Sunteți pe pagina 1din 49

Anexa la Ordinul MM nr. ........./..................................

GHID DE FINANARE
a Programului viznd educaia i contientizarea publicului privind gestionarea deeurilor

CAPITOLUL I: Dispoziii generale


Art. 1: Rolul ghidului de finanare
Ghidul de finanare constituie un suport informativ complex, avnd rolul de a furniza solicitantului
finanrii din Fondul pentru mediu informaii eseniale privind derularea Programului viznd educaia
i contientizarea publicului privind gestionarea deeurilor, denumit n continuare Program.
Art. 2: Scopul i indicatorii de performan ai Programului
(1)Scopul Programului l reprezint finanarea nerambursabil din Fondul pentru mediu a proiectelor
viznd educaia i contientizarea publicului privind gestionarea deeurilor.
(2)Prin program se vor susine financiar activiti de educaie i contientizare privind gestionarea
deeurilor, aa cum aceasta este definit n Legea 211/2011 privind regimul deeurilor, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare.
(3)Indicatorii de performan ai Programului sunt reprezentai de dimensiunea grupului-int vizat de
activitile ntreprinse.
Art. 3: Sursa de finanare pentru derularea Programului
Finanarea Programului se realizeaz de ctre Administraia Fondului pentru Mediu.
Art. 4: Definiii
n sensul prezentului ghid de finanare, termenii i expresiile de mai jos se definesc astfel:
a)Autoritate - Administraia Fondului pentru Mediu;
b)beneficiar - organizaii neguvernamentale , uniti administrativ teritoriale inclusiv subdiviziunile
administrativ - teritoriale ale acestora, uniti i instituii de nvmnt care au semnat un contract
pentru finanare nerambursabil cu Autoritatea;
c)cerere de finanare - document completat i depus n cadrul sesiunii de depunere de ctre solicitant,
n vederea obinerii finanrii din Fondul pentru mediu (anexa nr. 1);
d)cerere de plat - solicitare a beneficiarului adresat n scris Autoritii, n baza creia se face plata
ealonat a activitilor prevzute n graficul de finanare;
e)cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de ctre beneficiar cu achiziia de produse i servicii
necesare implementrii proiectului i care pot fi pltite din Fondul pentru mediu, cu condiia
ndeplinirii n mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate i a ncadrrii lor n categoriile de cheltuieli
eligibile;
f) cheltuieli eligibile neplafonate cheltuieli eligibile din cadrul proiectului pentru care nu au fost
stabilite limite procentuale de finanare;
g) cheltuieli eligibile plafonate cheltuieli eligibile din cadrul proiectului pentru care au fost stabilite
limite procentuale de finanare;
h)contribuie proprie - partea de cheltuieli eligibile nefinanate din Fondul pentru mediu i
cheltuielile neeligibile care vor fi susinute de ctre beneficiar (contribuia proprie a beneficiarului
const doar n susinere financiar);
i)criterii de eligibilitate - condiii care trebuie ndeplinite cumulativ pentru obinerea finanrii i care
vizeaz solicitantul, proiectul propus i cheltuielile proiectului;
j)dosar de finanare - cererea de finanare, nsoit de documentaia care trebuie depus de solicitant
n vederea analizrii, evalurii, selectrii, avizrii i aprobrii finanrii de ctre Autoritate;
1
k)dosar de plat - cererea de plat, nsoit n mod obligatoriu de documentele justificative;
l)finanare nerambursabil - modalitate de susinere financiar a proiectului, caracterizat prin
decontarea de ctre Autoritate a unei cote-pri din cheltuielile eligibile realizate de beneficiar cu
achiziia produselor i serviciilor;
m)organizaii neguvernamentale - persoane juridice romne, asociaii sau fundaii, nfiinate n baza
Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 246/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv cele nfiinate
n baza legii 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaiuni i Fondaiuni).
n) solicitant - organizaii neguvernamentale, uniti administrativ teritoriale inclusiv subdiviziunile
administrativ - teritoriale ale acestora, uniti i instituii de nvmnt care au depus cerere de
finanare din Fondul pentru mediu, n condiiile prezentului Ghid.
Art. 5: Organizarea sesiunii de finanare
(1)Organizarea sesiunii de finanare const n stabilirea i aprobarea, prin dispoziie a conductorului
Autoritii, a:
a)sesiunii de depunere a dosarelor de finanare;
b)sumei alocate sesiunii de finanare;
(2)Dispoziia prevzut la alin. (1) se public pe pagina de internet a Autoritii, cu cel puin 10 zile
nainte de data deschiderii sesiunii de finanare.
(3)Aprobarea componenei Comisiei de analiz i a Comisiei de soluionare a contestaiilor se face
prin dispoziie a conductorului Autoritii.
Art. 6: Etapele sesiunii de finanare
a)publicarea pe pagina de internet a Autoritii a ghidului de finanare, a anunului de deschidere a
sesiunii de finanare i a sumei alocate;
b)depunerea dosarelor de finanare;
c)analiza conformitii administrative i a eligibilitii solicitantului din punct de vedere juridic
(anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3);
d) analiza conformitii administrative i a eligibilitii solicitantului din punct de vedere economic
(anexa nr. 7);
e)analiza conformitii administrative i selectarea proiectelor din punct de vedere tehnic (anexele
nr. 3, 4);
f)analiza i aprobarea listei proiectelor respinse;
g)avizarea proiectelor selectate;
h)comunicarea rezultatelor sesiunii de finanare prin afiarea pe pagina de internet a Autoritii;
i) depunerea i soluionarea contestaiilor;
j)aprobarea finanrii proiectelor avizate;
k)transmiterea scrisorilor de aprobare a finanrii;
l)negocierea, semnarea contractelor i implementarea proiectului.
Art. 7: Depunerea dosarului de finanare
(1) Solicitantul poate depune dosarul de finanare ncepnd cu prima zi de deschidere a sesiunii de
depunere.
(2) Un solicitant poate depune n cadrul sesiunii de finanare un singur proiect.
(3) Documentele solicitate prin prezentul Ghid de finanare se depun n dosar cu in, numerotate pe
fiecare pagin, i opisate, n plic sigilat, la registratura Autoritii.
(4) Plicul coninnd dosarul de finanare poate fi transmis prin orice mijloc care asigur confirmarea
recepionrii acestuia de ctre Autoritate n interiorul perioadei sesunii de depunere i va avea nscris,
n mod obligatoriu, urmtoarele informaii:
a)denumirea solicitantuluii adresa sa complet;
2
b)titlul programului: Programul viznd educaia i contientizarea publicului privind gestionarea
deeurilor ;
c)titlul proiectului;
d)perioada sesiunii de depunere, aprobat conform dispoziiilor art. 5.
(5) La data recepionrii plicului coninnd dosarul de finanare, acesta primete de la registratura
Autoritii un numr unic de nregistrare,n ordinea sosirii.
(6)Dosarul de finanare poate fi transmis prin orice modalitate care asigur confirmarea, cu condiia
ca data primirii la Autoritate s nu depeasc data-limit a sesiunii de depunere.
(7)Cererea de finanare se completeaz prin tehnoredactare computerizat. Nu se accept cereri de
finanare cu tersturi sau cu completri fcute manual.
(8)Dosarul de finanare va avea ordinea prezentat n art. 21. Documentele solicitate prin prezentul
Ghid de finanare se depun n dosar cu in, numerotate pe fiecare pagin, i opisate, n plic sigilat.
(9)Lipsa unui document, neprezentarea la termenul stabilit, prezentarea acestuia sub o alt form
dect cea solicitat sau ieirea sa din perioada de valabilitate, nedepunerea dosarului conform alin.
(3), precum i nendeplinirea unui criteriu de eligibilitate determin respingerea dosarului de
finanare.
Art. 8: Analiza i selectarea
(1)Dup nchiderea sesiunii de depunere, Comisia de analiz procedeaz la:
a)verificarea informaiilor nscrise pe plicurile coninnd dosarele de finanare;
b)deschiderea plicurilor coninnd dosarele de finanare ale solicitanilor;
c)verificarea conformitii administrative i a eligibilitii solicitantului/proiectului;
d)analiza i selectarea proiectelor pe baza documentelor care nsoesc cererea de finanare;
e) naintarea ctre Comitetul director al Autoritii a centralizatorului cuprinznd propunerile privind
proiectele selectate, precum i a centralizatorului cuprinznd propunerile privind proiectele
neselectate la finanare.
(2) Grilele de evaluare sunt completate de ctre 3 evaluatori; n cazul n care exist rezultate diferite
ale analizei/evalurii, se va considera rezultat final cel care ntrunete ponderea de dou treimi.
Pentru grila de evaluare ce presupune punctaj, n cazul n care exist punctaje diferite acordate de
evaluatori, punctajul final va fi completat de ctre Presedintele Comisiei, prin realizarea mediei
aritmetice ntre punctajele acordate, cu condiia ca diferenele pentru fiecare criteriu s nu fie mai
mari de 1/3 din punctajul maxim al criteriului respective. n cazul n care exist diferene mai mari,
preedintele comisiei, prin mediere va stabili mpreun cu cei trei evaluatori punctajul final al acelui
criteriu, cu menionarea i asumarea prin semntur pe gril.
(3)Punctajul minim necesar pentru obinerea finanrii este de 50 de puncte. Proiectele selectate vor fi
dispuse ntr-un centralizator, n ordinea descresctoare a punctajului obinut, cu indicarea valorii
totale a fiecrui proiect precum i, dac este cazul, motivele diminurii sumei solicitate. Finanarea
se va realiza n limita sumei alocate sesiunii de finanare. n caz de egalitate a punctajului,
departajarea se va realiza n funcie de ordinea depunerii la registratura Administraiei Fondului
pentru Mediu a proiectelor.
(4)Proiectele neselectate vor fi dispuse ntr-un centralizator, cu indicarea motivului neselectrii.
Art. 9: Avizarea proiectelor
(1)Comitetul director al Autoritii avizeaz proiectele propuse spre selectare i le propune spre
aprobare Comitetului de avizare, n limita bugetului alocat. Totodat Comitetul director al Autoritii
aprob proiectele propuse spre respingere.

3
(2)Comitetul director al Autoritii poate solicita Comisiei de analiz orice document relevant, n
vederea avizrii proiectelor.
Art. 10: Aprobarea finanrii proiectelor
(1)Comitetul de avizare adopt hotrrea privind aprobarea/respingerea finanrii proiectelor.
(2)Comitetul de avizare poate solicita att Comisiei de analiz, ct i Comisiei de soluionare a
contestaiilor i/sau Comitetului director al Autoritii orice document relevant, n vederea
fundamentrii i adoptrii hotrrii.
Art. 11:Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanare
(1)Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanare se face prin afiarea pe pagina de internet a
Autoritii, la seciunea dedicat Programului.
(2)n vederea ncheierii contractului de finanare se vor transmite solicitanilor admii scrisori de
aprobare a finanrii, prin pot/fax cu confirmare de primire, care vor cuprinde:
a) titlul proiectului i suma aprobat n vederea finanrii;
b)documentele care trebuie prezentate de ctre solicitant n vederea perfectrii contractului pentru
finanare nerambursabil cu Autoritatea;
c)defalcarea sumei aprobate pe categorii de cheltuieli i cantiti, informaii ce vor fi utilizate la
ntocmirea anexelor la contractul de finanare.
Art. 12: Contestaiile
(1)Solicitanii nemulumii de decizia Comitetului director al Autoritii/Comitetului de avizare pot
depune contestaie la sediul Autoritii, prin orice modalitate care asigur confirmarea, n termen de 5
zile lucrtoare de la data afirii pe site-ul Autoritii a rezultatelor. Termenul se calculeaz ncepnd
cu ziua urmtoare afirii pe site-ul AFM. De asemenea, vor fi luate n considerare i contestaiile
depuse n ziua afirii rezultatelor.
(2)Comisia de soluionare a contestaiilor analizeaz motivele invocate de solicitani i nainteaz
Comitetului director al Autoritii/Comitetului de avizare propunerea de admitere/respingere a
contestaiei.
(3)n vederea soluionrii contestaiei, Comisia de soluionare a contestaiilor are dreptul de a solicita
un punct de vedere Comisiei de analiz/Comitetului director al Autoritii/Comitetului de avizare, n
msura n care acesta este relevant n raport cu obiectul contestaiei.
(4)Comisia de soluionare a contestaiilor soluioneaz contestaia n termen de maxim 20 de zile
lucrtoare de la expirarea termenului prevzut la alin.1.
Art. 13: Perfectarea i acordarea finanrii
(1)Solicitantul, prin reprezentantul su legal sau mputernicitul acestuia, se prezint la sediul
Autoritii, n vederea semnrii contractului pentru finanare nerambursabil, cu documentele
solicitate n cuprinsul scrisorii de aprobare a finanrii, avnd asupra sa tampila persoanei juridice i
urmtoarele documente:
a)actul de identitate al reprezentantului legal/mputernicitului solicitantului, n original i copie;
b)mputernicire notarial, n situaia n care semnarea contractului pentru finanare nerambursabil se
face de ctre o alt persoan dect reprezentantul legal;
c)documentul doveditor al deschiderii unui cont la orice unitate bancar sau la Trezoreria Statului.
(2)Se consider renunare la finanarea aprobat neprezentarea solicitantului pentru semnarea
contractului pentru finanare nerambursabil n termen de maximum 30 de zile de la termenul stabilit
n scrisoarea de aprobare a finanrii.
(3)Modelul de contract pentru finanare nerambursabil, prevzut n anexa nr. 8, cuprinde majoritatea
clauzelor contractuale, fr a fi interzise adugarea de ctre Autoritate a unor noi clauze de natur
legal i/sau renunarea justificat la unele dintre acestea, precum i modificarea lor, dac aceste
4
aciuni sunt eseniale pentru ndeplinirea contractului i atingerea scopului i obiectivelor
Programului.
(4)Solicitantul, mpreun cu Autoritatea, stabilete planificarea temporal a implementrii proiectului
aprobat i acordarea finanrii, prin ntocmirea listelor cuprinznd capitolele i subcapitolele de
cheltuieli eligibile, prevzute n anexa nr. 1 la contractul pentru finanare nerambursabil, precum i a
graficului de finanare nerambursabil a proiectului, prevzut n anexa nr. 2 la contractul pentru
finanare nerambursabil.
(5)Contractul pentru finanare nerambursabil se ntocmete n dou exemplare originale, dintre care
unul pentru Autoritate i unul pentru beneficiar.
(6)Contractul pentru finanare nerambursabil intr n vigoare la data semnrii acestuia de ctre
ambele pri i i inceteaz valabilitatea la 30 de zile de la depunerea la Autoritate a raportului de
finalizare.
(7)Durata de realizare a proiectului este de maximum 12 luni de la data intrrii n vigoare a
contractului.
(8)Finanarea se utilizeaz numai dup data intrrii n vigoare a contractului pentru finanare
nerambursabil i numai n termenul de valabilitate al acestuia.
Art. 14: Contractul pentru finanare nerambursabil
(1)Orice modificare i/sau completare a contractului pentru finanare nerambursabil i a anexelor
acestuia se vor/va face cu acordul prilor, prin act adiional la contractul pentru finanare
nerambursabil, cu excepia modificrilor privind data depunerii cererii de plat, dac prin acestea nu
se modific i durata de realizare a proiectului. n cazul n care solicitarea de modificare prin act
adiional aparine beneficiarului, aceasta va fi prezentat Autoritii cu minimum 10 zile lucrtoare
nainte de data la care se dorete a se opera modificarea.
(2)Pentru neregularitile constatate pe parcursul derulrii contractului pentru finanare
nerambursabil, Autoritatea va transmite beneficiarului Notificarea privind deficiene constatate n
derularea contractului pentru finanare nerambursabil.
(3)n condiiile neexecutrii de ctre beneficiar a obligaiilor prevzute n contractul pentru finanare
nerambursabil, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind ntiinat asupra rezilierii contractului prin
Notificarea de reziliere a contractului pentru finanare nerambursabil.
(4)Rezilierea contractului pentru finanare nerambursabil din culpa beneficiarului are drept
consecin restituirea, n termenul precizat n notificare, de ctre beneficiar a finanrii primite, sub
form de plat de daune-interese n cuantum egal cu suma tras din finanarea nerambursabil
acordat, la care se adaug dobnda legal pentru suma acordat, calculat de la data plii. n cazul
nerestituirii finanrii, Autoritatea procedeaz la executarea contractului pentru finanare
nerambursabil, n condiiile legii.
(5)n cazul n care ncetarea contractului intervine nainte de termenul stabilit pentru prima cerere de
plat, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.
Art. 15: Finanarea cheltuielilor eligibile
(1)Susinerea de ctre Autoritate a finanrii proiectului se face prin plat, n baza documentelor
justificative, a sumelor reprezentnd cheltuielile eligibile stabilite prin contractul pentru finanare
nerambursabil i efectuate ulterior ncheierii contractului.
(2)Autoritatea nu acord pli n avans, beneficiarul susinnd realizarea proiectului, pn la
momentul plii, din surse financiare proprii.
(3)Autoritatea nu efectueaz pli pentru facturile reprezentnd avansuri n baza contractelor
ncheiate ntre beneficiarii finanrii i furnizorii de produse/servicii aferente proiectului.

5
(4)Finanarea se realizeaz prin virament n contul beneficiarului, pe msura realizrii proiectului, n
conformitate cu graficul de finanare nerambursabil a proiectului, prevzut n anexa nr. 2 la
contractul pentru finanare nerambursabil.
(5)Finanarea se face pe baza dosarului de plat depus la Autoritate, potrivit anexelor la contractul
pentru finanare nerambursabil.
(6)Condiii generale referitoare la dosarul de plat:
a)dosarul va avea opis, iar documentele cuprinse trebuie s fie lizibile, numerotate pe fiecare pagin,
semnate i tampilate de ctre beneficiar;
b)pentru documentul redactat ntr-o limb strin, se va anexa traducerea n limba romn fcut de
un traductor autorizat;
c)beneficiarul trebuie s se asigure c valoarea cheltuielilor eligibile solicitate n cererea de plat se
ncadreaz n valoarea programat n graficul de finanare nerambursabil al contractului. Valoarea
solicitat spre finanare trebuie s fie aferent capitolelor de cheltuieli eligibile. Cheltuielile care
depesc valoarea din graficul de finanare nerambursabil se vor acorda la o cerere de plat
ulterioar.
(7)Plata se face n maximum 30 de zile de la depunerea cererii de plat, sub rezerva ndeplinirii de
ctre beneficiar a obligaiilor ce i revin conform contractului, la data respectiv, i sub rezerva
existenei creditelor bugetare aprobate i a disponibilitilor bneti. Cheltuielile plafonate prevzute
n articolul 20 alin. (1) se vor plti n limita sumei aprobat n faza de analiz far a recalcula
plafoanele procentuale stabilite prin prezentul ghid de finanare.
(8)La data depunerii fiecrei cereri de plat, cu excepia primei cereri de plat, beneficiarul finanrii
este obligat s depun la sediul Autoritii dovada achitrii integrale, inclusiv eventuala contribuie
proprie, a facturilor pentru produse/servicii aferente plii anterioare.
(9)La finalul implementrii proiectului, beneficiarul finanrii va ntocmi i va transmite Autoritii,
n termenul stabilit n contractul pentru finanare nerambursabil, n original, un raport de finalizare,
care va fi verificat de responsabilul de proiect al Autoritii i va fi supus aprobrii preedintelui
acesteia. Odat cu transmiterea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat s fac dovada plii
integrale a sumei finanate prin ultima cerere de plat, prin documente financiare legale.
Art. 16: Publicarea informaiilor relevante privind Programul
(1)Toate datele, informaiile, instruciunile, comunicatele i alte documente relevante n legtur cu
Programul se public pe site-ul Autoritii, www.afm.ro, la seciunea dedicat Programului.
(2)Singurele informaii i instruciuni valabile prezentate n mass-media referitoare la Program sunt
cele transmise sub form de comunicate de pres din partea Autoritii i Ministerului Mediului.

CAPITOLUL II: Eligibilitatea solicitanilor, a proiectelor i a cheltuielilor


Art. 17: Categorii de solicitani eligibili
Sunt solicitani eligibili organizaiile neguvernamentale, unitile administrativ-teritoriale, inclusiv
subdiviziunile administrativ - teritoriale ale acestora, i unitile i instituiile de nvmnt, conform
definiiei de la art. 4 lit. n).
Art. 18: Cuantumul finanrii
(1)Finanarea se acord n cuantum de maximum 100% din valoarea total eligibil a proiectului, fr
a se depi suma maxim care poate fi acordat unui beneficiar n cadrul sesiunii de finanare. Nu
este exclus posibilitatea susinerii de ctre solicitant a unei contribuii proprii la proiect.
(2)Suma maxim care poate fi solicitat i acordat este de 450.000 lei pentru fiecare proiect.
Art. 19: Criterii de eligibilitate a solicitanilor
(1)Solicitantul organizaie neguvernamental trebuie s ndeplineasc urmtoarele criterii
specifice:
6
a)s fie persoan juridic romn;
b)actul constitutiv al organizaiei, sau statutul / procesul verbal de nfiinare, dup caz, s cuprind
prevederi referitoare la protecia mediului;
c)s acioneze n nume propriu;
d)s nu se afle n procedur de dizolvare;
e)s nu fie nregistrat cu fapte sancionate de legislaia fiscal, potrivit certificatului de cazier fiscal;
f) s nu fie nregistrat cu obligaii de plat a taxelor, impozitelor, amenzilor i contribuiilor ctre
bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale n
vigoare;
g) s nu fie condamnat pentru infraciuni mpotriva mediului, prin hotrre judectoreasc definitiv;
h)s susin din surse financiare proprii eventuala contribuie proprie;
i) nu va desfura sau nu va influena vreo activitate economic (n sensul prevzut n Comunicarea
Comisiei privind noiunea de ajutor de stat astfel cum este menionat la articolul 107 alineatul (1)
din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene), direct sau indirect, prin sau ca o consecin a
implementrii proiectului, pe perioada de via a activelor finanate;
j) s nu fi beneficiat de finanare nerambursabil din alt surs pentru acelai proiect, potrivit
declaraiei pe propria rspundere din cererea de finanare;
(2)Solicitantul unitate/instituie de nvmnt trebuie s ndeplineasc urmtoarele criterii
specifice:
a)s aib personalitate juridic (n cazul unitilor de nvmnt fr personalitate juridic constituite
ca structuri n cadrul altor uniti de nvmnt cu personalitate juridic, dosarul de finanare va fi
depus de ctre aceasta din urm, cu precizarea c implementarea proiectului va avea loc n cadrul
unitii de nvmnt fr personalitate juridic);
b)s se afle n sistemul naional de nvmnt (de stat sau particular acreditat);
c) s nu fie condamnat pentru infraciuni mpotriva mediului, prin hotrre judectoreasc definitiv;
d) s nu fie nregistrat cu obligaii de plat a taxelor, impozitelor, amenzilor i contribuiilor ctre
bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale n
vigoare;
e)s nu fie nregistrat cu fapte sancionate de legislaia fiscal, potrivit certificatului de cazier fiscal;
f) s nu fi beneficiat de finanare nerambursabil din alt surs pentru acelai proiect, potrivit
declaraiei pe propria rspundere din cererea de finanare.
(3)Solicitantul unitate administrativ teritorial, inclusiv subdiviziunea administrativ teritorial a
acesteia, trebuie s ndeplineasc urmtoarele criterii specifice:
a)s acioneze n nume propriu;
b) s nu se afle n stare de insolven sau faliment, s nu se afle ntr-o alt situaie similar legal
reglementat, potrivit declaraiei din cererea de finanare; s nu fac obiectul unei proceduri legale n
justiie pentru situaiile mai sus menionate i nici pentru orice alt situaie similar, potrivit
declaraiei pe propria rspundere din cererea de finanare;
c) s nu fie nregistrat cu obligaii de plat a taxelor, impozitelor, amenzilor i contribuiilor ctre
bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale n
vigoare;
d) s nu fie nregistrat cu fapte sancionate de legislaia fiscal, potrivit certificatului de cazier fiscal;
e) s nu fie condamnat pentru infraciuni mpotriva mediului, prin hotrre judectoreasc definitiv;
f) s nu fi beneficiat de finanare nerambursabil din alt surs pentru acelai proiect, potrivit
declaraiei pe propria rspundere din cererea de finanare.
Art. 20: Categorii de cheltuieli eligibile
7
(1)Sunt eligibile urmtoarele cheltuieli:
a)achiziionarea de consumabile n cuantum de maximum 8% din valoarea total a cheltuielilor
eligibile neplafonate;
b)realizarea, editarea i difuzarea de materiale tiprite cu coninut educativ privind gestionarea
deeurilor n cuantum de maximum 8% din valoarea total a cheltuielilor eligibile neplafonate;
c)realizarea de materiale inscripionate, de exemplu pixuri, epci, agende, tricouri, rucsacuri,
hanorace i alte asemenea n cuantum de maximum 8% din valoarea total a cheltuielilor eligibile
neplafonate;
d)realizarea i difuzarea de materiale audiovizuale privind gestionarea deeurilor;
e) achiziionarea de aparatur profesional necesar realizrii proiectului (maxim 1 bucat din fiecare
categorie i maximum 8% din valoarea total a cheltuielilor eligibile neplafonate):
video/retroproiector, laptop, ecran de proiecie, tabl interactiv, flipchart, camera video, aparat foto;
f)realizarea i montarea de panouri cu coninut educativ privind gestionarea deeurilor n cuantum de
maximum 8% din valoarea total a cheltuielilor eligibile neplafonate;
g)achiziionarea de materiale necesare desfurrii activitilor de igienizare i ecologizare a spaiilor
verzi n scop educativ: mnui de unic folosin, saci menajeri, cizme de cauciuc, echipament de
protecie, de exemplu or, salopet, unelte agricole necesare activitii de igienizare i ecologizare n
cuantum de maximum 8% din valoarea total a cheltuielilor eligibile neplafonate;
h)cheltuieli necesare n procesul de instruire: plata instructorilor (acetia trebuie s fie certificai n
domeniul proteciei mediului de ctre Autoritatea Naional de calificri; acest fapt va fi dovedit prin
documente justificative la momentul solicitrii sumei prin cererea de plat), transport, cazare i
diurn pentru instructori, consumabile, nchiriere sli, n cuantum de maximum 15% din valoarea
total a cheltuielilor eligibile neplafonate;
i)realizarea paginii web;
j)achiziionarea de echipament necesar pentru organizarea taberelor (corturi, saci de dormit, izoprene,
lanterne etc.);
k)transportul precolarilor,elevilor, studenilor i instructorilor participani la excursiile i taberele
organizate cu scopul educaiei i contientizrii privind gestionarea deeurilor;
l)cazarea i masa precolarilor, elevilor, studenilor i instructorilor participani la excursiile i
taberele organizate cu scopul educaiei i contientizrii privind gestionarea deeurilor (n limita a
150 lei/zi/participant);
m)taxa de campare;
n)TVA aferent proiectului n condiiile n care aceasta a fost solicitat i nu este recuperat prin
orice alte mijloace.
(2)Se finaneaz numai cheltuielile eligibile ale proiectului, justificate prin documente.
(3)Bugetul proiectului este att o estimare, ct i un plafon maxim al cheltuielilor.
Art. 21: Selecia solicitantului
(1)Selecia solicitantului se face n baza dosarului de finanare.
(2)Documentele necesare pentru solicitarea finanrii de ctre organizaii neguvernamentale, sunt
urmtoarele:
a)formularul cererii de finanare prevzut n anexa nr. 1, completat integral, n original, semnat i
tampilat de reprezentantul legal sau de e mputernicitul acestuia;
b) mputernicire notarial, n original, pentru cazul n care cererea de finanare este semnat de ctre
o persoan mputernicit;
c) documentele de nfiinare a solicitantului, respectiv actul constitutiv i statutul, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i certificatul de nscriere n Registrul asociaiilor i fundaiilor, n

8
copii certificate conform cu originalul, pe fiecare pagin; din documentele depuse trebuie s rezulte
reprezentantul legal al organizaiei;
d)hotrrea/decizia organului de decizie a organizaiei neguvernamentale, semnat i tampilat, n
original, din care s rezulte acordul cu privire la contractarea finanrii, asigurarea eventualei
contribuii proprii necesare implementrii proiectului, precum i responsabilul de proiect;
e)adeverin/extras din Registrul asociaiilor i fundaiilor, eliberat la cerere de ctre instana
competent/Ministerul Justiiei, care atest c acesta nu se afl n procedur de dizolvare, nu mai
vechi de 30 de zile de la data emiterii, n original sau copie legalizat;
f) certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de ctre organul teritorial de specialitate al
Ministerului Afacerilor Interne, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanare, n
original sau n copie legalizat;
g) certificatul de atestare fiscal privind obligaiile de plat ctre bugetul de stat, emis pe numele
solicitantului, de ctre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanelor Publice, n termen
de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie legalizat;
h) certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele locale i alte venituri ale bugetului local,
emis pe numele solicitantului, de ctre autoritatea public local n a crei raz teritorial i are
sediul solicitantul, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie
legalizat;
i) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului, de ctre organul teritorial de specialitate
al Ministerului Finanelor Publice, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original
sau n copie legalizat;
j)prezentarea activitii desfurate n cadrul proiectului, care s includ bugetul aferent proiectului,
conform anexei nr. 5;
k)prezentarea echipei de realizare a proiectului, conform anexei nr. 6;
l)declaraie privind activitatea economic a solicitantului, conform anexei nr. 7.1;
m)declaraie pe propria rspundere din care s reias dac solicitantul va recupera sau nu TVA din
activitile aferente proiectului, numai n cazul n care TVA a fost solicitat.
n) certificatul de atestare privind obligaiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului,
eliberat de ctre Autoritate, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n
copie legalizat.
(3)Documentele necesare pentru solicitarea finanrii de ctre unitile administrativ teritoriale,
inclusiv subdiviziuni administrativ teritoriale ale acestora, sunt urmtoarele:
a)formularul cererii de finanare prevzut n anexa nr.1., completat integral, n original, semnat i
tampilat de reprezentantul legal sau de mputernicitul acestuia;
b) mputernicire,

n original, pentru cazul n care cererea de finanare este semnat de o persoan mputernicit; poate fi
depus mputernicirea notarial sau orice document administrativ emis de reprezentantul legal n
acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
c)hotrrea consiliului local/judetean din care s rezulte acordul cu privire la asigurarea eventualei
contribuii proprii necesare implementrii proiectului, la contractarea finanrii, , precum i la
responsabilul de proiect, n copie certificat conform cu originalul;
d) certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de ctre organul teritorial de specialitate al
Ministerului Afacerilor Interne, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanare, n
original sau n copie legalizat;
9
e) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului, de ctre organul teritorial de specialitate
al Ministerului Finanelor Publice, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original
sau n copie legalizat;
f) certificatul de atestare fiscal privind obligaiile de plat ctre bugetul de stat, emis pe numele
solicitantului, de ctre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanelor Publice, n termen
de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie legalizat;
g) certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele locale i alte venituri ale bugetului local,
emis pe numele solicitantului, de ctre autoritatea public local n a crei raz teritorial i are
sediul solicitantul, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie
legalizat;
h) certificatul de atestare privind obligaiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului,
eliberat de ctre Autoritate, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n
copie legalizat;
i)prezentarea activitii desfurate n cadrul proiectului, care s includ bugetul aferent proiectului,
conform anexei nr. 5;
j)prezentarea echipei de realizare a proiectului, conform anexei nr. 6;
k) declaraie privind activitatea economic a solicitantului, conform anexei nr. 7.1;
l)declaraie pe propria rspundere din care s reias dac solicitantul va recupera sau nu TVA din
activitile aferente proiectului, numai n cazul n care TVA a fost solicitat.
(4)Documentele necesare pentru solicitarea finanrii de ctre unitile/instituiile de nvmnt,
sunt urmtoarele:
a)formularul cererii de finanare prevzut n anexa nr.1, completat integral, n original, semnat i
tampilat de reprezentantul legal sau de mputernicitul acestuia;
b)mputernicire, n original, pentru cazul n care cererea de finanare este semnat de o persoan
mputernicit; poate fi depus mputernicirea notarial sau orice document administrativ emis de
reprezentantul legal n acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
c)dovada personalitii juridice (aviz de funcionare sau adres de la inspectoratul colar), n copie
certificat conform cu originalul;
d) documente care atest c solicitantul se afl n sistemul naional, de nvmnt, de stat sau
particular, acreditat;
e)decizia sau ordinul, dup caz, prin care a fost numit directorul/conductorul unitii/instituiei de
nvmnt, n copie certificat conform cu originalul;
f)hotrrea consiliului de administraie/senatului universitii din care s rezulte acordul cu privire la
contractarea finanrii, asigurarea eventualei contribuii proprii necesare implementrii proiectului,
precum i responsabilul de proiect, n copie certificat conform cu originalul;
g) certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de ctre organul teritorial de specialitate al
Ministerului Afacerilor Interne, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanare, n
original sau n copie legalizat;
h) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului, de ctre organul teritorial de specialitate
al Ministerului Finanelor Publice, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original
sau n copie legalizat;
i) certificatul de atestare fiscal privind obligaiile de plat ctre bugetul de stat, emis pe numele
solicitantului, de ctre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanelor Publice, n termen
de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie legalizat;
j) certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele locale i alte venituri ale bugetului local,
emis pe numele solicitantului, de ctre autoritatea public local n a crei raz teritorial i are
10
sediul solicitantul, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie
legalizat;
k) certificatul de atestare privind obligaiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului,
eliberat de ctre Autoritate, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n
copie legalizat;
l)prezentarea activitii desfurate n cadrul proiectului, care s includ bugetul aferent proiectului,
conform anexei nr. 5;
m)prezentarea echipei de realizare a proiectului, conform anexei nr. 6;
n) declaraie privind activitatea economic a solicitantului, conform anexei nr. 7.1;
o)declaraie pe propria rspundere din care s reias dac solicitantul va recupera sau nu TVA din
activitile aferente proiectului, numai n cazul n care TVA a fost solicitat.
Art. 22: Selecia proiectului
(1)Punctajul minim necesar pentru obtinerea finanrii este de 50 de puncte. Proiectele selectate vor fi
dispuse ntr-un centralizator, n ordinea descresctoare a punctajului obinut, iar finantarea se va
realiza n limita sumei stabilite sesiunii de finanare. n caz de egalitate a punctajului, departajarea se
va realiza n funcie de ordinea depunerii la registratura Administraiei Fondului pentru Mediu a
proiectelor.
(2)Criteriile pe baza crora se realizeaz selecia proiectului au n vedere:
a)relevana proiectului, prin raportare la obiectivul/ obiectivele proiectului;
b)relevana proiectului, prin raportare la grupurile-int crora li se adreseaz: grupul-int trebuie
exact definit pentru a se corela necesitatea realizrii obiectivelor propuse cu cheltuielile;
c)descrierea detaliat a activitilor necesare realizrii proiectului, inclusiv detalierea cheltuielilor
necesare realizrii fiecrei activiti, justificarea fiecrei cheltuieli n cadrul proiectului i estimarea
costurilor pentru fiecare cheltuial, prezentarea succint a materialelor informative utilizate,
prezentarea temelor i detalierea coninutului prezentrilor abordate n cadrul conferinelor, detalierea
cantitativ; fiecare cheltuial cuantificat se va justifica din punctul de vedere al necesitii
achiziionrii; achiziionarea de aparatur profesional se va justifica din punctul de vedere al
performanelor, corelat cu activitile proiectului; tipriturile solicitate pentru finanare vor fi
prezentate din punctul de vedere al formatului, ca, de exemplu, dimensiuni, cromatic etc.;
activitile proiectului trebuie detaliate, astfel nct evaluatorul s aib posibilitatea de a face corelaii
ntre acestea i necesitatea achiziionrii bunurilor solicitate n cadrul proiectului;
d)claritate i realism n elaborarea proiectului, respectarea legislaiei n vigoare;
e)dimensiunea grupurilor-int;
f)obiectivele propuse sunt specifice gestionrii deeurilor, realizabile n perioada declarat;
g)plata salariilor instructorilor se va face la nivelul salariului mediu pe economie/or, ultimul publicat
de Institutul Naional de Statistic la data depunerii dosarului de finanare;
h)beneficii asupra mediului prin realizarea proiectului/analiza SWOT;
i)rezultatele proiectului contribuie la educaia i constientizarea publicului privind gestionarea
deeurilor;
Art. 23: Reguli de publicitate privind programul
(1)Toate datele, informaiile, instruciunile, comunicatele i alte documente relevante n legtur cu
Programul se public pe site-ul Autoritii, www.afm.ro, la seciunea dedicat programului.
(2)Singurele informaii i instruciuni valabile prezentate n mass-media referitoare la Program sunt
cele transmise sub form de comunicate de pres din partea Ministerului Mediului i a Administraiei
Fondului pentru Mediu.
(3) Orice materiale de promovare realizate n cadrul unui proiect finanat prin acest program, trebuie
s conin sigla i numele corect i complet al finanatorului i, respectiv, al programului. Logo-urile
11
acestora vor fi plasate pe orice material de promovare tiprit i sau pe suport electronic (inclusiv
filme i publicaii electronice) i n timpul evenimentelor publice legate de aceast finanare. Acestea
vor fi puse la dispoziia beneficiarului la data semnrii contractului.
(4) O formulare recomandat este urmtoarea Proiect finanat din Fondul pentru Mediu, n cadrul
programului viznd educaia i conientizarea publicului privind gestionarea deeurilor.
(5) Pentru fiecare meniune a Autoritii, n cadrul unui text online, pe portalurile aflate n
administrare proprie, beneficiarul va include hyperlinkctre pagina- www.afm.ro
(6) Materialele de publicitate vor fi comunicate n format electronic finanatorului cu cel puin 5 zile
lucrtoare nainte de a aprea sau a fi tiprite.
(7) Cte un exemplar din materialele tiprite/realizate de beneficiar va fi prezentat finanatorului,
odat cu prezentarea cererii de plat.
(8) Beneficiarul va transmite Autoritii informaii legate de proiect: rapoarte, invitaii la diverse
evenimente, materiale de promovare etc.
Art. 24: Pstrarea documentelor de ctre autoritate
(1) Autoritatea pstreaz documentele gestionate n cadrul programului, n conformitate cu legislaia
n vigoare i cu normele sale interne.
(2) Documentaia depus de solicitant, nu se restituie.
Art. 25: Responsabiliti privind gestionarea datelor cu caracter personal
Autoritatea rspunde, n condiiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparinnd
persoanelor participante n cadrul programului, pe care aceasta le prelucreaz.
Art. 23: Anexe
Anexele nr. 1-8 fac parte integrant din prezentul ghid de finanare.

12
ANEXA nr. 1: Cerere de finanare nerambursabil
- Titlul proiectului ..........
Denumirea solicitantului .............
Forma juridic de organizare .............
Nr. de nregistrare la tribunal/judectorie .............
Codul fiscal .............
Adresa sediului social: Str. ............. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ......
Oraul/satul, comuna .............
Judeul/sectorul .............
Telefon ............., fax ............., e-mail .............
Reprezentantul legal .............
Responsabilul de proiect .............
Telefon (fix i mobil) ............., e-mail .............
Finanare solicitat
Persoana juridic ............... solicit o finanare nerambursabil n sum de ......... lei, pe un termen de
........... luni.
Valoarea total a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform Ghidului de finanare a Programului
viznd educaia i contientizarea publicului privind gestionarea deeurilor e, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului nr. ..(ghid de finanare), este de ............. lei.
Contribuia proprie a solicitantului reprezint .% din valoarea total a cheltuielilor eligibile.
Subsemnatul, reprezentant al ...................., declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate
faptei de fals n declaraii, urmtoarele:
- a) nu m aflu n stare de insolven sau faliment, nu m aflu ntr-o alt situaie similar legal
reglementat;
- b) nu fac obiectul unei proceduri legale n justiie pentru situaiile mai sus menionate i nici pentru
orice alt situaie similar;
- c) nu am furnizat informaii false n documentele prezentate;
- d) nu am beneficiat de finanare nerambursabil din alt surs pentru acelai proiect
- e) prin sau ca o consecin a implementrii proiectului, nu voi desfura sau nu voi influena vreo
activitate economic (n sensul prevzut n Comunicarea Comisiei privind noiunea de ajutor de stat
astfel cum este menionat la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene), direct sau indirect, prin sau ca o consecin a implementrii proiectului, pe perioada de
via a activelor finanate;

Subsemnatul mi asum rspunderea tuturor informaiilor coninute n prezenta cerere de finanare i


n toate celelalte anexe i documente depuse, inclusiv n documentele financiare, garantez c datele
furnizate sunt actuale, reale i corecte i declar c am luat cunotin de prevederile Legii nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificrile i completrile ulterioare, privind falsul n declaraii.
Nendeplinirea condiiilor de mai sus ori prezentarea eronat sau fals a acestor condiii va duce
automat la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integral a sumei primite ca finanare
nerambursabil n cadrul Programului viznd educaia i contientizarea publicului privind
gestionarea deeurilor, dac aceasta a fost acordat.
Finanarea nerambursabil solicitat, dac va fi aprobat i acordat, va fi utilizat n mod exclusiv
pentru scopurile declarate n aceast cerere de finanare i n anexele i documentele aferente.

13
Subsemnatul sunt de acord ca orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s
furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai AFM cu privire la orice aspect tehnic i financiar n
legtur cu activitatea societii.
Prin semnarea prezentei i aplicarea tampilei, semnatarul confirm c a neles i i-a nsuit n
ntregime coninutul cererii.

Numele, prenumele i funcia reprezentantului Numele, prenumele i funcia responsabilului de


legal, proiect,
........................... ...........................

Semntura responsabilului de proiect,


Semntura reprezentantului legal i tampila ...........................
solicitantului,
...........................

14
Anexa 2.1.
GRILA Grila pentru analiza conformitii administrative i eligibilitii solicitantului organizaie neguvernamental
Solicitant: ..............................
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanare: .............................

ndeplinirea criteriului de eligibilitate

Conformitate administrativ i Criterii de Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3


eligibilitate
Da Nu Comentarii Da Nu Comentarii Da Nu Comentarii
I.CONFORMITATE
1 Dosarul este depus conform cerinelor art. 7,
alin.(3) din Ghidul de finanare aferent
Programului;
1.2. Dosarul de finanare al solicitantului cuprinde:
1.2.1. Cererea de finanare este completat prin
tehnoredactare computerizat, nu prezint
tersturi sau completri fcute manual.
1.2.2. Cererea de finanare, conform formularului
prevzut n anexa nr. 1 la ghid, n original,
semnat i tampilat de reprezentantul legal.

15
1.2.3. mputernicirea, n original, pentru cazul n care
cererea de finanare este semnat de o persoan
mputernicit;

1.2.4. Documentele de nfiinare a solicitantului,


respectiv actul constitutiv i statutul, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum
i certificatul de nscriere n Registrul
asociaiilor i fundaiilor, n copii certificate
conform cu originalul pe fiecare pagin; din
documentele depuse trebuie s rezulte
reprezentantul legal al organizaiei.
1.2.5 Hotrrea/Decizia organului de decizie a
organizaiei neguvernamentale, semnat i
tampilat, n original, din care s rezulte
acordul cu privire la contractarea finanrii,
asigurarea eventualei contribuii proprii
necesare implementrii proiectului, precum i
responsabilul de proiect;
1.2.6 Adeverin/Extras din Registrul asociaiilor i
fundaiilor, eliberat la cerere de instana
competent/Ministerul Justiiei, care atest c
acesta nu se afl n procedur de dizolvare, nu
mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, n
original sau copie legalizat;

16
1.2.7. Certificatul de cazier judiciar al solicitantului,
eliberat de ctre organul teritorial de specialitate
al Ministerului Afacerilor Interne, n termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de
finanare, n original sau n copie legalizat

II. ELIGIBILITATE

2.1 Solicitantul este persoan juridic romn.


2.2 Solicitantul acioneaz n nume propriu.

2.3 Actul constitutiv al organizaiei, sau Statutul /


Procesul Verbal de nfiinare, dup caz,
cuprinde prevederi referitoare la protecia
mediului.
2.4 Solicitantul nu se afl n procedura de
dizolvare.
2.5 Solicitantul nu a beneficiat de finanare
nerambursabil din alt surs pentru acelai
proiect, potrivit declaraiei pe propria
rspundere din cererea de finanare
2.6 Din certificatul de cazier judiciar rezult c
reperezentantul legal nu a fost condamnat
pentru infraciuni mpotriva mediului, prin
hotrare judectoreasc definitiv

Consilier juridic 1 Consilier juridic 2 Consilier juridic 3


17
Rezultatul analizei Rezultatul analizei Rezultatul analizei

Nume i Prenume Nume i Prenume Nume i Prenume

Data i Semntura Data i Semntura Data i Semntura

Grila este completat integral i nsuit de evaluatori iar rezultatul final al analizei va fi completat de ctre Preedintele Comisie
conform art. 8, alin. (2) din ghidul de finanare;

Propunerea evaluatorilor
SELECTAT/NESELECTAT
Preedintele Comisiei de analiz i selectare,
.....................................................................
(numele i prenumele)
Semntura: ..................................................
Data:..........................................................

NOTE:
1. n cadrul rubricii "ndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaz, dup caz, cu "Da" sau "Nu" ndeplinirea/nendeplinirea
criteriului de eligibilitate respectiv i se nscriu comentariile de rigoare.
2. Nendeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanare.
3. n cazul n care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua n considerare opinia majoritii.

18
Anexa 2.2.
GRILA Grila pentru analiza conformitii administrative i eligibilitii solicitantului unitate administrativ teritorial inclusiv
subdiviziunea administrativ teritorial
Solicitant: ..............................
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanare: .............................

ndeplinirea criteriului de eligibilitate

Conformitate administrativ i Criterii de Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3


eligibilitate
Da Nu Comentarii Da Nu Comentarii Da Nu Comentarii
I.CONFORMITATE
1 Dosarul este depus conform cerinelor art. 7,
alin.(3) din Ghidul de finanare aferent
Programului;
1.2. Dosarul de finanare al solicitantului cuprinde:
1.2.1. Cererea de finanare este completat prin
tehnoredactare computerizat, nu prezint
tersturi sau completri fcute manual.
1.2.2. Cererea de finanare, conform formularului
prevzut n anexa nr. 1 la ghid, n original,
semnat i tampilat de reprezentantul legal.

19
1.2.3. mputernicirea, n original, pentru cazul n care
cererea de finanare este semnat de o persoan
mputernicit; poate fi depus mputernicirea
notarial sau orice document administrativ emis
de ctre reprezentantul legal n acest sens, cu
respectarea prevederilor legale;

1.2.4 Hotrrea consiliului local/judetean din care s


rezulte acordul cu privire la contractarea
finanrii, asigurarea eventualei contribuii
proprii necesare implementrii proiectului,
precum i responsabilul de proiect, n copie
certificat "conform cu originalul";
1.2.5. Certificatul de cazier judiciar al solicitantului,
eliberat de ctre organul teritorial de specialitate
al Ministerului Afacerilor Interne, n termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de
finanare, n original sau n copie legalizat

II. ELIGIBILITATE

2.1 Solicitantul acioneaz n nume propriu.

20
2.2 Solicitantul nu se afl n stare de insolven sau
faliment, nu se afl ntr-o alt situaie similar
legal reglementat, potrivit declaraiei din
cererea de finanare; nu face obiectul unei
proceduri legale n justiie pentru situaiile mai
sus menionate i nici pentru orice alt situaie
similar, potrivit declaraiei pe propria
rspundere din cererea de finanare;
2.3 Solicitantul nu a beneficiat de finanare
nerambursabil din alt surs pentru acelai
proiect, potrivit declaraiei pe propria
rspundere din cererea de finanare
2.4 Din certificatul de cazier judiciar rezult c
reperezentantul legal nu a fost condamnat
pentru infraciuni mpotriva mediului, prin
hotrare judectoreasc definitiv

Consilier juridic 1 Consilier juridic 2 Consilier juridic 3


Rezultatul analizei Rezultatul analizei Rezultatul analizei

Nume i Prenume Nume i Prenume Nume i Prenume

Data i Semntura Data i Semntura Data i Semntura

Grila este completat integral i nsuit de evaluatori iar rezultatul final al analizei va fi completat de ctre Preedintele Comisie
conform art. 8, alin. (2) din ghidul de finanare;

Propunerea evaluatorilor
SELECTAT/NESELECTAT
Preedintele Comisiei de analiz i selectare,
21
.....................................................................
(numele i prenumele)
Semntura: ..................................................
Data:..........................................................

NOTE:
1. n cadrul rubricii "ndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaz, dup caz, cu "Da" sau "Nu" ndeplinirea/nendeplinirea
criteriului de eligibilitate respectiv i se nscriu comentariile de rigoare.
2. Nendeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanare.
3. n cazul n care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua n considerare opinia majoritii.

22
Anexa 2.3.
GRILA Grila pentru analiza conformitii administrative i eligibilitii solicitantului unitate/instituie de nvmnt

Solicitant: ..............................

Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanare: .............................

ndeplinirea criteriului de eligibilitate

Conformitate administrativ i Criterii de Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3


eligibilitate
Da Nu Comentarii Da Nu Comentarii Da Nu Comentarii
I.CONFORMITATE
1 Dosarul este depus conform cerinelor art. 7,
alin.(3) din Ghidul de finanare aferent
Programului;
1.2. Dosarul de finanare al solicitantului cuprinde:
1.2.1. Cererea de finanare este completat prin
tehnoredactare computerizat, nu prezint
tersturi sau completri fcute manual.
1.2.2. Cererea de finanare, conform formularului
prevzut n anexa nr. 1 la ghid, n original,
semnat i tampilat de reprezentantul legal.

23
1.2.3 mputernicirea, n original, pentru cazul n care
cererea de finanare este semnat de o persoan
mputernicit; poate fi depus mputernicirea
notarial sau orice document administrativ emis
de ctre reprezentantul legal n acest sens, cu
respectarea prevederilor legale;

1.2.3 Dovada personalitii juridice (aviz de


funcionare sau adres de la inspectoratul
colar), n copie certificat "conform cu
originalul";
1.2.4 Documentul care atest c solicitantul se afle n
sistemul naional de nvmnt, de stat sau
particular, acreditat;
1.2.5 Decizia sau ordinul, dup caz, prin care a fost
numit directorul/conductorul unitii/instituiei
de nvmnt, n copie certificat "conform cu
originalul";
1.2.6 Hotrrea consiliului de administraie/senatului
universitii din care s rezulte acordul cu
privire la contractarea finanrii, asigurarea
eventualei contribuii proprii necesare
implementrii proiectului, precum i
responsabilul de proiect, n copie certificat
"conform cu originalul";

24
1.2.75 Certificatul de cazier judiciar al solicitantului,
. eliberat de ctre organul teritorial de specialitate
al Ministerului Afacerilor Interne, n termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de
finanare, n original sau n copie legalizat

II. ELIGIBILITATE

2.1 Solicitantul este persoan juridic romn.

2.2 Solicitantul acioneaz n nume propriu.

2.3 Solicitantul se afle n sistemul naional de


nvmnt ,de stat sau particular, acreditat;
Solicitantul nu a beneficiat de finanare
2.2 nerambursabil din alt surs pentru acelai
proiect, potrivit declaraiei pe propria
rspundere din cererea de finanare
2.3 Din certificatul de cazier judiciar rezult c
reperezentantul legal nu a fost condamnat
pentru infraciuni mpotriva mediului, prin
hotrare judectoreasc definitiv

Consilier juridic 1 Consilier juridic 2 Consilier juridic 3


Rezultatul analizei Rezultatul analizei Rezultatul analizei

Nume i Prenume Nume i Prenume Nume i Prenume

25
Data i Semntura Data i Semntura Data i Semntura

Grila este completat integral i nsuit de evaluatori iar rezultatul final al analizei va fi completat de ctre Preedintele Comisie
conform art. 8, alin. (2) din ghidul de finanare;

Propunerea evaluatorilor
SELECTAT/NESELECTAT
Preedintele Comisiei de analiz i selectare,
.....................................................................
(numele i prenumele)
Semntura: ..................................................
Data:..........................................................

NOTE:
1. n cadrul rubricii "ndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaz, dup caz, cu "Da" sau "Nu" ndeplinirea/nendeplinirea
criteriului de eligibilitate respectiv i se nscriu comentariile de rigoare.
2. Nendeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanare.
3. n cazul n care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua n considerare opinia majoritii

26
ANEXA nr. 3: Grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii tehnice.

Numrul de referin
Solicitantul
Titlul proiectului

Nr. Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3


Criteriu de eligibilitate
crt. Da Nu Obs. Da Nu Obs. Da Nu Obs.
1. Prezentarea echipei de realizare a proiectului (anexa
nr. 6 la ghidul de finanare)
2. Prezentarea activitii desfurate n cadrul proiectului
(anexa nr. 5 la ghidul de finanare)

Neindeplinirea criteriului de eligibilitate atrage respingerea proiectului.

Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3


Selectat/Neselectat Selectat/Neselectat Selectat/Neselectat
Nume si prenume Nume si prenume Nume si prenume

Semnatura Semnatura Semnatura


Data Data Data

Grila este completat integral i nsuit de evaluatori iar rezultatul final al analizei va fi completat de
ctre Preedintele Comisie conform art. 8, alin. (2) din ghidul de finanare;

Propunerea evaluatorilor
SELECTAT/NESELECTAT
Preedintele Comisiei de analiz i selectare,
.....................................................................
(numele i prenumele)
Semntura: ..................................................
Data:..........................................................

NOTE:
1. n cadrul rubricii "ndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaz, dup caz, cu "Da" sau "Nu"
ndeplinirea/nendeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv i se nscriu comentariile de rigoare.
2. Nendeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanare.
3. n cazul n care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua n considerare opinia majoriti

27
ANEXA nr. 4: Criterii de punctaj

Nr.
Criterii de punctaj Condiii Punctaj Ev. 1 Ev. 2 Ev. 3
crt.
1. Dimensiunea grupului- < 10.000 persoane 10 p
int 10.000 persoane i < 30.000 15 p
persoane
> 30.000 persoane 20 p
2. Experiena solicitantului n 1-2 proiecte 10 p
proiecte privind protecia 3-5 proiecte 15 p
mediului mai mult de 5 proiecte 20 p

3. Experiena solicitantului n 1-2 campanii 10 p


campanii de educatie i 3-5 campanii 15 p
constientizare mai mult de 5 campanii 20 p
1-2 activitati 10 p
Diversitatea activitatilor
4. 3-5 activitati 15 p
propuse prin proiect
mai mult de 5 activitati 20 p
5. Obiectivele proiectului Max. 20 p
sunt clar definite,
realizabile in perioada
propusa, specifice scopului
Programului iar rezultatele
proiectului contribuie la
educatia si constientizarea
publicului privind
gestionarea deseurilor
PUNCTAJ OBINUT

Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3


Selectat/Neselectat Selectat/Neselectat Selectat/Neselectat
Nume si prenume Nume si prenume Nume si prenume

Semnatura Semnatura Semnatura


Data Data Data
Grila este completat integral i nsuit de evaluatori iar rezultatul final al analizei va fi completat de
ctre Preedintele Comisie conform art. 8, alin. (2) din ghidul de finanare;

Propunerea evaluatorilor

28
SELECTAT/NESELECTAT
Preedintele Comisiei de analiz i selectare,
.....................................................................
(numele i prenumele)
Semntura: ..................................................
Data:..........................................................

NOTE:
n cazul n care exist punctaje diferite acordate de evaluator, punctajul final va fi completat de ctre
Preedintele Comisiei, prin realizarea mediei aritmetice ntre punctajele acordate, cu condiia ca
diferenele pentru fiecare criteriu s nu fie mai mari de 1/3 din punctajul maxim al criteriului
respective. n cazul n care exist diferene mai mari, preedintele comisiei, prin mediere va stabili
mpreun cu cei trei evaluatori punctajul final al acelui criteriu, cu menionarea i asumarea prin
semntur pe gril.
Punctajul minim necesar pentru obtinerea finantarii este de 50 de puncte. Proiectele selectate vor fi
dispuse ntr-un centralizator, n ordinea descresctoare a punctajului obinut, iar finantarea se va
realiza n limita sumei alocate sesiunii de finanare. In caz de egalitate a punctajului, departajarea se
va realiza n funcie de ordinea depunerii la registratura Administraiei Fondului pentru Mediu a
proiectelor.
Anexa nr. 4 va fi nsoit de o list a cheltuielilor eligibile stabilite de evaluator, valoarea total
eligibil, suma propus spre finanare. Cheltuielile vor fi considerate eligibile numai daca sunt
justificate n mod clar n cadrul proiectului.
n cazul n care exist diferene ntre cheltuielile eligibile stabilite de evaluatori sau valoarea acestora,
preedintele comisiei, prin mediere va stabili mpreun cu cei trei evaluatori cheltuielile eligibile
finale precum si valoarea acestora.

ANEXA nr. 5: Prezentarea activitii desfurate n cadrul proiectului


1.Titlul proiectului .........................
2.Localizarea proiectului ......................
3.Descriei detaliat activitile necesare realizrii proiectului (inclusiv detalierea cheltuielilor
necesare realizrii fiecrei activiti, justificarea fiecrei cheltuieli n cadrul proiectului i estimarea
costurilor pentru fiecare cheltuial, prezentarea succint a materialelor informative utilizate,
prezentarea temelor i detalierea coninutului prezentrilor abordate n cadrul conferinelor, detalierea
cantitativ etc.): fiecare cheltuial cuantificat se va justifica din punctul de vedere al necesitii
achiziionrii i al numrului de buci solicitat; achiziionarea de aparatur profesional se va
justifica din punctul de vedere al performanelor, corelat cu activitile proiectului; tipriturile
solicitate pentru finanare vor fi prezentate din punctul de vedere al formatului (dimensiuni,
cromatic etc.) i al temei abordate; activitile proiectului trebuie detaliate astfel nct evaluatorul s
aib posibilitatea s fac corelaii ntre acestea i necesitatea achiziionrii bunurilor propuse pentru
finanare.
4.Grupurile-int crora se adreseaz: grupul-int trebuie definit exact pentru a se corela necesitatea
realizrii obiectivelor propuse cu cheltuielile.
5.Obiectivele proiectului, prezentare detaliat .................
6.Rezultatele estimate la finalizarea proiectului .................
29
7.Beneficii asupra mediului/analiza SWOT .................
8.Durata de realizare a proiectului .................
9. Experiena solicitantului i/sau a echipei de realizare a proiectului n alte proiecte privind protecia
mediului sau campanii de educatie si constientizare: descrierea detaliat a proiectelor, campaniilor de
educatie si constientizare la care solicitantul i/sau membrii echipei de realizare a proiectului au luat
parte (descriere activiti derulate, obiective propuse, rezultate obinute), nsoite de contracte de
colaborare, finanare, sponsorizare sau alte documente relevante care s certifice acest lucru.

10.Surse de finanare:

Sursa Suma %
Finanare - Fondul pentru mediu Nerambursabil
Contribuie proprie
Total 100
11.Graficul activitilor i structura cheltuielilor:
Costuri**)/surse de finanare
Detalierea cheltuielilor (lei) necesare pentru realizarea
Enumerarea fiecrei activiti menionate
necesare realizrii Justificarea
activitilor necesare cantitilor Contribuia
Luna fiecrei activiti
implementrii solicitate Administraiei Contribuie
menionate (inclusiv
proiectului proprie
detaliere cantitativ)*) Fondului
(numerar)
pentru Mediu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Total X X X
*) Este obligatorie respectarea cantitilor specificate.
**) Menionai dac sumele conin TVA.
12.Bugetul proiectului ntocmit pe trane de finanare
13.Riscuri ce pot aprea n implementarea proiectului .........................
14.Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus .......................
II.NOTE:
30
1.Sumele aferente consumabilelor se vor detalia; n caz contrar, nu vor fi considerate eligibile. Nu se
vor mai solicita clarificri n ceea ce privete detalierea acestora pe buci i sume aferente.
2.Consumabilele se vor justifica din punctul de vedere al cantitilor i al utilitii acestora n cadrul
proiectului.
3. Formula de calcul al transportului realizat cu autovehicule va fi: 7,5 l la 100 km x preul
carburantului, stabilit la valoarea de 5 lei/l
4.Plata salariilor instructorilor va fi salariul mediu pe economie/or, ultimul publicat de Institutul
Naional de Statistic la data depunerii dosarului de finanare.
5.Pentru tiprituri se vor preciza dimensiunile i caracteristicile lor.
Numele, prenumele i funcia reprezentantului Numele, prenumele i funcia responsabilului de
legal, proiect,
........................... ...........................
Semntura reprezentantului legal i tampila
Semntura responsabilului de proiect,
solicitantului,
...........................
...........................

ANEXA nr. 6: Prezentarea echipei de realizare a proiectului


Numele .................. Prenumele ..................
Telefon serviciu .................. Telefon mobil ..................
Funcia ..................
Studii ..................
Diploma obinut ..................
Experiena n munc (prezentarea n ordine cronologic, ncepnd cu momentul actual):
Denumirea angajatorului i localitatea ..................
De la .................. pn la ..................
Funcia ..................
Responsabiliti/ndatoriri ..................
Denumirea angajatorului i localitatea ..................
De la .................. pn la ..................
Funcia ..................
Responsabiliti/ndatoriri ..................
Experiena n managementul proiectelor (enumerai i descriei pe scurt activitile desfurate n
cadrul proiectului/proiectelor n care ai fost implicat)

Semntura .................. Data ..................

(Se completeaz cte o prezentare pentru fiecare membru din echipa de realizare a proiectului)

31
ANEXA Nr. 7 :
Grila pentru evaluarea conformitii administrative i eligibilitii solicitantului din punct de vedere economic
Solicitant.............................................................................

Nr. dosar de finanare.......................................................

Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3

Conformitate
Nr. crt. administrativ i criterii
de eligibilitate Da Nu Observaii Da Nu Observaii Da Nu Observaii

I.CONFORMITATE

1.1. Certificatul de cazier


fiscal emis pe numele
solicitantului, de ctre
organul teritorial de
specialitate al
Ministerului Finanelor
Publice, n termen de
valabilitate la data
depunerii dosarului, n
original sau n copie
legalizat

1.2. Certificatul de atestare


fiscal privind obligaiile
de plat ctre bugetul de
32
stat, emis pe numele
solicitantului, de ctre
organul teritorial de
specialitate al
Ministerului Finanelor
Publice, n termen de
valabilitate la data
depunerii dosarului, n
original sau n copie
legalizat

1.3. Certificatul de atestare


fiscal privind impozitele
i taxele locale i alte
venituri ale bugetului
local, emis pe numele
solicitantului, de ctre
autoritatea public local
n a crei raz teritorial
i are sediul solicitantul,
n termen de valabilitate
la data depunerii
dosarului, n original sau
n copie legalizat

1.4. Certificatul de atestare


privind obligaiile la
Fondul pentru mediu,
emis pe numele
solicitantului, eliberat de
ctre Autoritate, n termen
33
de valabilitate la data
depunerii dosarului, n
original sau n copie
legalizat

1.5. Declaraie pe proprie


rspundere, a
reprezentantului legal, din
care reiese c TVA-ul
aferent proiectului, nu
este recuperabil,
rambursabil sau
compensat prin orice
mijloc, pentru solicitani

1.6. Declaraia privind


activitatea economic a
solicitantului

II. ELIGIBILITATE

2.1 Are ndeplinite obligaiile


de plat a taxelor,
impozitelor, amenzilor i
contribuiilor ctre
bugetul de stat, bugetul
local, bugetul Fondului
pentru mediu, conform
prevederilor legale n
vigoare;

34
2.2 Solicitantul nu este
nregistrat cu fapte
sancionate de legislaia
fiscal, potrivit
certificatului de cazier
fiscal;

2.3 Declar n cererea de


finanare c, prin sau ca o
consecin a
implementrii proiectului,
nu va desfura sau
influena, direct sau
indirect, vreo activitate
economic (n sensul
prevzut n Comunicarea
Comisiei 2016/C 262/01
privind noiunea de ajutor
de stat astfel cum este
menionat la articolul
107 alineatul (1) din
Tratatul privind
funcionarea Uniunii
Europene), dect n
condiiile prevzute n
Comunicarea Comisiei
mai sus menionat, pe
toat durata de via a
activelor finanate

35
2.4 TVA este eligibil
conform punctului 1.5 din
anexa 7

2.5. Suma solicitat nu


depete suma maxim
ce poate fi acordat prin
prezentul Ghid

Concluzii:

Evaluator economist 1 Evaluator economist 2 Evaluator economist 3

Rezultatul Rezultatul Rezultatul


analizei analizei analizei

Nume i Nume i Nume i


Prenume Prenume Prenume
evaluator evaluator evaluator

Data i Data i Data i


Semntura Semntura Semntura

Grila este completat integral i nsuit de evaluatori iar rezultatul final al analizei va fi completat de ctre Preedintele Comisiei
conform art. 8, alin. 3) din ghidul de finanare;
36
Propunerea evaluatorilor
SELECTAT/NESELECTAT

Preedintele Comisiei de analiz, evaluare i selectare,

..............................................
(numele i prenumele)
Semntura: ...................................
Data: ........................................

NOTE:
1. n cadrul rubricii "ndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaz, dup caz, cu "Da" sau "Nu" ndeplinirea/nendeplinirea
criteriului de eligibilitate respectiv i se nscriu comentariile de rigoare.
2. Nendeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanare.
3. n cazul n care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua n considerare opinia majoritii.

37
ANEXA nr. 7.1: Declaraie privind activitatea economic a solicitantului

Subsemnatul,.........................., reprezentant legal al Asociaiei/Fundaiei/Federaiei........................,


nregistrat la ................., cod fiscal....................., cunoscnd prevederile Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, precum i pentru
modificarea i completarea Legii concurenei nr. 21/1996, aprobat cu modificri prin legea nr.
20/2015 i dispoziiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificrile i completrile
ulterioare, privind falsul n declaraii, declar pe propria rspundere urmtoarele:
I.|_| nu am nfiinat societi comerciale conform Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaii i fundaii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2005, cu modificrile i
completrile ulterioare.

|_| am nfiinat societi comerciale conform Ordonanei Guvernului nr. 26/2000, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 246/2005, cu modificrile i completrile ulterioare.
1) Societile comerciale nfiinate de solicitantul finanrii sunt:
1...................
2...................
3...................
2) Solicitantul finanrii deine aciuni/pri sociale la urmtoarele societi comerciale:
1...................
2...................
3...................
3) Solicitantul finanrii este membru al unei federaii care deine aciuni/pri sociale la urmtoarele
societi comerciale:
1...................
2...................
3...................
II.Totodat, societile comerciale la care organizaia deine, n mod direct sau prin intermediul unei
federaii, aciuni sau pri sociale nu vor fi angajate sub nicio form n proiectul finanat de
Autoritate.
III.Totodat, n cazul n care printre membrii organizaiei exist operatori economici, acetia nu vor fi
angajai sub nicio form n proiectul finanat de Autoritate .
IV.n cazul n care organizaiei, pe perioada derulrii proiectului finanat de Autoritate , se va afla n
una dintre situaiile stipulate la pct. II i/sau III, m oblig s informez Autoritatea cu privire la
modificarea survenit. n acest caz, m oblig s restitui suma tras din finanarea nerambursabil
acordat, la care se adaug dobnda legal pentru suma acordat, la nivelul dobnzii de referin a
Bncii Naionale a Romniei, calculat de la data plii.

Data ....................
Semntura i tampila reprezentantului legal................................

38
ANEXA nr. 8: Contract pentru finanare nerambursabil
Nr. ....... din ..............
ntre:
Administraia Fondului pentru Mediu, cu sediul n ..............., nr. ......, sectorul ......., cod fiscal .........,
cont nr. ........., deschis la Trezoreria Sectorului ......, reprezentat legal prin ............., preedinte, n
calitate de finanator, denumit n continuare AFM,
i
................., cu sediul n ..........., nregistrat la Tribunalul/Judectoria .......... sub nr. ......., cod fiscal
.........., cont nr. ......., deschis la ............, reprezentat legal prin .......... - ............., n calitate de
beneficiar, denumit n continuare Beneficiar,
a intervenit urmtorul contract:
Art. 1: Obiectul contractului
(1)AFM acord Beneficiarului o finanare nerambursabil, denumit n continuare finanare, n
valoare de ......... lei, reprezentnd ....... % din valoarea total a cheltuielilor eligibile, pentru
implementarea proiectului intitulat ............, denumit n continuare proiect, conform Hotrrii
Comitetului de avizare nr. ....... din ............ .
(2)Valoarea total a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de ........... lei.
(3)n toate cazurile, finanarea se raporteaz doar la valoarea cheltuielilor eligibile.
(4)Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele
criterii generale:
a)sunt necesare pentru realizarea proiectului;
b)sunt n conformitate cu principiile unui management financiar corespunztor, respectiv utilizarea
eficient a banilor i realizarea unui raport optim cost-beneficiu;
c)sunt realizate dup semnarea contractului de finanare i pe perioada de execuie a proiectului;
d)sunt nregistrate n contabilitatea Beneficiarului, sunt identificabile, verificabile i pot fi dovedite
prin documente originale;
e)sunt prevzute n anexa nr. 1.
(5)Orice plat excedentar efectuat de ctre AFM constituie plat necuvenit, iar Beneficiarul are
obligaia de a restitui sumele necuvenite n termen de 5 zile de la data confirmrii de primire a
notificrii din partea AFM.
(6)Beneficiarul accept finanarea i se angajeaz s desfoare proiectul pe propria rspundere.
Art. 2: Destinaia finanrii
Finanarea este acordat pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligndu-se s o utilizeze
integral i numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevzute n anexa nr. 1.
Art. 3: Durata contractului i perioada de utilizare a finanrii
(1)Contractul intr n vigoare la data semnrii lui de ambele pri i i nceteaz valabilitatea la 30 de
zile de la depunerea la AFM a raportului de finalizare.
(2)Durata de realizare a proiectului este de ........... (luni) de la data intrrii n vigoare a prezentului
contract.
(3)Suma neutilizat la finalul execuiei proiectului se consider anulat i finanarea se diminueaz n
mod corespunztor.
Art. 4: Modalitatea de plat
(1)Beneficiarul va utiliza finanarea n una sau mai multe trane dar nu mai mult de 4 trane, n
conformitate cu graficul de finanare nerambursabil prevzut n anexa nr. 2.
(2)Utilizarea se efectueaz prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe msura plii sumelor, i
prin creditarea contului, deschis de ctre Beneficiar, numai pe baz de cerere de plat, conform
modelului prevzut n anexa nr. 3, nsoit de documentele justificative prevzute n anexa nr. 4.
39
(3)Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferenele de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli
eligibile.
(4)Valoarea acordat Beneficiarului se calculeaz prin aplicarea, la cheltuielile eligibile aferente
fiecrei cereri de plat, a procentului aprobat.
(5) Plile se vor face n contul de mai jos i pentru care Beneficiarul va ataa o copie dup extrasul
de cont:
-Denumirea bncii/unitii de trezorerie:
-Sucursala bncii:
-Numele titularului de cont:
-IBAN:
Art. 5: Obligaiile Beneficiarului
Beneficiarul are urmtoarele obligaii:
a)s foloseasc finanarea numai n scopul i n condiiile n care a fost acordat;
b)s asigure contribuia proprie pentru realizarea proiectului n procent de .............., dac este cazul;
c) s solicite la finanare prin cererile de plat numai servicii/activiti ce au fost prestate;
d)s asigure executarea proiectului cu diligena necesar i eficien, n conformitate cu prezentul
contract, precum i cu legislaia n vigoare i cu standardele de mediu aplicabile;
e)s respecte prevederile legislaiei n vigoare privind achiziiile publice, pentru achiziionarea de
bunuri, servicii sau lucrri din finanarea acordat din Fondul pentru mediu;
f)s fie singurul rspunztor n faa AFM pentru implementarea proiectului;
g)s asigure nregistrarea n evidena contabil a tuturor documentelor privind operaiunile aferente
prezentului contract, precum i arhivarea acestora, conform reglementrilor contabile n vigoare;
h)s furnizeze AFM copii ale situaiilor sale financiare trimestriale/semestriale i anuale, inclusiv
balanele lunare de verificare aferente acestora, i s transmit AFM orice alt informaie sau
documente relevante pentru prezentul contract, solicitate n mod rezonabil de ctre aceasta, n termen
de maximum 7 zile de la solicitare;
i)s plteasc toate taxele, impozitele, amenzile i contribuiile ctre bugetul de stat, bugetele locale,
bugetul fondului pentru mediu pe care le datoreaz potrivit reglementrilor legale; n acest sens va
depune certificat de atestare fiscal la fiecare cerere de plat;
j)s introduc n gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achiziionate n
baza prezentului contract, s le inscripioneze cu sintagma "Finanat din Fondul pentru mediu", s le
utilizeze i s le conserve cu diligenele unui bun proprietar i s nu le nstrineze, pe perioada
derulrii proiectului;
k)s nu vnd, s nu cesioneze, s nu nchirieze sau s nu disponibilizeze active din patrimoniul
propriu, legate de proiect, n alt scop dect pentru nlocuirea celor existente cu noi active de valoare
cel puin egal cu a celor existente;
l)s ntocmeasc i s remit AFM, n termen de 30 de zile de la acordarea ultimei cereri de plat, un
raport de finalizare, conform modelului din anexa nr.5, detaliat privind realizarea activitilor nsoit
de dovada plii integrale a tuturor facturilor prezentate la cererile de plat (documente financiare
justificative) i s prezinte dovada plii integrale a facturilor pltite de Administraia Fondului pentru
Mediu la cererea de plat anterioar;
m)s permit reprezentanilor AFM accesul la sediile sale i la amplasamentul proiectului pentru
verificarea activitilor ce se realizeaz din finanarea acordat i pentru examinarea registrelor i a
evidenelor contabile legate de proiect;
n)s permit personalului AFM s controleze modul n care Beneficiarul ndeplinete obiectivele
proiectului;
o) nu va desfura sau nu va influena vreo activitate economic (n sensul prevzut n Comunicarea
40
Comisiei privind noiunea de ajutor de stat astfel cum este menionat la articolul 107 alineatul (1)
din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene), direct sau indirect, prin sau ca o consecin a
implementrii proiectului, pe perioada de via a activelor finanate;
p)s notifice AFM i s prezinte documentele corespunztoare n termen de 7 zile de la apariia unor
modificri cu privire la actele constitutive i/sau la informaiile furnizate AFM cu ocazia prezentrii
cererii de finanare sau pe parcursul derulrii prezentului contract sau n cazul n care va fi supus unei
proceduri de dizolvare sau lichidare;
q)s suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale i orice alte cheltuieli ocazionate de
pregtirea, ncheierea, executarea, punerea n aplicare i terminarea prezentului contract i a tuturor
documentelor i activitilor aferente;
r) s respecte activitile din anexa nr. 1 la prezentul contract fr posibilitate de modificare a
acestora;
s)s notifice AFM cu privire la orice alocaie nerambursabil pe care o primete pn la ncetarea
contractului de finanare.
Art. 6: Obligaiile AFM
AFM are urmtoarele obligaii:
a)s asigure finanarea proiectului n condiiile menionate n prezentul contract;
b)s urmreasc ndeplinirea etapelor prevzute n contract;
c)s verifice, prin inspecie la faa locului, dac ceea ce a declarat Beneficiarul este conform cu
realitatea, nainte de aprobarea ultimei cereri de plat;
d)s pun la dispoziia Beneficiarului informaiile legate de finanare;
e)s ntocmeasc nota de control ca urmare a inspeciei la faa locului.
Art. 7: Cazuri de culp
(1)Nerespectarea de ctre Beneficiar a oricreia dintre obligaiile sale asumate prin prezentul contract
constituie caz de culp.
(2)Constituie caz de culp i urmtoarele fapte ale Beneficiarului:
a)face declaraii false sau incomplete pentru a obine finanarea prevzut n contract sau furnizeaz
rapoarte ce nu reprezint realitatea;
b)comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupie n legtur cu proiectul, stabilite printr-o
hotrre judectoreasc definitiv;
c)mpotriva Beneficiarului a fost demarat procedura de dizolvare/lichidare/insolven;
d)situaia economico-financiar a Beneficiarului nu mai asigur condiii de realizare a proiectului.
(3)AFM va notifica Beneficiarul n maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culp i, n cazul n
care deficienele menionate n notificare nu sunt nlturate n maximum 30 de zile de la data
notificrii, AFM are dreptul s ia urmtoarele msuri, fr punerea n ntrziere i fr nicio alt
formalitate prealabil:
a)sistarea temporar a utilizrii finanrii pn la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
b)sistarea definitiv i rezilierea unilateral a contractului, cu recuperarea sumelor virate ctre
Beneficiar, n condiiile Codului de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Art. 8: ncetarea contractului
(1)Contractul nceteaz de drept:
a)la data prevzut n contract;
b)la data interveniei unui act de autoritate;
c)la apariia unor circumstane care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului i care pot
conduce la modificarea clauzelor contractuale n aa msur nct ndeplinirea contractului respectiv
41
ar fi contrar instituiei i interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului n termen de 10
zile de la momentul apariiei unor astfel de circumstane sau de la momentul n care AFM a avut
cunotin de apariia unor astfel de circumstane.
(2) Contractul poate nceta n cazul imposibilitii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul,
prin renunare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, avnd drept consecin restituirea, n
termenul precizat n notificare/ntiinarea de plat, de ctre Beneficiar a finanrii primite, sub form
de plat de daune-interese n cuantum egal cu suma tras din finanarea nerambursabil acordat, la
care se adaug dobnda legal pentru suma acordat, calculat de la data plii;
(3)Contractul nceteaz prin reziliere, la iniiativa AFM, n urmtoarele condiii:
a)Beneficiarul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract;
b)Beneficiarul este n procedur de reorganizare judiciar sau faliment, executare silit sau n oricare
alt procedur asemntoare;
c)n situaia intervenirii unuia dintre cazurile de culp prevzute la art. 7 alin. (2).
(4)Rezilierea contractului de finanare din culpa Beneficiarului are drept consecin restituirea, n
termenul precizat n notificare/ntiinarea de plat, de ctre Beneficiar a finanrii primite, sub form
de plat de daune-interese n cuantum egal cu suma tras din finanarea nerambursabil acordat, la
care se adaug dobnda legal pentru suma acordat, calculat de la data plii.
(5)Beneficiarul rmne direct rspunztor pentru toate consecinele financiare directe sau indirecte
antrenate de ncetarea contractului nainte de termen din culpa sau la iniiativa sa (inclusiv majorri
de ntrziere, conform legii fiscale aplicabile creanelor bugetare).
(6)n cazul n care ncetarea contractului intervine nainte de termenul stabilit pentru prima cerere de
plat, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.
(7)Pentru nedepunerea primei cereri de plat n primele 12 luni de la data semnrii contractului,
acesta se reziliaz fr alte notificri prealabile.
Art. 9: Fora major i cazul fortuit
(1)Prin for major i/sau caz fortuit se nelege un eveniment independent de voina prilor,
imprevizibil i insurmontabil, intervenit dup ncheierea contractului i care mpiedic prile s i
execute, total sau parial, obligaiile contractuale.
(2)Partea care invoc fora major are urmtoarele obligaii:
a)s notifice cealalt parte n termen de 5 zile de la data apariiei;
b)s transmit, n termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz
de for major, certificatul de for major emis de autoritatea competent;
c)s comunice data ncetrii n termen de 5 zile de la ncetare;
d)s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
(3)Dac nu se procedeaz la anunare n condiiile i termenele prevzute, partea care invoc fora
major va suporta toate daunele provocate celeilalte pri prin lipsa notificrii.
(4)ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
(5)Fora major, comunicat i dovedit n condiiile alin. (2), exonereaz de rspundere partea care o
invoc.
(6)Dac fora major i/sau consecinele acesteia dureaz sau se estimeaz c va/vor dura mai mult de
3 luni, prile se oblig s negocieze cu bun-credin n vederea identificrii soluiei celei mai bune:
a)ncetarea contractului, fr ca vreuna dintre pri s poat pretinde celeilalte daune-interese;
b)modificarea contractului.
(7)Prevederile de mai sus se aplic i cazului fortuit.
Art. 10: Alte clauze

42
(1)Beneficiarul i asum integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa pe
parcursul derulrii proiectului, AFM fiind degrevat integral de orice responsabilitate.
(2)Beneficiarul i asum integral rspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la
protecia muncii personalului nsrcinat cu implementarea proiectului.
(3)n nicio circumstan i din niciun motiv AFM nu poate fi tras la rspundere i obligat la plata
de daune-interese pe durata desfurrii proiectului i, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de
despgubire sau pli suplimentare.
(4)n cazul n care realizarea proiectului genereaz costuri suplimentare, aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.
(5)Contractul n integralitatea sa, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din acesta nu pot
face obiectul cesiunii; n caz de imposibilitate, neimputabil Beneficiarului, de a executa prevederile
contractuale, activitatea poate fi preluat de succesorii si n drepturi, cu aprobarea prealabil a AFM.
(6)Beneficiarul va adopta o conduit adecvat prin care va evita conflictul de interese i va informa
imediat AFM despre orice situaie care d natere sau este posibil s dea natere unui astfel de
conflict.
(7)AFM i Beneficiarul se angajeaz s pstreze confidenialitatea documentelor i informaiilor
legate de derularea prezentului contract, informaiile putnd fi furnizate numai autoritilor
competente, n condiiile legii, sau unor tere pri, numai cu acordul prilor prezentului contract.
(8)Drepturile de proprietate intelectual rezultate n urma implementrii proiectului, precum i alte
documente legate de proiect vor rmne n patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va
acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit i dup cum consider necesar informaia cuprins n
rapoartele proiectului, precum i rezultatele obinute, oricare ar fi forma acestora.
(9)Beneficiarul are obligaia de a despgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate
mpotriva oricror reclamaii i aciuni n justiie ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate
intelectual (brevete de invenie, mrci nregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor)
legate de activitile necesare implementrii proiectului i daune-interese, costuri, taxe i alte
cheltuieli de orice natur, aferente violrii dreptului de proprietate intelectual.
(10)Beneficiarul este de acord ca AFM s publice date privind rezultatele implementrii proiectului.
(11)Beneficiarul se oblig ca, n orice not, raport, material publicat, conferine i seminare cu privire
la proiect, s specifice c acesta a beneficiat de finanare din Fondul pentru mediu.
(12)Neexercitarea de ctre AFM a oricrui drept prevzut n prezentul contract nu constituie o
renunare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricnd, pn la stingerea tuturor obligaiilor
Beneficiarului fa de aceasta.
(13)n cazul n care, referitor la prezentul contract, apar modificri ale legislaiei aplicabile, prile au
obligaia s depun toate diligenele, conform noilor reglementri, astfel nct s nu se abat de la
obligaiile stabilite n cuprinsul acestuia.
Art. 11: Jurisdicie
(1)Orice nenelegere rezultnd din interpretarea i/sau executarea prezentului contract se va rezolva,
pe ct posibil, pe cale amiabil.
(2)n cazul n care o soluie amiabil nu este posibil, litigiul se supune spre soluionare instanei
judectoreti de drept comun n a crei raz teritorial i are sediul AFM.
Art. 12: Notificri
(1)Orice notificare sau solicitare n baza prezentului contract se va face n scris, la urmtoarele
adrese:
a)pentru AFM: Bucureti, Splaiul Independenei nr. 294, corp A, sectorul 6;
b)pentru Beneficiar: .................... .

43
(2)n cazul n care Beneficiarul dorete s fie notificat la o alt adres sau i-a schimbat adresa,
aceasta va fi comunicat n scris la AFM.
(3)Notificrile fcute Beneficiarului la adresele menionate la alin. (1) lit. b) se consider a fi aduse la
cunotina acestuia.
(4)Notificrile se pot transmite i prin fax/e-mail, la nr. ....... i adresa....... pentru AFM i nr. ....... i
adresa....... pentru Beneficiar, cu condiia s fie confirmate ulterior.
Art. 13: Amendamente
(1)Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat i/sau completat numai cu acordul
prilor, consemnat ntr-un act adiional.
(2)Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioad determinat, cu acordul prilor, la solicitarea
justificat a oricreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaug la perioada de realizare a
proiectului printr-un act adiional.
(3)Prin excepie de la prevederile alin. (1), nu este necesar ntocmirea unui act adiional pentru
modificrile din coloana nr. 1 ("Data depunerii cererii de plat") din anexa nr. 2, dac acestea nu
implic modificarea duratei de realizare a proiectului. n acest caz, sumele neutilizate la cererile de
plat programate se vor reporta la cererile de plat ulterioare.
(4)Cererea privind modificarea contractului va fi transmis AFM cu minimum 10 zile naintea datei
la care se dorete s opereze aceasta, cu excepia cazurilor bine ntemeiate i justificate de ctre
Beneficiar.
(5)Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de plat n condiiile prevzute la alin. (2) se
transmite cu cel puin 2 zile naintea momentului la care se dorete ca aceast modificare s intre n
vigoare.
Art. 14: Dispoziii finale
(1)Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, fiind ntocmit, interpretat i executat
conform legislaiei romne i guvernat de aceasta.
(2)Prin semnarea prezentului contract, noi, reprezentanii legali ai Beneficiarului, am luat cunotin
de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificrile i completrile ulterioare,
privind falsul n declaraii.
(3)Anexele ............1, pe care Beneficiarul declar c le cunoate i le accept, fac parte integrant din
prezentul contract.
1
Se va completa identificnd corespunztor fiecare anex sau se va elimina dac nu sunt anexe.
(4)Prezentul contract s-a semnat la data de .........., la sediul AFM, n dou exemplare, ambele avnd
valoare juridic egal, din care un exemplar pentru AFM i unul pentru Beneficiar.
Beneficiar,
AFM
........................
Preedinte,
(numele i funcia persoanelor menionate n
........................
preambulul contractului, semntura i tampila)
NOT:
n contractul ce se ncheie cu Beneficiarul:
- se vor completa toate rubricile rmase libere;
- se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota anexele, articolele i
paragrafele i se vor face corelrile corespunztoare;
- se vor elimina, dac este cazul, toate variantele nscrise cu bar care nu corespund.

44
ANEXA nr. 81: Activiti* i Capitole i subcapitole de cheltuieli eligibile
(- ANEXA nr. 1 la contractul pentru finanare nerambursabil Nr. ......./..............)
Capitole i subcapitole de cheltuieli eligibile
Cererea de plat nr. 1
Cererea de plat nr. 2
Cererea de plat nr. .....

*) Vor fi menionate i activiti ca: recepionarea tipriturilor, achiziionarea obiectelor de inventar


(aparat foto, binoclu, GPS), echipamentelor de protecie, materialelor inscripionate,
consumabilelor.

Beneficiar,
Administraia Fondului pentru Mediu
........................
Preedinte,
(numele i funcia persoanelor menionate n
........................
preambulul contractului, semntura i tampila)
ntocmit de referent de specialitate
(numai exemplarele care rmn la Administraia
Fondului pentru Mediu),
........................

ANEXA nr. 82: Graficul de finanare nerambursabil


(- ANEXA nr. 2 la contractul pentru finanare nerambursabil Nr. ......../.............)
Nr.
Data depunerii cererii de plat Suma
crt.
0 1 2
1
2

Total x
Beneficiar,
Administraia Fondului pentru Mediu
........................
Preedinte,
(numele i funcia persoanelor menionate n
........................
preambulul contractului, semntura i tampila)
ntocmit de referent de specialitate
(numai exemplarele care rmn la Administraia
Fondului pentru Mediu),
........................

45
ANEXA nr. 83: Cerere de plat Nr. ....../...........
(- ANEXA nr. 3 la contractul pentru finanare nerambursabil Nr. ....../...........)
Solicitantul .......................
Sediul ....................
C.U.I. .................
Cont nr. ......., deschis la Trezoreria .....................
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu ..............
n baza Contractului pentru finanare nerambursabil nr. ....... din ..../..../............, v rugm s aprobai
prezenta cerere de plat, pentru suma de ............ lei, din finanarea nerambursabil n valoare de
........... lei.
Aceasta sum va fi utilizat pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activitilor desfurate n
perioada ............... .
Documentele justificative, n original/copii certificate conform cu originalul (cu datele de
identificare ale acestora) sunt urmtoarele:
1. .
2. ..
3. .
Suma total
Suma total
tras din Suma rmas
aprobat Suma acordat
Suma solicitat Suma aprobat finanare, de tras din
conform pn la data
prin prezenta prin prezenta inclusiv suma finanarea
contractului prezentei cereri
cerere de plat cerere de plat aprobat prin aprobat
pentru finanare de plat
prezenta cerere (col. 1-5)
nerambursabil
de plat
1 2 3 4 5 6
Cunoscnd prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificrile i completrile
ulterioare, privind falsul n declaraii, declar c am verificat datele din prezenta cerere i, n
conformitate cu informaiile furnizate, o declar corect i complet.
Reprezentantul legal al Beneficiarului
Numele i prenumele .......................
Funcia .................
Semntura ....................
L.S.
Aprobat Administraia Fondului pentru Mediu
Preedinte,
..........................
Director Direcia economic,
..........................
Director Direcia implementare proiecte,
..........................
ef Serviciu implementare
..........................
Referent de specialitate
..........................
NOT:Coloanele nr. 1, 2 i 3 se completeaz de ctre Beneficiar, iar coloanele nr. 4, 5 i 6 de ctre salariaii
Administraiei Fondului pentru Mediu. Dup aprobare, o copie a cererii de tragere va fi nmnat Beneficiarului.
46
ANEXA nr. 84: Lista documentelor justificative pentru efectuarea plilor de ctre
Administraia Fondului pentru Mediu
(- ANEXA nr. 4 la contractul pentru finanare nerambursabil Nr. ....../...........)
1.Stat de plat colectiv sau individual (dup caz)
2.Facturi fiscale i documente justificative aferente, respectiv: contract de prestri servicii/furnizare
produse, pentru instructori se vor prezenta documente justificative eliberate de Autoritatea Naional
de Calificri care s ateste calificarea certificat recunoscut n domeniul proteciei mediului, bonuri
de combustibil, ordin de deplasare, proces-verbal de predare-primire/recepie, not de intrare
recepie, bon de consum, fi de magazie, fia mijlocului fix, certificat de garanie, calitate, declaraie
de conformitate - dup caz (n copie)
3.Facturi externe (traduse autorizat n limba romn), extrase de cont, documente de transfer al
fondurilor (n cazul importurilor)
4.Contracte cu teri pentru achiziia de bunuri/servicii (n situaia n care contractul este redactat ntr-
o limb strin, se va prezenta i traducerea autorizat a acestuia n limba romn)
5.Balanele de verificare n care se evideniaz sumele primite ca finanare
6.Certificatul de atestare fiscal privind obligaiile de plat ctre bugetul de stat, emis pe numele
solicitantului, de ctre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanelor Publice, n termen
de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie legalizat;
7. Certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele locale i alte venituri ale bugetului local,
emis pe numele solicitantului, de ctre autoritatea public local n a crei raz teritorial i are
sediul solicitantul, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie
legalizat;
8.Certificatul de atestare privind obligaiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului,
eliberat de ctre Autoritate, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n
copie legalizat.
9.Raport narativ - scurt descriere a activitilor derulate pn la data depunerii cererii de tragere (n
original)
10.Protocol de colaborare, contracte de voluntariat - dup caz (n copie)
11.Centralizator facturi (n original)
12.Declaraia pe propria rspundere privind respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind
achiziiile publice, valoarea de achiziie a produselor/serviciilor trebuie s se ncadreze n preurile
pieei.
13.Dovada achitrii integrale (inclusiv a eventualei contribuii proprii) a facturilor aferente cererilor
de plat anterioare (exclusiv pentru prima cerere de plat): ordin de plat, chitan, extras de cont cu
viza unitii bancare, alte documente financiare justificative.
14. Cel puin 15 fotografii realizate n momente relevante ale proiectului.
15.Alte documente relevante.

47
ANEXA nr. 85:
RAPORT DE FINALIZARE
PROIECT ..............................................................................................................

Elaborat de: .........................................................

Denumire beneficiar:

Denumirea complet: ..............................................................................................

Denumirea prescurtat: ..........................................................................................

Forma de organizare: ..............................................................................................

Adresa: .................................................................................................................

Tel/Fax/E- mail: .....................................................................................................

A. DATE GENERALE ALE PROIECTULUI

Titlul proiectului:.........................................................................................................

Durata proiectului (nr. luni):.....................................................................................

Data semnrii contractului pentru finanare:...............................................................

Data nceperii proiectului:.....................................................

Data finalizrii proiectului:..................................................................................

B. DEVIZ (DECONT) GENERAL POSTCALCUL PENTRU PERIOADA ANALIZAT

Nr. Cereri de plat Factur Decont Contribuie Ordin Valoare


crt. fiscal nr. AFM proprie de plat neeligibil
beneficiar nr.
1
2
3
4
5
6
7

48
C. REZULTATELE PROIECTULUI

mbuntirea calitii mediului ambiant n urma implementrii proiectului (indicatori de calitate ap,
aer, sol, etc.).....................................................................

Rezultate specifice (contribuii ale proiectului n dezvoltarea procesului propriu de producie,


acorduri de colaborare cu alte instituii i persoane, resurse atrase prin participri n cadrul altor
programe i lista activitilor elaborate n cadrul proiectului)

.........................................................................................................................

D. ANALIZA POST-IMPLEMENTARE

D1. FACTORI MAJORI CARE AU AFECTAT DERULAREA I REZULTATELE


IMPLEMENTRII PROIECTULUI (dac au existat, comentai modul n care aceti factori au
influenat derularea i rezultatele implementrii proiectului)

Factori care au determinat ntrzieri n derularea activitilor proiectului..........................

Factori care au afectat ndeplinirea obiectivelor proiectului........................................

Factori care au determinat modificri n structura aprobat a bugetului proiectului..........

Factori care au influenat pozitiv proiectul...................................................

D2. ACIUNI DE PROMOVARE A REZULTATELOR PROIECTULUI (activiti de promovare,


materiale promoionale, prezentri n pagini web, etc.)

.........................................................................................................................

Reprezentant legal autorizat:

Numele i prenumele reprezentantului legal al societii/organizaiei ...

Funcia: .................................................................

Semntura i tampila: ...........................................

Coordonatorul proiectului:

Numele i prenumele: ...........................................

Funcia: ................................................................

Semntura: ...........................................................
49