Sunteți pe pagina 1din 40

(

GHID PRIVIND CRITERllE DE PERFORMANT'A ALE


CERINTELOR DE CALITATE CONFORM LEGII NR. 10/1995
1. 1 PRIVIND CALITATEA iN CONSTRUCTII, PENTRU ,...
INSTALATII DE VENTIL-ARE-CLIMATIZARE f!r.,;!j>I .I
INDICATIV GT 058-03 1n ni Rfna,ugil .t

5
GHIO PRIVIND C RITERIILE DE PERFORMANTA
ALE CERINTELOR DE C ALITATE CONFORM
LEGII NR. I0/1995 PRIVIND C ALITATEA IN lndicativ
GT 058-2003
CONSTRUCTII., PENTRU INSTALATII DE
VENTILARE-CLIMATIZARE

PARTEA11. - Ceri11(e tlem/it(lfe ohlig"torii J 1. REZISTENTA I STABI,kJlATEA mc\Tar.


1. Rezistenta i stabilitate j,lirnam1rc
CERINTA 1.1. REZISTENTA LA EFORTURI IN g1 ind trc
EXPLOATARE 2

3. Siguranta la foe ........................................................................... 28 DEFINIREA 1.1.1. Rezistenta mecanica a partilor accesibile .ale
CERINTEI instalatiei de ventilare i c'limatizare
4. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea i protectia la eforturile care pot fi aplicate in cursul
mediului ..................................................................................... 36 exploatarii (ocur i tasari ale elementelor de c
. constructie sau terenulu i etc.)
5. Izolatia termica, hidrofuga i economia de energie.................. 56

6. Protectia impotriva zgomotului ................................................ 65 CRITERIUL o 1.1.1.1. Forta limita care m1 produce deteriorari
DE elementel r instalatiei ( deformati i permanente.
PEFORMANTA pierderi de etaneitate, rupturi) dupa cum
unneaza:
PARTEA A II-a - Ceri11(e de calitate recommulate - - canale de aer: forta maxima de incovoicre
reg l U:1) va r, etc aplicata la jun;atatea distantei dintre
Rt. Adaptare la utilizare .......l:?... H1.I.'..................... : ........................ 71
suporturi;
R2. Durabilitate ........................ .' ................ , ......... : .......................... 75 ,1.,} , b} Mod de vera - mantaua utilajelq_r (aeroterme, agregate de
(it?ind:tt t_i ventilare-climatizare, grupuri de racire
R3. Economicitate ........................................................... : .............. 78 apa): forta maxima aplicata ve11ical pe
R4. Confort antropodinamic .................................'........................ 79 fata superioara a mantalei.

R5. Confort tactil ................................................................. .... .. .... 8 I


;"
R6. Confort vizual .....................................J:...................................
.. ' . 82

6 7
1

,s,z;.

S-ar putea să vă placă și