Sunteți pe pagina 1din 4

NOTE DE CURS

ECONOMIA SI MEDIUL DE AFACERI EUROPEAN

Mediul de afaceri = reprezinta aceea situatie economica specifica econmiei de piata , asa cum aparea aceasta la
un moment dat in economia de piata.

Conceptul de afacere este o notiune complexa ce trebuie privita ca fiind o parte componenta a economiei de
piata in care bunurile si serviciile iau nastere si sunt distribuite avand ca scop obtinerea de profit, intr-un
context guvernat de legi si reguli specifice.

Mediul de afaceri se refera la toate acele forte exterioare care au capacitatea de a influenta intr-o anumita
masura functionarea unei afaceri.

Mediul de afaceri este format din factori interni (structura organizatoriza, patronatul, marimea firmei, sursele
de finanatare, pol de res umane) si externi ( med politic, legislativ, structura pietei, med cultural si social) care
pot constitui fie amenintari la adresa firmei, fie pot oferi oportunitati pentru expoatare.

Mediul de af este influentat in principal, deurmatoarele categ de factori: mediul global, natural, politic, juridic
(legal), economic, social, tehnologic.

Internationalizarea (globalizarea afacerilor)


rep elemente cheie in contextu ec actual.

Natura globalizarii. Globalizarea poate fi privita ca

O noua paradigm un set de convingeri proaspete, met de lucru si realitatile economice , politice social-
culturale in care ipoteze anterioare nu mai sunt de actualitate.

O forma de unificare care solicita eliminarea tuturor barierelor comerciale dintre tari

In termini ec. Simpli, procesul de integrare a lumii, intr-o singura piata uriasa.

Scopul globaliz: eliminarea izolarii diferitelor forme de ec.

INTEGRAREA EC-poate fi definite drept procesul de dezvoltare a interdependentelor economice dintre state,
prin forme si metode care asigura, pe de o parte continuitatea, aprofundarea si trainicia schimburilor
economice, iar pe de alta parte, cresterea gradului de intrepatundere a ec nationale intr-un organism divers in
prezentare, dar unitary si omogen in functionalitatea sa.
Integrarea ec imbraca diverse forme, care sunt clasificate, pe baza unui criteriu essential: modul cum sunt
realizate relatiile econmice intre tarile participante si gradul de intrepatundere a economiilor acestora.

Caracteristici:

Vizeaza constituirea unor ansambluri ec tot mai vaste care sa permita folosirea deplina a capacitatii
deproductie, careia progresul tehnic ii mareste cu fiecare zi limitele;

Are in vedere eliminarea progresiva a discriminarilor dintre diferite tari

Are in centrul sau dezvoltarea interdependentelor economice dintre state

Punde accentual pe continuitatea, aprodundarea si tainicia schimburilor economice

Vizeza cresterea gradului de intrepatundere a economiilor nationale intr-un organism divers in prezentare, dar
unnitar si omogen in functionalitatea sa.

Factorii care stau la baza acestui prces ( inttegrare ec)

A) Factori, care rezulta atat din cerintele dezvoltarii schimburilor,cat si din schimbarile si transformarile care
au avut loc in ec mondiala

- progresul tehnico-stiintific contemporan si tendintele de mondializare ale fluxurilor ec;

- Contradictia dintre acumularea de capital si sporirea capacitatilor de productie, pe d eo parte si limitele


pietelor nationale in utilizarea acestui potential, pe de alta parte;

- Accentuarea concurentei pe piata mondiala si necesitatea coordonarii actiunilor pentru promovarea intereselor
ec ale tarilor member ale gruparii ec participante la integrare.

B) F actori care au actionat in sprijinul formarii de gupuri si organizatii de integrare :

-apropierea geografica a tarilor, precum si relatiile traditionale dintre ele;

- comunitatea intereselor ec si pol, determinta indeosebi de niv dezvoltarii ec si de aspiratiile spre progress sis
pre afirmarea identitatii; cu unele exceptii, diferite forme de integrare s-au format indeosebi intre tari
dezvoltate, sau in tari in curs de dezvoltare ec, propunandu-si conlucrarea intense in scopul dezvoltarii si
afirmarii pe piata mondiala;

- factori istorici, psiho-sociali si locali.

FORME SI ETAPE DE INTEGRARE EC


Integrarea economica imbraca mai multe forme, care sunt clasificate in general pe baza unui criteriu
essential :modul cum sunt realizate relatiile ec dintre tarle participante si gradul de intrepatundere al
aeconomiilor acestora.

ZONA DE COMERT LIBER, trasaturi:

Tarile participante la aceasta forma hotarasc desfiintarea barierelor comerciale de ordin tarifar si netarifar in
schimburile dintre ele prin acordarea reciproca de preferinte;

Fata de tarile din afara zonei respective de comert liber, fiecare tara adopta o politica comerciala proprie;

La granite acestor tari functioneaza inspector vamali;

In aceasta category intra Asociatia Europeana a Liberului schimb (AELS), Acordul Nord Amercian de Comert
Liber (NAFTA), Acordul Central de Comert Liber (CEFTA) din care a facut parte si RO.

UNIUNE AVAMALA

- are la baza principiul inlaturarii tuturor barierelor comerciale dintre tarile member si practicarea unui tariff
vamal comuun, de catre tarile participante la uniune, in raporturile cu tarile care nu fac parte;

- Se eliMina treptat, inspectia vamala la frontier;

Prin aceasta faza a trecu si UE, Alte uniunii vamale: Pactul Andin ( In America Latina); Uniunea Vamala a
Tarilor Baltice;

ZONA DE COOPERARE ECONOMICA. Ex: Cooperarea ec in zona Marii Negre.

-activitatile convenite pentru cooperare sunt mult mai diversificate cuprinzand: libera circulatie a marfurilor;
cooperare in transporturi; telecomunicatii; mediu; creearea de banci commune de investitii;

PIATA COMUNA

Este forma de integrare care pe langa uniunea vamala, se liberalizeaza si circulatia factorilor de profuctie, a i.
cele 4 fluxuri de baza: marfuri, sevicii, personae si capitaluri, sunt caracterizate intr-o deplina libertate.

Comunitatea Europeana a trecut printr-o asemenea etapa, perioada de formare C.E.E. prin unificarea
regimurilor vamale, cat si dupa aceea, cand s-a constituit ca piata unica.

Sub aceasta denuire functioneaza de asemenea Piata Comuna a Conului de Sud (Mercosuri), constituita in
1991, prin semnarea Tratatului de la Asuscion, de catre Argentina, Brazilia, Paraguay si Uruguay; in 1996 au
aderat si Chile si Bolivia.

Alte ex: Piata Comuna a Americii Centrale, Piata Comuna Araba.


UNIUNEA ECONOMICA SI MONETARA

- este forma de cea mai avansata de integrare ec,

Tarile member isi unifica toate politicile in domeniul comert, migratie, monetary, fiscal , bunastare;

Se instituie o moneda unica si se infiinteaza o banca central comuna, precum si un system de institutii de
conducere si mecanisme de coordonare a activitatii;

Aceasta forma de integrare caracterizeaza etapa actuala a ec Uniunii Europene

In domeniul relatiilor international economical si political nu sunt isolate unul de celalalt, nu de putine ori
apropiindu-se foarte mult, pana la integrare. In acest caz s-au conturat 2 tendinte:

Uniunile ec isi extend actiunea si in dom politic, devenind o forma de integrare compleza, economico-sociala
si politica, ca preia o parte din competentele stateor member ale uniunii. In aceasta situatie este UE.

Organizatiile politice regionale tind sa-si extinda conlucrarea si in dome c, constituindu-se in zone de comert
liber sau uniunii economice. EX:ASEAN Asociatia Natiunilor din Asia de SUD EST.

UNIUNEA EUROPEANA- comunitate de state independente (28 state), reunite in jurul unor valori politice,
economice culturale si socialecomune incadrul unui process de integrare inceput in anii 50, prin formarea
cdlor 3 organizaii economice fundamentale CECO, CEE, EURATOM in scopul realizarii unor obiective si
teluri commune . Denumire actuala Tratatul de Maastricht Olanda 1992, ai intrat in vigoare in nov 93.

Scopuri:

Afirmare identitatiiUE pe scara international prin realizarea unor politici externe si de securitate commune

Intarirea protectiei drepturilor si intereselor

Dezv unei cooperarii stranse in dom justitiei si af interne

INSTITUTII

Parlament 785 MEMBRI( cetateni), Consiliul UE (state member) Comisia EU ( Interesele uniunii) =>
elaboreaza acte normative aplicate pe tot teritoriul UE