subgrupa D: boală neoplazică secundară
a.- afecţiunile de la gr.IV C
b.- limfoame primare ale SNC
c.- limfoame sistemice cu implicarea SNC
d.- sarcom Kaposi cu matastaze în SNC
e.- polineuropatii paraneoplazice
6.4.5. subgrupa E: alte manifestări
a.- boli cerebrovasculare (infarcte şi hemoragii)

• N.B. Scleroza multiplă = complicaţie neurologică a infecţiei cu HIV ?