Sunteți pe pagina 1din 29

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA CONDUCTELOR DE ADUCIUNE I A REELELOR DE ALIMENTARE CU AP I CANALIZARE ALE LOCALITILOR

Indicativ I 22-99 n !c"i#$t# I 22-%& Cuprins '( PREVEDERI )ENERALE


1.1 Prevederile din prezentul normativ se aplic la proiectarea i executarea conductelor de aduciune i a reelelor de alimentare cu ap i de canalizare ale localitilor. 1.2. La realizarea conductelor de aduciune i a reelelor de alimentare cu ap i de canalizare ale localitilor se pot utiliza tuburi din: - font ductil !"#$ - polietilen de %nalt densitate P&'"#$ - poliester armat cu fibre de sticl i inserie de nisip P(!)'*#$ - beton precomprimat +P#$ - beton armat +(#$ - beton simplu +)#$ - ,resie ceramic -C#. 1... La realizarea conductelor de aduciune i a reelelor de alimentare cu ap i de canalizare ale localitilor/ se pot utiliza tuburi i din alte materiale a,rementate pentru alimentarea cu ap i pentru evacuarea apelor de canalizare. 1.0. Prevederile prezentului normativ se aplic la realizarea lucrrilor noi/ precum i la refacerea/ reabilitatea i modernizarea lucrrilor existente. 1.1. Prevederile prezentului normativ au caracter de recomandare/ cu excepia celor care se refer la cerinele de calitate/ conform le,ii nr. 1231441/ care sunt obli,atorii. 1.5. 6n cazul tronsoanelor de conducte amplasate %n terenuri cu capacitate portant redus m7luri/ nmoluri/ turb etc.#/ prin proiect se precizeaz msurile necesare %n vederea asi,urrii rezemrii corespunztoare i a stabilitii conductelor. 1.8. 6n pm7nturi sensibile la umezire se respect prevederile *ormativului P.8. 1.9. 6n pm7nturile a,resive/ pentru tuburile din font ductil/ beton precomprimat/ beton armat i beton simplu se aplic msuri de protecie anticoroziv exterioar/ conform datelor productorilor. 1.4. *u fac obiectul prezentului normativ: - proiectarea i executarea instalaiilor de alimentare cu ap i canalizare din interiorul cldirilor$ - executarea reelelor de conducte subterane fr sptur desc:is. 1.12. ;uburile din P&'" i P(!)'* nu se utilizeaz la reelele amplasate %n locuri %n care %n timpul exploatrii pot fi deteriorate prin lovire atunci c7nd sunt montate aerian# i nu se poate asi,ura protecia %mpotriva loviturilor accidentale$ 1.11. La tuburile din P&'" i P(!)'*/ pentru reelele montate %n,ropat %n terenuri cu coninut de substane a,resive/ se iau msuri de protecie conform datelor productorilor. <top=

2( DOMENIUL DE UTILIZARE I CARACTERI*TICI PRINCIPALE ALE TU+URILOR 2('( T","-i din .!nt/ d"cti / 01+2
D!3#ni" d# "ti i4a-# 2.1.1. ;uburile/ piesele de le,tur i accesoriile din !"/ montate %n,ropat sau aerian/ se utilizeaz la transportul apei sub presiune/ sau cu nivel liber/ cu temperaturi %ntre 2 oC i 02oC. 2.1.2. ;uburile/ piesele de le,tur i accesoriile sunt fabricate de re,ul: cu muf la o extremitate i cu capt drept la cealalt$ cu flane la ambele capete$ cu muf i capete drepte speciale/ zvor7te/ care pot prelua eforturi axiale$

2.1... Pentru tuburile din !" se folosesc numai armturi din font i oel. Ca-act#-i5tici di3#n5i!na #

2.1.0. >alorile nominale ale diametrelor interioare ale tuburilor centrifu,ate/ exprimate %n milimetri/ sunt e,ale cu numrul care exprim diametrul nominal "n. 2.1.1. "iametrele nominale "n standardizate ale tuburilor i pieselor de le,tur/ %n fabricaie pentru ap potabil sau industrial sunt cuprinse %ntre 02 i 2222 mm. 2.1.5. "iametrele nominale "n standardizate ale tuburilor i pieselor/ %n fabricaie/ pentru ape uzate sunt cuprinse %ntre 122 i 1922 mm. 2.1.8. Lun,imile standardizate ale tuburilor cu muf i capt drept pentru alimentri cu ap sunt: Dn 0332 L"n6i3i 5tanda-di4at# 0./-/ "n6i3#a 3".#i2

02 i 12

./22

52-522

1/22$1/12$5/22

822 i 922

1/12$5/22$8/22

422-1022

5/22$8/22$9/11

1122-2222

9/11

(bateri: - pentru lun,imea standardizat 9/11 m - abatere ? 112 mm - pentru celelalte lun,imi standardizate - abatere ? 122 mm (lte lun,imi se pot realiza prin acord cu productorul. 2.1.9. Lun,imile standardizate ale tuburilor cu flane sunt: Ti7" t"," "i Dn 0332 L"n6i3i 5tanda-di4at# 032

;uburi cu flane turnate

02-2222

2/12$1/2$2/2$./2

;uburi cu flane sudate sau asamblate cu uruburi

02-522 822-1222 1122-2222

2/2$./2$0/2$1/2 2/2$./2$0/2$1/2$5/2 0/2$1/2$5/2$8/2

2.1.4. Lun,imile standardizate ale tuburilor cu muf i capt drept pentru canalizare sunt: Dn 0332 L"n6i3i 5tanda-di4at# 0./-/ "n6i3#a 3".#i2 032

122-522

5/22

822-1222

8/22

1222

9/25

1022

9/14

1522

9/19

1922

9/18

(lte lun,imi se pot realiza prin acord cu productorul. Ca-act#-i5tici # .i4ic!-3#canic# 2.1.12. ;uburile i racordurile fabricate din font ductil conform )@&* 101/ au urmtoarele caracteristici: *7#ci.ica8ii Ti7" t","-i !I*O 29:'

@ezistena minim la traciune @m APa#

;uburi centrifu,ate @acorduri turnate

022 022

Limit elastic minim la 2/2 @p22 APa#

;uburi centrifu,ate @acorduri turnate

282 Apa c7nd: ( 12 B i "n 1222 ( 12B i "n C 1222 .22 APa pentru alte cazuri

6ntindere minim la rupere ( %n B#

;uburi centrifu,ate @acorduri turnate

12B "* 1222 8B "* C 1222 1B

"uritate maxim D+ duritate +rinell - %n E,3mm2#

;uburi centrifu,ate @acorduri turnate

2.2 212

2(2( #vi din 7! i#ti #n/ d# ;na t/ d#n5itat# 0PEID2


D!3#ni" d# "ti i4a-# 2.2.1. Fevile i racordurile din P&'" se folosesc %n sistemele de transport ale apei sub presiune sau cu nivel liber/ ele se monteaz %n,ropat. 2.2.2. (tunci c7nd sunt montate aerian/ conductele din P&'" se amplaseaz numai %n locurile unde este posibil s se asi,ure protecie %mpotriva lovirilor i a radiaiei solare. 2.2... Conductele din P&'" pot fi montate i %n ,alerii edilitare/ sub nivelul cablurilor/ asi,ur7ndu-se o distan pe vertical de minimum 2/12 m. 2.2.0. Pentru tuburile din P&'" se folosesc armturi din mase plastice/ din font ductil/ font cenuie sau oel. Ca-act#-i5tici # di3#n5i!na # 2.2.1. Caracteristica dimensional de referin pe baza creia se ale, evile i racordurile din P&'" este diametrul exterior al tronsonului tubului cotat ca diametru nominale/ "n#.

2.2.5. Corespunztor unui diametru exterior de eav/ se produc diferite ,rosimi de perete ,rupate %n serii unitare tipo-dimensionale. &lementul dimensional de referin %n cadrul unei serii unitare este raportul dimensional standard )"@# exprimat prin relaia: )"@ G "iametrul nominal valoare minim#3-rosime perete valoare minim# (cest raport este constant pentru seria unitar corespunztoare. >alorile medii uzuale ale acestui raport sunt: )"@G5/2$ 8/1$ 4/2$ 11/2$ 10/2$ 18/2$ 21/2$ 25/2$ ../2. 2.2.8. -ama uzual de diametre pentru evile din P&'" este: "n G 15 mm p7n la 1522 mm/ cu clase de presiune cuprinse %ntre ./2 i 15 bari$ Fevile p7n la "n 112 mm se livreaz fie %n bare de lun,imi diferite/ fie %n colaci. 2.2.9. Lun,imile uzuale de livrare ale evilor %n bare sunt 5 m/ 9 m i 12 m. Ca-act#-i5tici .i4ic!-3#canic# 2.2.4. Clasificarea mrcilor uzuale de P&'"/ conform ')H 12152 i ')H 0028/ utilizate %n fabricaie/ are la baz rezistena minim ec:ivalent A@)# i este ilustrat %n tabelul urmtor$ R#4i5t#n8a 3ini3/ #c<iva #nt/ 0MR*2 0MPa2 R#4i5t#n8a <id-!5tatic/ d# 7-!i#cta-# 0=D*2 0MPa2

C a5i.ica-#a 3/-ci !d# 0PEID2

P& 122

12/2

9/2

P& 92

9/2

5/.

P& 5.

5/.

P& 02

0/2

./2

P& .2

./2

2/1

@ezistena minim ec:ivalent A@)# reprezint rezistena ec:ivalent a tubului/ pentru care ruperea se produce dup 12 de ani sau mai mult. D") G A@)3C/ %n care C este coeficientul de operare. 2.2.12. Coeficientul de operare ia %n considerare condiiile de aplicare/ pozare etc. >aloarea minim a coeficientului de operare pentru aplicaii %n domeniul alimentrii cu ap este C min G 1/21. 2.2.11. Principalele caracteristici ale P&'" sunt: Caracteristica "ensitate E,3m. Limita de cur,ere *3mm2 (lun,irea la rupere B C 522 22-2. 401-452 I3A P&'"

Aodulul de elasticitate de fluaJ la pliaJ *3mm2 Coeficientul de dilatare linear mm3m Coeficientul de conductibilitate termic la 22oC 2/10 1222

K3mL

2/0

2(:( T","-i din 7! i#5t#- a-3at c" .i,-/ d# 5tic / c" in5#-8i# d# ni5i7 0PA1*IN2
D!3#ni" d# "ti i4a-# 2...1. ;uburile din P(!)'* se folosesc la transportul apei sub presiune/ sau cu nivel liber/ %n domeniul alimentrilor cu ap potabil/ industrial i la transportul lic:idelor corozive i pentru canalizri. Ca-act#-i5tici # di3#n5i!na # 2...2. ;uburile din P(!)'* se fabric %n ,ama diametrelor nominale "n 112 mm p7n la "n 2022 mm i la comand special p7n la "n .222 mm. 2..... Lun,imea standardizat de livrare este de 5/2 m. 2...0. )istemul de %mbinare se realizeaz prin mufe executate din tronsonul de conduct i prevzut cu ,arnituri &P"A polimer de etilen propilen#. ;uburile din P(!)'* se fabric i cu sisteme de %mbinare speciale. Ca-act#-i5tici .i4ic!-3#canic# 2...1. Conductele pot fi utilizate la presiuni de exploatare %ntre 0 i 21 bar/ iar la comand special p7n la .1 bar. 2...5. Conductele se produc cu diferite ,rade de ri,iditate/ %n funcie de condiiile de exploatare/ dup cum urmeaz: - ri,iditate )* 2122 *3m2/ i se folosesc %n principal pentru reabilitri de conducte vec:i/ prin introducerea celor noi %n interiorul conductelor existente$ - ri,iditate )* 1222 *3m2/ i se folosesc pentru sarcini medii/ pentru conducte %n,ropate %n terenuri mixte/ p7n la o ad7ncime de . m i suprasarcin de trafic de 52 E*3roat. - ri,iditate )* 12222 *3m2/ i se folosesc pentru sarcini medii/ pentru conducte %n,ropate %n terenuri mixte p7n la o ad7ncime de 5 m i suprasarcin de trafic de 52 E*3roat$ 6n cazuri speciale ad7ncimi mult mai mari sau suprasarcini peste 52 E*3roat#/ se pot asi,ura tuburi cu ri,iditi mai mari. 2.0. ;uburi de beton precomprimat +P# D!3#ni" d# "ti i4a-# 2.0.1. ;uburile din +P se utilizeaz la aduciuni i reele de distribuie sub presiune pentru alimentarea cu ap potabil/ industrial i iri,aii: 2.0.2. ;uburile +P nu se utilizeaz la: - transportul apelor uzate$ - conductele pe care se prevd un mare numr de piese speciale mai mult de 21 buci pe Em#$ - conductele cu re,im de lucru la presiuni mai mici dec7t presiunea atmosferic#$ - conductele care transport ap cu temperatura mai mare de .2 oC$ 2.0... La realizarea conductelor se utilizeaz: - tuburi de presiune din beton precomprimat de dimensiuni i presiuni conform );() 82.4$ - piese speciale din oel sau font de dimensiuni i presiuni corespunztoare tuburilor utilizate$ - armturi metalice vane/ compensatoare/ :idrani/ aerisiri/ etc.# Ca-act#-i5tici di3#n5i!na # 2.0.0. ;uburile de beton precomprimat se fabric %ntre dimensiunile de 122 mm i 1122 mm/ diametru nominal. 2.0.1. ;unurile din beton precomprimat se produc pentru clasele de fabricaie: 8$ 9/1$ 12$ 1.$ 15 i 14. Cifra caracteristic clasei de fabricaie Po# reprezint presiunea interioar maxim la care tubul poate fi folosit/ fr alte solicitri dec7t aceast presiune i fr ca %n pereii acestuia s apar efortul de %ntindere. 2.0.5. (le,erea clasei de fabricaie/ se face conform datelor productorului.

2(9( T","-i din ,#t!n a-3at 0+(A(2


D!3#ni" d# "ti i4a-#

2.1.1. ;uburile din beton armat se utilizeaz la: - aduciuni pentru alimentri cu ap potabil i industrial/ sub presiune sau cu nivel liber$ - canalizri cu nivel liber. 2.1.2. ;uburile din beton armat nu se utilizeaz %n re,im de lucru la presiuni mai mici dec7t presiunea atmosferic. Ca-act#-i5tici di3#n5i!na # 2.1... ;uburile din beton armat se fabric %ntre dimensiunile de 922 mm i 2222 mm/ diametrul nominal.

2(>( T","-i din ,#t!n 5i37 " 0+(*(2


D!3#ni" d# "ti i4a-# 2.5.1. ;uburile din beton simplu/ circulare sau ovoide/ se utilizeaz la: - canalizarea cu nivel liber a apelor uzate i meteorice$ - transportul cu nivel liber a apei potabile sau industriale. 2.5.2. ;uburile din beton simplu prefabricate nu se utilizeaz la presiuni mai mici dec7t presiunea atmosferic. 2.5... La realizarea conductelor de alimentare cu apa potabil sau industrial care funcioneaz cu nivel liber sau a canalelor i colectoarelor de canalizare care funcioneaz cu nivel liber/ se utilizeaz tuburi din +) i piese de %mbinare cu inel de cauciuc. Ca-act#-i5tici di3#n5i!na # 2.5.0. ;uburile din beton simplu se fabric %ntre dimensiunile de 122 mm i 1122 mm cele circulare/ i %ntre .22 x 012 mm i 1222 x 1122 mm cele ovoide.

2(?( T","-i din 6-#5i# c#-a3ic/ 0)(C(2


D!3#ni" d# "ti i4a-# 2.8.1. ;uburile din ,resie ceramic se utilizeaz la canalizarea cu nivel liber a apelor uzate a,resive c:imic/ %n limitele de a,resivitate stabilite conform );() .212 M-resie ceramic %ncercri fizice/ mecanice i c:imiceM 2.8.2. ;uburile din ,resie ceramic nu se utilizeaz la: - conductele de refulare a apelor uzate$ - conductele cu re,im de lucru %n presiuni mai mici dec7t presiunea atmosferic. 2.8... La realizarea reelelor se utilizeaz: - tuburi din ,resie ceramic/ conform );() 180.$ - piese speciale din ,resie ceramic/ conform );() 180. M@amificaii-dimensiuniM i CoturidimensiuniM$ - piese speciale metalice izolate anticoroziv$ - armturi metalice izolate anticoroziv sau din materiale anticorozive. Ca-act#-i5tici di3#n5i!na # 2.8.0. ;uburile din ,resie ceramic se fabric %ntre dimensiunile de 81 mm i 1222 mm/ diametru nominal. <top=

:( PROIECTAREA CONDUCTELOR DE ADUCIUNE I REELELOR DE ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE )#n#-a it/8i


..1. La proiectarea reelelor de alimentare cu ap a unei localiti se respect prevederile ).@. 015.-1/ )@ 015.-2 i );() 5914. Proiectarea reelelor exterioare de canalizare se va face conform );() .211. "eterminarea cantitilor de ap potabil i de combatere a incendiilor pentru localiti se face %n conformitate cu )@ 1.0.. ..2. Clasa de importan a reelelor de ap i canalizare se stabilete conform prevederilor )@ 015.1. .... (mplasarea %n plan i pe vertical a reelelor se face %n conformitate cu prevederile );() 9141-1 i )@ 015.-1. ..0. (d7ncimea de fundare a tuburilor nu poate fi mai mic dec7t ad7ncimea de %n,:e/ conform );() 5210. ..1. Calculul :idraulic al reelelor de alimentare cu ap i de canalizare se face conform );() 015.-2 i );() .211 i3sau pe baza datelor productorilor. ..5. >erificarea de rezisten a tuburilor se face prin compararea solicitrilor de rupere indicate de productori/ cu solicitrile maxime realizate din combinarea diverselor cazuri de %ncrcare/ in7nd seama de modul de rezemare a tuburilor i de tipul patului de fundare nisip sau fundaii de beton#.

..8. "imensionarea de rezisten a reelelor se face dup un calcul static prealabil/ prin care se stabilesc solicitrile la care sunt supuse elementele de construcie. ..9. Calculul static a reelelor %n,ropate c7t i a celor supraterane pozate %n ,alerii edilitare/ traversri de vi/ cursuri de ap sau ci de comunicaii se face lu7nd %n considerare %ncrcrile din )@ 5914 care ine seama de ,ruparea prevzut %n );() 12121. ..4. La proiectarea reelelor de alimentare cu ap/ %n proiect se prevd msuri care s limiteze efectul lovirii de berbec. ..12. La proiectarea conductelor de aduciune i a reelelor de alimentare cu ap se prevd: - armturi de %nc:idere robinete# ventile de aerisire-dezaerisire - ,olire/ :idrani de incendiu/ f7nt7ni publice/ cismele cu Jet$ - cmine pentru armturi i branamente$ - compensatoare de montaJ sau pentru preluarea dilatrii$ - masive de ancoraJe i masive pentru probe de presiune necesare pentru preluarea eforturilor axiale la conductele din font ductil i P(!)'*/ cu mufe nezvor7te i la conductele cu tuburi din beton$ - dispozitive de msur i control. ..11. La proiectarea reelelor de canalizare exterioare se prevd/ dup caz/ urmtoarele construcii accesorii: - cmine de vizitare$ - camere de intersecie$ - ,uri de scur,ere$ - ,uri de zpad$ - cmine de splare. ..12. 6n proiect/ se stabilesc fazele determinante/ c7nd lucrrile trebuie supuse verificrii de ctre or,anele 'nspeciei de )tat %n Construcii/ Lucrri Publice i (menaJarea ;eritoriului conform Le,ii privind calitatea %n construcii Le,ea nr. 12341#.

R#8# # # c" t","-i din .!nt/ d"cti / 01D2


..1.. Pentru calculul static al conductelor din !" se utilizeaz metodele de calcul specificate %n norma european )@&* 101/ respect7ndu-se i3sau datele productorilor. @eelele cu tuburi din polietilen de %nalt densitate P&'"# ..10. "imensionarea reelelor cu tuburi din P&'" se face numai pe baza solicitrilor interioare/ respectiv presiunea din conduct. ..11. Pentru dimensionarea evilor din P&'"/ se utilizeaz formula lui Lame pentru evi subiri. P G 2ai 3 )"@ - 1 %n care: P - presiunea maxim de lucru admis %n exploatare/ %n APa SDR - raportul dimensional standard ai - rezistena admisibil la %ncovoiere %n direcie inelar/ %n APa/ care se manifest %n peretele evii rezistena :idrostatic de proiectare D")#.

R#8# # # c" t","-i din 7! i#5t#- a-3at c" .i,-/ d# 5tic / c" in5#-8i# d# ni5i7 0PA1*IN2
..15. ;uburile din P(!)'* se ale, conform datelor productorilor.

R#8# # # c" t","-i din ,#t!n 7-#c!37-i3at


..18. ;uburi din beton precomprimat se ale, %n funcie de clasele de fabricaie i a datelor productorilor.

R#8# # # c" t","-i din ,#t!n a-3at 0+A2


..19. )tabilirea sarcinilor fundamentale i accidentale/ %n vederea ale,erii tuburilor din beton armat/ se face conform prevederilor );() 12128.

R#8# # # c" t","-i din ,#t!n 5i37 " 0+*2


..14. )tabilirea sarcinilor fundamentale i accidentale se face conform prevederilor );() .211 i );() 915. ..22. >erificarea de rezisten a tuburilor se face prin compararea solicitrilor de rupere indicate %n proiectele produselor cu solicitrile maxime/ rezultate din combinarea diferitelor cazuri de %ncrcare/ in7nd seama i de tipul patului de fundare nisip sau beton#.

R#8# # # c" t","-i din 6-#5i# c#-a3ic/ 0)C2


..21. >erificarea de rezisten a tuburilor se face prin compararea solicitrilor de rupere/ );() 180./ cu solicitrile maxime/ rezultate din combinarea diferitelor cazuri de %ncrcare/ in7nd seama i de tipul patului de fundare nisip sau beton#. <top=

&( EXECUTAREA CONDUCTELOR DE ADUCIUNE I A REELELOR DE ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE TRAN*PORTUL@ MANIPULAREA I DEPOZITAREA
0.1. ;ransportul/ manipularea i depozitarea tuburilor se face astfel %nc7t acestea s nu se deterioreze %n timpul transportului/ la %ncrcare/ descrcare i la depozitarea pe antier sau %n depozitele special amenaJate. 0.2. ;ransportul se asi,ur cu ve:icule dotate cu dispozitive sau elemente care s asi,ure stabilitatea %ncrcturii/ inte,ritatea/ protecia la lovituri a tuburilor sau a izolaiei lor/ evitarea frecrii de platformele de transport sau ,:idaJe. 0... 6ncrcarea i descrcarea se asi,ur cu dispozitive adecvate/ utiliz7nd cabluri metalice sau lanuri/ %nvelite %n cauciuc sau plastic/ care s nu deterioreze protecia interioar sau exterioar a capetelor care se %mbin i s %mpiedice frecarea de ,:idaJe sau de sol etc. 0.0. "epozitarea tuburilor/ pieselor de %mbinare i a accesoriilor se face pe diametre %n stive omo,ene/ stabile/ pe suprafee plane/ cu palete/ supori i3sau distanieri/ amplasate %n exterior sub copertine sau %n ma,azii pe %nlime i la temperaturi conforme cu datele productorilor. 0.1. ;uburile se descarc direct din miJloacele de transport de-a lun,ul traneei cu respectarea urmtoarelor re,uli: - descrcarea c7t mai aproape de tranee pentru a se evita manevre ulterioare suplimentare$ - descrcarea pe partea opus depozitelor de pm7nt rezultate din sptur/ astfel %nc7t s poat fi uor cobor7te peste mar,inea traneei pentru pozarea lor$ - respectarea distanelor prevzute %n normele de protecie a muncii$ - aezarea tuburilor pe ,eneratoare/ fr s se spriJine pe mufe sau pe capetele drepte.

T-an57!-t" @ 3ani7" a-#a $i d#7!4ita-#a t","-i !- din .!nt/ d"cti / 01D2


0.5. ;ransportul tuburilor din font ductil se efectueaz cu aJutorul ve:icolelor cu platforme/ tuburile fiind %mpnate sau ancorate pentru reducerea riscurilor de deterioare %n timpul transportului. 0.8. >e:icolele trebuie s fie corespunztoare transportului i operaiunilor de %ncrcare-descrcare a tuburilor i pieselor de %mbinare din font ductil. )e respect urmtoarele re,uli de baz: - evitarea oricrui contact %ntre elementele de conducte i suprafeele metalice$ - evitarea oricrui contact direct ale tuburilor cu planeul remorcii prin aezarea de sc7nduri de lemn pe platform$ - asi,urarea %ncrcrii i descrcrii tuburilor %n condiii de si,uran/ folosindu-se c:in,i textile sau c7rli,e acoperite cu materiale care s nu deterioreze tuburile$ - fixarea %ncrcturii cu aJutorul unor c:in,i textile i a unor sisteme de extensoare cu levier. 0.9. La manevrarea tuburilor se evit: - t7r7rea tuburilor pe sol pentru a nu se de,rada izolaia exterioar$ - cderea tuburilor pe sol/ c:iar interpun7nd elemente elastice$ - depozitarea tuburilor %n locuri cu factori de risc de lovire/ izbire etc.$ - depozitarea tuburilor pe pietre mari sau instabile. 0.4. La manevrarea i transportul tuburilor cu izolaie special la exterior/ se respect msurile prevzute de furnizor. 0.12. "epozitarea pe antier a tuburilor/ pieselor de le,tur i a accesoriilor trebuie s permit ,estionarea acestora i facilitarea operaiilor de manevrare/ in7nd seama de urmtoarele: - suprafaa de depozitare trebuie s fie plan$ - trebuie s se evite terenurile mltinoase/ solurile mictoare/ solurile corozive$ - tuburile se depoziteaz pe diametre %n stive omo,ene i stabile/ urm7nd un plan raional de stocare$ - folosirea intercaloarelor supori sau distanieri# din lemn sc7nduri/ colari#$ - reducerea la minim a duratei de depozitare$ - pentru tuburile cu izolaii speciale/ se respect datele productorilor. 0.11. ;uburile livrate %n pac:ete se depoziteaz %n stive pe intercaloare de 92 x 92 x 2522 mm/ cu trei sau patru pac:ete pe r7nd i nedepind o %nlime de stocare de 2/12 m. )e controleaz periodic starea pac:etelor/ %n special starea i tensiunea fier-balotului/ ca i stabilitatea ,eneral a stivelor.

T-an57!-t" @ 3ani7" a-#a $i d#7!4ita-#a t","-i !- din 7! i#ti #n/ d# ;na t/ d#n5itat# 0PEID2
0.12. ;uburile din P&'" se livreaz i se transport orizontal/ %n pac:ete ambalate/ pentru diametrele de la "nC112 mm/ iar pentru "n 112 mm %n colaci sau pe tamburi. 6n timpul anotimpului clduros/ tuburile/ racordurile i piesele din P&'" se transport acoperite cu prelate. 0.1.. ;uburile din P&'" cu "nC112 mm se aeaz %n stive cu %nlimea maxim de 1/1 m.

0.10. ;uburile din P&'" se depoziteaz %n ma,azii sau locuri acoperite i ferite de soare. "epozitarea se face pe suprafee orizontale betonate sau balastate/ folosindu-se palete. )e respect prevederile le,ale privind depozitarea materialelor combustibile. 0.11. Piesele de le,tur i accesoriile se depoziteaz %n rafturi/ pe sortimente i dimensiuni. 0.15. &ste interzis t7r7rea sau rosto,olirea tuburilor din P&'"/ manevr7ndu-se numai prin ridicare. 0.18. Pentru transportul tuburilor se folosesc camioane cu platforme/ care s asi,ure materialele %mpotriva eventualelor deteriorri. 0.19. 6n timpul transporturilor se recomand proteJarea tuburilor %mpotriva cderilor pe pietri sau ,udroane. 0.14. Pe antier/ tuburile se stoc:eaz pe suprafee plane i amenaJate fr pietre ieite %n afar#. Pentru stocarea mai lun, este indicat s se evite contactul direct cu solul/ folosind palete. 0.22. Colacii din P&'" se stoc:eaz de preferin culcai. 6n acest caz/ suprapunerea colacilor nu va depi %nlimea de un metru. 0.21. Pentru tuburile %nfurate pe tamburi aezai pe suprafee plane este obli,atorie spriJinirea de o parte i de alta a tamburului/ at7t pentru ambalaJele pline c7t i pentru cele ,oale. Pe antier spriJinirea se poate realiza cu aJutorul penelor sau a crmizilor. 0.22. 6n timpul transportului cu camionul tamburul se aeaz astfel %nc7t s se spriJine %n patru puncte de platform i totodat/ le,at cu c:in,i/ pentru ca eforturile s se exercite asupra tamburului i nu asupra tubului. 0.2.. Le,area %n c:in,i a tubului/ %nfurat pe tambur/ realizat strat cu strat/ se pstreaz p7n la utilizarea pe antier. 6n caz de utilizare parial extremitatea exterioar liber/ se ancoreaz %nainte de orice manevrare.

T-an57!-t" @ 3ani7" a-#a $i d#7!4ita-#a t","-i !- din 7! i#5t#- a-3at c" .i,-# din 5tic / $i in5#-8i# d# ni57 0PA1*IN2
0.20. ;uburile din P(!)'* nu trebuie s suporte sarcini de impact/ fiind cobor7te fr a se lsa s cad. Aanipularea tuburilor trebuie realizat astfel %nc7t acestea s nu fie rosto,olite sau t7r7te pe teren dur sau cu pietre care pot produce deteriorri. 0.21. ;uburile standard din P(!)'* sunt livrate cu piesele de le,tur corespunztoare. ;ipul de ambalare depinde de miJlocul de transport rutier/ ferorviar sau naval#. ;uburile din P(!)'* sunt de obicei ambalate astfel ca s menin tuburile %ntr-o poziie care s asi,ure spriJinirea pe ,eneratoare i s le proteJeze %mpotriva sarcinilor exterioare. 0.25. La expedierea tuburilor cu diametre diferite/ se poate utiliza MtelescopareaM tuburile cu diametrul mai mic sunt introduse %n interiorul celor cu diametrul mai mare#/ prevz7ndu-se/ dup caz/ pene pentru fixare. "escrcarea tuburilor pe antier scoaterea unora din celelalte# trebuie s se fac astfel %nc7t s se evite orice deterioare a suprafeelor at7t ale tuburilor cu diametrul mai mic/ c7t i a celor cu diametrul mai mare. 6nainte de descrcarea tuburilor/ trebuie s se asi,ure personalul necesar i ec:ipamentul mecanic corespunztor. 0.28. Pentru ridicarea tuburilor din P(!)'* nu se folosesc suporii de lemn ai cadrelor %n care se transport tuburile. *u se permite folosirea c7rli,elor pentru ridicarea tuburilor de la capete. 0.29. "epozitarea tuburile din P(!)'* se face asemntor cu depozitarea tuburilor din P&'"/ drepte/ conform prevederilor art. 0.1. i 0.10.

T-an57!-t" @ 3ani7" a-#a $i d#7!4ita-#a t","-i !- din ,#t!n 7-#c!37-i3at 0+C2


0.24. ;ransportul/ manipularea i depozitarea tuburilor din beton precomprimat se face %n conformitate cu prevederile );() 82.4.

T-an57!-t" @ 3ani7" a-#a $i d#7!4ita-#a t","-i !- din ,#t!n a-3at 0+A2


0..2. ;ransportul/ manipularea i depozitarea tuburilor din armat/ se face %n conformitate cu prevederile );() 41.2.

T-an57!-t" @ 3ani7" a-#a $i d#7!4ita-#a t","-i !- din ,#t!n 5i37 " 0+*2
0..1. ;ransportul/ manipularea i depozitarea tuburilor din beton simplu se face %n conformitate cu prevederile );() 915. 0..2. ;uburile vor fi aezate %n zona de lucru de-a lun,ul anului/ astfel %nc7t s reazeme pe talp %n cazul tuburilor cu talp# sau pe ,eneratoare %n cazul tuburilor cu muf.

T-an57!-t" @ 3ani7" a-#a $i d#7!4ita-#a t","-i !- din 6-#5i# c#-a3ic/ 0)*2


0.... ;ransportul/ manipularea i depozitarea tuburilor din ,resie ceramic/ se face %n conformitate cu prevederile );() 180..

TRA*AREA LUCRRILOR I EXECUTAREA *PTURILOR


0..0. ;rasarea pe teren a conductelor se face conform prevederilor );() 4920-1.

0..1. &xecuia traneelor pentru pozarea conductelor se face cu respectarea prevederilor proiectului/ a normelor de protecie a muncii %n construcii/ a condiiilor locale de teren/ precum i a datelor productorilor. 0..5. )ptura la tranee se constituie patul de pozare definit conform )@ 015.-.# se execut exclusiv manual i cu puin timp %nainte de montarea tuburilor/ pentru a evita %nmuierea terenului prin apa de ploaie sau de infiltrare. 0..8. Patul de pozare/ precum i ,radul de compactare al acestuia se stabilesc pe baza datelor productorilor. 0..9. Pentru pozarea tuburilor/ %n vederea respectrii pantei lon,itudinale/ se poate adopta una din urmtoarele metode: - Jaloane de nivel teuri#$ - nivele cu luneta$ - aparate cu laser 0..4. ;raneele se execut pe traseul/ limea panta i ad7ncimea indicate %n proiect. 0.02. )priJinirea pereilor traneei se face conform prevederilor din proiect cu recomandarea ca elementele de spriJinire s fie astfel fixate %nc7t s permit montarea elementelor de conduct/ fr pericol de prbuire a malurilor. 0.01. !undul traneei trebuie s respecte panta i ad7ncimea indicat %n proiect. 6n caz de teren instabil/ prin proiect se specific lucrrile suplimentare pentru realizarea unei fundaii stabile. 0.02. La fundul traneei se realizeaz un pat de pozare cu o ,rosime conform datelor productorului. 6n solul nisipos/ se poate profila fondul traneii fr a mai fi nevoie s se realizeze un pat de pozare. )e recomand ca circa 2 cm din patul de pozare s rm7n necompactai/ astfel %nc7t tubul s se aeze pe pat. 0.0.. Aaterialul pentru patul de pozare se selecteaz cu ,riJ/ astfel %nc7t s rspund cerinelor din proiect/ recomand7ndu-se folosirea numai de material ,ranular. *u se folosesc materiale din soluri or,anice sau soluri cu ,ranulaie fin/ cu plasticitate de la medie la mare. 0.00. )uprafaa patului de pozare trebuie s fie continu/ neted i s nu conin particule mari care pot produce %ncrcri punctiforme asupra tubului. 0.01. @espectarea un,:iului de rezemare a conductei pe patul de pozare i realizarea umpluturii %n zona special sunt obli,atorii la conductele din P&'"/ P(!)'* i beton simplu. 0.05. )e asi,ur rezemarea conductei pe toat lun,imea acesteia/ respect7ndu-se panta de montaJ proiectat i iau msuri %mpotriva alunecrii %n cazul pantelor pronunate. 0.08. &xecutarea patului de pozare i montarea conductelor se vor face numai %n absena apei. 0.09. )e evit inundarea accidental a traneelor c7nd conducta este montat i neacoperit/ situaie care poate conduce la flotarea conductei. 0.04. P7n la efectuarea probei de presiune/ se face o umplutur parial ls7nd %mbinrile libere pentru a se controla etaneitatea acestora. 0.12. )c:imbrile de direcie se execut %n funcie de materialul conductei i de sistemul de %mbinare/ prin: - montarea curbelor prevzute %n proiect$ - montarea tuburilor %nclinate %n mufe p7n la un,:iul maxim admis de productor$ - folosirea capacitii de curbare a evilor din P&'" 0.11. Pentru ad7ncimea anului p7n la 1/22 m/ %n care se pozeaz tuburile din beton sau beton armat/ se recomand urmtoarele limi de an: - la spturi cu taluz/ limea fundului va fi: "exterior N 12 cm$ - la spturi verticale/ limea fundului va fi: " exterior N 92 cm/ exclusiv ,rosimea spriJinilor. Pentru tuburile din alte materiale/ limea anturilor se stabilete pe baza datelor productorilor. 0.12. Pentru ad7ncimea anului mai mare de 1/22 m/ limea anului se determin pe baza te:nolo,iei adoptate pentru execuie. 0.1.. 6n dreptul mufelor se ad7ncete sptura/ realiz7ndu-se ,roapa cu lun,imea i ad7ncimea calculat %n funcie de dimensiunile mufei. 0.10. 6n terenuri st7ncoase sau cu portan redus/ la montarea tuburilor/ se prevede executarea unei spturi mai ad7nci/ sub cota de pozare i se umple cu nisip sau balast compact/ respect7ndu-se condiiile de pozare prevzute de )@ 015.-.. 0.11. Iltimul strat de sptur a traneii/ de aproximativ 21 cm %n cazul terenurilor ar,iloase/ se execut cu puin timp %nainte de montarea tuburilor/ pentru a evita %nmuierea acestuia prin apa de ploaie sau de infiltraii. 0.15. 6n cazul terenurilor cu ap subteran/ ultimul strat de sptur se execut obli,atoriu concomitent cu epuizarea apelor sub cota de pozare a tuburilor.

0.18. Pe durata execuiei/ conductele trebuie proteJate %mpotriva ptrunderii corpurilor strine/ prin dopuri/ panouri/ flane oarbe. 0.19. (rmturile ,rele se vor spriJini/ de re,ul/ pe masive de rezemare/ iar montarea acestora se face fr a supune conductele la eforturi.

LAN*AREA TU+URILOR
0.14. >erificarea dimensiunilor i caracteristicilor tuburilor se face at7t la primirea acestora pe antier/ c7t i la depozitarea pe mar,inea anului. >erificarea are ca obiect: aspectul/ dimensiunile tuburilor/ eventualele de,radri din transport sau manevrri anterioare. 0.52. >erificrile pe antier se efectueaz cu abloane speciale i se refer %n special la extremitile tubului/ %n scopul realizrii corecte a %mbinrii. >erificarea pe antier nu scutete productorii de obli,aia verificrii tuburilor. 0.51. Lansarea %n tranee a tuburilor se face astfel %nc7t s se evite orice ciocnire a acestora. 0.52. *u se utilizeaz cabluri sau lanuri neproteJate. )e recomand folosirea c:in,ilor late/ evit7nduse astfel deteriorarea stratului superficial al tuburilor. Pentru diriJarea tuburilor ,rele se pot folosi funii le,ate de capetele tubului. 0.5.. 6n funcie de condiiile de montare/ de ,reutatea tuburilor i de utilaJele utilizate/ prin proiect/ se prevede modul de lansare a tuburilor/ %n funcie de felul traneii i a te:nolo,iei de spriJinire a pereilor. 0.50. ;uburile cu diametrul mai mare de 022 mm se tra, pe orizontal pe fundul traneii# cu aJutorul unor crucioare.

M+INAREA TU+URILOR 3,ina-#a t","-i !- din .!nt/ d"cti / 01D2


0.51. 6mbinarea tuburilor din font ductil se realizeaz cu mufe: - automate/ tuburi i racorduri cu Pn de la 52 la 522$ - mecanice/ tuburi i racorduri cu "n de la 52 la 1222$ - zvor7te/ tuburi i racorduri cu "n de la 52 la 1222$ cu flane: - flane libere orientabile# pentru racorduri cu "n de la 52 la 522 - flane fixe pentru tuburi cu "n de la 52 la 1222 i racorduri cu "n de la 822 la 1222. 0.55. 3,in/-i # c" 3".# a"t!3at# se realizeaz prin introducerea captului drept al unui tub %n mufa altui tub cu o for de %mpin,ere proporional cu diametrul tubului. &tanarea %mbinrii este asi,urat de inelul de elastomeri care se monteaz %ntr-un lca din interiorul mufei tubului. )e recomand fixarea inelului de etanare/ %nainte de montarea tubului pe poziie. 0.58. 3,in/-i # c" 3".# 3#canic# se utilizeaz %n situaiile %n care %mpin,erea tubului %n muf este ,reu de realizat subsoluri/ a,lomerate/ ,alerii etc.#. &taneitatea la %mbinrile cu mufe mecanice este asi,urat prin comprimarea axial a unui inel de %mbinare din elastomeri prin intermediul unei contraflane i a unor buloane ce se spriJin pe ,ulerul exterior al mufei. Caracteristicile sale principale sunt: - realizarea fr efort a montaJului$ - posibilitatea de orientare a pieselor$ - Joc axial i devierea un,:iular 6mbinrile cu mufe mecanice se utilizeaz la conducte %n,ropate sau aeriene. 0.59. 3,in/-i # c" 3".# 4/v!-At# asi,ur forele axiale din conducte. (samblarea %mbinrilor zvor7te se realizeaz prin introducerea captului drept %ntr-o muf i montarea sistemului de zvor7re constituit dintr-un inel i o contraflan fixat cu buloane. 0.54. La conductele executate din tuburi cu mufe/ automate i mecanice/ punctele prevzute cu dispozitive de %nc:idere robinete/ clapete/ flane-oarbe etc.# precum i sc:imbrile de direcie se consider puncte fixe. 6n aceste puncte se prevd construcii corespunztoare de ancoraJ/ in7ndu-se seama de presiunea de prob a conductei. 0.82. La sc:imbrile de direcie/ ramificaii/ capete de conducte/ reducii etc./ pentru preluarea eforturilor suplimentare la conducte cu mufe automate i mecanice se execut masive de ancoraJ conform prevederilor proiectului. 0.81. 3,in/-i # c" . an$# sunt constituite din dou flane care se str7n, cu buloane ale cror numr i dimensiuni depind de Pn i "n. &taneitatea este asi,urat prin compresiunea axial a unei ,arnituri din elastomeri prin str7n,erea buloanelor. 6mbinrile cu flane se prevd %n lucrrile de suprafa i %n spaii vizitabile camere de robinete/ ,alerii te:nice/ staii de pompare/ rezervoare etc.#.

M!nta-#a c!nd"ct# !- din 7! i#ti #n/ d# ;na t/ d#n5itat# 0PEID2


0.82. Pozarea tuburilor %n tranee se realizeaz %n ondulaii/ cu scopul de a compensa dilatarea acestora.

0.8.. 6mbinarea tuburilor i racordurilor din polietilen se face uzual prin sudur sau cu flane. 0.80. )udura se poate executa %n dou moduri: - cap la cap cu disc o,lind# cu rezisten/ o sudur prin fuziunea capetelor$ - cu termoelemente pentru sudura pieselor electrosudabile manoane/ coliere de priz#$ 0.81. )udura cap la cap cu disc/ cu rezisten electric const din pre,tirea i apoi %nclzirea pieselor de asamblat tub3tub/ tub3racord/ racord3racord# cu aJutorul unui disc cu rezisten %n zona de sudur/ la temperatura necesar i din aplicarea asupra acestora a unei presiuni presare# necesare/ sudura realiz7ndu-se omo,en/ fr aport suplimentar de material. 0.85. )udura cu termoelemente a pieselor manoane/ coliere de priz# const %n pre,tirea i apoi electrosudarea pieselor manoane/ coliere de priz# pe tub cu aJutorul rezistenelor %ncorporate %n piese. 0.88. @ealizarea sudurii cap la cap sau cu termoelemente/ condiiile %n care se execut i aparatura utilizat trebuie s corespund datelor productorilor. 0.89. 6mbinri cu flane se utilizeaz pentru intercalarea armturilor la conductele de P&'" frecvent robinete#/ %n care caz se sudeaz la conduct o pies cu flane. )e recomand folosirea manonului electrosudabil/ pentru sudarea piesei cu flane. 0.84. &ste obli,atorie corelarea flanelor metalice adiionale cu cele ale armturilor/ %n funcie de presiunea de calcul a conductei.

3,ina-#a t","-i !- din 7! i#5t#- a-3at c" .i,-/ d# 5tic / $i in5#-8i# d# ni5i7 0PA1*IN2
0.92. ;uburile din P(!)'* se livreaz %n lun,ime standard de 5 m i se furnizeaz %n ,eneral cu piesa de racord corespunztoare la unul din capete. 0.91. )e recomand ca avansarea spturilor s se execute corelat cu montarea tuburilor. 0.92. Pentru respectarea prevederilor proiectului privind montarea armturilor i a pieselor speciale/ tuburile din P(!)'* pot fi tiate la lun,imea necesar. 0.9.. 6nainte de cobor7rea tubului %n tranee %n timpul instalrii/ se realizeaz o ,roap de %mbinare sau clopot# %n dreptul racordrii/ pentru a permite asamblarea corespunztoare a %mbinrii/ astfel ca ,reutatea conductei s fie preluat de corpul conductei i nu de racord. 0.90. Pentru %mbinri unde nu se pot folosi piesele de racord obinuite/ se pot folosi: - piesa de racord tip -ibault pentru P(!)'*$ - manon dublu de %mbinare$ - coliere de racord. 0.91. 6mbinrile tip -ibault constau dintr-un manon/ dou flane/ dou inele de cauciuc/ buloanele i piuliele necesare. Pentru montare se aJusteaz manonul astfel %nc7t s fie plasat central peste capetele de tub. )e tra, flanele -ibault i inelele de cauciuc p7n la manon/ se introduc buloanele i se %nurubeaz piuliele care comprim inelele de cauciuc pe capetele manonului din conduct i captul drept al piesei de le,tur. 0.95. 6mbinarea cu manon dublu const din dou semicoliere din font %ncorpor7nd dou inele din cauciuc mulat/ care str7nse %mpreun asi,ur etanarea. 0.98. Colierele de racord nu se dezasambleaz %nainte de folosire/ slbindu-se buloanele/ pentru a permite ca racordul s alunece pe capetele drepte. (mbele capete drepte trebuie s fie marcate cu o linie pe circumferin/ pentru a permite ca racordul s fie amplasat central peste %mbinare.

3,ina-#a t","-i !- din ,#t!n 7-#c!37-i3at 0+P2


0.99. Pentru realizarea %mbinrii/ primul tub cu muf se aeaz pe toat lun,imea lui inclusiv mufa/ pe fundul spturii/ iar al doilea se suspend pe c:in,i pe toat durata executrii i verificrii %mbinrii. 0.94. 6nainte de montare/ se verific starea ,arniturii de cauciuc care nu trebuie s prezinte bavuri/ fisuri/ ,oluri aparente/ zone arse etc. i se cur interiorul mufei i captul drept al tubului cu care se face %mbinarea/ dup care se monteaz ,arnitura de cauciuc pe captul drept al tubului. Captul drept al tubului suspendat se apropie p7n la distana de circa 1 cm de mufa tubului aezat pe pm7nt/ se centreaz i se introduce %n muf. 0.42. 6mpin,erea tubului suspendat %n mufa tubului aezat pe pm7nt se face cu o perec:e de scripei de traciune cu lan sau cabluri/ evit7ndu-se ciocnirea sau lovirea tuburilor. 6n timpul montrii unui tub/ cele dou tuburi anterioare rm7n ancorate de dispozitivul de tra,ere. 0.41. Pe parcursul executrii %mbinrii se urmrete ca ,arnitura s ruleze %n muf %n mod e,al pe toat lun,imea ei. 6n cazul %n care se constat c ,arnitura nu se ruleaz uniform/ se scoate tubul suspendat i se repet operaia de %mbinare.

3,ina-#a t","-i !- din ,#t!n a-3at 0+A2


0.42. 6mbinarea tuburilor din beton armat se realizeaz ca la tuburile din beton precomprimat/ conform prevederilor de la articolele 0.99-0.41.

3,ina-#a t","-i !- din ,#t!n 5i37 " 0+*2


0.4.. 6mbinarea tuburilor din beton simplu se realizeaz ca la tuburile din beton precomprimat/ conform prevederilor de la articolele 0.99-0.41. 0.40. ;uburile cu diametrul mai mic de 022 mm pot fi %mpinse %n mufa tubului aezat pe pm7nt cu o p7r,:ie i doi scripei de traciune/ dispui c7te unul pe fiecare parte lateral a tubului. 6n zona de contact a braului de p7r,:ie se pune o sc7ndur/ pentru evitarea de,radrii tubului.

3,ina-#a t","-i !- din 6-#5i# c#-a3ic/ 0)C2


0.41. 6n cazul %mbinrilor uscate/ a tuburilor cu ,arnituri speciale de cauciuc sau din rini sintetice poliesteri i poliuretani#/ se face ca la tuburile din beton simplu/ conform prevederilor articolelor 0.4. i 0.40. 0.45. 6n cazul %mbinrii tuburilor %n sistem umed/ realizat cu fr7n,:ie ,udronat i bitum turnat la cald/ sau cu c:ituri speciale/ se d atenie centrrii tuburilor %n vederea realizrii etaneitii pe toat zona %mbinrii. 0.48. ;ipul de %mbinare i marca c:itului folosit %n cazul etanrilor umede# se stabilete prin proiect %n funcie de caracteristicile apei transportate i a terenului %n care se amplaseaz conducta. <top=

9( PRO+A DE PRE*IUNE A CONDUCTELOR DE ADUCIUNE I A REELELOR DE ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE


Proba de presiune a conductelor de aduciune i a reelelor de alimentare cu ap 1.1. Proba de presiune a conductelor se execut conform prevederilor )@ 015.-. i );() 5914. 1.2. 6nainte de punerea %n funciune/ conductele se supun urmtoarelor %ncercri de presiune: - %ncercarea pe tronsoane a conductelor$ - %ncercarea pe ansamblu a conductelor. 6ncercrile la presiune a conductelor se fac numai cu ap. 1... Proiectele pentru conducte precizeaz condiiile de efectuare a probei de presiune/ av7nd %n vedere tipul conductei/ re,lementrile te:nice specifice %n vi,oare i prevederile productorului de material. 1.0. ;ronsonul de prob nu va depi 122 m. Lun,imea acestuia poate fi mai mare la propunerea antemsurtorului/ cu acordul beneficiarului. 1.1. )e supun la prob numai tronsoanele care %ndeplinesc urmtoarele condiii: - au montate toate armturile$ - s-a realizat o acoperire parial a conductei ls7ndu-se %mbinrile libere$ - s-au executat masivele de ancoraJ la conductele ce nu pot prelua eforturi axiale$ 1.5. 6nainte de umplerea tronsonului cu ap/ se %nc:id capetele tronsonului cu capace asi,urate/ spriJinite/ conform detaliilor prevzute %n proiect. *u se folosesc robinete ca piese de %nc:idere a capetelor tronsoanelor supuse probei.

Implerea tronsonului cu ap se face prin punctul cel mai de Jos al acestuia dup ce/ %n prealabil/ s-au desc:is robinetele de aerisire prevzute %n punctele %nalte i care se %nc:id treptat/ numai dup ce prin robinetele respective se evacueaz ap fr aer. 1.8. Presiunea de prob se msoar i se realizeaz %n punctul cel mai cobor7t al reelei. )e vor utiliza pompe cu piston. 1.9. Proba de presiune pentru conductele din P&'" i P(!)'* se face conform datelor productorilor. 1.4. Presiunea de prob i durata de prob se stabilesc prin proiect av7ndu-se %n vedere prevederile de la punctele 1.1. i 1... 1.12. Pentru verificarea presiunilor obinute se monteaz manometre la toate punctele caracteristice ale tronsonului capete/ puncte %nalte i Joase/ ramificaii/ cmine#. 1.11. Proba de presiune este recomandabil a se efectua pe timp rcoros/ dimineaa sau seara/ pentru ca rezultatele s nu fie influenate de variaiile mari de temperatur. 1.12. Proba se consider reuit pe tronsonul respectiv/ dac sunt %ndeplinite urmtoarele condiii: - la examinarea vizual s nu prezinte scur,eri vizibile de ap/ pete de umezeal pe tuburi i %n special %n zona mufelor/ la %mbinri$ - pierderea de presiune s nu depeasc valorile prevzute %n proiect. 1.1.. "up terminarea probei pe tronson/ acesta se umple cu pm7nt i se execut le,tura cu tronsonul adiacent/ probat anterior/ %mbinrile %ntre tronsoane rm7n7nd descoperite p7n la proba ,eneral a conductei de aduciune. 1.10. 6ncercarea definitiv/ pe ansamblul conductei se face %n re,im de funcionare a acesteia/ prin observarea timp de 2 ore a %mbinrilor dintre tronsoane/ care nu trebuie s prezinte pierderi vizibile de ap. 1.11. Probele de presiuni se execut numai la temperaturi minime de 1 oC/ pro,nozate pe o durat de . zile. 1.15. 6n cazul c7nd proba de presiune nu este corespunztoare se iau msuri de remediere necesare i se reface proba de presiune.

nc#-ca-#a d# #tan$#itat# a -#8# # !- d# cana i4a-#


1.18. 6ncercarea de etaneitate a reelelor de canalizare se efectueaz conform );() .211. 1.19. 6ncercarea de etaneitate se execut pe tronsoane/ maxim 122 m. 1.14. 6nainte de %ncercarea de etaneitate se efectueaz: - umpluturile pariale ls7ndu-se %mbinrile libere$ - %nc:ideri etane a tuturor orificiilor$ - blocarea extremitilor i a punctelor susceptibile de deplasare %n timpul probei 1.22. @eelele de canalizare din beton se menin pline cu ap cel puin 20 ore %nainte de efectuarea probei de presiune.

1.21. Pierderile de ap admisibile la %ncercarea de etaneitate se prescriu %n proiect av7ndu-se %n vedere i prevederile );() .211. 1.22. 6n cazul c7nd proba nu reuete se iau msuri de remediere i se reface proba. <top=

>( VERI1ICRI@ NCERCRI I PRO+E N VEDEREA PUNERII N 1UNCIUNE A CONDUCTELOR DE ADUCIUNE I A REELELOR DE ALIMENTARE CU AP I CANALIZARE
5.1. >erificrile/ %ncercrile i probele punerii %n funciune se fac la conductele noi i la %nlocuire de conducte. (cestea se pot efectua la %ntrea,a reea prevzut %n documentaia de investiie/ sau pe tronsoane de conducte ce pot fi puse %n funciune. 5.2. >erificrile/ %ncercrile i probele se execut conform Le,ii 1231441/ privind calitatea construciilor/ @e,ulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora D- nr. 28.340#/ );() 015. i altor re,lementri specifice. 5... 6nainte de efectuarea probei de presiune se verific: - concordana lucrrilor executate cu proiectul$ - caracteristicile robinetelor/ :idranilor/ ,olirilor/ ventilelor de aerisire-dezaerisire/ reductoarelor de presiune/ clapetelor/ altor armturi etc.$ - poziia :idranilor i a vanelor %n,ropate$ - poziiile i execuia cminelor/ ec:iparea acestora$ - protecia anticoroziv i termoizolaiile/ unde este cazul$ - calitatea sudurilor i a %mbinrilor$ - execuia masivlor de ancoraJ. 5.0. Proba de presiune/ splarea i dezinfectarea conductelor se execut conform prevederilor );() 015.-./ );() .211 i caietelor de sarcini %ntocmite de proiectant %n conformitate cu prevederile productorului de materiale.

V#-i.ic/-i $i 7-!,# d"7/ #.#ct"a-#a 7-!,#i d# 7-#5i"n#


5.1. "up efectuarea probei de presiune se vor efectua urmtoarele verificri i probe: - %ntocmirea procesului-verbal a probei de presiune$ - umplerea traneii %n zona %mbinrilor$ - umplerea traneii$ - verificarea ,radului de compactare conform prevederilor proiectului$

- refacerea prii carosabile a drumului conform prevederilor din proiect$ - refacerea trotuarelor$ - refacerea spaiilor verzi$ - executarea marcrii i reperrii reelelor conform );() 418231. 5.5. 6nainte de execuia umpluturilor la cota final se execut ridicarea topo,rafic detaliat a conductei plan i profil %n lun,# cu precizarea robinetelor %n,ropate/ cminelor ec:iparea acestora#/ :idranilor/ branamentelor etc. @eleveele reelelor se anexeaz Crii Conductei i se introduc %n )istemul -eo,rafic 'nformaional acolo unde exist# deinut de unitatea de exploatare a sistemului de alimentare cu ap al localitii. 5.8. 6nainte de punerea %n funciune/ se face splarea i dezinfectarea reelei/ conform normelor specifice. Punerea %n funciune a reelei se face de ctre personalul unitii de exploatare a reelelor/ asistat de constructor/ conform prevederilor );() 015.-./ art. 0.1.

R#c#78ia "c-/-i !5.9. @ecepia reprezint aciunea prin care investitorul accept i preia lucrarea/ aceasta put7nd fi dat %n funciune/ certific7ndu-se faptul c executantul i-a %ndeplinit obli,aiile conform prevederilor contractuale i ale documentaiei de execuie. 5.4. @ecepia conductelor pentru alimentare cu ap rece a consumatorilor din localiti se efectueaz at7t la lucrri noi/ c7t i la %nlocuiri sau devieri locale de conducte. 5.12. @ecepia se face conform Le,ii nr. 1231441 privind calitatea %n construcii/ M@e,ulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestoraM D- nr. 28.340# i altor re,lementri specifice. 5.11. &tapele de realizare a recepiei sunt: - recepia la terminarea lucrrilor prevzute %n contract$ - recepia final - dup expirarea perioadei de ,aranie prevzut %n proiect.

Ca-t#a t#<nic/ a c!n5t-"c8i#i


5.12. "ocumentele te:nice privind proiectarea/ executarea/ recepia/ precum i comportarea %n timpul exploatrii instalaiilor i anexelor aferente se cuprind %n cartea te:nic a construciei. 5.1.. Cartea te:nic a construciei se %ntocmete conform M*ormelor de %ntocmire a crii te:nice a construcieiM din M@e,ulamentul de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii menionat la art. 5.8..#. <top=

?( PROTECIA@ *I)URANA I I)IENA MUNCII


8.1. 6n toate operaiile de execuie a conductelor de aduciune i reelelor de alimentare cu ap i de canalizare se respect cerinele eseniale referitoare la protecia/ si,urana i i,iena muncii.

8.2. Conductorii unitilor de execuie/ precum i reprezentanii beneficiarului care urmresc realizarea lucrrilor/ au obli,aia s aplice toate prevederile le,ale privind protecia muncii: MLe,ea 4231445M - a proteciei muncii i M*ormele metodolo,ice de aplicareM/ M*ormele ,enerale de protecie a munciiM elaborate de Ainisterul Auncii i Proteciei )ociale %n colaborare cu Ainisterul )ntii 1455/ M*ormele specifice de securitate a munciiM precizate %n anexa ''/ precum i Hrdinul nr. 43*311.2..4. al ALP(; - M@e,ulament privind protecia i i,iena muncii %n construciiM. 8... Principalele msuri i aciuni pentru asi,urarea proteciei/ si,uranei i i,ienei muncii sunt: - luarea msurilor te:nice i or,anizatorice pentru asi,urarea condiiilor de securitate a muncii$ - realizarea instructaJelor de protecie a muncii ale %ntre,ului personal de exploatare i %ntreinere i consemnarea acestora %n fiele individuale sau alte formulare specifice/ semnate individual$ - controlul aplicrii i respectrii normelor specifice de ctre %ntre, personalul$ - verificarea periodic a personalului privind cunoaterea normelor i a msurilor de protecie a muncii$ - pe toat durata execuiei/ %n lun,ul conductelor trebuie asi,urat o zon de lucru i de protecie. Limea acestor zone se stabilete funcie de tipul i diametrul conductei i de condiiile locale$ - %n interiorul zonei de lucru i de protecie nu este permis accesul persoanelor i al utilaJelor strine de antier. Oona de protecie se stabilete prin proiect i se msoar din axul conductei. 8.0. 'nstructaJele de protecie a muncii la executarea lucrrilor se refer cu prioritate la: - semnalizarea i suprave,:erea lucrrilor$ - execuia spturilor i spriJinirea pereilor traneii$ - execuia sudurilor$ - semnalizarea devierii circulaiei/ iluminatul pe timpul nopii$ - manevrarea materialelor ,rele manual sau cu utilaJe de ridicat$ - protecia %mpotriva intoxicrii cu clor la dezinfectarea conductelor$ - tierea mecanic a conductelor cu atenionare special pentru tuburile din P(!)'* i font ductil$ - obli,ativitatea folosirii ec:ipamentului de protecie i de lucru$ - lucrri %n spaii %nc:ise: cmine/ ,alerii edilitare/ tuneluri$ - folosirea utilaJelor de execuie motopompe/ compresoare/ macarale/ ,rupuri electro,ene/ ,rupuri de sudur/ aparate de tiat conducte etc.#. <top=

%( PREVENIREA I *TIN)EREA INCENDIILOR

9.1. @espectarea re,lementrilor de prevenire i stin,ere a incendiilor/ precum i ec:iparea cu miJloace de prevenire i stin,ere a incendiilor sunt obli,atorii la execuia reelelor de distribuie a apei/ inclusiv %n timpul operaiilor de revizie preventiv/ reparaii i remedieri ale avariilor. 9.2. @spunderea pentru prevenirea i stin,erea incendiilor revine antreprenorului/ precum i antierului care asi,ur execuia conductelor. 9... 6nainte de executarea unor operaii cu foc desc:is sudur/ lipire cu flacr/ topire de materiale izolante/ topire plumb# se face instructaJul personalului care realizeaz aceste operaii/ av7nd %n vedere prevederile normativului C .22 M*ormativul de prevenire i stin,ere a incendiilor pe durata de execuie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestoraM. 9.0. 6n timpul efecturii lucrrilor de vopsitorii/ izolaii/ se iau msuri de evitare a contactului substanelor inflamabile cu sursele de foc prin crearea unei zone de si,uran de minimum .2 m. 9.1. )e interzice fumatul sau lucrul cu foc desc:is %n zonele unde se execut izolaii sau operaii cu substane inflamabile. Lucrrile de sudur nu se execut %n zonele %n care se realizeaz vopsitorii sau izolaii. 9.5. )e interzice depozitarea la sediul local de or,anizare a antierului a carburanilor necesari funcionrii utilaJelor. ItilaJele se prezint la pro,ram alimentate cu combustibilii necesari. 9.8. Pentru lucrrile de execuie %n spaii %nc:ise cmine/ ,alerii edilitare/ tuneluri#/ se prevd msurile necesare pentru prevenirea i stin,erea incendiilor %n funcie de natura lucrrilor i a condiiilor locale. Conductorul formaiei de lucru asi,ur instruirea personalului i urmrete permanent respectarea msurilor de prevenire i stin,ere a incendiilor. 9.9. ;uburile i piesele speciale din polietilen de %nalt densitate se aprovizioneaz pe antier numai %n momentul punerii acestora %n oper. 9.4. )e execut i monteaz indicatoare vizibile i rezistente la intemperii/ pentru marcarea poziiei :idranilor exteriori i a cminelor de vane pentru instalaii de incendiu/ respect7ndu-se prevederile din );() 248-2. <top=

ANEXA I

LI*TA RE)LEMENTRILOR TE=NICE


A( *tanda-d# d# 5tat

)@ ')H .1.2 1440 );() 24831 1499 );() 24832 1442 )@&* 101 1448

P Arimi i uniti. Partea H. Principii ,enerale. P Culori i indicatoare de securitate. Condiii te:nice ,enerale. P Culori i indicatoare de securitate. @eprezentri.

P ;uburi/ piese de le,tur i accesorii de font ductil i %mbinarea lor la reelele de ap. C %ncercare. P @eele de canalizare %n exteriorul cldirilor. Partea '

)@&* 812-1 1449

);() 915 1492 );() 1.0.32 1494 )@ 1.0.-1 1441 );() 1.0.-2 1494 );() 1089 1442 );() 1091 1495 );() 180.32 1442 );() 1905 1442 );() 2212 1491 );() .211 1441 );() .221 1495 )@ 015.-1 1441 )@ 015.-2 1445 )@ 015.-. 1445 );() 5222 1499 );() 5210 1488 )@ 5914 1448 );() 82.431 1491 );() 82.432 149. );() 82.43. 149. );() 8..13. 1495 )@ 9141 1448 );() 4.02 1492

P ;uburi i piese de canalizare din beton simplu. P (limentri cu ap. "eterminarea cantitilor de ap de alimentare. Prescripii ,enerale. P (limentri cu ap. "eterminarea cantitilor de ap potabil pentru localiti.

P (limentri cu ap. "eterminarea cantitilor de ap de alimentare pentru uniti industriale P (limentri cu ap la construcii civile i industriale. P Canalizri/ reele exterioare. Criterii ,enerale i studii de proiectare. P ;uburi i piese de le,tur din ,resie ceramic. ;uburi. !orme i dimensiuni.

P Canalizri exterioare. "eterminarea debitelor de ap de canalizare. Prescripii de proiecta

P &lemente pentru conducte. Presiuni nominale/ presiuni de %ncercare i presiuni de lucru m

P )isteme de canalizare. Canale ale reelelor exterioare de canalizare. Prescripii fundamen P Convoaie tip i clase de %ncrcare. P (limentri cu ap. @eele de distribuie. Prescripii fundamentale de proiectare. P (limentri cu ap. @eele de distribuie. Prescripii de calcul. P (limentri cu ap. @eele de distribuie. Prescripie de execuie i exploatare. P Cmine pentru branamente de ap. P ;eren de fundare. (d7ncimi maxime de %n,:e. Oonarea teritoriului @om7niei. P (limentare cu ap. (duciuni. )tudii/ prescripii de proiectare i execuie. P ;uburi de presiune din beton precomprimat. ;ipuri.

- ;uburi de presiune din beton precomprimat. ;uburi de presiune din beton precomprimat ce

- ;uburi de presiune din beton precomprimat. ;uburi de presiune din beton precomprimat vi

P Protecie contra coroziunii a construciilor metalice %n,ropate. 'zolarea exterioar cu bitum P @eele edilitare subterane. Condiii de deplasare.

P Asuri de si,uran contra incendiilor. Cmine pentru alimentarea direct a pompelor mo proiectare.

);() 41.2 1492 );() 418231 1494

P ;uburi din beton armat pentru conducte fr presiune. Condiii te:nice ,enerale de calitat P Aarcarea i repararea reelelor de conducte i cabluri %n localiti.

);() 492031 1481

P Asurtori terestre. ;rasarea pe teren a reelelor de conducte/ canale i cabluri.

);() 12121314883H( P (ciuni %n construcii. Clasificarea i ,ruparea aciunilor pentru construcii civile i industria +( L#6i $i n!-3ativ#

L&-& 12 1441 *@PA 144. P 8 1442 ' 4 1445 ' 10 1485 ' 28 1492 C 15 1491 P 55 1484 P 119 1444 C .22

P Le,e privind calitatea %n construcii. P *orme republicane de protecie a muncii. @e,ulamentul privind protecia i i,iena muncii

P *ormativ pentru proiectarea/ executarea i exploatarea construciilor fundate pe terenuri s P *ormativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor sanitare. P *ormativ pentru protecia contra coroziunii a construciilor metalice %n,ropate.

P 'nstruciuni metalice privind stabilirea i verificarea clasei de calitate a %mbinrilor sudate l P *ormativ pentru verificarea calitii i lucrrilor de construcii i instalaii aferente.

P 'nstruciuni te:nice privind proiectarea lucrilor de alimentare cu ap potabil i canalizare P *orme de si,uran la foc a construciilor

P *ormativ de prevenire i stin,ere a incendiilor pe durata executrii lucrrilor de construci acestora.

C 128

P 'nstruciuni te:nice pentru protecia anticorosiv exterioar a tuburilor de beton armat prec a,resivitile naturale. P *ormele ,enerale de prevenire i stin,ere a incendiilor.

H.A.'. 88131449

C( *tanda-d# $i n!-3# #"-!7#n#

&* 921 1442 ')H 21.1 ')H3;@ 8080 "'* 9281 ')H 9184 ')H 12152 "'* 1595431 "'* 1595432

P )isteme i componente pentru conducte de transport a apei %n afara cldirilor. P ;uburi i racorduri din font ductil.

P Fevi i accesorii din polietilen de %nalt densitate. @ezistena c:imic fa de lic:idele ca P Fevi P&'": cerine ,enerale de calitate$ teste. P ;uburi din font ductil/ izolaie exterioar cu zinc. P )isteme de clasificare. P Fevi din poliester armat cu fibr de sticl. "imensiuni. P Fevi din poliester armat cu fibr de sticl. Condiii ,enerale de calitate i verificare.

"'* 1415131 <top=

P Fevi i fitin,uri din rin poliesteric armat cu fibr de sticl.

ANEXA II

LI*T CU NORMELE *PECI1ICE DE *ECURITATE A MUNCII IB*AU COMPLEMENTARE


&mitent Ainisterul Auncii i Proteciei )ocialeQ

*orme specifice de securitate a muncii pentru alimentri cu ap ale localitilor i pentru nevoi te:nolo,ice P captare/ transport/ distribuie 14413.98 din 1441#. *orme specifice de securitate a muncii pentru lucrri de instalaii te:nico-sanitare i de %nclzire 14453118 din 1445#. *orme specifice de securitate a muncii pentru lucrri ,eote:nice de excavaii/ fundaii/ terasamente/ nivelri i consolidri de teren %n curs de apariie#. *orme specifice de securitate a muncii pentru excavaii i construcii subterane %n curs de apariie#. *orme specifice de securitate a muncii pentru manipularea/ transportul prin purtare i cu miJloace mecanizate i depozitarea materialelor %n curs de apariie#. *orme specifice de securitate a muncii pentru laboratoare de analize fizico-c:imice i mecanice %n curs de apariie#. *orme specifice de securitate a muncii pentru sudarea i tierea metalelor 1440381 din 1441#. *orme specifice de securitate a muncii pentru prepararea/ transportul/ turnarea betoanelor i execuia lucrrilor de beton armat i precomprimat 144131.5 din 1441# *orme specifice de securitate a muncii pentru lucrri de zidrie/ montaJe prefabricate i finisaJe %n construcii 14453115 din 1445#. Q 6n parantez anul apariiei i numrul ordinului AAP) cu care a fost aprobat#. <top=

ANEXA III

LI*TA PROCE*ELOR-VER+ALE CON1( CRE)ULAMENTULUI DE RECEPIE A LUCRRILOR DE CON*TRUCII I A IN*TALAIILOR A1ERENTE ACE*TORAC 0=()( NR( 2?:B9&2

- Proces-verbal de predare a amplasamentului. - Proces-verbal pentru verificarea calitii lucrrilor ce devin ascunse. - Proces-verbal de recepie la terminarea lucrrilor. - (nexa 1 la procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor. - (nexa 2 la procesul-verbal de recepie final. - Proces-verbal de recepie final. <top=

ANEXA IV

PROCE*-VER+AL
de predare a amplasamentului la obiectul:................................................... ............................................................................................................... din cadrul investiiei................................................................................... 6nc:eiat azi .................................. %n . exemplare. )ubsemnaii am procedat la predarea-primirea amplasamentului/ conform planului de situaie nr. ......... materializat prin reperii: ...................................... ........................................................ ........................................... ....................... .....................

Privitor la amplasament

obiecii:.....................................................

................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Predat proiectant/ Primit constructor/

RRRRRRRRR.. RRRRRRRRRRRR. *umele/ prenumele/ funcia# *umele/ prenumele/ funcia# "in partea beneficiarului/ RRRRRRRRRRRR.. *umele/ prenumele/ funcia# <top=

ANEXA V

I*';(;&( .RRR.................................. LH;IL .RRRRR................................. Punctul de lucru R.................................

H+'&C;IL...................RR.

PROCE*-VER+AL PENTRU VERI1ICAREA CALITII LUCRRILOR CE DEVIN A*CUN*E N-( (((DD( Data (DD((((((
!aza din lucrare supus verificrii:............................... ....................................... ........................... .................................................. .......................................... &lementele de identificare sector/ poriune/ ax/ cot etc.#.................................... ........................... .................................................. .......................................... >erificrile s-au fcut pe baza prevederilor proiectului nr. ........... planele nr. RRRRRR. sau a dispoziiei de antier nr. ..................... din data de ............... Concluzii.......................................... ................................................................. ....................................................... ................................................................. ....................................................... .................................................................. Constructor/ instalator/ monteur etc. Sef lot: .RRRRRRRRR. Sef punct lucru: .RRRRR.. Sefi ec:ip: .RRRRRRR. numele i semntura# +eneficiar/ RR..RRRRRR..................... numele i semntura#

(testm refacerea remedierea# lucrrilor conform prevederilor proiectului. Constructor/ caiete de 122 file si,ilate i parafate# <top= +eneficiar/

"ata: .RRR..........

ANEXA VI

PROCE*-VER+AL DE RECEPIE LA TERMINAREA LUCRRILOR N-( ((((((( din ((((((((((((((((((((((((((((((((((((

privind lucrarea .......................................................... executat %n cadrul contractului nr. RRRR din .......... %nc:eiat %ntre ............................................................ pentru lucrrile de .................................................... ................................................................................ 1. Lucrrile au fost executate %n baza autorizaiei nr. ...... eliberat de ................................ la ............................ cu valabilitate p7n la ................................................... 2. Comisia de recepie i-a desfurat activitatea %n intervalul ..................... fiind format din:.......................... ....................................................... .................................................. ...................................................... .................................................. ...................................................... .................................................. ...................................................... .................................................. ....................................................... nume i prenume# .. (u mai participat la recepie: ................................................................. 3 .......................................... nume i prenume# 3 calitatea# ................................................................ .............................................. ................................................................ .............................................. ................................................................ ............................................... 0. Constatrile comisiei de recepie. 0.1. "in documentaia scris i desenat necesar a fi prezentat au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse %n lista anex nr. 1. 0.2. Cantitile de lucrri cuprinse %n lista anex nr. 2 nu au fost executate. 0... Lucrrile cuprinse %n anexa . nu respect prevederile proiectului. 1. Comisia de recepie %n urma constatrilor fcute propune: ..................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... 5. Comisia de recepie motiveaz propunerea fcut prin: ......................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... 8. Comisia de recepie recomand urmtoarele: .................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... 9. Prezentul proces-verbal/ conin7nd RRRR../ file i RRRR.. anexe numerotate/ cu un total de RRR... file/ a fost %nc:eiat astzi RRRR... la RRRR........... %n RRRRRR.. exemplare. Comisia de recepie:

Preedinte:.................................................................... Aembri:......................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... <top=

ANEXA VII

(nexa 1 la procesul-verbal de recepie preliminar *r. RRR.. din RRRR.

VALOAREA LUCRRILOR DE CEM *UPU*E RECEPIEI 7#nt-" ((((DDDDDDDDDDDDDDDDDD(((

*r. crt.

Hbiect/ parte obiect/ deviz stadiu fizic Cod 1 "enumire 2

>aloare realizri mii lei#

6*;HCA';/

>&@'!'C(;/

LI*TA LUCRRILOR TERMINATE CARE NECE*IT REMEDIERI

(nexa 2 la procesulverbal de recepie preliminar *r. .RRR.. din RR.... H+'&C;3P(@;& H+'&C;3"&>'O (@;'CHL "&>'O CH" 2 1 "&*IA'@& 2 . 0 ;&@A&* "& P@&"(@& LIC@(@& @&A&"'&@' 1

*r. crt.

I3A

C(*;';(;&

&T&CI;(*;

6*;HCA';/ <top=

>&@'!'C(;/

ANEXA VIII

INVE*TITOR PROCE*-VER+AL DE RECEPIE 1INAL N-( DDDDD((((( din DDDDDDDD(((((


privind lucrarea ................................................................................ .......................................................................................................

....................................................................................................... autorizat cu nr. .RRR... din RRRR...../ cu valabilitatea p7n la .R... de ctre........................................ pentru lucrrile de....................................................................................................................................... 1. Comisia de recepie i-a desfurat activitatea %n intervalul ......../ fiind format din:......................................................................... ................................................................................................. nume i prenume#

................................................................................................
................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ 2. (u mai participat la recepie: ................................................................................................. nume i prenume# calitatea# ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. .. Comisia de recepie final/ %n urma examinrii lucrrii i a documentelor cuprinse %n cartea te:nic a construciei/ a constatat urmtoarele: ..1. Lucrrile pe specialiti au fost executate conform listei anex nr. 1. ..2. Lucrrile au fost complet terminate la data de ...... .... Hbservaiile fcute de comisia de recepie final sunt prezentate %n lista anex nr. 2. ..0. Cartea te:nic a construciei i fia sintetic a obiectului au fost nu au fost# completate. ..1. 'nstruciunile de exploatare i urmrire a comportrii %n timp a obiectului nu# sunt %n posesia utilizatorului. ..5. Construcia s-a comportat nu s-a comportat# corespunztor %n perioada de la terminarea ei la data de ................... p7n %n prezent/ respectiv pe o durat de .RRR RR. luni/ constatrile comisiei fiind enumerate %n anexa nr. .. ..8. >aloarea obiectului este de .RRRRRRRRRR.... lei conform listei anex nr. 1. 0. 6n baza constatrilor fcute/ comisia de recepie final propune: .............................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 1. Comisia de recepie final motiveaz propunerea fcut prin: ................................................... .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................... 5. Comisia de recepie final recomand urmtoarele: ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

8. Prezentul proces-verbal/ conin7nd RRR..... file i RRRR.. anexe numerotate/ cu un total de . RRRRRRR.... file/ a fost %nc:eiat astzi .RRRRR.... %n RRRRR... exemplare. Comisia de recepie RRRRRRRRRRR.. RRRRRRRRRRR.. RRRRRRRRRRR.. RRRRRRRRRRR.. <top=

)pecialiti RRRRRRRRR. RRRRRRRRR. RRRRRRRRR. RRRRRRRRR.

ANEXA IX

M!d# d# !-din d# "c-" 7#nt-" "c-/-i d# #F7 !ata-# $i ;nt-#8in#-# a -#8# # !- d# di5t-i,"8i#
&TPLRRRRRRR. )&CF'(...RRRRR. H@"'* "& LIC@I nr ..RRRR... din ...RRRRR. )&C;H@ ...RRRR. P&*;@I &!&C;I(@&( LIC@U@'LH@ .RRRRRRRRRR..RR. OH*(# ....RRRRRR RRRRR.......... L( ("@&)&L&:RRRRRRRRRRRRRRRRRRR.

1.

5.

2.

8.

..

9.

0.

4.

12.

&CD'P( *r. crt. *IA&L& S' P@&*IA&L& A&)&@'( CH"

*H@A(@&( LIC@U@'LH@

*@. LIC@.

*H@A( ;'AP

;H;(L H@& *H@A.

*@. AI*C';.

;H;(L ore

LIC@(@&( *IA&/ P@&*IA& RRRRRRR.. )&A*U;I@U S' P(@(!(

S&! !H@A(F'& *IA&/ P@&*IA& RRRRRRR.. )&A*U;I@U S' P(@(!(

LIC@U@' &T&CI;(;& RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

*r. crt.

A(;&@'(L& 6*;@&+I'*F(;&

CH"

I3A

C(*;';(;& @'"'C(;U

C(*;';(;& @&);';I';U

A(;&@'(L @&CIP&@(;

P(>(V& &T&CI;(;&

"&*IA'@& I;'L(V !HLH)'; H@&

P'(;@U

()!(L;

;H;(L

S&! !H@A(F'& *IA&/ P@&*IA& .RRRRRRRRRR. )&A*U;I@U . .

S-ar putea să vă placă și